Netwerkboek. Life Sciences. Zuidoost-Nederland 2011 EDITIE Een overzicht van onderwijs, bedrijfsleven en projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerkboek. Life Sciences. Zuidoost-Nederland 2011 EDITIE 2 2011. Een overzicht van onderwijs, bedrijfsleven en projecten"

Transcriptie

1 Netwerkboek Life Sciences Zuidoost-Nederland 2011 EDITIE Een overzicht van onderwijs, bedrijfsleven en projecten

2

3 Life Sciences Zuidoost-Nederland 2011

4 Inhoud Voorwoord Achtergrond en Leeswijzer Deel 1: Campussen Deel 2: Bedrijven en organisaties Deel 3: Onderwijsinstellingen en opleidingen Deel 4: Projecten en programma s Index COlOFON Dit is een uitgave van Linking Life Sciences. Zij wordt medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Projectleiders: Chantal Bieshaar en Anique Soetermeer-Gabriëls Eindredactie: Annecom Communicatieadviezen en projecten, Maastricht Vormgeving: Vormaat Grafische Vormgeving, Cadier en Keer Druk: Drukkerij Gijsemberg, Maasmechelen (B) Editie 2, 2011

5 Voorwoord Net gestart als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, presenteer ik met trots de tweede editie van het groene boekje op het gebied van Life Sciences. De eerste editie van dit Netwerkboek was met een verspreiding van ruim 600 boekjes een succes. Vanwege dit succes is de reikwijdte met betrekking tot initiatieven op het gebied van Life Sciences uitgebreid tot de hele regio Zuidoost-Nederland. Zowel het bedrijfsleven - binnen de scope van Life Sciences - als het onderwijs is uitgenodigd om zichzelf in dit netwerkboek te presenteren. Het boekje bevat een beschrijving van de missie, visie en doelstellingen van de verschillende opleidingen, bedrijven en kennisinstellingen, maar ook de namen van contactpersonen voor het verkrijgen van meer informatie. Doel is het netwerk van Life Sciences zichtbaar en transparant te maken. Life Sciences is een van de belangrijkste economische speerpunten voor de Provincie Limburg, het stedelijk netwerk en de gemeente Maastricht in het bijzonder. In de regio wordt volop gewerkt aan gezonde voeding, cardiovasculaire topzorg, neurosciences, zonneenergie, innovatie in de agro-food, energy, materials and systems, healthcare en thuiszorg, noem maar op. Op de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus werken topkenniswerkers die soms wereldwijd worden aangetrokken, maar ook steeds vaker mensen op WO, HBO en MBO-niveau uit de eigen regio. De vraag naar goed opgeleid personeel op het gebied van Life Sciences zal bij de verdere ontwikkelingen van de campussen in Limburg toenemen. Daarom is het belangrijk dat hier een zo groot mogelijk arbeidspotentieel wordt aangeboord. Dat begint bij bewustwording; bij het interesseren van jongeren uit de eigen regio voor carrièremogelijkheden op het gebied van de Life Sciences en Health. En het is zaak hen goed te informeren welke opleidingsmogelijkheden daartoe behoren. Opleidingen dienen daarbij steeds de slag te maken naar de beroepspraktijk en de gewenste kennis en vaardigheden van de afstudeerders. Huidige en toekomstige bedrijven moeten op hun beurt in staat zijn het best opgeleide personeel aan te trekken om voortdurend te kunnen blijven innoveren. Daarvoor moeten zij ook weten wat de verschillende opleidingen bieden en wat zij kunnen verwachten van (toekomstig) personeel. Het stimuleren van de samenwerking is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een betere afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt. Hiervoor is het belangrijk dat zij ook hun weg naar én in onderwijsland kunnen vinden. Ambities die de stad, de regio en de provincie hebben om Life Sciences tot één van de grootste economische factoren te maken kunnen alleen waar worden gemaakt als er voldoende know how in de regio voor handen is, maar ook als bedrijven, kennisinstellingen en overheden elkaar weten te vinden en elkaars taal spreken. Gegeven het succes van het eerste boekje en gegeven de uitbreiding naar de gehele regio Zuidoost-Nederland ben ik van mening dat we met deze tweede editie van het groene boekje een mooie volgende stap zetten in het realiseren van de ambities van stad, regio en provincie op het gebied van de Life Sciences. Prof.dr. Martin Paul Voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht 5 NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND 2011

6 Achtergrond en leeswijzer Welke ontwikkelingen vinden er plaats op de verschillende campussen? Welke bedrijven en organisaties houden zich bezig met Life Sciences? Welke opleidingen zijn er? En welke projecten zijn er om de groei van de Life Sciences sector te stimuleren? Het Netwerkboek Life Sciences - een initiatief van het project Linking Life Sciences (LLSc) - geeft u een antwoord op al deze vragen. In deze tweede editie van het Netwerkboek Life Sciences is de reikwijdte vergroot tot alle initiatieven in de hele regio Zuidoost-Nederland. Het Netwerkboek bestaat uit vier delen: Deel 1: Campussen Een overzicht van de ontwikkelingen binnen de campussen in Zuidoost-Nederland, gerangschikt van A-Z. Deel 2: Bedrijfsleven en organisaties Een overzicht van zowel bedrijven als organisaties op het gebied van Life Sciences in de regio Zuidoost-Nederland, gerangschikt van A-Z. Deel 3: Onderwijs Een overzicht van het aanwezige onderwijsaanbod in de regio Zuidoost-Nederland per onderwijsinstelling, gerangschikt van A-Z. De eerste editie van het Netwerkboek Life Sciences Zuid-Limburg was vorig jaar reeds een succes. Met veel plezier bieden we u nu ook de tweede editie van dit Netwerkboek aan. Nu gericht op geheel Zuidoost-Nederland. Laat hierbij niet de illusie bestaan dat dit netwerkboek 100% compleet is. Het is een Zuidoost-Nederland editie waarin volledigheid zoveel als mogelijk is nagestreefd. Het netwerkboek is ook online (in zowel Nederlands als Engels) beschikbaar zodat mogelijke toevoegingen in ieder geval altijd in de online versie kunnen worden opgenomen. Meer informatie over LLSc is te vinden op Ik wens u veel leesplezier en succes met het uitbreiden van uw netwerk c.q. het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en relaties! Met vriendelijke groet, Gerard Ensink Voorzitter Stuurgroep Linking Life Sciences T: +31 (0) E: Deel 4: Projecten Een overzicht van lopende projecten op het gebied van Life Sciences met een korte toelichting per project en een omschrijving van de wijze(n) waarop elk project helpt om de regio als Life Sciences-cluster op de kaart te zetten, gerangschikt op naam van het project van A-Z. NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND

7 CAMPUSSEN Deel 1: Campussen 7 NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND 2011

8 CAMPUSSEN Avantis European Science and Business Park Het Avantis European Science & Business Park is het eerste binationale wetenschaps- en bedrijvenpark in Noord-Europa, direct gelegen op de Nederlands - Duitse grens. Het park is 100 hectare groot, waarvan 40 hectare aan de Nederlandse kant en 60 hectare aan de Duitse kant. De Campus telt 700 arbeidsplaatsen. Op Avantis zijn 23 bedrijven gevestigd, waaronder het Co-Eur centrum voor obesitas met 10 arbeidsplaatsen. Op het gebied van nieuwe energie en duurzaamheid is de Hogeschool Zuyd het project De Wijk van Morgen gestart op Avantis. In dit project worden door studenten vier energiezuinige gebouwen ontwikkeld en gerealiseerd. De Wijk van Morgen dient als onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor het bouwen van de toekomst. Een vestiging op Avantis heeft verschillende voordelen, waaronder de centrale ligging in Europa. Met de bestaande goede aansluiting op het wegennet zijn de internationale luchthavens Maastricht-Aachen Airport, Brussel, Liège, Düsseldorf, Köln en Schiphol Airport en de treinstations Heerlen, Aachen, Brussel en Liège makkelijk te bereiken. Een ander voordeel van de grenslocatie is dat door een vestiging op de grens in zowel Nederland, Duitsland als in de Europese Unie subsidie kan worden aangevraagd. De ondernemer heeft op Avantis de sleutel naar Europa in zijn handen. Avantis GOB NV Snellius 8, 6422 RM Heerlen W: T: +31 (0) E: Contactpersoon: René Seijben, directeur T: +31 (0) E: Het Avantis European Science & Business Park begeleidt bedrijven met ideeën voor nieuwe toepassingen van duurzame energietechnieken, automotive en life sciences. Een mooi voorbeeld van ontwikkelingen op het gebied van life sciences is de samenwerking tussen het Academisch Ziekenhuis in Maastricht en het Uniklinikum in Aken op het gebied van hart- en vaatziekten. Bedrijven die zich vestigen op Avantis mogen rekenen op de expertise van de leden van het Avantisteam. Van gedetailleerde feitelijke informatie tot grote projecten: de medewerkers van dit team weten van de hoed en de rand. Zij introduceren geïnteresseerde bedrijven desgewenst binnen het uitgebreide netwerk, bieden hen de mogelijkheid om specialisten te ontmoeten en kennis en ervaring met bedrijven en onderwijsinstellingen uit te wisselen. Zo ontstaat een unieke wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, waar ondernemingen in het Avantis European Science & Business Park hun voordeel mee doen. NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND

9 Chemelot is een belangrijke speler in West-Europa als het gaat om material sciences en life sciences. Chemelot omvat het Industrial Park en de Campus. De locatie heeft een centrale ligging in Noordwest- Europa, een uitstekende infrastructuur en prima verbindingen. Chemelot biedt grondstoffen, utilities, faciliteiten, operationele (plant) ondersteuning en een innovatieve kennisomgeving. Daarmee faciliteert Chemelot zowel nieuwe investeringen in researchactiviteiten als innovatieve start-ups en chemische installaties. Diverse bedrijven op Chemelot staan hoog op de wereldranglijst. De bedrijven op Chemelot benutten de operationele synergie. Maar Chemelot is meer dan de optelsom van deze delen. Chemelot is tevens een chemical innovation community waarin mensen, bedrijven en onderwijsinstellingen kennis delen en in een creatieve samenwerking komen tot innovaties en versnelde bedrijfsgroei. Consortium Chemelot Campus Om de verdere ontwikkeling van de Chemelot Campus te stimuleren zijn de Provincie Limburg, DSM Nederland B.V. en de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ in 2010 een samenwerking aangegaan. De Campus zal door deze partijen worden uitgebouwd tot dé Euregionale en internationale vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in CHEMaterials. Door middel van versterkte samenwerking en bundeling van competenties in kennisontwikkeling en behoud op het gebied van CHEMaterials zullen zij open innovatie stimuleren en organiseren, teneinde waardecreatie te realiseren. Het doel is om de Campus tot 2018 te doen groeien met 1000 fte kenniswerkers. Chemelot Campus intensification. Analytical support: R&D Enabling technologies. De Maastricht Health Campus zal nadrukkelijk bij de samenwerking worden betrokken, waarbij de focus zal liggen op de diverse gebieden van de life sciences. Sinds 2005 hebben zich 32 nieuwe bedrijven op de Chemelot Campus gevestigd. Een groot deel daarvan is actief in de life sciences sector, te weten: Avantium, Basic Pharma, BioMedical Materials Program (BMM), CellMade, Chemtrix, DSM Biomedical, INterface BIOmaterials, Isobionics, Maastricht Instruments, MagnaMedics, Nano4Imaging, TiGenix en The Maastricht Forensic Institute. Binnen Nederland geldt Chemelot als campus van nationaal belang. Chemelot Mijnweg 2, 6167 AC Geleen Postbus 600, 6160 MJ Geleen W: T: +31 (0) E: Chemelot Campus Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen Postbus 18, 6160 MJ Geleen CAMPUSSEN De Chemelot Campus focust op het snijvlak van chemical engineering, advanced (bio)organic chemistry en (biobased) performance materials, kortom op chemie en materialen (CHEMaterials). Voor de Campus zitten daarbij de grootste kansen in de volgende gebieden: (Performance) Materials: automotive en electronic polymer-based systems. Biobased materials: functional coatings, specialty packaging, biobased materials & products. Biomedical Materials: medical coatings, polymer implants, drug delivery systems, tissue engineering, regenerative medicine. Biotechnology/biosynthesis: white biotech, biosynthesis & process Contactpersonen: Business Development & Acquisition Campus: Frank Schaap, Director Marketing & Business Development T: +31 (0) / E: Dion Gilissen, Manager Business Development Campus T: +31 (0) / E: Connections & Events: Harry Rutten, Manager Connections & Events T: +31 (0) / E: Business Development & Acquisition Industrial Park: Rene Kivit, Manager Business Development Industrial Park T: +31 (0) / E: 9 NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND 2011

10 CAMPUSSEN Een breed netwerk van onderwijs- en kennisinstellingen levert met de inrichting van verschillende activiteiten, functionaliteiten en opleidingen een concrete bijdrage aan het economisch ontwikkelconcept Greenport Venlo. De O van onderwijs draagt de verantwoordelijkheid voor een optimale kennistransfer, een generiek maar ook specifiek toegesneden bedrijfsopleidingenaanbod en een op de toekomstige behoefte van de regio gericht palet aan reguliere kwaliteitsopleidingen. Alle niveaus (MBO, HBO en WO) uit de groene en niet-groene onderwijskolommen zijn hiervoor nodig. Zeker ook waar het thema s als life sciences betreft zijn met name crossovers tussen groen en grijs gewenst om de kansen en uitdagingen van de toekomst te kunnen waarmaken. De spelers in dit netwerk zijn al min of meer aanwezig. Het goed verbinden van de initiatieven, de energie en de mensen die sturing en uitvoering geven is een essentiële opgave van de Greenport Campus. Op regionaal vlak is verbinding en verankering in en met de ontwikkelingen in de regio cruciaal. Anderzijds is er de ambitie om van locatie Venlo een internationale Campus van formaat te maken met aansprekende opleidingsmogelijkheden voor buitenlandse studenten. Het doel is om door inzet van kennis, de kunde bij de ondernemers uit Greenport Venlo en aangrenzende regio s te benutten om uiteindelijk kassa te kunnen maken. Een belangrijke functionaliteit hiervoor is Greenbrains, hét Kennistransferpunt van Greenport Venlo. Hier kunnen alle ondernemers terecht met al hun vragen op het gebied van innovaties en competentieontwikkeling. Greenport Venlo Campus Om de ambities van Greenport Venlo en de gebundelde krachten van de onderwijs- en kennisinstellingen waar te kunnen maken, worden o.a. de volgende centrale doelen gesteld die direct een relatie hebben met life sciences: Het verbeteren en versterken van het kennis- en innovatieklimaat. Met name op het gebied van verse voeding in relatie tot gezondheid en gezondheidsaspecten wordt sterk ingezet op nieuwe technieken, nieuwe allianties van ketenpartners en nieuwe vermarktingsconcepten. Het verduurzamen van productie en omgeving, met de biobased economy als leidraad. Deze vormt een van de speerpunten voor innovatiestimulering. Greenport Venlo Campus Tegelseweg 255, 5912 BG Venlo W: Contactpersonen: Bert Keulen, Algemeen Directeur Stichting Greenport Venlo T: +31 (0) E: Drs. Leon Weijs, Projectmanager Greenport Venlo Campus T: +31 (0) E: NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND

11 High Tech Campus Eindhoven is een R&D ecosysteem van 103 hectare waar meer dan 90 bedrijven en instituten en zo n onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers werken aan de technologieën en producten van morgen. De Campus behoort daarmee tot de 17% grootste science parks in de wereld qua aantal medewerkers en is door het ministerie van Economische Zaken aangemerkt als campus van nationaal belang. De bedrijven op de Campus hebben een focus op de technologiedomeinen High Tech Systems, Microsystems, Embedded Systems, Life Sciences en Infotainment. Vanuit die domeinen creëren zij innovaties in met name de toepassingsgebieden Health, Experience en Energy. Campusbedrijven delen dezelfde drive: ze ontwikkelen innovatieve oplossingen die het leven van mensen gezonder, aangenamer, makkelijker en interessanter maken en die bijdragen aan een duurzamere wereld. Zij verkennen de grenzen van de techniek om de kwaliteit van leven van de mens te verbeteren. De Campus is een plaats waar ondernemingszin, hoogwaardig onderzoek en creativiteit floreren en resulteren in succesvolle nieuwe producten voor de wereldmarkt. High Tech Campus Eindhoven is de Hotspot for Human Focused Innovation. De Campus is gelegen in het hart van de Brainport regio, één van Europa s leidende R&D regio s. Brainport vormt één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse kenniseconomie. In dit gebied ontstaan steeds weer en steeds meer producten die onze manier van werken, wonen en leven voorgoed veranderen. Samen vormen de onderzoekers in Noord-Brabant de Europese nummer twee op het aantal patenten per miljoen inwoners. De voorkeursmanier van werken op de Campus is Open Innovatie. Dat houdt in dat Campusbedrijven kennis, kunde en R&D-faciliteiten (zoals labs, cleanrooms en apparatuur) met elkaar delen om sneller, beter en klantgerichter te kunnen innoveren. Samenwerking komt onder andere tot uiting in de technologie-instituten Holst Centre, EIT ICT Labs en Inkjet Application Centre, de onderzoeksprogramma s van Center for Translational Molecular Medicine, Point-One en ITEA2 en de gedeelde laboratoriumfaciliteiten van MiPlaza, onderdeel van Philips Innovation Services. High Tech Campus Eindhoven De driehoek tussen Eindhoven, Leuven en Aken (ELAt) vormt een gebied dat een sterke Europese positie heeft in micro/nano-elektronica en life sciences. Op High Tech Campus Eindhoven zijn begin 2011 twaalf bedrijven met hun technologieën, producten en services werkzaam op het gebied van life sciences: Artemis Industry Association, Biocartis, Biotech Systems Platform, CTMM, Cytocentrics, Chematronics, Fluxxion, Holst Centre, Philips Research, T&M Solutions, Virtual Proteins en Wingz. De Campus heeft relaties met diverse regionale organisaties: bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Tevens is de Campus lid van de International Association of Science Parks (IASP). De Campusbedrijven gaan zelf samenwerkingsverbanden aan met andere partijen. High Tech Campus Eindhoven High Tech Campus 1, De Strip, 5656 AE Eindhoven Postbus 80036, 5600 JW Eindhoven W: T: +31 (0) Contactpersonen: Bert-Jan Woertman, Manager Communications & Business Development T: +31 (0) E: Jacky Wassenberg, Communication manager T: +31 (0) E: CAMPUSSEN 11 NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND 2011

12 CAMPUSSEN De Maastricht Health Campus wordt een internationaal gerespecteerde, gespecialiseerde valorisatiecampus, waar bedrijvigheid wordt ontwikkeld vanuit medisch en gezondheidswetenschappelijk onderzoek. Het profiel van Maastricht Health Campus is toegespitst op de speerpunten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) en Universiteit Maastricht (UM): Cardiovasculaire aandoeningen. Metabole aspecten van chronische ziekten, inclusief kanker. Public health & primary care. Mental health & neurosciences. Vanuit dit profiel wordt er op de campus continu ingespeeld op maatschappelijke behoeften. Maastricht Health Campus De combinatie van bovenstaande elementen zal een aanzuigende werking op (inter)nationaal talent hebben en bedrijvigheid aantrekken. Daarmee wordt voorzien in de voortdurend toenemende regionale behoefte aan hoog opgeleide kenniswerkers en werkgelegenheid. Hierdoor krijgt de regio een dynamiek en vitaliteit die gunstig is voor de uitstraling van Limburg en een positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de gehele (Eu)regio als vestigingsplaats voor bedrijven. De activiteiten zullen uiteindelijk moeten leiden tot een toename van 1100 hoogwaardige arbeidsplaatsen binnen tien jaar. De Maastricht Health Campus is één van de locaties binnen het Chemelot verband en maakt als zodanig deel uit van de Brainport regio. De Maastricht Health Campus is geïnitieerd door vijf partners: Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht, NV Industriebank LIOF, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht. De Maastricht Health Campus ambieert een top 10 positie in Europa op het gebied van valorisatie. Hiertoe dienen de ontwikkelingen versneld te worden. De versnelde groei van de Maastricht Health Campus wordt ingezet vanuit de volgende vijf basiselementen: Excellent onderzoek. Topreferente en topklinische zorg (de kliniek en de klinische infrastructuur). Voortreffelijk onderwijs. Bedrijvigheid. Maastricht Expositie & Congres Centrum (MECC). Maastricht Health Campus P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht W: T: +31 (0) Contactpersoon: Tom Orval, Strategisch Projectmanager Maastricht Health Campus T: +31 (0) E: NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND

13 13 NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND 2011 B E D R I J V E N & O R G A N I S AT I E S Deel 2: Bedrijven en organisaties

14 BEDRIJVEN & ORGANISATIES Advanced Cardiac Solutions Biomarker (ACSB) ACS Biomarker (ACSB) richt zich op het ontdekken en ontwikkelen van biomarkers die de prognose en behandeling van hartziekten verbeteren. Het bedrijf is gestart als een spin-off bedrijf vanuit de Universiteit Maastricht. Het is opgericht vanuit het Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM) en is gevestigd in het Biopartner Center Maastricht. BioMedbooster zorgt voor valorisatie en commercialisering van uitvindingen en ideeën van de Universiteit Maastricht en het academisch ziekenhuis Maastricht, door nauwe samenwerking met zowel wetenschappers als industrie, met name op het gebied van life sciences en biomedische technologie. BioMedbooster heeft een exclusieve licentie aan ACSB verleend om Galectine-3 te ontwikkelen. Door het oprichten van het bedrijf ACS Biomarker is continuïteit van het onderzoek naar en het ontwikkelen van biomarkers op het gebied van hart- en vaatziekten in de regio gewaarborgd. Verdere groei van deze start-up zal in de toekomst naar verwachting leiden tot meer werkgelegenheid. Galectine-3 is een eiwit waarvan onderzoekers van de Universiteit Maastricht als eersten aantoonden dat het een integrale rol speelt bij de ontwikkeling van hartfalen. Hartfalen is een veelvoorkomende ernstige aandoening waaraan alleen in Europa en de VS al rond de 12 miljoen mensen lijden. Bij hartfalen pompt het hart te weinig bloed rond. De aandoening kent vele oorzaken, bijvoorbeeld een hartaandoening of hoge bloeddruk. De ziekte kan leiden tot verschillende, complexe klachten, variërend van vermoeidheid en kortademigheid tot hartritmestoornissen en vocht in de longen. Behandeling van de aandoening is nu nog voornamelijk gericht op het bestrijden van de symptomen en complicaties. De Galectine-3 test kan artsen helpen om hartfalen te voorspellen en patiënten met hartfalen beter te beoordelen en te behandelen. De meting van Galectine-3 kan artsen en wetenschappers inzicht verschaffen in de risico s en het ziekteproces van hartfalen. Mede dankzij de vergevorderde kennis hierover voor vergelijkbare aandoeningen, kan dit de ontwikkeling van gerichte behandeling voor hartfalen mogelijk maken. Voor uitgebreide informatie zie ACS Biomarkers (ACSB) Biopartner Center Maastricht, Oxfordlaan 70, 6229 EV Maastricht W: ACSB heeft octrooien op meerdere cardiovasculaire biomarkers. Voor één van deze biomarkers, Galectine-3, is een exclusieve licentieovereenkomst gesloten met het Amerikaanse bedrijf BG Medicine. Eind 2010 heeft de Amerikaanse Registratie Autoriteit FDA (Food and Drug Administration) de Galectine-3 test goedgekeurd voor de Amerikaanse markt. Een belangrijke erkenning voor de biomarker die is ontdekt door onderzoekers van de Universiteit Maastricht. De FDA goedkeuring is van belang om patiënten wereldwijd te kunnen testen om zo het voorspellen en een gerichte behandeling van hartfalen mogelijk te maken. Dit is een mooi voorbeeld van hoe fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot verbetering van zorg en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Contactpersoon: Prof. T. Hackeng T: +31 (0) E: BioMedbooster Biopartner Center Maastricht, Oxfordlaan 70, 6229 EV Maastricht W: Contactpersoon: Dannick Ritt, Business Development Manager T: +31 (0) E: NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND

15 Applied Biomedical Systems (ABS) BV richt zich op het onderzoek naar en de productie van betrouwbare en kosteneffectieve diagnostische middelen in de medische sector. Het bedrijf is in 2009 opgericht door Richard Houben en Vincent Larik en heeft de ambitie om in de loop van de komende jaren te groeien. Deze groei betreft niet alleen het personeelsbestand dat inmiddels is uitgegroeid tot 6 mensen, maar ook de samenwerking met andere bedrijven. ABS heeft zich gevestigd in het Biopartner Center in Maastricht om zodoende, juist in deze fase van productontwikkeling, korte lijnen te kunnen onderhouden met het Academisch Ziekenhuis Maastricht en met de verschillende gespecialiseerde researchinstituten. Het onderzoek naar nieuwe diagnostische hulpmiddelen wordt gedreven door het gegeven dat in de medische wereld feedback van de patiënt naar de behandelend arts toe vaak onnodig achterwege blijft. Met de huidige methodieken en apparatuur kunnen patiënten vaak niet continu worden bewaakt wanneer dat nodig is. Daardoor kunnen behandelwijzen niet op tijd worden bijgesteld. Daar waar een kritisch behandelpatroon bij ambulante patiënten nodig is, treden dan ook veelvuldig medische complicaties op. Ook is in de gezondheidszorg de drempel vaak hoog om patiënten bepaalde onderzoeken te laten ondergaan. Een vroege en makkelijke indicatie kan ertoe leiden dat patiënten eerder naar specialisten worden doorverwezen voor vervolgonderzoeken. Hierdoor kan worden vermeden dat patiënten te laat behandeld worden. Applied Biomedical Systems In samenwerking met artsen en organisaties in de gezondheidszorg worden methodieken ontwikkeld voor de oplossing van bovengenoemde problematieken. Applied Biomedical Systems ontwikkelt producten voor een zeer laagdrempelig gebruik door medisch personeel en patiënten. Het eerste product zal begin 2012 op de markt verschijnen. Applied Biomedical Systems BV BioPartner Center Maastricht, Oxfordlaan 70, 6229 EV Maastricht W: T: +31 (0) E: Contactpersonen: Richard Houben T: +31 (0) E: Vincent Larik T: +31 (0) E: BEDRIJVEN & ORGANISATIES 15 NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND 2011

16 BEDRIJVEN & ORGANISATIES Basic Pharma Group is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en in farmaceutische consultancy. Het bedrijf heeft 50 grotendeels hoog opgeleide medewerkers. De holding omvat drie business units. Basic Pharma Technologies is verantwoordelijk voor Product Development. Interdos Pharma, de consultancy tak, draagt zorg voor de registratie van geneesmiddelen, het bewaken van bijwerkingen en het opzetten van klinische studies. Basic Pharma Manufacturing draagt zorg voor de productie. Hierbij gaat het om vloeibare en halfvaste bereidingen. Een belangrijk accent ligt daarbij op de bereiding van testproducten voor klinische studies. Ook de productie van steriele en/of sterk werkende producten behoort tot de mogelijkheden. Het laboratorium houdt zich bezig met kwaliteitscontrole en de ontwikkeling van analytische methodes. Basic Pharma Group heeft een unieke productiefaciliteit, compleet met controlelaboratorium, faciliteiten voor productontwikkeling, hoog opgeleide mensen en cleanrooms waar ook steriele producten kunnen worden geproduceerd. Daarnaast heeft het bedrijf een deskundige consultancyafdeling, waarop een beroep kan worden gedaan voor de beantwoording van vragen rondom ontwikkeling van medicijnen. De productieafdeling is zeer compleet. Zij is net zo complex als een grote fabriek, maar door de beperkte schaalgrootte veel flexibeler. Het bedrijf heeft zelf ontwikkelde producten om in licentie te geven en bovendien de mogelijkheid om aan contractwerk te doen. Naast deze core-business wordt Basic Pharma steeds vaker als contract research organisatie ingeschakeld om in opdracht onderzoek te doen of kleine series te produceren. Als groep vormt Basic Pharma een interessante partner voor de ontwikkeling en productie van nieuwe producten die in klinische studies worden getest. Vanaf het oorspronkelijke idee tot aan het op de markt brengen van het medicijn: het grootste gedeelte van dit proces kan Basic Pharma in-house uitvoeren. Bij heel specifieke uitdagingen weet het bedrijf zich gesteund door een uitstekend internationaal netwerk. Alle fasen in de levenscyclus van een geneesmiddel, vanaf het bedenken tot en met het blijven volgen van het product via geneesmiddelenbewaking - zelfs als het geneesmiddel al in de handel is - kunnen worden gemanaged. Basic Pharma Group Basic Pharma heeft de mogelijkheid zelf medicijnen te produceren, maar het accent ligt op de ontwikkeling van medicijnen, productiemethoden en voorschriften. De state-of-the-art clean rooms zijn geschikt voor de verwerking van farmaceutische producten onder GMP condities en ook beschikbaar voor derden. Doordat de expertise van R&D tot aan het op de markt zetten van een product binnen de eigen bedrijfsvoering kan worden ondersteund, is Basic Pharma in staat om de brug te slaan tussen onderzoek en commercie. Basic Pharma Manufacturing is GMP-gecertificeerd en Basic Pharma Laboratory is in het bezit van een GLP/GcLP certificaat voor analytische laboratoria. Basic Pharma Group Van Itterson Building, Chemelot Research Campus, Burgemeester Lemmensstraat 352, 6163 JR Geleen W: E: Basic Pharma Manufacturing T: +31 (0) Basic Pharma Laboratory T: +31 (0) Basic Pharma Technologies T: +31 (0) Basic Pharma Interdos T: +31 (0) Contactpersonen: Bob Kool, CEO E: Jacques Havermans, CSO E : Marco Rooijakkers, COO E: Paul Wilms, CFO E: NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND

17 BioMedbooster is het expertisecentrum, waar het gaat om valorisatie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Het bedrijf slaat de brug tussen het wetenschappelijk onderzoek en de industrie, met name op het gebied van life sciences en biomedische technologie. Het stimuleert en ondersteunt het proces van commercialisering van nieuwe uitvindingen en ideeën, om zo de maatschappij te kunnen laten profiteren van de wetenschappelijke vooruitgang die is geboekt aan de universiteit van Maastricht of het azm. De missie van BioMedbooster is drieledig: Assistentie van de wetenschapper bij het realiseren van zijn ideeën. Hulp bij de implementatie van innovatieve businessplannen. Koppeling van investeerders aan investeringsdoelen. BioMedbooster bestaat uit een ervaren team van 8 man dat alle expertise omvat die nodig is om een idee succesvol naar de markt te brengen. BioMedbooster BioMedbooster BioPartner Center Maastricht, Oxfordlaan 70, 6229 EV Maastricht W: T: +31 (0) E: Contactpersoon: H. Theunissen, algemeen directeur T: +31 (0) E: BEDRIJVEN & ORGANISATIES BioMedbooster werkt aan haar doelstellingen in nauwe samenwerking met alle schools van de Universiteit Maastricht en met de industrie. Door het aanvragen van subsidies voor onderzoek en ontwikkeling en het aantrekken van investeerders die willen participeren in spin-offs, kon BioMedbooster inmiddels de volgende bedrijven oprichten: ASC Biomarker BV (zie pag. 14). Fabpulous BV (zie pag. 36). Vision2Health BV (zie pag. 73). GlycoCheck BV (zie pag. 38). Psymate BV. X-air BV. 17 NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND 2011

18 BEDRIJVEN & ORGANISATIES Het Top Instituut BioMedical Materials (BMM) is een Nederlandse publiek-private samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe biomedische materialen en hun therapeutische toepassing. BMM is eind 2007 gestart vanuit de visie dat biomedische materialen een sleutelrol zullen spelen bij het bereiken van medische doorbraken die het functionele herstel en de regeneratie van weefsel, en in de toekomst mogelijk ook organen, mogelijk zullen maken. Het is de ambitie van BMM om uit te groeien tot een internationaal leidend en toonaangevend onderzoeksinstituut. BioMedical Materials Program (BMM) Voor de periode tot en met 2013 heeft BMM een onderzoeksbudget van 90M beschikbaar. Deze financiering wordt gezamenlijk verzorgd door de Nederlandse overheid, de industrie, de academische onderzoeksinstellingen, de Nierstichting Nederland en de Nederlandse Hartstichting. Vanuit de regio Zuid-Limburg zijn diverse bedrijven en instellingen betrokken bij BMM, waaronder DSM, de Universiteit Maastricht, het Academisch Ziekenhuis Maastricht, Pharmacell, Fortimedix en Magnamedics. lecteerd op basis van wetenschappelijke kwaliteit, impact op de publieke gezondheidszorg en economische en maatschappelijke relevantie. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in de onderzoekslaboratoria van de deelnemende BMM partners, verspreid over Nederland. In die projecten zullen uiteindelijk zo n 200 onderzoekers werkzaam zijn. Alle projecten omvatten een multidisciplinaire onderzoeksinspanning, met inzet van klinische en technologische onderzoekers. BioMedical Materials Program Chemelot Campus, Urmonderbaan 20A, 6167 RD Geleen W: Contactpersoon: Emiel Staring, Managing Director BioMedical Materials Program T: +31 (0) / +31 (0) E: BMM kent onderzoeksbudgetten toe aan projecten op het gebied van biomedische materialen voor de behandeling van hart- en vaatziekten, nieraandoeningen en spier- en skeletaandoeningen en daarnaast op het gebied van biomedische coatings en gerichte en gecontroleerde medicijnafgifte. Deze projecten kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden van bedrijven, universiteiten en academische ziekenhuizen. Iedere partner brengt daarbij zijn eigen specifieke kennis en expertise in. Samenwerking op deze wijze is een absolute noodzaak om in dit complexe onderzoeksterrein succesvol te kunnen zijn. Elk project voorziet in een duidelijke klinische behoefte en is gericht op specifieke doorbraken op het terrein van biomaterialen. Alle projecten dienen te zijn goedgekeurd door een onafhankelijke Internationale Wetenschappelijke Advies Raad, een internationale groep van gerenommeerde wetenschappers met expertise op de gebieden waarin BMM actief is. De goedgekeurde projecten zijn gese- NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND

19 BIOplastics BV, onderdeel van de BIOzym Holding Group, ontwikkelt, produceert en verkoopt spuitgietproducten, meer specifiek (q)pcr disposables voor gebruik in (q)pcr cyclers. BIOplastics Daarnaast ondersteunt BIOplastics BV laboratoria in het in lijn brengen van cyclers, cycler disposables en SOP s (CYCLERtest en BIOplastics). BIOplastics is wereldwijd toonaangevend en zet wereldwijd producten en diensten af die onder andere - direct en indirect - worden gebruikt bij en door gerenommeerde overheidsinstituten en bedrijven (kit fabrikanten). Van de onderneming houdt 15% van de medewerkers zich bezig met ontwikkeling. De door BIOplastics ontwikkelde producten onderscheiden zich door hun superieure kwaliteit van ontwerp en performance. BIOplastics maakt de meest uniforme qpcr buisjes met de hoogste signaal/ruis verhouding en biedt het meest uitgebreide assortiment in de wereldmarkt. De producten van BIOplastics garanderen gebruiksgemak en een maximale reproduceerbaarheid van resultaten. BIOplastics BV Rötscherweg 61, 6374 XW Landgraaf W: T: +31 (0) (voor Benelux) T: +31 (0) (buiten de Benelux) Contactpersoon: Tom Hendrikx, DGA E: BEDRIJVEN & ORGANISATIES Alle producten worden gebruikt binnen (moleculair) biologische (diagnostische) laboratoria die PCR en qpcr uitvoeren. 19 NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND 2011

20 BEDRIJVEN & ORGANISATIES Brainport Development NV is een ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werkt zij aan het versterken van de internationale concurrentiekracht van de toptechnologieregio Brainport Zuidoost-Nederland en hiermee aan welvaart en welzijn in de regio. Hierdoor draagt Brainport bij aan een duurzamer, zorgzamer, schoner en veiliger Nederland. Brainport is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie met de speerpuntsectoren High Tech Systems & Materials, Food, Automotive, Lifetec en Design. Brainport Development stimuleert en ontwikkelt regionale en (inter)nationale projecten en programma's, promoot Brainport in binnen- en buitenland en faciliteert het regionale bedrijfsleven met onder andere bedrijfsadvies en -financiering, startersvoorzieningen, bedrijfshuisvesting en bedrijvencentra. Brainport Development kan verschillende financieringsinstrumenten inzetten: de design- en technostartersprogramma s van Incubator 3+ (max ), het Brainport Development MKB Fonds (max ) en investeringsfonds Technostars (max ). In totaal werken bij Brainport Development NV 70 medewerkers. Het percentage medewerkers dat zich bezig houdt met life sciences wisselt en is afhankelijk van de projecten en activiteiten. Brainport Development Een aan life sciences gerelateerd project van Brainport Development NV is o.a. het Programma Brainport International Community (zie pag. 101). Verder is Brainport Development o.a. partner in de projecten Linking Life Sciences (LLSc) (zie pag. 110) en Lifetec Network (zie pag. 43). Brainport Development NV Emmasingel 11, 5611 AZ Eindhoven Postbus 2181, 5600 CD Eindhoven W: T: +31 (0) E: Contactpersonen: E.P.J. (Elies) Lemkes-Straver, Director Strategy and Development, Chairman E: J.S.G. (Joep) Brouwers MPM, adjunct-directeur, sectormanager projecten en programma's E: Een uitgebreid netwerk van bedrijven in Zuidoost-Nederland is actief op het gebied van 'lifetec': de verzamelnaam voor 'medische technologie en life sciences'. Wereldleidende ontwikkelaars en producenten zijn bijvoorbeeld Frencken, Sioux en Philips Medical Systems, de bedenker en maker van onder andere de MRI scanner. Ook de Technische Universiteit Eindhoven investeert veel researchcapaciteit in biomedische en medische technologie. Dit onderzoek is multidisciplinair en wordt uitgevoerd in samenwerking met de industrie en medische instellingen in de regio. NETWERKBOEK LIFE SCIENCES ZUIDOOST-NEDERLAND

Masterplan. Maastricht Health Campus

Masterplan. Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus 4 Management Samenvatting Visie De Maastricht Health Campus (voorheen Maastricht Life & Science Campus) zal in de toekomst een internationaal

Nadere informatie

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration.

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration. Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 013-2018 teamwork motivation inspiration success research innovation vision Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 2013-2018 Inhoud

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren Jaarplan Brainport Development NV 2014 Koers houden en accelereren Inleiding Voor u ligt het jaarwerkplan van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Regio Eindhoven.

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn van zichzelf waardevol

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn van zichzelf waardevol 2 Jaargang 2 2014 Nummer Mercator NovioTech Science Meets Business Nijmegen Rector magnificus prof. Theo Engelen: Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn van zichzelf waardevol Opening nieuwe locatie

Nadere informatie

PEZY PRODUCT INNOVATION. van het groningse Pezy Product Innovation in groningen zijn veelzijdig, creatief... en ontzettend

PEZY PRODUCT INNOVATION. van het groningse Pezy Product Innovation in groningen zijn veelzijdig, creatief... en ontzettend Topsector Life Sciences & Health De waarde van -het werken aangezondheid Gezondheid is voor ieder mens van grote waarde. Ziekten voorkomen (letten op hoe je leeft), opsporen (goede diagnostiek) en effectief

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Anne-Marie Pluijm, 2014 Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Colofon In opdracht van: Uitgevoerd door: Anne-Marie Pluijm 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012

Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012 Businessplan van het Centrum voor Productietechnologie, TecLab Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

Aanvullende rapportage Verslag van de directie. Aanvullende rapportage Bijlagen

Aanvullende rapportage Verslag van de directie. Aanvullende rapportage Bijlagen Internetbijlage II Aanvullende rapportage Verslag van de directie Participaties 2 Ontwikkeling & Innovatie 4 Investeringsbevordering & Business Development 14 Bedrijventerreinen 18 LIOF Business Centers

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Ondanks het wispelturige klimaat van de economie toch overwegend positieve resultaten

Ondanks het wispelturige klimaat van de economie toch overwegend positieve resultaten Ondanks het wispelturige klimaat van de economie toch overwegend positieve resultaten Jaarverslag 2011 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 2 Inhoud Kerncijfers 2011

Nadere informatie