AziNieuws. DTB en Kerngis. Duurzaam ondernemen. Het venijn in de staart? voorjaar Speciale uitgave van Azimuth Geodetic en Total Geo Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AziNieuws. DTB en Kerngis. Duurzaam ondernemen. Het venijn in de staart? voorjaar 2011. Speciale uitgave van Azimuth Geodetic en Total Geo Service"

Transcriptie

1 AziNieuws voorjaar 2011 Speciale uitgave van Azimuth Geodetic en Total Geo Service A z i m u t h. n l z e k e r m e t e n R u i m t e l i j k e I n f o r m a t i e G e o d e s i e G e o - i n f o r m a t i e O n d e r g r o n d s e I n f r a I n n o v a t i e Optimale doorstroming van realisatie naar oplevering. DTB en Kerngis Het venijn in de staart? Het DTB en Kerngis zijn hoogwaardige producten die bij Rijkswaterstaatopdrachten in het opleverdossier gevraagd worden. De werkzaamheden en de complexiteit hiervan worden door de aannemer nogal eens onderschat. Soms ook ontbreekt de nodige deskundigheid binnen de organisatie. Als landmeetkundig ingenieursbureau kan Azimuth Geodetic een brede ondersteuning bieden bij de uitvoering van GEO-gerelateerde onderdelen van een project. U kent het waarschijnlijk. Een project staat kort voor oplevering en u bent druk doende met het opleverdossier. Op dat moment komt u tot de ontdekking dat de werkzaamheden met betrekking tot de GEO-eisen, het DTB en Kerngis, toch meer vergen dan gedacht. Waarschijnlijk kan het zelfs een vertragende factor bij de oplevering worden. Of nog erger. U heeft de bestanden tijdig ingeleverd maar deze worden maar niet goedgekeurd en de laatste termijn blijft uit. Dan is het toch eens raadzaam om met Azimuth Geodetic te praten. Eén van de specialismen binnen onze organisatie is de GEO-gerelateerde werkzaamheden zoals het DTB en Kerngis. Dat doen we niet alleen, dat doen we met u samen. Azimuth Geodetic is gewend om de werkzaamheden met betrekking tot DTB en Kerngis in nauw overleg met u als opdrachtgever uit te voeren. De samenwerking kan op velerlei wijzen worden aangegaan. Wat wij doen is actief meedenken met de aannemer en deze te ondersteunen en adviseren met het doel de bestanden in één keer goed aan te leveren. Hiervoor hebben wij speciale GIS-tools ontwikkeld met een kwaliteitscontrole zo veel mogelijk voor in het inwinnigsproces. Dus, geen werk achteraf. Dat valt voor ons als Azimuth Geodetic onder het hoofdstuk Kwaliteit leveren. En dat is in uw voordeel! Duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen is vanuit de visie van Azimuth Geodetic het ontwikkelen van een proactieve houding binnen de organisatie ten aanzien van een collectief gedragen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met andere woorden: op welke wijze kunnen wij een bijdrage leveren die in overeenstemming is met onze organisatie. Proactief handelen vereist een manier van denken die gericht is op het invoeren van verbeteringen of veranderingen in het bedrijfsproces die ten goede komen aan een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als performance-indicatoren, onderscheiden naar Mens, Milieu en Maatschappij, zijn hier bijvoorbeeld te noemen: het creëren van een werkomgeving waar het volgen van studie en opleidingen vanuit de organisatie gestimuleerd wordt; het uitbreiden en gedeeltelijk vervangen van het wagenpark met auto s met energielabel A; het meerjarig met succes faciliteren en begeleiden van reïntegratie trajecten. Azimuth Geodetic is van mening dat duurzaam ondernemen zichzelf op termijn terugverdient. Zeker nu de overheid bij het aanbesteden van projecten, selectie- en gunningscriteria hanteert waarbij duurzaamheidseisen een steeds belangrijker plaats gaan innemen. Duurzaam ondernemen is in onze visie een continu proces, waarbij aandachtspunten verlegd worden met de onderliggende vraag; Kan het beter?. Duurzaamheid vraagt om een betrokken management, draagvlak bij de medewerkers en een projectmatige implementatie. Dat is waar Azimuth Geodetic voor staat.

2 Colofon AziNieuws 2011 Oplage: 1500 exemplaren Tekst: Pieter Broesder Fotomateriaal: FAST PICTURES Druk en opmaak: Wm Veenstra Uitgave van Azimuth Geodetic en Total Geo Service Bremenweg TC Groningen T: +31 (0) Samen sterk op de INFRA relatiedagen Azimuth Geodetic en Total Geo Service zijn natuurlijk present op de vakbeurs INFRA Relatiedagen in Hardenberg. Dé ontmoetingsplek voor de grond-, weg-, en waterbouw. Eigentijds en gedegen laten we u zien wie we zijn en wat we waar doen. Kom inspiratie opdoen en laat u bijpraten. We staan er klaar voor. GBKN ? Ook de komende jaren zal Azimuth Geodetic de GBKN in Groningen, Drenthe en Friesland voor u bijhouden. Azimuth Geodetic is sinds 1996 voor u onderweg. Als grootste onafhankelijk landmeetkundig ingenieursbureau van het Noorden, meten we tot in detail voor gemeenten, provincies en rijksoverheid, bedrijfsleven en particulieren. Ook de wereld van de Infra weten we nauwgezet en secuur in kaart te brengen en uit te zetten. Vanuit Groningen brengen we de wereld in kaart. Onder alle omstandigheden. Werk op maat. De Bouwmaatvoering van Total Geo Service is begin 2010 door Azimuth Geodetic overgenomen. Beide partners timmeren onder eigen naam gezamenlijk aan de weg. Twee vertrouwde namen met 50 deskundigen die dat blijven doen wat u van ons gewend bent. Kwalitatief en hoogstaand werk leveren wordt voor ons het jaar van het verder uitbouwen en neerzetten van de nieuwe organisatie. Een organisatie die nu is verdeeld in drie divisies: Gekwalificeerd Azimuth Geodetic is dit jaar wederom in 2010 uitgeroepen tot het beste ingenieursbureau van Nederland voor bijhouding GBKN. Criteria zijn: kwaliteit, nakomen afspraken, communicatie, expertise, innovatie, flexibiliteit, houding en prijsafspraak. We zijn ook voor 2011 ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD Realisatie wordt het werkgebied voor Total Geo Service met als kerngebieden maatvoering voor de bouw, infra en ondergrondse infra. Jarenlange ervaring in deze specialistische vakgebieden zorgt ervoor dat klanten op een snelle, adequate en nauwkeurige wijze dienstverlening wordt aangeboden. Door heel Nederland. Ruimtelijke Informatie valt onder Azimuth Geodetic. Het in kaart brengen van de huidige situatie, en deze geometrie beheren voor onze opdrachtgevers. Geodesie en Geo-informatie en Ondergrondse Infra zijn de afdelingen waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Samen met de klant spreken we maatwerk af. Als uw externe afdeling Geo-informatie zorgen we voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Innovatie is de derde divisie. Hier worden de producten voor morgen bedacht en ontwikkeld. Niet alleen voor eigen gebruik maar ook op maat voor de klant. Uw wensen worden door ons uitgewerkt. Wanneer u voor ons kiest; krijgt u de hele groep erbij. Bremenweg TC Groningen T: +31 (0) F: +31 (0) E: A z i m u t h. n l Kavelsplitsing Traditioneel is het Kadaster in Nederland verantwoordelijk voor duidelijkheid over, en ligging van, kadastrale- of eigendomsgrenzen. Bij een gedeeltelijke verkoop van een kadastraal perceel (splitsing) is het noodzakelijk dat het vastleggen van de nieuwe grenzen voldoet aan een aantal strikte eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in de voorschriften van het kadaster en het Handboek Technische Werken de HTW. De nieuwe grens moet worden vastgelegd in een splitsingstekening met gecontroleerde meetgegevens van de grenspunten. Azimuth Geodetic heeft ruime ervaring met het uitzetten van nieuwe grenzen, het vormen van de nieuwe kavels en het inmeten, vastleggen daarvan volgens de eisen van het Kadaster en conform de HTW. Dankzij deze werkzaamheden heeft Azimuth Geodetic korte lijnen met de medewerkers binnen deze dienst van het Kadaster, die de metingen van derden controleert. Gemeenten en projectontwikkelaars behoren tot onze vaste klantenkring, waarvoor we de kavels uitzetten, controleren met de bestaande grenzen, kadastraal gaan inmeten en de levering aan het kadaster geheel conform de gestelde eisen verzorgen. De voordelen om de meetwerkzaamheden ten behoeve van splitsingen door Azimuth Geodetic te laten doen, leveren financieel gezien een aanzienlijke kostenbesparing op. Praktische voordelen zijn: Aanwijs in het terrein komt te vervallen; Tijdens het uitzetten worden de nieuwe grenzen gelijk ingemeten; Oppervlakten en perceelsgrenzen zijn bekend en verschillen niet tijdens het inmeten; Versnelling van procedures; Snelle herplaatsing van grenzen bij verstoring; Eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken; Grenzen bekend in landelijk RD. Als extra product kunnen we door onze ervaring met luchtfotogrammetrie de digitale grenzen op luchtfoto s intekenen en afdrukken zodat bij eventuele presentaties het beeld heel herkenbaar wordt. Uiteindelijk willen we als Azimuth Geodetic onze klanten bij het uitzetten en inmeten van vastgoed geheel ontzorgen. We willen tijdens het hele proces met onze klanten meedenken en kunnen dan ook tijdig aangeven als we ergens hobbels op de weg zien. AziNieuws

3 Azimuth gaat de lucht in Azimuth Geodetic meet van oudsher onder en op de grond. Vanaf nu meten we met eigen middelen ook boven de grond met de AziDrone. Sinds enkele jaren zijn we in het Noorden een belangrijke speler op het gebied van stereo-fotogrammetrie. Hierdoor zijn we in staat om op dm-niveau nauwkeurigheid driedimensionaal te karteren. Op deze wijze hebben wij een veelvoud aan gevarieerde projecten uitgevoerd. Voor de te bereiken nauwkeurigheid zijn we afhankelijk van verschillende externe factoren zoals de vlieghoogte, camera, pixelgrootte, positioneringsystemen, foto-overlap en vooral het moment van vliegen. Dit vliegmoment is afhankelijk van allerlei factoren zoals goed zicht, geen (sluier) bewolking, hoogstaande zon, geen lange schaduw, en geen blad aan de bomen. In de praktijk komt het er op neer dat eigenlijk alleen in het vroege voorjaar wordt gevlogen. Daarnaast wordt het voor de meeste toepassingen pas rendabel om te vliegen wanneer grote oppervlaktes in kaart moeten worden gebracht. De enige factor waar we wel direct invloed op hebben is het vakmanschap, de kennis en ervaring van onze eigen fotogrammeters. En die kwaliteit hebben we ruim voorhanden. Ons ideaal is om het hele jaar door, kleinschalig en met hoge kwaliteit, driedimensionaal te kunnen karteren. Om dit ideaal te bereiken heeft Azimuth Geodetic nu de beschikking over de AziDrone, een kleine onbemande, bijna geruisloze helikopter voor observatie en kartering vanaf een lage vlieghoogte. Hij is het hele jaar inzetbaar, kan op korte termijn worden ingepland en kan alleen bij extreme weersomstandigheden niet de lucht in. Met de camera in verticale stand kunnen wij op een lage vlieghoogte zeer nauwkeurige stereo-opnamen maken van liefst 1 à 2 cm grondpixel. Hierdoor kunnen wij zeer snel digitale GEO gerefereerde kaarten maken. Deze fotovluchten worden vooraf gepland. De operator kan dit hele proces op de automatische piloot vliegen waardoor de vooraf geplande routing exact wordt uitgevoerd. De inzetbaarheid en het werkgebied zijn omvangrijk. Denk aan het snel en veilig inmeten van snelwegen (Kerngis, DTB), gronddepots, moeilijk toegankelijke en onveilige terreinen. De AziDrone is AziDrone inzetbaar in de vakgebieden archeologie en landbouw, beheer van de BAG, Groen en Wegen. Met de camera in horizontale stand kan de AziDrone ingezet worden voor inspectie doeleinden. Hiermee bedoelen we het op een andere manier bekijken van de buitenkant van hoge gebouwen, schoorstenen, windmolens en noem maar op. Door zelf handmatig de camerastand te bepalen kijkt de operator vanaf de grond mee met de ogen van de AziDrone. Hij kan de camera in alle hoeken en richtingen positioneren. Dit geeft ons de mogelijkheid om naast het landmeetkundige product ook oblieke foto s te maken. Voorbeelden hiervan zijn vastgoed complexen, hotels, fabrieksterreinen en stadions. Maar ook in de filmindustrie of voor het fotograferen van nieuws en sportevenementen is de AziDrone inzetbaar. Door de gewone camera te vervangen door een infraroodcamera is het mogelijk om voor de akkerbouw gewasziektes op te sporen en in kaart te brengen. Warmtelekkage in gebouwen kunnen eenvoudig zichtbaar gemaakt worden. Binnenkort wordt een webwinkel geopend waar iedereen op bestelling oblieke foto s kan kopen. Die kunnen in verschillende formaten en materialen worden geleverd. De mogelijkheden zijn oneindig, kortom met de AziDrone wordt het dienstenpakket nog completer. Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik Voor de Basisregistraties is dit motto Azimuth Geodetic op het lijf geschreven. Bij het bijhouden van de GBKN kijken wij al jarenlang op een andere manier aan tegen het gezamenlijk inwinnen van data. Als we toch meten vanuit het GBKN bestek, waarom meten we de andere gewijzigde elementen niet direct mee? Wij staan er toch, en de gemeente heeft hier ook al gedeeltelijk voor betaald. Voor de jaren 2010 en 2011 heeft Azimuth Geodetic het projectbestek aangenomen om voor 45 gemeenten in Groningen, Drenthe en Friesland de GBKN-bijhouding te verrichten. De leveranciersbeoordeling van de stichting is doorslaggevend of het tweede jaar ook gegund wordt. Voor het vijfde opeenvolgende jaar bepaalt Azimuth Geodetic landelijk de maximale score. Een gegeven waar wij trots op zijn. Tegen een scherpe prijs kwaliteit leveren en je afspraken nakomen. Dat is precies waar Azimuth Geodetic voor staat! Voor de gemeente Leek gaan we verder dan alleen het bijhouden van gegevens. Leek koos om een ZMG (Zelf Muterende Gemeente) te worden en heeft Azimuth Geodetic de opdracht gegeven dit de komende jaren samen uit te voeren. We hebben in overleg een route uitgestippeld om van een lijngerichte kaart een objectgerichte beheeromgeving te maken waar de geometrie in de NGdW van NedGraphics wordt geplaatst. Alle geometrie van de andere beheerpakketten (onder meer Groen, Wegen, Riool en BAG) worden zo eenmalig ingewonnen. Een goede oplossing voor de komende Basisregistraties, om toch in eigen huis zelf de regie te voeren, zonder alle expertise te hebben. Azimuth Geodetic is de externe afdeling Geo-informatie van de gemeente; Wel de lusten, niet de lasten. Door de intensieve samenwerking met Leek en NedGraphics neemt ieder hierin zijn verantwoordelijkheid en is er in een kort tijdbestek een goed totaalproduct in beheer genomen. Vanaf het begin van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is Azimuth Geodetic actief op deze nieuwe markt. De geometrie is toch een complex onderdeel van de administratieve database. Door vanaf het begin met alle partijen te adviseren en te sparren, hebben wij een uniek product in de markt kunnen zetten. In eigen huis - van opbouw tot beheer van de geometrie - de bronhouder ontzorgen. Samen bespreken we de uitgangspunten en de wensen van de gemeente. Praktijkgericht wordt in een dagdeel de werkwijze besproken en met een pilot bekrachtigd. Bij groen licht gaat het project de productiefase in. De oplevering wordt met maatwerk aangeboden aan het BAG-beheerpakket van de gemeente. De gewijzigde geometrie wordt panklaar geleverd. Er hoeven door de gemeente geen CAD-werkzaamheden meer verricht te worden om het uiteindelijk in de LV (Landelijke Voorziening) te plaatsen. In Noord-Nederland heeft Azimuth Geodetic de afgelopen jaren al voor tweederde van de gemeenten BAG werkzaamheden uitgevoerd. De BAG-opbouwfase voor de gemeente is afgesloten, op enkele maatwerkafspraken met I&M na. De volgende uitdaging is om het beheer van de BAG op een slimme manier uit te voeren. Azimuth Geodetic kan dit op twee manieren voor u ontzorgen. De gemeente gaat zelf beheren en dan hebben we een dienende rol waarbij we op aanvraag tekenen, karteren en meten. De gewijzigde geometrie wordt door de gemeente zelf verder verwerkt. Of Azimuth Geodetic verzorgt het beheer, en dan zijn we een schakel in de procedures van de BAG. Bij de vergunningaanvraag kunnen wij de voorlopige geometrie tekenen en bij de gereedmelding gaan wij zo spoedig mogelijk de definitieve geometrie inwinnen. Door maatwerk (bijvoorbeeld NGdW) wordt de geometrie aangeboden aan de BAG-applicatie. Daarnaast kan de geometrie ook worden opgenomen in de GBKN. De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is de volgende uitdaging waar Azimuth Geodetic zich wil profileren. Van de zeven pilotgebieden die in het voorjaar 2011 landelijk worden uitgevoerd is Azimuth Geodetic bij Franekeradeel en Midden-Drenthe van de partij. Wij laten op onze eigen innovatieve wijze zien hoe de transitiefase naar de BGT ook gedaan kan worden. Opnieuw samenwerkend met de bronhouders, lopen we het project, fase voor fase, door en presenteren we gezamenlijk het eindproduct. Met de verkregen informatie kunnen wij, ook in de toekomst, onze klanten optimaal adviseren en bedienen. z e k e r m e t e n 3 AziNieuws

4 Onze aanspreekpunten Gezocht Talent m/v Theo Musch Directeur Mijn ambitie is om door middel van innovatieve technieken nieuwe landmeetkundige toepassingen mogelijk te maken. Harry Hinrichs Projectleider Ondergrondse Infra Het onzichtbare in kaart brengen op een innovatieve wijze. Rienus Zwaneveld Technisch Directeur Voorlopen op kwaliteit.? Projectleider Bouw & Infra Hiervoor zoeken we een ambitieuze collega die deze afdeling nog beter op de kaart kan zetten en samen met de klant innovatief en creatief zijn project begeleidt. Wessel Sterenberg Commercieel directeur Met Azimuth haalt u wel de lusten niet de lasten in huis. Wij zijn uw externe afdeling Geo-informatie. Niels Woltman Proces coördinator Kwaliteit en planning samen laten gaan is mijn dagelijkse uitdaging. Martin Lups Projectleider Geo-informatie Mijn uitdaging is om Geoinformatie voor iedereen toegankelijk maken. Erwin Perik R&D specialist Ik maak me minder zorgen om de problemen van vandaag, meer over de mogelijkheden en oplossingen van morgen. Marcel Meems Projectleider Geodesie Ik wil de klant ontlasten en dat mijn collega s plezierig werken. Als beide aspecten in evenwicht zijn, ben ik pas tevreden. Groningen T: +31 (0) E: Bedum T: +31 (0) E: Gezocht: initiatiefrijke collega-specialisten die ons team willen versterken Projectleider Bouw & Infra v/m (full time) GIS-specialist v/m (full time) Systeembeheerder v/m (0,6 fte) PR-medewerker v/m (0,4 fte) Wij zoeken een projectleider die leiding gaat geven aan ons team van maatvoerders in de Bouw & Infra, waarbij de werkzaamheden het gehele traject van verwerving, voorbereiding, uitvoering, bijstelling en afronding zal omvatten. Omdat het hier een verantwoordelijke spilfunctie betreft zoeken wij een stevige persoonlijkheid die op een tactvolle maar ook resolute wijze vorm geeft aan de functie. - Bedrijfskundige kennis en ervaring (HBO-niveau); - Aantoonbare leidinggevende capaciteiten; - Kennis van landmeetkundige (maatvoering) technieken; - Commercieel vaardig; - Analytisch vermogen; - Ontwikkelingsgericht zowel in techniek als organisatie. Resultaat gericht; samenwerking; zelfstandigheid en klantgerichtheid. - Een uitdagende baan met ruimte voor eigen initiatief en daarmee nieuwe kansen; - Wisselende werkzaamheden zowel binnen als buiten; met opdrachtgevers en medewerkers; - Mogelijkheid om eigen kennis en ontwikkeling verder vorm te geven; - Een marktconform salaris met groeimogelijkheden door bewezen kwaliteiten. Wij zoeken een ervaren GIS-specialist met visie die binnen ons team de balans weten te vinden tussen collegiaal samenwerken en zelfredzaamheid. - Een of meerdere relevante opleidingen op HBOniveau; - Enkele jaren praktijkervaring in het werkgebied; - Een proactieve houding ten aanzien van ontwikkeling; - Ervaring in de omgang met klantencontacten. Collegialiteit, zelfstandigheid, klantgerichtheid, deskundigheid. - Een dynamische baan met werkzaamheden die naast routine activiteiten ook innovatieve werkzaamheden kent; - De mogelijkheid tot zelfontplooiing en groei in het vakgebied; - Een hoge mate van zelfstandigheid in de uitvoering van de werkzaamheden; - Een marktconform salaris met groeimogelijkheden door bewezen kwaliteiten. Door organisatiegroei ontstaan steeds meer (praktische) vraagstukken en technische problemen. Deze vragen om een structurele oplossing. Daarom is besloten is tot verzelfstandiging van deze functie. - Kennis (minimaal MBO + -niveau) met de meest gangbare kantoor/office software; - Ervaring in technisch systeembeheer; - Intern klantvriendelijke houding; - Algemene systeemontzorger; - Hands on mentaliteit; - Technisch website beheer; - Affiniteit met CAD; - Bereidheid tot bijscholing in een continu veranderende werkomgeving. Zelfstandigheid, klantgerichtheid, praktisch werken. - Een afwisselende baan waarin dienstverlening een belangrijk aspect vormt; - Gelegenheid tot zelfontplooiing en groei in het vakgebied; - Een bij de functie behorend salaris met groeimogelijkheden door bewezen kwaliteiten. Naast deze specifieke vacatures zijn wij altijd geïnteresseerd om in gesprek te komen met ervaren landmeetkundigen, GIS-specialisten, CAD-tekenaars etc. De PR-medewerker geeft praktische ondersteuning aan de commercieel directeur bij de uitoefening van zijn PR-taken namelijk o.a. bewaken van de huisstijl, (interne) communicatievoorziening waaronder ook website beheer (inhoudelijk), klantenbeheer, advertorials en reclame etc. - MBO-opleiding op het gebied van communicatie; - Kennis en ervaring in een soortgelijke functie; - Ruime opvatting over de uit te voeren werkzaamheden; - Communicatief vaardig. Plannen, organiseren; schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en discipline. - Een uitdagende nieuwe baan/ functie, welke voor een deel, door eigen inbreng vormgegeven kan worden; - Mogelijkheid eigen vakkennis te ontwikkelen; - Een bij de functie passende vergoeding. Uw reactie of open sollicitatie kunt u richten aan: Kees Proper (afd. P&O) Total Geo Service / Azimuth Geodetic, Bremenweg 7, 9723 TC Groningen of mail naar AziNieuws

5 Eén bureau voor de juiste maat Door het samengaan met Azimuth Geodetic, passen de specialisten van Total Geo Service nu als een spin in het web van de totale keten van werkzaamheden. Van het Idee Het in kaart brengen van het terrein Onder de grond, op de grond en boven de grond Via het Ontwerp Planvorming Verkaveling Visualisatie Naar de Uitvoering Bouwrijp Woonrijp Revisie Tot en met het Beheer Van het gerealiseerde project. Dit totaalconcept kunnen we per project of in een jaarcontract aanbieden. Verbindingsweg 35A 9781 DA Bedum T: +31 (0) F: +31 (0) De grootste bouwput van Nederland De Eemshaven in Groningen is op dit moment de grootste bouwput van Nederland. Ontstaan uit enkel vlak land, ligt er nu een complete zeehaven met bijbehorende infrastructuur en industriële bebouwing. De grote verscheidenheid van bouwfases vraagt op regelmatige momenten landmeetkundige en maatvoeringtechnische kennis en ervaring. Azimuth Geodetic en Total Geo Service zijn vaak en bij veel van de activiteiten in en rond de Eemshaven betrokken. Metingen ten behoeve van het ontwerp, planning, uitvoering, controle en revisie, zijn voor een veelvoud aan opdrachtgevers uitgevoerd. De lijst van uitgevoerde en nog in uitvoering zijnde werken is lang: Secundaire waterpassing voor het vastleggen van NAP bouten, nauwkeurigheidswaterpassen voor het in kaart brengen van de bodemdaling. Grondslagmetingen. Het plaatsen van GPS referentie - en monitorstations. Het meten van digitale terreinmodellen. Het meten en berekenen van verschillende gronddepots. Het fotogrammetrisch karteren van terreinen ten behoeve van het ontwerp. Het uitzetten van wegen en maatvoeren van kunstwerken. Werkzaamheden ten behoeve van asfaltoverlagingen. Het peilen van waterbodems. Het maatvoeren van een spoortracé met wissels. Het uitzetten van leidingtracé s. Revisie metingen en de digitale verwerking van verschillende NUTS-tracés. De bouwkundige maatvoering van industriële installaties en gebouwen waarbij het zowel de buiten kijf staande hoofdmaatvoering betreft als de detailmaatvoering voor de bouwproductie. Bijhouding van de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) van de Eemshaven binnen de gemeente Eemsmond. Dit voorjaar zijn beide bedrijven, Total Geo Service en Azimuth Geodetic, met zeker 10 landmeters en maatvoerders bij verschillende projecten binnen de Eemshaven aan het werk. Onze gezamenlijke kracht is dat we in staat zijn om de gehele keten van landmeetkundige werkzaamheden binnen één project uit te voeren. Door de multidisciplinaire inzet van onze landmeters/maatvoerders is het mogelijk dat dezelfde man of vrouw alle maatvoeringwerkzaamheden zelfstandig uitvoert. Alles blijft zo in een hand, gegevens hoeven niet te worden doorgegeven, het is niet nodig dat er overdracht plaatsvindt. De contactpersoon is voor de opdrachtgever altijd dezelfde. De foutkans wordt hierdoor steeds kleiner. De faalkosten kunnen we beperken. Dit maatvoeringconcept heeft zich onder meer in de Eemshaven zeer bewezen. Onze doelstelling is om onze klanten op maatvoering en landmeetkundig gebied geheel te ontzorgen. E: TotalGeo. nl T o t a l G e o. n l AziNieuws TotalNieuws

6 TotalNieuws voorjaar 2011 Speciale uitgave van Total Geo Service en Azimuth Geodetic T o t a l G e o. n l Reitdiephaven te Groningen Specialist in maatvoering Total Geo Service is een multi-inzetbare specialist, die vanaf het begin vanuit Bedum opereert. Het bedrijf is eind vorige eeuw door David van Dijk opgericht als een handelsonderneming in landmeetkundige apparatuur en materialen. David stamt uit de bekende Bedumer landmetersfamilie Van Dijk, ook bekend van de avondopleidingen Meten & Uitzetten I en II en Landmeten van het toenmalige Centrum voor Wegenbouw. Van lieverlee begon bij David het landmeetkundig bloed weer te kriebelen en nam hij steeds meer landmeet- en maatvoeringklussen aan. Met zijn oude werkgever, een gerenommeerd Gronings ingenieursbureau, werden afspraken gemaakt die resulteerden in de overname van projecten, klanten en personeel. Mede door de kennis en de ervaring van deze maatvoerders groeide Total Geo Service gestaag. Naast landmeetkundige werkzaamheden specialiseerde Total Geo Service zich vooral in het verrichten van maatvoering voor de Bouw & Utiliteit. Het succes van een (ver)bouwproject staat of valt met een juiste maatvoering. Van het in kaart brengen van een bouwperceel, de bouw, tot en met de meting van de verschillende inpandige ruimtes, steeds wordt grote nauwkeurigheid vereist. Gebouwen worden steeds spectaculairder ontworpen en daardoor ook complexer qua maatvoering. Van de bouwmaatvoerders wordt vaak onder tijdsdruk hoge nauwkeurigheid en productie verlangd. Eisen die normaal moeilijk samengaan. Het verrichten van bouwkundige metingen is daardoor echt specialistenwerk geworden. Een landmeter leert meetgegevens snel en goed te interpreteren. In de bouw is dat niet mogelijk. Bouwmeten is meer absoluut: wat je vandaag meet, moet morgen exact hetzelfde zijn. Dat inzicht moet je verwerven. En, er is kennis van de bouw voor noodzakelijk. Die kennis is binnen Total Geo Service ruimschoots voorhanden. Daarnaast worden de meetgegevens altijd gecontroleerd. Vervolgens wordt elke meting geregistreerd, zodat die altijd herleid kan worden en voor iedereen binnen het bedrijf opvraagbaar is. Alle technische kennis en informatie die voor een project van belang zijn wordt gedeeld, zodat we niet afhankelijk zijn van één persoon. Toonaangevende projecten waar de maatvoerders van Total Geo Service zich hebben bewezen zijn onder meer het FC Groningen stadion De Euroborg en de Achmea nieuwbouw in Zwolle. Naast de bouwmaatvoering is Total Geo Service ook actief op ander specialistisch landmeetkundig gebied. Een speciaal project werd in opdracht van Deltares uitgevoerd. Tijdens het bewust met water ondermijnen van een testdijk, heeft Total Geo Service een monitoring uitgevoerd op de kleilaag van deze testdijk. Een 18-tal punten is hierbij continue 24 uur per dag gemeten. Dankzij deze metingen kunnen de gevolgen van een watervloed op een dijk zichtbaar gemaakt worden. Door het samengaan met Azimuth Geodetic zal Total Geo Service zich in de toekomst richten op maatvoering in de Bouw, Infra en Ondergrondse Infra; onze divisie Realisatie. Bij de nieuwe start hoort ook een nieuw logo. Hier presenteren wij het nieuwe gezicht van Total Geo Service. Binnenkort een bekend gezicht op de weg. R e a l i s a t i e B o u w I n f r a O n d e r g r o n d s e I n f r a

5. Werkgever. 5. Werkgever. 5. Werkgever. 6. Stelling

5. Werkgever. 5. Werkgever. 5. Werkgever. 6. Stelling Agenda 2. Introductie Fred Janssen 4. 06-GPS 6. Stelling Branchevereniging GeoBusiness Nederland: bedrijven uit de geoinformatiesector werken samen om hun belangen te behartigen. Ruim 100 bedrijven Doel:

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Achtereenvolgens Geo Business Nederland Vertrekpunt branche Onderzoek

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren SVB-BGT Zeeland 30 oktober 2014 Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren Agenda Doel van de presentatie en Voorstellen Samenwerking Transitie BGT: Praktijkervaringen Transitie gereed,

Nadere informatie

BGT Contactdag Noord Gemeente Brummen VGI-Support

BGT Contactdag Noord Gemeente Brummen VGI-Support Gemeente Brummen VGI-Support Gemeente Brummen Brummen is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 20.893 inwoners en heeft een oppervlakte van 85,05 km² De hoofdplaats is Brummen,

Nadere informatie

Splitsen van percelen

Splitsen van percelen 0.1 Handleiding Splitsen van percelen Datum 13 februari 2014 Versie 1.0 ConceptMateriebeleid PPBGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Inleiding Het splitsen van een kadastraal perceel lijkt vanaf de buitenkant

Nadere informatie

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw Infrastructuur Advies en ondersteuning binnen de gehele infraketen GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw GEO-INFORMATIE Actuele situatie van het project en de omgeving gedetailleerd

Nadere informatie

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Onderwerpen Even voorstellen (mijn achtergrond) Wat is eigenlijk de BGT? Hoe is QGIS ingezet rondom

Nadere informatie

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing www.wegdekmeten.nl Zorg voor optimaal inzicht in de staat van uw wegdek Als wegbeheerder of aannemer met de verantwoordelijkheid voor een deel van het wegennet

Nadere informatie

Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor?

Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor? Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor? Voor de luchtopnamen van 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn specificaties vastgesteld waaraan het beeldmateriaal dient te voldoen. De productspecificaties voor

Nadere informatie

Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova

Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova Een verbouwing is een mooie stap naar een woning die beter past bij persoonlijke wensen en eisen. Maar de verbouwing kan ook een bron zijn van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Specialist in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Tijden veranderen De vastgoedmarkt is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar nieuwbouw steeds verder onder druk komt te staan, groeit

Nadere informatie

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering.

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering. Inmeting en Opname Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp (Bouw)vergunning aanvraag 2D, 3D en BIM tekenwerk Maatvoering Projectmanagement Wie zijn wij? Van Zaal Bouwtechniek is een onafhankelijk projectmanagementbureau

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie.

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie. Kadaster Materiebeleid GEO Aanvullingen op de HTW 1996 Auteur(s) Materiebeleid GEO / PPB Materiebeleid GEO 2 van 7 Aanvullingen op de HTW 1996 Opdrachtgever Kadaster Materiebeleid GEO Status Definitief

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen Rudolf van Summeren Basisregistratie Grootschalige Topografie I IMGEO IMBGT Agenda: - Venray? - Waarom doen we het? - Venray naar IMGeo 1.0: wat

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014 BEL Combinatie Peter Veldkamp 6 november 2014 De Bel Combinatie Ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 3 besturen 2 provincies 30.000 inwoners 6160 ha 170 collega s De

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PRODUCTIELIJN IN DE KETEN

PRODUCTIELIJN IN DE KETEN PRODUCTIELIJN IN DE KETEN De keten werkt echt, techniek en afstemming 1 november 2016 Agenda Opening en voorstellen Terugblik BGT-transitie In de LV: en nu? BGT-Bijhouding: De keten werkt Ervaringen gemeente

Nadere informatie

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1 MAT Afbouw Zaltbommel # 41 december 2010 Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave #37 - januari 2009 Hotel Zwolle MATinfo 1 Ale van der Veen 26 jaar, lts, werken/leren als timmerman, bij MAT

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

After-market Manager m/v

After-market Manager m/v provincies Groningen en Drenthe ontstaan. Per 1 januari 2017 is, door de samenvoeging met Greve, GroeNoord uitgebreid met vestigingen in de provincies Friesland en Flevoland. Wij bedienen onze klanten

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende administratief/commerciële bediende Uw taak: Na een intense inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met de organisatie, de activiteit en de klanten van ons bedrijf, wordt u ingeschakeld in de commerciële

Nadere informatie

After-market Manager m/v

After-market Manager m/v provincies Groningen en Drenthe ontstaan. Per 1 januari 2017 is, door de samenvoeging met Greve, GroeNoord uitgebreid met vestigingen in de provincies Friesland en Flevoland. Wij bedienen onze klanten

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Passie voor mensen Ruimte voor groei

Passie voor mensen Ruimte voor groei Passie voor mensen Ruimte voor groei Hermia Brummelkamp, projectleider wijkontwikkeling: Mensen die ons nodig hebben, kunnen rekenen op persoonlijke aandacht. De rayonopzichter die bij mensen thuiskomt,

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Fugro GeoServices B.V.

Fugro GeoServices B.V. De combinatie van diensten op het gebied van geodesie, geofysica en geotechniek levert geïntegreerde, pragmatische totaaloplossingen. Dit om de invloed van (ondergrondse) bouwwerkzaamheden en winning van

Nadere informatie

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING...

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... 1 De juiste richting... met Geometius trainingen Trainingen voor landmeters & geo-specialisten Hands-on en interactief kenmerken de trainingen die wij verzorgen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT de stand van zaken Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Contactmiddag Stichting GBKN-Zuid, 16 november 2011 Onderwerpen Algemene stand van zaken BGT Organisatie SVB BGT

Nadere informatie

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal De historie en de dynamiek van nu Meer dan een halve eeuw geleden begon De Jager RVS met het ontwikkelen en bouwen van machines en apparaten in roestvrijstaal

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl BGT beheer Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie Agenda Onze BGT software Meten / inwinnen Muteren in NedBGT en mutatieleveringen aan het SVB-BGT

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Contractvormen op golfbanen en sportvelden

Contractvormen op golfbanen en sportvelden Contractvormen op golfbanen en sportvelden Bij de landelijke aannemers komen steeds vaker vragen binnen over de toepasbaarheid van verschillende contractvormen voor de realisatie en eventueel onderhoud

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Streetmapper 360 tot zo n 50% goedkoper dan traditionele inwinmethoden snel inzetbaar: binnen 1 à 2 werkdagen zonder verkeersmaatregelen

Streetmapper 360 tot zo n 50% goedkoper dan traditionele inwinmethoden snel inzetbaar: binnen 1 à 2 werkdagen zonder verkeersmaatregelen STREETMAPPER 360 DE STREETMAPPER 360 + tot zo n 50% goedkoper dan traditionele inwinmethoden + snel inzetbaar: binnen 1 à 2 werkdagen + zonder verkeersmaatregelen + alles tot 300 meter rondom in 3D +

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

UITZENDEN WERVING & SELECTIE PAYROLLING

UITZENDEN WERVING & SELECTIE PAYROLLING UITZENDEN WERVING & SELECTIE PAYROLLING OVER ONS Sinds 2011 selecteren wij met succes technisch personeel voor bedrijven in de regio Limburg. De medewerkers van SOMA Works hebben jarenlang ervaring in

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden

klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden Pascal Keij Waar beleg je het beheer? Wie zijn je partners?

Nadere informatie

Whatever the challenge, we will build it.

Whatever the challenge, we will build it. Whatever the challenge, we will build it. Hoe complex ook, geen technologisch vraagstuk gaat Mevi te ver. Frezen tot op 1 μm nauwkeurig. Whatever the challenge, we will build it Een goed idee vraagt om

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht kunt, zijn we een echte drukkerij.

Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht kunt, zijn we een echte drukkerij. Echt drukkers Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht kunt, zijn we een echte drukkerij. Een drukkerij met meer dan 30 jaar ervaring,

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Assetmanagement met ruimtelijke modellen Antea Group Emiel Huizinga & Cesar Blaauwgeers 2D en 3D mutatiesignalering Asset Management met ruimtelijke modellen Agenda Intermezzo

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken 2 16-03-2016 Inhoud Context... 3 Concrete beroepstaken... 4 D1-K1: Implementeert beveiligingsaanpassingen... 4 D1-K1-W1: Volgt technologische

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht OrganisatieGroei OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden

Nadere informatie

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Wonen.nl 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor een goede vastgoedpartner gaat u weloverwogen te werk. U kiest voor

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Installatie, Service en Dakwerk. Breman. Samen bijzonder

Installatie, Service en Dakwerk. Breman. Samen bijzonder Installatie, Service en Dakwerk Breman. Samen bijzonder Samen bijzonder Met een groot aantal zelfstandige bedrijven en in totaal zo n 1500 uitstekend opgeleide en sterk gespecialiseerde vakmensen is de

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 21 maart 2017 Ons kenmerk ECIB/U201700182 Lbr. 17/017 Telefoon (070) 373 8338 Bijlage(n) 1 Onderwerp nieuw verantwoordingsproces informatieveiligheid

Nadere informatie

Over onderhoud en verbouw van monumentaal vastgoed VAN ALLE TIJDEN

Over onderhoud en verbouw van monumentaal vastgoed VAN ALLE TIJDEN Over onderhoud en verbouw van monumentaal vastgoed VAN ALLE TIJDEN Vaardige en ervaren handen Onderhoud kasteel Huis Doorn Nieuwe houten kap grachtenpand Blaauwlakenblok, Amsterdam Antwoord op úw vraag

Nadere informatie

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Drones voor Assetmanagement Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Programma 15.00 uur Welkom 15.05 uur De toepassing van Drones in de

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Hoofd Bureau Bestuurs- en bedrijfsondersteuning (BBO)

Hoofd Bureau Bestuurs- en bedrijfsondersteuning (BBO) Profiel Hoofd Bureau Bestuurs- en bedrijfsondersteuning (BBO) 7 maart 2016 Opdrachtgever Gerechtshof Den Haag Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie