AziNieuws. DTB en Kerngis. Duurzaam ondernemen. Het venijn in de staart? voorjaar Speciale uitgave van Azimuth Geodetic en Total Geo Service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AziNieuws. DTB en Kerngis. Duurzaam ondernemen. Het venijn in de staart? voorjaar 2011. Speciale uitgave van Azimuth Geodetic en Total Geo Service"

Transcriptie

1 AziNieuws voorjaar 2011 Speciale uitgave van Azimuth Geodetic en Total Geo Service A z i m u t h. n l z e k e r m e t e n R u i m t e l i j k e I n f o r m a t i e G e o d e s i e G e o - i n f o r m a t i e O n d e r g r o n d s e I n f r a I n n o v a t i e Optimale doorstroming van realisatie naar oplevering. DTB en Kerngis Het venijn in de staart? Het DTB en Kerngis zijn hoogwaardige producten die bij Rijkswaterstaatopdrachten in het opleverdossier gevraagd worden. De werkzaamheden en de complexiteit hiervan worden door de aannemer nogal eens onderschat. Soms ook ontbreekt de nodige deskundigheid binnen de organisatie. Als landmeetkundig ingenieursbureau kan Azimuth Geodetic een brede ondersteuning bieden bij de uitvoering van GEO-gerelateerde onderdelen van een project. U kent het waarschijnlijk. Een project staat kort voor oplevering en u bent druk doende met het opleverdossier. Op dat moment komt u tot de ontdekking dat de werkzaamheden met betrekking tot de GEO-eisen, het DTB en Kerngis, toch meer vergen dan gedacht. Waarschijnlijk kan het zelfs een vertragende factor bij de oplevering worden. Of nog erger. U heeft de bestanden tijdig ingeleverd maar deze worden maar niet goedgekeurd en de laatste termijn blijft uit. Dan is het toch eens raadzaam om met Azimuth Geodetic te praten. Eén van de specialismen binnen onze organisatie is de GEO-gerelateerde werkzaamheden zoals het DTB en Kerngis. Dat doen we niet alleen, dat doen we met u samen. Azimuth Geodetic is gewend om de werkzaamheden met betrekking tot DTB en Kerngis in nauw overleg met u als opdrachtgever uit te voeren. De samenwerking kan op velerlei wijzen worden aangegaan. Wat wij doen is actief meedenken met de aannemer en deze te ondersteunen en adviseren met het doel de bestanden in één keer goed aan te leveren. Hiervoor hebben wij speciale GIS-tools ontwikkeld met een kwaliteitscontrole zo veel mogelijk voor in het inwinnigsproces. Dus, geen werk achteraf. Dat valt voor ons als Azimuth Geodetic onder het hoofdstuk Kwaliteit leveren. En dat is in uw voordeel! Duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen is vanuit de visie van Azimuth Geodetic het ontwikkelen van een proactieve houding binnen de organisatie ten aanzien van een collectief gedragen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met andere woorden: op welke wijze kunnen wij een bijdrage leveren die in overeenstemming is met onze organisatie. Proactief handelen vereist een manier van denken die gericht is op het invoeren van verbeteringen of veranderingen in het bedrijfsproces die ten goede komen aan een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als performance-indicatoren, onderscheiden naar Mens, Milieu en Maatschappij, zijn hier bijvoorbeeld te noemen: het creëren van een werkomgeving waar het volgen van studie en opleidingen vanuit de organisatie gestimuleerd wordt; het uitbreiden en gedeeltelijk vervangen van het wagenpark met auto s met energielabel A; het meerjarig met succes faciliteren en begeleiden van reïntegratie trajecten. Azimuth Geodetic is van mening dat duurzaam ondernemen zichzelf op termijn terugverdient. Zeker nu de overheid bij het aanbesteden van projecten, selectie- en gunningscriteria hanteert waarbij duurzaamheidseisen een steeds belangrijker plaats gaan innemen. Duurzaam ondernemen is in onze visie een continu proces, waarbij aandachtspunten verlegd worden met de onderliggende vraag; Kan het beter?. Duurzaamheid vraagt om een betrokken management, draagvlak bij de medewerkers en een projectmatige implementatie. Dat is waar Azimuth Geodetic voor staat.

2 Colofon AziNieuws 2011 Oplage: 1500 exemplaren Tekst: Pieter Broesder Fotomateriaal: FAST PICTURES Druk en opmaak: Wm Veenstra Uitgave van Azimuth Geodetic en Total Geo Service Bremenweg TC Groningen T: +31 (0) Samen sterk op de INFRA relatiedagen Azimuth Geodetic en Total Geo Service zijn natuurlijk present op de vakbeurs INFRA Relatiedagen in Hardenberg. Dé ontmoetingsplek voor de grond-, weg-, en waterbouw. Eigentijds en gedegen laten we u zien wie we zijn en wat we waar doen. Kom inspiratie opdoen en laat u bijpraten. We staan er klaar voor. GBKN ? Ook de komende jaren zal Azimuth Geodetic de GBKN in Groningen, Drenthe en Friesland voor u bijhouden. Azimuth Geodetic is sinds 1996 voor u onderweg. Als grootste onafhankelijk landmeetkundig ingenieursbureau van het Noorden, meten we tot in detail voor gemeenten, provincies en rijksoverheid, bedrijfsleven en particulieren. Ook de wereld van de Infra weten we nauwgezet en secuur in kaart te brengen en uit te zetten. Vanuit Groningen brengen we de wereld in kaart. Onder alle omstandigheden. Werk op maat. De Bouwmaatvoering van Total Geo Service is begin 2010 door Azimuth Geodetic overgenomen. Beide partners timmeren onder eigen naam gezamenlijk aan de weg. Twee vertrouwde namen met 50 deskundigen die dat blijven doen wat u van ons gewend bent. Kwalitatief en hoogstaand werk leveren wordt voor ons het jaar van het verder uitbouwen en neerzetten van de nieuwe organisatie. Een organisatie die nu is verdeeld in drie divisies: Gekwalificeerd Azimuth Geodetic is dit jaar wederom in 2010 uitgeroepen tot het beste ingenieursbureau van Nederland voor bijhouding GBKN. Criteria zijn: kwaliteit, nakomen afspraken, communicatie, expertise, innovatie, flexibiliteit, houding en prijsafspraak. We zijn ook voor 2011 ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD Realisatie wordt het werkgebied voor Total Geo Service met als kerngebieden maatvoering voor de bouw, infra en ondergrondse infra. Jarenlange ervaring in deze specialistische vakgebieden zorgt ervoor dat klanten op een snelle, adequate en nauwkeurige wijze dienstverlening wordt aangeboden. Door heel Nederland. Ruimtelijke Informatie valt onder Azimuth Geodetic. Het in kaart brengen van de huidige situatie, en deze geometrie beheren voor onze opdrachtgevers. Geodesie en Geo-informatie en Ondergrondse Infra zijn de afdelingen waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Samen met de klant spreken we maatwerk af. Als uw externe afdeling Geo-informatie zorgen we voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Innovatie is de derde divisie. Hier worden de producten voor morgen bedacht en ontwikkeld. Niet alleen voor eigen gebruik maar ook op maat voor de klant. Uw wensen worden door ons uitgewerkt. Wanneer u voor ons kiest; krijgt u de hele groep erbij. Bremenweg TC Groningen T: +31 (0) F: +31 (0) E: A z i m u t h. n l Kavelsplitsing Traditioneel is het Kadaster in Nederland verantwoordelijk voor duidelijkheid over, en ligging van, kadastrale- of eigendomsgrenzen. Bij een gedeeltelijke verkoop van een kadastraal perceel (splitsing) is het noodzakelijk dat het vastleggen van de nieuwe grenzen voldoet aan een aantal strikte eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in de voorschriften van het kadaster en het Handboek Technische Werken de HTW. De nieuwe grens moet worden vastgelegd in een splitsingstekening met gecontroleerde meetgegevens van de grenspunten. Azimuth Geodetic heeft ruime ervaring met het uitzetten van nieuwe grenzen, het vormen van de nieuwe kavels en het inmeten, vastleggen daarvan volgens de eisen van het Kadaster en conform de HTW. Dankzij deze werkzaamheden heeft Azimuth Geodetic korte lijnen met de medewerkers binnen deze dienst van het Kadaster, die de metingen van derden controleert. Gemeenten en projectontwikkelaars behoren tot onze vaste klantenkring, waarvoor we de kavels uitzetten, controleren met de bestaande grenzen, kadastraal gaan inmeten en de levering aan het kadaster geheel conform de gestelde eisen verzorgen. De voordelen om de meetwerkzaamheden ten behoeve van splitsingen door Azimuth Geodetic te laten doen, leveren financieel gezien een aanzienlijke kostenbesparing op. Praktische voordelen zijn: Aanwijs in het terrein komt te vervallen; Tijdens het uitzetten worden de nieuwe grenzen gelijk ingemeten; Oppervlakten en perceelsgrenzen zijn bekend en verschillen niet tijdens het inmeten; Versnelling van procedures; Snelle herplaatsing van grenzen bij verstoring; Eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken; Grenzen bekend in landelijk RD. Als extra product kunnen we door onze ervaring met luchtfotogrammetrie de digitale grenzen op luchtfoto s intekenen en afdrukken zodat bij eventuele presentaties het beeld heel herkenbaar wordt. Uiteindelijk willen we als Azimuth Geodetic onze klanten bij het uitzetten en inmeten van vastgoed geheel ontzorgen. We willen tijdens het hele proces met onze klanten meedenken en kunnen dan ook tijdig aangeven als we ergens hobbels op de weg zien. AziNieuws

3 Azimuth gaat de lucht in Azimuth Geodetic meet van oudsher onder en op de grond. Vanaf nu meten we met eigen middelen ook boven de grond met de AziDrone. Sinds enkele jaren zijn we in het Noorden een belangrijke speler op het gebied van stereo-fotogrammetrie. Hierdoor zijn we in staat om op dm-niveau nauwkeurigheid driedimensionaal te karteren. Op deze wijze hebben wij een veelvoud aan gevarieerde projecten uitgevoerd. Voor de te bereiken nauwkeurigheid zijn we afhankelijk van verschillende externe factoren zoals de vlieghoogte, camera, pixelgrootte, positioneringsystemen, foto-overlap en vooral het moment van vliegen. Dit vliegmoment is afhankelijk van allerlei factoren zoals goed zicht, geen (sluier) bewolking, hoogstaande zon, geen lange schaduw, en geen blad aan de bomen. In de praktijk komt het er op neer dat eigenlijk alleen in het vroege voorjaar wordt gevlogen. Daarnaast wordt het voor de meeste toepassingen pas rendabel om te vliegen wanneer grote oppervlaktes in kaart moeten worden gebracht. De enige factor waar we wel direct invloed op hebben is het vakmanschap, de kennis en ervaring van onze eigen fotogrammeters. En die kwaliteit hebben we ruim voorhanden. Ons ideaal is om het hele jaar door, kleinschalig en met hoge kwaliteit, driedimensionaal te kunnen karteren. Om dit ideaal te bereiken heeft Azimuth Geodetic nu de beschikking over de AziDrone, een kleine onbemande, bijna geruisloze helikopter voor observatie en kartering vanaf een lage vlieghoogte. Hij is het hele jaar inzetbaar, kan op korte termijn worden ingepland en kan alleen bij extreme weersomstandigheden niet de lucht in. Met de camera in verticale stand kunnen wij op een lage vlieghoogte zeer nauwkeurige stereo-opnamen maken van liefst 1 à 2 cm grondpixel. Hierdoor kunnen wij zeer snel digitale GEO gerefereerde kaarten maken. Deze fotovluchten worden vooraf gepland. De operator kan dit hele proces op de automatische piloot vliegen waardoor de vooraf geplande routing exact wordt uitgevoerd. De inzetbaarheid en het werkgebied zijn omvangrijk. Denk aan het snel en veilig inmeten van snelwegen (Kerngis, DTB), gronddepots, moeilijk toegankelijke en onveilige terreinen. De AziDrone is AziDrone inzetbaar in de vakgebieden archeologie en landbouw, beheer van de BAG, Groen en Wegen. Met de camera in horizontale stand kan de AziDrone ingezet worden voor inspectie doeleinden. Hiermee bedoelen we het op een andere manier bekijken van de buitenkant van hoge gebouwen, schoorstenen, windmolens en noem maar op. Door zelf handmatig de camerastand te bepalen kijkt de operator vanaf de grond mee met de ogen van de AziDrone. Hij kan de camera in alle hoeken en richtingen positioneren. Dit geeft ons de mogelijkheid om naast het landmeetkundige product ook oblieke foto s te maken. Voorbeelden hiervan zijn vastgoed complexen, hotels, fabrieksterreinen en stadions. Maar ook in de filmindustrie of voor het fotograferen van nieuws en sportevenementen is de AziDrone inzetbaar. Door de gewone camera te vervangen door een infraroodcamera is het mogelijk om voor de akkerbouw gewasziektes op te sporen en in kaart te brengen. Warmtelekkage in gebouwen kunnen eenvoudig zichtbaar gemaakt worden. Binnenkort wordt een webwinkel geopend waar iedereen op bestelling oblieke foto s kan kopen. Die kunnen in verschillende formaten en materialen worden geleverd. De mogelijkheden zijn oneindig, kortom met de AziDrone wordt het dienstenpakket nog completer. Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik Voor de Basisregistraties is dit motto Azimuth Geodetic op het lijf geschreven. Bij het bijhouden van de GBKN kijken wij al jarenlang op een andere manier aan tegen het gezamenlijk inwinnen van data. Als we toch meten vanuit het GBKN bestek, waarom meten we de andere gewijzigde elementen niet direct mee? Wij staan er toch, en de gemeente heeft hier ook al gedeeltelijk voor betaald. Voor de jaren 2010 en 2011 heeft Azimuth Geodetic het projectbestek aangenomen om voor 45 gemeenten in Groningen, Drenthe en Friesland de GBKN-bijhouding te verrichten. De leveranciersbeoordeling van de stichting is doorslaggevend of het tweede jaar ook gegund wordt. Voor het vijfde opeenvolgende jaar bepaalt Azimuth Geodetic landelijk de maximale score. Een gegeven waar wij trots op zijn. Tegen een scherpe prijs kwaliteit leveren en je afspraken nakomen. Dat is precies waar Azimuth Geodetic voor staat! Voor de gemeente Leek gaan we verder dan alleen het bijhouden van gegevens. Leek koos om een ZMG (Zelf Muterende Gemeente) te worden en heeft Azimuth Geodetic de opdracht gegeven dit de komende jaren samen uit te voeren. We hebben in overleg een route uitgestippeld om van een lijngerichte kaart een objectgerichte beheeromgeving te maken waar de geometrie in de NGdW van NedGraphics wordt geplaatst. Alle geometrie van de andere beheerpakketten (onder meer Groen, Wegen, Riool en BAG) worden zo eenmalig ingewonnen. Een goede oplossing voor de komende Basisregistraties, om toch in eigen huis zelf de regie te voeren, zonder alle expertise te hebben. Azimuth Geodetic is de externe afdeling Geo-informatie van de gemeente; Wel de lusten, niet de lasten. Door de intensieve samenwerking met Leek en NedGraphics neemt ieder hierin zijn verantwoordelijkheid en is er in een kort tijdbestek een goed totaalproduct in beheer genomen. Vanaf het begin van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is Azimuth Geodetic actief op deze nieuwe markt. De geometrie is toch een complex onderdeel van de administratieve database. Door vanaf het begin met alle partijen te adviseren en te sparren, hebben wij een uniek product in de markt kunnen zetten. In eigen huis - van opbouw tot beheer van de geometrie - de bronhouder ontzorgen. Samen bespreken we de uitgangspunten en de wensen van de gemeente. Praktijkgericht wordt in een dagdeel de werkwijze besproken en met een pilot bekrachtigd. Bij groen licht gaat het project de productiefase in. De oplevering wordt met maatwerk aangeboden aan het BAG-beheerpakket van de gemeente. De gewijzigde geometrie wordt panklaar geleverd. Er hoeven door de gemeente geen CAD-werkzaamheden meer verricht te worden om het uiteindelijk in de LV (Landelijke Voorziening) te plaatsen. In Noord-Nederland heeft Azimuth Geodetic de afgelopen jaren al voor tweederde van de gemeenten BAG werkzaamheden uitgevoerd. De BAG-opbouwfase voor de gemeente is afgesloten, op enkele maatwerkafspraken met I&M na. De volgende uitdaging is om het beheer van de BAG op een slimme manier uit te voeren. Azimuth Geodetic kan dit op twee manieren voor u ontzorgen. De gemeente gaat zelf beheren en dan hebben we een dienende rol waarbij we op aanvraag tekenen, karteren en meten. De gewijzigde geometrie wordt door de gemeente zelf verder verwerkt. Of Azimuth Geodetic verzorgt het beheer, en dan zijn we een schakel in de procedures van de BAG. Bij de vergunningaanvraag kunnen wij de voorlopige geometrie tekenen en bij de gereedmelding gaan wij zo spoedig mogelijk de definitieve geometrie inwinnen. Door maatwerk (bijvoorbeeld NGdW) wordt de geometrie aangeboden aan de BAG-applicatie. Daarnaast kan de geometrie ook worden opgenomen in de GBKN. De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is de volgende uitdaging waar Azimuth Geodetic zich wil profileren. Van de zeven pilotgebieden die in het voorjaar 2011 landelijk worden uitgevoerd is Azimuth Geodetic bij Franekeradeel en Midden-Drenthe van de partij. Wij laten op onze eigen innovatieve wijze zien hoe de transitiefase naar de BGT ook gedaan kan worden. Opnieuw samenwerkend met de bronhouders, lopen we het project, fase voor fase, door en presenteren we gezamenlijk het eindproduct. Met de verkregen informatie kunnen wij, ook in de toekomst, onze klanten optimaal adviseren en bedienen. z e k e r m e t e n 3 AziNieuws

4 Onze aanspreekpunten Gezocht Talent m/v Theo Musch Directeur Mijn ambitie is om door middel van innovatieve technieken nieuwe landmeetkundige toepassingen mogelijk te maken. Harry Hinrichs Projectleider Ondergrondse Infra Het onzichtbare in kaart brengen op een innovatieve wijze. Rienus Zwaneveld Technisch Directeur Voorlopen op kwaliteit.? Projectleider Bouw & Infra Hiervoor zoeken we een ambitieuze collega die deze afdeling nog beter op de kaart kan zetten en samen met de klant innovatief en creatief zijn project begeleidt. Wessel Sterenberg Commercieel directeur Met Azimuth haalt u wel de lusten niet de lasten in huis. Wij zijn uw externe afdeling Geo-informatie. Niels Woltman Proces coördinator Kwaliteit en planning samen laten gaan is mijn dagelijkse uitdaging. Martin Lups Projectleider Geo-informatie Mijn uitdaging is om Geoinformatie voor iedereen toegankelijk maken. Erwin Perik R&D specialist Ik maak me minder zorgen om de problemen van vandaag, meer over de mogelijkheden en oplossingen van morgen. Marcel Meems Projectleider Geodesie Ik wil de klant ontlasten en dat mijn collega s plezierig werken. Als beide aspecten in evenwicht zijn, ben ik pas tevreden. Groningen T: +31 (0) E: Bedum T: +31 (0) E: Gezocht: initiatiefrijke collega-specialisten die ons team willen versterken Projectleider Bouw & Infra v/m (full time) GIS-specialist v/m (full time) Systeembeheerder v/m (0,6 fte) PR-medewerker v/m (0,4 fte) Wij zoeken een projectleider die leiding gaat geven aan ons team van maatvoerders in de Bouw & Infra, waarbij de werkzaamheden het gehele traject van verwerving, voorbereiding, uitvoering, bijstelling en afronding zal omvatten. Omdat het hier een verantwoordelijke spilfunctie betreft zoeken wij een stevige persoonlijkheid die op een tactvolle maar ook resolute wijze vorm geeft aan de functie. - Bedrijfskundige kennis en ervaring (HBO-niveau); - Aantoonbare leidinggevende capaciteiten; - Kennis van landmeetkundige (maatvoering) technieken; - Commercieel vaardig; - Analytisch vermogen; - Ontwikkelingsgericht zowel in techniek als organisatie. Resultaat gericht; samenwerking; zelfstandigheid en klantgerichtheid. - Een uitdagende baan met ruimte voor eigen initiatief en daarmee nieuwe kansen; - Wisselende werkzaamheden zowel binnen als buiten; met opdrachtgevers en medewerkers; - Mogelijkheid om eigen kennis en ontwikkeling verder vorm te geven; - Een marktconform salaris met groeimogelijkheden door bewezen kwaliteiten. Wij zoeken een ervaren GIS-specialist met visie die binnen ons team de balans weten te vinden tussen collegiaal samenwerken en zelfredzaamheid. - Een of meerdere relevante opleidingen op HBOniveau; - Enkele jaren praktijkervaring in het werkgebied; - Een proactieve houding ten aanzien van ontwikkeling; - Ervaring in de omgang met klantencontacten. Collegialiteit, zelfstandigheid, klantgerichtheid, deskundigheid. - Een dynamische baan met werkzaamheden die naast routine activiteiten ook innovatieve werkzaamheden kent; - De mogelijkheid tot zelfontplooiing en groei in het vakgebied; - Een hoge mate van zelfstandigheid in de uitvoering van de werkzaamheden; - Een marktconform salaris met groeimogelijkheden door bewezen kwaliteiten. Door organisatiegroei ontstaan steeds meer (praktische) vraagstukken en technische problemen. Deze vragen om een structurele oplossing. Daarom is besloten is tot verzelfstandiging van deze functie. - Kennis (minimaal MBO + -niveau) met de meest gangbare kantoor/office software; - Ervaring in technisch systeembeheer; - Intern klantvriendelijke houding; - Algemene systeemontzorger; - Hands on mentaliteit; - Technisch website beheer; - Affiniteit met CAD; - Bereidheid tot bijscholing in een continu veranderende werkomgeving. Zelfstandigheid, klantgerichtheid, praktisch werken. - Een afwisselende baan waarin dienstverlening een belangrijk aspect vormt; - Gelegenheid tot zelfontplooiing en groei in het vakgebied; - Een bij de functie behorend salaris met groeimogelijkheden door bewezen kwaliteiten. Naast deze specifieke vacatures zijn wij altijd geïnteresseerd om in gesprek te komen met ervaren landmeetkundigen, GIS-specialisten, CAD-tekenaars etc. De PR-medewerker geeft praktische ondersteuning aan de commercieel directeur bij de uitoefening van zijn PR-taken namelijk o.a. bewaken van de huisstijl, (interne) communicatievoorziening waaronder ook website beheer (inhoudelijk), klantenbeheer, advertorials en reclame etc. - MBO-opleiding op het gebied van communicatie; - Kennis en ervaring in een soortgelijke functie; - Ruime opvatting over de uit te voeren werkzaamheden; - Communicatief vaardig. Plannen, organiseren; schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en discipline. - Een uitdagende nieuwe baan/ functie, welke voor een deel, door eigen inbreng vormgegeven kan worden; - Mogelijkheid eigen vakkennis te ontwikkelen; - Een bij de functie passende vergoeding. Uw reactie of open sollicitatie kunt u richten aan: Kees Proper (afd. P&O) Total Geo Service / Azimuth Geodetic, Bremenweg 7, 9723 TC Groningen of mail naar AziNieuws

5 Eén bureau voor de juiste maat Door het samengaan met Azimuth Geodetic, passen de specialisten van Total Geo Service nu als een spin in het web van de totale keten van werkzaamheden. Van het Idee Het in kaart brengen van het terrein Onder de grond, op de grond en boven de grond Via het Ontwerp Planvorming Verkaveling Visualisatie Naar de Uitvoering Bouwrijp Woonrijp Revisie Tot en met het Beheer Van het gerealiseerde project. Dit totaalconcept kunnen we per project of in een jaarcontract aanbieden. Verbindingsweg 35A 9781 DA Bedum T: +31 (0) F: +31 (0) De grootste bouwput van Nederland De Eemshaven in Groningen is op dit moment de grootste bouwput van Nederland. Ontstaan uit enkel vlak land, ligt er nu een complete zeehaven met bijbehorende infrastructuur en industriële bebouwing. De grote verscheidenheid van bouwfases vraagt op regelmatige momenten landmeetkundige en maatvoeringtechnische kennis en ervaring. Azimuth Geodetic en Total Geo Service zijn vaak en bij veel van de activiteiten in en rond de Eemshaven betrokken. Metingen ten behoeve van het ontwerp, planning, uitvoering, controle en revisie, zijn voor een veelvoud aan opdrachtgevers uitgevoerd. De lijst van uitgevoerde en nog in uitvoering zijnde werken is lang: Secundaire waterpassing voor het vastleggen van NAP bouten, nauwkeurigheidswaterpassen voor het in kaart brengen van de bodemdaling. Grondslagmetingen. Het plaatsen van GPS referentie - en monitorstations. Het meten van digitale terreinmodellen. Het meten en berekenen van verschillende gronddepots. Het fotogrammetrisch karteren van terreinen ten behoeve van het ontwerp. Het uitzetten van wegen en maatvoeren van kunstwerken. Werkzaamheden ten behoeve van asfaltoverlagingen. Het peilen van waterbodems. Het maatvoeren van een spoortracé met wissels. Het uitzetten van leidingtracé s. Revisie metingen en de digitale verwerking van verschillende NUTS-tracés. De bouwkundige maatvoering van industriële installaties en gebouwen waarbij het zowel de buiten kijf staande hoofdmaatvoering betreft als de detailmaatvoering voor de bouwproductie. Bijhouding van de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) van de Eemshaven binnen de gemeente Eemsmond. Dit voorjaar zijn beide bedrijven, Total Geo Service en Azimuth Geodetic, met zeker 10 landmeters en maatvoerders bij verschillende projecten binnen de Eemshaven aan het werk. Onze gezamenlijke kracht is dat we in staat zijn om de gehele keten van landmeetkundige werkzaamheden binnen één project uit te voeren. Door de multidisciplinaire inzet van onze landmeters/maatvoerders is het mogelijk dat dezelfde man of vrouw alle maatvoeringwerkzaamheden zelfstandig uitvoert. Alles blijft zo in een hand, gegevens hoeven niet te worden doorgegeven, het is niet nodig dat er overdracht plaatsvindt. De contactpersoon is voor de opdrachtgever altijd dezelfde. De foutkans wordt hierdoor steeds kleiner. De faalkosten kunnen we beperken. Dit maatvoeringconcept heeft zich onder meer in de Eemshaven zeer bewezen. Onze doelstelling is om onze klanten op maatvoering en landmeetkundig gebied geheel te ontzorgen. E: TotalGeo. nl T o t a l G e o. n l AziNieuws TotalNieuws

6 TotalNieuws voorjaar 2011 Speciale uitgave van Total Geo Service en Azimuth Geodetic T o t a l G e o. n l Reitdiephaven te Groningen Specialist in maatvoering Total Geo Service is een multi-inzetbare specialist, die vanaf het begin vanuit Bedum opereert. Het bedrijf is eind vorige eeuw door David van Dijk opgericht als een handelsonderneming in landmeetkundige apparatuur en materialen. David stamt uit de bekende Bedumer landmetersfamilie Van Dijk, ook bekend van de avondopleidingen Meten & Uitzetten I en II en Landmeten van het toenmalige Centrum voor Wegenbouw. Van lieverlee begon bij David het landmeetkundig bloed weer te kriebelen en nam hij steeds meer landmeet- en maatvoeringklussen aan. Met zijn oude werkgever, een gerenommeerd Gronings ingenieursbureau, werden afspraken gemaakt die resulteerden in de overname van projecten, klanten en personeel. Mede door de kennis en de ervaring van deze maatvoerders groeide Total Geo Service gestaag. Naast landmeetkundige werkzaamheden specialiseerde Total Geo Service zich vooral in het verrichten van maatvoering voor de Bouw & Utiliteit. Het succes van een (ver)bouwproject staat of valt met een juiste maatvoering. Van het in kaart brengen van een bouwperceel, de bouw, tot en met de meting van de verschillende inpandige ruimtes, steeds wordt grote nauwkeurigheid vereist. Gebouwen worden steeds spectaculairder ontworpen en daardoor ook complexer qua maatvoering. Van de bouwmaatvoerders wordt vaak onder tijdsdruk hoge nauwkeurigheid en productie verlangd. Eisen die normaal moeilijk samengaan. Het verrichten van bouwkundige metingen is daardoor echt specialistenwerk geworden. Een landmeter leert meetgegevens snel en goed te interpreteren. In de bouw is dat niet mogelijk. Bouwmeten is meer absoluut: wat je vandaag meet, moet morgen exact hetzelfde zijn. Dat inzicht moet je verwerven. En, er is kennis van de bouw voor noodzakelijk. Die kennis is binnen Total Geo Service ruimschoots voorhanden. Daarnaast worden de meetgegevens altijd gecontroleerd. Vervolgens wordt elke meting geregistreerd, zodat die altijd herleid kan worden en voor iedereen binnen het bedrijf opvraagbaar is. Alle technische kennis en informatie die voor een project van belang zijn wordt gedeeld, zodat we niet afhankelijk zijn van één persoon. Toonaangevende projecten waar de maatvoerders van Total Geo Service zich hebben bewezen zijn onder meer het FC Groningen stadion De Euroborg en de Achmea nieuwbouw in Zwolle. Naast de bouwmaatvoering is Total Geo Service ook actief op ander specialistisch landmeetkundig gebied. Een speciaal project werd in opdracht van Deltares uitgevoerd. Tijdens het bewust met water ondermijnen van een testdijk, heeft Total Geo Service een monitoring uitgevoerd op de kleilaag van deze testdijk. Een 18-tal punten is hierbij continue 24 uur per dag gemeten. Dankzij deze metingen kunnen de gevolgen van een watervloed op een dijk zichtbaar gemaakt worden. Door het samengaan met Azimuth Geodetic zal Total Geo Service zich in de toekomst richten op maatvoering in de Bouw, Infra en Ondergrondse Infra; onze divisie Realisatie. Bij de nieuwe start hoort ook een nieuw logo. Hier presenteren wij het nieuwe gezicht van Total Geo Service. Binnenkort een bekend gezicht op de weg. R e a l i s a t i e B o u w I n f r a O n d e r g r o n d s e I n f r a

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties BI nr.1 nieuws maart 2013 Programmaboek dag met keynotespeaker Cees Hamers van KING GVOW vergadering Co-creatie kamer en presentaties Een volledig vernieuwd nieuws met de vertrouwde inhoud Samenwerking

Nadere informatie

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow.

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. GBI nieuws Nr.4 Februari 2014 GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. Een integrale beheeromgeving voor gemeente Leiden GBI as a service Meer gemeenten kiezen voor hosting Nieuw GBIapp-CROW

Nadere informatie

Vooruitblik GBIdag 2015

Vooruitblik GBIdag 2015 GBI nieuws Nr.7 Voorjaar 2015 Vooruitblik GBIdag 2015 Risicogestuurd beheer opent nieuwe deuren Open data, GBI & beheer: een veelbelovende relatie! Nieuw Benchmark openbare ruimte van start Volgende stap

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

succesfactoren Thema: Verandering Van Delft is flink aantal concurrenten te slim af Slim delen van informatie dankzij nieuwe technieken

succesfactoren Thema: Verandering Van Delft is flink aantal concurrenten te slim af Slim delen van informatie dankzij nieuwe technieken succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 13 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: Verandering Baas weer op eigen benen Van Delft is flink aantal concurrenten te slim af Focus@Change:

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur BI nr.3 nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart samenwerking in De Friese Meren GVOW en Oranjewoud nieuw convenant, nieuwe structuur App Burgerschouw leuker en sneller schouwen Nieuw GBIaddon-maatregeltoets

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna.

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 2 Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 3 Inhoud Voorwoord 5 Waarom 7 Waarmee 11 Onze historie 17 Waar we voor staan als organisatie 21 Waar we voor staan als medewerkers 25 Wat we doen 29 Hoe wij werken

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht www.bamtechniek.nl Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht Verbonden door duurzame techniek Foto omslag Een verdieping in het Mariëndaal Centre of Excellence te Arnhem, hoofdkantoor voor netwerkbeheerder

Nadere informatie

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak RESPONS 51.584183 4.827976 07 Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen 22 A serious game; bachelor of build environment 15 Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak 29 Water is een versproduct wat

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie