CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012"

Transcriptie

1 CENTRUMREGLEMENT CV DE AVNDSCHL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHLJAAR BC Schoolraad RVB

2 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar INHUD 1 ALGEMEEN Visie en missie rganisatiestructuur en -schema rganisatiestructuur Lokaal Regionaal Centraal rganisatieschema Aanbod Dag- en avondopleidingen voor volwassenen (niveau secundair onderwijs) HB (niveau hoger beroepsonderwijs) De organisatie van de opleidingen Inschrijvingen Inschrijvingsperiodes Inschrijvingsvoorwaarden Praktische organisatie van de inschrijvingen Toelatingsvoorwaarden Aanvragen voor vrijstellingen Educatief verlof Studiebewijzen Proclamaties Attesten voor regularisatie Stempelcontrole REGLEMENT VAN RDE Neutraliteit van het G! Bereikbaarheid van de hoofdvestiging (parkeren) Gebruik van infrastructuur Trajectbegeleiding Persoonlijke goederen Verzekeringen Copyright Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal rde en tucht rdemaatregelen Werken voor derden Brandveiligheid en persoonlijke veiligheid Voedselveiligheid en alcoholische dranken Contactpersonen ter preventie van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag Klachtenprocedure Welke klachten kun je indienen? Waar kun je met je klacht terecht? Hoe dien je een klacht in? Welke klachten worden niet behandeld? Hoe verloopt de behandeling van je klacht? De ombudsdienst van het Consortium... 16

3 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar BIJDRAGEREGELING Inschrijvingskosten Vrijstelling van inschrijvingsgeld Volledige vrijstelling Gedeeltelijke vrijstelling Annulatie Andere kosten Grondstoffen Cursusmateriaal en Smartschool-account Schorten voor de opleidingen Voeding Betalingswijze Tegemoetkomingen en premies pleidingscheques (voor werknemers) KM-portefeuille Premie voor de metaalsector Premie voor de bouwsector Premie voor cursisten die het diploma secundair onderwijs behaald hebben Kinderbijslag EVALUATIEREGLEMENT Vrijstellingen Begeleiding en evaluatie Periode rganisatie van de evaluatie Vorm Samenstelling van de evaluatiecommissies De wijze van beraadslaging door de evaluatiecommissies Beslissing van de evaluatiecommissie Bekendmaking van de resultaten Deelname aan de evaluatie Vrijstellingen Procedure Algemeen Specifiek Fraude mbudsdienst van het Centrum - beroep tegen de uitspraak van de evaluatiecommissie Inspraak en inzagerecht Studiebewijzen Proclamaties Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie Voor de beraadslaging: bij conflict tussen de cursist en de leden van de evaluatiecommissie Na de beraadslaging: vermoede materiële vergissingen Bezwaar Beroep Advies van de beroepscommissie Annulatieberoep... 28

4 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar ALGEMEEN 1.1 Visie en missie Wij willen op provinciaal niveau secundair en hoger volwassenenonderwijs organiseren in het kader van levenslang en levensbreed leren. Hierbij streven wij naar een maximaal aantal geslaagde en tevreden cursisten in de door ons georganiseerde opleidingen. Wij doen dat door te streven naar een verantwoord maximaal aantal gemotiveerde cursisten in goed gekozen, kwalitatief hoogstaande opleidingen. Kwaliteitsvolle opleidingen vereisen bekwame en gemotiveerde leraars, een goede infrastructuur op goed uitgekozen locaties, voldoende en aangepaste apparatuur en een optimale dienstverlening, en dat alles geïnspireerd door de resultaten van vele samenwerkingsverbanden en een uitgebreide netwerkvorming. Hierbij is/zijn: - gemotiveerde cursisten: goed ingelichte cursisten, die met de juiste motivatie en de vereiste voorkennis de juiste opleiding of opleidingsonderdelen starten; - geslaagde en tevreden cursisten: cursisten, die bewezen hebben aan de doelstellingen van de opleiding of opleidingsonderdelen voldaan te hebben en die gedurende het hele opleidingstraject zoveel mogelijk de diverse aspecten verbonden aan de opleiding als positief hebben ervaren; - een goed gekozen opleidingenaanbod: een opleidingenaanbod dat beantwoordt aan reële behoeften, zich richt naar een goed gedefinieerd doelpubliek en vanaf de conceptie voldoet aan de nodige kwaliteitseisen (goede en tevreden leraars, goede en aangepaste infrastructuur, en goede en voldoende middelen); - een goede en efficiënte organisatie: een organisatie, die voldoet aan alle wettelijke en sociale eisen en die efficiënt, transparant en op basis van respectvolle samenwerking van medewerkers en cursisten uitgevoerd wordt (met IS 9001:2008-certificatie voor de maritieme opleidingen, uitgebreid naar alle opleidingen); - samenwerking en netwerkvorming: samenwerking met andere CV s, scholen, organisaties, instanties, bedrijven... en netwerkvorming met alle partners betrokken bij het volwassenenonderwijs en de volwasseneneducatie.

5 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar rganisatiestructuur en -schema rganisatiestructuur Lokaal De inrichtende macht van ons Centrum is: Scholengroep-aan-Zee (SGR 27) L. Spilliaertstraat STENDE T: De Scholengroep wordt bestuurd door een Algemeen Directeur, de heer Xavier Defrancq, samen met de Raad van Bestuur, met als voorzitter Mevrouw Nadine Vanthournout. De Raad van Bestuur wordt per school door een Schoolraad geadviseerd. De voorzitter van onze schoolraad is de heer Guy Jacobsen Regionaal Het volwassenenonderwijslandschap is ingedeeld in dertien consortia. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden waarbinnen de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie structureel samenwerken. Dat samenwerkingsverband moet tot een betere afstemming van het volwassenenonderwijs én een behoeftedekkend aanbod voor die regio zorgen. ns CV maakt deel uit van de volgende consortia: Voor de vestigingsplaatsen ostende, Torhout, Koekelare en Bredene: Consortium XIII WEBRS vzw (T.a.v. de afgevaardigd bestuurder) Abdijbekestraat SINT-ANDRIES T: Voor de vestigingsplaatsen Izegem en Roeselare: Consortium XII CMENES vzw (T.a.v. de afgevaardigd bestuurder) Emelgemseplein IZEGEM T: fax Centraal p het centrale niveau zijn de Raad van het G! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Afgevaardigd Bestuurder bevoegd. Het G! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (T.a.v. de afgevaardigd bestuurder) Gebouw Alhambra Emile Jacqmainlaan BRUSSEL T: fax Website:

6 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar rganisatieschema Inrichtende macht Departement onderwijs G! nderwijs van de Vlaamse gemeenschap Scholengroep 27 Consortia Webros & Comenes - Algemeen directeur - College van directeurs - Raad van bestuur - Voorzitter & AB - Algemene vergadering - Raad van bestuur Huizen van het Nederlands CV DE AVNDSCHL Hoofdvestiging Leopold III-laan ostende Campussen Centra Basiseducatie penbare instellingen (stadhuis, CMW, bibliotheek ) Bedrijven, firma s (Daikin, Mutoh...) BC (vakbonden) Administratief personeel - administratief medewerkers - GEC s nderhoudspersoneel - schoonmaaksters - werkmannen Directeur Adjunct-directeurs Technisch adviseur Boekhouder Coördinatoren - kwaliteitscoördinator - vestigingscoördinatoren - NT2-coördinator - maritieme coördinator - ICT-coördinatoren - taalcoördinator - opleidingscoördinatoren Schoolraad - rechtstreeks verkozenen - gecoöpteerden - personeel nderwijzend personeel - leraren - docenten HB 5 Kwaliteitsteams Vakgroepen Werkgroepen ostende Mercator Ensorinstituut NT2 Ieperstraat Albertschool De Blomme De Schaperye De Schelpe De Spuikom Koekelare Da Vinci Torhout Houtland Roeselare Tant Groenestraat Izegem Bellevue Bredene Contractonderwijs Are you Waterproof? Cisco Academy RTC Cevora VDAB SyntraWest 1.3 Aanbod DE AVNDSCHL beschikt over een groot en gediversifieerd aanbod aan door de staat erkende opleidingen. nze opleidingen laten toe (door het Departement nderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) erkende diploma s, getuigschriften en certificaten te behalen. De hoofdvestiging te ostende is het HoTech-instituut gelegen vlakbij het tram- en treinstation (Leopold III-laan 1 - ingang: schoolplein Brandariskaai). De lesplaatsen te ostende zijn het Ensorinstituut (Generaal Jungbluthlaan 4), de campus Ieperstraat 5, het Maritiem Instituut Mercator (Mercatorlaan 15) en de campus NT2 (Generaal Jungbluthlaan 2). Bijkomende lesplaatsen te ostende zijn: de Albertschool, De Blomme, De Schaperye, De Schelpe, De Spuikom. DE AVNDSCHL heeft ook vestigingen buiten ostende in Roeselare, Izegem, Torhout, Koekelare en Bredene. Het aanbod aan opleidingen voor de vestigingen in en buiten ostende wordt in een uitgebreide brochure beschreven.

7 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Dag- en avondopleidingen voor volwassenen (niveau secundair onderwijs) Studiegebied pleiding Niveau Plaats Informatie- en communicatietechnologie Informatica - computer- en besturingssystemen en netwerken S3 Alle Informatica - toepassingssoftware Informatica - toepassingssoftware verkort Informatica - programmeren burotica S3 S3 S3 S3 Alle Nederlands tweede taal Nederlands tweede taal Socioculturele integratie Socioculturele integratie RG1 RG2 RG3 RG1 RG2 /R/I/T /R Talen Frans Engels Duits Italiaans Spaans Portugees Russisch Chinees RG1 RG2 RG3 RG1 RG2 RG3 RG1/2 RG1/2 RG1 RG2 RG3 RG1 RG1/RG2 RG1 /R/K/T /I/T /R/T /T R /T /R/K/T /R/T /R Auto Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens Fietsenmaker Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal S3 S3 S3 Hout Interieurbouwer S3 Koeling en warmte Sanitair installateur S3 Mechanica - elektriciteit Computeroperator Netwerktechnicus Residentieel Elektrotechnisch Installateur Lassen S3 S3 S3 S3 /R/I/K/T /R/I/K/T /R Maritieme opleidingen Maritieme pleiding S3 Voeding Hotelbedrijf Wijnkenner Bakkersgast S3 S3 S3 Alle /T /T Huishoudelijk onderwijs Naaien S2 /R/I/K Handel Bedrijfsbeheer Boekhouden / informatica Maritiem medewerker S3 S3 S3 /R/I/T Personenzorg Begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang S3 S2 = Secundair nderwijs 2e graad R1 = richtgraad 1 S3 = Secundair nderwijs 3e graad R2 = richtgraad 2 R3 = richtgraad 3 = ostende R = Roeselare I = Izegem T = Torhout K = Koekelare B = Bredene

8 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar HB (niveau hoger beroepsonderwijs) De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs worden enkel in de hoofdvestiging aangeboden. Studiegebied pleiding Niveau Plaats Handelswetenschappen en bedrijfskunde Boekhouden Bedrijfsbeleid Informatica - optie netwerkbeheer HB HB HB pmerkingen: - Alle opleidingen worden modulair georganiseerd. Een module kan met een vak vergeleken worden. De cursist kan (met enkele beperkingen) een vrije keuze (ook naar aantal) uit de diverse aangeboden modules maken. Telkens als een module succesvol gevolgd werd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Er wordt echter maar een certificaat (secundair) of een diploma (hoger) uitgereikt als de deelcertificaten van alle modules verworven zijn. - In een modulaire leergang kunnen sommige modules maar gevolgd worden indien reeds 1 of meer andere modules doorlopen werden. Men spreekt dan van een leertraject met sequentieel geordende modules. - Bij modulaire opleidingen worden dikwijls niet alle eenheden uit een opleiding elk schooljaar aangeboden. In die gevallen wordt elk schooljaar een weloverwogen selectie aan modules ingericht op basis van de algemene vraag van de cursisten en rekening houdend met de praktische inrichtbaarheid van de modules De organisatie van de opleidingen - De modules uit de modulaire opleidingen kunnen in principe op elk tijdstip tijdens het schooljaar gestart worden en kunnen over verschillende periodes georganiseerd worden. De meeste modulaire opleidingen in DE AVNDSCHL lopen over ½ jaar (= 1 semester) en kunnen aldus tweemaal per jaar gestart worden (begin september en halfweg januari). Een halfjaar of een semester telt 17 weken. Sommige modulaire opleidingen in Talen Richtgraad 2 worden via Gecombineerd onderwijs georganiseerd; d.w.z. modules met 3 lesuren contactonderwijs (les op school) per week en 1 uur afstandsonderwijs (oefeningen via internet/smartschool op de pc thuis) per week. Sommige modulaire opleidingen worden ook over een volledig jaar (= 34 weken) georganiseerd (bv. Frans intensief en verscheidene modules uit de technische opleidingen S) en er kunnen ook modules over 1 trimester (= 8,5 weken) worden ingericht (bv. een intensieve module Nederlands tweede taal ). Er kan bijgevolg gesteld worden dat er gedurende één semester ten minste 17 lessessies en gedurende één schooljaar ten minste 34 lessessies gepland zullen worden. De eerste lessessie is bijzonder in die zin, dat die bijna integraal besteed wordt aan het verstrekken van allerlei informatie (bv. over het meldingssysteem, de brandveiligheid, verzekeringen, het centrumreglement, de startenquête). De bedoeling van deze enquête is van de cursisten informatie te verkrijgen die relevant is voor het opstellen van een cursistendossier alsook om informatie in te winnen over het verloop van de inschrijvingen. De laatste les wordt gebruikt voor het uitvoeren van een afsluitende evaluatie. Tijdens de eerste 3 weken van een opleiding kunnen aanpassingen aan de lesroosters gebeuren. Het kan gebeuren dat tijdens deze periode beslist wordt een module niet te laten doorgaan (o.a. wegens een te gering aantal inschrijvingen). Alleen in het geval van annulatie van een module wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald of worden de ingediende opleidingscheques teruggegeven. Reeds aangeschafte en bij de inschrijving betaalde boeken en cursusmateriaal worden na teruggave terugbetaald. Een vergoeding van andere kosten is niet mogelijk.

9 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Indien door één of andere (onvoorziene) omstandigheid lessen tijdelijk niet kunnen doorgaan, zal er altijd geprobeerd worden om de lessen zo snel mogelijk te laten herstarten en eventueel ook de verloren lessen in te halen. In deze gevallen kan er geen (gedeelte van het) inschrijvingsgeld terugbetaald worden. - Terugstorten van gelden door het Centrum aan de cursisten kan enkel in het schooljaar van de inschrijving. - De beslissing dat een module niet wordt ingericht, gebeurt ten laatste 3 weken na de start van de module. - Alle lesuren duren 58,82 minuten. We ronden af naar 60 minuten en compenseren dat door de eerste les van elke module aan de pauze te laten eindigen. - Alle modules worden in lesblokken (meestal van 3 of 4 lesuren) gegeven, die s morgens, s middags of s avonds ingericht kunnen worden. In de hoofdvestiging worden de volgende schema s toegepast: s morgens: 1e lesuur van 9 h tot 10 h 2e lesuur van 10 h tot h (met een pauze van h tot h) 3e lesuur van h tot h Als een lesblok uit 4 lesuren bestaat, wordt ½ uur vroeger gestart en ½ uur later gestopt. in de namiddag: 1e lesuur van 14 h tot 15 h 2e lesuur van 15 h tot h (met een pauze van h tot 15.40) 3e lesuur van h tot h Als een lesblok uit 4 lesuren bestaat, wordt ½ uur vroeger gestart en ½ uur later gestopt (bv. Hotelafdeling en Talen RG 2: les van h tot h). s avonds: 1e lesuur van 18 h tot 19 h 2e lesuur van 19 h tot h (pauze van 20 h tot h) 3e lesuur van h tot h 4e lesuur van h tot h 1.4 Inschrijvingen Inschrijvingsperiodes Voor de start van het nieuwe schooljaar worden 3 inschrijvingsperiodes voorzien: de laatste helft van juni (tijdens en na de proclamaties), de laatste week van augustus en de eerste helft van september. Er wordt niet ingeschreven vanaf 1 juli tot en met de derde week van augustus. Voor het 2e semester starten de inschrijvingen vanaf de 2e week van december. De cursisten worden ingeschreven in de volgorde waarin ze zich aanbieden; er worden geen plaatsen gereserveerd Inschrijvingsvoorwaarden m tot het volgen van opleidingen toegelaten te worden, dient de cursist aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden te voldoen: - het inschrijvingsgeld betaald hebben of er gedeeltelijk/geheel van vrijgesteld zijn (indienen van het geschikte attest);

10 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar zich akkoord verklaard hebben met het centrumreglement (bij de inschrijving); - voldoen aan de toelatingsvoorwaarden; - Nieuw vanaf 1 september 2011: wijziging van de regelgeving (ntwerp van decreet, onder voorbehoud van stemming van dit decreet door het Vlaams Parlement). De maatregel betreft de inschrijvingsvoorwaarden voor cursisten in het volwassenenonderwijs en heeft betrekking op alle opleidingen. Vanaf 1 september 2011 moeten cursisten die aan de deeltijdse leerplicht voldaan hebben, bij inschrijving het bewijs geleverd hebben te beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Cursisten die niet aan deze inschrijvingsvoorwaarde voldoen, zullen geschrapt worden als financierbare of subsidieerbare cursist. Voor cursisten die over een rijksregisternummer beschikken, geldt de vermelding van dat rijksregisternummer in het cursistendossier als bewijs van wettig verblijf. Voor cursisten die niet over een rijksregisternummer beschikken, dient in het cursistendossier een kopie opgenomen te worden van het document dat het wettig verblijf aantoont. Het verblijfsdocument moet nog geldig moet zijn op het moment van inschrijving. Vademecum van documenten die aanvaard worden als bewijs van wettig verblijf: Praktische organisatie van de inschrijvingen - In ostende: eind augustus wordt ingeschreven van tot h, en van tot h. p zaterdag wordt ingeschreven van tot h. De inschrijvingen vinden plaats in Administratie 1. - In de vestigingen: je vindt de laatste informatie over inschrijvingen en openingsuren op de website: Toelatingsvoorwaarden In het secundair onderwijs: - voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (16 jaar zijn op 31/12 van het betreffende schooljaar of 15 jaar zijn en twee jaar secundair onderwijs beëindigd hebben); - geslaagd zijn voor een voorgaande module, indien dit vereist is. (Indien een cursist zich toch rechtstreeks wil inschrijven in een module die voorkennis vereist, kan dit alleen maar als de cursist ofwel slaagt in een toelatingsproef ofwel een officieel attest of document kan voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij de vereiste voorkennis verworven heeft, én dat attest of document wordt goedgekeurd door de directeur.) - Cursisten binnen het studiegebied Voeding moeten medisch geschikt bevonden worden en moeten hiertoe een medisch attest voorleggen. Indien de cursist niet over dit geschiktheidsattest beschikt, voldoet hij niet aan de toelatingsvoorwaarden en kan hij de opleiding niet volgen. De cursist moet bij inschrijving onmiddellijk een medisch geschiktheidattest van goede gezondheid (opgesteld door een arts) indienen om in de opleiding te starten. Dit attest is eenmalig en is geldig voor de hele duur van het opleidingstraject, ook bij verandering van centrum en/of overschakeling naar een verwante opleiding. Een herevaluatie van dit attest is nodig wanneer er een aanleiding is (bv. ziekte) of wanneer de cursist zelf de opleiding onderbreekt. Indien de cursist bij de herevaluatie ongeschikt verklaard wordt, moet hij uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar de opleiding stopzetten. - Het is mogelijk toegelaten te worden tot de opleidingen Nederlands tweede taal indien de cursist niet beschikt over een studiebewijs NT2. De organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten die voor inschrijving niet over een studiebewijs NT2 beschikken, gebeurt door de Huizen van het Nederlands.

11 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Tot de opleidingen Nederlands tweede taal van het studiegebied NT2 kunnen ook 12- tot 16-jarige leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs toegelaten worden. Voor deze cursisten gelden specifieke toelatingsvoorwaarden: - de leerling neemt op vrijwillige basis deel; - de leerling volgt de opleiding buiten de lesuren van de school voor secundair onderwijs; - de school voor secundair onderwijs levert aan de leerling een attest af waarin ten minste volgende elementen opgenomen zijn: - een omschrijving van de taalachterstand van de leerling in functie van de opleiding die de leerling in het secundair onderwijs volgt; - de contactgegevens van de persoon die door de school voor secundair onderwijs wordt aangeduid voor de opvolging van de modules of de opleiding waarvoor de leerling binnen het centrum is ingeschreven. Dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan het cursistendossier van de leerling, zoals opgemaakt door het organiserende Centrum voor Volwassenenonderwijs. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs contacteert de contactpersoon van de school voor secundair onderwijs indien nodig, bijvoorbeeld bij vroegtijdige stopzetting of bij stagnerende leervorderingen. - pleiding Bedrijfsbeheer binnen het studiegebied Handel: m toegelaten te worden tot de opleiding Bedrijfsbeheer van het studiegebied Handel moet je aan één van de volgende voorwaarden voldaan hebben: - voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar oud op het ogenblik van je inschrijving); - ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs. In het hoger beroepsonderwijs: - houder zijn van één van de hiernavolgende bekwaamheidsbewijzen: - een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat ten minste drie jaar behaald is; - een diploma van het secundair onderwijs; - een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden; - een certificaat van het hoger beroepsonderwijs; - een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs; - een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; - een diploma van bachelor of master; - een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs. Indien een kandidaat-cursist niet op basis van vermelde bekwaamheidsbewijzen toegelaten kan worden, kan de directeur van het Centrum voor de cursist een toelatingsproef inrichten, uiterlijk op de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingstermijn. Met deze proef wordt nagegaan of de vereiste kennis en vaardigheden voor het starten in een opleiding, bereikt zijn. - geslaagd zijn voor een voorgaande module, indien dat vereist is. Indien een cursist zich toch rechtstreeks wil inschrijven in een module die voorkennis vereist, kan dat alleen als de cursist ofwel slaagt in een toelatingsproef ofwel een officieel attest of document kan voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij de vereiste voorkennis verworven heeft, en dat attest of document door de directeur goedgekeurd wordt. De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. De directeur van het centrum kan de organisatie van een toelatingsproef op verzoek van de cursist niet weigeren.

12 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar De directeur van het centrum maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het dossier van de cursist. Contacteer NARIC Vlaanderen voor info met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen: NARIC Vlaanderen Ministerie nderwijs & Vorming Agentschap Hoger nderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw, Toren A - 6e verdieping, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel T: E: Aanvragen voor vrijstellingen Zie het evaluatiereglement Educatief verlof Cursisten werkzaam in de privésector en rijksambtenaren kunnen voor het volgen van modules in het Volwassenenonderwijs educatief verlof krijgen. m hier gebruik van te kunnen maken moet de cursist dat bij de inschrijving melden en op welbepaalde tijdstippen in de loop van het schooljaar volgende documenten bezorgen aan de personeelsdienst waar hij/zij tewerkgesteld is: - inschrijvingsbewijs - een getuigschrift van regelmatige aanwezigheid De vermelde documenten worden aangevraagd en ingevuld op het secretariaat van het Centrum. Volgende opleiding van ons CV komt niet in aanmerking voor educatief verlof: Naaien. Alle opleidingen die recht op educatief verlof geven, kunnen maximum 100 uren betaald educatief verlof per jaar opleveren wanneer de lessen niet met de normale arbeidstijd samenvallen, of maximum 120 uren wanneer de lessen met de normale arbeidstijd samenvallen. CV DE AVNDSCHL is niet aansprakelijk indien de cursist oneigenlijk gebruik maakt van de regeling voor het educatief verlof. Meer info hierover: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - (Zoeken: educatief verlof) Bron: Koninklijk besluit van 10 september 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S.van 24 september 2010) Studiebewijzen Zie het evaluatiereglement Proclamaties Zie het evaluatiereglement Attesten voor regularisatie Positieve attesten voor regularisatie vanuit NT2 zijn niet toegelaten. Het CV kan enkel de officiële zaken attesteren Stempelcontrole Bij het begin van een opleiding kan aan de RVA vrijstelling van stempelcontrole gevraagd worden, om toestemming te verkrijgen om tijdens de dag les te volgen. Meer info krijg je bij de VDAB.

13 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar REGLEMENT VAN RDE 2.1 Neutraliteit van het G! In het CV mag niets geafficheerd worden of mogen geen bijeenkomsten gehouden worden tenzij met toelating van de directie. Zonder toestemming is het eveneens verboden geld in te zamelen of publiciteit te maken. 2.2 Bereikbaarheid van de hoofdvestiging (parkeren) Cursisten kunnen hun fiets in de fietsrekken op het plein, naast de ingang van de Hotelschool plaatsen. Cursisten met bromfiets, motorfiets of auto dienen hun voertuig op de daarvoor voorziene plaatsen buiten het Centrum achter te laten. Parkeren op het privédomein voor het schoolgebouw is alleen voorzien voor dienstvoertuigen, fietsen en bromfietsen. In onveilige situaties waarbij voertuigen de ingang van het Centrum blokkeren, zal de politie verwittigd worden. p nog geen 500 m van het Centrum, bij de vroegere kazerne en velodroom, alsook op de De Smet- De Naeyerbrug (over de spoorweg) heeft de stad ostende een ruime en kosteloze parking aangelegd. 2.3 Gebruik van infrastructuur De klaslokalen, praktijklokalen en keukens die door de cursisten van DE AVNDSCHL gebruikt worden, worden ook door de leerlingen van het HoTech-instituut gebruikt. Door het dubbele gebruik is er wat discipline en wederzijds respect nodig om de lokalen efficiënt te kunnen onderhouden. Eten of drinken mag niet in de klaslokalen of de gangen, enkel in de Tuinbar van het Centrum (3e verdieping) en dan nog alleen tijdens de pauzes. Het Centrum is een openbaar gebouw en is sedert januari 2006 volledig rookvrij (ook de bar en de deuropening van de Hotelafdeling). Roken kan alleen nog buiten het Centrum. De infrastructuur (lokalen, computers, toestellen, meubilair) dient met zorg gebruikt te worden. De cursisten zijn verantwoordelijk voor eventueel toegebrachte schade; ze zijn derhalve verplicht die te vergoeden. In het pen Leercentrum van campus NT2 kunnen NT2-cursisten tijdens de openingsuren, vermeld ad valvas, onder toezicht bibliotheekboeken raadplegen of gebruik maken van een computer. 2.4 Trajectbegeleiding De informatie naar de cursist wordt verbeterd door de ontwikkeling van FAQ s (flyers en online lijsten van veelgestelde vragen & antwoorden over de opleiding). Waar nodig voorziet CV DE AVNDSCHL in trajectbegeleiding voor cursisten, ten einde de slaagkansen te verhogen. - Maritieme opleiding: 2 infomomenten over de maritieme opleiding - organisatie van Basic Safety Training (STCW-attest VI/1 en VI/2). - HB5: studietijdmeting, enquêtering over carrière na de opleiding, tevredenheid over de opleiding, gewenste competenties - bijsturing door gespreide of permanente evaluatie - overleg over vorderingen/werkpunten. - NT2: niveaubepaling - oriëntering vóór, tijdens en na de studie (uitstroombegeleiding) - studiebegeleiding (inhaallessen, oefeningen) - voororiëntering bij de doorverwijzers (HB, CMW, VDAB, LI...) - opvolging wanneer cursisten wegblijven uit de les - Andere opleidingen: informatie over de cursus - niveaubepalingstoets voor Talen - hulp voor allochtone cursisten. - Cevora (PC- en netwerkbeheer & PC- en netwerktechnicus) en Maritiem logistiek medewerker: praktische info, ook over administratieve verplichtingen zoals het melden en wettigen van

14 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar afwezigheden - opvolging aanwezigheden door een trajectbegeleider - begeleiding bij het zoeken naar een stageplaats in samenwerking met de VDAB. - Begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang: opvolging aanwezigheden door een trajectbegeleider - documenten situatiegerichte training worden naar de betrokken Centra voor buitenschoolse kinderopvang verzonden. 2.5 Persoonlijke goederen Het Centrum is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen. De cursisten moeten zelf voorzorgen nemen. Het Centrum kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan persoonlijk materieel dat door de cursist meegebracht of in lesverband gebruikt wordt. 2.6 Verzekeringen De schoolpolis dekt de lichamelijke ongevallen van de cursisten tijdens alle centrumactiviteiten intra en extra muros. De waarborg inzake de lichamelijke ongevallen geldt eveneens op de weg naar en van het Centrum (gedurende de tijd die normaal nodig is en op de wegen die normaal gevolgd moeten worden). Van elk ongeval dient binnen de 48 uur op het secretariaat van het Centrum aangifte gedaan te worden. Materiële schade wordt nooit vergoed. 2.7 Copyright Er is copyright op alle in onderwijsverband gebruikte software en cursusmateriaal. Het is dus niet toegestaan de software of het cursusmateriaal te kopiëren. 2.8 Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Het Centrum maakt in de loop van het schooljaar en tijdens diverse evenementen foto s en video- en televisieopnames van cursisten. Die worden gebruikt voor onze website en onze publicaties. Je kunt je altijd tegen het gebruik van dit beeldmateriaal verzetten, via het voorziene formulier of op eenvoudig verzoek. 2.9 rde en tucht - GSM-gebruik en andere technologische apparatuur: het gebruik van gsm tijdens de lessen is niet toegestaan. De cursisten mogen niet fotograferen of filmen in de klas / op het schooldomein, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming door de leerkracht/directie verleend werd. - De directie heeft altijd het recht een cursist op basis van gegronde redenen (ernstige inbreuken op het centrumreglement, andere wettelijke overtredingen en fysiek geweld) de toegang tot het Centrum te ontzeggen. Cursisten die het normale verloop van een les ernstig storen, kunnen tijdelijk of definitief uit de les verwijderd worden. - Wapens, namaak- of speelgoedwapens, zakmessen, puntige voorwerpen die schade aan anderen kunnen berokkenen, mogen niet naar het Centrum meegebracht worden. - De speelplaats mag niet als parkeerruimte gebruikt worden. Tijdelijk parkeren op de speelplaats kan enkel voor het laden en lossen van materialen in functie van uit te voeren werken. Ingeval cursisten of derden aan hun auto willen (laten) werken, moeten ze eerst een aanvraag Werken voor derden indienen. Alleen met deze (ondertekende) aanvraag wordt de toegangspoort geopend en krijgt men toegang tot de werkplaats Autotechnieken. De wagen moet onmiddellijk in de werkplaats kunnen binnenrijden, wat impliceert dat de brug eerst vrij moet zijn en dat er voor h geen toegang verschaft wordt. Na afloop van de werken wordt de wagen onmiddellijk buiten het schoolgebouw geparkeerd. De maximum toegelaten snelheid op het domein van het Centrum bedraagt 20 km/uur.

15 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar rdemaatregelen rdemaatregelen die zowel door de directeur als door alle leerkrachten genomen kunnen worden: - een waarschuwing: mondeling; - een vermaning: per brief (met kopie naar de directie); - tijdelijke verwijdering uit de les: tot het einde van de les. rdemaatregelen die enkel door de directeur genomen kunnen worden: - een begeleidingsovereenkomst Dit gebeurt schriftelijk. Cursisten die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van de cursist verwacht wordt en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure. - een preventieve schorsing Dit gebeurt schriftelijk. De directeur kan een cursist voorlopig uit het CV sluiten als de feiten een dergelijke omvang aannemen dat men er zelfs aan denkt hem/haar later definitief uit het CV te verwijderen. Deze voorlopige maatregel geldt zolang het onderzoek duurt en voor zover het belang van het onderwijs dit vereist Werken voor derden Via de technische afdelingen is het mogelijk kleine werken te laten uitvoeren. Typische voorbeelden zijn: laskarweien, onderhoud voertuigen, constructies in hout Voor dergelijke werken of karweien moet altijd vooraf een aanvraag (document) aan de technisch adviseur gericht worden. Bij goedkeuring door de directeur kunnen de werken of karweien in samenspraak met de vakleraar gestart worden. Bij het uitvoeren van de werken moet de cursist op vraag altijd de goedgekeurde aanvraag kunnen voorleggen. De betaling gebeurt na ontvangst van een factuur, met een overschrijving op de bankrekening van het Centrum Brandveiligheid en persoonlijke veiligheid In geval van brand dienen de lokalen zo snel mogelijk en onder leiding van de leraar ontruimd te worden volgens de evacuatiewegen die in de lokalen en gangen aangeduid zijn. p regelmatige tijdstippen worden evacuatieoefeningen gehouden. Voor de persoonlijke veiligheid is het aangeraden dat de cursist rekening houdt met de persoonlijke beschermingsmiddelen. De lijst met de PBM is beschikbaar bij de vakleraren, in de keukens en in de ateliers Voedselveiligheid en alcoholische dranken Binnen het kader van de voedselveiligheid (HACCP) mag geen voedsel buiten het Centrum meegenomen worden. Het Centrum kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien grondstoffen of voedselresten door cursisten meegenomen worden. Het Centrum kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen indien cursisten (bv. in het studiegebied Voeding) of klanten (bv. van ons didactisch restaurant) alcoholische dranken nuttigen tijdens de les / in de pauze / bij de maaltijd Contactpersonen ter preventie van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag Personeelsleden of cursisten die zich het slachtoffer voelen van geweld, pesten of ongewenst seksueel gedrag kunnen bij de vertrouwenspersonen van het Centrum terecht. Zij zijn bereikbaar via - mevrouw Liesbeth Keirse - de heer Philippe Caroen

16 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Klachtenprocedure Welke klachten kun je indienen? 1. Je klachten kunnen gaan over de werking van het CV of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het CV. Bijvoorbeeld: - Je vindt dat een personeelslid van het CV je niet behandeld heeft zoals het hoort. - Je gaat niet akkoord met een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het CV. - Je hebt een klacht over de werking van het CV. - Je hebt een klacht over een persoon die in opdracht van het CV werkt, bv. cateringpersoneel, onderhoudspersoneel... - Je vindt dat de regelgeving niet correct toegepast is. 2. Het kan ook gebeuren dat je niet akkoord gaat met een initiatief van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs of van de centrale diensten Waar kun je met je klacht terecht? De volgende stappen moeten gevolgd worden: - Je moet eerst proberen de klacht rechtstreeks met de leraar, de administratie... op te lossen. - Indien je op die manier niet tot een akkoord komt, kun je via het meldingssysteem van het CV een officiële klacht indienen, waarover meer in punt Indien dat ook niet tot een akkoord leidt of indien de klacht handelt over het optreden van de directeur zelf, kun je klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, die dan de behandeling van de klacht op zich neemt. - Blijf je niet tevreden, dan kun je terecht bij de Raad van Bestuur van de Scholengroep. - Geraakt het probleem niet opgelost, dan kun je contact opnemen met de ombudsdienst van het consortium: zie Als je uiteindelijk nog niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse mbudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel ( ). Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme, kan terecht bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Koningsstraat 138, 1000 Brussel (T: F: groen nummer: ). Meer informatie vind je op Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur ingediend worden. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden: - beheersing onderwijskosten, - eerlijke concurrentie, - verbod op politieke activiteiten, - beperkingen op handelsactiviteiten, - beginselen betreffende reclame en sponsoring. Voor meer informatie kun je terecht bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement nderwijs, secretariaat-generaal, kamer 5 B 25, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (de heer Willy Vanbelleghem op of mevrouw Mia Vanhoutte op ). Via

17 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Hoe dien je een klacht in? Klachten kunnen via telefoon, brief, , onze website of per fax gemeld worden. Een papieren versie kan eveneens ingediend worden via het voorgedrukte meldingsformulier FRM-053 dat je op de cursistenadministratie kunt verkrijgen. Klachten kunnen afgegeven worden op de cursistenadministratie of gedeponeerd worden in de meldingenbus bij de ingang van de cursistenadministratie. pdat je klacht behandeld kan worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: - je naam, adres, telefoonnummer, adres...; - wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is Welke klachten worden niet behandeld? - een algemene klacht over regelgeving, - een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid, - een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht plaatsgevonden hebben, - een klacht waarvoor geen belang aangetoond kan worden, - een klacht over een feit dat het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaakt, - een anonieme klacht Hoe verloopt de behandeling van je klacht? Binnen een termijn van 10 kalenderdagen krijg je bevestiging van de ontvangst van je klacht. Indien je klacht niet behandeld wordt, word je daar schriftelijk van op de hoogte gebracht. Als je klacht wel behandeld wordt, volgt een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt van het resultaat van dit onderzoek op de hoogte gebracht. Je klacht wordt - indien mogelijk - afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht het CV of de Scholengroep bereikt. Als je een klacht tegen een bepaalde beslissing indient, betekent dat niet dat deze beslissing wordt uitgesteld De ombudsdienst van het Consortium Eenmaal je de klachtenprocedure van het Centrum doorlopen hebt en indien je meent geen voldoening te hebben gekregen met betrekking tot je klacht, kun je bij de ombudsdienst van het Consortium terecht. Je kunt je pas tot de ombudsdienst van het Consortium wenden eenmaal je de klachtenprocedure van het Centrum volledig hebt uitgeput; dat betekent dat je de verschillende trappen hebt doorlopen te beginnen met de directeur en eindigend bij de Raad van Bestuur van de Scholengroep. Dat is dus de volledige eerstelijnsklachtenprocedure. Cursisten binnen een regiovreemde vestigingsplaats wenden zich tot de ombudsdienst van het Consortium waarin de vestigingsplaats zelf ligt en dus niet tot de ombudsdienst van het consortium waartoe de hoofdzetel van de regiovreemde vestigingsplaats behoort. Contactgegevens ombudsdienst van de consortia: zie Regionaal op p. 4. Meer informatie omtrent de opdracht van de ombudsdienst vind je in het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie en de werking van de ombudsdienst van de consortia Volwassenenonderwijs:

18 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar BIJDRAGEREGELING 3.1 Inschrijvingskosten De inschrijvingsprijs bedraagt 1 euro per lestijd. De prijzen per module zijn vermeld in de meest recente folders van de diverse opleidingen en op de website van het Centrum: > Informatie > > Prijzen. De cursist betaalt per schooljaar een maximum van 400 per opleiding. Deze plafonnering is gedurende 4 schooljaren geldig en is niet overdraagbaar naar een ander Centrum. De cursist betaalt per opleiding een maximum van Deze plafonnering is 4 jaar geldig en is wél overdraagbaar naar een ander Centrum. De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering berust bij de cursist. Het Centrum is eraan gehouden bij de inschrijving altijd een betalingsbewijs te overhandigen Vrijstelling van inschrijvingsgeld Volledige vrijstelling - alle cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of die ten laste zijn van één van deze categorieën; - asielzoekers die materiële hulp genieten; - gedetineerden; - cursisten die een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk; - niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering verworven hebben; - inburgeraars die een inburgeringscontract ondertekend hebben (enkel voor de opleidingen NT2 RG1 en RG2). Sedert 31 maart 2011 moeten contracten of attesten van inburgering onmiddellijk bij inschrijving ingediend worden. Bij inlevering in de loop van de module is terugbetaling niet meer mogelijk. Het contract of attest kan dan nog wel ingediend worden bij inschrijving voor de volgende module Gedeeltelijke vrijstelling Verminderd inschrijvingsgeld van 0,25 per lestijd voor: - cursisten met een inkomen via een wacht- of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk of ten laste zijn van één van deze categorieën. - alle cursisten die in het bezit zijn van één van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van één van de volgende attesten: - een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % blijkt; - een attest waaruit het recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten blijkt; - een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt. - alle cursisten die gedurende 2 opeenvolgende schooljaren een opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie, gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Verminderd inschrijvingsgeld van 0,50 per lestijd voor alle cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal.

19 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Annulatie Tot 14 dagen na de start van de modules kunnen inschrijvingen - met teruggave van het inschrijvingsgeld - door de cursist geannuleerd worden. Er wordt echter altijd een bedrag van 15 euro administratiekost weerhouden. Uitzonderingen: - In geval van ziekte, gewettigd door een doktersattest, tijdens de eerste 14 dagen na de start van de modules wordt de inschrijvingsprijs volledig terugbetaald. - In geval van gewijzigde werkomstandigheden, gewettigd door een attest van bv. de werkgever, wordt de inschrijvingsprijs volledig terugbetaald. 3.2 Andere kosten Grondstoffen - Behalve het inschrijvingsgeld dient de cursist, afhankelijk van de opleiding, een bijdrage te betalen voor het verbruik van grondstoffen (opleidingen uit het studiegebied Voeding en opleidingen Lassen en Naaien) en de aanschaf van cursusmateriaal of handboeken. Zoals de inschrijvingsbedragen zijn ook de bedragen voor de grondstoffen op de website van het Centrum (www.deavondschool.be > Aanbod > > Prijzen) en in de recente opleidingsfolders te vinden. De bedragen voor het aanschaffen van cursusmateriaal zijn sterk afhankelijk van de soort opleiding en kunnen via het secretariaat van het Centrum opgevraagd worden. - In de opleidingen Voeding (Kok, Hulpkok, Keukenverantwoordelijke, Bakkerij, Wijnkennis ) worden bijdragen voor de verbruikte grondstoffen gevraagd. Ze worden in functie van de opleiding en de module bepaald en ze dienen per halfjaar bij de inschrijving betaald te worden. De grondstoffen moeten betaald worden bij inschrijving in de module of uiterlijk de eerste lesdag. Bij niet-betaling van de grondstoffen na de aanvang van de eerste les wordt de cursist uit de opleiding geschrapt. De bijdrage voor de grondstoffen dient altijd integraal betaald te worden. Slechts ingeval de cursist definitief stopt met het volgen van de lessen of in geval van ziekte (via een doktersattest gemeld) van meer dan 14 dagen kan een gedeelte van de bijdrage (met aanvang vanaf de datum van indiening van het doktersattest) gerecupereerd worden. In geval van ziekte van de leraar gedurende minimum 2 weken (en wanneer de lessen niet worden ingehaald) kan eveneens een gedeelte van de bijdrage voor grondstoffen gerecupereerd worden. Binnen het kader van de voedselveiligheid (HACCP) mag geen voedsel buiten het Centrum meegenomen worden. Het Centrum kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien grondstoffen of voedselresten door cursisten meegenomen worden Cursusmateriaal en Smartschool-account - Het cursusmateriaal (handboeken, syllabus, gebundelde oefeningen, fotokopieën ) en de Smartschool-account worden bij de inschrijving betaald. - Handboeken kunnen uiterlijk tot 15 oktober via het Centrum besteld worden Schorten voor de opleidingen Voeding - Schorten voor de opleiding Voeding worden verkocht tegen 15 euro. Voor de 3e lesdag aanvragen via de leraar.

20 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Betalingswijze Alle vereiste bedragen voor de inschrijvingen, de grondstoffen en het cursusmateriaal dat centraal door het Centrum ter beschikking gesteld wordt, kunnen vereffend worden via contante betaling, betaling met bankkaart, betaling met opleidingscheques, betaling via kmoportefeuille, factuur: de cursist moet hiervoor een bestelbon of schriftelijke bevestiging afgeven met goedkeuring en alle gegevens van de firma. 3.4 Tegemoetkomingen en premies pleidingscheques (voor werknemers) Sedert 1 september 2003 kunnen alle werknemers gebruik maken van opleidingscheques voor werknemers. De cheques kunnen besteld worden via de website of telefonisch op het nummer De cheques zijn op naam, hebben een bepaalde waarde (5, 10 of 25 euro) en hebben een geldigheidsduur van 14 maanden vanaf datum van uitgifte. Per kalenderjaar kan men voor maximaal 250 opleidingscheques aankopen. Voor elke opleiding die met opleidingscheques betaald wordt, past de overheid per cheque de helft bij. Voor cursisten die niet over een diploma secundair onderwijs beschikken, betaalt de Vlaamse overheid het bedrag terug dat je zelf betaalt; m.a.w. de opleiding kost dan niets. Er is wel een plafonnering van 250 per kalenderjaar. Indien op het ogenblik van de inschrijving wel opleidingscheques aangevraagd zijn, maar ze nog niet ter beschikking zijn, dient de cursist zich op de klassieke wijze als een gewoon betalende cursist in te schrijven. Van zodra de opleidingscheques op het secretariaat binnengebracht worden, zal het volledige bedrag aan de cursist terugbetaald worden (uitsluitend via overschrijving) KM-portefeuille Werkgevers kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille. Meer informatie is te vinden op Premie voor de metaalsector Arbeiders tewerkgesteld in de metaalindustrie (paritair comité 111/1&2) hebben recht op een premie van het opleiding- en tewerkstellingsfonds Arbeiders Metaal (TFAM) wanneer ze in DE AVNDSCHL een zaterdag- en/of avondopleiding volgen. Info: of Premie voor de bouwsector Arbeiders tewerkgesteld in een bouwbedrijf (RSZ-kerngetal 024, 026, 044, 054) hebben recht op een premie van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB), wanneer ze in DE AVNDSCHL een zaterdag- en/of avondopleiding volgen. Info: of Premie voor cursisten die het diploma secundair onderwijs behaald hebben Aan cursisten die het diploma secundair onderwijs behaald hebben, wordt een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat de cursist voor een opleiding betaald heeft. Informeer hiervoor bij de organisatie waar je je diploma van Tweedekansonderwijs behaald hebt. 3.5 Kinderbijslag In het hoger beroepsonderwijs heb je het hele academiejaar recht op kinderbijslag als je ingeschreven bent voor minimum 13 lesuren per week en als je regelmatig aanwezig bent.

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2012-2013

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2012-2013 CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2012-2013 BOC 07-06-2012 Schoolraad 08-06-2012 RVB 20-06-2012 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2013-2014

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2013-2014 CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2013-2014 BOC 23-05-2013 Schoolraad 07-06-2013 RVB 26-06-2013 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012 CENTRUMREGLEMENT CV DE AVNDSCHL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHLJAAR 2011-2012 BC 26-05-2011 Schoolraad 27-05-2011 RVB 07-09-2011 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2015-2016

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2015-2016 CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2015-2016 Schoolraad 30-04-2015 BOC 08-05-2015 RvB 24-06-2015 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2014-2015 BOC 15-05-2014 Schoolraad 16-05-2014 RVB...-06-2014 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Centrumreglement* CVO*Brussel*

Centrumreglement* CVO*Brussel* Centrumreglement CVOBrussel Schooljaar2015 2016 Scholengroep Brussel Inhoud Welkominonscentrum...4 Deel1Algemeneinformatie...5 1 Centrumbestuur...6 2 Agogischproject...8 3 Onscentrum...9 3.1 Hetteam...9

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Reglement NT2. Inhoud

Reglement NT2. Inhoud Inhoud Reglement NT2 1. Onze school a. Wie is wie? b. Waar kan je bij ons studeren? c. Wat kan je hier studeren? d. Wanneer is er les? e. Wanneer is er geen les? 2. Inschrijvingen a. Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o - - 11 In uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid wordt eer voor bepaalde opleidingen een medisch geschikheidsattest vereist. Deze opleidingen zijn opgenomen

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum...

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2008-2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2016-2017 Schoolraad 12-05-2016 BOC 13-05-2016 RvB 31-08-2016 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Centrumreglement Schooljaar 2014-2015 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Centrumreglement Schooljaar 2015-2016 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

Welkom in ons centrum!

Welkom in ons centrum! Welkom in ons centrum! Beste cursist, Het doet ons ten zeerste genoegen dat u zich ingeschreven hebt in ons Centrum voor Volwassenenonderwijs GLTT-CVO. Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be Centrumreglement CVO ISBO Schooljaar 2015-2016 WELKOM IN ONS CENTRUM Beste cursist Het doet ons

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOLWASSENENONDERWIJS

RICHTLIJNEN VOLWASSENENONDERWIJS RICHTLIJNEN VOLWASSENENONDERWIJS 2008-2009 Het aantal ingevulde uren per week kan variëren naargelang de behoeften van het moment, zonder evenwel het dag-/jaarmaximum te overschrijden. De toegekende uren

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Centrumreglement vanaf 1/09/2012

Centrumreglement vanaf 1/09/2012 Centrumreglement vanaf 1/09/2012 Beste cursist, De directie en het personeel van Vrij CVO Noord-Limburg heten je hartelijk welkom in hun centrum. Ze danken je voor het gestelde vertrouwen, en zullen er

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. cvo viio

CENTRUMREGLEMENT. cvo viio CENTRUMREGLEMENT cvo viio Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement cvo viio - p. 1

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg

OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg PCVO Limburg Campus Maasmechelen OPLEIDINGSGIDS edischadministratiefbediende Behaal je diploma secundair onderwijs: Medisch Administratief Bediende gecombineerd met Aanvullende Algemene Vorming (AAV) (Kijk

Nadere informatie

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!...

Nadere informatie

Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO Howest-IVO

Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO Howest-IVO Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO Howest-IVO Howest CVO IVO Brugge Marksesteenweg 58 Manitobalaan 48 8500 Kortrijk 8200 Sint-Andries INHOUD 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1.1 algemene

Nadere informatie

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 1 Goede Afspraken 1.1 Roken en alcohol in het centrum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept CENTRUMREGLEMENT - EVALUATIEREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Voor het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord vzw Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30 juni 2015. HOOFDSTUK 1: Voorstelling van

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2017-2018 Schoolraad 18-05-2017 BOC 09-06-2017 RvB 28-06-2017 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

Hoe bereken ik de kostprijs van mijn opleiding? De kostprijs van de opleiding bestaat uit: Inschrijvingsgeld Cursusmateriaal (indien van toepassing)

Hoe bereken ik de kostprijs van mijn opleiding? De kostprijs van de opleiding bestaat uit: Inschrijvingsgeld Cursusmateriaal (indien van toepassing) Hoe bereken ik de kostprijs van mijn opleiding? De kostprijs van de opleiding bestaat uit: Inschrijvingsgeld Cursusmateriaal (indien van toepassing) Hoe bereken ik het inschrijvingsgeld van mijn opleiding?

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Schooljaar 2015-2016 Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem 056 65 01 42 Arendsstraat 62 8530 Harelbeke 056 71 27 19 Oudenaardseweg 75 8587 Spiere 056 71 27 19 Inhoud

Nadere informatie

Kwaliteitsvol volwassenenonderwijs voor iedereen!

Kwaliteitsvol volwassenenonderwijs voor iedereen! Kwaliteitsvol volwassenenonderwijs voor iedereen! Computercursussen Hoger beroepsonderwijs -boekhouden -informatica netwerkbeheer -gids en reisleider Specifieke lerarenopleiding Aanvullende algemene vorming

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Sanitair, Auto, Webdesign, Webontwikkelaar, Goud, DTP, Meubelmaker, Meubelstoffeerder, Foto, Computeroperator, Netwerktechnicus, Schilder, AutoCAD, Lassen, Elektriciteit.

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015 l CVO Janitor Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas centrumreglement Schooljaar 2014-2015 1 van 40 Welkom in CVO Janitor Beste cursist Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor CVO Janitor.

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014 Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014 Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailto: info@cvoturnhout.be Inhoud Welkom in ons centrum!... 5 Deel

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Voor het 1ste leerjaar van de eerste graad (1A) Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten: 1 de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald

Nadere informatie

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving:

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: Bijkomende info Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: 1. Je hebt een diploma dat voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van het beschermd beroep van boekhouder, overeenkomstig artikel 50, 2

Nadere informatie

campus 10-11 Dit centrumreglement regelt de betrekkingen tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement

campus 10-11 Dit centrumreglement regelt de betrekkingen tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement campus 10-11 Dit regelt de betrekkingen tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement 2 Inhoud Welkom 5 Deel I: Cursistenreglement 6 1. Cursusreglement 7 1.1. Wat beoogt ons CVO? 7 1.2. Wie

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE lesuren voormiddagcursus (VM): van 9 tot 12.20 u. namiddagcursus (NM): van 13.10 tot 16.30 u. avondcursus (AV): van 18.40 tot 22 u. inschrijvingsgeld en forfaitaire

Nadere informatie

Informatiebrochure. Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2010-2011

Informatiebrochure. Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2010-2011 Informatiebrochure Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2010-2011 Het volwassenenonderwijs: van basisvorming tot hoger onderwijs Financiële informatie Campussen, openingsuren en lesplaatsen

Nadere informatie

Fascia College Cursistenovereenkomst

Fascia College Cursistenovereenkomst Fascia College Cursistenovereenkomst Volgens de richtlijnen van de kmo-portefeuille dient dit document door elke cursist ingevuld en ondertekend te worden, uiterlijk bij het begin van de eerste sessie.

Nadere informatie