CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012"

Transcriptie

1 CENTRUMREGLEMENT CV DE AVNDSCHL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHLJAAR BC Schoolraad RVB

2 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar INHUD 1 ALGEMEEN Visie en missie rganisatiestructuur en -schema rganisatiestructuur Lokaal Regionaal Centraal rganisatieschema Aanbod Dag- en avondopleidingen voor volwassenen (niveau secundair onderwijs) HB (niveau hoger beroepsonderwijs) De organisatie van de opleidingen Inschrijvingen Inschrijvingsperiodes Inschrijvingsvoorwaarden Praktische organisatie van de inschrijvingen Toelatingsvoorwaarden Aanvragen voor vrijstellingen Educatief verlof Studiebewijzen Proclamaties Attesten voor regularisatie Stempelcontrole REGLEMENT VAN RDE Neutraliteit van het G! Bereikbaarheid van de hoofdvestiging (parkeren) Gebruik van infrastructuur Trajectbegeleiding Persoonlijke goederen Verzekeringen Copyright Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal rde en tucht rdemaatregelen Werken voor derden Brandveiligheid en persoonlijke veiligheid Voedselveiligheid en alcoholische dranken Contactpersonen ter preventie van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag Klachtenprocedure Welke klachten kun je indienen? Waar kun je met je klacht terecht? Hoe dien je een klacht in? Welke klachten worden niet behandeld? Hoe verloopt de behandeling van je klacht? De ombudsdienst van het Consortium... 16

3 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar BIJDRAGEREGELING Inschrijvingskosten Vrijstelling van inschrijvingsgeld Volledige vrijstelling Gedeeltelijke vrijstelling Annulatie Andere kosten Grondstoffen Cursusmateriaal en Smartschool-account Schorten voor de opleidingen Voeding Betalingswijze Tegemoetkomingen en premies pleidingscheques (voor werknemers) KM-portefeuille Premie voor de metaalsector Premie voor de bouwsector Premie voor cursisten die het diploma secundair onderwijs behaald hebben Kinderbijslag EVALUATIEREGLEMENT Vrijstellingen Begeleiding en evaluatie Periode rganisatie van de evaluatie Vorm Samenstelling van de evaluatiecommissies De wijze van beraadslaging door de evaluatiecommissies Beslissing van de evaluatiecommissie Bekendmaking van de resultaten Deelname aan de evaluatie Vrijstellingen Procedure Algemeen Specifiek Fraude mbudsdienst van het Centrum - beroep tegen de uitspraak van de evaluatiecommissie Inspraak en inzagerecht Studiebewijzen Proclamaties Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie Voor de beraadslaging: bij conflict tussen de cursist en de leden van de evaluatiecommissie Na de beraadslaging: vermoede materiële vergissingen Bezwaar Beroep Advies van de beroepscommissie Annulatieberoep... 28

4 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar ALGEMEEN 1.1 Visie en missie Wij willen op provinciaal niveau secundair en hoger volwassenenonderwijs organiseren in het kader van levenslang en levensbreed leren. Hierbij streven wij naar een maximaal aantal geslaagde en tevreden cursisten in de door ons georganiseerde opleidingen. Wij doen dat door te streven naar een verantwoord maximaal aantal gemotiveerde cursisten in goed gekozen, kwalitatief hoogstaande opleidingen. Kwaliteitsvolle opleidingen vereisen bekwame en gemotiveerde leraars, een goede infrastructuur op goed uitgekozen locaties, voldoende en aangepaste apparatuur en een optimale dienstverlening, en dat alles geïnspireerd door de resultaten van vele samenwerkingsverbanden en een uitgebreide netwerkvorming. Hierbij is/zijn: - gemotiveerde cursisten: goed ingelichte cursisten, die met de juiste motivatie en de vereiste voorkennis de juiste opleiding of opleidingsonderdelen starten; - geslaagde en tevreden cursisten: cursisten, die bewezen hebben aan de doelstellingen van de opleiding of opleidingsonderdelen voldaan te hebben en die gedurende het hele opleidingstraject zoveel mogelijk de diverse aspecten verbonden aan de opleiding als positief hebben ervaren; - een goed gekozen opleidingenaanbod: een opleidingenaanbod dat beantwoordt aan reële behoeften, zich richt naar een goed gedefinieerd doelpubliek en vanaf de conceptie voldoet aan de nodige kwaliteitseisen (goede en tevreden leraars, goede en aangepaste infrastructuur, en goede en voldoende middelen); - een goede en efficiënte organisatie: een organisatie, die voldoet aan alle wettelijke en sociale eisen en die efficiënt, transparant en op basis van respectvolle samenwerking van medewerkers en cursisten uitgevoerd wordt (met IS 9001:2008-certificatie voor de maritieme opleidingen, uitgebreid naar alle opleidingen); - samenwerking en netwerkvorming: samenwerking met andere CV s, scholen, organisaties, instanties, bedrijven... en netwerkvorming met alle partners betrokken bij het volwassenenonderwijs en de volwasseneneducatie.

5 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar rganisatiestructuur en -schema rganisatiestructuur Lokaal De inrichtende macht van ons Centrum is: Scholengroep-aan-Zee (SGR 27) L. Spilliaertstraat STENDE T: De Scholengroep wordt bestuurd door een Algemeen Directeur, de heer Xavier Defrancq, samen met de Raad van Bestuur, met als voorzitter Mevrouw Nadine Vanthournout. De Raad van Bestuur wordt per school door een Schoolraad geadviseerd. De voorzitter van onze schoolraad is de heer Guy Jacobsen Regionaal Het volwassenenonderwijslandschap is ingedeeld in dertien consortia. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden waarbinnen de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie structureel samenwerken. Dat samenwerkingsverband moet tot een betere afstemming van het volwassenenonderwijs én een behoeftedekkend aanbod voor die regio zorgen. ns CV maakt deel uit van de volgende consortia: Voor de vestigingsplaatsen ostende, Torhout, Koekelare en Bredene: Consortium XIII WEBRS vzw (T.a.v. de afgevaardigd bestuurder) Abdijbekestraat SINT-ANDRIES T: Voor de vestigingsplaatsen Izegem en Roeselare: Consortium XII CMENES vzw (T.a.v. de afgevaardigd bestuurder) Emelgemseplein IZEGEM T: fax Centraal p het centrale niveau zijn de Raad van het G! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Afgevaardigd Bestuurder bevoegd. Het G! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (T.a.v. de afgevaardigd bestuurder) Gebouw Alhambra Emile Jacqmainlaan BRUSSEL T: fax Website:

6 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar rganisatieschema Inrichtende macht Departement onderwijs G! nderwijs van de Vlaamse gemeenschap Scholengroep 27 Consortia Webros & Comenes - Algemeen directeur - College van directeurs - Raad van bestuur - Voorzitter & AB - Algemene vergadering - Raad van bestuur Huizen van het Nederlands CV DE AVNDSCHL Hoofdvestiging Leopold III-laan ostende Campussen Centra Basiseducatie penbare instellingen (stadhuis, CMW, bibliotheek ) Bedrijven, firma s (Daikin, Mutoh...) BC (vakbonden) Administratief personeel - administratief medewerkers - GEC s nderhoudspersoneel - schoonmaaksters - werkmannen Directeur Adjunct-directeurs Technisch adviseur Boekhouder Coördinatoren - kwaliteitscoördinator - vestigingscoördinatoren - NT2-coördinator - maritieme coördinator - ICT-coördinatoren - taalcoördinator - opleidingscoördinatoren Schoolraad - rechtstreeks verkozenen - gecoöpteerden - personeel nderwijzend personeel - leraren - docenten HB 5 Kwaliteitsteams Vakgroepen Werkgroepen ostende Mercator Ensorinstituut NT2 Ieperstraat Albertschool De Blomme De Schaperye De Schelpe De Spuikom Koekelare Da Vinci Torhout Houtland Roeselare Tant Groenestraat Izegem Bellevue Bredene Contractonderwijs Are you Waterproof? Cisco Academy RTC Cevora VDAB SyntraWest 1.3 Aanbod DE AVNDSCHL beschikt over een groot en gediversifieerd aanbod aan door de staat erkende opleidingen. nze opleidingen laten toe (door het Departement nderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) erkende diploma s, getuigschriften en certificaten te behalen. De hoofdvestiging te ostende is het HoTech-instituut gelegen vlakbij het tram- en treinstation (Leopold III-laan 1 - ingang: schoolplein Brandariskaai). De lesplaatsen te ostende zijn het Ensorinstituut (Generaal Jungbluthlaan 4), de campus Ieperstraat 5, het Maritiem Instituut Mercator (Mercatorlaan 15) en de campus NT2 (Generaal Jungbluthlaan 2). Bijkomende lesplaatsen te ostende zijn: de Albertschool, De Blomme, De Schaperye, De Schelpe, De Spuikom. DE AVNDSCHL heeft ook vestigingen buiten ostende in Roeselare, Izegem, Torhout, Koekelare en Bredene. Het aanbod aan opleidingen voor de vestigingen in en buiten ostende wordt in een uitgebreide brochure beschreven.

7 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Dag- en avondopleidingen voor volwassenen (niveau secundair onderwijs) Studiegebied pleiding Niveau Plaats Informatie- en communicatietechnologie Informatica - computer- en besturingssystemen en netwerken S3 Alle Informatica - toepassingssoftware Informatica - toepassingssoftware verkort Informatica - programmeren burotica S3 S3 S3 S3 Alle Nederlands tweede taal Nederlands tweede taal Socioculturele integratie Socioculturele integratie RG1 RG2 RG3 RG1 RG2 /R/I/T /R Talen Frans Engels Duits Italiaans Spaans Portugees Russisch Chinees RG1 RG2 RG3 RG1 RG2 RG3 RG1/2 RG1/2 RG1 RG2 RG3 RG1 RG1/RG2 RG1 /R/K/T /I/T /R/T /T R /T /R/K/T /R/T /R Auto Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens Fietsenmaker Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal S3 S3 S3 Hout Interieurbouwer S3 Koeling en warmte Sanitair installateur S3 Mechanica - elektriciteit Computeroperator Netwerktechnicus Residentieel Elektrotechnisch Installateur Lassen S3 S3 S3 S3 /R/I/K/T /R/I/K/T /R Maritieme opleidingen Maritieme pleiding S3 Voeding Hotelbedrijf Wijnkenner Bakkersgast S3 S3 S3 Alle /T /T Huishoudelijk onderwijs Naaien S2 /R/I/K Handel Bedrijfsbeheer Boekhouden / informatica Maritiem medewerker S3 S3 S3 /R/I/T Personenzorg Begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang S3 S2 = Secundair nderwijs 2e graad R1 = richtgraad 1 S3 = Secundair nderwijs 3e graad R2 = richtgraad 2 R3 = richtgraad 3 = ostende R = Roeselare I = Izegem T = Torhout K = Koekelare B = Bredene

8 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar HB (niveau hoger beroepsonderwijs) De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs worden enkel in de hoofdvestiging aangeboden. Studiegebied pleiding Niveau Plaats Handelswetenschappen en bedrijfskunde Boekhouden Bedrijfsbeleid Informatica - optie netwerkbeheer HB HB HB pmerkingen: - Alle opleidingen worden modulair georganiseerd. Een module kan met een vak vergeleken worden. De cursist kan (met enkele beperkingen) een vrije keuze (ook naar aantal) uit de diverse aangeboden modules maken. Telkens als een module succesvol gevolgd werd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Er wordt echter maar een certificaat (secundair) of een diploma (hoger) uitgereikt als de deelcertificaten van alle modules verworven zijn. - In een modulaire leergang kunnen sommige modules maar gevolgd worden indien reeds 1 of meer andere modules doorlopen werden. Men spreekt dan van een leertraject met sequentieel geordende modules. - Bij modulaire opleidingen worden dikwijls niet alle eenheden uit een opleiding elk schooljaar aangeboden. In die gevallen wordt elk schooljaar een weloverwogen selectie aan modules ingericht op basis van de algemene vraag van de cursisten en rekening houdend met de praktische inrichtbaarheid van de modules De organisatie van de opleidingen - De modules uit de modulaire opleidingen kunnen in principe op elk tijdstip tijdens het schooljaar gestart worden en kunnen over verschillende periodes georganiseerd worden. De meeste modulaire opleidingen in DE AVNDSCHL lopen over ½ jaar (= 1 semester) en kunnen aldus tweemaal per jaar gestart worden (begin september en halfweg januari). Een halfjaar of een semester telt 17 weken. Sommige modulaire opleidingen in Talen Richtgraad 2 worden via Gecombineerd onderwijs georganiseerd; d.w.z. modules met 3 lesuren contactonderwijs (les op school) per week en 1 uur afstandsonderwijs (oefeningen via internet/smartschool op de pc thuis) per week. Sommige modulaire opleidingen worden ook over een volledig jaar (= 34 weken) georganiseerd (bv. Frans intensief en verscheidene modules uit de technische opleidingen S) en er kunnen ook modules over 1 trimester (= 8,5 weken) worden ingericht (bv. een intensieve module Nederlands tweede taal ). Er kan bijgevolg gesteld worden dat er gedurende één semester ten minste 17 lessessies en gedurende één schooljaar ten minste 34 lessessies gepland zullen worden. De eerste lessessie is bijzonder in die zin, dat die bijna integraal besteed wordt aan het verstrekken van allerlei informatie (bv. over het meldingssysteem, de brandveiligheid, verzekeringen, het centrumreglement, de startenquête). De bedoeling van deze enquête is van de cursisten informatie te verkrijgen die relevant is voor het opstellen van een cursistendossier alsook om informatie in te winnen over het verloop van de inschrijvingen. De laatste les wordt gebruikt voor het uitvoeren van een afsluitende evaluatie. Tijdens de eerste 3 weken van een opleiding kunnen aanpassingen aan de lesroosters gebeuren. Het kan gebeuren dat tijdens deze periode beslist wordt een module niet te laten doorgaan (o.a. wegens een te gering aantal inschrijvingen). Alleen in het geval van annulatie van een module wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald of worden de ingediende opleidingscheques teruggegeven. Reeds aangeschafte en bij de inschrijving betaalde boeken en cursusmateriaal worden na teruggave terugbetaald. Een vergoeding van andere kosten is niet mogelijk.

9 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Indien door één of andere (onvoorziene) omstandigheid lessen tijdelijk niet kunnen doorgaan, zal er altijd geprobeerd worden om de lessen zo snel mogelijk te laten herstarten en eventueel ook de verloren lessen in te halen. In deze gevallen kan er geen (gedeelte van het) inschrijvingsgeld terugbetaald worden. - Terugstorten van gelden door het Centrum aan de cursisten kan enkel in het schooljaar van de inschrijving. - De beslissing dat een module niet wordt ingericht, gebeurt ten laatste 3 weken na de start van de module. - Alle lesuren duren 58,82 minuten. We ronden af naar 60 minuten en compenseren dat door de eerste les van elke module aan de pauze te laten eindigen. - Alle modules worden in lesblokken (meestal van 3 of 4 lesuren) gegeven, die s morgens, s middags of s avonds ingericht kunnen worden. In de hoofdvestiging worden de volgende schema s toegepast: s morgens: 1e lesuur van 9 h tot 10 h 2e lesuur van 10 h tot h (met een pauze van h tot h) 3e lesuur van h tot h Als een lesblok uit 4 lesuren bestaat, wordt ½ uur vroeger gestart en ½ uur later gestopt. in de namiddag: 1e lesuur van 14 h tot 15 h 2e lesuur van 15 h tot h (met een pauze van h tot 15.40) 3e lesuur van h tot h Als een lesblok uit 4 lesuren bestaat, wordt ½ uur vroeger gestart en ½ uur later gestopt (bv. Hotelafdeling en Talen RG 2: les van h tot h). s avonds: 1e lesuur van 18 h tot 19 h 2e lesuur van 19 h tot h (pauze van 20 h tot h) 3e lesuur van h tot h 4e lesuur van h tot h 1.4 Inschrijvingen Inschrijvingsperiodes Voor de start van het nieuwe schooljaar worden 3 inschrijvingsperiodes voorzien: de laatste helft van juni (tijdens en na de proclamaties), de laatste week van augustus en de eerste helft van september. Er wordt niet ingeschreven vanaf 1 juli tot en met de derde week van augustus. Voor het 2e semester starten de inschrijvingen vanaf de 2e week van december. De cursisten worden ingeschreven in de volgorde waarin ze zich aanbieden; er worden geen plaatsen gereserveerd Inschrijvingsvoorwaarden m tot het volgen van opleidingen toegelaten te worden, dient de cursist aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden te voldoen: - het inschrijvingsgeld betaald hebben of er gedeeltelijk/geheel van vrijgesteld zijn (indienen van het geschikte attest);

10 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar zich akkoord verklaard hebben met het centrumreglement (bij de inschrijving); - voldoen aan de toelatingsvoorwaarden; - Nieuw vanaf 1 september 2011: wijziging van de regelgeving (ntwerp van decreet, onder voorbehoud van stemming van dit decreet door het Vlaams Parlement). De maatregel betreft de inschrijvingsvoorwaarden voor cursisten in het volwassenenonderwijs en heeft betrekking op alle opleidingen. Vanaf 1 september 2011 moeten cursisten die aan de deeltijdse leerplicht voldaan hebben, bij inschrijving het bewijs geleverd hebben te beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Cursisten die niet aan deze inschrijvingsvoorwaarde voldoen, zullen geschrapt worden als financierbare of subsidieerbare cursist. Voor cursisten die over een rijksregisternummer beschikken, geldt de vermelding van dat rijksregisternummer in het cursistendossier als bewijs van wettig verblijf. Voor cursisten die niet over een rijksregisternummer beschikken, dient in het cursistendossier een kopie opgenomen te worden van het document dat het wettig verblijf aantoont. Het verblijfsdocument moet nog geldig moet zijn op het moment van inschrijving. Vademecum van documenten die aanvaard worden als bewijs van wettig verblijf: Praktische organisatie van de inschrijvingen - In ostende: eind augustus wordt ingeschreven van tot h, en van tot h. p zaterdag wordt ingeschreven van tot h. De inschrijvingen vinden plaats in Administratie 1. - In de vestigingen: je vindt de laatste informatie over inschrijvingen en openingsuren op de website: Toelatingsvoorwaarden In het secundair onderwijs: - voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (16 jaar zijn op 31/12 van het betreffende schooljaar of 15 jaar zijn en twee jaar secundair onderwijs beëindigd hebben); - geslaagd zijn voor een voorgaande module, indien dit vereist is. (Indien een cursist zich toch rechtstreeks wil inschrijven in een module die voorkennis vereist, kan dit alleen maar als de cursist ofwel slaagt in een toelatingsproef ofwel een officieel attest of document kan voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij de vereiste voorkennis verworven heeft, én dat attest of document wordt goedgekeurd door de directeur.) - Cursisten binnen het studiegebied Voeding moeten medisch geschikt bevonden worden en moeten hiertoe een medisch attest voorleggen. Indien de cursist niet over dit geschiktheidsattest beschikt, voldoet hij niet aan de toelatingsvoorwaarden en kan hij de opleiding niet volgen. De cursist moet bij inschrijving onmiddellijk een medisch geschiktheidattest van goede gezondheid (opgesteld door een arts) indienen om in de opleiding te starten. Dit attest is eenmalig en is geldig voor de hele duur van het opleidingstraject, ook bij verandering van centrum en/of overschakeling naar een verwante opleiding. Een herevaluatie van dit attest is nodig wanneer er een aanleiding is (bv. ziekte) of wanneer de cursist zelf de opleiding onderbreekt. Indien de cursist bij de herevaluatie ongeschikt verklaard wordt, moet hij uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar de opleiding stopzetten. - Het is mogelijk toegelaten te worden tot de opleidingen Nederlands tweede taal indien de cursist niet beschikt over een studiebewijs NT2. De organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten die voor inschrijving niet over een studiebewijs NT2 beschikken, gebeurt door de Huizen van het Nederlands.

11 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar Tot de opleidingen Nederlands tweede taal van het studiegebied NT2 kunnen ook 12- tot 16-jarige leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs toegelaten worden. Voor deze cursisten gelden specifieke toelatingsvoorwaarden: - de leerling neemt op vrijwillige basis deel; - de leerling volgt de opleiding buiten de lesuren van de school voor secundair onderwijs; - de school voor secundair onderwijs levert aan de leerling een attest af waarin ten minste volgende elementen opgenomen zijn: - een omschrijving van de taalachterstand van de leerling in functie van de opleiding die de leerling in het secundair onderwijs volgt; - de contactgegevens van de persoon die door de school voor secundair onderwijs wordt aangeduid voor de opvolging van de modules of de opleiding waarvoor de leerling binnen het centrum is ingeschreven. Dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan het cursistendossier van de leerling, zoals opgemaakt door het organiserende Centrum voor Volwassenenonderwijs. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs contacteert de contactpersoon van de school voor secundair onderwijs indien nodig, bijvoorbeeld bij vroegtijdige stopzetting of bij stagnerende leervorderingen. - pleiding Bedrijfsbeheer binnen het studiegebied Handel: m toegelaten te worden tot de opleiding Bedrijfsbeheer van het studiegebied Handel moet je aan één van de volgende voorwaarden voldaan hebben: - voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar oud op het ogenblik van je inschrijving); - ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs. In het hoger beroepsonderwijs: - houder zijn van één van de hiernavolgende bekwaamheidsbewijzen: - een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat ten minste drie jaar behaald is; - een diploma van het secundair onderwijs; - een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden; - een certificaat van het hoger beroepsonderwijs; - een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs; - een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; - een diploma van bachelor of master; - een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs. Indien een kandidaat-cursist niet op basis van vermelde bekwaamheidsbewijzen toegelaten kan worden, kan de directeur van het Centrum voor de cursist een toelatingsproef inrichten, uiterlijk op de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingstermijn. Met deze proef wordt nagegaan of de vereiste kennis en vaardigheden voor het starten in een opleiding, bereikt zijn. - geslaagd zijn voor een voorgaande module, indien dat vereist is. Indien een cursist zich toch rechtstreeks wil inschrijven in een module die voorkennis vereist, kan dat alleen als de cursist ofwel slaagt in een toelatingsproef ofwel een officieel attest of document kan voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij de vereiste voorkennis verworven heeft, en dat attest of document door de directeur goedgekeurd wordt. De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. De directeur van het centrum kan de organisatie van een toelatingsproef op verzoek van de cursist niet weigeren.

12 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar De directeur van het centrum maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het dossier van de cursist. Contacteer NARIC Vlaanderen voor info met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen: NARIC Vlaanderen Ministerie nderwijs & Vorming Agentschap Hoger nderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw, Toren A - 6e verdieping, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel T: E: Aanvragen voor vrijstellingen Zie het evaluatiereglement Educatief verlof Cursisten werkzaam in de privésector en rijksambtenaren kunnen voor het volgen van modules in het Volwassenenonderwijs educatief verlof krijgen. m hier gebruik van te kunnen maken moet de cursist dat bij de inschrijving melden en op welbepaalde tijdstippen in de loop van het schooljaar volgende documenten bezorgen aan de personeelsdienst waar hij/zij tewerkgesteld is: - inschrijvingsbewijs - een getuigschrift van regelmatige aanwezigheid De vermelde documenten worden aangevraagd en ingevuld op het secretariaat van het Centrum. Volgende opleiding van ons CV komt niet in aanmerking voor educatief verlof: Naaien. Alle opleidingen die recht op educatief verlof geven, kunnen maximum 100 uren betaald educatief verlof per jaar opleveren wanneer de lessen niet met de normale arbeidstijd samenvallen, of maximum 120 uren wanneer de lessen met de normale arbeidstijd samenvallen. CV DE AVNDSCHL is niet aansprakelijk indien de cursist oneigenlijk gebruik maakt van de regeling voor het educatief verlof. Meer info hierover: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - (Zoeken: educatief verlof) Bron: Koninklijk besluit van 10 september 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S.van 24 september 2010) Studiebewijzen Zie het evaluatiereglement Proclamaties Zie het evaluatiereglement Attesten voor regularisatie Positieve attesten voor regularisatie vanuit NT2 zijn niet toegelaten. Het CV kan enkel de officiële zaken attesteren Stempelcontrole Bij het begin van een opleiding kan aan de RVA vrijstelling van stempelcontrole gevraagd worden, om toestemming te verkrijgen om tijdens de dag les te volgen. Meer info krijg je bij de VDAB.

13 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL Schooljaar REGLEMENT VAN RDE 2.1 Neutraliteit van het G! In het CV mag niets geafficheerd worden of mogen geen bijeenkomsten gehouden worden tenzij met toelating van de directie. Zonder toestemming is het eveneens verboden geld in te zamelen of publiciteit te maken. 2.2 Bereikbaarheid van de hoofdvestiging (parkeren) Cursisten kunnen hun fiets in de fietsrekken op het plein, naast de ingang van de Hotelschool plaatsen. Cursisten met bromfiets, motorfiets of auto dienen hun voertuig op de daarvoor voorziene plaatsen buiten het Centrum achter te laten. Parkeren op het privédomein voor het schoolgebouw is alleen voorzien voor dienstvoertuigen, fietsen en bromfietsen. In onveilige situaties waarbij voertuigen de ingang van het Centrum blokkeren, zal de politie verwittigd worden. p nog geen 500 m van het Centrum, bij de vroegere kazerne en velodroom, alsook op de De Smet- De Naeyerbrug (over de spoorweg) heeft de stad ostende een ruime en kosteloze parking aangelegd. 2.3 Gebruik van infrastructuur De klaslokalen, praktijklokalen en keukens die door de cursisten van DE AVNDSCHL gebruikt worden, worden ook door de leerlingen van het HoTech-instituut gebruikt. Door het dubbele gebruik is er wat discipline en wederzijds respect nodig om de lokalen efficiënt te kunnen onderhouden. Eten of drinken mag niet in de klaslokalen of de gangen, enkel in de Tuinbar van het Centrum (3e verdieping) en dan nog alleen tijdens de pauzes. Het Centrum is een openbaar gebouw en is sedert januari 2006 volledig rookvrij (ook de bar en de deuropening van de Hotelafdeling). Roken kan alleen nog buiten het Centrum. De infrastructuur (lokalen, computers, toestellen, meubilair) dient met zorg gebruikt te worden. De cursisten zijn verantwoordelijk voor eventueel toegebrachte schade; ze zijn derhalve verplicht die te vergoeden. In het pen Leercentrum van campus NT2 kunnen NT2-cursisten tijdens de openingsuren, vermeld ad valvas, onder toezicht bibliotheekboeken raadplegen of gebruik maken van een computer. 2.4 Trajectbegeleiding De informatie naar de cursist wordt verbeterd door de ontwikkeling van FAQ s (flyers en online lijsten van veelgestelde vragen & antwoorden over de opleiding). Waar nodig voorziet CV DE AVNDSCHL in trajectbegeleiding voor cursisten, ten einde de slaagkansen te verhogen. - Maritieme opleiding: 2 infomomenten over de maritieme opleiding - organisatie van Basic Safety Training (STCW-attest VI/1 en VI/2). - HB5: studietijdmeting, enquêtering over carrière na de opleiding, tevredenheid over de opleiding, gewenste competenties - bijsturing door gespreide of permanente evaluatie - overleg over vorderingen/werkpunten. - NT2: niveaubepaling - oriëntering vóór, tijdens en na de studie (uitstroombegeleiding) - studiebegeleiding (inhaallessen, oefeningen) - voororiëntering bij de doorverwijzers (HB, CMW, VDAB, LI...) - opvolging wanneer cursisten wegblijven uit de les - Andere opleidingen: informatie over de cursus - niveaubepalingstoets voor Talen - hulp voor allochtone cursisten. - Cevora (PC- en netwerkbeheer & PC- en netwerktechnicus) en Maritiem logistiek medewerker: praktische info, ook over administratieve verplichtingen zoals het melden en wettigen van

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO CENTRUMREGLEMENT Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO Directeur: Dirk Temmerman Dit centrumreglement in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs werd

Nadere informatie

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016)

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016) Onderwijs- en Evaluatiereglement Pagina 0 Inhoud 1. Begripsbepalingen... 3 2. Inleidende bepalingen... 7 2.1. Toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling... 7 2.1. Inwerkingtreding... 7 2.2. Beschikbaarheid...

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie