GMO Tunnel Tumult. dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GMO Tunnel Tumult. dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele"

Transcriptie

1 vijfde jaargang juni 2012 nr.2 Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud GMO Tunnel Tumult Van de regionaal commandant Uitruk op maat Bij het verschijnen van dit nummer zal het landelijke rapport Uitruk op maat over variabele voertuigbezettingen aangeboden zijn aan de minister. Als lid van de begeleidingscommissie kan ik alvast wat schrijven over de resultaten. Allereerst kan ik het rapport aan een ieder aanbevelen. Het is een zeer leesbaar product geworden en het sterke van het rapport is dat het historisch perspectief niet ont- Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio IJsselland hielden op zaterdag 21 april 2012 in samenwerking met ProRail de Grootschalige Multidisciplinaire Oefening (GMO) Tunnel Tumult. Plaats van handeling was de Drontermeertunnel, onderdeel van de Hanzelijn. Lees meer over de GMO op pagina 4 Lees het rapport en oordeel zelf. In ieder geval wordt duidelijk dat er vrijwel geen regio te vinden is waar niet op de een of andere manier met variabele voertuigbezettingen gewerkt wordt. Als pilot, maar op een aantal plaatsen ook al jaren geleden definitief ingevoerd. Voor onze regio is de tijdsplanning om in september de pilot in Almere definitief af te ronden en beleid te formuleren over de toepassing van variabele voertuigbezetting in Flevoland. Dit gaat in nauw overleg met de OR en de direct betrokkenen bij de TS4. Uiteindelijk wordt de werkwijze bestuurlijk vastgesteld door het veiligheidsbestuur, bestaande uit de 6 burgemeesters van onze regio. Uitbreiding op andere locaties zal altijd in overleg gaan met de direct betrokken brandweermensen en de OR. Met alle onzekerheden die er als gevolg van de economische situatie momenteel zijn, zowel nationaal als internationaal, kan ik die zeker- breekt. heid in ieder geval bieden. Variabele voertuigbezetting is en was geen doel op zich, maar blijft 3 Je zou bij alle discussies over voertuigbezettingen bijna vergeten dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele altijd slechts een middel om doelstellingen te bereiken. Pilot AED voor post Almere eeuwen geleden met de oude handbrandweerspuiten naar de grote Gerrit Spruit veranderingen na invoering van het gemotoriseerde tijdperk in Commandant brandweer het begin van de vorige eeuw. En hoewel de grootste verandering toen wel geweest was, ging ook hierna innovatie gewoon door. Bijvoorbeeld de verschuiving van lage druk blussing naar hoge druk van de redactie... blussing en de binneninzet na de introductie van onafhankelijke ademlucht. Oranjekoorts Marknesse wint eerste prijs brandweerwedstrijden NOP 5 Heel lang heeft er weinig vastgelegen over voertuigbezettingen totdat er in de jaren tachtig van de vorige eeuw een standaard geïntroduceerd werd vanwege het optreden in groter verband bij pelotonsen compagniesinzetten. Vraag honderd brandweermensen waar ze bij de kleur oranje aan denken en 99 zullen met de antwoorden vuur en vlammen komen. Zelfs nu EK voetbal, Olympische Spelen en Tour de France de oranjekoorts de In december 1980 deed ik zelf examen voor het diploma brandwacht komende periode tot ongekende hoogte doen stijgen. tweede klasse. Toen werd nog geëxamineerd op het aflegsysteem met 9 personen op een autospuit. De bezetting bestond toen uit: Evenementen die de brandweer ook met interesse volgt. Zowel bevelvoerder, chauffeur/pompbediener, aanvalsploeg (2), waterploeg beroeps- als hobbymatig. De brandweer besteedt op internet (2), slangenploeg (2) en de ordonnans. Drie minder dan de huidige en in bepaalde gevallen in het preventiewerk aandacht aan 7 standaard en is het daardoor onveiliger geworden? Ik denk het niet. Evenzo denk ik dat met flankerend beleid ook het werken met het juiste gebruik van (oranje) feestversieringen. Ergo: sportgekte en brandveiligheid gaan hand in hand. En ook hier speelt Ben Ham nieuwe teamleider variabele voertuigbezettingen het werken niet onveiliger maakt. Wel Brandveilig Leven weer een belangrijke rol. Of het deze zomer Brandweerzorg Oost anders, net als toen. echt feest wordt ligt onder andere in handen van Wesley, Rafael & co... Goede zomer! De redactie 1

2 Van de OR Verkiezingen OR Geef je op als kandidaat! Informatiebijeenkomsten Brandveilig Leven In april en mei hield Brandweer Flevoland informatieavonden over het programma Brandveilig Leven. Een rondgang. Het is inmiddels tweeënhalf jaar geleden dat de eerste OR Brandweer Flevoland (in december 2009) werd gekozen. De afgelopen tweeënhalf jaar stond voor de OR bol van verwachtingen, verrassingen en ervaringen. De onervaren OR leden wisten bij de start niet precies wat zij konden verwachten. De leden met ervaring in de OR van hun vorige werkgever weten nu dat beide Ondernemingsraden niet te vergelijken zijn. Niet alle OR leden van het eerste uur hebben de eindstreep bereikt. Hun plaatsen zijn ingenomen door nieuwe leden. In ieder geval zijn alle OR leden veel ervaringen rijker. Elke Ondernemingsraad is heel verschillend. Een OR wordt gevormd door de leden die hierin zitting hebben, de omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt en te bespreken onderwerpen. De huidige OR is daarom anders dan de OR die bij de volgende zittingstermijn van start zal gaan. Het was in december 2009 geen opgemaakt bedje waarin de OR terecht kwam. Meedenken, meepraten en meebeslissen in een organisatie, bestaande uit zes gemeentelijke korpsen en het regionaal bureau. Dit alles moest omgebouwd worden tot één regionale eenheid, die alle verschillende gemeentelijke regeltjes moest samenvoegen tot duidelijke regelingen en procedures voor beroeps- en vrijwillige medewerkers. Meedenken in een organisatie die af en toe heftig in beweging is en met zes verschillende culturen, een Ketelbrug en een Knardijk in het werkgebied. Maar het werk is nog niet af. Er staan nog grote veranderingen op stapel. Te denken valt aan samenwerking met andere regio s, verdere bezuinigingen, nieuwe roosters, variabele voertuigbezetting, positie van de vrijwilligers.. Meedenken, meepraten en meebeslissen over al deze, o zo belangrijke, onderwerpen is misschien een uitdaging voor jou om je bij de komende verkiezingen kandidaat te stellen. De Ondernemingsraad zoekt collega s De OR heeft 11 mensen nodig. Mensen die niet alleen naar zichzelf en hun eigen afdeling kijken, maar naar de hele organisatie, over de afdelingen heen naar het grotere geheel. De OR heeft mensen nodig die namens hun collega s onderwerpen vanuit de werkvloer bespreekbaar maken. Mensen die samen met de regionaal commandant kijken naar veranderingen binnen en buiten de organisatie en daarop willen inspelen. Mensen die in kansen en mogelijkheden denken en, daar waar nodig, oplossingen willen zoeken. De nieuwe OR zoekt vijf mensen vanuit de afdeling Brandweerzorg Noord, West en stafbureau en vier mensen vanuit de afdeling Brandweerzorg Zuid en Oost. De OR zoekt één persoon vanuit de afdelingen Risicobeheersing en Crisisbeheersing en één persoon vanuit de afdelingen Bedrijfsvoering en Strategie & Beleid. Wat vond jij van de informatiebijeenkomst Brandveilig Leven? Wat heb je opgestoken van de bijeenkomst die je hebt bijgewoond? Wat denk je dat je zelf kunt bijdragen aan Brandveilig Leven in Flevoland voor de organisatie? Wat verwacht je van onze samenleving op het gebied van Brandveilig Leven? Naam: Post: Functie: Henry Halman Emmeloord Vrijwilliger Ik vond het een leuke en leerzame avond, waar een goede opbouw in zat. Ik heb eigenlijk geen moment gedacht: Wat is dit saai. We hebben met iedereen zitten brainstormen over hoe wij Nederlanders (brand)veiliger kunnen laten leven en daar kwamen best wel een paar goede ideeën uit. Je kunt met een paar kleine dingen je leven een stuk veiliger maken. Ik zou met een team een voorlichtingsfilm kunnen maken. We zouden met deze film langs de scholen of winkels kunnen gaan om een zo breed mogelijk publiek hierover te vertellen. Want een veilig leven begint altijd bij je zelf. Eigenlijk hoop ik dat we de dodelijke slachtoffers met 5 tot 10 % kunnen verminderen. Dan hebben we al veel gewonnen. Als we de jeugd op een goede manier weten te bereiken, dan hebben wij daar op de langere termijn voordeel van. De OR zoekt 11 collega s die gezamenlijk in de komende 3 jaar op een andere manier in de organisatie willen staan, die een bredere invulling geven aan hun werk. Collega s die binnen de OR de veranderingen binnen Brandweer Flevoland vorm geven. Ben jij één van deze collega s? Geef je op als kandidaat voor de verkiezingen op 18 oktober a.s. Informatie en aanmeldingsformulier ontvang je in juli per post en vind je t.z.t. op intranet, onder het kopje OR. Naam: Rik Huisjes Post: Biddinghuizen Functie: Vrijwilliger Het was interessant om te zien wat voor campagne er komt over de brandveiligheid voor iedereen. Het was leuk dat we uitleg kregen, hoorden hoe de campagne is opgezet en hoe wij als brandweermensen ook onze ideeën er in kwijt konden. Hoe je de mensen in je eigen omgeving kunt voorlichten c.q. adviseren over kleine aanpassingen. Denk hierbij aan een blusdeken, rookmelders, brandblussers e.d. Hierdoor kan veel leed worden voorkomen. Ik denk dat wij als vrijwilligers alleen mensen in onze directe omgeving over kleine dingen kunnen voorlichten. Wij hebben ook nog onze eigen baan. Maar mensen die in vast dienstverband bij de brandweer werken, kunnen misschien voorlichtingen e.d. bij scholen, bedrijven en eventueel andere verenigingen geven. Ik verwacht niet dat het slechter wordt in de toekomst. Er zijn tegenwoordig al strengere eisen bij oplevering van nieuwe woningen zoals de rookmelder die nu verplicht is. Bedrijven zijn ook verplicht om brandblussers te hebben. En als er goede voorlichting wordt gegeven dan zullen mensen misschien zelf ook de nodige aanpassingen doen. Naam: Gert de Jongste Post: Dronten Functie: Bevelvoerder Contact: Agnes Keijzer, ambtelijk secretaris OR tel / mobiel Ik wist na aankondiging van deze avond niet precies wat ik er van moest verwachten maar dit werd mij tijdens de avond al snel duidelijk. Deze campagne wordt in ieder geval zeer professioneel aangepakt. Ik hoop dat dit een positieve uitwerking heeft bij de bevolking zodat we het percentage branden en ongevallen in en om huis, mede door deze campagne, kunnen verkleinen. Dat er zeker op het gebied van preventie winst te behalen valt om de veiligheid van de bevolking te verbeteren. Vooral de opmerkingen van de personen die in de getoonde filmpjes werden geïnterviewd vond ik opmerkelijk. Men gaat gemiddeld nogal nonchalant om met zaken als brandmelders en vluchtwegen. Ik zie ons nog niet op onze oefenavond langs de deur gaan voor het controleren en adviseren van woningen. Wel is er natuurlijk een mogelijkheid in de wijk te oefenen (in bijvoorbeeld een leegstaande woning) en de inwoners daarbij te betrekken. Laat ze zien waar een brand vaak begint, hoe je vlucht uit een woning die onder de rook staat en andere zaken die van belang kunnen zijn. Misschien kunnen we twee vliegen in één klap slaan, want dit lijkt mij meteen een goede actie voor werving van nieuwe vrijwilligers! Ik verwacht dat er een vrij lange periode nodig is, voordat we hier winst uit gaan behalen, maar daarvoor is deze campagne een goede start. Zoals Veilig Verkeer het jaarlijks terugkerende thema op de scholen organiseert met daaraan gekoppeld het fietsexamen zou Brandveilig Leven een dergelijk programma voor basisscholen kunnen ontwikkelen in de trend van brandpreventie. Naam: Kees van Dun Post: Rutten Functie: Vrijwilliger Ik heb samen met een aantal collega s van post Rutten de bijeenkomst in de brandweerkazerne in Emmeloord bijgewoond. Het viel mij op dat Marcel van Galen zijn verhaal boeiend vertelde en de nodige voorbeelden voor een brandveilig leven noemde. Ook de film die zich afspeelt in de toekomst (volgens mij het jaar 2050) was aardig en leerzaam. Het was jammer dat deze avond niet druk bezocht werd, maar ik ga er van uit dat al onze brandweercollega s er een andere avond bij zijn geweest. Het viel mij op dat er weinig mensen die in het filmpje om een reactie werd gevraagd op de hoogte waren van verschillende brandwerende of brandmeldende attributen. Na de pauze zijn we in een kleiner verband gaan overleggen over hoe we het publiek kunnen bereiken om na te denken over een brandvrij leven. Hier zijn veel goede adviezen uit naar voren gekomen. Door veel te oefenen met inzetten in bijvoorbeeld woonhuizen, sportkantines, openbare gebouwen, werkplaatsen, etc. kunnen we tijdens een werkelijke brandsituatie veilig onze blustaak uitoefenen. Ik verwacht dat als je deze term Brandveilig Leven landelijk uitdraagt met de nodige reclamefolders, publicaties en bijeenkomsten, er veel mensen over na gaan denken wat ze kunnen doen om zowel thuis als in hun werkkring de brandveiligheid te verbeteren. 2 Nader Bericht

3 Brandonderzoeksteam Flevoland en Gooi en Vechtstreek Na de zomervakantie starten de brandweerkorpsen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek met een brandonderzoeksteam. Arno van de Boom, specialist complexe projecten bij Brandweer Flevoland licht de oprichting van het onderzoeksteam toe.. Arno, vertel, wat heb je de afgelopen periode zoal gedaan ter voorbereiding? De afgelopen periode zijn we druk geweest met de organisatie van het brandonderzoeksteam. Het organisatieplan komt in juni in het MT. Als alles goed gaat, gaan we vanaf 1 september volgens plan aan de slag. Om mensen te attenderen op het bestaan van het team geef ik nu presentaties aan bevelvoerenden en officieren in Flevoland. Op die manier weten ze wat ze van het team kunnen verwachten en hoe ze een bijdrage kunnen leveren. Politie en verzekeraars doen al onderzoek naar brand. Wat is het verschil met het onderzoek van de brandweer? De politie zoekt oorzaak en eventueel een dader. De verzekeraar zoekt oorzaak en beoordeelt de schadeclaim. De brandweer kijkt naar de oorzaak van de brand en het brandverloop. Hoe heeft de brand zich kunnen verspreiden en welke brandpreventieve maatregelen kunnen we nemen. Er zijn overigens wel contacten met de politie, maar die zijn nog niet officieel vormgegeven. Dit is in de toekomst wel de bedoeling. Ik begreep dat in Gooi en Vechtstreek al langer wordt gewerkt met een brandonderzoeksteam? Dat klopt. Bij Brandweer Gooi en Vechtstreek wordt al wel onderzoek gedaan, maar nog niet volgens een bepaald plan. Samen gaan we nu volgens het nieuwe organisatieplan werken. Zowel in Flevoland als Gooi en Vechtstreek komen twee brandonderzoekers, waarvan ik er één ben. Waarom komt er een team brandonderzoek? Door de oorzaken van brand en het brandverloop te onderzoeken kunt je bepaalde trends zien en hierop je voorlichting verbeteren. Ook kunnen we opleidingen en oefeningen aanpassen op basis van ervaringen. We leren dus van de onderzoeksresultaten. De Gamma-brand in Doetinchem heeft er zodoende toe geleid dat bij Gamma alle snel brandbare stoffen in brandveilige kasten komen te staan. Wanneer ga je als team een brand onderzoeken? We gaan ons richten op woningbranden met een bepaald karakter. Dat karakter kan de omvang van de brand zijn, of er wel of geen slachtoffers zijn, als er bijvoorbeeld twee brandhaarden zijn. Eigenlijk alles wat afwijkt van het kleine, bekende brandje. In de twee regio s tezamen komt dat neer op ca. 40 brandonderzoeken in woningen per jaar. Jaarlijks bepalen we wat we gaan onderzoeken. Nu zijn het dus de woningen, maar het kan zijn dat we ons in de toekomst ergens anders op gaan richten. Pilot AED voor post Almere Dennis van Slooten, ploegchef van de D-ploeg in Almere en vanaf 1 augustus teamleider Brandweerzorg Zuid, startte in april 2011 met de leergang Operationeel Manager (OM). Een belangrijk onderdeel hiervan is het optreden als projectleider. Vanuit het programma optimalisatie brandweerzorg koos Dennis voor het project Brandweer en AED. Dennis vertelt: Na enkele overleggen met hoofd Brandweerzorg Marlou Boot en de ambulancedienst is het AED project afgekaderd. De volgende stap was het samenstellen van een projectteam. Dit zeskoppig projectteam, met ieder zijn specifieke kennis en samengesteld uit mensen binnen de eigen organisatie, moest de input leveren voor het ontwikkelen van het implementatieplan om de pilot AED te kunnen starten en te draaien. Voorbereiding Voor de pilot daadwerkelijk kon worden gestart, moest de projectgroep veel voorbereiden. We moesten collega s extra opleiden en bijvoorbeeld een communicatietraject voor de Almeerse bevolking opstarten. Ook het opstellen van procedures en het tegen het licht houden van het bestaande nazorgplan hoorde bij de voorbereiding, aldus Dennis. Hij vervolgt: De pilot is 2 mei officieel gestart. Het komende jaar gebruikt de projectgroep om de pilot te monitoren en tussentijds te evalueren op het gebied van procedures, opleidingen en andere zaken. Verder denkt het projectteam vooruit: Wat zijn de gevolgen voor de rest van onze regio als de pilot in Almere slaagt? Uitkomst Hiervoor is een aparte groep samengesteld met vertegenwoordigers uit de regio. Deze groep zal later dit jaar antwoord geven op de vraag of de pilot geslaagd is. Het projectteam en de RAV (Regionaal Ambulance Vervoer) verdient een compliment, vindt Dennis. Naast het dagelijks werk hebben zij er veel energie in gestoken om dit project te doen slagen. Mede hierdoor ligt er een goed product wat vanuit de werkvloer goed ontvangen is. Op basis van de feedback en ervaringen tijdens de pilot wordt het AED project geoptimaliseerd en in de toekomst verder uitgerold. 3

4 Geslaagde oefening van veiligheidsregio s Flevoland en IJsselland Tunnel Tumult Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio IJsselland hielden op zaterdag 21 april 2012 in samenwerking met ProRail de Grootschalige Multidisciplinaire Oefening (GMO) Tunnel Tumult. Plaats van handeling was de Drontermeertunnel, onderdeel van de Hanzelijn. Tijdens deze oefening stonden de ramptypen is gemaakt naar aanleiding van ramptypen verkeersongevallen op de aanleg en de toekomstige ingebruikname land, ontsporingen van of botsingen van de Hanzelijn. De oefening in de tunnel met/van reizigerstreinen en ongevallen in was om meerdere redenen bijzonder. De tunnels, ongevallen in treintunnels met passagierstreinen centraal. De keuze voor deze gio s. De ene opening van de tunnel ligt tunnel ligt namelijk in twee veiligheidsre- in Veiligheidsregio Flevoland en de andere in Veiligheidsregio IJsselland. De hulpdiensten deden in dit scenario dan ook aan beide kanten van de tunnel hun werk. Scenario In het scenario van de oefening kwam een goederentrein onderweg van Lelystad naar Zwolle net buiten de Drontermeertunnel aan de kant van Kampen tot stilstand door uit het spoor gelopen wagons. De oorzaak was een afgelopen wielband. Ongeveer 30 seconden later kwam de passerende intercity van Zwolle naar Lelystad langs. Deze schampte de buiten profielgeraakte goederentrein. Door de klap raakte de machinist van de goederentrein buiten bewustzijn. De machinist van de intercity zette direct na het incident een snelremming in en kwam tot stilstand deels in de open bak en deels in de tunnel, zijde Dronten. In de tot stilstand gekomen intercity ontstond brand en er was schade aan de betonwand. De deuren aan één zijde van de trein blokkeerden. Vanwege de stilstaande treinen in de tunnel trad automatisch het tunnelalarm in werking. Meldkamer Flevoland werd gealarmeerd. Op station Kampen stond tenslotte nog een stoptrein klaar voor vertrek richting Dronten. Een mooi en uitdagend scenario voor alle deelnemende (hulp)diensten. Doel Doel van de oefening was het creëren van een realistische situatie, waarbij (hulp)diensten multidisciplinair en bovenregionaal moesten samenwerken, maar tegelijkertijd de mogelijkheid kregen om de eigen monodisciplinaire oefendoelen te realiseren. De focus lag tijdens de oefening op kritische processen als alarmeren, opschalen, organisatie (leiding en coördinatie) en informatiemanagement. De evaluatie en borging van verbeterpunten in zowel de operationele als de bestuurlijke oefeningen vormen een belangrijk onderdeel van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Flevoland en Overijssel. In totaal waren meer dan 300 hulpverleners, 100 slachtoffers, 40 voertuigen en drie treinen bij deze oefening betrokken. Evaluatie De komende weken worden de bevindingen verzameld en zowel IOOV als de leden van de oefenstaf buigen zich de komende periode over een uitgebreide evaluatie. Campagnes Brandveilig Leven van start Met informatiemiddagen en -avonden is eind april voor alle medewerkers van Brandweer Flevoland op de verschillende kazernes het startsein gegeven voor de interne campagne Brandveilig Leven. Via de informatiebijeenkomsten ging Marcel van Galen in gesprek met onze organisatie over de vraag hoe we de samenleving kunnen betrekken om een Flevoland brandveiliger te maken. De sessies werden goed bezocht. Er kwamen bijna 230 collega s en voormalig collega s op de bijeenkomsten af. Aan de hand van een flimclip werd in groepjes interactief meegedacht over de vraag welke acties ingezet kunnen worden om het bewustzijn onder inwoners van Flevoland te verbeteren en wat onze rol daarin zou kunnen zijn. Leuke ideeën zoals een buurtpreventist, een brandweersoap op omroep Flevoland (Fikken Flevoland!) en een jeugdpreventiekamp werden geopperd. Externe Campagne Op 7 mei is ook de grootschalige externe campagne Brandveilig Leven, gericht op inwoners van Flevoland, gelanceerd. De campagne wordt ingezet om de inwoners van onze provincie er van bewust te maken dat zij daadwerkelijk een verschil kunnen maken. Door advertenties, busreclame, een website (www.brandveiligflevoland.nl) en via social media daagt de brandweer Flevolanders uit om na te denken over de brandveiligheid in hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van filmpjes, polls, een ideeënbus en een twitterspreekuur (#brandveiligfl). De campagne loopt tot 1 juli. Volgens Marcel is het doel van de campagnes helder: Natuurlijk doet de brandweer haar uiterste best om branden te voorkomen, slachtoffers te beperken en brandschade te reduceren, maar de rol die de burger daarin speelt, wordt vaak onbewust onderschat. In Flevoland willen we onze inwoners hierbij helpen. Hiermee nemen we dan ook een volgende stap in de richting van de brandweerorganisatie van de toekomst. De ideeën die uit beide campagnes komen, worden geïnventariseerd en bekeken op haalbaarheid. De geselecteerde ideeën zijn vervolgens de basis voor projecten die de komende jaren in Flevoland worden uitgevoerd in het kader van Brandveilig Leven. Binnenkort wordt hier een vervolg aan gegeven. 4

5 Dronten1 winnend team tijdens wedstrijden klasse Samen met het team van Biddinghuizen reisde Dronten1 28 april af naar Lichtenvoorde voor de provinciale wedstrijden. Het optreden leverde team Dronten1 een eerste plaats op. Geslaagde vaardigheidstoetsen in Dronten Na een gedegen voorbereiding heeft Brandweer Flevoland, Brandweerzorg Oost op 2 juni de gewestelijke vaardigheidstoetsen (voorheen brandweerwedstrijden) in Dronten georganiseerd onder auspiciën van het Algemeen Brandweer wedstrijdcomité (ABWC) in de klasse en TAS HD in Dronten. In het scenario werd melding gedaan van een handbrandmelding bij een leerfabriek. Het uitvragen leverde weinig extra onder de vloer opgevangen en gaf geen gevaar meer. De manschappen konden vervolgens de man achter in de loods verzor- informatie op. Ter plaatse zag het team een gen. Omdat de man vloeistof over zijn armen containerbrand tegen een aantal pallets. had gekregen, werd hij zo snel mogelijk per Door de container een stuk weg te trek- ambulance naar het ziekenhuis gebracht. ken had deze geen prioriteit meer. Na het openen van de loods, waar de handmelder Het optreden van team Dronten1 leverde geactiveerd was, werd een heftruck gevon- hen een eerste plaats op. Marcel Hanswijk den met twee pallets met een gevaarlijke en is er trots op dat een jonge ploeg met bijtende stof in vaten. Hiervan lekte er één. weinig wedstrijdervaring dit resultaat Achter in de loods lag een slachtoffer. bereikt. Marcel: Dit bereik je niet alleen als Bevelvoerder Marcel Hanswijk van Dronten1 besloot dat stabilisatie van de stof moest gebeuren in chemiepak. Hij maakte de ploe- bevelvoerder. Dit is teamwerk en chemie. Zaterdag 9 juni kwam het team in Beilen in actie. Ook hier ging team Donten1 met de IIn de klasse streden de deelnemers om een plaats in de tweede ronde die op 9 juni in Melisant plaatsvonden en 23 juni De deelnemers in de klasse TAS HD streden om een fel begeerde plaats in de landelijke finale die op 15 september in Graft de Rijp gen bewust van de bijkomende risico s en eerste prijs naar huis. Zaterdag 23 juni komt in Borne gehouden wordt. Het scenario vond wordt georganiseerd. Het scenario speelde het lek werd gedicht zonder met de vloeistof het team in actie tijdens de gewestelijke plaats in het theater De Meerpaal tijdens zich af in het gemeentehuis van Dronten. in contact te komen. Daarna werd de vloei- wedstrijden in Borne. een generale repetitie voor het programma Iemand ontdekte een brand in de rookruimte stof verdund met water. De vloeistof werd So you think you can dance. Tijdens de in de kelder van het gemeentehuis en alar- repetities kwam een lichtbak uit de toneelto- meerde de brandweer. Eenmaal ter plaatse, ren naar beneden vallen. Twee danseressen ontdekte de TS nog twee mensen in de kel- raakten bekneld en één danseres viel van het der. Door verkenning en een warmtebeeld- podium. Achter het podium was de toneel- camera werden de slachtoffers gevonden. meester bezig met soldeerwerkzaamheden Een van de slachtoffers was met zijn rolstoel en op het podium controleerde een monteur omver gevallen. De deelnemers moesten de verschillende lampen. De toneelmeester klus binnen 30 minuten klaren. Op deze baan alarmeerde de brandweer, maar vergat zijn is Brandweer Rijn IJssel groep Dieren eerste brander uit te doen. Deze brand kon eenvou- geworden. dig met een hoge drukstraal worden geblust. Daarna werden de danseressen bevrijd uit Voor meer informatie over vaardigheids- hun benaderde situatie en werd de monteur toetsen kun je terecht op de site van het uit de hoogwerker gehaald. De klus moest ABWC binnen 40 minuten worden geklaard. In deze klasse kwam Brandweer Bommelerwaard, groep Nederhemert als beste uit de bus. Marknesse wint eerste prijs brandweerwedstrijden NOP Jeugdbrandweer Lelystad door naar halve finale Het winnende team bij de jaarlijkse brandweerwedstrijden in de Noordoostpolder kwam dit jaar uit Marknesse. De wedstrijd vond plaats op zaterdag 21 april en werd georganiseerd door brandweergroep Creil. De deelnemende groepen werden getrakteerd op een melding van een ongeval met letsel en een aanrijding tijdens werkzaamheden bij het bedrijf Faber op het industrieterrein in Creil. De bedrijfsleider van Faber vertelde geschrokken wat er zich had afgespeeld. Een auto die het terrein op reed, kwam tot stilstand tegen het fietsenhok met daarnaast een hok met een aantal gasflessen. Tijdens de bevrijdingsactie van het slachtoffer kwam de bedrijfsleider in paniek naar de groepen toe met het verhaal dat zijn maat nog in het pand aanwezig was. In het bedrijfspand ging plotseling het alarm af. Binnen trof men een voertuig aan dat in brand stond. Na enig speurwerk vond men de maat van de bedrijfsleider onder in de smeerkamer. Na afloop sprak locoburgemeester van de Noordoostpolder W. Schutte een dankwoord uit voor de groepen. Hij was onder de indruk van wat hij deze dag had gezien. Daarna deelde hij de verschillende prijzen uit. Als laatste werd bekendgemaakt dat groep Marknesse, onder leiding van bevelvoerder Sylvie Peeters de eerste prijs in de wacht had gesleept. Zaterdag 21 april was Maassluis het strijdtoneel van de Lelystadse jeugdbrandweer. Tijdens de onderlinge wedstrijden ging het erom om bij de eerste twee te eindigen. Zowel de junioren- als de aspirantengroep bestond uit tien ploegen. De junioren kregen melding van een brand in een container. Met een snelle tijd werd deze uitruk afgesloten door bevelvoerder Menno Krol. De aspiranten waren pas als laatste aan de beurt, waardoor de spanning steeg. Ze kregen melding van een brand in een bedrijfspand. Na minuten kwamen ze aan bij de finale. Bevelvoerder Chantal van de Wint had hier een goed gevoel over en dat bleek terecht! Alleen de nummers één en twee zouden uiteindelijk doorgaan naar de halve finale. En dat laatste is ze gelukt. De junioren eindigden op een mooie tweede plaats en de aspiranten bereikten het allerhoogste niveau en werden eerste in de groep. Van harte gefeliciteerd. Op naar zaterdag 16 juni, de halve finale in Hoogeveen. 5

6 Vijf nieuwe auto s voor Brandweer Flevoland Brandweer Flevoland is vijf nieuwe voertuigen rijker. Het gaat om drie OvD auto s, een HOvD auto en een Informatie Management Voertuig. De auto s werden afgeleverd door Kenbri Fire Fighting die in de periode tussen bestellen en afleveren C&C Products had overgenomen. Buurtvoorlichters aan de slag in wijk de Tjalk Brandveiligheid en Wat doe jij bij brand zijn enkele thema s die de afgelopen jaren binnen Brandweer Flevoland aan de orde zijn geweest om de burger te informeren over de gevaren van brand. Maar hoe bereik je mensen in de directe omgeving en maak je hen echt bewust van de gevaren van brand? Hiervoor kiest de brandweer in Flevoland voor een andere insteek door de buurtvoorlichter als ambassadeur namens de brandweer de wijk in sturen. Maandag 20 mei was het aan de afdeling Risicobeheersing van post Lelystad om negen geselecteerde burgers als buurtvoorlichter de fijne kneepjes van het vak te leren. Een gemêleerde groep van zeer enthousiaste buurtvoorlichters, onderdeel van Concern en Werk, zaten aan het begin van de morgen nog wat onwennig in het instructielokaal. Deze groep - bestaande uit verschillende nationaliteiten - gaat binnenkort in wijk de Tjalk in Lelystad zo n 250 huizen langs en bieden de bewoners een gratis woningcheck aan. Maar voor de buurtvoorlichters kunnen beginnen, is er nog veel te leren. Tijdens het ochtendgedeelte kregen de cursisten een stuk theorie en het middagprogramma stond geheel in het teken van oefenen. Met het legitimatiebewijs dat de cursisten aan het einde van dag kregen uitgereikt, kunnen de buurtvoorlichters huisaan-huis de informatiebrief verspreiden en hun kennis aanbieden. Nico Buitink was als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hij vertelt dat na het besluit de vijf voertuigen aan te schaffen, het eisen- en wensenpakket per voertuig duidelijk door een projectgroep is vastgelegd. Voor de drie OvD auto s is als type voertuig gekozen voor de VW Transporter in een 4x4 uitvoering, voorzien van wat zwaardere veren en een iets grotere rijhoogte. Voor het HOvD en het Informatie Management Voertuig viel de keuze op de VW Touran, die met zijn hogere zit wat extra veiligheid en stevigheid biedt ten opzichte van de VW Golf Variant, die daarvoor in gebruik was. Voor de inrichting van de auto s is grotendeels gewerkt met materialen van Sortimo Bedrijfswageninrichting. Een bewuste keuze mede omdat Brandweer Flevoland daar al jaren zeer tevreden over is. Het zit goed en degelijk in elkaar. Voor het MDT (Mobiele Data Terminal) systeem is gekozen voor DatAction. In het MDT systeem zitten ingenieuze batterijsystemen, backupsystemen en onderspanningsbeveiligingen. Van de meldkamer Op het gebied van de meldkamerontwikkelingen zijn er zowel regionaal, interregionaal als landelijk ontwikkelingen gaande. Dat zal je niet geheel onbekend in de oren klinken. Samenvoegen, samenwerken en schaalvergroting zijn daarbij sleutelwoorden om te komen tot de gewenste en geëiste kwaliteitsverbetering bij de meldkamers in opgeschaalde vorm. OCSB vervroegde samenvoeging Utrecht is de planning ingrijpend veranderd OCMNL en is het idee ontstaan en grotendeels uitgewerkt om de Gemeenschappelijke Meldkamer De dagelijkse min of meer routinematige incidentafhandeling verloopt bij de Flevoland en Gooi- & Vechtstreek tussentijds Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland vervroegd samen te voegen. prima. Knelpunten ontstaan mogelijk bij incidenten met een daadwerkelijk grotere In maart dit jaar heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof van Amsterdam omvang zoals rampen en crises. Deze knelpunten zijn door de Inspectie Openbare Orde uitspraak gedaan in een rechtszaak die en Veiligheid in 2009 aangetoond door middel van de zogenaamde RADAR-toets. Flevoland was aangespannen. De uitspraak door de Ondernemingsraad van de Politie komt neer op een verbod van de versnelde De besturen van de veiligheidsregio s samenvoeging van de politiemeldkamers van Flevoland en Gooi- & Vechtstreek hebben beide regio s op één locatie, waarbij een aantal politiemedewerkers een standplaatswijzi- toen opdracht gegeven voor een gezamenlijk Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB), ging van Lelystad naar Naarden zou krijgen. met als doel de krachten te bundelen om Aangezien de politiemeldkamers deel uitmaken van Gemeenschappelijke Meldkamers te kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Gaande het proces heeft de betekende dit dat de vervroegde samenvoeging niet verder kon gaan. Veiligheidsregio Utrecht en het KLPD aangegeven zich te willen aansluiten bij het OCSB. In afwachting van een definitief standpunt Sinds de uitspraak van de Ondernemingskamer wordt door de verschillende betrok- van de Veiligheidsregio Utrecht is de ontwikkeling van het OCSB vertraagd. Daarna is ken partijen onderzocht op welke wijze de er een eerste doorstart gemaakt naar het vereiste kwaliteitsverbetering van de meldkamerfunctie bij rampen en crisissituaties Operationeel Centrum Midden Nederland. Met het aansluiten van de Veiligheidsregio wel gestalte kan krijgen. Nellie Ras onderzocht de bedrijfscultuur van Brandweer Flevoland: Waar is de virtueuze cirkel? Voor de afronding van haar studie Eindscriptie bedrijfskunde heeft Nellie Ras (teamleider multidisciplinaire vakbekwaamsie, aanbevelingen en het implementatietra- De resultaten van het onderzoek, de concluheid) onderzoek gedaan naar de bedrijfscultuur van Brandweer Flevoland. De titel van te downloaden op intranet onder Nieuws uit ject voor een cultuurbeïnvloedingstraject zijn het onderzoeksrapport luidt: Op zoek naar de regio. de virtueuze cirkel, waarmee zoiets als een opwaartse spiraal bedoeld wordt. Het tegenovergestelde van een vicieuze cirkel. De onderzoeksvraag Het blijkt dat er tussen de voormalige korpsen onderling verschillen bestaan in onder andere mentaliteit, gedrag, werkwijzen en manieren van communiceren. Dit alles heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Welke vorm van bedrijfscultuur is voor Brandweer Flevoland wenselijk en hoe kan deze gerealiseerd worden? In de tussentijd... Ondertussen wordt er in de Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland hard doorgewerkt. Meldingen en incidentafhandeling zijn immers van alledag. Wel of geen regionale, interregionale en/of landelijke ontwikkelingen. Het werk van de meldkamers gaat 24 uur per dag 7 dagen per week door. Meer informatie over de meldkamerontwikkelingen is te vinden onder nieuwsitems op het intranet. 6

7 Ben Ham nieuwe teamleider Brandweerzorg Oost Na een ad interim-periode met Hildemarie Schippers heeft team Brandweerzorg Oost een nieuwe teamleider. Ben Ham start per 15 augustus als nieuwe teamleider in Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant en Zeewolde. Het KinderBeestFeest Vrijdag 1 juni was het weer zover. Het jaarlijkse KinderBeestFeest vond plaats. Dit feest, dat voorheen Dreamnight at Artis heette, is een besloten avond voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen die ook dit jaar, een onvergetelijke avond in Artis meemaakten. Bij de MT-tweedaagse was Ben Ham er al even bij en schudde hij vast wat handen. Maar voor de meesten heeft hij nog een onbekend gezicht, al wil hij daar de komende maanden tijdens de oefenavonden al verandering in brengen. Ter voorbereiding op die avonden stelt Ben Ham zich in graag even voor. Ik ben 37 jaar, geboren in Groningen en met vrouw Thea en drie kinderen woonachtig in Amersfoort. Als persoon ben ik enthousiast, sociaal en een echt mensenmens. Ik hou van mensen om mij heen die zelf ook enthousiast zijn en ergens voor willen gaan. Daarnaast heb ik een pragmatische en flexibele instelling om daarmee zaken voor elkaar te krijgen. Daarom spreekt de brandweer ook zo aan. Binnen de brandweer zitten voor het grootste deel allemaal mensen die ook met veel passie en op een praktische manier bezig zijn met dit mooie vak. Daarbij vind ik het belangrijk dat iedereen beseft dat alles wat wij doen, wij in dienst van de burger doen. Operationeel Na VWO en studie bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen was Ben werkzaam bij ICT-dienstverlener Ordina, Rijkswaterstaat en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ruim vier jaar geleden maakte hij de overstap naar Veiligheidsregio Utrecht, waar hij als directiesecretaris van de rode kolom werkt. Ook operationeel gezien heeft Ben niet stil gezeten. Ik zit zo n tien jaar bij de brandweer en startte daarbij als vrijwilliger bij Brandweer Amersfoort. Na als manschap te zijn begonnen groeide ik uiteindelijk door naar bevelvoerder en doorliep ik de OvD-opleiding. Vierdaagse Nijmegen De Vierdaagse Nijmegen komt al rap dichterbij. Van 17 t/m 20 juli is het al weer zo ver. Houd de website in de gaten voor het laatste Vierdaagsenieuws! Daarnaast ben ik nu ongeveer anderhalf jaar als vrijwillig postcommandant bij Brandweer Baarn actief. Ook ben ik al een aantal jaren multi bezig met crisisbeheersing. Binnen het Nationaal Crisiscentrum bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en binnen de VRU eerst als secretaris van het ROT en RBT en tot mijn aantreden bij Brandweer Flevoland als informatiemanager in het COPI en ROT. Aanspreekpunt Toen Ben de vacature voor de teamleidersfunctie in Oost voorbij zag komen was hij meteen geïnteresseerd. Door de positieve ervaringen die ik heb opgedaan als vrijwilliger en als vrijwillig postcommandant bij Brandweer Baarn, lijkt het mij een uitdaging om nu fulltime bezig te zijn met het realiseren van goede brandweerzorg in een groot verzorgingsgebied met veel vrijwilligers, in combinatie met het fungeren als eerste aanspreekpunt voor lokaal bestuur en bedrijfsleven. Ook de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een zich ontwikkelende organisatie en het werken aan interessante projecten binnen de veiligheidsregio spreken mij aan. En niet alleen de kinderen hadden een fijne dag. Ook Brandweer Flevoland neemt al weer een aantal jaar enthousiast deel aan het evenement. Halverwege de middag verzamelde een bonte stoet aan ambulances, brandweer- en politiewagens zich bij het Flevoziekenhuis in Almere en vertrok in collones richting Amsterdam. De kinderen waren deze dag de VIC s (Very Important Children). Samen met hun ouders, broertjes en zusjes konden zij hun dagelijkse problemen even aan de kant zetten en genoten ze van het spektakel en van de dieren in Artis. Ook op terugweg reed een karavaan van voertuigen richting de verschillende ziekenhuizen. Het mooiste van deze dag was de grote glimlach op het gezicht van de VIC s, hun ouders, broertjes en zusjes bij het afzetten op de beginlocatie. Daarmee is ons doel al bereikt! Zijn idee is eigenlijk heel simpel: Elk kind krijgt op de basisschool verkeersles en dit wordt afgesloten met een verkeersexamen. Waarom roepen we geen les in brandpreventie in het leven, dat we afsluiten met een examen door de brandweer, met een echt brandweerdiploma. Dit idee van meester Daniel is uit de vele inzendingen Meer weten over de het KinderBeestFeest en de Stichting? Kijk dan op En de winnaar is meester Daniel Wijma van de Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool op Urk. Hij heeft met zijn inzending de eerste weekprijs gewonnen in het project Brandveilig Leven. Op dinsdagmiddag 29 mei was het aan Marcel van Galen (hoofd van de afdeling Crisisbeheersing) om de eerste prijs feestelijk uit te reiken aan meester Daniel en zijn groep 8. als beste uit de bus gekomen in de eerste week van de campagne. Na een korte inleiding over het project Brandveilig Leven, werd het tijd om de prijs te overhandigen. De spanning steeg en de kinderen waren benieuwd wat er in de tas zat, die de brandweer had meegebracht. Een Co-melder (koolmonoxide), een blusdeken, een brandblusser en een rookmelder. Veel van deze prijzen bleken niet onbekend voor meester Daniel en zijn leerlingen. Tijdens de campagne Brandveilig Leven wordt elke week één prijswinnaar bekend gemaakt en uit alle eerste prijswinnaars wordt een hoofdprijs weggegeven: Een compleet verzorgde barbecue voor 25 personen. Opening en open huis brandweerkazerne Zeewolde Nationale herdenkingsloop Maandagavond 4 juni is de werkgroep bijeen gekomen om voorbereidingen te treffen voor de officiële opening van de nieuwe brandweerkazerne in Zeewolde op vrijdag 31 augustus. Op zaterdag 1 september is er open huis voor de inwoners van Zeewolde en andere belangstellenden. We houden je op de hoogte. Op zaterdag 23 juni, een week na de officiële onthulling van het Nationaal Brandweermonument, vindt de eerste Nationale Herdenkingsloop Brandweer plaats. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de Brandweer Sportbond organiseren deze brandweerloop in nauwe samenwerking met de VBV, het NIFV en de NVBR. De start en finish vinden plaats bij het Nationaal Brandweermonument op de Kemperbergerweg in Arnhem. Meer informatie over de Nationale Herdenkingsloop is te vinden op 7

8 Aftrap digitale postverwerking Projectteam aanschaf randapparatuur Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zover: Vanaf 2 april verloopt de postafhandeling digitaal. Fysieke post wordt vanaf deze datum digitaal verwerkt in SharePoint en verspreid onder de medewerkers van Veiligheidsregio Flevoland (vooral Brandweer). Nieuwe portofoons en accessoires Woensdagavond 23 mei heeft de aftrap plaatsgevonden van het project aanschaf randapparatuur. Dit projectteam onder leiding van Roland Beekman gaat onderzoeken welke randapparatuur en accessoires wordt aangeschaft. Het team bestaat uit personen van de verschillende posten en afdelingen binnen Brandweer Flevoland. Op maandag 2 april kwamen het MT van Brandweer Flevoland, ondersteuners, receptiemedewerkers en de projectgroep s ochtends op de receptie in Almere-Stad bijeen. Hier werd het live-gaan van de digitale postverzorging feestelijk ingeluid. Regionaal commandant Gerrit Spruit deed dit door als eerste digitaal zijn post te bekijken via Sharepoint. Daarna was er natuurlijk taart om dit moment te vieren. Vragen? Vragen over of hulp nodig bij het werken met SharePoint? Neem dan contact op met Suzie Felida van team DIV. P&O in de regio Het project moet leiden tot een voorstel voor de aanschaf van één type portofoon van het merk Sepura en bijbehorende accessoires. De komende weken gaat het projectteam zich intensief bezighouden met het organiseren van de testdag en het testen van digitale portofoons en bijbehorende accessoires (o.a. headsets). Om dit op de testdag van 30 juni goed uit te kunnen voeren, wordt een team gevormd bestaande uit het projectteam en materieelcommissie aangevuld met een medewerker van de afdeling crisisbeheersing en team vakbekwaamheid. Eisen Het projectteam streeft er naar om nog voor de zomervakantie het MT over de volgende punten te adviseren: Eén type portofoon van het merk Sepura voor manschappen, bevelvoerders, (H) OvD s (TMO en DMO functie) voor de hele regio. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van diverse kleurenfronten ter herkenning. Elke TS moet voorzien zijn van een extra herkenbare portofoon welke is ingericht als repeater (versterker voor een beter bereik in bepaalde objecten) t.b.v. DMO functie. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de analoge frequenties en portofoons in Almere. Uiterlijk juni 2012 moeten de specificaties van zowel de portofoon als de gewenste accessoires bekend zijn bij de opdrachtgever. De spreeksleutel moet geschikt zijn voor alle type helmheadsets. Het merk mag dan al wel bekend zijn, welk type portofoon binnen het merk Sepura het uiteindelijk gaat worden, wordt de komende periode uitvoerig onderzocht. Daarnaast worden de bijbehorende accessoires getest. Mochten er vragen zijn of opmerkingen/ideeën over testmethodes, locaties, of andere zaken, laat dit ons dan weten via: De komende periode houdt het projectteam je op de hoogte over de voortgang. Dit wordt gedaan via nieuwsbrieven, over de maand, en persoonlijk contact tijdens de oefenavonden. Het is immers een belangrijk stuk gereedschap waar onze veiligheid mede van afhangt. Colofon MT tweedaagse mei 2012 Sinds de regionalisering in 2009 een feit is, is er gemiddeld twee maal per jaar een MT tweedaagse gehouden. De laatste vijf keer zijn daarbij op de eerste dag ook de teamleiders en (beleids-)adviseurs aanwezig. Naar mijn ervaring zijn dit goede dagen waarin MT en teamleiders nader tot elkaar komen. Ze nemen de tijd om naar elkaars verhalen en standpunten te luisteren en er is ruimte om te discussiëren over verschillende onderwerpen. Ook op maandag 21 mei was er weer een dergelijke dag georganiseerd. Onder de vakkundige (bege-)leiding van de adviseurs van Strategie & Beleid, Tjaddy Benner, Jan Huizinga en Jeroen van Opstal, maar ook van onze eigen P&O-adviseur Monique Sinselmeijer, met ondersteuning van Barbara de Rouw en Andrea van der Woude, werd de dag een succes. De dagen voorafgaand aan de eerste dag is de betrokkenen via het sociale netwerk Yammer gevraagd waar zij mee bezig zijn, wat ze daarnaast bezighoudt in de zin van zorg, verbazing, trots etc. Vol openheid hebben de teamleiders hun verhalen gedeeld. De input werd gebruikt voor de themasessies in de middag. In vier sessies, met ieder vier groepen zijn er veel thema s langsgekomen. Zo is er gesproken over samenwerking binnen de organisatie, maar ook met andere regio s, over belasting en belastbaarheid van medewerkers en specifiek vrijwilligers, over planning van grote projecten en onderlinge afstemming daarover, balans, rust en ruimte, marktgerichtheid, interne communicatie en aandacht voor de mens na turbulente tijden. Wat mij daarin is opgevallen is de betrokkenheid van de groep teamleiders en adviseurs. Betrokkenheid met de mensen voor wie en met wie ze werken. De MT-leden hebben geluisterd, dat werd mij op dag twee wel duidelijk. Met de verhalen van de eerste dag, zijn zij aan de gang gegaan en hebben een ruwe schets gemaakt van de organisatiedoelstellingen. De ruwe schets wordt over twee weken gedeeld en getoetst bij de teamleiders en zo kunnen zij direct meepraten over de richting die we inslaan met Brandweer Flevoland. Een goede stap in de verdere opbouw en organisatieontwikkeling van Brandweer Flevoland. Van vele teamleiders weet ik dat zij deze MT tweedaagse ook binnen hun eigen teams bespreken. Mocht dat nog niet zo zijn bij jouw team, of ben je ook als vrijwilliger nieuwsgierig, vraag je eigen teamleider eens naar zijn of haar ervaringen. Beschuit met muisjes Maart 2012 bleek weer een goede maand voor wat betreft de gezinsuitbreidingen. Deze keer mogen we de volgende collega s feliciteren: Henry Halman, vrijwilliger op de post Emmeloord is 2 maart samen met zijn vrouw Mariëlle de trotse ouder geworden van dochter Fleur. Op de post Lelystad was er twee maal reden voor beschuit met muisjes. Op 14 maart werd Dennis geboren en maakte daarmee het gezin van Nienke van der Valk, vrijwilliger aldaar, compleet, uiteraard ook alle geluk voor haar man Jaap en zoon Sebastiaan. Ook Jeffrey de Groot werd samen met zijn vrouw Michelle trotse ouder van zoon Twan, broertje van Isa. Wij wensen iedereen weer enorm veel geluk en plezier met de gezinsuitbreiding. Tenslotte is op 25 mei Jochem geboren. Hij is de zoon van Teun Woord, vrijwilliger op de post Urk, en zijn vrouw Loes. Wij wensen iedereen enorm veel geluk en plezier met de gezinsuitbreiding. Nieuwe en al bekende gezichten In de vorige editie noemden we er al een aantal, maar in Almere zijn op 1 maart nog een aantal vrijwilligers gestart. Dit zijn Herko van Veen, Remco Menses en Henk Corver. Op 1 april 2012 zijn daar nog een aantal collega s bij gekomen, te weten Edwin Vogel (tevens beroepsmedewerker), Ruben Huijgen en Edo Brouwer. De post Emmeloord is met ingang van 1 april verrijkt met de benoeming van Ronald de Witte. Vanaf 9 april is Dennis Vleugel aangesteld als beroepsmedewerker in Almere, waar hij ook al vrijwilliger was. Op 1 mei zijn zowel Dennis Lantrok en Jelle van der Werf gestart als vrijwilliger in Almere, waar zij beide ook al werkzaam zijn als beroepsmedewerker. Op 1 mei is Jeffrey Kater als teamleider Brandweerzorg Zuid benoemd, waar hij deze functie eerder op tijdelijke basis vervulde. Dennis van Slooten is met ingang van 1 augustus teamleider Brandweerzorg Zuid a.i. In verband met het zomerrooster stapt hij 1 september volledig over op deze functie. Ook binnen Brandweerzorg Oost is een nieuwe teamleider benoemd, Ben Ham. Hij start bij Brandweer Flevoland op 15 augustus a.s. Ook nieuw maar als tijdelijke aanvullingen op de betreffende teams zijn Wytse Cox voor het team Monodisciplinaire Vakbekwaamheid, Silvia Keijzer als administratieve duizendpoot op de post Dronten (nieuw en toch ook weer niet, welkom terug Silvia) en voor het team Communicatie is er ondersteuning gevonden in de persoon van Debbie Wijman. We wensen alle nieuwe collega s veel succes en plezier toe in hun nieuwe betrekking. Mede namens het team P&O, Marsha Jonker, Teamleider P&O Brandweer is het personeelsblad van Brandweer Flevoland en wordt verspreid onder alle personeelsleden van Brandweer Flevoland en aan personen en instellingen die een nauwe relatie hebben met Brandweer Flevoland. Brandweer Flevoland Nieuws komt vier keer per jaar uit. Oplage 900 exemplaren Hoofdredactie Wim van Eck Debbie Wijman Mail: Redactie Geertjan Veenstra Vormgeving Slooves Grafische Vormgeving Drukwerk GBU Grafici Aan dit nummer werkten mee Arno van de Boom, Nico Buitink, Bob Friedländer, Marcel van Galen, Trijnko Grooten, Jan Hammer, Marcel Hanswijk, Raymond van den Hoek, Marsha Jonker, Agnes Keijzer, Menno Krol, Olaf van der Meer, Gerard Otter, Nellie Ras, Piet Ruis, Dennis van Slooten, Gerrit Spruit, Chantal van de Wint, Jos van Zetten. Deadline Het volgende nummer van komt uit op 17 september De uiterste deadline voor aanlevering van kopij is 17 augustus youtube.com/brandweerflevoland 8

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Wat betekent dit voor uw bedrijf? De brandweer: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig 2 Brandweermensen, beroeps en vrijwilligers, zijn mannen

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Bijlagen. 1. Persbericht oktober 2012. 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws. 3. (Stopper) advertenties

Bijlagen. 1. Persbericht oktober 2012. 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws. 3. (Stopper) advertenties Bijlagen 1. Persbericht oktober 2012 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws 3. (Stopper) advertenties 4. Alle materialen: poster, folder, pen etc. 5. Consumentensite www.watdoejijbijbrand.nl 6.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

I K B E N B R A N D W E E R

I K B E N B R A N D W E E R IK BEN BRANDWEER Waar staat de brandweer voor? Wie zijn wij? Wat doen wij? En hoe willen wij gezien worden? Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Dat is de brandweer. Maar wat betekent dit voor jou en

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v)

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) Informatiefolder Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) gemeente Deventer september 2003 Werving vrijwilligers Brandweer Diepenveen Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1999 zijn de gemeenten

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland vrijdag 6 februari 2015 Welkom! Doel van de informatiebijeenkomst Vooraf informatie delen Wat wordt er van je verwacht als brandweervrijwilliger

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Brandweer Nederland is volop in beweging. In programmaraden, netwerken en vakgroepen werken

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Regie op vernieuwde repressie

Regie op vernieuwde repressie Regie op vernieuwde repressie Op weg naar 2015 en verder. Opgesteld door: Versiebeheer Paul Weyling 1.0. 22-12-2012 Lucas de Lange Lucien Groenewegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012 Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 1 Film 1 Burgernet The Movie Heterdaadkracht Meldkamer Horen Zien Bellen SMS, spraakbericht en e-mail

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik 1. Overzicht Incident Zaterdag 29 april 2017 Ammoniaklekkage Zwaagdijk Gemeente Medemblik GRIP 1 Omschrijving Op zaterdag 29 april 2017 krijgt de

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 ABWC ZEELAND

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 ABWC ZEELAND VAARDIGHEIDSTOETS 2017 ABWC ZEELAND DATUM: 20 mei 2017 PLAATS: Kruiningen KLASSE: TS-HD Gewestelijk (1 e ronde) ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Mede mogelijk gemaakt door: Kruiningen 2 20-05-2017 Beste

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht

Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht Documentgegevens Nr. Datum Verspreid aan 0.1 19-4-2017 Arne Poirot (clustercommandant) 0.2 3-5-2017 Rudy Bongertman (ploegleider Olst) 0.3

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Crisiscommunicatie in het sociaal domein

Crisiscommunicatie in het sociaal domein Crisiscommunicatie in het sociaal domein 24 februari 2015 Martijn van der Wind Partners bij mediacrisis Maakt moeilijke zaken begrijpelijk Passie voor veiligheid en maatschappij Schrijftrainingen Mediatrainingen

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR Openbare Basisschool Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 17 juni 2016 Vanuit de MR Nu het schooljaar bijna voorbij is kan de MR terugkijken op een bewogen jaar. Vorig

Nadere informatie

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - maart 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project Implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit landelijke project wordt

Nadere informatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding NVBR Inventarisatie 10 maart 2009 Onderwerp: Initiatiefnemer: Ondersteund door: Inventarisatie Objectportofonie DMO vraagstukken Stephan Wevers

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - augustus 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit project wordt gewerkt

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 PROVINCIALE RONDE

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 PROVINCIALE RONDE VAARDIGHEIDSTOETS 2017 PROVINCIALE RONDE DATUM: 1 april 2017 PLAATS: Putten KLASSE: Hoofdklasse ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Burgemeester Geachte brandweergasten, Van harte welkom in de

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2015 1 e gewestelijke

VAARDIGHEIDSTOETS 2015 1 e gewestelijke VAARDIGHEIDSTOETS 2015 1 e gewestelijke DATUM: 23 mei 2015 PLAATS: Bladel-Hapert KLASSE: 112 ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Hoofd Brandweerzorg De brandweerorganisatie is aan verandering

Nadere informatie

Media¢er&Rotterdam&

Media¢er&Rotterdam& Media¢er&Rotterdam& MPM20 Kim,Robbin,Ricardo,Anisa,Arseli Bezochtop:15>10>2015 Inhoudsopgave Bedrijfomschrijving...3 Deproductie...4 Onzebeleving(Individueel)...5 Fotoverslag...7 2 Bedrijfomschrijving

Nadere informatie

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Overzicht Inleiding Van 1 t/m 31 oktober 2010 worden de nationale brandpreventieweken gehouden. Dit jaar is het campagnethema 'Wat doe JIJ bij brand?'.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Wat merkt u daarvan? Gooi en Vechtstreek

Wat merkt u daarvan? Gooi en Vechtstreek De brandweer verandert Wat merkt u daarvan? Gooi en Vechtstreek De brandweer verandert Wat merkt u van de veranderingen? De brandweer in onze regio verandert. Met het thema Nieuw Rood wordt er hard gewerkt

Nadere informatie

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN DE BRANDWEER IN FRYSLÂN Raadsinformatieavond Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland c.a. 1 mei 2017 Sinds 2014 onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân Samen met: 1.200 vrijwilligers en 182

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Rotterdam-Rijnmond. NVBR bijeenkomst 07.03.12. Jan Boonekamp

Rotterdam-Rijnmond. NVBR bijeenkomst 07.03.12. Jan Boonekamp Rotterdam-Rijnmond NVBR bijeenkomst 07.03.12 Jan Boonekamp Hoe het begon. Maart 2009 Uitgangspunten: - RR was sedert 1 januari 2008 geregionaliseerd - We waren klaar om onze organisatie verder te ontwikkelen

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek GASTLESSEN 2016-2017 Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek Het afgelopen schooljaar is het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek met veel plezier en succes gestart met het geven van gastlessen

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS e ronde Gewestelijk

VAARDIGHEIDSTOETS e ronde Gewestelijk VAARDIGHEIDSTOETS 2017 1 e ronde Gewestelijk DATUM: 13 mei 2017 PLAATS: Horst KLASSE: 112 ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Horst -2- Datum: 13 mei 2017 Voorwoord Burgemeester Als burgemeester van Horst

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS Provinciale

VAARDIGHEIDSTOETS Provinciale VAARDIGHEIDSTOETS Provinciale DATUM: 16 April 2016 PLAATS: KLASSE: Uden Hoofdklasse ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITÉ 2 Uden 16 April 2016 Voorwoord burgemeester Beste (brandweer-) vrijwilligers, Op

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ MET 4 BELANGRIJKE VRAGEN AAN U Gespreksnotitie bij REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ 2016-2019 VRGZ 2.0 - Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SÁMEN VERANTWOORDELIJK VOOR

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie