GMO Tunnel Tumult. dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GMO Tunnel Tumult. dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele"

Transcriptie

1 vijfde jaargang juni 2012 nr.2 Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud GMO Tunnel Tumult Van de regionaal commandant Uitruk op maat Bij het verschijnen van dit nummer zal het landelijke rapport Uitruk op maat over variabele voertuigbezettingen aangeboden zijn aan de minister. Als lid van de begeleidingscommissie kan ik alvast wat schrijven over de resultaten. Allereerst kan ik het rapport aan een ieder aanbevelen. Het is een zeer leesbaar product geworden en het sterke van het rapport is dat het historisch perspectief niet ont- Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio IJsselland hielden op zaterdag 21 april 2012 in samenwerking met ProRail de Grootschalige Multidisciplinaire Oefening (GMO) Tunnel Tumult. Plaats van handeling was de Drontermeertunnel, onderdeel van de Hanzelijn. Lees meer over de GMO op pagina 4 Lees het rapport en oordeel zelf. In ieder geval wordt duidelijk dat er vrijwel geen regio te vinden is waar niet op de een of andere manier met variabele voertuigbezettingen gewerkt wordt. Als pilot, maar op een aantal plaatsen ook al jaren geleden definitief ingevoerd. Voor onze regio is de tijdsplanning om in september de pilot in Almere definitief af te ronden en beleid te formuleren over de toepassing van variabele voertuigbezetting in Flevoland. Dit gaat in nauw overleg met de OR en de direct betrokkenen bij de TS4. Uiteindelijk wordt de werkwijze bestuurlijk vastgesteld door het veiligheidsbestuur, bestaande uit de 6 burgemeesters van onze regio. Uitbreiding op andere locaties zal altijd in overleg gaan met de direct betrokken brandweermensen en de OR. Met alle onzekerheden die er als gevolg van de economische situatie momenteel zijn, zowel nationaal als internationaal, kan ik die zeker- breekt. heid in ieder geval bieden. Variabele voertuigbezetting is en was geen doel op zich, maar blijft 3 Je zou bij alle discussies over voertuigbezettingen bijna vergeten dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele altijd slechts een middel om doelstellingen te bereiken. Pilot AED voor post Almere eeuwen geleden met de oude handbrandweerspuiten naar de grote Gerrit Spruit veranderingen na invoering van het gemotoriseerde tijdperk in Commandant brandweer het begin van de vorige eeuw. En hoewel de grootste verandering toen wel geweest was, ging ook hierna innovatie gewoon door. Bijvoorbeeld de verschuiving van lage druk blussing naar hoge druk van de redactie... blussing en de binneninzet na de introductie van onafhankelijke ademlucht. Oranjekoorts Marknesse wint eerste prijs brandweerwedstrijden NOP 5 Heel lang heeft er weinig vastgelegen over voertuigbezettingen totdat er in de jaren tachtig van de vorige eeuw een standaard geïntroduceerd werd vanwege het optreden in groter verband bij pelotonsen compagniesinzetten. Vraag honderd brandweermensen waar ze bij de kleur oranje aan denken en 99 zullen met de antwoorden vuur en vlammen komen. Zelfs nu EK voetbal, Olympische Spelen en Tour de France de oranjekoorts de In december 1980 deed ik zelf examen voor het diploma brandwacht komende periode tot ongekende hoogte doen stijgen. tweede klasse. Toen werd nog geëxamineerd op het aflegsysteem met 9 personen op een autospuit. De bezetting bestond toen uit: Evenementen die de brandweer ook met interesse volgt. Zowel bevelvoerder, chauffeur/pompbediener, aanvalsploeg (2), waterploeg beroeps- als hobbymatig. De brandweer besteedt op internet (2), slangenploeg (2) en de ordonnans. Drie minder dan de huidige en in bepaalde gevallen in het preventiewerk aandacht aan 7 standaard en is het daardoor onveiliger geworden? Ik denk het niet. Evenzo denk ik dat met flankerend beleid ook het werken met het juiste gebruik van (oranje) feestversieringen. Ergo: sportgekte en brandveiligheid gaan hand in hand. En ook hier speelt Ben Ham nieuwe teamleider variabele voertuigbezettingen het werken niet onveiliger maakt. Wel Brandveilig Leven weer een belangrijke rol. Of het deze zomer Brandweerzorg Oost anders, net als toen. echt feest wordt ligt onder andere in handen van Wesley, Rafael & co... Goede zomer! De redactie 1

2 Van de OR Verkiezingen OR Geef je op als kandidaat! Informatiebijeenkomsten Brandveilig Leven In april en mei hield Brandweer Flevoland informatieavonden over het programma Brandveilig Leven. Een rondgang. Het is inmiddels tweeënhalf jaar geleden dat de eerste OR Brandweer Flevoland (in december 2009) werd gekozen. De afgelopen tweeënhalf jaar stond voor de OR bol van verwachtingen, verrassingen en ervaringen. De onervaren OR leden wisten bij de start niet precies wat zij konden verwachten. De leden met ervaring in de OR van hun vorige werkgever weten nu dat beide Ondernemingsraden niet te vergelijken zijn. Niet alle OR leden van het eerste uur hebben de eindstreep bereikt. Hun plaatsen zijn ingenomen door nieuwe leden. In ieder geval zijn alle OR leden veel ervaringen rijker. Elke Ondernemingsraad is heel verschillend. Een OR wordt gevormd door de leden die hierin zitting hebben, de omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt en te bespreken onderwerpen. De huidige OR is daarom anders dan de OR die bij de volgende zittingstermijn van start zal gaan. Het was in december 2009 geen opgemaakt bedje waarin de OR terecht kwam. Meedenken, meepraten en meebeslissen in een organisatie, bestaande uit zes gemeentelijke korpsen en het regionaal bureau. Dit alles moest omgebouwd worden tot één regionale eenheid, die alle verschillende gemeentelijke regeltjes moest samenvoegen tot duidelijke regelingen en procedures voor beroeps- en vrijwillige medewerkers. Meedenken in een organisatie die af en toe heftig in beweging is en met zes verschillende culturen, een Ketelbrug en een Knardijk in het werkgebied. Maar het werk is nog niet af. Er staan nog grote veranderingen op stapel. Te denken valt aan samenwerking met andere regio s, verdere bezuinigingen, nieuwe roosters, variabele voertuigbezetting, positie van de vrijwilligers.. Meedenken, meepraten en meebeslissen over al deze, o zo belangrijke, onderwerpen is misschien een uitdaging voor jou om je bij de komende verkiezingen kandidaat te stellen. De Ondernemingsraad zoekt collega s De OR heeft 11 mensen nodig. Mensen die niet alleen naar zichzelf en hun eigen afdeling kijken, maar naar de hele organisatie, over de afdelingen heen naar het grotere geheel. De OR heeft mensen nodig die namens hun collega s onderwerpen vanuit de werkvloer bespreekbaar maken. Mensen die samen met de regionaal commandant kijken naar veranderingen binnen en buiten de organisatie en daarop willen inspelen. Mensen die in kansen en mogelijkheden denken en, daar waar nodig, oplossingen willen zoeken. De nieuwe OR zoekt vijf mensen vanuit de afdeling Brandweerzorg Noord, West en stafbureau en vier mensen vanuit de afdeling Brandweerzorg Zuid en Oost. De OR zoekt één persoon vanuit de afdelingen Risicobeheersing en Crisisbeheersing en één persoon vanuit de afdelingen Bedrijfsvoering en Strategie & Beleid. Wat vond jij van de informatiebijeenkomst Brandveilig Leven? Wat heb je opgestoken van de bijeenkomst die je hebt bijgewoond? Wat denk je dat je zelf kunt bijdragen aan Brandveilig Leven in Flevoland voor de organisatie? Wat verwacht je van onze samenleving op het gebied van Brandveilig Leven? Naam: Post: Functie: Henry Halman Emmeloord Vrijwilliger Ik vond het een leuke en leerzame avond, waar een goede opbouw in zat. Ik heb eigenlijk geen moment gedacht: Wat is dit saai. We hebben met iedereen zitten brainstormen over hoe wij Nederlanders (brand)veiliger kunnen laten leven en daar kwamen best wel een paar goede ideeën uit. Je kunt met een paar kleine dingen je leven een stuk veiliger maken. Ik zou met een team een voorlichtingsfilm kunnen maken. We zouden met deze film langs de scholen of winkels kunnen gaan om een zo breed mogelijk publiek hierover te vertellen. Want een veilig leven begint altijd bij je zelf. Eigenlijk hoop ik dat we de dodelijke slachtoffers met 5 tot 10 % kunnen verminderen. Dan hebben we al veel gewonnen. Als we de jeugd op een goede manier weten te bereiken, dan hebben wij daar op de langere termijn voordeel van. De OR zoekt 11 collega s die gezamenlijk in de komende 3 jaar op een andere manier in de organisatie willen staan, die een bredere invulling geven aan hun werk. Collega s die binnen de OR de veranderingen binnen Brandweer Flevoland vorm geven. Ben jij één van deze collega s? Geef je op als kandidaat voor de verkiezingen op 18 oktober a.s. Informatie en aanmeldingsformulier ontvang je in juli per post en vind je t.z.t. op intranet, onder het kopje OR. Naam: Rik Huisjes Post: Biddinghuizen Functie: Vrijwilliger Het was interessant om te zien wat voor campagne er komt over de brandveiligheid voor iedereen. Het was leuk dat we uitleg kregen, hoorden hoe de campagne is opgezet en hoe wij als brandweermensen ook onze ideeën er in kwijt konden. Hoe je de mensen in je eigen omgeving kunt voorlichten c.q. adviseren over kleine aanpassingen. Denk hierbij aan een blusdeken, rookmelders, brandblussers e.d. Hierdoor kan veel leed worden voorkomen. Ik denk dat wij als vrijwilligers alleen mensen in onze directe omgeving over kleine dingen kunnen voorlichten. Wij hebben ook nog onze eigen baan. Maar mensen die in vast dienstverband bij de brandweer werken, kunnen misschien voorlichtingen e.d. bij scholen, bedrijven en eventueel andere verenigingen geven. Ik verwacht niet dat het slechter wordt in de toekomst. Er zijn tegenwoordig al strengere eisen bij oplevering van nieuwe woningen zoals de rookmelder die nu verplicht is. Bedrijven zijn ook verplicht om brandblussers te hebben. En als er goede voorlichting wordt gegeven dan zullen mensen misschien zelf ook de nodige aanpassingen doen. Naam: Gert de Jongste Post: Dronten Functie: Bevelvoerder Contact: Agnes Keijzer, ambtelijk secretaris OR tel / mobiel Ik wist na aankondiging van deze avond niet precies wat ik er van moest verwachten maar dit werd mij tijdens de avond al snel duidelijk. Deze campagne wordt in ieder geval zeer professioneel aangepakt. Ik hoop dat dit een positieve uitwerking heeft bij de bevolking zodat we het percentage branden en ongevallen in en om huis, mede door deze campagne, kunnen verkleinen. Dat er zeker op het gebied van preventie winst te behalen valt om de veiligheid van de bevolking te verbeteren. Vooral de opmerkingen van de personen die in de getoonde filmpjes werden geïnterviewd vond ik opmerkelijk. Men gaat gemiddeld nogal nonchalant om met zaken als brandmelders en vluchtwegen. Ik zie ons nog niet op onze oefenavond langs de deur gaan voor het controleren en adviseren van woningen. Wel is er natuurlijk een mogelijkheid in de wijk te oefenen (in bijvoorbeeld een leegstaande woning) en de inwoners daarbij te betrekken. Laat ze zien waar een brand vaak begint, hoe je vlucht uit een woning die onder de rook staat en andere zaken die van belang kunnen zijn. Misschien kunnen we twee vliegen in één klap slaan, want dit lijkt mij meteen een goede actie voor werving van nieuwe vrijwilligers! Ik verwacht dat er een vrij lange periode nodig is, voordat we hier winst uit gaan behalen, maar daarvoor is deze campagne een goede start. Zoals Veilig Verkeer het jaarlijks terugkerende thema op de scholen organiseert met daaraan gekoppeld het fietsexamen zou Brandveilig Leven een dergelijk programma voor basisscholen kunnen ontwikkelen in de trend van brandpreventie. Naam: Kees van Dun Post: Rutten Functie: Vrijwilliger Ik heb samen met een aantal collega s van post Rutten de bijeenkomst in de brandweerkazerne in Emmeloord bijgewoond. Het viel mij op dat Marcel van Galen zijn verhaal boeiend vertelde en de nodige voorbeelden voor een brandveilig leven noemde. Ook de film die zich afspeelt in de toekomst (volgens mij het jaar 2050) was aardig en leerzaam. Het was jammer dat deze avond niet druk bezocht werd, maar ik ga er van uit dat al onze brandweercollega s er een andere avond bij zijn geweest. Het viel mij op dat er weinig mensen die in het filmpje om een reactie werd gevraagd op de hoogte waren van verschillende brandwerende of brandmeldende attributen. Na de pauze zijn we in een kleiner verband gaan overleggen over hoe we het publiek kunnen bereiken om na te denken over een brandvrij leven. Hier zijn veel goede adviezen uit naar voren gekomen. Door veel te oefenen met inzetten in bijvoorbeeld woonhuizen, sportkantines, openbare gebouwen, werkplaatsen, etc. kunnen we tijdens een werkelijke brandsituatie veilig onze blustaak uitoefenen. Ik verwacht dat als je deze term Brandveilig Leven landelijk uitdraagt met de nodige reclamefolders, publicaties en bijeenkomsten, er veel mensen over na gaan denken wat ze kunnen doen om zowel thuis als in hun werkkring de brandveiligheid te verbeteren. 2 Nader Bericht

3 Brandonderzoeksteam Flevoland en Gooi en Vechtstreek Na de zomervakantie starten de brandweerkorpsen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek met een brandonderzoeksteam. Arno van de Boom, specialist complexe projecten bij Brandweer Flevoland licht de oprichting van het onderzoeksteam toe.. Arno, vertel, wat heb je de afgelopen periode zoal gedaan ter voorbereiding? De afgelopen periode zijn we druk geweest met de organisatie van het brandonderzoeksteam. Het organisatieplan komt in juni in het MT. Als alles goed gaat, gaan we vanaf 1 september volgens plan aan de slag. Om mensen te attenderen op het bestaan van het team geef ik nu presentaties aan bevelvoerenden en officieren in Flevoland. Op die manier weten ze wat ze van het team kunnen verwachten en hoe ze een bijdrage kunnen leveren. Politie en verzekeraars doen al onderzoek naar brand. Wat is het verschil met het onderzoek van de brandweer? De politie zoekt oorzaak en eventueel een dader. De verzekeraar zoekt oorzaak en beoordeelt de schadeclaim. De brandweer kijkt naar de oorzaak van de brand en het brandverloop. Hoe heeft de brand zich kunnen verspreiden en welke brandpreventieve maatregelen kunnen we nemen. Er zijn overigens wel contacten met de politie, maar die zijn nog niet officieel vormgegeven. Dit is in de toekomst wel de bedoeling. Ik begreep dat in Gooi en Vechtstreek al langer wordt gewerkt met een brandonderzoeksteam? Dat klopt. Bij Brandweer Gooi en Vechtstreek wordt al wel onderzoek gedaan, maar nog niet volgens een bepaald plan. Samen gaan we nu volgens het nieuwe organisatieplan werken. Zowel in Flevoland als Gooi en Vechtstreek komen twee brandonderzoekers, waarvan ik er één ben. Waarom komt er een team brandonderzoek? Door de oorzaken van brand en het brandverloop te onderzoeken kunt je bepaalde trends zien en hierop je voorlichting verbeteren. Ook kunnen we opleidingen en oefeningen aanpassen op basis van ervaringen. We leren dus van de onderzoeksresultaten. De Gamma-brand in Doetinchem heeft er zodoende toe geleid dat bij Gamma alle snel brandbare stoffen in brandveilige kasten komen te staan. Wanneer ga je als team een brand onderzoeken? We gaan ons richten op woningbranden met een bepaald karakter. Dat karakter kan de omvang van de brand zijn, of er wel of geen slachtoffers zijn, als er bijvoorbeeld twee brandhaarden zijn. Eigenlijk alles wat afwijkt van het kleine, bekende brandje. In de twee regio s tezamen komt dat neer op ca. 40 brandonderzoeken in woningen per jaar. Jaarlijks bepalen we wat we gaan onderzoeken. Nu zijn het dus de woningen, maar het kan zijn dat we ons in de toekomst ergens anders op gaan richten. Pilot AED voor post Almere Dennis van Slooten, ploegchef van de D-ploeg in Almere en vanaf 1 augustus teamleider Brandweerzorg Zuid, startte in april 2011 met de leergang Operationeel Manager (OM). Een belangrijk onderdeel hiervan is het optreden als projectleider. Vanuit het programma optimalisatie brandweerzorg koos Dennis voor het project Brandweer en AED. Dennis vertelt: Na enkele overleggen met hoofd Brandweerzorg Marlou Boot en de ambulancedienst is het AED project afgekaderd. De volgende stap was het samenstellen van een projectteam. Dit zeskoppig projectteam, met ieder zijn specifieke kennis en samengesteld uit mensen binnen de eigen organisatie, moest de input leveren voor het ontwikkelen van het implementatieplan om de pilot AED te kunnen starten en te draaien. Voorbereiding Voor de pilot daadwerkelijk kon worden gestart, moest de projectgroep veel voorbereiden. We moesten collega s extra opleiden en bijvoorbeeld een communicatietraject voor de Almeerse bevolking opstarten. Ook het opstellen van procedures en het tegen het licht houden van het bestaande nazorgplan hoorde bij de voorbereiding, aldus Dennis. Hij vervolgt: De pilot is 2 mei officieel gestart. Het komende jaar gebruikt de projectgroep om de pilot te monitoren en tussentijds te evalueren op het gebied van procedures, opleidingen en andere zaken. Verder denkt het projectteam vooruit: Wat zijn de gevolgen voor de rest van onze regio als de pilot in Almere slaagt? Uitkomst Hiervoor is een aparte groep samengesteld met vertegenwoordigers uit de regio. Deze groep zal later dit jaar antwoord geven op de vraag of de pilot geslaagd is. Het projectteam en de RAV (Regionaal Ambulance Vervoer) verdient een compliment, vindt Dennis. Naast het dagelijks werk hebben zij er veel energie in gestoken om dit project te doen slagen. Mede hierdoor ligt er een goed product wat vanuit de werkvloer goed ontvangen is. Op basis van de feedback en ervaringen tijdens de pilot wordt het AED project geoptimaliseerd en in de toekomst verder uitgerold. 3

4 Geslaagde oefening van veiligheidsregio s Flevoland en IJsselland Tunnel Tumult Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio IJsselland hielden op zaterdag 21 april 2012 in samenwerking met ProRail de Grootschalige Multidisciplinaire Oefening (GMO) Tunnel Tumult. Plaats van handeling was de Drontermeertunnel, onderdeel van de Hanzelijn. Tijdens deze oefening stonden de ramptypen is gemaakt naar aanleiding van ramptypen verkeersongevallen op de aanleg en de toekomstige ingebruikname land, ontsporingen van of botsingen van de Hanzelijn. De oefening in de tunnel met/van reizigerstreinen en ongevallen in was om meerdere redenen bijzonder. De tunnels, ongevallen in treintunnels met passagierstreinen centraal. De keuze voor deze gio s. De ene opening van de tunnel ligt tunnel ligt namelijk in twee veiligheidsre- in Veiligheidsregio Flevoland en de andere in Veiligheidsregio IJsselland. De hulpdiensten deden in dit scenario dan ook aan beide kanten van de tunnel hun werk. Scenario In het scenario van de oefening kwam een goederentrein onderweg van Lelystad naar Zwolle net buiten de Drontermeertunnel aan de kant van Kampen tot stilstand door uit het spoor gelopen wagons. De oorzaak was een afgelopen wielband. Ongeveer 30 seconden later kwam de passerende intercity van Zwolle naar Lelystad langs. Deze schampte de buiten profielgeraakte goederentrein. Door de klap raakte de machinist van de goederentrein buiten bewustzijn. De machinist van de intercity zette direct na het incident een snelremming in en kwam tot stilstand deels in de open bak en deels in de tunnel, zijde Dronten. In de tot stilstand gekomen intercity ontstond brand en er was schade aan de betonwand. De deuren aan één zijde van de trein blokkeerden. Vanwege de stilstaande treinen in de tunnel trad automatisch het tunnelalarm in werking. Meldkamer Flevoland werd gealarmeerd. Op station Kampen stond tenslotte nog een stoptrein klaar voor vertrek richting Dronten. Een mooi en uitdagend scenario voor alle deelnemende (hulp)diensten. Doel Doel van de oefening was het creëren van een realistische situatie, waarbij (hulp)diensten multidisciplinair en bovenregionaal moesten samenwerken, maar tegelijkertijd de mogelijkheid kregen om de eigen monodisciplinaire oefendoelen te realiseren. De focus lag tijdens de oefening op kritische processen als alarmeren, opschalen, organisatie (leiding en coördinatie) en informatiemanagement. De evaluatie en borging van verbeterpunten in zowel de operationele als de bestuurlijke oefeningen vormen een belangrijk onderdeel van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Flevoland en Overijssel. In totaal waren meer dan 300 hulpverleners, 100 slachtoffers, 40 voertuigen en drie treinen bij deze oefening betrokken. Evaluatie De komende weken worden de bevindingen verzameld en zowel IOOV als de leden van de oefenstaf buigen zich de komende periode over een uitgebreide evaluatie. Campagnes Brandveilig Leven van start Met informatiemiddagen en -avonden is eind april voor alle medewerkers van Brandweer Flevoland op de verschillende kazernes het startsein gegeven voor de interne campagne Brandveilig Leven. Via de informatiebijeenkomsten ging Marcel van Galen in gesprek met onze organisatie over de vraag hoe we de samenleving kunnen betrekken om een Flevoland brandveiliger te maken. De sessies werden goed bezocht. Er kwamen bijna 230 collega s en voormalig collega s op de bijeenkomsten af. Aan de hand van een flimclip werd in groepjes interactief meegedacht over de vraag welke acties ingezet kunnen worden om het bewustzijn onder inwoners van Flevoland te verbeteren en wat onze rol daarin zou kunnen zijn. Leuke ideeën zoals een buurtpreventist, een brandweersoap op omroep Flevoland (Fikken Flevoland!) en een jeugdpreventiekamp werden geopperd. Externe Campagne Op 7 mei is ook de grootschalige externe campagne Brandveilig Leven, gericht op inwoners van Flevoland, gelanceerd. De campagne wordt ingezet om de inwoners van onze provincie er van bewust te maken dat zij daadwerkelijk een verschil kunnen maken. Door advertenties, busreclame, een website (www.brandveiligflevoland.nl) en via social media daagt de brandweer Flevolanders uit om na te denken over de brandveiligheid in hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van filmpjes, polls, een ideeënbus en een twitterspreekuur (#brandveiligfl). De campagne loopt tot 1 juli. Volgens Marcel is het doel van de campagnes helder: Natuurlijk doet de brandweer haar uiterste best om branden te voorkomen, slachtoffers te beperken en brandschade te reduceren, maar de rol die de burger daarin speelt, wordt vaak onbewust onderschat. In Flevoland willen we onze inwoners hierbij helpen. Hiermee nemen we dan ook een volgende stap in de richting van de brandweerorganisatie van de toekomst. De ideeën die uit beide campagnes komen, worden geïnventariseerd en bekeken op haalbaarheid. De geselecteerde ideeën zijn vervolgens de basis voor projecten die de komende jaren in Flevoland worden uitgevoerd in het kader van Brandveilig Leven. Binnenkort wordt hier een vervolg aan gegeven. 4

5 Dronten1 winnend team tijdens wedstrijden klasse Samen met het team van Biddinghuizen reisde Dronten1 28 april af naar Lichtenvoorde voor de provinciale wedstrijden. Het optreden leverde team Dronten1 een eerste plaats op. Geslaagde vaardigheidstoetsen in Dronten Na een gedegen voorbereiding heeft Brandweer Flevoland, Brandweerzorg Oost op 2 juni de gewestelijke vaardigheidstoetsen (voorheen brandweerwedstrijden) in Dronten georganiseerd onder auspiciën van het Algemeen Brandweer wedstrijdcomité (ABWC) in de klasse en TAS HD in Dronten. In het scenario werd melding gedaan van een handbrandmelding bij een leerfabriek. Het uitvragen leverde weinig extra onder de vloer opgevangen en gaf geen gevaar meer. De manschappen konden vervolgens de man achter in de loods verzor- informatie op. Ter plaatse zag het team een gen. Omdat de man vloeistof over zijn armen containerbrand tegen een aantal pallets. had gekregen, werd hij zo snel mogelijk per Door de container een stuk weg te trek- ambulance naar het ziekenhuis gebracht. ken had deze geen prioriteit meer. Na het openen van de loods, waar de handmelder Het optreden van team Dronten1 leverde geactiveerd was, werd een heftruck gevon- hen een eerste plaats op. Marcel Hanswijk den met twee pallets met een gevaarlijke en is er trots op dat een jonge ploeg met bijtende stof in vaten. Hiervan lekte er één. weinig wedstrijdervaring dit resultaat Achter in de loods lag een slachtoffer. bereikt. Marcel: Dit bereik je niet alleen als Bevelvoerder Marcel Hanswijk van Dronten1 besloot dat stabilisatie van de stof moest gebeuren in chemiepak. Hij maakte de ploe- bevelvoerder. Dit is teamwerk en chemie. Zaterdag 9 juni kwam het team in Beilen in actie. Ook hier ging team Donten1 met de IIn de klasse streden de deelnemers om een plaats in de tweede ronde die op 9 juni in Melisant plaatsvonden en 23 juni De deelnemers in de klasse TAS HD streden om een fel begeerde plaats in de landelijke finale die op 15 september in Graft de Rijp gen bewust van de bijkomende risico s en eerste prijs naar huis. Zaterdag 23 juni komt in Borne gehouden wordt. Het scenario vond wordt georganiseerd. Het scenario speelde het lek werd gedicht zonder met de vloeistof het team in actie tijdens de gewestelijke plaats in het theater De Meerpaal tijdens zich af in het gemeentehuis van Dronten. in contact te komen. Daarna werd de vloei- wedstrijden in Borne. een generale repetitie voor het programma Iemand ontdekte een brand in de rookruimte stof verdund met water. De vloeistof werd So you think you can dance. Tijdens de in de kelder van het gemeentehuis en alar- repetities kwam een lichtbak uit de toneelto- meerde de brandweer. Eenmaal ter plaatse, ren naar beneden vallen. Twee danseressen ontdekte de TS nog twee mensen in de kel- raakten bekneld en één danseres viel van het der. Door verkenning en een warmtebeeld- podium. Achter het podium was de toneel- camera werden de slachtoffers gevonden. meester bezig met soldeerwerkzaamheden Een van de slachtoffers was met zijn rolstoel en op het podium controleerde een monteur omver gevallen. De deelnemers moesten de verschillende lampen. De toneelmeester klus binnen 30 minuten klaren. Op deze baan alarmeerde de brandweer, maar vergat zijn is Brandweer Rijn IJssel groep Dieren eerste brander uit te doen. Deze brand kon eenvou- geworden. dig met een hoge drukstraal worden geblust. Daarna werden de danseressen bevrijd uit Voor meer informatie over vaardigheids- hun benaderde situatie en werd de monteur toetsen kun je terecht op de site van het uit de hoogwerker gehaald. De klus moest ABWC binnen 40 minuten worden geklaard. In deze klasse kwam Brandweer Bommelerwaard, groep Nederhemert als beste uit de bus. Marknesse wint eerste prijs brandweerwedstrijden NOP Jeugdbrandweer Lelystad door naar halve finale Het winnende team bij de jaarlijkse brandweerwedstrijden in de Noordoostpolder kwam dit jaar uit Marknesse. De wedstrijd vond plaats op zaterdag 21 april en werd georganiseerd door brandweergroep Creil. De deelnemende groepen werden getrakteerd op een melding van een ongeval met letsel en een aanrijding tijdens werkzaamheden bij het bedrijf Faber op het industrieterrein in Creil. De bedrijfsleider van Faber vertelde geschrokken wat er zich had afgespeeld. Een auto die het terrein op reed, kwam tot stilstand tegen het fietsenhok met daarnaast een hok met een aantal gasflessen. Tijdens de bevrijdingsactie van het slachtoffer kwam de bedrijfsleider in paniek naar de groepen toe met het verhaal dat zijn maat nog in het pand aanwezig was. In het bedrijfspand ging plotseling het alarm af. Binnen trof men een voertuig aan dat in brand stond. Na enig speurwerk vond men de maat van de bedrijfsleider onder in de smeerkamer. Na afloop sprak locoburgemeester van de Noordoostpolder W. Schutte een dankwoord uit voor de groepen. Hij was onder de indruk van wat hij deze dag had gezien. Daarna deelde hij de verschillende prijzen uit. Als laatste werd bekendgemaakt dat groep Marknesse, onder leiding van bevelvoerder Sylvie Peeters de eerste prijs in de wacht had gesleept. Zaterdag 21 april was Maassluis het strijdtoneel van de Lelystadse jeugdbrandweer. Tijdens de onderlinge wedstrijden ging het erom om bij de eerste twee te eindigen. Zowel de junioren- als de aspirantengroep bestond uit tien ploegen. De junioren kregen melding van een brand in een container. Met een snelle tijd werd deze uitruk afgesloten door bevelvoerder Menno Krol. De aspiranten waren pas als laatste aan de beurt, waardoor de spanning steeg. Ze kregen melding van een brand in een bedrijfspand. Na minuten kwamen ze aan bij de finale. Bevelvoerder Chantal van de Wint had hier een goed gevoel over en dat bleek terecht! Alleen de nummers één en twee zouden uiteindelijk doorgaan naar de halve finale. En dat laatste is ze gelukt. De junioren eindigden op een mooie tweede plaats en de aspiranten bereikten het allerhoogste niveau en werden eerste in de groep. Van harte gefeliciteerd. Op naar zaterdag 16 juni, de halve finale in Hoogeveen. 5

6 Vijf nieuwe auto s voor Brandweer Flevoland Brandweer Flevoland is vijf nieuwe voertuigen rijker. Het gaat om drie OvD auto s, een HOvD auto en een Informatie Management Voertuig. De auto s werden afgeleverd door Kenbri Fire Fighting die in de periode tussen bestellen en afleveren C&C Products had overgenomen. Buurtvoorlichters aan de slag in wijk de Tjalk Brandveiligheid en Wat doe jij bij brand zijn enkele thema s die de afgelopen jaren binnen Brandweer Flevoland aan de orde zijn geweest om de burger te informeren over de gevaren van brand. Maar hoe bereik je mensen in de directe omgeving en maak je hen echt bewust van de gevaren van brand? Hiervoor kiest de brandweer in Flevoland voor een andere insteek door de buurtvoorlichter als ambassadeur namens de brandweer de wijk in sturen. Maandag 20 mei was het aan de afdeling Risicobeheersing van post Lelystad om negen geselecteerde burgers als buurtvoorlichter de fijne kneepjes van het vak te leren. Een gemêleerde groep van zeer enthousiaste buurtvoorlichters, onderdeel van Concern en Werk, zaten aan het begin van de morgen nog wat onwennig in het instructielokaal. Deze groep - bestaande uit verschillende nationaliteiten - gaat binnenkort in wijk de Tjalk in Lelystad zo n 250 huizen langs en bieden de bewoners een gratis woningcheck aan. Maar voor de buurtvoorlichters kunnen beginnen, is er nog veel te leren. Tijdens het ochtendgedeelte kregen de cursisten een stuk theorie en het middagprogramma stond geheel in het teken van oefenen. Met het legitimatiebewijs dat de cursisten aan het einde van dag kregen uitgereikt, kunnen de buurtvoorlichters huisaan-huis de informatiebrief verspreiden en hun kennis aanbieden. Nico Buitink was als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hij vertelt dat na het besluit de vijf voertuigen aan te schaffen, het eisen- en wensenpakket per voertuig duidelijk door een projectgroep is vastgelegd. Voor de drie OvD auto s is als type voertuig gekozen voor de VW Transporter in een 4x4 uitvoering, voorzien van wat zwaardere veren en een iets grotere rijhoogte. Voor het HOvD en het Informatie Management Voertuig viel de keuze op de VW Touran, die met zijn hogere zit wat extra veiligheid en stevigheid biedt ten opzichte van de VW Golf Variant, die daarvoor in gebruik was. Voor de inrichting van de auto s is grotendeels gewerkt met materialen van Sortimo Bedrijfswageninrichting. Een bewuste keuze mede omdat Brandweer Flevoland daar al jaren zeer tevreden over is. Het zit goed en degelijk in elkaar. Voor het MDT (Mobiele Data Terminal) systeem is gekozen voor DatAction. In het MDT systeem zitten ingenieuze batterijsystemen, backupsystemen en onderspanningsbeveiligingen. Van de meldkamer Op het gebied van de meldkamerontwikkelingen zijn er zowel regionaal, interregionaal als landelijk ontwikkelingen gaande. Dat zal je niet geheel onbekend in de oren klinken. Samenvoegen, samenwerken en schaalvergroting zijn daarbij sleutelwoorden om te komen tot de gewenste en geëiste kwaliteitsverbetering bij de meldkamers in opgeschaalde vorm. OCSB vervroegde samenvoeging Utrecht is de planning ingrijpend veranderd OCMNL en is het idee ontstaan en grotendeels uitgewerkt om de Gemeenschappelijke Meldkamer De dagelijkse min of meer routinematige incidentafhandeling verloopt bij de Flevoland en Gooi- & Vechtstreek tussentijds Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland vervroegd samen te voegen. prima. Knelpunten ontstaan mogelijk bij incidenten met een daadwerkelijk grotere In maart dit jaar heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof van Amsterdam omvang zoals rampen en crises. Deze knelpunten zijn door de Inspectie Openbare Orde uitspraak gedaan in een rechtszaak die en Veiligheid in 2009 aangetoond door middel van de zogenaamde RADAR-toets. Flevoland was aangespannen. De uitspraak door de Ondernemingsraad van de Politie komt neer op een verbod van de versnelde De besturen van de veiligheidsregio s samenvoeging van de politiemeldkamers van Flevoland en Gooi- & Vechtstreek hebben beide regio s op één locatie, waarbij een aantal politiemedewerkers een standplaatswijzi- toen opdracht gegeven voor een gezamenlijk Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB), ging van Lelystad naar Naarden zou krijgen. met als doel de krachten te bundelen om Aangezien de politiemeldkamers deel uitmaken van Gemeenschappelijke Meldkamers te kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Gaande het proces heeft de betekende dit dat de vervroegde samenvoeging niet verder kon gaan. Veiligheidsregio Utrecht en het KLPD aangegeven zich te willen aansluiten bij het OCSB. In afwachting van een definitief standpunt Sinds de uitspraak van de Ondernemingskamer wordt door de verschillende betrok- van de Veiligheidsregio Utrecht is de ontwikkeling van het OCSB vertraagd. Daarna is ken partijen onderzocht op welke wijze de er een eerste doorstart gemaakt naar het vereiste kwaliteitsverbetering van de meldkamerfunctie bij rampen en crisissituaties Operationeel Centrum Midden Nederland. Met het aansluiten van de Veiligheidsregio wel gestalte kan krijgen. Nellie Ras onderzocht de bedrijfscultuur van Brandweer Flevoland: Waar is de virtueuze cirkel? Voor de afronding van haar studie Eindscriptie bedrijfskunde heeft Nellie Ras (teamleider multidisciplinaire vakbekwaamsie, aanbevelingen en het implementatietra- De resultaten van het onderzoek, de concluheid) onderzoek gedaan naar de bedrijfscultuur van Brandweer Flevoland. De titel van te downloaden op intranet onder Nieuws uit ject voor een cultuurbeïnvloedingstraject zijn het onderzoeksrapport luidt: Op zoek naar de regio. de virtueuze cirkel, waarmee zoiets als een opwaartse spiraal bedoeld wordt. Het tegenovergestelde van een vicieuze cirkel. De onderzoeksvraag Het blijkt dat er tussen de voormalige korpsen onderling verschillen bestaan in onder andere mentaliteit, gedrag, werkwijzen en manieren van communiceren. Dit alles heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Welke vorm van bedrijfscultuur is voor Brandweer Flevoland wenselijk en hoe kan deze gerealiseerd worden? In de tussentijd... Ondertussen wordt er in de Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland hard doorgewerkt. Meldingen en incidentafhandeling zijn immers van alledag. Wel of geen regionale, interregionale en/of landelijke ontwikkelingen. Het werk van de meldkamers gaat 24 uur per dag 7 dagen per week door. Meer informatie over de meldkamerontwikkelingen is te vinden onder nieuwsitems op het intranet. 6

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt.

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt. Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud Voorbereidingen invoering PPMO van start Jubilarissen in het zonnetje gezet Landelijke kwalifi catiewedstrijden Jeugdbrandweer in Emmeloord

Nadere informatie

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland! Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch

Nadere informatie

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 7 H e r f s t 2 0 1 3 3 Vaardigheden Leren, gezelligheid, teambuilding, vakbekwaamheid en netwerken. Dat staat centraal bij de vaardigheidstoetsen van het

Nadere informatie

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs!

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! 16 Achterop [tekening: Patrick van Gerner] Brandweer kleurwedstrijd Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! Je hoeft hiervoor geen stuk uit de te knippen, op www.nvbr.nl/

Nadere informatie

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 8 Winter 2013 Hijken (Dr) foto Dennis Groen 3 Brand Brummen In eerste instantie was een grote brand in Brummen niet heel complex. Maar de ene na de andere

Nadere informatie

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 11 Herfst 2014 Een dag om nooit te vergeten... 4 Jeugdbrandweer Met plezier theorie en praktijk leren en uiteindelijk meedoen met de jeugdbrandweerwedstrijden.

Nadere informatie

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden:

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden: Oktober 2012, jaargang 12, nr. 5 BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND In een crisis heb je van alles, behalve tijd Twintig jaar geleden: de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking B e h u l p z a a m D e s

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. Veiligheidsdag op AZC Venlo. Brandweer Haaglanden werkte mee aan wereldtop. Derde Nuclear Security Summit.

Brandweer. van Nederland. Veiligheidsdag op AZC Venlo. Brandweer Haaglanden werkte mee aan wereldtop. Derde Nuclear Security Summit. Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 9 Lente 2014 3 Schadevergoeding We zijn voor niets uitgerukt, dat moet je niet tolereren. Mensen die valse meldingen maken, mogen daar niet zomaar mee weg

Nadere informatie

wonden, krijg je heel wat voor je kiezen! Wat zijn je prioriteiten? Wat zijn de risico s voor het hulpverleningspersoneel?

wonden, krijg je heel wat voor je kiezen! Wat zijn je prioriteiten? Wat zijn de risico s voor het hulpverleningspersoneel? 2010 Januari Jaargang 4 Scheepsramp op het Amsterdam- Rijnkanaal, geen ondenkbeeldig scenario. FOTO: MARCEL KRADOLFER Oefening Breuklijn: scenario met actualiteitswaarde De omgeving van Breukelen was op

Nadere informatie

Innovatie 2013 THE YEAR WE MADE CONTACT

Innovatie 2013 THE YEAR WE MADE CONTACT Innovatie THE YEAR WE MADE CONTACT Innovatie Inhoudsopgave Voorwoord p. 06 Duikerstool: het nieuwe redgereedschap voor duikers p. 26 Net zo veilig achterin een tankautospuit, als in een achtbaan p. 08

Nadere informatie

komt voort uit de motivatie om mensen

komt voort uit de motivatie om mensen 2009 Oktober Jaargang 3 In andere regio s, zoals Rotterdam-Rijnmond, worden goede ervaringen opgedaan met AED first responderteams. Pilot met AED bij vier brandweerposten Eerste aanzet voor first respondernetwerk

Nadere informatie

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren.

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren. NR. 17 / juni 2013 DE VEILIGHEIDSREGIO Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GHOR, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie 3 Werken

Nadere informatie

Multi Nieuws. Vooraf. Tussenstand implementatie stafsectie Bevolkingszorg Toekomst met vertrouwen tegemoet. december 2013

Multi Nieuws. Vooraf. Tussenstand implementatie stafsectie Bevolkingszorg Toekomst met vertrouwen tegemoet. december 2013 december 2013 Multi Nieuws Nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Tussenstand implementatie stafsectie Bevolkingszorg Toekomst met vertrouwen tegemoet Op 15 april van dit jaar ging de stafsectie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid

brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid jaargang 3 nr. 6 maart 2014 Opp: 489m 2 50102 9 1 50101 Opp: 1531m 2 Meters 5 10 20 30 40 Bronnen: Esri Nederland,

Nadere informatie

Grip4. Vraagtekens na rellen in Haren. op hulpdiensten. Wolfsen: over vijf jaar functioneren regio s perfect

Grip4. Vraagtekens na rellen in Haren. op hulpdiensten. Wolfsen: over vijf jaar functioneren regio s perfect NUMMER 5 JAARGANG 7 OKTOBER 2012 Grip4 op hulpdiensten MULTIDISCIPLINAIR vakblad voor managers in hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing Wolfsen: over vijf jaar functioneren regio s perfect

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. Groot bereik CO-campagne. Centralisten leren van de luchtvaart. N Lente 2015. Jeugdkampioenen. Asbestbrand5.

Brandweer. van Nederland. Groot bereik CO-campagne. Centralisten leren van de luchtvaart. N Lente 2015. Jeugdkampioenen. Asbestbrand5. Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 13 Lente 2015 4 Jeugdkampioenen De jeugd heeft de toekomst. De Stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) zet zich dan ook vol overgave in om de jeugd warm

Nadere informatie

Onontkoombaar. EK, de Tour de France, de grote tennistoernooien en als klap op de vuurpijl dit jaar de. Olympische Spelen in Londen.

Onontkoombaar. EK, de Tour de France, de grote tennistoernooien en als klap op de vuurpijl dit jaar de. Olympische Spelen in Londen. Nieuwsbrief nummer 7 juni 2012 In dit nummer o.a.: Voorwoord 1 Vrijwillig bij de Zeeuwse Brandweer 2 Actualiteiten VRZ 3 Actualiteiten GHOR 6 Actualiteiten brandweer 6 Veiligheidsregio Zeeland is: Behulpzaam

Nadere informatie

5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013

5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013 5 jaar Brandweer Zuid-Limburg Focus Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL december 2013 Algemeen commandant Gerard van Klaveren had hier 5 jaar geleden voor getekend We hebben niet alleen geïntegreerd,

Nadere informatie

Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden

Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Colofon Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Hoofd- en eindredactie Lisette Wenink, team Communicatie Redactie Geluk Communicatie, Woubrugge INCIDENTGEGEVENS PER GEMEENTE Martijn

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. in gevangenissen Arnhem. Vier avonden crisis. Brandweer Fryslân Specialisten werken samen op het water.

Brandweer. van Nederland. in gevangenissen Arnhem. Vier avonden crisis. Brandweer Fryslân Specialisten werken samen op het water. Een koolmonoxidevergiftiging gaat snel. Het is daarom belangrijk dat u alert bent op de volgende symptomen: Hoofdpijn Misselijkheid Overgeven Vermoeidheid Verwarring Slaperigheid Versnelde hartslag Als

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek Nummer 21, juni 2014 De Veiligheidsregio Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GGD GHOR Nederland, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

BRANDWEER BEEMSTER. Klaas Hogetoornlaan 5 1462 JM Middenbeemster telefoon 0299 683616

BRANDWEER BEEMSTER. Klaas Hogetoornlaan 5 1462 JM Middenbeemster telefoon 0299 683616 JAARVERSLAG 2009 BRANDWEER BEEMSTER Klaas Hogetoornlaan 5 1462 JM Middenbeemster telefoon 0299 683616 WEGENKAART VOOR UITRUK BRANDWEER BEEMSTER jaarverslag Brandweer Beemster 2009 Pagina 1 van 56 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

In Company Studie. Mensen in beweging in een veranderingsproces. Het gras groeit niet harder door er aan te trekken, maar door de wortels te voeden

In Company Studie. Mensen in beweging in een veranderingsproces. Het gras groeit niet harder door er aan te trekken, maar door de wortels te voeden In Company Studie Mensen in beweging in een veranderingsproces Het gras groeit niet harder door er aan te trekken, maar door de wortels te voeden Margriet van den Broek Opleiding: Post HBO bedrijfskunde

Nadere informatie

Praktijk: KNRM kiest voor Sepura

Praktijk: KNRM kiest voor Sepura Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Jaargang 33, nummer 4, april 2013 Praktijk: KNRM kiest voor Sepura Actueel: Project X Haren: niets geleerd

Nadere informatie