S B W U JA A R B E R IC H T IN AAN DE SLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG"

Transcriptie

1 S B W U JA A R B E R IC H T IN AAN DE SLAG

2 NHOUD/ Voorwoord 3 1 Aan de slag voor onze cliënten 4 I N T E R V I E W Martijn Ross Ik heb nu vruchtbare grond onder mijn voeten 8 2 Aan de slag met onze organisatie 12 I N T E R V I E W Jannie de Lange Probeer het: kruip uit je schulp! 16 3 Aan de slag met onze partnerorganisaties 20 I N T E R V I E W Riekie Staal Volgend jaar wil ik weer naar school!' 24 4 Aan de slag met onze medewerkers 28 I N T E R V I E W Steven van der Meer Ook verslaafden zijn tot veel in staat 32 5 Aan de slag met medezeggenschap 36 Over de SBWU 39 I N T E R V I E W Björn-Boy van der Flier Het liefst wil ik een betaalde baan 40 SBWU in cijfers 44 1

3 , 2

4 / AAN DE SLAG! We blikken in dit jaarbericht vooral vooruit op de komende jaren: we willen Aan de slag. Verder met de herstelondersteunende zorg voor onze cliënten zoals die al jaren centraal staat in onze visie. Met aandacht voor vragen over relaties, dagbesteding, zingeving en werk. Op ieder van deze vlakken zoeken we samen met de cliënt naar mogelijkheden en kansen. We doen dit met extra daadkracht. Want de komende jaren verandert er door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veel voor onze ambulante cliënten. Voor de SBWU betekent het dat wij onze cliënten zo goed mogelijk willen ondersteunen om te kunnen voldoen aan de nieuwe verwachtingen en eisen. De Wmo betekent voor deze cliënten dat de gemeente voortaan bepaalt van welke voorzieningen zij gebruik kunnen maken en welke eisen er aan hen worden gesteld. Hoe dit er exact uit komt te zien is niet bekend, maar het is al wel duidelijk dat de Wmo een groter beroep doet op de eigen kracht. De samenleving accepteert steeds minder dat mensen aan de kant staan. Door doorstroming naar ambulante begeleiding zal een deel van de cliënten die bij ons verblijven uiteindelijk ook te maken krijgen met de Wmo. Herstelondersteuning, de kern van onze begeleiding, wordt nóg belangrijker. Onze kernwaarden, de vijf B s van Betrouwbaar, Betrokken, Bewust, Bekwaam en Betekenisgevend, bieden onze begeleidende medewerkers houvast. Voor een effectievere herstelondersteuning gaan wij de B van Bewust handelen de komende jaren opnieuw vormgeven. De Wmo heeft ook consequenties voor onze financiën, de huisvestingsportefeuille en onze relatie met gemeenten, andere ggz-instellingen en wijkgerichte organisaties in onze regio. Partnerschap en samenwerking staan daarbij centraal. Voor alle noodzakelijke veranderingen is in 2011 een stevig fundament gelegd. Wij kijken dan ook met vertrouwen naar deze opgaven. Vraagt u zich af hoe het staat met de eigen kracht van onze cliënten? Leest u de interviews met Riekie Staal, Martijn Ross, Björn-Boy van der Flier, Jannie de Lange en Steven van der Meer (locatiehoofd) en oordeelt u vooral zelf. Marlies van Loon Jan Berndsen Raad van Bestuur SBWU Terwijl dit jaarbericht al bijna bij de drukker lag, boog de Tweede Kamer zich over het al dan niet controversieel verklaren van de overheveling van de begeleiding bij langdurige zorg naar de Wmo. Het lijkt erop dat de beslissing hierover wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. Wij houden er rekening mee dat de overheveling naar de Wmo - met enige vertraging - alsnog doorgaat. 3

5 A V C 4

6 AN DE SLAG OOR ONZE LIËNTEN/ In onze dienstverlening staat de herstelondersteuning die onze medewerkers aan cliënten bieden centraal. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht, mogelijkheden, kennis en ervaringen van onze cliënten. Zij hebben zoveel mogelijk de regie over hun eigen herstel. Onze medewerkers staan naast hen voor informatie en advies. Dat cliënten deze aanpak waarderen blijkt wel uit het hoge cijfer dat cliënten de organisatie in 2011 gaven in een cliënttevredenheidsonderzoek: een 7,8. 5

7 / EIGENWAARDE Bij het herstel van cliënten speelt hun sociale omgeving een belangrijke rol. Een cliënt is niet alleen een bewoner met psychische problemen, maar is zelf ook een familielid, buurman- of vrouw, wijkgenoot, medewerker, vriend of vriendin. Die rollen bepalen hun gevoel voor eigenwaarde en geloof in eigen kunnen. Daarom stimuleren we cliënten om ook invulling te geven aan al die andere rollen. / ZELFREDZAAMHEID De overheid heeft nieuwe wetten in de maak de Wmo en de Wet werken naar vermogen. De Wmo doet, ook bij mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, een beroep op een grotere zelfredzaamheid. Ook de Wet werken naar vermogen spreekt de eigen kracht aan. Aan mensen met een beperking zal vaker worden gevraagd dat zij al dan niet betaald werken. Bij herstelondersteuning kijken we altijd naar een cliënt als persoon met talenten, interesses, mogelijkheden en kansen. Vanuit deze visie zullen we cliënten ondersteunen bij het aanwenden van hun eigen mogelijkheden. Zo hebben we een uitgebreid aanbod van vaardigheidstrainingen. En geven we hulp en advies bij het zoeken naar werk. / STEUN VAN NAASTEN Familie, vrienden, buurtgenoten en wijkorganisaties krijgen door de Wmo een grotere rol bij het herstel van een cliënt. Voor persoonlijk begeleiders van de SBWU betekent dit dat zij naasten (familie, vrienden, lot- en buurtgenoten) in een vroeg stadium betrekken bij de herstelondersteuning van cliënten. / SPECIALISTISCHE BEGELEIDING Bij de SBWU vinden we dat cliënten met specifieke problemen begeleiding mogen verwachten die op die problemen is afgestemd. Het gaat dan met name om cliënten met autisme of problemen met justitie, mensen met psychiatrische problemen in combinatie met een verslaving en jongeren tot 24 jaar waarbij specifieke adolescentenproblematiek speelt. Zij krijgen voortaan begeleiding van gespecialiseerde medewerkers. Ook werkt de SBWU hiervoor steeds nauwer samen met ketenpartners die behandeling bieden, zoals Altrecht, Centrum Maliebaan, de Van der Hoeven Kliniek en een aantal kleinere behandelinstellingen. B 2 6

8 EREIKT IN 011/ Uitbreiding drie nieuwe teams: team Castellum voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), team Grauwaart voor mensen met een ontwikkelingstrainingsvraag en team Paulus Potterhage dat deels zorg biedt aan mensen met een eetstoornis. Studenten met ASS die zelfstandig wonen op de Uithof krijgen ambulante begeleiding van de SBWU. Uitbreiding van de afdeling Zorgtoewijzing en Expertise met drie sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en een psycholoog. Uitbreiding van twee locatieteams met een in autisme gespecialiseerd psycholoog. Ontwikkeling driejarig trainingsprogramma voor mensen met een ASS, gericht op uitstroom naar zelfstandig wonen en leven. Start afdeling Werk en Dagbesteding met als doel het realiseren van een groter aanbod aan werkmogelijkheden en het adviseren en ondersteunen van cliënten die actief willen zijn. Ontwikkeling en implementatie participatieladder als instrument om in gesprek te komen met cliënten over de manier waarop zij participeren in de samenleving. Organisatiebrede 0-meting van participatieniveau cliënten in Onderzoek Juliuscentrum UMC naar wat bepaalt of cliënten herstellen en kunnen doorstromen en in hoeverre het begeleidingsaanbod hier voldoende op aansluit. Zorgmonitor 2011 laat zien dat 56% van de cliënten aangeeft dat na een jaar woonbegeleiding hun kwaliteit van leven verbeterd is. Dit percentage neemt toe naarmate men langer begeleiding krijgt. Bij meer dan 50% verbetert naar eigen zeggen ook het dagelijks functioneren. 7

9 M R 8

10 ARTIJN OSS/ Ik heb nu vruchtbare grond onder mijn voeten Sinds oktober woont Martijn Ross in een gloednieuw appartement van de SBWU in Leidsche Rijn. Moet je kijken wat een ruimte! En ik heb een grote badkamer en een eigen balkon waar ik straks als het zonnetje schijnt lekker op kan zitten! De komende maximaal drie jaar is Martijn onderdak bij de SBWU. Daarna stroomt hij uit naar een gewone huurwoning en een zelfstandig bestaan. Hoewel hij van heel ver komt, kijkt hij met vertrouwen naar de toekomst. Het gaat me lukken: ik heb nu vruchtbare grond onder mijn voeten. OP STRAAT Ik had veel problemen in mijn jeugd. Op mijn zeventiende woonde ik al in een kraakpand. Na de ontruiming van de Rembrandtkade in de jaren 80 stonden we plotseling met 40, 50 man op straat. Negentien was ik. Het was een ijskoude winter. Het leven op straat was in die tijd echt hard. Er waren helemaal geen sociale voorzieningen voor daklozen. Ik ben toen aan de drugs geraakt. Ik zag wel om me heen wat voor leven verslaafden leidden, maar ik was naïef, kon me niet voorstellen dat ik bijvoorbeeld ook zou gaan stelen. Dus wel. ALLES KWIJT Met Martijns ontdekking van harddrugs breekt een periode van een jaar of 25 aan waarin hij af en aan verslaafd is. Een paar keer lukt het hem af te kicken en leeft hij eventjes een normaal leven. Maar telkens valt hij weer terug. Op een gegeven moment lukt het hem om van de drugs af te komen met behulp van methadon. Door de methadon kon ik weer normaal functioneren. En toen zat ik ineens op een flatje in Overvecht. Alleen. Alles was ik kwijt: mijn vrouw, mijn vrienden, ik mocht mijn dochter niet meer zien. Ik was eenzaam en dronk steeds meer. Het was de donkerste periode in mijn leven. Op een gegeven moment zag ik het niet meer zitten. Ik dacht: Nou 9

11 A kan ik twee dingen doen: alles achterlaten en naar het buitenland vertrekken of me vrijwillig laten opnemen en opnieuw afkicken. Uiteindelijk heb ik me op laten nemen in de Van der Hoeven Kliniek. Daar heb ik een jaar gezeten. Daarna kon ik terecht bij de SBWU in Hoograven. Ik voelde me daar voor het eerst serieus genomen. Anders dan in al die jaren daarvoor waarin ik hulpverlening had, had ik het gevoel dat ik als individu werd gezien. Natuurlijk moest ik ervoor zorgen dat ik mijn woonruimte schoonhield en mijn eigen potje kookte, maar er was ook ruimte om te doen wat ik leuk vind. OPPAKKEN VAN CREATIVITEIT Doordat het steeds beter ging met Martijn kon hij het afgelopen najaar doorstromen naar zelfstandige woonruimte met ambulante begeleiding. Langzaam maar zeker pakt hij steeds meer oude interesses op. Ik kom uit een kunstminnend nest en teken graag. Dat wil ik weer gaan doen. Ik heb alle spullen al in huis en ik heb heel veel ideeën in mijn hoofd die ik wil uitwerken. Daarnaast ben ik begonnen met schrijven. Wil mijn levensverhaal op papier zetten. Het liefste zou ik van die twee dingen mijn werk maken. Maar ik vind werken als ervaringsdeskundige ook heel leuk. Bij Altrecht kan ik misschien over een tijdje in dienst komen als ervaringsdeskundige. Ik ga binnenkort ook op een schaakclub. Daar leg ik nieuwe contacten. BEVRIJD Ik kan me niet voorstellen dat ik nog afglijd. Dat kan ik trouwens ook niet maken tegenover mijn moeder en mijn dochter. Die hebben zo n last gehad van mijn verslaving. Mijn dochter was als kind bang dat ik dood zou gaan. De periode in de Van der Hoeven Kliniek was enorm zwaar. Maar ik heb altijd geknokt en toekomstdromen gehad. Juist door alle ellende die ik heb meegemaakt kan ik intens genieten van wat ik nu heb. Ik voel me bevrijd en wil graag wat zinnigs doen met mijn leven. V M 10

12 AN DE SLAG MET CREATIVITEIT Wil je jouw creativiteit prikkelen? Voorbeelden en kennis van bijvoorbeeld kunstgeschiedenis helpen! Word lid van een bibliotheek en voed jouw creatieve ontwikkeling met boeken. Zou je graag beter willen kunnen tekenen? Op YouTube vind je vele duizenden filmpjes die je laten zien hoe je dat aanpakt. Zoek bijvoorbeeld op portret schetsen. Is fotograferen jouw passie? Op kun je meedoen aan een gratis online fotografiecursus. Ook kun je hier terecht met vragen over fotografie of om je foto s te laten beoordelen en krijg je handige tips en tricks. Ook jouw levensverhaal op papier zetten? Lees het zelfhulpboek Op verhaal komen herinneringen als bron van wijsheid van Ernst Bohlmeijer en Gerben Westerhof. OLGENS ARTIJN/ 11

13 A M O 12

14 AN DE SLAG ET ONZE RGANISATIE/ Als wij kijken naar de cliënten die wij begeleiden, dan zien we een aantal ontwikkelingen. We weten dat de Wmo om een grotere zelfredzaamheid van ambulante cliënten vraagt. En we weten dat veel van onze cliënten specialistische begeleiding nodig hebben. De Wmo heeft bovendien financiële gevolgen voor onze organisatie: de zekerheid over onze inkomsten neemt af. Dit alles vraagt om aanpassingsvermogen en een bedrijfsvoering die perfect op orde is. Gelukkig is aan die bedrijfsvoering de afgelopen jaren veel gebeurd, zodat onze organisatie er sterk en financieel gezond voor staat. 13

15 / DUIDELIJKER PROFIEL Toch kunnen er natuurlijk altijd zaken beter of efficiënter. Zoals de manier waarop we binnen onze organisatie projectmatig werken. Of de doorvoering van nieuw beleid op onze locaties. Daar besteden we de komende tijd extra aandacht aan. Het is belangrijk dat onze organisatie een duidelijker profiel krijgt naar buiten: we zullen immers intensiever dan voorheen moeten samenwerken met behandelende organisaties, gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en politie. Alleen als zij weten wat de SBWU te bieden heeft, kunnen wij samen met hen een goed werkende zorgketen voor onze cliënten vormen. / MEER CLIËNTEN In de afgelopen jaren heeft de SBWU al een aantal cliënten van Altrecht overgenomen. Wij gaan ervan uit dat veel cliënten zich op termijn beter voelen als zij in een gewone wijk en dus niet in een instelling wonen. De eerste ervaringen zijn positief en we verwachten vóór 2014 alle langverblijvers van Altrecht voor wie een plek in de samenleving een goede optie is, over te nemen. Door deze ontwikkeling en de groei van ons aanbod voor mensen met autisme zal het aantal RIBW-plaatsen binnen onze organisatie uitkomen op ruim 700. Verder groeien zit er niet in: dat staat de overheid ons vanaf 2012 niet toe. Om lange wachtlijsten te voorkomen besteden we extra aandacht aan door- en uitstroom. / ANDERE HUISVESTING Een groot deel van onze woonruimten voor cliënten moet worden aangepast aan de normen van deze tijd. Onze organisatie heeft meer zelfstandige woningen/appartementen nodig, al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen. We proberen dit voor elkaar te krijgen door samenwerking met corporaties en particuliere ontwikkelaars. / DOORSTROOM EN UITSTROOM Door de Wmo moeten wij nog meer dan voorheen ook in onze ambulante begeleiding inzetten op door- en uitstroom van cliënten naar een zelfstandiger bestaan. Alleen zo blijft er ruimte voor nieuwe cliënten. Ook houden we ons aanbod van verblijfszorg opnieuw tegen het licht. / WIJKGERICHTE AANPAK Met de Wmo wil de overheid de participatie van mensen met een (psychische) beperking in hun eigen woonomgeving stimuleren. De SBWU ziet voor haar cliënten goede kansen om deel te nemen aan het gewone dagelijks leven. Het is de bedoeling dat mantelzorgers en maatjesprojecten steeds meer taken overnemen die tot nog toe door professionele zorgverleners werden uitgevoerd. Ggz-cliënten krijgen professionele zorg als en voor zolang die noodzakelijk is. / ELEKTRONISCH CLIËNTEN DOSSIER De SBWU werkt met speciale software voor ondersteuning van begeleiders en de registratie en administratie van cliëntgegevens. Het huidige systeem, IRIS, is toe aan vervanging. Daarom gaan we werken met een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier waarvoor de softwareontwikkeling in 2011 is aanbesteed. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem innovatief, veilig en gebruikersvriendelijk is en naadloos aansluit op de interne werkprocessen. / VEILIGHEID Voor de SBWU is veiligheid één van dé beleidsthema s de komende jaren. Het SBWU Beleidsplatform Veiligheid stelt voor dit jaar een actieplan Veiligheid met concrete prestatie-indicatoren vast. Voorbeelden van acties zijn een evaluatie van het veiligheidsmanagementsysteem, het afnemen van een veiligheidsvragenlijst onder medewerkers om hun veiligheidsbeleving te meten en een interne campagne om het veiligheidsbewustzijn en de kennis van het veiligheidsbeleid van medewerkers en cliënten te vergroten. In 2012 zal er tijdens de HKZ-audit getoetst worden of wij voldoen aan de nieuwe normen op het gebied van veiligheid. B 2 14

16 EREIKT IN 011/ Realisatie 75 appartementen voor SBWU-cliënten. Opstart Management Development-traject en onderzoek naar vormgeving projectmatig werken binnen de organisatie. Ontwikkeling en implementatie van Veiligheidsmanagementsysteem met onderdelen als digitaal melden, onderzoeken risico s binnen zorgprocessen, inventariseren risico s op cliëntniveau, medewerkersveiligheid en brandveiligheid. Ontwikkelen en testen van het digitaal meldformulier en instructie afhandeling incidentenmeldingen voor leidinggevenden en coördinatoren zorg. Verbetering van brandveiligheid locatie met een methodiek die inzicht geeft in de brandveiligheidssituaties. Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten. Ontwikkeling en publicatie handboek Veiligheid voor cliënten en medewerkers. Aanbesteding softwareontwikkeling Elektronisch Cliënten Dossier. Versterking netwerk, profilering in maatschappelijk veld. SBWU zit met gemeenten aan tafel om mee te denken over de uitwerking van de Wmo. Deelname initiatief Herstelondersteuning. Van kans naar realiteit in Het uiteindelijke resultaat van dit initiatief is de oprichting van een Werkplaats Herstelondersteuning. Dit is een samenwerking met zeven ggz-aanbieders in het land, Kenniscentrum Phrenos en GGZ Nederland. 15

17 J D 16

18 ANNIE E LANGE/ Probeer het: kruip uit je schulp! Jannie de Lange woont sinds begin 2010 in een éénkamerappartement aan de Utrechtse Heycopstraat. Over haar psychische problemen praat zij liever niet. Ik woon al heel wat jaren bij de SBWU en heb verschillende keren geprobeerd om weer zelfstandig te leven. Maar dan kreeg ik steeds een terugval. Ik ben blij dat mijn arts met de begeleiding heeft afgesproken dat ik hier kan blijven wonen. Een volledig zelfstandig bestaan is misschien niet haalbaar voor Jannie, maar dat weerhoudt haar er zeker niet van om een actief leven te leiden met vrienden, hobby s en vrijwilligerswerk. SAMEN ETEN Ik ben inderdaad veel de deur uit. Ik doe aan fitness en werk als portier bij de inloop van Altrecht aan de Lange Nieuwstraat. Daar kook ik ook drie keer in de week voor vijftien man. Vaak blijf ik dan eten. Daarnaast neem ik deel aan de eetgroep van de Revival Joykerk aan de Cremerstraat. Als ik behoefte heb aan rust, dan ga ik wandelen. Het liefst doe ik dat alleen, door het plantsoen langs de grachten. Kan ik lekker nadenken. Een paar keer per jaar ga ik op vakantie als gezelschap en begeleider van een oudere heer die ik via mijn moeder ken. Hij betaalt, ik mag het hotel en soms ook de bestemming uitkiezen. Voor dit jaar heb ik Sardinië gekozen, dat lijkt mij erg mooi! Maar eerst gaan we nog naar Zeeland. VRIENDSCHAP Veel van haar activiteiten onderneemt Jannie met vriendin Jeanny, die zelfstandig woont. We kennen elkaar van de Musketon, het sociaal-cultureel centrum in Lunetten. Daar heb ik hiervoor bij de SBWU gewoond. Jeanny en ik waren allebei bevriend met Ruben, één van mijn medebewoners. In de Musketon raakten we aan de praat en we bleken het heel goed met elkaar te kunnen vinden. Ruben woont 17

19 A J alweer een poosje in Rotterdam. Af en toe spreken Jannie en Jeanny met hem af. Maar vaker gaan ze met zijn tweeën op stap. U-PAS Iedere week gaan we een keer zwemmen in Den Hommel en we trekken er regelmatig op uit met de U-pas. Echt ideaal: die U-pas. Voor vijftien euro ben je er een hele dag uit. En dat is inclusief een lunch en koffie met gebak. Jeanny vertelt: We zijn laatst in Hindeloopen geweest. Kregen we een prijsvraag in onze handen geduwd. Ik ben daar niet zo van, maar Jannie nam er uitgebreid de tijd voor om hem in te vullen. Hadden we nog iets gewonnen ook: een suikerbrood! VERLEGEN Wat hen bindt? Jannie: Gezelligheid. We zijn allebei alleen en gaan er graag op uit. En we zijn gek op zwemmen en op eetgroepen. Jeanny vult aan: En een bepaald soort humor. We lachen veel! Jannie is dan wel een ondernemend type; op onbekenden afstappen ging haar niet altijd gemakkelijk af. Ik was vroeger best verlegen. Op de één of andere manier is dat sinds ik bij de SBWU woon over. Ik denk dat het komt doordat ik me meer op mijn gemak voel. En ik gebruik andere medicijnen waardoor ik wat ontspannener ben. Ik weet dat er best veel cliënten zijn die het moeilijk vinden om nieuwe contacten te leggen, maar ik zou willen zeggen: Probeer het toch! Kruip uit je schulp. Ik weet uit ervaring dat het de ene keer beter lukt dan de andere, maar dat geeft niets. Jeanny: Loop gewoon eens binnen bij een buurthuis. Of als je het heel moeilijk vindt geef je dan op voor het maatjesproject in Utrecht. V 18

20 AN DE SLAG MET HET LEGGEN VAN NIEUWE CONTACTEN Deelnemen aan activiteiten en (gratis) workshops helpt je om in contact te komen met nieuwe mensen in je woonomgeving. Wil je weten wat er te doen is in jouw omgeving? Op de website vind je een zingevend overzicht van onder andere activiteiten, ontmoetingsplekken en stilteplekken in Utrecht. Een andere manier om anoniem te oefenen met contacten leggen is Op deze Nederlandse chatroulettewebsite word je met behulp van webcam en microfoon in contact gebracht met onbekenden. Spannend en verrassend! Wil je oude contacten nieuw leven inblazen? Op kun je op zoek gaan naar oud-klasgenoten. Ook digitale netwerken als Hyves en Facebook kunnen helpen om in contact te komen met oude bekenden. OLGENS ANNIE/ 19

21 A M P O 20

22 AN DE SLAG ET ONZE ARTNER- RGANISATIES/ In 2014 moeten gemeenten alle ambulante zorg voor mensen met psychiatrische problemen vanuit de Wmo organiseren. Dit heeft gevolgen voor zowel de SBWU als onze cliënten. Voor cliënten betekent het dat zij niet langer recht hebben op een op hun individuele situatie afgestemd zorgaanbod, zoals zij dat nu via de AWBZ krijgen. De gemeente moet hen compenseren met een aanbod van voorzieningen, maar hoe ze dit doet mag ze zelf weten. 21

23 / WIJKGERICHT WERKEN Voor de SBWU betekent de overgang naar de Wmo minder zekerheid als het gaat om inkomsten. Dit kan gevolgen hebben voor de financiën en voor het personeelsbestand. Gemeenten willen dat aanbieders van wonen, zorg en welzijn hun aanbod beter op elkaar afstemmen en dat er een gerichte aanpak komt voor sociaal kwetsbare inwoners. Daarom leggen we bij de woon- en herstelbegeleiding nog meer nadruk op wijkgericht werken. De SBWU ziet de Wmo ook als een kans voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Door de betrokkenheid van gemeenten bij het verbeteren van de maatschappelijke deelname van ggz-cliënten zal de samenleving waarschijnlijk meer dan ooit voor hen openstaan. / VRAAG EN AANBOD DAGBESTEDING Doorstroom lukt alleen als cliënten herstellen. Een zinvolle dagbesteding kan daarbij een grote rol spelen, mits die aansluit bij de kwaliteiten en interesses van een cliënt. Wij streven ernaar dat 80% van onze cliënten in 2015 minimaal twee dagen in de week een voor hen betekenisvolle vorm van dagbesteding heeft. Hiervoor bieden wij dagbestedingsactiviteiten van zowel SBWU als externe organisaties aan. Cliënten die willen werken krijgen desgewenst ondersteuning. / AANBOD VERSTERKEN In de wijken waar onze cliënten wonen is vaak al aanbod van dagbestedingsactiviteiten en (vrijwilligers)werk. Daarom gaan wij kritisch kijken naar wat er al in wijken gebeurt en alleen activiteiten en projecten aanbieden die nog ontbreken of het aanbod versterken. Als voorbereiding hierop nemen wij deel in een aantal pilotprojecten zoals Wijkkracht 8 in de Utrechtse Rivierenwijk waarbij we vraag en aanbod van ondersteuning en activiteiten in een wijk bij elkaar proberen te brengen. We versterken onze relaties met gemeenten en wijkorganisaties. / TERUGVAL VOORKOMEN Het kan altijd gebeuren dat mensen een terugval krijgen en opnieuw hulp nodig hebben. De kans dat dit gebeurt is groter bij kortere begeleidingstrajecten. Daarom gaan wij samen met onze ketenpartners uitgestroomde cliënten volgen, zodat wij er op tijd bij zijn als zij dreigen terug te vallen. De wijkorganisaties waar wij mee samenwerken hebben hierbij een belangrijke rol. / REGIE BIJ CLIËNT Meer gebruik maken van het reguliere aanbod in wijken vraagt om een grotere zelfredzaamheid van cliënten en hun naastbetrokkenen. Die naastbetrokkenen en dan met name familieleden krijgen van de overheid een grotere rol toebedeeld: de primaire verantwoordelijkheid voor mensen met psychiatrische problemen wordt bij hen teruggelegd. Het stimuleren van buren- en lotgenotencontact en het gebruik maken van reguliere voorzieningen in wijken passen beter bij onze visie op herstelondersteuning. Onze begeleiders ondersteunen de cliënt, maar laten ook hierbij de regie en verantwoordelijkheid bij hem of haar zelf. / SAMENWERKING BINNEN GGZ Naast het nog wijkgerichter werken, intensiveren we onze samenwerking met partnerorganisaties in de ggz. Vooral om de toename van cliënten met zwaardere en gecombineerde psychiatrische problemen te kunnen opvangen. Om deze cliënten effectiever te kunnen begeleiden, ontwikkelen we een aantal zorglijnen : een op de doelgroep toegesneden aanpak. Het kan gebeuren dat cliënten opnieuw hulp nodig hebben nadat ze zijn uitgestroomd. De kans dat dit gebeurt is groter bij kortere begeleidingstrajecten. Daarom gaan wij samen met onze ketenpartners uitgestroomde cliënten volgen, zodat wij er op tijd bij zijn als zij dreigen terug te vallen. De wijkorganisaties waar wij mee samenwerken hebben hierbij een belangrijke rol. B 2 22

24 EREIKT IN 011/ Pilotproject Wijkkracht 8: onderzoek naar vraag en aanbod van zorg- en welzijnsorganisaties en voorzieningen in Rivierenwijk. In 2012 experimenteren we met het samenbrengen van vraag en aanbod. Samenwerkingsovereenkomst SBWU en Altrecht Eetstoornissen: SBWU verzorgt de woonbegeleiding van cliënten van Altrecht Rintveld die na een behandeling van hun eetstoornis nog niet zelfstandig kunnen of willen wonen. Zij kunnen terecht in twee woningen aan de Paulus Potterhage in Nieuwegein. Bekroning De Stadsbrug met de NIMA Zorgprijs. De Stadsbrug is een uniek bedrijfsverzamelgebouw dat ruimte biedt aan cliëntgeïnitieerde projecten op het vlak van werk en dienstverlening. De Stadsbrug is een samenwerkingsverband tussen de SBWU, Altrecht Talent en Stichting Gids. Intentieverklaring tot verregaande samenwerking tussen SBWU en Centrum Vaartserijn. De SBWU gaat naar verwachting op 1 januari 2013 volledig samen met Centrum Vaartserijn. Een instelling die zorg op maat biedt aan mensen die (tijdelijk) dak- of thuisloos zijn, veelal op basis van een psychiatrische kwetsbaarheid. 23

25 R S 24

26 IEKIE TAAL/ Volgend jaar wil ik weer naar school! Vijftien jaar geleden had Riekie Staal een goed leven met een prima baan, eigen woonruimte, een fijne familie. Op 10 april 1997 is ze op weg naar haar werk als ze slachtoffer wordt van een gewelddadige aanval door twee onbekende mannen. Een traumatische gebeurtenis die diep ingrijpt in haar geluk en welzijn. Toch duurt het jaren voordat ze aan de verwerking kan beginnen. Kort erna werd ik zwanger en stond mijn leven nog meer op zijn kop. Het was geen gemakkelijke zwangerschap en mijn schoonvader kwam ook nog eens te overlijden. De mensen in mijn omgeving vonden dat ik sterk moest zijn en maar niet meer moest denken aan wat er met mij gebeurd was. VECHTEN VOOR KIND Maar het gaat niet goed met Riekie. Als haar zoontje twee jaar oud is, verlaat ze haar vriend. Samen met haar kind krijgt ze onderdak in een opvangcentrum. Ik leerde daar een jongen kennen die mij liefde gaf. Ik wist niet dat hij harddrugs gebruikte. Daardoor waren de leefomstandigheden niet goed voor een klein kind. Mijn zoontje is van mij afgenomen en bij zijn vader gaan wonen. Dat heeft mij heel veel verdriet gedaan. Ik kwam daardoor nog niet toe aan het verwerken van de aanval: ik moest vechten voor mijn kind. En ondertussen ging het heel slecht met mij. Ik slikte wel vijftien pillen op één dag en blowde veel. TRAUMAVERWERKING Na wat omzwervingen krijgt Riekie in 2005 een verwijzing van een psychiater voor een plek bij de SBWU, waar ze eerst begeleid woont en vanaf 2008 alleen nog ambulante begeleiding krijgt. De gesprekken met de psychiater doen haar goed. Maar de nachtmerries bleven. 25

27 A R Ik sliep niet en wilde niks. Een psycholoog stelt Riekie voor om EMDR-therapie te doen. Een korte, krachtige therapie die vooral succesvol is bij traumaverwerking. Het werkt met klikjes die je via een koptelefoon hoort. Ik had er eigenlijk helemaal geen vertrouwen in. Toch wordt EMDR de ommekeer in Riekies leven. Ik ben vijf keer geweest. Eerst voelde ik me slechter, want alles kwam weer naar boven. Maar na een keer of twee, merkte ik juist dat ik me steeds sterker ging voelen. ZONDER MEDICIJNEN Nu ziet Riekies leven er heel anders uit. Vroeger was ik heel onzeker, ook door mijn slechte gebit. Na de EMDR ben ik dertig kilo afgevallen en voor het eerst in twintig jaar weer naar de tandarts geweest. Ik durf nu voor mezelf op te komen en leef een veel actiever leven met veel vrijwilligerswerk. Ik help bij Zinnenprikkelsbijeenkomsten en als ze bij De Shelter hapjes of een maaltijd nodig hebben bij een activiteit, dan bellen ze mij. Iedere week werk ik drie ochtenden in een SBWU-huis van De Shelter, waar ik schoonmaak en de bewoners help met bijvoorbeeld boodschappen doen en pinnen. Ik krijg zóveel liefde en waardering van hen. Dat doet mij zó goed! NIEUWE TOEKOMST Riekie straalt. Het is duidelijk dat het goed met haar gaat. Ze durft te dromen van een nieuwe toekomst, zónder begeleiding en mét betaald werk. Nu zit ik nog in de schuldhulpsanering, maar volgend jaar wil ik weer naar school! Zodat ik een betaalde baan kan gaan doen, liefst iets in het welzijnswerk. Bijvoorbeeld als huisbegeleidster. Of iets met kinderen. V 26

28 AN DE SLAG MET HET VINDEN VAN EEN OPLEIDING Als je overweegt om weer naar school te gaan en je afvraagt welke mbo-opleiding iets voor jou zou zijn, doe dan eens de test op Ook de website bevat een studiekeuzetest en je kunt er zoeken naar een opleiding in je eigen regio. Heb je moeite met leren? Je bent niet de enige. Tegenwoordig kun je veel technieken leren die helpen bij het studeren. Op volg je online cursussen tegen betaalbare prijzen. Bijvoorbeeld in snellezen, mindmappen, geheugentraining of schrijven. Ben je dyslectisch? Dan is de training studeren met dyslexie misschien iets voor jou. Wil je eerst een beter beeld krijgen van wat een bepaald beroep inhoudt, voordat je een opleiding kiest? Op vind je filmpjes van honderden verschillende beroepen en branches. OLGENS IEKIE/ 27

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WERELD- STAPPEN Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo dacht ik twee jaar geleden

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel najaar 2014 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Brochure voor jongeren ribw arnhem & veluwe vallei 3 Voorwoord Voorwoord Werkwijze Wonen Stap voor stap naar zelfstandigheid Contactgegevens

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki?

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 7. Bijlage Resultaten enquête Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 1. Waarom ben je aan het project begonnen? (Για ποιό λόγο ξεκίνθςεσ να ςυμμετζχεισ

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5 Kijken wat

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN Een steuntje in de rug bij het dagelijks leven

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement 1 Wie zijn wij en wat gaan wij vertellen? Begeleiden (visie en werkwijze, ook in vergelijking met behandelen)

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Lars (33) werkt 7 jaar als adviseur in de vastgoedsector, voornamelijk in kantooromgevingen. Sinds een half jaar heeft hij een nieuwe werkgever.

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING Als kinderen naar het voortgezet

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010 Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel Henriette Visser 23-09-2010 Werken aan herstel bij hersenletsel Hoe vanzelfsprekend is het? Marjan en Henk: Ze moeten vragen wat we willen. Je moet zelf ook

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

informatie over RIBW Brabant informatie over de dienstverlening van RIBW Brabant voor zorgprofessionals

informatie over RIBW Brabant informatie over de dienstverlening van RIBW Brabant voor zorgprofessionals informatie over RIBW Brabant informatie over de dienstverlening van RIBW Brabant voor zorgprofessionals BASIS VOOR HERSTEL Iedereen kan te maken krijgen met een ernstige psy chiatrische aandoening. Dat

Nadere informatie

DigiContact. in één klik jouw ondersteuning

DigiContact. in één klik jouw ondersteuning DigiContact in één klik jouw ondersteuning Welkom bij DigiContact Ondersteuning van vandaag DigiContact is de ondersteuning van deze tijd. Speciaal voor mensen die zelfstandig wonen en werken, maar soms

Nadere informatie

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan?

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Jolanda gaat op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Jolanda (33) werkt als hypotheekadviseur in het bankwezen.

Nadere informatie