uitblinkers of uitslovers? + Terrassentest! Honours honours studenten: special

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitblinkers of uitslovers? + Terrassentest! Honours honours studenten: special"

Transcriptie

1 9 Honours special 17e jaargang 12 april 2012 redactioneel onafhankelijk magazine van de Hanzehogeschool Groningen Foto: Pepijn van den Broeke uitblinkers honours studenten: of uitslovers? + Terrassentest!

2 Excellentielector weet inmiddels waarin uitblinkers anders zijn Moed, wijsheid en wereldburgerschap Sinds 2009 loopt Marca Wolfensberger stad en land af om te onderzoeken wat het hoger onderwijs moet verstaan onder excellentie en excellentiebevordering. Een docent moet er trots op zijn dat studenten beter zijn dan hij. Met uw welnemen, excellentie blijft een beetje een vaag begrip. Het ís ook onduidelijk. Sommige mensen vinden het zo moeilijk te definiëren dat ze zeggen: begin er maar niet aan. Maar dat doe ik dus wel. Je moet het onderzoek wel afkaderen, want de factoren die samenhangen met het beroep zijn te divers. De kwaliteiten waarover álle excellente beroepsbeoefenaren beschikken, daar gaat het me om. Wat zijn die kwaliteiten dan? Heet van de naald: we ronden nu een vrij groot onderzoek af waarbij we 150 professionals hebben geïnterviewd over het onderscheid tussen normale en uitstekende medewerkers. De uitkomsten hebben we getoetst bij driehonderd kenners in het buitenland. De professionals die erbovenuit steken reageren snel op onverwachte omstandigheden, ze hebben de moed en de wijsheid om besluiten te nemen en ze creëren een vertrouwelijke sfeer om zich heen waardoor teamgenoten het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat lijkt wel de beschrijving van een sportcoach. Zelf viel me de gelijkenis met een docent op. Ook hier hebben we een nog niet gepubliceerd onderzoek lopen, onder 750 Nederlandse docenten in het wetenschappelijk onderwijs en zestig van hun collega s in de Verenigde Staten. We bedienden ons van vragenlijsten en interviews. De voorlopige resultaten zijn dat docenten die erin slagen om het beste uit gemotiveerde studenten te halen interactief lesgeven, dat wil zeggen dat ze een uitwisseling van ideeën op gang weten te brengen. Ze maken een verbinding met de studenten. Er ontstaat een community, een gemeenschap van docenten en studenten die wordt gekenmerkt door een sterke inhoudelijke betrokkenheid. In de film Dead Poets Society loopt dat community-denken nogal uit de hand. Er zitten zeker risico s aan. De docent moet gericht zijn op het creëren van gelijkwaardige relaties. Het is altijd een zoektocht naar een balans tussen vrijheid en structuur. Een docent moet het over het vermogen hebben om trots te kunnen zijn dat studenten beter zijn dan hijzelf. Hij moet dat zelfs aanwakkeren. Dat geldt ook voor zaken als global mindedness....? Onder honours-studenten bevinden zich de leiders van de toekomst, mensen die hoge posities zullen verwerven. Het is van belang dat zij zich er bewust van zijn dat ze wereldburgers zijn. Dat hun beslissingen gevolgen hebben voor de samenleving en de wereld. Met andere woorden, de keuzes die ze in de toekomst maken hebben een ethische component. Op dat vlak moeten ze sensitief zijn. In sommige bedrijven is winstmaximalisatie de hoogste vorm van ethisch handelen. Wie vertrouw je je geld toe: de bankier die het alleen te doen is om geld, of de bankier die een bijdrage wil leveren aan het oplossen van wereldproblemen? De milieuvervuiling, de armoede, water- en voedselschaarste. Het zou toch geweldig zijn als onze honours-studenten leren en uitdragen dat er meer is dan winst maken? Honours-studenten uit binnen- en buitenland zijn daarvoor ook enorm gemotiveerd, zo blijkt uit een onderzoek van de leden van de kenniskring en hun contacten in het buitenland. Dat kan zijn, maar in honours-trajecten zie je vooral studenten die tijd over hebben en hard werken. Niemand, werkelijk niemand, wordt heel goed als hij niet hard werkt. Dat hoort er gewoon altijd bij. Maar je hebt gelijk als je bedoelt dat hard werken alleen niet voldoende is. Begin oktober houdt de HG een internationale conferentie over het opwekken van excellentie. Misschien komt daar onderzoek naar voren waaruit blijkt dat ijver en hoge cijfers halen goede voorspellers zijn van wie excellente professionals zullen worden. Maar dat zou werkelijk baanbrekend zijn, een enorme verrassing, want tot nog toe is dat nog nooit gebleken. Excellente studenten blinken uit door gedrevenheid voor andere zaken dan hoge cijfers halen. Foto: Luuk Steemers In 2009 had Nederland 750 honoursstudenten, nu heeft alleen de HG er al 650. Het gaat goed, maar nog niet goed genoeg. We zitten nog niet op het streefgetal van vijf procent. Maar ik maak me meer zorgen over het feit dat Nederlandse honours-studenten zo wit zijn. Met name op universiteiten zie ik veel te weinig donkere studenten. Boudewijn Otten Honours special 2 HANZEMAG DONDERDAG 12 APRIL 2012 [9]

3 INHOUD Honours special Pagina 4 Pagina 11 Pagina 14/15 Versus: Arbeidsflexibilisatie? Er is genoeg geflexibiliseerd, ook op de HG. Bij de les: Een lesje speedreading en mindmapping in steenkolen-engels Gewone studenten over Honours-programma s: Het kan ook zijn dat reguliere studenten zich dan tegen van die slimmeriken gaan afzetten. Pagina 16/17/18/19 Honours-studenten over hun programma s: Als ik er niets naast kan doen, verveel ik me vrij snel. 25/27 Pagina 23 Pagina 25/26/27 Bij de Theatervoorstelling Verboden Wetenschapsmonologen is het mopperen geblazen. Zon, bier en een fraai uitzicht: HanzeMag test terrassen buiten de gebaande paden. Colofon HanzeMag is het redactioneel onafhankelijke magazine van de Hanzehogeschool Groningen. Het blad verschijnt tweewekelijks. Redactie-adres Zernikeplein 7 A0.04 en A0.05, Groningen Postadres Postbus 30030, 9700 RM Groningen T F E I Redactie Chris Wind hoofdredacteur Boudewijn Otten (eind)redacteur Luuk Steemers redacteur Rina Tienstra redacteur Loes Vader redacteur Fotografie Pepijn van den Broeke - Redactie HanzeMag Lay-out Renée Zaal - Basis lay-out Art Studio - Groningen Productie Redactie HanzeMag & Grafische Industrie De Marne B.V. Oplage: Advertenties Bureau Nassau Abonnementen 60 euro per jaar /15 16/19 12/13 Hoofdredactioneel Eergevoel Bijna drie jaar geleden is het alweer. We maakten een HanzeMag over het meeste besproken woord van de Hanzehogeschool: excellentie. Wat zag de hoger onderwijswereld er toen nog gezond uit. De special kwam uit in oktober, maar het leek of de lente was aangebroken. Niemand had het over diplomafraude, excellentie was het woord van De Hanzehogeschool kreeg 2,38 miljoen euro subsidie om toptalentprogramma s voor excellente studenten op te zetten. Marca Wolfensberger was net aangesteld als lector Excellentie en was vol ambitie om er een groot succes van te maken. Niemand had nog echt een idee wat we er precies onder moesten verstaan, excellentie en excellente studenten. Zelfs Wolfensberger vermeed de term excellent liever, want wat was dan een excellent mens? Nu zijn we bijna drie jaar verder. Hoogste tijd om het onderwerp weer eens op te pakken, want wat zijn we in de tussentijd eigenlijk opgeschoten? Ondanks het feit dat dit nummer in april uitkomt, heeft de lente van toen plaatsgemaakt voor een gure herfst. Over de kwaliteit van studenten, diploma s en hoger onderwijs is weinig positiefs gemeld de laatste anderhalf jaar. Is er nog wel iets over van het optimisme van 2009? Studenten hebben misschien wel iets anders aan hun hoofd dan een extra honours-vermelding op hun diploma. Eerst maar eens zeker weten of het gewone diploma wat waard is, dan zien wel verder. Toch is er ondanks alle rumoer gestaag doorgewerkt aan honours-programma s en heeft Wolfensberger stug doorgezocht naar het antwoord op de vraag wat nu eigenlijk excellentie is. Of ze een antwoord heeft gevonden, lees je hiernaast. Hoe excellentie in de praktijk wordt toegepast, of het werkt, wat excellente studenten ervan vinden en wat gewone studenten van excellente studenten vinden, lees je verderop. Chris Wind [9] APRIL DONDERDAG HANZEMAG 3

4 Versus Arbeidsflexibilisering? Het kabinet is voorstander van een verdergaande flexibilisering van de arbeid en het inperken van de rechtszekerheid van ambtenaren. Vakbondsman Jack Schilder staat pal voor verworven rechten, maar Harm van Lieshout vindt dat de vakbonden zich drukker moeten maken over de outsiders. Harm van Lieshout, lector Flexicurity In de jaren negentig stemde de vakbeweging in met arbeidsflexibilisering. Via uitzendbureaus konden mensen een tijdelijk arbeidscontract bij een bedrijf krijgen. Als ze niet bij dat bedrijf konden blijven, maar wél lang genoeg werkten, kregen ze een vast contract bij het uitzendbureau. Dat bood uitzendkrachten meer zekerheid en werkgevers meer flexibiliteit. De meeste uitzendkrachten vinden via dit uitzendwerk vrij snel vast werk bij een reguliere werkgever. Maar het percentage uitzendkrachten dat na de maatregelen van eind jaren negentig in vaste dienst bij een uitzendbureau kwam, viel tegen. Daarom is de vakbeweging kritischer geworden. Flexwerk is niet erg, geen baan hebben is een stuk vervelender. Maar de meeste mensen geven nog altijd de voorkeur aan een vaste baan. Van mij mag het verschil tussen de rechtspositie van ambtenaren en nietambtenaren worden opgeheven. Waarom zou mijn rechterbuurman die voor een ministerie werkt andere rechten hebben dan mijn linkerbuurvrouw die voor een privaat bedrijf werkt? De vakbeweging zou zich drukker moeten maken over de outsiders op de arbeidsmarkt. Middelbare mannen met een vaste baan hebben relatief veel zekerheid. Vrouwen, ouderen en jongeren hebben dat doorgaans minder, omdat ze vaker niet of flexibel werken. Deze groepen zouden meer rechten moeten krijgen. In Nederland zijn werknemers goed beschermd tegen onterecht ontslag en dat moet zo blijven. Terecht ontslag, wegens disfunctioneren of om bedrijfseconomische redenen, moet wat mij betreft soepel kunnen. Ik ben dus vóór versoepeling van het ontslagrecht, maar het leidt er wel toe dat de Nederlandse economie conjunctuurgevoeliger wordt: bij het ingaan van een recessie zal de werkloosheid sneller oplopen en bij het aantrekken van de economie zal ze weer sneller dalen. De fluctuaties worden groter. Foto's: Luuk Steemers Jack Schilder, HG-consulent van de Algemene Onderwijsbond We moeten in ieder geval geen Amerikaanse toestanden krijgen. Dat je een vast contract hebt van x uur en dan zomaar op straat kunt worden gezet. Alexander Pechtold van D66 heeft het maar over hervorming van de arbeidsmarkt. Hij denkt zeker dat mensen die hun baan kwijtraken zo weer worden aangenomen. Daar geloof ik niets van. Als 110 mensen werk zoeken en er is maar werk voor honderd, dan heb je gewoon tien werklozen, hoe je het ook doet. We zien zeker minder mensen met een vast contract. En er komen steeds meer zelfstandigen zonder personeel. Die mensen hebben enorme last van de crisis. Jongeren hebben ook niet meteen werk. Maar dat was in de jaren tachtig ook zo. Die blijven heus geen tien jaar werkloos. Vergeet niet dat de komende jaren veel mensen met pensioen gaan. Jongeren zullen hun plaats innemen. Ook bij de Hanzehogeschool komt het voor dat mensen drie jaar lang een tijdelijk contract krijgen en daarna worden weggestuurd. Vroeger kwam je na één jaar in vaste dienst. Kortom, er is wel genoeg geflexibiliseerd, ook op de HG. Wat is er zo luxe aan de rechtspositie van ambtenaren? De salarissen voor vergelijkbare functies zijn in het bedrijfsleven hoger dan bij de overheid en ze hebben vaak ook nog een leaseauto. Ik zie het niet gebeuren dat zulke arbeidsvoorwaarden ook worden gelijkgetrokken. Flexibilisering klinkt modern, maar het pakt vaak anders uit dan men het voorspiegelt. Neem het hoger beroepsonderwijs. Bij de verzelfstandiging van het hbo werd gezegd dat één van de voordelen was dat zelfstandige hogescholen de mensen een hoger salaris konden geven. Wat is daar van terechtgekomen? De docent kwam in schaal 11 in plaats van in 12. Men roept maar wat! Willem Muste 4 HANZEMAG DONDERDAG 12 APRIL 2012 [9]

5

6 Foto: Pepijn van den Broeke

7 Blaashallen lopen leeg Op 28 maart zijn de twee overdekte tennisblaashallen bij het Sportcentrum afgebroken. Vijftig studenten van de tennisverenigingen GSTC, Tam en Verracket assisteerden de medewerkers van het Sportcentrum en het Facilitair Bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen bij het schoonmaken en ontmantelen van de tweeduizend kilo wegende tennishallen. De tennisliefhebbers slaan hun een balletje inmiddels weer in de open lucht.

8 ISO is de beste van Nederland Het International Student Office (ISO) van de Hanzehogeschool is Nederlands beste begeleider van buitenlandse studenten. Dat stellen de studenten die de International Student Barometer invulden. Ze waardeerden de doorlooptijd van de procedures, onze interculturele sensitiviteit en persoonlijke begeleiding, verklaart ISO-teamleider Janine Brons. De aanmeldingsprocedure, de voorbereiding op de studie in Nederland en de gegevensautomatisering kunnen we nog verbeteren. In 2011 begeleidde het ISO 2200 buitenlandse studenten bij de aanmelding voor een studie, het aanvragen van een visum en andere praktische zaken. In 2008 stond ISO voor het laatst op nummer één. Alarmbel over taalniveau hbo-studenten Dat hbo-studenten slecht spellen en dat hun kennis van de grammatica te wensen over laat wisten we al, maar ze hebben ook problemen met begrijpend lezen. Dat verlaagt de kans van slagen bij tentamens, zo constateert de dienst Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam. De HvA, die schat dat één op twee eerstejaars het verwachte taalniveau niet haalt, zet al enige tijd programma s in om allochtone studenten bij te spijkeren. Maar vanaf dit jaar kunnen álle studenten binnenlopen tijdens de taalspreekuren. HG-hunks in kwartfinale Student of the Year Saeed Kosari, student Fiscaal Recht & Economie en Maarten Franckx, student Facility Management, zijn doorgedrongen tot de kwartfinale van de verkiezing van de Student of the Year. De deelnemers worden beoordeeld op hun uiterlijk, hun intelligentie en mediageniekheid. Op 23 april wordt duidelijk wie de twaalf halve-finalisten zijn (www.studentoftheyear.nl). Politie op de voet gevolgd HIT-studenten Bram Fokkens en Joost Zuidema maakten een systeem dat het mogelijk maakt om agenten letterlijk op de voet te volgen wanneer zij een gebouw binnengaan. Ze presenteerden hun plan op 2 april in Assen. Bram: Je kunt tegenwoordig heel makkelijk mensen volgen met bijvoorbeeld gps, maar zodra ze een gebouw binnenstappen, ben je ze kwijt. Het korps wilde graag een oplossing voor dit probleem en kwam bij het Hanze Institute of Technology (HIT) terecht. Wij zijn vervolgens gaan kijken wat er mogelijk was. Zenders en ontvangers waren geen optie, omdat ook die verstoord kunnen worden door muren. Uiteindelijk kwamen we uit op het Indoor Navigation System. We hebben een sensor op een schoen geplaatst die acceleratie, draaiing en het magnetisch veld meet. Daardoor kun je vrij nauwkeurig iemands locatie bepalen. Joost: Er was alleen één probleem: er is altijd sprake van een lichte afwijking. Bij een paar stappen geen probleem misschien, maar hoe verder je loopt, hoe groter die afwijking. Dat hebben we opgelost door na iedere stap de sensor te resetten. Dat leidde tot een enorme toename van de nauwkeurigheid. Bram: Het navigatiesysteem stelt de politie in staat om bij controle van een verdacht pand vanuit bijvoorbeeld een busje alle agenten op de voet te volgen. Alles wat de volger nodig heeft is een laptop en speciale software. Vervolgens kan hij ze real-life volgen terwijl ze het gebouw verkennen. Joost: De sensor op ons prototype is nog wel erg opvallend aanwezig, maar het is ook maar een eerste versie. Mocht de schoen echt op de markt komen, dan zal hij zeker ingebouwd zijn, bijvoorbeeld in de zool. Qua kosten moet je rekenen op ongeveer vijf- á zeshonderd euro per schoen. Heel betaalbaar, toch? Chris Wind NOC*NSF baalt van Zijlstra Sportkoepel NOC*NSF vreest dat de Nederlandse sport zal lijden onder de weigering van staatssecretaris Halbe Zijlstra om studentsporters te ontzien bij de toepassing van de langstudeermaatregel. Hierdoor hangt de sporters een boete van drieduizend euro boven het hoofd voor ieder jaar dat ze langer sturen dan de vastgestelde studieduur. Het NOC*NSF denkt dat een paar duizend studenten hun sport op een laag pitje zullen zetten om de langstudeerboete te ontlopen. Het NOC*NSF is nu naarstig op zoek naar sponsors. Twee nachten om (over) na te denken Op 26 april trekt een keur aan wijsgeren en ander diepzinnig volk naar Forum Images, waar ze de eerste Groningse Nacht van de Filosofie luister bijzetten. In drie zalen tegelijk vinden enige tientallen workshops plaats waarbij de bezoekers mogen meepraten en denken. Hooggeleerd publiek kan op 2 juni z n hart ophalen tijdens de Nacht van Kunst & Wetenschap waarin Healthy Ageing (gezond ouder worden) de hoofdrol speelt. Het credo van de Nacht vol muziek, theater, kunst, wetenschap en experimenten is: to die young, as late as possible. VU opent jacht op poepterrorist Iedere donderdag ledigt iemand z n darmen op steeds hetzelfde toilet van de medische faculteit van de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam. Hij laat de heer De Bruin niet te water, maar vlijt hem naast de pot neer. De inmiddels tot poepterrorist gedoopte onverlaat weet tot dusverre te ontkomen aan de pogingen om hem in de kraag te vatten. 8 HANZEMAG DONDERDAG 12 APRIL 2012 [9] Foto: Luuk Steemers

9 Het Master Gala 2012 is de eerste editie van een jaarlijks terugkerend festival waarin de relatie tussen Nederland en Duitsland centraal staan. Studenten jazz en klassiek van het Prins Claus Conservatorium speelden op 31 maart in de Oosterpoort onder leiding van de Amerikaanse componist en bassist John Clayton muziek van Duke Ellington, George Gershwin en van Clayton zelf. Hoogtepunt van de avond was de première van een gloednieuwe compositie van Joris Teepe en Don Braden: Work, Work, Work, over misstanden van slavernij en kinderarbeid. Foto: Deborah Roffel Het einde van de wereld Op 30 april beginnen Kim Snippe en Lars Buter aan hun reis naar Moermansk, met inwoners s werelds grootste stad binnen de Noordpoolcirkel. De studenten willen daar een project voor Begeleid Wonen op poten zetten. Hoe dat zo? Kim, derdejaars Maatschappelijk Werk & Dienstverlening: Voor de minor Aid & Development moet iedere projectgroep een duo afvaardigen dat een ontwikkelingsgebied bezoekt. Lars en ik zijn een groep van twee, dus dat was makkelijk kiezen. Lars, derdejaars Voeding & Diëtetiek: Moermansk, de Noordpool, het poollicht, de lange dagen. Ja, dat trekt me wel. Je zou dat rapport ook kunnen mailen. Kim: We gaan presentaties geven, Nikavrijwilligers persoonlijk informeren en, niet onbelangrijk, de handen uit de mouwen steken. Ze zien ons graag komen. Lars: Al was het alleen maar om te helpen hun kantoor in te richten. We zijn niet vies van aanpakken. Als we de stichting maar een stapje vooruit kunnen brengen. Wie moeten er in Moermansk begeleid gaan wonen? Lars: In Nederland is het normaal dat verstandelijk gehandicapten in woonwijken wonen. In Moermansk, in heel Rusland trouwens, zitten ze vaak in de instellingen. Een beetje achteraf. Kim: Zoals het nog niet eens zo heel lang geleden hier ook was. We brengen de komende tijd in kaart hoe Nederlandse organisaties voor gehandicaptenzorg begeleid wonen aanpakken. Het rapport dat we daarover maken, bieden we persoonlijk aan. Lars: Aan de stichting Nika, die de Nederlandse aanpak als voorbeeld wil gebruiken. Waarom gaan jullie met de auto? Kim: Het avontuur kilometer is een best end. Heen en terug doen we in totaal elf landen aan. Lars: En eenmaal in Moermansk heb je altijd vervoer. Wie weet wat we daar allemaal moeten en kunnen uitrichten. Succes dan maar: uspekhov! Kim: Moermansk is natuurlijk wel het eind van de wereld, maar er is best wat te beleven. Het is een universiteitsstad, dus we nemen zeker een kijkje in het studentenleven. Lars: Dat kun je allemaal volgen op downwithmurmansk.eu. Boudewijn Otten [9] APRIL DONDERDAG HANZEMAG 9

10 Van receptioniste tot psychodiagnostisch werker Ik doe nu werk waar mijn hart ligt Maartje Heeren (47) werkte vijftien jaar bij de Hanzehogeschool. Ze begon als receptioniste bij het College van Bestuur, een uitzendbaantje voor drie weken, twaalf uur per week. Maartje schopte het uiteindelijk tot managementassistente bij ICT. Tot ze zich realiseerde: wil ik dit tot mijn 65-ste? Na het invalbaantje kon ik blijven op de HG. Ik kreeg meer uren en toen er een secretaresse met zwangerschapsverlof ging, kon ik haar vervangen op het secretariaat Algemene en Bestuurlijke Zaken. Daarna heb ik nog even bij Bureau In- & Externe Communicatie (nu Stafbureau Marketing & Communicatie) op het secretariaat gezeten. Ik droeg toen altijd een knotje. De toenmalige directeur Financiële Economische Zaken, Bert Kleijweg, trok me letterlijk aan m n knotje en nodigde me uit te solliciteren als secretaresse. Dat heb ik gedaan en ik ben het geworden. In die tijd viel ICT nog onder FEZ, maar er was sprake van dat ICT zou worden losgekoppeld. ICT breidde zich enorm uit en ook het belang ervan binnen de organisatie werd alsmaar groter. Ik werd er managementassistente. Managers kwamen en managers gingen, maar ik bleef zitten waar ik zat. Het was een onrustige periode met veel veranderingen. Natuurlijk had ik ook functioneringsgesprekken. Daar was men eigenlijk altijd zeer tevreden. Ik kreeg wel eens de vraag of ik niet iets anders zou willen. Dan riep ik: nee, ik zit hier helemaal goed! Tot ik op een gegeven moment een functioneringsgesprek had met Henk Zwetsloot, toen directeur ICT en nu directeur bij Lentis, mijn huidige werkgever. Hij zei: Maartje, je hebt het weer prima gedaan, maar wil je dit werk echt tot je 65-ste blijven doen? Ik schrok me een ongeluk. Ik deed mijn werk met plezier. Al was het nooit echt een bewuste keuze geweest. Ik was er ingerold en blijven plakken. Receptie, administratief, secretaresse en toen managementassistente. How far can you go? Hardcore ICT was ook niet iets om me verder in te ontwikkelen. Leidinggevende aspiraties had ik ook niet. Henk zei: ga eens uitzoeken wat je dan wel wilt. En ga eerst op een cursus nee zeggen. Hij vond mij tekortschieten als sparring partner. Ik was te meegaand. Ik denk dat weinig mensen dat ooit aan mij hebben gemerkt, maar Henk prikte daar doorheen. Ik deed een geweldige training bij Schouten & Nelissen. Met heel veel praktijk. Die training heeft me zover gebracht dat ik uiteindelijk in een loopbaantraject terecht ben gekomen. Bij Line Kamminga. Line heeft me prima begeleid. We maakten onder andere een MDI-gedragsprofiel. Dat geeft inzicht in je natuurlijke talenten en het gedrag dat je jezelf hebt aangeleerd omdat je denkt dat het werk dat van je eist. Op die manier kun je uitzoeken of je wensen bij je natuur passen. Toen ik aan het loopbaanadviestraject begon, had ik eigenlijk nog geen idee welke kant het op zou gaan. Ik was wel altijd geïnteresseerd in mensen. Maar ik ben geen verzorgend type. Beroepen als verpleegkundige vielen daardoor af. Uit het profiel kwam dat al dat organiseren en regelen aangeleerd was. Omdat het werk het van me vroeg. Maar het was niet iets waar m n hart lag. Dus iets met mensen en iets met psychologie maar niet iets verzorgends. Psychologie lag het meest voor de hand. Maar ik had nooit meer dan havo gedaan en ik twijfelde zelfs of ik wel een hboopleiding aan zou kunnen. Maar ik heb de stap gezet. Er was één opleiding in Nederland die in aanmerking kwam. Psychodiagnostisch Werk bij Saxion in Deventer. Eén dag in de week naar school en een uur of dertig thuisstudie. Ik ben veel minder gaan werken, en ik moest de studie zelf betalen. Het was een armoedige periode. Ik heb eigenlijk alles in één keer gehaald en in april 2010 studeerde ik af. Ik was veertig-plus en stond op het punt om mijn zekerheid, mijn vaste baan op te zeggen voor een tijdelijke baan. Ik moet bekennen dat er weinig Foto: Luuk Steemers vacatures zijn voor psychodiagnostisch werk. Het is vrij specialistisch werk dat bij de psychologen hoort. Mijn ervaring is dat de psychologen het prettig vinden om tests door een ander te laten afnemen. Je moet het ook vaak doen om er handigheid in te krijgen. Ook zit er veel tijd in het uitwerken van psychologische onderzoek. Voor organisaties is het aantrekkelijk omdat een hbo er goedkoper is dan een academicus. Lentis wil mij dan ook heel graag houden, maar door bezuinigingen worden tijdelijke contracten niet verlengd. In november loopt mijn contract af. Ondanks dat ik mijn zekerheid kwijt ben, heb ik geen moment spijt van deze keuze. Tenminste zo lang ik nog werk heb. Loes Vader 10 HANZEMAG DONDERDAG 12 APRIL 2012 [9]

11 Een tijdje terug stond Bastiaan van Achterbergh al eens voor een groep Honours-studenten. Nu mogen ook gewone studenten kennismaken met zijn workshop speedreading en mindmappen. bij de les Foto: Luuk Steemers Er zitten vier kikkers op een tak Op 20 maart stromen een stuk of zestig geïnteresseerden het Auditorium van Zernikeplein 11 binnen. Een gevarieerde groep van Duits-, Engels- en Nederlandssprekenden heeft zich aangemeld voor de workshop Speedreading & Mindmapping van het Network of Honours (Ne-Ho). Voor de verandering mogen alle geïnteresseerden, van binnen én buiten de Hanzehogeschool, meedoen. Twee van de Ne-Ho-medewerkers vinken bij de ingang de namen af. Iedere deelnemer krijgt een leeg groen A4 tje. Bastiaan van Achterbergh zegt dat zijn drie uur lange training normaal in de tijdsduur van één week wordt gegeven. Enthousiast spreekt de dyslecticus in steenkolen-engels een meertalig publiek toe. Mijn Engels is niet zo goed. Dan weten jullie dat alvast. Die waarschuwing maakt de dertigjarige Van Achterbergh meer dan waar. Duits is in de Engelse vertaling van Van Achterbergh Germanish. Ach, iedereen begrijpt wat de beste man bedoelt. De aanwezigen moeten My Ego op het groene papiertje schrijven. Braaf volgt het publiek de aanwijzing. Of iedereen even met z n papiertje wil wapperen. Het lijkt wel het CDA-congres dat moet stemmen. Door het wuiven van al die groene briefjes heen hoor je de zaal praktisch denken: WAAROM? WA- RUM? WHY? Daarna moet iedereen gaan staan, van het A4 tje een prop maken en die weggooien. Het is symbolisch bedoeld: je moet afstand durven nemen van je ego. Grappig. Op het scherm laat Van Achterbergh een plaatje zien van vier kikkers op een tak. Er zitten vier kikkers op deze tak. Één van hen besluit om ervan af te springen. Hoeveel kikkers zitten er nog op? Je bent snel geneigd om drie te zeggen, terwijl het nog steeds vier zijn. Van Achterbergh maakt hiermee duidelijk dat het besluit om te gaan Speedreaden & Mindmappen, nog niks aan de zaken verandert. Pas als je iets doet, zoals de kikker die van de tak springt, heb je er daadwerkelijk iets aan. Een ander punt is dat je je focusmoment moet vinden. Ik sta zelf om vijf uur op, zegt hij. In de mórgen?, roept een meisje ontzet, tot hilariteit van de zaal. Het echte werk begint met een warming-up voor de ogen. Bijna zestig man in de collegezaal schrijven met hun ogen hun naam op de muren. Je ogen zijn spieren, benadrukt Van Achterbergh. Ik garandeer dat je beter kunt snellezen als je deze oefeningen regelmatig doet. De theorie achter snellezen is gebaseerd op het gegeven dat lezers niet alle woorden hoeven te lezen om een tekst te kunnen begrijpen. Het begin van het woord is voldoende, stelt Van Achterbergh. De lezer hoeft ook niet alle regels te lezen. Één op de twee is al voldoende, één op de drie kan ook. Het wereldrecord snellezen staat op 1200 woorden per minuut. Een gemiddelde lezer komt niet verder dan 300 woorden. Met de methode van Van Achterbergh kunnen studenten, volgens Van Achterbergh, hun snelheid verdubbelen of verdriedubbelen. Na de lunch gaat het gezelschap aan de slag met Mindmappen. De mensen van Ne-Ho delen viltstiften uit. (Pure nostalgie: je krijgt het gevoel dat je weer in de onderbouw van de basisschool zit.) Mindmappen is samen te vatten als een veelkleurig spinnenweb maken van tekeningen en steekwoorden. Een goed gemindmapt spinnenweb herken je aan de verschillen in kleur en vorm. Dat kun je beter onthouden dan webjes waarin geen verschillen te zien zijn. De slotopdracht is, hoe kan het ook anders: maak een Mindmap van deze workshop. Er gaan witte blaadjes rond waarmee de zaal feedback mag geven. Van Achterbergh klimt op de tafel voor in de zaal. Als de aanwezigen zijn uitgepend, nodigt Van Achterbergh ze uit. Staan jullie op- en aanmerkingen erop? Vouw vliegtuigjes van het papier en gooi ze naar me toe. Hij ramt nog net niet op zijn borstkas, maar met z n lange bruine krullen lijkt hij verdacht veel op Tarzan als de kritiek op hem neerdaalt. Habon Abdulahi [9] APRIL DONDERDAG HANZEMAG 11

12 12 HANZEMAG DONDERDAG 12 APRIL 2012 [9] Illustratie: Meike de Haas

13 Honours-programma s op de Hanzehogeschool Honours special frick Erewoord Vertrekhallen voor hoogvliegers Begin 2013 zal vijf procent van de HG-studenten één of ander Honours-traject moeten volgen. Projectleider Pieter Veenstra heeft goede hoop dat de HG dat percentage uitblinkers haalt. Een student van de Hanzehogeschool (HG) die alleen maar tienen haalt is een uitstekende student. Hij excelleert, maar hij is niet excellent. Althans, niet naar de letter van de definitie die het Hanze Sirius Programma (HSP) gebruikt. In die definitie is een student excellent als hij één van de veertig Honours-trajecten volgt. Zo n traject is bedoeld voor studenten die iets extra s aan hun opleiding willen en kunnen toevoegen, zegt Pieter Veenstra, sinds januari 2009 HSP-projectleider. Nog tien andere hogescholen en acht universiteiten werken mee aan het nationale Sirius Programma van het ministerie van Onderwijs dat in totaal 48,8 miljoen euro uittrok voor wat men omschrijft als excellentiebevordering in het bachelor-onderwijs. Het stempel Honours De HG, die 2,4 miljoen ontving voor haar bijdrage, onderscheidt vier typen trajecten voor excellentiebevordering. Vanaf september 2012 zullen die trajecten worden gesierd met het predicaat Honours: de Honours Talentprogramma s, de Honours Specialisaties, de Honours Minoren en de Honours Individuele Routes. Het HSP-team bepaalt wanneer een traject het stempel Honours verdient. Vast beoordelingscriterium van het team is daarbij het vereiste eindniveau. Dat moet evident boven het niveau van een bacheloropleiding uitsteken. Daarnaast moet het traject vergezeld gaan van een beschrijving van een missie en een doel. Dat kan een maatschappelijk doel zijn, maar de missie kan zich ook richten op de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Zo formuleert het Instituut voor Rechtenstudies het doel van z n Honours-programma s in goed Nederlands als Creating Smart People. Dat zijn volgens de geboekstaafde missie: kritische, creatieve out-of-the-boxdenkers, mensen die breed onderlegd zijn en over leiderschaps- en burgerschapsvaardigheden beschikken. Bokken en schapen Programma s die aansluiten op de prioriteiten van het algemene HG-beleid hebben een streepje voor. Zo besloot het College van Bestuur in 2010 om de opleiding Advanced Sensor Application (ondergebracht in het Hanze Institute of Technology in Assen) het predicaat Honours te verlenen, waarmee de HG in één klap rond de 25 Honours-studenten rijker was. Gek is dat niet, meent Veenstra, Advanced Sensor Application is bijzonder en uniek. Studenten worden niet zomaar toegelaten. Een student moet z n plaats in een Honours-traject verdienen. Op dit moment volgen ongeveer 650 studenten een Honours-traject op de HG. De opleiding is verantwoordelijk voor het scheiden van de schapen en de bokken. De selectie geschiedt vóóraf. Honours-studenten moeten extra gemotiveerd zijn. Het moeten studenten zijn die een stapje meer willen zetten, meer uren in dezelfde periode willen maken. Kleine vijver De 4,8 miljoen euro die de Hanzehogeschool in de periode in Honours-trajecten heeft gestoken, is voor de helft afkomstig van het nationale Sirius Programma. Dat verstrekte de HG de opdracht om vijf procent van de studenten te verlokken aan een Honours-traject mee te doen. In de laatste tussentijdse evaluatie (de zogeheten audit van september 2011) constateerden de Sirius-vertegenwoordigers dat de HG halverwege is. Veenstra: We zijn zunig geweest. Die tweeënhalf procent waarop we uitkwamen, is het percentage over de volledige studentenpopulatie. We zitten hoger, tussen de drieënhalf en vier procent, als we uitgaan van de studenten vanaf het tweede jaar. Maar dat geeft wel een reëler beeld, want bijna alle HG-trajecten beginnen na de propedeuse. Veenstra sluit niet uit dat de HG de vijf procent haalt voordat de subsidietermijn in januari 2013 verstrijkt. Aan het aanbod en het enthousiasme van de schools ligt het zeker niet, zegt Veenstra. Iedereen zet alles op alles om de vijf procent te halen. De belangstelling van HG-studenten groeit, maar is nog niet erg groot. Het aantal geïnteresseerden houdt bij ons ook niet over, stelt Hilbrand Oldenhuis van Toegepaste Psychologie, waar van de 180 eerstejaars tien studenten solliciteerden op een plaatsje in het Honours-program. Maar de vijver is niet erg groot, want slechts zo n dertig studenten halen in één keer hun propedeuse, wat vanzelfsprekend een pre is voor toelating. In januari stopt de financiële bijdrage van het ministerie van Onderwijs. Veenstra gaat ervan uit dat het College van Bestuur geen punt achter de Honours-trajecten zet. Integendeel! Het bevorderen van excellentie-onderwijs is één van de pijlers het HG-beleid. Dus linksom of rechtsom, we gaan door. Het Hanze Sirius Programma heeft al nieuwe plannen op stapel staan. Veenstra: We willen bijvoorbeeld een leergang voor docenten opzetten. Excellente studenten verdienen docenten die hen op de juiste wijze weten te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Dat betekent dat Honours-docenten ook uitblinkers moeten zijn. Boudewijn Otten Het gaat slecht met de eer in Nederland. Tegenwoordig hoor je het woord eer vooral in een negatieve samenstellingen als eerwraak, eerzucht en eerloos. Zelfs eergisteren klinkt niet meer neutraal. Laatst beet een collega mij toe: Frick, jij bent niet van gisteren, maar van eergisteren. Aan eer lijkt geen eer meer te behalen. De Eerste Kamer staat al jaren ter discussie, de eerstelijnszorg zal de bezuinigingen misschien niet overleven en de eredivisie is ook niet meer wat het geweest is. Eeuwenlang gingen bepaalde beroepen gepaard met vanzelfsprekend eerbetoon. Eertijds sprak men de priester aan met eerwaarde, de arts was iemand om u tegen te zeggen, de minister een excellentie en de onderwijzer een meneer. Moet je nou eens kijken. Paters, priesters en profeten zijn pedo s, artsen klungelaars die nooit de vinger op de zere plek leggen, ministers onbetrouwbare baantjesjagers en onderwijzers Ocharm, de onderwijzer, dat stuk aangeschoten wild moet zich dagelijks teweerstellen tegen het addergebroed in de klas. Als die arme ziel een lesperiode afsluit met het uitdelen van rapporten, moet hij op het matje van bemoeimoeders en vaders komen die hem in een tienminutengesprek de mantel uitvegen. Hé, oetlul, hoe haal je het in je garnalenhersens om jantjepietje slechts een acht te geven? Ook bankiers bekreunen zich over het gebrek aan eerbied dat hen tegenwoordig ten deel valt. Eerlijk gezegd is dat wat overdreven, want deze paneelzagers in pak staan al eeuwen slecht te boek. Jezus had naar het schijnt weinig met ze op en de Groninger Johan van Nijenborgh schreef al dat alléén een lepelmaker eervol kan stelen. In Van Nijenborghs tijd, de zeventiende eeuw, betekende stelen niet alleen jatten, maar ook stelen aan lepels maken. Lepelmaker was een eerzaam beroep, waar je als ambachtsman eer mee kon inleggen. Maar de lepelmaker is uitgestorven. Het gaat slecht met de eer in Nederland. Het is dan ook ronduit dapper dat de Hanzehogeschool, ere wie ere toekomt, met ereprogramma s is begonnen, de Honours. Dapper, jawel. Want nooit eerder was de eer zo teer als in deze tijden waarin werkelijk niemand iemand nog met eerbied behandelt. Daarom adviseer ik mijn studenten: ereprogramma s? Bezint eer gij begint. Hajo Frick [9] APRIL DONDERDAG HANZEMAG 13

14 Honours special Honours-programma? Momenteel volgt één op de dertig studenten van de Hanzehogeschool (HG) een Honoursprogramma met extra studieonderdelen. De HG hoopt dat deze excellente studenten de lat hoger gaan leggen voor de reguliere student. Twaalf gewone studenten vertellen wat ze ervan vinden. Meike Kuipers (21), tweedejaars Communicatie Mijn vader betaalt mijn collegegeld. Verder moet ik alles zelf betalen. Daarom werk ik vijftien á twintig uur in de horeca. Dan blijft er weinig vrije tijd over om het Honours-programma te doen. Ik vind wel dat je het maximale uit je studie moet halen. Bovendien ben ik best onzeker over de toekomst. Met een Honours-programma heb je, denk ik, wel meer kansen op werk. Misschien dat ik daarom nog wel een Honours-minor of zo ga doen. Ik merk ook dat ik dit jaar minder uren nodig heb voor de studie dan in het eerste jaar. Als ik dan ook iets minder ga werken, lukt het misschien. Azdren Krasniqi (25), vierdejaars International Business Studies Ik betwijfel of Honours-studenten de lat voor andere studenten hoger leggen. In de praktijk zullen Honoursstudenten toch eerder groepsopdrachten met elkaar doen dan met anderen. Ze willen niet geremd worden. Zelf heb ik weinig behoefte aan zo n programma. Ik ben best tevreden met de inhoud van de studie en het niveau. Ik zit bovendien niet echt te wachten op extra werk. Ik heb mijn vrije tijd hard nodig om geld te verdienen voor de studie. Ik weet trouwens heel weinig van de opties en mogelijkheden die we hebben om een Honours-programma te doen. Dat zou best wel wat beter mogen worden gecommuniceerd. Femke de Jong (18), tweedejaars Hbo-Rechten Ik zit in de selectie van Nic/Alfa College dat in de korfballeague speelt. Ik train vier avonden per week, en dan zijn er ook nog de wedstrijden. Dat kost veel tijd, maar dat maakt niet uit als het je grote passie is. Daarom kan ik me ook best voorstellen dat studenten met passie voor hun studie extra werk willen doen voor hun studie. Best knap ook, maar voor mijzelf zie ik er niet zoveel in. Als je je HBO-Rechtendiploma haalt, een goede stage doet en sociaal goed in elkaar zit, zie ik niet in waarom je geen leuke baan zou kunnen krijgen. Daar heb je geen extra programma voor nodig. Misschien geldt dat wel voor andere studies. Yvonne Tienkamp (22), tweedejaars Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken Wegens ziekte in de familie moet ik thuis heel veel helpen. Daardoor heb ik geen tijd voor zo n Honours-programma. Als ik wel tijd zou hebben, zou ik waarschijnlijk wel zo n extra programma aandurven. Het staat goed op je CV en je wordt er beter door in je toekomstige beroep. Ik geloof niet direct dat de Honours-studenten het niveau optillen. Misschien wel als er veel meer komen, maar het kan ook zijn dat de reguliere studenten zich dan tegen van die slimmeriken gaan afzetten. Bart Pot (21), derdejaars Verpleegkunde Ik heb nog nooit van dat Honours-programma gehoord. Maar ik geloof niet dat het iets voor mij is. Ik wil naast mijn studie ook tijd hebben voor andere zaken zoals zwemmen en hardlopen. Bovendien heb ik een bijbaan die studie-gerelateerd is. Bij Thuiszorg. Ik denk dat die excellente studenten het niveau alléén kunnen optillen als er veel meer van komen zodat ze participeren in groepsopdrachten en zo. Maar voorlopig ken ik er dus niet één. Eunice Soekhoe (19),eerstejaars Management, Economie & Recht We hebben nog geen voorlichting gehad over de Honours-programma s. Toevallig weet ik ervan omdat ik een ouderejaars ken die het doet. Van haar hoor ik wel eens over de extra programma s die ze doet, heel interessant, maar verder weet ik nog niet zo goed wat het inhoudt. Als de studie ook na het eerste jaar zo druk blijft, gaat het mij niet lukken zo n programma te doen. Anders ga ik het zeker overwegen. Het kan nooit kwaad voor je CV.

15 Janneke Doorn (19) en Willie Veldman (19), eerstejaars Fysiotherapie Willie: Ik denk niet dat ik volgend jaar een Honours-programma ga doen. Ik heb nu al veel tijd nodig voor de studie en ik heb ook het geld van mijn bijbaan nodig. Janneke. Dat geldt voor mij net zo. Bij ons hebben de eerstejaarsklassen allemaal een student-mentor, bij ons is dat een Honoursstudent en ik moet zeggen dat hij veel weet, zaken goed verwoordt en de juiste vragen weet te stellen. Willie: Als je met Honours-studenten in een projectgroep zit, zal het eindproduct waarschijnlijk beter worden, maar ik weet niet of je door hun aanwezigheid harder gaat werken. habon Kasper Tjapkes (22), eerstejaars Bedrijfskundige Informatica Ach, in Nederland zijn cijferlijsten niet zo belangrijk. Ik denk daarom dat zo n Honours-diploma niet zoveel uitmaakt. Ik vind het wel goed dat mensen die het willen en kunnen wat meer uitdaging kunnen krijgen. Zelf ben ik al blij als ik gemiddeld een zesenhalf of zeven kan halen voor de vakken. Ik ben ook weer niet zo n type dat overal met de hakken over de sloot wil slagen. Inez Schuitema (22), eerstejaars Sportgezondheid Ik vind het goed dat die extra programma s er zijn voor wie het aankan. Het geeft je extra de gelegenheid om in de praktijk ervaring op te doen. In het reguliere programma is daarvoor in het eerste en tweede jaar niet zoveel aandacht. Helaas heb ik geen tijd voor een Honours-programma. Elke dag is bij mij lang van tevoren volgepland met studie en privéleven. In mijn hoofd heb ik het al druk genoeg. Bovendien heb ik al een baan in het werkveld. Ik werk als fitnessinstructeur in Stadskanaal. Dat betekent veel open-neer-gereis. Shay Faber (19) en Erwin Dijkstra (19), eerstejaars Informatica Erwin: Op zich vind ik zo n Honours-programma een goede zaak. Je kunt je op die manier specialiseren. Maar ik heb zelf nog geen idee welke kant ik op zou willen. Bovendien heb ik nu al mijn handen vol aan de studie. Shay: Informatica is een zware studie. Als je biologie studeert bouw je voort op wat je al geleerd hebt op de middelbare school. Voor ons is heel veel nieuw. Als je zo n Honours-programma kunt doen, is het echt knap. Ik ken iemand die het waarschijnlijk gaat doen. Zelf zie ik het niet zo zitten. Je sociale leven is ook niet onbelangrijk. Mouzar Alhaddad (26), tweedejaars-deeltijdstudent Sociaal Pedagogische Hulpverlening Ik heb nog nooit over die Honours-programma s gehoord. Ik hoop niet dat dat betekent dat ze niet toegankelijk zijn voor deeltijdstudenten. Het lijkt me fantastisch voor je diploma en je CV. Ik werk 32 uur per week als pedagogisch medewerker bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Fantastisch dankbaar en interessant werk. Daarnaast doe ik deze studie en ben ik vader. Dus waarom zou ik niet nog méér aankunnen? Ik wil echt iets maken van mijn leven. Laurens Voors (21), tweedejaars Accountancy Je moet er geschikt voor zijn. Motivatie moet je hebben, concentratievermogen en vooral discipline. En vooral aan dat laatste ontbreekt het mij. Vooral in de weekends is er voor mij te veel afleiding. Ik ken één Honours-student en dat zie je bij hem ook direct: een extreem actieve houding, overal antwoord op, en heel erg behulpzaam. Als je met hem in een project zit, dan weet je dat je een voorsprong hebt. Sommige mensen hopen misschien dat de Honours-student het wel opknapt als het echt druk wordt. Maar uiteindelijk denk ik dat Honours-studenten een positief effect hebben op het niveau van projecten. Tekst en foto's: Luuk Steemers O, zo excellent Als je als student aan de HG studeert, is de kans groot dat je minimaal één keer in je studie wordt overspoeld met allerlei excellentie-programma s. Waarschijnlijk ergens halverwege het eerste jaar. De verschillende programma s proberen dan studenten te recruteren die met het hoofd boven het maaiveld willen uitsteken. Nou heeft de gemiddelde student hier geen tijd voor, naast z n studie, z n werk en een druk sociaal leven. Gelukkig voor de HG kent deze regel genoeg uitzonderingen. Er zijn zat mogelijkheden om de verschillende programma s op te vullen met studenten die extra werk geen issue vinden. Ik heb deelgenomen aan de sollicitatieprocedure op mijn instituut. De brief schrijven vond ik geen probleem. Daar werd ik al mee doodgegooid op de middelbare school. Een essay schrijven ging ook goed. Maar ik was bloednerveus voor het gesprek. Nu moet ik er wel even bij vermelden dat ik nooit eerder een baantje had gehad, dus ook geen sollicitatiegesprek. En geen boekje of docent kon mij er echt goed op voorbereiden. Ik zou het gesprek voeren met een honoursstudent en het opperhoofd van het programma op het Instituut voor Rechtenstudies. Ik was banger voor de student dan voor het opperhoofd. Het is van tevoren makkelijker om in te schatten wat die allemaal kan vragen. Die vragen komen namelijk altijd neer op de drie W s. Wie ben je? Wat wil je? En waarom wil je het? Daar kan ik wel een antwoord op verzinnen. Wat die student zou gaan vragen was niet te voorspellen. Het bleek een aardig meisje te zijn. Ze stelde ook geen lastige vragen. Ironisch is het dan ook dat ik mezelf dit jaar heb opgegeven om te assisteren tijdens de sollicitatiegesprekken. Arme eerstejaars. Nee, geintje, ik wil ze niet afschrikken, de aspirant-excellente studenten. De vraag die oprijst is wat een excellente student anders maakt dan een normale student. Excellente studenten denken vaker na over de invulling van hun opleiding dan de gemiddelde student. Ze zijn behoorlijk ambitieus en niet vies van een beetje extra werk. Nu wil ik niet alle studenten over één kam scheren. Er zijn genoeg studenten die ambitieus en ijverig zijn, maar liever niet excellent genoemd willen worden. Habon Abdulahi

16 Honours-studenten, wat bezielt ze? Runa van den Broek (24) Studie: Toegepaste Psychologie, derdejaars Honours-programma: Toegepaste Psychologie 16 HANZEMAG DONDERDAG 12 APRIL 2012 [9] Toen ik met Toegepaste Psychologie begon, voelde ik me meteen op mijn plek. De directe toepasbaarheid sprak me aan. Wat je leert, zie je direct terug in de mensen om je heen. Ik wilde zoveel mogelijk uit de studie halen. Ik heb me daarom in het eerste jaar aangemeld voor het honours-programma. Het programma beslaat dertig studiepunten in drie jaar. Dat is best wel pittig. Een aantal onderdelen is verplicht, zoals drie avondcursussen waarbij je kunt kiezen uit diverse onderwerpen. Ik heb er nu twee gedaan, op het gebied van leiderschap en social media. Maar verder heb je veel vrijheid om je te ontwikkelen. Het is mijn droom om mensen te coachen, bijvoorbeeld bij de loopbaanontwikkeling. Om die droom te verwezenlijken heb ik op eigen initiatief allerlei soorten mensen geïnterviewd over wat ze bezighoudt, hoe ze zich ontwikkelen, en hoe ze omgaan met obstakels. Op die manier heb ik indirect levenservaring opgedaan om een betere coach te kunnen zijn. Ook heb ik scholieren begeleid bij het plannen en leren van hun tentamens. Ook buiten het honours-programma ontwikkel ik mezelf. Bij ING voer ik drie avonden per week intakegesprekken met mensen die hypotheekadvies willen. Daar coach ik inmiddels ook collega s bij het voeren van gesprekken, waarbij ik let op zaken als empathie en gespreksstructuur. Momenteel loop ik stage bij Grip Re-integratie. Ze begeleiden mensen naar werk. Ik krijg veel gelegenheid om te coachen. Wat ik heb geleerd in het honours-programma komt daarbij goed van pas. Door het honours-programma ga ik beter voorbereid de arbeidsmarkt op. Toegepaste Psychologie is nog niet zo bekend bij de werkgevers, dus is het goed als je jezelf wat meer profileert. Ik ben erg tevreden. Het enige puntje van kritiek is dat de begeleiding nog iets intensiever zou mogen. Twee keer per jaar een gesprek met de begeleidende docent is wat weinig, vind ik, vooral omdat ik niet zo n type ben dat constant om feedback vraagt. Ik werk zeker vijftig uur per week. Geen probleem als het je passie is. Ik ben vrij serieus, iedere dag uitgaan tot in de kleine uurtjes hoeft voor mij niet. Maar één avond per week is heilig voor me. Die houd ik vrij voor de band Caminante die traditionele Zuid-Amerikaanse muziek speelt. Ik speel onder andere cajon, een soort drumbox. Uit het samenzijn met vrienden en muziek maken, put ik gigantisch veel energie.

17 Alexander Eick (23) Studies: Advanced Sensor Application, second year Honours-programma: Hanze Institute of Technology I was born and grew up in the east of Germany in Radebeul, a city next to Saxony s capital of Dresden. I came here because this is the only sensor technology programme on a bachelor s level and because it s taught in English. The study is a great mix of all technical disciplines such as natural sciences and engineering. In the future I hope I may be involved in designing and building unmanned drones. That really fascinates me. Students at the Hanze Institute of Technology (HIT) automatically do an honour s programme because the study is aimed at talented students. From the second year onward we have to undertake some additional Honours assignments to demonstrate our leadership, organizational and community skills. It s the students own initiative and creativity that counts. We also attend three interdisciplinary seminars. I organized the annual First Lego League in November, a competition for school kids who have to build a robot that manoeuvres through a maze. I also acted as a referee guiding the kids through the competition. Only last month I organized the first Science Slam at HIT. This is a contest where graduates and teachers have to present their thesis in ten minutes, in a context and language that can be understood by a wide audience. It proved a big success and we will repeat this during the Science Week at Zernike Campus. At the moment I am arranging a presentation skills workshop to raise awareness for the Hanze Foundation and Saidia. I work together with a group of students of Sport Studies, International Business Studies, Speech Therapy and Business Management. The extra work for the Honour s programme is do-able. However, it might be interesting for HIT to offer a standard, non-honours Programme, for students who don t wish to commit to the extra assignments. What I like about the Honour s programme is that it teaches us to look at things from a different perspective, not just technical. And I enjoy the multi-disciplinary courses. All in all I m positive about the contents of the honour s programme, but I feel it s a pity that some of the courses are taught in Dutch. Not a big problem for me, though it may be for other international students. Honours special [9] APRIL DONDERDAG HANZEMAG 17

18 Frank Schieving (24) en Patrick van der Meulen (20) Studie: Derdejaars Commerciële Economie Honours-programma: Minor Da Vinci, ondernemend gedrag en conceptontwikkeling Patrick: We hebben voor de Da-Vinciminor gekozen omdat onze docent Kees Rozema ons vroeg om als ondernemende studenten mee te denken hoe hij de Mia, een elektrische auto, in Nederland aan de man zou kunnen brengen. Hij is directeur van STILL, een heftruckbedrijf, en Managing Director van Mia Nederland. Wij proberen er 25 te verkopen voor 1 juli. Frank: Patrick is de duurzaamheidsexpert, ik heb verstand van auto s. Ik heb de IVA-opleiding Automotive gedaan en twee jaar bij Renault gewerkt als autoverkoper. De minor leek ons een ideale manier om het Mia-project aan te pakken. Patrick: Je wordt vijf maanden vrijgelaten om in een groep van twintig studenten van verschillende opleidingen aan een concept te werken. Het gaat om leren van elkaar en kennis delen. Bij het intake-gesprek zeg je wát je wilt leren. In mijn geval was dat samenwerken om tot een goed eindresultaat te komen. Ik ben nogal een einzelgänger. Frank: Ik ben behoorlijk chaotisch. Het is mijn doel om meer gestructureerd te gaan werken. Het is een uitdagend traject. Je kunt echt je kansen pakken in die vijf maanden. Alles mag, alleen het weekprogramma ligt vast. We brainstormen als groep over ideeën en iedere maandagmorgen is er een presentatie over een onderwerp uit de lesstof. En je vertelt aan de rest van de groep waar je mee bezig bent. De andere deelnemers reageren en geven tips. Patrick: Daardoor word je continu scherp gehouden. Wij zijn allebei oplossingsgericht als we een probleem tegenkomen, maar de studenten Toegepaste Psychologie pakken het heel anders aan. Ze diepen een probleem uit en denken na over het proces om dat te verbeteren. Frank: We werken hard. Drie dagen zijn we op ons kantoor in het CUBE050-gebouw. Op donderdag en vrijdag gaan we met de Mia op pad naar bedrijven. We trekken veel bekijks. Het is een rijdende reclamezuil voor ondernemers die willen laten zien dat ze met duurzaamheid bezig zijn. Patrick: Hij kost euro, maar een volle accu kost je slechts twee euro. Daar kun je 125 kilometer mee rijden. Je betaalt geen wegenbelasting. Hij is voor 95 procent recyclebaar en voor elke verkochte auto wordt een houten windmolen geplaatst. De Mia is een goed alternatief voor die stinkende dieselbusjes. 18 HANZEMAG DONDERDAG 12 APRIL 2012 [9]

19 Robin Vaartjes (22) Studie: Commerciële Economie, vierdejaars Honours-programma: Ondernemersplan Op Maat (OOM) De minor Ondernemersplan Op Maat deed ik omdat ik me dan een half jaar lang helemaal kon richten op zelfstandig ondernemerschap. Dat zit niet in het studieprogramma van Commerciële Economie. Misschien dat ik ooit iets voor mezelf wil beginnen. In de minor schrijf je in tweetallen ondernemersplannen voor startende bedrijven. De eerste vier weken kregen we colleges en tentamens over marketing, financiën en gespreksvaardigheden. Bij Commerciële Economie krijg je die vakken natuurlijk wel, qua marketing had ik zelfs een voorsprong. Maar in het financiële deel van de minor leerde ik veel over de financiële onderbouwing van een onderneming. Zo n ondernemersplan is heel belangrijk als je als starter een krediet bij de bank aanvraagt. Maar het is ook zinvol om lopende zaken goed in de gaten te houden en te reflecteren op je strategie. Vooral de eerste drie jaar zijn cruciaal, onderzoek wijst uit dat ondernemers met een goed plan beter kunnen overleven. De lessen gespreksvaardigheden waren specifiek op startende ondernemers gericht. Dat zijn vaak doeners en ook best wel eigenwijze mensen. Je moet als adviseur goed beslagen ten ijs komen. Bij het maken van het eerste plan was dat even wennen, maar ons zevende plan was een eitje. Ik weet nu hoe ondernemers te werk gaan en met hoeveel passie en energie ze dat doen. Ik verveelde me trouwens niet bij CE. Sommige mensen schijnen dat te denken als je een honours-traject gaat doen. Ik heb er altijd al extra dingen bij gedaan. Een bestuursfunctie van een jaar bij Hanze Marketing Vereniging Actis. Een bijbaan als teamleider bij Albert Heijn. Mijn stage in China bij Live Nation, een bureau dat concerten organiseert, combineerde ik met m n studie. Van acht tot twaalf zat ik op de uni, van twee tot acht deed ik van alles op de werkvloer en was ik bezig met sponsorwerving. Ik ben een echte doener en praktisch ingesteld. En ik heb gewoon veel energie. Ik sport ook veel. Als ik er niets naast kan doen, verveel ik me vrij snel. Met mijn vwo-diploma op zak had ik natuurlijk naar de universiteit kunnen gaan, maar om nu op mijn achttiende al de theorie in te duiken, daar had ik geen zin in. Het OOMprogramma kost veel tijd, maar dat is het waard. Het biedt uitdaging. Je werkt zelfstandig, en het level is lekker hoog. Teksten: Rina Tienstra en Luuk Steemers [9] APRIL DONDERDAG HANZEMAG 19 Foto's: Luuk Steemers

20 Studeren én werken? open avond 17 april Waarom aan Nyenrode Accountancy of Controlling studeren? Specialist in het vakgebied Accountancy & Controlling Studie is volledig in deeltijd en Nederlandstalig Salaris en vergoeding van studie door werkgever Hoogwaardige kwaliteit door: gerenommeerde docenten uit de wetenschap en het bedrijfsleven kleinschalige collegegroepen op diverse locaties aandacht voor managementvaardigheden ook zonder economische vooropleiding kun je starten via een schakeltraject! Stichting Studenten Activiteiten zoekt nieuw bestuur Zin in een uitdagend en leerzaam jaar? Meld je dan nu aan voor het bestuur van de Stichting Studenten Activiteiten (SSA) ! Als bestuurslid breid je je netwerk uit, krijg je een mooie algemeen erkende aantekening op je CV en diploma en word je bovendien vergoed in de vorm van een bestuursbeurs. Wat misschien nog wel veel belangrijker is, plezier! Als bestuurslid ga je een jaar tegemoet die je niet zal vergeten! Stichting Studenten Activiteiten (SSA) is dè koepelorganisatie van alle studieverenigingen van de Hanzehogeschool Groningen. De SSA behartigt de belangen van alle HG-Studentenorganisaties en helpt ze waar nodig om een gezonde organisatie te worden of te blijven. Daarnaast adviseert de SSA over bestuursbeurzen, beheert de SSA het HG-Activiteitenfonds, organiseert het bestuur leerzame workshops en vinden er regelmatig gezellige netwerkactiviteiten plaats. De tijdsbesteding zal ongeveer neerkomen op 16 uur per week en is perfect te combineren met je studie. Meld je direct aan voor een bestuursjaars bij de SSA door je CV en motivatiebrief op te sturen naar Voor meer informatie kijk op onze website of kom langs op ons kantoor A2.11, Zernikeplein 11, 9747 AS, Groningen. Sollicitaties kunnen tot 2 mei gestuurd worden!

Onderwijs moet persoonlijker worden. magazine van Saxion. Honoursstudent Martijn Eijkholt. Een andere optiek op journalistiek Kijk op pagina 2!

Onderwijs moet persoonlijker worden. magazine van Saxion. Honoursstudent Martijn Eijkholt. Een andere optiek op journalistiek Kijk op pagina 2! magazine van Saxion oktober 2014 www.sax.nu #2 Een andere optiek op journalistiek Kijk op pagina 2! 10 Studentenleven Studievereniging Balans 25 jaar 22 Reportage Locatie inspireert afstuderende ondernemers

Nadere informatie

Eén voor allen. Saxion-docent voelt zich onbegrepen. Boomkamp wil meer onderzoek en minder routine. Op elke opleiding zitten student-ondernemers

Eén voor allen. Saxion-docent voelt zich onbegrepen. Boomkamp wil meer onderzoek en minder routine. Op elke opleiding zitten student-ondernemers Redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Hogescholen Nº 5 / JANUARI 2008 Eén voor allen Saxion-docent voelt zich onbegrepen Boomkamp wil meer onderzoek en minder routine Op elke opleiding zitten

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal werk & carrière Een uitgave van LOI Hogeschool over arbeidsmarkt en carrièrekansen jaargang 4 2012 8 Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Filmmaker/presentatrice Fidan Ekiz Goed idee?

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

moet hij strenger straffen?

moet hij strenger straffen? 6 17e jaargang 18 januari 2012 redactioneel onafhankelijk magazine van de Hanzehogeschool Groningen e-mail: hanzemag@org.hanze.nl Foto: Pepijn van den Broeke Model: Mitchell Dröge moet hij strenger straffen?

Nadere informatie

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Assen voor Assen samen maatschappelijk betrokken ondernemen stichting Assen

Nadere informatie

Even binnen gluren. Zo wonen studenten van Saxion. Etalage voor technologische hoogstandjes. Droom intact ondanks tegenslag

Even binnen gluren. Zo wonen studenten van Saxion. Etalage voor technologische hoogstandjes. Droom intact ondanks tegenslag A Good Day To Die Hard Gratis naar Kijk snel op pagina 36 redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Even binnen gluren Zo wonen studenten van Saxion Etalage voor technologische hoogstandjes Droom

Nadere informatie

PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR

PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR N I E U WS M AG A Z I N E VA N D E S C H O O L O F C O M M U N I C AT I O N & M E D I A 0 - N U M M E R - J U N I 20 05 PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR 0bjectief! PAGINA 1 ONAFHANKELIJKE

Nadere informatie

2012 Nr. 4. Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren. Jongleren met tijd. Interview Ben Tiggelaar. Hoe doe je dat?

2012 Nr. 4. Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren. Jongleren met tijd. Interview Ben Tiggelaar. Hoe doe je dat? 2012 Nr. 4 NOWHOW Een inspirerende uitgave van NHL Hogeschool over de combinatie van werk & studie Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren Interview Ben Tiggelaar Jongleren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Vind een. stage. die past. Oordeel inspectie: voor verbetering vatbaar. 3¼ pages. English. Een sexy ding: Een 10 halen met vuilnis H/LINK 09

Vind een. stage. die past. Oordeel inspectie: voor verbetering vatbaar. 3¼ pages. English. Een sexy ding: Een 10 halen met vuilnis H/LINK 09 Vind een stage die past 3¼ pages English Oordeel inspectie: voor verbetering vatbaar Een sexy ding: Een 10 halen met vuilnis H/LINK 09 mei 2011 Studeren én werken? open dag 18 juni Kom Accountancy of Controlling

Nadere informatie

ACTEUR JOHN BUIJSMAN

ACTEUR JOHN BUIJSMAN INTERVIEWS ACTEUR JOHN BUIJSMAN Zakenvrouw Melek Usta PLAGIAAT knippen en plakken op het hbo PROFIELEN INFORMATIE- EN OPINIEBLAD VOOR DE HOGESCHOOL ROTTERDAM 1 Grijs Redactioneel 54 21 november 2007 De

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs

Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs Studiesucces Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs deze publicatie is onderdeel van het project Sturen op Studiesucces, waarin Economie en Management / HES van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ]

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ] Je moet ze RAKEN gelijk waar [ docent ] KRITISC team ENTH practice dig gelijk waar ENTHO positie dig PERFORMANC KRITISCH team Je moet ze RAKEN GGm op weg De weg naar een professional community of leergemeenschap

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

INTRODUCTIE MINDLIFT LEARNING [WWW.PRESENTERENALSEENPRO.NL]

INTRODUCTIE MINDLIFT LEARNING [WWW.PRESENTERENALSEENPRO.NL] INTRODUCTIE Hoi! Ik ben Kasper van der Meulen; spreker, trainer en schrijver bij MindLift Learning. Ik wil je persoonlijk welkom heten bij het boek Presenteren als een PRO! Voordat je begint met lezen

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

1 februari 2011 jaargang 7

1 februari 2011 jaargang 7 Meer over Toni op de volgende pagina # 1 februari 2011 jaargang 7 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

INTERVIEWS Actrice VIVIËNNE VAN DEN ASSEM

INTERVIEWS Actrice VIVIËNNE VAN DEN ASSEM INTERVIEWS Actrice VIVIËNNE VAN DEN ASSEM Smart energy-lector Sigrid Bollwerk Resultaten CHOICE-enquêtes EEN 6,7 VOOR DE HR PROFIELEN INFORMATIE- EN OPINIEBLAD VOOR DE HOGESCHOOL ROTTERDAM 1 Redactioneel

Nadere informatie

straks. gratis STRAKSVOORDEKLAS TIJDSCHRIFT VOOR STUDENTEN OP LERARENOPLEIDINGEN EEN UITGAVE VAN DE ALGEMENE ONDERWIJSBOND JANUARI 2003

straks. gratis STRAKSVOORDEKLAS TIJDSCHRIFT VOOR STUDENTEN OP LERARENOPLEIDINGEN EEN UITGAVE VAN DE ALGEMENE ONDERWIJSBOND JANUARI 2003 straks. EEN UITGAVE VAN DE ALGEMENE ONDERWIJSBOND JANUARI 2003 STRAKSVOORDEKLAS TIJDSCHRIFT VOOR STUDENTEN OP LERARENOPLEIDINGEN IN HET DIEPE: BEGINNERS OVER HUN EERSTE BAAN. VLIEGENDE CARRIÈRESTART. HET

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

ernest van der kwast 'Mijn leven is ontzettend saai' Chinese studenten op de HR 在 鹿 特 丹 商 学 院 的 中 国 学 生 NIEUWS Ron Bormans Opvolger van Jasper Tuytel

ernest van der kwast 'Mijn leven is ontzettend saai' Chinese studenten op de HR 在 鹿 特 丹 商 学 院 的 中 国 学 生 NIEUWS Ron Bormans Opvolger van Jasper Tuytel Profielen.hr.nl onafhankelijk blad van de hogeschool rotterdam Profielen 96 号, 四 月 2012 issue #96 april 2012 'Mijn leven is ontzettend saai' ernest van der kwast NIEUWS Ron Bormans Opvolger van Jasper

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Werken tot je zeventigste: last of lust?

Werken tot je zeventigste: last of lust? Werken tot je zeventigste: last of lust? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor

Nadere informatie