februari 2015 Jaargang 20, nummer 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "februari 2015 Jaargang 20, nummer 2"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers, beste leidsters van de 0-groepen, leidsters van de Voorschool, van de peutergroepen, beste mensen van de SKVR, van Lekker Fit, van de muziekschool, beste logopedisten en bewegingstherapeuten, beste schoolmaatschappelijk werker, medewerkers ouderbetrokkenheid, beste ambulante begeleiders, beste contacten vanuit de wijk, beste contacten vanuit het voortgezet onderwijs, beste stagiaires, beste mensen, wat kunnen wij ons gelukkig prijzen dat er zoveel kennis en ervaring, zoveel verschillende soorten expertise, zoveel liefde en aandacht uit kan gaan naar onze kinderen op De Globe. Houd de website in de gaten, deze maand kunt u zich inschrijven voor de ouderraad! Han de Jonge Nieuws uit de IB Niet alle kinderen doorlopen de schoolperiode op dezelfde wijze. Er zijn verschillen in leertempo, aanleg en karakter. We houden daar in de klas zoveel mogelijk rekening mee De intern begeleider heeft regelmatig leerlingbesprekingen met de leerkrachten. Ongeveer 3x per jaar worden volgens een vooraf opgestelde kalender alle leerlingen besproken met de intern begeleider. Daarnaast zijn er tussendoor nog regelmatig overleg momenten. Tijdens deze leerlingbespreking wordt met name gekeken naar de leeropbrengsten van de leerlingen. Op deze manier worden alle kinderen regelmatig besproken en wordt gekeken of elke leerling zich optimaal ontwikkelt. Wanneer een leerling niet meer goed mee kan komen met de groep kan het voorkomen dat deze leerling op een aparte leerlijn gezet wordt. De intern begeleider onderzoekt op welk niveau de leerling functioneert en zet de leerlijn uit die gevolgd gaat worden. Het omgekeerde komt uiteraard ook voor, namelijk dat kinderen de leerstof te makkelijk vinden. De leerkracht bespreekt met de intern begeleider of bepaalde kinderen in aanmerking komen voor andere leerstof die meer uitdaging en verdieping biedt.. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld. Laten we ons nog even voorstellen: Er vindt namelijk een kleine verandering plaats binnen de IB, namelijk: Monique van Driel wordt ib-er van de groepen 3, 4 en 5 van beide gebouwen. Christine Kruis wordt ib-er van t Wieltje, Doebidoe en de groepen 1/2 van beide gebouwen. Ron Weber is ib-er van de groepen 6, 7en 8 van beide gebouwen. U zult ons regelmatig op school tegenkomen. Wij zijn tevens te bereiken op de telefoonnummers van de school, via de leerkracht of per . Wij hopen op een prettige samenwerking. Monique van Driel Christine Kruis Ron Weber Nieuwsbrief 02/15 1

2 Nieuws uit de bovenbouw Deze maand zijn we in de bovenbouw gestart met de Cito leerlingvolgsysteem (lvs) toetsen. De kinderen maken de komende weken de volgende toetsen: begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Deze toetsen, behalve begrijpend lezen, worden twee keer per jaar afgenomen. Met de LVS-toetsen heeft de school betrouwbare informatie in handen over de voortgang van de leerlingen en de groep als geheel. Zo kunnen wij bij spelling bijvoorbeeld precies zien met wat voor soort woorden een kind moeite mee heeft. Met deze informatie kunnen wij dan aan de slag en ervoor zorgen dat het kind hier extra uitleg en werk over krijgt. De resultaten van de toetsen komen in het tweede rapport, maar bent u benieuwd dan kunt u altijd aan de leerkracht vragen naar de scores. Deze score is geen cijfer, maar een letter: A - 25% - hoogst scorende leerlingen B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde E - 10% - laagst scorende leerlingen Cito zet de score van uw kind op een Cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld B of C zijn. Als de score van uw kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage C of een hoge C (bijna een B)? De volgende Cito-toetsen zijn in juni, behalve voor groep 8. Zij maken in april de eindtoets, meer informatie over deze toets vindt u op Meester Erik, bovenbouwcoördinator Nieuws uit de peutergroepen Voorlezen voor kinderen is niet alleen leuk maar ook erg leerzaam. Wij lezen dan ook elke dag wel een boek voor aan de kinderen. Om het voorlezen wat meer onder de aandacht te brengen hebben wij actief meegedaan met de Nationale Voorleesdagen die plaatsvonden van 21 januari t/m 31 januari. Waarom is voorlezen zo belangrijk? Het is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Ze leren nieuwe woorden en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Door met het kind te praten over het boek wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. Ook leren kinderen goed luisteren en zich te concentreren wanneer ze voorgelezen worden. Voorlezen zorgt voor een rustmoment voor kinderen en door op vaste tijden voor te lezen zorg je ook voor regelmaat en vaste structuur in de dag. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan. Wat hebben we gedaan tijdens de voorleesdagen? Er is natuurlijk veel voorgelezen in de groep. Niet alleen door ons, maar ook door andere mensen, zoals door de directeur van de Globe Han de Jonge. Hij heeft het boek Wij gaan op Berenjacht voorgelezen. Dit boek hebben we daarna in de speelzaal nog nagespeeld met de kinderen. Daarnaast is zelfs de Wethouder van onderwijs, jeugd en zorg Hugo de Jonge langs geweest om het prentenboek van 2015 Boer Boris gaat naar zee voor te lezen. Als laatste zijn we maandag 26 januari met de ouders en de kinderen naar de bibliotheek geweest, waarbij de kinderen een ontbijt kregen. De kinderen, de ouders en wij hebben erg genoten van alle voorleesactiviteiten. De komende maand gaan we aan de slag met het thema: Wat heb ik aan vandaag. De leidsters van de peutergroepen Nieuws vanuit de MR Afgelopen MR-info avond was een groot succes! O De opkomst was prima voor zo n eerste keer. En we spraken af: als iedereen de volgende keer iemand anders meeneemt, zit de zaal helemaal vol!! De MR is belangrijk genoeg! Onderwerpen die langskwamen waren de taken van de MR, de rol van de GMR, de aankondiging van het onderzoek van de directie over een continu-rooster (ouders reageerden enthousiast!) en over het starten van een ouderraad. Een uitgebreid verslag van de avond vindt u binnenkort op de website van de school. Janice, Shanti, Daniëla, Karima, Julie, Maureen, Patrick en Melanie Een ouderraad Meedoen op school? Natuurlijk! Via de ouderraad is dat mogelijk. Waar de medenzeggenschapsraad meekijkt over de schouder van de directie en gevraagd, soms ongevraagd advies geeft, ligt er voor een ouderraad een andere taak. Gewoon praktischer: van helpen in de klas tot begeleiden bij uitstapjes, van leeshulp op school tot coach bij sporttoernooien, van hulp bij schoolprojecten tot assisteren bij de tuinen van de school (jawel, we gaan in het nieuwe schooljaar tuinieren). Wie zich praktisch wil inzetten voor de school meldt zich aan bij de directeur of de adjunct directeur. Het liefst via de mail: of klop even bij ons aan, laat het de juf of meester van je zoon of dochter weten. Wij willen wel het een en ander van u Nieuwsbrief 02/15 2

3 weten. Bijvoorbeeld wat vindt u leuk om te doen op school? Houd de website goed in de gaten de komende maand. We plaatsen daar de link van het inschrijfformulier!!!! Vanuit de Voorschool Doebidoe De Nationale Voorleesdagen waren van 21 januari t/m 31 januari. Maandag 26 januari tijdens onze koffie ochtend hebben wij voorgelezen aan alle ouders en de kinderen. Het boek waar wij uit hebben voorgelezen is Boer Boris gaat naar zee. Boer Boris heeft vakantie en gaat naar zee. Hij pakt zijn kleine koffertje. Wat neemt Boer Boris mee? Een heleboel. Te veel voor in zijn koffer. Boer Boris besluit dan maar de tractor vol te laden. Nu kan er veel meer mee! De kinderen genoten van het voorlezen, zo ook de ouders. Daarna hebben we nog een spelletje gedaan over het verhaaltje om te kijken welke kinderen nog goed wisten wat er gebeurde met de dieren en de boer. Ook hebben de ouders zelf nog even voor gelezen aan hun kind. Sommige kinderen hadden een eigen boekje meegenomen van thuis. Woensdag gaan we met de andere groep kinderen ook nog voorlezen. Ook hier verwachten weer een hoge opkomst! Voorlezen is belangrijk voor kinderen omdat ze veel nieuwe woorden leren en genieten van een momentje met hun vader of hun moeder. We hopen dat ook dat u geregeld met uw kind(eren) een bezoekje aan de bibliotheek brengt. Tijdens de voorleesdagen ligt er voor alle 0-4 jarigen die lid worden van de bibliotheek een presentje klaar. EEN BERICHT UIT de middenbouw Op ongeveer het midden van het schooljaar worden de midden-toetsen afgenomen. Er is dus hard getoetst in alle groepen! We zijn allemaal erg benieuwd hoeveel de kinderen zijn gegroeid; hoe ver ze vooruit zijn gegaan. De kinderen worden getoetst op de volgende vakken: rekenen, begrijpend lezen, niveaulezen, snellezen (rijen met woordjes), woordenschat en spelling. Het toetsen gebeurt alleen 's morgens. Dan zijn de kinderen fris, fruitig en uitgerust, want de dag is pas net begonnen. Alle kinderen hebben water gedronken, dat hoort bij de braingym oefeningen, die bedoeld zijn om de hersenen klaar te maken voor het maken van opdrachten. Een voorbeeld van een braingym oefening is de kruisloop. Vraag uw kind maar hoe dat gaat, ze kennen hem allemaal! Ook de luie 8 wordt in de lucht geschreven. Hierna zijn de kinderen klaar voor het toetsen. Als ze een onderdeel af hebben, doen ze iets om even te ontspannen. De meeste toetsen zijn deze week klaar. Dan worden alle scores ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. De scores worden met de ouders en de kinderen besproken tijdens de rapport gesprekken in maart. Juf Désirée, middenbouwcoördinator Een blik vanuit de Gymzaal van meester Rick De kleuter Afgelopen periode heb ik enorm genoten van onze kleuters. Kleuters die inmiddels in staat zijn om zelf een tik spel te onderhouden. Ze beginnen het spel door zelf een tikker uit te kiezen, de tikker tikt met een foam stok de anderen en telt met behulp van pittenzakjes hoeveel kinderen hij/zij nog moet tikken. Ik heb het over een tikspel met vrijplaatsen. Dit zijn de hoepels in het tikspel waarin de kleuters mogen uitrusten en vrij zijn. Een ander element van het tikspel zijn de 2 obstakels waar de kleuters omheen moeten rennen. De 2 obstakels (kasten) geven de lopers een plek waarachter ze kunnen schuilen voor de tikker. De motorische ontwikkeling die onze kleuters hebben gemaakt is bij een tikspel heel duidelijk te zien. In het begin is dit tikspel een formule 1 parcours waarbij tikker zich concentreert op 1 loper. De loper rent grote rondjes tot er een lege hoepel zichtbaar wordt zodat er een pit stop kan worden gemaakt. Momenteel is dit tikspel een verkeersplein met kinderregels. Er wordt door de lopers vooruit, achteruit, zijwaarts gelopen. Grote rondjes, kleine rondjes en zig zaggend om de obstakels. De lopers dagen de tikker uit terwijl ze achter een obstakel staan. De lopers die in een hoepel staan te rusten blijven gelukkig niet meer slapen tot de volgende groep er is. Kortom een drukke diverse gezellige boel in zo n klein stukje gymzaal. Daarnaast willen wij nog onder uw aandacht brengen dat u uw kindje bij onze voorschool kan brengen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Vergeet uw kindje niet op tijd in te schrijven! Mirjam Droppert, Marianne Felter Nieuwsbrief 02/15 3

4 Wat gaan de kleuters de komende maand leren? Uit de onderbouw Na de kerstvakance gingen we eerst weer even wennen aan elkaar en de school. Wat zijn de regels ook al weer en hoe ga je met elkaar om. Iedereen mocht vertellen over zijn avonturen in de vakance en het afsteken van vuurwerk. Na een paar dagen zijn we begonnen met het thema au. In dit thema spelen ziek zijn en beter worden een grote rol. De kinderen voelen zich alcjd heel betrokken en spelen graag in de ziekenhuishoek. Er worden veel nieuwe woorden aangeboden en jullie als ouders zullen af en toe van je stoel vallen van verbazing bij het horen van woorden als operace, röntgenfoto, stethoscoop enz. Het is ook ons doel dat de kinderen een aantal woorden met betrekking tot het thema kennen aan het eind van deze periode. Natuurlijk wordt er ook weer veel geteld; zo verdelen we pillen over potjes, bieden we de begrippen meer, minder en evenveel aan en werken we met wegen en meten. U vraagt zich misschien af waarom we de woorden: ons doel onderstreept hebben. Dat is omdat de hele school op dit moment bezig is met doelen stellen en die te verwoorden op een manier die kinderen begrijpen. De reden daarvan is dat wij het belangrijk vinden dat kinderen beseffen waarom ze iets leren. Als we een les gaan geven bespreken we vooraf wat we willen bereiken met elkaar. Aan het eind van die les kijken we samen of dat ook gelukt is. Ook kleuters kunnen daar echt wel wat over zeggen! Tot slot willen wij blij vermelden dat we een echt digibord hebben gekregen. Daar zullen we veel nieuwe dingen mee gaan ontdekken! Juf Stefanie en juf Adrie Het directeurenteam, Koos van Hattum en Han de Jonge, gaat de klassen in. Beetje sfeer proeven: hoe gaat het met de leerkrachten en de leerlingen, doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Vlak voor deze nieuwsbrief ter perse ging woonde ik een les bij bij groep 1/ 2 aan de Den HerCgstraat. Juf Stefanie las een sprookje voor en het leerdoel bij deze les was: We kunnen een verhaal naspelen. Dat betekent lekker hard werken en vooral leuk werken voor de kinderen. Ze moeten niet alleen het verhaal in veel details onthouden, maar om het na te kunnen spelen moet het ook worden begrepen. Begrijpend luisteren is het begin van begrijpend lezen!! Ik heb genoten van de inzet van de juf en de inzet en het spel van kinderen. Ze speelden het sprookje van De wolf en de zeven geitjes. Tussendoor even naar buiten, de sneeuw in. Meteen na de pauze wat sneeuw mee naar binnen voor nader onderzoek, en hup het toneelstuk. Foto s: De jongen links start het ijsonderzoek, in het midden tonen de kinderen hun ijsvangst en op de foto rechts zie je een kleine Grote boze wolf. FantasCsche les, ik heb genoten En de kinderen hebben veel geleerd!! Han de Jonge Nieuwsbrief 02/15 4

5 Nieuws van onze medewerker OUDERBETROKKENHEID: Ik ben Shirley Stern, medewerker ouder-betrokkenheid bij De Sonnevanck aan de Zwartewaalstraat. Sinds oktober 2013 zet ik mij in voor de ouders van Sonnevanck EN voor de ouders van de Globe. De ouderkamer is geopend iedere dag van 08:30-10:00uur. Stap gerust even naar binnen voor een kop koffie en een gezellig praatje. Er worden voor ouders bijna wekelijks activiteiten of cursussen georganiseerd. U komt toch ook? Dagen Datums Thema s Onderwerpen Woensdag 4 februari Ontbijt Kennismaking ouders SBO Sonnevanck & OBS de Globe. Donderdag 12 februari Slapen BedCjden, slaapcps, moeilijke inslapers. Woensdag 18 februari Ontspanning Hoe blijf je in balans als ouder? Han de Jonge, Directeur Koos van Hattum, adjunct directeur Erik Ebben, coördinator bovenbouw Désirée Nix, coördinator middenbouw Netty den Otter, coördinator onderbouw Ron Weber - Monique van Driel - Christine Kruis, interne begeleiding Locatie Zwartewaalstraat Zwartewaalstraat HZ Rotterdam tel: Locatie Den Hertigstraat Den Hertigstraat KD Rotterdam tel: Nieuwsbrief 02/15 5

Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1

Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1 Nieuwsbrief Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers, beste

Nadere informatie

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding? obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 18 24 januari 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Kanjerskrant. Februari 2015. Algemeen nieuws vanuit Kanjers

Kanjerskrant. Februari 2015. Algemeen nieuws vanuit Kanjers Kanjerskrant Centraal bureau Stationsstraat 25 Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl www.koppelepe.nl Februari 2015 Kindercentrum Kanjers St. Crusiusweg 14 8161 HG Epe T 0578 676080

Nadere informatie

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s), obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 19 6 februari 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), CITO normering

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Een goede start na de vakantie

Een goede start na de vakantie Jaargang 5, nummer 1 Volgende: 11 september Een goede start na de vakantie Het is alweer de tweede week van het nieuwe schooljaar en we zijn goed gestart. De kinderen hebben zin in leren, zijn nieuwsgierig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Seizoensluiting J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Nieuws uit de groepen Groep 1-2A De afgelopen periode hebben we gewerkt over het thema eten. We hebben geleerd wat gezond en ongezond

Nadere informatie

Nr. 7 2014-2015 Agenda Actief burgerschap

Nr. 7 2014-2015 Agenda Actief burgerschap Agenda Donderdag 15 januari Nieuwsbrief 7 Donderdag 22 januari Nationale voorleesdag Vrijdag 30 januari Weeksluiting met ouders gr 4/5 Maandag 2 februari lijnbal groep 5 Donderdag 5 februari - Schoonmaakmiddag

Nadere informatie

Info oktober 2013. Beste ouders/ verzorgers,

Info oktober 2013. Beste ouders/ verzorgers, Info oktober 2013 Beste ouders/ verzorgers, Deze week zijn de noodlokalen geplaatst. Deze worden voor dit schooljaar geplaatst. Komende week zullen wij ze in gebruik nemen. Komende week zullen we ook bekijken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015 27 Schoolwijzer 2011-2015 Voorwoord Beste ouder(s)/ verzorger(s), Graag willen wij, OBS De Wereldwijzer, ons presenteren aan u. Wij doen dat met deze schoolwijzer. Hierin vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2013-2014

Schoolgids Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Schooljaar 2013-2014 De Goeman Borgesiusschool helpt ieder sterretje een ster te worden. Goeman Borgesiusschool openbare basisschool in Amsterdam Nieuw-West Stichting Openbaar Basis Onderwijs

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Schoolgids Schooljaar 2014-2015 De Goeman Borgesiusschool helpt ieder sterretje een ster te worden. Goeman Borgesiusschool openbare basisschool in Amsterdam Nieuw-West Stichting Openbaar Basis Onderwijs

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie