HGZO-congres 2015 Inspiratiebron voor het hbo-gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HGZO-congres 2015 Inspiratiebron voor het hbo-gezondheidszorg"

Transcriptie

1 HGZO-congres 2015 Inspiratiebron voor het hbo-gezondheidszorg Congresboek Redactie: S. Colenbrander M.C.M. Roemaat EXPOSZ opleiden in sport en zorg Faculteit der Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam 2015

2 Typografie: EXPOSZ, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam 2015 EXPOSZ, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp. Voor het overnemen van één of meer gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

3 Voorwoord Een docentenleven Docenten moeten: Regelen, prijzen, kortsluiten, vormen, standhouden, aanduiden, aanbieden, verkroppen, evolueren, snappen, spellen, relativeren, categoriseren, nuanceren, groeperen, gedogen, begeleiden, inleven, groothouden, waarmaken, bijsturen, mentoren, parafraseren, spreken, illustreren, verrijken, zwoegen, verhalen, nagaan, collaboreren, handhaven, luisteren, meewerken, afbakenen, ploeteren, uitvissen, dubben, complimenteren, kijken, verheugen, invallen, loslaten, netwerken, ontspannen, lijmen, vlammen, voordoen, straffen, spelen, fonkelen, zwijgen, dramatiseren, bijeenhouden, voorbereiden, afronden, bekorten, herlezen, doorzien, innoveren, verduren, borrelen, tentamineren, jakkeren, schitteren, vliegen, studeren, gebaren, toetsen, herexamineren, filmen, duimen, toekijken, leidinggeven, differentiëren, generaliseren, entertainen, labelen, uitbreiden, overnemen, visualiseren, doorgaan, ontwikkelen, ontwrichten, excelleren, overhalen, haasten, zaaien, monteren, invliegen, koesteren, acteren, krijten, nadenken, standaardiseren, peilen, kalmeren, intomen, temperen, diplomeren, jagen, uitblinken, faseren, feedbacken, calculeren, bikkelen, bijslapen, vragen, activeren, opladen, verbreden, aanvaarden, chargeren, leren leren, corrigeren, detecteren, doorbijten, kopiëren, meeleven, stimuleren, toonzetten, nalezen, piekeren, besluiten, surfen, uploaden, vergaderen, minderen, organiseren, willen, dicteren, vrijlaten, vertellen, kwantificeren, toepassen, abstraheren, raadplegen, drillen, bedanken, ondergaan, delen, vervaardigen, indelen, bijscholen, doceren, opdraven, gaan, racen, toneelspelen, documenteren, inspannen, presenteren, opkomen, behelpen, passen, schrijven, kenschetsen, aandurven, werken, monitoren, verblijden, vergen, gamen, evalueren, zorgen, erkennen, omgaan, kunnen, bijdraaien, springen, construeren, vertrouwen, slapen, dromen, aanpakken, legitimeren, limiteren, imponeren, verdragen, doen, geven, zakendoen, inkleden, bekwamen, dwingen, verbijsteren, verankeren, inwilligen, coachen, weten, debatteren, negeren, telewerken, verfrissen, informeren, helpen, zoeken, verhuizen, overdenken, doorhebben, kiezen, integreren, programeren, maken, rationaliseren, onderzoeken, inbedden, samensmeden, betrekken, valoriseren, modelleren, promoten, inspringen, bekokstoven, klaarstaan, bijdragen, onderkennen, provoceren, knokken, gerieven, harmoniseren, herindelen, interpreteren, vastleggen, voorkauwen, beoordelen, verstuwen, overleggen, kanaliseren, beantwoorden, uitdelen, opstaan, variëren, behalen, bedingen, rennen, plaatsen, jureren, relateren, verhoeden, verbeteren, samenvatten, expliciteren, leren, waarborgen, samenwerken, reageren, functioneren, signaleren, keuren, dweilen, afschuiven, preciseren, begrijpen, lesgeven, lobbyen, vermannen, bewegen, voorgaan, nakijken, mobiliseren, lezen, ondersteunen, mailen, tijdschrijven, verenigen, uitkauwen, valideren, dwalen, inhaken, vergissen, zeggen, belonen, handelen, navragen, filosoferen en ONT-MOETEN! Geniet van het HGZO Congres 2015! Een prachtige mogelijkheid om te ONT-MOETEN! Geniet in een stimulerende leeromgeving van wat u interesseert! Kies twee dagen lang uw eigen programma en wat of wie u wilt ONT-MOETEN! Stan Buis Docent en onderzoeker EXPOSZ

4 Welkom Op een ouderavond op de basisschool van mijn oudste zoontje begon de directeur die avond over ontmoeten. De basisschool draagt bij aan een heleboel ontmoetingen in het leven van een kind. Letterlijke ontmoetingen met verschillende mensen en ontmoetingen met veel leermomenten. Tegelijkertijd hoopte hij ook dat de school een plek is om te ontmoeten. Dat vind ik mooi. Een plek waar je iedereen kunt ontmoeten en uitgedaagd wordt tot nieuwe ontmoetingen, en dat toch niet als moeten ervaart. Het HGZO-congres 2015 heeft hierdoor het thema Ont-moeten gekregen. Beide betekenissen zijn ook relevant in het hoger gezondheidszorg onderwijs (HGZO). Deze twee dagen zullen bol staan van de ontmoetingen met collega s, onderwijs- en zorgprofessionals, kennissen, vrienden en ook onbekenden. Daarnaast biedt het congres u de mogelijkheid even te ont-moeten van de dagelijkse gang van zaken en mag u geïnspireerd raken door het actuele en prikkelende programma. De lezingen, infoshops en workshops bieden u dit jaar ruimschoots de kans op leerzame ontmoetingen. Door het downloaden van de hgzocongres-app op uw smartphone of tablet heeft u nog makkelijker toegang tot het programma, informatie over de workshop(houders) en de actuele aankondigingen. Ook heeft u natuurlijk de mogelijkheid elkaar online te ontmoeten op twitter via #hgzocongres. 4 Ik heet u van harte welkom op de 15 de editie van het HGZO-congres, met als thema Ontmoeten. EXPOSZ wenst u veel inspirerende ontmoetingen op 19 en 20 maart! Namens Sjoukje Colenbrander en de overige medewerkers van EXPOSZ, Marjolein Roemaat

5 HGZO-congres 2015 Inhoud Inhoud Voorwoord 3 Welkom 4 Algemene congresinformatie 7 Lezingen Ontmoeting van twee identiteiten 11 Menno Pistorius Ont-moeten en de kracht van de kwetsbaarheid 12 Judith Budde Infoshops Diagnosticeer keer op keer. Hoe ziet de scriptiebegeleiding van studenten er uit? 15 Bas Agricola, Frans Prins, Marieke van der Schaaf, Jan van Tartwijk Structurele interactie met het werkveld: meetbaar én zichtbaar dankzij zelfevaluatie 16 Mieke Beckers, Candice De Windt Het eindwerk binnen het afstudeerproces: voorbeeld van een good practice inclusief een kritische kijk 17 Sven van Geel Implementeren van beeldschermtoetsing 18 Vincent Hendriks Landelijke toetsing en vreemde ogen HGZO 19 Menno Pistorius Expertise vanuit de leerwerkplaats 20 Valérie Vanceulebroeck 5 Workshops Overlevingshandboek voor zorg Schrijft u mee? 23 Monique Bak, Leon Goedhart, Willemijn Langkamp, Ciska Ravenswaaij Questions and Answers ProActive Nursing 24 Marc Bakker Activerende werkvormen met digitale middelen 25 Remco M. Beek Grip op je werk! Een bewezen werkmethodiek voor rust in je hoofd, 100% overzicht en meer productiviteit! 26 Martin Beld Tien manieren om iemand te ontwijken! Tien misgelopen ontmoetingen? 27 Edith van Bommel Toetsen van groepsproducten 28 Jirka Born, Stan Buis Breindidactiek: een ontmoeting van het beste van twee werelden 29 Geert Buijtenweg Ont-moeten in de dagelijkse coachpraktijk 30 Allard Gerritsen, Mary Herboldt-Soudant Motivatie in de e-learning module 31 Judith Gerritsen, Soemitro Poerbodipoero Talentonwikkeling: toepassing van de sterke-kanten-benadering in het onderwijs 32 Djoerd Hiemstra

6 Inhoud HGZO-congres Dynamische oordeelsvorming 33 Michael Hoedjes Doceren is net topsport: zelfregulatie 34 Vana Hutter Beroepsbeeldvorming in de interactie tussen docent en student in het HGZO 35 Margriet van Iersel, Marjon van Rijn Vaardigheidstraining: inzichten uit de sportwetenschappen 36 Marjan Kok Ontmoeting en diversiteit 37 Andrea Kuckert, Marjan Stomph Kennisclips zelf maken 38 Marijke Leijdekkers, Judith Gerritsen Mindful doceren 39 Carel Martens, Marjolein Roemaat Flipping the Microcurriculum. Een interactief curriculum door Technology Enhanced Learning 40 Egbert Neels Feedback: effectieve ontmoetingen tussen docent en student? 41 Liesbeth Neeskens, Jirka Born Ont-moeten van jezelf en anderen door ont-wikkelen: mindfulness als vaardigheid voor zelfstudie? 42 Theo Niessen, Marja Legius Ontmoet de student op je eigen podium 43 Rinus van der Schoof, Boudewijn Visscher Een leeromgeving voor blended learning en sociaal netwerken door het gebruik van ELO, Apps en een Virtuele Wereld 44 Wim Trooster, Erik Ploeger, Hans Selles Hoe ontmoet je goede meerkeuzevragen? 45 Susan Voogd, Marit Praagman Community of Practice: Skills Experience 46 Paul Voorn, Marleen Post, Marja Joosten, Hanna Onatli Stage 3.0 Community of Practice 47 Annemarie Waal, Ingrid Duijvenbode, Johanneke Pulles, Paul Keessen Hoe ontmoeten óntmoeten wordt: werkvormen die verbondenheid faciliteren 48 Jeroen Weber, Cas van Niel, Levi Heimans ICT ontmoet Onderwijs: van visie naar invulling 49 Jildert van Yperen Congresorganisatie 51

7 HGZO-congres 2015 Algemeen Algemene congresinformatie Locatie Het congres vindt plaats in congreshotel De Werelt, Westhofflaan 2, 6740 AA Lunteren, tel: , Aankomst en registratie Op donderdag 19 maart kunt u zich vanaf 9.15 en op vrijdag 20 maart vanaf 9.00 uur laten registreren bij de informatiebalie van het congres. U ontvangt daar de congresmap met het definitieve congresprogramma en uw persoonlijke congres-indeling. U ontvangt tevens een naambadge. U wordt verzocht deze gedurende het hele congres te dragen. U kunt bij de informatiebalie eventuele bagage in bewaring geven. Zie voor informatie over uw hotel de aanvullende congresinformatie. Aanvangstijden congres De aanvangstijd van het congres is op donderdag uur en op vrijdag 9.30 uur. Routebeschrijving vanaf A1 Amsterdam Apeldoorn/Apeldoorn-Amsterdam: afslag Barneveld/Ede A 30 richting Ede, afslag Lunteren. vanaf A12 Utrecht Arnhem/Arnhem-Utrecht: afslag Ede-Noord/Barneveld (A30), afslag Lunteren. vanaf A15 Rotterdam Nijmegen/Nijmegen-Rotterdam: afslag Kesteren (N233); richting Rhenen/Veenendaal. Bij Rhenen de brug oversteken en weg volgen, 1e rotonde recht oversteken. Op de volgende rotonde rechtsaf. Weg volgen tot aan de A12, ga de A12 op richting Arnhemneem de A30 richting Ede-Noord/Barneveld afslag Lunteren. 7 Daarna: Volg de rondweg (Westzoom) en daarna de ANWB-borden De Werelt. Dit betekent dat u aan het eind van de Westzoom linksaf de Dorpsstraat inrijdt. Vervolgens gaat u de vierde weg rechtsaf de Boslaan op. Ga de spoorwegovergang over; neem daarna de derde weg rechts (Molenweg); daarna eerste weg links (Westhofflaan), waar een bord u verwijst naar de ingang van congrescentrum De Werelt. Terugweg naar A30 met eigen vervoer: Bij de uitgang van De Werelt vindt u kaartjes met daarop de routebeschrijving naar de snelweg. Openbaar vervoer Lunteren is per trein bereikbaar vanuit Amersfoort en Ede-Wageningen. Reist u per trein en gebruikt u een OV-card? In Lunteren rijden alleen treinen van Connexxion (Valleilijn). Vergeet niet bij het overstappen op deze trein eerst uit te checken en aansluitend weer in te checken bij de Connexxion-paal. Wandeling vanaf station Lunteren naar De Werelt (verharde weg, circa 15 minuten): Trein vanuit Ede: u loopt over het perron terug en dan links het grindpad op en direct rechtsaf over het parkeerterrein richting sauna. Daar gaat u linksaf ( Boslaan). U volgt de Boslaan (circa 1 km), daarna rechtsaf de Molenweg in. Eerste weg links (Westhoff-laan), waar een bord u verwijst naar de ingang van congrescentrum De Werelt.

8 Algemeen HGZO-congres 2015 Wandeling vanaf station Lunteren naar De Werelt (verharde weg, circa 15 minuten): Trein vanuit de richting Amersfoort: u loopt verder in de richting van de trein en steekt het spoor over. Op het grindpad rechtsaf richting sauna. Aan het einde van de parkeerplaats linksaf (Boslaan). U volgt de Boslaan (circa 1 km), daarna rechtsaf de Molenweg in. Eerste weg links (Westhofflaan), waar een bord u verwijst naar de ingang van De Werelt. Voor vervoer naar De Werelt kunt contact opnemen met Taxi Lunteren, Met ingang van 1 januari van dit jaar organiseert De Werelt een uur voor aanvang van het programma op donderdag en vrijdag en een uur na afloop van het programma op vrijdag een pendeldienst tussen station Lunteren en het congreshotel v.v., andere tijden in overleg. Rookbeleid In De Werelt is roken slechts toegestaan op de aangegeven plaatsen. Roken is in ieder geval niet toegestaan in de hotelkamers, de zalen en in het restaurant. Informatiemarkt In de centrale hal van De Werelt is er gedurende het congres een informatiemarkt ingericht. In het congresprogramma is er gedurende de lunch en de theepauze op donderdag en gedurende de koffiepauze en de lunch op vrijdag extra tijd ingeruimd om u de gelegenheid te bieden deze te bezoeken (zie voor exacte tijden het congresprogramma). 8 Op de informatiemarkt staat ook een stand van onze hoofdsponsor: Boom Lemma uitgevers (www.boomlemma.nl).

9 LEZINGEN

10

11 HGZO-congres 2015 Lezing Ontmoeting van twee identiteiten Menno Pistorius Voorzitter SAC HGZO, Directeur Health Studies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Dit najaar zijn de voorzitters van de landelijke opleidingsoverleggen uit het HGZO en het sectorale adviescollege HGZO met elkaar op inspiratiereis geweest om het concept van een double identity in het opleiden van zorgprofessionals te onderzoeken. Het opleiden voor een double identity wil zeggen dat iedere zorgprofessional wordt opgeleid voor: 1) voor het (eigen) beroep én 2) als generiek zorgverlener. Het begrip T- shaped professional wordt ook in deze context gebruik en het is een begrip uit de zelfde stal, zogezegd. In het zorgberoepen debat (commissie Kaljouw) wordt apel gedaan op het op juiste wijze opleiden voor de juiste toekomst. Het apel is: zijn de denkbeelden over het opleiden van zorgprofessionals passend bij de wensbeelden van de toekomst van de zorg waarvoor wordt opgeleid. In de lezing gaat de spreker in op de vraag of het opleiden voor een double identity een antwoord kan zijn voor het op de juiste wijze opleiden voor de juiste toekomst. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Paramedische studies t.a.v. dhr. M. Pistorius Postbus GL Nijmegen 11

12 Lezing HGZO-congres 2015 Ont-moeten en de kracht van de kwetsbaarheid Judith Budde Directeur van Opleidings- en conferentiecentrum het Balkon in Vasse Wie kent het niet: van die momenten waarop je als docent kwetsbaar bent. Weet ik wel genoeg? Hoe kan ik omgaan met de lastige dynamiek in deze groep? Hoe hou ik die excellente student geboeid? Mag/durf ik mijn grenzen aan mijn collega aan (te) geven? Ook studenten zijn kwetsbaar. Haal ik mijn tentamen? Hoor ik er wel bij? Wat zullen ze van me denken? In ieders leven zijn talloze kleine en grote momenten waarop we ons kwetsbaar of ongemakkelijk voelen. Hoe herkennen we onze kwetsbaarheden en wat zijn onze beschermingsmechanismen? En wat helpt ons om vrijer en meer onszelf te durven zijn? Hoe kunt u uw studenten daarin begeleiden? Wat vraagt dat van uw manier van ont-moeten en aanwezig zijn? Over dit razend boeiende en vaak ongemakkelijk terrein houdt Judith Budde een dynamische lezing met anekdotes, verhalen en wetenschappelijke bronnen, o.a. het onderzoek van Brené Brown en de psychologie van de Ikken. 12 Het Balkon t.a.v. Judith Budde Hooidijk RA Vasse

13 INFOSHOPS

14

15 HGZO-congres 2015 Infoshop Diagnosticeer keer op keer. Hoe ziet de scriptiebegeleiding van studenten er uit? Bas Agricola, Frans Prins, Marieke van der Schaaf, Jan van Tartwijk Universiteit Utrecht / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Educatie (UU) / opleiding Voeding en Diëtetiek (HAN) In deze infoshop wordt een studie gepresenteerd waarin wij de scriptiebegeleiding tijdens het schrijven van een vierdejaars bachelor thesis hebben onderzocht. De scriptiebegeleiding van docentbegeleiders wordt veel gegeven tijdens docent-student dialogen; deze bieden veel ruimte voor interactie, zo geven docenten feedback en vragen studenten om opheldering. Om hun interventies af te stemmen, dienen docenten continu het kennisniveau van student(en) te diagnosticeren. Als docenten hun begeleiding afstemmen op het huidige niveau van de student noemen we dat contingente begeleiding (Van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2011). Docenten vinden diagnosticeren heel moeilijk en geven in plaats daarvan meteen hulp (Ruiz-Primo, & Furtak, 2007). Met een explorerende multipele casestudie zijn bij 4 scriptiebegeleiders van de opleiding Voeding en diëtetiek bij de HAN 16 docent-studentdialogen geanalyseerd. De kwantitatieve analyses van de getranscribeerde videodata laten zien dat begeleiders het niveau van de student niet expliciet diagnosticeren en veel interveniëren met uitleg en instructie. De infoshop zal bestaan uit een presentatie waarin de opzet en resultaten van deze studie worden gedeeld. Daarnaast is er ruimte voor discussie waarin de relevantie voor HGZO docenten daar ligt dat de eerste auteur graag inzichten wil geven in het begeleidingsproces van 4 e jaars studenten. 15 De infoshop zal verder een reflectief karakter hebben, waarin deelnemers gevraagd zal worden hoe de scriptiebegeleiding bij hun opleiding plaats vindt en specifiek tijdens docentstudent dialogen. Deze infoshop hoopt antwoord te kunnen geven op de vraag hoe studenten door persoonlijk contact worden gemotiveerd om tot leren te komen. Scriptiebegeleiding, docent-studentdialogen, docentgedrag, contingentie Literatuur Ruiz-Primo, M. A., & Furtak, E. M. (2007). Exploring teachers informal formative assessment practices and students understanding in the context of scientific inquiry. Journal of Research of Science Teaching, 44(1), doi: /tea Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2011). Patterns of contingent teaching in teacher-student interaction. Learning and Instruction, 21, doi: / j.learninstruc Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voeding en dietetiek t.a.v. B. Agricola Postbus GL Nijmegen

16 Infoshop HGZO-congres 2015 Structurele interactie met het werkveld: meetbaar én zichtbaar dankzij zelfevaluatie Mieke Beckers, Candice De Windt Odisee, centrale diensten / studiegebied Gezondheidszorg In het professioneel gericht hoger onderwijs staat een sterke oriëntatie op een bepaalde beroepscontext en aansluitend werkveld centraal. Een structurele binding van professioneel gerichte opleidingen met het werkveld kan op verschillende manieren worden opgebouwd, onderhouden en versterkt. Dit kan gebeuren via het curriculum en werkvormen gericht op authentieke, realistische en professionele settings, via de keuze van de stageplaatsen en bachelorproeven, via praktijkgericht onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, via het docentenkorps en betrokkenheid bij organisaties in het werkveld, via resonantieraden of focusgroepen enzovoort. Maar hoe kom je als opleiding te weten hoe sterk je verankerd bent in het werkveld? Hoe verkrijg je inzicht in de kwaliteit van je band met het werkveld, hoe meet je de impact ervan op de opleiding en de inbedding in de cultuur en werking van de opleiding? Het inventariseren van activiteiten met en voor het werkveld biedt hiertoe weinig soelaas. Ook het formuleren van indicatoren blijkt omwille van de veelzijdigheid van interactie met het werkveld geen evidente zaak. Odisee koos ervoor haar visie op het thema te expliciteren in een conceptueel model gebaseerd op vijf kernwoorden: continu, veelzijdig, open, innovatief en gestructureerd. Hierbij aansluitend ontwikkelde Odisee een zelfevaluatietool voor opleidingen waarmee ze hun relatie met het werkveld gericht in kaart kunnen brengen en evalueren. Het zelfevaluatie-instrument laat een opleiding toe zichzelf te scoren op een aantal stellingen die de kernwoorden concretiseren. De infoshop demonstreert de waarde en relevantie van het zelfevaluatie-instrument aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het studiegebied Gezondheidszorg van Odisee. Beroepenveld, zelfevaluatie Odisee t.a.v. mevr. M. Beckers Warmoesberg Brussel België

17 HGZO-congres 2015 Infoshop Het eindwerk binnen het afstudeerproces: voorbeeld van een good practice inclusief een kritische kijk Sven van Geel Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, België, departement Gezondheid & Welzijn; opleiding ergotherapie Binnen het afstudeerproces neemt het eindwerk in de meeste afstudeerrichtingen van het hoger gezondheidszorg onderwijs een belangrijke plaats in om de beroepscompetenties aan te tonen. In deze infoshop zullen we een voorbeeld geven van een good practice omtrent het eindwerk vanuit de AP Hogeschool Antwerpen. De beoogde competenties, de procedure van evalueren, en de beoordelingsformulieren van het proces en het product worden toegelicht. Daarnaast kijken we kritisch naar de bereikte resultaten van deze werkwijze door een vergelijking te maken met het protocol Verbeteren en verantwoorden van afstuderen in het hbo van de expertgroep protocol in opdracht van de Vereniging Hogescholen (2014). Tot slot beoordelen we de huidige werkwijze vanuit de minimumeisen aan onderzoekend vermogen voor bachelor studenten. Eindwerk, Competentiegericht evalueren, onderzoekend vermogen Literatuur Expertgroep Protocol. (2014). Beoordelen is mensenwerk. Bevindingen over de wenselijkheid en mogelijkheid voor een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken. Den Haag; Vereniging Hogescholen. Sluijsmans, D., Andriessen, D., Sporken, S., & Vonk, F. (2014). Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo. Onderwijsinnovatie, 3, AP Hogeschool Antwerpen Departement G&W, ergotherapie t.a.v. dhr. Sven van Geel J. De Boeckstraat Merksem België

18 Infoshop HGZO-congres 2015 Implementeren van beeldschermtoetsing Vincent Hendriks Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Voeding en Diëtetiek Door digitaal tentamens af te nemen wordt de toetsing overzichtelijker en kwalitatief beter. Daarnaast zijn er veel interessantere mogelijkheden om formatief te toetsen vergeleken met toetsing op papier. Om beeldschermtentamens af te nemen moeten naast computerfaciliteiten en tentamensoftware de gehele logistiek georganiseerd worden. Overstappen van papier naar digitale toetsing vergt een investering. Digitaal toetsen kost ongeveer evenveel tijd als toetsen op papier, maar heeft grote voordelen. De technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, waardoor het lastig is om hiervan een overzicht te krijgen. In deze bijeenkomst zal worden ingegaan op: voor- en nadelen van beeldschermtoetsing in het algemeen afnamefaciliteiten: vaste computers, laptops of tablets verbinding tussen tentamencomputer en internet: de veiligheid hiervan de verschillende beschikbare softwarepakketten logistieke organisatie binnen de opleiding en instelling Met deze informatie kan het proces van theorietoetsing worden gestroomlijnd. Na enkele studiejaren zal theorietoetsing veel minder werk zijn. Hierdoor verdwijnen het volgende moeten rondom tentamentijd: tentamens van vorig jaar uitsorteren, handmatig vragen corrigeren, nieuwe vragen aanleveren, tentamens kopiëren, verloren tentamens terugvinden, tentamens in archief plaatsen, een itemanalyse waarbij informatie uit meerdere documenten gecombineerd moet worden. Tentamens, digitaal, formatieve toetsing, summatieve toetsing Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding Voeding en Diëtetiek t.a.v. dhr. V. Hendriks Postbus GL Nijmegen

19 HGZO-congres 2015 Infoshop Landelijke toetsing en vreemde ogen HGZO Menno Pistorius Voorzitter SAC HGZO, Directeur Health Studies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De diverse landelijke opleidingsoverleggen in het hoger gezondheidszorgonderwijs hebben met enthousiasme en met verve het rapport van Antoine de Bruijn (vreemde ogen dwingen) opgepakt. Eigenlijk al ruim voor dat het rapport verscheen. Er zijn prachtige resultaten geboekt. Er waren ook tegenslagen. Er is sprake van een mooie diversiteit aan opbrengsten en ervaringen. In de infoshop worden deze gedeeld, waarbij meerdere opleidingsoverleggen een bijdrage zullen leveren. Als voorbeeld dient Voeding en Diëtetiek. De vier opleidingen Voeding en Diëtetiek in Nederland (Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Haagse Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen) hebben gezamenlijk besloten een procedure te ontwikkelen waarmee de kwaliteit van de beoordeling van het eindniveau van de bachelorscriptie gewaarborgd kan worden. Met betrekkelijk geringe inspanning (in totaal 4 bijeenkomsten) zijn we in staat geweest de beoordelingen op elkaar af te stemmen en de procedure vorm te geven. De landelijke aanpak heeft bij de vier opleidingen onder andere geleid tot het invoeren van een gezamenlijk beoordelingsformulier en een procedure voor onderlinge, landelijke kwaliteitsborging. De eerste stap naar het vreemde ogen -principe is hiermee gezet. De (ontwikkeling van) het formulier en de procedure zelf presenteren we in de infoshop. 19 Landelijke toetsing, toepassing vreemde ogen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Paramedische studies t.a.v. dhr. M. Pistorius Postbus GL Nijmegen

20 Infoshop HGZO-congres 2015 Expertise vanuit de leerwerkplaats Valérie Vanceulebroeck Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, departement Gezondheid en Welzijn, opleiding tot Bachelor in de Verpleegkunde Binnen de opleiding Verpleegkunde wordt reeds enkele jaren het concept van de leerwerkplaats of work-based learning toegepast bij het realiseren van de competenties van de bachelor verpleegkundige. De leerwerkplaats biedt studenten een nieuwe vorm van werken, leren en begeleiden aan en benadert in hoge de realiteit van de arbeidsplek. Binnen de leerwerkplaats staat de patiëntenzorg centraal. Een opvallend verschil met een traditionele stage is, dat er bij een leerwerkplaats een team studenten (verpleegkunde) toegevoegd wordt aan het bestaande verpleegkundige team en zij verantwoordelijk zijn voor het zorgproces van de aanwezige patiëntenpopulatie. De verpleegkundige zorg wordt door studenten in volle omvang gepland, uitgevoerd en geëvalueerd. Dit alles gebeurt steeds onder de supervisie en eindverantwoordelijkheid van ervaren verpleegkundigen in de rol van werkbegeleider of mentor. De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor competentiegericht en vraag- en zelfgestuurd onderwijs. De rol van docenten en studenten is hierdoor aan verandering onderhevig: de student is zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces, de docent wordt steeds meer coach. De leerafdeling biedt een manier van leren die aansluit bij deze ontwikkelingen. Bovendien blijkt voor studenten het samen leren in een groep een groter rendement op te leveren dan het individueel leren. In deze infoshop overlopen we met u graag volgende items: Praktische weergave van het implementatieproces met de instelling + ziekenhuisafdeling + ICT/dataprocessing Stappenplan en introductie voor de studenten SWOT analyse na afloop van de leerwerkplaats, vanuit instelling, afdeling, studenten en opleiding Overlopen van de stageopdracht op maat van deze leerwerkplaats in functie van de te realiseren competenties en rollen (Canmeds model) Uitwisseling van expertise en toetsingsmethodieken Competenties, toetsen, work-based learning / leerwerkplaats, Canmeds-rollen Internet-link https://www.ap.be/gezondheid-en-welzijn/nieuws/derdejaars-verpleegkunde-nemen-znaover/1924 Artesis-Plantijn Hogeschool Antwerpen Opleiding Bachelor Verpleegkunde t.a.v. mw. V. Vanceulebroeck Jaak De Boeckstraat Merksem België

21 WORKSHOPS

22

23 HGZO-congres 2015 Workshop Overlevingshandboek voor zorg Schrijft u mee? Monique Bak, Leon Goedhart, Willemijn Langkamp, Ciska Ravenswaaij Hogeschool van Amsterdam, opleiding tot Oefentherapeut De zorg is ingrijpend aan het veranderen, dat weten wij allemaal. Alle opleidingen zijn zich hiervan bewust. Hoe zet je jezelf en de opleiding in actie en waar begin je eigenlijk? Ook wij (als opleiding Oefentherapie) hebben hiervoor geen pasklare oplossing, wel zijn wij de uitdaging aangegaan. Door middel van het schetsen van de zorg/gezondheidsjungle 2030, vormen wij met elkaar een beeld van een mogelijke aanpak. Het overlevingshandboek 2030; welke hoofdstukken staan daar in? De woestijn (het dorre zorglandschap van bezuinigingen) De concrete jungle (de uitdagingen van de grote stad) Adaptatiestrategieën (docent, student, zorgprofessional) Technologie (welke tools neem je mee de jungle in?) Wij dagen u uit om samen het overlevingshandboek te schrijven! COP (community of practice) 23 Literatuur Stichting de nationale denktank, (2013), Uitgedokterd. Huber M, Knottnerus JA, (2011) How should we define health? British Medical Journal; 343:d4163. Visser B., (2013), Lectorale Rede It s up to you. Wiseman J. L, (2010), Het grote SAS survival handboek, 1 ste druk, Kosmos Uitgevers Utrecht. Hogeschool van Amsterdam Gezondheid/ Amsterdam School of Health Professions Opleiding tot Oefentherapeut t.a.v. mw. G. Gevers Postbus CN Amsterdam

24 Workshop HGZO-congres 2015 Questions and Answers ProActive Nursing Marc Bakker VUmc Academie Amsterdam, Expert Lecturer Clinical Reasoning & ProActive Nursing ProActive Nursing wordt steeds meer een begrip in het verpleegkundig onderwijs en beroepspraktijk. Deze workshop staat in het teken van: Een ontmoeting tussen de auteur ProActive Nursing en docenten die met klinisch redeneren aan de slag willen en/of zijn. Een informele bijeenkomst waarin actuele onderwijskundige en vakinhoudelijke vragen gesteld en beantwoord worden. ProActive Nursing, onderwijs, curriculum, ontmoeten 24 Literatuur ProActive Nursing, klinisch redeneren in zes stappen. M. Bakker en C. van Heycop ten Ham 2 e druk, 2014 (ISBN ). ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk. M. Bakker. 1 e druk, 2013 (ISBN ). In dit tweede boek van de reeks ProActive Nursing is een basisset van twaalf zorgthema's beschreven. Deze worden gebruikt in de moeilijkste van de zes stappen van het klinisch redeneren: stap twee, het beredeneren van de klinische problematiek. Zakboekje ProActive Nursing. Internet-link VUmc Academie t.a.v. dhr. M. Bakker Postbus MB Amsterdam

HGZO-congres 2013 Inspiratiebron voor het hbo-gezondheidszorg

HGZO-congres 2013 Inspiratiebron voor het hbo-gezondheidszorg HGZO-congres 2013 HGZO-congres 2013 Inspiratiebron voor het hbo-gezondheidszorg Congresboek Redactie: S. Colenbrander M.J. Kok EXPOSZ opleiden in sport en zorg Faculteit der Bewegingswetenschappen Vrije

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Lichamelijke. Opvoeding. Topic Visie op LO. FvOv-bijeenkomsten. Talentherkenning en - ontwikkeling. De LO-app. Jaargang 102-29 aug. 2014.

Lichamelijke. Opvoeding. Topic Visie op LO. FvOv-bijeenkomsten. Talentherkenning en - ontwikkeling. De LO-app. Jaargang 102-29 aug. 2014. Lichamelijke Jaargang 102-29 aug. 2014 Opvoeding Topic Visie op LO FvOv-bijeenkomsten Talentherkenning en - ontwikkeling De LO-app Nummer 7 Van educatie tot wereldprestatie! advertentiepagina Jansen en

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Visie in Ontwikkeling. Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling

Visie in Ontwikkeling. Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling Visie in Ontwikkeling Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling NHL Masteropleiding Pedagogiek Groningen, mei 2014 Grondslagen van Pedagogiek Grondslagen van Pedagogiek, P1 - Analyse Persoonlijke

Nadere informatie

G Tijdschrift Actief Leren

G Tijdschrift Actief Leren Juli 2008 Jaargang 3 nr. 7 G Tijdschrift Actief Leren In dit nummer: Welkom 1 Lerarenbeurs ook voor Actief Leren Verslag van de miniconferentie Van student naar onderzoeker / docent bij de MAL 1 2 3-5

Nadere informatie

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen inhoud Voorwoord 4 Het

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Leergang Activerend Opleiden

Leergang Activerend Opleiden Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) Leergang Activerend Opleiden Professioneel lesgeven in de 21 ste eeuw Opleidingsgids 2015-2016 De Leergang Activerend Opleiden is geregistreerd bij de Stichting

Nadere informatie

De kracht van netwerkbenadering

De kracht van netwerkbenadering De kracht van netwerkbenadering Een dynamische en inspirerende kijk op de organiserende samenleving Anne-Marie Poorthuis (redactie) 2006 2006, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. Behoudens

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+)

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Codes LERS3B03X, LERS3C02X, LERS4C04X (voltijd) Codes LERS3B03D, LERS3C02D, LERS4C04D (deeltijd)

Nadere informatie

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap met het E-portfolio voor klantmanagers November 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Het E-portfolio als hulpmiddel voor het ontwikkelen van vakmanschap

Nadere informatie

Een lerende schoolcultuur

Een lerende schoolcultuur Lerarenreeks 5 Een lerende schoolcultuur Naomi den Besten Elke van der Linden Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Lerarenreeks 5 Een lerende

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

Inspiratieboek Talent College

Inspiratieboek Talent College Inspiratieboek Talent College OVER TALENT COLLEGE Tijdens Talent College nodigen we je uit om op een waarderende manier te werken aan persoonlijke, team & organisatie vraagstukken. Gedurende vijf middagen

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Communicatieonderwijs in heterogene of homogene groepen AIOS?

Communicatieonderwijs in heterogene of homogene groepen AIOS? Communicatieonderwijs in heterogene of homogene groepen AIOS? Groningen, augustus 2007 Auteur Lara Faber Studentnummer 1673521 Afstudeerscriptie in het kader van Master Pedagogische Wetenschappen Faculteit

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie