Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2011. 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'"

Transcriptie

1 Opleidingen In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2011 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'

2 Voorwoord De derde editie van de opleidingsnieuwsbrief is er. Er wordt hierbij een overzicht gegeven van de startende opleidingen in de eerste jaarhelft van Kennis is macht. De kennis om kennis te verwerven is macht². Levenslang leren wordt meer en meer het gangbare principe van de moderne mens in een snel evoluerende maatschappij. Dit overzicht van de opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen wil een bijdrage leveren om ervoor zorgen dat de mogelijkheden om 'levenslang te leren' ruim verspreid worden in de regio het verwerven van de nodige kennis en andere, nieuwe competenties is een belangrijk uitgangspunt om blijvend actief te participeren aan de arbeidsmarkt of om opnieuw in te reden. Deze opleidingsnieuwsbrief wordt opgemaakt in samenwerking met de actoren van de Regiotafel Levenslang Leren; Consortium Volwassenenonderwijs X, Syntra, VDAB en de koepel van de Derden -opleiders en het StreekoverlegZOV. Elk jaar twee edities van de opleidingsnieuwsbrief publiceren is de target voor de komende jaren. Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat in Zuid-Oost-Vlaanderen meer mensen kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Om kennis te verwerven. Zodat Zuid-Oost-Vlaanderen een machtige regio wordt om in te wonen, leven en werken. Wouter Danckaert Regiocoördinator Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (Resoc/Serr) Deze brochure is een uitgave van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, met medewerking en steun van Consortium X, Syntra Midden-Vlaanderen, VDAB en de lokale derdenopleidingsverstrekkers. Deze brochure werd samengesteld op basis van de gegevens van december 2010, ons ter beschikking gesteld van de meewerkende organisaties. Niettegenstaande de grote zorgvuldigheid en de betrouwbaarheid van de informatie opgenomen in deze brochure, kunnen bepaalde gegevens ontbreken of verkeerd zijn voorgesteld. Wij wensen ons hiervoor oprecht te verontschuldigen. Ook andere suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom. U kan hiervoor contact opnemen met: Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen ( RESOC/SERR) Keizersplein Aalst Stafmedewerker arbeidsmarkt Fons Wauters

3 Arbeidsmarktgerichte opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen Eerste semester 2011 Voorwoord Inhoudstafel Een duwtje in de rug OPLEIDINGSCHEQUES WAT EN HOE? Info voor personen ingeschreven bij de VDAB En zin om zelf ondernemer/zelfstandige te worden? Mogelijkheden inzake het volgen van hoger beroepsonderwijs (HBO) Kennis van de Nederlandse taal, Opleiding en vinden van werk: voorstelling van Het Huis van het Nederlands Werkervaringsplaatsen (WEP) Overzicht van de opleidingen: 1. Administratie - Kantoor 2. Auto - Garage - Transport - Logistiek 3. Bouw - Hout en afwerking 4. Grafische Technieken - Fotografie 5. Groen 6. Horeca - Voeding - Keukenhulp - Zaalopleidingen 7. Informatica - Computer 8. Metaalbewerking - Lassen 9. Schoonmaak 10. Social-profit - Lichaamsverzorging 11. Social-profit - Gezondheidszorgen 12. Talen 13. Textiel - Confectie 14. Verkoop 15. Tweede Kans onderwijs 16. Allerlei - Divers 17. Solliciteren

4 Een duwtje in de rug OPLEIDINGSCHEQUES WAT EN HOE? Voor heel wat opleidingen waarvoor je inschrijvingsgeld moet betalen kun je opleidingscheques aanvragen. Voor elke opleiding die je met opleidingscheques kunt betalen, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques, die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro, betaal je zelf dus slechts 2,5, 5 en 12,5 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. De organisatie waar je de opleiding wenst te volgen kan u hieromtrent het best informeren. Meer over opleidingscheques verneem je ook via LET OP DE CRITERIA VOOR WELKE OPLEIDINGEN IN AANMERKING KOMEN ZIJN GEWIJZIGD DIT JAAR! INFO VOOR PERSONEN INGESCHREVEN BIJ DE VDAB Financiële voordelen voor werkzoekenden die een door VDAB erkende opleiding volgen. Voor niet-werkende werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB zijn de opleidingen die door VDAB erkend zijn gratis. Deze opleidingen worden door VDAB zelf of een externe organisatie gegeven. Tussenkomst voor verplaatsingen naar de opleidingen- WIJZIGINGEN vanaf 01/2011: Vanaf 1 januari 2011 gelden de volgende principes: - voor werkzoekenden in opleiding: zal men in principe starten met een maandabonnement, naar gelang de noodzaak, kan dit verlengd worden met 1, 3 of 12 maand. Kinderopvangvergoeding: Werkzoekende cursisten krijgen de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald tot de kinderen naar school gaan. Voor schoolgaande kinderen in het kleuter- en basisonderwijs worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed. Stimulanspremie: Werkzoekenden met personen ten laste die langer dan 1 jaar werkloos zijn of leefloongerechtigden met personen ten laste krijgen een stimulanspremie van 1 euro bruto per gevolgd opleidingsuur als: - de totale opleidingsuur minstens 150 u bedraagt; - de opleiding minimum 24 u/week telt.

5 EN ZIN OM ZELF ONDERNEMER/ZELFSTANDIGE TE WORDEN? Volgende opleidingen zijn specifiek gericht naar hen die ondernemer willen worden:

6 MOGELIJKHEDEN INZAKE HET VOLGEN VAN HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO) Wat is hoger beroepsonderwijs precies: Het hoger beroepsonderwijs (HBO) omvat bedrijfsgerichte opleidingen op het niveau hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleidingen. Het graduaatsdiploma dat je behaalt na het succesvol afronden van een HBOopleiding heeft een duidelijke meerwaarde op de arbeidsmarkt, maar biedt ook de mogelijkheid een verkort traject te starten met het oog op het behalen van een professionele bachelor. Hierbij een overzicht van welke hogere beroepsopleidingen je waar kan volgen in de regio.

7 KENNIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL, OPLEIDING EN VINDEN VAN WERK. Ook in onze regio stellen we een toenemend aantal mensen vast die geen of onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. Dit is een zware handicap bij de zoektocht naar passend werk. Het Huis van het Nederlands is vaak het eerste aanspreekpunt: OOST-VLAANDEREN NEDERLANDS LEREN? WIJ HELPEN JE OP WEG! Huis van het Nederlands is een centraal punt waar men informatie kan krijgen over Nederlands als Tweede Taal (NT2), en waar men ook terecht kan voor een inschrijving in een cursus Nederlands. Dus: bent u anderstalig en ouder dan 16 jaar? Woont u in Oost-Vlaanderen en wil u Nederlands leren? Schrijf je in voor een cursus via het HUIS van het NEDERLANDS. Voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen zijn dat volgende locaties: Aalst Dendermondsesteenweg 16, 9300 Aalst - Tel.: Dinsdag van 14u tot 16u Elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 16u tot 19u Woensdag en donderdag van 9u tot 11u30 Denderleeuw Administratief Centrum, A. De Cockstraat 1, Denderleeuw - Tel.: Geraardsbergen Sociaal Huis (4e verdieping OCMW) - Kattestraat 27, Geraardsbergen - Tel.: Donderdag van 14u tot 16u Ninove Stadhuis, Centrumlaan 100, 9400 Ninove - Tel.: Woensdag van 9u tot 11u30 Ronse A.L.Vanhovestraat 43A, 9600 Ronse - Tel.: Dinsdag van 14u tot 17u ('s avonds enkel op afspraak) Woensdag van 9u tot 12u Zottegem Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont, 9620 Zottegem - Tel.: Elke 1e en 3e donderdag van 14u tot 17u OCMW, St.-Walburgastraat 9, Tel.: Elke 1e en 3e vrijdag van 14u tot 17u U krijgt er alle informatie over de cursussen Nederlands in de regio. Het Huis van het Nederlands organiseert zelf geen cursussen maar werkt daarvoor samen met alle scholen in de regio. Via een gesprek of een test wordt gezocht welke cursus voor u het meest geschikt is. Wij zorgen voor de doorverwijzing naar de gepaste cursus en geven u de info die u nodig hebt. Aarzel niet, schrijf je nu al in! Het volgende startmoment is januari Op de volgende blz. het overzicht van de opleidingen Nederlands voor anderstaligen:

8 Nederlands voor anderstaligen (NT2) Nederlands voor anderstaligen (NT2) NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN CVO Handelsschool Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Aalst - Denderleeuw Aalst - Ronse - Ninove Geraardsbergen doorlopend, voormiddag - namiddag - avond en weekend september (+ doorlopend starten er nieuwe modules) Nederlands voor anderstaligen (NT2) T.I. Sint-Jozef CVO Geraardsbergen doorlopend Nederlands voor anderstaligen (NT2) PCVO Dender en Schelde Ninove - Zottegem september - januari (overdag & 's avonds) Nederlands voor anderstaligen (NT2) CVO VAZOV Ronse september - februari Nederlands voor anderstaligen (NT2) Ronse Waregem jan, feb, maart, april, mei, juni 1 tot 4 x per week (overdag & 's avonds) Nederlands voor anderstaligen (voor administratieve beroepen) VDAB Ilse De Clercq 055/ Denderleeuw deeltijdse cursus (12 u/week) van 1 jaar start cursussen febr. en sept. Nederlands voor anderstaligen (voor administratieve beroepen) VDAB Ilse De Clercq 055/ deeltijdse cursus (12 u/week) van 1 jaar start cursussen febr. en sept. Nederlands voor anderstaligen (voor technische beroepen) VDAB Ilse De Clercq 055/ Aalst Halftijdse opl. van 6 maanden 2 x/jaar start in febr. en sept. Nederlands voor anderstaligen (voor social-profit opleidingen) VDAB Ilse De Clercq 055/ Aalst Voltijdse opleiding Start februari en september 2 x/jaar Nederlands voor anderstaligen (voor technische beroepen) VDAB Ilse De Clercq 055/ Ronse Halftijdse opl. van 6 maanden 2 x/jaar start in febr. en sept.

9 WERKERVARINGSPLAATSEN (WEP) WAT? Het stelsel van werkervaring wil voor langdurig werkzoekenden een brug slaan tussen een periode van werkloosheid en de stap naar de reguliere arbeidsmarkt. En dit door tijdens de tewerkstelling opleiding en begeleiding op de werkvloer aan te bieden en versterking van de competenties die nodig zijn voor een job achteraf in het reguliere bedrijfsleven. DUUR van het CONTRACT Meestal betreft het een contract van 12 maanden. Als het gaat om een vervangingscontract (bvb iemand is ziek voor 3 maanden), dan kan de duur beperkter zijn. Het contract kan voltijds, 4/5 of halftijds zijn. VOOR WELKE WERKZOEKENDEN? De VDAB is verantwoordelijk voor de toeleiding naar werkervaring. De VDAB attesteert of de werkzoekende voldoet aan de voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor werkervaring moet men behoren tot één van de volgende doelgroepen: - de persoon die zonder onderbreking gedurende minstens 24 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloze is - de persoon die ingeschreven is als niet werkende werkzoekende en zonder onderbreking minstens 12 maanden genoten heeft van leefloon - de persoon die ingeschreven is als niet werkende werkzoekende en zonder onderbreking minstens 12 maanden recht heeft op financiële maatschappelijke hulp (= persoon van vreemde nationaliteit, ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf van onbeperkte duur). Bepaalde periodes (van ziekte, beroepsongeschiktheid, ) worden gelijkgesteld met voormelde periode van uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid of de periode van leefloongerechtigd of gerechtigd zijn op financieel maatschappelijke hulp. Voor de regio Zuid Oost-Vlaanderen is de VDAB-contactpersoon voor de attestering inzake Wepplus: Regine Matthijs. Consulenten (van VDAB en derdenorganisaties) of zelfs werkgevers kunnen zich tot haar wenden (via mail: om te laten vaststellen of kandidaten/werkzoekenden voldoen aan de formele voorwaarden van Wepplus. Naast het voldoen aan de formele voorwaarden gaat de VDAB-consulent ook na of de tewerkstelling in een wepplus kadert in het traject van de werkzoekende. Pas als aan beide voorwaarden voldaan is kan de werkzoekende in een wepplus terecht. Met de vraag om te laten nagaan of men in aanmerking komt of andere vragen rond Wepplus, kan men terecht in de lokale werkwinkel bij een VDAB-consulent, die hierop kan antwoorden na eventuele raadpleging van de verantwoordelijke Wepplus. WANNEER ZIJN ER AANWERVINGEN? Regelmatig zijn er nieuwe aanwervingen. In een wekelijkse JOBKRANT WEPPLUS, uitgegeven door de VDAB, staan de vacatures, plaatsen van tewerkstelling en de namen van de consulenten die voor verdere info gecontacteerd kunnen worden. Uw VDAB-consulent in de lokale werkwinkel beschikt over deze JOBKRANT. Overzicht tabel WEP op de volgende pagina s

10 Jobinhoud Organisatie (werkgever) WAAR administratie en logistiek - winkelhulp - magazijnmedewerker Administratie Grijkoort-BGL Werk Ronse Administratieve kracht OCMW Denderleeuw Denderleeuw Administratief medewerker Gemeente Brakel Brakel Administratief medewerker Kopa Werkwillig Aalst Administratief medewerker Kringloopcentrum Teleshop Aalst Hulpinstructeur-chauffeur Grijkoort - Begeleid Werk Kluisbergen Logistieke ondersteuning (ook poetsen en keukenhulp) en administratie (vooral uitvoerende taken) Dienstencentrum Mariaheem-Ter Wilgen Kluisbergen Onthaal OCMW Aalst Aalst Winkelhulp, sorteren (huisraad, kleding), magazijnmedewerker (o.a. inboedelservice), chauffeur Kringloopcentrum Teleshop Aalst bouw / klussen / onderhoud gebouwen en patrimonium / onderhoud terreinen / technische jobs Elektrotester Kringloopcentrum Teleshop Aalst Handlangers technische dienst, patrimonium wijken Stad Ronse Ronse Helper vakman rusthuizen OCMW Aalst Aalst Hulp algemeen onderhoud en kleine klusjes Ter Eecken Hulp technische dienst (divers: alg onderhoud gebouwen, tuinieren, herstellingen, klussen) Dienstencentrum Mariaheem-Ter Wilgen Kluisbergen Klusjes Kringloopcentrum Teleshop Aalst Klusjesdienst OCMW Denderleeuw Denderleeuw Onderhoud begraafplaatsen, stadsreiniging Stad Aalst Aalst Onderhoud binnen dienst leefmilieu (groenarbeider) en begraafplaatsen Gemeente Erpe-Mere Erpe-Mere Onderhouds-, technische en routinetaken in technische ploeg Stad Geraardsbergen Geraardsbergen Renovatie Groep Intro ZOV Geraardsbergen Renovatie Groep Intro ZOV Ronse Renovatie Groep Intro ZOV Renovatie Groep Intro ZOV Zottegem Renovatie Groep Intro ZOV Aalst Schilderen / klusjes Sint-Jozefcollege Internaat Aalst Tuinarbeider en klusjes in en rond gebouw Heuvelheem Wannegem-Lede groen WERKERVARINGSPROJECTEN (WEP+) Werkervaringsprojecten in Zuid-Oost-Vlaanderen Bos en groenarbeid Stad Ronse Ronse Groenarbeider natuur - en landschapsbeheer Landschapsbeheer VL Ardennen Ronse Groendienst Stad Aalst Aalst Groendienst OCMW Aalst Aalst Groenonerhoud Groep Intro ZOV Zottegem Tuinonderhoud Sint-Jozefcollege Internaat Aalst

11 WERKERVARINGSPROJECTEN (WEP+) Werkervaringsprojecten in Zuid-Oost-Vlaanderen Jobinhoud Organisatie (werkgever) WAAR keukenhulp Keukenhulp Rustoord Sint-Jozef Haaltert Keukenhulp Dienstencentrum Mariaheem-Ter Wilgen Zwalm Keukenmedewerker Home Vijvens Kruishoutem Keukenmedewerker OCMW Herzele Herzele Zaal- en keukenhulp (medewerker Sociaal restaurant) Grijkoort-BGL Werk Ronse poetsen en strijken Poetsen OCMW Denderleeuw Denderleeuw Poetsen Solidariteit voor het Gezin, Gent ZO-VL Poetsen Rustoord Sint-Jozef Haaltert Poetsen Kringloopcentrum Teleshop Aalst Uitvoerende taken gebouwen onderhoud (poetsen) Stad Aalst Aalst Sanitair medewerker (poetsen); ook taken was- en strijkdienst Heuvelheem Schoonmaak Gemeente Brakel Brakel Schoonmaak Home Vijvens Kruishoutem Schoonmaak OCMW Herzele Herzele Schoonmaak Thuishulp Brussel Strijken Grijkoort-BGL Werk Kluisbergen Was- en strijkdienst Heuvelheem zorg Bejaardenhulp / logistieke hulp Home Vijvens Kruishoutem Logistiek helper Rustoord Sint-Jozef Haaltert logistieke hulp: verzorging en begeleiding kinderen en hulp bij onderhoud De Blokkendoos Logistieke ondersteuning bij Buitenschoolse Kinderopvang OCMW Denderleeuw Denderleeuw Logistieke verzorging OCMW Herzele Herzele andere Fietskoerierproject: klasseren en sorteren brieven en folders; klaar maken voor verzending; verspreiding brieven en folders met fiets Steunpunt Welzijn Aalst Opgravingen archeologische site Provincie OVL ZO-VL (in principe: Velzeke)

12 Administratief bediende Administratief bediende Basiscursus beurs en beleggen Basisopleiding tot vertrouwenspersoon Basisprincipes boekhouden Bediende in de boekhouding / Hulpboekhouder Begrotingsbeleid voor VZW's Beheersen van informatiebronnen Behoorlijk bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid voor VZW's Boekhouden - Informatica Boekhouden - Informatica Boekhouden in de praktijk updating boekhoudvaar Burotica Commercieel Frans - Le français des affaires Commerciële vaardigheden voor de binnendienstmedewerker Communicatietechnieken voor HR-medewerkers Dactylo Dactylo Dactylo ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN VDAB Veerle Van Lysebetten VDAB Patricia Ghysbrecht VDAB Patricia Ghysbrecht Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo VDAB Veerle Van Lysebetten Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo ADMINISTRATIE - KANTOOR Denderleeuw volt. opl. 2 x jaar - duur 6 mnd. (incl 6 weken stage) volt. opl. 5 x jaar - duur 6 mnd. (incl 6 weken stage) Aalst 03/05/ /05/2011 Aalst 15/03/ /03/2011 Aalst 05/05/ /06/2011 bediende: 2 startdata/jaar-7 mnd. Opl.+ 6 weken stage Hulpboekhouder: volt. opl. 2 startdata/jaar. Na basisopl van 7 mnd nog 1,5 mnd opl + stage van 6 weken 11/05/ /05/2011 Aalst 13/05/ /05/ /01/ /01/2011 Aalst september - februari Geraardsbergen september - januari Denderleeuw Wordt minimum 2 tot 4 x/jaar georganiseerd duurt ca. 4 mnd. Geraardsbergen september - januari Aalst 19/03/ /06/ /05/ /05/2011 Aalst 08/06/ /06/2011 Aalst september - januari Geraardsbergen september - januari Ninove september - januari (overdag & 's avonds)

13 Diversiteitsbeleid = winst Economie Ergonomie bij beeldschermwerk ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Estafette: coaching voor ondernemers-opleiders Evaluatie- en funcitoneringsgesprekken (dag) Financieel management Gezondheidsmanagement binnen mijn bedrijf: wat? Waarom? Hoe? Grondslagen voor projectmanagement (dag) Help: mijn collega, klant, wordt agressief! Internet boekhouden Invoeren en verankeren van competentieontwikkeling Kantooradministratie en gegevensbeheer Kantoormedewerker Kantoormedewerker Management Assistent Medewerker boekhoudkundige dienst Medewerker personeelszaken Medewerker personeelszaken Meer respons genereren uit schriftelijke communicatie Mind mapping en Radiant Thinking: fitness voor uw brein Notuleren en opmaken van verslagen VDAB Veerle Van Lysebetten VDAB Patricia Ghysbrecht VDAB Veerle Van Lysebetten VDAB Veerle Van Lysebetten VDAB Patricia Ghysbrecht Aalst 03/03/ /04/2011 september - februari Aalst 19/05/ /05/2011 Aalst 15/03/ /03/2011 Aalst 11/05/ /05/2011 Aalst 09/02/ /03/2011 Aalst 10/05/ /06/2011 Aalst 17/05/ /05/2011 Aalst 24/05/ /06/2011 Aalst 15/03/ /03/2011 Aalst 03/05/ /05/2011 september - februari Denderleeuw Denderleeuw volt. opl. start in voorjaar - duur 6 mnd. (incl 6 w stage in bedrijf) - 2 x/jaar volt. opl. start in voorjaar - duur 6 mnd. (incl 6 w stage in bedrijf) - 5 x/jaar volt. opl. 2 x jaar - duur 6 mnd. (incl 6 weken stage) Ninove september - januari ('s avonds) Denderleeuw volt. opl. 2 x jaar - duur 6 mnd. (incl 6 weken stage) volt. opl. start in voorjaar - duur 6 mnd. (incl 6 w stage in bedrijf) - 2 x/jaar Aalst 27/05/ /05/ /05/ /05/2011 Aalst 28/04/ /04/2011

14 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Plaatsbeschrijving in het kader van het verhuur van onroerend goed Snellezen of Radiant Range Reading Aalst 16/02/ /03/ /06/ /06/2011 Volledige boekhouding voor VZW's 02/02/ /03/2011 Vooropleiding adm medewerker Kopa Bianca Vandenberghe /Aalst Airbrush gevorderden Airbrush voor professionelen AUTO - GARAGE -TRANSPORT - LOGISTIEK volt. opl. 2 x jaar - duur 6 mnd. (incl 4 weken stage), start 26/01/ /06/2011 Aalst 15/01/ /03/2011 Aalst 26/03/ /06/2011 Autobuschauffeur VDAB Els Van der Linden Aalst april 2011 Heftruckbestuurder / logistiek goederenbehandelaar Technicus personen- en lichte bedrijfswagens 3DsMax-Sketchup AUTOCAD Basis praktijk stukadoor Basisopleiding sanitair en centrale verwarming Basisopleiding sanitair en centrale verwarming reeks 2 Bedrijfsinterieur in kleur en geur Begeleiding EPB-verslaggever Begeleiding EPB-verslaggever reeks 2 Bekister - ijzervlechter Bouwconstructies en -materialen Bouwplaatsmachinist (graafmachines) VDAB Carine DeSchrijver 053/ / Syntra Midden Vlaanderen - Wim Steppe VDAB - Kate Bocqué VDAB - Elke Bijl BOUW - HOUT en AFWERKING Aalst Permanent georganiseerd opl. van 30 dagen Geraardsbergen september - januari Ninove september - januari ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) Aalst 19/03/2011 Aalst 17/01/ /01/2011 Aalst 21/03/ /03/ /05/ /05/2011 Aalst 30/03/ /03/2011 Aalst 25/05/ /05/2011 Denderleeuw permanent - opl. duurt max 5 md. afh van voorkennis Ninove september - januari Zottegem permanent - volt. opl./ 32 weken- individueel vooropl. v. gem. 1 week - geen wachttijden

15 CAD 2D-3D Centrale verwarmingstechnieken voor energiedeskundigen ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN De inrichting van de kinderopvang: binnen en buiten Decoratie (schilderen en behangen) Elektriciteit Elektriciteit voor de verwarmingstechnicus G3 module 2 Elektrotechnisch Installateur Energiedeskundige type A verkort Energiedeskundige type A verkort Erkend technicus verwarmingsaudit reeks 1 Erkend technicus verwarmingsaudit reeks 2 Erkend technicus verwarmingsaudit reeks 3 Gasunits - gastoestellen type C Gasunits - gastoestellen type C reeks 1 dag Gasunits - gastoestellen type C reeks 2 dag Gasunits - gastoestellen type C reeks 3 avond Gasunits - gastoestellen type C reeks 5 zaterdag Gehabiliteerd propaangasinstallateur Habilitatie van de aardgasinstallateur reeks 1 dag Habilitatie van de aardgasinstallateur reeks 2 dag Habilitatie van de aardgasinstallateur reeks 3 avond Ninove september - januari ('s avonds) Aalst 07/05/ /05/ /03/ /05/2011 januari, 1 x per week ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) Aalst 21/02/ /02/2011 Geraardsbergen september - januari Aalst 15/01/ /04/2011 Aalst 17/03/ /06/2011 Aalst 23/03/ /03/2011 Aalst 11/05/ /05/2011 Aalst 15/06/ /06/2011 Aalst 15/01/ /02/2011 Aalst 16/05/ /06/2011 Aalst 20/05/ /06/2011 Aalst 09/05/ /06/2011 Aalst 16/02/ /03/2011 Aalst 18/05/ /05/2011 Aalst 31/01/ /02/2011 Aalst 31/01/ /03/2011 Aalst 11/02/ /03/2011

16 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Hernieuwen "Technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming" Hernieuwen "Technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming" Hernieuwen "Technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming" Hernieuwen certificaat "Onderhoud en controle stookolietanks" Hernieuwen certificaat "Onderhoud en controle stookolietanks" Hernieuwen certificaat bijscholing " Technicus vloeibare brandstoffen" Hout schrijnwerker Houtbewerking CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans Initiatietechnieken bouw VDAB -Jan De Noyette 055/33,10,74 Installateur centrale verwarming Isolatiedeskundige Isolatiedeskundige (dag) Kostprijsberekening in de bouwsector Leidingen en toestellen Leidingen en toestellen reeks 1 dag Leidingen en toestellen reeks 2 dag Leidingen en toestellen reeks 3 avond LNE Certificaat gasbranders g1 en g2 Metingen voor de verwarmingstechnicus Metingen voor de verwarmingstechnicus Metingen voor de verwarmingstechnicus Aalst 07/06/ /06/2011 Aalst 15/03/ /03/2011 Aalst 25/01/ /01/2011 Aalst 29/03/ /03/2011 Aalst 17/05/ /05/2011 Aalst 03/05/ /05/2011 Aalst september - januari - Waregem januari, 1 x per week ('s avonds) wordt georganiseerd, afh, van het aantal kandidaten duur max. 2 weken Geraardsbergen september - januari Aalst 10/02/ /06/2011 Aalst 10/01/ /03/2011 Aalst 04/05/ /05/2011 Aalst 12/01/ /02/2011 Aalst 21/03/ /05/2011 Aalst 21/03/ /05/2011 Aalst 01/04/ /05/2011 Geraardsbergen september - januari Aalst 17/03/ /03/2011 Aalst 27/01/ /01/2011 Aalst 03/05/ /05/2011

17 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Metingen voor de verwarmingstechnicus (dag) Metselaar Metselaar Metselaar Onderhoud en controle van stookolietanks Onderhoud en controle van stookolietanks VDAB - Kate Bocqué CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans Aalst 16/03/ /03/2011 Denderleeuw permanent - opl. duurt max 8 mnd. afh van voorkennis Aalst september - januari Ronse januari, 1 x per week ('s avonds) Aalst 13/01/ /01/2011 Aalst 09/06/ /06/2011 Onderhoudsvakman geouwen VDAB -Jan De Noyette 055/33,10,74 permanent - 3 mnd (voltijds) + 2 weken stage Plaatser van thermische isolatie Plaatser van thermische isolatie Restauratievakman specialisatie caneren Schilder Schilder-decorateur Solderen voor dakdekkers Solderen voor dakdekkers Stukadoor Technicus vloeibare brandstoffen Technicus vloeibare brandstoffen (dag) Tegelzetter Tegelzetter Torenkraanbestuurder ventilatorgasbranders VDAB - Kate Bocqué CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans VDAB - Kate Bocqué CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans VDAB - Elke Bijl 09/ Aalst 07/02/ /04/2011 Aalst 18/02/ /03/2011 Ninove januari ('s avonds) Aalst permanent - opl. duurt max 10 mnd. afh. van voorkennis Aalst september - januari Aalst 17/01/ /01/2011 Aalst 14/02/ /02/2011 Aalst permanent - opl. duurt max 10 mnd. afh. van voorkennis Aalst 21/03/ /06/2011 Aalst 04/03/ /05/2011 Aalst september - januari Ronse januari, 1 x per week ('s avonds) Zottegem permanent - volt. opl. van gemidd 32 weken individueel - geen wachttijden Aalst 15/03/ /05/2011

18 Vloerder-tegelzetter Wegenwerker Zonnepanelen: fotovoltaïsche cellen Digitale fotografie ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Fotografie (1 start-2 digit.beeldbewerking-3 zwartwit-4 kleur&specialisatiemodules) Photoshop CS4 voor PC basiscursus Polyvalent groenarbeider VDAB - Kate Bocqué VDAB - Elke Bijl Natuur- en Landschapsbeheer Vlaams Brabant vzw (opleiding erkend door VDAB) Dirk Casier / Ariane De Buyser Denderleeuw Zottegem Bakkershulp Job & Co - Guido Cornelis Gent + buurt woonplaats Barista Barista Champagne en houtlagering Chocolade Engels voor de horeca FAVV controle op de werkvloer Franse wijnen HACCP-normering Hulpkok Ijstaarten GRAFISCHE TECHNIEKEN - FOTOGRAFIE VDAB i.s.m. CVO Tanera Eric De Coster GROEN HORECA - VOEDING - KEUKENHULP - ZAALOPLEIDINGEN permanent - opl. duurt 32 weken + 4 w. stage permanent - voltijds en individ. / gem. 32 weken vooropl. v. ca. 1 week - geen wachttijden Aalst 18/03/ /05/ /03/ /05/2011 Ninove - - Zottegem september - januari (overdag & 's avonds) Aalst 18/05/ /06/2011 Aalst (Nieuwerkerken) start in de loop van april 2011 doorlopend, 6-8 weken basisopleiding, nadien stage Aalst 14/03/ /06/ /03/ /06/2011 Aalst 11/02/ /02/ /01/ /02/ /05/ /05/ /03/ /03/2011 Aalst 24/03/ /06/2011 Aalst 29/04/ /05/2011 Aalst start op 31/01/ /01/ /02/2011

19 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Keukenhulp Job & Co - Lutgarde De Pauw Dendermonde Keukenhulp Job & Co - Lutgarde De Pauw Aalst start 15 februari - basisopleiding min. 70u, nadien stage en sollicitatiebegeleiding start 22 april - basisopl. min. 70u, nadien stage en sollicitatiebegeleiding Keukenhulp en zaalmedewerker Grijkoort - Begeleid Werk Barbara Bufkens - 055/ Ronse Doorlopend gans het jaar instap mogelijk Koken - basisvaardigheden en eenvoudige dagmenu's Koken - feestmenu's Koken - verfijnde menu's Rode wijnstijlen uit de hele wereld Aspirant Sommelier Vinesse Porto Vinesse Sancerre Vinesse Sangiovese Wijn leren proeven Wijn leren proeven (aspirant-sommelier) Witte wijnstijlen uit de hele wereld Aspirant Sommelier Zaal etiquette 3DsMax-Sketchup 055/ INFORMATICA - COMPUTER januari, 1 x per week ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) 24/03/ /05/2011 Aalst 23/03/ /03/2011 Aalst 22/06/ /06/2011 Aalst 12/01/ /01/ /02/2011 Aalst 19/01/ /01/ /03/ /02/ /04/2011 Ninove september - januari ('s avonds) Aan het werk met de computer(54 u) Kopa Bianca Vandenberghe Aalst/ 23/05/ /06/2011 Access Access Access Access (deel 1-2) CVO Handelsschool Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo Aalst september - februari Aalst - Dendermonde september - februari Geraardsbergen september - januari ('s avonds) Ninove - Zottegem - september - januari ('s avonds)

20 Access 2007 basisfuncties (dag) Access 2007 gevorderde functies (dag) Adobe Premiere (Film) Animatie Flash AUTOCAD Berichten schrijven op het internet Besturingsystemen 1 (windows 7) CAD tekenen CAD tekenen CAD tekenen - AUTOCAD Computer basiskennismaking (voor wie er weinig of niets van afweet) Computeroperator Computeroperator Computeroperator ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Computertechnicus besturingssystemen 1 Computertechnicus computersystemen 1 Computertechnicus thuisnetweken Computertechniek Desktoppublishing 1 Digitale fotografie en branden cd's Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans CVO VAZOV VDAB - Regine Sey Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo hét CVO De Vlaamse Ardennen Aalst 03/05/ /05/2011 Aalst 31/05/ /06/2011 Geraardsbergen september - januari (overdag & 's avonds) Geraardsbergen september - januari ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) Aalst - - Ronse Ninove - G'bergen - Zottegem september - februari Aalst september - februari Aalst september - januari september - februari januari, 1 x per week ('s avonds) Diverse lokaties: Denderleeuw Erpe-Mere, Geraardsbergen, Ronse, Zottegem,.. het hele jaar zijn er regelmatig cursussen 5 halve dagen Geraardsbergen september - januari Ninove september - februari januari, 1 x per week (overdag & 's avonds) Ninove september - januari ('s avonds) Ninove september - januari ('s avonds) Ninove september - januari ('s avonds) Aalst september - december - maart januari 1 x per week ('s avonds) - Ronse Kruishoutem - Waregem januari, 1 x per week (overdag & 's avonds)

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 1 ste semester 2012

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 1 ste semester 2012 Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 1 ste semester 2012 Boekhouden - Informatica TSO3 Administratief bediende Administratief bediende Assertiviteit Bediende in de boekhouding / Hulpboekhouder Boekhouden

Nadere informatie

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels. - De deadline voor de nieuwsbrief van maart 10 is maandag 8 maart 10.

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels. - De deadline voor de nieuwsbrief van maart 10 is maandag 8 maart 10. De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels INHOUD 1. Nieuws van Antone 2. Infosessies 3. Opleidingen 4. Vacatures 5. In de kijker: Pendelbusproject 6. Actueel 7. Colofon 1.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels INHOUD 1. Nieuws van Antone 2. Infosessies 3. Opleidingen 4. Vacatures 5. In de kijker: Levanto Bouw 6. Actueel 7. Colofon 1. Nieuws

Nadere informatie

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be LANGE opleidingen 2013-2014 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

LANGE OPLEIDINGEN 2008/2009. www.syntra-ab.be MET ERKEND DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT. ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT uw opleiding onze zaak

LANGE OPLEIDINGEN 2008/2009. www.syntra-ab.be MET ERKEND DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT. ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT uw opleiding onze zaak LANGE OPLEIDINGEN MET ERKEND DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT 2008/2009 Kani, 33 jaar, volgde bedrijfsbeheer bij Syntra-AB www.syntra-ab.be ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT uw opleiding onze zaak Kies dan voor leertijd!

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

Begin eraan! VOORjaar 2013. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe?

Begin eraan! VOORjaar 2013. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? KORTE opleidingen VOORjaar 2013 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN IN DE WESTHOEK

OPLEIDINGEN IN DE WESTHOEK KOKSIJDE POORT MIDDELKERKE OOSTENDE DE PANNE VEURNE ALVERINGEM DIKSMUIDE KOEKELARE LO-RENINGE HOUTHULST STADEN LANGEMARK-POELKAPELLE ZONNEBEKE IEPER POPERINGE HEUVELLAND MESEN WERVIK VLETEREN KORTEMARK

Nadere informatie

Leertijd, nu met een gelijkwaardig diploma

Leertijd, nu met een gelijkwaardig diploma Leertijd, nu met een gelijkwaardig diploma De stap van de schoolbanken naar het beroepsleven is vaak moeilijk. Niet in de leertijd! Als leerjongere draai je immers 4 dagen per week mee in een onderneming

Nadere informatie

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels De deadline voor de nieuwsbrief van november 10 is donderdag 2 december 10.

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels De deadline voor de nieuwsbrief van november 10 is donderdag 2 december 10. Jaargang 7 - nr. 11 oktober 10 De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels De deadline voor de nieuwsbrief van november 10 is donderdag 2 december 10. In- of uitschrijven voor

Nadere informatie

Begin eraan! VOORjaar 2012. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe?

Begin eraan! VOORjaar 2012. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? KORTE opleidingen VOORjaar 2012 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

hoger beroepsonderwijs tweedekansonderwijs vreemde talen Nederlands bedrijfsbeheer maritieme opleidingen extra skills

hoger beroepsonderwijs tweedekansonderwijs vreemde talen Nederlands bedrijfsbeheer maritieme opleidingen extra skills hoger beroepsonderwijs tweedekansonderwijs vreemde talen Nederlands bedrijfsbeheer maritieme opleidingen extra skills redactie 2 hoofdredactie - Joke Temmerman lay-out & foto s - Koen Daenen v.u. Sophie

Nadere informatie

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie

beroeps competenties hoger beroepsonderwijs bedrijfsbeheer maritieme opleiding tweedekansonderwijs Nederlands voor anderstaligen moderne vreemde talen

beroeps competenties hoger beroepsonderwijs bedrijfsbeheer maritieme opleiding tweedekansonderwijs Nederlands voor anderstaligen moderne vreemde talen beroeps competenties hoger beroepsonderwijs bedrijfsbeheer tweedekansonderwijs maritieme opleiding 2014 2015 Nederlands voor anderstaligen moderne vreemde talen 2 eindredactie lay-out & foto s v.u. disclaimer

Nadere informatie

Repertorium Vlaams-Brabant

Repertorium Vlaams-Brabant Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD VOOR VOLWASSENEN 2014-2015 HERK-DE-STAD OUWEN AN JEZELF

VORMINGSAANBOD VOOR VOLWASSENEN 2014-2015 HERK-DE-STAD OUWEN AN JEZELF VORMINGSAANBOD VOOR VOLWASSENEN 2014-2015 HERK-DE-STAD OUWEN AN JEZELF 2 INHOUDSTAFEL Inhoud 2 Voorwoord 3 CVO VSPW Hasselt / Campus Sint-Martinus 4-9 CVO STEP Hasselt / Campus Herckerhof 10-13 Dienstencentrum

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Wegwijsgids Maasmechelen. Oplossingen & tips op weg tussen je werk & je gezin

Wegwijsgids Maasmechelen. Oplossingen & tips op weg tussen je werk & je gezin Wegwijsgids Maasmechelen Oplossingen & tips op weg tussen je werk & je gezin Goed werk hebben is veel waard. Het verschaft niet alleen inkomen, maar levert ook arbeidsvreugde op. Het vereist wel een aantal

Nadere informatie

verschijnt halfjaarlijks, jaargang 6 - nr 11 - mei 2012 E E T J E S Stationsstraat 25 8900 Ieper T. 057 22 42 85 F. 057 22 42 89 www.cvoww.

verschijnt halfjaarlijks, jaargang 6 - nr 11 - mei 2012 E E T J E S Stationsstraat 25 8900 Ieper T. 057 22 42 85 F. 057 22 42 89 www.cvoww. verschijnt halfjaarlijks, jaargang 6 - nr 11 - mei 2012 E E T J E S Stationsstraat 25 8900 Ieper T. 057 22 42 85 F. 057 22 42 89 www.cvoww.be In dit nummer Woord vooraf 4 Even een kijkje nemen in het

Nadere informatie

ORIËNTATIEGIDS. Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels

ORIËNTATIEGIDS. Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels ORIËNTATIEGIDS NEDERLANDS TALIGE ZORGOPLEIDINGEN IN BRUSSEL Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels ORIËNTATIEGIDS

Nadere informatie

FASHION & STYLING 2 jaar Modebewuste creatievelingen gezocht

FASHION & STYLING 2 jaar Modebewuste creatievelingen gezocht FASHION & STYLING 2 jaar Modebewuste creatievelingen gezocht 2015 2016 De fotograaf is een schrijver van beelden met licht, een dichter die het licht vastlegt op de gevoelige plaat. Die plaat is tegenwoordig

Nadere informatie

KORTE OplEidingEn. Begin eraan! NAjAAr 2012. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe?

KORTE OplEidingEn. Begin eraan! NAjAAr 2012. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? KORTE OplEidingEn NAjAAr 0 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/81.45.11, fax. 016/82.20.57) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/20.18.19, 's avonds,

Nadere informatie

OPLEIDINGSAGENDA NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAGENDA NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAGENDA NAJAAR 2015 Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be 1. Direct toepasbare opleidingen 2. Flexibiliteit in lesinhoud, data en locatie 3. Uitgebreid,

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie