Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2011. 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'"

Transcriptie

1 Opleidingen In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2011 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'

2 Voorwoord De derde editie van de opleidingsnieuwsbrief is er. Er wordt hierbij een overzicht gegeven van de startende opleidingen in de eerste jaarhelft van Kennis is macht. De kennis om kennis te verwerven is macht². Levenslang leren wordt meer en meer het gangbare principe van de moderne mens in een snel evoluerende maatschappij. Dit overzicht van de opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen wil een bijdrage leveren om ervoor zorgen dat de mogelijkheden om 'levenslang te leren' ruim verspreid worden in de regio het verwerven van de nodige kennis en andere, nieuwe competenties is een belangrijk uitgangspunt om blijvend actief te participeren aan de arbeidsmarkt of om opnieuw in te reden. Deze opleidingsnieuwsbrief wordt opgemaakt in samenwerking met de actoren van de Regiotafel Levenslang Leren; Consortium Volwassenenonderwijs X, Syntra, VDAB en de koepel van de Derden -opleiders en het StreekoverlegZOV. Elk jaar twee edities van de opleidingsnieuwsbrief publiceren is de target voor de komende jaren. Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat in Zuid-Oost-Vlaanderen meer mensen kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Om kennis te verwerven. Zodat Zuid-Oost-Vlaanderen een machtige regio wordt om in te wonen, leven en werken. Wouter Danckaert Regiocoördinator Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (Resoc/Serr) Deze brochure is een uitgave van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, met medewerking en steun van Consortium X, Syntra Midden-Vlaanderen, VDAB en de lokale derdenopleidingsverstrekkers. Deze brochure werd samengesteld op basis van de gegevens van december 2010, ons ter beschikking gesteld van de meewerkende organisaties. Niettegenstaande de grote zorgvuldigheid en de betrouwbaarheid van de informatie opgenomen in deze brochure, kunnen bepaalde gegevens ontbreken of verkeerd zijn voorgesteld. Wij wensen ons hiervoor oprecht te verontschuldigen. Ook andere suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom. U kan hiervoor contact opnemen met: Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen ( RESOC/SERR) Keizersplein Aalst Stafmedewerker arbeidsmarkt Fons Wauters

3 Arbeidsmarktgerichte opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen Eerste semester 2011 Voorwoord Inhoudstafel Een duwtje in de rug OPLEIDINGSCHEQUES WAT EN HOE? Info voor personen ingeschreven bij de VDAB En zin om zelf ondernemer/zelfstandige te worden? Mogelijkheden inzake het volgen van hoger beroepsonderwijs (HBO) Kennis van de Nederlandse taal, Opleiding en vinden van werk: voorstelling van Het Huis van het Nederlands Werkervaringsplaatsen (WEP) Overzicht van de opleidingen: 1. Administratie - Kantoor 2. Auto - Garage - Transport - Logistiek 3. Bouw - Hout en afwerking 4. Grafische Technieken - Fotografie 5. Groen 6. Horeca - Voeding - Keukenhulp - Zaalopleidingen 7. Informatica - Computer 8. Metaalbewerking - Lassen 9. Schoonmaak 10. Social-profit - Lichaamsverzorging 11. Social-profit - Gezondheidszorgen 12. Talen 13. Textiel - Confectie 14. Verkoop 15. Tweede Kans onderwijs 16. Allerlei - Divers 17. Solliciteren

4 Een duwtje in de rug OPLEIDINGSCHEQUES WAT EN HOE? Voor heel wat opleidingen waarvoor je inschrijvingsgeld moet betalen kun je opleidingscheques aanvragen. Voor elke opleiding die je met opleidingscheques kunt betalen, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques, die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro, betaal je zelf dus slechts 2,5, 5 en 12,5 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. De organisatie waar je de opleiding wenst te volgen kan u hieromtrent het best informeren. Meer over opleidingscheques verneem je ook via LET OP DE CRITERIA VOOR WELKE OPLEIDINGEN IN AANMERKING KOMEN ZIJN GEWIJZIGD DIT JAAR! INFO VOOR PERSONEN INGESCHREVEN BIJ DE VDAB Financiële voordelen voor werkzoekenden die een door VDAB erkende opleiding volgen. Voor niet-werkende werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB zijn de opleidingen die door VDAB erkend zijn gratis. Deze opleidingen worden door VDAB zelf of een externe organisatie gegeven. Tussenkomst voor verplaatsingen naar de opleidingen- WIJZIGINGEN vanaf 01/2011: Vanaf 1 januari 2011 gelden de volgende principes: - voor werkzoekenden in opleiding: zal men in principe starten met een maandabonnement, naar gelang de noodzaak, kan dit verlengd worden met 1, 3 of 12 maand. Kinderopvangvergoeding: Werkzoekende cursisten krijgen de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald tot de kinderen naar school gaan. Voor schoolgaande kinderen in het kleuter- en basisonderwijs worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed. Stimulanspremie: Werkzoekenden met personen ten laste die langer dan 1 jaar werkloos zijn of leefloongerechtigden met personen ten laste krijgen een stimulanspremie van 1 euro bruto per gevolgd opleidingsuur als: - de totale opleidingsuur minstens 150 u bedraagt; - de opleiding minimum 24 u/week telt.

5 EN ZIN OM ZELF ONDERNEMER/ZELFSTANDIGE TE WORDEN? Volgende opleidingen zijn specifiek gericht naar hen die ondernemer willen worden:

6 MOGELIJKHEDEN INZAKE HET VOLGEN VAN HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO) Wat is hoger beroepsonderwijs precies: Het hoger beroepsonderwijs (HBO) omvat bedrijfsgerichte opleidingen op het niveau hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleidingen. Het graduaatsdiploma dat je behaalt na het succesvol afronden van een HBOopleiding heeft een duidelijke meerwaarde op de arbeidsmarkt, maar biedt ook de mogelijkheid een verkort traject te starten met het oog op het behalen van een professionele bachelor. Hierbij een overzicht van welke hogere beroepsopleidingen je waar kan volgen in de regio.

7 KENNIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL, OPLEIDING EN VINDEN VAN WERK. Ook in onze regio stellen we een toenemend aantal mensen vast die geen of onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. Dit is een zware handicap bij de zoektocht naar passend werk. Het Huis van het Nederlands is vaak het eerste aanspreekpunt: OOST-VLAANDEREN NEDERLANDS LEREN? WIJ HELPEN JE OP WEG! Huis van het Nederlands is een centraal punt waar men informatie kan krijgen over Nederlands als Tweede Taal (NT2), en waar men ook terecht kan voor een inschrijving in een cursus Nederlands. Dus: bent u anderstalig en ouder dan 16 jaar? Woont u in Oost-Vlaanderen en wil u Nederlands leren? Schrijf je in voor een cursus via het HUIS van het NEDERLANDS. Voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen zijn dat volgende locaties: Aalst Dendermondsesteenweg 16, 9300 Aalst - Tel.: Dinsdag van 14u tot 16u Elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 16u tot 19u Woensdag en donderdag van 9u tot 11u30 Denderleeuw Administratief Centrum, A. De Cockstraat 1, Denderleeuw - Tel.: Geraardsbergen Sociaal Huis (4e verdieping OCMW) - Kattestraat 27, Geraardsbergen - Tel.: Donderdag van 14u tot 16u Ninove Stadhuis, Centrumlaan 100, 9400 Ninove - Tel.: Woensdag van 9u tot 11u30 Ronse A.L.Vanhovestraat 43A, 9600 Ronse - Tel.: Dinsdag van 14u tot 17u ('s avonds enkel op afspraak) Woensdag van 9u tot 12u Zottegem Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont, 9620 Zottegem - Tel.: Elke 1e en 3e donderdag van 14u tot 17u OCMW, St.-Walburgastraat 9, Tel.: Elke 1e en 3e vrijdag van 14u tot 17u U krijgt er alle informatie over de cursussen Nederlands in de regio. Het Huis van het Nederlands organiseert zelf geen cursussen maar werkt daarvoor samen met alle scholen in de regio. Via een gesprek of een test wordt gezocht welke cursus voor u het meest geschikt is. Wij zorgen voor de doorverwijzing naar de gepaste cursus en geven u de info die u nodig hebt. Aarzel niet, schrijf je nu al in! Het volgende startmoment is januari Op de volgende blz. het overzicht van de opleidingen Nederlands voor anderstaligen:

8 Nederlands voor anderstaligen (NT2) Nederlands voor anderstaligen (NT2) NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN CVO Handelsschool Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Aalst - Denderleeuw Aalst - Ronse - Ninove Geraardsbergen doorlopend, voormiddag - namiddag - avond en weekend september (+ doorlopend starten er nieuwe modules) Nederlands voor anderstaligen (NT2) T.I. Sint-Jozef CVO Geraardsbergen doorlopend Nederlands voor anderstaligen (NT2) PCVO Dender en Schelde Ninove - Zottegem september - januari (overdag & 's avonds) Nederlands voor anderstaligen (NT2) CVO VAZOV Ronse september - februari Nederlands voor anderstaligen (NT2) Ronse Waregem jan, feb, maart, april, mei, juni 1 tot 4 x per week (overdag & 's avonds) Nederlands voor anderstaligen (voor administratieve beroepen) VDAB Ilse De Clercq 055/ Denderleeuw deeltijdse cursus (12 u/week) van 1 jaar start cursussen febr. en sept. Nederlands voor anderstaligen (voor administratieve beroepen) VDAB Ilse De Clercq 055/ deeltijdse cursus (12 u/week) van 1 jaar start cursussen febr. en sept. Nederlands voor anderstaligen (voor technische beroepen) VDAB Ilse De Clercq 055/ Aalst Halftijdse opl. van 6 maanden 2 x/jaar start in febr. en sept. Nederlands voor anderstaligen (voor social-profit opleidingen) VDAB Ilse De Clercq 055/ Aalst Voltijdse opleiding Start februari en september 2 x/jaar Nederlands voor anderstaligen (voor technische beroepen) VDAB Ilse De Clercq 055/ Ronse Halftijdse opl. van 6 maanden 2 x/jaar start in febr. en sept.

9 WERKERVARINGSPLAATSEN (WEP) WAT? Het stelsel van werkervaring wil voor langdurig werkzoekenden een brug slaan tussen een periode van werkloosheid en de stap naar de reguliere arbeidsmarkt. En dit door tijdens de tewerkstelling opleiding en begeleiding op de werkvloer aan te bieden en versterking van de competenties die nodig zijn voor een job achteraf in het reguliere bedrijfsleven. DUUR van het CONTRACT Meestal betreft het een contract van 12 maanden. Als het gaat om een vervangingscontract (bvb iemand is ziek voor 3 maanden), dan kan de duur beperkter zijn. Het contract kan voltijds, 4/5 of halftijds zijn. VOOR WELKE WERKZOEKENDEN? De VDAB is verantwoordelijk voor de toeleiding naar werkervaring. De VDAB attesteert of de werkzoekende voldoet aan de voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor werkervaring moet men behoren tot één van de volgende doelgroepen: - de persoon die zonder onderbreking gedurende minstens 24 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloze is - de persoon die ingeschreven is als niet werkende werkzoekende en zonder onderbreking minstens 12 maanden genoten heeft van leefloon - de persoon die ingeschreven is als niet werkende werkzoekende en zonder onderbreking minstens 12 maanden recht heeft op financiële maatschappelijke hulp (= persoon van vreemde nationaliteit, ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf van onbeperkte duur). Bepaalde periodes (van ziekte, beroepsongeschiktheid, ) worden gelijkgesteld met voormelde periode van uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid of de periode van leefloongerechtigd of gerechtigd zijn op financieel maatschappelijke hulp. Voor de regio Zuid Oost-Vlaanderen is de VDAB-contactpersoon voor de attestering inzake Wepplus: Regine Matthijs. Consulenten (van VDAB en derdenorganisaties) of zelfs werkgevers kunnen zich tot haar wenden (via mail: om te laten vaststellen of kandidaten/werkzoekenden voldoen aan de formele voorwaarden van Wepplus. Naast het voldoen aan de formele voorwaarden gaat de VDAB-consulent ook na of de tewerkstelling in een wepplus kadert in het traject van de werkzoekende. Pas als aan beide voorwaarden voldaan is kan de werkzoekende in een wepplus terecht. Met de vraag om te laten nagaan of men in aanmerking komt of andere vragen rond Wepplus, kan men terecht in de lokale werkwinkel bij een VDAB-consulent, die hierop kan antwoorden na eventuele raadpleging van de verantwoordelijke Wepplus. WANNEER ZIJN ER AANWERVINGEN? Regelmatig zijn er nieuwe aanwervingen. In een wekelijkse JOBKRANT WEPPLUS, uitgegeven door de VDAB, staan de vacatures, plaatsen van tewerkstelling en de namen van de consulenten die voor verdere info gecontacteerd kunnen worden. Uw VDAB-consulent in de lokale werkwinkel beschikt over deze JOBKRANT. Overzicht tabel WEP op de volgende pagina s

10 Jobinhoud Organisatie (werkgever) WAAR administratie en logistiek - winkelhulp - magazijnmedewerker Administratie Grijkoort-BGL Werk Ronse Administratieve kracht OCMW Denderleeuw Denderleeuw Administratief medewerker Gemeente Brakel Brakel Administratief medewerker Kopa Werkwillig Aalst Administratief medewerker Kringloopcentrum Teleshop Aalst Hulpinstructeur-chauffeur Grijkoort - Begeleid Werk Kluisbergen Logistieke ondersteuning (ook poetsen en keukenhulp) en administratie (vooral uitvoerende taken) Dienstencentrum Mariaheem-Ter Wilgen Kluisbergen Onthaal OCMW Aalst Aalst Winkelhulp, sorteren (huisraad, kleding), magazijnmedewerker (o.a. inboedelservice), chauffeur Kringloopcentrum Teleshop Aalst bouw / klussen / onderhoud gebouwen en patrimonium / onderhoud terreinen / technische jobs Elektrotester Kringloopcentrum Teleshop Aalst Handlangers technische dienst, patrimonium wijken Stad Ronse Ronse Helper vakman rusthuizen OCMW Aalst Aalst Hulp algemeen onderhoud en kleine klusjes Ter Eecken Hulp technische dienst (divers: alg onderhoud gebouwen, tuinieren, herstellingen, klussen) Dienstencentrum Mariaheem-Ter Wilgen Kluisbergen Klusjes Kringloopcentrum Teleshop Aalst Klusjesdienst OCMW Denderleeuw Denderleeuw Onderhoud begraafplaatsen, stadsreiniging Stad Aalst Aalst Onderhoud binnen dienst leefmilieu (groenarbeider) en begraafplaatsen Gemeente Erpe-Mere Erpe-Mere Onderhouds-, technische en routinetaken in technische ploeg Stad Geraardsbergen Geraardsbergen Renovatie Groep Intro ZOV Geraardsbergen Renovatie Groep Intro ZOV Ronse Renovatie Groep Intro ZOV Renovatie Groep Intro ZOV Zottegem Renovatie Groep Intro ZOV Aalst Schilderen / klusjes Sint-Jozefcollege Internaat Aalst Tuinarbeider en klusjes in en rond gebouw Heuvelheem Wannegem-Lede groen WERKERVARINGSPROJECTEN (WEP+) Werkervaringsprojecten in Zuid-Oost-Vlaanderen Bos en groenarbeid Stad Ronse Ronse Groenarbeider natuur - en landschapsbeheer Landschapsbeheer VL Ardennen Ronse Groendienst Stad Aalst Aalst Groendienst OCMW Aalst Aalst Groenonerhoud Groep Intro ZOV Zottegem Tuinonderhoud Sint-Jozefcollege Internaat Aalst

11 WERKERVARINGSPROJECTEN (WEP+) Werkervaringsprojecten in Zuid-Oost-Vlaanderen Jobinhoud Organisatie (werkgever) WAAR keukenhulp Keukenhulp Rustoord Sint-Jozef Haaltert Keukenhulp Dienstencentrum Mariaheem-Ter Wilgen Zwalm Keukenmedewerker Home Vijvens Kruishoutem Keukenmedewerker OCMW Herzele Herzele Zaal- en keukenhulp (medewerker Sociaal restaurant) Grijkoort-BGL Werk Ronse poetsen en strijken Poetsen OCMW Denderleeuw Denderleeuw Poetsen Solidariteit voor het Gezin, Gent ZO-VL Poetsen Rustoord Sint-Jozef Haaltert Poetsen Kringloopcentrum Teleshop Aalst Uitvoerende taken gebouwen onderhoud (poetsen) Stad Aalst Aalst Sanitair medewerker (poetsen); ook taken was- en strijkdienst Heuvelheem Schoonmaak Gemeente Brakel Brakel Schoonmaak Home Vijvens Kruishoutem Schoonmaak OCMW Herzele Herzele Schoonmaak Thuishulp Brussel Strijken Grijkoort-BGL Werk Kluisbergen Was- en strijkdienst Heuvelheem zorg Bejaardenhulp / logistieke hulp Home Vijvens Kruishoutem Logistiek helper Rustoord Sint-Jozef Haaltert logistieke hulp: verzorging en begeleiding kinderen en hulp bij onderhoud De Blokkendoos Logistieke ondersteuning bij Buitenschoolse Kinderopvang OCMW Denderleeuw Denderleeuw Logistieke verzorging OCMW Herzele Herzele andere Fietskoerierproject: klasseren en sorteren brieven en folders; klaar maken voor verzending; verspreiding brieven en folders met fiets Steunpunt Welzijn Aalst Opgravingen archeologische site Provincie OVL ZO-VL (in principe: Velzeke)

12 Administratief bediende Administratief bediende Basiscursus beurs en beleggen Basisopleiding tot vertrouwenspersoon Basisprincipes boekhouden Bediende in de boekhouding / Hulpboekhouder Begrotingsbeleid voor VZW's Beheersen van informatiebronnen Behoorlijk bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid voor VZW's Boekhouden - Informatica Boekhouden - Informatica Boekhouden in de praktijk updating boekhoudvaar Burotica Commercieel Frans - Le français des affaires Commerciële vaardigheden voor de binnendienstmedewerker Communicatietechnieken voor HR-medewerkers Dactylo Dactylo Dactylo ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN VDAB Veerle Van Lysebetten VDAB Patricia Ghysbrecht VDAB Patricia Ghysbrecht Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo VDAB Veerle Van Lysebetten Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo ADMINISTRATIE - KANTOOR Denderleeuw volt. opl. 2 x jaar - duur 6 mnd. (incl 6 weken stage) volt. opl. 5 x jaar - duur 6 mnd. (incl 6 weken stage) Aalst 03/05/ /05/2011 Aalst 15/03/ /03/2011 Aalst 05/05/ /06/2011 bediende: 2 startdata/jaar-7 mnd. Opl.+ 6 weken stage Hulpboekhouder: volt. opl. 2 startdata/jaar. Na basisopl van 7 mnd nog 1,5 mnd opl + stage van 6 weken 11/05/ /05/2011 Aalst 13/05/ /05/ /01/ /01/2011 Aalst september - februari Geraardsbergen september - januari Denderleeuw Wordt minimum 2 tot 4 x/jaar georganiseerd duurt ca. 4 mnd. Geraardsbergen september - januari Aalst 19/03/ /06/ /05/ /05/2011 Aalst 08/06/ /06/2011 Aalst september - januari Geraardsbergen september - januari Ninove september - januari (overdag & 's avonds)

13 Diversiteitsbeleid = winst Economie Ergonomie bij beeldschermwerk ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Estafette: coaching voor ondernemers-opleiders Evaluatie- en funcitoneringsgesprekken (dag) Financieel management Gezondheidsmanagement binnen mijn bedrijf: wat? Waarom? Hoe? Grondslagen voor projectmanagement (dag) Help: mijn collega, klant, wordt agressief! Internet boekhouden Invoeren en verankeren van competentieontwikkeling Kantooradministratie en gegevensbeheer Kantoormedewerker Kantoormedewerker Management Assistent Medewerker boekhoudkundige dienst Medewerker personeelszaken Medewerker personeelszaken Meer respons genereren uit schriftelijke communicatie Mind mapping en Radiant Thinking: fitness voor uw brein Notuleren en opmaken van verslagen VDAB Veerle Van Lysebetten VDAB Patricia Ghysbrecht VDAB Veerle Van Lysebetten VDAB Veerle Van Lysebetten VDAB Patricia Ghysbrecht Aalst 03/03/ /04/2011 september - februari Aalst 19/05/ /05/2011 Aalst 15/03/ /03/2011 Aalst 11/05/ /05/2011 Aalst 09/02/ /03/2011 Aalst 10/05/ /06/2011 Aalst 17/05/ /05/2011 Aalst 24/05/ /06/2011 Aalst 15/03/ /03/2011 Aalst 03/05/ /05/2011 september - februari Denderleeuw Denderleeuw volt. opl. start in voorjaar - duur 6 mnd. (incl 6 w stage in bedrijf) - 2 x/jaar volt. opl. start in voorjaar - duur 6 mnd. (incl 6 w stage in bedrijf) - 5 x/jaar volt. opl. 2 x jaar - duur 6 mnd. (incl 6 weken stage) Ninove september - januari ('s avonds) Denderleeuw volt. opl. 2 x jaar - duur 6 mnd. (incl 6 weken stage) volt. opl. start in voorjaar - duur 6 mnd. (incl 6 w stage in bedrijf) - 2 x/jaar Aalst 27/05/ /05/ /05/ /05/2011 Aalst 28/04/ /04/2011

14 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Plaatsbeschrijving in het kader van het verhuur van onroerend goed Snellezen of Radiant Range Reading Aalst 16/02/ /03/ /06/ /06/2011 Volledige boekhouding voor VZW's 02/02/ /03/2011 Vooropleiding adm medewerker Kopa Bianca Vandenberghe /Aalst Airbrush gevorderden Airbrush voor professionelen AUTO - GARAGE -TRANSPORT - LOGISTIEK volt. opl. 2 x jaar - duur 6 mnd. (incl 4 weken stage), start 26/01/ /06/2011 Aalst 15/01/ /03/2011 Aalst 26/03/ /06/2011 Autobuschauffeur VDAB Els Van der Linden Aalst april 2011 Heftruckbestuurder / logistiek goederenbehandelaar Technicus personen- en lichte bedrijfswagens 3DsMax-Sketchup AUTOCAD Basis praktijk stukadoor Basisopleiding sanitair en centrale verwarming Basisopleiding sanitair en centrale verwarming reeks 2 Bedrijfsinterieur in kleur en geur Begeleiding EPB-verslaggever Begeleiding EPB-verslaggever reeks 2 Bekister - ijzervlechter Bouwconstructies en -materialen Bouwplaatsmachinist (graafmachines) VDAB Carine DeSchrijver 053/ / Syntra Midden Vlaanderen - Wim Steppe VDAB - Kate Bocqué VDAB - Elke Bijl BOUW - HOUT en AFWERKING Aalst Permanent georganiseerd opl. van 30 dagen Geraardsbergen september - januari Ninove september - januari ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) Aalst 19/03/2011 Aalst 17/01/ /01/2011 Aalst 21/03/ /03/ /05/ /05/2011 Aalst 30/03/ /03/2011 Aalst 25/05/ /05/2011 Denderleeuw permanent - opl. duurt max 5 md. afh van voorkennis Ninove september - januari Zottegem permanent - volt. opl./ 32 weken- individueel vooropl. v. gem. 1 week - geen wachttijden

15 CAD 2D-3D Centrale verwarmingstechnieken voor energiedeskundigen ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN De inrichting van de kinderopvang: binnen en buiten Decoratie (schilderen en behangen) Elektriciteit Elektriciteit voor de verwarmingstechnicus G3 module 2 Elektrotechnisch Installateur Energiedeskundige type A verkort Energiedeskundige type A verkort Erkend technicus verwarmingsaudit reeks 1 Erkend technicus verwarmingsaudit reeks 2 Erkend technicus verwarmingsaudit reeks 3 Gasunits - gastoestellen type C Gasunits - gastoestellen type C reeks 1 dag Gasunits - gastoestellen type C reeks 2 dag Gasunits - gastoestellen type C reeks 3 avond Gasunits - gastoestellen type C reeks 5 zaterdag Gehabiliteerd propaangasinstallateur Habilitatie van de aardgasinstallateur reeks 1 dag Habilitatie van de aardgasinstallateur reeks 2 dag Habilitatie van de aardgasinstallateur reeks 3 avond Ninove september - januari ('s avonds) Aalst 07/05/ /05/ /03/ /05/2011 januari, 1 x per week ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) Aalst 21/02/ /02/2011 Geraardsbergen september - januari Aalst 15/01/ /04/2011 Aalst 17/03/ /06/2011 Aalst 23/03/ /03/2011 Aalst 11/05/ /05/2011 Aalst 15/06/ /06/2011 Aalst 15/01/ /02/2011 Aalst 16/05/ /06/2011 Aalst 20/05/ /06/2011 Aalst 09/05/ /06/2011 Aalst 16/02/ /03/2011 Aalst 18/05/ /05/2011 Aalst 31/01/ /02/2011 Aalst 31/01/ /03/2011 Aalst 11/02/ /03/2011

16 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Hernieuwen "Technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming" Hernieuwen "Technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming" Hernieuwen "Technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming" Hernieuwen certificaat "Onderhoud en controle stookolietanks" Hernieuwen certificaat "Onderhoud en controle stookolietanks" Hernieuwen certificaat bijscholing " Technicus vloeibare brandstoffen" Hout schrijnwerker Houtbewerking CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans Initiatietechnieken bouw VDAB -Jan De Noyette 055/33,10,74 Installateur centrale verwarming Isolatiedeskundige Isolatiedeskundige (dag) Kostprijsberekening in de bouwsector Leidingen en toestellen Leidingen en toestellen reeks 1 dag Leidingen en toestellen reeks 2 dag Leidingen en toestellen reeks 3 avond LNE Certificaat gasbranders g1 en g2 Metingen voor de verwarmingstechnicus Metingen voor de verwarmingstechnicus Metingen voor de verwarmingstechnicus Aalst 07/06/ /06/2011 Aalst 15/03/ /03/2011 Aalst 25/01/ /01/2011 Aalst 29/03/ /03/2011 Aalst 17/05/ /05/2011 Aalst 03/05/ /05/2011 Aalst september - januari - Waregem januari, 1 x per week ('s avonds) wordt georganiseerd, afh, van het aantal kandidaten duur max. 2 weken Geraardsbergen september - januari Aalst 10/02/ /06/2011 Aalst 10/01/ /03/2011 Aalst 04/05/ /05/2011 Aalst 12/01/ /02/2011 Aalst 21/03/ /05/2011 Aalst 21/03/ /05/2011 Aalst 01/04/ /05/2011 Geraardsbergen september - januari Aalst 17/03/ /03/2011 Aalst 27/01/ /01/2011 Aalst 03/05/ /05/2011

17 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Metingen voor de verwarmingstechnicus (dag) Metselaar Metselaar Metselaar Onderhoud en controle van stookolietanks Onderhoud en controle van stookolietanks VDAB - Kate Bocqué CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans Aalst 16/03/ /03/2011 Denderleeuw permanent - opl. duurt max 8 mnd. afh van voorkennis Aalst september - januari Ronse januari, 1 x per week ('s avonds) Aalst 13/01/ /01/2011 Aalst 09/06/ /06/2011 Onderhoudsvakman geouwen VDAB -Jan De Noyette 055/33,10,74 permanent - 3 mnd (voltijds) + 2 weken stage Plaatser van thermische isolatie Plaatser van thermische isolatie Restauratievakman specialisatie caneren Schilder Schilder-decorateur Solderen voor dakdekkers Solderen voor dakdekkers Stukadoor Technicus vloeibare brandstoffen Technicus vloeibare brandstoffen (dag) Tegelzetter Tegelzetter Torenkraanbestuurder ventilatorgasbranders VDAB - Kate Bocqué CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans VDAB - Kate Bocqué CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans VDAB - Elke Bijl 09/ Aalst 07/02/ /04/2011 Aalst 18/02/ /03/2011 Ninove januari ('s avonds) Aalst permanent - opl. duurt max 10 mnd. afh. van voorkennis Aalst september - januari Aalst 17/01/ /01/2011 Aalst 14/02/ /02/2011 Aalst permanent - opl. duurt max 10 mnd. afh. van voorkennis Aalst 21/03/ /06/2011 Aalst 04/03/ /05/2011 Aalst september - januari Ronse januari, 1 x per week ('s avonds) Zottegem permanent - volt. opl. van gemidd 32 weken individueel - geen wachttijden Aalst 15/03/ /05/2011

18 Vloerder-tegelzetter Wegenwerker Zonnepanelen: fotovoltaïsche cellen Digitale fotografie ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Fotografie (1 start-2 digit.beeldbewerking-3 zwartwit-4 kleur&specialisatiemodules) Photoshop CS4 voor PC basiscursus Polyvalent groenarbeider VDAB - Kate Bocqué VDAB - Elke Bijl Natuur- en Landschapsbeheer Vlaams Brabant vzw (opleiding erkend door VDAB) Dirk Casier / Ariane De Buyser Denderleeuw Zottegem Bakkershulp Job & Co - Guido Cornelis Gent + buurt woonplaats Barista Barista Champagne en houtlagering Chocolade Engels voor de horeca FAVV controle op de werkvloer Franse wijnen HACCP-normering Hulpkok Ijstaarten GRAFISCHE TECHNIEKEN - FOTOGRAFIE VDAB i.s.m. CVO Tanera Eric De Coster GROEN HORECA - VOEDING - KEUKENHULP - ZAALOPLEIDINGEN permanent - opl. duurt 32 weken + 4 w. stage permanent - voltijds en individ. / gem. 32 weken vooropl. v. ca. 1 week - geen wachttijden Aalst 18/03/ /05/ /03/ /05/2011 Ninove - - Zottegem september - januari (overdag & 's avonds) Aalst 18/05/ /06/2011 Aalst (Nieuwerkerken) start in de loop van april 2011 doorlopend, 6-8 weken basisopleiding, nadien stage Aalst 14/03/ /06/ /03/ /06/2011 Aalst 11/02/ /02/ /01/ /02/ /05/ /05/ /03/ /03/2011 Aalst 24/03/ /06/2011 Aalst 29/04/ /05/2011 Aalst start op 31/01/ /01/ /02/2011

19 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Keukenhulp Job & Co - Lutgarde De Pauw Dendermonde Keukenhulp Job & Co - Lutgarde De Pauw Aalst start 15 februari - basisopleiding min. 70u, nadien stage en sollicitatiebegeleiding start 22 april - basisopl. min. 70u, nadien stage en sollicitatiebegeleiding Keukenhulp en zaalmedewerker Grijkoort - Begeleid Werk Barbara Bufkens - 055/ Ronse Doorlopend gans het jaar instap mogelijk Koken - basisvaardigheden en eenvoudige dagmenu's Koken - feestmenu's Koken - verfijnde menu's Rode wijnstijlen uit de hele wereld Aspirant Sommelier Vinesse Porto Vinesse Sancerre Vinesse Sangiovese Wijn leren proeven Wijn leren proeven (aspirant-sommelier) Witte wijnstijlen uit de hele wereld Aspirant Sommelier Zaal etiquette 3DsMax-Sketchup 055/ INFORMATICA - COMPUTER januari, 1 x per week ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) 24/03/ /05/2011 Aalst 23/03/ /03/2011 Aalst 22/06/ /06/2011 Aalst 12/01/ /01/ /02/2011 Aalst 19/01/ /01/ /03/ /02/ /04/2011 Ninove september - januari ('s avonds) Aan het werk met de computer(54 u) Kopa Bianca Vandenberghe Aalst/ 23/05/ /06/2011 Access Access Access Access (deel 1-2) CVO Handelsschool Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo Aalst september - februari Aalst - Dendermonde september - februari Geraardsbergen september - januari ('s avonds) Ninove - Zottegem - september - januari ('s avonds)

20 Access 2007 basisfuncties (dag) Access 2007 gevorderde functies (dag) Adobe Premiere (Film) Animatie Flash AUTOCAD Berichten schrijven op het internet Besturingsystemen 1 (windows 7) CAD tekenen CAD tekenen CAD tekenen - AUTOCAD Computer basiskennismaking (voor wie er weinig of niets van afweet) Computeroperator Computeroperator Computeroperator ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Computertechnicus besturingssystemen 1 Computertechnicus computersystemen 1 Computertechnicus thuisnetweken Computertechniek Desktoppublishing 1 Digitale fotografie en branden cd's Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo CVO Vrij Technisch Instituut Aalst Ronny Heiremans CVO VAZOV VDAB - Regine Sey Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo hét CVO De Vlaamse Ardennen Aalst 03/05/ /05/2011 Aalst 31/05/ /06/2011 Geraardsbergen september - januari (overdag & 's avonds) Geraardsbergen september - januari ('s avonds) januari, 1 x per week ('s avonds) Aalst - - Ronse Ninove - G'bergen - Zottegem september - februari Aalst september - februari Aalst september - januari september - februari januari, 1 x per week ('s avonds) Diverse lokaties: Denderleeuw Erpe-Mere, Geraardsbergen, Ronse, Zottegem,.. het hele jaar zijn er regelmatig cursussen 5 halve dagen Geraardsbergen september - januari Ninove september - februari januari, 1 x per week (overdag & 's avonds) Ninove september - januari ('s avonds) Ninove september - januari ('s avonds) Ninove september - januari ('s avonds) Aalst september - december - maart januari 1 x per week ('s avonds) - Ronse Kruishoutem - Waregem januari, 1 x per week (overdag & 's avonds)

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 1 ste semester 2012

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 1 ste semester 2012 Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 1 ste semester 2012 Boekhouden - Informatica TSO3 Administratief bediende Administratief bediende Assertiviteit Bediende in de boekhouding / Hulpboekhouder Boekhouden

Nadere informatie

Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2010. 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'

Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2010. 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen' Opleidingen In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2010 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen' Voorwoord Kennis is macht. De kennis om kennis te verwerven is macht². En tot dit laatste wil dit overzicht van

Nadere informatie

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 2 de semester 2012

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 2 de semester 2012 Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 2 de semester 2012 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie + contact WAAR Wanneer - Startdatum ADMINISTRATIE - KANTOOR Administratief

Nadere informatie

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 2 de semester 2013

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 2 de semester 2013 Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 2 de semester 2013 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie + contact WAAR Wanneer - Startdatum ADMINISTRATIE - KANTOOR Boekhouden Boekhoudkundige

Nadere informatie

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 1e semester 2014. Opleidingsnieuwsbrief eerste semester 2014 Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen

Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 1e semester 2014. Opleidingsnieuwsbrief eerste semester 2014 Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen Opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen 1e semester 2014 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN ADMINISTRATIE - KANTOOR Hulpboekhouder Patricia Ghysbrecht tel: 055 33 95 50 e-mail: patricia.ghysbrecht@vdab.be

Nadere informatie

PLANNING 2014-2015. Ninove-Zottegem-Oudenaarde

PLANNING 2014-2015. Ninove-Zottegem-Oudenaarde PLANNING 2014-2015 Ninove-Zottegem-Oudenaarde Hoofdzetel Ninove: Centrumlaan 160 9400 NINOVE Telefoon: 054 31 78 60 Fax: 054 31 78 61 (ma, di & do van 9u tot 12u & van 13u tot 16u30; woe van 9u tot 12u;

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt!

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Computer Tablet Frans Engels Duits Spaans Italiaans Nederlands Boekhouden

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Computer Tablet Frans Engels Duits Spaans Italiaans Nederlands Boekhouden

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Computer Tablet Frans Engels Duits Spaans Italiaans Nederlands Boekhouden

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

ontdek ons nieuw aanbod opleidingen voor januari 2017

ontdek ons nieuw aanbod opleidingen voor januari 2017 Boekhouden Btw Computer beginners Office Tablet/Smartphone Multimedia Photoshop SketchUp InDesign Werken in de Cloud Zakelijk Engels Nederlands Koken Bakken Klussen Lassen Fotografie Elektriciteit www.cvowaregem.be

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS In deze lijst kan je zien welke opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft weer welke opleidingen de voorbije jaren vaak gekozen werden door startbaners.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS CURSUSAANBOD 2015-2016 BRUGGE - OOSTKAMP

VOLWASSENENONDERWIJS CURSUSAANBOD 2015-2016 BRUGGE - OOSTKAMP VOLWASSENENONDERWIJS CURSUSAANBOD 2015-2016 - beauty hair visagie gastronomie wijn bier mode informatica fotografie talen decoratie kant huishoudhulp Nieuwstraat 5, 8000 Brugge tel. 050 44 02 44 info@cvosg.be

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS BRUGGE - OOSTKAMP beauty - hair - visagie gastronomie - wijn - bier huishoudhulp talen informatica fotografie mode decoratie - kant HET MEEST KWALITATIEVE AANBOD IN BRUGGE EN OOSTKAMP

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Planning schooljaar 2014-2015

Planning schooljaar 2014-2015 Planning schooljaar 2014-2015 Bedrijfsbeheer Informatica Talen Technische opleidingen Eeklo PCVO Meetjesland scholencampus PTI Roze 131, 9900 Eeklo 09 370 74 12 Assenede PCVO Meetjesland campus Stoepe

Nadere informatie

Planning schooljaar 2015-2016

Planning schooljaar 2015-2016 Planning schooljaar 2015-2016 Bedrijfsbeheer Informatica Talen Technische opleidingen Eeklo PCVO Meetjesland scholencampus PTI Roze 131, 9900 Eeklo 09 370 74 12 Assenede PCVO Meetjesland campus Stoepe

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Belastingsaangifte Computer beginners Office PC-EHBO Tablet/Smartphone

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

TWEEDEKANSONDERWIJS 2015 2016

TWEEDEKANSONDERWIJS 2015 2016 Ons aanbod: Haartooi-kapper (dames en heren) Basis haarzorg 1&2, basissnitten 1&2, initiatie permanenten, permanenten 1&2, initiatie kleuringen, kleuringen 1&2, combinatiesnitten 1, 2&3, gelegenheidskapsels,

Nadere informatie

WEBLEREN doorlooptijd* in kalenderdagen

WEBLEREN doorlooptijd* in kalenderdagen studietijd* doorlooptijd* in kalenderdagen Access 2002 50u 90 Access 2003 50u 90 Advanced English for Business 30u 90 Algemene taalkennis Engels 80u 180 Algemene taalkennis Frans 80u 180 Algemene taalkennis

Nadere informatie

ENGELS ENGELS 5 Speak out intermediate Workbook (handboek voor 2 jaar) 15,00 ENGELS ENGELS 6 Speak out intermediate Student's book (handboek voor 2

ENGELS ENGELS 5 Speak out intermediate Workbook (handboek voor 2 jaar) 15,00 ENGELS ENGELS 6 Speak out intermediate Student's book (handboek voor 2 Opleiding Module Boek Prijs cursist ARABISCH ARABISCH 1 AHLAN 1 44,00 ARABISCH ARABISCH 2 AHLAN 2 44,00 BEDRIJFSBEHEER Ondernemingsplan en zelfstandig ondernemen Bedrijfsbeheer 2014 22,00 BOEKHOUDEN Basis

Nadere informatie

Nederlands voor anderstaligen

Nederlands voor anderstaligen anderstaligen Sterrenkundelaan 14, Bergensesteenweg 1440, 1070 Brussel anderstaligen Voor wie zijn de opleidingen Nederlands? Je bent een anderstalige werkzoekende en je hebt al wat basiskennis Nederlands,

Nadere informatie

PLANNING 2015-2016. Ninove-Zottegem-Oudenaarde

PLANNING 2015-2016. Ninove-Zottegem-Oudenaarde PLANNING 2015-2016 Ninove-Zottegem-Oudenaarde Hoofdzetel Ninove: Centrumlaan 160 9400 NINOVE Telefoon: 054 31 78 60 Fax: 054 31 78 61 (ma, di & do van 9u tot 12u15 & van 13u tot 16u30; woe van 9u tot 12u15;

Nadere informatie

Colouring your story. 201 Schooljaar

Colouring your story. 201 Schooljaar Colouring your story 201 Schooljaar Wat je ook doet of onderneemt, zonder communicatie is niets mogelijk. Het studeren van een taal kan een hobby, een passie of een noodzaak zijn. Wij bieden een uitgebreid

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS CURSUSAANBOD 2015-2016 BRUGGE OOSTKAMP

VOLWASSENENONDERWIJS CURSUSAANBOD 2015-2016 BRUGGE OOSTKAMP VOLWASSENENONDERWIJS CURSUSAANBOD 2015-2016 BRUGGE OOSTKAMP beauty hair visagie gastronomie wijn bier huishoudhulp talen informatica fotografie mode decoratie kant BRUGGE Nieuwstraat 5, 8000 Brugge tel.

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

ORIENTERENDE STAGES BEROEPSVERKENNENDE STAGE. Stand van zaken mei 2008

ORIENTERENDE STAGES BEROEPSVERKENNENDE STAGE. Stand van zaken mei 2008 ORIENTERENDE STAGES Stand van zaken mei 2008 BEROEPSVERKENNENDE STAGE De beroepsverkennende stage is bedoeld voor een werkzoekende die - misschien geïnteresseerd is in een beroep, maar zich geen concreet

Nadere informatie

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking An Butaye, directeur an.butaye@openschool12.be 3-06-2015 Open School Kortrijk-Roeselare VZW De sector BASISEDUCATIE IN VLAANDEREN Historiek

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Startdata en kosten van de opleidingen

Startdata en kosten van de opleidingen Startdata en kosten van de opleidingen Hieronder vind je de startdata, lesdagen en kosten van alle ingeplande opleidingen. Er worden regelmatig nieuwe opleidingen en data toegevoegd. Raadpleeg daarom geregeld

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens 10 VOOR KOKEN Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens Clienten van het OCMW via een korte intensieve opleiding en stage

Nadere informatie

0.0.0 Loopbaanbegeleiding. 1. sectorspecifieke opleidingen. 1.1 hout en bouw

0.0.0 Loopbaanbegeleiding. 1. sectorspecifieke opleidingen. 1.1 hout en bouw 0.0.0 Loopbaanbegeleiding 1. sectorspecifieke opleidingen 1.1 hout en bouw 1.1.1 ruwbouw 1.1.2 wegenbouw 1.1.3 afwerking bouw 1.1.4 hout 1.1.5 bagger-navigatie 1.1.6 bedienen bouwmachines 1.1.7 CAD/bouw

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Opgelet: Enkel de opleidingen uit het VWO die voorkomen op deze lijst komen in aanmerking voor het verhoogde max. van 180u omdat ze voorbereiden op een knelpuntberoep. Voor

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT)

OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) Infosessie 9 OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) Provinciale netwerkdag Vlaams-Brabant L4-volwassenenonderwijs en Consortium In In vogelvlucht 1. Algemeen over OKOT Wat? Instapvoorwaarden?

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs 1 Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs Diplomagerichte opleidingen in regio KORTRIJK juni 2017 In dit overzicht vind je opleidingen tweedekansonderwijs die je kunt

Nadere informatie

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten.

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 11 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OKOT-trajecten - Stand van zaken Een onderwijskwalificerend

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

ervaring in computer training bvba open kalender opleidingen 2013 1

ervaring in computer training bvba open kalender opleidingen 2013 1 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem MODULES MICROSOFT MS Windows 28 jan 25 17 jun 9 sep 1 240,00 4 nov 30 dec MS Word basis 30 jan & 1 27 & 29 MS Word gevorderd 2 & 4 jan 18 & 19 24 & 26 apr

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 28 jan 25 mrt 17 jun 9 sep 4 nov 30 dec 30 jan & 1

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 9 feb 10 apr 1 jun 27 jul 1 240,00 21 sep 16 nov 22

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2016 Locatie Wilrijk DAGOPLEIDINGEN MICROSOFT MS Windows 4/1 29/2 25/4 20/6 1 240,00 16/8 10/10 5/12 MS Word basis 3+5/2 30/3 + 1/4 25+27/5 20+22/7 14+16/9 7+9/11 MS Word gevorderd

Nadere informatie

landmeter bij studiebureau, MOW RWO

landmeter bij studiebureau, MOW RWO 1 Licentiaat in de wetenschappelijke organisatie van werk op ISGEA- Bukavu, DRC Bac. Openbare administratie, Rwanda adviseur in de welzijnssector DAR BZ 2 Master in de rechten, Beijing rechter en professor

Nadere informatie

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS Welke opleidingen worden terugbetaald? In deze lijst kan je zien welke examens en opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie: 1. Het inschrijvingsgeld voor de examens van alle aangeboden

Nadere informatie

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Wij zijn 1. Organisatie Ik werk bij deze organisatie Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Deze aanvraag hoort tot de volgende behoefte Administratief

Nadere informatie

Cursusaanbod schooljaar 2010-2011 (semester 2) Grafische technieken

Cursusaanbod schooljaar 2010-2011 (semester 2) Grafische technieken Grafische technieken 3D Animatie 1 3D tekenen 1 3D tekenen 2 Action script (Flash 2) Digitale doka (Photoshop voor fotografen) Digitale Fotografie 1 Digitale Fotografie 2 Digitale Fotografie 3 Dreamweaver

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

Cursusaanbod CVO Roeselare - T volwassenenonder ielt wijs

Cursusaanbod CVO Roeselare - T volwassenenonder ielt wijs Cursusaanbo d 2016-2017 CVO Roeselar e - Tielt volwas senenonderw ijs Inschrijven in één van onderstaande campussen of online op www.cvoroeselare.be Schrijf in voor 8 juli en geniet van vroegboekkorting

Nadere informatie

nr. 122 van JAN HOFKENS datum: 18 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS SYNTRA Vlaanderen - Ondernemerschapstrajecten

nr. 122 van JAN HOFKENS datum: 18 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS SYNTRA Vlaanderen - Ondernemerschapstrajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 122 van JAN HOFKENS datum: 18 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SYNTRA Vlaanderen - Ondernemerschapstrajecten Het SYNTRA-netwerk,

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Vooropleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer:

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Vooropleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Vooropleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden en jongeren. Het opleidingsprogramma bevat 4 grote modules:

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD TECHNIEK EN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

OPLEIDINGSAANBOD TECHNIEK EN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING Inhoudstafel Opleidingen secundair onderwijs 2-3 Voltijdse dagopleidingen 18+ 4 Hoger beroepsonderwijs (HBO5) 5 Opleidingen hoger onderwijs 6-7 Professionele Bachelors 6 Academische bachelors en masters

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

Basis naaien. Avelgem-Harelbeke. Blouse-Jurk. Avelgem-Harelbeke. Jas-Mantel. Avelgem-Harelbeke. Rok-Pantalon. Avelgem-Harelbeke

Basis naaien. Avelgem-Harelbeke. Blouse-Jurk. Avelgem-Harelbeke. Jas-Mantel. Avelgem-Harelbeke. Rok-Pantalon. Avelgem-Harelbeke talen computer creatief bedrijfsbeheer koken techniek CVO 15-16 velgem-arelbeke Volwassenenonderwijs Talen (ook 55+) Mode Computer (ook 55+) paans Basis naaien velgem-arelbeke-arette-ijstpekker velgem-arelbeke

Nadere informatie

Rapport doorstroming 2007-2008

Rapport doorstroming 2007-2008 Rapport doorstroming 2007-2008 Inhoudstafel 1. Inleiding...4 2. Overzicht doorstroming...5 3. Voltijds onderwijs (TSO, BSO & BuSO)...6 3.1. Doorstroming per gewest 07-08...6 3.2. Evolutie per gewest...6

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. opleidingen. studies. werkervaring SOFTWARE

CURRICULUM VITAE. opleidingen. studies. werkervaring SOFTWARE CURRICULUM VITAE werkervaring studies opleidingen SOFTWARE Personalia Naam De Haes Stefan Adres Guido Gezellelaan 35-2640 Mortsel GSM 0485 60 86 14 E-mail stefan_de_haes@hotmail.com Web www.stefandehaes.be

Nadere informatie

50-70% korting. Computer en internet

50-70% korting. Computer en internet BEROEPSCURSUSSEN Administratie Assistent Controller NAf. 4,235.00 2,115.00 Basiskennis Boekhouden (BKB) NAf. 740.00 315.00 Basiskennis Loonadministratie (BKL) NAf. 1,055.00 290.00 Bestuurlijke Informatievoorziening

Nadere informatie

50-70% korting. Computer en internet

50-70% korting. Computer en internet BEROEPSCURSUSSEN Administratie Assistent Controller NAf. 4.235,00 2.115,00 Basiskennis Boekhouden (BKB) NAf. 740,00 315,00 Basiskennis Loonadministratie (BKL) NAf. 1.055,00 290,00 Bestuurlijke Informatievoorziening

Nadere informatie

computer communicatie op het internet creatief met foto's di vm Sint-Jozef Sint-Jozef Assebroek di nm Brugge Brugge Brugge di av

computer communicatie op het internet creatief met foto's di vm Sint-Jozef Sint-Jozef Assebroek di nm Brugge Brugge Brugge di av starten met de computer digitale informatie communicatie op het internet creatief met foto's veiligheid op je computer win 8 tablets Android tablets I-Pad computer ma vm ma nm Sint-Pieters Sint-Pieters

Nadere informatie

Startdata en kosten van de opleidingen

Startdata en kosten van de opleidingen Startdata en kosten van de opleidingen ieronder vindt u de startdata, lesdagen en kosten van alle ingeplande opleidingen. Regelmatig worden er nieuwe opleidingen en data toegevoegd. Raadpleeg daarom geregeld

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015-2016

Informatiebrochure 2015-2016 Informatiebrochure 2015-2016 Wegwijs in CVO Hageland talen computer cad-tekenaar bedrijfsbeheer tandartsassistent polyvalent verkoper apothekersassistent boekhoudkundig bediende medisch administratief

Nadere informatie

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 201 2014 Bachelor voor graduaatstudenten Combinatie werken / studeren PXL - Business PXL - IT vlot serieus 1 Bachelor voor graduaatstudenten Afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Aanvulling data doorstroomproject 2011 deel inschrijvingen

Aanvulling data doorstroomproject 2011 deel inschrijvingen Aanvulling data doorstroomproject 2011 deel inschrijvingen Inschrijvingen Totaal aantal inschrijvingen : 188 (+/- 48% van het totaal aantal begeleidingen) Uitsturende organisatie: CVO Brussel 23 12,23%

Nadere informatie

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN]

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] CONTEXT Per 1-1-2015 : stopzetting werking van de 13 Consortia Volwassenenonderwijs in Vlaanderen TAKEN CONSORTIA Samenwerking binnen Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Startdata en kosten van de opleidingen

Startdata en kosten van de opleidingen Startdata en kosten van de opleidingen Hieronder vind je de startdata, lesdagen en kosten van alle ingeplande opleidingen. Regelmatig worden er nieuwe opleidingen en data toegevoegd. Raadpleeg daarom geregeld

Nadere informatie

4. Opleidingen voor werkzoekenden

4. Opleidingen voor werkzoekenden 4. Opleidingen voor werkzoekenden Wie als werkzoekende een opleiding wil volgen, kan hiervoor in eerste instantie terecht bij VDAB. Volg je een door VDAB erkende opleiding, dan is deze volledig gratis

Nadere informatie

LEER VOOR MEER WWW.CVOSG.BE GRIJP JE KANS! Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs.

LEER VOOR MEER WWW.CVOSG.BE GRIJP JE KANS! Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs. LEER VOOR MEER WWW.CVOSG.BE GRIJP JE KANS! Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs. Samen werken aan een diploma secundair onderwijs CVO VTI Brugge, CVOSG en CVO Spermalie, 3

Nadere informatie