Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012

2 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012

3 Wat maakte het Universiteitsfonds mogelijk in 2012: 323 Reisbeurzen voor studie, stage en onderzoek in het buitenland 94 Reisbeurzen voor coschappen in ontwikkelingslanden 93 Voorstellingen op de campus 75 Beurzen voor congresdeelname in het binnen- of buitenland 58 Leningen van het Noodfonds aan studenten in financiële nood 36 Groepsreizen (in totaal 865 deelnemers) 36 Sportverenigingen 31 Verenigingsruimtes 12 Debatten, congressen en symposia 8 Cursussen (400 deelnemers) 6 Schenkingen uit het Noodfonds aan studenten met een beperking of chronische aandoening 5 Internationale verenigingen 4 Levensbeschouwelijke verenigingen 4 Studentengezelligheidsverenigingen 3 Medische studentenverenigingen 3 Politieke studentenorganisaties 3 Toneelgroepen 1 Debatvereniging 1 Studentenomroep 1 Studentenvakbond

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie en kernactiviteiten 9 1. Studiereizen : Het jaar van de Klauwier èn Monique van Helvert Verenigingen, organisaties en activiteiten 19 Dance Fever: Dansen met stijl Advies en ondersteuning studentenorganisaties 25 De levenslessen van het AKKU Trainingsbureau Huisvesting studentenorganisaties Noodfonds 34 Trial by Jury: dé combinatie van theater en muziek Fondsenwerving Tiende lustrum Nijmeegs Universiteitsfonds 45 Lang zal het Nijmeegs Universiteitsfonds leven! Organisatie 53 Bijlagen 57 Inkomsten en uitgaven Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Inkomsten en uitgaven Noodfonds Overzicht fondsen in beheer en scriptieprijzen 60 Overzicht gehuisveste verenigingen en organisaties 61 Overzicht georganiseerde workshops en cursussen 63

5 4

6 Voorwoord 2012: Een bijzonder jaar voor de stichting Nijmeegs Universiteitsfonds In 2012 stond voor het Nijmeegs Universiteitsfonds het tiende lustrum centraal. Vijftig jaar ondersteuning van de universiteit en de studenten is een mijlpaal van formaat. Met enkele spraakmakende activiteiten is het lustrum gevierd, samen met studenten, alumni en andere betrokkenen. Een van de hoogtepunten was het lustrumsymposium voor studenten met aansluitend een festival op de campus. De programmering kreeg van alle kanten veel lof. Ook is ter gelegenheid van het lustrum een fotoboek samengesteld. Hierin is vijftig jaar Nijmeegs studentenleven in beeld gebracht, waarbij foto s zijn afgewisseld met toepasselijke teksten en gedichten. Vanzelfsprekend heeft het Nijmeegs Universiteitsfonds zich ook in het lustrumjaar weer volop ingezet voor een b(l)oeiend studentenleven en de brede vorming van studenten. Met een subsidie van het Universiteitsfonds vertrokken in 2012 ruim studenten voor studie, stage of onderzoek naar het buitenland. Dichter bij huis zetten de vele Nijmeegse studentenorganisaties zich in voor hun leden en medestudenten. Zo werden diverse activiteiten als debatten, toneelvoorstellingen en symposia ondersteund. Ook tal van verenigingen op het gebied van sport, cultuur, gezelligheid, levensbeschouwing en politiek maakten weer gebruik van de faciliteiten die het Universiteitsfonds hen biedt. Na het succes in 2011 is ook in 2012 samen met de Universitaire studentenraad actie gevoerd onder het motto hou het Nijmeegse studentenleven draaiende, word bestuurslid. Actieve studenten zorgen voor een uitdagend academische klimaat en geven de campus kleur. De vele honderden studentbestuurders houden dit onmisbare aspect draaiende. Voor de studentbestuurders heeft het Universiteitsfonds de laatste jaren het aanbod van cursussen en trainingen uitgebreid. De trainingen bieden een theoretisch kader met als doel efficiënt besturen in combinatie met studeren. In 2012 is de training Efficiënt Vergaderen aan het cursusprogramma toegevoegd. Ruim 130 verenigingen bezochten afgelopen jaar één of meerdere trainingsactiviteiten. 5

7 6

8 Optimale dienstverlening vraagt flexibiliteit en maatwerk, zo bleek ook in De faculteit Managementwetenschappen kreeg veel verzoeken van studenten om een summerschool te bezoeken. In overleg met het Universiteitsfonds is bekeken of hier een speciale subsidieregeling voor kon worden opgezet. Dat is gelukt. Gezien de focus op internationalisering in combinatie met een strakke studieplanning, verwachten we de komende jaren meer van dit soort maatwerkprojecten te realiseren. Dat is één van de manieren om van blijvende meerwaarde te zijn voor de universiteit en de studenten. Op naar de volgende vijftig jaar! Jeroen Pohlmann directeur Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 7

9 8

10 Missie en kernactiviteiten Het Nijmeegs Universiteitsfonds nauw verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen - is een zelfstandige stichting die zich inzet voor studenten van de Radboud Universiteit. Het Universiteitsfonds is er voor bij de academische gemeenschap betrokken studenten die het beste uit hun studietijd willen halen of willen bijdragen aan het welzijn van hun medestudenten. Middels vijf kernactiviteiten levert het Universiteitsfonds een belangrijke bijdrage aan vorming en verdieping voor studenten, een vitaal verenigingsleven, een levendige campus en de actieve betrokkenheid van studenten bij de universitaire politiek. De kernactiviteiten zijn: Subsidievertrekking middels individuele reisbeurzen aan studenten Subsidieverstrekking aan studentenorganisaties voor projecten en activiteiten Ondersteuning van studentenorganisaties door middel van advies en begeleiding Huisvesting van studentenverenigingen op de campus en in de stad Verstrekking van renteloze leningen en giften uit het Noodfonds In dit jaarverslag worden de ontwikkelingen en resultaten over 2012 beschreven. 9

11 10

12 Studiereizen 1 De Radboud Universiteit Nijmegen stimuleert haar studenten om tijdens hun studie voor korte of langere tijd in het buitenland te verblijven. Een verblijf in het buitenland draagt bij aan de studie en het toekomstperspectief, maar is ook van onschatbare waarde voor de persoonlijke ontwikkeling; het biedt studenten de kans om de wereld vanuit een ander gezichtspunt te bekijken. Studenten die besluiten om in het kader van hun studie naar het buitenland te gaan, kunnen een beroep doen op het Nijmeegs Universiteitsfonds voor een reissubsidie. Studenten kunnen subsidie aanvragen voor individuele studiereizen en voor groepsstudiereizen. Het belang van het voorgenomen project voor de studie van de betrokken student(en) is het belangrijkste criterium bij de beoordeling van een aanvraag. In 2012 ontvingen studenten een reissubsidie van het Universiteitsfonds (totaalbedrag euro). Individuele studiereizen Subsidies voor individuele studiereizen bieden studenten de mogelijkheid stage, studie of onderzoek in het buitenland te doen of deel te nemen aan congressen. Er zijn drie verschillende subsidievormen: subsidie voor individuele wetenschappelijke projecten en stages subsidie voor coschappen in ontwikkelingslanden subsidie voor congresdeelname In 2012 zijn in totaal 419 reissubsidies toegekend voor individuele projecten en stages en voor coschappen, 75 studenten ontvingen een subsidie voor congresdeelname. 11

13 Maatwerk subsidies Sinds de invoering van de IRS-regeling (2010) komen kortdurende buitenlandervaringen niet meer in aanmerking voor subsidie. Omdat het Universiteitsfonds grote waarde hecht aan een buitenlandverblijf voor alle studenten, wordt in voorkomende gevallen een maatwerkoplossing gezocht. Zo werd in 2012 in samenwerking met de faculteit Managementwetenschappen een aparte regeling ingesteld om studenten van deze opleiding te subsidiëren die deel willen nemen aan korte en intensieve summerschools. 16 studenten maakten in dit eerste jaar gebruik van deze regeling. Groepsstudiereizen Bij subsidieaanvragen voor groepstudiereizen kijkt het Universiteitsfonds kritisch naar het wetenschappelijk karakter. Het Universiteitsfonds verwacht een aantoonbare inzet van de betrokken faculteit of afdeling, zowel in de wetenschappelijke begeleiding van de reis, als in de financiële ondersteuning daarvan. In 2012 gingen 865 studenten met één van de 36 gesubsidieerde groepsstudiereizen mee. Aantal subsidies uitgesplitst naar subsidievorm Soort reissubsidie Aantal Bedrag Individuele Reissubsidie 323 e Co-schappen 94 e Congresdeelname 75 e Excellentenbeurs 2 e Groepsstudiereis 865 e e

14 13

15 2012: Het jaar van de Klauwier èn Monique van Helvert Met hulp van het Universiteitsfonds ging Biologie-studente Monique van Helvert naar Zambia om de Grauwe Klauwier te bestuderen, een klein vogeltje dat langzaam maar zeker in Europa verdwijnt. Dat onderzoek ging véél beter dan verwacht: het British Natural History Museum werd wild van haar resultaten en zelfs het befaamde tijdschrift National Geographic pikte het onderzoek op. Zonder het Universiteitsfonds was de diepgang van het project onder druk komen te staan. 14

16 Wie de afgelopen jaren door de Ooij wandelde, zag haar misschien wel vogels ringen. Sinds 2011 is Biologiestudente Monique van Helvert (24) steeds meer geïnteresseerd geraakt in vogels. Dat haar passie zou leiden tot een reis naar Zambia en een onderzoek dat zelfs door het British National History Museum zou worden geroemd, en door National Geographic beschreven? Nee, dat had ook zij zelf nooit verwacht. Bedreigd zangvogeltje Toch ging het zo, vertelt Monique nu enthousiast. Ieder jaar van mijn studie groeit mijn drang om alle lagen van ecosystemen te doorgronden. Afgelopen zomer ben ik daarom mee geweest met een excursie naar Frankrijk om meer over insecten en planten te leren. Al gauw leerde ze Stichting Bargerveen kennen, die al ruim tien jaar onderzoek doet naar de Grauwe Klauwier, een piepklein zangvogeltje dat in Nederland als bedreigd wordt geclassificeerd. Samenloop van omstandigheden Hoe het kwam dat de populatie aan Klauwieren schommelde? Het is niet helemaal duidelijk, en precies daar deed Monique onderzoek naar. Over mogelijke verstorende effecten op de trekroute of op overwinteringgronden is nog niets bekend. Dat Monique vervolgens in Afrika terecht kwam, is een samenloop van omstandigheden. Zelf wilde ze ontzettend graag een buitenlandstage doen, en Bargerveen sprak de wens uit het vogeltje naar Afrika te volgen. Toen 2012 ook nog werd uitgeroepen tot het jaar van de Klauwier zag Monique haar kans. Excellentenbeurs Er kwamen echter nogal wat kosten kijken bij het slagen van deze onderneming. Niet alleen voor de reis er naar toe, maar ook voor de accommodatiekosten, alle onderzoeksmaterialen en het vervoer ter plekke. Ze benaderde, naast het WNF en de Radboud Honours Academy, het Nijmeegs Universiteitsfonds voor een Exellentenbeurs en kon zo uiteindelijk afreizen naar het Kasanka National Park in Zambia. De aanvraag bij het Universiteitsfonds had wel wat voeten in aarde, een Excellentenbeurs wordt namelijk niet zomaar verstrekt. Het hart zakte me in de schoenen na een uitgebreide van de subsidiesecretaris van het Universiteitsfonds met daarin de voorwaarden, maar ik besloot het er toch op te wagen. Precies zo als verwacht Gelukkig kreeg ze te horen dat het Nijmeegs Universiteitsfonds wel wilde helpen om het gat in haar begroting te dichten. Daarvan hebben we uiteindelijk mistnetten kunnen kopen om vogels te vangen en de autohuur kunnen betalen. Die bijdrage heeft er voor gezorgd dat we het project precies zo konden 15

17 verwerkelijken als vooraf bedacht. Zonder het Universiteitsfonds was de diepgang van het project onder druk komen te staan. Prachtige expeditie Ook de bevindingen waren niet mis: de resultaten zijn weliswaar wat te gecompliceerd om in enkele zinnen uit te leggen, maar de reikwijdte ervan is evident, aldus Monique. Zelfs de insectenmonsters die ze afnam in Zambia bleken een schot in de roos. Tijdens ons verblijf in Kasanka was er ook een groep van de British Natural History Museum die helemaal wild werd van onze monsters. Als mijn onderzoek afgerond is, gaan de verzamelde insecten door naar Londen, waar ze gaan bekijken of ze nog nieuwe soorten kunnen vinden! En dan is er ook nog de publicatie over haar onderzoek in de Nederlandse editie van National Geographic. Ontwikkeld als professional en wetenschapper Al met al is het een prachtige expeditie geworden, vindt Monique. Het organiseren van zo n expeditie heeft mij persoonlijk zeer geholpen. Niet alleen in mijn ontwikkeling als professional en het uitdenken van zo n gecompliceerd veldonderzoek, maar ook in mijn ontwikkeling als wetenschapper. 16

18 17

19 18

20 Verenigingen, organisaties en activiteiten 2 Jaarlijks subsidieert het Nijmeegs Universiteitsfonds verschillende groepen en organisaties van studenten. Dit varieert van culturele studentenverenigingen en gezelligheidsverenigingen tot politieke studentenorganisaties of sportverenigingen. Zo maakt het Universiteitsfonds zich sterk voor een rijk studentenleven. Ook incidentele activiteiten en evenementen worden financieel ondersteund door het Universiteitsfonds. De te subsidiëren activiteiten hoeven niet altijd direct verband met de studie te houden, maar moeten wel voor (en door) Nijmeegse studenten worden georganiseerd. Stijging aantal toekenningen In 2012 deden 91 studentenorganisaties een beroep op subsidie. Het totaal toegekende bedrag aan subsidies bedraagt euro. Een opvallende stijging ten opzichte van de afgelopen jaren, waarin sprake was van een gestaag dalend subsidiebedrag. Deze daling kwam vooral tot stand door het strakker begroten van projecten en het beter benutten van andere inkomstenbronnen. De stijging in 2012 is verklaarbaar door de verhoogde subsidiebehoefte bij, onder andere, de culturele organisaties. Binnen het huidige economische klimaat kunnen deze organisaties minder eenvoudig bij reguliere subsidiërende instanties aankloppen, zoals de gemeente en culturele fondsen. Subsidies uit fondsen in beheer en scriptieprijzen Het Nijmeegs Universiteitsfonds heeft meerdere fondsen in beheer waaruit subsidies worden verstrekt aan studenten en studentenorganisaties. Daarnaast verzorgt het Universiteitsfonds een tweetal scriptieprijzen. Een van deze prijzen is de Hanneke Jansen Memorial Prize. In 2012 ging de prijs naar de heer Martin Jähnert voor zijn scriptie Das Korrespondenzprinzip und die Transformation der Mechanik. Een overzicht van de fondsen in beheer en scriptieprijzen vindt u op pagina

21 Dance Fever: Dansen met stijl In oktober werd Nijmegen overspoeld door studenten uit heel Europa met één gemeenschappelijk doel: de voetjes van de vloer! Op het European Tournament for Dancing Students danste heel de Radboud Universiteit de tango, jive, foxtrot, samba en cha cha cha. Er hing een magische sfeer in de zaal. 20

22 Maar liefst 476 studenten uit heel Europa kwamen naar Nijmegen om hun dansschoenen aan te trekken: het European Tournament for Dancing Students (ETDS) vond plaats in de Waalstad, en met groot succes. Dat vertelt Politicologiestudent Jeroen Romeijn. Hij is voorzitter van de commissie die het toernooi organiseerde namens studenten dansvereniging Dance Fever. Romeijn: Het ETDS is een tweejaarlijks internationaal stijldanstoernooi en wij organiseerden de 48ste editie in Nijmegen. Non-stop dansen De deelnemers werden opgedeeld in twee klassen: de open klasse en de Breitensport. Tijdens het toernooi werden enerzijds de zogenaamde standaarddansen gedanst: Engelse Wals, tango, Weense wals, slow foxtrot en de quickstep, en anderzijds de latin: samba, cha cha cha, rumba, paso doble en jive. 952 voeten schoten twee dagen lang over de vloer: niet alleen tijdens het toernooi, maar ook nog eens tijdens de avonduren. Op zaterdagavond was er een groot themafeest waar tot in de late uurtjes werd doorgedanst en op zondag óók nog een afsluitend gala. Studentensport? Is stijldansen wel een studentensport? Jazeker, denkt Romeijn. Het leeft echt. Dance Fever biedt behalve stijldansen ook lessen in hiphop, klassiek ballet en jazzdance, maar stijldansen is nog altijd de meest populaire dansrichting. Dit jaar heeft de vereniging ruim 350 leden, waarmee ze na Phocas de grootste studentensportvereniging van Nijmegen is. 21

23 Arabian Nights Het gehele toernooi werd georganiseerd onder de noemer Arabian Nights, vertelt Romeijn. Kortom: tulbands waren niet uit den boze en er dansten Aladins, Perzische prinsen en zelfs een heuse geest in het rond. Het stelde ons in staat om een exotische en elegante sfeer aan het toernooi te geven. Doordat we tijdens het themafeest op zaterdagavond waarbij vrijwel alle deelnemers helemaal in themakleding waren veel Arabische muziek (en muziek uit Aladin) draaiden en er ook een waarzegster aanwezig was, hing er echt een magische sfeer in de zaal. Subsidiemogelijkheden van meerwaarde Voor de organisatie van het toernooi vroeg de commissie een subsidie aan bij het Nijmeegs Universiteitsfonds. Romeijn: Zo konden we het evenement nóg mooier, beter en professioneler aanpakken. Uiteindelijk was er geen tekort en hebben we afgezien van het definitief aanvragen van de subsidie. De wetenschap dat we terug konden vallen op een subsidie gaf in de voorbereiding veel rust bij het afwegen van mogelijkheden. Zo bijzonder als nu hadden we het evenement anders niet kunnen maken. 22

24 23

25 24

26 3 Advies en ondersteuning studentenorganisaties Naast subsidies biedt het Nijmeegs Universiteitsfonds studentenverenigingen en -organisaties ook individueel advies en begeleiding op het gebied van administratie, boekhouding en organisatie. Ook organiseert het Universiteitsfonds elk jaar een aantal vaste cursussen en workshops voor studentbestuurders. Nieuw boekhoudprogramma voor verenigingen In 2012 ging het Universiteitsfonds een samenwerking aan met Conscribo. Dit bedrijfje, opgezet door twee oud-studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen, ontwikkelde een boekhoudprogramma dat beter is toegespitst op de specifieke administratie van studentenorganisaties. Daarnaast biedt het de administrateur van het Universiteitsfonds de mogelijkheid om op afstand mee te kijken in de boekhouding van grote subsidieontvangers. Nieuwe training De afgelopen jaren is er steeds meer vraag naar cursussen en trainingen op het gebied van efficiënt besturen. Uit gesprekken met studentbestuurders bleek dat zij met name het vergaderen vaak als tijdrovend en ineffectief ervaren. Reden voor het Universiteitsfonds om in 2012 een training Efficiënt Vergaderen toe te voegen aan haar bestaande cursusaanbod. De deelnemers konden kiezen uit twee workshops, elk gericht op een specifiek soort vergadering; Efficiënt vergaderen met je bestuur en Efficiënte Algemene Ledenvergadering (ALV). 41 bestuursleden van 21 verschillende organisaties meldden zich aan. 25

27 Laagdrempelig en kosteloos In totaal namen in totaal 400 studenten van 136 verschillende verenigingen deel aan een of meerdere cursussen en trainingen van het Universiteitsfonds. Dankzij de belangeloze inzet van alumni kan het Universiteitsfonds de toegang laagdrempelig en kosteloos houden. Ook de samenwerking met het AKKU Trainingsbureau is waardevol. De trainers van dit bureau zijn in veel gevallen zelf oudstudentbestuurder, waardoor ze zich gemakkelijk in de deelnemers kunnen inleven. Speerpunt Het Universiteitsfonds ziet het als een van haar speerpunten om studenten die een vereniging besturen zo goed mogelijk te trainen en te adviseren. Naar verwachting levert de intensievere samenwerking met een aantal belangenverenigingen de komende jaren nog meer nieuwe thema s op. Op pagina 63 vindt u een overzicht van alle door het Universiteitsfonds verzorgde cursussen en workshops. 26

28 27

29 De levenslessen van het AKKU Trainingsbureau Zwoegende studenten die alsmaar deadlines missen of hun bestuurswerk nauwelijks kunnen combineren met een diepe duik in de collegestof: daarvan lopen er helaas meer dan genoeg rond. Hun grootste probleem: timemanagement. Gelukkig biedt het AKKU Trainingsbureau uitkomst, voor hen én een keur aan andere studenten in nood. 28

30 Wat zijn nou de dingen waar jíj mee zit? Een confronterende vraag, maar het is de eerste die studente en trainer Sascha Verstegen (22) stelt tijdens de workshops van het AKKU Trainingsbureau. De trainingen die zij geeft - over welk onderwerp ook - zijn altijd op maat gemaakt voor de studenten in kwestie. Ik wil dat mensen er zoveel mogelijk voor zichzelf uit halen, vertelt Verstegen. Daarom sta ik er niet met de scepter te zwaaien, maar laat ik ze zelf ontdekken wat werkt. Er is daarin een duidelijk verschil tussen universitaire- en hogeschool-studenten: universitaire studenten zijn zo gewend om passief in de collegebanken te zitten dat ze minder snel meedoen. En dat terwijl dat uiteindelijk zoveel beter werkt dan tips op een blaadje geven. Praktische handvatten Het trainingsbureau biedt een keur aan trainingen aan, van maandelijkse Timemanagement- en Learn to Learnworkshops tot cursussen specifiek gericht op studentbestuurders en verenigingen. In de ene cursus helpen we mensen effectief en efficiënt om te gaan met veel stof door snellezen en het maken van mindmaps. In andere trainingen leren we mensen solliciteren en presenteren, of krijgen we een heel verenigingsbestuur over de vloer. Het is heel leuk om te zien dat we vaak meteen resultaat boeken. Met praktische handvatten kun je studenten vaak een heel eind helpen. 29

31 Ervaringsdeskundigen Ook de trainers zelf zijn studenten of oud-studenten, die eerder in veelal besturen of de medezeggenschapsraad zaten. Als een aanvraag binnenkomt, wordt de meest geschikte trainer erbij gezocht. De trainers worden op hun beurt weer getraind tijdens een jaarlijks weekend en diverse follow-ups. Zelf kwam Sascha met het trainingsbureau in aanraking toen ze bestuurslid was bij de Studentenvereniging Psychologie in Nijmegen (SPIN), inmiddels dik anderhalf jaar geleden. We kregen een training aangeboden vanuit het Nijmeegs Universiteitsfonds, dat vond ik zo leuk dat ik achteraf ben blijven hangen. Toen ik vervolgens een mailtje kreeg dat ze weer trainers zochten, was ik om. Expertise Het Universiteitsfonds biedt vaker trainingen aan van AKKU, bijvoorbeeld op de jaarlijkse Goed Besturendag, maar ook losse workshops. Sascha: We geven dit jaar in ieder geval vier trainingen gericht op studentbestuurders, bijvoorbeeld een cursus inwerken van en overdragen aan een nieuw bestuur, en een training effectief vergaderen. Directeur Jeroen Pohlmann van het Nijmeegs Universiteitsfonds is zeer tevreden over de trainingen. We willen faciliteren dat studentorganisaties zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, het AKKU Trainingsbureau staat heel dicht bij hun belevingswereld en heeft inmiddels behoorlijk wat expertise opgebouwd. Nog altijd in ontwikkeling Het trainingsbureau is in het najaar van 2008 met hulp van het Universiteitsfonds in het leven geroepen door studentenvakbond AKKU, en groeide al snel. Op de universiteit miste nog een goed trainingsbureau, denkt Sascha. De meeste externe bureaus zijn hartstikke duur en hebben een hogere drempel. Dat hebben mensen bij ons juist niet, voor individuele studenten zijn de trainingen gratis toegankelijk, voor besturen rekenen we 30 euro per uur en studentenorganisaties krijgen daarop 50 procent korting. Aanvankelijk werden er alleen trainingen gegeven voor besturen en medezeggenschapsorganen, maar het pakket werd al gauw uitgebreid met meer onderwerpen en de focus werd verbreed naar ook open trainingen. Op eigen benen Inmiddels hebben AKKU en haar trainingsbureau besloten financieel op eigen benen te staan en ontvangen ze geen organisatiesubsidie meer van het Universiteitsfonds. Sascha: We hebben nu genoeg aanvragen en inkomsten om te voorzien in het betalen van bijvoorbeeld de open trainingen. Ook nu zijn we nog volop in ontwikkeling. We willen blijven professionaliseren en organiseren bijvoorbeeld een persoonlijke effectiviteitweekend in Duitsland, waar je zowel budgeten stressmanagement krijgt als stiltewandelingen. We willen dat de trainingen alsmaar beter worden en dat het een eer wordt om trainer te zijn bij AKKU. 30

32 31

33 32

34 4 Huisvesting studentenorganisaties Studentenorganisaties kunnen via het Nijmeegs Universiteitsfonds kantoor- en opslagruimte huren. Alle te huren ruimtes op de campus bevinden zich in het souterrain van het Gymnasion, in de zogeheten SNUF-gang. In het centrum van Nijmegen bezit het Universiteitsfonds drie panden. Daarin houden verschillende studentenverenigingen sociëteit en secretariaat. Verbeterde en flexibelere bezetting Door het in 2010 ingevoerde huursubsidiesysteem is een beter toezicht ontstaan op het al dan niet indirect subsidiëren van organisaties die hier geen recht op hebben. Daarnaast is het mogelijk om beter te sturen in de verdeling en bezetting van de ruimtes. Zo is in 2012 een vergaderruimte tijdelijk omgebouwd tot secretariaat en beschikbaar gesteld aan de organisatie van het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK). Ook werd een werkplek gecreëerd voor de organisatie van de RAGweek, een jaarlijks terugkerende actieweek voor het goede doel. Wijziging huurders stadspanden In 2012 zijn een tweetal verenigingen uit de Villa van Schaeck vertrokken. Er zijn meerdere gegadigden voor de ontstane vrije ruimte. In 2013 zal worden gekeken hoe de vrijgekomen plekken op een adequate manier kunnen worden toegewezen. Veiligheid De veiligheid in en rondom de panden heeft de continue aandacht van het Universiteitsfonds. In samenwerking met de Arbo Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen is een verplichte BHV cursus opgezet voor de gebruikers van de panden. Deze cursus wordt elk jaar georganiseerd direct na de bestuurswissel bij de verenigingen. Aansluitend vindt er een ontruimingsoefening plaats. Op pagina 61 vindt u een opsomming van de verenigingen die ruimte huren via het Nijmeegs Universiteitsfonds. 33

35 34

36 Noodfonds 5 Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen die in een financiële noodsituatie terecht komen, kunnen een beroep doen op het Noodfonds. Het Noodfonds verstrekt renteloze leningen, collegegeldleningen en doet schenkingen aan studenten met een functiebeperking of chronische aandoening. Regeling uitgebreid Op advies van de studentendecanen verstrekt de Noodfondscommissie schenkingen aan studenten met een functiebeperking of een chronische aandoening. Standaard kan voor deze aangewezen doelen een bedrag tot 200 euro worden aangevraagd. De commissie kan voor uitzonderlijke gevallen besluiten van dit maximum af te wijken. Met ingang van 2012 biedt de regeling ook ruimte om studenten met een psychische aandoening tegemoet te komen. Hiervan is echter nog geen gebruik gemaakt. Het totale bedrag aan schenkingen is de afgelopen jaren afgenomen. In 2012 laten de schenkingen een verdere daling zien. Leningen Aantal leningen per jaar, uitgesplitst naar soort: Collegegeldleningen Overige leningen Totaal aantal leningen Totaalbedrag leningen e e e e e

37 Sinds 2010 wordt de collegekaart geblokkeerd na twee keer storneren bij de incasso van het collegegeld. Om ingeschreven te blijven staan, dient een student binnen drie weken het volledige collegegeldbedrag te voldoen. Voor deze noodsituatie kunnen studenten een lening aanvragen. In 2012 daalde het aantal leningen voor het eerst sinds In totaal vroegen 37 studenten een collegegeldlening aan. Het aantal overige leningen blijft redelijk constant. De Noodfondscommissie kende in 2012 de volgende samenstelling: Jeroen Pohlmann (directeur Universiteitsfonds en voorzitter) Conny Mooren (studieadviseur) Joseph Fleuren (docent, vaksectie staatsrecht) Hetty Wintjes (studentdecaan, adviserend lid) Wienke Havinga (studentlid) Jesse Weststrate (studentlid) Lieneke Setton (secretaris Universiteitsfonds) Een volledig financieel jaaroverzicht van het Noodfonds vindt u op pagina

38 37

39 Trial by Jury: dé combinatie van theater en muziek Geen organisatie op de universiteit combineert theater en muziek. Althans, totdat studentes Yentl Demirel en Inge Stok het initiatief namen voor Trial by Jury: de uitvoering van een komische Britse operette. De vonken vlogen eraf! 38

40 Al tijden zat Yentl Demirel (22), vierdejaarsstudente Filosofie, bij studentenkoor HARK en telkens voelde ze de behoefte groeien naar méér dan alleen zingen. Ze was niet de enige, zo bleek, dus besloot ze met Inge Stok (18), studente Wijsbegeerte, Trial by Jury op te zetten: de repetities en uitvoering van een Britse operette, in 1875 gecomponeerd door Gilbert en Sullivan, nu vertolkt door een twintigtal getalenteerde studenten. Houdbaarheidsdatum Trial by Jury verhaalt over een zekere Edwin, die voor het gerecht wordt gedaagd wegens verbreking van trouwbelofte. De stemming is fel tegen hem gekant. De jury, de publieke tribune, de deurwaarder, de rechter; allen zijn op de hand van Miss Angelina, de verstoten bruid. Zij en haar advocate weten handig in te spelen op de heersende sentimenten, maar Edwin verdedigt zich als een leeuw. Er ontstaat een verwarde situatie, die culmineert in een groot opera-achtig ensemble. Tenslotte neemt de rechter een zeer onverwachte beslissing. Het stuk bleek nog lang niet over de houdbaarheidsdatum heen, volgens Yentl. Het stuk was al niet héél klassiek, eerder komisch. Onze interpretatie is daarbovenop ook nog eens moderner en abstracter. De vonken vlogen eraf! Zelf in het gat springen Tijdens de middelbare schooltijd nam Yentl ieder jaar deel aan de schoolmusical ( een behoorlijke productie ). Toen ze in Nijmegen kwam, bleken er geen musicalgroepen te zijn waar ze als student aan kon mee doen. In de hoop dat die kans zich nog wel zou voordoen, heb ik een aantal jaar gewacht. Toen dat uitbleef, zijn we zelf iets gaan opzetten. Blijkbaar was daar behoefte aan, we hebben een ruim aantal auditanten op stemtest gehad, en veel van de huidige deelnemers willen graag meedoen aan een volgend project. Zoveel mogelijk uit de zangers halen Omdat Yentl en Inge hoge eisen stellen aan de kwaliteit, wilden ze een professionele dirigent en regisseur. Dat kost natuurlijk wel wat. We hebben hard ons best gedaan om zoveel mogelijk zaken gesponsord te krijgen en dat is gelukt. De zaalhuur van een repetitieruimte bij de Studentenkerk en voor de uitvoering bij LUX kregen we grotendeels gesponsord. De subsidie van het Nijmeegs Universiteitsfonds was echter van doorslaggevend belang: anders hadden we absoluut niet het beste uit de zangers kunnen halen. Optreden voor het goede doel De uitvoeringen van Trial by Jury vonden in juni plaats en waren een groot succes, voor zowel de deelnemers als het publiek. Ook De Kindertelefoon deelde mee in het succes, een vijfde van de kaartopbrengst ging naar deze non profit organisatie. Dat was zowel een praktische als een gevoelsmatige overweging, legt Yentl uit. Ik heb zelf twee jaar bij De Kindertelefoon gewerkt als vrijwilliger en draag deze organisatie een warm hart toe. Met onze bijdrage is het voor hen mogelijk hun jaarlijkse grote publiciteitsstunt te financieren: een kraam met spelletjes en informatie tijdens de Vierdaagsefeesten. 39

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010 Wat

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

JUNI ALTIJD DRUK. de actieve student in Amsterdam. opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE

JUNI ALTIJD DRUK. de actieve student in Amsterdam. opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE JUNI ALTIJD DRUK de actieve student in Amsterdam een eigen bedrijf starten 6 TIPS VAN STUDENTENONDERNEMERS asva onderzoek WAARMEE VERDOEN WE ONZE TIJD? opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE festivalagenda

Nadere informatie

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht www.pkn.nl servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Bis dat, qui cito dat Hij geeft tweemaal, die snel geeft. Een vlot gebaar wordt dubbel gewaardeerd. Desiderius Erasmus pagina 4 pagina 14 pagina 17

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen INFORMATIE VOOR OUDERS Studeren in Groningen VOORWOORD INHOUD 2 Studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen; een belevenis 7 Welke studie gaat uw zoon of dochter kiezen? 10 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis.

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis. Jaarverslag 2012 Colofon Download of bekijk het verkorte jaarverslag op www.nationaalmsfonds.nl. U kunt een papieren exemplaar van het verkorte of het volledige jaarverslag opvragen via 010 59 19 839 of

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Korrelatie

Jaarverslag 2014 Korrelatie Jaarverslag 2014 Korrelatie Jaarverslag 2014 Korrelatie Pagina 1 Dit zijn mensen die in geestelijke nood verkeren. Ze hebben behoefte aan iemand die naar ze luistert en advies geeft. Twintiger Luuk kampt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Diversiteit op de Vrije Universiteit 2005-2007

Diversiteit op de Vrije Universiteit 2005-2007 Diversiteit op de Vrije Universiteit 2005-2007 Diversiteit op de Vrije Universiteit EQUAL2005-2007 Beleid, Wetenschap en Praktijk Voorwoord 6 Inleiding 8 INHOUDSOPGAVE 1. Diversitei en cijfers 12 1. Wetenschappelijk

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie