Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012

2 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012

3 Wat maakte het Universiteitsfonds mogelijk in 2012: 323 Reisbeurzen voor studie, stage en onderzoek in het buitenland 94 Reisbeurzen voor coschappen in ontwikkelingslanden 93 Voorstellingen op de campus 75 Beurzen voor congresdeelname in het binnen- of buitenland 58 Leningen van het Noodfonds aan studenten in financiële nood 36 Groepsreizen (in totaal 865 deelnemers) 36 Sportverenigingen 31 Verenigingsruimtes 12 Debatten, congressen en symposia 8 Cursussen (400 deelnemers) 6 Schenkingen uit het Noodfonds aan studenten met een beperking of chronische aandoening 5 Internationale verenigingen 4 Levensbeschouwelijke verenigingen 4 Studentengezelligheidsverenigingen 3 Medische studentenverenigingen 3 Politieke studentenorganisaties 3 Toneelgroepen 1 Debatvereniging 1 Studentenomroep 1 Studentenvakbond

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie en kernactiviteiten 9 1. Studiereizen : Het jaar van de Klauwier èn Monique van Helvert Verenigingen, organisaties en activiteiten 19 Dance Fever: Dansen met stijl Advies en ondersteuning studentenorganisaties 25 De levenslessen van het AKKU Trainingsbureau Huisvesting studentenorganisaties Noodfonds 34 Trial by Jury: dé combinatie van theater en muziek Fondsenwerving Tiende lustrum Nijmeegs Universiteitsfonds 45 Lang zal het Nijmeegs Universiteitsfonds leven! Organisatie 53 Bijlagen 57 Inkomsten en uitgaven Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Inkomsten en uitgaven Noodfonds Overzicht fondsen in beheer en scriptieprijzen 60 Overzicht gehuisveste verenigingen en organisaties 61 Overzicht georganiseerde workshops en cursussen 63

5 4

6 Voorwoord 2012: Een bijzonder jaar voor de stichting Nijmeegs Universiteitsfonds In 2012 stond voor het Nijmeegs Universiteitsfonds het tiende lustrum centraal. Vijftig jaar ondersteuning van de universiteit en de studenten is een mijlpaal van formaat. Met enkele spraakmakende activiteiten is het lustrum gevierd, samen met studenten, alumni en andere betrokkenen. Een van de hoogtepunten was het lustrumsymposium voor studenten met aansluitend een festival op de campus. De programmering kreeg van alle kanten veel lof. Ook is ter gelegenheid van het lustrum een fotoboek samengesteld. Hierin is vijftig jaar Nijmeegs studentenleven in beeld gebracht, waarbij foto s zijn afgewisseld met toepasselijke teksten en gedichten. Vanzelfsprekend heeft het Nijmeegs Universiteitsfonds zich ook in het lustrumjaar weer volop ingezet voor een b(l)oeiend studentenleven en de brede vorming van studenten. Met een subsidie van het Universiteitsfonds vertrokken in 2012 ruim studenten voor studie, stage of onderzoek naar het buitenland. Dichter bij huis zetten de vele Nijmeegse studentenorganisaties zich in voor hun leden en medestudenten. Zo werden diverse activiteiten als debatten, toneelvoorstellingen en symposia ondersteund. Ook tal van verenigingen op het gebied van sport, cultuur, gezelligheid, levensbeschouwing en politiek maakten weer gebruik van de faciliteiten die het Universiteitsfonds hen biedt. Na het succes in 2011 is ook in 2012 samen met de Universitaire studentenraad actie gevoerd onder het motto hou het Nijmeegse studentenleven draaiende, word bestuurslid. Actieve studenten zorgen voor een uitdagend academische klimaat en geven de campus kleur. De vele honderden studentbestuurders houden dit onmisbare aspect draaiende. Voor de studentbestuurders heeft het Universiteitsfonds de laatste jaren het aanbod van cursussen en trainingen uitgebreid. De trainingen bieden een theoretisch kader met als doel efficiënt besturen in combinatie met studeren. In 2012 is de training Efficiënt Vergaderen aan het cursusprogramma toegevoegd. Ruim 130 verenigingen bezochten afgelopen jaar één of meerdere trainingsactiviteiten. 5

7 6

8 Optimale dienstverlening vraagt flexibiliteit en maatwerk, zo bleek ook in De faculteit Managementwetenschappen kreeg veel verzoeken van studenten om een summerschool te bezoeken. In overleg met het Universiteitsfonds is bekeken of hier een speciale subsidieregeling voor kon worden opgezet. Dat is gelukt. Gezien de focus op internationalisering in combinatie met een strakke studieplanning, verwachten we de komende jaren meer van dit soort maatwerkprojecten te realiseren. Dat is één van de manieren om van blijvende meerwaarde te zijn voor de universiteit en de studenten. Op naar de volgende vijftig jaar! Jeroen Pohlmann directeur Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 7

9 8

10 Missie en kernactiviteiten Het Nijmeegs Universiteitsfonds nauw verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen - is een zelfstandige stichting die zich inzet voor studenten van de Radboud Universiteit. Het Universiteitsfonds is er voor bij de academische gemeenschap betrokken studenten die het beste uit hun studietijd willen halen of willen bijdragen aan het welzijn van hun medestudenten. Middels vijf kernactiviteiten levert het Universiteitsfonds een belangrijke bijdrage aan vorming en verdieping voor studenten, een vitaal verenigingsleven, een levendige campus en de actieve betrokkenheid van studenten bij de universitaire politiek. De kernactiviteiten zijn: Subsidievertrekking middels individuele reisbeurzen aan studenten Subsidieverstrekking aan studentenorganisaties voor projecten en activiteiten Ondersteuning van studentenorganisaties door middel van advies en begeleiding Huisvesting van studentenverenigingen op de campus en in de stad Verstrekking van renteloze leningen en giften uit het Noodfonds In dit jaarverslag worden de ontwikkelingen en resultaten over 2012 beschreven. 9

11 10

12 Studiereizen 1 De Radboud Universiteit Nijmegen stimuleert haar studenten om tijdens hun studie voor korte of langere tijd in het buitenland te verblijven. Een verblijf in het buitenland draagt bij aan de studie en het toekomstperspectief, maar is ook van onschatbare waarde voor de persoonlijke ontwikkeling; het biedt studenten de kans om de wereld vanuit een ander gezichtspunt te bekijken. Studenten die besluiten om in het kader van hun studie naar het buitenland te gaan, kunnen een beroep doen op het Nijmeegs Universiteitsfonds voor een reissubsidie. Studenten kunnen subsidie aanvragen voor individuele studiereizen en voor groepsstudiereizen. Het belang van het voorgenomen project voor de studie van de betrokken student(en) is het belangrijkste criterium bij de beoordeling van een aanvraag. In 2012 ontvingen studenten een reissubsidie van het Universiteitsfonds (totaalbedrag euro). Individuele studiereizen Subsidies voor individuele studiereizen bieden studenten de mogelijkheid stage, studie of onderzoek in het buitenland te doen of deel te nemen aan congressen. Er zijn drie verschillende subsidievormen: subsidie voor individuele wetenschappelijke projecten en stages subsidie voor coschappen in ontwikkelingslanden subsidie voor congresdeelname In 2012 zijn in totaal 419 reissubsidies toegekend voor individuele projecten en stages en voor coschappen, 75 studenten ontvingen een subsidie voor congresdeelname. 11

13 Maatwerk subsidies Sinds de invoering van de IRS-regeling (2010) komen kortdurende buitenlandervaringen niet meer in aanmerking voor subsidie. Omdat het Universiteitsfonds grote waarde hecht aan een buitenlandverblijf voor alle studenten, wordt in voorkomende gevallen een maatwerkoplossing gezocht. Zo werd in 2012 in samenwerking met de faculteit Managementwetenschappen een aparte regeling ingesteld om studenten van deze opleiding te subsidiëren die deel willen nemen aan korte en intensieve summerschools. 16 studenten maakten in dit eerste jaar gebruik van deze regeling. Groepsstudiereizen Bij subsidieaanvragen voor groepstudiereizen kijkt het Universiteitsfonds kritisch naar het wetenschappelijk karakter. Het Universiteitsfonds verwacht een aantoonbare inzet van de betrokken faculteit of afdeling, zowel in de wetenschappelijke begeleiding van de reis, als in de financiële ondersteuning daarvan. In 2012 gingen 865 studenten met één van de 36 gesubsidieerde groepsstudiereizen mee. Aantal subsidies uitgesplitst naar subsidievorm Soort reissubsidie Aantal Bedrag Individuele Reissubsidie 323 e Co-schappen 94 e Congresdeelname 75 e Excellentenbeurs 2 e Groepsstudiereis 865 e e

14 13

15 2012: Het jaar van de Klauwier èn Monique van Helvert Met hulp van het Universiteitsfonds ging Biologie-studente Monique van Helvert naar Zambia om de Grauwe Klauwier te bestuderen, een klein vogeltje dat langzaam maar zeker in Europa verdwijnt. Dat onderzoek ging véél beter dan verwacht: het British Natural History Museum werd wild van haar resultaten en zelfs het befaamde tijdschrift National Geographic pikte het onderzoek op. Zonder het Universiteitsfonds was de diepgang van het project onder druk komen te staan. 14

16 Wie de afgelopen jaren door de Ooij wandelde, zag haar misschien wel vogels ringen. Sinds 2011 is Biologiestudente Monique van Helvert (24) steeds meer geïnteresseerd geraakt in vogels. Dat haar passie zou leiden tot een reis naar Zambia en een onderzoek dat zelfs door het British National History Museum zou worden geroemd, en door National Geographic beschreven? Nee, dat had ook zij zelf nooit verwacht. Bedreigd zangvogeltje Toch ging het zo, vertelt Monique nu enthousiast. Ieder jaar van mijn studie groeit mijn drang om alle lagen van ecosystemen te doorgronden. Afgelopen zomer ben ik daarom mee geweest met een excursie naar Frankrijk om meer over insecten en planten te leren. Al gauw leerde ze Stichting Bargerveen kennen, die al ruim tien jaar onderzoek doet naar de Grauwe Klauwier, een piepklein zangvogeltje dat in Nederland als bedreigd wordt geclassificeerd. Samenloop van omstandigheden Hoe het kwam dat de populatie aan Klauwieren schommelde? Het is niet helemaal duidelijk, en precies daar deed Monique onderzoek naar. Over mogelijke verstorende effecten op de trekroute of op overwinteringgronden is nog niets bekend. Dat Monique vervolgens in Afrika terecht kwam, is een samenloop van omstandigheden. Zelf wilde ze ontzettend graag een buitenlandstage doen, en Bargerveen sprak de wens uit het vogeltje naar Afrika te volgen. Toen 2012 ook nog werd uitgeroepen tot het jaar van de Klauwier zag Monique haar kans. Excellentenbeurs Er kwamen echter nogal wat kosten kijken bij het slagen van deze onderneming. Niet alleen voor de reis er naar toe, maar ook voor de accommodatiekosten, alle onderzoeksmaterialen en het vervoer ter plekke. Ze benaderde, naast het WNF en de Radboud Honours Academy, het Nijmeegs Universiteitsfonds voor een Exellentenbeurs en kon zo uiteindelijk afreizen naar het Kasanka National Park in Zambia. De aanvraag bij het Universiteitsfonds had wel wat voeten in aarde, een Excellentenbeurs wordt namelijk niet zomaar verstrekt. Het hart zakte me in de schoenen na een uitgebreide van de subsidiesecretaris van het Universiteitsfonds met daarin de voorwaarden, maar ik besloot het er toch op te wagen. Precies zo als verwacht Gelukkig kreeg ze te horen dat het Nijmeegs Universiteitsfonds wel wilde helpen om het gat in haar begroting te dichten. Daarvan hebben we uiteindelijk mistnetten kunnen kopen om vogels te vangen en de autohuur kunnen betalen. Die bijdrage heeft er voor gezorgd dat we het project precies zo konden 15

17 verwerkelijken als vooraf bedacht. Zonder het Universiteitsfonds was de diepgang van het project onder druk komen te staan. Prachtige expeditie Ook de bevindingen waren niet mis: de resultaten zijn weliswaar wat te gecompliceerd om in enkele zinnen uit te leggen, maar de reikwijdte ervan is evident, aldus Monique. Zelfs de insectenmonsters die ze afnam in Zambia bleken een schot in de roos. Tijdens ons verblijf in Kasanka was er ook een groep van de British Natural History Museum die helemaal wild werd van onze monsters. Als mijn onderzoek afgerond is, gaan de verzamelde insecten door naar Londen, waar ze gaan bekijken of ze nog nieuwe soorten kunnen vinden! En dan is er ook nog de publicatie over haar onderzoek in de Nederlandse editie van National Geographic. Ontwikkeld als professional en wetenschapper Al met al is het een prachtige expeditie geworden, vindt Monique. Het organiseren van zo n expeditie heeft mij persoonlijk zeer geholpen. Niet alleen in mijn ontwikkeling als professional en het uitdenken van zo n gecompliceerd veldonderzoek, maar ook in mijn ontwikkeling als wetenschapper. 16

18 17

19 18

20 Verenigingen, organisaties en activiteiten 2 Jaarlijks subsidieert het Nijmeegs Universiteitsfonds verschillende groepen en organisaties van studenten. Dit varieert van culturele studentenverenigingen en gezelligheidsverenigingen tot politieke studentenorganisaties of sportverenigingen. Zo maakt het Universiteitsfonds zich sterk voor een rijk studentenleven. Ook incidentele activiteiten en evenementen worden financieel ondersteund door het Universiteitsfonds. De te subsidiëren activiteiten hoeven niet altijd direct verband met de studie te houden, maar moeten wel voor (en door) Nijmeegse studenten worden georganiseerd. Stijging aantal toekenningen In 2012 deden 91 studentenorganisaties een beroep op subsidie. Het totaal toegekende bedrag aan subsidies bedraagt euro. Een opvallende stijging ten opzichte van de afgelopen jaren, waarin sprake was van een gestaag dalend subsidiebedrag. Deze daling kwam vooral tot stand door het strakker begroten van projecten en het beter benutten van andere inkomstenbronnen. De stijging in 2012 is verklaarbaar door de verhoogde subsidiebehoefte bij, onder andere, de culturele organisaties. Binnen het huidige economische klimaat kunnen deze organisaties minder eenvoudig bij reguliere subsidiërende instanties aankloppen, zoals de gemeente en culturele fondsen. Subsidies uit fondsen in beheer en scriptieprijzen Het Nijmeegs Universiteitsfonds heeft meerdere fondsen in beheer waaruit subsidies worden verstrekt aan studenten en studentenorganisaties. Daarnaast verzorgt het Universiteitsfonds een tweetal scriptieprijzen. Een van deze prijzen is de Hanneke Jansen Memorial Prize. In 2012 ging de prijs naar de heer Martin Jähnert voor zijn scriptie Das Korrespondenzprinzip und die Transformation der Mechanik. Een overzicht van de fondsen in beheer en scriptieprijzen vindt u op pagina

21 Dance Fever: Dansen met stijl In oktober werd Nijmegen overspoeld door studenten uit heel Europa met één gemeenschappelijk doel: de voetjes van de vloer! Op het European Tournament for Dancing Students danste heel de Radboud Universiteit de tango, jive, foxtrot, samba en cha cha cha. Er hing een magische sfeer in de zaal. 20

22 Maar liefst 476 studenten uit heel Europa kwamen naar Nijmegen om hun dansschoenen aan te trekken: het European Tournament for Dancing Students (ETDS) vond plaats in de Waalstad, en met groot succes. Dat vertelt Politicologiestudent Jeroen Romeijn. Hij is voorzitter van de commissie die het toernooi organiseerde namens studenten dansvereniging Dance Fever. Romeijn: Het ETDS is een tweejaarlijks internationaal stijldanstoernooi en wij organiseerden de 48ste editie in Nijmegen. Non-stop dansen De deelnemers werden opgedeeld in twee klassen: de open klasse en de Breitensport. Tijdens het toernooi werden enerzijds de zogenaamde standaarddansen gedanst: Engelse Wals, tango, Weense wals, slow foxtrot en de quickstep, en anderzijds de latin: samba, cha cha cha, rumba, paso doble en jive. 952 voeten schoten twee dagen lang over de vloer: niet alleen tijdens het toernooi, maar ook nog eens tijdens de avonduren. Op zaterdagavond was er een groot themafeest waar tot in de late uurtjes werd doorgedanst en op zondag óók nog een afsluitend gala. Studentensport? Is stijldansen wel een studentensport? Jazeker, denkt Romeijn. Het leeft echt. Dance Fever biedt behalve stijldansen ook lessen in hiphop, klassiek ballet en jazzdance, maar stijldansen is nog altijd de meest populaire dansrichting. Dit jaar heeft de vereniging ruim 350 leden, waarmee ze na Phocas de grootste studentensportvereniging van Nijmegen is. 21

23 Arabian Nights Het gehele toernooi werd georganiseerd onder de noemer Arabian Nights, vertelt Romeijn. Kortom: tulbands waren niet uit den boze en er dansten Aladins, Perzische prinsen en zelfs een heuse geest in het rond. Het stelde ons in staat om een exotische en elegante sfeer aan het toernooi te geven. Doordat we tijdens het themafeest op zaterdagavond waarbij vrijwel alle deelnemers helemaal in themakleding waren veel Arabische muziek (en muziek uit Aladin) draaiden en er ook een waarzegster aanwezig was, hing er echt een magische sfeer in de zaal. Subsidiemogelijkheden van meerwaarde Voor de organisatie van het toernooi vroeg de commissie een subsidie aan bij het Nijmeegs Universiteitsfonds. Romeijn: Zo konden we het evenement nóg mooier, beter en professioneler aanpakken. Uiteindelijk was er geen tekort en hebben we afgezien van het definitief aanvragen van de subsidie. De wetenschap dat we terug konden vallen op een subsidie gaf in de voorbereiding veel rust bij het afwegen van mogelijkheden. Zo bijzonder als nu hadden we het evenement anders niet kunnen maken. 22

24 23

25 24

26 3 Advies en ondersteuning studentenorganisaties Naast subsidies biedt het Nijmeegs Universiteitsfonds studentenverenigingen en -organisaties ook individueel advies en begeleiding op het gebied van administratie, boekhouding en organisatie. Ook organiseert het Universiteitsfonds elk jaar een aantal vaste cursussen en workshops voor studentbestuurders. Nieuw boekhoudprogramma voor verenigingen In 2012 ging het Universiteitsfonds een samenwerking aan met Conscribo. Dit bedrijfje, opgezet door twee oud-studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen, ontwikkelde een boekhoudprogramma dat beter is toegespitst op de specifieke administratie van studentenorganisaties. Daarnaast biedt het de administrateur van het Universiteitsfonds de mogelijkheid om op afstand mee te kijken in de boekhouding van grote subsidieontvangers. Nieuwe training De afgelopen jaren is er steeds meer vraag naar cursussen en trainingen op het gebied van efficiënt besturen. Uit gesprekken met studentbestuurders bleek dat zij met name het vergaderen vaak als tijdrovend en ineffectief ervaren. Reden voor het Universiteitsfonds om in 2012 een training Efficiënt Vergaderen toe te voegen aan haar bestaande cursusaanbod. De deelnemers konden kiezen uit twee workshops, elk gericht op een specifiek soort vergadering; Efficiënt vergaderen met je bestuur en Efficiënte Algemene Ledenvergadering (ALV). 41 bestuursleden van 21 verschillende organisaties meldden zich aan. 25

27 Laagdrempelig en kosteloos In totaal namen in totaal 400 studenten van 136 verschillende verenigingen deel aan een of meerdere cursussen en trainingen van het Universiteitsfonds. Dankzij de belangeloze inzet van alumni kan het Universiteitsfonds de toegang laagdrempelig en kosteloos houden. Ook de samenwerking met het AKKU Trainingsbureau is waardevol. De trainers van dit bureau zijn in veel gevallen zelf oudstudentbestuurder, waardoor ze zich gemakkelijk in de deelnemers kunnen inleven. Speerpunt Het Universiteitsfonds ziet het als een van haar speerpunten om studenten die een vereniging besturen zo goed mogelijk te trainen en te adviseren. Naar verwachting levert de intensievere samenwerking met een aantal belangenverenigingen de komende jaren nog meer nieuwe thema s op. Op pagina 63 vindt u een overzicht van alle door het Universiteitsfonds verzorgde cursussen en workshops. 26

28 27

29 De levenslessen van het AKKU Trainingsbureau Zwoegende studenten die alsmaar deadlines missen of hun bestuurswerk nauwelijks kunnen combineren met een diepe duik in de collegestof: daarvan lopen er helaas meer dan genoeg rond. Hun grootste probleem: timemanagement. Gelukkig biedt het AKKU Trainingsbureau uitkomst, voor hen én een keur aan andere studenten in nood. 28

30 Wat zijn nou de dingen waar jíj mee zit? Een confronterende vraag, maar het is de eerste die studente en trainer Sascha Verstegen (22) stelt tijdens de workshops van het AKKU Trainingsbureau. De trainingen die zij geeft - over welk onderwerp ook - zijn altijd op maat gemaakt voor de studenten in kwestie. Ik wil dat mensen er zoveel mogelijk voor zichzelf uit halen, vertelt Verstegen. Daarom sta ik er niet met de scepter te zwaaien, maar laat ik ze zelf ontdekken wat werkt. Er is daarin een duidelijk verschil tussen universitaire- en hogeschool-studenten: universitaire studenten zijn zo gewend om passief in de collegebanken te zitten dat ze minder snel meedoen. En dat terwijl dat uiteindelijk zoveel beter werkt dan tips op een blaadje geven. Praktische handvatten Het trainingsbureau biedt een keur aan trainingen aan, van maandelijkse Timemanagement- en Learn to Learnworkshops tot cursussen specifiek gericht op studentbestuurders en verenigingen. In de ene cursus helpen we mensen effectief en efficiënt om te gaan met veel stof door snellezen en het maken van mindmaps. In andere trainingen leren we mensen solliciteren en presenteren, of krijgen we een heel verenigingsbestuur over de vloer. Het is heel leuk om te zien dat we vaak meteen resultaat boeken. Met praktische handvatten kun je studenten vaak een heel eind helpen. 29

31 Ervaringsdeskundigen Ook de trainers zelf zijn studenten of oud-studenten, die eerder in veelal besturen of de medezeggenschapsraad zaten. Als een aanvraag binnenkomt, wordt de meest geschikte trainer erbij gezocht. De trainers worden op hun beurt weer getraind tijdens een jaarlijks weekend en diverse follow-ups. Zelf kwam Sascha met het trainingsbureau in aanraking toen ze bestuurslid was bij de Studentenvereniging Psychologie in Nijmegen (SPIN), inmiddels dik anderhalf jaar geleden. We kregen een training aangeboden vanuit het Nijmeegs Universiteitsfonds, dat vond ik zo leuk dat ik achteraf ben blijven hangen. Toen ik vervolgens een mailtje kreeg dat ze weer trainers zochten, was ik om. Expertise Het Universiteitsfonds biedt vaker trainingen aan van AKKU, bijvoorbeeld op de jaarlijkse Goed Besturendag, maar ook losse workshops. Sascha: We geven dit jaar in ieder geval vier trainingen gericht op studentbestuurders, bijvoorbeeld een cursus inwerken van en overdragen aan een nieuw bestuur, en een training effectief vergaderen. Directeur Jeroen Pohlmann van het Nijmeegs Universiteitsfonds is zeer tevreden over de trainingen. We willen faciliteren dat studentorganisaties zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, het AKKU Trainingsbureau staat heel dicht bij hun belevingswereld en heeft inmiddels behoorlijk wat expertise opgebouwd. Nog altijd in ontwikkeling Het trainingsbureau is in het najaar van 2008 met hulp van het Universiteitsfonds in het leven geroepen door studentenvakbond AKKU, en groeide al snel. Op de universiteit miste nog een goed trainingsbureau, denkt Sascha. De meeste externe bureaus zijn hartstikke duur en hebben een hogere drempel. Dat hebben mensen bij ons juist niet, voor individuele studenten zijn de trainingen gratis toegankelijk, voor besturen rekenen we 30 euro per uur en studentenorganisaties krijgen daarop 50 procent korting. Aanvankelijk werden er alleen trainingen gegeven voor besturen en medezeggenschapsorganen, maar het pakket werd al gauw uitgebreid met meer onderwerpen en de focus werd verbreed naar ook open trainingen. Op eigen benen Inmiddels hebben AKKU en haar trainingsbureau besloten financieel op eigen benen te staan en ontvangen ze geen organisatiesubsidie meer van het Universiteitsfonds. Sascha: We hebben nu genoeg aanvragen en inkomsten om te voorzien in het betalen van bijvoorbeeld de open trainingen. Ook nu zijn we nog volop in ontwikkeling. We willen blijven professionaliseren en organiseren bijvoorbeeld een persoonlijke effectiviteitweekend in Duitsland, waar je zowel budgeten stressmanagement krijgt als stiltewandelingen. We willen dat de trainingen alsmaar beter worden en dat het een eer wordt om trainer te zijn bij AKKU. 30

32 31

33 32

34 4 Huisvesting studentenorganisaties Studentenorganisaties kunnen via het Nijmeegs Universiteitsfonds kantoor- en opslagruimte huren. Alle te huren ruimtes op de campus bevinden zich in het souterrain van het Gymnasion, in de zogeheten SNUF-gang. In het centrum van Nijmegen bezit het Universiteitsfonds drie panden. Daarin houden verschillende studentenverenigingen sociëteit en secretariaat. Verbeterde en flexibelere bezetting Door het in 2010 ingevoerde huursubsidiesysteem is een beter toezicht ontstaan op het al dan niet indirect subsidiëren van organisaties die hier geen recht op hebben. Daarnaast is het mogelijk om beter te sturen in de verdeling en bezetting van de ruimtes. Zo is in 2012 een vergaderruimte tijdelijk omgebouwd tot secretariaat en beschikbaar gesteld aan de organisatie van het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK). Ook werd een werkplek gecreëerd voor de organisatie van de RAGweek, een jaarlijks terugkerende actieweek voor het goede doel. Wijziging huurders stadspanden In 2012 zijn een tweetal verenigingen uit de Villa van Schaeck vertrokken. Er zijn meerdere gegadigden voor de ontstane vrije ruimte. In 2013 zal worden gekeken hoe de vrijgekomen plekken op een adequate manier kunnen worden toegewezen. Veiligheid De veiligheid in en rondom de panden heeft de continue aandacht van het Universiteitsfonds. In samenwerking met de Arbo Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen is een verplichte BHV cursus opgezet voor de gebruikers van de panden. Deze cursus wordt elk jaar georganiseerd direct na de bestuurswissel bij de verenigingen. Aansluitend vindt er een ontruimingsoefening plaats. Op pagina 61 vindt u een opsomming van de verenigingen die ruimte huren via het Nijmeegs Universiteitsfonds. 33

35 34

36 Noodfonds 5 Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen die in een financiële noodsituatie terecht komen, kunnen een beroep doen op het Noodfonds. Het Noodfonds verstrekt renteloze leningen, collegegeldleningen en doet schenkingen aan studenten met een functiebeperking of chronische aandoening. Regeling uitgebreid Op advies van de studentendecanen verstrekt de Noodfondscommissie schenkingen aan studenten met een functiebeperking of een chronische aandoening. Standaard kan voor deze aangewezen doelen een bedrag tot 200 euro worden aangevraagd. De commissie kan voor uitzonderlijke gevallen besluiten van dit maximum af te wijken. Met ingang van 2012 biedt de regeling ook ruimte om studenten met een psychische aandoening tegemoet te komen. Hiervan is echter nog geen gebruik gemaakt. Het totale bedrag aan schenkingen is de afgelopen jaren afgenomen. In 2012 laten de schenkingen een verdere daling zien. Leningen Aantal leningen per jaar, uitgesplitst naar soort: Collegegeldleningen Overige leningen Totaal aantal leningen Totaalbedrag leningen e e e e e

37 Sinds 2010 wordt de collegekaart geblokkeerd na twee keer storneren bij de incasso van het collegegeld. Om ingeschreven te blijven staan, dient een student binnen drie weken het volledige collegegeldbedrag te voldoen. Voor deze noodsituatie kunnen studenten een lening aanvragen. In 2012 daalde het aantal leningen voor het eerst sinds In totaal vroegen 37 studenten een collegegeldlening aan. Het aantal overige leningen blijft redelijk constant. De Noodfondscommissie kende in 2012 de volgende samenstelling: Jeroen Pohlmann (directeur Universiteitsfonds en voorzitter) Conny Mooren (studieadviseur) Joseph Fleuren (docent, vaksectie staatsrecht) Hetty Wintjes (studentdecaan, adviserend lid) Wienke Havinga (studentlid) Jesse Weststrate (studentlid) Lieneke Setton (secretaris Universiteitsfonds) Een volledig financieel jaaroverzicht van het Noodfonds vindt u op pagina

38 37

39 Trial by Jury: dé combinatie van theater en muziek Geen organisatie op de universiteit combineert theater en muziek. Althans, totdat studentes Yentl Demirel en Inge Stok het initiatief namen voor Trial by Jury: de uitvoering van een komische Britse operette. De vonken vlogen eraf! 38

40 Al tijden zat Yentl Demirel (22), vierdejaarsstudente Filosofie, bij studentenkoor HARK en telkens voelde ze de behoefte groeien naar méér dan alleen zingen. Ze was niet de enige, zo bleek, dus besloot ze met Inge Stok (18), studente Wijsbegeerte, Trial by Jury op te zetten: de repetities en uitvoering van een Britse operette, in 1875 gecomponeerd door Gilbert en Sullivan, nu vertolkt door een twintigtal getalenteerde studenten. Houdbaarheidsdatum Trial by Jury verhaalt over een zekere Edwin, die voor het gerecht wordt gedaagd wegens verbreking van trouwbelofte. De stemming is fel tegen hem gekant. De jury, de publieke tribune, de deurwaarder, de rechter; allen zijn op de hand van Miss Angelina, de verstoten bruid. Zij en haar advocate weten handig in te spelen op de heersende sentimenten, maar Edwin verdedigt zich als een leeuw. Er ontstaat een verwarde situatie, die culmineert in een groot opera-achtig ensemble. Tenslotte neemt de rechter een zeer onverwachte beslissing. Het stuk bleek nog lang niet over de houdbaarheidsdatum heen, volgens Yentl. Het stuk was al niet héél klassiek, eerder komisch. Onze interpretatie is daarbovenop ook nog eens moderner en abstracter. De vonken vlogen eraf! Zelf in het gat springen Tijdens de middelbare schooltijd nam Yentl ieder jaar deel aan de schoolmusical ( een behoorlijke productie ). Toen ze in Nijmegen kwam, bleken er geen musicalgroepen te zijn waar ze als student aan kon mee doen. In de hoop dat die kans zich nog wel zou voordoen, heb ik een aantal jaar gewacht. Toen dat uitbleef, zijn we zelf iets gaan opzetten. Blijkbaar was daar behoefte aan, we hebben een ruim aantal auditanten op stemtest gehad, en veel van de huidige deelnemers willen graag meedoen aan een volgend project. Zoveel mogelijk uit de zangers halen Omdat Yentl en Inge hoge eisen stellen aan de kwaliteit, wilden ze een professionele dirigent en regisseur. Dat kost natuurlijk wel wat. We hebben hard ons best gedaan om zoveel mogelijk zaken gesponsord te krijgen en dat is gelukt. De zaalhuur van een repetitieruimte bij de Studentenkerk en voor de uitvoering bij LUX kregen we grotendeels gesponsord. De subsidie van het Nijmeegs Universiteitsfonds was echter van doorslaggevend belang: anders hadden we absoluut niet het beste uit de zangers kunnen halen. Optreden voor het goede doel De uitvoeringen van Trial by Jury vonden in juni plaats en waren een groot succes, voor zowel de deelnemers als het publiek. Ook De Kindertelefoon deelde mee in het succes, een vijfde van de kaartopbrengst ging naar deze non profit organisatie. Dat was zowel een praktische als een gevoelsmatige overweging, legt Yentl uit. Ik heb zelf twee jaar bij De Kindertelefoon gewerkt als vrijwilliger en draag deze organisatie een warm hart toe. Met onze bijdrage is het voor hen mogelijk hun jaarlijkse grote publiciteitsstunt te financieren: een kraam met spelletjes en informatie tijdens de Vierdaagsefeesten. 39

Jaarrekening stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 2016

Jaarrekening stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 2016 Jaarrekening stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 2016 Algemeen Als een aan de Radboud Universiteit gelieerde partij is de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds verplicht zich te houden aan de richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010 Wat

Nadere informatie

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2011

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2011 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2011 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2011 Wat

Nadere informatie

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2014

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2014 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2014 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2014 Wat maakte

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

Reglement voor subsidies en leningen aan studentenorganisaties

Reglement voor subsidies en leningen aan studentenorganisaties Reglement voor subsidies en leningen aan studentenorganisaties Vastgesteld door Dienst Studentzaken op 13-07-2017 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. DSZ: Dienst Studentzaken;

Nadere informatie

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds op 20 juni 2011. Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds op 12 januari 2016. Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

- Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente

- Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente Beleidsplan Universiteitsfonds Twente 2014-2018 Aanleiding - Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente Inleiding

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2016

Verkiezingsprogramma 2015-2016 Verkiezingsprogramma 2015-2016 Waarom stem ik AKKUraatd? ÀKKUraatd wil het volgende bereiken: Engelse taalvaardigheid van docenten op C1-niveau Campusbreed Radboud-ontbijt en -lunch Een uitbreiding van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016)

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 Inleiding De SGL hecht grote waarde aan bondige en duidelijke taal. Een verkiezingsprogramma is vaak lang en uitgebreid

Nadere informatie

Dansen. Inhoud. 1 Cursussen. 1. Cursussen.

Dansen. Inhoud. 1 Cursussen. 1. Cursussen. Dansen Inhoud 1. Cursussen. 2. Stijldansen. 3. Het ontstaan van de dans. 4. Moderne dansen. 5. Hofdansen. 6. Afdansen-wedstrijddansen. 7. Streetdance. 8. Modern ballet. 9. Rolstoeldansen. 10. Breakdance.

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Toespraak Opening Academisch Jaar 2008/2009 Door prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen

Toespraak Opening Academisch Jaar 2008/2009 Door prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen Toespraak Opening Academisch Jaar 2008/2009 Door prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen HET GESPROKEN WOORD GELDT Zeer gewaarde gasten, bestuurders, vriendinnen,vrienden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam JAARVERSLAG 2014 Transforming Culture Transforming Lives Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam KvK nr: 41189663 ING 635567 Utrecht Triodos bank 78.67.74.738 Utrecht kalaimanram@hotmail.com

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG OVER 2016

BESTUURSVERSLAG OVER 2016 BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Graag blikken wij terug op een bijzonder 2016 voor Villa Pinedo, waarin het waarborgen van de continuïteit en groei centraal stonden. Kantoor en personeel Om de benodigde- en

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele studenten Vragen? Toetsing en bestuursbeurzen Gaan hand in hand

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2014

NIEUWSBRIEF augustus 2014 NIEUWSBRIEF augustus 2014 Beste ouders/ verzorgers en kinderen, De zon laat zich helaas niet meer zoveel zien, de dagen totdat de scholen beginnen zijn alweer op twee handen te tellen..kortom, het einde

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2015 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

CFA/Schoolgeld Jaaroverzicht 2007

CFA/Schoolgeld Jaaroverzicht 2007 Jaarverslag 2007 CFA/Schoolgeld Jaaroverzicht 2007 Wat doet CFA/Schoolgeld? Voor de achterban van het gereformeerd onderwijs is CFA/ Schoolgeld al vele jaren een bekende organisatie. In het verleden werd

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2014... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Bijgesteld BELEIDSPLAN

Bijgesteld BELEIDSPLAN Stichting Kinderhuis Cambodja Bijgesteld BELEIDSPLAN 2 oktober 2014 Stichting Kinderhuis Cambodja De Boelelaan 209 1082 RA Amsterdam Kvk nr. 52306305 1 Inleiding Stichting Kinderhuis Cambodja (verder te

Nadere informatie

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Wanneer dit formulier invullen? Alle verenigingen en stichtingen die zich actief bezighouden met amateurkunst en gevestigd zijn in de gemeente

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Regeling noodfonds studenten

Regeling noodfonds studenten Regeling noodfonds studenten Hogeschool VHL Afdeling Beleid DATUM augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-198 VERSIE 1.0 Citeertitel Regeling noodfonds studenten Datum inwerkingtreding

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs)

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt? Malin Alm, de erasmuscoördinator voor internationale rechtenstudenten.

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt? Malin Alm, de erasmuscoördinator voor internationale rechtenstudenten. Erasmusbestemming: Uppsala, Zweden Academiejaar: 2014-2015 Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Het universiteitsgebouw is in

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2017 Versie 1.1 Inleiding In 2016 stond de fondsenwerving op een wat lager pitje. Desondanks hebben we weer een paar mooie projecten gerealiseerd waarmee we

Nadere informatie