POST-UNIVERSITAIRE OPLEIDING BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR (BIR) Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UNIVERSITEIT GENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POST-UNIVERSITAIRE OPLEIDING BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR (BIR) Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UNIVERSITEIT GENT"

Transcriptie

1 POST-UNIVERSITAIRE OPLEIDING BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR (BIR) Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UNIVERSITEIT GENT

2 Recent namen ingenieurs uit volgende bedrijven deel aan dit programma: ADIFO NV AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL ALCATEL MICROELECTRONICS ARCELORMITTAL AVALON AUTOMATION AVERCON NV AVERY DENNISON AVEVE ZUIVEL NV BARCO BCM NV BECTON DICKINSON NV BELGACOM BMT AEROSPACE INTERNATIONAL BOMBARDIER TRANSPORT BOOST NUTRITION CV BOSS PAINTS NV COCA COLA ENTERPRISE BELGIUM CORUS ALUMINIUM DAIKIN EUROPE DANA SPICER OFF-HIGHWAY DELAVAL NV DELOITTE CONSULTING DESSAUX BELGIE NV DOLBA BELGIUM PRODUCTIONS NV DOMO DREDGING INTERNATIONAL EGEMIN NV ELECTRABEL EOC BELGIUM FABELTA NINOVE FINA ANTWERP OLEFINS FYTOLAB IBM GLOBAL BUSINESS SERVICES IWT-VLAANDEREN JAN DE NUL NV JANSSEN PHARMACEUTICA KATOENNATIE KBC LAPPERRE NV MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINIT BENELUX MOBIUS NEW HOLLAND BENELUX ORMIT BELUX NV PACKO INOX NV PALM BREWERIES PAUWELS TRAFO BELGIUM NV PFIZER PHILIPS INDUSTRIAL AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS PLASTIFLEX PROCTER & GAMBLE PROFERRO NV SIBELCO SIEMENS SOLUTIA NV STRUKTON RAILINFRA SYLVANIA NV TORMAX BELGIUM NV TRISLOT TUPPERWARE BELGIUM NV UMICORE UNILIN BVBA VILLEROY&BOCH WELLNESS NV VITAMINEX NV VOLVO VONDELMOLEN NV 2

3 WAAROM KIEZEN VOOR EEN ACADEMISCHE OPLEIDING IN INDUSTRIEEL BEHEER? De nood aan continue vorming voor kaderleden en bedrijfsleiders wordt alom erkend. Het scherp concurrentiële landschap van vandaag vergt een diepgaande kennis van de systemen, technologieën en methodieken, die het competitief voordeel van uw bedrijf kunnen versterken. Ondanks hun grondige opleiding stellen ingenieurs vast dat zij essentiële inzichten in de organisatie en werking van een bedrijf missen. Dit hindert hen zowel bij de uitoefening van hun job als bij het effectief communiceren met de beslissingsnemers binnen hun bedrijf. Wanneer zij beheerstaken te vervullen krijgen, wordt dit tekort vaak acuut. Kortlopende studiedagen kunnen hiervoor onmogelijk degelijke oplossingen aanreiken. Het postuniversitaire programma Industriële Bedrijfskunde, gestart in 1962 onder de naam Bedrijfskundig Ingenieur ( BIR ), geeft ingenieurs een grondige managementopleiding, voortbouwend op de unieke kenmerken van deze homogene doelgroep. Deze opleiding is gebaseerd op twee sporen: de essentiële managementtechnieken en de operationele technieken voor het organiseren van bedrijven. Op die manier slaagt het programma erin om u effectief en efficiënt dié kennis en vaardigheden bij te brengen die u beslist nodig hebt, zonder overbodige of breedvoerige ballast. STERKE PUNTEN VAN BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR Het programma BIR is een techno-mba, dwz het combineert een brede managementopleiding met een grondige studie van de organisatie en sturing van operationele activiteiten van bedrijven en organisaties. Door het homogene publiek van uitsluitend ingenieurs (zowel burgerlijke, industriële als handels- en bio-ingenieurs) garandeert BIR een interessante leeromgeving, grondige behandeling van de topics en discussies op niveau. De confrontatie van de onderbouwde theorie met de brede praktijkervaringen in de groep leidt tot een kwaliteitsvol programma, uniek in België. Om die reden dienen kandidaat-deelnemers een bekwaamheidsproef af te leggen, bestaande uit een dossieronderzoek en een grondig interview. Op die manier garanderen we dat alle deelnemers een waardevolle bijdrage tot de groep zullen leveren, onder meer doordat we minstens 3 jaar werkervaring vragen. Het uitgelezen team van docenten is samengesteld uit mensen die door hun academische en/of industriële werkzaamheden een degelijke expertise in hun vakgebied hebben opgebouwd. Zij zijn meestal reeds jaren verbonden aan het programma, zodat continuïteit en integratie in het geheel gewaarborgd zijn. Het programma werd inhoudelijk ontworpen met de nadruk op het verwerven van actieve kennis: doén eerder dan weten. Daarom worden in de lessen talrijke praktische oefeningen en simulatie-games ingelast. Ruime aandacht voor sociale vaardigheidstechnieken geeft de deelnemers de mogelijkheid hun nieuw verworven kennis in hun organisatie waar te maken en dus meteen hun carrière positief te beïnvloeden. Om dezelfde reden wordt de afsluitende scriptie bij voorkeur in het eigen bedrijf uitgevoerd. Het succesvol doorlopen van de opleiding wordt gehonoreerd met een getuigschrift uitgereikt door de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. De planning van de lessen op vrijdagmiddag, -avond en zaterdagmorgen laat toe de opleiding te combineren met een voltijdse job. Een professionele omkadering van de deelnemers door de vakgroep Technische Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de studenten zich volop kunnen concentreren op de inhoud van de studie, met slechts een minimum aan administratie of organisatorische beslommeringen. 3

4 BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR, EEN GEVESTIGDE WAARDE IN VLAANDEREN Prof. ir. Henri Muller richtte met steun van prof. Vlerick in 1962 het postgraduaatprogramma Bedrijfskundig Ingenieur op aan de Universiteit Gent. Deze jarenlange traditie betekent dat het BIR -programma (zoals het nog steeds in de wandelgangen wordt genoemd) een weerklank heeft uitgebouwd in de Vlaamse Bedrijfswereld, via nu reeds meer dan 1000 alumni! Zoals men kan opmaken uit de Alumni-Raad, behoren talrijke alumni tot de hoogste managementechelons van hun bedrijf. Vanaf 1992 werd het programma georganiseerd in samenwerking met de Vlerick Leuven Gent Management School. Na de verzelfstandiging van de Vlerick School in 1998 bleef het programma Bedrijfskundig Ingenieur onder de koepel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. De samenwerking tussen de docenten bleef echter intact. In 2004 werd het programma, conform de Europese richtlijnen, omgevormd tot een 3 e cyclus Master (Master nà Master). Bij die gelegenheid werd het programma grondig gewijzigd en gestroomlijnd. De sterke punten van het programma werden echter integraal behouden en waar mogelijk, nog versterkt. Sinds 2013 wordt de opleiding aangeboden in de vorm van een postgraduaatsopleiding, om nog meer het accent te kunnen leggen op de praktijkrelevantie van de aangeleerde technieken. Het programma beschikt over een kwaliteitssysteem met ruime inspraak van de deelnemers. Wekelijks evalueren zij zowel inhoud, vorm, als de docenten, waardoor het programma qua inhoud eigentijds en actueel is en blijft. Het systeem werd gecertificeerd volgens ISO-9002:1994 in 1997 (en verlengd in 2000). Hiermee garanderen we een efficiënte en klantgerichte opleiding zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de leerervaring. Door dit alles staat de Universiteit Gent, via de vakgroep Technische Bedrijfsvoering, borg voor de inhoudelijke kwaliteit van dit programma. Het BIR-programma is dan ook de meest efficiënte besteding van uw vormingstijd. Hiermee legt u voor vele jaren een basis voor de gefundeerde uitbouw van uw carrière binnen de bedrijfswereld. ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN HET PROGRAMMA Het programma loopt als een deeltijdse opleiding over twee of drie volle academiejaren van begin oktober tot eind juni. De lessen gaan door op vrijdagnamiddag, vrijdagavond en zaterdagvoormiddag, behalve tijdens de schoolvakanties. Het volledige vakkenpakket wordt verspreid over 2 academiejaren gedoceerd. Men kan evenwel elk jaar starten, waarbij men naargelang het startjaar, ofwel met vakkenpakket A of B aanvangt. De vakken zijn als volgt opgedeeld: Pakket A, even jaren vanaf : Pakket B, oneven jaren vanaf : Inleiding tot operationeel onderzoek Geavanceerde methodes in productie en logistiek Actuele vraagstukken uit het bedrijfsbeheer Kwaliteitstechnieken en industriële statistiek Elk jaar in het tweede (of derde jaar) af te leggen: Vakoverschrijdend project (scriptie) Kostprijsberekening en investeringsanalyse Financiële analyse en beheer Operationeel ontwerp van bedrijfskundige systemen Productiebeheerssimulatie Productiestrategie en innovatiebeleid De eigenlijke inhoud van de opleidingsonderdelen wordt samengesteld uit modules. Deze modules dekken een coherent onderwerp af en worden door één docent gedoceerd. Op deze manier kan het programma soepel worden aangepast aan moderne evoluties en nieuwe topics en kunnen de docenten worden gekozen voor hun gerichte kennis van specifieke modules. De lijst van modules met hun inhoudelijke beschrijving vindt u verder in deze brochure, gevolgd door de voorstelling van de docenten. 4

5 De scriptie wordt bij voorkeur in het 2 e jaar (ofwel in een extra 3 e jaar) uitgevoerd in het kader van een vakoverschrijdend project. De scriptie maakt integraal deel uit van de opleiding. Deelnemers voeren dit project bij voorkeur uit in hun eigen werkkring. Zo plukt hun bedrijf meteen de vruchten van deze grondige opleiding. De groep volgt bovendien elk jaar tijdens een weekend een residentieel seminarie, om de onderlinge kennismaking en teamspirit te bevorderen. Tevens zijn enkele bedrijfsbezoeken voorzien, voor een kijkje achter de schermen. De docenten maken in ruime mate gebruik van actieve vormingsmethodes zoals gevalstudies, rollenspelen, incidentmethodes, simulatoren, business games, enz... Ook tal van ervaringsuitwisselingen zijn voorzien. Om uit dit alles een maximaal rendement te halen, zijn een grote inzet en voortdurende participatie van de deelnemers vereist. De voertaal van het programma is Nederlands. Voor bepaalde opleidingsonderdelen is actieve kennis van Engels evenwel onontbeerlijk. DOELGROEP en TOELATINGSVOORWAARDEN Het programma richt zich hoofdzakelijk tot ingenieurs die minimum 3 jaar bedrijfservaring hebben in een lijn- of staffunctie en die hun talenten willen verruimen om verder door te groeien naar een managementfunctie. Zowel industriële als dienstenondernemingen worden geviseerd daar de aangereikte concepten in beide omgevingen gehanteerd kunnen worden. Aldus is het programma bijzonder geschikt voor huidige en toekomstige operationele managers (plant managers, Productie, MIS, Engineering, Technical Sales, ) en hun stafleden (proces- en productingenieurs, R&D, ), maar ook voor consultants en informatici, die hun basiskennis omtrent het organiseren en leiden van een industriële onderneming wensen te actualiseren en uit te bouwen. De formele toelatingsvoorwaarden luiden: Mits gunstige beoordeling na onderzoek van geschiktheid (dossieronderzoek en gesprek): Alle kandidaten dienen in principe minstens 3 jaar werkervaring te hebben Bovendien dienen zij houder te zijn van: (a) een diploma van een mastersopleiding aansluitend bij een bachelorsopleiding binnen de studiegebieden Master of Science in de Ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) Master of Science in Business Engineering (handelsingenieur) Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur) Master in Industriële Wetenschappen (industrieel ingenieur) Master in Bio-Wetenschappen (industrieel ingenieur) andere academische Master opleidingen, voor zover zij een voldoende mathematische en technische voorkennis garanderen, wat zal worden nagegaan via het dossieronderzoek (b) een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus in de studiegebieden Burgerlijk ingenieur Burgerlijk ingenieur-architect Bio-ingenieur Handelsingenieur een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli van Industrieel ingenieur De kandidaten krijgen de gelegenheid de bekwaamheidsproef in juni of in september af te leggen. Inschrijven hiervoor kan tot 1 week op voorhand op het adres van de vakgroep (zie achterflap). De juiste data worden jaarlijks vermeld op onze website (http://ea18.ugent.be/bir). 5

6 FINANCIELE VOORWAARDEN Deelnemers aan dit programma dienen zich in te schrijven op de rol van de universiteit voor elk deeltijds jaar dat zij volgen. Dit inschrijvingsgeld is wettelijk vastgelegd op 230. Naast deze inschrijving moet rekening gehouden worden met een aantal specifieke forfaitair vastgelegde kosten voor o.a. documentatie van de cursussen, boeken, syllabi, maaltijden en deelname aan het weekendseminarie. Deze kosten zijn enkel te betalen voor de jaren dat men les volgt, niet tijdens het eventuele derde jaar waarin men de scriptie maakt. Het totaal voor het academiejaar bedraagt Het wordt ieder jaar in november gefactureerd en is contant betaalbaar. WENST U MEER INFORMATIE? Belangstellenden zijn welkom op een informatieavond over het programma in gebouw Department of Industrial Management, Campus Ardoyen, Technologiepark 903, 9052 Zwijnaarde. De data worden ieder jaar in de media en op onze website bekend gemaakt. Volg ons ook op Facebook. /BedrijfskundigIngenieur ALUMNI Na het afstuderen kunnen de studenten toetreden tot de BIR-Alumni. Deze vereniging wordt geleid door een bestuur dat als volgt is samengesteld: ir. Patrick ibens, Vooruitzicht, Directeur Bouw prof. dr. El-Houssaine Aghezzaf, UGent, Vakgroepvoorzitter Technische Bedrijfsvoering prof. dr. ir. Veronique Limère, UGent, Beleidsinformatica en Operationeel Beheer prof. dr. ir. Birger Raa, UGent, UGent, Technische Bedrijfsvoering prof. dr. ir. Stijn De Vuyst, UGent, voorzitter Opleidingscommissie MaBS ir. Joris April, Callataÿ and Wouters, IT Consultant ir. Lieselotte Goens, Aconcept, Project Engineer ir. Kristof Claeys, Barco, Supply Chain Manager ir. Svend Jacobsen, Inno.com, Management Consultant BIR Alumni Network Het dagelijks bestuur wordt verzorgd door ir. Joris April en ir. Lieselotte Goens 6

7 PROGRAMMAOVERZICHT Hierna worden de individuele modules weergegeven, met hun inhoud, lesgever, omvang, en tot welk vakkenpakket (A of B, zie hoger) ze behoren. MANAGEMENTSYNTHESE 1. Productiestrategie en innovatiebeleid Prof. dr. Bart Clarysse (6 sessies - B) 2. Beheerssimulatie (business game) New ORSIAM Inc Prof. dr. ir. Hendrik Vanmaele (15 sessies - B) Verwerken van standaard economische concepten in de domeinen technologie en, in bredere zin, innovatie. De studenten vertrouwd maken met de organisatorische aspecten van technologische product- en procesinnovatie. Hierdoor wordt kennis opgedaan, nodig om een hoogtechnologische onderneming te leiden en technologie als grondstof te beheren. Deelnemers leiden in groep een onderneming in een gemeenschappelijke markt: Gefaseerde beheerssimulatie, waarbij men geleidelijk meer bevoegdheden bekomt; vanaf productieplanning, operationele strategie, marketingstrategie, R&D. Er treden ook crisissituaties op, waarbij snelle besluitname of onderhandelen in de zakenwereld vereist is. 3. Bedrijfsbezoeken Via bedrijfsbezoeken en uiteenzettingen van gastsprekers tijdens de bezoeken zelf, wordt aan de deelnemers telkens één (of meerdere) aspecten gedemonstreerd van modern operationeel beheer. MANAGEMENTTECHNIEKEN 4. Operations management Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem (12 sessies - B) 5. Productieplanning en supply chain management Prof. dr. ir. Birger Raa (12 sessies - A) 6. Fysieke distributie Ir. Peter Vanderschaeghe (6 sessies - A) Het operationeel beheer is één van de belangrijkste taken binnen een onderneming. Alle aspecten, van de productspecificatie over de keuze van het productieproces tot de productieorganisatie, komen hier ruim aan bod, inclusief onderhoudsbeheer en beheer van dienstenorganisaties. De oefeningen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op praktijkgevallen. Gezien de stijgende vermogenskosten en een toenemende concurrentie tussen de ondernemingen, wordt meer en meer aandacht besteed aan de beheersing van productie- en materiaalkosten. Een goede organisatie van het goederenstroombeheer evenals het aanhouden van een optimaal voorraadniveau hebben een sterke invloed op het resultaat van de onderneming. De extensie van deze technieken naar leveranciers en klanten in de logistieke keten wordt eveneens behandeld, alsook de ondersteunende softwaresystemen. Er wordt een workshop georganiseerd op het einde van de cursus en tot slot maken de deelnemers een logistieke diagnose van het eigen bedrijf. De aanvoer van de materialen en grondstoffen alsook de distributie van afgewerkte producten via depots en distributiecentra tot bij de klant maken het onderwerp uit van deze cursus. Deze cursus wordt gedoceerd als een hands-on workshop. 7

8 7. Inleiding tot industriële marketing Ir. Jan Lagast (5 sessies - A) 8. Financiële analyse en beheer Prof. dr. Ludo Theunissen (6 sessies - B) 9. Kostprijsberekening en investeringsanalyse Prof. dr. Luc Keuleneer (5 sessies - B) 10. Organisatie en leiderschap Prof. dr. Koen Dewettinck (6 sessies - A) 11. Motiveren, communiceren en samenwerken Dhr. Serge Ornelis Residentieel seminarie (verplicht - A) 12. Intercultureel management Dhr. Luc De Haes Residentieel seminarie (verplicht - B) In de end-to-end waardeketting is de klant de finale factor in de beoordeling van de toegevoegde waarde van de onderneming. Marketing en verkoop zijn hierbij een primordiale bron van informatie via hun dagelijks contact met de klant. Nochtans zijn zij vaak de laatste bedrijfsprocessen, die vanuit een analytische aanpak gere-engineered worden. De aangeboden cursus biedt een kader om deze functies te integreren in een totaalvisie van het bedrijfsbeheer. De belangrijkste succesfactoren worden toegelicht met illustratie van sleutelindicatoren en pragmatische management-hulpmiddelen voor een geslaagde marketingaanpak, inclusief een inleiding tot de technieken van (e- )marketing met een diepere excursie naar de business-to-business omgeving en de marketing van diensten. De basisprincipes van financieel beheer van ondernemingen worden hier uiteengezet. Aan de hand van de oefeningen wordt de financiële toestand van een onderneming besproken. Aan bod komen o.a. balansanalyse, ratio-analyse, financieringsbronnen, financiële planning, waardering van ondernemingen en overnametechnieken Deze cursus geeft de basisconcepten en -technieken voor kostprijsberekening en kostencontrole in organisaties. Daarbij wordt aandacht geschonken aan mogelijke problemen met traditionele kostprijssystemen. Er worden tevens een aantal nieuwe methodes (zoals ABC) besproken die managers in staat stellen een beter inzicht te verwerven in de winstgevendheid van producten en diensten. Aan de hand van case-studies wordt het belang aangetoond van het correct afstemmen van het kostprijssysteem op de strategie van de onderneming en de technologische en concurrentiële omgeving waarin zij actief is. Een goed People management is een belangrijke factor die het verschil kan maken tussen succesvolle en minder succesvolle ondernemingen. Tijdens deze cursus gaan we in op een aantal belangrijke aspecten van people management. We richten ons hierbij zowel op belangrijke vaardigheden voor lijnmanagers als op de bredere implicaties voor het Human Resources beleid van de onderneming. Thema's die aan bod komen zijn onder meer inzicht in de eigen managementstijl, motivatie, de politieke dimensie in organisaties en loopbanen. Naast het technisch uitwerken van oplossingen voor de gestelde problemen is het van groot belang deze te laten aanvaarden door oversten en ondergeschikten. Meestal moet er met meerdere mensen samengewerkt worden om een doel te bereiken. Effectief communiceren, voorstellen en motiveren komt dan ook voor op de dagelijkse agenda van ieder kaderlid. In dit seminarie worden oefeningen opgezet om deze facetten van hun bedrijfstaak te verbeteren en te vervolmaken. Steeds meer worden onze Alumni ingezet in beleidsfuncties in het buitenland. Deze module behandelt de vraagstukken omtrent de culturele dimensie van het internationaal management. Hoofddoel is u vooreerst beter bewust te maken van uw eigen vooronderstellingen omtrent effectief management om zo de alternatieve vormen van management, die gedragen worden door andere culturele gerichtheden, beter te begrijpen. Discussies en gevalstudies beogen uw slagvaardigheid te verhogen om die verschillen te verzoenen. 8

9 OPERATIONELE TECHNIEKEN 13. Kennisgedreven systemen in logistiek management Prof. dr. ir. Dirk Matthys (5 sessies - A) 14. Investeringsanalyse Prof. Luc Keuleneer (5 sessies - B) 15. Kwaliteitstechnieken en industriële statistiek Prof. dr. Peter Ottoy (10 sessies - A) 16. Operationeel onderzoek Prof. dr. ir. Filip Gheysens (14 sessies - A) 17. Presentatietechnieken Ir. Bernard Lernout (4 sessies - B) De cursus behandelt vanuit een praktisch standpunt de toepassing van kennissystemen in logistiek management. Daartoe worden theoretische lessen afgewisseld met voorbeelden van en toelichting bij praktische toepassingen in de bedrijfswereld. Zo komen aan bod: artificiële intelligentie, kennisvoorstelling, zoektechnieken en implementatietools. Als toepassingen worden onder meer distributie- en allocatieproblemen besproken. Deze cursus behandelt de verschillende technieken die ter beschikking staan om investeringsprojecten te evalueren en om het gepaste alternatief te selecteren. De cursus behandelt de belangrijkste statistische technieken voor de beheersing, d.i. het beschrijven, verbeteren en bewaken van (industriële) processen. De nadruk ligt op de toepassing van de methoden eerder dan op de wiskundige achtergrond. Niettemin wordt voldoende aandacht besteed aan inzicht in de technieken en aan de randvoorwaarden voor toepassing ervan. Doelstelling is het verschaffen van een solide basis waarop kan worden gesteund en verder gebouwd in de latere praktijk binnen een industriële context. Management is transforming information by putting decision processes into action. In deze cursus worden zowel methodologie als technieken bestudeerd die het voorwerp uitmaken van het vakdomein Management Science. Aan de wellicht nog steeds meest gebruikte methode, nl. de lineaire programmering, wordt de meeste aandacht geschonken. Daarnaast worden technieken van beslissen in onzekerheid bestudeerd, die recent meer aan belangstelling winnen. Ook simulatie komt aan bod. De deelnemer zal ook leren zelf praktische problemen aan te pakken. Deze cursus leert u stap voor stap en op een speelse manier hoe u uw totaal brein (linker-en rechtercortex) met plezier kan combineren om op een vlotte manier uw gedachten op voorhand te ordenen in een minimum van tijd; hoe u complete focus op uw doelpubliek tot stand kunt brengen; hoe u tenslotte met gemak een presentatie kunt brengen, waaraan uw doelpubliek met plezier en overtuiging denkt. De sessies zijn sterk op de praktijk gericht met veel aandacht voor effectieve oefeningen en feedback. 9

10 DOCENTEN Het team van docenten is samengesteld uit een vaste kern van academici uit de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Zij worden aangevuld met gastdocenten uit andere universiteiten en uit de bedrijfswereld. Prof. dr. ir. Rik VAN LANDEGHEM (UGent) Rik Van Landeghem is burgerlijk ingenieur werktuigkunde-elektrotechniek (1979, UGent) en bedrijfskundig ingenieur (1984, Vlerick School voor Management, UGent). Hij doctoreerde in 1984, na een verblijf aan het Georgia Institute of Technology, Atlanta (U.S.). Na een carrière in het bedrijfsleven o.a. als management consultant en Plant Manager is hij momenteel Hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij is hoogleraar aan de Vakgroep Technische bedrijfsvoering van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur. Prof. Van Landeghem is een deskundige op het gebied van de logistieke systemen en hun toepassing in bedrijfsprocessen. Zijn onderzoek spitst zich toe op productielogistiek, benchmarking methodes, robuust plannen in onzekerheid. Daarbij hanteert hij zowel optimalisatie- als simulatietechnieken. Ook in Lean Manufacturing verzorgt hij zowel onderzoek als onderwijs. Door zijn ervaring in het bedrijfsleven is hij ideaal geplaatst om een brug te slaan tussen de academische concepten en hun toepassing in de praktijk. Hij treedt dan ook regelmatig op als deskundige in nationale en internationale commissies. Hij doceerde als invited professor o.a. aan het Asian Institute of Technology (Thailand & Vietnam), Politécnica de Madrid en Universiteit van Zaragoza (Spanje), Riga Technical University (Letland), Normandy Business School (Frankrijk), TIAS (Nederland). Hij is coorganisator van het Lean Forum België, waar productiebedrijven hun implementatie-ervaringen met Lean kunnen vergelijken. Hij is een veelgevraagd spreker op conferenties en studiedagen, en publiceerde meer dan honderd artikelen. Hij is editor van het CIM Praktijkboek (Uitgave Academia Press) en (co-) auteur van een aantal boeken, o.a. Resultaten van ERP implementaties (Uitgave Berenschot/RUG) en Benchmarken om te overleven (Uitgave Eurosis/ESF). Hij is lid van de review board van de International Journal of Integrated Supply Management. Prof. Van Landeghem is Fellow van de European Academy of Industrial Management (AIM) en lid van o.a. het Institute of Industrial Engineering (IIE) en van de European Operations Management Association (EUROMA). Hij is tevens Fellow van de World Confederation of Productivity Science. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Kunst en Wetenschappen. Prof. dr. El-Houssaine AGHEZZAF (UGent) El-Houssaine Aghezzaf is doctor in de Toegepaste Wiskunde, titel die hij behaalde aan de C.O.R.E. (Center for Operations Research and Econometrics), UCL Prof. Aghezzaf begon zijn academische loopbaan als assistent aan de UCL, daarna als doctorassistent aan de FUCaM. Vervolgens was hij verbonden aan de Universiteit van Al Akhawayn als professor en coördinator van het MBA-programma van de School of Business Administration te Marokko. Sinds oktober 2000 is hij voltijds hoofddocent aan de vakgroep Technische Bedrijfsvoering en sedert oktober 2010 is hij er tevens vakgroepvoorzitter. Tussen was hij was voorzitter van de opleidingscommissie (OCmaBS). Zijn interesses en onderzoeksdomeinen situeren zich vooral in het domein van Logistiek en Supply Chain Management, Productieplanning, Projectplanning en Scheduling, Network Design en Management, en Quality Engineering. Prof. Aghezzaf is Associate Editor van International Journal of Production Research en lid van o.a. de Belgische Operationeel Onderzoek vereniging (SOGESCI-B.V.W.B.), International Federation of Automatic Control (IFAC). Hij publiceerde in verschillende internationale tijdschriften zoals IJPR, IJPE, EJOR, JORS, Prof. dr. ir. Hendrik VANMAELE (MÖBIUS, UGent, Vlerick Leuven Gent Management School) Hendrik Vanmaele is burgerlijk ingenieur werktuigkunde-electrotechniek (UGent 1993), bedrijfskundig ingenieur (1996, UGent) en doctor in de Toegepaste Wetenschappen (1998, UGent). Hij studeerde aan de Cornell University in New York, USA, waar hij zich specialiseerde in Operationeel Onderzoek en Industrial Engineering. Als wetenschappelijk medewerker van de Vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de 10

11 UGent voerde hij talrijke onderzoeksprojecten uit in de domeinen van fysieke distributie en Supply Chain Management. Hij publiceerde hierover verschillende artikels in nationale en internationale tijdschriften. Momenteel is Prof. Vanmaele als deeltijds docent actief in het onderzoek en het onderwijs met betrekking tot de toepassing van beslissingstechnieken binnen het kader van Supply Chain Management zowel voor de Ugent als voor de Vlerick Leuven Gent Management School. Daarnaast is hij afgevaardigd bestuurder van MÖBIUS, een Belgisch bedrijf dat internationaal actief is in de ontwikkeling en implementatie van decision support technologie. Prof. dr. ir. Dirk MATTHYS (UGent) Dirk Matthys is burgerlijk bouwkundig ingenieur (1984, UGent) en bedrijfskundig ingenieur (1990, UGent). Na zijn doctoraatswerk aan het Computer Science Department (Robotics Institute) van Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA, behaalde hij zijn doctoraat in 1990 aan de UGent en is sinds 1985 verbonden aan de Vakgroep. Hij heeft een brede internationale ervaring in Azië, Europa en Amerika in algemeen management, marketing, verkoop en distributie. Zijn industriële ervaring startte bij ArcelorMittal, eerst in SIDMAR als Manager Operationele Planning, daarna in het hoofkwartier in Luxemburg en in Singapore als Managing Director voor het Aziatisch netwerk. In 2000 keerde hij terug naar Europa en na de fusie tussen de staalgroepen Arbed, Usinor en Aceralia was hij actief in internationale distributie. Hij was President van Arcelor Projects en CEO van Arcelor International, het internationale tradingnetwerk. Van 2005 tot 2008 was hij CEO & Country Manager voor ArcelorMittal, gebaseerd in Shanghai. In 2009 werd prof. Matthys actief in de windenergiesector, als Chairman & CEO van Gamesa Noord-Amerika in Philadelphia en in 2011 als Chairman van Gamesa Noord & Oost-Europa, in Londen. Sinds begin 2013 is hij zelfstandig adviseur in de hernieuwbare energie- alsook de metaal- en mijnsector. Zijn academische interesse situeert zich in het domein van de commerciële en capaciteitsplanning van productie- en distributieomgevingen en meer specifiek de toepassing van kennissystemen en kennismanagementtechnieken in dit domein. Prof. dr. ir. Filip GHEYSENS (ArcelorMittal, UGent) Filip Gheysens is burgerlijk ingenieur werktuigkunde-elektrotechniek en doctor in de Toegepaste Wetenschappen (UGent) waarna hij een Master of Science in Information Management behaalde in de Handelshogeschool te Antwerpen. Van 1980 tot 1983 verwierf hij een beurs in het CIM Doctoral Fellowship Program van het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen waarbij hij eveneens in die periode full-time vrijwillig assistent was aan het seminarie voor Wiskundige Beleidstechnieken en Beheerinformatica onder leiding van prof. ir. H. Muller. In 1982 was hij visiting graduate student aan de University of Maryland at College Park (U.S.A.). Vanaf 1983 is hij werkzaam bij ArcelorMittal, op dit ogenblik als General Manager Supply Chain van Business Divisie Noord/ Flat Carbon Europe. Prof. dr. Bart CLARYSSE (UGent, Imperial College London) In 1991 startte Prof. dr. Bart Clarysse een onderzoeksproject samen met de professoren Moenaert en Sounder aan de Vlerick Leuven Gent Management School en de universiteit van Huntsville, Alabama, USA, waarvoor hij in 1992 een ICM doctoral fellowship kreeg. Hij behaalde zijn doctoraat in Technologiemanagement en Technologiebeleid aan de UGent en de Sloan School for Mangement in MIT, USA (1996). Hij werd bekend om zijn nationale expertise o.a. de Europese Commissie. In 1997 werd hij aangesteld tot professor in Technologiemanagement en Technologiebeleid aan de UGent. In 1999 verliet hij de Europese Commissie voor een aanstelling als hoofddocent in Technologiemanagement en Technologiebeleid aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij handelde verschillende projecten af over Technologiebeleid zowel voor openbare instanties zoals IWT, OECD, DWTC, UCL, CEC,... als voor privé-organisaties (ondernemingen in high Tech) zoals Innogenetics, Sopartec, Frontstage. Hij publiceerde in verschillende internationale tijdschriften zoals Research Policy, International Journal of Technology Management, Research Evaluation, STI Review. 11

12 Prof. dr. Peter OTTOY (ArcelorMittal, UGent) Peter Ottoy studeerde wiskunde aan de Universiteit Gent (1983). Tot 1990 was hij verbonden aan de UGent, eerst in de Faculteit Toegepaste Wetenschappen in de onderzoeksgroep spraaktechnologie en nadien in de Faculteit Economische Wetenschappen in de dienst wiskunde en statistiek. Hij behaalde het doctoraatsdiploma in In 1990 vervoegde hij het toenmalige Sidmar (nu ArcelorMittal Gent). Tot 2002 maakte hij er deel uit van de sectie Systemen en Modellen, dienst belast met het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Tussen 2002 en 2009 was hij als staff medewerker van de directie verantwoordelijk voor de implementatie van TPM en het globale kostenbesparingsprogramma 'Formule 1'. Sedert 2009 maakt hij deel uit van het centrale Progress Team van de Europese sector voor vlak koolstofstaal. Hij begeleidt er structurele verbeterprogramma's in diverse Europese sites en is verantwoordelijk voor het kennisbeheer met betrekking tot veranderingstrajecten. Vanaf 2013 is hij tevens verantwoordelijk voor het Progress Team Van ArcelorMittal Polen. Sinds 2001 is dr. Ottoy deeltijds gastprofessor, verbonden aan de vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. GASTDOCENTEN Lic. Luc DE HAES (LEUVION) Luc De Haes is bedrijfspsycholoog aan de KUL. Van 1982 tot 1987 was Luc De Haes beheerder van zakenkantoren in Rwanda, Kenia en Egypte. Van 1988 tot 1992 was hij consultant in verkoop en groeimanagement voor bedrijven in België en Nederland. Van 1992 tot 1994 was hij als Sales & Marketing manager in dienst van Video Management N.V. Sinds juli 1994 is hij zaakvoerder van LEUVION voor internationale klanten zoals AkzoNobel, Cargill, de Europese Commissie, Ikea, Ingredion, Lanxess en Siemens maar ook internationaal actieve Belgische bedrijven zoals Janssen Pharmaceutica, BNP Parisbas Fortis en KBC. Sinds 2002 is hij gastdocent voor intercultureel management bij Vlerick Business School. In 2006 publiceerde hij zijn boek Groeien in het buitenland waarin hij de twee dimensies voor internationaal succes uitgebreid bespreekt, nl. de zakelijke en de culturele dimensie die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn eens men over de grenzen zaken gaat doen. Prof. dr. Koen DEWETTINCK (Vlerick Leuven Gent Management School) Koen Dewettinck is professor HRM aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij behaalde zijn doctoraatsgraad in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Daarnaast is hij ook Master in Arbeids- en Organisatiepsychologie. In het kader van zijn doctoraatsstudies verbleef hij aan de Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. Hij doet onderzoek, geeft les en begeleid organisaties op vlak van motivatie van medewerkers, prestatiemanagement en strategisch HRM. Hij is directeur van CEPP, het Centre for Excellence on People Performance en is daarnaast als programmadirecteur ook verantwoordelijk voor de Deeltijdse MBA-programma s binnen de Vlerick Leuven Gent Management School. Ir. Bernard LERNOUT (Buzan Center Belgium) Bernard Lernout is Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur (1974, UGent) en werkte bij Barco, Colruyt, Digital Equipment, Wavefront Technologies USA, Software.com USA en GlobalEnglish.com USA. Zijn loopbaan omvatte hardware en software systems & applications engineering, project management, verkoop, marketing en algemeen management. In 1992 startte hij als freelance catalytic change agent langere termijn Market Validation en Start-Up Management projecten voor Software.com USA (Nasdaq OpenWave) en GlobalEnglish Corporation USA (privately held). Bernard Lernout kreeg in 1994 van Tony Buzan (de uitvinder van Mind Mapping ) de licentie om het Buzan Centre Belgium te leiden, met bevoegdheid om alle vaardigheden rond Mind Mapping, Radian Thinking en Snellezen aan te leren. Zijn center Het leerhof - opgericht in 1992 en waarvan hij vanaf 2003 initiatiefnemer en directeur is - heeft daarvoor een directe licentie bij Tony Buzan. Hij is gastdocent bij o.m. Syntra, UNIZO, Amelior en Kluwer Opleidingen. Hij voert incompany opdrachten uit bij o.m. VRT, Umicore, Colruyt, Bristol-Myers-Squib, 12

13 Universiteit Gent (Vlerick Leuven Gent Management School en Industrieel Bedrijfsbeheer). Hij is (co-)auteur van diverse boeken over levenslang leren (Leuker Leren, Leukere Lessen, Business Mapping, SOS Brein, SOS Taal, Edushock) en over het genie van Leonardo da Vinci (Het Leonardo Kompas). Serge ORNELIS (L&ad) Serge Ornelis is licentiaat in Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School, Brussel, 1989), Kandidaat in de Psychologie (RUGent, 1996) en Kandidaat in de Filosofie (KULeuven, 2005). In 1989 begon hij zijn loopbaan als officier bij de Artillerie. Al gauw werd hij geboeid door het menselijk aspect van leiding geven. In 1994 werd hij Trainer in Communicatie, Conflicthantering en Leiderschap, een vak dat hij nog steeds met hart en ziel beoefent, zowel binnen Defensie als voor privé- en andere overheidsorganisaties. Sedert 2008 is hij trainer-consultant voor L&ad. Daarnaast was hij tussen 1998 en 2005 opleidingsverantwoordelijke en opleider voor een langdurige opleiding Trainers in Communicatie en Leiderschap. In 2005 werd hij leidinggevende van het Departement People Skills (10 Trainer-consultants) van het Centre for Human Resources Development (CHRD) van Defensie om in 2008 projectverantwoordelijke te worden van de afdeling Training, Coaching & Consultancy van hetzelfde CHRD. Sedert mei 2010 leidt hij de interne bemiddelingsdienst van Defensie. Ir. Peter VANDERSCHAEGHE (MÖBIUS) Peter Vanderschaeghe is ingenieur in de Scheikunde- en Landbouwindustrieën (1987, UGent). Na een aanvullende opleiding Speciale Licentie Marketing aan de Vlerick Leuven Gent Management School (1988), werkte hij 4 jaar als voltijds medewerker bij de Dienst Industrieel Beheer. Zijn interesse- en onderzoeksgebieden liggen in de externe fysieke & logistieke distributie. Volgende jaren was hij werkzaam als consulent bij PriceWaterhouseCoopers waar hij zich specialiseerde om projecten rond Supply Chain Management. Sedert 1999 is hij partner bij MÖBIUS waar hij de consulting practice inzake fysieke distributie leidt. Prof. Ludo THEUNISSEN (UGent) Ludo Theunissen behaalde in 1976 het diploma van burgerlijk werktuigkundig ingenieur (UGent). Sedert 1986 is hij actief als docent en programmaleider in een aantal financiële programma s zoals Advanced Class in Credit Management, Financieel beleid, Investeringsanalyse,... aan de Universiteit Antwerp Management School (UAMS). In 1998 startte hij als docent aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie - opleiding Militaire Administrateurs. Sedert 2000 is hij gastprofessor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. In 2006 werd in het Instituut voor Kredietmangement vzw een ledenvereniging voor Kredietmanagers opgericht, waarvan hij voorzitter is. Daarnaast is hij ook nog actief als consultant op het vlak van bedrijfsfinanciering, financiële analyse en kredietmanagement bij Themasoft bvba. Hij is lid van het curatorium voor de opleidingen tot Certified Credit Manager in Nederland en Duitsland en treed ook geregeld op als gastdocent of spreker op symposia en congressen in binnen- en buitenland. Als expert voor Ex-Change en bestuurslid van Managers zonder Grenzen, voerde hij ook 2 missies uit in het zuiden (Burundi 2005 en Peru 2007). Hij publiceerde reeds menig artikel, vooral over kredietmanagement, in verschillende tijdschriften. Ir. Jan LAGAST (Forte) Jan Lagast behaalde in 1988 een diploma burgerlijk ingenieur elektronica en in 1990 een licentiaatdiploma in informatica, beiden aan de Universiteit Gent. Nadien volgde hij een managementopleiding aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Sinds 1990 legt Jan Lagast vanuit Forte de brug van de technologische ingenieurswereld naar communicatie en marketing. In 2012 werd Forte een managementadviesbureau dat technologiebedrijven helpt om een meer gefundeerde groei te realiseren.jan Lagast is niet alleen Management Advisor, maar hij is ook een befaamde keynote speaker op vlak van industriële marketing. 13

14 OPLEIDINGSCOMMISSIE INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS RESEARCH Prof. dr. ir. Stijn DE VUYST Stijn De Vuyst is burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (UGent, 1997) en doctor in de Ingenieurswetenschappen (UGent, 2005). Van 1998 tot 2012 was hij werkzaam, eerst als doctoraatsstudent en daarna als post-doctoraal medewerker, aan de vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Sinds Oktober 2012 is hij voltijds docent bij de vakgroep Technische Bedrijfsvoering en voorzitter van de opleidingscommissie verantwoordelijk voor de Masteropleiding Industrial Engineering and Operations Research en het postgraduaat Industrieel Beheer. Hij geeft cursussen over ondermeer simulatie, kwaliteitstechnieken en industriële statistiek. Zijn onderzoek spitst zich in het bijzonder toe op prestatie-analyse en het in rekening brengen van toevalsprocessen in modelleringsvraagstukken betreffende productie- en communicatienetwerken. Prof. dr. ir. Birger RAA Birger Raa is burgerlijk ingenieur Computerwetenschappen (UGent, 2001) en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (UGent, 2006). Tussen 2001 en 2007 was hij reeds aan de vakgroep Industrieel Beheer verbonden als assistent. Na het behalen van zijn doctoraat was hij van 2007 tot 2012 docent Supply Chain Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent. In 2013 keerde hij terug naar de vakgroep Industrieel Beheer, waar hij als hoofddocent instaat voor cursussen Productie- en Logistiek Beheer. Daarnaast is hij ook als deeltijds docent verbonden aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. In zijn onderzoek richt hij zich voornamelijk op het ontwikkelen van efficiënte rekenmethoden voor de optimalisatie van grootschalige, geïntegreerde planningsproblemen in de productie- en distributielogistiek. Prof. Dr. ir. Veronique LIMERE Veronique Limère behaalde het diploma Handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven (2004) en een MBA aan de Universiteit Hasselt (2005). Na een eerste ervaring in de bedrijfswereld is zij sinds augustus 2006 verbonden aan de vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent. Voor een periode van drie jaar ( ) werd zij gefinancierd door een fellowship van het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen (I.C.M.), en gedurende academiejaar was zij visiting researcher aan de H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology in de VS. In 2011 behaalde ze haar Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. Momenteel is zij als docent verbonden aan de vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Haar onderzoek richt zich voornamelijk tot de domeinen van Facility Logistics, Material Handling and Production Planning. Prof. Limère is lid van de Belgische vereniging in Operationeel Onderzoek (SOGESCI- B.V.W.B.) en van het internationale Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS). Veerle VAN BEVERSLUYS Veerle Van Beversluys is sinds juni 2004 werkzaam aan de vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent. Ze is er vakgroepsecretaresse en tevens programmasecretaresse voor de opleiding Bedrijfskundig ingenieur. 14

15 ROUTEBESCHRIJVING TECHNOLOGIEPARK ZWIJNAARDE Met de wagen Vanuit Gent Aan de Sterre neemt u de Kortrijkse Steenweg richting Oudenaarde. U blijft de N60 volgen voorbij de eerste verkeerslichten en over de brug over de ringvaart. U komt aan de tweede verkeerslichten op een rond punt waar u net voor het derde verkeerslicht terugdraait richting Gent. Rij na 100 m rechts de ingang van het Technologiepark UGent in. Op het Technologiepark zelf aan het rondpunt rechtdoor en dan de eerste afslag rechts, parkeerterrein oprijden, gebouw 903, (linker)ingang Departement of Industrial Management. E40: vanuit Brussel richting Brugge/Oostende Op snelweg E40 (Brussel/Oostende), neem richting E17 (Kortrijk) in Gent (klaverblad E17 en E40). E17: vanuit richting Kortrijk richting Antwerpen Op snelweg E17 (Antwerpen/Kortrijk), neem afrit 8 (Zevergem) en sla links af richting Gent N60. Na ongeveer 2 km (net voorbij de vierde verkeerslichten op een groot rond punt), rij rechts de ingang van het Technologiepark UGent in. Op het Technologiepark zelf aan het rondpunt rechtdoor en dan de eerste afslag rechts, parkeerterrein oprijden, gebouw 903 (linker)ingang Departement of Industrial Management. Met het openbaar vervoer Vanuit Gent centrum en Gent Sint-Pietersstation: neem tram 1 of 24 naar het Sint-Pietersstation. Neem vervolgens bus 70, 71 of 72 richting Zwijnaarde tot halte Bollenbergen, Tramstraat, Technologiepark. De reistijd is ongeveer 10 min. Deze bussen kunnen ook reeds vanaf het Zuid genomen worden. Meer informatie over de bus- en tramlijnen: 15

16 INFOAVOND er is een infoavond voorzien op de Campus Ardoyen, Technologiepark 903 te 9052 Zwijnaarde zie onze website voor de precieze data TOELATINGSVOORWAARDEN Burgerlijk, Bio-, Handels- of Industrieel Ingenieur 3 jaar bedrijfservaring slagen in voor een bekwaamheidsonderzoek TOELATINGSGESPREKKEN eind juni begin september LESSENROOSTER vrijdagnamiddag van uur tot uur vrijdagavond van uur tot uur zaterdagmorgen van 9.00 uur tot uur start lessen: eind september einde lessen: eind juni DE STAF Beheerscomité: prof. dr. Veronique LIMERE, prof. dr. El-Houssaine AGHEZZAF, prof. dr. ir. Birger RAA, prof. dr. ir. Stijn DE VUYST, prof. dr. ir. Hendrik VAN LANDEGHEM, prof. dr. ir. Filip GHEYSENS Programmasecretaresse: Veerle VAN BEVERSLUYS MEER INFORMATIE Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Technologiepark GENT-ZWIJNAARDE Tel: Fax: Website : /BedrijfskundigIngenieur 16

Vakgroep Industriële Systemen & Productontwerp stelt voor: POSTGRADUAAT BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR

Vakgroep Industriële Systemen & Productontwerp stelt voor: POSTGRADUAAT BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR stelt voor: POSTGRADUAAT BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR 1 Bedrijfskundig IngenieuR: BIR BIR is een deeltijdse aanvullende opleiding voor ingenieurs burgerlijk, industrieel, bio-, handels- met minstens enkele

Nadere informatie

Vakgroep Industriële Systemen & Productontwerp stelt voor: POSTGRADUAAT BEDRIJFSKUNDIGE INGENIEURSTECHNIEKEN

Vakgroep Industriële Systemen & Productontwerp stelt voor: POSTGRADUAAT BEDRIJFSKUNDIGE INGENIEURSTECHNIEKEN stelt voor: POSTGRADUAAT BEDRIJFSKUNDIGE INGENIEURSTECHNIEKEN 1 Bedrijfskundig IngenieuR: BIR BIR is een deeltijdse aanvullende opleiding voor ingenieurs wiens ambitie verder reikt dan hun technische specialisatie

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INDUSTRIEEL BEHEER (Bedrijfskundig Ingenieur - BIR)

POSTGRADUAAT INDUSTRIEEL BEHEER (Bedrijfskundig Ingenieur - BIR) POSTGRADUAAT INDUSTRIEEL BEHEER (Bedrijfskundig Ingenieur - BIR) Postgraduaatsopleiding UNIVERSITEIT GENT Recent namen ingenieurs uit volgende bedrijven deel aan dit programma: ADIFO NV AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals Permanente vorming Opleidingen voor ondernemers & professionals Levenslang leren aan UHasselt Lifelong employability skills Gebouwd op UHasselt onderzoeksexpertise Samenwerking met experts uit de praktijk

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER 81 studiepunten Geen block teaching maar enkele inleidende opleidingsonderdelen worden wel over een beperkter aantal weken gedoceerd. Normale eerste

Nadere informatie

STUDENT CONSULTING. We do not only bring you passion, we bring you results. academic excellence in practice

STUDENT CONSULTING. We do not only bring you passion, we bring you results. academic excellence in practice STUDENT CONSULTING We do not only bring you passion, we bring you results. academic excellence in practice Academic excellence in practice. Een project bij afc Op korte termijn een kwalitatief antwoord

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Permanente vorming. Versterk, versnel of ontwikkel jouw kennis & kunde

Permanente vorming. Versterk, versnel of ontwikkel jouw kennis & kunde Permanente vorming Versterk, versnel of ontwikkel jouw kennis & kunde Levenslang leren aan UHasselt Lifelong employability skills Gebouwd op UHasselt onderzoeksexpertise Samenwerking met experts uit de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER Geen block teaching maar enkele voorbereidende opleidingsonderdelen worden over een beperkter aantal weken gedoceerd. Geen examens halfweg het eerste

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

Master in de Handelswetenschappen *

Master in de Handelswetenschappen * 2017-2018 Master in de Handelswetenschappen * Accountancy, Financiering en Fiscaliteit Marketing Management Ondernemerschap en Management Supply Chain Management * De masteropleiding Handelswetenschappen

Nadere informatie

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.... in een notendop. Rik Van de Walle decaan

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.... in een notendop. Rik Van de Walle decaan De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur... in een notendop Rik Van de Walle decaan Wie zijn we? Wat doen we? Kerntaken van de faculteit (en de universiteit) onderwijs wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE INNOVEER CREËER ONTWIKKEL POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN Werkervaring, ondernemende en professionele

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Innovate INNOVATIESTAGES VOOR INGENIEURS. Een interuniversitair initiatief

Innovate INNOVATIESTAGES VOOR INGENIEURS. Een interuniversitair initiatief Innovate Create Design INNOVATIESTAGES VOOR INGENIEURS Een interuniversitair initiatief Innovatiestages voor ingenieurs Bent u bezig met innovatie of wilt uw bedrijf graag meer tijd aan innovatie besteden?

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

IT-management. Postgraduaat

IT-management. Postgraduaat IT- Postgraduaat 2017 2018 Geef je IT - carrière een boost! Het unieke postgraduaat IT- bezorgt je de noodzakelijke competenties en vaardigheden om informatica projecten te begeleiden en IT functies op

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

inspiring managers on industrial inspiring managers on industrial marketing en sales

inspiring managers on industrial inspiring managers on industrial marketing en sales inspiring managers on industrial inspiring managers on industrial marketing en sales 2 14experts 3 14experts... Guy Bauwen Marion Debruyne Maka De lameillieure Hugo Der Kinderen Michel Devos Derrick Gosselin

Nadere informatie

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be Student Consulting Skill Development Entrepreneurship www.afcleuven.be 1 Welkom 2 Outline Welkomstwoord Woordje van Luc Sels, decaan F.E.B. Inzichten in interne werking & vooruitgang AFC Speeddating Walking

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen

master in de toegepaste economische wetenschappen 2013-2014 master in de toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur in de beleidsinformatica Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Master in het management

Master in het management LEUVEN t Master in het management Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS Cursus AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS BizAgi BPMS Xpress is een gebruiksvriendelijke en kostefficiënte Business Process and Workflow software, specifiek ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen LEUVEN t Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 2017-2018 Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica TROEVEN 1 2 3 EEN OPLEIDING MET TOEKOMST KIEZEN VOOR INNOVATIE EEN VEELZIJDIGE OPLEIDING Je kiest

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together BiZZdesign Academy Training Programma 2015 BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations Together Onze Inhouse TOGAF training was zeer levendig door goede oefeningen en een inspirerende trainer.

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN De module Algemene Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 CONTACTGEGEVENS Adres E-mail Profondo Antwerp Grotesteenweg 445 2600 Antwerpen-Berchem Tel 03/230.36.15. rita.becker@profondo-antwerp.be STUDIES 1975-1978 Katholieke

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Charter NAP Young Professionals. Draft 14 april 2016. Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS

Charter NAP Young Professionals. Draft 14 april 2016. Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS Draft 14 april 2016 Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS Ontwikkel je als Persoon, Professional en Participant in de keten (3P s) Powered by NAP Missie: Jonge ingenieurs en junior management

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT!

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! 02 HÉT MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT VOOR ENGINEERS DOEN WAAR JE GOED IN BENT, JEZELF ONTWIKKELEN, GRENZEN VERLEGGEN

Nadere informatie

INLEIDING: WAAROM HET IVOOR 1 DEEL 1. DUURZAME ONTWIKKELING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 11

INLEIDING: WAAROM HET IVOOR 1 DEEL 1. DUURZAME ONTWIKKELING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 11 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: WAAROM HET IVOOR 1 1. ESF-PROJECT HET IVOOR... 5 1.1 Noden...5 1.2 Doelstellingen...6 1.3 Doelgroep...6 1.4 Activiteiten...6 1.5 Referenties...7 2. DANKWOORD... 9 2.1 Docenten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

SPONSOR PROSPECTUS. Topevents 2009-2010. Sponsor prospectus Topevents 2009-2010 Pagina 1

SPONSOR PROSPECTUS. Topevents 2009-2010. Sponsor prospectus Topevents 2009-2010 Pagina 1 SPONSOR PROSPECTUS Topevents 2009-2010 Sponsor prospectus Topevents 2009-2010 Pagina 1 Inhoud 1. Over Amelior... 3 2. Topevents... 3 3. Planning topevents 2009-2010... 4 4. Beknopte CV van de sprekers...

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Herindiening van Masteropleiding Informatica - 120 studiepunten Juni 2004 I. Indiener 1. Faculteit / Gemeenschappelijke Raad - Onderwijscommissie WETENSCHAPPEN - Onderwijscommissie

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie