POST-UNIVERSITAIRE OPLEIDING BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR (BIR) Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UNIVERSITEIT GENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POST-UNIVERSITAIRE OPLEIDING BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR (BIR) Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UNIVERSITEIT GENT"

Transcriptie

1 POST-UNIVERSITAIRE OPLEIDING BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR (BIR) Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UNIVERSITEIT GENT

2 Recent namen ingenieurs uit volgende bedrijven deel aan dit programma: ADIFO NV AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL ALCATEL MICROELECTRONICS ARCELORMITTAL AVALON AUTOMATION AVERCON NV AVERY DENNISON AVEVE ZUIVEL NV BARCO BCM NV BECTON DICKINSON NV BELGACOM BMT AEROSPACE INTERNATIONAL BOMBARDIER TRANSPORT BOOST NUTRITION CV BOSS PAINTS NV COCA COLA ENTERPRISE BELGIUM CORUS ALUMINIUM DAIKIN EUROPE DANA SPICER OFF-HIGHWAY DELAVAL NV DELOITTE CONSULTING DESSAUX BELGIE NV DOLBA BELGIUM PRODUCTIONS NV DOMO DREDGING INTERNATIONAL EGEMIN NV ELECTRABEL EOC BELGIUM FABELTA NINOVE FINA ANTWERP OLEFINS FYTOLAB IBM GLOBAL BUSINESS SERVICES IWT-VLAANDEREN JAN DE NUL NV JANSSEN PHARMACEUTICA KATOENNATIE KBC LAPPERRE NV MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINIT BENELUX MOBIUS NEW HOLLAND BENELUX ORMIT BELUX NV PACKO INOX NV PALM BREWERIES PAUWELS TRAFO BELGIUM NV PFIZER PHILIPS INDUSTRIAL AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS PLASTIFLEX PROCTER & GAMBLE PROFERRO NV SIBELCO SIEMENS SOLUTIA NV STRUKTON RAILINFRA SYLVANIA NV TORMAX BELGIUM NV TRISLOT TUPPERWARE BELGIUM NV UMICORE UNILIN BVBA VILLEROY&BOCH WELLNESS NV VITAMINEX NV VOLVO VONDELMOLEN NV 2

3 WAAROM KIEZEN VOOR EEN ACADEMISCHE OPLEIDING IN INDUSTRIEEL BEHEER? De nood aan continue vorming voor kaderleden en bedrijfsleiders wordt alom erkend. Het scherp concurrentiële landschap van vandaag vergt een diepgaande kennis van de systemen, technologieën en methodieken, die het competitief voordeel van uw bedrijf kunnen versterken. Ondanks hun grondige opleiding stellen ingenieurs vast dat zij essentiële inzichten in de organisatie en werking van een bedrijf missen. Dit hindert hen zowel bij de uitoefening van hun job als bij het effectief communiceren met de beslissingsnemers binnen hun bedrijf. Wanneer zij beheerstaken te vervullen krijgen, wordt dit tekort vaak acuut. Kortlopende studiedagen kunnen hiervoor onmogelijk degelijke oplossingen aanreiken. Het postuniversitaire programma Industriële Bedrijfskunde, gestart in 1962 onder de naam Bedrijfskundig Ingenieur ( BIR ), geeft ingenieurs een grondige managementopleiding, voortbouwend op de unieke kenmerken van deze homogene doelgroep. Deze opleiding is gebaseerd op twee sporen: de essentiële managementtechnieken en de operationele technieken voor het organiseren van bedrijven. Op die manier slaagt het programma erin om u effectief en efficiënt dié kennis en vaardigheden bij te brengen die u beslist nodig hebt, zonder overbodige of breedvoerige ballast. STERKE PUNTEN VAN BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR Het programma BIR is een techno-mba, dwz het combineert een brede managementopleiding met een grondige studie van de organisatie en sturing van operationele activiteiten van bedrijven en organisaties. Door het homogene publiek van uitsluitend ingenieurs (zowel burgerlijke, industriële als handels- en bio-ingenieurs) garandeert BIR een interessante leeromgeving, grondige behandeling van de topics en discussies op niveau. De confrontatie van de onderbouwde theorie met de brede praktijkervaringen in de groep leidt tot een kwaliteitsvol programma, uniek in België. Om die reden dienen kandidaat-deelnemers een bekwaamheidsproef af te leggen, bestaande uit een dossieronderzoek en een grondig interview. Op die manier garanderen we dat alle deelnemers een waardevolle bijdrage tot de groep zullen leveren, onder meer doordat we minstens 3 jaar werkervaring vragen. Het uitgelezen team van docenten is samengesteld uit mensen die door hun academische en/of industriële werkzaamheden een degelijke expertise in hun vakgebied hebben opgebouwd. Zij zijn meestal reeds jaren verbonden aan het programma, zodat continuïteit en integratie in het geheel gewaarborgd zijn. Het programma werd inhoudelijk ontworpen met de nadruk op het verwerven van actieve kennis: doén eerder dan weten. Daarom worden in de lessen talrijke praktische oefeningen en simulatie-games ingelast. Ruime aandacht voor sociale vaardigheidstechnieken geeft de deelnemers de mogelijkheid hun nieuw verworven kennis in hun organisatie waar te maken en dus meteen hun carrière positief te beïnvloeden. Om dezelfde reden wordt de afsluitende scriptie bij voorkeur in het eigen bedrijf uitgevoerd. Het succesvol doorlopen van de opleiding wordt gehonoreerd met een getuigschrift uitgereikt door de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. De planning van de lessen op vrijdagmiddag, -avond en zaterdagmorgen laat toe de opleiding te combineren met een voltijdse job. Een professionele omkadering van de deelnemers door de vakgroep Technische Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de studenten zich volop kunnen concentreren op de inhoud van de studie, met slechts een minimum aan administratie of organisatorische beslommeringen. 3

4 BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR, EEN GEVESTIGDE WAARDE IN VLAANDEREN Prof. ir. Henri Muller richtte met steun van prof. Vlerick in 1962 het postgraduaatprogramma Bedrijfskundig Ingenieur op aan de Universiteit Gent. Deze jarenlange traditie betekent dat het BIR -programma (zoals het nog steeds in de wandelgangen wordt genoemd) een weerklank heeft uitgebouwd in de Vlaamse Bedrijfswereld, via nu reeds meer dan 1000 alumni! Zoals men kan opmaken uit de Alumni-Raad, behoren talrijke alumni tot de hoogste managementechelons van hun bedrijf. Vanaf 1992 werd het programma georganiseerd in samenwerking met de Vlerick Leuven Gent Management School. Na de verzelfstandiging van de Vlerick School in 1998 bleef het programma Bedrijfskundig Ingenieur onder de koepel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. De samenwerking tussen de docenten bleef echter intact. In 2004 werd het programma, conform de Europese richtlijnen, omgevormd tot een 3 e cyclus Master (Master nà Master). Bij die gelegenheid werd het programma grondig gewijzigd en gestroomlijnd. De sterke punten van het programma werden echter integraal behouden en waar mogelijk, nog versterkt. Sinds 2013 wordt de opleiding aangeboden in de vorm van een postgraduaatsopleiding, om nog meer het accent te kunnen leggen op de praktijkrelevantie van de aangeleerde technieken. Het programma beschikt over een kwaliteitssysteem met ruime inspraak van de deelnemers. Wekelijks evalueren zij zowel inhoud, vorm, als de docenten, waardoor het programma qua inhoud eigentijds en actueel is en blijft. Het systeem werd gecertificeerd volgens ISO-9002:1994 in 1997 (en verlengd in 2000). Hiermee garanderen we een efficiënte en klantgerichte opleiding zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de leerervaring. Door dit alles staat de Universiteit Gent, via de vakgroep Technische Bedrijfsvoering, borg voor de inhoudelijke kwaliteit van dit programma. Het BIR-programma is dan ook de meest efficiënte besteding van uw vormingstijd. Hiermee legt u voor vele jaren een basis voor de gefundeerde uitbouw van uw carrière binnen de bedrijfswereld. ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN HET PROGRAMMA Het programma loopt als een deeltijdse opleiding over twee of drie volle academiejaren van begin oktober tot eind juni. De lessen gaan door op vrijdagnamiddag, vrijdagavond en zaterdagvoormiddag, behalve tijdens de schoolvakanties. Het volledige vakkenpakket wordt verspreid over 2 academiejaren gedoceerd. Men kan evenwel elk jaar starten, waarbij men naargelang het startjaar, ofwel met vakkenpakket A of B aanvangt. De vakken zijn als volgt opgedeeld: Pakket A, even jaren vanaf : Pakket B, oneven jaren vanaf : Inleiding tot operationeel onderzoek Geavanceerde methodes in productie en logistiek Actuele vraagstukken uit het bedrijfsbeheer Kwaliteitstechnieken en industriële statistiek Elk jaar in het tweede (of derde jaar) af te leggen: Vakoverschrijdend project (scriptie) Kostprijsberekening en investeringsanalyse Financiële analyse en beheer Operationeel ontwerp van bedrijfskundige systemen Productiebeheerssimulatie Productiestrategie en innovatiebeleid De eigenlijke inhoud van de opleidingsonderdelen wordt samengesteld uit modules. Deze modules dekken een coherent onderwerp af en worden door één docent gedoceerd. Op deze manier kan het programma soepel worden aangepast aan moderne evoluties en nieuwe topics en kunnen de docenten worden gekozen voor hun gerichte kennis van specifieke modules. De lijst van modules met hun inhoudelijke beschrijving vindt u verder in deze brochure, gevolgd door de voorstelling van de docenten. 4

5 De scriptie wordt bij voorkeur in het 2 e jaar (ofwel in een extra 3 e jaar) uitgevoerd in het kader van een vakoverschrijdend project. De scriptie maakt integraal deel uit van de opleiding. Deelnemers voeren dit project bij voorkeur uit in hun eigen werkkring. Zo plukt hun bedrijf meteen de vruchten van deze grondige opleiding. De groep volgt bovendien elk jaar tijdens een weekend een residentieel seminarie, om de onderlinge kennismaking en teamspirit te bevorderen. Tevens zijn enkele bedrijfsbezoeken voorzien, voor een kijkje achter de schermen. De docenten maken in ruime mate gebruik van actieve vormingsmethodes zoals gevalstudies, rollenspelen, incidentmethodes, simulatoren, business games, enz... Ook tal van ervaringsuitwisselingen zijn voorzien. Om uit dit alles een maximaal rendement te halen, zijn een grote inzet en voortdurende participatie van de deelnemers vereist. De voertaal van het programma is Nederlands. Voor bepaalde opleidingsonderdelen is actieve kennis van Engels evenwel onontbeerlijk. DOELGROEP en TOELATINGSVOORWAARDEN Het programma richt zich hoofdzakelijk tot ingenieurs die minimum 3 jaar bedrijfservaring hebben in een lijn- of staffunctie en die hun talenten willen verruimen om verder door te groeien naar een managementfunctie. Zowel industriële als dienstenondernemingen worden geviseerd daar de aangereikte concepten in beide omgevingen gehanteerd kunnen worden. Aldus is het programma bijzonder geschikt voor huidige en toekomstige operationele managers (plant managers, Productie, MIS, Engineering, Technical Sales, ) en hun stafleden (proces- en productingenieurs, R&D, ), maar ook voor consultants en informatici, die hun basiskennis omtrent het organiseren en leiden van een industriële onderneming wensen te actualiseren en uit te bouwen. De formele toelatingsvoorwaarden luiden: Mits gunstige beoordeling na onderzoek van geschiktheid (dossieronderzoek en gesprek): Alle kandidaten dienen in principe minstens 3 jaar werkervaring te hebben Bovendien dienen zij houder te zijn van: (a) een diploma van een mastersopleiding aansluitend bij een bachelorsopleiding binnen de studiegebieden Master of Science in de Ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) Master of Science in Business Engineering (handelsingenieur) Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur) Master in Industriële Wetenschappen (industrieel ingenieur) Master in Bio-Wetenschappen (industrieel ingenieur) andere academische Master opleidingen, voor zover zij een voldoende mathematische en technische voorkennis garanderen, wat zal worden nagegaan via het dossieronderzoek (b) een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus in de studiegebieden Burgerlijk ingenieur Burgerlijk ingenieur-architect Bio-ingenieur Handelsingenieur een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli van Industrieel ingenieur De kandidaten krijgen de gelegenheid de bekwaamheidsproef in juni of in september af te leggen. Inschrijven hiervoor kan tot 1 week op voorhand op het adres van de vakgroep (zie achterflap). De juiste data worden jaarlijks vermeld op onze website (http://ea18.ugent.be/bir). 5

6 FINANCIELE VOORWAARDEN Deelnemers aan dit programma dienen zich in te schrijven op de rol van de universiteit voor elk deeltijds jaar dat zij volgen. Dit inschrijvingsgeld is wettelijk vastgelegd op 230. Naast deze inschrijving moet rekening gehouden worden met een aantal specifieke forfaitair vastgelegde kosten voor o.a. documentatie van de cursussen, boeken, syllabi, maaltijden en deelname aan het weekendseminarie. Deze kosten zijn enkel te betalen voor de jaren dat men les volgt, niet tijdens het eventuele derde jaar waarin men de scriptie maakt. Het totaal voor het academiejaar bedraagt Het wordt ieder jaar in november gefactureerd en is contant betaalbaar. WENST U MEER INFORMATIE? Belangstellenden zijn welkom op een informatieavond over het programma in gebouw Department of Industrial Management, Campus Ardoyen, Technologiepark 903, 9052 Zwijnaarde. De data worden ieder jaar in de media en op onze website bekend gemaakt. Volg ons ook op Facebook. /BedrijfskundigIngenieur ALUMNI Na het afstuderen kunnen de studenten toetreden tot de BIR-Alumni. Deze vereniging wordt geleid door een bestuur dat als volgt is samengesteld: ir. Patrick ibens, Vooruitzicht, Directeur Bouw prof. dr. El-Houssaine Aghezzaf, UGent, Vakgroepvoorzitter Technische Bedrijfsvoering prof. dr. ir. Veronique Limère, UGent, Beleidsinformatica en Operationeel Beheer prof. dr. ir. Birger Raa, UGent, UGent, Technische Bedrijfsvoering prof. dr. ir. Stijn De Vuyst, UGent, voorzitter Opleidingscommissie MaBS ir. Joris April, Callataÿ and Wouters, IT Consultant ir. Lieselotte Goens, Aconcept, Project Engineer ir. Kristof Claeys, Barco, Supply Chain Manager ir. Svend Jacobsen, Inno.com, Management Consultant BIR Alumni Network Het dagelijks bestuur wordt verzorgd door ir. Joris April en ir. Lieselotte Goens 6

7 PROGRAMMAOVERZICHT Hierna worden de individuele modules weergegeven, met hun inhoud, lesgever, omvang, en tot welk vakkenpakket (A of B, zie hoger) ze behoren. MANAGEMENTSYNTHESE 1. Productiestrategie en innovatiebeleid Prof. dr. Bart Clarysse (6 sessies - B) 2. Beheerssimulatie (business game) New ORSIAM Inc Prof. dr. ir. Hendrik Vanmaele (15 sessies - B) Verwerken van standaard economische concepten in de domeinen technologie en, in bredere zin, innovatie. De studenten vertrouwd maken met de organisatorische aspecten van technologische product- en procesinnovatie. Hierdoor wordt kennis opgedaan, nodig om een hoogtechnologische onderneming te leiden en technologie als grondstof te beheren. Deelnemers leiden in groep een onderneming in een gemeenschappelijke markt: Gefaseerde beheerssimulatie, waarbij men geleidelijk meer bevoegdheden bekomt; vanaf productieplanning, operationele strategie, marketingstrategie, R&D. Er treden ook crisissituaties op, waarbij snelle besluitname of onderhandelen in de zakenwereld vereist is. 3. Bedrijfsbezoeken Via bedrijfsbezoeken en uiteenzettingen van gastsprekers tijdens de bezoeken zelf, wordt aan de deelnemers telkens één (of meerdere) aspecten gedemonstreerd van modern operationeel beheer. MANAGEMENTTECHNIEKEN 4. Operations management Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem (12 sessies - B) 5. Productieplanning en supply chain management Prof. dr. ir. Birger Raa (12 sessies - A) 6. Fysieke distributie Ir. Peter Vanderschaeghe (6 sessies - A) Het operationeel beheer is één van de belangrijkste taken binnen een onderneming. Alle aspecten, van de productspecificatie over de keuze van het productieproces tot de productieorganisatie, komen hier ruim aan bod, inclusief onderhoudsbeheer en beheer van dienstenorganisaties. De oefeningen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op praktijkgevallen. Gezien de stijgende vermogenskosten en een toenemende concurrentie tussen de ondernemingen, wordt meer en meer aandacht besteed aan de beheersing van productie- en materiaalkosten. Een goede organisatie van het goederenstroombeheer evenals het aanhouden van een optimaal voorraadniveau hebben een sterke invloed op het resultaat van de onderneming. De extensie van deze technieken naar leveranciers en klanten in de logistieke keten wordt eveneens behandeld, alsook de ondersteunende softwaresystemen. Er wordt een workshop georganiseerd op het einde van de cursus en tot slot maken de deelnemers een logistieke diagnose van het eigen bedrijf. De aanvoer van de materialen en grondstoffen alsook de distributie van afgewerkte producten via depots en distributiecentra tot bij de klant maken het onderwerp uit van deze cursus. Deze cursus wordt gedoceerd als een hands-on workshop. 7

8 7. Inleiding tot industriële marketing Ir. Jan Lagast (5 sessies - A) 8. Financiële analyse en beheer Prof. dr. Ludo Theunissen (6 sessies - B) 9. Kostprijsberekening en investeringsanalyse Prof. dr. Luc Keuleneer (5 sessies - B) 10. Organisatie en leiderschap Prof. dr. Koen Dewettinck (6 sessies - A) 11. Motiveren, communiceren en samenwerken Dhr. Serge Ornelis Residentieel seminarie (verplicht - A) 12. Intercultureel management Dhr. Luc De Haes Residentieel seminarie (verplicht - B) In de end-to-end waardeketting is de klant de finale factor in de beoordeling van de toegevoegde waarde van de onderneming. Marketing en verkoop zijn hierbij een primordiale bron van informatie via hun dagelijks contact met de klant. Nochtans zijn zij vaak de laatste bedrijfsprocessen, die vanuit een analytische aanpak gere-engineered worden. De aangeboden cursus biedt een kader om deze functies te integreren in een totaalvisie van het bedrijfsbeheer. De belangrijkste succesfactoren worden toegelicht met illustratie van sleutelindicatoren en pragmatische management-hulpmiddelen voor een geslaagde marketingaanpak, inclusief een inleiding tot de technieken van (e- )marketing met een diepere excursie naar de business-to-business omgeving en de marketing van diensten. De basisprincipes van financieel beheer van ondernemingen worden hier uiteengezet. Aan de hand van de oefeningen wordt de financiële toestand van een onderneming besproken. Aan bod komen o.a. balansanalyse, ratio-analyse, financieringsbronnen, financiële planning, waardering van ondernemingen en overnametechnieken Deze cursus geeft de basisconcepten en -technieken voor kostprijsberekening en kostencontrole in organisaties. Daarbij wordt aandacht geschonken aan mogelijke problemen met traditionele kostprijssystemen. Er worden tevens een aantal nieuwe methodes (zoals ABC) besproken die managers in staat stellen een beter inzicht te verwerven in de winstgevendheid van producten en diensten. Aan de hand van case-studies wordt het belang aangetoond van het correct afstemmen van het kostprijssysteem op de strategie van de onderneming en de technologische en concurrentiële omgeving waarin zij actief is. Een goed People management is een belangrijke factor die het verschil kan maken tussen succesvolle en minder succesvolle ondernemingen. Tijdens deze cursus gaan we in op een aantal belangrijke aspecten van people management. We richten ons hierbij zowel op belangrijke vaardigheden voor lijnmanagers als op de bredere implicaties voor het Human Resources beleid van de onderneming. Thema's die aan bod komen zijn onder meer inzicht in de eigen managementstijl, motivatie, de politieke dimensie in organisaties en loopbanen. Naast het technisch uitwerken van oplossingen voor de gestelde problemen is het van groot belang deze te laten aanvaarden door oversten en ondergeschikten. Meestal moet er met meerdere mensen samengewerkt worden om een doel te bereiken. Effectief communiceren, voorstellen en motiveren komt dan ook voor op de dagelijkse agenda van ieder kaderlid. In dit seminarie worden oefeningen opgezet om deze facetten van hun bedrijfstaak te verbeteren en te vervolmaken. Steeds meer worden onze Alumni ingezet in beleidsfuncties in het buitenland. Deze module behandelt de vraagstukken omtrent de culturele dimensie van het internationaal management. Hoofddoel is u vooreerst beter bewust te maken van uw eigen vooronderstellingen omtrent effectief management om zo de alternatieve vormen van management, die gedragen worden door andere culturele gerichtheden, beter te begrijpen. Discussies en gevalstudies beogen uw slagvaardigheid te verhogen om die verschillen te verzoenen. 8

9 OPERATIONELE TECHNIEKEN 13. Kennisgedreven systemen in logistiek management Prof. dr. ir. Dirk Matthys (5 sessies - A) 14. Investeringsanalyse Prof. Luc Keuleneer (5 sessies - B) 15. Kwaliteitstechnieken en industriële statistiek Prof. dr. Peter Ottoy (10 sessies - A) 16. Operationeel onderzoek Prof. dr. ir. Filip Gheysens (14 sessies - A) 17. Presentatietechnieken Ir. Bernard Lernout (4 sessies - B) De cursus behandelt vanuit een praktisch standpunt de toepassing van kennissystemen in logistiek management. Daartoe worden theoretische lessen afgewisseld met voorbeelden van en toelichting bij praktische toepassingen in de bedrijfswereld. Zo komen aan bod: artificiële intelligentie, kennisvoorstelling, zoektechnieken en implementatietools. Als toepassingen worden onder meer distributie- en allocatieproblemen besproken. Deze cursus behandelt de verschillende technieken die ter beschikking staan om investeringsprojecten te evalueren en om het gepaste alternatief te selecteren. De cursus behandelt de belangrijkste statistische technieken voor de beheersing, d.i. het beschrijven, verbeteren en bewaken van (industriële) processen. De nadruk ligt op de toepassing van de methoden eerder dan op de wiskundige achtergrond. Niettemin wordt voldoende aandacht besteed aan inzicht in de technieken en aan de randvoorwaarden voor toepassing ervan. Doelstelling is het verschaffen van een solide basis waarop kan worden gesteund en verder gebouwd in de latere praktijk binnen een industriële context. Management is transforming information by putting decision processes into action. In deze cursus worden zowel methodologie als technieken bestudeerd die het voorwerp uitmaken van het vakdomein Management Science. Aan de wellicht nog steeds meest gebruikte methode, nl. de lineaire programmering, wordt de meeste aandacht geschonken. Daarnaast worden technieken van beslissen in onzekerheid bestudeerd, die recent meer aan belangstelling winnen. Ook simulatie komt aan bod. De deelnemer zal ook leren zelf praktische problemen aan te pakken. Deze cursus leert u stap voor stap en op een speelse manier hoe u uw totaal brein (linker-en rechtercortex) met plezier kan combineren om op een vlotte manier uw gedachten op voorhand te ordenen in een minimum van tijd; hoe u complete focus op uw doelpubliek tot stand kunt brengen; hoe u tenslotte met gemak een presentatie kunt brengen, waaraan uw doelpubliek met plezier en overtuiging denkt. De sessies zijn sterk op de praktijk gericht met veel aandacht voor effectieve oefeningen en feedback. 9

10 DOCENTEN Het team van docenten is samengesteld uit een vaste kern van academici uit de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Zij worden aangevuld met gastdocenten uit andere universiteiten en uit de bedrijfswereld. Prof. dr. ir. Rik VAN LANDEGHEM (UGent) Rik Van Landeghem is burgerlijk ingenieur werktuigkunde-elektrotechniek (1979, UGent) en bedrijfskundig ingenieur (1984, Vlerick School voor Management, UGent). Hij doctoreerde in 1984, na een verblijf aan het Georgia Institute of Technology, Atlanta (U.S.). Na een carrière in het bedrijfsleven o.a. als management consultant en Plant Manager is hij momenteel Hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij is hoogleraar aan de Vakgroep Technische bedrijfsvoering van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur. Prof. Van Landeghem is een deskundige op het gebied van de logistieke systemen en hun toepassing in bedrijfsprocessen. Zijn onderzoek spitst zich toe op productielogistiek, benchmarking methodes, robuust plannen in onzekerheid. Daarbij hanteert hij zowel optimalisatie- als simulatietechnieken. Ook in Lean Manufacturing verzorgt hij zowel onderzoek als onderwijs. Door zijn ervaring in het bedrijfsleven is hij ideaal geplaatst om een brug te slaan tussen de academische concepten en hun toepassing in de praktijk. Hij treedt dan ook regelmatig op als deskundige in nationale en internationale commissies. Hij doceerde als invited professor o.a. aan het Asian Institute of Technology (Thailand & Vietnam), Politécnica de Madrid en Universiteit van Zaragoza (Spanje), Riga Technical University (Letland), Normandy Business School (Frankrijk), TIAS (Nederland). Hij is coorganisator van het Lean Forum België, waar productiebedrijven hun implementatie-ervaringen met Lean kunnen vergelijken. Hij is een veelgevraagd spreker op conferenties en studiedagen, en publiceerde meer dan honderd artikelen. Hij is editor van het CIM Praktijkboek (Uitgave Academia Press) en (co-) auteur van een aantal boeken, o.a. Resultaten van ERP implementaties (Uitgave Berenschot/RUG) en Benchmarken om te overleven (Uitgave Eurosis/ESF). Hij is lid van de review board van de International Journal of Integrated Supply Management. Prof. Van Landeghem is Fellow van de European Academy of Industrial Management (AIM) en lid van o.a. het Institute of Industrial Engineering (IIE) en van de European Operations Management Association (EUROMA). Hij is tevens Fellow van de World Confederation of Productivity Science. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Kunst en Wetenschappen. Prof. dr. El-Houssaine AGHEZZAF (UGent) El-Houssaine Aghezzaf is doctor in de Toegepaste Wiskunde, titel die hij behaalde aan de C.O.R.E. (Center for Operations Research and Econometrics), UCL Prof. Aghezzaf begon zijn academische loopbaan als assistent aan de UCL, daarna als doctorassistent aan de FUCaM. Vervolgens was hij verbonden aan de Universiteit van Al Akhawayn als professor en coördinator van het MBA-programma van de School of Business Administration te Marokko. Sinds oktober 2000 is hij voltijds hoofddocent aan de vakgroep Technische Bedrijfsvoering en sedert oktober 2010 is hij er tevens vakgroepvoorzitter. Tussen was hij was voorzitter van de opleidingscommissie (OCmaBS). Zijn interesses en onderzoeksdomeinen situeren zich vooral in het domein van Logistiek en Supply Chain Management, Productieplanning, Projectplanning en Scheduling, Network Design en Management, en Quality Engineering. Prof. Aghezzaf is Associate Editor van International Journal of Production Research en lid van o.a. de Belgische Operationeel Onderzoek vereniging (SOGESCI-B.V.W.B.), International Federation of Automatic Control (IFAC). Hij publiceerde in verschillende internationale tijdschriften zoals IJPR, IJPE, EJOR, JORS, Prof. dr. ir. Hendrik VANMAELE (MÖBIUS, UGent, Vlerick Leuven Gent Management School) Hendrik Vanmaele is burgerlijk ingenieur werktuigkunde-electrotechniek (UGent 1993), bedrijfskundig ingenieur (1996, UGent) en doctor in de Toegepaste Wetenschappen (1998, UGent). Hij studeerde aan de Cornell University in New York, USA, waar hij zich specialiseerde in Operationeel Onderzoek en Industrial Engineering. Als wetenschappelijk medewerker van de Vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de 10

11 UGent voerde hij talrijke onderzoeksprojecten uit in de domeinen van fysieke distributie en Supply Chain Management. Hij publiceerde hierover verschillende artikels in nationale en internationale tijdschriften. Momenteel is Prof. Vanmaele als deeltijds docent actief in het onderzoek en het onderwijs met betrekking tot de toepassing van beslissingstechnieken binnen het kader van Supply Chain Management zowel voor de Ugent als voor de Vlerick Leuven Gent Management School. Daarnaast is hij afgevaardigd bestuurder van MÖBIUS, een Belgisch bedrijf dat internationaal actief is in de ontwikkeling en implementatie van decision support technologie. Prof. dr. ir. Dirk MATTHYS (UGent) Dirk Matthys is burgerlijk bouwkundig ingenieur (1984, UGent) en bedrijfskundig ingenieur (1990, UGent). Na zijn doctoraatswerk aan het Computer Science Department (Robotics Institute) van Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA, behaalde hij zijn doctoraat in 1990 aan de UGent en is sinds 1985 verbonden aan de Vakgroep. Hij heeft een brede internationale ervaring in Azië, Europa en Amerika in algemeen management, marketing, verkoop en distributie. Zijn industriële ervaring startte bij ArcelorMittal, eerst in SIDMAR als Manager Operationele Planning, daarna in het hoofkwartier in Luxemburg en in Singapore als Managing Director voor het Aziatisch netwerk. In 2000 keerde hij terug naar Europa en na de fusie tussen de staalgroepen Arbed, Usinor en Aceralia was hij actief in internationale distributie. Hij was President van Arcelor Projects en CEO van Arcelor International, het internationale tradingnetwerk. Van 2005 tot 2008 was hij CEO & Country Manager voor ArcelorMittal, gebaseerd in Shanghai. In 2009 werd prof. Matthys actief in de windenergiesector, als Chairman & CEO van Gamesa Noord-Amerika in Philadelphia en in 2011 als Chairman van Gamesa Noord & Oost-Europa, in Londen. Sinds begin 2013 is hij zelfstandig adviseur in de hernieuwbare energie- alsook de metaal- en mijnsector. Zijn academische interesse situeert zich in het domein van de commerciële en capaciteitsplanning van productie- en distributieomgevingen en meer specifiek de toepassing van kennissystemen en kennismanagementtechnieken in dit domein. Prof. dr. ir. Filip GHEYSENS (ArcelorMittal, UGent) Filip Gheysens is burgerlijk ingenieur werktuigkunde-elektrotechniek en doctor in de Toegepaste Wetenschappen (UGent) waarna hij een Master of Science in Information Management behaalde in de Handelshogeschool te Antwerpen. Van 1980 tot 1983 verwierf hij een beurs in het CIM Doctoral Fellowship Program van het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen waarbij hij eveneens in die periode full-time vrijwillig assistent was aan het seminarie voor Wiskundige Beleidstechnieken en Beheerinformatica onder leiding van prof. ir. H. Muller. In 1982 was hij visiting graduate student aan de University of Maryland at College Park (U.S.A.). Vanaf 1983 is hij werkzaam bij ArcelorMittal, op dit ogenblik als General Manager Supply Chain van Business Divisie Noord/ Flat Carbon Europe. Prof. dr. Bart CLARYSSE (UGent, Imperial College London) In 1991 startte Prof. dr. Bart Clarysse een onderzoeksproject samen met de professoren Moenaert en Sounder aan de Vlerick Leuven Gent Management School en de universiteit van Huntsville, Alabama, USA, waarvoor hij in 1992 een ICM doctoral fellowship kreeg. Hij behaalde zijn doctoraat in Technologiemanagement en Technologiebeleid aan de UGent en de Sloan School for Mangement in MIT, USA (1996). Hij werd bekend om zijn nationale expertise o.a. de Europese Commissie. In 1997 werd hij aangesteld tot professor in Technologiemanagement en Technologiebeleid aan de UGent. In 1999 verliet hij de Europese Commissie voor een aanstelling als hoofddocent in Technologiemanagement en Technologiebeleid aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij handelde verschillende projecten af over Technologiebeleid zowel voor openbare instanties zoals IWT, OECD, DWTC, UCL, CEC,... als voor privé-organisaties (ondernemingen in high Tech) zoals Innogenetics, Sopartec, Frontstage. Hij publiceerde in verschillende internationale tijdschriften zoals Research Policy, International Journal of Technology Management, Research Evaluation, STI Review. 11

12 Prof. dr. Peter OTTOY (ArcelorMittal, UGent) Peter Ottoy studeerde wiskunde aan de Universiteit Gent (1983). Tot 1990 was hij verbonden aan de UGent, eerst in de Faculteit Toegepaste Wetenschappen in de onderzoeksgroep spraaktechnologie en nadien in de Faculteit Economische Wetenschappen in de dienst wiskunde en statistiek. Hij behaalde het doctoraatsdiploma in In 1990 vervoegde hij het toenmalige Sidmar (nu ArcelorMittal Gent). Tot 2002 maakte hij er deel uit van de sectie Systemen en Modellen, dienst belast met het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Tussen 2002 en 2009 was hij als staff medewerker van de directie verantwoordelijk voor de implementatie van TPM en het globale kostenbesparingsprogramma 'Formule 1'. Sedert 2009 maakt hij deel uit van het centrale Progress Team van de Europese sector voor vlak koolstofstaal. Hij begeleidt er structurele verbeterprogramma's in diverse Europese sites en is verantwoordelijk voor het kennisbeheer met betrekking tot veranderingstrajecten. Vanaf 2013 is hij tevens verantwoordelijk voor het Progress Team Van ArcelorMittal Polen. Sinds 2001 is dr. Ottoy deeltijds gastprofessor, verbonden aan de vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. GASTDOCENTEN Lic. Luc DE HAES (LEUVION) Luc De Haes is bedrijfspsycholoog aan de KUL. Van 1982 tot 1987 was Luc De Haes beheerder van zakenkantoren in Rwanda, Kenia en Egypte. Van 1988 tot 1992 was hij consultant in verkoop en groeimanagement voor bedrijven in België en Nederland. Van 1992 tot 1994 was hij als Sales & Marketing manager in dienst van Video Management N.V. Sinds juli 1994 is hij zaakvoerder van LEUVION voor internationale klanten zoals AkzoNobel, Cargill, de Europese Commissie, Ikea, Ingredion, Lanxess en Siemens maar ook internationaal actieve Belgische bedrijven zoals Janssen Pharmaceutica, BNP Parisbas Fortis en KBC. Sinds 2002 is hij gastdocent voor intercultureel management bij Vlerick Business School. In 2006 publiceerde hij zijn boek Groeien in het buitenland waarin hij de twee dimensies voor internationaal succes uitgebreid bespreekt, nl. de zakelijke en de culturele dimensie die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn eens men over de grenzen zaken gaat doen. Prof. dr. Koen DEWETTINCK (Vlerick Leuven Gent Management School) Koen Dewettinck is professor HRM aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij behaalde zijn doctoraatsgraad in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Daarnaast is hij ook Master in Arbeids- en Organisatiepsychologie. In het kader van zijn doctoraatsstudies verbleef hij aan de Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. Hij doet onderzoek, geeft les en begeleid organisaties op vlak van motivatie van medewerkers, prestatiemanagement en strategisch HRM. Hij is directeur van CEPP, het Centre for Excellence on People Performance en is daarnaast als programmadirecteur ook verantwoordelijk voor de Deeltijdse MBA-programma s binnen de Vlerick Leuven Gent Management School. Ir. Bernard LERNOUT (Buzan Center Belgium) Bernard Lernout is Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur (1974, UGent) en werkte bij Barco, Colruyt, Digital Equipment, Wavefront Technologies USA, Software.com USA en GlobalEnglish.com USA. Zijn loopbaan omvatte hardware en software systems & applications engineering, project management, verkoop, marketing en algemeen management. In 1992 startte hij als freelance catalytic change agent langere termijn Market Validation en Start-Up Management projecten voor Software.com USA (Nasdaq OpenWave) en GlobalEnglish Corporation USA (privately held). Bernard Lernout kreeg in 1994 van Tony Buzan (de uitvinder van Mind Mapping ) de licentie om het Buzan Centre Belgium te leiden, met bevoegdheid om alle vaardigheden rond Mind Mapping, Radian Thinking en Snellezen aan te leren. Zijn center Het leerhof - opgericht in 1992 en waarvan hij vanaf 2003 initiatiefnemer en directeur is - heeft daarvoor een directe licentie bij Tony Buzan. Hij is gastdocent bij o.m. Syntra, UNIZO, Amelior en Kluwer Opleidingen. Hij voert incompany opdrachten uit bij o.m. VRT, Umicore, Colruyt, Bristol-Myers-Squib, 12

13 Universiteit Gent (Vlerick Leuven Gent Management School en Industrieel Bedrijfsbeheer). Hij is (co-)auteur van diverse boeken over levenslang leren (Leuker Leren, Leukere Lessen, Business Mapping, SOS Brein, SOS Taal, Edushock) en over het genie van Leonardo da Vinci (Het Leonardo Kompas). Serge ORNELIS (L&ad) Serge Ornelis is licentiaat in Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School, Brussel, 1989), Kandidaat in de Psychologie (RUGent, 1996) en Kandidaat in de Filosofie (KULeuven, 2005). In 1989 begon hij zijn loopbaan als officier bij de Artillerie. Al gauw werd hij geboeid door het menselijk aspect van leiding geven. In 1994 werd hij Trainer in Communicatie, Conflicthantering en Leiderschap, een vak dat hij nog steeds met hart en ziel beoefent, zowel binnen Defensie als voor privé- en andere overheidsorganisaties. Sedert 2008 is hij trainer-consultant voor L&ad. Daarnaast was hij tussen 1998 en 2005 opleidingsverantwoordelijke en opleider voor een langdurige opleiding Trainers in Communicatie en Leiderschap. In 2005 werd hij leidinggevende van het Departement People Skills (10 Trainer-consultants) van het Centre for Human Resources Development (CHRD) van Defensie om in 2008 projectverantwoordelijke te worden van de afdeling Training, Coaching & Consultancy van hetzelfde CHRD. Sedert mei 2010 leidt hij de interne bemiddelingsdienst van Defensie. Ir. Peter VANDERSCHAEGHE (MÖBIUS) Peter Vanderschaeghe is ingenieur in de Scheikunde- en Landbouwindustrieën (1987, UGent). Na een aanvullende opleiding Speciale Licentie Marketing aan de Vlerick Leuven Gent Management School (1988), werkte hij 4 jaar als voltijds medewerker bij de Dienst Industrieel Beheer. Zijn interesse- en onderzoeksgebieden liggen in de externe fysieke & logistieke distributie. Volgende jaren was hij werkzaam als consulent bij PriceWaterhouseCoopers waar hij zich specialiseerde om projecten rond Supply Chain Management. Sedert 1999 is hij partner bij MÖBIUS waar hij de consulting practice inzake fysieke distributie leidt. Prof. Ludo THEUNISSEN (UGent) Ludo Theunissen behaalde in 1976 het diploma van burgerlijk werktuigkundig ingenieur (UGent). Sedert 1986 is hij actief als docent en programmaleider in een aantal financiële programma s zoals Advanced Class in Credit Management, Financieel beleid, Investeringsanalyse,... aan de Universiteit Antwerp Management School (UAMS). In 1998 startte hij als docent aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie - opleiding Militaire Administrateurs. Sedert 2000 is hij gastprofessor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. In 2006 werd in het Instituut voor Kredietmangement vzw een ledenvereniging voor Kredietmanagers opgericht, waarvan hij voorzitter is. Daarnaast is hij ook nog actief als consultant op het vlak van bedrijfsfinanciering, financiële analyse en kredietmanagement bij Themasoft bvba. Hij is lid van het curatorium voor de opleidingen tot Certified Credit Manager in Nederland en Duitsland en treed ook geregeld op als gastdocent of spreker op symposia en congressen in binnen- en buitenland. Als expert voor Ex-Change en bestuurslid van Managers zonder Grenzen, voerde hij ook 2 missies uit in het zuiden (Burundi 2005 en Peru 2007). Hij publiceerde reeds menig artikel, vooral over kredietmanagement, in verschillende tijdschriften. Ir. Jan LAGAST (Forte) Jan Lagast behaalde in 1988 een diploma burgerlijk ingenieur elektronica en in 1990 een licentiaatdiploma in informatica, beiden aan de Universiteit Gent. Nadien volgde hij een managementopleiding aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Sinds 1990 legt Jan Lagast vanuit Forte de brug van de technologische ingenieurswereld naar communicatie en marketing. In 2012 werd Forte een managementadviesbureau dat technologiebedrijven helpt om een meer gefundeerde groei te realiseren.jan Lagast is niet alleen Management Advisor, maar hij is ook een befaamde keynote speaker op vlak van industriële marketing. 13

14 OPLEIDINGSCOMMISSIE INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS RESEARCH Prof. dr. ir. Stijn DE VUYST Stijn De Vuyst is burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (UGent, 1997) en doctor in de Ingenieurswetenschappen (UGent, 2005). Van 1998 tot 2012 was hij werkzaam, eerst als doctoraatsstudent en daarna als post-doctoraal medewerker, aan de vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Sinds Oktober 2012 is hij voltijds docent bij de vakgroep Technische Bedrijfsvoering en voorzitter van de opleidingscommissie verantwoordelijk voor de Masteropleiding Industrial Engineering and Operations Research en het postgraduaat Industrieel Beheer. Hij geeft cursussen over ondermeer simulatie, kwaliteitstechnieken en industriële statistiek. Zijn onderzoek spitst zich in het bijzonder toe op prestatie-analyse en het in rekening brengen van toevalsprocessen in modelleringsvraagstukken betreffende productie- en communicatienetwerken. Prof. dr. ir. Birger RAA Birger Raa is burgerlijk ingenieur Computerwetenschappen (UGent, 2001) en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (UGent, 2006). Tussen 2001 en 2007 was hij reeds aan de vakgroep Industrieel Beheer verbonden als assistent. Na het behalen van zijn doctoraat was hij van 2007 tot 2012 docent Supply Chain Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent. In 2013 keerde hij terug naar de vakgroep Industrieel Beheer, waar hij als hoofddocent instaat voor cursussen Productie- en Logistiek Beheer. Daarnaast is hij ook als deeltijds docent verbonden aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. In zijn onderzoek richt hij zich voornamelijk op het ontwikkelen van efficiënte rekenmethoden voor de optimalisatie van grootschalige, geïntegreerde planningsproblemen in de productie- en distributielogistiek. Prof. Dr. ir. Veronique LIMERE Veronique Limère behaalde het diploma Handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven (2004) en een MBA aan de Universiteit Hasselt (2005). Na een eerste ervaring in de bedrijfswereld is zij sinds augustus 2006 verbonden aan de vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent. Voor een periode van drie jaar ( ) werd zij gefinancierd door een fellowship van het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen (I.C.M.), en gedurende academiejaar was zij visiting researcher aan de H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology in de VS. In 2011 behaalde ze haar Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. Momenteel is zij als docent verbonden aan de vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Haar onderzoek richt zich voornamelijk tot de domeinen van Facility Logistics, Material Handling and Production Planning. Prof. Limère is lid van de Belgische vereniging in Operationeel Onderzoek (SOGESCI- B.V.W.B.) en van het internationale Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS). Veerle VAN BEVERSLUYS Veerle Van Beversluys is sinds juni 2004 werkzaam aan de vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent. Ze is er vakgroepsecretaresse en tevens programmasecretaresse voor de opleiding Bedrijfskundig ingenieur. 14

15 ROUTEBESCHRIJVING TECHNOLOGIEPARK ZWIJNAARDE Met de wagen Vanuit Gent Aan de Sterre neemt u de Kortrijkse Steenweg richting Oudenaarde. U blijft de N60 volgen voorbij de eerste verkeerslichten en over de brug over de ringvaart. U komt aan de tweede verkeerslichten op een rond punt waar u net voor het derde verkeerslicht terugdraait richting Gent. Rij na 100 m rechts de ingang van het Technologiepark UGent in. Op het Technologiepark zelf aan het rondpunt rechtdoor en dan de eerste afslag rechts, parkeerterrein oprijden, gebouw 903, (linker)ingang Departement of Industrial Management. E40: vanuit Brussel richting Brugge/Oostende Op snelweg E40 (Brussel/Oostende), neem richting E17 (Kortrijk) in Gent (klaverblad E17 en E40). E17: vanuit richting Kortrijk richting Antwerpen Op snelweg E17 (Antwerpen/Kortrijk), neem afrit 8 (Zevergem) en sla links af richting Gent N60. Na ongeveer 2 km (net voorbij de vierde verkeerslichten op een groot rond punt), rij rechts de ingang van het Technologiepark UGent in. Op het Technologiepark zelf aan het rondpunt rechtdoor en dan de eerste afslag rechts, parkeerterrein oprijden, gebouw 903 (linker)ingang Departement of Industrial Management. Met het openbaar vervoer Vanuit Gent centrum en Gent Sint-Pietersstation: neem tram 1 of 24 naar het Sint-Pietersstation. Neem vervolgens bus 70, 71 of 72 richting Zwijnaarde tot halte Bollenbergen, Tramstraat, Technologiepark. De reistijd is ongeveer 10 min. Deze bussen kunnen ook reeds vanaf het Zuid genomen worden. Meer informatie over de bus- en tramlijnen: 15

16 INFOAVOND er is een infoavond voorzien op de Campus Ardoyen, Technologiepark 903 te 9052 Zwijnaarde zie onze website voor de precieze data TOELATINGSVOORWAARDEN Burgerlijk, Bio-, Handels- of Industrieel Ingenieur 3 jaar bedrijfservaring slagen in voor een bekwaamheidsonderzoek TOELATINGSGESPREKKEN eind juni begin september LESSENROOSTER vrijdagnamiddag van uur tot uur vrijdagavond van uur tot uur zaterdagmorgen van 9.00 uur tot uur start lessen: eind september einde lessen: eind juni DE STAF Beheerscomité: prof. dr. Veronique LIMERE, prof. dr. El-Houssaine AGHEZZAF, prof. dr. ir. Birger RAA, prof. dr. ir. Stijn DE VUYST, prof. dr. ir. Hendrik VAN LANDEGHEM, prof. dr. ir. Filip GHEYSENS Programmasecretaresse: Veerle VAN BEVERSLUYS MEER INFORMATIE Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Technologiepark GENT-ZWIJNAARDE Tel: Fax: Website : /BedrijfskundigIngenieur 16

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES TRAINING COACHING ADVIES LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES 2015-2016 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Wetenschappers op de werkvloer. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com

Wetenschappers op de werkvloer. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Wetenschappers op de werkvloer Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Waar komen wetenschappers terecht op de arbeidsmarkt? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt, zeker ook

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Ontdek de wereld. met een diploma aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen @ Leuven

Ontdek de wereld. met een diploma aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen @ Leuven Ontdek de wereld met een diploma aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen @ Leuven Economische wetenschappen 4 Jan Limet 4 Tine Osaer 5 Geert Steurs 6 Alfons Vaes 7 Toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

CPM Nieuwsbrief December 2011. Voorwoord door Christine Van Velthoven: Technische profielen in good shape

CPM Nieuwsbrief December 2011. Voorwoord door Christine Van Velthoven: Technische profielen in good shape managing people meeting aspirations CPM Nieuwsbrief December 2011 CPM Insights 06 In deze nieuwsbrief: Technische profielen en T-Shape development 01 02 04 07 07 08 09 10 Voorwoord door Christine Van Velthoven:

Nadere informatie

INHOUD. Brief aan onze aandeelhouders 2. Activiteiten en Markt 5. Corporate Governance 11

INHOUD. Brief aan onze aandeelhouders 2. Activiteiten en Markt 5. Corporate Governance 11 JAARVERSLAG 2009 2 INHOUD Brief aan onze aandeelhouders 2 Activiteiten en Markt 5 Corporate Governance 11 Toelichting en analyse van de financiële positie en bedrijfsresultaten door het management 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

30 Jaar Beleidsinformatica

30 Jaar Beleidsinformatica Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 31 Nummer 1 (2005) 30 Jaar Beleidsinformatica Jan Vanthienen K.U.Leuven, FETEW, onderzoeksgroep LIRIS jan.vanthienen@econ.kuleuven.be Abstract Op dinsdag 11 oktober

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie JAARVERSLAG 2008 Met passie voor innovatie Financiële hoogtepunten 2008 Beknopte resultatenrekening 2008 2007 Afwijking Netto-opbrengst 19.852 15.899 24,9% Solutions 11.581 7.302 58,6% Professional Services

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION Kom leren van mensen met Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie de kennis én de ervaring EDUCATION 2 Kom met de Opleidingsadviseur STIMA EDUCATION Laurent Lejeune EDUCATION INTERACTIEVE

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking ---- mei augustus 2015 ---- N 2 ---- Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent VOSEKO magazine we link economic thinking Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] Wie vandaag

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

rotterdam school of management erasmus university parttime master bedrijfskunde 2015-2017 Voor mensen met Start 3 september

rotterdam school of management erasmus university parttime master bedrijfskunde 2015-2017 Voor mensen met Start 3 september rotterdam school of management erasmus university parttime master bedrijfskunde 2015-2017 2015ambitie Voor mensen met Start 3 september The business school that thinks and lives in the future Inzicht in

Nadere informatie

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n r

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module Academisch Schrijven 8 Module Strategie & Beleid 9 Module Sales- & Accountmanagement 10 Module Finance Management & Control

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie