voor wie werkt in de vastgoedsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor wie werkt in de vastgoedsector"

Transcriptie

1 driemaandelijks - jrg. 1 - nr. 4 - JUNI 2010 MAGAZINE voor wie werkt in de vastgoedsector Opleiding: Mijn werkmethode is er echt op vooruit gegaan. Logiesdecreet Frans voor beginners Commerciële opleiding

2 Paritair Comité 323 voor het beheer van gebouwen, de vastgoed makelaars en de dienstboden Het overlegorgaan met werkgeversorganisaties en vakbonden Voor vastgoedmakelaars en hun personeel vastgoedbeheerders en hun personeel huisbewaarders en onderhoudspersoneel in flatgebouwen dienstboden Een meer gedetailleerde omschrijving is te vinden op Sociaal Fonds 323 opgericht door het paritair comité 323 Voordelen eindejaarspremie arbeiders syndicale premie brugpensioen outplacement 2 de pensioenpijler Gratis opleiding eigen aanbod aan opleidingen vergoeding bij extern aanbod opleidingsprogramma s-op-maat incompanytrainingen

3 02 Ideale mix kennen & kunnen inhoud edito Experimenteren t Is niet te geloven, maar de zomer staat alweer voor de deur. De tijd vliegt als de zaken bewegen. En in onze sector bewegen ze volop. De begeleiding van dit sociaal fonds evolueert mee. Dit werkjaar hebben we bijvoorbeeld een outplacementsysteem opgezet: mensen die ontslagen worden, krijgen persoonlijke begeleiding naar een volgende job. Na de zomer borduren we met enkele nieuwe initiatieven verder op dit thema. Want we willen ook ontslagen voorkomen. Zo willen we experimenteren met een externe consultant die bemiddelt bij het zoeken naar een optimaal functioneren van werkgever en werknemer. Als objectieve buitenstaander zoekt hij met beide partijen een oplossing, op de werkvloer. Dit geeft een dubbel voordeel : de werknemer behoudt zijn job, de werkgever hoeft niet te investeren in een zoektocht naar een nieuwe medewerker en diens opleiding. Een tweede testproject in de pijplijn is een systeem van alternerend leren: schoolmoeë leerlingen combineren twee dagen school met drie dagen volwaardig werk in onze sector. Zo raken onze bedrijven aan vers talent en geef je kansen aan jongeren die anders verloren zouden zijn voor de arbeidsmarkt. Veel plannen, maar nu eerst even zomeren. Frans Dirix, ondervoorzitter We geven kansen aan jongeren die anders verloren zouden zijn voor de arbeidsmarkt. 06 Logiesdecreet nieuwe opleiding 08 Bedrijf in balans basiscursus 10 Materiaal ruiken, krassen 16 Energieprestatie Certificaat is het magazine van het Sociaal Fonds 323, Kortrijksesteenweg Gent - tel V.U.: Jan Jassogne - Redactie & Realisatie: f-twee, SOCIAAL FONDS 1

4 Om je beroep goed uit te oefenen, heb je aan klassieke kennis alleen niet genoeg. Je moet ook een aantal vaardigheden onder de knie hebben en bepaalde arbeidsattitudes tonen. Een ideale mix van kennen en kunnen, dus. In één woord spreekt men tegenwoordig van competenties. Het sociaal fonds kan je helpen om die competenties te ontwikkelen. Misschien kreeg je nog op de schoolbanken de tijden van alle onregelmatige Franse werkwoorden ingepompt. Proficiat. De vraag is alleen in hoeverre dat soort van theoretische kennis in je dagelijkse job van pas komt. Wie als conciërge of verkoper vaak met Franstalige mensen in contact komt, heeft wellicht meer aan een mondje praktisch conversatie- Frans en een sociale, vriendelijke houding. Goed presteren is dus evengoed een kwestie van kunnen als van kennen. De mix van kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om je job succesvol te doen, noemen ze tegenwoordig competenties. Sommige competenties zijn vakmatig: ze hebben vooral te maken met de expertise die je in een bepaalde functie nodig hebt. Andere competenties zijn meer algemeen. Ontwikkelen en bijspijkeren Typisch voor competenties is dat er een vervaldatum op zit. 2 SOCIAAL FONDS

5 competentienoden Wat je kent, maar vooral wat je kunt Werken aan de ideale mix Competenties moet je niet alleen aanleren, maar ook onderhouden. Daarom heeft het Sociaal Fonds een breed aanbod van permanente vormingen waarmee iedereen zijn competenties kan ontwikkelen en bijspijkeren. Ze hebben gemeen dat ze op vaardigheden en kennis gericht zijn. Een beginnerscursus Frans voor conciërges en onderhoudspersoneel zal bijvoorbeeld werken met praktische oefeningen zoals rollenspelen en een aantal sleutelzinnen, dingen die je veel in je werk zult tegenkomen. Bestaat de doelgroep uit vastgoedbeheerders, dan wordt er meer gefocust op hun eigen vakjargon. De schoolse theorie wordt wel opgefrist, maar dan in functie van wat je op de werkvloer nodig hebt. Op basis van een POP Het aanbod permanente vormingen en opleidingen van het Sociaal Fonds is natuurlijk breder dan dat. Er is de traditionele open training, bijvoorbeeld assertiviteitstraining. Er zijn de workshops waarin een trainer werkt rond vaardigheden als arbeidsattitude en verkoopstechniek. En er zijn ook projecten rond coaching voor bedrijven. Een nieuwkomer in het opleidingenaanbod vanaf najaar 2010 is een technische coaching on the job, waarbij een instructeur je op de werkvloer zelf komt bijscholen in bepaalde technieken. Het zijn niet alleen de werkgevers die met de competenties van hun medewerkers bezig zijn, maar ook de medewerkers zelf moeten over hun eigen competentienoden nadenken. Dat kan je bereiken via feedback over het dagelijks werk of via een systeem van meer formele functionerings- of evaluatiegesprekken. Die kunnen leiden tot een POP, een persoonlijk ontwikkelingsplan. In dat plan staat welke competenties de werknemer best nog verder kan ontwikkelen, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen. Meer info: Surf naar en klik op opleidingen voor meer uitleg over het aanbod van vormingen en trainingen van het Sociaal Fonds. Eind dit jaar zal er ook een e-learningplatform beschikbaar zijn, met elektronische leertrajecten. Wie is wie Aandacht voor competenties creëert een win-win situatie, vindt Walter Devlies. De werknemer werkt aan zijn vaardigheden, bouwt zelfvertrouwen op en groeit als persoon. De werkgever krijgt competitieve medewerkers die het beste uit hun talenten halen en die blij zijn dat het bedrijf hen die mogelijkheid biedt. Walter Devlies is een van de werkgeversvertegenwoordigers in de raad van bestuur van SF 323. kennis maken 3

6 kort de expert over Klein verlet Laatstejaars secundair Loopbaan in vastgoed Het Sociaal Fonds was voor de allereerste keer aanwezig op de Studie-informatiedagen, waar de laatstejaars secundair onderwijs kennismaken met studie- en beroepsmogelijkheden. Deze infobeurs vond plaats in de verschillende Vlaamse provincies. De leerlingen op de beurzen hadden vooral vragen over de beroepsmogelijkheden binnen de sector en de weg die ze daarvoor het beste volgen. Met het sectorconvenant engageert de vastgoedsector zich verder om kennis en expertise ter beschikking te stellen van scholen. Wanneer heeft u recht op klein verlet? We vroegen het aan expert Filip Tilleman, advocaat sociaal recht. Door het klein verlet kan een werknemer een of meerdere dagen afwezig zijn en zeer belangrijk: met behoud van loon. Hierbij kan het gaan om bepaalde familiale gebeurtenissen of staatsverplichtingen, zoals wanneer u wordt opgeroepen om te zetelen in een assisenjury. Let wel: dit geldt niet voor alle gebeurtenissen. Er is enerzijds een limitatieve lijst vastgelegd bij wet. Anderzijds kan van die lijst sectoraal worden afgeweken. In de positieve zin dan. Zo geeft de wet twee dagen vrij voor een Bij klein verlet ben je afwezig met behoud van loon. huwelijk, maar via CAO is dat in deze sector opgetrokken tot drie dagen. Belangrijk om weten is dat u ook tijdens de proefperiode en de opzeggingstermijn recht heeft op klein verlet. De proefperiode wordt hierdoor wel verlengd, de opzeggingstermijn niet. Nog een laatste opmerking: klein verlet is niet recupereerbaar zoals dat bij feestdagen het geval is. Doet uw kind zijn communie op een dag dat u niet werkt? Dan heeft u geen recht op een recupdag. De limitatieve lijst vindt u terug op > CAO s > Klein verlet surfers bezochten dit jaar de website Dat zijn er gemiddeld 29 per dag. En dat aantal blijft stijgen. Opleidingen En de lunch? Volg je een volledige dag opleiding en weet je niet of je in de buurt iets kan gaan eten? Geen nood: het Sociaal Fonds voorziet altijd een lunch tijdens de pauze. Meestal is dat een broodjeslunch. Daarvoor hoef je uiteraard niet te betalen. Reserveren is niet nodig. 4 SOCIAAL FONDS

7 Gezichten van het Fonds Mieke Thysebaert is niemand minder dan de vrouw die de eindejaarspremie op uw rekening stort. Zij regelt ook alle betalingen van het Fonds. Dat kan gaan om zowel de aankoop van balpennen, RSZ bijdragen en bedrijfsvoorheffing op de eindejaarspremies, maar bijvoorbeeld ook de terugbetalingen aan de personeelsleden die hebben deelgenomen aan een opleiding. Haar moeilijkste taak? Zorgen dat alle inkomsten mooi verdeeld worden over de pijlers van het Fonds. de vrouw van de premie Sluitingsweek Het Sociaal Fonds is gesloten van maandag 19 tot en met maandag 26 juli. Traditioneel de week van de Gentse Feesten. Er is ook geen permanentie voorzien. Post en mail wordt in de week nadien aan spoedtempo behandeld. Vakantiegeld? Verkeerd adres Wie vragen heeft over de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld, moet niet bij het Sociaal Fonds aankloppen. De juiste dienst? Dat is de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Deze federale openbare instelling van sociale zekerheid helpt je graag verder. Info of tel: Langdurige opleiding centen terug Werknemers die een langlopende vastgoedopleiding volgen bij een lokale SYNTRA, krijgen het nettobedrag van de factuur terugbetaald door het Sociaal Fonds. Concreet gaat het om de opleidingen vastgoedmakelaar, vastgoedexpert, vastgoedpromoter, vastgoedbeheerder en administratief vastgoedbediende. U hoort op de lokale SYNTRA campus wat u precies moet doen om uw factuur terugbetaald te krijgen. Info lokale SYNTRA campus, tel KORT 5

8 Nieuw: opleiding Logiesdecreet Dit voorjaar is het Fonds gestart met opleidingen over het nieuwe Logiesdecreet. Wij richten ons hiervoor tot de toeristische verhuurkantoren. Het decreet heeft de kwaliteitsverhoging van huurvakantiewoningen als streefdoel. Concreet betekent dit een verplichte aanmelding en liefst ook een vergunning van de vakantiewoningen. Daarbij horen vooral veel administratieve procedures en aanpassingen voor brandveiligheid, comfort en kwaliteit, legt Merel Windels uit. Zij verzorgt voor het Sociaal Fonds de opleidingen. We willen de sector voorbereiden en begeleiden bij de toepassing van deze nieuwe regelgeving. veel nieuwe regels Eindejaarspremie Fiche belastingen Arbeiders die een eindejaarspremie ontvangen bij het Sociaal Fonds, kregen dit voorjaar een fiche toegestuurd waarmee zij dit bedrag kunnen aangeven bij de belastingen. Heeft u de fiche nog niet ontvangen? Dan kan je bij het Fonds terecht voor een duplicaat. Dit duplicaat kunt u ook printen vanaf de website van de Federale overheidsdienst Financiën. Info Sociaal Fonds, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent Ideeënbus Heeft u een goed idee om nog meer bezoekers naar de website van het Fonds te lokken? Tips om de site gebruiksvriendelijker te maken? Of heeft u een nieuw thema voor de opleidingen of dit magazine? Alle ideeën zijn welkom via het contactformulier op de website, via mail of telefoon. 6 SOCIAAL FONDS

9 0 1 Vastgoed opleidingen nieuwe regels mede-eigendom. Mede-eigendom De nieuwe regels Jacques Wollaert is syndicus maar lesgeven zit hem in het bloed. Alle mensen bij mij op kantoor, hebben ooit nog les gekregen van mij, zegt hij trots. Zijn ervaring zal hij goed kunnen gebruiken bij de nieuwe opleiding die hij geeft: de nieuwe wet op de mede-eigendom. Die nieuwe wet is nog op de valreep door het parlement goedgekeurd en regelt voor zo n 1,2 miljoen appartementen met daarin een derde van de Belgische bevolking de medeeigendom. Elke makelaar of syndicus heeft ooit wel eens een medeeigenaar horen klagen over de hoge gemeenschappelijke lasten, over een andere mede-eigenaar, over onthoudingen en blanco-stemmen of over de volmachten zegt Jacques Wollaert. De nieuwe wet wil medeeigendom transparanter maken. En er is heel wat veranderd: van de rechtsgeldigheid van vergaderingen, de toegenomen verplichtingen van de syndicus tot het informeren van mogelijke kopers. De makelaar is nu ook betrokken partij bij de verkoop van mede-eigendom, dus moet ook hij de krachtlijnen van de nieuwe wet kennen. Opleidingen over mede-eigendom: zie pagina 15 Bedrijfsgebouwen Minder risico s? Wat doe je met bedrijfsgebouwen als je de risico s wil beperken? Verhuren, verkopen of het gebouw financieren via onroerende leasing? De cursus Onroerende Leasing brengt duidelijkheid. Lesgever Filip Indigne: Bij de aankoop of oprichting van bedrijfsgebouwen kan onroerende leasing een moderne, budgetvriendelijke en fiscaal aantrekkelijke financieringstechniek zijn. Uiteraard blijft de bank hier een belangrijke informatiebron, maar het kan voor de vastgoedmakelaar een meerwaarde zijn om de klanten hierover zelf te adviseren. Tijdens deze cursus komen de voordelen van dit systeem uitgebreid aan bod, zoals de btw-recuperatie, de mogelijkheid tot overdracht, eventuele overheidssteun Een ding staat vast. Net als vastgoed, is onroerende leasing een zeer complex verhaal. Maar wel één met zeer veel flexibiliteit. Onroerende leasing: zie pagina 15 UIT EERSTE HAND 7

10 0 2 Balansanalyse Met gezond verstand kom je al een heel eind. Bedrijf in balans Het is niet omdat je geen winst maakt, dat je geen geld verdient. Een doordenkertje. Als bedrijfsleider of financiële medewerker heb je baat bij het begrijpen van de jaarrekening van de onderneming. Zo hou je een vinger aan de pols en kan je meestal correct inschatten of een bedrijf problemen mag verwachten, zegt consultant Hans Vanroose, gewezen directeur op de kredietafdeling van een bank. Met de basiscursus Balansanalyse start je vanaf nul. Je moet niet thuis zijn in boekhouden. Met gezond verstand kom je al een heel eind. We gaan dieper in op termen als liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit. Ook cash flow is belangrijk: zal een investeerder wel voldoende terugbetalingscapaciteit hebben om de schulden terug te betalen aan de financierder? Opleidingen Balansanalyse: zie pagina 15 8 SOCIAAL FONDS

11 0 3 Opleidingen communicatie hier een goed gevoel aan overhouden. Kennis cruciaal Voorkooprechten in Vlaanderen Vlaanderen telt tal van voorkooprechten. En de makelaar moet zijn cliënten daarover informeren weet docent en notaris Vandewiele uit Brugge. Als een begunstigde zijn voorkooprecht uitoefent, wordt hij de uiteindelijke koper en niet uw cliënt. Vandaar dat het uiterst belangrijk is dat de klant dit weet. De informatie over de voorkooprechten moet ook in de verkoopovereenkomst staan. Dat wordt al eens over het hoofd gezien. Tijdens de lessen komen alle decretale voorkooprechten aan bod, zoals in het kader van de Vlaamse wooncode en het decreet Natuurbehoud. Ook het voorkooprecht bij pacht komt aan bod. Andy Vandewiele: Een goede kennis van voorkooprechten is belangrijk en daar spelen diverse websites op in zoals www. vmsw.be. Handig, want zo vind je vele voorkooprechten terug. Voorkooprecht: zie pagina 15 De klagende klant Assertieve communicatie Wie krijgt er de volle lading als er iets fout loopt? De syndicus. Je hebt altijd mensen met klachten, weet zaakvoerder Tom Van Campenhout. De vraag is echter: hoe maak ik de mede-eigenaar duidelijk dat hij het verkeerd voor heeft én op het einde toch een goed gevoel overhoudt aan het gesprek? Omgekeerd, als de klacht terecht is: hoe kan ik de ontevreden medeeigenaar benaderen zonder dat hij het vertrouwen in de syndicus of de raad van beheer verliest? De cursus Assertieve communicatie toont de kneepjes van het vak. Eén van mijn medewerkers, een man van zestig, ging mee op cursus. Op het einde van de cursus vertelde hij dat hij blijkbaar al veertig jaar fout communiceert, lacht Tom Van Campenhout. Elke syndicus zou deze cursus moeten volgen. Echt waar. Assertieve communicatie: zie pagina 11 UIT EERSTE HAND 9

12 0 4 Opleidingen vastgoed Mijn werkmethode is er echt op vooruit gegaan. Opleiding in opleiding Commerciële basisopleiding Voelen, krassen Het materiaal bepaalt de waarde Elke Belg heeft een baksteen in de maag. Ook vastgoed expert Luk Aerts is druk in de weer om zijn eigen stek te bouwen. Welke materialen hij daarbij gebruikt? Daarin is hij een kenner. Niet alleen voor mijn eigen huis. Ook in mijn vak is materiaalkennis belangrijk, bijvoorbeeld voor waardebepalingen en plaatsbeschrijvingen. Elk materiaal heeft zo zijn eigen isolatiewaarde, brandveiligheid en andere eigenschappen. Niet altijd evident. Bovendien komen er altijd nieuwe materialen op de markt. Daarom volgde ik de technische praktijkopleiding Materiaal leer. Daarin krijg je info rond allerhande materialen zoals roofing, pvc-raamprofielen en leistenen. En dat gaat verder dan louter theorie, want je moet voelen, ruiken, krassen Materiaalleer: zie pagina 14 Net zoals zoveel andere pas afgestudeerden kan Cédric Chaudoir als nieuwe werknemer gratis opleidingen volgen bij het Sociaal Fonds 323. Om zijn opleiding af te ronden koos hij voor de commerciële opleidingen. Die lopen over meerdere dagen en elke dag heeft een specifiek thema, zoals basis commerciële training, telefonische prospectie,. Het zijn zeer praktijkgerichte opleidingen, met veel tips en concreet advies. Mijn werkmethode is er echt op vooruit gegaan. En wat mij heel erg geholpen heeft, was het contact met andere cursisten. Sommigen daarvan hadden zelfs al heel wat jaren ervaring. Vastgoedopleidingen: zie pagina 12 Hanenpoten? Leve de laptop! Notuleren met het klavier Notuleren met de laptop heeft heel wat voordelen. Heb je last van hanenpoten? Dat probleem is nu voorgoed van de baan. Je kan ook werken met sjablonen, waarin je op voorhand de namen van de gesprekspersonen zet, de agendapunten van de vergadering, de structuur Dat oogt zeer professioneel naar de klanten toe. En eens je de techniek onder de knie hebt, levert het een grote tijdswinst op. Greet De Baets past de techniek ook toe in haar vrije tijd: als vrijwilliger in de dorpsraad van Lembeke. Eén van haar eigen tips volgt ze steevast: altijd pen en papier meebrengen als back-up! Laptopnotuleren: zie pagina SOCIAAL FONDS

13 Persoonlijke ontwikkeling agenda Hoger rendement door zelfkennis We starten met een persoonlijkheidsvragenlijst die uw sterke eigenschappen en moeilijkheden, uw functioneren binnen een team en stress(fact)oren in kaart brengt. We linken deze aan praktische tips rond de uitbouw van uw kernkwaliteiten, communicatie- en interactiestijl en het ontwijken van valkuilen. -beheerders, -promotoren en -experten Docent: Julie Thevelin, consultant Duur: twee keer zes uur, van 9u30 tot 16u30 Waar: Antwerpen op vrijdagen 11 en 25 juni Leuven op donderdagen 17 en 24 juni Brussel op donderdagen 14 en 21 oktober Gent op maandagen 25 oktober en 8 november Telefoneren met slagkracht Assertieve communicatie U staat rechtstreeks of telefonisch in contact met klanten en krijgt wel eens de volle laag. U vraagt zich dan af: hoe bedaar ik die? Hoe overtuig ik de klant vriendelijk maar kordaat van de ware toedracht? Of hoe geef ik mijn ongelijk toe zonder het vertrouwen te schaden? Hoe belangrijk zijn hierbij de lichaamstaal en intonatie? Deze training reikt vaardigheden aan om op elk van deze situaties correct in te spelen. -beheerders, -promotoren en -experten Docent: Julie Thevelin, consultant Duur: drie keer drie uur Waar: Leuven op donderdagen 16 september (9u30 tot 12u30) en 30 september (9u30 tot 16u30) Antwerpen op dinsdagen 12 oktober (9u30 tot 12u30) en 19 oktober (9u30 tot 16u30) Knokke op donderdagen 25 november (9u30 tot 12u30) en 9 december (9u30 tot 16u30) Hoe gaat u aan de telefoon om met klanten, als eerste schakel tussen de klant en het kantoor? Hoe kan je iemand verder helpen als de dossierverantwoordelijke niet aanwezig is? Wat zegt u tegen klanten die ontevreden zijn of ongeduldig worden? Deze opleiding verschaft een reeks praktische antwoorden. -beheerders en -promotoren Duur: één lesdag van 10u tot 17u Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Gent op dinsdag 5 oktober Oostende op dinsdag 26 oktober Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Leuven op donderdag 7 oktober Antwerpen op vrijdag 19 november Omgaan met stress Wat is stress eigenlijk? Hoe gaat u deze stille spelbreker te lijf? En vooral: hoe stress voorkomen? De trainer tast eerst het fenomeen stress af in zowel het arbeidsveld als het privé-leven. Daarna toont de stresscoach-kinesist via ultramoderne apparatuur op welke manier uw lichaam op stressoren reageert. Met een onopvallende relaxatieoefening kan u snel uw stress onder controle krijgen. Voor conciërges en onderhoudspersoneel Docenten: Julie Thevelin, consultant (lessen 1 en 2) Maggy Vincke, kinesist-stresscoach (les 3) Duur: drie keer drie uur, van 14u tot 17u Waar: Antwerpen op dinsdagen 1, 8 en 15 juni Snellezen Dagelijks worden we overspoeld door mails, brieven, teksten, Hier leert u dubbel zo snel lezen, met tips voor het scannen en skimmen van teksten op papier en het scherm. Breng zelf enkele teksten, boeken en tijdschriften mee en doe onmiddellijk de proef op de som! -beheerders, -promotoren en -experten Docent: Lisa Lernout, Braintelligence Duur: drie keer drie uur Waar: Brugge op maandagen 7 juni (9u30 tot 16u30) en 21 juni (9u30 tot 12u30) Antwerpen op woensdagen 9 juni (9u30 tot 16u30) en 23 juni (9u30 tot 12u30) AGENDA 11

14 Commerciële training Informatica Telefonische prospectie Telefonisch prospecteren is moeilijk. Hoe pakt u dat aan? Wat kan u wel en beter niet zeggen? Deze korte opleiding verhoogt onmiddellijk uw slaagkansen. -beheerders en -promotoren Duur: één lesdag van 10u tot 17u Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Mechelen op donderdag 24 juni Gent op dinsdag 28 september Oostende op donderdag 18 november Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Leuven op dinsdag 5 oktober Commerciële basistraining Deze tweedaagse basistraining wil uw persoonlijke commerciële vaardigheden verbeteren, om te scoren op plaatsen waar anderen dat niet kunnen. We helpen u met een stramien om de belangrijkste elementen tijdens het verkoopsproces op een logisch opgebouwde manier naar voor te brengen. Zowel inkopen als verkopen komen aan bod. -beheerders en -promotoren Duur: twee lesdagen, van 9u30 tot 17u Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Oostende op donderdagen 23 en 30 september Antwerpen op vrijdagen 1 en 8 oktober Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Hasselt op maandagen 15 en 22 november Sint-Niklaas op woensdagen 17 en 24 november Succesvol Verkopen Het verkoopgesprek staat centraal. U oefent uw gesprek na een grondige voorbereiding en leert vaardigheden die u helpen in te spelen op vragen van uw klanten. Bovendien krijgt u waardevolle feedback op uw gesprekken: wat kan u beter niet en beter wel zeggen? -beheerders en -promotoren Niveau: u hebt de basistraining gevolgd Duur: één lesdag van 9u30 tot 17u Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Kortrijk op dinsdag 15 juni Oostende op donderdag 21 oktober Antwerpen op vrijdag 22 oktober Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Hasselt op maandag 6 december Sint-Niklaas op woensdag 8 december Succesvol Inkopen Het inkoopgesprek staat centraal: hoe haalt u het beste een verkoopmandaat binnen? U oefent uw gesprek na een grondige voorbereiding en leert vaardigheden die u helpen in te spelen op vragen van uw klanten. Bovendien krijgt u waardevolle feedback op uw gesprekken: wat kan u beter niet en beter wel zeggen? -beheerders en -promotoren Niveau: u hebt de basistraining gevolgd Duur: één lesdag van 9u30 tot 17u Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Kortrijk op dinsdag 8 juni Oostende op donderdag 28 oktober Antwerpen op vrijdag 29 oktober Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Leuven op dinsdag 8 juni Hasselt op maandag 13 december Sint-Niklaas op woensdag 15 december De PC leren kennen U hebt nog nooit met een computer gewerkt en u wil de eerste stappen zetten in het computergebruik. Hier leert u een computer opstarten, werken met een muis, printer aansluiten, zelf mappen aanmaken, werken met programma s, kennismaken met Internet en mails Voor conciërges en onderhoudspersoneel Docent: Bit by Bit Duur: twee keer drie uur, van 13u30 tot 16u30 Waar: Antwerpen op maandagen 4 en 11 oktober Brugge op maandagen 4 en 11 oktober Oostende op donderdagen 7 en 14 oktober Brussel op vrijdagen 8 en 15 oktober Zoeken op internet Alles is te vinden op het internet. Maar waar? Op welke sites zoekt u best naar informatie over bepaalde onderwerpen of producten? Hoe vindt u het adres terug van de winkel waar u de laatste keer die speciale vernis kocht? Waar vindt u wegbeschrijvingen of telefoongidsen? Voor conciërges en onderhoudspersoneel Docent: Bit by Bit Duur: drie uur, van 13u30 tot 16u30 Waar: Antwerpen op maandag 25 oktober Brugge op maandag 25 oktober Oostende op donderdag 28 oktober Brussel op vrijdag 29 oktober 12 SOCIAAL FONDS

15 Talen agenda Laptopnotuleren in vergaderingen Zit u tijdens vergaderingen ook nog te notuleren op papier, om achteraf het verslag uit te tikken? Dan kunt u dankzij deze training een hoop tijd besparen door rechtstreeks op een laptop te notuleren. Voorwaarden zijn dat u blind of minstens vlot kan typen en ervaring hebt met notuleren op papier. Enige ervaring op laptop kan nuttig zijn maar is niet noodzakelijk. -beheerders, -experten en -promotoren Docent: Greet De Baets, communicatietrainer Duur: één lesdag, van 9u30 tot 16u30 Waar: Leuven op dinsdag 14 september Gent op donderdag 23 september Oostende op donderdag 7 oktober Antwerpen op donderdag 21 oktober Mailen (Outlook, Hotmail, ) voor beginners Hier leert u s versturen met verschillende programma s. Ook wordt dieper ingegaan op de werking van Outlook: nieuwe groepen en mappen aanmaken, berichten archiveren, contactpersonen bijwerken Voor conciërges en onderhoudspersoneel Docent: Bit by Bit Duur: drie uur, van 13u30 tot 16u30 Waar: Antwerpen op maandag 18 oktober Brugge op maandag 18 oktober Oostende op donderdag 21 oktober Brussel op vrijdag 22 oktober Telefoneren met slagkracht in het Frans Telefoneren met slagkracht is niet eenvoudig. En in een andere taal wordt het nog moeilijker. In deze lessenreeks leert u vlot telefoneren in het Frans. Komen o.a. aan bod: Hoe iemand verder helpen als de dossierverantwoordelijke niet aanwezig is? Wat zegt u tegen klanten die ontevreden zijn of ongeduldig worden? U krijgt een aantal standaardzinnen mee die u dagelijks zullen helpen. Breng zeker ook een aantal zinnen mee waarmee u zelf soms worstelt. Niveau: u heeft reeds een basiskennis Frans Docent: Lerian Nti Duur: vijf keer vier uur, van 9u tot 13u Waar: Brugge op vrijdagen 1, 8, 15, 22 en 29 oktober Frans voor beginners Aan de hand van praktische oefeningen zoals rollenspel en aangereikte sleutelzinnen leert u uzelf voorstellen, de weg wijzen, bezoekers informeren en begeleiden, reservaties maken Kortom de basis van communicatie in het Frans. Voor conciërges en onderhoudspersoneel Duur: vijf keer vier uur, van 13u tot 17u Docent: Lerian Nti Waar: Gent op maandagen 13, 20 en 27 september en 4 en 11 oktober Kortrijk op maandagen 18 en 25 oktober en 8, 15 en 22 november AGENDA 13

16 Vastgoed Plaatsbeschrijving Alle nieuwe huurovereenkomsten moeten een plaatsbeschrijving bevatten en deze moet worden geregistreerd. Maar ook bij de aanvang van werken kan een gedetailleerde plaatsbeschrijving een hoop ellende vermijden. In deze opleiding komen zowel de theorie als praktijkoefeningen aan bod. -beheerders en -experten Duur: vijftien uren Home staging Een aantrekkelijke presentatie van een woning trekt de aandacht van de kopers. Dergelijke woningen worden sneller verkocht tegen gemiddeld hogere prijzen. U krijgt praktijkvoorbeelden voorgelegd en krijgt tips over hoe u de huiseigenaar kunt motiveren om de gewenste aanpassingen te doen. Voor vastgoedbedienden en -bemiddelaars Docent: Ingrid van der Aa, Styling Concepts Group Duur: 1 lesdag, van 10u tot 17u Waar: Gent op dinsdag 15 juni Leuven op dinsdag 22 juni Conciërge: het beroep Waar kan u als conciërge terecht met uw vragen? En wanneer gaan mede-eigenaars over de schreef? Deze lessenreeks gaat dieper in op de wetgeving, uw takenpakket, loon, veiligheid... Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor iedereen Docent: Jacques Wollaert, syndicus Duur: drie keer drie uur, van 13u30 tot 16u30 Waar: Gent op donderdagen 23 en 30 september en 7 oktober Brussel op donderdagen 18 en 25 november en 2 december Materiaalleer Elk materiaal heeft andere voordelen én risico s. De opleiding maakt u wegwijs in dit doolhof. U leert materialen herkennen, schade opsporen, de juiste benamingen hanteren -beheerders, -promotoren en -experten Duur: vijf keer drie uur, van 13u tot 16u Docent: Docententeam Artesis Hogeschool Mechelen Waar: Mechelen op woensdagen 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober Docent: Walt De Pauw Waar: Antwerpen op dinsdagen 9 november (10u tot 13u), 16 en 23 november (10u tot 17u) Docent: Eddie Gaethofs Waar: Leuven op donderdagen 18 november (10u tot 13u), 25 november en 2 december (10u tot 17u) Praktijkschatting 80% van deze opleiding wordt besteed aan praktijkoefeningen: bezoek aan verschillende panden en opmaken van schattingsverslagen die vervolgens in groep worden besproken. Zo leert u ook van uw collegamakelaars en steekt u heel wat op over hoe u een schattingsverslag kan motiveren naar de opdrachtgever. -beheerders, -promotoren en -experten Duur: twintig uren Docent: Walt De Pauw Waar: Antwerpen op maandagen 20 september (9u tot 13u), 27 september en 4 oktober (9u tot 17u) Oostende op dinsdagen 5 oktober (9u tot 13u), 12 en 19 oktober (9u tot 17u) Docent: Eddie Gaethofs Waar: Leuven op vrijdagen 1 oktober (9u tot 13u), 8 en 15 oktober (9u tot 17u) Docent: Nicole Clerens Waar: Gent op dinsdagen 9, 16, 23, 30 november en 7 december (9u tot 13u) 14 SOCIAAL FONDS

17 Fiscaal en juridisch agenda Balansanalyse Laat de vennootschapsstructuur zware investeringen toe, zoals de aankoop van onroerend goed? Volstaat de rentabiliteit om de gevraagde kredieten op een vlotte manier te kunnen terugbetalen? Deze cursus geeft u een inzicht in de balans en resultatenrekening van een bedrijf. Nadien zal u veel beter de vragen van een bankier begrijpen. -beheerders en -promotoren Docent: Hans Vanroose, KMO-begeleider en ex-bankier Duur: twee lesdagen, van 9u tot 17u Waar: Antwerpen op donderdagen 23 september en 30 september Gent op woensdagen 13 en 20 oktober Genk op dinsdagen 30 november en 7 december Nieuwe wet op de Mede-eigendom: een overzicht voor de bemiddelaar Als vastgoedmakelaar hoeft u niet meteen alle kleine lettertjes van de nieuwe wet op de medeeigendom te kennen, maar een aantal wijzigingen zijn ook voor uw kantoor van belang: het verkrijgen van inlichtingen zoals bv. notulen, afrekeningen en balans vorige jaren, achterstallen, bewarend beslag, gerechtelijke procedures U verneemt het hier allemaal. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -promotoren die ook appartementen verkopen Docenten: Rob De Koninck, advocaat Jacques Wollaert, syndicus Duur: drie uur Waar: Sint-Niklaas op donderdag 10 juni van 9u tot 12u Brugge op maandag 14 juni van 14u tot 17u Hasselt op donderdag 24 juni van 14u tot 17u Onroerende leasing U krijgt een praktisch inzicht in de werking, de voor- en de nadelen van de onroerende leasing. Die biedt aan ondernemingen een vastgoedstructuur en een financiële hefboom die onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling van een vennootschap. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -promotoren Docent: Filip Indigne, IngLease Duur: drie uur Waar: Antwerpen op maandag 11 oktober, 14u tot 17u Brussel op vrijdag 29 oktober, 9u tot 12u Nieuwe wet op de Mede-eigendom: wat is nieuw Deze lessenreeks gaat dieper in op de belangrijkste wijzigingen waarmee u op een syndic-kantoor dagelijks te maken krijgt: inlichtingen over goedgekeurde werken, uitnodigen van de Algemene Vergadering en verhaaltermijn tegen haar beslissingen, oplevering gemeenschappelijke delen bij nieuwbouw, afgifte attesten, afhandeling schulden en derden beslag, aanpassing statuten Voor vastgoedbedienden en vastgoedbeheerders die dagelijks met mede-eigendom te maken krijgen. Docent: Jacques Wollaert, syndicus Duur: twee keer zes uur, van 10u tot 17u Waar: Gent op vrijdagen 3 en 10 september Antwerpen op woensdagen 15 en 22 september Oostende op vrijdagen 17 en 24 september Voorkooprechten Welke voorkooprechten zijn er? Wat is het verschil met het voorkeurrecht en met de onvervreemdbaarheidsclausule? U leert ook hoe en waar een en ander kan worden opgezocht en hoe die gegevens kunnen worden verwerkt in de verkoopovereenkomst. -beheerders en -promotoren Duur: drie uur Docent: notaris Ivo Vrancken Genk op maandag 27 september, 14u tot 17u Docent: notaris Andy Vandewiele Oostende op donderdag 30 september, 19u tot 22u Docent: notaris Patrick Knevels Antwerpen op maandag 18 oktober, 14u tot 17u Docent: notaris Jacques Hulsbosch Gent op dinsdag 26 oktober, 14u tot 17u AGENDA 15

18 U ZEGT? Energieprestatiecertificaat Rotswol en dubbel glas Het energieprestatiecertificaat toont aan hoe energiezuinig een woning is. Het principe is hetzelfde in de drie gewesten, met enkele verschillen in timing en aanpak Strijkijzers en koelkasten hebben al lang een energielabel, en ook van automodellen kan je makkelijk opzoeken hoe zuinig (en dus CO 2 -vriendelijk) ze zijn. Het energieprestatiecertificaat (EPC) doet hetzelfde voor woningen, in een schaal van 100 tot 0. Hoe lager, hoe minder energie de woning opslorpt, hoe beter! Het geeft de hoeveelheid energie aan die nodig is voor verlichting, verwarming, warm water en dies meer. De belangrijkste criteria zijn de isolatiewaarde, de energiecoëfficiënt en de ventilatie. De eigenaar moet het EPC laten opstellen door een erkende expert. Hij kan de vastgoedmakelaar ook machtigen om dit in zijn plaats te laten doen. Het certificaat is verplicht (alvast in Vlaanderen) voor elke woning die men verkoopt of verhuurt. Het blijft tien jaar geldig en bevat ook tips voor verbetering. Peggy Verzele (CIB): Dankzij dit certificaat krijgen kopers en huurders in één oogopslag een beeld van de energie-efficiëntie van een woning. Voor de vastgoedsector is de impact van het EPC niet te onderschatten. Hoe duurder de energiekosten in de toekomst worden, hoe zwaarder deze factor zal doorwegen bij de koop- of huurprijs. 3 gewesten 3 certificaten De drie gewesten hebben het energieprestatiecertificaat op verschillende momenten en in verschillende faseringen ingevoerd, of ze zijn daar nog mee bezig. Het certificaat is nu al overal in België verplichte kost bij nieuwbouw en bij de meeste verbouwprojecten. In dit artikel beperken we ons tot vastgoedtransacties: verkoop of verhuur. Vlaanderen. Het Vlaams gewest beet de spits af. Het EPC (energieprestatiecertificaat) is er verplicht sinds 1 november 2008 bij de verkoop en sinds 1 januari 2009 bij de verhuur van woningen, appartementen en studio s. Studentenkamers met een individuele badkamer en keuken vallen ook onder de regeling, huurcontracten van minder dan twee maanden voor vakantiewoningen niet. Wallonië. In het Waals gewest is een PEB (performance energétique des bâtiments) sinds 1 juni 2010 nodig bij de verkoop van eengezinswoningen. Pas vanaf 2011 wordt dit certificaat ook verplicht bij de verkoop van appartementen en studio s en bij de verhuur van alle woningen. Brussel. Voor een vastgoedtransactie in het Brussels Hoofdstedelijke gewest zal het EPB-certificaat normaal in de loop van dit jaar verplicht worden. Meer info: Vlaams gewest: Waals gewest: Brussels Hoofdstedelijk gewest: 16 HET LAATSTE WOORD

19 Overzicht opleidingen Aalst Antwerpen Asse Brugge Brussel Genk Gent Halle Hasselt Knokke Kortrijk Leuven Mechelen Neerpelt Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Veurne totale duur pagina Conciërges & onderhoudspersoneel Omgaan met stress x 9u. 11 De PC leren kennen x x x x 6u. 12 Zoeken op internet x x x x 3u. 12 Frans voor beginners x x 20u. 13 Mailen (Outlook, Hotmail ) voor beginners x x x x 3u. 13 Conciërge x x 9u. 14 Vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en werkgevers Assertieve communicatie x x x 9u. 11 Hoger rendement door zelfkennis x x x x 12u. 11 Snellezen x x 9u. 11 Telefoneren met slagkracht x x x x 6u. 11 Telefonische prospectie x x x x 6u. 12 Commerciële basistraining x x x x 13u. 12 Succesvol verkopen x x x x x 6,5u. 12 Succesvol inkopen x x x x x x 6,5u. 12 Laptopnotuleren in vergaderingen x x x x 6u. 13 Telefoneren met slagkracht in het Frans x 20u. 13 Home staging x x 6u. 14 Praktijkschatting x x x x 20u. 14 Plaatsbeschrijving x x 15u. 14 Materiaalleer x 15u. 14 Balansanalyse x x x 14u. 15 Voorkooprechten x x x x 3u. 15 Onroerende leasing x x 3u. 15 Nieuwe wet mede-eigendom: overzicht voor de bemiddelaar Nieuwe wet mede-eigendom: wat is nieuw x x x 3u. 15 x x x 12u. 15 Gratis opleiding voor: alle werknemers van PC 323 alle werkgevers van PC 323 als minstens één van hun werknemers ook voor een opleiding ingeschreven is Inschrijven: via per post met bijgevoegd inschrijvingsformulier Contactgegevens: Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent, tel , fax Voor werkgevers: mogelijkheid tot vergoeding van gederfde arbeidsuren en terugbetaling van verplaatsingsvergoedingen van de werknemers

20 Kom snel kijken naar uw voordelen voor wie werkt in de vastgoedsector de open deur naar premies, aanvullend pensioen, gratis vorming en nog veel meer.

Hoe omgaan met stress?

Hoe omgaan met stress? driemaandelijks - jrg. 2 - nr.8 - JUNI 2011 MAGAZINE voor wie werkt in de vastgoedsector SUCCESOPLEIDING Hoe omgaan met stress? Droom-bied-woon: over online vastgoedveilingen Een extra pensioen Paritair

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR

TRAININGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR TRAINING COACHING ADVIES TRAININGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR AANBOD NAJAAR 2015 Bedrijfsvastgoed Kortlopende opleidingen vastgoed Topics voor de landmeter-expert Langlopende opleidingen vastgoed 050 40 30

Nadere informatie

Wegwijs voor ondernemende ontwerpers

Wegwijs voor ondernemende ontwerpers GIDS Inhoud 2 4 6 8 12 16 18 20 24 26 28 32 34 36 40 42 48 54 Wegwijs voor ondernemende ontwerpers Is ondernemen iets voor jou? Het ondernemingsplan In hoofd- of bijberoep? Ondernemingsvormen Stappenplan

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Time Management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Armoede op de werkvloer

Armoede op de werkvloer Armoede op de werkvloer Bijlage bij Vakbeweging nr. 767 10 oktober 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X Armoede

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Vlaamse overheid 2 Voorwoord Ik blijf de laatste tijd bij het lezen van de krant langer dan anders stilstaan bij de katern vacatures.

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN ONDERNEMEN IS netwerken, communiceren en onderhandelen ONDERNEMEN IS omgaan met externe factoren ONDERNEMEN

Nadere informatie

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN SOCIALE INCLUSIE SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN Jongeren aan het woord Project Jongerenambassadeurs van de Vlaamse Jeugdraad Jongerenambassadeurs Sociale inclusie pagina 1 > 39 INHOUD Jongerenambassadeurs

Nadere informatie

Waar haalt u uw financiële kennis vandaan?

Waar haalt u uw financiële kennis vandaan? over bewust omgaan met spaargeld Waar haalt u uw financiële kennis vandaan? KRISTEL DODION CONTENT COORDINATOR Via onze vernieuwde website houden we u up-to-date. P. 8-9 Zorgen voor financiële opvoeding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Wie wordt Energiekampioen 2012? Geert Versnick (Eandis) over KMO s en energie Van leerjongen tot general manager Jaargang 66 - oktober/november/december

Nadere informatie

Inspiratie voor uw loonadministratie & personeelsbeleid Deel 1

Inspiratie voor uw loonadministratie & personeelsbeleid Deel 1 15 ESSENTIËLE VRAGEN VOOR KMO'S Inspiratie voor uw loonadministratie & personeelsbeleid Deel 1 IN DEEL 1 01 Wat kan ik doen om mijn personeelskosten te verlagen? 02 Welke afspraken rond thuiswerk zet ik

Nadere informatie