CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG"

Transcriptie

1 CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG 36 e jaargang nr. 1 - mei 2015 Bestuur Voorzitter: Liefke Sinnema tel Vicevoorzitter: Helen Smit-Rosier tel Secretaris: Nelleke Stam tel Penningmeester: Simon de Ruijter tel rek.nr. NL12 RABO Cursussen: Wim Conijn tel Gastvrouwen/-heren: Léonie Bos tel Ouderenactiviteiten: Huib Lems tel Evenementen: Helen Smit-Rosier tel Gebouw en Beheer/ICT: Bert Poort tel Ondersteuning bestuur: Cursussen: Marleen Besteman tel Lies Lucas tel Helen Smit-Rosier tel Lezingen: Liefke Sinnema tel Ireen Goosens tel

2 Redactie: Eric Boeser tel Expositie: Ilmy van der Ster tel Klarisse Sobering tel Ouderenactiviteiten: Ria Wulfers tel Pauline Lems tel Evenementen: Virginia Doelwijt tel Gastvrouwen/-heren: Gerrie Gleijsteen tel Ria Vermeulen tel Kunstbus: Fleur Stringer tel Els Kamerbeek tel Job ter Steege tel Cursus/ledenadm.: Juul Seijlhouwer tel Technische dienst: Albert Houwer tel Henk Ausma tel Adres: t Brederode Huys Bloemendaalsestraatweg GE Santpoort-Zuid tel

3 EEN WOORD VOORAF Ongeveer 35 jaar geleden rond deze tijd fietste wijkagent Ben door het rustige, heel rustige groene dorp Santpoort-Zuid. Hier een babbel en daar een praatje, hier een probleem oplossend en daar een ruzie beslechtend. Het gaf bewoners een veilig gevoel, want je had altijd Ben achter de hand. Ben vond dat hier in dit dorp meer onderlinge contacten gelegd moesten worden. Hij was dus de man met visie en de echte initiatiefnemer tot wat later de Vereniging Santpoorts Belang werd. Ben maakte drie vrouwen en één man enthousiast en dit werkgroepje begon bij elkaar thuis te vergaderen of in de plaatselijke kroeg, destijds Het paard van Velsen geheten. Er moest een ontmoetingscentrum komen! In een verfblik bij de Kijkgrijp konden de bewoners van Santpoort-Zuid formulieren deponeren met hun wensen. Als eerste kwam hieruit Gymnastiek voor bejaarden ; nu heet het Meer bewegen voor ouderen. Om een lang verhaal kort te maken, de werkers van het eerste uur, met uitbreiding van drie nieuwe krachten, richtten een vereniging op en vonden een eigen honk in de goederenloods van Van Gend en Loos in het stationnetje. De naam werd t Praethuys de Zwijger. Op 11 oktober 1980 vond de officiële opening plaats met een gezellig dorpsfeest. Daarom viert de Vereniging Santpoorts Belang voor al haar 1200 leden op 10 oktober van dit jaar haar 35-jarig bestaan met een feest in 't Brederode Huys, de locatie waar de vereniging op Koninginnedag 1993 een nieuw en groter onderkomen vond. De verschillende werkgroepen anno 2015 hebben voor het komend seizoen een veelzijdig en prachtig programma voor in- en ontspanning weten samen te stellen. China staat dit jaar volop in de belangstelling met cursussen filosofie, geschiedenis en een workshop chinese hapjes. In deze hectische wereld is het heerlijk om te ontstressen. Nieuw zijn de mindfullness- en de diverse yogaworkshops waar u volledig tot rust komt. Verder zijn er maar liefst zeven kookteams actief om heerlijke maaltijden te bereiden voor de gasten van de Open Tafel. Maar Santpoorts Belang heeft nog veel meer te bieden. Op de website, en ook in dit programmaboekje, vindt u vast een interessante cursus of activiteit van uw keuze. Weet u hoe de aanmelding en de geldinning in de beginperiode van Santpoorts Belang tot stand kwam? Bij aanvang van iedere cursus moest de cursist eigenhandig het geld afdragen aan de voorzitter, die het opborg in een tupperware doosje. Maar men vergat wel eens geld mee te nemen, dus fungeerde de voorzitter vaak als incassobureau. Tegenwoordig kunt u zich online aanmelden voor een cursus of activiteit en de cursusgelden worden automatisch van uw rekening afgeschreven. Om aan een cursus of activiteit deel te nemen hoeft u geen lid te zijn van onze vereniging maar leden hebben wel voorrang (zie de spelregels elders in dit boekje). We stellen uw lidmaatschap echter wel zeer op prijs, want daarmee ondersteunt u onze vereniging. Tenslotte wil ik alle vrijwilligers lof toezwaaien. Samen maken en houden we 3

4 Santpoorts Belang krachtig en boeiend, een ontmoetingsplek om trots op te zijn, al 35 jaar lang! Tot ziens op de Open Dag op 22 augustus. Iedere bewoner van Santpoort-Zuid e.o. is welkom. Liefke Sinnema, voorzitter SPELREGELS Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten is het niet noodzakelijk lid te zijn van de Vereniging Santpoorts Belang, maar uw lidmaatschap wordt wel zeer op prijs gesteld. Door lid/medelid te zijn heeft u voorrang bij plaatsing, zoals dat in onze statuten is geregeld. Tevens hebt u inspraak in de te organiseren activiteiten en steunt u ons werk. Lid zijn geeft echter geen absolute garantie voor deelname aan de activiteiten. Het doorgaan van een activiteit is afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij te veel aanmeldingen hebben leden en vrijwilligers altijd voorrang boven nietleden. Bewoners van onze woongemeenschap Santpoort-Zuid hebben daarnaast voorrang op bewoners van buiten de woongemeenschap. Onder woongemeenschap Santpoort-Zuid wordt verstaan het verspreidingsgebied van het programmaboekje, zoals afgebeeld op het kaartje achterin dit boekje. Definitie van medelidmaatschap zoals omschreven staat in onze statuten (artikel 5.3 en 5.4): De vereniging kent het gezinslidmaatschap, waaronder is te verstaan een gecombineerd lidmaatschap voor het lid van de vereniging tezamen met zijn of haar echtgenote of echtgenoot of partner, met wie hij of zij samenwoont en zijn of haar inwonende kinderen beneden 18 jaar. Het gezinslidmaatschap geeft aan het medelid bij de toelating van de cursisten dezelfde voorkeur als aan leden. Ook voor leden geldt de volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. U kunt voor minimaal 8,- per jaar lid worden door het aparte aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap in te vullen. Als lid ontvangt u tevens onze Nieuwsbrief De Duivelssteen. De lidmaatschapsgelden worden de laatste werkdag van de maand juli geïncasseerd. Inschrijven: indien u zich hebt ingeschreven voor een cursus bent u in principe geplaatst; u krijgt geen bevestiging. Noteer een en ander onmiddellijk in uw agenda. Zij, die over een adres beschikken, krijgen een herinneringsmail voor aanvang van de cursus/activiteit. Het inschrijfformulier is slechts geldig voor één persoon; dit geldt ook voor de Kunstbus en de excursie(s). Wanneer de cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven is volgeboekt of bij gebrek aan animo is geannuleerd krijgt u hiervan tijdig bericht. 4

5 Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier met inachtneming van de voorrangsregels. Incasso van het cursusgeld vindt plaats op de laatste werkdag van de maand, voorafgaande aan de maand waarin de cursus aanvangt. Voor gespreide betaling kunt u contact opnemen met de penningmeester Simon de Ruijter (tel ). De aanschafkosten van de voorgeschreven boeken en/of materiaal voor cursussen zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Annuleren: u kunt uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus zonder kosten opzeggen. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. Wanneer er lessen uitvallen, worden deze (in overleg met de docent) zo mogelijk later ingehaald. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door haar georganiseerde activiteiten. Alle activiteiten worden (tenzij anders vermeld) gegeven in: t Brederode Huys Bloemendaalsestraatweg GE Santpoort-Zuid tel: OPEN DAG Presentatie cursussen nieuwe seizoen: ZATERDAG 22 AUGUSTUS 2015 Van 14:00-16:00 uur wordt in de Poorterszaal van t Brederode Huys een cursuspresentatie gehouden. U kunt dan kennismaken met een aantal van onze docenten. Ook kunt u vragen stellen over de inhoud van de cursussen en, waar mogelijk, inzage verkrijgen in het lesmateriaal. De docenten zijn graag bereid u alle gewenste informatie te verschaffen. Tevens kunt u uw inschrijfformulier nog inleveren. VAKANTIE Kerstvakantie t/m In de kerstvakantie worden er geen cursussen gegeven en is t Brederode Huys gesloten. 5

6 DIVERSEN Open tafel Samen eten vinden de meesten van ons gezellig. Enthousiaste vrijwilligers bieden u gedurende het seizoen op 16 vrijdagen een complete en gevarieerde maaltijd aan. COÖRDINATIE TIJD DATA OPGEVEN KOSTEN Pauline Lems vrijdag 17:00-20:00 uur 2015: 4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 18 december kerstdiner 2016: 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 8 en 22 april. dinsdag van 11:30-12:00 uur in t Brederode Huys, eventueel telefonisch ; afzeggen vóór donderdag 12:00 uur. 6,00 per maaltijd, exclusief drankjes, ter plaatse te voldoen. N.B. Vindt u koken leuk en wilt u eenmaal in de zes weken een kookploeg versterken, dan kunt u zich voor informatie wenden tot Pauline Lems, santpoortsbelang.nl Zondagmiddagpodium (Zomipo) Het zondagmiddagpodium presenteert voor senioren op verschillende podia in Velsen iedere 14 dagen van oktober tot en met april diverse muzikale optredens. Er staat dit seizoen 1 optreden gepland in 't Brederode Huys. We verwelkomen op 20 maart 2016 het Internationaal Dansensemble Paloina. Paloina is in 1971 opgericht om bekendheid te geven aan de schoonheid en veelzijdigheid van internationale folkloristische dans en muziek. Met eigen orkest en breed repertoire neemt Poloina een unieke plaats in de danswereld in. Paloina treedt op in binnen- en buitenland en is te zien op televisie. De voorstellingen van Zomipo worden tijdig aangekondigd op posters. Kaarten voor alle voorstellingen kunt u kopen bij onze gastvrouwen. Inloop Zondagmiddag De inwoners van woongemeenschap Santpoort-Zuid zijn elke tweede zondag van de maand van harte welkom in ons Brederode Huys. Vanaf half twee staan twee gastvrouwen klaar met koffie of thee. Er kan geklaverjast, gebridged, rummikub gespeeld of gekletst worden. Maar, als er belangstelling voor is, komen ook andere bordspellen of de sjoelbak tevoorschijn. Breiproblemen kunnen worden opgelost, evenals cryptogrammen. Voor een vriendelijke prijs staat er een borreltje koud en het biljart warm. 6

7 De gastvrouw kan u ook helpen met iets opzoeken op internet. De toegang is gratis en het is fijn als u ook komt, want voor deze middag geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De middag wordt altijd met een lekkere kop soep afgesloten. De gastvrouwen zijn: Ria Vermeulen tel nr Sjoukje Koetsenruijter tel.nr Biljarten Iedere dag is er tijdens openingstijden van t Brederode Huys gelegenheid tot biljarten. Er is slechts beperkte mogelijkheid voor vrij spelen, de voorkeur wordt gegeven aan vaste groepen. Het schema waarin vermeld wordt wanneer het biljart door een vaste groep bespeeld wordt zal opgehangen worden in de biljartzaal. N.B. Het is de bedoeling dat de biljarters zich elk jaar opnieuw voor het door hen gewenste dagdeel inschrijven. Indien er sprake is van te veel inschrijvingen worden de voorrangsregels toegepast. Eventueel wordt er geloot. Vrij biljarten zal alleen mogelijk zijn als t Brederode Huys geopend is en het biljart niet door een vaste groep bespeeld wordt. Er moet van de biljartklok gebruik gemaakt worden; de kosten daarvoor bedragen 1,00 per half uur. Na een half uur hebben eventuele wachtenden recht een half uur te spelen. Spelregels Biljart: Pikeren en masseren is niet toegestaan. Indien met eigen biljartballen gespeeld wordt dient u toch van de biljartklok gebruik te maken. Indien u schade toebrengt aan het biljart dient u dit te melden bij de gastvrouw. Extra activiteiten op de vrijdagmiddag In 2015/2016 zijn er nog meer activiteiten op de vrijdagmiddag. Hierover wordt u ingelicht via het prikbord, de website, de plaatselijke krant en onze Nieuwsbrief van november 2015 en februari Wel kunt u alvast de volgende data in uw agenda noteren: op 23 oktober 2015, in de herfstvakantie, zal er een film vertoond worden voor (groot)ouders en (klein)kinderen. Op 20 november, 29 januari en 25 maart zijn er ook filmvoorstellingen gepland. De aanvang is steeds om 14:00 uur en de entree is gratis. Het Santpoorts Dictee Wie wordt de eerste winnaar van het Santpoorts Dictee? In vele steden en dorpen in Nederland is het dictee al een jaarlijkse terugkerende traditie. Ook in Santpoort kunnen nu de potloden worden geslepen. Zondagmiddag 7 februari 2016 kunt u de uitdaging aangaan. U heeft dus nog ruim de tijd om u voor te bereiden op wel of niet koppelstreepjes, accenten, trema s en andere taalkundige valkuilen. In de nieuwsbrief van november volgen nadere mededelingen over inschrijven en spelregels. 7

8 EXCURSIE De jaarlijkse excursie vindt plaats op de derde donderdag van april, t.w.: 21 april Gegevens met betrekking tot het reisdoel e.d. verschijnen in de Duivelssteen van februari 2016 met ook daarbij het benodigde inschrijfformulier. SPREEKUUR BESTUUR Hebt u ideeën, wensen, klachten, vragen? Wij ontvangen u graag tijdens ons bestuursuur elke WOENSDAG VAN 09:00 TOT 10:00 UUR vanaf de eerste woensdag van september in t Brederode Huys. Er zijn op dat uur steeds enkele bestuursleden aanwezig die u graag te woord staan. VERVOER Onderstaand een overzicht van de vervoersmogelijkheden in de buurt: O.I.G.-vervoer, tel Lidmaatschap gewenst: 12,50 Bestemming binnen de gemeente: aanvraag 2 dagen van tevoren Bestemming buiten de gemeente: aanvraag 1 week van tevoren Vervoer voor bijv. mensen met een rollator O.V. Taxi Noord-Holland, tel Biosgroep; aanvraag van pas en informatie bij het W.M.O.-loket, Afd. Zorg en Ondersteuning Valys, tel Buitenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Aanvraag pas bij het W.M.O.-loket Buurtbus De buurtbus start op het station Overveen en rijdt via Bloemendaal, Santpoort- Zuid en Santpoort-Noord naar Haarlem, Delftplein (Kennemer Gasthuis Noord). Vervolgens rijdt de bus van Haarlem weer via dezelfde route terug via Santpoort, Bloemendaal naar Overveen. De buurtbus rijdt één keer per uur op maandag t/m vrijdag van 07:16 uur tot 17:16 uur, op zaterdag van 08:16 uur tot 16:16 uur. 8

9 PROGRAMMA OVERZICHT DAG BEWEGEN BEW nr. Blz dinsdag Dansen op internationale muziek 1 13 woensdag Fifty-Fit 2 13 woensdag Meer bewegen voor ouderen 3, 4 14 vrijdag Mensendieck 5, 6, 7 14 dinsdag Salsa 8, 9 15 donderdag Yoga 10,11,12,13 15 donderdag Flow Yoga 14, maandag Yoga en Pilates 16, donderdag Zumba dinsdag Fietsen en wandelen DAG CREATIEF CRE nr. Blz woensdag Naald en draad 1 18 maandag Spiralen 2 18 maandag Magische kubussen 3 19 dinsdag Patchwork voor gevorderden 4 19 donderdag Collage van zelfgeverfde stoffen 5 20 donderdag Sashiko voor beginners 6 20 dinsdag Beautiful Body 9 21 dinsdag Nana s vrijdag Vlechten met wilgentenen maandag Zilversmeden woensdag Astrologie en schilderen woensdag Portret- en modeltekenen dinsdag Schilderen 17, dinsdag Tekenen en schilderen dinsdag Japans keramiek workshop woensdag Japanse wenskaarten donderdag Vogels van papier-maché dinsdag Japans keramiek cursus donderdag Boekjes van melkpakken

10 DAG GEZONDHEID GEZ nr. Blz dinsdag Reanimatie 1 26 dinsdag Reanimatie, vervolg 2 27 dinsdag Reanimatie, vervolg voor vrijwilligers 3 27 vrijdag Oud-Indiase (Ayurvedische) voetmassage 5 28 maandag Hoofdmassage 6 28 maandag Handmassage 7 29 vrijdag Hoe te ontspannen 8 29 maandag Kruiden Workshop maandag Kruiden Cursus donderdag Geheugentraining maandag Mindfulness en stress release training vrijdag Mindfulness en stress release training DAG HOBBY EN VRIJE TIJD HEV nr. Blz maandag Maandagmiddagbridge 1 34 maandag Bridge vervolgcursus maandag Bridge vervolgcursus donderdag Bridge voor gevorderden donderdag Bridge voor gevorderden woensdag Bridgen 6, 7, 8 36 vrijdag Vrij bridgen 9 37 maandag Basiscursus digitale fotografie maandag Vervolgcursus digitale fotografie DAG INFORMATICA INF nr. Blz woensdag Computerhelpdesk 1 39 woensdag Orde op uw PC 2 39 woensdag Werken met ipad 3 40 woensdag Meer plezier met uw Android-tablet 4 40 woensdag Van camera naar album 5 40 donderdag Grip op je administratie en financiën 6, 7 41 DAG KUNST EN CULTUUR KEC nr. Blz vrijdag De 18 de eeuw 1 41 woensdag Filosofie 2 44 maandag Chinese Filosofie 3 45 dinsdag Klassieke Cultuur 4 45 vrijdag De Spaanse Burgeroorlog 5 46 maandag Chinese geschiedenis 6 46 woensdag Hitlers Financiers 7 47 woensdag Bijzondere Chinese vrouwen

11 donderdag Van Bakenes tot Burgwal 9 49 donderdag De Elta, een inleiding en een wandeling donderdag Santpoort-Zuid, inleiding/wandeling donderdag Duinweg en Vinkenbaan, inl./wandeling zaterdag Schoten op de fiets woensdag Herfstwandeling in Caprera woensdag Het landje van Gruijters woensdag De Brederoodse Beek dinsdag Verbeelding van emoties in de kunst dinsdag Jheronimus Bosch woensdag Geschiedenis van de fotografie, drieluik 20, woensdag De Haagse School 22, woensdag Bijzondere boeken: van dodenboek tot 24, pocketreeks woensdag Cinema Noir donderdag Genealogie voor beginners donderdag Zingen woensdag De 1e Wereldoorlog en zijn componisten vrijdag Componistenportret: Claudio Monteverdi vrijdag Luisteren naar klassieke muziek dinsdag Jazz maandag Levenstestament maandag Erfrecht woensdag Boeddhisme woensdag Boeddhisme DAG KOKEN EN PROEVEN KOK nr. Blz woensdag Koken voor mannen 1 65 woensdag Koken voor vrouwen 2 65 woensdag De Italiaanse keuken vrijdag De Italiaanse keuken vrijdag De Japanse keuken: Sushi 5 67 woensdag De Vietnamese keuken 6 67 woensdag De Thaise keuken 7 68 woensdag Dim Sum 8 69 woensdag Tapas vrijdag Tapas

12 DAG KUNST Blz Kunstbus 71 DAG LEZINGEN LEZ nr. Blz dinsdag Van Gogh actueel 1 72 dinsdag Die economen zijn zo gek nog niet 2 72 woensdag Laat je hersenen niet zitten 3 73 dinsdag Een wasprogramma van een week 4 73 dinsdag Antonio Vivaldi in Venetië 5 74 dinsdag Thomas Piketty 6 75 dinsdag De wondere wereld van de taal 7 75 dinsdag Bijzondere moderne museumarchitectuur 8 76 dinsdag De honingbij 9 76 dinsdag Pubers online: Zegen of zorg dinsdag André Kaart in gesprek met Maarten Mostert DAG TALEN TAL nr. Blz maandag Engels Conversatie 1, 2 78 vrijdag Frans Conversatie 3 79 vrijdag Frans Literatuur 4 79 vrijdag Met de Fransen in gesprek 5 80 vrijdag Conversazione italiana 6 80 vrijdag Italiaans voor beginners 7 81 donderdag Nederlands Poëzie 8 81 donderdag Nederlands Proza 9 82 maandag Schrijven donderdag Spaans voor beginners donderdag Spaans niveau donderdag Spaans niveau donderdag Spaans conversatie

13 CATEGORIE BEWEGEN Dansen op internationale muziek Cursusleiding Ans Tuinman 34 lessen Tijd/code dinsdag 10:00-11:30 uur BEW001 Aanvang Einde Kosten 105,00 Wekelijks kan er gedanst worden op internationale volksmuziek. Dit is muziek uit diverse landen, zoals uit Israël, Griekenland en Oost- en West- Europa en dus ook met verschillende stijlen. Het is een activiteit met aandacht voor de motoriek van de iets oudere dansers. Tussendoor is er tijd voor een kopje koffie en een praatje. U bent van harte welkom, ook zonder partner. Kortom, een gezellige ochtend voor iedereen die van dans en muziek houdt. Deze activiteit gaat alleen in de kerstvakantie niet door. Fifty-Fit Cursusleiding Cokky Bentvelsen 30 lessen Tijd/code woensdag 11:30-12:30 uur BEW002 Aanvang Einde Kosten 90,00 Voor fitte 50-plussers die op een gezellige manier willen werken aan verbetering van hun conditie, spierkracht, houding en lenigheid is er de Fifty-Fit. Na een warming-up volgt een serie oefeningen op muziek, waarna er verder wordt gewerkt aan versterking van romp-, arm- en beenspieren op de grond. Na een cooldown als afsluiting gaat u ontspannen en verkwikt naar huis. Graag een handdoek meenemen. 13

14 Meer bewegen voor ouderen Cursusleiding Cokky Bentvelsen 36 lessen Tijd/code woensdag 09:15-10:15 uur BEW003 Tijd/code woensdag 10:15-11:15 uur BEW004 Aanvang Einde Kosten 95,00 Bewegen heeft een goede invloed op de fysieke en mentale gezondheid. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie en balans verbeteren en bewegen heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet. Bewegen zorgt ervoor dat de dagelijkse activiteiten beter gaan en draagt bij tot het langer zelfstandig wonen. Senioren die actief zijn, vallen minder. Elke woensdagochtend kunt u in een ontspannen sfeer aan beweging doen. Bij deze gymnastiek wordt muziek gebruikt en er wordt ook gewerkt met materialen, zoals ballen, hoepels en kegels. Iedereen kan meedoen, ook als u minder goed ter been bent, omdat u gymt in uw eigen tempo en op uw eigen niveau, eventueel op een stoel. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken. De MBVO wordt gegeven door Cokky Bentvelsen, docent MBVO en oefentherapeut Mensendieck. Deze activiteit gaat alleen in de kerstvakantie niet door. Mensendieck Cursusleiding Rachid Mali 28 lessen Tijd/code vrijdag 09:00-10:00 uur BEW005 Tijd/code vrijdag 10:00-11:00 uur BEW006 Tijd/code vrijdag 11:00-12:00 uur BEW007 Aanvang Einde Kosten 90,00 Mensendieckgymnastiek is een bewegingsactiviteit voor iedereen die bewuster met z n lijf wil leren omgaan. De oefeningen zijn erop gericht de spieren en gewrichten efficiënter te gebruiken. Dat bewegen goed voor ons is en dat een onevenwichtige houding klachten kan veroorzaken weet iedereen, maar hoe u zich beweegt in uw dagelijkse bezigheden, daar bent u zich meestal niet van bewust. Vaak spant u veel meer spieren aan dan nodig tijdens uw werk, bij het klussen, tuinieren, huishoudelijk werk, enz. Of u tilt onbewust vanuit uw rug met gestrekte benen waardoor u de rug overbelast. We oefenen in groepen van maximaal 16 personen, zodat er voldoende ruimte is voor uw vragen en persoonlijke aandacht. Geen les op vrijdag 23 oktober

15 Salsa Cursusleiding André Gahrman en Tonka Barrera 1 les Tijd/code dinsdag 20:00-22:00 uur BEW008 Datum Kosten 6,00 1 les Tijd/code dinsdag 20:00-22:00 uur BEW009 Datum Kosten 6,00 Nooit meer langs de kant willen staan bij een beachparty of een ander feest, dan is dit je kans. Doe mee met deze Salsa Bootcamp en leer in één avond alle basispassen en ook nog wat leuke 'moves'. De ervaren docenten van Salsa Motion, bekend van Haarlem Station, maken er een feestje van. Het is verplicht om je als paar aan te melden (wel individueel inschrijven). Dus trek 'de stoute schoenen aan', kom van de bank, zoek een partner, schrijf in en swing. Yoga Cursusleiding Ineke Langedijk 30 lessen Tijd/code donderdag 09:15-10:15 uur BEW010 Tijd/code donderdag 10:30-11:30 uur BEW011 Tijd/code donderdag 12:30-13:30 uur BEW012 Tijd/code donderdag 13:45-14:45 uur BEW013 Aanvang Einde Kosten 90,00 Yoga wil niet zeggen dat je op je hoofd moet staan of naar je navel staren. De yogahoudingen of asana's die rustig, beheerst en in het eigen ademritme uitgevoerd worden, werken in op alle lichaamsdelen; ze versterken de spieren en gewrichten en maken de wervelkolom en het beenderstelsel veerkrachtig. Ze werken niet alleen in op de lichaamsbouw, maar ook op de inwendige organen, klieren en de zenuwen. De yoga-adem, die pranayama wordt genoemd, voorziet het lichaam van nieuwe levenskracht en helpt de geest onder controle te krijgen. Je voelt je daardoor rustig en het concentratievermogen wordt beter. Yogatekst: Zelfs al weerspiegelen boeken en geschriften veel kennis, de ware kennis komt alleen uit onszelf. Doe iets met dat stukje wereld dat je zelf bent. 15

16 Flow Yoga Cursusleiding Judith Woithe en Victoria Jagarnathsingh 32 lessen Tijd/code donderdag 18:00-19:00 uur BEW014 Tijd/code donderdag 19:00-20:00 uur BEW015 Aanvang Einde Kosten 96,00 Ben je op zoek naar balans, rust, een gezonder en flexibeler lichaam? Yoga geeft je een moment voor jezelf, een moment om de stilte in te gaan of juist actief met je lichaam aan het werk te gaan. Het mooie van yoga is dat het altijd geeft wat jij nodig hebt. Het maakt je bewust van jezelf en tegelijkertijd maak je ruimte in je lichaam en geest. De levensenergie 'prana' gaat weer stromen door je lichaam wat een vernieuwde energie geeft! Hierdoor ervaar je ruimte en rust en zal spanning uit je lichaam verdwijnen. Flow yoga is een yang (actief, krachtig, mannelijk) vorm van yoga en de Yin yoga is een yin (passief, zacht, vrouwelijk) vorm van bewegen. Om je lichaam en geest in balans te brengen kun je ontdekken welke yogavorm bij jou momenteel past. De elementen van Yin en Yang zijn beide in ons lichaam aanwezig maar soms kun je een overvloed van een bepaald element in je leven zijn gaan gebruiken. Daarbij geeft yoga je verdieping in je bewustzijn. Als het ware is yoga een meditatie door beweging! Het brengt je in het nu en opent dat wat gezien wil worden. Geen les op donderdag 17 december 2015 Yoga en Pilates Cursusleiding Astrid Peels 28 lessen Tijd/code maandag 09:00-10:00 uur BEW016 Tijd/code maandag 10:15-11:15 uur BEW017 Aanvang Einde Kosten 84,00 De beide disciplines Yoga en Pilates werken met verlenging van de spieren in combinatie met de juiste ademhaling. Daarbij geeft yoga mentale kracht en balans en werkt met energiecentra. De verschillende houdingen hebben een zuiverende en masserende werking op de organen. Pilates verbetert de motorische coördinatie doordat de oefeningen diverse malen worden herhaald en snel worden uitgevoerd. Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar. De oefeningen helpen mee om je hiervan bewust te zijn en evenwichtiger in het leven te staan. 16

17 Zumba Cursusleiding Wendy van der Lee 31 lessen Tijd/code donderdag 20:30-21:45 uur BEW018 Aanvang Einde Kosten 100,00 Zumba is een combinatie van fitness- en dansbewegingen op swingende latinmuziek. Salsa, Flamenco en Merengue, het komt allemaal voorbij. Elke les is een groot feest, hierdoor merk je er niets van dat je aan het sporten bent. Het kent geen moeilijke choreografie en is geschikt voor iedereen die van lekker swingen houdt. Tijdens de warming-up word je gelijk meegetrokken door de opzwepende muziekklanken uit Latijns-Amerika. Up-tempo en langzame ritmes wisselen elkaar af. Het lijkt alsof je bent beland in een zonnig land. Zumba werkt verslavend en vraagt om meer. Elke les garandeert een onvergetelijke workout. Met een brede glimlach zal je uitkijken naar de volgende les. Sporten is nog nooit zo leuk geweest en uiteraard is er na afloop nog tijd voor een lekker kopje koffie, thee of een glaasje fris! Geen les op donderdag 17 december 2015 en 3 maart 2016 Fietsen / wandelen Cursusleiding Hetty Collet 50 ochtenden Tijd/code dinsdag 10:00-12:00 uur BEW019 Aanvang Einde Kosten 0,00 Voor iedereen die graag wandelt of fietst, wordt er elke dinsdagmorgen om 10:00 uur verzameld rechts naast het stationsgebouw van Santpoort-Zuid. De fiets wordt hoofdzakelijk gebruikt om de verschillende startplaatsen voor de wandeling te bereiken. Het zijn vooral wandelingen in de duinen van Duin en Kruidberg en Kennemerduinen, maar ook Midden-Heerenduin, Elswout of Koningshof komen aan bod. Meestal zijn we tussen 12:00 en 12:30 uur weer thuis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen en een beetje conditie is wel gewenst. Deze wandelingen gaan het hele jaar door, behalve als het om 10:00 uur regent. Het is een gezonde en ook een leuke manier om je conditie op peil te houden. Voor deze activiteit behoeft u zich niet van tevoren aan te melden. 17

18 CATEGORIE CREATIEF Naald en Draad voor beginners en gevorderden Cursusleiding Liedeke van der Meer 14 lessen Tijd/code woensdag 20:00-22:00 uur CRE001 Aanvang Einde Kosten 84,00 Op deze handwerkavonden kunt u niet alleen de naainaald, maar ook de borduur-, haak- en breinaald ter hand nemen. U zou een jasje of rok kunnen naaien, een muts haken, een sjaal of trui breien, iets versieren met borduurwerk. Maar de verschillende technieken kunnen ook gecombineerd worden, zoals een zelfgemaakt kledingstuk versieren met borduurwerk of afwerken met haak- of breiwerk. De docente begeleidt ieder, zowel beginner als gevorderde, om een goed resultaat te bereiken. U werkt op uw eigen niveau en kiest zelf wat u wilt maken. Er zijn zes naaimachines aanwezig, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen machine meenemen. Als u het 'nuttige handwerken' jaren geleden hebt geleerd, maar lang niet gedaan, waarom zou u de draad niet weer oppakken? 2015: 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december 2016: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 2, 16 en 30 maart Spiralen Cursusleiding Jobina de Boer-Naeff 2 lessen Tijd/code maandag 13:30-16:00 uur CRE002 Aanvang Einde Kosten 18,00 Tijdens deze korte cursus maakt u deze ingewikkeld uitziende quilt. U werkt met een kant-en-klaar patroon zodat u direct aan de slag kunt. De techniek is paper piecing. Heeft u zelf geverfde stoffen, dan is dit een prachtige manier om ze te verwerken. De quilt wordt machinaal genaaid. Maar werkt u liever met de hand dan kan dat ook. Van tevoren krijgt u een beetje huiswerk zodat u op de eerste les meteen aan het werk kunt. Tijdens de cursus leert u de techniek en krijgt u voldoende informatie om de quilt thuis helemaal af te maken. Materialen en patroon zijn niet bij de les inbegrepen. Het patroon betaalt u op de les aan de docent. U ontvangt enige tijd van tevoren een materialenbriefje en instructies voor het huiswerk. Enige ervaring met patchwork en quilten is gewenst om tot een goed resultaat te komen. 18

19 Magische kubussen Cursusleiding Jobina de Boer-Naeff 2 lessen Tijd/code maandag 13:30-16:00 uur CRE003 Aanvang Einde Kosten 18,00 Deze quilt maakt u met 12 kleuren en een achtergrondkleur. Het patroon lijkt ingewikkeld, maar is dat niet. U naait op papier of dunne vlieseline. De quilt wordt bij voorkeur machinaal genaaid. Enige ervaring is gewenst om tot een goed resultaat te komen. Materialen zijn niet bij de les inbegrepen. Patronen, geprint op speciaal paper piecing papier dient u apart te betalen op de les aan de docent. Tijdens de cursus leert u de techniek en krijgt u voldoende informatie om de quilt thuis helemaal af te maken. U ontvangt enige tijd van tevoren een materialenbriefje en instructies voor het huiswerk. Enige ervaring met patchwork en quilten is gewenst om tot een goed resultaat te komen. Patchwork voor gevorderden 'voor elk wat wils' Cursusleiding Ineke Poort 8 lessen Tijd/code dinsdag 09:30-11:30 uur CRE004 Aanvang Einde Kosten 48,00 Als u de basistechnieken van het patchwork beheerst is het tijd voor iets anders. Tijdens deze cursus kunt u zelf bepalen, wat u wilt gaan maken. De een wil graag met de hand werken, de ander wil liever machinale technieken leren. Of u wilt traditionele technieken leren, of juist experimenteel aan het werk gaan. U kunt meerdere kleine werkstukken maken of een grote quilt. Er worden verschillende technieken aangedragen, waaruit een keuze wordt gemaakt, om daarmee klassikaal te werken. Als u liever individueel wilt werken, kan dat ook. De lessen zijn exclusief materiaalkosten. De basisbenodigdheden zijn naai- en tekengerei en verschillende katoenen stoffen (minimaal 6), ca.50 x 50 cm., die qua kleuren goed met elkaar combineren. Heeft u vragen dan kunt u de docent mailen: zie 2015: 13 en 27 oktober,10 en 24 november, 8 december 2016: 5 en 19 januari, 2 februari 19

20 Collage van zelf geverfde en bedrukte stoffen Cursusleiding Ineke Poort 3 lessen Tijd/code dinsdag 09:30-12:30 uur CRE005 Aanvang Einde Kosten 35,00 Deze cursus is voor beginners en gevorderden. Verschillende verf-, stempel- en afbindtechnieken worden tijdens de cursus behandeld. Degenen, die al eens een cursus stofverven hebben gedaan, kunnen nu weer andere technieken leren. Er wordt geverfd op katoen of, zo u wilt, op zijde. U gaat volop experimenteren en al deze experimenten kunt u gebruiken om een wandobject te maken. Ook hierin wordt u begeleid. Cursusbenodigdheden voor de eerste les: - minstens 2 m. soepele katoen - schaar - schort of oud overhemd - plastic of rubber handschoenen - plastic zakjes om de natte stoffen in te vervoeren 2016: 16 februari, 1 en 15 maart Sashiko - Japans quilten voor beginners Cursusleiding Marina Voorhoeve 4 lessen Tijd/code donderdag 13:30-15:30 uur CRE006 Aanvang Einde Kosten 35,00 Deze honderden jaren oude techniek uit Japan is van grote schoonheid en ontstaan uit pure noodzaak: het herstellen en verstevigen van textiel. Kleine rijgsteken in zich herhalende decoratieve patronen worden met een dikke katoenen draad aangebracht op kimono s, tassen, kussens, gordijnen, placemats. De mogelijkheden zijn eindeloos. U leert de patronen tekenen en op stof overbrengen, het oefenen van de steken en een werkstuk maken (tasje, kussen, placemat of loper). Voor de gevorderden is er de mogelijkheid een kimono of kort jasje te maken. Meenemen: liniaal (indien in bezit quiltliniaal), tekenpotlood en quiltvingerhoed (opstaand randje). Andere materialen zijn inclusief. 2015: 15 en 29 oktober, 19 november, 10 december 20

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015.

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015. Cursusprogramma 2014-2015 Voorwoord Altijd op vakantie naar Frankrijk, maar u beheerst de taal niet? Of altijd gedacht dat u meer creativiteit in u hebt, dan er uit komt? Bij ABZ bieden we diverse educatieve

Nadere informatie

PROGRAMMA 2 0 1 4 / 2 0 1 5

PROGRAMMA 2 0 1 4 / 2 0 1 5 KURSUSPROJEKT LOOSDRECHT PROGRAMMA 2 0 1 4 / 2 0 1 5 INSCHRIJVEN zaterdag 30 augustus 10.00-12.00 uur dinsdag 2 september 19.30-20.30 uur na deze data telefonisch bij de begeleiding Bezoek onze kraam op

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

pagina 18-21 Creativiteit en Beeldende kunst

pagina 18-21 Creativiteit en Beeldende kunst pagina 4-7 Talen Nederlands Engels Frans Spaans Italiaans Chinees pagina 8-11 Kunst, cultuur en muziek Kunstgeschiedenis Tweeluik Amsterdam Ontmoetingen met de Russische ziel Florence, Rome en Venetie

Nadere informatie

cursussen workshops activiteiten volwassenen jeugd

cursussen workshops activiteiten volwassenen jeugd cursussen workshops activiteiten volwassenen jeugd december 2014 colofon BESTUUR voorzitter Jacqueline Godijn tel. 06 5383 6363 / 525 1311 secretaris/vice-voorzitter Marijke Halberstadt tel. 06 4369 0609

Nadere informatie

Naarden/Bussum 2012 2013

Naarden/Bussum 2012 2013 Naarden/Bussum 2012 2013 Hulp en advies Vrijwilligerswerk Activiteiten in de buurt Met de programma s van: Naarden: Bellefleur, SCAN en De Schakel Bussum: Laarwijk, De Palmpit, Spieghelwijck, Uit-Wijk

Nadere informatie

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2014-2015

CURSUSAANBOD 2014-2015 CURSUSAANBOD 2014-2015 0 Het Activiteitencentrum, een plek waar mensen samen komen. Gevestigd in de oude huishoudschool, is het Activiteitencentrum een plek waar van alles gebeurt. Er worden o.a. cursussen

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Activiteitenprogramma en cursusaanbod Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin

Activiteitenprogramma en cursusaanbod Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin Activiteitenprogramma en cursusaanbod Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin Lezingen Voorstellingen Workshops Cursussen Films Literatuur Cultuur Mediawijsheid Creatief Talen Yoga september

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7 INHOUDSOPGAVE Welkom... 2 Informatie en Advies... 2 Praktische Diensten... 3 Hulp in en om huis... 3 De maaltijd... 4 Telefooncirkel de cirkel is weer rond... 5 Het Levensboek en Vertelkringen... 5 Maatje...

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

Heliomare dagbesteding locatie Aalsmeer Programma 2006-2007

Heliomare dagbesteding locatie Aalsmeer Programma 2006-2007 Inhoudsopgave Arbeidsmatige activiteiten Atelier Steengoed 3 Computer werkplaats 4 Interne dienstverleningsgroep 6 Internetcafé 8 Klein industrieel werk 9 Werkproject Pantar 10 Sport en ontspanning Bridge

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch 90 1926-2016 programma 2015-2016 s-hertogenbosch Daar blijf je bij! Algemene informatie Adres Volksuniversiteit en administratie Havensingel 24 5211 TX s-hertogenbosch. Telefoon: 073 614 11 20 E-mail:

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

Zomerfestival. Probeer s uit! 20 juli t/m 30 augustus 2014. Libertas Leiden-Radius-BplusC. www.libertasleiden.nl www.radiuswelzijn.nl www.bplusc.

Zomerfestival. Probeer s uit! 20 juli t/m 30 augustus 2014. Libertas Leiden-Radius-BplusC. www.libertasleiden.nl www.radiuswelzijn.nl www.bplusc. Zomerfestival Libertas Leiden-Radius-BplusC Probeer s uit! 20 juli t/m 30 augustus 2014 www.libertasleiden.nl www.radiuswelzijn.nl www.bplusc.nl Colofon Samenstelling Libertas Leiden Radius BplusC Eindredactie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Voorwoord. Design pag. 1 & 2 Chunky inspired by Frank Moritz

Voorwoord. Design pag. 1 & 2 Chunky inspired by Frank Moritz 1 Voorwoord Met onze identiteit onderscheiden we ons In de biologie kun je leren, dat mensen allemaal hetzelfde zijn. Iedereen bestaat uit hetzelfde materiaal en heeft dezelfde organen. Huid, botten, longen,

Nadere informatie

Cursusprogramma najaar 2013

Cursusprogramma najaar 2013 ruimte voor persoonlijke ontwikkeling Cursusprogramma najaar 2013 Open dagen 31 augustus & 1 september www.djoj.nl .. Welkom Open dag 31 augustus & 1 september 2013 kom dansen, mediteren, masseren, leren

Nadere informatie

Huisartsenpost HOV (spoedpost) Nistelrodenseweg 10, 5406PT Uden 0900-8860 (ziekenhuis Bernhove)

Huisartsenpost HOV (spoedpost) Nistelrodenseweg 10, 5406PT Uden 0900-8860 (ziekenhuis Bernhove) Huisartsenpraktijk Wolters en van Ravenswaay Afspraken: 272155 Spreekuren Volkel: Zonder afspraak: 08.15-09.00 u; Afspraakspreekuur: 10.00-11.30 u., 's middags alleen in overleg Spreekuren Odiliapeel:

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

welzijnopreceptgouda.nl

welzijnopreceptgouda.nl welzijnopreceptgouda.nl Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Mogelijk kamp je met allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. Je wilt er

Nadere informatie

thuisactief Profiteer van uw lidmaatschap Op weg naar een gezonde leefstijl Leer beter luisteren naar uw kind Wel zo gemakkelijk: diensten aan huis

thuisactief Profiteer van uw lidmaatschap Op weg naar een gezonde leefstijl Leer beter luisteren naar uw kind Wel zo gemakkelijk: diensten aan huis thuisactief Tijdschrift van de Ledenorganisatie Profiteer van uw lidmaatschap 3 augustus 2011 Op weg naar een gezonde leefstijl Leer beter luisteren naar uw kind Wel zo gemakkelijk: diensten aan huis Ledenorganisatie

Nadere informatie