CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG"

Transcriptie

1 CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG 36 e jaargang nr. 1 - mei 2015 Bestuur Voorzitter: Liefke Sinnema tel Vicevoorzitter: Helen Smit-Rosier tel Secretaris: Nelleke Stam tel Penningmeester: Simon de Ruijter tel rek.nr. NL12 RABO Cursussen: Wim Conijn tel Gastvrouwen/-heren: Léonie Bos tel Ouderenactiviteiten: Huib Lems tel Evenementen: Helen Smit-Rosier tel Gebouw en Beheer/ICT: Bert Poort tel Ondersteuning bestuur: Cursussen: Marleen Besteman tel Lies Lucas tel Helen Smit-Rosier tel Lezingen: Liefke Sinnema tel Ireen Goosens tel

2 Redactie: Eric Boeser tel Expositie: Ilmy van der Ster tel Klarisse Sobering tel Ouderenactiviteiten: Ria Wulfers tel Pauline Lems tel Evenementen: Virginia Doelwijt tel Gastvrouwen/-heren: Gerrie Gleijsteen tel Ria Vermeulen tel Kunstbus: Fleur Stringer tel Els Kamerbeek tel Job ter Steege tel Cursus/ledenadm.: Juul Seijlhouwer tel Technische dienst: Albert Houwer tel Henk Ausma tel Adres: t Brederode Huys Bloemendaalsestraatweg GE Santpoort-Zuid tel

3 EEN WOORD VOORAF Ongeveer 35 jaar geleden rond deze tijd fietste wijkagent Ben door het rustige, heel rustige groene dorp Santpoort-Zuid. Hier een babbel en daar een praatje, hier een probleem oplossend en daar een ruzie beslechtend. Het gaf bewoners een veilig gevoel, want je had altijd Ben achter de hand. Ben vond dat hier in dit dorp meer onderlinge contacten gelegd moesten worden. Hij was dus de man met visie en de echte initiatiefnemer tot wat later de Vereniging Santpoorts Belang werd. Ben maakte drie vrouwen en één man enthousiast en dit werkgroepje begon bij elkaar thuis te vergaderen of in de plaatselijke kroeg, destijds Het paard van Velsen geheten. Er moest een ontmoetingscentrum komen! In een verfblik bij de Kijkgrijp konden de bewoners van Santpoort-Zuid formulieren deponeren met hun wensen. Als eerste kwam hieruit Gymnastiek voor bejaarden ; nu heet het Meer bewegen voor ouderen. Om een lang verhaal kort te maken, de werkers van het eerste uur, met uitbreiding van drie nieuwe krachten, richtten een vereniging op en vonden een eigen honk in de goederenloods van Van Gend en Loos in het stationnetje. De naam werd t Praethuys de Zwijger. Op 11 oktober 1980 vond de officiële opening plaats met een gezellig dorpsfeest. Daarom viert de Vereniging Santpoorts Belang voor al haar 1200 leden op 10 oktober van dit jaar haar 35-jarig bestaan met een feest in 't Brederode Huys, de locatie waar de vereniging op Koninginnedag 1993 een nieuw en groter onderkomen vond. De verschillende werkgroepen anno 2015 hebben voor het komend seizoen een veelzijdig en prachtig programma voor in- en ontspanning weten samen te stellen. China staat dit jaar volop in de belangstelling met cursussen filosofie, geschiedenis en een workshop chinese hapjes. In deze hectische wereld is het heerlijk om te ontstressen. Nieuw zijn de mindfullness- en de diverse yogaworkshops waar u volledig tot rust komt. Verder zijn er maar liefst zeven kookteams actief om heerlijke maaltijden te bereiden voor de gasten van de Open Tafel. Maar Santpoorts Belang heeft nog veel meer te bieden. Op de website, en ook in dit programmaboekje, vindt u vast een interessante cursus of activiteit van uw keuze. Weet u hoe de aanmelding en de geldinning in de beginperiode van Santpoorts Belang tot stand kwam? Bij aanvang van iedere cursus moest de cursist eigenhandig het geld afdragen aan de voorzitter, die het opborg in een tupperware doosje. Maar men vergat wel eens geld mee te nemen, dus fungeerde de voorzitter vaak als incassobureau. Tegenwoordig kunt u zich online aanmelden voor een cursus of activiteit en de cursusgelden worden automatisch van uw rekening afgeschreven. Om aan een cursus of activiteit deel te nemen hoeft u geen lid te zijn van onze vereniging maar leden hebben wel voorrang (zie de spelregels elders in dit boekje). We stellen uw lidmaatschap echter wel zeer op prijs, want daarmee ondersteunt u onze vereniging. Tenslotte wil ik alle vrijwilligers lof toezwaaien. Samen maken en houden we 3

4 Santpoorts Belang krachtig en boeiend, een ontmoetingsplek om trots op te zijn, al 35 jaar lang! Tot ziens op de Open Dag op 22 augustus. Iedere bewoner van Santpoort-Zuid e.o. is welkom. Liefke Sinnema, voorzitter SPELREGELS Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten is het niet noodzakelijk lid te zijn van de Vereniging Santpoorts Belang, maar uw lidmaatschap wordt wel zeer op prijs gesteld. Door lid/medelid te zijn heeft u voorrang bij plaatsing, zoals dat in onze statuten is geregeld. Tevens hebt u inspraak in de te organiseren activiteiten en steunt u ons werk. Lid zijn geeft echter geen absolute garantie voor deelname aan de activiteiten. Het doorgaan van een activiteit is afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij te veel aanmeldingen hebben leden en vrijwilligers altijd voorrang boven nietleden. Bewoners van onze woongemeenschap Santpoort-Zuid hebben daarnaast voorrang op bewoners van buiten de woongemeenschap. Onder woongemeenschap Santpoort-Zuid wordt verstaan het verspreidingsgebied van het programmaboekje, zoals afgebeeld op het kaartje achterin dit boekje. Definitie van medelidmaatschap zoals omschreven staat in onze statuten (artikel 5.3 en 5.4): De vereniging kent het gezinslidmaatschap, waaronder is te verstaan een gecombineerd lidmaatschap voor het lid van de vereniging tezamen met zijn of haar echtgenote of echtgenoot of partner, met wie hij of zij samenwoont en zijn of haar inwonende kinderen beneden 18 jaar. Het gezinslidmaatschap geeft aan het medelid bij de toelating van de cursisten dezelfde voorkeur als aan leden. Ook voor leden geldt de volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. U kunt voor minimaal 8,- per jaar lid worden door het aparte aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap in te vullen. Als lid ontvangt u tevens onze Nieuwsbrief De Duivelssteen. De lidmaatschapsgelden worden de laatste werkdag van de maand juli geïncasseerd. Inschrijven: indien u zich hebt ingeschreven voor een cursus bent u in principe geplaatst; u krijgt geen bevestiging. Noteer een en ander onmiddellijk in uw agenda. Zij, die over een adres beschikken, krijgen een herinneringsmail voor aanvang van de cursus/activiteit. Het inschrijfformulier is slechts geldig voor één persoon; dit geldt ook voor de Kunstbus en de excursie(s). Wanneer de cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven is volgeboekt of bij gebrek aan animo is geannuleerd krijgt u hiervan tijdig bericht. 4

5 Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier met inachtneming van de voorrangsregels. Incasso van het cursusgeld vindt plaats op de laatste werkdag van de maand, voorafgaande aan de maand waarin de cursus aanvangt. Voor gespreide betaling kunt u contact opnemen met de penningmeester Simon de Ruijter (tel ). De aanschafkosten van de voorgeschreven boeken en/of materiaal voor cursussen zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Annuleren: u kunt uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus zonder kosten opzeggen. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. Wanneer er lessen uitvallen, worden deze (in overleg met de docent) zo mogelijk later ingehaald. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door haar georganiseerde activiteiten. Alle activiteiten worden (tenzij anders vermeld) gegeven in: t Brederode Huys Bloemendaalsestraatweg GE Santpoort-Zuid tel: OPEN DAG Presentatie cursussen nieuwe seizoen: ZATERDAG 22 AUGUSTUS 2015 Van 14:00-16:00 uur wordt in de Poorterszaal van t Brederode Huys een cursuspresentatie gehouden. U kunt dan kennismaken met een aantal van onze docenten. Ook kunt u vragen stellen over de inhoud van de cursussen en, waar mogelijk, inzage verkrijgen in het lesmateriaal. De docenten zijn graag bereid u alle gewenste informatie te verschaffen. Tevens kunt u uw inschrijfformulier nog inleveren. VAKANTIE Kerstvakantie t/m In de kerstvakantie worden er geen cursussen gegeven en is t Brederode Huys gesloten. 5

6 DIVERSEN Open tafel Samen eten vinden de meesten van ons gezellig. Enthousiaste vrijwilligers bieden u gedurende het seizoen op 16 vrijdagen een complete en gevarieerde maaltijd aan. COÖRDINATIE TIJD DATA OPGEVEN KOSTEN Pauline Lems vrijdag 17:00-20:00 uur 2015: 4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 18 december kerstdiner 2016: 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 8 en 22 april. dinsdag van 11:30-12:00 uur in t Brederode Huys, eventueel telefonisch ; afzeggen vóór donderdag 12:00 uur. 6,00 per maaltijd, exclusief drankjes, ter plaatse te voldoen. N.B. Vindt u koken leuk en wilt u eenmaal in de zes weken een kookploeg versterken, dan kunt u zich voor informatie wenden tot Pauline Lems, santpoortsbelang.nl Zondagmiddagpodium (Zomipo) Het zondagmiddagpodium presenteert voor senioren op verschillende podia in Velsen iedere 14 dagen van oktober tot en met april diverse muzikale optredens. Er staat dit seizoen 1 optreden gepland in 't Brederode Huys. We verwelkomen op 20 maart 2016 het Internationaal Dansensemble Paloina. Paloina is in 1971 opgericht om bekendheid te geven aan de schoonheid en veelzijdigheid van internationale folkloristische dans en muziek. Met eigen orkest en breed repertoire neemt Poloina een unieke plaats in de danswereld in. Paloina treedt op in binnen- en buitenland en is te zien op televisie. De voorstellingen van Zomipo worden tijdig aangekondigd op posters. Kaarten voor alle voorstellingen kunt u kopen bij onze gastvrouwen. Inloop Zondagmiddag De inwoners van woongemeenschap Santpoort-Zuid zijn elke tweede zondag van de maand van harte welkom in ons Brederode Huys. Vanaf half twee staan twee gastvrouwen klaar met koffie of thee. Er kan geklaverjast, gebridged, rummikub gespeeld of gekletst worden. Maar, als er belangstelling voor is, komen ook andere bordspellen of de sjoelbak tevoorschijn. Breiproblemen kunnen worden opgelost, evenals cryptogrammen. Voor een vriendelijke prijs staat er een borreltje koud en het biljart warm. 6

7 De gastvrouw kan u ook helpen met iets opzoeken op internet. De toegang is gratis en het is fijn als u ook komt, want voor deze middag geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De middag wordt altijd met een lekkere kop soep afgesloten. De gastvrouwen zijn: Ria Vermeulen tel nr Sjoukje Koetsenruijter tel.nr Biljarten Iedere dag is er tijdens openingstijden van t Brederode Huys gelegenheid tot biljarten. Er is slechts beperkte mogelijkheid voor vrij spelen, de voorkeur wordt gegeven aan vaste groepen. Het schema waarin vermeld wordt wanneer het biljart door een vaste groep bespeeld wordt zal opgehangen worden in de biljartzaal. N.B. Het is de bedoeling dat de biljarters zich elk jaar opnieuw voor het door hen gewenste dagdeel inschrijven. Indien er sprake is van te veel inschrijvingen worden de voorrangsregels toegepast. Eventueel wordt er geloot. Vrij biljarten zal alleen mogelijk zijn als t Brederode Huys geopend is en het biljart niet door een vaste groep bespeeld wordt. Er moet van de biljartklok gebruik gemaakt worden; de kosten daarvoor bedragen 1,00 per half uur. Na een half uur hebben eventuele wachtenden recht een half uur te spelen. Spelregels Biljart: Pikeren en masseren is niet toegestaan. Indien met eigen biljartballen gespeeld wordt dient u toch van de biljartklok gebruik te maken. Indien u schade toebrengt aan het biljart dient u dit te melden bij de gastvrouw. Extra activiteiten op de vrijdagmiddag In 2015/2016 zijn er nog meer activiteiten op de vrijdagmiddag. Hierover wordt u ingelicht via het prikbord, de website, de plaatselijke krant en onze Nieuwsbrief van november 2015 en februari Wel kunt u alvast de volgende data in uw agenda noteren: op 23 oktober 2015, in de herfstvakantie, zal er een film vertoond worden voor (groot)ouders en (klein)kinderen. Op 20 november, 29 januari en 25 maart zijn er ook filmvoorstellingen gepland. De aanvang is steeds om 14:00 uur en de entree is gratis. Het Santpoorts Dictee Wie wordt de eerste winnaar van het Santpoorts Dictee? In vele steden en dorpen in Nederland is het dictee al een jaarlijkse terugkerende traditie. Ook in Santpoort kunnen nu de potloden worden geslepen. Zondagmiddag 7 februari 2016 kunt u de uitdaging aangaan. U heeft dus nog ruim de tijd om u voor te bereiden op wel of niet koppelstreepjes, accenten, trema s en andere taalkundige valkuilen. In de nieuwsbrief van november volgen nadere mededelingen over inschrijven en spelregels. 7

8 EXCURSIE De jaarlijkse excursie vindt plaats op de derde donderdag van april, t.w.: 21 april Gegevens met betrekking tot het reisdoel e.d. verschijnen in de Duivelssteen van februari 2016 met ook daarbij het benodigde inschrijfformulier. SPREEKUUR BESTUUR Hebt u ideeën, wensen, klachten, vragen? Wij ontvangen u graag tijdens ons bestuursuur elke WOENSDAG VAN 09:00 TOT 10:00 UUR vanaf de eerste woensdag van september in t Brederode Huys. Er zijn op dat uur steeds enkele bestuursleden aanwezig die u graag te woord staan. VERVOER Onderstaand een overzicht van de vervoersmogelijkheden in de buurt: O.I.G.-vervoer, tel Lidmaatschap gewenst: 12,50 Bestemming binnen de gemeente: aanvraag 2 dagen van tevoren Bestemming buiten de gemeente: aanvraag 1 week van tevoren Vervoer voor bijv. mensen met een rollator O.V. Taxi Noord-Holland, tel Biosgroep; aanvraag van pas en informatie bij het W.M.O.-loket, Afd. Zorg en Ondersteuning Valys, tel Buitenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Aanvraag pas bij het W.M.O.-loket Buurtbus De buurtbus start op het station Overveen en rijdt via Bloemendaal, Santpoort- Zuid en Santpoort-Noord naar Haarlem, Delftplein (Kennemer Gasthuis Noord). Vervolgens rijdt de bus van Haarlem weer via dezelfde route terug via Santpoort, Bloemendaal naar Overveen. De buurtbus rijdt één keer per uur op maandag t/m vrijdag van 07:16 uur tot 17:16 uur, op zaterdag van 08:16 uur tot 16:16 uur. 8

9 PROGRAMMA OVERZICHT DAG BEWEGEN BEW nr. Blz dinsdag Dansen op internationale muziek 1 13 woensdag Fifty-Fit 2 13 woensdag Meer bewegen voor ouderen 3, 4 14 vrijdag Mensendieck 5, 6, 7 14 dinsdag Salsa 8, 9 15 donderdag Yoga 10,11,12,13 15 donderdag Flow Yoga 14, maandag Yoga en Pilates 16, donderdag Zumba dinsdag Fietsen en wandelen DAG CREATIEF CRE nr. Blz woensdag Naald en draad 1 18 maandag Spiralen 2 18 maandag Magische kubussen 3 19 dinsdag Patchwork voor gevorderden 4 19 donderdag Collage van zelfgeverfde stoffen 5 20 donderdag Sashiko voor beginners 6 20 dinsdag Beautiful Body 9 21 dinsdag Nana s vrijdag Vlechten met wilgentenen maandag Zilversmeden woensdag Astrologie en schilderen woensdag Portret- en modeltekenen dinsdag Schilderen 17, dinsdag Tekenen en schilderen dinsdag Japans keramiek workshop woensdag Japanse wenskaarten donderdag Vogels van papier-maché dinsdag Japans keramiek cursus donderdag Boekjes van melkpakken

10 DAG GEZONDHEID GEZ nr. Blz dinsdag Reanimatie 1 26 dinsdag Reanimatie, vervolg 2 27 dinsdag Reanimatie, vervolg voor vrijwilligers 3 27 vrijdag Oud-Indiase (Ayurvedische) voetmassage 5 28 maandag Hoofdmassage 6 28 maandag Handmassage 7 29 vrijdag Hoe te ontspannen 8 29 maandag Kruiden Workshop maandag Kruiden Cursus donderdag Geheugentraining maandag Mindfulness en stress release training vrijdag Mindfulness en stress release training DAG HOBBY EN VRIJE TIJD HEV nr. Blz maandag Maandagmiddagbridge 1 34 maandag Bridge vervolgcursus maandag Bridge vervolgcursus donderdag Bridge voor gevorderden donderdag Bridge voor gevorderden woensdag Bridgen 6, 7, 8 36 vrijdag Vrij bridgen 9 37 maandag Basiscursus digitale fotografie maandag Vervolgcursus digitale fotografie DAG INFORMATICA INF nr. Blz woensdag Computerhelpdesk 1 39 woensdag Orde op uw PC 2 39 woensdag Werken met ipad 3 40 woensdag Meer plezier met uw Android-tablet 4 40 woensdag Van camera naar album 5 40 donderdag Grip op je administratie en financiën 6, 7 41 DAG KUNST EN CULTUUR KEC nr. Blz vrijdag De 18 de eeuw 1 41 woensdag Filosofie 2 44 maandag Chinese Filosofie 3 45 dinsdag Klassieke Cultuur 4 45 vrijdag De Spaanse Burgeroorlog 5 46 maandag Chinese geschiedenis 6 46 woensdag Hitlers Financiers 7 47 woensdag Bijzondere Chinese vrouwen

11 donderdag Van Bakenes tot Burgwal 9 49 donderdag De Elta, een inleiding en een wandeling donderdag Santpoort-Zuid, inleiding/wandeling donderdag Duinweg en Vinkenbaan, inl./wandeling zaterdag Schoten op de fiets woensdag Herfstwandeling in Caprera woensdag Het landje van Gruijters woensdag De Brederoodse Beek dinsdag Verbeelding van emoties in de kunst dinsdag Jheronimus Bosch woensdag Geschiedenis van de fotografie, drieluik 20, woensdag De Haagse School 22, woensdag Bijzondere boeken: van dodenboek tot 24, pocketreeks woensdag Cinema Noir donderdag Genealogie voor beginners donderdag Zingen woensdag De 1e Wereldoorlog en zijn componisten vrijdag Componistenportret: Claudio Monteverdi vrijdag Luisteren naar klassieke muziek dinsdag Jazz maandag Levenstestament maandag Erfrecht woensdag Boeddhisme woensdag Boeddhisme DAG KOKEN EN PROEVEN KOK nr. Blz woensdag Koken voor mannen 1 65 woensdag Koken voor vrouwen 2 65 woensdag De Italiaanse keuken vrijdag De Italiaanse keuken vrijdag De Japanse keuken: Sushi 5 67 woensdag De Vietnamese keuken 6 67 woensdag De Thaise keuken 7 68 woensdag Dim Sum 8 69 woensdag Tapas vrijdag Tapas

12 DAG KUNST Blz Kunstbus 71 DAG LEZINGEN LEZ nr. Blz dinsdag Van Gogh actueel 1 72 dinsdag Die economen zijn zo gek nog niet 2 72 woensdag Laat je hersenen niet zitten 3 73 dinsdag Een wasprogramma van een week 4 73 dinsdag Antonio Vivaldi in Venetië 5 74 dinsdag Thomas Piketty 6 75 dinsdag De wondere wereld van de taal 7 75 dinsdag Bijzondere moderne museumarchitectuur 8 76 dinsdag De honingbij 9 76 dinsdag Pubers online: Zegen of zorg dinsdag André Kaart in gesprek met Maarten Mostert DAG TALEN TAL nr. Blz maandag Engels Conversatie 1, 2 78 vrijdag Frans Conversatie 3 79 vrijdag Frans Literatuur 4 79 vrijdag Met de Fransen in gesprek 5 80 vrijdag Conversazione italiana 6 80 vrijdag Italiaans voor beginners 7 81 donderdag Nederlands Poëzie 8 81 donderdag Nederlands Proza 9 82 maandag Schrijven donderdag Spaans voor beginners donderdag Spaans niveau donderdag Spaans niveau donderdag Spaans conversatie

13 CATEGORIE BEWEGEN Dansen op internationale muziek Cursusleiding Ans Tuinman 34 lessen Tijd/code dinsdag 10:00-11:30 uur BEW001 Aanvang Einde Kosten 105,00 Wekelijks kan er gedanst worden op internationale volksmuziek. Dit is muziek uit diverse landen, zoals uit Israël, Griekenland en Oost- en West- Europa en dus ook met verschillende stijlen. Het is een activiteit met aandacht voor de motoriek van de iets oudere dansers. Tussendoor is er tijd voor een kopje koffie en een praatje. U bent van harte welkom, ook zonder partner. Kortom, een gezellige ochtend voor iedereen die van dans en muziek houdt. Deze activiteit gaat alleen in de kerstvakantie niet door. Fifty-Fit Cursusleiding Cokky Bentvelsen 30 lessen Tijd/code woensdag 11:30-12:30 uur BEW002 Aanvang Einde Kosten 90,00 Voor fitte 50-plussers die op een gezellige manier willen werken aan verbetering van hun conditie, spierkracht, houding en lenigheid is er de Fifty-Fit. Na een warming-up volgt een serie oefeningen op muziek, waarna er verder wordt gewerkt aan versterking van romp-, arm- en beenspieren op de grond. Na een cooldown als afsluiting gaat u ontspannen en verkwikt naar huis. Graag een handdoek meenemen. 13

14 Meer bewegen voor ouderen Cursusleiding Cokky Bentvelsen 36 lessen Tijd/code woensdag 09:15-10:15 uur BEW003 Tijd/code woensdag 10:15-11:15 uur BEW004 Aanvang Einde Kosten 95,00 Bewegen heeft een goede invloed op de fysieke en mentale gezondheid. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie en balans verbeteren en bewegen heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet. Bewegen zorgt ervoor dat de dagelijkse activiteiten beter gaan en draagt bij tot het langer zelfstandig wonen. Senioren die actief zijn, vallen minder. Elke woensdagochtend kunt u in een ontspannen sfeer aan beweging doen. Bij deze gymnastiek wordt muziek gebruikt en er wordt ook gewerkt met materialen, zoals ballen, hoepels en kegels. Iedereen kan meedoen, ook als u minder goed ter been bent, omdat u gymt in uw eigen tempo en op uw eigen niveau, eventueel op een stoel. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken. De MBVO wordt gegeven door Cokky Bentvelsen, docent MBVO en oefentherapeut Mensendieck. Deze activiteit gaat alleen in de kerstvakantie niet door. Mensendieck Cursusleiding Rachid Mali 28 lessen Tijd/code vrijdag 09:00-10:00 uur BEW005 Tijd/code vrijdag 10:00-11:00 uur BEW006 Tijd/code vrijdag 11:00-12:00 uur BEW007 Aanvang Einde Kosten 90,00 Mensendieckgymnastiek is een bewegingsactiviteit voor iedereen die bewuster met z n lijf wil leren omgaan. De oefeningen zijn erop gericht de spieren en gewrichten efficiënter te gebruiken. Dat bewegen goed voor ons is en dat een onevenwichtige houding klachten kan veroorzaken weet iedereen, maar hoe u zich beweegt in uw dagelijkse bezigheden, daar bent u zich meestal niet van bewust. Vaak spant u veel meer spieren aan dan nodig tijdens uw werk, bij het klussen, tuinieren, huishoudelijk werk, enz. Of u tilt onbewust vanuit uw rug met gestrekte benen waardoor u de rug overbelast. We oefenen in groepen van maximaal 16 personen, zodat er voldoende ruimte is voor uw vragen en persoonlijke aandacht. Geen les op vrijdag 23 oktober

15 Salsa Cursusleiding André Gahrman en Tonka Barrera 1 les Tijd/code dinsdag 20:00-22:00 uur BEW008 Datum Kosten 6,00 1 les Tijd/code dinsdag 20:00-22:00 uur BEW009 Datum Kosten 6,00 Nooit meer langs de kant willen staan bij een beachparty of een ander feest, dan is dit je kans. Doe mee met deze Salsa Bootcamp en leer in één avond alle basispassen en ook nog wat leuke 'moves'. De ervaren docenten van Salsa Motion, bekend van Haarlem Station, maken er een feestje van. Het is verplicht om je als paar aan te melden (wel individueel inschrijven). Dus trek 'de stoute schoenen aan', kom van de bank, zoek een partner, schrijf in en swing. Yoga Cursusleiding Ineke Langedijk 30 lessen Tijd/code donderdag 09:15-10:15 uur BEW010 Tijd/code donderdag 10:30-11:30 uur BEW011 Tijd/code donderdag 12:30-13:30 uur BEW012 Tijd/code donderdag 13:45-14:45 uur BEW013 Aanvang Einde Kosten 90,00 Yoga wil niet zeggen dat je op je hoofd moet staan of naar je navel staren. De yogahoudingen of asana's die rustig, beheerst en in het eigen ademritme uitgevoerd worden, werken in op alle lichaamsdelen; ze versterken de spieren en gewrichten en maken de wervelkolom en het beenderstelsel veerkrachtig. Ze werken niet alleen in op de lichaamsbouw, maar ook op de inwendige organen, klieren en de zenuwen. De yoga-adem, die pranayama wordt genoemd, voorziet het lichaam van nieuwe levenskracht en helpt de geest onder controle te krijgen. Je voelt je daardoor rustig en het concentratievermogen wordt beter. Yogatekst: Zelfs al weerspiegelen boeken en geschriften veel kennis, de ware kennis komt alleen uit onszelf. Doe iets met dat stukje wereld dat je zelf bent. 15

16 Flow Yoga Cursusleiding Judith Woithe en Victoria Jagarnathsingh 32 lessen Tijd/code donderdag 18:00-19:00 uur BEW014 Tijd/code donderdag 19:00-20:00 uur BEW015 Aanvang Einde Kosten 96,00 Ben je op zoek naar balans, rust, een gezonder en flexibeler lichaam? Yoga geeft je een moment voor jezelf, een moment om de stilte in te gaan of juist actief met je lichaam aan het werk te gaan. Het mooie van yoga is dat het altijd geeft wat jij nodig hebt. Het maakt je bewust van jezelf en tegelijkertijd maak je ruimte in je lichaam en geest. De levensenergie 'prana' gaat weer stromen door je lichaam wat een vernieuwde energie geeft! Hierdoor ervaar je ruimte en rust en zal spanning uit je lichaam verdwijnen. Flow yoga is een yang (actief, krachtig, mannelijk) vorm van yoga en de Yin yoga is een yin (passief, zacht, vrouwelijk) vorm van bewegen. Om je lichaam en geest in balans te brengen kun je ontdekken welke yogavorm bij jou momenteel past. De elementen van Yin en Yang zijn beide in ons lichaam aanwezig maar soms kun je een overvloed van een bepaald element in je leven zijn gaan gebruiken. Daarbij geeft yoga je verdieping in je bewustzijn. Als het ware is yoga een meditatie door beweging! Het brengt je in het nu en opent dat wat gezien wil worden. Geen les op donderdag 17 december 2015 Yoga en Pilates Cursusleiding Astrid Peels 28 lessen Tijd/code maandag 09:00-10:00 uur BEW016 Tijd/code maandag 10:15-11:15 uur BEW017 Aanvang Einde Kosten 84,00 De beide disciplines Yoga en Pilates werken met verlenging van de spieren in combinatie met de juiste ademhaling. Daarbij geeft yoga mentale kracht en balans en werkt met energiecentra. De verschillende houdingen hebben een zuiverende en masserende werking op de organen. Pilates verbetert de motorische coördinatie doordat de oefeningen diverse malen worden herhaald en snel worden uitgevoerd. Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar. De oefeningen helpen mee om je hiervan bewust te zijn en evenwichtiger in het leven te staan. 16

17 Zumba Cursusleiding Wendy van der Lee 31 lessen Tijd/code donderdag 20:30-21:45 uur BEW018 Aanvang Einde Kosten 100,00 Zumba is een combinatie van fitness- en dansbewegingen op swingende latinmuziek. Salsa, Flamenco en Merengue, het komt allemaal voorbij. Elke les is een groot feest, hierdoor merk je er niets van dat je aan het sporten bent. Het kent geen moeilijke choreografie en is geschikt voor iedereen die van lekker swingen houdt. Tijdens de warming-up word je gelijk meegetrokken door de opzwepende muziekklanken uit Latijns-Amerika. Up-tempo en langzame ritmes wisselen elkaar af. Het lijkt alsof je bent beland in een zonnig land. Zumba werkt verslavend en vraagt om meer. Elke les garandeert een onvergetelijke workout. Met een brede glimlach zal je uitkijken naar de volgende les. Sporten is nog nooit zo leuk geweest en uiteraard is er na afloop nog tijd voor een lekker kopje koffie, thee of een glaasje fris! Geen les op donderdag 17 december 2015 en 3 maart 2016 Fietsen / wandelen Cursusleiding Hetty Collet 50 ochtenden Tijd/code dinsdag 10:00-12:00 uur BEW019 Aanvang Einde Kosten 0,00 Voor iedereen die graag wandelt of fietst, wordt er elke dinsdagmorgen om 10:00 uur verzameld rechts naast het stationsgebouw van Santpoort-Zuid. De fiets wordt hoofdzakelijk gebruikt om de verschillende startplaatsen voor de wandeling te bereiken. Het zijn vooral wandelingen in de duinen van Duin en Kruidberg en Kennemerduinen, maar ook Midden-Heerenduin, Elswout of Koningshof komen aan bod. Meestal zijn we tussen 12:00 en 12:30 uur weer thuis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen en een beetje conditie is wel gewenst. Deze wandelingen gaan het hele jaar door, behalve als het om 10:00 uur regent. Het is een gezonde en ook een leuke manier om je conditie op peil te houden. Voor deze activiteit behoeft u zich niet van tevoren aan te melden. 17

18 CATEGORIE CREATIEF Naald en Draad voor beginners en gevorderden Cursusleiding Liedeke van der Meer 14 lessen Tijd/code woensdag 20:00-22:00 uur CRE001 Aanvang Einde Kosten 84,00 Op deze handwerkavonden kunt u niet alleen de naainaald, maar ook de borduur-, haak- en breinaald ter hand nemen. U zou een jasje of rok kunnen naaien, een muts haken, een sjaal of trui breien, iets versieren met borduurwerk. Maar de verschillende technieken kunnen ook gecombineerd worden, zoals een zelfgemaakt kledingstuk versieren met borduurwerk of afwerken met haak- of breiwerk. De docente begeleidt ieder, zowel beginner als gevorderde, om een goed resultaat te bereiken. U werkt op uw eigen niveau en kiest zelf wat u wilt maken. Er zijn zes naaimachines aanwezig, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen machine meenemen. Als u het 'nuttige handwerken' jaren geleden hebt geleerd, maar lang niet gedaan, waarom zou u de draad niet weer oppakken? 2015: 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december 2016: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 2, 16 en 30 maart Spiralen Cursusleiding Jobina de Boer-Naeff 2 lessen Tijd/code maandag 13:30-16:00 uur CRE002 Aanvang Einde Kosten 18,00 Tijdens deze korte cursus maakt u deze ingewikkeld uitziende quilt. U werkt met een kant-en-klaar patroon zodat u direct aan de slag kunt. De techniek is paper piecing. Heeft u zelf geverfde stoffen, dan is dit een prachtige manier om ze te verwerken. De quilt wordt machinaal genaaid. Maar werkt u liever met de hand dan kan dat ook. Van tevoren krijgt u een beetje huiswerk zodat u op de eerste les meteen aan het werk kunt. Tijdens de cursus leert u de techniek en krijgt u voldoende informatie om de quilt thuis helemaal af te maken. Materialen en patroon zijn niet bij de les inbegrepen. Het patroon betaalt u op de les aan de docent. U ontvangt enige tijd van tevoren een materialenbriefje en instructies voor het huiswerk. Enige ervaring met patchwork en quilten is gewenst om tot een goed resultaat te komen. 18

19 Magische kubussen Cursusleiding Jobina de Boer-Naeff 2 lessen Tijd/code maandag 13:30-16:00 uur CRE003 Aanvang Einde Kosten 18,00 Deze quilt maakt u met 12 kleuren en een achtergrondkleur. Het patroon lijkt ingewikkeld, maar is dat niet. U naait op papier of dunne vlieseline. De quilt wordt bij voorkeur machinaal genaaid. Enige ervaring is gewenst om tot een goed resultaat te komen. Materialen zijn niet bij de les inbegrepen. Patronen, geprint op speciaal paper piecing papier dient u apart te betalen op de les aan de docent. Tijdens de cursus leert u de techniek en krijgt u voldoende informatie om de quilt thuis helemaal af te maken. U ontvangt enige tijd van tevoren een materialenbriefje en instructies voor het huiswerk. Enige ervaring met patchwork en quilten is gewenst om tot een goed resultaat te komen. Patchwork voor gevorderden 'voor elk wat wils' Cursusleiding Ineke Poort 8 lessen Tijd/code dinsdag 09:30-11:30 uur CRE004 Aanvang Einde Kosten 48,00 Als u de basistechnieken van het patchwork beheerst is het tijd voor iets anders. Tijdens deze cursus kunt u zelf bepalen, wat u wilt gaan maken. De een wil graag met de hand werken, de ander wil liever machinale technieken leren. Of u wilt traditionele technieken leren, of juist experimenteel aan het werk gaan. U kunt meerdere kleine werkstukken maken of een grote quilt. Er worden verschillende technieken aangedragen, waaruit een keuze wordt gemaakt, om daarmee klassikaal te werken. Als u liever individueel wilt werken, kan dat ook. De lessen zijn exclusief materiaalkosten. De basisbenodigdheden zijn naai- en tekengerei en verschillende katoenen stoffen (minimaal 6), ca.50 x 50 cm., die qua kleuren goed met elkaar combineren. Heeft u vragen dan kunt u de docent mailen: zie 2015: 13 en 27 oktober,10 en 24 november, 8 december 2016: 5 en 19 januari, 2 februari 19

20 Collage van zelf geverfde en bedrukte stoffen Cursusleiding Ineke Poort 3 lessen Tijd/code dinsdag 09:30-12:30 uur CRE005 Aanvang Einde Kosten 35,00 Deze cursus is voor beginners en gevorderden. Verschillende verf-, stempel- en afbindtechnieken worden tijdens de cursus behandeld. Degenen, die al eens een cursus stofverven hebben gedaan, kunnen nu weer andere technieken leren. Er wordt geverfd op katoen of, zo u wilt, op zijde. U gaat volop experimenteren en al deze experimenten kunt u gebruiken om een wandobject te maken. Ook hierin wordt u begeleid. Cursusbenodigdheden voor de eerste les: - minstens 2 m. soepele katoen - schaar - schort of oud overhemd - plastic of rubber handschoenen - plastic zakjes om de natte stoffen in te vervoeren 2016: 16 februari, 1 en 15 maart Sashiko - Japans quilten voor beginners Cursusleiding Marina Voorhoeve 4 lessen Tijd/code donderdag 13:30-15:30 uur CRE006 Aanvang Einde Kosten 35,00 Deze honderden jaren oude techniek uit Japan is van grote schoonheid en ontstaan uit pure noodzaak: het herstellen en verstevigen van textiel. Kleine rijgsteken in zich herhalende decoratieve patronen worden met een dikke katoenen draad aangebracht op kimono s, tassen, kussens, gordijnen, placemats. De mogelijkheden zijn eindeloos. U leert de patronen tekenen en op stof overbrengen, het oefenen van de steken en een werkstuk maken (tasje, kussen, placemat of loper). Voor de gevorderden is er de mogelijkheid een kimono of kort jasje te maken. Meenemen: liniaal (indien in bezit quiltliniaal), tekenpotlood en quiltvingerhoed (opstaand randje). Andere materialen zijn inclusief. 2015: 15 en 29 oktober, 19 november, 10 december 20

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Cursusaanbod 2014-2015

Cursusaanbod 2014-2015 Cursusaanbod 2014-2015 Cursus Engels voor op reis Voor wie? Voor iedereen die graag basiskennis wil opdoen van de Engelse taal. Werkwijze: In de lessen wordt aandacht besteed aan het spreken en de grammatica

Nadere informatie

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij 2017-2018 26-6-2017 Naam cursus/activiteit Locatie Cursustijd Duur Periode Start Schijndel - beweging + 20% Dru yoga maakt gebruik van toegankelijke,

Nadere informatie

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij 2017-2018 4-7-2017 Naam cursus/activiteit Locatie Cursustijd Duur Periode Start Schijndel - beweging + 20% Dru yoga maakt gebruik van toegankelijke,

Nadere informatie

** korting per aangebrachte cursist. CREATIEVE / WELLNESS VAKANTIE WEKEN VAN ARTFRIENDS 31 juli t/m 7 augustus 2010 7 t/m 14 augustus 2010

** korting per aangebrachte cursist. CREATIEVE / WELLNESS VAKANTIE WEKEN VAN ARTFRIENDS 31 juli t/m 7 augustus 2010 7 t/m 14 augustus 2010 Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een aantal cursussen en workshops kun je je individueel inschrijven. Voor die cursussen

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Welzijn Bloemendaal wenst u hele fijne feestdagen en een gezond en actief nieuwjaar toe!

Welzijn Bloemendaal wenst u hele fijne feestdagen en een gezond en actief nieuwjaar toe! Welzijn Bloemendaal wenst u hele fijne feestdagen en een gezond en actief nieuwjaar toe! Yoga U kunt zich nog aanmelden voor onze yogales op woensdagochtend. WANNEER: woensdag 09.30-10.30 uur KOSTEN: 250,-

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

WINTERBLOK

WINTERBLOK WINTERBLOK 0-0 WAT DOEN WE IN DE WINTER? Het mooie weer is weer voorbij en de blaadjes aan de bomen krijgen prachtige kleuren. Het wordt tijd om de binnen activiteiten te starten. Schrijf jij je ook weer

Nadere informatie

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

1. Sport na school voor groep 1 en Keenter Kidsclub voor groep 2 t/m Spelen met Taal voor groep 3. (max. 35 kinderen)

1. Sport na school voor groep 1 en Keenter Kidsclub voor groep 2 t/m Spelen met Taal voor groep 3. (max. 35 kinderen) 1. Sport na school voor groep 1 en 2 (max. 35 kinderen) Iedere dinsdag vanaf 13 januari tot aan de zomervakantie van 15.30 uur tot 16.30 uur Deze inschrijving is geldig voor blok 3, 4 en 5!!! Samen met

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

** korting per aangebrachte cursist

** korting per aangebrachte cursist Individuele en groeps deelname Voor een aantal cursussen en workshops kun je je individueel inschrijven. Voor die cursussen en workshops is een planning of de dagen van de week waarop de cursus/workshop

Nadere informatie

Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016

Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016 Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016 yoga Yoga Je leert de basis van Yoga. Het is meer dan alleen maar een uurtje ontspannen. Met yoga leer je de balans vinden tussen

Nadere informatie

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! Seizoen 2017-2018 U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September 2017 September 2018. Het kan zijn dat er wijzigingen

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Recreatief, creatief, sportief en workshops

Recreatief, creatief, sportief en workshops Recreatief, creatief, sportief en workshops t Binnenhuys De Meent 4 3833 EA Leusden U bent van harte welkom! t Binnenhuys: Dé plek voor recreatie, creativiteit, sport en workshops Voorwoord Midden in Leusden

Nadere informatie

Naschools activiteitenaanbod

Naschools activiteitenaanbod Naschools activiteitenaanbod Graafstroom, augustus 2011 Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van beide scholen, Met trots presenteer ik u het eerste naschoolse activiteitenaanbod van OBS De Overstap

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert:

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Met nu: De Sint met zijn creatieve Pieten Musical les Dans-activiteiten Handbal Sport en Fun (O.B) Kleuter muziek Prezi voor beginners Schrijf

Nadere informatie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie . Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind, per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie

Nadere informatie

VOORJAARSBLOK 2014-2015

VOORJAARSBLOK 2014-2015 VOORJAARSBLOK 04-05 WAT DOEN WE IN HET VOORJAAR? Dit is het boekje van het voorjaarsblok. Voorjaar? Maar het is toch winter? Het is inderdaad winter maar in de tijd dat dit blok loopt, beginnen ook de

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN DE EESTER SEPTEMBER 2017 NIEUW

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN DE EESTER SEPTEMBER 2017 NIEUW MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN DE EESTER SEPTEMBER 2017 NIEUW Data: 9 september 13:30 14 oktober 13:30 11 november 13:30 Data: vanaf 13 september wekelijks iedere woensdag ochtend WORKSHOP BUIKDANS door Alyza

Nadere informatie

CSPE GL 2014. bijlage 1. opdracht 1. verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed. PG-5016-b-14-1-b1 1 / 5 lees verder

CSPE GL 2014. bijlage 1. opdracht 1. verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed. PG-5016-b-14-1-b1 1 / 5 lees verder CSPE GL 2014 verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed bijlage 1 opdracht 1 PG-5016-b-14-1-b1 1 / 5 lees verder Sportcentrum Sports4All is een sportieve, sfeervolle plek om mensen te ontmoeten,

Nadere informatie

Rogstraat 22, 5361 GR Grave T 06 41 77 77 61. Cursusaanbod 2010-2011. Quiltkamer

Rogstraat 22, 5361 GR Grave T 06 41 77 77 61. Cursusaanbod 2010-2011. Quiltkamer Rogstraat 22, 5361 GR Grave T 06 41 77 77 61 info@an3na.nl www.an3na.nl Cursusaanbod 2010-2011 2011 Quiltkamer Alles voor patchwork & quilten Patchworkstoffen, materialen Cursussen, workshops BEE & little

Nadere informatie

Nieuwsbrief Yoga-Touch

Nieuwsbrief Yoga-Touch Nieuwsbrief Yoga-Touch Januari/Februari 2017 SUPER YIN-YANG WORKSHOP! Zaterdag, 4 februari, 14.00 17.00 uur Adres ; Pasteurweg 53, R veen W; www.yoga-touch.nl E; info@yoga-touch.nl www.facebook.com/studioyogatouch?fref=ts

Nadere informatie

EEN WEEK OM TOT JEZELF TE KOMEN AAN DE VOET VAN DE SPAANSE PYRENEEËN. Thema: In vertrouwen Zijn

EEN WEEK OM TOT JEZELF TE KOMEN AAN DE VOET VAN DE SPAANSE PYRENEEËN. Thema: In vertrouwen Zijn EEN WEEK OM TOT JEZELF TE KOMEN AAN DE VOET VAN DE SPAANSE PYRENEEËN Thema: In vertrouwen Zijn Yoga, meditatie, beeldend werken, stilte, de schoonheid van de natuur, samen zijn of alleen, in rust en met

Nadere informatie

Activiteitenfolder maart 2016

Activiteitenfolder maart 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder maart 2016 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (keuken sluit om 19.30 uur) Zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12 Gefeliciteerd! 3 Waarom dit boek? 3 Hoe gaat dit boek jou helpen? 3 Is er nog iets dat je moet weten voordat je verder leest? 4 Laatste loodjes 6 De agenda 6 Nu jij 9 Tot zover 12 Gefeliciteerd! Als je

Nadere informatie

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Bewegen voor 60+, gezond en gezellig! Voor 60-plussers is bewegen een noodzaak. Voor samen bewegen en natuurlijk de gezelligheid kunt u elke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Centrum voor BewustZijn

Nieuwsbrief. Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief Follow your it knows the way Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 1 28 januari 2016 Lieve mensen, In het Centrum voor BewustZijn hebben wij (Angela en Marjolein) onze krachten gebundeld.

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

18 20 20 17 CURSUSPROGRAMMA VOORJAAR www.volksuniversiteit-lisse.nl Arabisch startdatum starttijd lessen Arabisch voor beginners 1 wo 04 okt 19:00 15 Chinees Chinees 1 do 05 okt 18:45 12 Chinees 3 do 05

Nadere informatie

Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten. Ook voor u!

Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten. Ook voor u! Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten Ook voor u! 1 2 Inleiding Bewegen is natuurlijk goed voor lichaam en geest, maar betekent ook gezelligheid en veel sociale contacten. Bewegen is ook goed als je een

Nadere informatie

mindfulness workshop

mindfulness workshop mindfulness workshop 1 mindfulness workshop Deze workshop wordt gegeven om een indruk te krijgen wat mindfulness inhoudt. Ook kan worden gekeken in welke training de workshop als onderdeel kan worden ingezet,

Nadere informatie

Nieuwsbrief OOK Zandvoort september Programma Feestweek OOK Zandvoort

Nieuwsbrief OOK Zandvoort september Programma Feestweek OOK Zandvoort Nieuwsbrief OOK Zandvoort september 2012 Vijf jaar geleden werd het gebouw aan de Flemingstraat 55 geopend. Steunpunt OOK Zandvoort wil dit graag vieren. We nodigen de inwoners van Zandvoort uit om bij

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten november 2016

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten november 2016 Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten november 2016 ONTMOETING De Carré DOORLOPEND AANBOD In De Stip kan u ook terecht in onze ontmoetingsplaats, De Carré, elke weekdag open van 14u tot

Nadere informatie

5 dagen creatieve workshops

5 dagen creatieve workshops 5 dagen creatieve workshops beeldhouwen in steen - edelsmeden boetseren met klei - mixed media Beeldhouwen in steen "De trage geduldige steen. Het denken dat even stopt. Alleen nog maar aanwezig zijn.

Nadere informatie

Het Dansende dierenbos

Het Dansende dierenbos Het Dansende dierenbos Kinder-yoga op muziek Jasper Merle & Hester van Toorenburg SPECTRUM over yoga, kinderen & dit boek In Het dansende dierenbos komen dieren, muziek en yoga samen. Er kan worden gedanst,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad Alzheimercafé 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1 Contact: Mevrouw M. de Leeuw Aquarelleren club Donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Vrijdagmorgen

Nadere informatie

7 HEERLIJKE ONTSPANNINGSOEFENINGEN

7 HEERLIJKE ONTSPANNINGSOEFENINGEN 7 HEERLIJKE ONTSPANNINGSOEFENINGEN VOOR THUIS OF OP JE WERK Kom tot rust met deze eenvoudige ontspanningsoefeningen Door te ontspannen krijgt je lichaam de mogelijkheid om zich te herstellen van de dagelijkse

Nadere informatie

Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert

Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert Inleiding Van harte welkom in De Bloemschevaert. In dit boekje vindt u een overzicht van al onze activiteiten. Bij elke activiteit staat kort

Nadere informatie

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Bij LeS-Lokaal kun je (weer) ervaren hoe het is om te leren. LeS staat voor Leren En Samen doen. Iedereen is gewoon student en alle lessen zijn gratis te volgen. Persoonlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2016 / 2017

CURSUSAANBOD 2016 / 2017 CURSUSAANBOD 2016 / 2017 Uitgave van: Stichting Dorpshuis Het Trefpunt Juni 2016 1 Contactpersonen: Trijntje van Altena-Boes Kerkbuurt 3 tel.: 601690 Margreet van Altena Kerkbuurt 107 tel.: 601911 Geertje

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie

Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie . Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie

Nadere informatie

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt Transvaal Activiteiten- en ondersteuningsprogramma Elke facet telt Welkom Welkom Woont u in de buurt van WZH Transvaal en heeft u behoefte aan sociale contacten of een zinvolle invulling van uw dag? Dan

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

CURSUSSEN WORKSHOPS LEZINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN

CURSUSSEN WORKSHOPS LEZINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN CURSUSSEN WORKSHOPS LEZINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG 38 e jaargang nr. 1 mei 2017 Bestuur Voorzitter Liefke Sinnema 06 14043691 voorzitter@santpoortsbelang.nl Secretaris

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale Rotterdam, december 2008 Beste kinderen, ouders & verzorgers, Voor jullie ligt het BSO-cursusprogramma van het 1 e kwartaal van 2009. Dit cursuspakket

Nadere informatie

Lekker in je vel. Leren omgaan met stress voor kinderen. Uit het boek Ophelia van Ingrid en Dieter Schubert

Lekker in je vel. Leren omgaan met stress voor kinderen. Uit het boek Ophelia van Ingrid en Dieter Schubert Lekker in je vel Leren omgaan met stress voor kinderen Uit het boek Ophelia van Ingrid en Dieter Schubert Heeft uw kind wel eens last van stress? Voelt uw kind zich wel eens niet lekker en weet u niet

Nadere informatie

Vrije activiteiten Breicafé Vrij tekenen en schilderen

Vrije activiteiten Breicafé Vrij tekenen en schilderen Vrije activiteiten Breicafé In het breicafé is iedereen welkom die graag in groep breit. Ieder seizoen voorzien we een thema waarin we werken. Breien hoeft niet altijd kledij te betekenen, ook kunnen we

Nadere informatie

WORKSHOPS. (met uitzondering van de zeillessen en de zwemlessen). Buitenschoolse opvang op een unieke locatie

WORKSHOPS. (met uitzondering van de zeillessen en de zwemlessen). Buitenschoolse opvang op een unieke locatie WORKSHOPS Beste ouders, lieve kids van BSO Kids & Go, De workshops Voetbal en Streetdance zijn alweer afgelopen. Het was ontzettend leuk, leerzaam en sportief! We waren voornemens de voetbalworkshops voort

Nadere informatie

HELEMAAL JEZELF ZIJN; STA IN JOUW KRACHT, LEEF VANUIT JOUW HART.

HELEMAAL JEZELF ZIJN; STA IN JOUW KRACHT, LEEF VANUIT JOUW HART. Centrum Bergkristal A.A. Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen 06-25312186 Overzicht November 7-11; Jouw manifestatiekracht; jezelf sterker neerzetten en manifesteren met behulp van positieve psychologie

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - dec. 2017 - nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december Heb je plannen om dit jaar een of meerdere Kerstmarkten te bezoeken? Meer dan genoeg

Nadere informatie

LENTEBLOK -2014 2013

LENTEBLOK -2014 2013 LENTEBLOK 03-04 WAT DOEN WE IN DE LENTE? Een echte winter hebben we nog niet gehad maar zelfs in april kan er nog sneeuw vallen. Omdat de temperaturen nog veel te hoog zijn voor deze tijd van het jaar

Nadere informatie

Graag presenteren wij u de activiteiten van het najaar 2017, die woensdag 6 september van start zullen gaan.

Graag presenteren wij u de activiteiten van het najaar 2017, die woensdag 6 september van start zullen gaan. Schooljaar 2017/2018 Beste ouder(s)/verzorger(s), Graag presenteren wij u de activiteiten van het najaar 2017, die woensdag 6 september van start zullen gaan. Hoe gaat het in zijn werk? Dit jaar hebben

Nadere informatie

November & December 2015

November & December 2015 November & December 2015 Talentontwikkeling op de Veste Eigen & Wijzer Beste ouders, Hierbij ontvangt u het nieuwe activiteitenboekje voor de komende periode. Nu het buiten koud is gaan we allemaal leuke

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Zomerschool 50 + Magdalenahof. Wooninc.Plus gebouw Magdalenahof

Zomerschool 50 + Magdalenahof. Wooninc.Plus gebouw Magdalenahof Zomerschool 50 + Magdalenahof Wooninc.Plus gebouw Magdalenahof Beheerder : Ludo Verhees Adres : Magdalenahof 20 5667 RZ Geldrop Telefoon : 040 401 26 17 E-mailadres : magdalenahof@wooninc.nl Website :

Nadere informatie

workshops tbv de fancy fair

workshops tbv de fancy fair workshops tbv de fancy fair Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen organiseren de basisscholen Ichthus en de Achthoek te Wolphaartsdijk op woensdag 30 september 2009 een fancy fair. Om deze fancy

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven Een goede conditie helpt vallen voorkomen Praktische tips om gezond en fit te blijven Met een goede conditie voelt u zich zowel lichamelijk als geestelijk fit. Dat is een voorwaarde om lekker te doen en

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Lieve allemaal, Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Misschien maak je plannen voor je vakantie of heb je die al gemaakt. Sommige van jullie

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Core. Sportstudio Sjàhto Dwarsdijk 3 7245 TV Laren (GLD) info@sjahto.nl 0573 421066

Core. Sportstudio Sjàhto Dwarsdijk 3 7245 TV Laren (GLD) info@sjahto.nl 0573 421066 Core Wat is ClubJoy Core? ClubJoy Core is een efficiënte workout om in slechts 30 minuten op een snelle én verantwoorde manier je kernspieren te trainen. Je buik, billen en rug worden strakker en sterker.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016

ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016 ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016 KINDERATELIER oude knikkers Eens kijken wat je allemaal met oude knikkers kan maken! Zaterdag 9 april van 13.30-15.30 uur (groep 5 VO) Zaterdag 16 april van 13.30-15.00 uur

Nadere informatie

trajecten De aanmelding sluit op Maandag 17 november! AANMELDINGSBLAD top trajecten top Beste leerlingen van de 1 e en de 2 e klas,

trajecten De aanmelding sluit op Maandag 17 november! AANMELDINGSBLAD top trajecten top Beste leerlingen van de 1 e en de 2 e klas, Naam: AANMELDINGSBLAD top trajecten klas: Beste leerlingen van de 1 e en de 2 e klas, top trajecten Graag wil ik deelnemen aan één van de volgende top trajecten: Op 25 november begint de 1 e ronde top

Nadere informatie

BRAINTRAINING VOOR WERK EN STUDIE. Overzicht modules

BRAINTRAINING VOOR WERK EN STUDIE. Overzicht modules BRAINTRAINING VOOR WERK EN STUDIE Overzicht modules Overzicht training Je krijgt een globaal inzicht in de werking van de hersenen en leert technieken om: Je hersencapaciteit beter te benutten sneller

Nadere informatie

Bewegen voor Senioren

Bewegen voor Senioren Bewegen voor Senioren Cursusinformatie ContourdeTwern actief in Heusden ContourdeTwern is actief in de gemeente Heusden op vele terreinen binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid. Uitgangspunt in het werk

Nadere informatie

5 lessen voor maar 5!!!

5 lessen voor maar 5!!! Aanbod naschoolse activiteiten Brede school Heemse 5 lessen voor maar 5!!! Toneelspelen Ontdek t! Lijkt het je leuk om op een podium te staan? Je in te leven in een ander? Een persoon of een typetje te

Nadere informatie

Activiteiten & Workshop aanbod Ontmoetingshuis

Activiteiten & Workshop aanbod Ontmoetingshuis Activiteiten & Workshop aanbod Ontmoetingshuis Voorjaar/zomer 2017 ONTMOETINGSHUIS voorwoord Beste ouders/verzorgers, Met veel plezier presenteren wij ons programmaboekje met het naschoolse activiteiten

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Poort 20 Activiteiten overzicht

Poort 20 Activiteiten overzicht Poort 20 Activiteiten overzicht Recreatie voorjaar 2014 Kienen Vrij biljarten Dames biljarten Competitie biljarten 2 e dinsdag vd mnd. 14.30 u. tot 1630 u. Kosten : 3,50 per plankje Iedere dag met uitzondering

Nadere informatie

Als je je leven in balans hebt: Zou je dit wel willen maar weet je niet hoe? Dan is dit jaarprogramma echt iets voor jou

Als je je leven in balans hebt: Zou je dit wel willen maar weet je niet hoe? Dan is dit jaarprogramma echt iets voor jou Als je je leven in balans hebt: Heb je geen of weinig last van stress Ken je je grenzen en kun je ze ook aangeven Kun je prima dealen met emoties die zich aandienen Weet je precies hoe je jouw unieke licht

Nadere informatie

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids Hanzeborg Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Cursussen Voorjaar 2016

Cursussen Voorjaar 2016 Cursussen Voorjaar 2016 Patchwork & Quiltcentrum Galerie de Ganzerik 1 Beste cursist, In dit document vindt u de cursussen die in het voorjaarseizoen van 2016 bij Galerie de Ganzerik beginnen. Op de website

Nadere informatie

Lieve cursisten, Voor jullie ligt de 3 e nieuwsbrief vol met wetenswaardigheden en geplande activiteiten, ik wens jullie veel leesplezier!

Lieve cursisten, Voor jullie ligt de 3 e nieuwsbrief vol met wetenswaardigheden en geplande activiteiten, ik wens jullie veel leesplezier! Lieve cursisten, Voor jullie ligt de 3 e nieuwsbrief vol met wetenswaardigheden en geplande activiteiten, ik wens jullie veel leesplezier! BEURS PIJNACKER - WITTE HUIS Op 11 april houdt Oberon haar jaarlijkse

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Inhoud Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen... 1 Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125!

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125! December 2014 Kerstmarkt & Open Dag Op zaterdag 29 november houden wij een gezellige Kerstmarkt & Open Dag ineen! U bent van harte welkom op onze locatie in Bloemendaal tussen 10.00 en 14.00 uur om ons

Nadere informatie

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg Activiteitengids buitenschoolse opvang Ypenburg 10 maart t/m 25 april 2014 Voorwoord Hallo allemaal, Hier is het nieuwe knaloranje boekje van Leuk Ypenburg met weer allerlei superleuke workshops. Deze

Nadere informatie

Cursussen bij u in de buurt

Cursussen bij u in de buurt Cursussen bij u in de buurt Programma najaar 2015 Volwassenen - Lezing en workshops -------------------------------------------------------- Cultureel/ Persoonlijke ontwikkeling Afscheid Praktische tips

Nadere informatie