Farelnieuws. Drs. Thijs Jan van der Leij rector. Beste ouders/verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Farelnieuws. Drs. Thijs Jan van der Leij rector. Beste ouders/verzorgers,"

Transcriptie

1 Farelnieuws jaargang 43, nummer 10, 5 juni 2015 DMR De maand juni is een bijzondere maand. De centrale examens zijn afgerond, de laatste loodjes voor de leerlingen (toetsweken) zijn een feit, de voorbereidingen voor de nieuwe cursus met nieuwe roosters -en soms ook nieuwe medewerkers -zijn in volle gang; kortom er is veel dat om onze aandacht vraagt. Toch vestig ik graag in dit bericht de aandacht specifiek op het werk van onze DMR (Deel medezeggenschapsraad). Vorige week vond alweer de laatste vergadering van dit seizoen plaats. In onze DMR zijn ouders, leerlingen en medewerkers van het Oostwende- en Farel College vertegenwoordigd. Het betreft in totaal vier ouders, vier leerlingen en zes medewerkers. Belangrijke kwesties met betrekking tot ons onderwijs worden binnen deze brede vertegenwoordiging besproken. U kunt hierbij denken aan de identiteit van onze beide scholen, de gerealiseerde lestijd, de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van onze financiën en de tevredenheid van onze leerlingen. Voor sommige beleidsterreinen geldt dat er instemming van de DMR moet bestaan. Zonder deze instemming is er van een voorgenomen beleidsvoornemen geen sprake. Voor andere elementen geldt dat een advies van de DMR volstaat. Dit cursusjaar is in de ontwikkeling van ons onderwijs een belangrijke stap gezet met instemming van de DMR. Onze leerlingen gaan de komende jaren merken dat er meer ruimte ontstaat voor de eigen inbreng in het onderwijsproces, zonder dat we daarbij in willen boeten aan de kwaliteit van ons onderwijs. Minder lessen maar meer ruimte voor eigen inzet en onderzoek op alle niveaus. Instemming bereik je niet zonder slag of stoot. Het vraagt veel van de kwaliteit van het overleg. Ook is de betrokkenheid bij het onderwijs en het vertrouwen in elkaar belangrijk. Zonder deze ingrediënten is het niet mogelijk om tot een dergelijk besluit te komen. Hulde aan die ouders, leerlingen en medewerkers die ook het afgelopen jaar hierin het voortouw hebben willen nemen. Drs. Thijs Jan van der Leij rector Beste ouders/verzorgers, De afgelopen dagen hebben wij van leerlingen, ouders, collega's en collega- scholen vernomen dat er een nieuwe rage onder jongeren lijkt te ontstaan: de Charlie Charlie Challenge. Een nieuwe hype die momenteel heel populair is op social media, zoals bijvoorbeeld Facebook. Met dit bericht willen wij als school u er op wijzen dat dit geen onschuldige rage is. Het heeft er de schijn van dat met de Charlie Charlie Challenge geesten opgeroepen kunnen worden. De uitdaging is om jezelf op te nemen, terwijl

2 je met behulp van een kruis van potloden en papier met 'yes/no', een soort zelfgemaakt ouija bord, een Mexicaanse geest (Charlie) oproept. Het blijkt dat jongeren gevoelig zijn voor deze rage. Ook binnen de DMR is hier aandacht voor gevraagd. Wij lichten ons personeel hierover in en vragen hen in geval dit zich voordoet in de klas of daarbuiten dergelijke acties te beëindigen. We vinden ze ongepast, mede met het oog op onze christelijke identiteit. Daar waar nodig wordt dit met leerlingen/klassen besproken aangezien we niet willen dat leerlingen zich bij ons op school hiermee inlaten. Wij vragen uw aandacht hiervoor zodat u zo nodig dit ook kunt bespreken met uw kind (-eren). Voor alle duidelijkheid: Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij ruimte voor een ieder mits respect voor onze waarden en normen bestaat. De Charlie Charlie Challenge hoort daar niet bij. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Thijs Jan van der Leij De laatste schoolweken Er is nog twee weken gewoon les. Aansluitend een toetsweek, gevolgd door sportdagen voor de onderbouw (waarbij bovenbouw-leerlingen assisteren), H4 TTO gaat op uitwisseling naar Italië en op vrijdag 10 juli komen de leerlingen het rapport ophalen, dan is het schooljaar weer voorbij. Over een kleine twee weken ontvangen de leerlingen allemaal een gedetailleerd overzicht van de laatste schoolweken. Inleveren boeken Woensdag 8 juli staat het inleveren van de boeken bij Iddink gepland. De leerlingen ontvangen van Iddink nog een overzicht van de in te leveren boeken en het tijdstip waarop de leerlingen op school verwacht worden. Daarnaast geldt ook, met name voor de onderbouwklassen, dat deze dag ook de werkboeken (en een aantal koopboeken voor de TTO-ers) ingeleverd moeten worden op school (dus niet bij Iddink!) Via de schoolmail ontvangen de leerlingen een overzicht van de in te leveren werkboeken en andere boeken. Vanuit financieel oogpunt is het absoluut noodzakelijk dat wij de werkboeken hergebruiken. Zoals eerder dit jaar geschreven zullen wij ontbrekende werkboeken en werkboeken waar toch in geschreven is bij de ouders in rekening brengen. Bij het overzicht van de laatste weken dat de leerlingen binnenkort ontvangen staat onder meer vermeld hoe laat de leerlingen deze dag op school verwacht worden. Uiteraard worden de momenten van inleveren bij Iddink en het inleveren van de werkboeken op school op elkaar afgestemd. Personalia Het einde van een schooljaar betekent ook afscheid nemen van collega s. Als opleidingsschool nemen we afscheid van een groot aantal Lio s en andere studenten. Daarnaast nemen we ook afscheid van twee collega s: mevrouw K. Ouanir (Frans) en mevrouw M. Heusinkveld (LO). Mevrouw Ouanir heeft in haar drukke bestaan als moeder, echtgenote en student een keuze moeten maken. Wij respecteren deze keuze maar zullen haar zeker missen. Mevrouw Heusinkveld gaat ons verlaten omdat zij gaat genieten van haar pensioen. Ook haar zijn wij veel dank verschuldigd voor de vele en diverse werkzaamheden op het Farel College. FAMUN MUN staat voor Model United Nations; een simulatie van het werk van de Verenigde Naties. Het is een rollenspel, wereldwijd gespeeld op scholen en universiteiten, waarbij leerlingen in de rol van delegaties van deelnemende landen kruipen. Afgelopen weken heeft een delegatie TTO-leerlingen de directie er van overtuigd dat zij in staat zijn om een MUN op het Farel College te organiseren. Het enthousiasme, gedegen voorbereiding en duidelijk onderwijskundige

3 meerwaarde heeft geleid tot een overtuigd YES, THEY CAN! Zo is FAMUN geboren en daar zijn wij uitermate trots op. FAMUN STAAT voor Farel Academy Model United Nations. Het Farel College is in februari 2016, onder leiding van onze TTO-leerlingen, gastheer van deze MUN. Er worden ca. 150 deelnemers verwacht uit Nederland maar ook uit het buitenland. Meer informatie? Kijk op en kijk op Facebook bij het evenement FAMUN. Namens de directie Erik Ruiter Uitwisselingen en internationale stage klas 2 en 4 Momenteel zijn zo'n 30 Poolse leerlingen uit Poznan te gast bij onze leerlingen van klas 4 vwo-tto. Hun uitwisselingsweek draait om het thema water waarbij onder andere een bezoek aan de Deltawerken op het programma staat. Vanaf 8 juni staat de uitwisselingsweek voor onze leerlingen van klas 2 VWO-tto op het programma. Zij zullen gastheer zijn voor hun maatjes van onze drie Duitse partnerscholen. Tot slot gaan de leerlingen van klas 4 HAVO-tto na de toetsweek naar Italië voor hun internationale stage. Zij zullen in de buurt van Rome een week lang meewerken in een internationaal vrijwilligersproject. Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en activiteiten, kijk dan op Facebook ( tto Farel Amersfoort) De TTO-coördinatoren Team klas 1 Komende weken: Corvee: H3c di 16-jun 19.30: Ouderraad 5 Corvee: H3d ma 22-jun Toetsweek klas 1 di 23-jun Toetsweek klas 123 wo 24-jun Toetsweek Klas 123 do 25-jun Toetsweek Klas 123 vr 26-jun Toetsweek Klas 123 ma 29 jun di 30-jun wo 1-jul do 2-jul vr 3-jul ma 6-jul Klas 1: Sportdag Klas 1abc: Sportclinic Waterdag Klas 1 defghi: geen lessen Cijfers P4 ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Diploma uitreiking Havo Klas 1: geen lessen Diploma-uitreiking TL/Mavo Klas 1: geen lessen Diploma-uitreiking Vwo Inhaaldag LO

4 di 7-jul wo 8-jul do 9-jul vr 10-jul hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt ma 24-aug Zomervakantie tot en met vrijdag 21 augustus Start nieuwe schooljaar Brugklas Het zijn letterlijk de laatste weken en we hebben toch nog een paar drukke weken voor de boeg. Weken die ook best belangrijk zijn voor de overgang. Het schooljaar wordt besloten met een toetsweek, de eerste echte toetsweek voor de brugklasleerlingen. Twee toetsen op één dag en één les. Na die toetsweek zijn er nog een paar momenten op school; een sportdag, een waterdag voor B1a, b en c, en dan. vrijdag 10 juli is het na het ophalen van het rapport echt vakantie. Ik ben trots op mijn leerlingen; ze doen goed hun best. Het is ook mooi om te zien hoe ze dit jaar gegroeid zijn, letterlijk en figuurlijk. Als u nog eens kijkt op de pasfoto die op de schoolpas staat, de foto die een jaar geleden is genomen, dan zie je dit verschil duidelijk terug. VAS-toets 1 Binnenkort ontvangen wij de resultaten van VAS-toets 1. De uitslag van deze toets is te vergelijken met de uitslag van toets 0 aan het begin van het schooljaar. Dan is te zien of er vooruitgang is geboekt. Natuurlijk krijgen de leerlingen deze resultaten mee naar huis. De uitslag van VAS-toets 1 kan een rol spelen bij de eindrapportvergaderingen. Als een leerling bespreekleerling is voor een hoger niveau, dan geeft de VAS ons waardevolle, extra informatie zodat een weloverwogen besluit kan worden genomen door de vergadering. Marjolein de Graaf Team klas HV 2+3 Komende weken: Corvee: H3b ma 8 jun Voorlichtingsavond Byod Vwo-3 (V-4 volgend jaar) di 9-jun Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland wo 10-jun Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland do 11-jun Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland vr 12-jun Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland Corvee: H3c di 16-jun 19.30: Ouderraad 5 do 18-jun Klas 2 sponsorloop Edukans ma 22-jun Corvee: H3d

5 di 23-jun Toetsweek klas 123 wo 24-jun Toetsweek Klas 123 do 25-jun Toetsweek Klas 123 vr 26-jun Toetsweek Klas 123 ma 29 jun Toetsweek Klas 23 di 30-jun wo 1-jul do 2-jul vr 3-jul Klas HV 23 geen lessen ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Diploma uitreiking Havo Klas 2HV: Sportdag Klas 3HV: geen lessen Diploma-uitreiking TL/Mavo Klas 2 HV geen lessen Klas 3 HV Sportdag Diploma-uitreiking Vwo ma 6-jul di 7-jul wo 8-jul do 9-jul vr 10-jul Inhaaldag LO hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt ma 24-aug Zomervakantie tot en met vrijdag 21 augustus Start nieuwe schooljaar Druk Cito vas achter de rug. Nog twee weken voordat de toets week begint. Klassen zijn druk bezig met een eindejaarsuitje te plannen. De tto 2 klassen nog een drukke week voor de boeg met een intensief uitwisselingsprogramma met leerlingen uit Duitsland. Plannen maken voor komend schooljaar. Teveel om alles te vertellen. De twee belangrijkste mededelingen slechts. De toets week voor klas 2 en 3 Klas 3 is inmiddels gewend, klas 2 nog niet. De laatste periode sluiten alle klassen af met een toets week. Het toetsrooster komt komende week op de site van school te staan. De komende weken moet ook voor leerlingen duidelijk worden wat de toetsstof is. Docenten geven dat op via magister. Ook het toets rooster komt in magister te staan. Dit bijt met het huiswerk opgeven. De vakdocent is niet altijd de surveillerende docent in de toets week. De vakdocent kan dan niet meer in de les in magister maar moet op een andere manier de toets stof erin zetten. Controleert u het als ouder ook gerust en laat het uw kind aan de vakdocent vragen. Overigens is het meest niet lastig wat de toets stof is. Namelijk stof waar we nu mee bezig zijn, is mijn eenvoudige maar ware antwoord als mijn leerlingen het mij vragen. Uitjes Zoals naar leerlingen van klas 3 enkele weken geleden en naar leerlingen van klas 2 deze week, is g d organiseert school onder lestijd geen klassenuitje. Echt enthousiaste leerlingen komen met ideeën voor Walibi, Efteling, Kalkar. Er zijn een aantal redenen om dit niet te doen. Allereerst gaat het u als ouder geld kosten. 20 tot 30 euro is zomaar uitgegeven. Daar heeft u niet op gerekend. Alleen voor vrijwilligers geeft binnen een vreemde groepsdruk om toch mee te gaan. We gaan allemaal of niet, is mijn uitgangspunt. Bovendien willen we de laatste

6 lesweken niet doorbreken met een schooluitje. Nog maar twee weken tot aan de toets week en die willen we zo weinig mogelijk verstoren. Klassen worden wel creatief (klas 2 heeft 10,-- ter beschikking, klas 3 niets) om toch iets gemeenschappelijks te doen aan het eind van jaar. Via de mentor hoort u hier meer van. Tot nader bericht over het komende schooljaar. Barend Klop, afdelingsleider havo vwo 2 en 3 Team TL/Mavo 234 De komende weken: Corvee: H3c di 16-jun 19.30: Ouderraad 5 do 18-jun Tweede tijdvak CE MHV Klas 2 sponsorloop Edukans Corvee: H3d di 23-jun Toetsweek klas 123 wo 24-jun Toetsweek Klas 123 do 25-jun Toetsweek Klas 123 vr 26-jun Toetsweek Klas 123 ma 29 jun Toetsweek Klas 23 SE-week A4M3 di 30-jun wo 1-jul do 2-jul vr 3-jul Klas 2+3 TL/Mavo: geen lessen Klas A6H5M4 Norm 2e tijdvak CE ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Diploma uitreiking Havo Klas 2 TL/Mavo : Sportdag Klas 3 TL/Mavo: geen lessen Diploma-uitreiking TL/Mavo Klas 2 TL/Mavo: geen lessen Klas 3 TL/Mavo Sportdag Diploma-uitreiking Vwo ma 6-jul di 7-jul wo 8-jul do 9-jul Inhaaldag LO hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen

7 vr 10-jul Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt ma 24-aug Zomervakantie tot en met vrijdag 21 augustus Start nieuwe schooljaar MAVO/tl 2, 3 en 4. Op vrijdag 22 mei zijn de leerlingen uit mavo 2 op excursie geweest naar kamp Amersfoort. Hier hebben zij middels een videofragment persoonlijke verhalen van oud-gevangenen gezien en gehoord. Daarna kregen zij een rondleiding over het terrein, waarbij de verhalen uit de geschiedenis van het kamp door de gidsen tot leven werden gebracht aan de hand van de zichtbare erfenis. De gidsen die onze leerlingen hebben rondgeleid, waren positief verrast over de vragen die zij van de leerlingen kregen en over hun betrokkenheid bij het onderwerp! De leerlingen zullen naar aanleiding van de excursie een opdracht maken voor het vak geschiedenis. Op donderdag 21 mei hebben 5 leerlingen uit mavo 2 een actieve rol gespeeld in de herdenking van de gevallenen binnen het korps verbindingsdienst op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Dit is een speciale eenheid binnen het leger, die elk jaar een eigen herdenking organiseert. Dit jaar werd er voor het eerst ruimte in het programma opgenomen voor leerlingen van het Farel College. Via een opdracht voor geschiedenis werden deze leerlingen geselecteerd. Zij moesten een opdracht maken met 'vrijheid' als onderwerp. De 5 leerlingen met de beste gedichten (volgens de adjudant) werden uitgenodigd om de herdenking bij te wonen. De winnares, Nina Hesselink, mocht haar gedicht voordragen. De overige vier leerlingen (Maaike Gouw, Nadine Leidelmeijer, Naomi Maan en Bram Brandenburg) lazen de namen voor van de gevallenen. Het korps heeft de leerlingen en het Farel College naderhand bedankt en de wens uitgesproken om de samenwerking volgend jaar uit te breiden. Een groot compliment voor onze leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen!

8 De leerlingen uit mavo 3 hebben inmiddels hun tiendaagse stage achter de rug. Een indrukwekkende, en soms ook vermoeiende, maar zeker ook leerzame ervaring voor onze leerlingen. Uit de bezoeken die de lesgevers aan de leerlingen op hun stageadressen hebben afgelegd, kwamen veelal enthousiaste verhalen naar voren. Sommige leerlingen wilden wel blijven, een ander kreeg zelfs een baan aangeboden. Inmiddels is de praktijk van de school weer begonnen en werken onze leerlingen toe naar de laatste toetsweek die voor mavo 2 en mavo 3 vanaf 22 juni van start zal gaan. Onze leerlingen uit mavo 3 die met ingang van periode twee deelnamen aan het MHBO project van MBO Amersfoort, krijgen op 18 juni hun certificaat van deelname uitgereikt. Een feestelijke aangelegenheid, die om 14:30 uur zal starten. Afgelopen week is het tweede rekenexamen afgenomen voor de leerlingen uit mavo 3. De leerlingen op de mavo moeten het rekenexamen op 2F voldoende afronden, om uiteindelijk hun diploma te kunnen behalen. De leerlingen die een 5 of lager hadden gehaald voor het eerste rekenexamen op 2F niveau of op het ER-examen (ernstige rekenproblemen), hebben het examen afgelopen week herkanst. Ter voorbereiding hebben zij de afgelopen weken geoefend met het programma Studyflow en hebben zij ondersteuning en uitleg gekregen van Chesten Breijer. Chesten is één van onze twee rekencoördinatoren De leerlingen die een voldoende hadden gehaald voor het ER examen of voor het examen op 2F niveau, mochten afgelopen week het rekenexamen op een niveau hoger maken. Ook hier is gebruik van gemaakt. Er zaten gisteren 35 leerlingen uit mavo 3 na 15:00 uur in de mediatheek om het rekenexamen op 3F te maken! Dit is het niveau dat op de havo, het vwo en het MBO behaald moet worden. Voor onze mavo 4 leerlingen is het nu wachten op de examenuitslag. De leerlingen zullen op donderdag 11 juni door de mentor vanaf 14:00 uur gebeld worden over de uitslag! Mobieltjes stand by!!!

9 Team H45 De komende weken ma 8 jun di 9-jun wo 10-jun do 11-jun vr 12-jun ma 15-jun di 16-jun wo 17-jun do 18-jun vr 19-jun Corvee: H3b Voorlichtingsavond Byod Vwo-3 (V-4 volgend jaar) 1 e uur Mas-ontbijt H4A4 Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland 345 e A5a+b Model United Nations (Sweelinckstr) Klas A6H5M4 Norm 1 e tijdvak! ontvangst (nog) niet geslaagde leerlingen ontvangst geslaagde leerlingen door de mentor Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland Corvee: H3c Tweede tijdvak CE MHV 19.30: Ouderraad 5 Tweede tijdvak CE MHV Tweede tijdvak CE MHV Klas 1 TTO Cricket-clinic SE-week Klas H4 A5 ma 22-jun di 23-jun wo 24-jun do 25-jun vr 26-jun Corvee: H3d SE-week Klas A45H4 ma 29 jun di 30-jun wo 1-jul SE-week A4M3 Klas H4ab: geen lessen Klas H4c Uitwisseling Italië Klas H4ab: geen lessen Klas H4c Uitwisseling Italië Klas A6H5M4 Norm 2e tijdvak CE ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Klas H4c Uitwisseling Italië Diploma uitreiking Havo do 2-jul Klas H4ab: begeleidt sportdag klas 2 Klas H4c Uitwisseling Italië Diploma-uitreiking TL/Mavo vr 3-jul Klas 3 Sportdag Klas H4ab: geen lessen Klas H4c Uitwisseling Italië

10 19.30 Diploma-uitreiking Vwo ma 6-jul di 7-jul wo 8-jul do 9-jul vr 10-jul Inhaaldag LO hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt Team Vwo 456 De komende weken ma 8 jun di 9-jun do 11-jun vr 12-jun di 16-jun wo 17-jun do 18-jun vr 19-jun Corvee: H3b Voorlichtingsavond Byod Vwo-3 (V-4 volgend jaar) 1 e uur Mas-ontbijt H4A4 345 e A5a+b Model United Nations (Sweelinckstr) Klas A6H5M4 Norm 1 e tijdvak! ontvangst (nog) niet geslaagde leerlingen ontvangst geslaagde leerlingen door de mentor Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland Corvee: H3c Tweede tijdvak CE MHV 19.30: Ouderraad 5 Tweede tijdvak CE MHV Tweede tijdvak CE MHV SE-week Klas H4 A5 ma 22-jun di 23-jun wo 24-jun do 25-jun vr 26-jun Corvee: H3d SE-week Klas A45H4 ma 29 jun di 30-jun wo 1-jul do 2-jul SE-week A4M3 Klas A5: begeleiden sportdag klas 1 Klas A6H5M4 Norm 2e tijdvak CE ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Diploma uitreiking Havo Klas A45 geen lessen Diploma-uitreiking TL/Mavo

11 vr 3-jul ma 6-jul di 7-jul wo 8-jul do 9-jul vr 10-jul Klas 3 Sportdag Klas A4 begeleidt sportdag klas 3 middag: rapportvergaderingen Diploma-uitreiking Vwo Inhaaldag LO hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt Excursies op het Farel College schooljaar Komend schooljaar zullen de excursies voor leerjaar 4 ( mavo, havo en vwo ) plaatsvinden in en rondom week 7 van Er wordt naar gestreefd de excursies zoveel mogelijk van maandag tot en met vrijdag te laten plaatsvinden, maar in een paar gevallen wordt er vertrokken/thuisgekomen in de weekenden voor en/of na de week. Maandag 8 februari - vrijdag 12 februari 2016 De keuze is uit de volgende bestemmingen: Barcelona, Berlijn, Dublin, Fuerteventura, Genève (Cern ), Istanboel, Rome en een wintersportreis naar Oostenrijk ( Skigebied Sankt Johann- Alpendorf, SkiAmadé ) De informatie van iedere excursie staat op de site van de school ( leerlingen/ouders aanklikken en daarna uit de opsomming aan de linkerkant reisbureau ) Om misverstanden te voorkomen: deze excursies zijn niet voor de leerlingen in de tto klassen van havo en vwo. Deze leerlingen hebben uitwisselingen. Afgelopen schooljaar met Poznan ( vwo ) en Rome ( havo ) Het inschrijvingsformulier voor de excursies is te downloaden van de site. Er wordt aan iedere leerling een tweede en derde keuze gevraagd. Natuurlijk streven we ernaar een eerste keuze te honoreren, maar dat zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, omdat bij de meeste excursies een maximaal aantal leerlingen is bepaald. Het snel en compleet inleveren van kopieën en een goede sollicitatiebrief zijn van invloed. Uiterste inschrijvingsdatum 6 juli Ieder inschrijvingsformulier moet vergezeld gaan van: Sollicitatiebrief Kopie identiteitspapieren ( paspoort of ID kaart ) Kopie zorgverzekering Het inschrijvingsformulier + sollicitatiebrief + kopieën ID papieren en zorgverzekering moeten uitgeprint worden ingeleverd bij de administratie van de school. Aanvullende informatie financiën excursies De genoemde prijzen voor alle reizen zijn onder voorbehoud. Dit heeft te maken met nog onbekende bedragen voor vliegtickets, treinprijzen, entreegelden en accommodaties. Ook heeft bij sommige excursies het aantal leerlingen dat voor een excursie kiest invloed op de totaalprijs. Ervaringen van voorgaande jaren geven echter een redelijke indicatie. Het maximumbedrag voor excursies is bepaald op EUR 600,- Indien de kosten voor een reis dit bedrag overschrijden zal de excursie niet doorgaan. Voor iedere excursie geldt 1,- per dag als annuleringsverzekering met een maximum van 5,- deze verzekeringsbijdrage is verplicht. Bij het gebruik maken van de betalingsregeling van de school dient een machtiging te worden afgegeven bij de

12 administratie van de school voor de start van schooljaar Er bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op een externe instantie die financieel bijdraagt in kosten voor deze activiteiten. Informatie daarover is verkrijgbaar bij de heer E. Ruiter ( ) Thuisblijversweek Afgelopen jaar is gestart met de thuisblijversweek op de vestiging in de Sweelinckstraat. Leerlingen hebben in week 7, van maandag tot en met vrijdag een studieweek gecombineerd met sportieve, culturele en informatieve aspecten. Afgelopen jaar werd iedere ochtend gestart in de sportschool, daarna drie uur een leervak. Eén middag een maatschappelijk thema, een culturele middag en een middag waar seksualiteit centraal stond. De laatste dag zijn we naar het ABN tennistoernooi in Rotterdam geweest. Kijkje achter de schermen van de pers en t.v., naar het spelersrestaurant en tenniswedstrijden op hoog niveau kijken. We streven naar dezelfde of een vergelijkbare activiteit. Deze week is verplicht en gratis voor alle leerlingen die niet meegaan met excursies. Misschien zijn er nog onduidelijkheden of heeft u specifieke vragen over de deelname van uw zoon of dochter aan de hierboven genoemde activiteiten? Aarzelt u dan niet contact op te nemen met: Reisbureau Farel College Methilde Heusinkveld-Goos Weet u wat Slim is? Dé webwinkel voor middelbare scholen en MBO-instellingen Voor medewerkers, leerlingen én hun ouders Hoge korting op software, (cursus)boeken, tijdschriften, e-learning en computeraccessoires Gratis en snel thuisbezorgd. Slim.nl: onderwijskorting op o.a. software Bij Slim.nl betaalt u veel minder voor software en IT-gerelateerde spullen dan bij andere winkels. U kunt bij Slim.nl bestellen, omdat u ouder bent van een leerling in het middelbaar onderwijs. Slim.nl onderhandelt namelijk speciale licentieovereenkomsten voor het onderwijs met (software)leveranciers als Microsoft, Apple, Adobe en Norton en daar profiteert u van! Een aantal voorbeelden: Microsoft Office Professional Plus 2013, en Office for Mac ,= per jaar Adobe Creative Cloud (bestaat uit 27 programma s, waaronder Photoshop, Photoshop Lightroom, Premiere, InDesign, Dreamweaver en Fireworks) 132,= per jaar

13 Zeer groot assortiment Antivirus- en Internet Security-software (zoals Norton, McAfee, Kaspersky, G Data, F-Secure en Bitdefender) v.a. 18,= per jaar voor drie installaties. Naast software kunt u bij Slim.nl ook terecht voor o.a. voordelige e-learning (bijles rekenen en taal, beter werken met Office of andere software), cursussen (sneltypen/snellezen), voordelige accessoires (muizen, toetsenborden, ipad beschermhoezen, speakers, externe telefoonopladers), boeken, naslagwerken en tijdschriften. Meer weten over het Slim.nl-assortiment en onze speciale aanbiedingen en acties? Breng dan vooral een bezoek aan de website (www.slim.nl), maak een account aan en schrijf u in voor de nieuwsbrief. U maakt een account door op Registreren te klikken op de website (www.slim.nl). Vervolgens vult u in een aantal stappen informatie over uzelf in. De ICT-coördinatoren. Op maandag 15 juni en dinsdag 16 juni Indeling voor presentaties Going Global Het afgelopen jaar hebben we actie gevoerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Ethiopië en Edukans. We hebben dat onder andere gedaan door middel van de kerstmarkt, de musical, de nacht van het Farel en natuurlijk de Winterduik. Zo voor het einde van het schooljaar staan nog enkele acties op stapel: de tweede klassen zullen op 18 juni meedoen aan een sponsorloop en voor de eerste en derde klassen is er een heuse strijd der mentorklassen. We hopen dat elke leerling een bedrag van minimaal 10 euro in kan zamelen. Wij kunnen dan een mooi bedrag doneren voor het onderwijs in Ethiopië.

14 Om de leerlingen meer inzicht te geven in de werkzaamheden van Edukans, zullen Jolijn en Floor op maandag 15 en dinsdag 16 juni presentaties geven. Ze zullen vertellen waarom onze hulp nodig is en stukjes film van hun belevenissen laten zien. Hieronder vinden jullie de indeling voor deze presentaties. De klassen die op maandag en dinsdag starten met de presentatie, gaan direct naar de aula. De lesgevende docenten worden tijdens de presentaties ook in de aula verwacht. De presentaties duren maximaal 30 minuten. Maandag 15 juni presentaties indeling klassen 8.10 uur 1A, 1C, 1H & H2C (groep 1: Jolijn) 9.00 uur H3B, H3C, H4A & H4B (groep 2: Floor) 9.25 uur 1I, A2C, H3A, H3B, A3B (groep 3: Jolijn) uur A2A, H3D, A3A, A3D & H4C (groep 4: Floor) Dinsdag 16 juni presentaties indeling klassen 8.10 uur 1D, 1G, H2B & A2D (groep 5: Floor) 9.00 uur M2A, H2D, M3B & M2B (groep 6: Jolijn) 9.25 uur 1F, 1E, 1B & A2D (groep 7: Floor) uur M2C, H2A, M3A & M3D (groep 8: Jolijn) maandag 15 juni presentaties indeling docenten Ronde 1 Klas Docent lokaal tijd 1A Garr

15 1c OTM H RHN H2C SMV ronde 2 Klas Docent lokaal tijd H3B Qua H3C VCR H4A GRE H4B WVN ronde 3 1I PTT A2C GSE H3A WVN H3B MDO A3B TJE RONDE 4 klas docent lokaal tijd A2A LFT H3D WTT A3A LNN A3D SMN H4C LWN Dinsdag 16 juni presentaties indeling docenten Ronde 1 Klas Docent lokaal tijd 1D VSC G VES H2B HRK A2D TJE ronde 2 Klas Docent lokaal tijd M2A KOK H2D WED M3B MDO M2B SGF ronde 3 1F DHM E MLK B ONR A2D GDE RONDE 4 klas docent lokaal tijd M2C VES H2A RNA M3A OTM M3D KRL

16 Start leespanel in de mediatheek Schooljaar 2015/2016 starten we in de mediatheek met een leespanel. Daarvoor hebben we hulp nodig van de leerlingen! We zijn op zoek naar leerlingen die best graag lezen, maar in de mediatheek niet vinden wat ze zoeken. Ons voorstel is dat wij, in overleg met jou, het boek van je keuze aanschaffen voor in de mediatheek. In ruil daarvoor vragen we je om een korte recensie te schrijven. Dit verslagje komt samen met het boek in de mediatheek te staan. Medeleerlingen zien zo snel waar het boek over gaat en wat jij er als lezer van vond. Zo slaan we twee vliegen in een klap; interessante uitbreiding van de mediatheekcollectie en voor de leerling leuke nieuwe boeken die met plezier gelezen worden. We zijn vooral nog op zoek naar jongens, van klas 1 tot en met 6 ( vmbo tot en met VWO). Ook meisjes van het vmbo (klas 1 tot en met 4) zijn van harte uitgenodigd om op deze oproep te reageren. Lijkt het je leuk om invloed te hebben op de boeken in de mediatheek, meld je dan bij ons aan! Het mediatheekteam

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 02 Volgende nummer: Vrijdag 31 oktober 2014 Vrijdag 28 november 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Het schooljaar is inmiddels al een

Nadere informatie

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Inleiding Het dertigste schooljaar van Oscar Romero zit er bijna op. Zoals gebruikelijk weer een jaar waarin heel veel gebeurd is, mooie en minder mooie dingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Inhoud voorwoord algemeen klas 1 mavo 2, 3 en 4 havo 2 en 3 vwo 2 en 3 havo 4 en 5 vwo 4, 5 en 6 tvwo-afdeling Voorwoord Beste ouders, verzorgers, Half januari rolde een publiciteitsgolfje

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College.

Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College. Voorwoord Geachte ouders, In dit nummer van Emelwaardigheden is belangrijke informatie opgenomen over het eind van dit cursusjaar. Ook zaken die nu reeds van belang zijn om te weten voor de nieuwe cursus

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

4/2014-2015. Kalender

4/2014-2015. Kalender Kalender Di 10 mrt doorloopdag Masterclass Wo 11 mrt 14.00 17.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Do 12 mrt 16.00 18.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Vr 13 maart t/m do 19 maart SE 5 havo en 6 vwo Week

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

AMBITIES EN VERWACHTINGEN

AMBITIES EN VERWACHTINGEN 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2011 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college GOED ONDERWIJS voor elke leerling ICT IN DE LES werken

Nadere informatie

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR februari 2011 VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR Ziektegolf Het ziekteverzuim onder leerlingen is de laatste dagen erg hoog. Dagelijks worden weer nieuwe leerlingen ziek gemeld en ook melden zich in de loop van

Nadere informatie

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie