Farelnieuws. Drs. Thijs Jan van der Leij rector. Beste ouders/verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Farelnieuws. Drs. Thijs Jan van der Leij rector. Beste ouders/verzorgers,"

Transcriptie

1 Farelnieuws jaargang 43, nummer 10, 5 juni 2015 DMR De maand juni is een bijzondere maand. De centrale examens zijn afgerond, de laatste loodjes voor de leerlingen (toetsweken) zijn een feit, de voorbereidingen voor de nieuwe cursus met nieuwe roosters -en soms ook nieuwe medewerkers -zijn in volle gang; kortom er is veel dat om onze aandacht vraagt. Toch vestig ik graag in dit bericht de aandacht specifiek op het werk van onze DMR (Deel medezeggenschapsraad). Vorige week vond alweer de laatste vergadering van dit seizoen plaats. In onze DMR zijn ouders, leerlingen en medewerkers van het Oostwende- en Farel College vertegenwoordigd. Het betreft in totaal vier ouders, vier leerlingen en zes medewerkers. Belangrijke kwesties met betrekking tot ons onderwijs worden binnen deze brede vertegenwoordiging besproken. U kunt hierbij denken aan de identiteit van onze beide scholen, de gerealiseerde lestijd, de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van onze financiën en de tevredenheid van onze leerlingen. Voor sommige beleidsterreinen geldt dat er instemming van de DMR moet bestaan. Zonder deze instemming is er van een voorgenomen beleidsvoornemen geen sprake. Voor andere elementen geldt dat een advies van de DMR volstaat. Dit cursusjaar is in de ontwikkeling van ons onderwijs een belangrijke stap gezet met instemming van de DMR. Onze leerlingen gaan de komende jaren merken dat er meer ruimte ontstaat voor de eigen inbreng in het onderwijsproces, zonder dat we daarbij in willen boeten aan de kwaliteit van ons onderwijs. Minder lessen maar meer ruimte voor eigen inzet en onderzoek op alle niveaus. Instemming bereik je niet zonder slag of stoot. Het vraagt veel van de kwaliteit van het overleg. Ook is de betrokkenheid bij het onderwijs en het vertrouwen in elkaar belangrijk. Zonder deze ingrediënten is het niet mogelijk om tot een dergelijk besluit te komen. Hulde aan die ouders, leerlingen en medewerkers die ook het afgelopen jaar hierin het voortouw hebben willen nemen. Drs. Thijs Jan van der Leij rector Beste ouders/verzorgers, De afgelopen dagen hebben wij van leerlingen, ouders, collega's en collega- scholen vernomen dat er een nieuwe rage onder jongeren lijkt te ontstaan: de Charlie Charlie Challenge. Een nieuwe hype die momenteel heel populair is op social media, zoals bijvoorbeeld Facebook. Met dit bericht willen wij als school u er op wijzen dat dit geen onschuldige rage is. Het heeft er de schijn van dat met de Charlie Charlie Challenge geesten opgeroepen kunnen worden. De uitdaging is om jezelf op te nemen, terwijl

2 je met behulp van een kruis van potloden en papier met 'yes/no', een soort zelfgemaakt ouija bord, een Mexicaanse geest (Charlie) oproept. Het blijkt dat jongeren gevoelig zijn voor deze rage. Ook binnen de DMR is hier aandacht voor gevraagd. Wij lichten ons personeel hierover in en vragen hen in geval dit zich voordoet in de klas of daarbuiten dergelijke acties te beëindigen. We vinden ze ongepast, mede met het oog op onze christelijke identiteit. Daar waar nodig wordt dit met leerlingen/klassen besproken aangezien we niet willen dat leerlingen zich bij ons op school hiermee inlaten. Wij vragen uw aandacht hiervoor zodat u zo nodig dit ook kunt bespreken met uw kind (-eren). Voor alle duidelijkheid: Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij ruimte voor een ieder mits respect voor onze waarden en normen bestaat. De Charlie Charlie Challenge hoort daar niet bij. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Thijs Jan van der Leij De laatste schoolweken Er is nog twee weken gewoon les. Aansluitend een toetsweek, gevolgd door sportdagen voor de onderbouw (waarbij bovenbouw-leerlingen assisteren), H4 TTO gaat op uitwisseling naar Italië en op vrijdag 10 juli komen de leerlingen het rapport ophalen, dan is het schooljaar weer voorbij. Over een kleine twee weken ontvangen de leerlingen allemaal een gedetailleerd overzicht van de laatste schoolweken. Inleveren boeken Woensdag 8 juli staat het inleveren van de boeken bij Iddink gepland. De leerlingen ontvangen van Iddink nog een overzicht van de in te leveren boeken en het tijdstip waarop de leerlingen op school verwacht worden. Daarnaast geldt ook, met name voor de onderbouwklassen, dat deze dag ook de werkboeken (en een aantal koopboeken voor de TTO-ers) ingeleverd moeten worden op school (dus niet bij Iddink!) Via de schoolmail ontvangen de leerlingen een overzicht van de in te leveren werkboeken en andere boeken. Vanuit financieel oogpunt is het absoluut noodzakelijk dat wij de werkboeken hergebruiken. Zoals eerder dit jaar geschreven zullen wij ontbrekende werkboeken en werkboeken waar toch in geschreven is bij de ouders in rekening brengen. Bij het overzicht van de laatste weken dat de leerlingen binnenkort ontvangen staat onder meer vermeld hoe laat de leerlingen deze dag op school verwacht worden. Uiteraard worden de momenten van inleveren bij Iddink en het inleveren van de werkboeken op school op elkaar afgestemd. Personalia Het einde van een schooljaar betekent ook afscheid nemen van collega s. Als opleidingsschool nemen we afscheid van een groot aantal Lio s en andere studenten. Daarnaast nemen we ook afscheid van twee collega s: mevrouw K. Ouanir (Frans) en mevrouw M. Heusinkveld (LO). Mevrouw Ouanir heeft in haar drukke bestaan als moeder, echtgenote en student een keuze moeten maken. Wij respecteren deze keuze maar zullen haar zeker missen. Mevrouw Heusinkveld gaat ons verlaten omdat zij gaat genieten van haar pensioen. Ook haar zijn wij veel dank verschuldigd voor de vele en diverse werkzaamheden op het Farel College. FAMUN MUN staat voor Model United Nations; een simulatie van het werk van de Verenigde Naties. Het is een rollenspel, wereldwijd gespeeld op scholen en universiteiten, waarbij leerlingen in de rol van delegaties van deelnemende landen kruipen. Afgelopen weken heeft een delegatie TTO-leerlingen de directie er van overtuigd dat zij in staat zijn om een MUN op het Farel College te organiseren. Het enthousiasme, gedegen voorbereiding en duidelijk onderwijskundige

3 meerwaarde heeft geleid tot een overtuigd YES, THEY CAN! Zo is FAMUN geboren en daar zijn wij uitermate trots op. FAMUN STAAT voor Farel Academy Model United Nations. Het Farel College is in februari 2016, onder leiding van onze TTO-leerlingen, gastheer van deze MUN. Er worden ca. 150 deelnemers verwacht uit Nederland maar ook uit het buitenland. Meer informatie? Kijk op en kijk op Facebook bij het evenement FAMUN. Namens de directie Erik Ruiter Uitwisselingen en internationale stage klas 2 en 4 Momenteel zijn zo'n 30 Poolse leerlingen uit Poznan te gast bij onze leerlingen van klas 4 vwo-tto. Hun uitwisselingsweek draait om het thema water waarbij onder andere een bezoek aan de Deltawerken op het programma staat. Vanaf 8 juni staat de uitwisselingsweek voor onze leerlingen van klas 2 VWO-tto op het programma. Zij zullen gastheer zijn voor hun maatjes van onze drie Duitse partnerscholen. Tot slot gaan de leerlingen van klas 4 HAVO-tto na de toetsweek naar Italië voor hun internationale stage. Zij zullen in de buurt van Rome een week lang meewerken in een internationaal vrijwilligersproject. Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en activiteiten, kijk dan op Facebook ( tto Farel Amersfoort) De TTO-coördinatoren Team klas 1 Komende weken: Corvee: H3c di 16-jun 19.30: Ouderraad 5 Corvee: H3d ma 22-jun Toetsweek klas 1 di 23-jun Toetsweek klas 123 wo 24-jun Toetsweek Klas 123 do 25-jun Toetsweek Klas 123 vr 26-jun Toetsweek Klas 123 ma 29 jun di 30-jun wo 1-jul do 2-jul vr 3-jul ma 6-jul Klas 1: Sportdag Klas 1abc: Sportclinic Waterdag Klas 1 defghi: geen lessen Cijfers P4 ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Diploma uitreiking Havo Klas 1: geen lessen Diploma-uitreiking TL/Mavo Klas 1: geen lessen Diploma-uitreiking Vwo Inhaaldag LO

4 di 7-jul wo 8-jul do 9-jul vr 10-jul hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt ma 24-aug Zomervakantie tot en met vrijdag 21 augustus Start nieuwe schooljaar Brugklas Het zijn letterlijk de laatste weken en we hebben toch nog een paar drukke weken voor de boeg. Weken die ook best belangrijk zijn voor de overgang. Het schooljaar wordt besloten met een toetsweek, de eerste echte toetsweek voor de brugklasleerlingen. Twee toetsen op één dag en één les. Na die toetsweek zijn er nog een paar momenten op school; een sportdag, een waterdag voor B1a, b en c, en dan. vrijdag 10 juli is het na het ophalen van het rapport echt vakantie. Ik ben trots op mijn leerlingen; ze doen goed hun best. Het is ook mooi om te zien hoe ze dit jaar gegroeid zijn, letterlijk en figuurlijk. Als u nog eens kijkt op de pasfoto die op de schoolpas staat, de foto die een jaar geleden is genomen, dan zie je dit verschil duidelijk terug. VAS-toets 1 Binnenkort ontvangen wij de resultaten van VAS-toets 1. De uitslag van deze toets is te vergelijken met de uitslag van toets 0 aan het begin van het schooljaar. Dan is te zien of er vooruitgang is geboekt. Natuurlijk krijgen de leerlingen deze resultaten mee naar huis. De uitslag van VAS-toets 1 kan een rol spelen bij de eindrapportvergaderingen. Als een leerling bespreekleerling is voor een hoger niveau, dan geeft de VAS ons waardevolle, extra informatie zodat een weloverwogen besluit kan worden genomen door de vergadering. Marjolein de Graaf Team klas HV 2+3 Komende weken: Corvee: H3b ma 8 jun Voorlichtingsavond Byod Vwo-3 (V-4 volgend jaar) di 9-jun Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland wo 10-jun Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland do 11-jun Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland vr 12-jun Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland Corvee: H3c di 16-jun 19.30: Ouderraad 5 do 18-jun Klas 2 sponsorloop Edukans ma 22-jun Corvee: H3d

5 di 23-jun Toetsweek klas 123 wo 24-jun Toetsweek Klas 123 do 25-jun Toetsweek Klas 123 vr 26-jun Toetsweek Klas 123 ma 29 jun Toetsweek Klas 23 di 30-jun wo 1-jul do 2-jul vr 3-jul Klas HV 23 geen lessen ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Diploma uitreiking Havo Klas 2HV: Sportdag Klas 3HV: geen lessen Diploma-uitreiking TL/Mavo Klas 2 HV geen lessen Klas 3 HV Sportdag Diploma-uitreiking Vwo ma 6-jul di 7-jul wo 8-jul do 9-jul vr 10-jul Inhaaldag LO hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt ma 24-aug Zomervakantie tot en met vrijdag 21 augustus Start nieuwe schooljaar Druk Cito vas achter de rug. Nog twee weken voordat de toets week begint. Klassen zijn druk bezig met een eindejaarsuitje te plannen. De tto 2 klassen nog een drukke week voor de boeg met een intensief uitwisselingsprogramma met leerlingen uit Duitsland. Plannen maken voor komend schooljaar. Teveel om alles te vertellen. De twee belangrijkste mededelingen slechts. De toets week voor klas 2 en 3 Klas 3 is inmiddels gewend, klas 2 nog niet. De laatste periode sluiten alle klassen af met een toets week. Het toetsrooster komt komende week op de site van school te staan. De komende weken moet ook voor leerlingen duidelijk worden wat de toetsstof is. Docenten geven dat op via magister. Ook het toets rooster komt in magister te staan. Dit bijt met het huiswerk opgeven. De vakdocent is niet altijd de surveillerende docent in de toets week. De vakdocent kan dan niet meer in de les in magister maar moet op een andere manier de toets stof erin zetten. Controleert u het als ouder ook gerust en laat het uw kind aan de vakdocent vragen. Overigens is het meest niet lastig wat de toets stof is. Namelijk stof waar we nu mee bezig zijn, is mijn eenvoudige maar ware antwoord als mijn leerlingen het mij vragen. Uitjes Zoals naar leerlingen van klas 3 enkele weken geleden en naar leerlingen van klas 2 deze week, is g d organiseert school onder lestijd geen klassenuitje. Echt enthousiaste leerlingen komen met ideeën voor Walibi, Efteling, Kalkar. Er zijn een aantal redenen om dit niet te doen. Allereerst gaat het u als ouder geld kosten. 20 tot 30 euro is zomaar uitgegeven. Daar heeft u niet op gerekend. Alleen voor vrijwilligers geeft binnen een vreemde groepsdruk om toch mee te gaan. We gaan allemaal of niet, is mijn uitgangspunt. Bovendien willen we de laatste

6 lesweken niet doorbreken met een schooluitje. Nog maar twee weken tot aan de toets week en die willen we zo weinig mogelijk verstoren. Klassen worden wel creatief (klas 2 heeft 10,-- ter beschikking, klas 3 niets) om toch iets gemeenschappelijks te doen aan het eind van jaar. Via de mentor hoort u hier meer van. Tot nader bericht over het komende schooljaar. Barend Klop, afdelingsleider havo vwo 2 en 3 Team TL/Mavo 234 De komende weken: Corvee: H3c di 16-jun 19.30: Ouderraad 5 do 18-jun Tweede tijdvak CE MHV Klas 2 sponsorloop Edukans Corvee: H3d di 23-jun Toetsweek klas 123 wo 24-jun Toetsweek Klas 123 do 25-jun Toetsweek Klas 123 vr 26-jun Toetsweek Klas 123 ma 29 jun Toetsweek Klas 23 SE-week A4M3 di 30-jun wo 1-jul do 2-jul vr 3-jul Klas 2+3 TL/Mavo: geen lessen Klas A6H5M4 Norm 2e tijdvak CE ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Diploma uitreiking Havo Klas 2 TL/Mavo : Sportdag Klas 3 TL/Mavo: geen lessen Diploma-uitreiking TL/Mavo Klas 2 TL/Mavo: geen lessen Klas 3 TL/Mavo Sportdag Diploma-uitreiking Vwo ma 6-jul di 7-jul wo 8-jul do 9-jul Inhaaldag LO hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen

7 vr 10-jul Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt ma 24-aug Zomervakantie tot en met vrijdag 21 augustus Start nieuwe schooljaar MAVO/tl 2, 3 en 4. Op vrijdag 22 mei zijn de leerlingen uit mavo 2 op excursie geweest naar kamp Amersfoort. Hier hebben zij middels een videofragment persoonlijke verhalen van oud-gevangenen gezien en gehoord. Daarna kregen zij een rondleiding over het terrein, waarbij de verhalen uit de geschiedenis van het kamp door de gidsen tot leven werden gebracht aan de hand van de zichtbare erfenis. De gidsen die onze leerlingen hebben rondgeleid, waren positief verrast over de vragen die zij van de leerlingen kregen en over hun betrokkenheid bij het onderwerp! De leerlingen zullen naar aanleiding van de excursie een opdracht maken voor het vak geschiedenis. Op donderdag 21 mei hebben 5 leerlingen uit mavo 2 een actieve rol gespeeld in de herdenking van de gevallenen binnen het korps verbindingsdienst op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Dit is een speciale eenheid binnen het leger, die elk jaar een eigen herdenking organiseert. Dit jaar werd er voor het eerst ruimte in het programma opgenomen voor leerlingen van het Farel College. Via een opdracht voor geschiedenis werden deze leerlingen geselecteerd. Zij moesten een opdracht maken met 'vrijheid' als onderwerp. De 5 leerlingen met de beste gedichten (volgens de adjudant) werden uitgenodigd om de herdenking bij te wonen. De winnares, Nina Hesselink, mocht haar gedicht voordragen. De overige vier leerlingen (Maaike Gouw, Nadine Leidelmeijer, Naomi Maan en Bram Brandenburg) lazen de namen voor van de gevallenen. Het korps heeft de leerlingen en het Farel College naderhand bedankt en de wens uitgesproken om de samenwerking volgend jaar uit te breiden. Een groot compliment voor onze leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen!

8 De leerlingen uit mavo 3 hebben inmiddels hun tiendaagse stage achter de rug. Een indrukwekkende, en soms ook vermoeiende, maar zeker ook leerzame ervaring voor onze leerlingen. Uit de bezoeken die de lesgevers aan de leerlingen op hun stageadressen hebben afgelegd, kwamen veelal enthousiaste verhalen naar voren. Sommige leerlingen wilden wel blijven, een ander kreeg zelfs een baan aangeboden. Inmiddels is de praktijk van de school weer begonnen en werken onze leerlingen toe naar de laatste toetsweek die voor mavo 2 en mavo 3 vanaf 22 juni van start zal gaan. Onze leerlingen uit mavo 3 die met ingang van periode twee deelnamen aan het MHBO project van MBO Amersfoort, krijgen op 18 juni hun certificaat van deelname uitgereikt. Een feestelijke aangelegenheid, die om 14:30 uur zal starten. Afgelopen week is het tweede rekenexamen afgenomen voor de leerlingen uit mavo 3. De leerlingen op de mavo moeten het rekenexamen op 2F voldoende afronden, om uiteindelijk hun diploma te kunnen behalen. De leerlingen die een 5 of lager hadden gehaald voor het eerste rekenexamen op 2F niveau of op het ER-examen (ernstige rekenproblemen), hebben het examen afgelopen week herkanst. Ter voorbereiding hebben zij de afgelopen weken geoefend met het programma Studyflow en hebben zij ondersteuning en uitleg gekregen van Chesten Breijer. Chesten is één van onze twee rekencoördinatoren De leerlingen die een voldoende hadden gehaald voor het ER examen of voor het examen op 2F niveau, mochten afgelopen week het rekenexamen op een niveau hoger maken. Ook hier is gebruik van gemaakt. Er zaten gisteren 35 leerlingen uit mavo 3 na 15:00 uur in de mediatheek om het rekenexamen op 3F te maken! Dit is het niveau dat op de havo, het vwo en het MBO behaald moet worden. Voor onze mavo 4 leerlingen is het nu wachten op de examenuitslag. De leerlingen zullen op donderdag 11 juni door de mentor vanaf 14:00 uur gebeld worden over de uitslag! Mobieltjes stand by!!!

9 Team H45 De komende weken ma 8 jun di 9-jun wo 10-jun do 11-jun vr 12-jun ma 15-jun di 16-jun wo 17-jun do 18-jun vr 19-jun Corvee: H3b Voorlichtingsavond Byod Vwo-3 (V-4 volgend jaar) 1 e uur Mas-ontbijt H4A4 Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland 345 e A5a+b Model United Nations (Sweelinckstr) Klas A6H5M4 Norm 1 e tijdvak! ontvangst (nog) niet geslaagde leerlingen ontvangst geslaagde leerlingen door de mentor Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland Corvee: H3c Tweede tijdvak CE MHV 19.30: Ouderraad 5 Tweede tijdvak CE MHV Tweede tijdvak CE MHV Klas 1 TTO Cricket-clinic SE-week Klas H4 A5 ma 22-jun di 23-jun wo 24-jun do 25-jun vr 26-jun Corvee: H3d SE-week Klas A45H4 ma 29 jun di 30-jun wo 1-jul SE-week A4M3 Klas H4ab: geen lessen Klas H4c Uitwisseling Italië Klas H4ab: geen lessen Klas H4c Uitwisseling Italië Klas A6H5M4 Norm 2e tijdvak CE ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Klas H4c Uitwisseling Italië Diploma uitreiking Havo do 2-jul Klas H4ab: begeleidt sportdag klas 2 Klas H4c Uitwisseling Italië Diploma-uitreiking TL/Mavo vr 3-jul Klas 3 Sportdag Klas H4ab: geen lessen Klas H4c Uitwisseling Italië

10 19.30 Diploma-uitreiking Vwo ma 6-jul di 7-jul wo 8-jul do 9-jul vr 10-jul Inhaaldag LO hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt Team Vwo 456 De komende weken ma 8 jun di 9-jun do 11-jun vr 12-jun di 16-jun wo 17-jun do 18-jun vr 19-jun Corvee: H3b Voorlichtingsavond Byod Vwo-3 (V-4 volgend jaar) 1 e uur Mas-ontbijt H4A4 345 e A5a+b Model United Nations (Sweelinckstr) Klas A6H5M4 Norm 1 e tijdvak! ontvangst (nog) niet geslaagde leerlingen ontvangst geslaagde leerlingen door de mentor Klas V2 TTO Uitwisseling uit Duitsland Corvee: H3c Tweede tijdvak CE MHV 19.30: Ouderraad 5 Tweede tijdvak CE MHV Tweede tijdvak CE MHV SE-week Klas H4 A5 ma 22-jun di 23-jun wo 24-jun do 25-jun vr 26-jun Corvee: H3d SE-week Klas A45H4 ma 29 jun di 30-jun wo 1-jul do 2-jul SE-week A4M3 Klas A5: begeleiden sportdag klas 1 Klas A6H5M4 Norm 2e tijdvak CE ochtend: Bespreken toetsen en cijfers (schema volgt) Diploma uitreiking Havo Klas A45 geen lessen Diploma-uitreiking TL/Mavo

11 vr 3-jul ma 6-jul di 7-jul wo 8-jul do 9-jul vr 10-jul Klas 3 Sportdag Klas A4 begeleidt sportdag klas 3 middag: rapportvergaderingen Diploma-uitreiking Vwo Inhaaldag LO hele dag: rapportvergaderingen hele dag: inleveren gehuurde schoolboeken (Iddink), (schema volgt) hele dag: inleveren werkboeken op school (schema volgt) hele dag: geen lessen Ochtend: rapport ophalen (schema volgt) Farelnieuws 11 verschijnt Excursies op het Farel College schooljaar Komend schooljaar zullen de excursies voor leerjaar 4 ( mavo, havo en vwo ) plaatsvinden in en rondom week 7 van Er wordt naar gestreefd de excursies zoveel mogelijk van maandag tot en met vrijdag te laten plaatsvinden, maar in een paar gevallen wordt er vertrokken/thuisgekomen in de weekenden voor en/of na de week. Maandag 8 februari - vrijdag 12 februari 2016 De keuze is uit de volgende bestemmingen: Barcelona, Berlijn, Dublin, Fuerteventura, Genève (Cern ), Istanboel, Rome en een wintersportreis naar Oostenrijk ( Skigebied Sankt Johann- Alpendorf, SkiAmadé ) De informatie van iedere excursie staat op de site van de school ( leerlingen/ouders aanklikken en daarna uit de opsomming aan de linkerkant reisbureau ) Om misverstanden te voorkomen: deze excursies zijn niet voor de leerlingen in de tto klassen van havo en vwo. Deze leerlingen hebben uitwisselingen. Afgelopen schooljaar met Poznan ( vwo ) en Rome ( havo ) Het inschrijvingsformulier voor de excursies is te downloaden van de site. Er wordt aan iedere leerling een tweede en derde keuze gevraagd. Natuurlijk streven we ernaar een eerste keuze te honoreren, maar dat zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, omdat bij de meeste excursies een maximaal aantal leerlingen is bepaald. Het snel en compleet inleveren van kopieën en een goede sollicitatiebrief zijn van invloed. Uiterste inschrijvingsdatum 6 juli Ieder inschrijvingsformulier moet vergezeld gaan van: Sollicitatiebrief Kopie identiteitspapieren ( paspoort of ID kaart ) Kopie zorgverzekering Het inschrijvingsformulier + sollicitatiebrief + kopieën ID papieren en zorgverzekering moeten uitgeprint worden ingeleverd bij de administratie van de school. Aanvullende informatie financiën excursies De genoemde prijzen voor alle reizen zijn onder voorbehoud. Dit heeft te maken met nog onbekende bedragen voor vliegtickets, treinprijzen, entreegelden en accommodaties. Ook heeft bij sommige excursies het aantal leerlingen dat voor een excursie kiest invloed op de totaalprijs. Ervaringen van voorgaande jaren geven echter een redelijke indicatie. Het maximumbedrag voor excursies is bepaald op EUR 600,- Indien de kosten voor een reis dit bedrag overschrijden zal de excursie niet doorgaan. Voor iedere excursie geldt 1,- per dag als annuleringsverzekering met een maximum van 5,- deze verzekeringsbijdrage is verplicht. Bij het gebruik maken van de betalingsregeling van de school dient een machtiging te worden afgegeven bij de

12 administratie van de school voor de start van schooljaar Er bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op een externe instantie die financieel bijdraagt in kosten voor deze activiteiten. Informatie daarover is verkrijgbaar bij de heer E. Ruiter ( ) Thuisblijversweek Afgelopen jaar is gestart met de thuisblijversweek op de vestiging in de Sweelinckstraat. Leerlingen hebben in week 7, van maandag tot en met vrijdag een studieweek gecombineerd met sportieve, culturele en informatieve aspecten. Afgelopen jaar werd iedere ochtend gestart in de sportschool, daarna drie uur een leervak. Eén middag een maatschappelijk thema, een culturele middag en een middag waar seksualiteit centraal stond. De laatste dag zijn we naar het ABN tennistoernooi in Rotterdam geweest. Kijkje achter de schermen van de pers en t.v., naar het spelersrestaurant en tenniswedstrijden op hoog niveau kijken. We streven naar dezelfde of een vergelijkbare activiteit. Deze week is verplicht en gratis voor alle leerlingen die niet meegaan met excursies. Misschien zijn er nog onduidelijkheden of heeft u specifieke vragen over de deelname van uw zoon of dochter aan de hierboven genoemde activiteiten? Aarzelt u dan niet contact op te nemen met: Reisbureau Farel College Methilde Heusinkveld-Goos Weet u wat Slim is? Dé webwinkel voor middelbare scholen en MBO-instellingen Voor medewerkers, leerlingen én hun ouders Hoge korting op software, (cursus)boeken, tijdschriften, e-learning en computeraccessoires Gratis en snel thuisbezorgd. Slim.nl: onderwijskorting op o.a. software Bij Slim.nl betaalt u veel minder voor software en IT-gerelateerde spullen dan bij andere winkels. U kunt bij Slim.nl bestellen, omdat u ouder bent van een leerling in het middelbaar onderwijs. Slim.nl onderhandelt namelijk speciale licentieovereenkomsten voor het onderwijs met (software)leveranciers als Microsoft, Apple, Adobe en Norton en daar profiteert u van! Een aantal voorbeelden: Microsoft Office Professional Plus 2013, en Office for Mac ,= per jaar Adobe Creative Cloud (bestaat uit 27 programma s, waaronder Photoshop, Photoshop Lightroom, Premiere, InDesign, Dreamweaver en Fireworks) 132,= per jaar

13 Zeer groot assortiment Antivirus- en Internet Security-software (zoals Norton, McAfee, Kaspersky, G Data, F-Secure en Bitdefender) v.a. 18,= per jaar voor drie installaties. Naast software kunt u bij Slim.nl ook terecht voor o.a. voordelige e-learning (bijles rekenen en taal, beter werken met Office of andere software), cursussen (sneltypen/snellezen), voordelige accessoires (muizen, toetsenborden, ipad beschermhoezen, speakers, externe telefoonopladers), boeken, naslagwerken en tijdschriften. Meer weten over het Slim.nl-assortiment en onze speciale aanbiedingen en acties? Breng dan vooral een bezoek aan de website (www.slim.nl), maak een account aan en schrijf u in voor de nieuwsbrief. U maakt een account door op Registreren te klikken op de website (www.slim.nl). Vervolgens vult u in een aantal stappen informatie over uzelf in. De ICT-coördinatoren. Op maandag 15 juni en dinsdag 16 juni Indeling voor presentaties Going Global Het afgelopen jaar hebben we actie gevoerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Ethiopië en Edukans. We hebben dat onder andere gedaan door middel van de kerstmarkt, de musical, de nacht van het Farel en natuurlijk de Winterduik. Zo voor het einde van het schooljaar staan nog enkele acties op stapel: de tweede klassen zullen op 18 juni meedoen aan een sponsorloop en voor de eerste en derde klassen is er een heuse strijd der mentorklassen. We hopen dat elke leerling een bedrag van minimaal 10 euro in kan zamelen. Wij kunnen dan een mooi bedrag doneren voor het onderwijs in Ethiopië.

14 Om de leerlingen meer inzicht te geven in de werkzaamheden van Edukans, zullen Jolijn en Floor op maandag 15 en dinsdag 16 juni presentaties geven. Ze zullen vertellen waarom onze hulp nodig is en stukjes film van hun belevenissen laten zien. Hieronder vinden jullie de indeling voor deze presentaties. De klassen die op maandag en dinsdag starten met de presentatie, gaan direct naar de aula. De lesgevende docenten worden tijdens de presentaties ook in de aula verwacht. De presentaties duren maximaal 30 minuten. Maandag 15 juni presentaties indeling klassen 8.10 uur 1A, 1C, 1H & H2C (groep 1: Jolijn) 9.00 uur H3B, H3C, H4A & H4B (groep 2: Floor) 9.25 uur 1I, A2C, H3A, H3B, A3B (groep 3: Jolijn) uur A2A, H3D, A3A, A3D & H4C (groep 4: Floor) Dinsdag 16 juni presentaties indeling klassen 8.10 uur 1D, 1G, H2B & A2D (groep 5: Floor) 9.00 uur M2A, H2D, M3B & M2B (groep 6: Jolijn) 9.25 uur 1F, 1E, 1B & A2D (groep 7: Floor) uur M2C, H2A, M3A & M3D (groep 8: Jolijn) maandag 15 juni presentaties indeling docenten Ronde 1 Klas Docent lokaal tijd 1A Garr

15 1c OTM H RHN H2C SMV ronde 2 Klas Docent lokaal tijd H3B Qua H3C VCR H4A GRE H4B WVN ronde 3 1I PTT A2C GSE H3A WVN H3B MDO A3B TJE RONDE 4 klas docent lokaal tijd A2A LFT H3D WTT A3A LNN A3D SMN H4C LWN Dinsdag 16 juni presentaties indeling docenten Ronde 1 Klas Docent lokaal tijd 1D VSC G VES H2B HRK A2D TJE ronde 2 Klas Docent lokaal tijd M2A KOK H2D WED M3B MDO M2B SGF ronde 3 1F DHM E MLK B ONR A2D GDE RONDE 4 klas docent lokaal tijd M2C VES H2A RNA M3A OTM M3D KRL

16 Start leespanel in de mediatheek Schooljaar 2015/2016 starten we in de mediatheek met een leespanel. Daarvoor hebben we hulp nodig van de leerlingen! We zijn op zoek naar leerlingen die best graag lezen, maar in de mediatheek niet vinden wat ze zoeken. Ons voorstel is dat wij, in overleg met jou, het boek van je keuze aanschaffen voor in de mediatheek. In ruil daarvoor vragen we je om een korte recensie te schrijven. Dit verslagje komt samen met het boek in de mediatheek te staan. Medeleerlingen zien zo snel waar het boek over gaat en wat jij er als lezer van vond. Zo slaan we twee vliegen in een klap; interessante uitbreiding van de mediatheekcollectie en voor de leerling leuke nieuwe boeken die met plezier gelezen worden. We zijn vooral nog op zoek naar jongens, van klas 1 tot en met 6 ( vmbo tot en met VWO). Ook meisjes van het vmbo (klas 1 tot en met 4) zijn van harte uitgenodigd om op deze oproep te reageren. Lijkt het je leuk om invloed te hebben op de boeken in de mediatheek, meld je dan bij ons aan! Het mediatheekteam

Jaaragenda ONC Parkdreef 2014-2015

Jaaragenda ONC Parkdreef 2014-2015 Jaaragenda ONC Parkdreef 2014-2015 wknr dag datum tijd Augustus 2014 35 Ma 25 Di 26 Wo 27 Do 28 Vr 29 wknr dag datum tijd September 2014 36/1 Ma 1 Di 2 08.30-18.00 09.00 Introductiedag nieuwe brugklassers

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014

leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014 leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is de laatste nieuwsbrief die u ontvangt dit schooljaar. We informeren u over bijzondere dingen die gebeurd zijn en over activiteiten die

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 wknr dag datum Augustus 2014 35 Ma 25 Di 26 Wo 27 Do 28 Vr 29 wknr dag datum September 2014 36/1 Ma 1 Di 2 8.30-18.00 uur Introductiedag nieuwe brugklassers met de mentor

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 wk Datum Dag HAVO/VWO (Breeweg) VMBO/MAVO (Kruisweg) Deze week starten directie

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen nr. 8 Beste leerlingen, Bijna genieten van jullie dik verdiende vakantie. Wij, docenten en ondersteunend personeel van de OSG West Friesland, wensen jullie allemaal een hele prettige vakantie en zien jullie

Nadere informatie

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders nr 1 34 ma 17-aug 1 Begin periode 1 13.00 uur externe instroom 2e klas + hoger 13.30 brugklassen 14.00 klas 2+3+mavo-4 14.15 klas 4+5+6 havo/vwo di 18-aug 1 09.00-11.00 uur klas 1 havo/vwo mentoraat Vanaf

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 30 oktober 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 10 Deze week topactiviteiten voor klas 1,

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nr 2 - november 2010 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 november aanstaande zijn er cijferbesprekingen

Nadere informatie

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters Jaaragenda 2014-2015 Vademecum 6 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit * = Schoolweek / Kalenderweeknummer week 1/34 ma 18-08 introductieprogramma's en ophalen boeken 13.30 Ontvangst leerlingen klas 1 Vakcollege

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 24 augustus 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 1 35 24 aug Roostervrije dag leerlingen m.u.v.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 1 ma 4-jan 10:55-12:35 BSM 4 workshop Fa2 2 1 wo 6-jan hele excursie Rijksmuseum kubv havo5, vwo6, mavo4 2 1 wo 6-jan 9:40-12:35 dansvoorstelling Maaspodium k2b, ma2a, ma2b, b2b, b2d, bk2a verzamelen

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

AGENDA CURSUS 2015 2016

AGENDA CURSUS 2015 2016 AGENDA CURSUS 2015 2016 Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest actuele agenda verwijzen we u naar www.wimgertenbachcollege.nl AUGUSTUS 2015 dinsdag 18 augustus 2015 start cursus, kennismaking, ophalen

Nadere informatie

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5 dag en datum tijdstip omschrijving Oktober 2015 vrijdag 2 oktober 2015 dinsdag 6 oktober 2015 19.30 uur audities musical (zang en dans) woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College

Nadere informatie

Inhoud Nieuwsbrief 20 18 juni 2015

Inhoud Nieuwsbrief 20 18 juni 2015 Inhoud Nieuwsbrief 20 18 juni 2015 Agenda Alle afdelingen: Voorwoord van de rector Nieuwe brugklassen Klassenindeling Afsluiting van dit schooljaar Opstart volgend schooljaar Bericht over het schoolfeest

Nadere informatie

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 1 2 rgl sem wk lswk mnd-dg activiteit (eerste semester) jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 2014 2015 vmbo Ermelo bovenbouw 25 maart 2015

Nieuwsbrief 4 2014 2015 vmbo Ermelo bovenbouw 25 maart 2015 tvwo atheneum havo vmbo Nieuwsbrief 4 2014 2015 vmbo Ermelo bovenbouw 25 maart 2015 INHOUD Inleiding Paasviering Jij bent geweldig Filippijnen Oudercontactavond Schoolkampen Activiteitenweek Plantenmarkt

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1 Jaaragenda 2015-2016 Periode 1 lesw1/week 35 24-aug-15 Openingsprogram centen. 25-aug-15 Start mentoren met hun leerlingen. Fotograaf voor leerlingen 26-aug-15 De eerste lesdag volgens rooster 27-aug-15

Nadere informatie

proefwerkvrij (GEEN huiswerkvrij) Edinburgh Experience (3e klas Cambridge FCE-2) 20.00-22.00 vergadering oudervereniging

proefwerkvrij (GEEN huiswerkvrij) Edinburgh Experience (3e klas Cambridge FCE-2) 20.00-22.00 vergadering oudervereniging jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 03 27 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 14 ma 30-03 stage H4 rapporten mee 16.00 deadline

Nadere informatie

Jaarrooster Heer Bokel College 2015/2016

Jaarrooster Heer Bokel College 2015/2016 Jaarrooster Heer Bokel College 2015/2016 vergadering afspraken t.b.v. leerlingenzorg start/einde van een periode vakanties/vrije dagen toets - en examenweken ouder-/leerlingavonden teamafspraken augustus

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Sandra Dekker, algemene inleiding Wouter Keizer, inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd.

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015 35 START SCHOOLJAAR deze week diverse introductie activiteiten ma 25 aug introductie activiteiten alle wo 27 aug 9,00 digitale inschrijving open voor herkansing SE's uit 4H,4V,5V vr 29 aug 9,00 sluiting

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

proefwerkvrij (GEEN huiswerkvrij) H4/V5: keuzeformulier PWS inleveren bij coördinator

proefwerkvrij (GEEN huiswerkvrij) H4/V5: keuzeformulier PWS inleveren bij coördinator jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 04 03 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 15 ma 06-04 2e paasdag: vrije dag thuiskomst skireis

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG Q VERANTWOORDELIJK ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT Q BETROKKEN Q VEILIG KIES VOOR CORDERIUS BESTE TOEKOMSTIGE BRUGKLASSERS EN OUDERS Wat is dat toch moeilijk: kiezen voor een middelbare school!

Nadere informatie

jaaragenda 2014-2015 voor ouders en leerlingen versie 2 (1 december 2014)

jaaragenda 2014-2015 voor ouders en leerlingen versie 2 (1 december 2014) JAARAGENDA 2014-2015 voor ouders en leerlingen versie 2: update 1 december 2014 (aanpassingen geel gearceerd) dag datum activiteit leswk wknr ma 01-12-14 bekendmaken rooster tieminutengesprek di 4 december

Nadere informatie

Ouderavond mavo/tl klas 2 en 4. Opening Algemene afspraken In gesprek met de mentor klas 2 Het examenjaar Decanaat Napraten met de mentor klas 4

Ouderavond mavo/tl klas 2 en 4. Opening Algemene afspraken In gesprek met de mentor klas 2 Het examenjaar Decanaat Napraten met de mentor klas 4 Ouderavond mavo/tl klas 2 en 4 Opening Algemene afspraken In gesprek met de mentor klas 2 Het examenjaar Decanaat Napraten met de mentor klas 4 Algemene afspraken schoolregels Leerlingen moeten voor schoolactiviteiten

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 mavo mbo-2 kbl bbl Clauslaan 4 2713 VN Zoetermeer Jaarplanning 2014-2015 jaarplanning 2014-2015 clauslaan Pagina 1 Jaarplanning ONC Clauslaan 2014-2015 augustus 2014 wk dag tijd activiteit plaats 35 ma

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H herkansingen/taken 13.30u 28-aug-12 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H 29-aug-12 wo 1e lesdag klas 4

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 personeel versie 16 november 2015

jaaragenda 2015-2016 personeel versie 16 november 2015 JAAAGENDA 2015-2016 personeel versie 21 oktober 2015 dag datum activiteit verg leswk wk vr 28-08-15 10:00 uur ontvangst nieuwe collega's 0 35 12:00 uur lunch met nieuwe collega's ma 31-08-15 08:30 uur

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2015-2016 de site versie 8 september 2015. JAAROVERZICHT 2015-2016 voor ouders en leerlingen H.N. WERKMAN COLLEGE

Jaaroverzicht 2015-2016 de site versie 8 september 2015. JAAROVERZICHT 2015-2016 voor ouders en leerlingen H.N. WERKMAN COLLEGE STADSLYCEUM H.N. WERKMAN COLLEGE JAAROVERZICHT 2015-2016 voor ouders en leerlingen Hoewel de meeste data vaststaan, behoudt de schoolleiding zich het recht voor om de agenda aan te passen. Het is altijd

Nadere informatie

Verjaardagen: week 18, 2015. Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken:

Verjaardagen: week 18, 2015. Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken: week 18, 2015. Verjaardagen: H4D Nienke Heezius 27/04 H5C Mels Teunissen 27/04 H4A Lynn Verschuuren 27/04 V6A Jojanneke Buijnsters 28/04 H4B Veerle Coester 28/04 V4B Cas Koole 28/04 V6D Dennis Linders

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag AGENDA PERIODE 4 VAN HET SCHOOLJAAR 2014-2015 Week 15 Deze week: Aula gesloten ivm toneel Maandag 6 april Tweede Paasdag Dinsdag 7 april 4 e lesuur Zorgteam Vwo 5 e lesuur Zorgteam Mavo 15.15 17.00 u BT

Nadere informatie

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus weeknummer 32 33 34 35 schoolweek 0 1 2 Zomervakantie SCHOOL OPEN maandag 3 10 24 12.00 uur Lunch OOP alle vestigingen 17 Centrale opening op HAVO/VWO vanaf 08.45 uur /

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond week 1/18 ma 04-01 studiedag personeel (leerlingen lesvrij) di 05-01 wo 06-01 do 07-01 vr 08-01 week 2/19 start toetsweek 2 / afname 2F + 3F rekentoets ma 11-01 di 12-01 wo 13-01 vanaf 11.15 Wegwijsdag

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2015/2016

Jaarkalender schooljaar 2015/2016 Jaarkalender schooljaar 2015/2016 versie: 3-12-2015 De jaarkalender wordt periodiek aangevuld en indien nodig per blok ook bijgesteld. Aan deze jaarkalender kunnen geen rechten worden ontleend. maandag

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Reisweek Rome (vwo 5 gym) Reading (havo 5) Berlijn (vwo 5) Barcelona (vwo 5) Spreekuur schoolarts Start project vreemd (havo 5)

Reisweek Rome (vwo 5 gym) Reading (havo 5) Berlijn (vwo 5) Barcelona (vwo 5) Spreekuur schoolarts Start project vreemd (havo 5) 38 14 september 2015 15 september 2015 Ouderavond TTO Ouderavond TTO Excursie Ieper (vwo 4/tto Bijeenkomst profielreis Berlijn 16 september 2015 Ouderavond vwo Ouderavond vwo Excursie Ieper (vwo 4/tto

Nadere informatie

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN LOCATIE KRUISWEG SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 27 augustus 2015 ouders en leerlingen versie Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 VMBO/MAVO (Kruisweg) wk Datum Dag 35

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

Jaarplanning 2013-2014

Jaarplanning 2013-2014 Jaarplanning 01-014 Wk Dag Datum Tijd Leerjaar Activiteit 5 Di 7-08-01 08.0-1.00 uur 4 Introductieprogramma; ophalen rooster 08.0-14.00 uur 1 Introductieprogramma lj.1 09.00-15.00 uur Introductieprogramma

Nadere informatie

K.S.E. leerlingen info week 10: 02 maart t/m 08 maart 2015

K.S.E. leerlingen info week 10: 02 maart t/m 08 maart 2015 K.S.E. leerlingen info week 10: 02 maart t/m 08 maart 2015 Agenda: 02-03 : start 2 e periode SOLO, aanwezigheid verplicht 19.00 uur MAS-event mavo-4 04 t/m 17 maart : afnameperiode rekenexamens mavo 18-03

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN LOCATIE KRUISWEG SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 11 december 2015 ouders en leerlingen versie Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 VMBO/MAVO (Kruisweg) wk Datum Dag 23-10-15

Nadere informatie

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR Juli 2015 SCHOOLEXAMENWEEK Leerjaar 3 HEESCH Aan: Leerlingen leerjaar 3 en hun ouder(s) / verzorger(s). Betreft: Schoolexamenweek

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 4 ma 19-01 luistertoetsen: havo- Frans; vwo-duits di 20-01 wo 21-01 do 22-01 vr 23-01 za 24-01 19.30 MR vergadering

Nadere informatie

17-aug boeken en rooster halen (rooster per klas vanaf 13.00 uur); jaaropening met mentor; 5v rekentoets

17-aug boeken en rooster halen (rooster per klas vanaf 13.00 uur); jaaropening met mentor; 5v rekentoets datum dag 10-aug 11-aug 12-aug 13-aug website 26 augustus 2015 14-aug 17-aug boeken en rooster halen (rooster per klas vanaf 13.00 uur); jaaropening met mentor; 5v rekentoets 18-aug klas 2-6 eerste lesdag

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema 2015-2016 KALENDER ZA 1 ZO 2 MA 3 ZOMERVAKANTIE WEEK 32 DI 4 ZOMERVAKANTIE WOE 5 ZOMERVAKANTIE DO 6 ZOMERVAKANTIE VRIJ 7 ZOMERVAKANTIE ZA 8 ZO 9 AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE WOE

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Technologie ipad Jij de baas Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met mavo of mavo + op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING. vr 11/12 avond Bovenbouwfeest op verzoek

WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING. vr 11/12 avond Bovenbouwfeest op verzoek WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING vr 11/12 avond Bovenbouwfeest op verzoek vr 11/12 Paarse vrijdag za 12/12 zo 13/12 ma 14/12 2e en 3e uur Workshop Reanimatie ev3c in lokaal 224 ma 14/12 4e en 5e uur Workshop

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo

Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo Julianastraat model voor fotowedstrijd De nieuwbouw in het Bentinckspark is begonnen. Nog een jaar en dan verlaten we onze locatie Julianastraat. Daar kijken we

Nadere informatie

JAARAGENDA 2015-2016

JAARAGENDA 2015-2016 JAARAGENDA 2015-2016 Week 34 4,5 lesdagen PTA avond ma 17 aug di 18 aug voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen leerjaar 2 en 3 (tijdens lesuur) voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen

Nadere informatie

jaaragenda 2014-2015 versie 2 (1 december 2014)

jaaragenda 2014-2015 versie 2 (1 december 2014) JAARAGENDA 2014-2015 versie 2: update 1 december 2014 (aanpassingen geel gearceerd) dag datum activiteit leswk wknr ma 01-12-14 bekendmaken rooster tienminutengesprek di 4 december 14 49 voorlopige eindversie

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

do 14/1 18.30-20.30 Onderwijsmarkt Soest-Baarn Baarnsch Lyceum do 14/1 20.00 Oudercommissie

do 14/1 18.30-20.30 Onderwijsmarkt Soest-Baarn Baarnsch Lyceum do 14/1 20.00 Oudercommissie 2 2-8 3 2-9 4 3-1 ma 11/1 voor 8.30 M4 Inleveren sws definitieve versie ma 11/1 ma 11/1 Saqi brugklas deze week volgens rooster ma 11/1 19.00 Informatieavond voor ouders m3 in de Arena ma 11/1 20.00 Informatieavond

Nadere informatie

Melanchthon Business nieuws (december 2013)

Melanchthon Business nieuws (december 2013) Melanchthon Business nieuws (december 2013) Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van Melanchthon Business School ----------------------------------------------- Algemeen Inleiding Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt)

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt) JAARPLANNING 2013 2014 (versie 4: 10 maart 2014) aanpassingen per 10 maart geel gearceerd za 01-03-14 voorjaarsvakantie tot en met zo 9 maart 10 ma 10-03-14 toetsij leerjaar 1, 2 en 3 26 11 stue-oriëntatieweek

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

VMBO B/Kt VMBO ktl HV/VWO 1tm 3 Tweede Fase

VMBO B/Kt VMBO ktl HV/VWO 1tm 3 Tweede Fase Jaarrooster Vestiging Greijdanus Hardenberg 2012-2013 VMBO B/Kt VMBO ktl HV/VWO 1tm 3 Tweede Fase Augustus Augustus Augustus Augustus 35 ma 27 School open School open School open School open di 28 School

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 NOVEMBER 2015 Toetsweek 5: HAVO 5 & VWO 6 Fuif tweede, derde en vierde klassen ma 16 nov t/m vr 20 nov vr 20 nov 19.30-23.00 Aanvragen herkansing SE4 TL4 tot 12.00 uur di

Nadere informatie

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus Week 34 1 e Opening schooljaar Vanaf 13.00 uur ontvangst leerlingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr 1 2015-2016. 18 september 2015. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief nr 1 2015-2016. 18 september 2015. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Nieuwsbrief nr 1 2015-2016 18 september 2015 Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, We zijn het schooljaar goed begonnen op onze daltonschool. Maar liefst 293 nieuwe brugklasleerlingen hebben de weg naar

Nadere informatie

Via deze weg de oproep om uw email-adres door te geven aan het secretariaat. U kunt mailen naar secretariaat@accentnijkerk.nl

Via deze weg de oproep om uw email-adres door te geven aan het secretariaat. U kunt mailen naar secretariaat@accentnijkerk.nl Jaargang 7, nummer 4, juli 2014 Geachte ouders/verzorgers en allerbeste leerlingen, Het schooljaar is bijna ten einde. Er is veel gebeurd. Ik denk dat we kunnen terug kijken op een succesvol jaar. Als

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

E-mailnieuwsbrief 4, 2014-2015 havo, atheneum en (t)vwo 2-3

E-mailnieuwsbrief 4, 2014-2015 havo, atheneum en (t)vwo 2-3 tvwo atheneum havo vmbo E-mailnieuwsbrief 4, 2014-2015 havo, atheneum en (t)vwo 2-3 Inhoud Inleiding Partnerschool in Haltern in rouw Paasviering Meivakantie en uitwisseling Positieve cultuur havo 3, de

Nadere informatie

I N F O V O O R O U D E R S Rozendaal, mei 2012

I N F O V O O R O U D E R S Rozendaal, mei 2012 S.G. Het Rhedens Kleiberglaan 1 6891 DK Rozendaal tel.: 026-3646845 E-mail: adminro@hetrhedens.nl I N F O V O O R O U D E R S Rozendaal, mei 2012 Geachte ouders, Hierbij onze informatie voor de komende

Nadere informatie

Voorlichting Klas 3 9-9-2015

Voorlichting Klas 3 9-9-2015 Voorlichting Klas 3 9-9-2015 Agenda 20.00 uur: Aula deel 20.30 uur: Sector deel 21.00 uur: Eindtijd U krijgt de komende presentatie in uw mail Van 2 naar 3 Nieuwe school / locatie / klasgenoten Start met

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie