Locaties Hellevoetsluis en Rozenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locaties Hellevoetsluis en Rozenburg"

Transcriptie

1 Locaties Hellevoetsluis en Rozenburg

2 Albeda Hellevoetsluis, Fazantenlaan 1c INHOUDSOPGAVE InhouD Pagina Inburgeren en Nederlands leren 5 Nederlands voor anderstaligen 5 Nederlands als tweede taal 5 Nederlands voor inburgeraars 6 cursussen voor volwassenen 8 Nederlands als moedertaal 8 Engels 9 Modules (Vaardigheden) 9 digitale vaardigheden 12 Functietrainingen 13 Lassen 13 VCA basisveiligheid 13 Albeda Rozenburg, Lekstraat 2 Beroepsopleidingen 14 Administratief medewerker niveau 2 14 AKA, Arbeidsmarktgekwalificeerde assistent 15 Beveiliger 15 Gastheer/Gastvrouw 16 Helpende Welzijn 16 Horeca-Assistent 17 Kok 17 Verkoper BOL op de winkelvloer 18 serviceverlening locatie hellevoetsluis 19

3 Inburgeren en Nederlands leren Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe wet op de inburgering van kracht. Of u moet inburgeren, hoort u van de gemeente. De gemeente vertelt u wat u moet doen om in te burgeren en het inburgeringsdiploma te behalen. Welkom bij het Albeda College in Voorne-Putten en Rozenburg Om te slagen voor het examen moet u leren. De Nederlandse taal, maar ook leren over leven en werken in Nederland. U kunt thuis leren of bij een school een cursus doen. Een cursus is niet voor iedereen verplicht, maar wel verstandig. Vooral bij een instelling met een keurmerk. Het Albeda College heeft die erkende inburgeringscursus. Wij bereiden u voor op het examen. Het volgen van een inburgeringcursus bij een instelling met het Keurmerk Inburgeren geeft inburgeraars het recht op een lening of vergoeding. Voor mensen die om politieke redenen hun land zijn ontvlucht en in Nederland een vergunning tot verblijf hebben, verandert er niets. De gemeente betaalt hun inburgercursus. Voor de partners van een Nederlander, of voor een buitenlandse werknemer betekent het dat ze zelf hun inburgering moeten bekostigen. Bij het Albeda College zijn de docenten geschoold om met de nieuwe Wet Inburgering (WI) te werken. Het Albeda College is een regionaal opleidingencentrum in de regio Rotterdam en omstreken. We hebben ongeveer 350 opleidingen die we op ruim vijftig locaties aanbieden. Dus ook op locaties dicht in de buurt, zowel op Voorne-Putten als op Goeree-Overflakkee. De opleidingen sluiten goed aan op de arbeidsmarkt of op een vervolgopleiding. De medewerkers en deelnemers kennen elkaar en voelen zich thuis in een prettige, herkenbare sfeer. Het Albeda College werkt namelijk nauw samen met bedrijven en instellingen. Zo creëren we kansen voor iedereen! Kom gerust een keer kijken! Je hebt nu het cursusaanbod in handen voor het schooljaar 2007/2008 voor de locaties Hellevoetsluis en Rozenburg. Zoals je ziet een behoorlijk uitgebreid cursusoverzicht, waar altijd wel een keuze uit te maken is. De cursussen staan in het kort beschreven op alfabetische volgorde en de gids geeft korte beschrijvingen van wat je met een behaald diploma kunt doen. Nederlands voor anderstaligen De lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) zijn aangepast aan de nieuwe inburgeringswet. Als inburgeraar krijgt u de tijd om binnen drie jaar taalniveau A2 te halen. Er wordt les gegeven aan mensen uit alle mogelijke landen en taalgebieden. Het niveau van de vooropleiding kan variëren van geen opleiding (analfabeten) tot en met een universitaire opleiding. Mensen kunnen verschillende redenen hebben om zich in Nederland te vestigen. Bijvoorbeeld omdat ze hier werk hebben of getrouwd zijn met een Nederlandse partner. Er is echter ook een grote groep mensen die hun land is ontvlucht vanwege oorlogsituaties. Zij hebben vaak last van trauma s, verdriet en heimwee. Bovendien is het voor een groot aantal vluchtelingen niet zeker of zij in de toekomst nog in Nederland mogen blijven. Toch moeten zij zich ondertussen kunnen redden in Nederland. Nederlands als tweede taal Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie dan kun je altijd bellen of langskomen. De telefoonnummers van de locaties staan bij de cursussen vermeld. De adressen vind je op de achterzijde van deze gids. Wil jij je talenten ontwikkelen en actief leren om een waardevol diploma te halen? Breng dan eens een bezoek aan het Albeda College. Daar krijg je geen spijt van. Kijk voor meer informatie over de opleidingen en cursussen bij het Albeda College op zoeken op de locaties Hellevoetsluis en/of Rozenburg. Deze opleiding is vooral ontwikkeld voor mensen, die de Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen om zich sociaal te redden. Dat kunnen analfabeten zijn of laaggeletterden. Een analfabeet is iemand die de vaardigheid in lezen, spellen en schrijven niet of in onvoldoende mate beheerst. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg om te kunnen functioneren in de samenleving. Ook is de opleiding geschikt voor anders-gealfabetiseerden en anderstaligen. 4 5

4 De deelnemers leren zodanig lezen, schrijven, spreken en luisteren dat zij beschikken over genoeg vaardigheden om zich sociaal te redden. In de alfagroepen wordt vaak in kleine groepjes of (indien mogelijk) individueel gewerkt, zodat deelnemers in hun eigen tempo zich de leeractiviteiten eigen kunnen maken. Ook het zelfstandig werken heeft een plaats in de lesopbouw. Audiovisuele en multimediale middelen worden gebruikt ter ondersteuning van de lessen. De cursus bestaat niet alleen uit leren lezen en schrijven. Ook aan mondelinge taalvaardigheden wordt veel aandacht besteed. uitnodiging volgt voor een intakegesprek. Nederlands voor inburgeraars (dag of avond) Deze opleiding is bestemd voor mensen, die in het kader van inburgering de Nederlandse taal moeten leren om zo snel mogelijk te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Als u pas kort in Nederland bent, is het goed dat u zich snel welkom voelt. Het is daarom belangrijk dat u Nederlands spreekt. En dat u iets weet over Nederland. Want pas dan kunt u contact maken met andere mensen, zelf boodschappen doen of naar de dokter. Als u al langer in Nederland woont, spreekt u misschien al een beetje Nederlands. Dat is goed voor uzelf en voor Nederland. Het is belangrijk dat u de Nederlandse taal nog beter leert. Zo leert u hoe wij in Nederland met elkaar leven en werken. Dan kunt u bijvoorbeeld een betere baan krijgen. En u kunt uw kinderen beter helpen, bijvoorbeeld met huiswerk. Deze opleiding wordt zowel overdag als in de avond aangeboden. Bij de dagopleiding wordt naast het Nederlands als tweede taal en lessen mens en maatschappij, aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie. Bij de avondopleiding wordt gewerkt aan zelfstandig leren in het Open Leercentrum. De dagopleiding is ongeveer 38 weken gedurende 20 uur per week, terwijl de avondopleiding wordt gevolgd in 38 weken van 9 uur + 1,5 uur begeleiding. De avondopleiding is alleen voor inburgeraars, die overdag een baan hebben. U moet in dat geval een verklaring van de werkgever overhandigen, waarin staat dat u overdag een baan heeft. uitnodiging volgt voor een intakegesprek. Het portfolio De nieuwe wet legt het accent op het uitvoeren van handelingen, en niet, zoals dat in het verleden het geval was, op het specifiek aanleren van taal. Uw zelfredzaamheid is erg belangrijk. Als cursist wordt u in een situatie gebracht waar u bepaalde handelingen ook zelf kunt uitvoeren. Een onderdeel van het inburgertraject is het maken van een persoonlijk portfolio met bewijzen. U leert bijvoorbeeld een bankrekening openen bij een bank. Om te bewijzen dat u dit kunt, wordt de medewerker van de bank gevraagd dit aftekenen. Zo laat u zien dat u een reeks van handelingen onder de knie hebt. Het doel is dat u in een zo kort mogelijke tijd een aantal cruciale praktijksituaties aanleert. Cruciale Praktijksituaties Cruciale Praktijksituaties (CP s) zijn situaties die mensen in het dagelijkse leven en in hun werksituatie vaak tegenkomen. Binnen een cruciale praktijksituatie moet u weten wat u moet doen om een probleem op een goede manier te kunnen oplossen. Er zijn cruciale praktijksituaties geformuleerd voor de domeinen Burgerschap, Werk en OGO: Burgerschap heeft betrekking op het dagelijkse leven van alle burgers. Het gaat om situaties als omgaan met instanties, verzekeringen afsluiten of zaken regelen rondom huisvesting. Bij Werk gaat het om diverse situaties waarin werkzoekenden en werkenden regelmatig terecht komen. In dit domein zijn algemene situaties beschreven die voor iedere (toekomstige) werknemer van belang zijn, zoals solliciteren, het deelnemen aan een werkoverleg of het voeren van een functioneringsgesprek. Daarnaast is een aantal situaties uitgewerkt, die specifiek gerelateerd zijn aan de sectoren techniek, handel en zorg. Een voorbeeld is gesprekken voeren 6 7

5 met klanten of cliënten. Een gesprek met een cliënt in de zorg verschilt wezenlijk van een klantgesprek in een winkel en daarom is gekozen voor een uitsplitsing naar sectoren. Het domein OGO heeft betrekking op Opvoeding, Gezondheidszorg en Onderwijs. In dit domein zijn cruciale praktijksituaties beschreven rondom opvoeding en begeleiding van kinderen. Het gaat dan om zaken als communicatie met de speelzaal of de school van uw kind of contact met de huisarts. Inburgerexamen De indeling van de lessen voor het komende schooljaar zijn er op gericht om u op het nieuwe inburgerexamen voor te bereiden. Staatsexamen Cursisten met een hoog taalniveau kunnen kiezen voor het staatsexamen, zij krijgen daarmee vrijstelling voor het inburgerexamen. Ook voor staatsexamentraining zijn er mogelijkheden bij het Albeda College. Oudkomers Inburgeraars die niet geslaagd zijn voor het inburgeringexamen oude stijl, mogen het nieuwe inburgerexamen doen. Analfabete en laaggeletterde cursisten Voor cursisten die in hun eigen taal niet kunnen lezen en schrijven, bestaat de mogelijkheid om in een alfabetiseringsgroep de Nederlandse taal te leren. Voor deze cursisten is het meestal niet mogelijk om het gewenste taalniveau te halen voor het inburgerexamen. De taallessen richten zich voornamelijk op zelfredzaamheid en het aanleren van specifieke taalvaardigheden. of (indien mogelijk) individueel gewerkt zodat deelnemers in hun eigen tempo de leeractiviteiten onder de knie krijgen. Ook het zelfstandig werken heeft een plaats in de lesopbouw. Audiovisuele en multimediale middelen worden gebruikt ter ondersteuning van de lessen. De cursus bestaat niet alleen uit leren lezen en schrijven. Ook aan mondelinge taalvaardigheden wordt veel aandacht besteed. uitnodiging volgt voor een intakegesprek. Voor meer informatie of een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met: Engels Engels is de meest gebruikte taal ter wereld en daarom handig om te beheersen. Toch is het altijd weer lastig om zélf Engels te praten. En al helemáál om het te schrijven. Daarom heeft het Albeda College voor volwassenen een complete cursus Engels voor beginners en gevorderden in de volgende modules: Lezen Het lezen van instructies, korte en langere fictie, evenals non-fictieteksten. Tevens wordt een aantal leesboekjes in het Engels behandeld. Schrijven Het maken van oefeningen en het maken van door de docent bedachte schrijfopdrachten. CURSUSSEN VOOR NEDERLANDSTALIGE VOLWASSENEN Nederlands als moedertaal Deze cursus is bedoeld voor volwassenen die Nederlands als moedertaal hebben en voor Nederlandssprekende volwassenen die niet in Nederland geboren zijn, al lang in Nederland wonen en ingeburgerd zijn. Het is opgebouwd uit een aantal cursussen en bestemd voor deelnemers, die willen leren lezen en schrijven. Door te leren lezen en schrijven is men na de cursus in staat om formulieren te lezen en in te vullen, de krant en ondertitels te lezen. Ook het voorlezen van de kinderen en het lezen van medische en/of financiële bijsluiters behoren dan tot de mogelijkheden. En niet te vergeten: het gebruik van internet. Deze cursus stelt de deelnemer in staat om een kaart of brief te schrijven, een agenda bij te houden, huursubsidie aan te vragen of s en SMS-berichten te schrijven en te verzenden. De deelnemers leren zodanig lezen, schrijven, spreken en luisteren dat zij beschikken over genoeg vaardigheden om zich sociaal te redden. In de groepen wordt vaak in kleine groepjes Luisteren Het beluisteren van native speaker -fragmenten op de band, luisteren naar instructies en luisteren naar elkaar. Spreken Het spreken met elkaar, houden van spreekbeurten over een bepaald onderwerp (uit het zgn. Threshold-level ) en in het Engels reageren op bepaalde mededelingen. Grammatica Hierbij komen vrijwel alle onderwerpen uit het Threshold-level aan bod, zoals werkwoordsvervoeging, meervoudsvorming en voornaamwoorden. Engelandkunde Aan de orde komen onder andere tradities en gewoonten, feesten, religies, omgangsvormen en sport. Tijdens de cursus wordt gewerkt aan lezen, schrijven, luisteren en spreken, evenals aan grammatica met behulp van lesmethoden van activiteiten en opdrachten. De cursus duurt 1 jaar op basis van 1 dagdeel per week. De inschrijving vindt plaats aan de hand van een aanmeldingsformulier. Voor meer informatie of een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met: 8 9

6 Competenties (Vaardigheden) Er zijn altijd wel vaardigheden waar je beter in wilt zijn. Omdat het handig is voor je werk of omdat het meer structuur aanbrengt in je leven. Investeer in jezelf en merk de voordelen in de dagelijkse praktijk. Overwin samen met andere cursisten de schaamte of de angst en maak een begin met een van de volgende modules of korte cursussen: Lezen Leren lezen op 7 verschillende niveaus, van zeer eenvoudig (net in staat eigen naam te lezen) tot en met snellezen. Schrijven Van leren schrijven en eenvoudige briefjes schrijven tot zakelijke correspondentie en gevorderde opfriscursussen Nederlands. Spreken Leren communiceren over eenvoudige zaken, maar ook leren vergaderen, discussiëren en standpunten verdedigen. Luisteren Voor iedereen die moeite heeft met luisteren naar en begrijpen van eenvoudige boodschappen, instructies, aankondigingen of opdrachten. Onbenutte Kwaliteiten Training van sociale en emotionele vaardigheden, presentatie- en sollicitatievaardigheden voor oriëntatie op werk, eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Sollicitatietraining Beter leren solliciteren, het maken van een curriculum vitae, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en het verbeteren van houding en presentatie. Competenties Voor het leren van sociale, economische, politieke en normatieve burgerschapscompetenties. Rekenen en Financiën Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een bepaalde handigheid wil krijgen op alle rekengebieden en de eigen financiën correct wil beheren. Faalangst reductietraining De training is speciaal voor mensen die bij toetsen, examens of tentamens dicht slaan vanwege zenuwen of andere blokkades. U leert situaties te hanteren die voor u mogelijk als bedreigend worden ervaren. Ook het (leren) onderkennen van de eigen kwaliteiten komt aan de orde. De lesmethode is afhankelijk van de behoefte van de groep maar er worden elementen gebruikt van RET (Rationele Emotieve therapie) en NLP (Neuro linguïstisch programmeren). Als leidraad fungeert het boek Handboek faalangsttraining van Ard Nieuwenbroek. Budgetteren De training is voor mensen die overzicht en duidelijkheid in hun huishoudfinanciën; inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon willen krijgen. We gebruiken materiaal van het Nibud aangevuld met zelf ontwikkelde items. Tijdens de lessen komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: papieren opzoeken en ordenen; rekenen en de rekenmachine gebruiken; een begroting maken; uitgaven betalen; lenen; hoe houd ik overzicht?; verlokkingen (van de reclame) doorzien en weerstaan; gebruik maken van aanbiedingen. Sollicitatietraining Voor iedereen met kennis van de Nederlandse taal op tenminste niveau 2/3 organiseren wij een sollicitatietraining. Bedoeld voor mensen die werk zoeken, sollicitatieplichtig zijn of voor WIW-ers die door moeten stromen naar regulier werk. U moet de Nederlandse taal voldoende beheersen om uw motivatie en geschiktheid voor een toekomstige baan te kunnen verwoorden. Na een kennismakingsgesprek gaat u aan de slag met de volgende doelen: beter leren solliciteren, het maken van een CV, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en het verbeteren van houding en presentatie maar ook het oefenen van een sollicitatiegesprek. Bij het oefenen van al deze onderdelen zal veel aandacht besteed worden aan persoonlijke houding en presentatie. Dit gebeurd o.a. door te werken met de videocamera. Koken voor alleengaanden Telkens uit eten gaan is eigenlijk te duur en alle kant-en-klaar maaltijden heeft u al meer dan eens geproefd. Tijd om zelf te koken. Maar hoe? De cursus is bedoeld voor mensen die alleen wonen en het leuk vinden om in een groepje leren gevarieerd te koken. Het geeft allereerst plezier in het koken op zich, daarnaast wordt er extra gelet op de broodnodige vitamientjes en niet te vergeten de portemonnee. Na het koken wordt het eten, tijdens een gezellig samenzijn en onder het genot van een glaasje, geconsumeerd. Zelfs het beheersen van de basistechniek van het koken is geen vereiste, dat leert u juist tijdens deze cursus. Kleine klusjes zelf uitvoeren Heeft u twee linkerhanden? Misschien valt het erg mee. Met een beetje hulp kunt u meer dan u zelf denkt in huis. Deze korte cursus leert u praktische vaardigheden als behangen, verven en schilderen, boren, tegelen, plaatsen van sanitair en electriciteit in huis. In overleg met de cursisten kan van het programma worden afgeweken indien aan een ander onderwerp behoefte bestaat. Ook de eigenschappen en het gebruik van gereedschappen worden telkens bij het betreffende onderwerp besproken. De inschrijving vindt plaats aan de hand van een aanmeldingsformulier. Voor meer informatie of een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met: 10 11

7 digitale vaardigheden omgaan met de computer (beginner) Voor iedereen die de beginselen van het computergebruik niet beheerst. Als u nog niet goed kunt omgaan met Windows, de mappenstructuur, openen en sluiten, kopiëren of knippen en plakken dan is deze cursus voor u geschikt. Word Voor iedereen die de basisvaardigheden van de computer beheerst (Windows), maar nog niet vaardig genoeg is in het gebruik van alle mogelijkheden van het tekstverwerkingspakket Word. Excel Voor iedereen die de basisvaardigheden van de computer beheerst (Windows), maar de beginselen van het gebruik van Excel nog onder de knie moet krijgen. Na de cursus kan de cursist werken met de meest voorkomende functies van dit spreadsheetprogramma. Internet en Voor iedereen die de basisvaardigheden van de computer beheerst (Windows), maar nog te weinig weet van het gebruik van Outlook Express en Internet Explorer. De modules Word, Excel en Internet worden individueel gegeven verdeeld over 6 dagdelen van 3 lesuren en kunnen direct starten. De cursus Digitale Vaardigheden is een groepscursus van 4 dagdelen van 3 lesuren. De inschrijving vindt plaats aan de hand van een aanmeldingsformulier. Cursusonderwerpen Basisbegrippen van informatietechnologie De computer gebruiken en bestanden beheren met Windows XP Tekstverwerking met Microsoft Word Spreadsheets met Microsoft Excel Databases met Microsoft Access Presentaties met Microsoft PowerPoint Informatie en communicatie (et gebruik van Internet en ). FUNCTIETRAININGEN Lassen Lasser is een veelgevraagd beroep. In een tijd waarin steeds minder vaklieden worden opgeleid, wordt de lasser een steeds meer gevraagde arbeidskracht. Maar lassen kun je niet zomaar. Er zijn vele varianten en moeilijkheidsgraden; van het lassen van pijpen voor de olie-industrie, tot het lassen van ingewikkelde aluminiumconstructies. En daarbij moet je ook nog de vele veiligheidsvoorschriften in de gaten houden. Voor deze opleiding is het handig als je al een beetje technische achtergrond hebt, maar dit is niet strikt noodzakelijk. De opleiding geeft bij voldoende resultaat recht op een lasdiploma op niveau 1 of 2 volgens NIL normen MIG/MAG of Autogeen. Ook lassen met beklede electroden behoort tot de mogelijkheden. Het Europees Computer Rijbewijs ECDL is dé internationaal erkende standaard voor computervaardigheid, inmiddels ingevoerd in 70% van alle landen in de wereld. Het Europees Computer Rijbewijs is de Nederlandse vertaling van European Computer Driving Licence (ECDL). Buiten Europa staat het diploma bekend als ICDL (International Computer Driving Licence). ICDL en ECDL zijn qua inhoud volledig identiek. Het ECDL bestaat uit 7 modules en er zijn 2 diploma s; het ECDL Startdiploma (vier willekeurige modules) en het Europees Computer Rijbewijs (alle modules). Wie het diploma op zak heeft, toont aan goed en efficiënt overweg te kunnen met de meest gebruikte kantoorapplicaties. Dat ECDL meer is dan zo maar een papiertje, blijkt wel uit het feit dat het diploma door de Europese Commissie wordt geadviseerd als dé norm. Iedereen kan ECDL halen. Of je nou een pc gebruikt voor werk, studie of privé. Deze cursus is voor iedereen die de computer wil gebruiken en daarvan de toepassing wil beheersen. Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze cursus. Beheersing van de Nederlandse taal is wél noodzakelijk. De opleiding duurt 16 weken, gedurende 2 avonden in de week van 2 klokuren per avond en cursussen starten bij voldoende belangstelling in september en februari. uitnodiging volgt voor een intakegesprek. VCA Basisveiligheid Voor heel veel technische beroepen is het tegenwoordig noodzakelijk om goed om te kunnen gaan met de veiligheidsvoorschriften. Het VCA veiligheidscertificaat geeft de zekerheid dat zowel het bedrijf als de werknemer de veiligheidsvoorschriften kennen en serieus nemen. VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. Sommige opdrachtgevers geven alleen nog maar opdrachten aan VCA gecertificeerde bedrijven en sommige technische vacatures worden alleen nog maar ingevuld met 12 13

8 VCA gecertificeerde kandidaten. De opleiding VCA basisveiligheid voorziet in deze behoefte. Momenteel wordt de cursus ontwikkeld in samenwerking met ETV (educatieve televisie) We streven ernaar om in september 2007 te starten. De bedoeling is dat iedereen op afstand (via internet) de cursus kan volgen in eigen tijd en tempo. Samen met het lesmateriaal en de mogelijkheid om per mail vragen te stellen, vormt dit een goede voorbereiding op het examen. Na inschrijving word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek neemt de intake medewerker de opleidingsmogelijkheden met je door. Het examen kan 2 tot 3 maal per jaar s avonds op de locatie Hellevoetsluis worden afgenomen. BEROEPSOPLEIDINGEN Het beroepsonderwijs kent drie leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (BOL), de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de deeltijd BOL (dlt. BOL). De leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. De beroepsopleidende leerweg (BOL) kent een praktijkgedeelte tussen de 20 en 60% van de studieduur. Opleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bestaan uit een praktijkdeel van 60% of meer en een theoriedeel van minimaal 20%. De BBL wordt ook wel aangeduid met werkend leren. De deelnemer gaat over het algemeen 1 dag per week naar school, de overige dagen is hij/zij werkzaam in een erkend leerbedrijf. Bij deeltijd BOL (dlt. BOL) beslaat de beroepsopleiding een deel van de week en leidt op voor een diploma of certificaten van een deel van de opleiding. Het aantal lesuren per week verschilt per beroepsopleiding. Note: Alleen de Albeda locatie Hellevoetsluis beschikt over een simulatiebedrijf Connex. AKA, Arbeidsmarkt Gekwalificeerde Assistent In het hedendaagse bedrijfsleven is het belangrijk dat je in het bezit bent van een diploma. Veel leerlingen gaan nog steeds van school zonder diploma en komen er achter dat het daardoor niet eenvoudig is om een geschikte baan te vinden. Ook zijn er schoolverlaters die absoluut niet weten voor welk beroep zij moeten kiezen. Daarvoor is de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerde assistent opgezet. Gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt betekent dat je een diploma haalt om als assistent in een bedrijf aan de slag te kunnen. Als je nog niet weet wat je als beroep wilt kiezen is dat niet erg. Tijdens de opleiding ben je in verschillende bedrijven of instellingen actief. Je hebt dan de tijd en de mogelijkheden om te kijken wat je wel en wat je niet leuk vind. Deze opleiding kan ook in deeltijd BOL worden gedaan. Praktijkgericht Je werkt actief en gericht op wat je in de praktijk moet doen. De resultaten worden in een portfolio afgetekend. Het portfolio laat zien hoe ver je bent met de opleiding en met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) stel je vast waar je verder aan gaat werken. Er is ook een traject waarin speciale aandacht wordt besteed aan het gebruik van de Nederlandse taal.om erachter te komen wat het beste bij je past, wordt aan de hand van een intakegesprek bekeken op welk moment je kunt starten en welk programma voor jou geschikt is. Mocht het tot een inschrijving komen, dan wordt ook een persoonlijk opleidingsplan met je afgesproken. Administratief medewerker niveau 2 Administratief medewerkers werken op allerlei niveaus in het bedrijfsleven. Van secretaresse tot verkopers binnendienst, van telefonisten/receptionisten tot het boekhoudkundige medewerkers. Een bedrijf valt of staat met goede administratieve medewerkers. De opleiding administratief medewerker niveau 2 voorziet dus altijd in een behoefte. Deze opleiding combineert theorie en praktijk. In Hellevoetsluis betekent dit werken in ons simulatiebedrijf Connex. Zo kun je alle mogelijke varianten van de administratieve medewerker uitproberen. Een gedeelte van de tijd werk je dan in deze kantoorsimulatie. Bedrijfsadministratief medewerker voor de verwerking van verkooporders, inkooporders, voorraadmutaties en boekhouding, secretarieel medewerker als aankomend management assistent of telefoniste/receptioniste inclusief werken in een (bijna) echt callcenter. Zo kies je uiteindelijk wat je het leukst vind. De rest van de tijd volg je lessen en projecten in de vorm van workshops. De opleiding begint met een oriëntatieperiode. Daarna bepaal je je keuze voor Telefoniste/receptioniste, Secretarieel medewerker of Bedrijfsadministratief medewerker. Deze opleiding kan ook in deeltijd worden gedaan. Afhankelijk van je vooropleiding maak je een instaptoets. Het resultaat van deze toets bepaalt op welk niveau je kunt instromen. Beveiliger In de hedendaagse samenleving kom je beveiligers steeds vaker tegen. Denk maar aan de winkelsurveillant of de surveillant in een winkelcentrum. Zij zien erop toe dat klanten zich ook als klant gedragen en dat regels worden nageleefd. Ook toezicht op buurten en wijken is een belangrijke taak. Overal waar groepen mensen samen komen zie je beveiligers. Daar waar beveiligers worden ingezet voelen mensen zich veiliger en dat komt de samenleving ten goede. Als beveiliger kun je tevens gaan werken bij een alarmcentrale, bij festivals, evenementen of voetbalstadions. Als je deel wilt uitmaken van deze selecte groep werknemers, dan is de opleiding voor beveiliger wellicht iets voor jou. Je start de opleiding met een introductieperiode. Na deze periode stellen we gezamenlijk een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) op. De vakken worden zowel theoretisch (klassikale projecturen waarin verschillende vakken aan bod komen) als in de praktijk aangeboden. Er zijn verplichte buitenschoolse activiteiten

9 Examens zijn extern gelegitimeerd via de S.V.P.B. (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties). Met dit diploma kun je gaan werken in de Beveiligingsbranche. Na inschrijving voor de opleiding beveiliger word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek neemt de intake medewerker jouw opleidingsmogelijkheden met je door. Een blanco strafblad is vanzelfsprekend. Gastheer/Gastvrouw Een gastheer en gastvrouw kom je voornamelijk tegen in de betere restaurants en andere horecaondernemingen. Dit vak houdt veel meer in dan je in eerste instantie zou denken. Het is niet alleen maar vriendelijk kijken en zo nu en dan een bord neerzetten. Denk bijvoorbeeld eens aan het omgaan met lastige gasten, het aanspreken van een engelstalige gast en het maken van een goede reservering. Ook leer je bijvoorbeeld alles over bier en wijn. Maar ook hoe vaten bier worden ingekocht, facturen in de administratie worden verwerkt en welke voorbereidingen er nodig zijn om de gasten zo optimaal mogelijk te bedienen. Vaktechniek is belangrijk, maar veel belangrijker is het beheersen van sociale en commerciële vaardigheden. De gastheer of gastvrouw werkt ook vaak in het weekeinde. De opleiding start met een introductieperiode, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. De praktijk wordt voor een groot deel onderwezen in ons eigen restaurant Liaison, waar net als in een gewoon restaurant een tafel kan worden geboekt en echte gasten moeten worden bediend. Er is één dag theorie, twee dagen werk je in het lestaurant en twee dagen loop je stage bij een leerbedrijf. Je bent wel zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbedrijf, maar de school kan je hierbij uiteraard ondersteunen. uitnodiging volgt voor een intakegesprek en aannameonderzoek. Het onderzoek wordt gedaan met de computer. De intake duurt ongeveer een ochtend of middag. Met de uitslag en een persoonlijk gesprek kan de school een inschatting maken of de kandidaat voor deze opleiding geschikt is. afgewisseld. Of er voor jou de juiste opleiding bij zit kun je het beste zelf navragen bij onderstaande opleidingslocatie. Om erachter te komen wat het beste bij je past, wordt aan de hand van een intakegesprek bekeken welk programma voor jou geschikt is en op welk moment je kunt starten. Mocht het tot een inschrijving komen, dan wordt ook een persoonlijk opleidingsplan met je afgesproken. Horeca-Assistent Een assistent in de horeca vervult een belangrijke rol in allerlei restaurants, cafés en andere horecaondernemingen. Voordat een restaurant open gaat voor het publiek, moeten er vaak al vele taken worden uitgevoerd zoals het bedrijfsklaar maken van de werkruimtes en het snijden van producten (mis en place). Maar ook afsluitende werkzaamheden zoals het schoonmaken van de werkruimten behoort tot de taken van de horeca-assistent. Je vindt de horeca-assistent ook terug in fastfood bedrijven, eetcafés en recreatieparken. De horeca-assistent moet ook wel eens in de weekeinden werken. De opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen die in de horeca willen werken, maar door gemis aan opleiding nog niet aan de slag kunnen. Het diploma geeft mogelijkheden tot doorstroming naar een groot aantal beroepen in de horeca. De opleiding duurt 1 tot 2 jaar. Naast de vaktheorie krijg je ook praktijk (BOLopleiding op school en stage, BBL-opleiding in het bedrijf). Op school volg je praktijklessen in één van onze keukens en/of restaurants. Daarnaast krijg je theorielessen. De theorielessen bestaan voor een groot gedeelte uit vaktheorie, zowel over de keuken als over het restaurant. Ook krijg je Nederlands en informatica. Voor het aanmelden wordt gebruikgemaakt van een aanmeldingsformulier, waarna een uitnodiging volgt voor een intakegesprek en aannameonderzoek. Het onderzoek wordt gedaan met de computer. De intake duurt ongeveer een ochtend of middag. Met de uitslag en een persoonlijk gesprek kan de school een inschatting maken of de kandidaat voor deze opleiding geschikt is. Helpende Welzijn De opleiding Helpende Welzijn leidt op voor beroepen in de welzijnssector. Je kunt gaan werken als assistent in de kinderopvang, bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, een basisschool of bij de buitenschoolse opvang. Of als assistent bij een club- of buurthuis. Maar ook werken als assistent bij de activiteitenbegeleiding van een verzorgings- of verpleeghuis behoort tot de mogelijkheden, evenals assistent bij hulpverlenende instanties of gehandicaptenzorg. Je helpt dus mensen, jong en oud. Je voert daarbij verzorgende taken uit, taken van huishoudelijke aard of je assisteert bij de begeleiding van allerlei activiteiten. Dat vraagt veel van je, want werken met mensen is niet altijd eenvoudig. Je beroepshouding is heel belangrijk en je moet interesse kunnen tonen voor de mensen waarmee je gaat werken. Je bent in staat om initiatief te tonen, afspraken na te komen en goed samen te werken. Pas dan geeft werken in de welzijnssector veel voldoening. De opleiding is er voor cursisten met en zonder werkervaring. Er zijn verschillende trajecten die afhankelijk van ervaring en vooropleiding kunnen worden gevolgd, ook in deeltijd en BBL. Alle opleidingsmogelijkheden hebben gemeen dat theorie en praktijk in de vorm van stages worden Kok De vele kookprogramma s op tv bewijzen dat het beroep van kok heel populair is. De kok is een van de belangrijkste medewerkers van elk restaurant en het succes van de onderneming wordt voornamelijk door de kok bepaald. Je vindt koks niet alleen in haute cuisine restaurants. Wat te denken van koks in een instellingskeuken, de contractcatering en recreatie of binnen bedrijven die gespecialiseerd zijn in maaltijdverstrekking of maaltijdproductie. Als kok ben je vooral bezig met het treffen van voorbereidingen voor en het maken van producten op basis van recepturen. In alle gevallen is het doel van de kok dat de klant kan genieten van een gerecht of complete maaltijd die door jou is klaargemaakt. En tijdens de opleiding kun je al ervaren hoe het is om een goede maaltijd te bereiden, omdat een deel van de opleiding zich afspeelt in het Albeda 16 17

10 lestaurant Liaison. Dit is een aan de school verbonden echt restaurant, waar echte klanten komen om van jou maaltijd te genieten. Naast de vaktheorie krijg je ook praktijklessen en loop je stage. Een belangrijk aandachtspunt in de opleiding is de beroepshouding van een kok. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van je sociale vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, zoals zelfstandigheid en flexibiliteit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan veilig werken. Je vindt het niet erg om op onregelmatige tijden en in het weekend te werken. uitnodiging volgt voor een intakegesprek en aannameonderzoek. Het onderzoek wordt gedaan met de computer. De intake duurt ongeveer een ochtend of middag. Met de uitslag en een persoonlijk gesprek kan de school een inschatting maken of de kandidaat voor deze opleiding geschikt is. Serviceverlening locatie Hellevoetsluis Lestaurant Liaison In het gezellige lestaurant Liaison kunt u als leerling, deelnemer, ouders of buurtbewoners terecht voor een lunch of diner. Elke (school)week zijn er vaste momenten waarop u van harte welkom bent: Diner: maandagavond en dinsdagavond (aanvang uur) Lunch: dinsdagmiddag (aanvang uur) Aangezien uw etentje de les van de cursisten is, dient u vooraf te reserveren en zijn er vaste aanvangstijden. U krijgt dan een maaltijd in intieme sfeer voor een vriendelijke prijs. Reserveren kan via of per Verkoper BOL op de winkelvloer We kennen allemaal het beroep van verkoper in een winkel. Maar een goede verkoper wordt je niet zomaar. De opleiding Verkoper BOL (Bedrijfsondersteunende leerweg) op de winkelvloer leidt op tot de betere verkoper. De opleiding is erg praktijkgericht. Hierdoor krijg je een beter beroepsbeeld en kun je je loopbaanperspectief beter inschatten. Je krijgt les op een locatie binnen een winkelcentrum waar het bedrijf van je stage ook gevestigd is. De lessen worden gegeven door zoveel mogelijk dezelfde docent. Deze begeleidt je ook op je stagebedrijf. Het doel van de opleiding is dat je direct betrokken bent bij alles wat er binnen het bedrijf gebeurt. Je leert van de bedrijfsmedewerkers, maar zij kunnen ook van jou leren. Als je gemotiveerd met de opleiding bezig bent, kan het zijn dat het bedrijf je na het behalen van je diploma een contract aanbiedt. De opleiding begint met verkoper niveau 1. Dit gedeelte duurt een half jaar. Aansluitend kan de opleiding Verkoper worden gevolgd, die dan nog een jaar duurt en wordt afgesloten met een diploma. Tijdens de opleiding wisselen lessen en beroepspraktijkvorming elkaar af. Bij de opleiding verkoper wordt extra aandacht besteed aan Nederlands en rekenen. Verder worden er beroepsgerichte vakken gegeven zoals Vakleer en Persoonlijke en Maatschappelijke vorming. Gedurende de opleiding Verkoper komen er meerdere vakken bij zoals Engels. Voor het aanmelden wordt gebruikgemaakt van een aanmeldingsformulier, waarna een uitnodiging volgt voor een uitgebreid intakegesprek. Ook een kennismakingsgesprek met het bedrijf behoort tot de plaatsingsprocedure. Administratiekantoor ConneX Ons administratiekantoor kan u wellicht zakelijk ondersteunen met allerhande administratieve zaken. Het kantoor beschikt over alle faciliteiten om secretariële en boekhoudkundige zaken te ondernemen. Tevens is er een callcenter dat kan worden ingezet om uw klanten te bereiken. Bijvoorbeeld: u bent bestuurslid van een voetbalclub en wilt een feest voor de jeugd organiseren. Onze cursisten kunnen uw leden bellen met de vraag om behulpzaam te zijn bij dit feest. Alles wordt gecoördineerd door de bedrijfsleider van ConneX; de heer H. Reumkens, Open Leer Centrum Ons Open Leercentrum is beschikbaar voor alle bij ons ingeschreven cursisten. Indien u voor (zelf)studie of andere internetzaken als vacatures zoeken gebruik wilt maken van de faciliteiten, kunt u contact opnemen met de beheerder van het centrum. Beveiliging De opleiding Beveiliging maakt zo veel mogelijk gebruik van praktijksituaties. Aspirantbeveiligers kunnen bij evenementen worden ingezet als: gastheer/ gastvrouw, verkeersbegeleider of parkeerregelaar. Omdat de cursisten nog in opleiding zijn, worden taken en verantwoordelijkheden van te voren goed met u afgesproken. Indien u denkt een geschikte activiteit te hebben, kunt u contact opnemen met docent/mentor dhr. B. Hut, bereikbaar op de Albeda locatie Hellevoetsluis. E-centrum in Hellevoetsluis

11 MEER WETEN? Bel ons voor een intakegesprek of kom langs. Albeda Hellevoetsluis Fazantenlaan 1c 3222 AM Hellevoetsluis T F E Albeda Rozenburg Lekstraat EG Rozenburg T F E 20

ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK

ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK 2009-2010 INHOUDSOPGAVE INHOUD PAGINA WELKOM BIJ HET ALBEDA COLLEGE IN RIDDERKERK Bijdrage uit het Maatschappelijke Participatie Fonds 3 VOLWASSENENEDUCATIE Inburgeren en Nederlands

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen Ook Volksuniversiteit najaar 2015 In dit magazine www.rocvantwente.nl/vooruwberoep Eén centraal informatiepunt als aanspreekpunt in de regio, voor particulieren,

Nadere informatie

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden?

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Beroepsopleidingen 2014-2015 Economie Administratief Medewerker Uniformberoepen Secretariaat Financiële Beroepen Commerciële Dienstverlening Informatie & Communicatie Technologie Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen voorjaar 2014 Ook Volksuniversiteit! In dit magazine ( 0800) 838 38 38 Voorwoord De donkere dagen rond Kerstmis liggen achter ons, de crisis lijkt op zijn retour,

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs 3 6 20152-201 heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als Welzijn Onderwijs 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege.

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege. Beroepsopleidingen 2013-2014 Werktuigbouwkunde Metaalbewerking Ontwerp & Productie ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden HORIZONCOLLEGE.NL

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2004 2010 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 3 Cohort 2010 StuderenICTFlex 3 2010-rev.doc/19 oktober 2010 2 Het ICT-Flex

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Werken in de Handel. Je haalt je papieren met een beroepsopleiding bij het Albeda College!

Werken in de Handel. Je haalt je papieren met een beroepsopleiding bij het Albeda College! BRIAN KIEST Handel & Commercie Ben je dienstverlenend ingesteld en ben je commercieel? Heb je een flexibele instelling en weet je van aanpakken? DAN IS EEN TOEKOMST IN DE HANDEL & COMMERCIE ECHT IETS VOOR

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel 2012-2013 www.rocrivor.nl Economie & Dienstverlening MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel Commercieel Detailhandel Groothandel Beveiliging ICT Mediavormgeving Evenementenorganisatie & Recreatie

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2014 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn met name gespecialiseerd

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan ZORG & WELZIJN >Check: www.roctop.nl 3 8 10 12 14 inhoudsopgave zorg & welzijn doktersassistent Doktersassistent - niveau 4 / BBL mbo-verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige

Nadere informatie