Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van 1 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van 1 oktober 2012"

Transcriptie

1 1

2 2 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA De nieuwe cursussen beginnen in de week van 1 oktober 2012

3 3 Inhoud Wat is de Alliance Française? 4 Hoe zijn de cursussen opgezet? 5 Onze standaardcursussen 6 Overige curussen 7 Cursusjaar 8 Cursusgeld 8 Penningmeester 8 Tarieven 8 Inschrijving en informatie 9 Direction des cours 9 Examens 10 Wat is DELF en DALF? 11 Cultureel programma 12 Cineclub 12 Avond van de Franse film 12 Lidmaatschap en contributie 13 Adres bestuur algemeen 14

4 4 Wat is de Alliance Francaise? De Alliance Française, stichting zonder winstoogmerk, werd in Parijs opgericht en genoot al snel internationale bekendheid. Zij houdt zich bezig met het overbrengen van de Franse taal en cultuur en heeft circa cursisten en leden in bijna alle landen van de wereld. In Nederland bestaat de Alliance Française sinds 1888 en de eerste afdeling was in Zeeland. Zij telt nu 34 plaatselijke afdelingen. Deze hebben alle hetzelfde doel : het bevorderen van de belangstelling en de kennis van de Franse taal en cultuur en het ontwikkelen van contacten tussen Nederlanders en Franstaligen.De Alliance Française besteedt daartoe aandacht aan de Franse cultuur en geschiedenis tijdens een aantal culturele avonden en organiseert cursussen zowel voor beginners als meer of minder ver gevorderden. Het accent bij de cursussen ligt op het luisteren naar en spreken van de taal, het deelnemen aan een gesprek. Gaandeweg krijgen ook overige vaardigheden als lezen, schrijven en het houden van een voordracht de aandacht. Voor het behalen van de internationaal erkende diploma s Delf en Dalf worden speciale cursussen georganiseerd. De Alliance Française de Walcheren is opgericht in 1973 als voortzetting van de Zeeuwse afdeling van de Vereniging Frankrijk Nederland. Zij organiseert cursussen en culturele evenementen als lezingen, avonden met muziek en chansons, filmavonden en excursies..

5 5 Hoe zijn de cursussen opgezet? Er zijn cursussen voor zowel echte beginners als vergevorderden. Frans leren zonder drempels! Met het accent op de het leren luisteren, verstaan en spreken van de taal. Voor nieuwe cursisten kan door een gesprek en/of een eenvoudige entreetest worden bezien welk niveau het meest geschikte is. Daarbij kan een aantal niveaus worden onderscheiden : Beginners: Die nog nooit Frans hebben geleerd of een of enkele jaren Frans hebben gevolgd Gevorderden Die al een aantal jaren Frans hebben gevolgd, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs of cursussen van de Alliance Française Vergevorderden Die zich al goed kunnen uitdrukken in het Frans en / of hun Frans op een hoog niveau willen bijhouden. Bij nieuwe cursisten stellen de docenten in een gesprek en eventueel een korte test tijdens een informatie- of inschrijfavond of andere gelegenheid vast welk niveau het meest geschikt is. Europees referentiekader Deze niveaus zijn gerangschikt in een Europees referentiekader, waardoor de aanduidingen van de niveaus in heel Europa hetzelfde is. Dat kan van belang zijn, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Op de volgende bladzijde vindt u een schema van de toepassing hiervan in onze standaardcursussen. Het is ook mogelijk om bepaalde diploma s te halen, maar dat is niet verplicht. Het deelnemen aan examens is geheel persoonlijk en vrijwillig. Voor de diploma s Delf en Dalf worden speciale cursussen georganiseerd. Boeken voor de diverse cursussen: A.1.1, A1.2 en A.1.3: Perspectives 1 + werkboek A 2.1 ena.2. 2 : Perspectives 2 + werkboek B1 + B2 Campus 2 + werkboek Conversatie en literatuur: in overleg met de docent

6 6 Onze standaardcursussen De standaardcursussen zijn verdeeld in drie niveaus: A, B en C. A-niveau : basisgebruiker A1 Basisniveau Basiskennis van de taal, bekend met alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen. Mogelijke examens: DELF A1 A2 Overlevingsniveau Bekend met vaak voorkomende uitdrukkingen en het voeren van gesprekken over elementaire zaken. Mogelijke examens: DELF A2, CEFP1 B-niveau: Onafhankelijk gebruiker B1 Drempelniveau Kan eigen mening geven en beschrijving van gebeurtenissen, dromen en verwachtingen. Mogelijke examens: DELF B1, CEFP, CEFP2 B2 Echte talige zelfstandigheid Kan kerngedachten van complexe teksten begrijpen. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en kan spontaan communiceren. Mogelijke examens: DELF B2, DL, DFA 1 C-niveau : vaardig gebruiker C1 Uitgebreide talige zelfstandigheid Kan effectief bijdragen aan discussies, kan snel lezen op academisch niveau, kan redelijke precieze aantekeningen maken tijdens vergaderingen of een tekst produceren waaruit grote communicatievaardigheid blijkt. Mogelijke examens: DALF C1, DS, DFA 2 C2 Zeer uitgebreide talige zelfstandigheid Kan haast al het gehoorde of gesprokene gemakkelijk verstaan. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties. Mogelijke examens: DALF C2 Het accent tijdens alle cursussen ligt op de aanleren van vaardigheden, in het bijzonder op het luisteren naar en spreken van de taal. Het deelnemen aan examens voor bepaalde diploma s is geheel vrijwillig en behoort niet expliciet tot de cursussen. Voor die cursisten die in aanmerking willen en kunnen komen voor het met succes afleggen van een examen bestaan speciale cursussen ter voorbereiding op de examens DELF en DALF. Over die voorbereidingscursussen worden tijdens het cursusjaar nadere gegevens verstrekt.

7 7 Overige cursussen Literatuur In modulen van elk vier lesavonden van anderhalf uur wordt aan de hand van een vooraf bepaald thema aandacht besteed aan schrijvers, boeken en stromingen in de Franse literatuur. Ook de spreekvaardigheid komt bij deze cursus aan bod. Het aantal modulen is afhankelijk van de belangstelling, voor elke module kan afzonderlijk worden ingeschreven. Conversatie Voor cursisten die al over een redelijke kennis van het Frans beschikken en deze kennis door het deelnemen aan gesprekken willen behouden en/of uitbreiden. Standaard bieden we een cursus aan van 10 lesavonden van 1,5 lesuur Deze cursussen kunnen ook overdag georganiseerd worden. Kindercursus Frans Cursus Frans voor leerlingen van groep 7/8 basisscholen. De bedoeling van deze cursus, die bestaat uit 10 lessen van 1 uur, is om de kinderen vertrouwd te maken met het Frans. Zij leren zich in korte zinnen uit te drukken door middel van onder andere spelletjes, liedjes en toneelstukjes.. Privélessen Frans De inhoud en tijd van de cursus wordt afgestemd op uw wensen. Intensieve taalcursussen Korte, intensieve cursussen op maat om snel resultaten te boeken. Dit kan op alle niveaus, afhankelijk van de belangstelling zowel overdag als s-avonds. Enkele voorbeelden : - 5 avonden/ dagdelen van 3 lesuren - 3 avonden/ dagdelen van 3 lesuren. Frans voor bedrijven en organisaties Cursussen die helemaal worden afgestemd op de activiteiten binnen een onderneming of organisatie. Intensieve cursussen kunnen zowel overdag als s-avonds worden georganiseerd. De cursussen worden opgezet in overleg met de desbetreffende onderneming of organisatie..

8 8 Cursusjaar Het cursusjaar loopt voor de standaardcursussen van begin oktober tot medio april/ begin mei, afhankelijk van het soort cursus. Voor de speciale cursussen geldt per cursus een andere indeling, Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. De lessen worden gegeven in ons Cursuscentrum, Stationsstraat 16 te Middelburg. De cursussen beginnen in de week van 4 oktober 2010 Cursusgeld Het cursusgeld varieert per cursus en is onder andere mede afhankelijk van het aantal cursisten per groep en het aantal lessen. Zie hiervoor de afzonderlijke tarievenlijst of vraag informatie aan de cursusleiding. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij een te klein aantal cursisten een cursus niet te laten doorgaan of de bijdrage per cursist naar rato te verhogen. Betaling contant bij inschrijving, automatische afschrijving of overmaking tijdig vóór de aanvang van de cursus. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus vindt terugbetaling van het cursusgeld in principe niet plaats, omdat de Alliance Française de organisatiekosten van de gehele cursus moet dragen. Uitzonderingen worden van geval tot geval bezien, ter beslissing van het bestuur. Penningmeester: J.J. Huijsen Postweg AB Lewedorp Telefoon ( 0113) Bankrekeningnummer t.n.v Alliance Francaise Walcheren te Lewedorp Tarieven Standaardcursussen A1 t/m C2 : 22 wekelijkse lessen van anderhalf uur 230,=, exclusief boeken Conversatie voor gevorderden: 10 wekelijkse lessen van anderhalf uur 125,= + eventueel bijdrage lesmateriaal Andere cursussen : afhankelijk van aantal lessen en cursisten per groep

9 9 Inschrijving en informatie cursussen Middelburg, Stationsstraat 16: maandag 3, dinsdag 4 en maandag 10 en dinsdag 12 september 2011, steeds van uur. Ook zijn we aanwezig op de Culturele en Educatieve Markt in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Inschrijving is ook mogelijk per brief of per . Daartoe kunnen inschrijfformulieren worden aangevraagd - per - telefoon ( 0118 ) schriftelijk aan het adres Alliance Française de Walcheren, Zusterstraat KJMiddelburg. - bij de: Direction des cours: Hedy van Straten, Zandput 19, 4353 BA Serooskerke Telefoon ( 0118) / Zie ook onze website: Via onze website zijn ook (eventueel automatisch in te zenden) inschrijfformulieren te verkrijgen.

10 10 Examens Wilt u een cursus Frans met een examen afsluiten? De Alliance Française des Pays-Bas verzorgt in Nederland de volgende examens: Bilan I en Bilan II. Deze examens worden in Nederland gemaakt en afgenomen. De niveaus komen overeen met respectievelijk A2 en B1 van het Europees referentiekader. De examens worden in maart afgenomen in de meeste cursuscentra. DELF / DALF Diplôme d Etudes en Langue Française Diplôme Approfondi de Langue Française Deze examens worden door de Alliance Française de La Haye afgenomen. CEFP ( Certificat d Etudes de Français Pratique ) I en CEFP II (niveau resp. A2 en B1) Diplôme de Langue (B2) Diplôme supérieur (C1) Dit zijn examens van de Alliance Française de Paris. Ze worden in de maand april op een aantal plaatsen in Nederland afgenomen en in Frankrijk gecorrigeerd. Ze zijn erkend door het Franse Ministerie van Onderwijs. Inschrijving voor examens via uw cursuscentrum. Bent u geen cursist bij de Alliance Française, dan kunt u informatie krijgen en/of een inschrijfformulier ontvangen via Het deelnemen aan examens is geheel vrijwillig en is op geen enkele wijze een verplicht onderdeel van een cursus. Over de mogelijkheden tot het deelnemen aan examens en de voorbereiding daarop zullen wij u graag nader informeren.

11 11 Wat zijn de DELF en de DALF? De DELF en de DALF zijn officiële diploma s die verleend worden door het Franse ministerie van onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden in de Franse taal waarborgen. In Nederland is de Alliance Française de La Haye het officiële examencentrum voor het organiseren en afleggen van de DELF/ DALF examens. De DELF en DALF diploma s kunnen afzonderlijk van elkaar worden behaald, door het afleggen van examens in een of meerdere landen. Deze diploma s zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich gelijktijdig voor meerdere examens opgeven. De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma s. Deze staan gelijk aan des zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden de vier volgende competenties geëvalueerd: luistervaardigheid en spreekvaardigheid, leervaardigheid en schrijfvaardigheid. Waar dienen deze examens voor? * Om over een officieel, internationaal erkend diploma te beschikken. * Uw taalvorderingen te meten en op te waarderen. * Voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden: uw competenties kunnen aantonen. * Uw kansen te benutten op de arbeidsmarkt ( stage, sollicitatie, promotie, mobiliteit).. De examens worden als regel twee maal per jaar afgenomen..

12 12 Cultureel programma De Alliance Française heeft als doelstelling het bevorderen van de kennis van de Franse taal en cultuur. Naast het organiseren van cursussen Frans neemt daarom ook de aandacht voor de Franse cultuur in de meest brede zin van het woord een belangrijke plaats in. In haar cultureel programma besteedt de AF de Walcheren jaarlijks tijdens speciale avonden aandacht aan die cultuur door een aantal voordrachten over zeer uiteenlopende onderwerpen:kunst, geschiedenis,film,de regio s (chansons) enz enz. Ook organiseert de AF de Walcheren regelmatig excursies en korte meerdaagse reizen naar Frankrijk. Bijzonderheden over het programma worden via een nieuwsbrief en de website(s) bekend gemaakt. Café Français De AF de Walcheren organiseert elke maand een Café Français. Hier kunnen leden, cursisten en andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer wat Frans spreken met elkaar. Er is geen vast programma. Centraal staat de ontmoeting tussen onze leden, cursisten en belangstellenden, Nederlanders en in de regio wonende Fransen. Aanmelding bij het bestuur, telefoon ( 0118) ; CINECLUB De AF de Walcheren besteedt veel aandacht aan de moderne Franse film. Daartoe heeft zij een eigen CINECLUB opgericht. Avond van de Franse film In Cinema Middelburg in Middelburg wordt elke maand (derde woensdag) tijdens een "avond van de Franse Film" een film met Nederlandse ondertiteling vertoond. Voor onze leden en cursisten geldt voor deze voorstellingen een speciale prijs, op vertoon van de carte nationale. Het programma voor de filmavonden wordt ook in onze Nieuwsbrieven en op onze website bekend gemaakt.

13 13 Lidmaatschap/ contributie Vanaf haar oprichting is de Alliance Française de Walcheren gesteund door een aantal trouwe leden. Door hun steun is de continuïteit van de activiteiten door de jaren heen gewaarborgd en is het mogelijk gebleken de tarieven voor de cursussen zo laag mogelijk te houden. In een tijd, waarin in het bijzonder in het onderwijs de aandacht voor de Franse taal en cultuur gaandeweg is verminderd, is die steun voor de doelstelling van de Alliance Française van groot belang gebleken. Om ook in de toekomst haar werk te kunnen voortzetten zijn nieuwe leden en hun steun van harte welkom. Ook cursisten kunnen lid worden. De contributie voor het lidmaatschap van de Alliance Française bedraagt 27,50 euro per persoon per jaar. Met een partner betaalt men 37,50 euro. In het lidmaatschap is begrepen een (gratis) abonnement op het tijdschrift En Route. Voor cursisten is de contributie 20,00 euro per jaar, met partner samen 30,00. Inlichtingen en aanmelding als lid bij het bestuur. Tel ( 0118) of

14 14 Oui, je parle français! Bestuur algemeen: Alliance Française de Walcheren Zusterstraat KJ Middelburg Website: T. (0118)

15 15

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 1 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA 2014-2015. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 2 Inhoud Wat is de Alliance Française? 3 Hoe zijn de cursussen opgezet? 4 Onze

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Engels en Nederlands. Voor niet-nederlandstaligen

Cursusprogramma s. Engels en Nederlands. Voor niet-nederlandstaligen Cursusprogramma s Engels en Nederlands Voor niet-nederlandstaligen 2015 Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet noodzakelijk het grootste. Klantgerichtheid,

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving Cursusprogramma s Zakelijk (Braziliaans-) Portugees Open inschrijving 2015 Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet noodzakelijk het grootste. Klantgerichtheid,

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing !! De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2015 2016 De Rode Leeuw p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie

verdiepingsmodules voor de bovenbouw havo en vwo

verdiepingsmodules voor de bovenbouw havo en vwo verdiepingsmodules voor de bovenbouw havo en vwo Inhoud Voorwoord... 2 Vecon Business School... 3 Module Natuur, Leven en Technologie... 5 Talen certificaten... 7 Delf Junior diploma: Frans voor havo en

Nadere informatie

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING?

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? VMBO-TL HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2 Een voorwoord. Elk kind heeft een talent. Het Koning Willem II College wil dat samen met de ouders ontdekken en verder laten groeien.

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Barcelona Oranje-dijkschool NTC basis- en voortgezet onderwijs Schoolgids 2013-2014 Schoolgids pagina 1 / 37 Woord vooraf Welkom bij de Oranje-dijkschool. Dit is onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2012-2013. 1 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende

Nadere informatie

Spaans in de Spaanse wereld TOP. 24 Spaanse taalscholen. van Spanje en Latijns-Amerika

Spaans in de Spaanse wereld TOP. 24 Spaanse taalscholen. van Spanje en Latijns-Amerika Spaans in de Spaanse wereld TOP 24 Spaanse taalscholen van Spanje en Latijns-Amerika 24 academische centra van Spanje en Latijns-Amerika 2 Pamplona Salamanca Barcelona Madrid Granada Sevilla Valencia Alicante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2014 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn met name gespecialiseerd

Nadere informatie

VerstERKt over de grens

VerstERKt over de grens VerstERKt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters versterkt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Eindhoven. Dit boekje bevat een aantal nuttige gegevens over de Livingstone groep.

Eindhoven. Dit boekje bevat een aantal nuttige gegevens over de Livingstone groep. Informatieboekje Scouting Livingstone Eindhoven Voorwoord Dit boekje bevat een aantal nuttige gegevens over de Livingstone groep. De Livingstonegroep, maakt deel uit van Scouting Nederland vandaar dat

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie