Activiteiten verkiezingen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten verkiezingen 2014"

Transcriptie

1 Activiteiten verkiezingen Inleiding In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de gemeenten bij de gemeenteraad ligt. Eens in de vier jaar worden via rechtstreekse verkiezingen de leden van de gemeenteraad gekozen door de inwoners van de gemeente. Hoewel de verkiezingsdatum nog moet worden bekrachtigd door de Regering, zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen vrijwel zeker op 19 maart Aan de verkiezingen kunnen nationale partijen, lokale partijen en individuele burgers deelnemen. Gemeenten, met name de colleges van B&W, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. De politieke partijen, op dit moment al dan niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad zijn primair verantwoordelijk voor dat er kandidaten komen waarvan er vervolgens een aantal, in 2014 waarschijnlijk 17, door de kiezer in de gemeenteraad worden gekozen. In dit document wordt ingegaan op activiteiten die (kunnen) worden georganiseerd in het kader van de verkiezingen, waar de griffie (in)direct bij betrokken is of soms zelfs verantwoordelijk voor is. Het document is opgesplitst in vier fasen: de periode waarin wordt gezocht naar kandidaten; de periode van de verkiezingscampagne; de periode direct na de verkiezingen (de periode tussen 19 maart en de datum van installatie van de nieuwe raad) en de periode na de installatie van de nieuwe raad. 2. De zoektocht naar kandidaten 2.1. Wervingscampagne nieuwe kandidaten Waarschijnlijk zijn de partijen in Steenbergen al begonnen met de eerste activiteiten in aanloop naar de verkiezingen 2014 en is dus nu ook de periode dat zij op zoek zijn naar mensen die zich kandidaat willen stellen. In deze notitie wordt er vanuit gegaan dat de politieke partijen in Steenbergen het er mee eens zijn dat de griffie de komende periode een rol speelt bij het werven van nieuwe kandidaten voor bestaande en nieuwe politieke groeperingen.. Op dit moment is er al het scholenproject dat vrijwel zeker ook de aandacht zal trekken van ouders, verzorgers van de kinderen en anderen die er dicht om heen staan. Toch lijkt het nuttig om nog meer inspanningen te doen om inwoners van de gemeente Steenbergen te informeren over het raadswerk. De griffie speelt daarbij vrijwel zeker een (coördinerende) rol. Hoe kunnen we met een leuke activiteit inwoners van de gemeente Steenbergen interesseren voor het raadswerk? - 1 -

2 In het praktische vlak zijn er de volgende vragen die moeten worden uitgewerkt: 1. Kan de griffie raadsleden inschakelen voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de wervingscampagne? 2. Moet de griffie nog een andere rol spelen bij het in contact brengen van inwoners van de gemeente Steenbergen met de gemeenteraad en bestaande en nieuwe politieke partijen? Als onderdeel van een wervingscampagne wordt er nu over nagedacht om een introductie (een dagdeel of een avond te houden voor geïnteresseerde mensen. Die introductie kan worden verzorgd door raadsleden, de burgemeester en/of door de griffier. Dat moet nog worden uitgewerkt. Tips voor de wervingscampagne Bij het opzetten van een wervingscampagne is het goed om de volgende tips 1 mee te nemen: Zorg voor een laagdrempelige aanpak: Vaak zijn deelnemers wel geïnteresseerd in politiek, maar is aansluiten bij een politieke partij een (te) grote stap. ; Probeer te streven naar een samenwerking van alle politieke partijen. Het is van belang dat je met elkaar bedenkt dat je voor iets gezamenlijks bezig bent: versterking van de lokale democratie ; Overweeg om samen te werken met omliggende gemeenten. Speciale doelgroepen: vrouwen en jongeren Om haar volk vertegenwoordigende taken goed te kunnen uitvoeren dient de politiek een goede afspiegeling te zijn van de maatschappij. Ondanks de vrouwelijke burgemeester, griffier en directeur is de meerderheid van raad en college nog steeds een man en zijn er ook maar weinig jongeren actief. Naast het scholenproject dat nu al aan de gang is moeten er mogelijk nog meer activiteiten worden georganiseerd om vrouwen en jongeren extra te interesseren. Mogelijkheden ProDemos voor werving nieuwe kandidaten ProDemos, het huis van democratie en rechtstaat, de organisatie die enkele jaren geleden is opgericht in Den Haag om burgers te informeren over de democratische rechtsstaat en hen te stimuleren om hierin een actieve rol te spelen, kan ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ondersteuning leveren. Voor de werving van aspirant gemeenteraadsleden bieden ze o.a. de volgende zaken: 1. Cursus politiek actief In opdracht van gemeenten verzorgt ProDemos cursussen Politiek Actief voor burgers. ProDemos ondersteunt gemeenten met deze cursus in talentontwikkeling in gemeenteraden en het versterken van de lokale democratie. De cursus Politiek Actief heeft als doel om politiek geïnteresseerde burgers inzicht te geven hoe de lokale politiek werkt. Naast theoretische kennis bestaat de cursus uit praktische opdrachten, interactieve werkvormen, presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici. Hierdoor krijgen de deelnemers een realistisch beeld van de lokale politiek. De cursus bestaat uit maximaal 7 bijeenkomsten en kan op maat worden gemaakt. Een cursus van 6 avonden voor maximaal 20 personen kost ca. 8000,-. 2. Toolbox cursus politiek actief Naast de geheel verzorgde cursus Politiek Actief is het voor gemeenten, politieke partijen en andere organisaties ook mogelijk zelf een cursus te verzorgen voor burgers met interesse voor het raadswerk. ProDemos heeft hiervoor een toolbox ontwikkeld waarmee de cursus door de afnemer zelf op maat kan worden samengesteld. De Toolbox Politiek Actief kost 750,- (excl. btw, hoog tarief). 1 Deze tips zijn geformuleerd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van VNG, Raadslid.nu en de VvG op 27 november 2012 in Apeldoorn

3 3. Zeteldans - Race naar de Raad In dit bordspel wordt vergelijkbaar met ganzenbord. Het spel heeft als doel om in 63 stappen (campagnedagen noemen ze dat in het spel) het doel te bereiken. Via kans- en verwijzingskaartjes met vragen en opmerkingen worden alle facetten van het raadswerk belicht. Het spel kost 19,95 per stuk. Natuurlijk zijn er ook nog andere activiteiten; voorbeelden zijn te vinden in de databank praktijkvoorbeelden van de VNG. Minicursus Gemeentepolitiek in Westvoorne Na eerst in overweging te hebben genomen om net als in buurgemeente Brielle een cursus te laten organiseren door ProDemos heeft men er in Westvoorne voor gekozen om zelf een minicursus gemeentepolitiek te geven. In drie avonden krijgt een aspirant raadslid daar een impressie van de taken en bevoegdheden van een raadslid. Ook deze minicursus heeft als doel om inwoners enthousiast te maken voor een plek in de raad. De door de griffie georganiseerde cursus bestaat in Westvoorne uit 3 avonden. Hoewel men in eerste instantie twijfelde of burgers deze cursus wel interessant zouden vinden, worden er, gegeven het aantal aanmeldingen van 40 personen, in Westvoorne al 2 cursussen gegeven (Subsidies voor) opleiding kandidaat-raadsleden Hoewel de gemeente tijdens activiteiten minicursussen voor kandidaat-raadsleden kan organiseren, blijft de opleiding van kandidaat-raadsleden primair toch een taak van de partijen zelf. Landelijke partijen hebben dit meestal landelijk georganiseerd en de lokale afdelingen van die partijen in Steenbergen kunnen daaraan deelnemen. Plaatselijke partijen moeten dit in ieder geval zelf organiseren. Het is met name voor de lokale groeperingen van belang om te weten da t het Ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) subsidies verstrekt voor de vorming en scholing van gemeenteraadsleden en kandidaat-raadsleden. Landelijke en plaatselijke politieke partijen kunnen het geld gebruiken voor scholingsactiviteiten van de partij, de bestuurdersvereniging of het eigen scholingsinstituut, maar ook voor cursussen van andere opleidingsinstituten of koepelorganisaties van partijen. De subsidie wordt verstrekt per kalenderjaar. Politieke partijen moeten de subsidieaanvraag voor 1 februari van dat jaar indienen. Lokale afdelingen van partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede dan wel Eerste Kamer van de Staten-Generaal kunnen niet zelfstandig een beroep doen op de subsidieregeling. Dat beroep kan uitsluitend worden gedaan door de desbetreffende landelijke partij

4 2.3. De verkiezingscampagne Bevorderen belangstelling voor en opkomst bij de verkiezingen Ook vlak voor de verkiezingen kan de gemeente en in het bijzonder de griffie nog een rol spelen bij de verkiezingscampagne namelijk het bevorderen van de belangstelling voor en de opkomst bij de verkiezingen. Het is dan wel belangrijk dat de activiteiten van de gemeente niet bijten met de activiteiten van de afzonderlijke politieke partijen en het is prakti sch om te inventariseren welke activiteiten anderen (media) oppakken. Ook kan het interessant zijn om te inventariseren welke vormen van free publicity mogelijk zijn (afstemmend gesprek met de pers over mogelijke activiteiten zoals interviews met raadsl eden en organisatie van lijsttrekkersdebatten). Verder zijn er vele andere mogelijkheden: actief benaderen van jongeren die voor het eerst mogen stemmen; opzetten van een speciale verkiezingswebsite / forum; aanschaffen van stemwijzer of kieskompas; samenstellen van een verkiezingskrant waarin de diverse partijen zich voorstellen; organiseren van één of meer verkiezingsmarkten (wel of niet in iedere kern); organiseren van lijsttrekkersdebatten in de diverse kernen; bezoeken van doelgroepen door de gehele raad; extra publicaties in huis-aan-huisbladen; tv- /radiospotjes; enz. Mogelijkheden ProDemos voor het voeren van actieve campagne ProDemos, het huis van democratie en rechtstaat, biedt de volgende zaken voor het voeren van een actieve campagne: 1. StemWijzer voor gemeenten Het bekendste product van ProDemos is de StemWijzer. Aan de hand van 30 stellingen komen bezoekers uit bij een overzicht van de partijen waarmee hun standpunten het meest overeenkomen. De website werd rond de landelijke verkiezingen in ,85 miljoen keer geraadpleegd. De StemWijzer is ook beschikbaar voor gemeenten: een succesvolle tool om uw inwoners voor de gemeenteraadsverkiezingen te interesseren. Met de StemWijzer biedt u uw inwoners de mogelijkheid de eigen standpunten te vergelijken met die van alle politieke partijen door middel van het beantwoorden van dertig stellingen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt welk verkiezingsprogramma het dichtst bij de inwoner staat. De StemWijzer kan verrassende uitkomsten bieden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2009 heeft ProDemos voor 56 gemeenten een StemWijzer gemaakt. Een kostenindicatie voor het maken van de StemWijzer voor de gemeente Steenbergen is nog niet te geven, maar bedraagt naar schatting ongeveer 5000,

5 2. StemWijzerMarkt In de marktkraam die kan worden geplaatst in een willekeurige plaats in de gemeente liggen 24 verschillende soorten groenten en fruit, die ieder corresponderen met een stelling. Met het winkelmandje, dat is ingedeeld in een afdeling eens en oneens, verzamel je de producten van je keuze. Als je geen mening hebt, kun je het fruit of de groente bij een bepaalde stelling laten liggen. Bij de groenteweegschaal aangekomen, tik je de producten in en op de bon verschijnt de uitslag van de StemWijzerMarkt. Afhankelijk van de drukte van de locatie en dus van het benodigde aantal medewerkers om de kraam te bemensen, kost deze activiteit tussen de 1000 en 2500,- Andere mogelijkheden voor de campagne In de laatste maanden voor de verkiezingen kan de gemeente (de griffie) kramen regelen op de markten in de diverse kernen en/of op pleinen voor supermarkten en/of bij sportactiviteiten enz. enz.). Die kramen moeten dan natuurlijk wel worden bemenst door mensen uit de diverse politieke groeperingen. Ook kan de gemeente en/of de griffie lijsttrekkersdebatten organiseren in de kernen. Ook kan ervoor worden gekozen om in de weken voor de verkiezingen een huis -aan-huis krant te laten verschijnen met daarin voor iedere partij een pagina met logo, foto s en standpunten. Tot op heden wordt er echter vanuit gegaan dat in Steenbergen de partijen zelf zorgen voor de campagne. 3. Periode vlak na de verkiezingen 3.1. Coalitievorming De periode vlak na de verkiezingen is een bijzondere periode. De verhoudingen zijn mogelijk veranderd en de partijen willen waarschijnlijk snel aan de gang met de formatie. Daarom is het goed om nu al na te denken hoe activiteiten in die periode gaan verlopen. In Woensdrecht wordt al voorafgaand aan de verkiezingen een onafhankelijke informateur benoemd die al voorafgaand aan de verkiezingen zelf een informatieopdracht krijgt. Ook de (rest van de) procedure om te komen tot een coalitie(programma) wordt daar al van tevoren in een document gezet en besproken en vastgesteld door het presidium. In iedere geval is het zinvol dat er al voor de verkiezingen een concept draaiboek ligt dat op de avond van de verkiezingen kan worden afgerond en verstrekt aan de nieuw gekozen partijen

6 4. De periode na installatie van de nieuwe raad 4.1. Training nieuwe raadsleden Bij het opstellen van een inwerkprogramma is het van belang om onderscheid te maken tussen reeds zittende en nieuwe raadsleden. Voor wat betreft kennis en vaardigheden is er onderscheid tussen nieuwe raadsleden die een beroep kunnen doen op een aanbod aan trainingen van politieke partijen en raadsleden die dat niet kunnen. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd individuele verschillen in de kennis, vaardigheden en achtergronden van raadsleden. Gezien het beperkte tijdsbeslag dat raadsleden voor het raadswerk effectief beschikbaar kunnen stellen, vereist dit een scherpe afweging van de aan te bieden componenten. Een inwerkprogramma kan de volgende elementen bevatten: a. Kennismaken, zowel als raad onderling als met de organisatie (rondleiding) als met de gemeente (samen in de bus langs de diverse kernen, de belangrijkste projecten en doelgroepen, het beleggen van ontmoetingen met het maatschappelijk middenveld en adviesraden); aangezien er in dezelfde periode mogelijk ook nieuwe wethouders actief worden, is het een overweging om een deel van deze introductie gezamenlijk te doen; b. Opdoen van systeemkennis (rolverdeling college-raad, hoe invulling te geven aan de kaderstellende controlerende en volksvertegenwoordigende rol, werkwijze raad, werking planning & control cyclus, informatie over gereedschap van de raadsleden); c. Bijspijkeren van vaardigheden (omgaan met de media, snellezen, welsprekendheid, debattraining): in Steenbergen is er daarom het plan om in 2014 opnieuw een debattraining te organiseren voor de raadsleden; d. Opdoen van dossierkennis (stand van zaken WMO, WRO, grote projecten, verbonden partijen, APV en verordeningen, decentralisatie, delegatie, deregulering). Een start met het inwerkprogramma de eerste weken na de verkiezingen heeft als voordeel dat de raadsagenda naar verwachting voldoende ruimte biedt voor het ontplooien van initiatieven. Afhankelijk van het tempo van de formatie kan wel het lastig zijn de personen bij elkaar te krijgen. Wanneer pas na de formatie wordt begonnen met het inwerkprogramma en de formatie is moeizaam verlopen, kunnen de formatieonderhandelingen een druk op persoonlijke relaties leggen nog voordat een gemeenschappelijke basis is gelegd. Naast het inwerken van nieuwe raadsleden is het ook van belang zo snel mogelijk te komen tot een gemeenschappelijke basis voor alle raadsleden. Daarom is het goed om activiteiten te organiseren voor de gehele raad, op een wijze dat dit ook interessant is voor de zittende raadsleden. Voordeel van het organiseren van collectieve elementen is dat snel een gemeenschappelijk beeld ontstaat ten aanzien van de wijze waarop de raad met elkaar wil samenwerken, onderlinge omgangsvormen en wat de normen en waarden zijn ten aanzien van integriteit, samenvattend de mores van de raad. Bij het samenstellen van het inwerkprogramma is het van belang telkens voor ogen te hebben welke elementen door wie te laten verzorgen, d.w.z. door de griffie zelf, door de ambtelijke organisatie, dan wel door externe partijen

7 Wanneer gekozen wordt om elementen van het inwerkprogramma door externen te laten verzorgen, verdient het aanbeveling om de ambtelijke organisatie wel aanwezig te laten zijn bij die bijeenkomsten zodat zij kunnen vertellen over specifieke zaken in Steenbergen.. Gezien de grote bulk aan informatie die nieuwe raadsleden te verwerken hebben, kan het ook een overweging zijn om voorafgaand aan een raadsvergadering een introductie door betrokken ambtenaren te laten verzorgen van inhoudelijke thema s die aan de orde komen Ondersteuning raadsleden Voorafgaand aan de nieuwe raadsperiode is het goed om de vraag te stellen of er tijdens de volgende raadsperiode weer ondersteunende middelen (hardware en software) worden verstrekt aan de raadsleden of dat wordt er gewerkt met het principe van BYOD (Bring Your Own Device) en dat er dus een (maandelijkse?) vergoeding wordt verstrekt voor aanschaf en gebruik van apparatuur en software? Deze beslissing is met name van belang voor de financiering. Indien er aan het begin van de raadsperiode hardware wordt uitgereikt, moet er een financieringsplaatje liggen. Als wordt gekozen voor het BYOD principe, moet er worden bepaald of en zo ja welke maandelijkse vergoeding er wordt gegeven voor deze voorziening. Indien er wordt gekozen voor het verstrekken van hardware en software moet er bovendien rekening mee worden gehouden dat de normale afschrijftermijn voor hardware slechts 3 jaar is. Kan en wil een raadslid 4 jaar lang gebruik maken van dezelfde hardware als de leverancier van de hardware intussen allerlei nieuwere modellen heeft uitgebracht met veel leukere features? Bovendien moet er dan een regeling worden getroffen ter voorkoming van brutering van de te verstrekken hardware. Als er wordt gewerkt volgens het BYOD principe moet worden nagegaan of het RIS ook soepel toegankelijk is voor andere typen tablets zoals de ipad

8 5. Voorstellen voor de gemeente Steenbergen 5.1. Minicursus Gemeentepolitiek in Steenbergen Voortbordurend op het idee uit Westvoorne lijkt het de griffie een goed idee om ook in Steenbergen een minicursus Gemeentepolitiek te organiseren. In Steenbergen zou een dergelijke cursus er dan als volgt uit komen te zien: Op de eerste avond is er een introductie door burgemeester Bolten, waarna één of twee raadsleden (verder) vertellen hoe het bestuur in grote lijnen werkt: Bestuur in Nederland, in de provincie en in Steenbergen; Functie van een raadslid; kaderstellende rol, de controlerende rol en de bevoegdheden Bestuur in Steenbergen: commissiestructuur en beeldvormende vergaderingen; De raad is ook leuk voor vrouwen en jongeren; De tijdsbesteding van een raadslid (overweeg evt. het duo raadslidmaatschap) ; Algemeen belang versus het individuele belang; Burgerparticipatie en andere betrokkenheid van burgers; Samenwerking met (buur)gemeenten. Op de tweede avond wordt er een vergadering van de gemeenteraad bezocht of bekeken via de SLOS; Op de derde avond is er een politieke avond in de raadszaal waarop politici en andere vertegenwoordigers van (bestaande en nieuwe) politieke partijen aanwezig zijn. De cursisten zitten dan op de plaatsen van de raadsleden en de vertegenwoordigers zitten op de publieke tribune. Na een presentatie door de aanwezige partijen achter het spreekgestoelte kunnen de cursisten aan vertegenwoordigers van de partijen vragen stellen over de structuur en opzet van de partij in Steenbergen en hoe de cursisten zich kunnen aansluiten. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst krijgen de deelnemers een mapje met daarin wat informatie over de staatsrecht beginselen, wat informatie over de samenstelling van de raad en de taken van burgemeester, wethouders, secretaris en griffier, en een (uittreksel van het) Reglement van Orde van de raad. Deze stukken kunnen eventueel worden gebruikt als basis voor de presentatie Instructiemap voor nieuwe raadsleden Hoewel alle informatie ook te vinden is op het Raadsinformatiesysteem is het goed om aan de nieuwgekozen raadsleden een instructiemap te verstrekken met daarin: Reglement van Orde van de raadsvergadering; Reglement van Orde van de commissievergaderingen; Overige relevante Reglementen van Orde Een pagina met links naar belangrijke websites: o Website waar de tekst van de Gemeentewet is te vinden o Website Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden Lijstje met namen en telefoonnummers gemeente, griffier, wethouders en collegaraadsleden - 8 -

9 5.3. Trainingen voor raadsleden De trainingen voor de raadsleden worden opgesplitst in 2 delen: Eén of meer door externen verzorgde algemene trainingen: o training debatvaardigheden; o training juridische achtergronden; o training snellezen; o. Eén of meer door internen, burgemeester, griffier en/of ambtenaren, verzorgde training over onderwerpen die specifiek betrekking hebben op Steenbergen. Te denken is dan aan de volgende modules: o Hoe werken we in de gemeente; kennismaking met beleidsmedewerkers; o Het gereedschap van raadsleden (gegeven de commissiestructuur in Steenbergen); o Inhoudelijk bijpraten over lopende dossiers; o Beleid en financiën; o Specifieke onderwerpen uit de Commissie Mens en Maatschappij o Specifieke onderwerpen uit de Commissie Ruimte en Economie 5.4. Nieuwe tablets voor raadsleden In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden dat is terug te vinden op de website van het Ministerie van BZK 2 staat o.a. vermeld dat raadsleden op aanvraag een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking moet worden gesteld ten laste van de gemeente dan wel moet de gemeente een tegemoetkoming verlenen voor aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. Tevens staat in hetzelfde Rechtspositiebesluit dat er een vergoeding moet worden verleend voor de aanleg- en de abonnementskosten voor de internetverbinding voor de hierboven genoemde computerapparatuur. De raad kan nadere regels stellen over het ter beschikking stellen van computerapparatuur en de tegemoetkoming. Op basis van bovenstaande lijkt het logisch om in Steenbergen ook in de nieuwe raadsperiode weer tablets te verstrekken aan de raadsleden. De standaard op de tablets aanwezige software stelt de raadsleden in staat om alle stukken op het Raadsinformatiesysteem en de eigen te raadplegen. 2 -

10 5.5. Draaiboek activiteiten verkiezingen Hieronder volgt een draaiboek met de algemene activiteiten voor, tijdens en na verkiezingen. datum omschrijving activiteit 2013 voorjaar 2013 najaar 2013 najaar 2013 minicursus gemeentepolitiek om mensen te werven kiezen lijsttrekker door partijen opstellen verkiezingsprogramma door partijen introductieavond voor partijen die voor de eerste keer willen gaan deelnemen aan verkiezingen 2014 jan-2014 voorjaar 2014 Publicatie burgemeester van kandidaatstelling en inleveren kieslijsten verkiezingscampagne 19-mrt-2014 verkiezingen gemeenteraad 19 maart mrt mrt-2014 voorjaar 2014 voorjaar 2014 voorjaar 2014 voorjaar 2014 laatste vergadering gemeenteraad in oude samenstelling (onderzoek geloofsbrieven nieuwe leden gemeenteraad; afscheid vertrekkende raadsleden) eerste vergadering gemeenteraad in nieuwe samenstelling eerste trainingsavond raadsleden (informatieverstrekking door burgemeester en ambtenaren) tweede trainingsavond raadsleden derde trainingsavond raadsleden cursus debat-technieken

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling De griffier en het draaiboek gemeenteraadsverkiezingen Verslag van een bijeenkomst gehouden op dinsdag 4 augustus 2009 in Utrecht waarin een aantal griffiers diverse aspecten van een draaiboek verkiezingen

Nadere informatie

OVERIG VOORSTEL Agendanummer 9.2

OVERIG VOORSTEL Agendanummer 9.2 OVERIG VOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Aanpassing rechtspositie regeling wethouders, raads- en commissieleden in verband met bepalingen vergoeding gebruik computer

Nadere informatie

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen! Aan: De burgemeesters De gemeenteraadsleden en ondersteuners van de fracties De griffiers en medewerkers van de griffie De lokale bestuurders van politieke partijen Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device RAADSVOORSTEL Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device Voorgesteld raadsbesluit: De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015 400680 Datum: 03-03-5 Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 205 Status Besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen! Aan: De burgemeesters De gemeenteraadsleden en ondersteuners van de fracties De griffiers en medewerkers van de griffie De lokale bestuurders van politieke partijen Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014 De raad van de gemeente Maasdriel; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014, gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers CVDR Officiële uitgave van Waalre. Nr. CVDR49353_2 23 mei 2017 Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADSLEDEN EN FRACTIEVERTEGENWOORDIGERS De raad

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 33 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN Alkmaar, 10 december 2015 Geacht bestuur en fractie, De lokale partijen hebben in onze democratische rechtstaat een zeer belangrijke functie.

Nadere informatie

Zit de stemming er al in? - communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010

Zit de stemming er al in? - communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010 Zit de stemming er al in? - communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010 Aanleiding Op 3 maart 2010 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de lokale democratie is het belangrijk dat zoveel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; en gelet op : artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID14/019 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

Binnen het communicatieconcept wordt een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorende slogan ontwikkeld.

Binnen het communicatieconcept wordt een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorende slogan ontwikkeld. Communicatieplan verkiezingen 2014 Opkomstbevordering Inleiding De laatste jaren daalt de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder. Van 51% in 2002 naar 48% in 2006 tot 45% in 2010. De dalende

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS, RAADSLEDEN, DUO RAADSLEDEN EN COMMISSIELEDEN.

VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS, RAADSLEDEN, DUO RAADSLEDEN EN COMMISSIELEDEN. VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS, RAADSLEDEN, DUO RAADSLEDEN EN COMMISSIELEDEN. De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 44, tweede

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp verordening Rechtspositie wethouders en raadsleden Opsterland : 2016 Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

- 1 - gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

- 1 - gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; - 1 - Registratienummer: 2014-000916/r De raad van de gemeente Weststellingwerf, gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/purmerend/3420.. pagina 1 van 8 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Purmerend Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Verordening verstrekking computer- en communicatieapparatuur wethouders 2002

Verordening verstrekking computer- en communicatieapparatuur wethouders 2002 Onlangs zijn in het Staatsblad (nr. 367) de wijzigingen gepubliceerd van de diverse rechtspositiebesluiten voor politieke ambtsdragers m.b.t. de formalisering van de nieuwe onkostenvergoedingsregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2015, nr. 15.02.09.; gelet op de artikelen 95, 96 eerste en tweede lid, en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. De raad van de gemeente Landgraaf; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015; gelet

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 Raadsbesluit Jaar 2015/02/12/05A Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid

CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid Kandidaat Raadslid Gezocht - voor de verkiezingen van de gemeenteraad volgend jaar - CDA Haarlem is op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 5 oktober 2015 Agendapunt : Onderwerp Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders Opsterland : 2015. Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 20 30 december 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2014 De raad der gemeente Bergeijk; Gezien

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Nummer: 5b. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017 Procedure Kandidaatstelling GroenLinks Amsterdam Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil GroenLinks Amsterdam met een sterke, gevarieerde en aansprekende kandidatenlijst komen. Deze lijst zal worden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Inhoud Inleiding... 2 1. Verkiezingscampagnes... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving... 4 5. Werving

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-395 Titel: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen.

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. Reg. nr.: Z-14-08261 /INT-14-03950 *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

Nadere informatie

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009 Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Het raadslid. Taken raadslid

Het raadslid. Taken raadslid Het raadslid Nederland kent op 1 januari 2008 443 gemeenten die allen bestuurd worden door de gemeenteraad als algemeen bestuur en een college van burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur. Gemeenten

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014 De raad van de gemeente Kerkrade, gelet op de artikelen 44, 95, 96, 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Visie op griffie Venray 2017

Visie op griffie Venray 2017 Visie op griffie Venray 2017 Bij mijn vertrek als raadsgriffier van de gemeente Venray is mij gevraagd om een visie te geven op de toekomstige griffie. Een griffie die in staat is om in een snel veranderende

Nadere informatie

Feitelijke informatie: Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Feitelijke informatie: Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel. College Collegevoorstel Inleiding: Op grond van de Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 kunnen aan de raadsleden ICT-middelen in bruikleen worden verstrekt en kan een maandelijkse vergoeding

Nadere informatie

Onderwerp: Communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2010

Onderwerp: Communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2010 College V200901236 Collegevoorstel Inleiding: Op 3 maart 2010 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals gebruikelijk zullen de deelnemende partijen in de maanden vóór de verkiezingen

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Sector: Interne Dienstverlening Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. Instemmen met de invoering van ipad Tablet computers

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 vastgesteld door gemeenteraad op 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie:

Nadere informatie

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-03-08 ; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; Besluit De Verordening rechtspositie wethouders, raads-

Nadere informatie

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. politieke ambtsdragers: wethouders, raads- en commissieleden;

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 Raadsbesluit Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Jaar/nummer: 2015 / 74 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 De raad van de gemeente

Nadere informatie

In dit opleidingsplan worden de termen opleiding, scholing, training en deskundigheidsbevordering door elkaar gebruikt.

In dit opleidingsplan worden de termen opleiding, scholing, training en deskundigheidsbevordering door elkaar gebruikt. Opleidingsplan gemeenteraad Renkum 2014 2018 Korte inleiding en leeswijzer Dit document geeft een beknopt overzicht van het in 2014 voor de nieuwe raad georganiseerde introductieprogramma. Achtereenvolgens

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710351 Ag nr. : Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders-, raads- en commissieleden 2006. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening rechtspositie wethouders, raads-

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR BESLUIT De raad van de gemeente Aalburg; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013; gehoord de overwegingen van de opiniërende vergadering d.d.. 2013; gelet

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

griffier en gemeenteraadsverkiezingen 2014

griffier en gemeenteraadsverkiezingen 2014 Petra Habets Advies & Ontwikkeling Resultaten enquête griffier en gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht, januari 2014 Petra Habets Advies & Ontwikkeling BV Nieuwe Kamp 11m/n 312 KN Utrecht Postbus 74

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie wethouders. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie wethouders. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie wethouders Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De regeling van de rechtspositie van

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Menaldumadeel; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1-cD JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De besturen van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen Steenbergen

Gemeenteraadsverkiezingen Steenbergen Gemeenteraadsverkiezingen Steenbergen 19 maart 2014 Lenneke van der Meer Augustus 2013 December 2013 januari 2014 1 Inhoud INLEIDING 1. ORGANISATIE 1.1 uitvoering 1.2 financiën 2. VOORBEREIDING 2.1 nieuwe

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 2 december 2002. Raadsvergadering d.d. 9 januari 2003. Agendapunt: Onkostenvergoeding bestuurders

Aan de Raad. Made, 2 december 2002. Raadsvergadering d.d. 9 januari 2003. Agendapunt: Onkostenvergoeding bestuurders Made, 2 december 2002 Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 9 januari 2003 Agendapunt: Onderwerp: Onkostenvergoeding bestuurders Voorstel: Vast te stellen de navolgende verordening: de verordening voorzieningen

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemeen. We hebben daarbij ook rekening gehouden met de uitgangspunten die de VNG hanteert. Het gaat daarbij om:

Bijlage 1. Algemeen. We hebben daarbij ook rekening gehouden met de uitgangspunten die de VNG hanteert. Het gaat daarbij om: Bijlage 1 sgewijze vergelijking tussen de verordening voorziening raads- en commissieleden, vastgesteld op 11-02-2010 en de nieuwe modelverordening van de VNG van juni 2016 Algemeen In het onderstaande

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen No. 081106 St.-Annaparochie, 27 november 2008. De raad van de gemeente het Bildt; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 Besluit raad Besluitnummer 62(a) / 2010 Onderwerp Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Lingewaard 2011 De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade De raad van de gemeente Kerkrade gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; Variabelen in het CONCEPTBESLUIT: De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; b e s l u i t : De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; Nr. B-5.20.2008 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; Gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Gemeente įn Bergen op Zoom. Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Communicatieparagraaf:

Gemeente įn Bergen op Zoom. Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Communicatieparagraaf: Gemeente įn Bergen op Zoom I Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Vaststellen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011, nr. 12.03;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011, nr. 12.03; De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rec htspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 De raad van de gemeente Buren; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006

Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006 Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verordening rechtspositie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente k Simp elveld Datum advies: 19 februari 2014 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 27908 enbare besluitenlijst: ja B : andele

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (inclusief 1 e wijziging)

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (inclusief 1 e wijziging) MID 07/015 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (inclusief 1 e wijziging) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid,

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers 5.

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad van de gemeente Borsele; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Marie-Claire van Eijndhoven 3486 mei@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 7182 18-12-2014 Verordening rechtspositie

Nadere informatie

r/ ' / ', '/'^ l'^ ^^^H Ministerie van Binnenlandse Zaken en "/ ' ; (!{ ( I ' ^^m Koninkrijksrelaties

r/ ' / ', '/'^ l'^ ^^^H Ministerie van Binnenlandse Zaken en / ' ; (!{ ( I ' ^^m Koninkrijksrelaties LA. i.i OC ': i /' /L, I Ll \il'>. f I L r/ ' / ', '/'^ l'^ ^^^H Ministerie van Binnenlandse Zaken en "/ ' ; (!{ ( I ' ^^m Koninkrijksrelaties Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag tt'o nf.. 'iicoic^qq

Nadere informatie

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek 2016-754 Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 26 oktober 2016 - Provinciale Staten op

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Renswoude 2017 vast te stellen.

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Renswoude 2017 vast te stellen. Raadsvoorstel Nummer: 163700 Behandeld door: A. Boeve Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Leudal 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Leudal 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Leudal 2014 De gemeenteraad van de gemeente Leudal Gelet op de artikelen 44, 2 e en 3 e lid, 95 tot en met 99 en 147 van de

Nadere informatie

ECWGO/U201502240 Lbr.16/041. Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raadsen

ECWGO/U201502240 Lbr.16/041. Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raadsen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201502240

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Houten

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Houten De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011, nr. 2011-038 gelezen en besluit; overwegende dat het gewenst is om de Verordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie