TLO-ers vallen vier keer in de prijzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TLO-ers vallen vier keer in de prijzen"

Transcriptie

1 VI / FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT GROTE NWO-SUBSIDIE VOOR INNOVATIEVE ONDERZOEKSVOORSTELLEN TLO-ers vallen vier keer in de prijzen Samenwerkingsovereenkomst Faculteit TBM en University of Nebraska Op 23 september 2008 heeft decaan Theo Toonen van de Faculteit Techniek Bestuur en Management een samenwerkingsovereenkomst getekend met decaan Hesham Ali van het College of Information Science & Technology van de University of Nebraska in Omaha. De samenwerking richt zich vooral op de uitwisseling van studenten en onderzoekers, voornamelijk op het gebied van 'Collaboration Support en Simulatie'. Verder zal er samengewerkt worden in een internationaal project om een nieuw elektronisch vergadersysteem (Group Decision Room/- Group Support System) te ontwikkelen. Om de mogelijkheden van elektronisch vergaderen te demonstreren, werd het Memorandum of Understanding ondertekend met behulp van een interactief whiteboard. De handtekeningen van beide decanen waren direct te zien op het scherm aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. Prijs voor Bent Flyvbjerg Bent Flyvbjerg van de sectie Transportbeleid en Logistieke Organisatie (TLO) heeft de Association of European Schools of Planning (AESOP) prijs voor het beste, gepubliceerde paper gewonnen. Zijn paper met de titel Policy and planning for largeinfrastructure projects: problems, causes, cures werd door de jury uit een groep van 21 nominaties als beste beoordeeld. In juli honoreerde NWO vier onderzoeksvoorstellen in het kader van het programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. Alle vier kregen ze het predikaat excellent en bij alle vier is de sectie Transportbeleid en Logistieke Organisatie (TLO), onderdeel van TBM, nauw betrokken. NWO had keuze uit 25 voorstellen en in totaal 3,4 miljoen euro te besteden. Alle reden dus voor TLO-ers Caspar Chorus en Bert van Wee om tevreden te zijn. Waarom wonnen juist zij de jackpot, en wat gaan ze doen met het geld? EPA student wint Rector s prize Tijdens de Farewell Celebration 2008 afgelopen juli, heeft Nicolo Wojewoda de Rector s Prize for internationalisation gewonnen. Deze prijs is bestemd voor een talentvolle MScstudent(e), die niet alleen een goede academische prestatie heeft geleverd, maar daarnaast op het gebied van internationalisering een belangrijke rol heeft gespeeld in het afgelopen jaar. We waren verrast dat ze alle vier werden gehonoreerd, zegt Caspar Chorus, docent en onderzoeker bij de sectie TLO, en betrokken bij drie van de voorstellen. Hij voegt er direct aan toe: Een deel van de credits gaat naar onze collega Eric Molin hoor. Molin is om gezondheidsredenen tijdelijk afwezig, maar was trekker van één van de vier voorstellen. Chorus: De subsidieaanvragen zijn gedaan door consortia, groepen onderzoekers van verschillende universiteiten. Wij hebben erg veel tijd besteed aan onderling overleg, waarschijnlijk meer dan de andere aanvragers. Bert van Wee, sectieleider en hoogleraar TLO, vult aan: We werkten al nauw samen met onze partners, maar we hebben geen nietjes geslagen door bestaande programma s. We gaan echt nieuwe dingen doen. Grote vragen De vier programma s - voor twee ervan is TLO programmaleider - stellen grote, vergaande vragen over de toekomstige bereikbaarheid van de Randstad. De termijn waarover de onderzoekers zich buigen loopt tot Hoe gaan automobilisten zich straks gedragen als ze meer moeten betalen voor het gebruik van hun auto, en minder voor het bezit ervan? Wat gebeurt er als de olie op is of op de bon gaat? Het zijn vragen die tot de natuurlijke scope behoren van een TBM-er. We zouden ook wel iets uit te leggen hebben gehad als geen van onze voorstellen was gehonoreerd, zegt Bert van Wee realistisch. SIGMAS Best Paper Award 2008 voor TBM ers Afgelopen juni hebben Michiel Renger, Gwendolyn L. Kolfschoten en Gert-Jan de Vreede van de sectie Systeemkunde (Multi Actor Maar we hebben in totaal meegewerkt aan zeven voorstellen, Systems) van de faculteit TBM de SIGMAS Best Paper Award er zijn er drie dus niet in de prijzen gevallen. Dat is beslist geen 2008 ontvangen. Zij ontvingen deze op het EOMAS (International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling schande, je concurreert met de beste onderzoeksgroepen van Nederland. Bovendien zijn de afgewezen drie goed beoordeeld, and Simulation) te Montpellier in Frankrijk voor hun paper: eentje ervan ook als excellent. Challenges in Collaborative Modeling: A Literature Review. Slimmere keuzes Best paper award voor Harry Bouwman De twee gehonoreerde programma s waarin TLO leidend is, Met zijn paper Examining mobile commerce services adoption zijn goede voorbeelden van hoe innovatief de voorstellen zijn. by different types of customers heeft Harry Bouwman, samen Het programma Synchronizing networks, waarvan Eric Molin met collegae C. Lopez-Nicolas en F.J. Molina-Castillo, de best programmaleider is, gaat ervan uit dat mensen zich bewegen door paper award gewonnen op de Cybernetics and Information meerdere netwerken tegelijkertijd: het verkeersnetwerk, het OVnetwerk, het ICT-netwerk. Maar gaat men wel slim om met die Technologies, Systems and Applications Conferentie, juli verschillende netwerken? Caspar Chorus legt uit: Als je infrastructurele netwerken en activiteiten van mensen beter op elkaar Bram Klievink en Marijn Janssen van de sectie ICT, TBM TU Delft, Best poster award afstemt, dan kun je daarmee de bereikbaarheid van een stedelijk Willem Pieterson (Universiteit Twente), Marije Teerling en Erwin gebied als de Randstad verbeteren. Mensen brengen bijvoorbeeld Fielt (Telematica instituut) hebben de publieksprijs gekregen voor hun kinderen naar de crèche op weg naar hun werk. De leidsters de poster Multi-channel Management Strategy and Coordination: van het dagverblijf moeten er op dat moment ook zijn. Iedereen The next hurdle in customer-orientation. Deze prijs is toegekend is rond dezelfde tijd onderweg, vaak gebruikmakend van hetzelfde door stemmen van het publiek tijdens poster presentaties van vervoermiddel, de auto. Als je een crèche inricht in een Transferium en ook nog eens de openingstijden van het kinderdag- Conference on Digital Government Research, afgelopen mei lopende onderzoeksprojecten op de 9th Annual International verblijf aanpast aan de vertrek- en aankomsttijden van intercity s, in Montreal, Canada. vervolg zie pagina 4 vervolg zie pagina 6

2 2 EXPERTDEBAT OVER ETHIEK, ICT EN INFORMATIEUITWISSELING IN DE JEUGDZORG De waarde(n) van het Elektronisch Kinddossier Op 17 september vond een debat plaats naar aanleiding van het afstudeerrapport van TBMstudent Ton Monasso. Het debat was georganiseerd door Capgemini (afstudeerbedrijf) en het 3TU.Centre for Ethics and Technology, waarin de filosofiesectie van TBM een van de drie participanten is. Ilse Oosterlaken doet verslag. Tegen het eind van de middag komt er vanuit verschillende plekken in de zaal spontaan bijval. Deelnemers aan het expertdebat over ethiek, ICT en informatie-uitwisseling in de jeugdzorg knikken of zeggen ja, inderdaad. Panellid Paul van Gennip (gemeente Helmond) heeft net uitgelegd dat hun systeem helemaal geen inhoudelijke informatie over probleemkinderen uitwisselt. Er wordt alléén een signaal afgegeven: een andere hulpverlener is ook al bezig met Jantje of Marietje. Ervaring heeft geleerd dat professionals uit verschillende disciplines hierdoor juist weer echt met elkaar in gesprek raken. En niks geen zorgen dat het systeem leidt tot onaanvaardbare schendingen van privacy of de stigmatisering van gezinnen. Is dit enorm simpele signaleringssysteem dan inderdaad de beste oplossing? Hoogleraar ethiek en techniek Jeroen van den Hoven heeft het publiek, medewerkers van overheden en organisaties die met jeugdzorg en/of het Elektronisch Kinddossier (EKD) bezig zijn, eerder die middag al uitgelegd dat ICT-systemen niet waardeneutraal zijn. Laat je niet zomaar door een willekeurige ICT-er vertellen dat versie 2.0 van een of ander software pakket een geschikte oplossing biedt, zo waarschuwde hij hen. Door middel van value sensitive design ofwel waardebewust ontwerpen kunnen gedeelde waarden zoals veiligheid (van het kind), privacy en autonomie bepalend gemaakt worden voor de ontwerpdetails van het EKD. Wie krijgt er bijvoorbeeld toegang tot welke data, wanneer, waarom, en wat zijn de mogelijke gevolgen? Maar als de sector hierover niet actief mee discussieert, zou zij wel eens opgescheept kunnen worden met ICT-systemen die genoemde waarden juist totaal niet weerspiegelen, maar die vervolgens wél de werkprocessen in de jeugdzorg bepalen. Ook op een andere manier zijn bestaande plannen voor het EKD niet waardeneutraal, zo vulde hoogleraar pedagogiek Micha de Winter aan. Deze plannen gaan namelijk uit van het at risk model, waar belangrijke voorspellers op het niveau van individu en gezin worden vastgelegd. Bijvoorbeeld of de ouder zelf mishandeld is in zijn/haar jeugd. Daar gaat echter een wereldbeeld achter schuil waarbij uitsluitend de individuele ouder verantwoordelijk wordt gemaakt voor kindermishandeling. Terwijl ook de context waarin mishandeling ontstaat belangrijk is. Zo blijkt uit onderzoek dat de buurt veel invloed heeft, bijvoorbeeld de aanwezigheid van sociale controle en toegang tot sociale voorzieningen. Een EKD dat daaraan voorbij gaat, veronderstelt impliciet een bepaald antwoord op vragen als: wat is goede opvoeding en wie is daarvoor verantwoordelijk? Even terug naar de ogenschijnlijke instemming van de zaal met een minimalistisch signaleringssysteem. Panellid Joke van Harten- Oudijk (Bureau Jeugdzorg Limburg) besluit de knuppel in het hoenderhok te gooien. Van wie is het dossier eigenlijk?, roept ze uit. Van de kinderen en ouders, vindt men in Limburg. En dus wordt hen steeds gevraagd of de informatie in het dossier - nu overigens nog nauwelijks gedigitaliseerd - klopt en of ze het er mee eens zijn. Zo niet, dan wordt dat ook aangetekend. Als je het zo doet, dan is dossiers delen juist goed, stelt ze. Jeroen van den Hoven veert op. Morele autonomie, zegt hij, is een van de kernwaarden in de ethiek en die wordt zo gerespecteerd. Ook in geautomatiseerde kinddossiers zou deze werkwijze ingebouwd kunnen worden; Dat vind ik nog eens een prachtig voorbeeld van waardebewust ontwerpen! Meer informatie, inclusief het volledige rapport, kan gevonden worden op Techniek van bestuur of bestuur van techniek? Technische Bestuurskunde. Is het een tegenstrijdigheid in gebruikte woorden? Een contradictio in terminis? Besturen is toch per definitie politiek en niet technisch? En technische wetenschappen zijn apolitiek. Of pretenderen dit in ieder geval te zijn. Technische Bestuurskunde valt op twee manieren uit te leggen. Techniek van bestuur en bestuur van techniek. Bij de eerste gaat het om governance. In gewoon Nederlands: verantwoording afleggen binnen een systeem van vele handen en actoren. Ministeriële verantwoordelijkheid is zo n basale techniek van bestuur. In de publiciteit gaat het vaak om de relatie tussen minister en parlement. Maar als techniek van bestuur is de relatie van de minister met het ambtelijk apparaat minstens zo belangrijk. De deal is: de minister de dynamiek en het momentum, het apparaat de robuustheid en de stabiliteit van de lange termijn. Een ministerie is geen speeltje voor de minister. Stel je een populaire minister van OCW voor. Een persoon met charismatische trekjes. Gaat geheel zijn eigen gang. Doet het politiek en publicitair voortreffelijk. Geen hoge pet, wel een hoed op. Spektakel: een publieke hersenscan bij de opening van het academisch jaar. Beheert de culturele agenda uitstekend. Socialist, maar van Wim Kok wordt ie niet warm of koud. Stille ambities als de Jacques Lang van de Nederlandse politiek. Hij maakt eindelijk en terecht van homo-emancipatie serieus werk. Hij vaart op een hete zomerse dag mee in de kanaalparade en zwaait naar het vrolijke volk. Direct na de burgemeester. Met de OCGay Boat. Prima politiek. Maar de deskundige in de techniek van bestuur moet zich afvragen of dit wel goed gaat. De W wordt achteloos Gay. Waarom niet de OCW re Gay Boat? Als frivoliteit het al in naamgeving van structuur wint, wat zegt dat dan over de stabiliteit en weerbaarheid van het apparaat? Het verklaart in elk geval de onvoorspelbaarheid, onoverzichtelijkheid en discontinuïteit in de financiering van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek die de TUD momenteel zo snoeihard treft. De UvA-hersenscan wees uit dat de minister het bij cultuur, homo s en Obama warmer kreeg dan bij wetenschap. De kennis van techniek van bestuur leert ons dat een minister die het apparaat niet serieus neemt, zichzelf in termen van duurzaamheid geen dienst bewijst. Een laatste plaats in een ranking van bobo s in het hoger onderwijs is dan hooguit een veeg voorteken. Volgens ScienceGuide waarschuwde de top van OCW in de zomerluwte de media informeel voor narigheid : er blijft te weinig geld over voor een kerntaak - investeren in kennis. Voor de techniek van bestuur een andere signpost. Maar goed: ministers komen en gaan. Zij dragen eindverantwoordelijkheid. Mogen eigen prioriteiten kiezen. Ook door iets onbelangrijk te vinden. Zelfs wetenschap. Zeker zo belangrijk is daarom wat kennisinstellingen doen met zo n nano-doorkijkje. Het morrende veld heeft al vaker krediet verspeeld. De oplossing ligt in aandacht voor het bestuur van de techniek. Amerikanen spreken van functional federalism: het besturen van concrete, inhoudelijke beleidssectoren zoals technologie, mobiliteit, luchtvaart, transport, energie, water, leefomgeving, gezondheidszorg, bouw, ruimte, wonen, infrastructuur. Het is functionele bestuurskunde, concreet verankerd in maatschappelijke vraagstukken. Technische Bestuurskunde dus - bestuurskunde die ergens over gaat. Het College van Bestuur van de TU Delft wil dat de universiteit zich gaat focussen op vier thema s en de kennis daarover stroomlijnt: leefomgeving, energie, infrastructuur en gezondheid. Wat mij betreft sluit TBM zich hier met volle overtuiging bij aan. Column

3 3 VOOR SCRIPTIE OVER ONZEKERHEDEN: Rachel Carson Milieuscriptieprijs voor alumnus Willemijn Oosterwijk Een bronzen Rachel Carsonpenning, 500 euro èn een publicatie in het vaktijdschrift Milieu. Willemijn Oosterwijk (27) is er reuze blij mee. Vorig jaar april studeerde zij cum laude af bij de sectie Beleidsanalyse met haar scriptie over onzekerheden in de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in het Schelde stroomgebied. Tijdens de Nationale Milieudag, afgelopen juni, werd haar werk bekroond met de Rachel Carson Milieuscriptieprijs. Willemijn studeerde Technische Bestuurskunde, met als specialisatie Energie, Water & Industrie. In het vierde jaar was ze bovendien de eerste vrouwelijke president van het Curius-bestuur. Na haar bachelor-opleiding koos ze voor verdieping: voor haar masters studie specialiseerde ze zich in de richting water. Een logische keuze voor de alumnus: Ik word al mijn hele leven blij van water. Ik ben een zeilfanaat, en vind water iets typisch Nederlands. Water bepaalt in hoge mate onze geschiedenis èn beïnvloedt onze toekomst. Voor haar afstudeeropdracht kon ze terecht bij ingenieursbureau Arcadis in Rotterdam. Ze kon zich verdiepen in de vraag die Rijkswaterstaat Zeeland daar had neergelegd: Welke onzekerheden spelen een rol in het opstellen van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde? En hoe kunnen deze onzekerheden gestructureerd en gemanaged worden? Bij het opstellen van het genoemde plan bleek namelijk dat er geen eenduidige methode was om verantwoord om te gaan met de bijkomende onzekerheden. Aanleiding voor de vraagstelling is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die sinds 2000 van kracht is. Doel hiervan is dat in 2015 alle wateren in Europa schoner en van een betere kwaliteit zijn dan nu. Dat geldt zowel voor het ecosysteem als voor de stoffen erin, zoals nitraten, fosfaten en kwik. De moeilijkheid is dat je wel milieubeschermende maatregelen kunt nemen, maar niet goed weet wat de effecten daarvan zijn. Er zijn nog zoveel onzekerheden over het ecosysteem, dat de gevolgen moeilijk meetbaar zijn. Breed onderzoek Willemijn onderzocht de onzekerheden zo breed mogelijk. Ze interviewde waterbeheerders, bestuurders en belangengroeperingen en inventariseerde zo meer dan 60 onzekerheden. Vervolgens maakte ze een onderverdeling. Enerzijds zijn er de procesonzekerheden: wat gaat Brussel bijvoorbeeld doen? En wat zijn de plannen van landen bovenstrooms, en van andere partijen? Anderzijds zijn er de technische onzekerheden: wat is het effect van een maatregel? Opvallend was dat de interviews enkele nieuwe onzekerheden opleverden voor RWS Zeeland. Het bleek namelijk dat belangenpartijen andere onzekerheden hebben. Ter illustratie: grote landbouworganisaties gaven aan niet te weten wanneer zij nu precies in actie moeten komen. RWS daarentegen dacht juist dat dit goed geregeld was in de vorm van een klankbordgroep. Verschillende actoren zien dus verschillende onzekerheden, waardoor het analyseren van één partij niet voldoende is. Om beter inzicht te krijgen in de verschillende aspecten die een rol spelen bij het opstellen van een stroomgebiedbeheerplan, heeft Willemijn een conceptueel model ontwikkeld voor het stroomgebied van de Schelde. Dit model is gebaseerd op de drie pijlers van integraal watermanagement: het natuurlijk systeem, het beleidssysteem en het maatschappelijk systeem, bestaande uit gebruikers en belanghebbenden in het stroomgebied. Het model kan gebruikt worden op verschillende schaalniveaus: dat wil zeggen voor bijvoorbeeld het deelstroomgebied van de Schelde, maar ook voor heel Nederland of zelfs voor Europa. De wetenschappelijke waarde van Willemijns scriptie is de combinatie die ze heeft gemaakt tussen analyse en managen. Meestal worden deze aandachtsgebieden apart beschouwd. Ik heb juist geprobeerd een methode van analyseren te linken Willemijn Oosterwijk aan een management methode. Zie het als een huwelijk tussen de sectie Beleidsanalyse en de sectie Beleidskunde, Organisatie & Management (BK/O&M)*. Inmiddels is Willemijn in dienst bij Arcadis, als adviseur Strategie & Besluitvorming. Ze wordt daar vaak toegevoegd aan grote technische projecten. Het leuke is dat ik tijdens mijn studie heb geleerd om een actorenanalyse te doen, en dat ik daar nu voor word betaald, lacht ze. Fijn is ook dat ik veel jonge collega s heb, en dat ik veel te maken heb met de technische kant van projecten. En ik leer nu hoe theorie in de praktijk gaat. *) redactie: Dit is nu de sectie Beleidskunde, Organisatie, Recht & Gaming (BORG). Beste milieuscriptie 2007 De Rachel Carson Milieuscriptieprijs is een initiatief van de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM). De prijs is bedoeld voor de meest in het oog springende scriptie op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Uit 12 inzendingen werd Willemijn tot winnaar van 2007 gekozen omdat haar complexe analyse in balans is met de complexiteit van het probleem. De scriptie beantwoordt ook het meest aan het ideaal van de jury: een scriptie die rijk is aan inzicht en conclusie, maar die ook doelmatig is in de middelen die gebruikt worden om inzichten tot conclusies te brengen.

4 4 vervolg van pag. 1 TLO-ers vallen vier keer in de prijzen Medefinancier van het programma: het ministerie van Verkeer en Waterstaat Drie ministeries (VenW, VROM en EZ) financieren samen met NWO het onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. De ministeries participeerden ook in de beoordeling van de voorstellen. Hedi Poot is senior kennisadviseur bij de initiatiefnemer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Over het belang van het programma zegt zij: Wij willen meer kennis hebben over de bereikbaarheid van de Randstad op de lange termijn, we hebben meer wetenschappelijk opgeleide mensen nodig én we willen de kennisinstellingen mobiliseren op dit onderwerp. We moeten nu al goed nadenken over trends die de bereikbaarheid op de lange termijn gaan beïnvloeden. Denk aan veranderingen in de bevolkingssamenstelling, in de energietransitie, in het klimaat. De nu gehonoreerde voorstellen passen heel goed bij de vragen die het ministerie heeft. Nog niet alle beleidsonderwerpen zitten erin, maar we hebben komend jaar een tweede ronde. De link tussen bereikbaarheid en klimaatsverandering zal daarin bijvoorbeeld meer aandacht krijgen. Voor het uitwisselen van resultaten tussen onderzoekers en beleidsambtenaren hebben we communicatieplannen opgesteld. Er komen regelmatig bijeenkomsten en elk deelprogramma heeft een begeleidingscommissie waarin vertegenwoordigers van de ministeries zitten. Zo zijn we nauw betrokken bij het onderzoek. wat gebeurt er dan? Dat is wat we bij TLO gaan onderzoeken: hoeveel kun je verwachten van mensen bij het anders inrichten van mobiliteit? En dan gaat het niet alleen om fysieke verplaatsingen, maar ook om alles dat met ICT te maken heeft. Als je OV-informatie in een TomTom stopt, gaan automobilisten dan slimmere keuzes maken? De techniek kan helpen de netwerken te synchroniseren. Het klinkt abstract, maar feitelijk ontwerpen we netwerken en voorspellen we stromingen daarbinnen. Er wordt flink gerekend in dit onderzoek. Toekomstscenario s Het tweede deelprogramma dat TLO leidt heet The value of recreation. Het moet ons meer inzicht verschaffen in hoe burgers recreatieactiviteiten waarderen en wat de gevolgen daarvan zijn voor de mobiliteit. Programmaleider Bert van Wee: Vaak denkt men dat recreatiebehoeften maatschappelijk niet zo gewichtig zijn. Maar die hele leisure industry is een snel groeiende bedrijfstak, economisch heel belangrijk. Er wordt onterecht weinig aandacht aan besteed. Het team van Van Wee gaat eerst inventariseren welke keuzes mensen maken in hun vrije tijd: waar gaan ze naartoe, wat doen ze daar, hoe waarderen ze het? Vervolgens bestudeert men de activiteitenpatronen van recreatie en hoe die samenhangen met mobiliteit. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de VU in Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven. Delft gaat de inzichten eruit omzetten in toekomstscenario s: wat gaat er gebeuren met het recreatiegedrag als de boel flink gaat veranderen? Als er bijvoorbeeld een hele hoge kilometerheffing wordt ingevoerd, of als er een streng energie- en uitstootbeleid wordt gevoerd, waarbij je per persoon een (verhandelbaar) quotum aan CO 2 -emissierechten hebt om te verreizen. Wat gaan mensen doen bij zulke onorthodoxe maatregelen? Gaan ze liever drie keer per jaar naar de camping in Zeeland in plaats van één keer per jaar naar Thailand met het vliegtuig? Hoe denken ze over tweede huizen? Van Wee: Het antwoord op deze vragen kan implicaties hebben voor de ruimtelijke planning in Nederland. In de laatste fase van het onderzoek gaat een postdoc bekijken waar je recreatiegebieden zou moeten plannen als we bijvoorbeeld en masse in Nederland blijven, en welke verbindingen je ernaartoe moet leggen. Output uitventen Spannend nieuw onderzoek dus, uit te voeren door nog aan te stellen aio s en postdocs. De programma s hebben een looptijd van vier jaar. Al tijdens de rit gaat de sectie TLO, zoals Van Wee het uitdrukt, op de barricaden. Hij licht toe: De betrokken ministeries en de Randstad moeten iets kúnnen met onze bevindingen. We willen nadrukkelijk de vertaalslag maken naar het beleid. We zullen onze output uitventen via papers en congressen, maar ook via formele en informele contacten met vertegenwoordigers van het ministerie. Omgekeerd willen de onderzoekers zich door beleidsambtenaren laten inspireren. Caspar Chorus: Dat is eigenlijk voor TBM een gebruikelijke werkwijze, in die zin doen we geen spectaculair nieuwe dingen. Verder moeten onze wetenschappelijke resultaten breder uitwisselbaar zijn. We ontwikkelen modellen en instrumenten die ook interessant zijn voor onderzoekers die niets hebben met de Randstad. Het modellenwerk staat voorop, het Randstadwerk is te beschouwen als een casestudy. Uitnodiging Congres Schaalvergroting in Zorg en Onderwijs 27 november 2008 Zorginstellingen en scholen zijn de laatste decennia door de vele fusies veel groter geworden. Deze schaalvergroting is veelal het gevolg geweest van bewust beleid, gemotiveerd door het argument dat grote instellingen doelmatiger opereren en meer kwaliteit kunnen leveren. Vele betrokkenen vragen zich af of de schaalvergroting niet te ver is doorgeschoten. De doelmatigheid, kwaliteit en de bereikbaarheid zouden hierdoor onder druk zijn komen te staan. Het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies van de TU Delft organiseert daarom een congres over dit thema. De volgende sprekers zullen optreden tijdens het congres: prof. drs. M. Meijerink (voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Zorg) Schaal en zorg prof. dr. P. Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) Op grote schaal kleinschalig of op kleine schaal grootschalig? dr. M. Smet (senior onderzoeker Universiteit Antwerpen) Schaalvergroting in het Vlaams onderwijs ir. P. Smets (consultant) Omzien in verwondering dr. M. Mikkers (unithoofd economische analyse Nederlandse Zorgautoriteit) Efficiency voordelen van fusies tussen ziekenhuizen Hierna volgt een forumdiscussie welke kort zal worden ingeleid door: drs. S. Slagter (voorzitter VO-Raad) drs. J. Schnerr (bestuurslid Samenwerking Algemene Ziekenhuizen) In het forum nemen ook plaats dr. M. Smet, ir. P. Smets en dr. M. Mikkers. Uw dagvoorzitter is dr. J.L.T. Blank (IPSE Studies, TU Delft) Het congres vindt plaats van uur in het Museum voor Communicatie, Zeestraat 82 te Den Haag. Hebt u belangstelling? Meldt u dan aan voor dit congres bij Laura de Groot via telefoonnummer of stuur een naar Deelname is geheel kosteloos IPSE Studies, Faculteit TBM Postbus GA Delft Tel Fax Decaan TBM: NWO-geld steeds belangrijker Theo Toonen, decaan van de faculteit TBM, vindt de verwerving van de NWO-subsidie een mooie prestatie. Hij zwaait de TLO-ers alle lof toe en voegt eraan toe: Mijn voorganger Hugo Priemus heeft veel gedaan aan de totstandkoming van het programma Duurzame bereikbaarheid van de Randstad. Dat zo n groot subsidiebedrag beschikbaar is voor dit type onderzoek danken we voor een belangrijk deel aan hem. Voor de faculteit is deze geldstroom steeds belangrijker. Er wordt meer geld overgeheveld van de universiteiten naar NWO, en gehonoreerde onderzoeken hebben automatisch een kwaliteitskeurmerk. Ze zijn beter zichtbaar, ook internationaal. Ze gelden bij visitaties en andere beoordelingen ook steeds meer als een positieve peer review. Bovendien kun je met deze vorm van inputfinanciering inhoudelijk redelijk vrij aan de slag. Dat is een verschil met veel opdrachtonderzoek. Allemaal zaken die de bureaucratie' compenseren die veel TBM-ers associëren met NWOaanvragen. De vier gehonoreerde voorstellen bewijzen dat ook een interdisciplinair vakgebied als TBM bij NWO uitstekend kan scoren. De vier gehonoreerde onderzoeksprogramma s - Een supernetwerk - Eric Molin, TU Delft, i.s.m. TUE en RUN In Synchronizing networks ontwikkelen de onderzoekers een supernetwerk waarin verkeer en vervoer van personen, belangrijke bestemmingen en activiteitenpatronen op elkaar worden afgestemd. Meer inzicht in gedragspatronen van reizigers heeft gevolgen voor ruimtelijke voorzieningen, mobiliteit en infrastructuur. - Recreatief verkeer nu en later - Bert van Wee, TU Delft, i.s.m. TUE en VU Het programma The value of recreation wil meer inzicht verschaffen in de behoeften en keuzes van reizigers rond recreatie en mobiliteit, nu en in de toekomst. - Slimmere reizigersinformatie - Harry Timmermans, TUE, i.s.m. TU Delft en VU Het TRISTAM-project onderzoekt de manier waarop reizigers omgaan met reizigersinformatie, zoals reistijdvoorspellingen bij files. Slim gebruik van ICT kan de bereikbaarheid van de Randstad vergroten. Denk aan de inrichting van thuiswerkplekken, of aan het koppelen van OV-informatie aan navigatiesystemen voor de auto. - Duurzamer goederenvervoer - Lori Tavasszy, RUN, i.s.m. TU Delft en VU Het project Towards a sustainable multimodal freight transport system for the Randstad onderzoekt wat ervoor nodig is om het goederenvervoer niet alleen over de weg, maar ook over het water en het spoor - multimodaal - te laten verlopen. Hoe blijven steden in de Randstad bereikbaar bij deze alsmaar groeiende transportvorm?

5 5 DE STELLING Vrij baan voor marktwerking in de energiemarkten WEL MEE EENS Dr. M. (Machiel) Mulder Net als bij veel andere goederen, vind ik dat marktwerking ook bij elektriciteit en aardgas zoveel mogelijk vrij baan moet worden gegeven. De markt moet het doen, met op de achtergrond een overheid die toezicht houdt en reguleert. De voordelen van marktwerking zijn legio. Concurrentie prikkelt producenten om efficiënter te werken en hun producten beter op de wensen van klanten af te stemmen. Bovendien loop je in een decentrale organisatie van je economie (dat wil zeggen met marktwerking) veel minder risico dat een risicovol investeringsproject tot grote maatschappelijke schade leidt: bij een groot aantal marktspelers middelen verkeerde en goede inschattingen van de toekomst zich uit. Daarbij komt dat je in een decentrale economie veel meer besliseenheden hebt. Dus is er meer kans dat er innovaties ontstaan dan in een centrale economie, waarin de overheid als enige beslist waar wel en waar niet in geïnvesteerd wordt. De gedachte dat je risicovolle investeringen beter aan de overheid kunt overlaten, is inmiddels toch wel achterhaald. Het risico wordt heus niet minder als de overheid het doet. In het algemeen kun je zeggen, en dat geldt ook voor energiemarkten, dat marktwerking leidt tot meer innovatie, tot lagere kosten en lagere prijzen voor de consument. Een vaak gehoord kritiekpunt is dat de lever- en voorzieningszekerheid niet meer gegarandeerd zouden zijn als de energiemarkten worden geliberaliseerd. Iedereen wil immers niet alleen goedkope energie, maar vooral ook dat het altijd beschikbaar is. Is de markt daartoe in staat? Kunnen marktpartijen ervoor zorgen dat er altijd voldoende aardgas beschikbaar is en dat er voldoende elektriciteit is? Maar ook: kunnen zij adequaat reageren op geopolitieke spanningen, zoals nu met grote aardgasleverancier Rusland? In mijn opinie is de markt tot grote hoogte in staat de benodigde betrouwbaarheid te garanderen. De prijs is namelijk een belangrijke prikkel tot bijvoorbeeld het investeren in elektriciteitscentrales en het aanboren van nieuwe gasvelden. Bovendien worden alle energiegebruikers (dus zowel huishoudens als bedrijven) bij een hogere prijs gestimuleerd te bezuinigen en efficiënt met elektriciteit en aardgas om te gaan. Dit is een belangrijk verschil met voorheen: in geliberaliseerde energiemarkten spelen energiegebruikers een grote rol bij het zekerstellen van de energievoorziening. Overheidsbedrijven kunnen die beschikbaarheidgaranties natuurlijk ook geven. Tot in de jaren 90 gebeurde dit ook. De overheid zorgde toen dat er altijd elektriciteit beschikbaar was, onder meer door het achter de hand houden van omvangrijke reservecapaciteit. Deze capaciteit werd echter maar af en toe gebruikt; alleen tijdens piekuren. Dat is niet bepaald rendabel en dus heel duur. Permanente voorraden houden is duurder dan af en toe een prijsstijging of zelfs af en toe een fysieke verstoring van het aanbod. Minder reservecapaciteit is echter niet rampzalig. In tijden van schaarste zullen er natuurlijk grotere prijspieken zijn, die politiek minder acceptabel kunnen zijn. Energievoorziening wordt doorgaans immers gezien als een basisvoorziening, die altijd en voor iedereen betaalbaar moet zijn. We zien de prijzen de laatste jaren flink stijgen en dat is vanuit dit gezichtspunt een minder mooi aspect. Anderzijds is het een prima investeringsprikkel voor elektriciteit- en gaswinningbedrijven om te investeren in nieuwe capaciteit. Hoge prijzen dagen de consument bovendien uit om minder te consumeren. In de praktijk is al bewezen dat dit goed werkt. In 2003 bijvoorbeeld, bestond er vrees voor een stroomtekort. De zomer was uitzonderlijk warm en door koelwaterproblemen konden centrales minder stroom produceren. Het gevolg: de prijzen stegen flink, maar tegelijkertijd ontstond er een vraagrespons: grote elektriciteitsgebruikers, met name uit de industrie, legden hun productie stil en verkochten de door hun al gecontracteerde elektriciteit op de markt. Geen probleem dus! Hetzelfde gebeurde in Engeland, met het aardgas. Door de geleidelijke uitputting van de Britse gasvelden daalde de gasproductie. Toen zich een koude winter aandiende, gingen de prijzen flink omhoog. Toch ontstond er geen crisis doordat gebruikers zich aanpasten. Daarna is er bovendien veel meer geïnvesteerd, onder andere in faciliteiten voor import en opslag van gas. De markt is dus in staat om op efficiënte wijze de energievoorziening te garanderen! Dit betekent niet dat de overheid niet nodig is: integendeel! De markt alleen komt niet tot de optimale uitkomsten; de overheid is nodig om de marktwerking tot stand te brengen en toezicht te houden. In Nederland houdt de Energiekamer, als onderdeel van de NMa, toezicht. Zij reguleert onder meer de toegang van marktpartijen tot de transportinfrastructuur en zij zorgt ervoor dat netwerkeigenaren onpartijdig handelen. Ook dominante posities worden aangepakt, zodat zij de marktwerking niet kunnen verstoren. De juiste samenwerking tussen markt en overheid zorgt voor een efficiënte energiemarkt. Dr. Machiel Mulder is Economisch Expert bij de Energiekamer, dat onderdeel is van de NMa. Hij is gespecialiseerd in marktwerking, regulering, energiemarkten en milieubeleid NIET MEE EENS Dr. A.F. (Aad) Correljé Een staatsgestuurde energiesector gaat te me veel te ver, maar ik vind ook niet dat de markt in de energiesector aan de slag kan met minimale randvoorwaarden. Je hebt het over een gecompliceerd systeem, zodat marktwerking uitsluitend vruchten afwerpt als de overheid de touwtjes stevig in handen heeft. De overheid moet stevige en dikke piketpalen slaan en een sterk sturende rol vervullen voor alle actoren. Je moet de markt z n werk laten doen, indien de markt dat kan. Zowel de marktstructuur als het soort goed waarin het voorziet, moet daarvoor geschikt zijn. Anders zullen marktimperfecties en marktfalen ontstaan. Met het beeld dat de afgelopen twintig jaar is ontstaan van de marktontwikkeling in de energiemarkt worden mijns inziens echter enkele fundamentele problemen onderschat. Zo kan vanwege structuren en effecten aan de vraag- en aanbodkant niet aan randvoorwaarden voor vrije marktwerking worden voldaan. Neem bijvoorbeeld de aanbodstructuur van aardolie en gas. Deze is in handen van een kleine groep veelal buitenlandse producenten, die bovendien doelstellingen hebben die niet aansluiten bij het marktmodel: winst maken op bepaalde goederen en investeren in productiecapaciteit. Strategische en nationale economische overwegingen en politieke motieven hebben vaak de overhand. Dat geeft een verstoring aan de aanbodzijde van de markt. Maar ook slecht interpreteerbare marktinformatie rondom productie en investeringen maakt het functioneren van de markt moeilijk. Investeringsplannen voor olie, gas en elektriciteit moeten lang van tevoren gepland worden. Slechte informatievoorziening is een cruciaal probleem. Problemen zie je ook aan de consumentenkant. Op de korte termijn reageren energiegebruikers niet sterk op de prijs van energie. Energieverbruik hangt namelijk samen met de installaties en apparaten die men in huis heeft. Een verandering in het energieverbruik is dan lastig door te voeren. Je hebt die apparaten nu eenmaal en daar moet je het mee doen. Wat daarbij ook meespeelt, is de grote mate van ondoorzichtigheid. Consumenten weten vaak niet wat ze verbruiken. Pas aan het einde van het jaar volgt een afrekening, waardoor het lastig is om verbruiksgedrag structureel aan te passen. Op de langere termijn volgt er wel een reactie. Men koopt bijvoorbeeld zuiniger apparaten. Wanneer en hoe dat gebeurt, is echter ondoorzichtig. De veronderstelling van een flexibel op elkaar reagerende markt van aanbod en vraag klopt dus niet. Naast bovengenoemde problemen speelt mee dat een deel van de energiemarkten en infrastructuur een sterker publiek karakter heeft dan algemeen wordt aangenomen. We hebben een systeem nodig dat geschikt is om onzekerheden op te vangen en dat adequaat reageert op eventualiteiten. Het is echter maar de vraag of de markt hierin kan voorzien. De hamvraag daarbij is hoeveel infrastructuur er nodig is. Marktpartijen zien het vooral als een kostenpost, die zo laag mogelijk moet blijven. Investeren in infrastructuur is er dus niet bij. Ik vind echter dat er een overmaat aan infrastructuur moet liggen, zodat het daar nooit fout mee kan gaan. Maar doet de markt dat ook? Nee, tenzij men vooraf weet dat de investering wordt terugverdiend. Zo niet, dan wordt er geen ruime capaciteit gecreëerd. Dat heeft uiteindelijk schaarste tot gevolg in het aanbod van energie, wat tot hoge prijzen leidt. Zolang de prijzen laag zijn en er overcapaciteit bestaat, zoals in de jaren 90, lijkt de markt goed te functioneren en is er geen vuiltje aan de lucht. Maar de laatste jaren zien we vooral stijgende prijzen. De transportsector en bedrijven als de glastuinbouw en consumenten in het algemeen accepteren een imperfecte marktwerking niet. Die leidt immers tot prijsstijgingen, hogere pieken en onzekerheid. Logischerwijze spelen zij de bal terug naar de overheid. Daarmee blijft energievoorziening een uiteindelijke publieke zaak. Nog zo n extern aspect is het milieu. Je kunt niet verwachten dat de markt daar uit zichzelf in zal investeren. Broeikas- en gezondheidseffecten worden niet meegenomen in de prijsstelling. Je hebt dus absoluut een overheid nodig die paal en perk stelt. Als de overheid geen beslissingen neemt, zoals met de CO 2 -heffing en emissiequota, ontstaan er grote onzekerheden. Als gevolg hiervan functioneert de markt niet zoals het zou moeten. Dr. Aad Correljé is energiedeskundige en universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren bij TBM. Ook is hij verbonden aan het Clingendael International Energy Programme.

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM VI / 1 17 03 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Milton Mueller eerste XS4All hoogleraar bij TU Delft Internetprovider XS4All heeft een driejarige leerstoel in het leven geroepen bij de TU Delft.

Nadere informatie

Het gaat om de bood schap én hoe je die brengt

Het gaat om de bood schap én hoe je die brengt VIII/1 15 03 2010 faculteit Techniek, bestuur en management Het gaat om de bood schap én hoe je die brengt In dit nummer: 3 Twee TBM-alumni voor het voetlicht 4 Intreeredes: Cees van Beers Lóri Tavasszy

Nadere informatie

Nederland is veilig achter de dijken. Toch?

Nederland is veilig achter de dijken. Toch? faculteit Techniek, bestuur en management VIII/2 14 06 2010 P2 Arcadis en de wetenschap - P3 Alumnus - KRW Beleidsmonitor Delfland P4 Water, voor nu en later - P6 Geen wereld zo boeiend als de waterwereld

Nadere informatie

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer VI / 2 16 06 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Guus Berkhout Officier in de Orde van Oranje-Nassau Prof.dr.ir. A.J. Berkhout ontving in Den Haag een Koninklijke onderscheiding uit handen van

Nadere informatie

Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek

Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek V / 4 15 12 2007 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT COEN VAN GULIJK (SECTIE VEILIGHEIDSKUNDE) Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek Vlnr.: Rob van Vliet (technisch directeur

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement Jaargang 3, nr. 1 september 2010.magazine infrastructurele netwerken in Europa Themanummer: assetmanagement Inhoudsopgave HubHolland.Magazine, jaargang 3, nr. 1 september 2010 4 Een integrale aanpak Jenne

Nadere informatie

Vier jaar Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad Populair jaarverslag 2011

Vier jaar Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad Populair jaarverslag 2011 Vier jaar Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad Populair jaarverslag 2011 Den Haag, april 2012 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Colofon Teksten Ymkje de Boer (YM de Boer Advies)

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

TU Delft krijgt downtown campus in Den Haag

TU Delft krijgt downtown campus in Den Haag III / 4 22 12 2005 1 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TB beste opleiding Technische Bestuurskunde is de beste opleiding in de categorie Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde.

Nadere informatie

Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging 1 Overheidsdiensten gesprek 11

Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging 1 Overheidsdiensten gesprek 11 Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging 1 Stenografisch verslag van een gesprek in het kader van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging op woensdag

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Energiebesparing organiseren met ESCo s

Energiebesparing organiseren met ESCo s # Energiebesparing organiseren met ESCo s White paper 2; de visie van experts en elf praktijkvoorbeelden ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing 1 Fotograaf: Renilde Huizenga Voorwoord

Nadere informatie

Open data, open gevolgen

Open data, open gevolgen Open data, open gevolgen Kritische kanttekeningen bij de nieuwe goudkoorts Drs. Jorren Scherpenisse Mr. drs. Josta de Hoog Prof. dr. Mark van Twist Dr. Albert Meijer Dr. Martijn van der Steen Paper te

Nadere informatie

management Open bestel: Op zoek naar de juiste dynamiek Hét vakblad voor management en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs

management Open bestel: Op zoek naar de juiste dynamiek Hét vakblad voor management en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs Nummer 1 jaargang 1 Hét vakblad voor en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs Rankings en Classificaties De Europese aanpak Toekomstscenario s Onderweg naar een nieuwe leeren werkomgeving

Nadere informatie

De Ingenieur van de Toekomst. Verzamelde beelden. KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst.

De Ingenieur van de Toekomst. Verzamelde beelden. KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst. De Ingenieur van de Toekomst Verzamelde beelden KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst. Februari 2009 Contactgegevens: Drs. ing. Bouke Bosgraaf KIVI NIRIA Postbus 30424 2500 GK DEN HAAG Telefoon: (070)

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

TIJD VOOR OPPORTUNITEIT

TIJD VOOR OPPORTUNITEIT TIJD VOOR OPPORTUNITEIT DE KORTE EN DE LANGE TERMIJN VERBONDEN Master Metropool Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Den Haag, juni 2011 Karen Arpad, Provincie Noord-Holland Roland de Bes, Gemeente

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

sector Besturen periodiek van studievereniging Kraket jaargang 2 nummer 3 augustus 2012

sector Besturen periodiek van studievereniging Kraket jaargang 2 nummer 3 augustus 2012 Besturen sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 2 nummer 3 augustus 2012 strategy consultancy nooit gemiddeld spreken in het openbaar column het Peterprincipe de acht bestuurders de Stand

Nadere informatie

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR Nationaal Big Data Congres Voor de overheid Essenties Nationaal Big Data Congres Utrecht 2014 INHOUD VOORWOORD INTRODUCTIE BIG DATA CONGRES 2014 - Jaring Hiemstra, Big Fellows

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009 OnderwijsInnovatie Nummer 3 september 2009 Docenten maken het verschil Krachtenbundeling voor een leven-lang-leren Een bijzonder onderwijsconcept Ontwikkeling en implementatie van een versnellingstraject

Nadere informatie

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren Martin van Staveren Martin van Staveren Risicogestuurd werken in de praktijk Met talrijke voorbeelden en concrete tips is dit praktijkboek een onmisbare gids om, met alle veranderingen en onzekerheden

Nadere informatie

Digitaal in dialoog - overheden in het digitale tijdperk

Digitaal in dialoog - overheden in het digitale tijdperk lectoraat i-thorbecke Digitaal in dialoog - overheden in het digitale tijdperk dr.ir. Hugo Verheul Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op 7 februari 2013 kennis en bedrijf Lectoraat i-thorbecke

Nadere informatie