CDA Noord-Holland. Jaarverslag Voorwoord. Inhoud. Wisseling van de wacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDA Noord-Holland. Jaarverslag 2012. 1. Voorwoord. Inhoud. Wisseling van de wacht"

Transcriptie

1 1 CDA Noord-Holland Jaarverslag Voorwoord Voor u ligt een kort jaarverslag van CDA Noord-Holland. Hierin geven we in vogelvlucht een beeld van alle activiteiten die in 2012 hebben plaats gevonden in de provinciale afdeling. Dankzij de inzet van vele leden hebben we een actief jaar mogen hebben. Door bestaande banden (bijvoorbeeld de samenwerking met de BSV) aan te trekken en de regionale samenwerking (zoals tijdens de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen) te faciliteren hebben we een goede basis gelegd voor het actieplan Inhoud 1. Voorwoord Bestuur Scholing Activiteiten De Staat van de Afdelingen Communicatie Bijzondere organisaties en werkgroepen Bestuur Wisseling van de wacht Het Dagelijks Bestuur is in 2012 veranderd van samenstelling. We hebben afscheid genomen van dhr. Kees Haverkamp als penningmeester, hij is opgevolgd door Andor Sandbergen. Dhr. Wim van den Hoek (vicevoorzitter) heeft afscheid genomen van het bestuur, Dhr. Bert Sonneveld is in zijn plaats DB-lid geworden. Voor het CDJA nam mevr. Jitske Haagsma afscheid, zij werd vervangen door dhr. Joram Verstoep. Mevrouw. Christa Kuiper Kuijpers werd in het DB en als CDAV voorzitter opgevolgd door mevr. Jolanda van Ling. Dhr. Reginald Visser is per 1 januari 2013 opgevolgd door dhr. Jelle Beemsterboer en Theo van Eijk als duovoorzitters van CDANH, zo is door de leden besloten op de ALV van 28 november. Reginald heeft gedurende de maximale twee termijnen de provinciale afdeling als voorzitter gediend. In verband met het fractievoorzitterschap in de Provinciale Staten werd dhr R.Th.C. Ootjers QQ-lid van het AB. Dhr. Hans van der Woude nam zijn positie in het AB als regiovertegenwoordiger van Zaanstreek/Waterland over. Vanuit diezelfde regio is Mevr. Mona Keijzer na haar benoeming als Tweede Kamerlid vervangen door dhr. Co de Wildt. Dhr. Gido Oude Kotte heeft de vertegenwoordiging van de regio Noord-Kennemerland overgenomen van dhr. Loek Punt. Voor de

2 2 regio IJmond is dhr. Frank Frowijn in het AB gekomen en is er afscheid genomen van dhr. Gert-Jan van der Hulst. Dhr. Frans Zantkuijl is als regiovertegenwoordiger Zuid-Kennemerland in het AB gekomen op de vacature die is ontstaan na het vertrek van dhr van den Hoek. Het CDAV wordt in het AB ook door mevr. Claudia Herbeck vertegenwoordigd, zij heeft het stokje overgenomen van mevr. Els van de Weijer. Daarnaast zal mevr. Nahid Bouchta het CDJA representeren in het AB. Dagelijks Bestuur Naast de wisseling van de wacht heeft het Dagelijks Bestuur ook geregeld haar functioneren en haar doelstellingen geagendeerd. Hieruit volgde een discussie over de portefeuille verdeling en is er een nieuw actieplan opgesteld voor de periode van Er is gekozen voor een actievere benadering op HRM-gebied en ledenwerving/binding. Dit om de talentinzet te optimaliseren en in 2015 een sterke kandidatenlijst voor de Provinciale Staten op te zetten. De samenwerking met het BSV is aangetrokken, door de nauwere band zal er naar verwachting de komende jaren een vruchtbare samenwerking plaatsvinden. Zij nemen nu als adviseurs ook plaats in de DB vergaderingen. Landelijk is er een discussie gestart over de organisatie van de vereniging. Deze discussie zal in de komende jaren invloed hebben op de provinciale afdeling. Hierover is een bijeenkomst georganiseerd, zie ook onder het kopje activiteiten. Algemeen Bestuur Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering zijn de bovenstaande punten natuurlijk met de regiovertegenwoordigers besproken. Daarnaast zijn de regionale activiteiten en de politieke punten uit de Eerste Kamer, Tweede Kamer en Provincie besproken. Dankzij de aanwezigheid van de Noord- Hollandse politici konden veel actualiteiten besproken worden. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn gehouden in Purmerend. Algemene Ledenvergadering In 2012 zijn er drie Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd waar circa 150 personen aanwezig waren. Naast het huishoudelijk deel zijn er verschillende thema s besproken. 20 januari 2012 In Januari is de Nieuwjaarsborrel gecombineerd met een extra ALV. Deze was georganiseerd in verband met de presentatie van het Rapport van het Strategisch Beraad. Dankzij een livestream keken we gezamenlijk naar de presentatie in Den Haag, aansluitend was er een eerste discussie. Het rapport Kiezen en Verbinden is in de provincie tijdens vele bijeenkomsten besproken. 14 april 2012 In de reguliere voorjaars ALV is er ruimte gecreëerd voor drie deelsessies. Het rapport Kiezen en Verbinden, de Tweede Kamerfractie en de discussie over de Organisatie werden hierin besproken. 28 november 2012 Tijdens de laatste ALV van het jaar vond de voorzittersverkiezing plaats. Wederom waren er drie deelsessies; de Tweede Kamerfractie, het CDA Europa Manifest en de Provinciale Staten. De Algemene Ledenvergaderingen werden gehouden in hotel van der Valk Akersloot. In 2013 zal gekeken worden naar andere locaties in de provincie.

3 3 3. Scholing Vanuit het Steunpunt zijn 13 trainingen gecoördineerd, waaraan totaal circa 100 leden aan hebben deelgenomen. De trainingen die aansluitend aan de ALV op 14 april zijn georganiseerd, bleken een goede combinatie. Provincie Noord-Holland Cursus/training Steenkampinstituut Datum (dd-mm-jj) Aantal deelnemers Snel Lezen Aalsmeer Januari/februari 6 Nieuwe Media Fractievoorzitterschap Functioneringsgesprekken Omgaan met de Media FIT-Training (*) Hilversum Snel Lezen Kop van Noord-Holland Mei 6 FIT-Training Wijdemeren Politieke Presentatie Ledenwerving Nieuwe Media - Bussum FIT-Training Langedijk FIT-Training Uithoorn (*) FIT = trainingen specifiek voor fracties. Soms bleek de animo bij verenigingsbestuurders om deel te nemen aan cursussen laag, zoals bij Ledenwerving en Functioneringsgesprekken. Enerzijds lag dit mogelijk aan de stemming binnen het CDA vanwege de samenwerking met de PVV, anderzijds gaven bestuursleden vaak aan dat zij de kwaliteiten zich al eigen hadden gemaakt door ervaring binnen en buiten de partij. Er is in het geheel niet ingegaan op de sterk gepromote cursussen die in het kader van de Provincietour II werden aangeboden. Dit lag onder andere aan de val van het kabinet en de voorbereiding op de daardoor noodzakelijke verkiezingen. In 2013 zullen er meer trainingen georganiseerd worden in opmaat naar de gemeentelijke verkiezingen.

4 4 4. Activiteiten Naast de Algemene Leden-, Dagelijks en Algemeen Bestuursvergaderingen zijn er vanuit de provinciale afdeling verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast heeft het steunpunt diverse lokale activiteiten op de achtergrond gefaciliteerd. In januari is de provinciale afdeling op uitnodiging van Senator Wopke Hoekstra op bezoek geweest bij de Eerste Kamer. Voor 2013 wordt gekeken om excursies te organiseren voor elke regio naar de Tweede Kamer en zal er een provinciale delegatie naar het Europees Parlement gaan. Themabijeenkomsten, werkbezoeken en excursies Excursie Eerste Kamer Den Haag Werkgroep Organisatie ( NH/Utr/ Flevo) Bussum Sybrand van Haersma Buma Schagen / Hoorn / Zandvoort / Heemstede Provincietour II werkbezoeken (3 maal) Alkmaar, Velsen, Haarlem, Provincietour II Bijeenkomst Amsterdam Datum (dd-mm-jj) Aantal deelnemers divers (totaal) Noord-Holland heeft de coördinerende rol gehad in de discussieavond over de Organisatie van het CDA die voor de Noord-Hollandse, Utrechtse en Flevolandse leden georganiseerd werd. Daarom werd gekozen om bij elkaar te komen in Bussum. Overzicht Hier ziet u een overzicht van de activiteiten die in Noord- Holland zijn georganiseerd. Dit jaar is bij alles rekening gehouden met de spreiding van bijeenkomsten over de gehele provincie. Daarbij rekening houdend met de bereikbaarheid van de locaties en de reistijd voor mogelijke deelnemers. De kaart is via Googlemaps gemaakt, de sterren geven de gemeentes aan waar minimaal één bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Elke ster vertegenwoordigd automatisch ook de geweldige leden die geholpen hebben bij de organisatie van de activiteiten. Wethouders, fractievoorzitters, lokale bestuursleden en actieve leden hebben er voor gezorgd dat we vaak in korte tijd mooie evenementen door de hele provincie hebben kunnen organiseren.

5 5 Fractieactiviteiten Vanuit de fractie zijn twee grote activiteiten georganiseerd. Het Symposium Woningbouw ging over CPO (Collectief Particulier Ondernemerschap), hieruit is ook een fractievoorstel gekomen. De denktank duurzaamheid is een basis geweest om een netwerk op te zetten voor wethouders en professionals op het gebied van duurzaamheid. Themabijeenkomsten, werkbezoeken en excursies Symposium Woningbouw Zaanstad Denktank Duurzaamheid Beverwijk Datum (dd-mm-jj) Aantal deelnemers Lijsttrekker verkiezing Het CDA heeft in 2012 voor het eerst een lijsttrekkersverkiezingen gehouden waar alle leden konden stemmen. Bij nieuwe concepten is het natuurlijk belangrijk om te kijken welke rol de provinciale afdeling hier heeft. Gekozen is voor een afwachtende houding en op verzoek waar mogelijk te helpen. Het campagneteam van Mona Keijzer heeft daarom ondersteuning gehad vanuit de provincie. Ook Sybrand van Haersma Buma heeft ondersteuning gehad en voor hem waren er drie werkbezoeken georganiseerd. De regio IJmond organiseerde een lijsttrekkersdebat waar Mona Keijzer, Sybrand van Haersma Buma en Liesbeth Spies aan hebben deelgenomen. Provincietour II Verschillende CDA kopstukken hebben maandag 18 juni een bezoek gebracht Noord-Holland in het kader van de provincietour II. De tour is een initiatief van partijvoorzitter Ruth Peetoom om het contact met de lokale en provinciale afdeling aan te halen. Samen met verschillende prominente CDA politici, als Europarlementariër Wim van der Camp en Provinciale Staten fractievoorzitter Ronald Ootjers, bezocht zij overdag Alkmaar, Velsen en Haarlem. De dag werd in de avond afgesloten met een ledenbijeenkomst in Amsterdam. Hier presenteerde de net gekozen CDA-lijsttrekker Sybrand van Haarsma Buma de Noord-Hollandse CDA ers op de advieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen: Mona Keijzer (2), Michel Rog (6), Pieter Heerema (12), Marieke van der Werf (17), Merijn Snoek (36) en Jan Kramer (50)

6 Campagneactiviteiten Door de val van de kabinet vonden er op 12 september Tweede Kamerverkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingsdag is er ook in Noord-Holland campagne gevoerd. De oude structuur van het Permanente Campagne Team is in de afgelopen jaren verwaterd. Om het gemis van structuur op te vangen is er een campagnebijeenkomst in Volendam georganiseerd door een kernteam met campagneleider Martje Postma, Bert Sonneveld, Wilma van Andel en Marc Haverkamp. Overzicht en ondersteuning De provinciale afdeling heeft op verschillende manieren de lokale afdelingen ondersteund: (Gratis) Inventarisatie en Verspreiding van posters en flyers van Mona Keijzer Coördinerende rol van verzoeken van afdelingen en organisatoren van debatten Social Media ondersteuning Ondersteuning van diverse flyeracties en campagneactiviteiten in de provincie Financiële steun voor: o Gooi en Vechtstreek: 4 bijeenkomsten o Kop van Noord-Holland: Advertentie o Zuid-Kennemerland: Campagnewinkel Haarlem o Zaanstreek/ Waterland: Monadag, Volendam 4 september Bijeenkomst Volendam Op 17 juni is er een provinciale campagne-avond georganiseerd in Volendam. Naast de kandidaat- Kamerleden waren 60 vertegenwoordigers van de lokale afdelingen aanwezig. Dit succes krijgt in 2013 een vervolg. Tijdens deze avond hebben we het gezamenlijk gehad over de landelijke acties, Social Media tips en is er daarna in regionaalverband gebrainstormd over mogelijke activiteiten. Regiotour Het landelijke CDA organiseerde een regiotour. De provinciale afdeling heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. De organisatie was in handen van de lokale vertegenwoordigers in de regio IJmond en Aalsmeer. Naast werkbezoeken was er ook ruimte voor een informeel samenzijn en is er circa 1500 euro opgehaald voor het goede doel. 5. De Staat van de Afdelingen In 2008 is voor het eerst de Staat van de Afdelingen uitgezet. De resultaten uit die tijd zijn hiernaast weergegeven. Nu na vier jaar is in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dit onderzoek weer uitgezet. Dit keer hebben we door actief de afdelingen te benaderen 100% behaald. De resultaten van het onderzoek worden begin 2013 gepresenteerd. 6

7 7 6. Communicatie Tijdens de Provinciale Campagne van 2011 zijn de nieuwe communicatiekanalen Twitter en Facebook benut. De vereniging heeft dit jaar deze communicatiekanalen, ook buiten campagnetijd, actief bijgehouden en hun online profiel behouden. De CDA website van de provinciale afdeling heeft wekelijkse updates gehad, de agenda was actueel en door de uitbreiding van onze mensen op het steunpunt heeft de afdeling meer gezicht gekregen. Eind 2012 is er overgegaan op een nieuwe site en CMS. Geregeld zijn de lokale afdelingen g d met informatie die zij konden verspreiden onder hun leden. Dit ging voornamelijk om activiteiten, trainingen en campagne-informatie. Via de dertigersgroep en dit jaar (her)opgerichte CDJA Noord-Holland zijn jongeren specifiek uitgenodigd voor bijeenkomsten. 7. Bijzondere organisaties en werkgroepen Hieronder volgt een kort verslag van de bijzondere organisaties en werkgroepen die binnen het CDA actief zijn in Noord-Holland. Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij door naar de desbetreffende organisaties. CDAV Noord-Holland Het CDAV Noord-Holland heeft vijf bijeenkomsten georganiseerd. In Haarlem waren twee bijeenkomsten Wet Werk Naar Vermogen en integratie van vrouwen van niet westerse afkomst in de politiek en de samenleving. In Heerhugowaard ging het over Gemeentelijke Herindeling en in Amsterdam hebben de vrouwen bijeenkomst gehad over de Campagneevaluatie. Een groep CDA vrouwen kwam bij elkaar de Kloosterkapel van de Zusters Ursulinen voor een bijzondere middag in het kader van de Bergense Kunst10daagse. CDJA Noord-Holland Het CDJA is in Noord-Holland vertegenwoordigd in de regio Noord-Holland Noord, Uithoorn- Aalsmeer en Amsterdam. Overkoepelend is er een Noord-Hollands bestuur opgericht die alle CDJAleden in Noord-Holland bediend. CDA Senioren Noord-Holland De CDA Senioren Noord-Holland heeft in samenwerking met de Ouderenbonden KBO-NH en PCOB een netwerk bijeenkomst georganiseerd met als thema: Ouderen in beweging georganiseerd.sprekers waren Janny Bakker Klein (Wethouder huizen), Dr. F.J. G. van der Ouderaa (Leyden Academy), Ruth Peetoom (voorzitter CDA), Mona Keijzer, (Tweede Kamerlid), Linda Schouten (sportservice Noord-Holland). Onder leiding van dagvoorzitter Ronald Ootjers werd in Huizen gesproken over ouderen, sport en vitaliteit. De dertigersgroep Noord-Holland De dertigersgroep heeft twee activiteiten gehad. Op uitnodiging van directeur Henk Hagoort en Tweede Kamerlid Maarten Haverkamp waren zij te gast in Hilversum bij de Publieke omroepen. Samen met Mona Keijzer hebben zij rond de tafel gezeten in Alkmaar om het Strategisch beraad te bespreken. Buitenland/ Europacommissie Noord-Holland De commissie heeft twee bijeenkomsten georganiseerd. Door dat zij zich steeds actiever opstellen is de Buitenland/ Europacommissie structureel opgenomen in de begroting van CDA Noord-Holland.

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POUTIEKË PARTIJEN 2 Inhoudsopgave pagina I. POLITIEK

Nadere informatie

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden:

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden: Het Hoofdbestuur vergaderde in het jaar 2012 14 keer, namelijk op 31 januari, 27 februari, 19 maart, 23 april, 7 mei, 21 mei, 28 mei, 25 juni, 4 juli, 18 augustus, 17 september, 22 oktober, 26 november

Nadere informatie

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1 Inhoud De VVD Kamercentrale Haarlem... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4 Communicatie en Public Relations...

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem 2014 De VVD Kamer Centrale Haarlem Inhoud De... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Ondersteuning... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave I. Sector Politiek & Bestuur... 4 1. Binnenland... 4 1.1. Partijbestuur... 4 1.2. Dagelijks Bestuur... 4 1.3.

Nadere informatie

Ten Geleide. Vernieuwde inhoud: een aansprekend en sociaaldemocratische gedachtegoed. De partij op orde: een partij die tussen de mensen staat

Ten Geleide. Vernieuwde inhoud: een aansprekend en sociaaldemocratische gedachtegoed. De partij op orde: een partij die tussen de mensen staat Ten Geleide Hierbij bied ik u namens het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid het jaarverslag over de activiteiten en de verantwoording over de begroting van het jaar 2013 aan. Het jaar 2013 was wederom

Nadere informatie

Wat is de rol van gemeenten in 2020?

Wat is de rol van gemeenten in 2020? Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de

Nadere informatie

Bouwen bij OV knooppunten

Bouwen bij OV knooppunten 6 Bestuur Tijdens de as gewestelijke vergadering wordt een deel van het bestuur opnieuw gekozen. Buitenland Oproep voor nieuw elan voor de werkgroep Buitenland van Noord-Holland 9 Regiodag 12 Hoever staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links!

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links! DAGKRANT 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013 inhoudsopgave 1. praktische informatie, pag 1 2. voordracht kandidatencommissie Toezichtraad, pag 4 3. verantwoording ipb,pag 6 4. GroenLinks in Beweging:

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Verenigingszaken 2 2. Ledenontwikkeling 13 3. Archief 14 4. Congressen 17 5. Inhoudelijke verdieping 23 6. Toekomst van de VVD-structuur 27 7. Netwerken 29 8. Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013 INHOUDSOPGAVE Congresprogramma... 2 Agenda ALV... 2 Welkomstwoord... 3 Oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinen... 4 Locaties... 5 Hoe werkt een congres?... 7 Bestuursverantwoording...10 Jaarverslag...11

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

Jubileumcongres 11 april 2015. Vergaderstukken deel 1

Jubileumcongres 11 april 2015. Vergaderstukken deel 1 Jubileumcongres 11 april 2015 Vergaderstukken deel 1 versie 25 maart 2015 2 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 4 2. Voorlopig programma 9 3. Informatie deelsessies 10 4. Wilhelmus 13 5. Verslag Partijcongres

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Colofon ACB Kenniscentrum, november 2010 Auteurs: Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie