Ubuntu : gebruikers en bestandsbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ubuntu : gebruikers en bestandsbeheer"

Transcriptie

1 Ubuntu : gebruikers en bestandsbeheer 1. Gebruikers en groepen aanmaken in Ubuntu. Net als op een Windows systeem kunnen verschillende gebruikers gebruik maken van eenzelfde besturingssysteem. Elk van deze gebruikers krijgt, net als bij Windows, zijn eigen omgeving waarbinnen hij, onafhankelijk van de andere gebruikers, kan werken (eigen bureaubladen, eigen persoonlijke mappen, -instellingen,...). Net als bij Windows is het hier ook mogelijk om individuele gebruikers rechten toe te kennen op bepaalde mappen en/of bestanden, andere resources, alsook te bepalen welke taken zij mogen uitvoeren. Wanneer er veel gebruikers zijn kan het net zo handig zijn om dan deze gebruikers toe te voegen aan groepen en de rechten toe te kennen op groepsniveau. 1.1 Een gebruiker aanmaken Eerst tonen wij hoe je gebruikers kunt aanmaken. Klik op Systeem Beheer Gebruikers en Groepen. U zal merken dat er momenteel 1 gebruiker (naast de ROOT) gekend is op het systeem : hbo (rechts van uw eigen naam). Klik op Gebruiker toevoegen. In het tabblad Account voeg je de gegevens in van een nieuwe gebruiker : civo (paswoord = ivocursist) ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e5-41 1/16

2 Bij Profiel kiezen we voor Desktop user. Dit soort gebruiker gebruiker kan je het best vergelijken met de user van Windows. Ubuntu kent 3 soorten gebruikers : Ga nu naar het tabblad Gebruikersrechten. Hier stel je in wat een gebruiker op het systeem zo allemaal kan (een beetje te vergelijken met de Security Policies van Windows). We wijzigen hier NIETS en we klikken op het tabblad Geavanceerd : ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e5-41 2/16

3 Wat we je hier willen aantonen is dat een gebruiker op Ubuntu eveneens over een home directory beschikt, net als in Windows (daar staan ze onder Documents and settings ) Klik onderaan op OK en de gebruiker is aangemaakt. 1.2 Een groep aanmaken In hetzelfde venster kan u meteen ook groepen toevoegen aan het systeem. Klik op Groepen beheren. Klik hier op Groep toevoegen. Maak de groep Windows aan en voeg de gebruikers HBO en CIVO toe aan de groep. Klik op OK. ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e5-41 3/16

4 We komen verder in de cursus nog terug op het belang van groepen. 2. Volumes mounten Opnieuw zal deze paragraaf enkel zijn nut bewijzen wanneer u in een multi-boot systeem aan het werken bent. Werkt u in een virtuele omgeving, dan zullen er waarschijnlijk geen volumes zijn die u kunt mounten. Standaard heeft u enkel toegang tot de partitie waar u Linux op geïnstalleerd heeft. Heeft uw computer echter nog meer partities en wenst u gebruik te maken van deze partities terwijl u in Linux werkt, dan zult u deze partities moeten mounten (laden). Zorg dat u ingelogd bent als ROOT. Open een terminal venster (Toepassingen hulpmiddelen Terminalvenster) Type in de terminal in : fdisk l (het laatste karakter is de kleine letter L) U krijgt een overzicht die er ongeveer uit zal zien als onderstaande : Dit is het beeld dat je krijgt in je virtuele omgeving. Stel dat we Ubuntu in dual boot hadden geïnstalleerd met Windows XP, dan zouden we waarschijnlijk iets als onderstaande te zien hebben gekregen : ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e5-41 4/16

5 dev staat voor device en verwijst naar uw fysische harde schijf. hda1, hda2,... verwijzen naar de partities op de harde schijf U ziet dat Windows XP staat op /dev/hda1 (de enige partitie die in NTFS geformatteerd is) en de FAT32 partitie zich op /dev/hda2 bevindt. Om in Linux een schijfpartitie te kunnen gebruiken, moet die gekoppeld zijn aan een map. Wenst u dan de inhoud van die schijf te bekijken, dan moet u gewoon deze map openen. We hebben tijdens de installatie de schijven (partities) reeds gekoppeld aan een map, dus hoeven wij dit nu niet meer te doen : * de EXT3 partitie hebben we gekoppeld aan de map / (de root, niet te verwarren met de map /root) * de FAT32 partitie hebben we gekoppeld aan de map /windows Om in onze virtuele omgeving, waar we geen partities hoeven te mounten toch even het effect te kunnen bekijken gaan we onze FAT32 partitie (/dev/sda3) nog een keer mounten (wat dus eigenlijk niet nodig is). Om een en ander te kunnen uittesten zullen we eerst een bestandje plaatsen op deze FAT32 partitie. Open de verkenner (Klik op Locaties Computer). Dubbelklik op Bestandssysteem. Dubbelklik op de map Windows (dit is dus eigenlijk de FAT32 partitie) Klik hier rechts ergens met de rechtermuisknop en selecteer in het snelmenu Document aanmaken Leeg bestand. Geef het document de naam testbestand : ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e5-41 5/16

6 We zullen dus eerst een map maken waar we vervolgens één van de partities kunnen aan koppelen. Traditioneel (hoewel dit niet persé hoeft) plaatst men dergelijke mappen in de /media folder die zich bovenaan de boomstructuur bevindt. Maak nu een submap aan in de map /media. Je kan dit doen vanuit je terminal door te typen : mkdir /media/fat32 Maar uiteraard kan dit ook grafisch via Locaties -> Computer -> Bestandssysteem -> Media -> rechts klikken en kiezen voor Map aanmaken Resultaat : Vervolgens typt u in het terminalvenster volgende opdracht in : mount /dev/sda3 /media/fat32 Ga nu even terug naar de verkenner en open de map /media/fat32. Je merkt dat je zicht krijgt op dezelfde inhoud als onder /windows : ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e5-41 6/16

7 Wenst je de verbinding met dit volume weer te verbreken, dan typt u als Root in het terminalvenster volgende instructie in : umount -l /media/fat32 Het maken van een verbinding met een NTFS partitie ligt heel wat moeilijker en wordt eigenlijk afgeraden (wij gaan dit hier, bij ontbreken van een NTFS partitie dan ook niet doen). Als het enkel de bedoeling is om informatie te lezen uit deze NTFS-partitie dan kan je dezelfde stappen ondernemen zoals hierboven beschreven : mkdir /media/hd_ntfs mount /dev/hda2 /media/hd_ntfs Het lezen van informatie zou hierbij perfect moeten lukken, het schrijven zal echter/mogelijk niet gaan. De verbindingen die je nu met de volume(s) gemaakt hebt zijn slechts tijdelijk. Van zodra je de computer herstart zullen (beide) verbindingen weer verdwenen zijn. Wens je de verbindingen permanent te maken, dan zal je een bestand moeten aanpassen. We demonstreren hieronder hoe je er kan voor zorgen dat de map /media/fat32 blijft verwijden naar de FAT32 partitie : zorg er voor dat u als Root ingelogd bent open een terminal venster (Toepassingen Hulpmiddelen Terminalvenster) het bestand dat moet aangepast worden is /etc/fstab. Dit is een vrij belangrijk bestand waar we nu een wijziging in zullen aanbrengen. We maken eerst een kopietje van dit bestand zodat we later eventueel het origineel kunnen terugplaatsen. Type in terminal in (cp = copy instructie): cp /etc/fstab /etc/fstab_backup Vervolgens opent u het bestand met een tekstverwerker. Vanuit de terminal doet u dat met onderstaande instructie : gedit /etc/fstab Voeg nu onderaan de tekst volgende lijn toe : /dev/sda3 /media/fat32 vfat umask= (gebruik de tab-toets tussen de verschillende kolommen) ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e5-41 7/16

8 Bewaar het bestand en start uw computer opnieuw op. U zult merken dat de verbinding met de partitie nu wel degelijk blijft bestaan. 3. Linux mappenstructuur We hebben in voorgaande paragraaf getoond hoe u volumes kunt mounten. In deze paragraaf gaan wij even in op de mapindeling die gemaakt werd op uw standaardvolume (in ons voorbeeld dus partitie /dev/sda2). Voor een ervaren Windows gebruiker, die gewoon is om standaard op zijn C:-Schijf de gekende mappen Documents and Settings, Program Files en Windows te zien, komt de mappenstructuur van Linux vrij verward over, gewoon omdat het er zo veel zijn. We proberen hier een opsomming te geven van de belangrijkste mappen en een woordje uitleg te geven over de informatie die zich in deze mappen standaard bevindt. Het gaat hier over een LINUX indeling : deze mappen hoeven daarom niet altijd opgenomen te zijn in de verschillende distro s of de betekenis kan verschillen van distro tot distro. /dev /etc De directory /dev is een bijzondere directory. Ze bevat speciale bestanden die verwijzen naar systeembronnen. In deze directory werden vroeger handmatig bestanden geplaatst met de juiste verwijzingen naar de apparaten, maar tegenwoordig gebeurt dat meestal volautomatisch door een systeem als udev In /etc vinden we alle configuratiebestanden terug voor deze machine en de diensten die erop draaien. Er mag in deze map helemaal geen uitvoerbaar bestand terug te vinden zijn. Bedoeling van het afzonderen van deze configuratiebestanden is de beheerder toe te laten het bestandssysteem van deze directory read-only aan te koppelen,om zo wijzigingen aan de configuratie van het systeem onmogelijk te maken. In /etc/opt vinden we configuratiebestanden terug voor de software die geïnstalleerd werd onder de /opt directory. /home /lib /home bevat de homedirectories van de gebruikers. De organisatie binnen deze directory hangt af van installatie tot installatie (een omgeving met erg veel gebruikers kan bijvoorbeeld beslissende directorie hier binnen te groeperen per eerste letter van familienaam,etc. /home is een ideale kandidaat om over een netwerk bestandssysteem gedeeld te worden door verschillende machines. Deze directory bevat alle bibliotheken die nodig zijn om het besturingssysteem in te laden ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e5-41 8/16

9 (hierbij horen ook de modules van de kernel), en om de programma s in /bin en /sbin te laten werken. /media /mnt /opt Onder deze directory kunnen verwisselbare media (cdrom, dvd, floppy, zipdrive,...) aangehecht worden zodat ze beschikbaar worden voor gebruikers. Onder deze directory kunnen bestandssystemen tijdelijk aangekoppeld worden als daar noodzaak toe is, bijvoorbeeld om onderhoudswerkzaamheden op het bestandssysteem toe te passen. Onder deze directory kan in aparte subdirectories software worden geïnstalleerd die niet bij de distributie hoort, zogenaamde optionele software. /proc /root /sbin /srv /sys /tmp /usr /proc maakt eigenlijk geen deel uit van de FHS. Het is een pseudo-bestandssysteem dat toegang geeft tot gegevens in de kernel. Voeren we bijvoorbeeld cat/proc/mounts uit, dan krijgen we een lijst van de aangekoppelde bestandssystemen te zien. Dit is de homedirectory voor de systeembeheerder, die onder Linux de naam root (en het Userid 0) heeft. De directory is optioneel, maar komt in zowat iedere installatie voor. In deze directory vinden we toepassingen terug die bedoeld zijn voor gebruik door root voor het beheren van het systeem. Ondermeer shutdown, het commando om een systeem af te sluiten of te herstarten, vinden we hier in terug. In deze directory, waarvan de indeling vrij te kiezen is, vinden we de gegevens terug die door servers (bijvoorbeeld de http-server apache) aan clients worden bezorgd. Ook /sys hoort eigenlijk niet bij de FHS. Deze directory bevat een bestandsstructuur die op verschillende manieren naar apparaten op de machine verwijst. Deze directory bevat tijdelijke bestanden voor alle gebruikers. Alle gebruikers kunnen hier in tijdelijke bestanden neerschrijven, maar kunnen enkel hun eigen bestanden verwijderen. Vaak wordt deze directory bij het herstarten geledigd. Een programma kan en mag er niet van uit gaan dat in deze directory bestanden opgeslagen blijven tussen verschillende aanroepen van een programma. Deze directory is bedoeld om over het netwerk heen gedeeld te worden. Ze bevat in een onderliggende hiërarchie read-only en uitvoerbare bestanden, die over verschillende installaties van het besturingssysteem heen bruikbaar zijn. Bijzondere sub directories zijn /usr/src (waar in broncode zoals van de Linux-kernel ter referentie wordt opgeslagen), en /usr/share/man, waarin de documentatie voor programma s wordt opgenomen. ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e5-41 9/16

10 Deze documentatie is onderverdeeld in verschillende categorieën, te weten: man1: documentatie over gebruikersprogramma s man2: documentatie over systeem aanroepen man3: documentatie over bibliotheek aanroepen man4: documentatie over bijzondere bestanden(bijvoorbeeld /dev/null) man5: documentatie over bestandsformaten man6: documentatie over spelletjes man7: diverse documentatie (bijvoorbeeld over SQL- commando s, character encodings,...) man8: documentatie over programma s voor systeembeheer /var Een bijzondere subdirectory is dan weer /usr/local. Onder deze directory vinden we opnieuw een hiërarchie terug, die nu bedoeld is om software te installeren die door een upgrade van het besturingssysteem niet mag aangetast worden. Deze directory bevat de gegevens die variabel zijn, (bijvoorbeeld mailboxen van gebruikers, logbestanden,...) en waarvan de grootte erg kan toenemen. Omwille van veiligheidsredenen worden deze vaak op een aparte partitie gezet. Zo kan het systeem immers niet vastlopen omdat de schijven volledig volgelopen zouden zijn onder invloed van bijvoorbeeld een mailbombing. 4. Linux promptinstructies Zoals u al gemerkt heeft wordt in Linux veel meer dan in een Windows omgeving verwacht van een ervaren gebruiker dat hij/zij op de prompt werkt. In deze paragraaf geven wij een overzicht van enkele belangrijke prompt opdrachten en hun betekenis. Deze lijst is verre van compleet. Elk van de opgesomde instructies kent nog een ganse batterij aan opties. Voor elke instructie kunt u een helptekst opvragen door op de prompt in te typen : <instructie> -- help Bijvoorbeeld : cp --help We tonen hier ook enkel de UNIX instructies. In Linux heeft men echter ook een aantal DOS varianten opgenomen. Zo kan je de inhoud van een directory opvragen m.b.v. de UNIX ls instructie, maar de DOS dir instructie werkt evengoed. cp Kopieert een bestand. Syntax : cp <bronbestand> <doelbestand> Voorbeeld 1 : kopieer bestand /home/jan/test.htm naar de map /home/pol en geef het daar dezelfde naam. cp /home/jan/test.htm /home/pol Voorbeeld 2 : kopieer bestand /home/jan/test.htm naar de map /home/pol en geef het daar de naam index.htm. cp /home/jan/test.htm /home/pol/index.htm Voorbeeld 3 : kopieer alle bestanden uit /home/jan naar de map /home/backup. cp /home/jan/* /home/backup mv Verplaatst of hernoemt een bestand. Syntax : mv <oudenaam> <nieuwenaam> Voorbeeld 1 : verplaats het bestand /home/jan/test.htm naar de map /home/pol en behoud de naam. mv /home/jan/test.htm /home/pol Voorbeeld 2 : hernoem het bestand /home/jan/test.htm in /home/jan/index.htm. ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e /16

11 mv /home/jan/test.htm /home/jan/index.htm rm Verwijder een bestand. Syntax : rm <bestandsnaam> Voorbeeld 1 : verwijder het bestand /home/jan/test.htm rm /home/jan/test.htm Voorbeeld 2 : verwijder alle bestanden in /home/jan waarvan de naam begint met de letter c. rm /home/jan/c* file Toont u meer informatie over een gegeven bestand (uitvoerbaar, gecomprimeerd, ) Syntax : file <bestandsnaam> Voorbeeld : File /home/jan/testapp.exe => resultaat : OUTPUT; MS-DOS executable (EXE) ls Geeft een overzicht van de bestanden en de mappen die zich in een gegeven map bevinden. Syntax : ls <mapnaam> Voorbeeld : ls /home/jan Wenst u de rechten (zie verder) te zien die toegekend zijn aan de bestanden, dan gebruikt u de alt optie : Voorbeeld : ls /home/jan l of ls /home/jan alt U krijgt dan iets als onderstaande te zien : Het formaat van het resultaat van deze instructie heeft volgende betekenis : Permissies Aantal Eigenaar Groep Grootte Datum Naam Permissies : Deze kolom bestaat steeds uit 10 karakters. Het eerste karakter kan de volgende waarden bevatten : d : dit item is een directory - : dit item is een bestand ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e /16

12 b : dit item is een Block apparaat c : dit item is een Character apparaat Karakters 2 t/m 10 bestaat telkens uit groepjes van 3 karakters (dus 3 maal 3 karakters) en kunnen volgende waarden bevatten : r : er mag gelezen worden w : er mag geschreven worden x : mag uitgevoerd worden - : geen toegang De eerste 3 karakters beschrijven de rechten van de eigenaar, de volgende 3 de rechten van de andere gebruikers uit de groep waartoe de eigenaar behoort en de laatste 3 karakters de rechten voor alle andere gebruikers. Aantal : het aantal bestanden en/of directories in het item (als het om een gewoon bestand gaat dan staat hier steeds 1). Eigenaar : de gebruiker die de map of het bestand aangemaakt heeft. Groep : de groep waar de gebruiker die het bestand of de map aanmaakte toe behoort. Grootte : de grootte van de map of het bestand. Als het om een map staat, dan staat hier doorgaans de waarde 4096 (de grootte die een directory tabel standaard inneemt). Naam : de naam van het bestand of de map Ter info Net als in DOS heeft elke map standaard 2 onderliggende knopen :. en.. Met. wordt de map zelf bedoeld. Met.. wordt de bovenliggende map bedoeld. Dit verklaart waarom deze instructie zelfs bij een lege map gaat aangeven dat er twee onderliggende items zijn. Zie verder ook de CD instructie. chmod Wijzigt de toegangsrechten op een gegeven bestand (of map). De instructie dient minstens 2 parameters te hebben : - de waarde van de rechten - de naam van de map of het bestand waarop de rechten van toepassing zijn De rechten bestaat steeds uit een getal van 3 cijfers : - het eerste is voor de eigenaar - het tweede is voor de groep waartoe de eigenaar behoort - het derde is voor de andere gebruikers Elk cijfer is een getal van 0 t/m 7 en heeft volgende betekenis : - 0 = geen rechten - 1 = alleen uitvoeren - 2 = alleen schrijven - 3 = schrijven en uitvoeren - 4 = alleen lezen - 5 = lezen en uitvoeren - 6 = lezen en schrijven - 7 = alle rechten De instructie chmod 740 mijnbestand betekent : - de eigenaar kan met dit bestand alles doen - de groepsleden kunnen het bestand lezen - andere gebruikers kunnen niets doen met dit bestand. Voorbeeld : Situatie vooraf : ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e /16

13 Wijziging rechten : Situatie herstellen : cd Change directory : met deze instructie kunt u zich doorheen de boomstructuur van het bestandssysteem verplaatsen. - cd <mapnaam> : ga naar de opgegeven map cd submapje : ga naar de submap submapje in de huidige map cd /home/winux : ga naar de map met het absolute adres /home/winux - cd.. : ga naar de bovenliggende map - cd / : ga naar het hoogste punt in de boomstructuur Vergeet de spatie niet tussen cd en het volgende karakter! mkdir Make Directory : met deze instructie maakt u een nieuwe map aan. mv Move : hiermee verplaatst of hernoemt u een directory (zie boven) pwd Staat voor Print working directory Deze instructie toont u waar u zich momenteel in de boomstructuur bevindt. rmdir Remove Directory : hiermee wordt een map verwijderd. De map moet echter leeg zijn vooraleer ze op deze manier kan verwijderd worden. Wenst u een map, met al zijn eventuele submappen en bestanden in 1 keer te ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e /16

14 wissen, dan gebruikt u de rm r inscructie : Bijvoorbeeld : rm /home/winux -r df -h Geeft u een overzicht van het schijfverbruik. du -b Geeft een overzicht van alle bestanden en submappen van de huidige map en de grootte. locate Met deze instructie kunt u razendsnel alle bestanden en mappen opvragen in wiens naam de opgegeven tekst voorkomt : Bijvoorbeeld : locate winux ifconfig De Linux tegenhanger van Microsofts IPCONFIG nslookup Toont het IP adres van een gegeven domeinnaam. Bijvoorbeeld : nslookup ping Identiek aan DOS Ping Volgende instructie verstuurt 4 ping verzoeken naar de host met IP : ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e /16

15 ps -A Geeft een overzicht van alle lopende processen, een beetje te vergelijken met de Ctrl+Alt+Del van Windows. Bij elk lopend proces krijgt u ook een zogenaamd proces-id te zien. Aan de hand van dit proces-id kunt u het proces doen stoppen. kill <pi> Doet een proces stoppen. Voorbeeld : - start bijvoorbeeld de browser Firefox op. - geef de instructie ps A en zoek het procesnummer van Firefox op (bv 7601) ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e /16

16 - geef de instructie kill 7601 en je browser wordt gesloten. shred Verwijderd een bestand, maar gaat eerst de inhoud overschrijven met nonsens. Op die manier kan een gewist bestand nooit meer gerecupereerd worden. top Identiek aan ps A maar deze keer blijft de procesactiviteiten actief mee gevolgd worden. U stopt het programma door op de toetsen Ctrl + c te drukken. who -q Toont u de namen van de gebruikers die op het systeem ingelogd zijn. who b Toont u de datum en tijd dat het systeem voor de laatste keer opgestart werd. ivowebschool.be/ /2f70bf85-23e /16

Samba installeren en configureren

Samba installeren en configureren Samba installeren en configureren Inleiding Samba is een serie Unix applic aties die gebruik kunnen maken van het SMB (Server Message Block) protocol. Veel besturingssystemen, inclusief Windows en OS/2,

Nadere informatie

De Linux Boom structuur

De Linux Boom structuur De Linux Boom structuur De indeling van Folders en bestanden in een Linux distributie voldoen vandaag de dag meer en meer aan bepaalde standaarden zijnde FHS (Filesystem Hierarchy Standard) en LSB (Linux

Nadere informatie

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen UBUNTU 8 installatie Onderwerpen Ubuntu downloaden VMWare klaarmaken Ubuntu installeren VMWare tools installeren 1. Ubuntu downloaden ( ) Je kan ubuntu gratis downloaden via de website www.ubuntu.com.

Nadere informatie

Operating Systems Linux Blok 7a Partities Erik Seldenthuis

Operating Systems Linux Blok 7a Partities Erik Seldenthuis Blok 7a Partities Tijdsduur Doel Benodigdheden Theorie 1 dagdeel omgaan met partities, partitiegegevens afbeelden en wijzigen, gebruik maken van partitie manager, kennis van indeling schijf in partities

Nadere informatie

Unix Console Gebruik

Unix Console Gebruik Unix Console Gebruik Inleiding tot het gebruik van de Unix console... met wat Linux en distributiespecifieke zaken ertussen. Presentatie van 16/04/2007 voor de HCC-Vl : Mechelen Sven Vermeulen 1 Unix Console

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Installatie Software - Opdrachten Les 2

Installatie Software - Opdrachten Les 2 Installatie Software - Opdrachten Les 2 ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek Naam: Klas: Datum: 2010 Jansn 1 van 11 is een operating system dat ten grondslag ligt aan de verschillende versies van Windows.

Nadere informatie

Hoe een USB schijf (stick, harde schijf) leegmaken vanuit de terminal

Hoe een USB schijf (stick, harde schijf) leegmaken vanuit de terminal Hoe een USB schijf (stick, harde schijf) leegmaken vanuit de terminal We hebben allemaal wel meerdere USB-sticks die rondslingeren op onze werkplaats. Ook behoort een externe harde schijf tot het werkmateriaal

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project vertel ik wat Open Source is en wat ik daarover heb gevonden. Ik laat zien hoe ik een Virtuele machine geschikt maak voor Dual Boot. Dan laat ik zien hoe je 2 besturingssystemen

Nadere informatie

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009 TIP Kijk op karelzimmer.nl voor voor downloads, checklists, en scripts. 1. Installatie voorbereiden. 1.1. Aanmelden als karel. 1.2. Maak Ubuntu USB-stick aan via Systeem > Beheer > USB-opstartschijf aanmaken.

Nadere informatie

Rhino: Back-up maken. RsyncBackup

Rhino: Back-up maken. RsyncBackup Rhino: Back-up maken Wij als gebruikers berokkenen zelf de meeste schade aan onze PC s. Niet virussen of trojans. We wissen ongewild bestanden en maken fouten met software. Ook een hardwarestoring kan

Nadere informatie

Hoe je /home folder naar een andere partitie verplaatsen

Hoe je /home folder naar een andere partitie verplaatsen Hoe je /home folder naar een andere partitie verplaatsen De situatie Als je de standaard optie hebt geaccepteerd tijdens het installeren van Ubuntu, Mint of andere op Ubuntu gebaseerde distro, dan is de

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Versie: 20 april 2009 (Wouter Marra) Vragen en opmerkingen: fadbalie@geo.uu.nl, tel: 2098 Door gebruik te maken van een VPN verbinding kunt

Nadere informatie

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen

Nadere informatie

Inhoud. A Eskwadraat Linuxcursus UNIX. GNU/Linux. Slackware. Red Hat. GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht.

Inhoud. A Eskwadraat Linuxcursus UNIX. GNU/Linux. Slackware. Red Hat. GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht. Inhoud A Eskwadraat Linuxcursus Jitse Klomp Sysop 10 december 2013 GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht Deze presentatie is terug te vinden op home.a-eskwadraat.nl/~sysop/linuxcursus2013/

Nadere informatie

NW09 NTFS machtigingen

NW09 NTFS machtigingen NW09 NTFS machtigingen Bij de installatie van het besturingssysteem kan je kiezen of je de schijf wil formatteren in het bestandssysteem FAT of in het bestandssysteem NTFS. Op schijven die geformatteerd

Nadere informatie

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK FDISK Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK Tegenwoordig is het heel erg gemakkelijk om van een hardeschijf meerdere hardeschijven te maken. Stel, u maakt graag foto s met uw digitale camera en u maakt ook nog eens

Nadere informatie

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Wat is een NAS? Network-attached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruik maakt van

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Onderzoeksnetwerk via Linux

Onderzoeksnetwerk via Linux Onderzoeksnetwerk via Linux Het onderzoeksnetwerk biedt opslagruimte en printers voor onderzoeksdoeleinden. Deze quickreference beschrijft hoe u vanaf een Linux computer de gedeelde opslagruimte kunt benaderen

Nadere informatie

Linux te installeren Media Creation (USB)

Linux te installeren Media Creation (USB) Linux te installeren Media Creation (USB) Het maken van een USB opstartschijf aan laars Linux. Geschreven door: Nick INTRODUCTIE Distributies dit werkt met: Universal Wat deze gids volbrengt: Het maken

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

BOB 50 School Edition Installaties netwerk en Terminal Server/Citrix

BOB 50 School Edition Installaties netwerk en Terminal Server/Citrix BOB 50 School Edition Installaties netwerk en Terminal Server/Citrix Waarschuwing 2 Algemene informatie 2 De server licentie van BOB 50 SQL 2 Het bestand BOB.INI 2 Het bestand «COMPANY.ADT» 3 Opmerkingen

Nadere informatie

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Foto s die je importeert worden altijd opgeslagen in: Afbeeldingen. Windows 7 beschikt daarnaast over een apart programma om digitale foto s en videoclips

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Besturingssystemen Windows Verkenner

Besturingssystemen Windows Verkenner Deze opdracht is gemaakt voor het besturingssysteem Windows 7. Vul de tekst aan waar nodig en voer de doe-opdrachten uit. Voor deze opdracht moet je weet hebben van volgende knop en toets: Start -knop

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Inloggen SAP Selfservice FWN

Inloggen SAP Selfservice FWN Inloggen SAP Selfservice FWN Handleiding Nederlands maart 2013 - 2 - Inhoud Besturingssysteem en browser 4 Windows gebruikers 5 Gebruik Terminal server met Windows 6 Gebruik Terminal server met Linux 8

Nadere informatie

Software. Opdrachten - Deel 1. Naam: Klas: 2015 versie:concept-3.4.2

Software. Opdrachten - Deel 1. Naam: Klas: 2015 versie:concept-3.4.2 Software Opdrachten - Deel 1 Naam: Klas: 2015 versie:concept-3.4.2 Voorwoord Voorwoord In deze module staan de praktijk en theorie opdrachten voor de module Software Deel 1. I Voorwoord II Inhoudsopgave

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows

Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows 8/2012 ~ R. Sellis Regelmatig krijg ik de vraag hoe een externe schijf het makkelijkste te gebruiken is als zowel Microsoft Windows als Apple OS

Nadere informatie

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen.

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen. AutoArchive. Archiveren is het opslaan van e-mails naar een bestand, zodat deze items geen ruimte meer innemen in de mailbox op de server. De e-mails blijven visueel in dezelfde mappen of submappen staan.

Nadere informatie

UNetbootin downloaden en gebruiken.

UNetbootin downloaden en gebruiken. 1 UNetbootin downloaden en gebruiken. Download het programma UNetbootin van deze link: http://unetbootin.sourceforge.net/ Klik op de blauwe knop Download (for Windows) zie afbeelding Opslaan in de map

Nadere informatie

6.) Wat algemene informatie over de teamlid gebruikers en de SchoolLan server

6.) Wat algemene informatie over de teamlid gebruikers en de SchoolLan server I N D E X: 1.) Gebruikmaken van het SchoolLan netwerk 2.) Afmelden als gebruiker 3.) Uitvoeren van programma s op de server 4.) Gebruik maken van het Internet 5.) De thuis basis van een gebruiker in SchoolLan

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands.

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands. 1 Picasa 2 Picasa 2 is een foto-organizer van zoekmachinefabrikant Google. Het gratis programma bevat handige functies om uw foto's te beheren, te bewerken en te delen. Het gebruik van Picasa 2 is gratis.

Nadere informatie

WoordenSTART in een netwerk installeren

WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART is een programma voor het jongste kind en behandelt de basiswoorden die beheerst dienen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk leesonderwijs

Nadere informatie

Prullenbak ledigen via terminal

Prullenbak ledigen via terminal Prullenbak ledigen via terminal Dit artikel werd gemaakt en getest onder Linux Mint 17.1 Cinnamon. Als je graag een leeg bureaublad hebt, dan kun je de aanwezige bureaubladpictogrammen verwijderen via

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Vergeten wachtwoord in Windows 10

Vergeten wachtwoord in Windows 10 Frank Biesmans - syntra@frankbiesmans.be Vergeten wachtwoord in Windows 10 Syntra Limburg - Campus Genk Kerkstraat 1-3600 GENK Tel: +32 89354616 - Fax; +32 89353042 E-Mail: infogenk@syntralimburg.be Inleiding

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER Klaar om LIVE TRADER te gebruiken? Ontdek de belangrijkste functies van deze tool. Het hoofdscherm gebruiken De modules organiseren Effecten zoeken Het overzicht

Nadere informatie

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Opdracht Installeer op je Knoppix installatie de ProFTPD ftp-server. Doelstelling Het leren van: 1. het installeren van ProFTPD, en 2. de basis

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

We beginnen met een strikvraag: Welk van de volgende zijn bestanden?

We beginnen met een strikvraag: Welk van de volgende zijn bestanden? Alles is een bestand Posted 21 Sep 2015 David BothFeed Adapted Feb 2017 Henry van Aarssen Image by : opensource.com We beginnen met een strikvraag: Welk van de volgende zijn bestanden? Directories Shell

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Multiboot systeem maken

Multiboot systeem maken Multiboot systeem maken Met de opkomst van Linux stappen steeds meer mensen over op een multiboot systeem, waarbij meerdere Operating Systemen op de harde schijf worden geplaatst. Ook als u alleen bij

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben...

Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben... Partitioneren harde schijf Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben... OPLETTEN OPLETTEN OPLETTEN : MET HET PARTITIONEREN VAN EEN HARDE SCHIJF KUNT U ALLE GEGEVENS OP EEN SCHIJF/PARTITIE

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Deze update bevat enkele kleine wijzigingen die het gebruik van Windows

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

via de taakbalk en typ Uitvoeren en open de gelijknamige app

via de taakbalk en typ Uitvoeren en open de gelijknamige app Schermafdruk maken: o Win10-logotoets + PrtSc o Knipprogramma (bij accessoires) Hoe Windows 10 in veilige modus opstarten? o Druk op de Windowslogo-toets + R om het uitvoeren dialoogvenster te openen.

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Rhino versnellen met RAM-disk

Rhino versnellen met RAM-disk Rhino versnellen met RAM-disk Een RAM-disk is een virtuele harde schijf. Een deel van het werkgeheugen (RAM) wordt gebruikt, door het besturingssysteem, om een harde schijf na te bootsen. Aan deze schijf

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI1c Toegepaste Informatica Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 5 Met diskettes en harde schijven werken 5.1 Probleemstelling Gegevens worden

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin migratie naar Terminal Server Cervus Automatisering BV Stappenplan: 1. Virtuele harddisk maken voor de Profin data 2. Map structuur maken: Prog, Client en Profdata 3. Inhoud Program Files\Profin

Nadere informatie

Algemene computerhandleiding

Algemene computerhandleiding Algemene computerhandleiding HWG A Eskwadraat 25 Juni 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Hoe werkt het systeem? 2 3 De eerste keer inloggen 2 3.1 Het beginscherm........................... 2 3.2 Handige

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1-1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows Server

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

B IJLAGE F OTO S OVERZETTEN VAN CAMERA NAAR COMPUTER

B IJLAGE F OTO S OVERZETTEN VAN CAMERA NAAR COMPUTER B IJLAGE F OTO S OVERZETTEN VAN CAMERA NAAR COMPUTER Als je foto s wenst te bewerken in Adobe Photoshop Elements moet je deze foto s eerst overzetten van de camera naar de computer Soms wordt er een programma

Nadere informatie

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Voor firmware versie 01.09.10.06 en hoger 1. Introductie De Conceptronic CFULLHDMA is een streaming Full HD mediaspeler, gebaseerd op de UPnP AV

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Table of Contents 4.1. overzicht... 44 4.2. software beheren op Linux... 44 4.3. vi... 45 4.4. html... 45 4.5. apache2... 45 4.6. twee extra websites op de apache

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Werk je met Windows XP? Hoewel Windows 7 dan geen upgrade-installatie ondersteunt, kun je toch eenvoudig van Windows XP naar Windows 7 overstappen

Nadere informatie

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie.

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie. Installatie / Configuratie Compad Store Automation 1. Installatie Compad Software 2. Licentie 3. Directory structuur 4. Configureren Vectron Commander 5. Configureren Compad Store Automation Installatie

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu.

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. In Windows kun u in het configuratiescherm de computer aanpassen naar uw wensen. In Ubuntu heet dit Systeeminstellingen. Ik zal in deze handleiding de meest

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Inform 5-6. Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet. Handel Secretariaat-talen.

Info-books. Toegepaste Informatica. Inform 5-6. Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet. Handel Secretariaat-talen. Info-books HA1c Inform 5-6 Toegepaste Informatica Handel Secretariaat-talen Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet J. Gils E. Goossens Hoofdstuk 5 Met diskettes en harde schijven werken

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie