Ordas. Handel & Industrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ordas. Handel & Industrie"

Transcriptie

1 Ordas Handel & Industrie

2

3 Inhoud Enterprise Resource Planning CRM Producten en Diensten Verkoop Voorraadbeheer Logistiek Beheer Correct adressenbestand Aankoop Productie Facturatie Beheersinformatie Klantgerichte automatisering Implementatie Boekhouding DIS WEB-toepassing Organi - Your Profit

4 Enterprise Resource Planning U wenst uw bedrijf goed te beheren. Of u nu verantwoordelijk bent voor een klein dan wel middelgroot of groot bedrijf maakt op dit vlak niet zo veel uit. De proporties zijn misschien niet gelijk, de doelstellingen vermoedelijk wel: u wenst uw bedrijf goed te beheren en mee te laten evolueren met de markt. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebt u een aantal doelstellingen vooropgesteld, zoals het cliënteel dat u wenst te bereiken, de producten of diensten die u wenst aan te bieden en de manier waarop u deze zaken wenst te bekomen, met name via eigen productie of via aankoop. Ook de praktische werkwijze waarbinnen dit alles moet uitgevoerd worden hebt u vooropgesteld. U hebt met andere woorden de behoeften van uw bedrijf bepaald of, om het met een mode(rne) term te zeggen, u hebt uw Enterprise Resource Planning opgemaakt. Klantgerichte automatisering Om die behoeften te kunnen vastleggen en de mate waarin deze worden gerealiseerd te kunnen meten, hebt u nood aan een aangepast pakket dat precies die zaken automatiseert die u voor uw bedrijf nodig hebt. Een pakket dat past bij uw bedrijf en niet omgekeerd. ORDAS II is op dat vlak uw perfecte partner. Het geheel werd immers zeer modulair opgebouwd en bevat tevens alle nodige parameters zodat het geheel door onze ervaren specialisten volledig klantgericht kan uitgewerkt worden. Voor u als klant betekent dit dat u zich steeds kunt herkennen in de gerealiseerde automatisering. Geen overbodige ballast, maar ook geen strakke principes. Rendement én efficiëntie, daar komt het op neer. compleet ORDAS II is aan de basis reeds zeer volledig: relatiebeheer, producten en diensten, verkoop en facturatie, logistiek beheer, aankoop, productie, projectopvolging, boekhouding en beheersinformatie. Met ORDAS II beschikt u inderdaad over een modern financieel, administratief en logistiek pakket. windows Bij de ontwikkeling van ORDAS II hebben wij er nauwlettend op toegezien dat de werkwijze van de programma s zeer nauw aansluit bij de Microsoft Office programma s. Dit betekent dat een gebruiker die reeds vertrouwd is met Word of Excel zeer snel zal kunnen werken met ORDAS II. Powered by PROGRESS ORDAS II werd volledig ontwikkeld onder 4GL PROGRESS en maakt ook gebruik van de onderliggende PROGRESS database. Het lijkt een eenvoudig gegeven, maar het biedt u als klant heel wat voordelen. De Progress database is immers een database zonder zorgen. Dit betekent voor u als klant dat er geen extra kost ontstaat inzake het periodiek onderhoud van de database, wat met andere database systemen duidelijk wel het geval is! De Progress database is ook een open database. U kunt steeds vanuit bijvoorbeeld Excel of Crystal Reports zelf een consultatie doen op de diverse tabellen van de database. Hierdoor kunt u zelf snel het antwoord vinden op een onverwachte vraag vanuit uw bedrijf. 4

5 CRM Hét belangrijkste gegeven voor uw bedrijf zijn uw klanten. Zonder klanten geen business, dat is duidelijk. Potentiële klanten komen evenwel niet vanzelf opdagen. U moet ze zoeken, aantrekken, hun interesse wekken, ze tot klant maken. agenda of to-do lijst. Elk contact draagt de naam van de titularis, het type (bezoek, fax, telefoon, demonstratie, ), de naam van de contactpersoon en een beknopt verslag. Daarnaast kan ook nog een verwijzing naar een Word document met een uitgebreid verslag opgenomen worden. Dat laatste kunnen we niet in uw plaats doen, maar we kunnen u wel een prima instrument aanbieden waarmee u het geheel van deze activiteiten perfect kunt opvolgen. Ongeveer dezelfde gegevens vinden we terug bij de agendapunten. Hierbij stippen we aan dat een medewerker perfect een actie in de agenda van een andere collega kan inschrijven, zodat bepaalde taken ook samen kunnen uitgevoerd worden of eventueel ook kunnen gedelegeerd worden. Ook de agenda van een collega kan ingezien worden, zodat er nooit een dubbel bezoek plaatsvindt. Hiervoor bekomt elke medewerker aan de basis steeds een snel overzicht van de eigen agenda, maar eventueel ook deze van de medewerkers. Via de CRM module van ORDAS II kunt u al uw mogelijke klanten en prospecten vooreerst opnemen en uitgebreid situeren, bijvoorbeeld in functie van de sector of de grootte van het bedrijf. Ook alle mogelijke interesses van uw doelgroep kunt u vastleggen, zodat u op gestelde tijdstippen een goed gerichte actie of mailing kunt doen naar precies die bedrijven die u op dat ogenblik wenst te bereiken. Naast de bedrijfsgegevens kunt u ook de medewerkers opnemen. Alle relevante persoonlijke informatie zoals taal, functie, direct telefoon- fax- of GSM-nummer, adres, geslacht, tot zelfs de geboortedatum en een opsomming van de hobby s kunnen per contactpersoon opgenomen worden. Als u voortaan een prospect wenst uit te nodigen op bijvoorbeeld een sportief evenement, dan hebt u misschien hiermee al een idee of de persoon in kwestie wel enige interesse voor het gegeven zal betonen. De CRM module kan ook afzonderlijk op een portable computer geïnstalleerd worden. De diverse bewegingen kunnen dan dagelijks via modem of via een netwerkverbinding met het centrale systeem gesynchroniseerd worden. Met de CRM module van ORDAS II hebt u niet alleen een fijn hulpmiddel om uw potentiële klanten op te volgen, u kunt ook nagaan wat er overal moet gebeuren en of gestelde afspraken ook tijdig worden nagekomen. Nieuwe medewerkers kunnen bovendien zeer snel geïnformeerd worden over de toestand van de potentiële klanten, zodat elk nieuw contact perfect kan voorbereid worden. Het belangrijkste element betreft de historiek van de diverse contacten en de daaruit voortvloeiende 5

6 Producten en Diensten Het opzetten van een artikelstructuur voor bedrijven in Handel & Industrie is een vrij delicaat gegeven. Elke organisatie wenst immers eigen accenten te leggen en methoden te gebruiken en deze zaken moeten zonder meer terug te vinden zijn in de toepassing. De zeer eenvoudige situatie met per product een artikelcode, een omschrijving en een prijs komt inderdaad maar zelden voor. Meerdere omschrijvingen Gezien de internationale situatie van ons land moeten we al snel spreken over omschrijvingen in diverse talen. Ook de aard van de omschrijving kan belangrijk zijn. Naast een klassieke definitie is er ook wel eens nood aan een technische en mogelijk ook een commerciële omschrijving, ook weer in één of meerdere talen. Afmetingen, eenheden, barcodes, foto, Een verdere definitie van de artikelstructuur kan betrekking hebben op de afmetingen van het product, de eenheden waarmee het product wordt verhandeld, de verpakking, de barcodes, de samenstelling, de boekhoudkundige opvolging, enz. Heel wat bedrijven wensen ook te werken met kleurnuances, lotnummers, enz. Steeds meer wordt de vraag gesteld om ook de foto of het schema van het product op te nemen. Ook een kwaliteitsattest moet aan het artikel kunnen gekoppeld worden. Flexibele productdefinitie Het is duidelijk dat een moderne toepassing al deze elementen soepel moet kunnen opnemen, zonder de gebruiker evenwel te overladen met allerlei gegevens die in het bedrijf of in de eigen afdeling juist niet gebruikt worden. Om dit gegeven grondig op te vangen werd het artikelbeheer binnen ORDAS II uitermate modulair opgebouwd. Op het scherm worden alle gegevens gegroepeerd in tabfolders waarbij vooraf bepaald wordt welke tabfolders in het bedrijf of in de afdeling zullen gebruikt worden. Alle andere gegevens verdwijnen van het scherm. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat elke gebruiker snel de eigen productinformatie zal terugvinden, met een optimaal gebruik van de toepassing als gevolg. ORDAS II biedt anderzijds wel de flexibiliteit om op een gesteld ogenblik een gegeven, dat tot dan toe nog niet gebruikt werd, toch aan te spreken. Het volstaat de opbouw van de tabfolders aan te passen om voortaan de nieuwe informatie volledig te kunnen benutten. Ruime en duidelijke omschrijvingen Voor de omschrijvingen beschikt u telkens over een tekstblok van 150 karakters. Dit betekent dat u met ORDAS II nooit meer een artikel cryptisch moet omschrijven omdat de ruimte hiervoor te beperkt is. Duidelijke omschrijvingen voorkomen lastige vergissingen en dat is toch een prima voordeel! De omschrijvingen kunnen ook gebruikt worden als krachtig zoekinstrument. Elk woord binnen elke omschrijving kan immers individueel gebruikt worden om het product snel terug te vinden. Afbeelding Tijdens de orderingave kan het best nuttig zijn om een bepaald artikel te kunnen bekijken. Ook dit is mogelijk met ORDAS II. 6

7 m 2 bestellen terwijl een andere klant voor hetzelfde product gewoon een aantal stuks bestelt. Via een aantal formules berekent ORDAS II steeds het andere gegeven, zodat u zowel in het magazijn als bij de prijsberekening steeds met de juiste eenheden werkt. Het gewicht kan gebruikt worden om bij een levering het totaal gewicht te berekenen. Verpakking en leeggoed Via scanning of een digitale camera kan men een beeld, schema of foto van het artikel opnemen en op gelijk welk ogenblik afbeelden. Ook hier kunnen we stellen dat het kunnen consulteren van een afbeelding of schema heel wat fouten of vergissingen kan voorkomen. Barcodes Het gebruik van barcodes is één van de gekende en degelijke hulpmiddelen om tot een perfecte en correcte voorraadopvolging te komen. Via dit tabblad kan men de opname doen van de methode van verpakking (doos, krimpfolie, ) en het aantal eenheden per verpakking, oververpakking en pallet. Indien aan het artikel een leeggoed artikel gekoppeld wordt, dan kan dit automatisch verrekend worden bij de uitleveringen en de facturatie. Samenstellingen en toeslagen Elk product kan een samenstelling bevatten. ORDAS II maakt onderscheid tussen een productiesamenstelling en een commerciële samenstelling. In het eerste geval wordt het artikel duidelijk geproduceerd, terwijl de commerciële samenstelling eerder gebruikt wordt voor sets of voor toeslagen. Per artikel kunnen meerdere barcodes opgenomen worden, vb. per stuk, per verpakking, per pallet, specifiek voor een klant, enz. Ook het type (EAN13, EAN8, ) kan opgegeven worden. ORDAS II biedt standaard de mogelijkheid de ingave van de artikels te doen via het inscannen van de barcode. Hierdoor kan het pakket ook perfect ingezet worden voor bijvoorbeeld toonbankverkoop in een doe het zelf zaak. Afmetingen en gewichten De afmetingen en gewichten van het product kunnen gebruikt worden bij het omrekenen van aantallen. Als u bijvoorbeeld producten zoals tegels of platen verkoopt, dan kan de ene klant perfect een aantal Met toeslagen bedoelen we ondermeer Fost+, Val-I- Pack, BeBat en andere. De bijbehorende aangiften worden overigens automatisch aangemaakt. Diensten Als uw bedrijf ook een aantal diensten aanbiedt of werken uitvoert, dan moeten ook hiervoor een aantal aangepaste artikels beschikbaar zijn. Deze zaken worden binnen ORDAS II opgenomen als een klassiek product, met evenwel de aanduiding dat het geen voorraad producten zijn maar dat het prestatie producten zijn. 7

8 Verkoop Het eerste en belangrijkste gegeven voor uw bedrijf zijn wel de orders van uw klanten. Het is dan ook logisch dat bij de ontwikkeling van ORDAS II heel wat hulpmiddelen werden ontwikkeld, zodat u deze belangrijke orders zo soepel en snel mogelijk kunt inbrengen. zijn dat, voor zover er leveringsadressen zijn, u er steeds één moet selecteren. Klassieke orderingave We starten uiteraard met de klassieke orderingave waarbij het pakket toch al heel wat functies aanreikt. U kunt de betreffende klant snel terugvinden via alle beschikbare opzoeksleutels, maar meestal volstaat het om gewoon de naam van de klant in te brengen. De toepassing zoekt dan zelf wel uit of die naam éénduidig is. In het voorkomend geval worden de gegevens van de klant direct opgehaald en afgebeeld. Als er meerdere klanten zijn met de opgegeven naam, dan bekomt de gebruiker een overzicht van alle klanten die hieraan beantwoorden. Het overzicht is ook een keuzescherm, zodat de juiste selectie direct kan bevestigd worden. Controles Een derde controle kan betrekking hebben op een eventueel verplichte ingave van de leveringsdatum of termijn. Overigens kunt u in elk datumveld een kalender opvragen en hieruit de datum selecteren, zodat u nooit een levering laat uitvoeren op bijvoorbeeld een zondag. Opzoeken artikels Nadat de klant werd geselecteerd, worden alle relevante klantgegevens afgebeeld en voert het programma direct een aantal controles uit. Eerst komt de kredietlimiet aan bod. Indien de som van het boekhoudkundig saldo en de waarde van de reeds uitgeleverde goederen groter is dan deze kredietlimiet, dan wordt de gebruiker hier onmiddellijk op gewezen. In functie van de ingestelde beveiliging is dit ofwel slechts een waarschuwing ofwel een echte blokkering. Als de gebruiker dan contact wenst op te nemen met de betreffende klant, dan is het overzicht van de contactpersonen wel erg handig. Ook het overzicht van de openstaande posten is via een klik met de muis direct beschikbaar. U hebt zelfs de mogelijkheid om van elke openstaande factuur de detail per factuurlijn op te vragen! Een tweede controle kan betrekking hebben op de leveringsadressen. Via een parameter kan bepaald Ook bij de opgave van de orderlijnen zijn diverse opzoekmogelijkheden beschikbaar. U kunt de artikels niet alleen opzoeken via het nummer of de omschrijving (met woord-index!), maar ook op basis van de afmetingen of zelfs via de artikelreferentie van uw klant of van de leverancier! Een erg fijne consultatie kunt u doen via de historiek van alle orders, offertes, en leveringen. Als uw klant een order plaatst met de mededeling zelfde product als bij onze bestelling van dan kunt u direct vanuit de orderingave een gerichte opvraging doen van alle bewegingen van deze klant, zodat u snel op de hoogte bent van wat uw klant juist bedoelt. Prijzen en kortingen Aan de basis vertrekken we van het principe dat na opgave van het artikel en eventueel ook het aantal, de prijs en de eventuele korting(en) altijd direct op het scherm worden afgebeeld. 8

9 U beschikt immers over alle mogelijkheden om uw prijsbeleid via ORDAS II vast te leggen, zodat de gebruiker tijdens de orderingave hier geen actie moet ondernemen. ORDAS II biedt u prijzen in diverse munten, prijzen en kortingen in functie van het soort klant (groothandel, doorverkoper, intercompany, aannemer, particulier, ), individueel per klant, in functie van een verkoopeenheid (per stuk, per pallet), gecombineerd met een staffel, enz. Prijswijzigingen Elke prijswijziging kan vooraf in het systeem ingebracht worden, mét opgave van de datum vanaf en eventueel tot wanneer de nieuwe prijs van toepassing is. Om deze nieuwe prijzen te activeren moet er verder niets gebeuren. ORDAS II zal zelf nagaan of de nieuwe prijs van toepassing is en, op basis van de datum van de bestelling, de nieuwe prijs gepast opnemen. Een handig gegeven is dat de oude prijs wel behouden blijft, zodat u een perfecte historiek bekomt van alle prijswijzigingen. Ook promoties die beperkt geldig zijn kunnen op die manier vooraf ingebracht worden. Nieuwe prijzen kunnen niet alleen manueel ingebracht worden, ORDAS II biedt ook een aantal hulpmiddelen om systematische prijsaanpassingen door te voeren. Dit kan zowel via een percentage, via een formule (vb. basis aankoopprijs verhoogd met een percentage en een vast bedrag), op basis van een bestand van uw leverancier of via Excel. Bij deze laatste methode zal het systeem op basis van een selectie de gewenste prijzen exporteren naar een Excel bestand. U kunt in dit bestand dan vrij een aantal aanpassingen inbrengen. Vervolgens wordt het resultaat door ORDAS II terug ingelezen, waarna alle nieuwe prijzen, met de geldigheidsdatum, perfect opgenomen worden. Inbreng via productengamma In een echte groothandelszaak kent men heel wat vaste klanten. Vaste klanten hebben ook wel eens een vast of terugkerend bestelpatroon. Voor dit soort organisaties is het zeer handig om per klant een overzicht te maken van de vaste producten die regelmatig worden afgenomen. Dit overzicht kan dan op meer dan één manier gebruikt worden. U kunt periodiek een fax sturen naar uw klant met daarop het overzicht van de producten samen met de actuele prijzen. Dit biedt de klant de mogelijkheid om op het document direct de gewenste aantallen te noteren en terug te faxen. Eenvoudiger kunt u uw bestellingen niet ontvangen! U kunt uw klanten ook opbellen om de bestelling op te vragen. In beide gevallen kunt u het overzicht op het scherm halen en direct voor elk artikel het bestelde aantal inbrengen. Deze methode biedt u nog meer voordelen. Aangezien op het scherm ook de afnamen van de voorgaande periodes worden afgebeeld kunt u ook direct vaststellen of het orderpatroon van uw klant in positieve dan wel negatieve zin wijzigt. Een gepaste reactie ligt dan zo voor de hand. Opzoeken artikels via boomstructuur Als u een goede indeling hebt van uw producten, dan is de boomstructuur een zeer handig middel om de juiste producten op te zoeken. Bovenaan de boom maakt u een eerste keuze. In een bedrijf met bouwmaterialen kiest u bijvoorbeeld voor betonproducten, zand & grind, gevelstenen, dakpannen, enz. Bij een handelaar in vers fruit ligt de keuze tussen appels, peren, of een andere fruitsoort. Na deze eerste keuze bekomt u een overzicht van de subgroepen, waarbij opnieuw een verdere selectie kan gemaakt worden, enz. 9

10 Afroeporders Ook afroeporders kunnen op die manier ingebracht worden. Deze hebben initieel nog geen invloed op de beschikbare voorraad. Bij de ingave van een order kan men direct verwijzen naar de bestaande afroeporders met ook hier weer een gepaste opvolging van de gerealiseerde aantallen. Als het resultaat van de bekomen selectie voldoende precies is, worden ook direct alle onderliggende producten met hun voorraad afgebeeld, zodat u een perfect overzicht bekomt van de artikels die u kunt aanbieden. Deze werkwijze biedt het grote voordeel dat ook een nieuwe gebruiker snel een duidelijk overzicht bekomt van wat er in het bedrijf beschikbaar is, zonder dat hiervoor een complexe consultatie moet gebeuren. Ordersoorten U hebt wellicht wel meer dan één soort orders. Er zijn telefonische bestellingen, faxorders, orders via vertegenwoordigers, enz. Misschien hebt u ook toonbank verkoop. Met ORDAS II is het mogelijk om voor elk type een afzonderlijk dagboek aan te leggen, zodat u telkens een gepaste klassering en een duidelijk overzicht bekomt. Dit biedt de mogelijkheid om ook retourorders en consignatieorders via een aangepast dagboek te beheren. Offertes Via één van deze soorten kunt u ook alle offertes en contracten inbrengen. In een offerte hebt u immers ook een opgave van de klant, eventueel een leveringsadres en een aantal producten, met of zonder aantallen. Tijdens de orderingave kunt u direct een overzicht bekomen van de lopende offerte(s) van uw klant en hierin zelfs de bestelde aantallen inbrengen. U hebt meer dan één voordeel: u bekomt een zeer snelle ingave, de prijzen uit de offerte worden zonder fout toegepast en u bekomt ook nog eens een overzicht van het succes van de offerte. 10

11 Voorra adbeheer In uw magazijn ligt alles op z n plaats, doch waar is de plaats, en welk zijn uw magazijnen? Met ORDAS II beheert u een onbeperkt aantal magazijnen en magazijnlocaties. Dit gegeven wordt zelfs in een multi-firma omgeving ondersteund waarbij meerdere, boekhoudkundig gescheiden firma s, samen één voorraad beheren. Een automatische interfirma facturatie is er het logisch gevolg van. Stocklocaties Binnen elke magazijn kunt u vrij een aantal stocklocaties gebruiken. Deze kunnen manueel of automatisch opgevolgd worden. In elk geval kan ORDAS II steeds een volledig overzicht geven van alle vrije en bezette locaties. Elk lot wordt opgevolgd via een eigen nummer en heeft steeds een eigen voorraad, maar mogelijk ook een afzonderlijke kostprijs, waarop dan een afzonderlijke verkoopprijs kan gebaseerd zijn. Voor voedingsproducten wordt tevens een houdbaarheidsdatum opgenomen. Via een aantal logistieke controles (zie hierna) kunt u als vanzelfsprekend tracking en tracing bekomen van het verbruik van elk lot! Hierbij wordt bij uitlevering of bij stockverbruik een gedetailleerde registratie gedaan van welk product met welk lotnummer naar welke klant of productie gaat. Bij ontvangst van goederen kan het systeem de magazijnier zelfs direct verwijzen naar de meest geschikte vrije locatie, bijvoorbeeld via een draadloze barcodeterminal. In elk geval kan het systeem via barcodescanning het artikel en de locatie opnemen, zodat u perfect op de hoogte bent van alle producten en hun juiste plaats. Opvolging serienummers Als u met veel unieke stukken werkt, dan kunt u voor elke artikel een individuele opvolging doen via het serienummer. Het is in feite een ver doorgedreven lotopvolging, met dat verschil dat één serienummer slechts bij één enkel toestel hoort. Eventueel wordt als resultaat direct een palletlabel met barcode afgedrukt, zodat het product in de verdere opvolging uniek kan opgevolgd worden. Lotbeheer In een aantal sectoren heeft men niet zomaar voorraad. Zowel in de voedingsindustrie als in de decoratiesector wordt elke aankoop of productie individueel, per lot dus, opgevolgd. 11

12 Logistiek Beheer Om competitief te blijven moeten bedrijven niet alleen goede producten leveren, de klanten vragen (eisen) ook soepele leveringsvoorwaarden. Om dit te realiseren worden diverse faciliteiten aan het cliënteel geboden, zoals levering op vaste leveringsdagen, op diverse leveringsadressen, via afroeporders, enz. Deze zaken moeten uiteraard goed ondersteund worden door een logistiek systeem en het is op dit vlak dat de uitgebreide faciliteiten van ORDAS II sterk aan bod kunnen komen. Orderpicking Eén van de geboden faciliteiten bestaat erin om alle openstaande orders die binnen een bepaalde leveringstermijn vallen op te nemen en deze, voor zover de producten in voorraad zijn, automatisch in uitlevering te plaatsen. Deze werkwijze heeft het grote voordeel dat ook alle oude en alle restorders mee opgenomen worden, zodat er geen oude orders blijven hangen. ORDAS II biedt zeer veel faciliteiten inzake het inbrengen en verwerken van alle orders en leveringen. Orders of leveringen? Inzake documenten kan ORDAS II hier naar keuze een aantal individuele pickorders of magazijnbonnen produceren dan wel een verzameld overzicht van alle uit te leveren orders. De eerste keuze die een bedrijf maakt is, of men orders noteert dan wel of men verkoopt op basis van voorraad. Het lijkt een subtiel gegeven maar voor een aantal sectoren is deze keuze wel degelijk essentieel. In sommige sectoren is het zinloos om orders in te brengen die men niet kan uitleveren. Hier verkoopt men uitsluitend wat in voorraad is en doet men de ingave van de verkopen dan ook alleen op basis van de beschikbare voorraad. Uiteraard kunnen deze producten in diverse magazijnen en op diverse locaties aanwezig zijn, onder verschillende loten, maar wat er niet is kan niet verkocht worden, zo eenvoudig is dat. In de meeste bedrijven zal men evenwel werken via de ingave van de orders om daarna via een gepaste logistieke procedure deze orders op de beste manier uit te voeren. Hierbij moet direct een onderscheid gemaakt worden tussen zuivere handelsgoederen en zaken die eventueel moeten geproduceerd, geassembleerd of extern aangekocht worden. Ook de gevraagde leveringsdata en de leveringswijze (eigen transport, extern transport, afhaling, directe levering door de leverancier, ) zijn van belang. De gekozen werkwijze hangt meestal sterk af van het soort product en de manier van levering. Als elk order voldoende groot is om direct bij de picking op een afzonderlijk pallet of in een eigen container of caddy geplaatst te worden, dan zal men eerder opteren voor de individuele aanpak. In de andere gevallen kan men een globale orderpicking doen, waarna in een tweede fase de individuele uitleveringen aangemaakt worden. Uitlevering na productie Het is mogelijk dat een aantal bestelde producten eerst intern of extern moeten geproduceerd worden. Op dit vlak wordt een koppeling voorzien met de ORDAS II productiemodule, waarbij men direct bij het inboeken van de ontvangst van de productie een geïntegreerde opgave van de uitlevering aan de klanten kan inbrengen. Hierdoor verliest men geen tijd en kunnen de goederen ook direct uitgeleverd worden. Pallets en colli s Heel wat bedrijven doen voor het uitleveren van de goederen beroep op een externe transporteur. Een gekend gegeven is dan ook dat ORDAS II een aantal gegevens moet produceren voor een vlotte uitwisseling met deze partner. 12

13 Aan de basis spreken we hier over palletlabels (met of zonder barcodes), collilijsten, etiketten, enz, maar ook een elektronische communicatie via bijvoorbeeld EDI is perfect mogelijk. De communicatie verloopt via alle beschikbare wegen: een specifiek EDI netwerk, het internet of direct met de transporteur. Leveringsplanning Het aanmaken van de pickorders kan ook uitgewerkt worden in functie van bijvoorbeeld de sluitingsdag van de klant of van het leveringsadres. Een nóg fijnere situatie bekomt men als de klanten worden ingedeeld in functie van een vaste leveringsdag, eventueel via opgave van een routeplan. In dat geval zal men bijvoorbeeld dagelijks vanaf 16:00 u de leveringen voor de volgende dag voorbereiden waarbij deze worden klaar gezet per vrachtwagen en in omgekeerde volgorde van de te volgen route. De orders die het eerst geleverd worden moeten immers als laatst geladen worden! Leveringsinstructies Bij het aanmaken van de definitieve leveringsnota s biedt ORDAS II nog een aantal extra faciliteiten, zoals het afdrukken van het totaal aantal colli, het overzicht van het meegeleverd leeggoed (pallets, vaten, bakken, enz), het maximaal terug te nemen leeggoed (per soort), maar zeker ook de afgesproken instructies. Hoe dikwijls heeft uw klant u al niet gezegd dat Wat volgt kunt u vermoedelijk zelf invullen. Met ORDAS II kunt u deze zaken per klant en per leveringsadres direct opnemen en op alle relevante documenten afdrukken. Voortaan weten ook uw chauffeurs perfect welke zaken moeten in acht genomen worden, zodat u uw kostbare tijd niet moet spenderen aan het corrigeren van allerlei vergeten zaken. Logistieke controle U biedt uw klanten prima producten aan en u voldoet aan de scherpe leveringsvoorwaarden van het cliënteel, maar levert u wel steeds de juiste producten? Of gebeurt er af en toe al eens een vergissing? Wat is de impact van deze fouten, niet alleen op het vlak van de geschonden relatie met uw klant, maar ook inzake de kost om een onjuiste levering te corrigeren? Zeker in het geval van lotopvolging, eventueel aangevuld met houdbaarheidscontrole, kan een fout verregaande gevolgen hebben! De barcode module van ORDAS II biedt op dit vlak een prima oplossing. Barcode gestuurde orderpicking Via een controle op basis van barcode scanning hebt u van bij het begin de zekerheid dat alle leveringen correct verlopen. Dit principe kan ook aangevuld worden met RF (Radio Frequentie) gestuurde barcode scanning. De gebruiker krijgt via de barcode terminal op elk ogenblik een draadloze, maar on-line en dus interactieve verbinding met uw ERP-systeem. Een snelle en vlekkeloze afhandeling van alle goederenbewegingen is hiervan het resultaat. In het geval van lotopvolging wordt elk product zelfs dubbel gescand: zowel het product met het lot, als de locatie. Hierdoor bekomt u ook alle informatie om per artikel een gedetailleerde tracking & tracing te bekomen. Door de on-line verbinding is er ook geen nabehandeling: het systeem kan direct na de laatste scanning overgaan tot het aanmaken van de finale documenten. Via deze werkwijze bekomt u niet alleen correcte leveringen, u kunt dit tegenover uw klant ook waarborgen. Het is een geruststellende gedachte die de relatie met uw klant zeker zal versterken. 13

14 Aankoop Om gepaste aankopen te kunnen doen kunt u per artikel alvast aanduiden bij welke leverancier(s) u het product kunt aankopen. Hierbij zal het systeem nagaan of er voor de gestelde producten voldoende voorraad is, en indien niet, een advies formuleren. Per artikel kunt u inderdaad meer dan één leverancier opgeven. Per artikel is er steeds één prioritaire leverancier maar eventueel ook de aanduiding van de originele leverancier. Voor elke combinatie kan de prijs, de eventuele korting en de leveringstermijn ingebracht worden. Zoals bij de prijzen voor de klanten kan ook elke prijswijziging voor de leveranciers vooraf ingebracht worden met opgave van de gepaste geldigheidsdatum. Ingave bestellingen Voor de bestellingen zelf beschikt u over de volgende systemen: handmatige bestellingen, doorbestellingen vanuit de orderingave of op basis van een besteladvies rapport. De ingave van de handmatige bestellingen loopt volledig synchroon met de ingave van orders van klanten: diverse orderdagboeken, op basis van offertes, via afroeporders, enz. Doorbestellingen Als u producten koopt uit bijvoorbeeld Italië en deze producten ook wel in Frankrijk levert, dan is het wellicht aangewezen dat u de hele lading niet steeds naar België laat komen. Een gedeeltelijke of gehele doorbestelling van het verkooporder naar de leverancier ligt dan eerder voor de hand. Als dit gecombineerd wordt met een directe levering, eventueel via een plaatselijke transporteur bespaart u heel wat tijd, kosten en moeite. Er zijn evenwel ook nog andere mogelijkheden. Als u bijvoorbeeld een aantal producten nooit op voorraad neemt maar wel verkoopt, dan kunt u ervoor zorgen dat elk verkooporder van die producten de-facto doorbesteld wordt. Besteladvies Op geregelde tijdstippen kunt u een besteladvies rapport aanvragen. Dit rapport kan aangemaakt worden voor een bepaalde leverancier, voor een reeks artikels of voor het gehele magazijn. De basis voor deze controle ligt ofwel bij een zelf bepaald herbestelpunt ofwel bij een vergelijking met een referentieperiode. Hierbij kan het systeem de verkopen en verbruiken van een voorgaande periode gebruiken om op basis hiervan een prognose te maken voor de toekomst. Elk voorstel kunt u eenvoudig via het scherm opvragen, wijzigen en aanvullen, waarna automatisch de bestellingen worden aangemaakt. De nodige documenten worden aangemaakt, afgedrukt of direct via fax of doorgestuurd. Voor het magazijn wordt meestal ook reeds een ontvangstbon afgedrukt, zodat de magazijnier tijdig wordt ingelicht over de te ontvangen producten. Ontvangst goederen Bij de ontvangst van de goederen kan dit document zelfs gebruikt worden om de ontvangen aantallen te registreren. Hierdoor bekomt u niet alleen een goede controle van de aantallen, maar ook van de producten zelf. Als een leverancier bijvoorbeeld een vervangproduct levert, dan is dit bij de ontvangst direct zichtbaar. Via het document kan de bestelling ook op het scherm gehaald worden om de aantallen in te brengen. Voor bestellingen die volledig geleverd worden volstaat het de bestelling geheel als ontvangst over te nemen. Controle aankoopfactuur Bij de ontvangst van de goederen ligt het accent van de controle vooral op het niveau van de producten en de aantallen. Via de aankoopfactuur worden ook de prijzen nagezien. Een afwijking kan resulteren in een weigering van de factuur of kan geaccepteerd worden. In dit geval wordt de juiste aankoopprijs en de gemiddelde kostprijs aangepast. 14

15 Productie ORDAS II bevat alle kenmerken en faciliteiten die nodig zijn voor de automatisering van een bedrijf met productiefaciliteiten, en dat zelfs op een dubbel vlak. De industriële activiteiten worden opgevolgd via de uitgebreide projectmodule. Deze wordt op de volgende pagina s besproken. Bij een eerder klassieke productie wordt de hier beschreven productiemodule gebruikt. Samenstelling De basis wordt gevormd door de samenstelling van het product. Binnen deze samenstelling kunnen meerdere niveau s bepaald worden. De som van de kostprijzen van de onderdelen vormt de kostprijs van het geheel. Productieopdracht Het aanmaken van de productieopdrachten is sterk gelijkend met het aanmaken van de bestellingen voor de leveranciers (zie hiervoor). Ook hier zijn er manuele opdrachten, doorbestellingen naar de productie en een productieadvies. Bij het aanmaken van de productieopdracht is er wel een zeer wezenlijk verschil. Alle onderdelen worden direct in de nodige aantallen uit voorraad gereserveerd voor productie. Ook bij het inbrengen van de ontvangsten uit de productie wordt een gepaste voorraadbeweging aangemaakt. De gereserveerde aantallen worden dan tegengeboekt, terwijl de werkelijke voorraad wordt verminderd in functie van de ontvangsten en de samenstelling. Realisaties Deze korte beschrijving willen we nog even illustreren met een opsomming van de sectoren waar deze module met succes geïnstalleerd werd: voedingsindustrie rubberproducten bouwmaterialen slangen en dichtingen machinebouw, metaalbewerking meststoffen bestrijdingsmiddelen Hieruit moet zeker blijken dat deze structuren voldoende krachtig zijn om in alle sectoren een goede automatisering te waarborgen. OrdasII voorziet tevens in een naadloze integratie met diverse produktieomgevingen zoals weegapparatuur, afvulsystemen, robots, tekenpaketten, behandeling van staalnames, 15

16 facturatie Facturatieklant Per klant kunt u vooreerst opgeven aan welk bedrijf de factuur moet opgemaakt worden. Als bijvoorbeeld een filiaal van een keten van supermarkten een bestelling plaatst, dan moet de factuur meestal aan het hoofdhuis opgemaakt worden, terwijl alleen de goederen bij het filiaal geleverd worden. Voor speciale leveringen kan hiervan afgeweken worden. Anderzijds ondersteunt ORDAS II ook het principe van de aankoopgroepering. Een belangrijk gegeven voor beide situaties is dat de verkoopcumuls op alle niveaus beschikbaar zijn: zowel voor de klant die bestelt, als voor het bedrijf dat wordt gefactureerd. Periodieke facturatie In sommige bedrijfstakken factureert men elke dag, in andere sectoren wordt eerder periodiek gefactureerd. Per klant kunt u niet alleen de frequentie opgeven volgens dewelke u de facturatie wenst uit te voeren, u hebt ook nog de mogelijkheid om aan te duiden of meerdere leveringen op één factuur mogen verzameld worden. Doorstroming naar de boekhouding Alle aangemaakte facturen kunnen direct doorgestuurd worden naar de boekhouding. Per artikel worden vooraf immers alle nodige gegevens opgenomen voor een vlekkeloze en automatische doorstroming. Integratie Intrastat In het artikelbeheer worden niet alleen de boekhoudkundige gegevens opgenomen, ook alle gegevens voor de automatische opmaak van de Intrastat aangifte kunnen ingebracht worden. Voor opgave van de goederencode wordt meestal gewerkt met een beperkte tabel, zodat dit geen onnodige opzoekingen voor gevolg heeft. De andere gegevens zoals het gewicht en de landeninformatie worden bij de orderverwerking vastgelegd. Dit kan zelfs genuanceerd worden tot ofwel alle leveringen op hetzelfde leveringsadres ofwel alle leveringen afkomstig van hetzelfde order. Elektronische factuur In de meeste bedrijven worden de uitgaande facturen nog steeds afgedrukt. Met ORDAS II kunt u uw facturen ook elektronisch opmaken en doorsturen. Hierbij wordt elke factuur volgens de norm bepaald door het Belgische Ministerie van Financiën (BMF001) omgezet naar een gecodeerde structuur en in een afzonderlijk bestand geplaatst. Dit bestand kunt u dan digitaal ondertekenen en vervolgens via een beveiligd netwerk naar uw klant doorsturen. Eén van de voor de hand liggende mogelijkheden hierbij is duidelijk het ISABEL netwerk. 16

17 Beheersinformatie Heel wat beheersinformatie wordt door de boekhouding geproduceerd, doch als u nood hebt aan gedetailleerde cijfers dan zijn deze beschikbaar via de beheersrapportering van ORDAS II. Ook hier hebt u de keuze uit enerzijds een groot aanbod van pasklare en duidelijke overzichten en anderzijds de open toegang tot de databank. Belangrijk hierbij is dat alle onderliggende structuren voor het snel en efficiënt rapporteren van de nodige cijfers permanent beschikbaar zijn. Binnen ORDAS II worden alle relevante bewegingen immers real-time opgenomen in een globaal cumulbestand zodat er geen tijd verloren gaat met het verzamelen van allerlei informatie uit de vele transacties. U beschikt hiermee niet alleen over omzetcijfers per klant, per vertegenwoordiger en per artikel, maar ook per soort klant, productcategorie, aankoopgroepering, regiocode, enz. en dat in allerlei combinaties. Rapportering via Excel Inzake vrije analyse van de cijfers kunt u gebruik maken van Excel. Een eerste snelle analyse bekomt u bijvoorbeeld via een extractie van de verkoopcijfers per vertegenwoordiger. Op basis van deze cijfers maakt u in Excel dan eenvoudig een draaitabel, waarna een grafiek van de cijfers zo gemaakt is. Crystal Reports Als u nood hebt aan een meer diepgaande analyse, dan is Crystal Reports wellicht het aangewezen instrument. Deze populaire rapporteringstool zorgt niet alleen voor rapporten die u kunt afdrukken, u kunt het overzicht ook op het scherm oproepen. Vanuit een algemeen rapport kunt u zelfs snel een verdere detaillering van de cijfers bekomen via de drill down techniek. Welke cijfers u ook nodig hebt: met ORDAS II staan ze in een mum van tijd op uw beeldscherm of op papier. Belangrijker nog dan de omzetcijfers is uw bruto marge: wat hebt u eraan verdiend (of net niet aan verdiend)? Met ORDAS II weet u snel of uw bedrijf goed dan wel prima draait! 17

18 Klantgerichte automatisering In de inleiding van dit document hebben we het gehad over klantgerichte automatisering. Dat dit gegeven geen loze slogan is willen we nog even illustreren met de hierna volgende opsomming. Het gaat hier over een (niet beperkende) verzameling van uitbreidingen en extra modules die voor onze vele klanten specifiek werden ontwikkeld. Er zijn zeker ook zaken bij die in uw organisatie van toepassing kunnen zijn. Artikelbeheer met kwaliteitsattest en MSDS (Material Safety Data Sheet) Relatiebeheer met concurrentieanalyse Opvolging aanbestedingen als onderdeel van het relatiebeheer Opvolging eigen helpdesk Opvolging externe technische dienst Orderregistratie bij klanten via barcodeterminal of Palm gebaseerde toestellen (mogelijk met barcodescanner en GSM) Kassatoepassing met gedetailleerde afhandeling betalingen en kassablad Opvolging per chauffeur van de leveringen met contante betaling (levering onder rembours) met afrekening en integratie met financieel dagboek Leeggoedopvolging in detail per individueel goed (vat, container, ) Orderregistratie betoncentrale Weegbrugtoepassing Onderhoudopvolging machines Garantieopvolging Claims leveranciers Statistiek subsidies voor zuivelproducten Phytophar recover Verhuurtoepassing Afdrukken van overschrijvingen en wissels Integratie met SADBEL toepassing voor de automatische aanmaak van douanedocumenten Garagetoepassing met werkplaatsopvolging Garageregister Tijdsregistratie via werkkaart of scanning Aanvullende personeelsregistratie (vakantie, ziekte, ) Aanleveren gegevens voor sociaal secretariaat Herwaardering voorraad Inventarisopname via barcode terminal Registratie werfverbruiken Financiële nacalculatie dossiers (werven, projecten, ) Integratie met afvulsystemen 18

19 implementatie Voor bijvoorbeeld een programma voor het berekenen van de ideale reisroute tussen twee punten is het voldoende dat het geïnstalleerd wordt, het element implementatie is hierbij niet van toepassing. Met een ERP pakket ligt dit toch even anders. Het is immers de bedoeling een volledige bedrijfsautomatisering op te zetten. Minimaal hebben we het toch over het beheer van artikels, klanten, orders, voorraad, facturatie, bestellingen leveranciers, enz. Het pakket zal ook door meerdere afdelingen gebruikt worden, zodat er vooraf toch heel wat afspraken moeten gemaakt worden, bijvoorbeeld over het prijzensysteem, de indeling van de klanten, het voorraadbeheer, de manier van registratie van klantenorders en uitleveringen, de bestellingen aan de leveranciers, enz. enz. Voor uitgaande faxdocumenten moet ook nog het bedrijfslogo onder digitale vorm in de lay-out verwerkt worden. In werking stellen van de programma s De derde belangrijke taak van de installatieverantwoordelijke behelst het in werking stellen van de diverse modules van het pakket. Vooreerst worden de mogelijkheden van de toepassing per afdeling samen met de gebruikers besproken en gedemonstreerd. Zoveel mogelijk zal men steeds een gehele run uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een order, het uitleveren van dat order, het afdrukken van alle nodige documenten tot en met het aanmaken van de factuur en de doorsturing naar de boekhouding. Tijdens de projectanalyse worden al deze zaken besproken en op papier vastgelegd, doch hiermee stopt het niet. Nadat het pakket is geïnstalleerd moeten de gemaakte afspraken ook nog in de toepassing via parameters ingebracht worden. Dit gegeven is duidelijk een zeer essentieel onderdeel van de implementatie. Beveiliging Een tweede belangrijk luik betreft de beveiliging van het systeem. Welke groepen van gebruikers of individuele gebruikers zijn er en welke programma s moeten per groep of per gebruiker beschikbaar gesteld worden. Ook dit gegeven moet via parameters vastgelegd worden en maakt duidelijk deel uit van het implementatiewerk. Documenten De lay-out van alle documenten in ORDAS II is vrij! Dit betekent uiteraard wel dat de lay-out moet opgezet worden. Het spreekt voor zich dat men kan vertrekken van de vele bestaande documenten, doch in een aantal gevallen vraagt dit toch wel een aantal inspanningen. Deze werkwijze resulteert in een grote betrokkenheid van de uiteindelijke gebruikers en is dan ook een waarborg voor het succes van de installatie. Tijdens deze gesprekken wordt de toepassing ook getoetst aan het vooropgestelde doel. Indien nodig zal er tijdig kunnen bijgestuurd worden. Module per module, afdeling per afdeling wordt deze werkwijze nauwkeurig gevolgd, tot het geheel volledig operationeel is. Op geregelde tijdstippen wordt een tussentijds evaluatierapport opgemaakt. Gewaarborgde werking De verschillende elementen uit deze werking bieden u als klant de zekerheid dat de toepassing niet alleen correct wordt ontwikkeld, maar dat deze ook perfect operationeel gemaakt wordt! Alleen op die manier bekomt u een echt gewaarborgde en optimale werking van het geheel! Uw investering is het meer dan waard! Als u van mening bent dat boekhouding toch boekhouding is, dan moet u beslist even verder lezen. U zult uw mening vast moeten bijsturen! 19

20 Boekhouding Een boekhoudpakket moet toch meer zijn dan een module die de cijfers in de dagboeken vastlegt, maandelijks een BTW aangifte produceert en periodiek ook nog wat cijfers oplevert. Een goed pakket kan tegelijk het werk van de boekhouding sterk vereenvoudigen en ook nog een goed beheersinstrument zijn. Via de afschrijvingstabellen kunt u ook periodiek of aan het einde van het boekjaar de nodige boekingsstukken automatisch laten aanmaken. Alle types afschrijvingen zijn beschikbaar: lineair, degressief, wettelijk of economisch. U bepaalt per vast goed welke methode moet gevolgd worden. Financieel Het is op beide punten dat wij sterke accenten hebben gelegd bij de ontwikkeling van het eigen ORAS III boekhoudpakket, waarmee ORDAS II volledig is geïntegreerd. De ontwikkeling wordt bovendien permanent begeleid door onze eigen interne IAB accountant. Het is onze waarborg voor een correct en wettelijk volledig up-todate boekhoudpakket. Het resultaat mag dan ook gezien worden. Naast het gebruik bij onze handelsbedrijven wordt ORAS III ook gebruikt in een aantal middelgrote tot grote accountantskantoren. Maandelijks bekomen meer dan bedrijven hun boekhoudkundige gegevens op basis van dit pakket, wat als referentie toch kan tellen. Efficiëntie Nieuwe klanten zijn soms verwonderd over de vele boekingen en bewegingen die via ORAS III sterk geautomatiseerd kunnen verlopen. Het meest voor de hand liggend is zeker de integratie van de aankoop en de verkoop met de Intrastat module, maar zelfs het klassiek inboeken van een aankoopfactuur wordt via het gebruik van een aantal automatismen rond de BTW en de te gebruiken boekhoudrekeningen sterk vereenvoudigd en versneld. Ook het boeken van de financiële bewegingen wordt sterk geautomatiseerd. Dagelijks kunt u de CODA bestanden (gecodeerd dagafschrift) van de banken via ISABEL binnenhalen en klaar maken voor inbreng in de boekhouding. U bekomt hierdoor minstens de situatie dat u nooit meer een bedrag of een nummer van een rekeninguittreksel moet inbrengen, maar dat is nog maar het begin. Ook het toewijzen van betalingen aan de diverse openstaande posten verloopt hierdoor zeer vlot. Op basis van de ontvangen informatie zal ORAS III immers zelf een voorstel maken en aan de gebruiker voorleggen. Dit automatisme wordt nog versterkt als u op de facturen gebruik maakt van een gestructureerde mededeling (vb / /45+++), doch ook alle andere mededelingen worden geanalyseerd en waar mogelijk aangewend. De ervaring leert dat onze klanten door deze werkwijze tot 70% tijdswinst bekomen bij het inbrengen en verwerken van de financiële bewegingen. Als u dan weet dat ook de juistheid van de cijfers sterk wordt verhoogd, kunt u snel de rekening maken! De gebruiker wint hierdoor niet alleen tijd, het bevordert ook de juistheid van de gegevens! Een verdere integratie wordt gerealiseerd bij het inboeken van een aankoopfactuur voor een investeringsgoed. Hier worden alle gegevens immers direct opgenomen in de module voor de opmaak van de afschrijvingstabellen. 20

21 Betaalopdrachten Op basis van de openstaande facturen van de leveranciers wordt een betaalvoorstel aangemaakt. Na goedkeuring of aanpassing kan dit voorstel direct omgezet worden in een betaalopdracht die via het ISABEL netwerk kan doorgestuurd worden. Het fijne aan deze werkwijze is evenwel dat na uitvoering deze opdrachten automatisch in het eigen financieel dagboek verwerkt worden! Door deze verregaande integratie werd ORGANI ook erkend als Isabel Software Partner. Voor u als klant nog eens een waarborg voor een prima boekhoudpakket! Analytisch ORAS II biedt u ook de mogelijkheid om een verregaande analytische boekhouding te voeren. Dit is ondermeer het geval voor de maandelijkse Intrastat aangifte, de driemaandelijkse exportlijst en de jaarlijke BTW-listing. Recent werd dit principe zelfs nog uitgebreid met de elektronische BTW-aangifte volgens het INTERVAT systeem. Bij het afdrukken van de maandelijkse BTW-aangifte kan het programma ook een XML-bestand aanmaken. Via de blauwe knop op het scherm van de BTWaangifte kan de gebruiker direct de INTERVAT website oproepen. Na de identificatie kunnen de gegevens van de BTW-aangifte via het XML-bestand worden gelezen. Beheersinformatie via Excel Het ORAS III boekhoudpakket is ook een prima beheersinstrument. Aan de basis zijn er voor elk gegeven meerdere overzichten beschikbaar, doch alle gegevens kunnen ook in een open structuur vrij geraadpleegd worden. Per algemene kosten- of opbrengstenrekening kunt u bepalen of een analytische uitsplitsing gewenst dan wel verplicht is. Voor deze uitsplitsing kunt u beroep doen op 3 niveaus: per afdeling,per kostenplaats en per gebruiker Als u gebruik maakt van werfopvolging of projectbeheer, dan wordt het analytisch gedeelte ook gebruikt voor het inboeken van de kostenfacturen of directe leveringen die op een werf of project betrekking hebben. Aangiften De overheid vraagt steeds meer om de wettelijke aangiftes in te dienen onder elektronische vorm. Hebt u nood aan een ongewoon analytisch overzicht? Moet er een grafiek aan toegevoegd worden? Hebt u de cijfers nu nodig? Vanuit Excel hebt u direct toegang tot alle nodige gegevens. Zelfs de resultaatsanalyse met een Met de OrasIII-toepassing beschikt u over : Een elektronische aangifte van de jaarrekening De jaarlijkse Btw-listing De driemaandelijkse exportlijst De Intrastat - aangiftes 21

22 DIS Studies wijzen uit dat maar liefst 90 % van het geheugen van een onderneming op papier staat. Eén van de belangrijkste uitdagingen van een monderne onderneming is het management van de volledige documentenstroom. Het zogenaamde Electronic Document Management, of zoals Organi het liever noemt, Digital Information System, moet aan deze behoefte voldoen. output/input Het programma biedt u de mogelijkheid om de documenten rechtstreeks af te drukken, door te mailen of te faxen. Met de import inbox importeert u één of meerdere inkomende of uitgaande mails uit Outlook, die u kunt toevoegan aan het digitaal dossier. tweeledig doel Ons Digital Information System (DIS) heeft een dubbel doel: Het linken van de documenten van verschillend aard (papier, , fax) aan één of meerdere hooks (dit kan een klant, een artikel, een factuur, een levering,..., zijn.) Alle beschikbare digitale documenten binnen één of meerdere operationele, administratieve of commerciële toepassing te bundelen en beschikbaar te stellen aan de gebruikers via relevante filtermogelijkheden. eenvoudige opzoeking Via DIS kunt u om het even wekl welk document opzoeken van bijvoorbeeld een bepaalde leverancier. Na ingave van bijvoorbeeld de naam van de leverancier toont het programma alle documenten die gerelateerd zijn aan deze leverancier. Via de linkermuisknop selecteert u een bepaalde lijn op het scherm en het desbetreffende document verschijnt. Onderliggend aan dit document worden alle relevante voorgaande en/of bijhorende documenten getoond (offertes, leveringsnota s, enz.) output/input Het programma biedt u de mogelijkheid om de documenten rechtstreeks af te drukken, door te mailen of te faxen. Met de import inbox importeert u één of meerdere inkomende of uitgaande mails uit Outlook, die u kunt toevoegan aan het digitaal dossier. 22

23 web-toepassing Wenst u uw vertegenwoordigers en klanten rechtstreeks orders te laten plaatsen over het internet? Dan biedt onze WEB-toepassing hiervoor de perfecte oplossing! werkwijze Na het inloggen zal de toepassing zoveel mogelijk informatie verzamelen zoals: betrokken firma, parameters welke informatie de vertegenwoordiger mag of moet krijgen en de betrokken artikelgegevens. Deze informatie wordt opgehaald op de server. De orderregistratie via de WEB-toepassing verloopt op een klantvriendelijke manier en beperkt zich tot de opgave van de fundamentele gegevens. De werkwijze bevat de volgende stappen: opgeven van klantgegevens en ev. leveringsadres selectie van de artikels opgave van het aantal afdruk documenten In het linker gedeelte van het ingavescherm staat een boomstructuur, via dewelke u door het aanvinken van één of meerdere artikelgroepen, rechts een afbeelding verkrijgt van de gevraagde artikels. Aan de basis gaan we hierbij ook gebruik maken van artikelgroepen. Deze groepsindeling is enkel bedoeld om de vertegenwoordiger /klant toe te laten op een sterk visuele manier zijn producten terug te kunnen vinden. Afhankelijk van de aangekruiste artikelgroepen in het linker gedeelte, worden de overeenstemmende artikels afgebeeld in het rechter gedeelte. productengamma orderingave De WEB-toepassing is qua structuur voorzien van de mogelijkheid om klanten rechtstreeks de toepassing te laten gebruiken. Hierbij kan de klant via een speciale USER-name en paswoord inloggen in de toepassing. Als resultaat van deze ordernotitie verkrijgen we een order, dat analoog is aan de registratie binnen het normale orderingaveprogramma. Via dit standaard programma kunnen nadien nog aanpassingen aangebracht worden en kan de verdere opvolging gebeuren De mogelijkheid wordt voorzien om per klant een productgamma op te bouwen. Dit gamma bevat alle artikels die de klant normaal aankoopt. Bovendien kan een optie voorzien worden om de actuele promoties automatisch toe te voegen aan de productengamma s. Als bijzonder voordeel zien we een beperkte uitwisseling van gegevens tussen het kantoor en de vertegenwoordiger/klant tijdens de orderregistratie. Op deze manier kan het volledige gamma van een klant standaard ingelezen worden. 23

Ordas. Handel & Industrie

Ordas. Handel & Industrie Ordas Handel & Industrie Inhoud Enterprise Resource Planning....................... 4 CRM................................................... 5 Producten en Diensten.............................. 6 Verkoop..............................................

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

CRM. Customer Relationship Managementnt

CRM. Customer Relationship Managementnt CRM Customer Relationship Managementnt Inhoud Relatiebeheer............................................................ 4 Algemene informatie................................................. 6 Marktinformatie........................................................

Nadere informatie

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en Het werkinstrument bij uitstek om u te helpen bij uw administratie en boekhouding. Met Lucas haalt u niet zo maar een computerprogramma in huis maar een complete oplossing: facturatie, toonbankverwerking,

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A P R O D U C T B Y A N D R O M E D A U W A D M I N I S T R AT I E W O R D T K I N D E R S P E L Voor wie perseus ADMIN is een softwarepakket dat kleine of middelgrote bedrijven helpt hun dagelijkse administratie

Nadere informatie

TOTAALBEHEER AUTO-ONDERDELEN SOFTCAR2002. voor ondernemingen in. Software meets Autopartsdealer

TOTAALBEHEER AUTO-ONDERDELEN SOFTCAR2002. voor ondernemingen in. Software meets Autopartsdealer TOTAALBEHEER voor ondernemingen in AUTO-ONDERDELEN SOFTCAR2002 Software meets Autopartsdealer UW TOEKOMST IN UW EIGEN HANDEN met SOFTCAR2002 Betrouwbaarheid, snelheid en flexibiliteit, het zijn slechts

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS. Sint-Idesbaldusstraat 29 TEL : (058) 313 313 BE-8630 Veurne FAX : (058) 311 456. O:\Data2011\@Promo\elektriciteit.

SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS. Sint-Idesbaldusstraat 29 TEL : (058) 313 313 BE-8630 Veurne FAX : (058) 311 456. O:\Data2011\@Promo\elektriciteit. SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS Omschrijving Boekhouding - Ingave van aankoop- en verkoopfacturen - Afdruk van aankoop- en verkoopdagboek - Ingave van rekeninguittreksels - Afdruk van financieel dagboek - Afdrukken

Nadere informatie

SIESKA Simpele en Snelle Kassa

SIESKA Simpele en Snelle Kassa Lucky's Pc's Komvest 2 8000 Brugge 050 34.81.54 SIESKA Simpele en Snelle Kassa SIESKA staat voor Simpele en Snelle Kassa! SIESKA is ontwikkeld uit onze eigen behoefte aan een systeem om zo snel mogelijk

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

Windows programma voor commercieel beheer

Windows programma voor commercieel beheer Windows programma voor commercieel beheer commercieel beheer onder Windows 2000 en XP 4-talig user-beheer zeer uitgebreide database klanten/leveranciers/artikels krachtige lijsten, statistieken verzorgde

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik van het

Handleiding. Gebruik van het Handleiding Gebruik van het UDlite Materialenbeheersysteem DEEL 1 1 Inhoudstafel: A Opstarten:.pag. 3 B. Inleiding:..pag. 4 C. Module: Productenlijst:..pag. 7 D. Module: Bestellen:...pag. 11 E. Module:

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant

OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant Inhoud Alle Douane aangiften............................................... 4 Implementatie..........................................................

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Productinformatie. Beschikbare versie PCashL-p voor gebruik met een USB - parallelle WiFi printer op klassieke beeldscherm of touchscreen

Productinformatie. Beschikbare versie PCashL-p voor gebruik met een USB - parallelle WiFi printer op klassieke beeldscherm of touchscreen Productinformatie KASSAPROGRAMMA Registreren en afhandelen van de verkopen Artikelbeheer Beheer van leveringen en voorraad Algemeen Beheer - opmaken van rapporten en statistieken Uitgebreid artikelbeheer:

Nadere informatie

Dynamic Software nv Ring 37 2200 Noorderwijk CONFIDATA. Handleiding

Dynamic Software nv Ring 37 2200 Noorderwijk CONFIDATA. Handleiding CONFIDATA Handleiding ALGEMEEN Vanaf versie 6.4.34 werkt Flexigar2000 voor de verwerking van de bestellingen wisselstukken met elektronische bestanden die teruggestuurd worden door de invoerder. Deze module

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES Omschrijving "Software drankcentrales" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een drankcentrale. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Power Your Administration. Parameters Stock, Facturatie, orders

Power Your Administration. Parameters Stock, Facturatie, orders Power Your Administration Algemeen Het programma P9320 groepeert de instellingen van zeven deelsystemen (zeven tabbladen) en is bedoeld voor de gevorderde gebruiker, indien u niet zeker bent van de gevolgen

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector Peter Langenberg Mission Statement Bubbles-IT wil voor U een rendabele en onafhankelijke IT partner zijn met competitieve producten, afgestemd op uw bedrijf.

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

VITRIS - RELEASE NOTES 2014

VITRIS - RELEASE NOTES 2014 VITRIS - RELEASE NOTES 2014 LET OP! Om gebruik te kunnen maken van nieuwe menuopties zal u zich hiervoor moeten autoriseren nadat u de update heeft geïnstalleerd. Hiervoor maakt u gebruik van de menuoptie

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

Proforma werking Logistiek

Proforma werking Logistiek Proforma werking Logistiek WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Doelstelling 3 SPECIFIEK 2.1. Wings voorzieningen 4 2.2. Wings instellingen 5 WINGS

Nadere informatie

Nieuwigheden in DC-Account

Nieuwigheden in DC-Account Nieuwigheden in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Instellingen aanpassen voor verder te werken... 2 2 Hypotheekboekingen doen en toch maar 1 factuur maken... 2 2.1 Principe... 2 2.2 Chronologie...

Nadere informatie

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid.

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid. Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN- EN VERKOOPDAGBOEKEN... 5 INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Januari 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE BROCHURE BROCHURE Deze brochure heeft tot doel u een beknopt overzicht te geven van de vele mogelijkheden binnen EQUISIS, ons modulair softwarepakket voor boekhouding en

Nadere informatie

Briljant Garagebeheer

Briljant Garagebeheer Briljant Garagebeheer Inhoud 1. Garagebeheer... 1 Werken met garagebeheer... 1 Opbouw van een volledig beheerssysteem... 1 De instellingen voor garagebeheer... 2 Aan- en verkopen... 3 Een voertuig ingeven...

Nadere informatie

AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN

AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN De automatische verwerking van de aankoopfacturen dient een eerste maal te gebeuren in 5 stappen. Nadien dient men gewoon de stappen 3 t.e.m. 5 te herhalen voor

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop Handleiding KMO-beheer Basis verkoop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2.

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

CRM Verkoopsprognose

CRM Verkoopsprognose CRM Verkoopsprognose WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat PROGNOSE CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Verkoopsprognose 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings CRM Verkoopsprognose

Nadere informatie

Ohmega Inkoop/Verkoop

Ohmega Inkoop/Verkoop Ohmega Inkoop/Verkoop Zet u deze pagina op ware grootte (100 %) of wat voor u prettig is. Blader met page down en page up In deze presentatie zullen wij de volgende onderwerpen behandelen: Verkooporder

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Ford Vehicle Billing. Handleiding

Ford Vehicle Billing. Handleiding Ford Vehicle Billing Handleiding INHOUD: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 OMSCHRIJVING... 3 2 FORDBCMINTERFACE... 4 2.1 OMSCHRIJVING... 4 2.2 MODELGEGEVENS... 4 2.3 COMMERCIËLE GEGEVENS... 4 2.4 OPTIES VAN DE WAGEN...

Nadere informatie

Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus

Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Artikelbeheer

Handleiding. KMO-beheer. Artikelbeheer Handleiding KMO-beheer Artikelbeheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Inhoud 1. Doel van document... 1

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

stappenplannen iregistratie

stappenplannen iregistratie g e b r u i k e r s sept 2014 Beste beheerder, Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen en links naar instructiefilmpjes rond iregistratie. Stappenplannen Registraties corrigeren

Nadere informatie

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. PLOP PLOP is een ERP-softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor plantgoedbedrijven (zowel warme als koude), rekeninghoudend met de zeer specifieke kenmerken van deze sector. Het

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Car-server. Managementtool voor dealers. Contact@automotivesystems.be

Car-server. Managementtool voor dealers. Contact@automotivesystems.be Managementtool voor dealers Contact@automotivesystems.be Algemeenheden / Technologiën Server Linux/Samba. Operatingssysteem Werkstations, Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP. Integratie van Microsoft Excel/Word.

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding EDE Consulting BouwManager 2008 Handleiding Operations Financials EDE Consulting bvba, 21.12.2007 BouwManager 2008.03 BouwManager is een zeer gebruiksvriendelijke software voor de bouw waarmee U Uw activiteiten

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens OEFENFIRMA Handleiding ordergenerator-marktplaats Auteur: Albert Geuens Inhoudstabel 1 Algemeen... 3 2 Webwinkels... 4 2.1 Handelsproducten bestellen... 5 2.2 Een spontane offerte... 8 De ordergenerator

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten.

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Rel. 90-08 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Nadere informatie

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen I. Inloggen in de toepassing -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 II. Basispagina Tagor 3 Web ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding Hoe de formulieren correct invullen? Om toegang te krijgen tot uw aangifte ga naar: https://forma.ivcie.be en geef uw gebruikersnaam en

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen. EIR-JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen. EIR-JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen EIR-JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes Quick Devis De universele software voor het maken van offertes Ondernemers Ontdek een software ontworpen om zaken te winnen, dat toelaat van alle types van prijsopgaven te beheren. Prijsberekeningen op

Nadere informatie

... om de toekomst beter te beheren

... om de toekomst beter te beheren ... om de toekomst beter te beheren HannaH is een veelzijdig en krachtig financieel planningsen opvolgingsprogramma, onmisbaar bij het nemen van financiële beslissingen. HannaH laat u toe : Gedetailleerde

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER

SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER Omschrijving Organiseer uw technische dienst! 1) Receptie depannage Op een vlotte manier kan u een oproep behandelen en het probleem ingeven. Beschrijf in detail de uit te voeren

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

Briljant Projectbeheer

Briljant Projectbeheer Briljant Projectbeheer Inhoud 1. Projectbeheer 1 Werken met projectbeheer 1 De instellingen voor projectbeheer 2 De artikelsamenstellingen opbouwen 4 Voorcalculatie 6 De offerte opmaken 6 De offerte berekenen

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Nu kunnen we beginnen met het opzoeken van producten. Hier zijn 5 mogelijkheden voor voorzien.

Nu kunnen we beginnen met het opzoeken van producten. Hier zijn 5 mogelijkheden voor voorzien. Aanmelden Ga naar onze website www.vanoirschot.be Klik op Inloggen. Geef uw klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze gegevens zijn door ons aan u per mail verstrekt. Vergeet niet de vakjes profiel

Nadere informatie

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 1.9

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 1.9 Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 1.9 Beste Isabel-gebruiker, Isabel 6 versie 1.9 bevat heel wat nieuwigheden. Naast de correctie van bugs zijn er vooral verzoeken van klanten opgenomen.

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES 7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES Deze rubriek laat toe de verzending van brochures aan reisbureaus in te geven en te beheren. Hieronder vindt men een afbeelding van het volledige menu : SERVITOUR DEMO 24-FEB-97

Nadere informatie