HOOFDSTUK01 PAGINA 01. Marc Van Hemelrijck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK01 PAGINA 01. Marc Van Hemelrijck"

Transcriptie

1

2

3 HOOFDSTUK01 PAGINA 01 Marc Van Hemelrijck Als ik één bepaalde waarde en één proces naar voor moet schuiven voor 2007, dan trek ik de kaart van transparantie en innovatie. Transparantie is voor Selor een heilig begrip. Iedereen heeft recht op feedback, mag een zicht hebben op onze interne werking en onze expertise delen. Anderzijds zijn wij zelf ook geïnteresseerd in feedback. Daarom houden we tevredenheidsenquètes over Selor en laten we een benchmark op ons selectieproces uitvoeren. Daaruit trekken we lessen: we weten wat werkt en wat niet meer moet... Expertise moet ook niet achter gesloten deuren blijven. Een ander luik van transparantie houdt in dat we informatie ontsluiten, delen met de buitenwereld. Die buitenwereld nemen we heel letterlijk als we meewerken aan de oprichting van een selectiebureau in Congo... Of als we onze databank van aanpassingen van procedures voor personen met een handicap vrijgeven. En zoals in dit jaarverslag enkele projecten van A tot Z uit de doeken doet zonder hierbij ons kritisch oog en onze zin voor verbetering te verliezen. Waarom innovatie? Omdat dat proces, die gedrevenheid, echt te voelen was in De projecten ademen verandering en vernieuwing uit. We willen vooruit en dit zowel met onze externe producten als met de tools waarmee we intern werken. We innoveren de taaltesten en maken een online oefenomgeving. We organiseren een webinar omdat dat de doelgroep IT'ers aanspreekt, we gebruiken interactieve rollenspelen om competenties te meten... We automatiseren zoveel mogelijk. We maken een digitaal jaarverslag... Omdat we een voortrekkersrol willen spelen. Omdat we toekomstgericht denken

4 Maar dan nog wil ik de nadruk leggen op de mensen die al deze acties mogelijk maken. Hoe zij elke dag creativiteit en uithouding aan de dag leggen om verder te werken aan deze innovatie en transparantie. Ontdek de tendensen van 2007 doorheen de processen van Selor, de tendensen op de arbeidsmarkt. (Her)beleef enkele van onze best practices die 2007 gevormd hebben. Veel lees-, kijk- en surfplezier. Marc Van Hemelrijck Gedelegeerd bestuurder

5 HOOFDSTUK02 PAGINA 01 Corinne Benharrosh, procesverantwoordelijke selectie, Selor Meer selectieprocedures en minder inschrijvingen 2007 kende een recordaantal statutaire selectieprocedures: maar liefst 372 procedures werden afgewerkt tegenover 242 in De IT-campagne speelde hier een rol: enkel voor dit profiel organiseerde Selor in het najaar 2007 een kleine 100-tal selecties. In tegenstelling tot het hoge aantal procedures lag het aantal inschrijvingen een pak lager dan in De aard van de selecties (algemeen

6 of specifiek) zit hier voor iets tussen. In 2006 lagen de inschrijvingen zo hoog door de algemene selectie voor administratief en technisch assistenten voor alle federale overheidsdiensten met meer dan kandidaten. Selor raadt algemene selecties (één niveau of één diploma voor verschillende overheidsdiensten) echter af. Ze zijn weinig resultaatgericht en erg arbeidsintensief. Bij specifieke selecties liggen de rekruterende dienst, een welbepaald diploma en/of de ervaring ab initio vast. De kwantiteit aan inschrijvingen daalt maar de kwaliteit stijgt. De ratio s inschrijvingen en aanwezigen per selectie tonen dit aan. In 2006 zien we gemiddeld 475 inschrijvingen en 174 aanwezigen per selectie. In 2007 zakte dit cijfer tot 193 inschrijvingen en 85 aanwezigen per selectie. Een win-win situatie: voor Selor een uitdaging om gerichter en efficiënter te rekruteren, voor de overheidsdiensten meer gemotiveerde kandidaten want deze laatste kiezen vanaf het begin voor hen als werkgever. Tegenwoordig ligt de verhouding specifieke selecties tegenover algemene selecties op 85% tegenover 15%. Selor wil evolueren naar 95% specifiek versus 5% algemeen. Deze procedures bevatten ook 49 selectieprocedures voor managementfuncties bij de federale overheid. Hier is dezelfde tendens zichtbaar: meer procedures met minder inschrijvingen. Het aantal aanwezige kandidaten was bijna identiek aan het aantal in Het aantal inschrijvingen daarentegen is gehalveerd. Het feit dat deze selecties sinds eind 2006 apart vermeld staan op zorgt ervoor dat de kandidaten zich bewuster zijn van de strikte deelnemingsvoorwaarden. Dit komt de vlotte organisatie van dergelijke procedures ten goede. In 2007 ging Selor ook van start met de organisatie van de managementselecties voor de gemeenschappen en gewesten. HOOFDSTUK02 PAGINA 02 Meer en meer medewerkers met een universitair diploma gezocht

7 De overheid professionaliseert. Ze zoekt meer en meer hoger opgeleide medewerkers. 68% van de statutaire selecties met inbegrip van de managementselecties werden gelanceerd voor een profiel van niveau A (vacatures waarvoor een diploma van 2 cycli vereist is). Tel hierbij de selecties voor niveau B op (diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus) en we komen aan 92% van de selecties. Enkel 8% van de selecties van 2007 richtte zich tot de niveaus C (hoger secundair onderwijs) en D (lager secundair onderwijs of geen diplomavereisten). Wel moet hier een kleine kanttekening gemaakt worden: er gaan meestal meer vacatures gepaard met de selecties van niveau C en D dan met de selecties van niveau A en B. Als we de inschrijvingen over de verschillende niveaus bekijken, vinden we deze verdeling niet terug. Bijna de helft van de inschrijvingen (47%) waren voor selecties van niveau C en D (die slechts 8% van alle selecties vertegenwoordigen). Voor deze selecties liggen de diplomavereisten minder hoog of zijn ze onbestaand.

8 Voor de selecties van niveau C zien we gemiddeld 746 inschrijvingen en 316 aanwezigen per selectie. Voor niveau D bedragen deze cijfers 2074 voor de inschrijvingen en 1094 voor de aanwezigen. De selecties voor penitentiair beambten (met meer dan Franstalige en Nederlandstalige inschrijvingen) spelen een verklarende rol. Ze verschijnen dan ook in de top 5 van meest populaire selecties van Alle selecties uit deze top 5 situeren zich op niveau C en D. Voor de selecties van niveau A ligt het aantal inschrijvingen en aanwezigen per selectie veel lager, respectievelijk op 78 en 35. Bij niveau B hebben we 204 inschrijvingen per selectie en 72 aanwezigen. Deze cijfers bevestigen de tendens naar meer specifieke selecties: hoe specifieker de deelnemingsvoorwaarden, hoe lager het aantal inschrijvingen.

9 Het afwijzingspercentage zakte in vergelijking met vorige jaren en lag logischerwijze het laagst bij niveau D (20%). Het lag het hoogst bij niveau B met 44%, daarna bij niveau C met 39% en op de 3e plaats bij niveau A waar we het meeste afwijzingen verwachten gezien de gerichte deelnemingsvoorwaarden wat betreft diploma s met 37%. We kunnen eruit afleiden dat kandidaten meer gemotiveerd en weloverwogen solliciteren. De aanwezigheidsgraad lag op 67% met geen noemenswaardige verschillen voor de verschillende niveaus. HOOFDSTUK02 PAGINA 03 Voor de federale overheid

10 In de verdeling naar klanten valt op dat Selor het leeuwendeel, 76%, van de selectieprocedures voor de federale overheid organiseerde in % van de selecties gebeurde op vraag van de gemeenschappen en gewesten. Gezien deze grote opdracht voor de federale overheid had Selor in 2007 weinig capaciteit om selecties voor externe klanten te organiseren. Enkel 3% van de selecties werd georganiseerd voor betalende klanten tegenover 8% in 2006 en 9.2% in Betalende klanten die een beroep deden op Selor in 2007 zijn o.a. voor de VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand), het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) en de inlichtingendienst van het Ministerie van Defensie ACOS IS (Assistant Chief of Staff Intelligence and Security). Duur van de selecties daalt Statutaire selectieprocedures kenden in 2007 een gemiddelde duur van 88 dagen. Dit betekent een forse daling in vergelijking met Selor respecteert hierbij de norm die het zichzelf oplegt om de procedure af te werken in een periode van drie maanden. We tellen deze periode vanaf de uiterste inschrijvingsdatum tot het afleveren van de lijst met geslaagden aan de rekruterende dienst. Ook de duur van de managementselecties voor de federale overheid slinkte enorm in vergelijking met Deze duurden in 2007 maar liefst 50 dagen minder en nemen nu 66 dagen in beslag. Stabiel slaagpercentage Gemiddeld blijft het slaagpercentage stabiel. In 2007 bedroeg het 41% net als in We berekenen het slaagpercentage door een gemiddelde te nemen van de slaagpercentages van alle statutaire procedures, niet door het totaal aantal geslaagden te delen door het totaal aantal aanwezigen. Deze methode heeft als voordeel een correcter beeld te geven van het reële slaagcijfer omdat de impact van

11 een selectie met veel deelnemers minder zwaar doorweegt. Vrouwen slaagden iets meer dan mannen (42% tegenover 38%) en Nederlandstalige kandidaten hadden een slaagpercentage van 46% tegenover 33% voor Franstalige kandidaten. Voor managementfuncties voor de federale overheid daalde het slaagpercentage licht van 31% in 2006 naar 28% in Het slaagpercentage wordt hier berekend door het aantal geslaagden door het aantal aanwezigen te delen omdat het aantal inschrijvingen per selectie vrij laag ligt. Het slaagpercentage verdeeld naar mannen en vrouwen lag dichter bijeen dan in 2006 met 28% voor de mannen en 27% voor de vrouwen. Even meegeven dat de representatieve groep vrouwen opnieuw

12 kleiner was dan de groep mannen. Bij de managementselecties van niveau N (Voorzitter van het Directiecomité of gelijkgesteld) lag het slaagpercentage van de vrouwen op 14% tegenover 22% bij de mannen. Hier moet wel rekening houden worden met het feit dat maar 7 vrouwen aanwezig waren tegenover 36 mannen. Een grote groep van de kandidaten (33%) kwam uit de privésector, net iets minder dan in 2006 (50%). 27% werkte voordien bij andere overheidsdiensten zoals gemeenten, provincies of OCMW s, 36% bij de federale overheid en 4% bij de gemeenschappen. Ook na screening van de cv s kwam bijna één derde (30%) van de kandidaten uit de privésector. Kleine stijging van het aantal online inschrijvingen

13 De inschrijvingen voor de selecties gebeurden in grote mate online met 74%. Vooral voor de selecties van niveau A, B en C schreven de kandidaten zich in via De selectie voor penitentiair beambten waar een extra formulier aan de inschrijving gekoppeld was, zorgde voor een daling van de online inschrijvingen voor niveau D. Laten we niveau D even buiten beschouwing, komen we aan een gemiddelde van 81%. HOOFDSTUK02 PAGINA 04 Meer en meer consultaties in de online cv-databank voor contractuele functies De cv-databank van Selor werd meer geconsulteerd voor contractuele vacatures. De federale overheidsdiensten consulteerden deze databank 847 keer in 2007 wat neerkomt op meer dan drie consultaties per werkdag. Het aantal aanwervingen van contractuele medewerkers bedroeg Beide cijfers betekenen een grote stijging in vergelijking met de vorige jaren. Sinds de lancering van de online cv-databank in 2005 verdubbelde het aantal consultaties. Interne markt groeit nog steeds

14 De cijfers van de interne markt stijgen de laatste jaren. Het KB van 03/07/2007 laat toe dat statutaire medewerkers van autonome overheidsbedrijven instromen in de federale overheid via de interne markt (of mobiliteit). In 2007 maakten vooral Belgacom en De Post gebruik van deze mogelijkheid. Van de meer dan statutaire medewerkers bij Belgacom gaven zo'n 1273 aan dat ze interesse hadden in een job bij de federale overheid. De Post schreef 177 medewerkers in voor deze procedure. Ondertussen zijn 68 medewerkers van Belgacom en 42 medewerkers van De Post begonnen aan hun stage van zes maanden bij de federale overheid. Meer cijfers over selectie

15 HOOFDSTUK03 PAGINA 01 Wat Selor liet een objectieve vergelijkende studie op zijn selectieproces uitvoeren door Rodim Consult Waarom om verbeter- en/of aanpassingspunten naar boven te brengen Wie RODIM Consult bvba, Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Belgische Politie, Fortis nv, Public Appointments Service van de Ierse overheid, Selor Hoe het selectieproces bij Selor werd vergelijken op kwalitatief en kwantitatief gebied met de gangbare procedures bij 4 andere omvangrijke (overheids)bedrijven Resultaat van de verschillende deelnemers haalde Selor de hoogste score, maar er is werk aan de wetgeving en forecasting Rodim Consult vergeleek in een benchmarkstudie het selectieproces van Selor met vier gelijkaardige instanties, het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven, de Federale Politie van België, Fortis nv en het Public Appointments Service (PAS) van de Ierse overheid. Zowel kwalitatief als kwantitatief behaalt Selor de hoogste score.

16 Kwalitatief blijkt Selor vooral sterkt te scoren op e-recruitment en informatisering van het selectieproces, innovatie, aandacht voor diversiteit, het centraal stellen van de klant en het volgen van een charter. Een eerste pijnpunt blijkt de lange doorlooptijd van de selecties. Het juridisch kader en wettelijke voorschriften bieden Selor hier vaak geen mogelijkheden om het proces te versnellen. Volgens het onderzoek kunnen een vereenvoudiging van de procedures, een flexibeler aanwenden van de wervingsreserves en quasi permanente selectieprocessen een gunstige invloed hebben op de inzet van personele middelen, doorlooptijden, werkbelasting en controleerbaarheid van het proces. Indien de competentie van Selor als expert op het vlak van selectie erkend wordt kan het zelf de regelgeving vereenvoudigen en in praktische richtlijnen omzetten. Selor stelt ook voor om P&O stafdiensten te certificeren waardoor ze zelf een stuk van het selectieproces zouden kunnen uitvoeren. Het gebrek aan "forecasting" of "inschatten van toekomstige aanwervingen en selecties op basis van personeelsplannen op korte, middellange of lange termijn" blijkt een tweede pijnpunt. Hier heeft Selor een zwakke schakel in zijn totaalbeleid omdat dergelijke "voorspellingen" te weinig worden aangeleverd door zijn klanten. Op de vooravond van het massale vertrek van de generatie babyboomers stelt Selor voor om samen met zijn klanten het effect daarvan op de personeelsplannen voor de volgende jaren in kaart te brengen. Een grondige analyse van de cijfers van personeelsleden die met pensioen gaan, de leeftijdspyramide en de invulling van personeelseffectieven in functie van de opdracht en de verbeteringsprocessen binnen de overheidsdiensten vormt een opportuniteit om het personeelsbeleid binnen de overheid te optimaliseren en de krapte op de arbeidsmarkt proactief het hoofd te bieden. Lees de volledige vergelijkende studie Reacties in de krant: Belaagd Selor slaagt met vlag en wimpel (De Standaard) Jean-Pierre Grootaers, Directeur-Zaakvoerder, RODIM Consult

17 Opmerkelijke resultaten van deze vergelijkende studie zijn de hoge graad van professionaliteit van de verschillende selectiediensten en hun werkprocessen. De studie toonde bovendien duidelijk aan dat het aanwenden en consequent invoeren van aangepaste en moderne managementtechnieken in hoge mate de efficiëntie en operationaliteit van een overheidsinstelling, in casu Selor, ten goede komt ook al heeft men nog niet alle parameters onder controle.

18 HOOFDSTUK04 PAGINA 01 Wat eerste stap in interfederale of externe mobiliteit Waarom het KB van 03/07/2007 laat toe dat statutaire medewerkers van autonome overheidsbedrijven aan de slag gaan bij de federale overheid Wie in 2007 vooral medewerkers van Belgacom en De Post, in de toekomst BIAC, Belgocontrol en NMBS, proces oriëntatie Selor Hoe medewerkers van autonome overheidsbedrijven kunnen vrijwillig kiezen of aangezet worden om de overstap te maken. De federale overheidsdiensten hebben een apart budget in de personeelsenveloppe om dergelijke profielen aan te werven Resultaat 48% van de selecties in de online cv-databank voor de interne markt in 2007 gebeurde in het kader van deze externe mobiliteit De aanzet om de interne mobiliteit binnen de federale overheid uit te breiden kwam in 2004 met projecten als eid en neutrale calltaker. Medewerkers van autonome overheidsbedrijven gingen aan de slag in een

19 gemeente of stad voor de verdeling van elektronische identiteitskaarten of voor de behandeling van noodoproepen in een callcenter. In 2007 is de wetgeving versoepeld: nu kunnen medewerkers van autonome overheidsbedrijven instromen via de interne markt in de federale overheid. Belgacom en De Post maakten hiervan grondig gebruik in Van de meer dan statutaire medewerkers van Belgacom gaven vrijwillig aan dat ze interesse hebben in de federale overheid. De Post koos ervoor 177 medewerkers op te geven voor deze mobiliteit. De selectieprocedure verloopt vrij gelijkaardig zoals de gebruikelijke procedure voor de interne markt. Bij de consultatie van de cv-databank krijgen de federale overheidsdiensten de mogelijkheid om te kiezen of ze cv's consulteren van medewerkers van autonome overheidsbedrijven of van federale ambtenaren. Na de matching in de databank volgt meestal een interview als bijkomende proef bij de rekruterende dienst. In het KB werd voorzien dat de selectie wordt uitgevoerd via delegatie en certificering. Selor certificeert de P&O stafdiensten die instaan voor de selectie. Dit is een primeur : het is de eerste keer dat het certificeringsproces van Selor in de vorm van een KB gestabiliseerd werd. Er bestaat een verschil wat betreft de aanstelling: statutaire ambtenaren binnen de federale overheid moeten geen proefperiode meer doorlopen. Daarentegen lopen personen uit autonome overheidsbedrijven zes maanden stage, met uitzondering van medewerkers van niveau D die slechts drie maanden stage lopen. Ondertussen zijn 68 medewerkers van Belgacom en 42 van De Post begonnen aan hun stage bij de federale overheid. Tot nu waren het vooral de grote spelers, de federale en programmatorische overheidsdiensten (FOD's en POD's) die dergelijke profielen rekruteerden. Uitbreidingen naar parastatalen en wetenschappelijke instellingen zijn voorzien in de wetgeving. Deze wetgeving is een grote stap vooruit in het aanmoedigen van intern talent en jobrotatie binnen de overheid. De federale overheid stimuleert zijn diensten om deze profielen aan te nemen door het verstrekken van een apart budget in de personeelsenveloppe. Medewerkers van Belgacom en De Post kiezen voor de overstap o.a. voor de uitdaging, voor de dienstverlening aan de burger of door de nakende privatisering in hun sector en de hierbij gepaard gaande commerci le druk. Instellingen als BIAC, Belgocontrol en de NMBS willen het voorbeeld van Belgacom en De Post volgen. Plannen voor de interfederale mobiliteit met verruiming naar gemeenschappen en gewesten liggen op tafel voor Luc Heymans, ICT-deskundige FOD Economie, KMO, Middenstand en Economie Ik ben niet alleen tevreden bij Economie, ik ben er gelukkig: de collegiale sfeer, de vriendschappelijke omgang, de dienst heeft me ook direct aanvaard. Ik merk geen vijandigheid. En dat weegt door. Ik ben blij dat ik de stap gezet heb. Belgacom bood dan wel meer voordelen, vooral extralegale voordelen, maar ik heb eieren voor mijn geld gekozen. Bij Belgacom is de zekerheid momenteel aan het wegebben. Bij de federale overheid kan ik nog doorgroeien en bij Economie kan ik gerust nog even doorgaan. Voor mij is het een droomjob.

20 Rita Opdecam, dossierbeheerder dienst Personen met een handicap, FOD Sociale Zekerheid Na een carriëre van meer dan 30 jaar bij De Post als loketbediende, rekenplichtige en zelfs dienstleider maakte ik toch de stap naar de federale overheid. De laatste jaren merkte ik veel stress en was ik het slachtoffer van meerdere gewapende overvallen. Ik kon me ook niet terugvinden in het meer en meer aansluiten bij de privésector. Het halen van verkoopscijfers vind ik persoonlijk minder belangrijk dat het helpen van de burger. Mijn job bij Sociale Zekerheid betekent een nieuwe uitdaging waarbij het sociaal engagement heel hoog ligt. Het loon lag hoger bij De Post maar de overige voordelen zoals de verlofregeling en ook de werkomstandigheden maken dat ik geen spijt heb van mijn keuze.

21 HOOFDSTUK05 PAGINA 01 Wat Selor certificeert bewakings- en veiligheidsagenten en hun sector Waarom volgens de KB s van 21/12/2006 en 20/06/2006 moeten agenten in de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen en in bewakingsondernemingen voor de uitoefening van hun job over een attest van een psychotechnisch onderzoek beschikken Wie FOD Binnenlandse Zaken, bewakings- en veiligheidssector, proces certificering Selor Hoe Selor certificeert agenten door het afnemen van psychotechnische onderzoeken en het meten van hun kennis van bepaalde rechtsvakken. In een volgende fase certificeert Selor ook de opleidingscentra van vergunde bewakingsondernemingen Resultaat In 2007 certificeert Selor vooral veiligheidsassistenten van de openbare vervoersmaatschappijen door het afnemen van een psychotechnisch onderzoek. Voor de nieuwe reglementering waren geen specifieke centrale bepalingen wat betreft het selecteren en rekruteren van agenten in de veiligheids en bewakingssector. De FOD Binnenlandse Zaken wou hieraan

22 tegemoet komen en een standaard invoeren wat betreft de competenties en kennis waarover een agent moet beschikken bij het uitvoeren van zijn job. Een van de beslissingen van Binnenlandse Zaken stelt dat elke agent over een attest van psychotechnisch onderzoek moet beschikken vooraleer hij aan zijn opleiding begint. De testen uitgegeven door Selor of gecertificeerd door Selor zijn de enige testen die een geldig certificaat kunnen opleveren. Het psychotechnisch onderzoek gaat na of de agent: respect toont voor de medemens een evenwichtige persoonlijkheid heeft over incasseringsvermogen beschikt wanneer hij met agressief gedrag in contact komt en zich hierbij kan beheersen respect toont voor plichten en procedures Het onderzoek bestaat uit een pc-persoonlijkheidsvragenlijst en een gedragsgericht interview. In de persoonlijkheidsvragenlijst beschrijft de kandidaat zichzelf aan de hand van een aantal uitspraken. Hij past deze stellingen toe op zijn werksituatie. Hij kan geen goede of foute geven in een dergelijke test en zichzelf dus niet voorbereiden. In het gedragsgericht interview worden de gegevens uit de persoonlijkheidsvragenlijst besproken. Het gaat om een gestructureerde interviewtechniek en meet de vereiste competenties voor de job. De agenten kunnen het psychotechnisch onderzoek afleggen bij Selor of bij een door de minister erkend intern testcentrum van een vergunde bewakingsonderneming. Het voordeel voor de kandidaat is, dat wanneer hij zijn attest bij Selor behaalde, dit certificaat overal geldig is. Behaalde hij dit in een testcentrum binnen een bewakingsfirma, dan is het attest enkel geldig binnen deze firma. Selor test bewakingsagenten =die niet werkzaam zijn binnen openbare vervoersmaatschappijen= ook op rechtsvakken tijdens hun opleiding. Per rechtsvak worden 30 multiple choice vragen opgesteld door experts van de FOD Binnenlandse Zaken. In 2007 legden vooral veiligheidsagenten van de openbare vervoersmaatschappijen (De Lijn, MIVB) een psychotechnisch onderzoek af. Verder nam Selor ook rechtsvakken af bij bewakingsagenten van bepaalde firma s. In 2008 wil Selor werk maken van de certificering van de interne testcentra binnen de bewakingsondernemingen zelf wat betreft het organiseren van psychotechnische onderzoeken. Bepaalde testcentra beschikken over expertise en capaciteit om kandidaten te testen. Selor zal erop toezien dat de testen volgens een gestandaardiseerde procedure verlopen. Qua kosten/baten een win-win situatie voor beide partijen. Lees de persartikels over de certificering van de veiligheids- en bewakingssector:

23 de Standaard,het Nieuwsblad - de Gentenaar,Metro

24 HOOFDSTUK06 PAGINA 01 Wat Selor voert een update uit op zijn taaltesten en de oefenmodule op deze testen Waarom de gebruikelijke testen waren aan vernieuwing toe. Bepaalde items waren niet volledig afgestemd op de doelgroep. Sommige teksten dateerden ook al van enkele jaren terug en beantwoordden niet meer aan de realiteit. Wie KULeuven, KULAK, FUND Namen, Indie, proces certificering Selor Hoe inventariseren en evalueren van bestaand testmateriaal, toevoegen van nieuwe vragen en bepalen van de moeilijkheidsgraad van de vragen. Resultaat Salto met het online oefenpakket voor de kandidaat en een eerste Salto-testsessie Selor wou de bestaande taaltesten vernieuwen en ze beter afstemmen op de realiteit van de doelgroepen. De bestaande items of vragen werden geschrapt, andere verbeterd en nog andere toegevoegd. Vooral op methodologisch vlak werd een analyse uitgevoerd: bepalen welke vragen onder welke orde van moeilijkheidsgraad vallen.

25 De vernieuwde testen zijn meer in overeenstemming met het ERK (Europees Referentiekader) die het accent eerder op taalvaardigheden legt dan op pure taalkennis (grammatica en woordenschat). Het gaat om een eerste stap want de taalwetgeving in België is nog niet compatibel met het ERK. In maart en juli 2007 organiseerde Selor twee grote testsessies. Bedoeling was het bestaand testmateriaal en de nieuwe vragen te testen en te wegen. Door de vragen door verschillende doelgroepen te laten beantwoorden, kon Selor bepalen tot welke moeilijkheidsgraad deze vragen behoren. Ongeveer een 1000-tal geïnteresseerden daagden op. Na de testsessie bij Selor ontvingen ze een cadeaubon. Ondertussen werd ook verder gewerkt aan de online voorbereidingsmodule. In april kwamen de eerste twee modules online: woordenschat en grammatica. Vanaf dat moment hadden de kandidaten de mogelijkheid hun kennis online voor te bereiden via Mijn Selor op In augustus volgden de laatste twee modules: begrijpen en luisteren. De online voorbereidingmodule biedt het voordeel dezelfde look & feel te hebben als echte testen. Het systeem houdt ook een geschiedenis van het afgelegde parcours van de kandidaat bij. Hij krijgt te zien waar hij in de fout ging en krijgt ook de juiste antwoorden. De laatste testsessie in november was gebaseerd op de vernieuwde Salto-testen. De eerste reacties waren uiterst positief. Het is nog wat voorbarig om vergelijkingen te maken tussen de slaagcijfers van de vorige en de huidige testomgeving. Het algemene slaagpercentage ligt in dezelfde lijn van de voorbije jaren met gemiddeld 44%. Selor wil de mondelinge taaltesten onder de loep nemen in Hier zal de methodologie opnieuw bekeken worden en zullen nieuwe juryleden gezocht worden.

26 Reacties in de pers België herziet zijn taaltests (De Standaard, 17/03/07) Selor test nieuwe taalexamens uit (29/03/07) Online oefenen voor taalproeven van Selor (27/04/07) Meer cijfers over taaltesten Louise Dejager, Product manager, indiegroup "Als product manager van indiegroup werkte ik samen met de mensen van Selor om het taalpakket ATLAS in een nieuw technologisch kleedje te steken. Zowel de online omgeving, waar mensen via Mijn Selor hun taalkennis kunnen inoefenen, als de taaltesten zelf, werden onder handen genomen. Dankzij de nauwe samenwerking met de IT- en taalafdeling van Selor werd dit project tot een goed einde gebracht en draait Salto nu op volle toeren."

27 HOOFDSTUK07 PAGINA 01 Wat l OSAF, het Congolese broertje van Selor Waarom in een samenwerkingsproject draagt Selor zijn steentje bij in de heropbouw en de implementatie van een modern overheidspersoneelsbeleid in Congo Wie FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Europese Unie, BTC, Congolees Ministerie van Ambtenarenzaken, FOD P&O, Selor Hoe door het deelnemen aan verschillende missies naar Congo geeft Selor zijn expertise in selectie en rekrutering door aan zijn Congolese collega's Resultaat aanzet tot hervorming van het Congolees overheidsapparaat, in het bijzonder het ministerie van Ambtenarenzaken (met vlakkere organisatiestructuur, minder hiërarchie en meer expertise) en de oprichting van l OSAF, een selectiebureau naar het model van Selor Welke zijn de laatste realisaties die jullie op het terrein hebben uitgevoerd?

28 Olivia Het uitvoeren van een belangrijke selectie: het aanstellen van het management van de hervormingscellen binnen elke overheidsdienst. Het ging om moeilijke profielen die binnen een complex terrein moeten werken. Maar we denken de juiste mensen gevonden te hebben. Ana Daarnaast hebben we geholpen bij de oprichting van het Congolese selectiebureau van de overheid. Vandaag bestaat dat bureau, althans op papier. Het heet l OSAF. Meneer Van Hemelrijck formuleerde de eerste krachtlijnen voor deze nieuwe organisatie zo n twee jaar geleden. Uiteraard is het document ondertussen al heel wat aangepast. We willen niet zomaar onze Belgische structuren op een Congolese omgeving projecteren. Kristof We mogen onze mening niet zomaar opdringen. Het is belangrijk om tijdens je verblijf zoveel mogelijk ervaringen uit te wisselen en te luisteren naar hun noden. Vanwaar de naam l OSAF? Olivia De Congolezen hebben een voorliefde voor acroniemen. L OSAF staat voor L Office des agents et fonctionnaires de l Etat. Het is een naam die voor onafhankelijkheid en objectiviteit staat. Twee van de waarden waarrond we daar gewerkt hebben. Ana Ondertussen is de naam ook door het Strategisch Comité voor de Hervormingen goedgekeurd. Enkel de Congolese regering moet nog haar fiat te geven. Op welke manier hebben jullie daar met waarden gewerkt? Kristof Waarden zijn een efficiënt hulpmiddel om projecten mee uit te bouwen. Omdat ze vaag zijn, kan iedereen zijn eigen invulling geven en zichzelf erin herkennen. Een project staat dan precies dichter bij de werkelijkheid van de betrokkenen. Hoe ging dit in zijn werk? Olivia Transparantie was misschien de moeilijkste waarde. We moesten hen uitleggen wat feedback betekent en hen overtuigen dat je kandidaten gerust mag zeggen waarom ze niet slagen. Vaak gaven ze teveel informatie of helemaal geen informatie. Bovendien hebben Afrikanen het moeilijk om iets negatiefs te zeggen over een andere persoon. Dan moet je hen duidelijk maken dat feedback geen kwaadsprekerij is maar een vorm van transparantie. Ana Aanvankelijk hadden ze het selectiebureau de naam Directoraat Generaal voor Selectie en Recrutering gegeven. De terminologie DG betekent wel dat je afhankelijk bent van een minister. Zo kwamen ze tot de definitieve benaming l OSAF, wat meer onafhankelijkheid uitdrukt. Kristof De waarde objectiviteit vertaalt zich in het hanteren van professionele selectiemethodes en testen. Al kunnen onze gebruikelijke testen niet zomaar overgenomen worden, je moet ze tropicaliseren : aanpassen aan hun culturele achtergrond en de wetenschappelijke validiteit behouden. Daarom werd binnen het OSAF een afdeling productontwikkeling opgericht. Welk aanzien geniet dit project in België? Ana Dit project werd gedefinieerd als een prioritair project bij Buitenlandse Zaken. De Europese Unie investeert er ook geld in. En voor het BTC is het één van de grootste lopende projecten.

SELOR CIJFERS VOOR 2010

SELOR CIJFERS VOOR 2010 1. Statutaire selectieprocedures In 2010 heeft Selor 399 statutaire selectieprocedures gerealiseerd, waaronder 75 managementselecties en 2 ongoing selecties voor de aanwerving van penitentiaire bewakingsassistenten.

Nadere informatie

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor.

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor. jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen met

Nadere informatie

SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN

SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN Selor? Selectiebureau van meer dan 200 potentiële werkgevers Federale overheidsdiensten, andere overheden, bedrijven Neutrale selectieprocedures = gelijke kansen 100

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

Procedure Redelijke Aanpassingen: aanpak + cijfers. Vincent Van Malderen, procesverantwoordelijke Diversiteit Selor

Procedure Redelijke Aanpassingen: aanpak + cijfers. Vincent Van Malderen, procesverantwoordelijke Diversiteit Selor Diversity@Selor Procedure Redelijke Aanpassingen: aanpak + cijfers Vincent Van Malderen, procesverantwoordelijke Diversiteit Selor REDELIJKE AANPASSINGEN 1. Procedure (online) 2. Cijfers PROCEDURE Selor

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN?

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN? FAQ - TOP SKILLS 1. WAAROM TOP SKILLS? Er zijn nog te veel verschillen tussen de pressionele situatie van mannen en vrouwen; Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 8 Inhoudsopgave WANNEER START DE NIEUWE PROCEDURE VOOR BEVORDERING NAAR NIVEAU A?... 3 DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

Diversiteit in de federale overheid. Actieplan Diversiteit aanstekelijk anders!

Diversiteit in de federale overheid. Actieplan Diversiteit aanstekelijk anders! Diversiteit in de federale overheid Actieplan 2011-2014 Diversiteit aanstekelijk anders! Actieplan 2011-2014 Het diversiteitsbeleid van de federale overheid is gebaseerd op het principe van respect voor

Nadere informatie

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 -

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - Inhoudstafel 1. Login 03 2. Jouw aanvragen 04 a. Mijn behoeften en aanvragen 04 b. Overzicht

Nadere informatie

FAQ SELECTIE STAGIAIRS BUITENLANDSE CARRIERE:

FAQ SELECTIE STAGIAIRS BUITENLANDSE CARRIERE: FAQ SELECTIE STAGIAIRS BUITENLANDSE CARRIERE: VROEGER GEKEND ALS: STAGIAIRS DIPLOMATEN, STAGIAIRS ATTACHE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN STAGIAIRS CONSULS Meest gestelde vragen Buitenlandse Carrière

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/05/ /08/2012. Rapportering 2012-Q2 1 / 27

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/05/ /08/2012. Rapportering 2012-Q2 1 / 27 Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/05/2012-31/08/2012 Rapportering 2012-Q2 1 / 27 INHOUDSOPGAVE CIJFERS SELOR 01/05/2012-31/08/2012... 3 REKRUTERING... 3 2.564 vacatures in de tweede 4 maanden van 2012:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving:

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: Bijkomende info Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: 1. Je hebt een diploma dat voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van het beschermd beroep van boekhouder, overeenkomstig artikel 50, 2

Nadere informatie

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 Werving van personen met een handicap klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 AGENDA 1 I. Context: KB 2 3 II. Focus op instroom III. Focus op selectie 4 IV. Focus op doorstroom AGENDA 1 I. Context: KB 2

Nadere informatie

Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde

Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

De overheid als favoriete werkgever

De overheid als favoriete werkgever De overheid als favoriete werkgever In 2010 zagen we nogmaals een bevestiging van de populariteit van de federale overheid als werkgever: bijna 102.000 mensen solliciteerden voor een job bij onze overheid.

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.)

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) JURIST NIVEAU A Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 Het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de dienst Grondgebiedzaken van een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Respect voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Respect voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen Respect voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen De federale overheid: een diverse werkgever Hoe meer verschillende en tegengestelde stemmen, hoe mooier het concert. Angelus Silesius Respect voor gelijkheid

Nadere informatie

Openbaar je talent. S e l e c t i e b u r e a u v a n d e o v e r h e i d

Openbaar je talent. S e l e c t i e b u r e a u v a n d e o v e r h e i d S e l e c t i e b u r e a u v a n d e o v e r h e i d Een bureau, de klanten, en jij Werken bij de overheid Denk je daarbij aan grijze jobs en saaie routine? Dan heb je het verkeerd voor. De overheidsdiensten

Nadere informatie

Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van

Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van de mandaatfunctie van directeur Financiën en Begroting Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van Directeur Financiën en Begroting Voor

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

E-ID project. Communicatie aan steden en gemeenten. 17 september 2004

E-ID project. Communicatie aan steden en gemeenten. 17 september 2004 E-ID project Communicatie aan steden en gemeenten 17 september 2004 Agenda Enkele basisgegevens Wat voorbij is Stand van zaken technische aspecten Stand van zaken personeel Aantal kandidaten overheidsbedrijven

Nadere informatie

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C FOD Justitie dienst HR Magistratuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap

Nadere informatie

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR [ TOOLS ] De DIVERSImeter is een analysevragenlijst gebaseerd op zelfevaluatie en toegespitst op strategie, leiderschap

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement legt een twee jaar

Nadere informatie

VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V)

VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V) VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE ANG07708 Functiecontext De FOD Personeel en Organisatie draagt bij tot de goede werking van de ambtenaren en van de federale diensten.

Nadere informatie

Rapportering 2013 CIJFERS SELOR 01/01/ /12/2013. Rapportering 2013 januari - december 1 / 55

Rapportering 2013 CIJFERS SELOR 01/01/ /12/2013. Rapportering 2013 januari - december 1 / 55 Rapportering 2013 CIJFERS SELOR 01/01/2013 31/12/2013 Rapportering 2013 januari - december 1 / 55 Inhoudsopgave CIJFERS SELOR 01/01/2013 31/12/2013... 3 REKRUTERING... 3 5.950 vacatures in 2013: een stijging

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

ATTACHE JURIST NIVEAU A

ATTACHE JURIST NIVEAU A ATTACHE JURIST NIVEAU A VOOR HET SECRETARIAAT VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL (contract van bepaalde duur (twee jaar)) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten

Nadere informatie

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken.

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken. SELECTIEREGLEMENT Medewerker personeel (M/V) statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Brussel Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling Management Ondersteunende

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker 1 voltijdse statutaire functie graad B1 B3 Het OCMW van Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) maatschappelijk werker, een voltijdse, statutaire functie

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 INFORMATIEBERICHT Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Nadere informatie

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers 1 Hoe tevreden zijn de gebruikers van het Rijksregister? Na een eerste onderzoek naar de graad van tevredenheid van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen dat werd uitgevoerd begin

Nadere informatie

INTERN KANDIDATUUR : INSPECTEUR (BASISKADER) Sessie 2017

INTERN KANDIDATUUR : INSPECTEUR (BASISKADER) Sessie 2017 De geïntegreerde politie organiseert selectieproeven, voorbehouden voor agenten van politie, met het oog op het rekruteren van kandidaten basiskader via bevordering door overgang naar een hoger kader.

Nadere informatie

de juiste kandidaten selecteren én kansen bieden aan doelgroepen

de juiste kandidaten selecteren én kansen bieden aan doelgroepen de juiste kandidaten selecteren én kansen bieden aan doelgroepen inhoud inleiding: Jobpunt Vlaanderen evidence-based selecteren divers talent selecteren vakmanschap: concept vakmanschap: pilootproject

Nadere informatie

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Praktische organisatie - inschrijving 1. Wie kan inschrijven? Zijn er selectiecriteria? 2. Wanneer kan ik inschrijven? 3. Tot wanneer kan ik inschrijven?

Nadere informatie

De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen.

De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen. De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen. Peter Vandenabeele De wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Vertaler (m/v) NIVEAU B

Vertaler (m/v) NIVEAU B Vertaler (m/v) NIVEAU B Parket van de Arbeidsauditeur te Halle Vilvoorde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst van geslaagden

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

Studie naar gelijkheid m/v bij federale ambtenaren

Studie naar gelijkheid m/v bij federale ambtenaren Studie naar gelijkheid m/v bij federale ambtenaren Hondeghem, A., Scheepers, S., Decat, A., Facon, P.; m.m.v. Pelgrims, C. & Humblet, P. (2004). Studie naar de gelijkheid van mannen en vrouwen in het federaal

Nadere informatie

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET DESKUNDIGE-DOSSIERBEHEERDER DIE HOOFDZAKELIJK INGESCHAKELD WORDT IN DE ONDERSTEUNENDE PROCESSEN (m/v) - 1 vacante plaats NIVEAU B BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod

Nadere informatie

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-30/04/2012. Rapportering 2012-Q1 1 / 30

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-30/04/2012. Rapportering 2012-Q1 1 / 30 Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-30/04/2012 Rapportering 2012-Q1 1 / 30 Inhoudsopgave CIJFERS SELOR 01/01/2012-30/04/2012... 3 REKRUTERING... 3 1.334 vacatures in de eerste 4 maanden van 2012:

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 INFORMATIEBERICHT Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) toeristisch ambtenaar - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur -

Nadere informatie

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie, EXAMENREGLEMENT 1 Selectieprocedure voor contractuele werving en op termijn mogelijks statutaire benoeming via 0. Ter situering een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,. Dit selectiereglement

Nadere informatie

Examenprogramma Begeleider Verblijf

Examenprogramma Begeleider Verblijf Examenprogramma Begeleider Verblijf De Vereniging Ons Tehuis gaat over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functie begeleider verblijf. 1 WIE KAN DEELNEMEN? Je bent minstens 18 jaar Je kan

Nadere informatie

Ben jij de nieuwe. Onderstationschef reizigers

Ben jij de nieuwe. Onderstationschef reizigers Ben jij de nieuwe Onderstationschef reizigers Voor NMBS? 1. Functieomschrijving Als onderstationschef reizigers speel je een essentiële rol bij de Belgische Spoorwegen. Je zorgt voor het belangrijkste

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK 1 VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK OVER HET Afstemmen van vraag en aanbod Wichelen 20 maart 2015 INLEIDING Het belang van vrijwilligers De kost van vergrijzing Een hard debat trekt aan Slimme modellen

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

S e l e c t i e b u r e a u va n d e f e d e r a l e o v e r h e i d

S e l e c t i e b u r e a u va n d e f e d e r a l e o v e r h e i d S e l e c t i e b u r e a u va n d e f e d e r a l e o v e r h e i d s e l o r, s e l e c t i e b u r e a u va n d e f e d e r a l e o v e r h e i d Missie Selor is verantwoordelijk voor: het uitvoeren

Nadere informatie

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten.

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten. Vacature Functie: Verkorte selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Om de afwezigheid van één van onze begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang op te vangen, werft

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Centrale administratie SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Kind en Gezin wil op korte termijn 1 betrekking van medewerker (C1), functie

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER. Het stadsbestuur en het OCMW Ninove leggen een wervingsreserve aan van administratieve medewerkers, niveau C1 C3.

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER. Het stadsbestuur en het OCMW Ninove leggen een wervingsreserve aan van administratieve medewerkers, niveau C1 C3. STAD NINOVE OCMW NINOVE PERSONEELSDIENST Tel stad Ninove: 054 31 33 04 054 31 32 53 Tel OCMW Ninove: 054 51 53 77 VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Het stadsbestuur en het OCMW Ninove leggen een wervingsreserve

Nadere informatie

Diversiteitsplan van het Federaal Wetenschapsbeleid

Diversiteitsplan van het Federaal Wetenschapsbeleid Diversiteitsplan van het Federaal Wetenschapsbeleid Poging tot definitie Diversiteit is het respecteren van verschillende gedragingen, waarden, cultuurkaders, levensstijlen, competenties en ervaringen

Nadere informatie

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Met de ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aantrekken voor vacatures. Daarom is

Nadere informatie

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-31/12/2012. Rapportering 2012 1 / 63

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-31/12/2012. Rapportering 2012 1 / 63 Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-31/12/2012 Rapportering 2012 1 / 63 Inhoudsopgave CIJFERS SELOR 01/01/2012-31/12/2012... 3 REKRUTERING... 3 5.852 vacatures in 2012: een stijging met 24% tov

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3)

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) INFORMATIEBROCHURE Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) De raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

RAPPORTERING 2015 CIJFERS SELOR 01/01/2015 30/06/2015. Rapportering 2015 Januari - Juni 1 / 37

RAPPORTERING 2015 CIJFERS SELOR 01/01/2015 30/06/2015. Rapportering 2015 Januari - Juni 1 / 37 RAPPORTERING 2015 CIJFERS SELOR 01/01/2015 30/06/2015 Rapportering 2015 Januari - Juni 1 / 37 INHOUD REKRUTERING... 3 1.317 vacatures in de eerste zes maanden 2015: een daling met 48% t.o.v. 2014... 3

Nadere informatie

FAQ Bevorderingen naar niveau A1 3de reeks : Vergelijkende selectie- intern

FAQ Bevorderingen naar niveau A1 3de reeks : Vergelijkende selectie- intern FAQ Bevorderingen naar niveau A1 3de reeks : Vergelijkende selectie- intern 1) Deelnemingsvoorwaarden : wie mag deelnemen aan de derde reeks van de proeven? De kandidaten moeten uitdrukkelijk ten laatste

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a Het OCMW en de gemeente Tremelo gaan over tot de aanwerving van een (m/v) stafmedewerker/jurist - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie