Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen"

Transcriptie

1 P R A K T I J K G I D S Fiscale knipperlichten voor de bouwsector Praktische tips en informatie SBB Partner voor bedrijvige mensen

2 Met SBB Online is mijn accountant 24 uur per dag met één muisklik beschikbaar. Marc, zaakvoerder Wij stellen ons IT-netwerk en onze programma s ter beschikking van onze klanten. Via een beveiligde internetverbinding kan u op elk tijdstip rapporten en documenten raadplegen, uw boekhouding voeren, facturen maken, uw budgetten en resultaten opvolgen,... In overleg en op maat van uw specifieke behoeften. Info: tel. 070/ SBB Partner voor bedrijvige mensen

3 Inhoud blz. Voorwoord 2 1. Met welke BTW-tarieven moet een bouwheer 3 rekening houden als hij bouwt of renoveert? 2. De bouwaangifte: enkele aandachtspunten Wie mag gratis meehelpen bij de oprichting 5 van een nieuwbouw? 4. Verkoop van een onroerend goed met BTW Werken met een niet-geregistreerd aannemer? Architecten en de toepassing van 14 de BTW-wetgeving. 7. Facturatie volgens de regels van de kunst Belastingvermindering voor 17 energiebesparende investeringen. 9. De rechtstreekse vordering van de onderaannemer. 19 Lijst van SBB-kantoren 21 1

4 Voorwoord Geachte bouwprofessional, De 250 medewerkers van SBB Accountants & Adviseurs werken elke dag met de belastingen. Doordat heel wat van onze klanten actief zijn in de bouwsector, hebben wij bovendien een goed zicht op de specifieke aandachtspunten voor deze sector. De fiscale vragen die de professionals uit de bouwsector - architecten, landmeters, aannemers, afwerkbedrijven - ons stellen, blijken nogal eens over dezelfde knelpunten te gaan. Dit heeft er ons toe aangezet om in dit zakboekje enkele belangrijke fiscale aandachtspunten voor uw sector in vraagen antwoordvorm op een rij te zetten. U vindt op de volgende bladzijden niet alleen de maatregelen uitgelegd die specifiek op uw bedrijf of activiteit van toepassing zijn. Ook aan enkele vragen die u ongetwijfeld wel eens van uw klant-bouwheer te horen krijgt, besteden wij de nodige aandacht. Wij hopen alvast dat deze beknopte gids u de weg kan wijzen door het fiscale landschap, en zijn ter beschikking voor alle bijkomende informatie die u zou wensen. Onze medewerkers verwelkomen u graag in onze kantoren. U vindt de adressen achteraan deze gids. Wij wensen u alvast een aangename en leerrijke lectuur. Met vriendelijke groet, Herman Vidts Bestuurder-Directeur SBB Accountants & Adviseurs 2

5 1. Met welke BTW-tarieven moet een bouwheer rekening houden als hij bouwt of renoveert? Principe: 21% Op de werken die te maken hebben met de bouw van een nieuwe woning (de zogenaamde werken in onroerende staat) betaalt de bouwheer in principe 21% BTW. Werken in onroerende staat omvatten niet alleen de prestaties van de aannemers, maar ook de door hen gebruikte bouwmaterialen. Uitzondering: 6% Als er werken uitgevoerd worden met het oog op de renovatie, de verbetering, de omvorming, de herstelling of het onderhoud van een woning, kan onder bepaalde voorwaarden het verlaagd BTW-tarief van 6% ingeroepen worden. Wat zijn de voorwaarden om van het 6% tarief te kunnen genieten? de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer het moet gaan om de renovatie, de verbetering, de omvorming, de herstelling of het onderhoud (niet reiniging) van een woning; de woning moet na de werken hoofdzakelijk aangewend worden als privé-woning; de woning moet ten minste vijf jaar in gebruik zijn op het moment dat de eerste BTW opeisbaar wordt, dit is in principe bij betaling van een eerste voorschot of bij ontvangst van een eerste factuur; de factuur moet duidelijk vermelden waarom het verlaagd tarief van 6% geldt (gebaseerd op het attest dat de bouwheer opmaakt). Let op: indien de bouwheer zelf de handen uit de mouwen steekt of beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer, kan hij NIET genieten van het 6%-tarief. Al de materiaalaankopen zijn dan aan 21%. Hoe lang blijft de 6% maatregel nog gelden? Deze maatregel, die normaal afliep eind 2005, werd intussen verlengd tot en met 31 december

6 2. De bouwaangifte: enkele aandachtspunten Wat is een bouwaangifte? Bij een nieuwe woning dient de eigenaar binnen de drie maanden volgend op de datum van de betekening van het kadastraal inkomen een zogenaamde bouwaangifte in bij de fiscus. Dit gebeurt bij het BTW-controlekantoor bevoegd voor de regio waar de woning gelegen is. Deze bouwaangifte is een samenvatting van: de facturen van aannemers en van bouwmaterialen; bonnetjes van de kleinere aankopen voor de nieuwbouw; documenten die opgemaakt zijn bij eventuele aankopen bij niet-btw-plichtigen (bv. bij aankoop van tweedehands bakstenen); schriftelijke verklaringen van derden die kosteloos hebben meegewerkt aan de nieuwbouw; de werken die de eigenaar zelf heeft uitgevoerd. Wanneer is er een BTW-herziening mogelijk? De totale waarde van de nieuwbouw die de belastingcontroleur in de bouwaangifte vindt, vergelijkt hij met de zgn. normale oprichtingsprijs van de woning. Om die vast te stellen, gaat hij uit van vaste eenheidsprijzen die gekoppeld worden aan de oppervlakte van welbepaalde delen van de woning. De prijzen die de overheid hanteert, zijn gemiddelde prijzen voor een bepaalde regio. Als de waarde die de bouwheer heeft opgegeven lager uitkomt dan de normale waarde berekend door de fiscus, kan hij een bijkomende heffing van BTW verwachten op het verschil tussen beide, eventueel verhoogd met een boete. Een voorbeeld: Als het totaalbedrag excl. BTW van alle facturen en stukken m.b.t. de nieuwbouw EUR lager ligt dan de normale oprichtingsprijs mag de eigenaar zich aan een herziening verwachten van EUR x 21% of EUR. Let op: als dit tekort lager ligt dan 1/8 ste van het totale factuurbedrag houdt het hier bij op en betaalt de bouwheer geen boete. Is het verschil groter dan 1/8 ste dan betaalt de eigenaar bovenop de BTW op het verschil ook nog een boete die varieert tussen 10% en 35% van de verschuldigde BTW. 4

7 3. Wie mag gratis meehelpen bij de oprichting van een nieuwbouw? Het gebeurt dat handige familieleden of anderen wel een handje willen toesteken bij de bouwwerken. Waar moet de bouwheer op letten om hiermee niet in de problemen te komen? Wat is het principe? In principe hanteert de BTW geen verwantschapsgraad. Gratis hulp van vrienden en kennissen kan dus ook. De graad van verwantschap wordt echter gesteld in de wet op de bouwwerken (max. 4de graad) en in de wet op de beteugeling van het sluikwerk (max. 2de graad). Indien de bouwheer zelf de handen uit de mouwen steekt om zijn huis te bouwen, kan hij dus best alleen beroep doen op de hulp van bloed- en aanverwanten tot de tweede graad : ouders broers en zussen schoonbroers en schoonzussen grootouders kinderen en kleinkinderen (en hun eventuele echtgeno(o)t(e)). Gaat het om een sociale woning, dan wordt hulp tot en met de vierde graad aanvaard. Concreet mogen dan ook neven/nichten en ooms en tantes gratis meehelpen. Let extra op als de bouwheer gratis hulp inroept van een werkzoekend familielid. Een werkzoekende krijgt een uitkering omdat hij, onafhankelijk van zijn wil, geen job en dus ook geen loon heeft. Elke activiteit verricht door een werkzoekende voor een derde wordt geacht voor hem een materiaal voordeel in te houden en brengt zijn werkloosheidsvergoeding in het gedrang. Ook als degene die gratis hulp aanbiedt, dit soort werk als zelfstandige of zaakvoerder van een vennootschap uitvoert, moet u opletten (vooral voor diegene die het werk effectief verricht). Bijv: vader is zelfstandig metser en helpt gratis zijn zoon om deze laatste zijn nieuw huis te bouwen 5

8 Mag iemand die BTW-plichtig is zonder problemen zijn eigen woning bouwen? BTW-belastingplichtigen die zelf de handen uit de mouwen willen steken, moeten nagaan in hoeverre ze gehouden zijn BTW af te dragen op de werken in onroerende staat die door hen zelf worden uitgevoerd. Als die werken een gewone geregelde werkzaamheid van de betrokkene uitmaken, dan zal hij daarop BTW moeten afdragen. Is dat niet zo, dan geldt die verplichting niet. Gaat het om een vennootschap, dan is er in elk geval BTW verschuldigd, ongeacht de eigenlijke werkzaamheid van de vennootschap. Als er BTW verschuldigd is, dan wordt die berekend op alle uitgaven die voor het werk gedaan zijn (materialen, loonkost personeel, ). Een voorbeeld om één en ander te verduidelijken: een aannemer van ruwbouwwerken die zijn eigen woning zet, zal op de uitgaven die hij hiervoor gemaakt heeft BTW moeten afdragen (enkel voor de ruwbouwwerken, niet voor de andere werken). Een bakker of slager die hetzelfde doet, zal hiertoe niet verplicht zijn, tenzij hij zijn beroep in vennootschapsvorm uitoefent. 6

9 4. Verkoop van een onroerend goed met BTW In principe zijn op de verkoop van een onroerend goed registratierechten verschuldigd. Onder bepaalde voorwaarden echter kan een onroerend goed verkocht worden met toepassing van BTW. Hoe lang kan een onroerend goed of daarmee verbonden zakelijk recht verkocht worden met BTW? Indien onroerende goederen of daarmee verbonden zakelijke rechten (opstal, vruchtgebruik, ) verkocht worden ten bezwarende titel, dient de eigenaar na te gaan of de nieuwheidsperiode van het onroerend goed nog niet verstreken is. Zolang deze periode nog niet is verstreken, kan er verkocht worden met toepassing van 21% BTW mits het lichten van een optie indien men geen professionele verkoper is, ook wel beroepsoprichter genoemd. Deze laatste heeft immers geen keuzemogelijkheid en zal tijdens de nieuwheidsperiode van het gebouw steeds moeten verkopen met BTW. Hoe lang duurt de nieuwheidsperiode? De nieuwheidsperiode wordt als volgt bepaald: een gebouw is nieuw tot 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het voor het eerst in gebruik genomen werd. Een voorbeeld kan dit wellicht duidelijk maken. Een woning die in 2005 werd opgericht, wordt door de familie Janssens in gebruik genomen op 25 april Dit betekent dat het gebouw kan verkocht worden met BTW tot 31 december Wanneer begint de nieuwheidsperiode te lopen voor kijkwoningen? De nieuwheidsperiode van een kijkwoning of een kijkappartement dat enkel maar wordt aangewend om kandidaat-kopers rond te leiden en te informeren, begint niet te lopen. Dit zal enkel maar gebeuren indien de kijkwoning effectief bewoond wordt. 7

10 Kan een oud gebouw na de nodige renovatiewerken verkocht worden met BTW? Indien aan een oude woning zodanige verbouwingen, renovatie, restauratiewerken, enz. worden uitgevoerd dat de woning een zodanige vervorming ondergaat dat zijn structuur en eigenschappen gewijzigd zijn, ev. zelfs zijn bestemming, dan spreekt men van vernieuwbouw waardoor een verkoop met toepassing van BTW weer mogelijk wordt. De verbouwingswerken verlenen aan het gebouw de kenmerken van een nieuw opgericht gebouw. In eerste instantie heeft de omvang van de kosten van de werken geen invloed. Een verhoging van het kadastraal inkomen wordt wel vereist en m.b.v. plannen e.d. dient de belangrijkheid van de werken aangetoond te worden. Indien door de verbouwingen een oud en een nieuw gedeelte ontstaat, kunnen beide delen vervreemd worden met BTW. Voorbeeld: De omvorming van een oud herenhuis met beschermde gevel tot een appartementsgebouw, kan bestempeld worden als vernieuwbouw. Het vernieuwen van het dak van de woning of het installeren van een centrale verwarming of een badkamer wordt niet beschouwd als vernieuwbouw ook al geeft dat aanleiding tot een aanpassing van uw kadastraal inkomen en/of extreem hoge uitgaven. Het gaat in deze voorbeelden om werken die het gebouw in stand moeten houden of het comfort moeten verbeteren. Mocht er enige twijfel rijzen omtrent de vraag of verbouwingswerken die een belangrijke wijziging aan het gebouw teweegbrengen als vernieuwbouw kunnen bestempeld worden of niet, hanteert de Administratie de volgende stelregel: de kostprijs, excl. BTW, van de uitgevoerde werken moet 60% of meer bedragen van de verkoopwaarde van het vernieuwde gebouw, grond niet meegerekend, op het tijdstip van de voltooiing van de werken (besl. E.T , 20 februari en 29 april 1976). KP (excl. BTW) >= 60% verkoopwaarde vernieuwd gebouw (excl. grond) 8

11 Welke administratieve formaliteiten moeten vervuld worden bij verkoop met BTW? Indien de eigenaar van een onroerend goed zijn pand wenst te verkopen met BTW, moet dit uitdrukkelijk in de compromis opgenomen worden. Bovendien moet de verkoper het bevoegde BTW-controlekantoor 1 voorafgaandelijk op de hoogte brengen. Dit gebeurt door indiening van het formulier 104/1. Naar aanleiding van de verkoop moet tevens een regelmatige verkoopfactuur opgemaakt worden en moet de verkoper een aangifte indienen, met name formulier 104/5. Dit formulier moet ingediend worden binnen de maand volgend op de volledige betaling van de verkoopprijs. Binnen deze termijn moet ook de verschuldigde BTW overgemaakt worden aan de Belgische Staat. 1 Het controlekantoor dat bevoegd is voor de regio waar het onroerend goed gelegen is, zal gecontacteerd moeten worden. 9

12 5. Werken met een niet-geregistreerd aannemer? De regeling op het werken met een niet-geregistreerde aannemer is sedert haar invoering in 1978 het sleutelmoment in de strijd van de Belgische Staat tegen de koppelbaaspraktijken. Het systeem voorziet in een soort waarborg voor de betaling van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen van diverse aannemers die op de Belgische markt van onroerende goederen aanwezig zijn. Registratie als aannemer is geen wettelijke verplichting, maar de gevolgen van het ontbreken ervan zijn van die aard dat registratie een feitelijke noodzaak zal zijn. Wat zijn de praktische gevolgen bij het aanstellen van een niet-geregistreerd aannemer? Wie beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer voor het uitvoeren van werken in onroerende staat, moet zich bewust zijn van volgende gevolgen : 1.hoofdelijke aansprakelijkheid 2 voor de fiscale en sociale schulden; 2.inhouding van een bepaald bedrag voor de fiscus en de R.S.Z.; 3.meldingsplicht aan de R.S.Z. (is ook van toepassing bij geregistreerde aannemers: de zogenaamde werkmelding) Op wie is deze regeling van toepassing: de opdrachtgever (belangrijk: de natuurlijke persoon die handelt voor privé-doeleinden wordt hier niet bedoeld); de aannemer : hij die werken gaat uitvoeren of laat uitvoeren voor de opdrachtgever; onderaannemer : hij die werken geheel of gedeeltelijk gaat uitvoeren in opdracht van de aannemer (doet hij op zijn beurt beroep op een onderaannemer, wordt hij gedefinieerd als aannemer in die relatie). Waarop heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en de sociale schulden betrekking? De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt in hoofde van de opdrachtgever/aannemer die beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer/onderaannemer voor de nog openstaande 2 Hoofdelijke aansprakelijkheid: dit houdt in dat wanneer de eigenlijke schuldenaar zijn schulden niet kan betalen t.o.v. de RSZ of het Ministerie van Financiën, deze twee schuldeisers kunnen aankloppen bij de medecontractant van de niet 10

13 sociale en fiscale schulden (incl. verhogingen, intresten en kosten) die dateren van voor en tijdens het uitvoeren van de werken. De niet-registratie wordt beoordeeld op het moment van het afsluiten van het contract. De aansprakelijkheid heeft betrekking op 85% van de prijs excl. BTW van de totale werken: 50 % heeft betrekking op de schulden t.o.v. de RSZ, 35 % heeft betrekking op de schulden t.o.v. de fiscus. In hoofde van de aannemer die beroep doet op een onderaannemer voor onroerende werken die vallen onder het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124), vindt er een verzwaring plaats van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Iedere aannemer en onderaannemer wordt hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale en fiscale schulden van elke na hem komende niet-geregistreerde onderaannemer (dus niet enkel beperkt tot de medecontractant). Dit wordt ook wel eens ketenaansprakelijkheid genoemd. Welke bedragen moeten ingehouden worden naar aanleiding van de inhoudingsplicht? In de relatie opdrachtgever-aannemer, moet de opdrachtgever een inhouding doen van 30 %, nl. 15 % voor de fiscus en 15 % voor de R.S.Z, bij niet-registratie van de aannemer op het moment van de betaling. De ingehouden bedragen moeten vervolgens doorgestort worden naar de betrokken diensten. Voorbeeld: Een bedrijf doet beroep op de diensten van een niet geregistreerde aannemer voor het bouwen van een fietsenstalling voor de prijs van EUR; excl. BTW. Indien op het moment van de betaling de aannemer nog steeds niet geregistreerd is, zal het bedrijf 450 EUR moeten inhouden, 225 EUR voor de RSZ en 225 EUR voor de fiscus. In de relatie aannemer-onderaannemer geldt dezelfde inhoudingsverplichting van 30%. Indien het echter gaat om werkzaamheden die bedoeld zijn in PC 124, dient de aannemer 50 % in te houden op het te betalen bedrag, nl. 15 % voor de fiscus en 35 % voor de R.S.Z. en dit wanneer de onderaannemer niet geregistreerd is en/of sociale schulden heeft. Dus is de onderaannemer geregistreerd en heeft hij geen sociale schulden, dan dient de inhouding niet te gebeuren. 11

14 Wat houdt de zogenaamde meldingsplicht in? De aannemer waarop de opdrachtgever een beroep doet, moet per aangetekend schrijven aan de R.S.Z. informatie doorgeven omtrent : - de raming van de belangrijkheid van de werken die vallen onder het paritair comité van het bouwbedrijf; - de identificatie van de opdrachtgever en alle onderaannemers (onderaannemers moeten bij onderaanneming de aannemer schriftelijk op de hoogte brengen). Dit dient te geschieden VOOR de aanvang van de werken of VOOR de tussenkomst van andere onderaannemers. Het speciaal daarvoor ontwikkeld formulier dient aangevraagd te worden bij de RSZ, dienst art. 30bis te Brussel. Vervolgens krijgt de aannemer een identificatienummer dat moet meegedeeld worden aan de opdrachtgever die het nummer moet vermelden in de briefwisseling m.b.t. de uitvoering van de werken. Deze verplichting geldt niet indien het werken betreft die niet vallen onder het paritair comité voor het bouwbedrijf. Evenmin indien een bedrag van EUR niet overschreden wordt en men geen beroep heeft gedaan op een onderaannemer. Bijvoorbeeld Een herstelling aan een woning die valt onder het PC 124, bedraagt EUR (excl. B.T.W.). Voor de uitvoering van het werk deed de aannemer beroep op een onderaannemer wegens te veel werk. De aannemer heeft de plicht dit te melden aan de R.S.Z.. Zou hij het werk zelf uitgevoerd hebben, dan rustte op hem geen meldingsplicht. Wat zijn de gevolgen voor een particulier indien hij beroep doet op de diensten van een niet-geregistreerde aannemer? De gevolgen bij de aanstelling van een niet-geregistreerde aannemer in hoofde van een particulier zijn eerder beperkt. Toch kan zijn keuze belangrijke financiële gevolgen hebben op het vlak van enkele fiscale gunstmaatregelen, die hij niet kan genieten. 12

15 Bij uitvoering van werken in onroerende staat aan een woning van vijf jaar of ouder kan het verlaagd BTW-tarief van 6% genoten worden. Eén van de voorwaarden is echter dat de werken uitgevoerd moeten worden door een geregistreerd aannemer. Dus kiezen voor een niet-geregistreerd aannemer houdt een meerkost in van 15% op de totale kostprijs. De particulier die kiest voor een niet-geregistreerde aannemer kan evenmin genieten van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen (zie verder). 13

16 6. Architecten en de toepassing van de BTW-wetgeving Zijn architecten BTW-belastingplichtigen? Architecten stellen handelingen die bedoeld zijn in het wetboek BTW. Indien zij op regelmatige en zelfstandige basis deze handelingen stellen, worden zij bestempeld als BTW-belastingplichtigen met alle gevolgen van dien. Is een architect-stagiair een BTW-belastingplichtige? Indien de architect-stagiair enkel prestaties levert in opdracht van zijn stagemeester, dient hij zich niet te registreren als BTWbelastingplichtige. Uiteraard, indien hij er op staat kan hij zijn registratie als BTW-belastingplichtige altijd vorderen. Indien de betrokken stagiair eveneens op zelfstandige basis belastbare handelingen stelt, bijvoorbeeld plannen tekenen voor het uitvoeren van kleine verbouwingswerken, zal hij voor het geheel van zijn activiteiten als een BTW-belastingplichtige aangemerkt worden. Kan de architect een verlaagd tarief toepassen indien het gaat om woningen ouder dan 5 of 15 jaar? Het verlaagd tarief voor woningen ouder dan 5 of 15 jaar kan enkel ingeroepen worden voor werken in onroerende staat die de omvorming, de renovatie, de rehabilitatie, de verbetering, de herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging voor ogen hebben. Gezien de intellectuele diensten van architecten niet onder deze categorie van werken vallen, kunnen zij geen aanspraak maken op het verlaagd tarief van 6%. Op de diensten van een architect is dus steeds het BTW-tarief van 21% van toepassing. Wanneer moet een architect de verschuldigde BTW overmaken aan de BTW-administratie? Voor de diensten die een architect binnen het kader van zijn normale beroepswerkzaamheden presteert, is de BTW opeisbaar naarmate het ereloon geïncasseerd wordt. Deze afwijking op de normale regels van opeisbaarheid van de BTW is enkel van toepassing indien de architect zijn beroep uitoefent als natuurlijk persoon of binnen een maatschap. 14

17 7. Facturatie volgens de regels van de kunst Wanneer moet een factuur uitgereikt worden? Indien een BTW-belastingplichtige belastbare handelingen stelt voor een BTW-belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon, dan moet hij een factuur opmaken. Dit geldt niet voor de leveringen of de diensten verricht in opdracht van een particulier, tenzij het gaat om de levering van een gebouw of om het verlenen van een zakelijk recht op een gebouw of om het uitvoeren van een werk in onroerende staat. Welke vermeldingen moeten op de factuur opgenomen worden? Bij de opmaak van een factuur moet de belastingplichtige erop toezien dat volgende gegevens op de factuur terug te vinden zijn: - de datum van uitreiking; - een opeenvolgend nummer in één of meerdere reeksen waardoor de factuur éénduidig wordt geïdentificeerd en waaronder de factuur wordt ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen; - de naam, het adres, het BTW-nummer van de leverancier of dienstverrichter; - de naam, het adres, het BTW-nummer van de klant (indien het om een klant gaat gevestigd buiten België, dient het BTW-nummer enkel vermeld te worden indien het gaat om een intracommunautaire levering, driehoeksverkeer of een dienst waarbij er een verlegging van heffing is naar de medecontractant 3 ); - een omschrijving van de geleverde goederen of de gepresteerde diensten (bij werken m.b.t. een onroerend goed is het belangrijk de ligging ervan aan te geven); - de hoeveelheid geleverde goederen of de omvang van de verrichte diensten; - de datum waarop de handeling heeft plaatsgehad of de prijs geheel of gedeeltelijk is geïncasseerd (niet nodig indien deze niet verschilt van de datum van uitreiking van de factuur); - de maatstaf van heffing voor elk BTW-tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs excl. BTW en de eventuele vooruitbetalingskortingen, prijskortingen en rabatten indien die niet in de eenheidsprijs zijn inbegrepen; 3 Bij toepassing van art. 21, 3, 2, b), 3 bis, 3 ter, 4 bis, 4 ter en 8 WBTW 15

18 - het toe te passen BTW-tarief; - het totaalbedrag aan BTW uitgedrukt in de nationale munteenheid van de lidstaat waar de goederen worden geleverd of diensten worden verricht; - in het geval er een vrijstelling of verleggingsregeling van toepassing is, dient de verwijzing naar het betreffende artikel (Europees of nationaal) opgenomen te worden (bijv. art. 39bis, 1 WBTW) (komt in de plaats van de vermelding van de tarieven en van het totaalbedrag van de verschuldigde belasting); - indien de factuur betrekking heeft op een levering of een dienstverstrekking waarvoor reeds voorheen facturen werden opgemaakt, dient een verwijzing naar deze facturen opgenomen te worden. Hoe als architect de betaling van BTW uitstellen? Indien de architect de betaling van de verschuldigde BTW kan en wil uitstellen tot op het moment van betaling van zijn ereloon, moet hij volgende vermelding opnemen: BTW niet aftrekbaar. Aftrek eventueel uit te oefenen aan de hand van het ontvangstbewijs voorgeschreven door het ministerieel besluit van 28 september 1992 of aan de hand van de ereloonnota die u, voorzien van een kwijting, zal worden uitgereikt na betaling van het ereloon. Om de betaling van hun ereloon te verkrijgen, reiken architecten aan hun cliënten soms een nota uit. Indien de ereloonnota alle elementen van een factuur bevat, kan deze nota ook gelden als factuur. Wel moet de uitreiker van de nota in dat geval erop toezien dat de vermelding voor uitstel van de aftrek, zoals in de vorige paragraaf aangehaald, wordt aangebracht om te vermijden dat BTW moet afgedragen worden op het moment van de uitreiking van de nota. 16

19 8. Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen De overheid heeft met het oog op het stimuleren van energiebesparende aankopen een belastingvermindering voorzien inzake directe belastingen. Hieronder geven wij een stand van zaken voor de belastingaangifte m.b.t. de inkomsten van 2005 (aanslagjaar 2006) en 2006 (aanslagjaar 2007). Wie kan de belastingvermindering genieten? Naast de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder en de vruchtgebruiker van een woning, kunnen ook de huurders de belastingvermindering genieten. Welk bedrag komt voor belastingvermindering in aanmerking? De belastingvermindering bedraagt 40% van de werkelijk gedane uitgaven met een maximum per jaar en per woning. Dit maximumbedrag bedraagt, ingeval van bouw of verwerving in nieuwe staat van een woning, 620 EUR (geïndexeerd) voor het aanslagjaar Bij gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de woning gaat het om een geïndexeerd bedrag van 750 EUR. Voor het aanslagjaar 2007 bedraagt het geïndexeerde maximumbedrag EUR zonder onderscheid tussen een nieuwe of een bestaande woning. Let op: Indien een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering omgedeeld. Gaat het om een eigen woning dan gebeurt de omdeling in functie van het aandeel van elk van de echtgenoten in het KI. Bij een gehuurde woning wordt de omdeling bepaald door een breuk met als teller het belastbaar inkomen van de echtgeno(o)t(e) en als noemer de belastbare inkomsten van beide echtgenoten. 17

20 Welke werken komen voor de vermindering in aanmerking? Volgende werkzaamheden komen voor de belastingvermindering in aanmerking: - uitgaven voor de vervanging van oude stookketels (het moet wel gaan om volgende types: condenserende ketel, stookketel op hout, installatie met waterpomp, installatie met een systeem van microwarmtekrachtkoppeling en vanaf aanslagjaar 2007 ook lage temperatuurketels) (vanaf aanslagjaar 2007 komt ook het onderhoud van een stookketel voor aftrek in aanmerking); - uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie; - uitgaven voor de installatie van zonnecelpercelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; - uitgaven voor de plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking; - uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing; - uitgaven voor de isolatie van daken; - uitgaven voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdinschakeling; - uitgaven voor een energie-audit van de woning. Welke formele vormvoorwaarden moeten vervuld worden? De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer die een factuur opmaakt met de nodige vermeldingen (of bijlage bij de factuur, wat aangewezen is, gezien er in het algemeen vele specifieke vermeldingen en verklaringen zijn). De energie-audit moet uitgevoerd worden door een erkende auditor. 18

21 9. De rechtstreekse vordering van de onderaannemer Wat is de rechtstreekse vordering van de onderaannemer? Wanneer een hoofdaannemer een onderaannemer niet op tijd betaalt, dan kan de onderaannemer rechtstreeks betaling vorderen bij de bouwheer voor het gedeelte dat laatstgenoemde verschuldigd is aan de hoofdaannemer op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Wie beschikt over de rechtstreekse vordering? Metselaars, timmerlui, arbeiders, en onderaannemers die tewerkgesteld zijn bij de bouw van een gebouw of andere werken in het kader van een aanneming. Leveranciers van bouwmaterialen kunnen geen beroep doen op de rechtstreekse vordering. Hoe wordt de rechtstreekse vordering ingesteld? De rechtstreekse vordering is aan geen enkele vormvereiste onderworpen : de vordering kan ingesteld worden met een gewone brief. Om redenen van bewijsvoering is het aangeraden om toch een aangetekende brief te gebruiken. Wat zijn de voorwaarden om de rechtstreekse vordering in te stellen? De onderaannemer kan de rechtstreekse vordering instellen wanneer de hoofdaannemer een factuur ten onrechte en ondanks een ingebrekestelling niet betaalt. Het is niet vereist dat de onbetaalde vordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer en van de hoofdaannemer op de bouwheer op hetzelfde aannemingscontract betrekking hebben. Merk op dat de hoofdaannemer in de overeenkomst met de onderaannemer niet mag verbieden dat de onderaannemer de rechtstreekse vordering zou instellen. 19

22 Wat zijn de gevolgen van de rechtstreekse vordering? Vanaf het moment dat de onderaannemer zijn rechtstreekse vordering instelt, mag de bouwheer niet meer betalen aan de hoofdaannemer vooraleer hij de onderaannemer betaald heeft. De bouwheer kan tegen de vordering van de onderaannemer wel nog een aantal zaken irnoepen die voortvloeien uit het aannemingscontract dat werd afgesloten tussen bouwheer en hoofdaannemer, zodat hij ook de onderaannemer niet (volledig) moet betalen. Het gaat dan over zgn. excepties als: - kortingen bedongen wegens vertraging in het werk (zelfs wanneer de onderaannemer zijn werk op tijd heeft uitgevoerd) - exceptie van niet-uitvoering door de hoofdaannemer wegens tekortkomingen door de hoofdaannemer in de uitvoering van het werk. Wat indien de hoofdaannemer failliet is gegaan of in vereffening gesteld? Het Hof van Cassatie heeft beslist dat de onderaannemer geen rechtstreekse vordering meer kan instellen na het faillissement of de vereffening van de hoofdaannemer. Dit is redelijk vervelend, aangezien het net op dat ogenblik is dat de onderaannemer een rechtstreekse vordering zou kunnen gebruiken. Het is dus zaak om als onderaannemer op zijn hoede te zijn en op tijd de rechtstreekse vordering in te stellen. Bent u toch te laat, en is de hoofdaannemer al failliet verklaard, dan beschikt de onderaannemer wel nog over een voorrecht (art. 20,12 Hypotheekwet), dat hij moet inroepen in zijn aangifte van schuldvordering. Auteurs: Katrien Walraeven, fiscaal en juridisch adviseur SBB Felix Vanden Heede, fiscaal en juridisch adviseur SBB V.U.: Herman Vidts, Vuurkruisenlaan 2, 3000 Leuven. De auteurs en de uitgever streven naar de betrouwbaarheid van de informatie opgenomen in deze uitgave, waarvoor ze evenwel niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Deze brochure werd samengesteld op basis van de gegevens gekend in mei

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen Bruno Coulembier SBB Kortrijk Verloop van de sessie Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen De fiscus, een octopus Fiscale verplichtingen voor

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever. Mr. Mark Fransen Advocaat mark.fransen@monardlaw.be Op wie is de nieuwe regeling

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

Fiscale en juridische knipperlichten 2014

Fiscale en juridische knipperlichten 2014 Fiscale en juridische knipperlichten 2014 Bouwsector Wat vindt u in deze gids? 1. Btw in de bouwsector p.4 Welke btw-tarieven voor nieuwbouw of renovatie? 4 Aandachtspunten voor uw bouwaangifte 7 Wie mag

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

DE VERLAAGDE BTW-TARIEVEN IN DE BOUW IN 2009

DE VERLAAGDE BTW-TARIEVEN IN DE BOUW IN 2009 DE VERLAAGDE BTW-TARIEVEN IN DE BOUW IN 2009 In het kader van het herstelplan werd de bouwsector aangemerkt als een sector die zeer gevoelig is voor schommelingen die voelbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel MEDEDELING Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor

Nadere informatie

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008 HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER Infosessie VVSG- juni 2008 DEFERM Jacques Adviseur PRINCEN Patrick Adviseur Inhoud van deze uiteenzetting I. Waarom

Nadere informatie

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten HAIO arts in opleiding Fiscale aandachtspunten Hoeveel belastingen betalen? Belastingen? Beroepskosten Art. 49 WIB: beroepskosten zijn aftrekbaar indien: 1. gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 19/07/2010 Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 Valt er fiscaal nog iets te rapen als je energiebesparende uitgaven laat uitvoeren aan de woning in 2010? Welke uitgaven geven nog

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Dit kan je eenvoudig doen door aan ons kantoor een berichtje te sturen. Dank voor de medewerking.

Dit kan je eenvoudig doen door aan ons kantoor een berichtje te sturen. Dank voor de medewerking. HOOFT-JANSSEN-CLARIE & Partners Nieuwsbrief actualiteit Editie 22 jaargang 7 Afgifte kantoor: BRUGGE 1 2 e Afdeling Stationsplein 7 Driemaandelijks Uitgiftedatum: 30/04/2000 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR

BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR JUNI 2011 BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR Uitwerking en verdere informatie: KMO PARTNERS BVBA KMO SERVICE CENTRUM BVBA Wellekensstraat 45, 9300 Aalst Tel.: 053/73 08 41 Fax: 053/80

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 ECOWONE_DO_11001.book Page 5 Thursday, June 16, 2011 11:14 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 1. Voorwaarden 11 1.1. Kredietnemer 11 1.2. Kredietgever 13 1.3. Type lening

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2015 F.13.0009.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0009.N AGRIMAS nv, met zetel te 8600 Diksmuide, Zwarte Dreef 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Een vennootschap oprichten?

Een vennootschap oprichten? VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een vennootschap oprichten? ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN? WAT IS EEN VENNOOTSCHAP? Een vennootschap wordt

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

1.1. Verplichting tot facturatie... 1 1.2. Uiterste factuurdatum... 3. 2. Wat moet u als aannemer vermelden op uw factuur?... 5

1.1. Verplichting tot facturatie... 1 1.2. Uiterste factuurdatum... 3. 2. Wat moet u als aannemer vermelden op uw factuur?... 5 Inhoudstafel 1. Wanneer moet u als aannemer factureren?............................ 1 1.1. Verplichting tot facturatie............................................. 1 1.2. Uiterste factuurdatum...............................................

Nadere informatie

Eerst renoveren aan 6 %, nadien (moeten) verkopen aan 21 %?

Eerst renoveren aan 6 %, nadien (moeten) verkopen aan 21 %? 25 juni 2014 Eerst renoveren aan 6 %, nadien (moeten) verkopen aan 21 %? Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1391, p. 9, BIBLO Zoals in een vorige editie gemeld, maakt

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen 2 belangrijke controlemomenten Afsluiten van onderaannemingscontract Uitbetalen van de facturen Telkens

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25 INHOUD Woord vooraf... 9 Hoofdstuk 1. Soorten goederen inzake btw... 11 1.1. Roerende goederen uit hun aard... 11 1.2. Onroerende goederen door bestemming... 12 1.3. Uit hun aard onroerende goederen...

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Wim Bogaert Adviseur Confederatie Bouw Antwerpen Verblijf - nationale

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen!

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Het is al heel vaak meegedeeld: in principe moest de ouderdomsvoorwaarden van 10 jaar (ipv 5 jaar), om het btw-tarief van 6% op renovatiewerken

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie