Nieuw in AccountView versie 9.4a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw in AccountView versie 9.4a"

Transcriptie

1 Nieuw in AccountView versie 9.4a Een product van Visma Software BV

2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Software BV. Visma Software BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, BusinessViews, BusinessModeller, BusinessDimensions, BusinessReporter, BusinessAlerter, SetupAnalyser, Controllers Desk, Samenstel-assistent zijn handelsmerken van Visma Software BV. De naam Visma en het Visma-logo zijn handelsmerken van Visma AS. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Word, Outlook en.net zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Versie 9.4a, november Visma Software BV

3 Inhoud 1. Nieuw in AccountView versie 9.4a Algemeen Financieel Handel Projecten en uren Accountancy En bovendien 10 Index 11

4 Nieuw in AccountView versie 9.4a 4 1. Nieuw in AccountView versie 9.4a In dit document worden de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in AccountView 9.4a beschreven. Deze pagina bevat een beknopt overzicht. Meer informatie vindt u op de achterliggende pagina's. Algemeen De module AccountView Mobile Scanner, die is geïntroduceerd in het Service Pack A van AccountView 9.4, wordt hier nogmaals uitgelicht. In vrijwel alle opvraaglijsten in AccountView is makkelijker en sneller de gewenste informatie te vinden. Financieel In AccountView kunnen nu ook budgetregels worden geïmporteerd. Er is een koppeling met Visma AutoInvoice gerealiseerd die veel efficiëntievoordelen voor e-invoicing biedt. Met de nieuwe koppeling met Payt kunnen eenvoudig incassotrajecten voor vervallen facturen worden opgestart. Voor organisaties waar de projectperiode samenvalt met het boekjaar is de nieuwe dimensie Projectcode toegevoegd. Handel Er is een nieuw hoofdvenster toegevoegd waarin de gegevens van de bestaande subvensters Leveranciers per artikel en Artikelen per leverancier worden gecombineerd, en waarin u bijvoorbeeld eenvoudig prijswijzigingen kunt doorvoeren. Bestelde artikelen kunt u direct bij uw klant laten afleveren als u diens afleveradres laat overnemen in de concept-bestelling. Er is een mogelijkheid gecreëerd om inkooporders (zelfs volledig) te betalen en de BTW ervan te boeken, maar verder open te laten staan totdat de goederen zijn ontvangen. Projecten en uren Er zijn verschillende uitbreidingen en verbeteringen aangebracht. Om twee voorbeelden te noemen: er is een nieuwe dimensie toegevoegd, Kostenplaatscode, en aan het venster Uren journaliseren is de optie Verwerkte bladzijden opnieuw journaliseren toegevoegd. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere vernieuwingen doorgevoerd. De bestaande koppeling met Severa is uitgebreid met nieuwe modules met daarin importmogelijkheden voor projectkosten en bestede uren. Accountancy Het is nu in meerdere vensters mogelijk om licentiegegevens vanaf het klembord te plakken. Een aantal vensters rondom de module SamensteI-assistent is gebruiksvriendelijker gemaakt. 1.1 Algemeen AccountView Mobile Scanner De module AccountView Mobile Scanner maakt het mogelijk om bonnen en facturen te fotograferen met uw mobiele apparaat en ze vanaf daar naar AccountView Windows te sturen. Daar koppelt u ze vervolgens aan dagboekbladzijden of andere gegevens, zodat u nooit meer een bon of factuur kwijtraakt. Om foto's te maken, gebruikt u de app AccountView Mobile Scanner, die geschikt is voor zowel ios- als Android-apparaten en gratis kan worden gedownload uit de Apple App Store en Google Play Store. Afbeelding 1.1. Met AccountView Mobile Scanner koppelt u facturen eenvoudig aan dagboekbladzijden.

5 Nieuw in AccountView versie 9.4a 5 De module deed zijn intrede met Service Pack A van AccountView 9.4. De verbeteringen van Service Pack B zorgden er onder meer voor dat u nu eenvoudiger vanuit AccountView Windows een gebruiker aan de AccountView.Net-omgeving kunt koppelen en dat u een lokale backup van uw Mobile Scanner-documenten kunt maken met Document > Archiveren. AccountView Mobile Scanner is gratis beschikbaar voor alle gebruikers van AccountView Team en AccountView Business. In het nieuwe hoofdstuk AccountView Mobile Scanner ( ) in de handleiding en in de Korte handleiding AccountView Mobile Scanner ( ) kunt u meer lezen over de inrichting en het gebruik van zowel module als app. Zie ook: AccountView Mobile Scanner ( ), AccountView.Net-omgeving aanvragen ( ) Efficiëntere opvraaglijsten Het gedrag van opvraaglijsten, die worden gebruikt om voor allerlei invoervelden het juiste gegeven uit een lijst te kiezen, is verbeterd. Voorheen kon u in opvraaglijsten al typen om naar een bepaalde regel in de lijst springen (snelzoeken). Maar wanneer u nu typt, wordt er onmiddellijk een selectie gemaakt op basis van uw invoer, zodat u alleen de relevante regels ziet. Voorbeeld: U wilt in een willekeurig venster een grootboekrekening invoeren en gebruikt daarvoor de opvraaglijst ( ). U weet dat het om een rekening voor cumulatieve afschrijving moet gaan, maar kent het rekeningnummer niet uit uw hoofd. U typt daarom afschrijving en krijgt meteen de regels van de lijst te zien waarin dat woord voorkomt. Afbeelding 1.2. Een opvraaglijst met een selectie op basis van invoer Let op: Spaties voert u in met Shift+Spatie. Uw invoer wordt standaard opgezocht in Alle zichtbare velden, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen in een bepaald veld te zoeken. Als u de voorkeur geeft aan het snelzoeken uit vorige versies van AccountView, dan kiest u linksboven Selecteren en wijzigt u de instelling in Zoeken. De bovenstaande mogelijkheid bestaat in alle opvraaglijsten behalve Openstaande posten. Zie ook: Opvraaglijsten gebruiken ( ) 1.2 Financieel Importeren van budgetregels Het is nu ook mogelijk om in het venster Administraties budgetregels en vervolgens de budgetregels per periode te importeren met Document > Importeren > Importdefinitie aanmaken > Stamgegevens. De te importeren budgetregels moeten dan de budgetcode bevatten van het budget waarvoor deze worden geïmporteerd. Zie ook: Stamgegevens- en mutatie-import ( ) E-invoicing met AutoInvoice AccountView biedt al geruime tijd mogelijkheden voor het elektronisch verwerken van inkomende en uitgaande facturen, oftewel e-invoicing. In met name de Scandinavische landen is e-invoicing al jarenlang de norm, maar ook in Nederland en de rest van Europa is het digitaliseren van de factuurstroom een stijgende trend. Daarom leggen wij in AccountView op dit moment de laatste hand aan een integratie met Visma AutoInvoice, de e-invoicingdienst van Visma. Wanneer u zich aanmeldt voor AutoInvoice, krijgt u als gebruiker van AccountView veel mogelijkheden om uw factureringsproces efficiënter te maken:

6 Nieuw in AccountView versie 9.4a 6 Door verkoopfacturen te versturen via AutoInvoice, worden ze automatisch in de juiste vorm aangeleverd aan uw debiteuren. Dit bespaart niet alleen u, maar ook uw debiteuren veel tijd en geld. Als zij namelijk zelf ook gebruikmaken van een e-invoicingdienst, dan worden de factuurgegevens bij ontvangst direct elektronisch ingelezen. Debiteuren die nog niet zijn aangesloten bij een e-invoicingdienst ontvangen uw facturen per . Ontvangt u zelf elektronische facturen van anderen, dan plukt u daar met AutoInvoice ook de vruchten van. Net als bij uw debiteuren wordt de factuur dan automatisch voor u ingelezen in AccountView en is hij direct klaar voor verwerking. En omdat het aantal bedrijven dat met een e-invoicingdienst als AutoInvoice werkt nog steeds gestaag toeneemt, wordt uw efficiëntiewinst steeds groter. Afbeelding 1.3. AutoInvoice automatiseert desgewenst zowel de inkomende als uitgaande factuurstroom. Na het uitbrengen van AccountView versie 9.4a beginnen wij met een aantal klanten aan een pilot voor AutoInvoice. Later wordt meer bekendgemaakt over de voorwaarden en beschikbaarheid. Facturen incasseren met Payt Voorwaarden: Aanmaningen Payt is een onlinedienst waarmee u eenvoudig vervallen facturen kunt laten incasseren. Voor een vast bedrag per factuur herinnert Payt de debiteur herhaaldelijk aan zijn verplichtingen. Zo wordt de kans op spoedige betaling aanzienlijk verhoogd, zonder tussenkomst van een incassobureau. Uw vervallen facturen worden voldaan, uw goede klantrelaties blijven behouden en openstaande bedragen worden rechtstreeks aan u betaald. In het venster Aanmaningen kiest u Document > Incassozaak aanmaken in Payt om een openstaande post aan te bieden aan Payt. Het onlineplatform van Payt gebruikt u vervolgens om de status van lopende incassozaken op de voet te volgen. Met Document > Openstaande posten bijwerken in Payt zorgt u er bovendien voor dat de saldi van openstaande posten vanuit AccountView in Payt worden bijgewerkt, zodat uw incassozaken altijd de meest actuele gegevens bevatten. Het onlineplatform van Payt kunt u bereiken via Hier vindt u ook informatie over de werkwijzen en voorwaarden van Payt. Projectcode als dimensie gebruiken Organisaties die werken met projecten waarvan de projectperiode samenvalt met het boekjaar, met name stichtingen, kunnen nu in het venster Verslaglegging de projectcode gebruiken als financiële dimensie. Hiervoor is het nodig dat de module Projecten beschikbaar is. In het venster Administratie-instellingen - Financieel (Dimensies) selecteert u Projectcode als dimensie. 1.3 Handel Leveranciers per artikel en artikelen per leverancier Voorwaarden: Inkoop II Naast de vensters Leveranciers per artikel en Artikelen per leverancier, die tot nu toe alleen als subvensters waren op te vragen, is er nu ook een hoofdvenster Leveranciers per artikel. In dit venster zijn twee weergaven beschikbaar, eveneens geheten Leveranciers per artikel en Artikelen per leverancier. Daarnaast is de optie Bewerken > Prijsmutaties, die al in het venster Artikelen bestond, ook in dit nieuwe venster te kiezen. In dat geval heeft de optie als extra dat u in de wizard kunt selecteren of u in het rapport een sortering wilt op artikel of op leverancier. Ook is ervoor gezorgd dat wijzigingen van inkoopprijzen in het venster Artikelen automatisch worden overgenomen in het venster Leveranciers per artikel en omgekeerd. Eveneens wordt een wijziging van een leverancier in het venster Artikelen direct zichtbaar in het venster Leveranciers per artikel.

7 Nieuw in AccountView versie 9.4a 7 Afbeelding 1.4. Het venster Prijsmutaties met de velden voor rapportsortering Bestelde artikelen direct bij de klant laten afleveren Voorwaarden: Orderinkoop In concept-bestellingen, en daarmee in inkooporders, kunt u nu automatisch het afleveradres van uw klant laten overnemen. Daardoor kunt u de artikelen door uw leverancier direct bij uw klant laten afleveren. Concreet betekent dit dat de verzenddebiteur uit de verkooporder als afleverdebiteur in de inkooporder wordt gebruikt. Ook de omschrijving van de orderregel wordt uit de verkooporder overgenomen. U kunt per regel in de concept-bestelling bepalen of u van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Daartoe markeert u in het venster Concept-bestellingen genereren het veld Verk.ord of, in het venster Concept-bestelling, het veld Adres/omschr uit verk.ord. In het venster Concept-bestellingen is de weergave Adres/omschr uit verkooporder beschikbaar die u alleen de bestellingen toont waarvoor dit veld is gemarkeerd. Hierin wordt het nummer van de verkooporder getoond waaruit het adres en de omschrijving worden overgenomen. Doordat ook de werking van Document > Inkooporders aanmaken (Concept-bestellingen) is aangepast, genereert u nu eenvoudig alleen de inkooporders waarvan de artikelen direct bij de klant worden afgeleverd. Deze optie verwerkt namelijk alleen de bestellingen die in de ingestelde weergave worden getoond. Een eventueel ingestelde Business-selectie wordt daarbij eveneens in acht genomen. Inkoopfacturen betalen voordat goederen zijn ontvangen Voorwaarden: Inkoop I Bij het doen van een aanbetaling op een inkooporder (met Bewerken > Aanbetaling ) kan nu een BTW-code worden opgegeven. De BTW over de aanbetaling wordt geboekt met de periode waarin de aanbetaling valt. Een situatie waarvoor dit een oplossing biedt, is die waarin goederen na aankoop lang (bijvoorbeeld per schip) onderweg zijn. Langs deze weg is de factuur immers ook volledig te betalen, met een correcte BTW-boeking, terwijl de inkooporder blijft openstaan tot een latere datum, als de goederen zijn ontvangen. Als altijd kan het BTW-bedrag dat in de wizard wordt voorgesteld, in bepaalde situaties afwijken van het te betalen BTW-bedrag. En daarnaast Module Orderinkoop: Levertijden bijwerken Wat de eerder geïntroduceerde optie Document > Levertijden bijwerken (venster Verkooporderregels) aan wijzigingen heeft opgeleverd, is inzichtelijk gemaakt door de optie met een rapport uit te breiden. Modules Inkoop I en Verkooporders: Kopieën van orders maken Van inkooporders en verkooporders kunt u kopieën maken die dezelfde inhoud hebben als het origineel. De kopie krijgt de status Concept-inkooporder (voor een inkooporder) of Te leveren (voor een verkooporder). Achtergrondafbeeldingen Ingestelde achtergrondafbeeldingen worden nu toegepast in alle kopiedocumenten en alle documenten die elektronisch worden verzonden. 1.4 Projecten en uren Diverse verbeteringen voor Projecten en uren In de project- en urenfunctionaliteit zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Deze worden hieronder puntsgewijs toegelicht:

8 Nieuw in AccountView versie 9.4a 8 Dimensies U kunt nu ook de kostenplaatscode gebruiken als dimensie. Om dit mogelijk te maken is het veld Kostenplaats aan verschillende vensters toegevoegd, bijvoorbeeld Projectjournaal, Projectkaart en Declaratiehistorie. In het venster Administratie-instellingen - Projecten en uren (Dimensies) is Kostenplaatscode als dimensie beschikbaar gekomen. Urenregistratie Wanneer u uren journaliseert met Document > Uren journaliseren in het venster Urenregistratie, kunt u AccountView een periode-/datumcontrole laten uitvoeren. U schakelt deze controle in door het veld Periode-/datumcontrole te markeren in het venster Administratie-instellingen - Projecten en uren (Ureninvoer). Als het ingevoerde datumbereik niet in de ingevoerde periode valt, wordt u daarop geattendeerd en kunt u kiezen of u wilt doorgaan of niet. Dit komt van pas als u een of meer reeds verwerkte urenbladzijden wilt herboeken. Aan het venster Uren journaliseren is daartoe een nieuw veld toegevoegd: Verwerkte bladzijden opnieuw journaliseren. Dit stelt u in staat om ook reeds verwerkte urenbladzijden opnieuw te journaliseren. Bij de ureninvoer stelt AccountView voortaan standaard de naam van de medewerker voor die voor de huidige gebruiker is vastgelegd, ongeacht de geselecteerde optie in het veld Urenweergave. De gebruikersnaam en de urenweergave legt u vast op de tab Instellingen van het venster Medewerker ( Bestand > Projecten en uren > Medewerkers > F6 ). Budgetten Voorwaarden: Projecten Aan het venster Budgetten is een nieuw rapport toegevoegd: Rapporten > Budgetvergelijking (financieel en project). Hiermee vraagt u een vergelijking op tussen het financiële budget en het projectbudget van één of meer projecten. Vensters Projecten en Projectgroepen Voorwaarden: Projecten / Uren en Declaraties II Aan het venster Projecten zijn twee combinatievensters toegevoegd: Zoeken > Openstaande posten en Zoeken > Debiteurkaart. Voorwaarden: Projecten Aan het venster Projectgroepen is de nieuwe weergave Projectbewaking toegevoegd. In die weergave staan op projectgroepniveau de gebudgetteerde kosten en opbrengsten naast de werkelijke kosten en opbrengsten. Daarmee is nu eenvoudig geworden om in één keer een beeld te krijgen van alle projecten van een projectgroep. Facturering Voorwaarden: Uren en Declaraties II / Projectfacturering Voor verkoopfacturen die in het venster Declaratievoorstellen zijn gegenereerd, kunnen nu ook specificaties bij proeffacturen worden afgedrukt. In de layout die aan de desbetreffende debiteur is gekoppeld via de taalcode, moet dan wel een specificatielayout zijn opgenomen. Op deze manier krijgen proeffacturen dezelfde layout als de definitieve facturen. Als u dat wilt, kunt u voor proeffacturen natuurlijk een eigen specificatielayout aanmaken, bijvoorbeeld door er het woord Concept aan toe te voegen. Visma Severa en AccountView: nu ook voor kosten en uren In AccountView versie 9.4a worden twee uitbreidingsmodules voor de koppeling tussen AccountView en Visma Severa geïntroduceerd. In verband met deze nieuwe modules wordt de oorspronkelijke module Severa-koppeling omgedoopt tot Severa-koppeling Basis. Met deze module kunt u ook in versie 9.4a informatie over verkoopfacturen tussen AccountView en Severa uitwisselen. Als u gebruikmaakt van de nieuwe module Severa-koppeling Plus, kunt u naast verkoopfacturen ook in Severa vastgelegde projectkosten naar AccountView overhalen. Deze worden daar in eerste instantie geboekt als verplichtingen. De boekhouder krijgt hiermee een instrument in handen waarmee de toekomstige kosten kunnen worden bewaakt. Als in AccountView de inkoopfactuur wordt geboekt, wordt de verplichting afgeboekt. Vervolgens wordt het verschil tussen de in Severa vastgelegde kosten en het bedrag van de inkoopfactuur zichtbaar gemaakt in Severa. Zo weet de projectleider wat de kosten uiteindelijk zijn geworden. De module Severa-koppeling Compleet is nog uitgebreider dan Severa-koppeling Plus. Met deze module hebt u een oplossing voor financiële projectcontrole vanuit AccountView. Naast de informatie-uitwisseling over verkoopfacturen en projectkosten

9 Nieuw in AccountView versie 9.4a 9 worden de bestede uren die medewerkers in Severa hebben ingevoerd, automatisch overgebracht naar AccountView. De financiële administratie geeft zo steeds een actueel beeld van de projectkosten (kosten en kostprijs van bestede uren op projecten) en projectopbrengsten (verkoopfacturen) alsmede de onderhandenwerkpositie. 1.5 Accountancy Licentiegegevens vanaf klembord plakken Voorwaarden: Centraal cliëntbeheer & Accountantadmin / Communication Service Go / IFA Workflow / Communication Service Nmbrs Aan het venster Stamgegevens cliëntlicentie en aan de tab Licentie van het venster Onderneming is een knop toegevoegd waarmee licentiegegevens die op het klembord staan door middel van plakken kunnen worden ingevoerd. Hierdoor is het makkelijk om de licentiegegevens voor meerdere cliëntensnel toe te voegen aan AccountView. Zie ook: Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen ( ), Document > Stamgegevens administratie > Cliëntlicenties ( ) Samenstel-assistent Voor de module Samenstel-assistent zijn verschillende gebruiksverbeteringen aangebracht. Het activeren van controlesets voor cliëntadministraties is eenvoudiger gemaakt. Als u nu een administratie selecteert in het venster Administraties en Document > Controlesets activeren kiest, hoeft u daarna minder handelingen uit te voeren. U voert simpelweg een periode in en kiest daarna de controlesets die u wilt activeren uit het overzicht. Ook ziet u welke controlesets er al actief zijn en kunt u hier desgewenst meteen wijzigen in aanbrengen. Afbeelding 1.5. Het nieuwe venster Controlesets activeren Daarnaast is het venster Statusoverzicht controles verbeterd. De stijl is aangepast op de interface-vernieuwingen van AccountView versie 9.4 en de aanwezige informatie wordt nu gelijkmatiger verdeeld over het venster, dat daardoor rustiger oogt.

10 Nieuw in AccountView versie 9.4a 10 Afbeelding 1.6. Het nieuwe venster Statusoverzicht controles Met de nieuwe knop Venster los-/vastmaken ( ) kunt u Statusoverzicht controles losmaken van het hoofdvenster van AccountView, zodat u de vensters bijvoorbeeld over twee beeldschermen kunt verdelen. Met dezelfde knop voegt u de vensters weer samen. 1.6 En bovendien De voorbeeldadministraties Your Garden Products en Your Advice zijn alvast geschikt gemaakt voor het jaar Het hoofdstuk Voorraadbeheer in de handleiding Handel is geactualiseerd. Een belangrijke toevoeging is de informatie over de basisvariant van de module Voorraadbeheer. Ook de online help (F1) die bij Voorraadbeheer behoort, is vernieuwd. Het uiterlijk van de PDF-handleidingen is verbeterd zodat bij het afdrukken meer van het oppervlak van een A4-bladzijde wordt benut.

11 Index 11 Index A Aanbetalingen BTW 7 Goederenontvangst 7 Aanmaningen Incasseren 6 Achtergrondafbeeldingen 7 Adres/omschrijving uit verkooporder 7 Aflevering bij klant Concept-bestellingen 7 Artikelen per leverancier 7 AutoInvoice 6 B Budgetregels Importeren 5 Budgetvergelijking (financieel en project) 8 C Concept-bestellingen Afleveren bij klant 7 D Dimensies Kostenplaats 8 Projectcode 6 E E-invoicing 6 F Facturen Automatisch inlezen 6 Elektronisch factureren 6 Incasseren 6 Facturering Specificatielayout 8 I Importeren Budgetregels 5 Stamgegevens 5 Inkoopfacturen Goederenontvangst 7 Inkooporders genereren 7 Inkooporders kopiëren 7 K Kopie van order maken 7 L Leveranciers per artikel 7 Levertijden bijwerken 7 P Payt 6 Prijsmutaties 7 Projecten Combinatievensters 8 Projectbewaking 8 S Severa-koppeling 8 U Urenregistratie Naam van medewerker 8 Periode-/datumcontrole 8 Verwerkte bladzijden opnieuw journaliseren 8 V Verkooporders kopiëren 7 Verzenddebiteur 7 Visma Severa Inkoopfacturen 8 Projectkosten en -opbrengsten 9 Uren 9 Verkoopfacturen 8 Verplichtingen 8

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

Korte handleiding AccountView Mobile Scanner

Korte handleiding AccountView Mobile Scanner Korte handleiding AccountView Mobile Scanner Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.3a

Nieuw in AccountView versie 9.3a Nieuw in AccountView versie 9.3a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Financial Overview

Accountants aan de slag met Financial Overview Accountants aan de slag met Financial Overview Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5a

Nieuw in AccountView versie 9.5a Nieuw in AccountView versie 9.5a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.0e

Nieuw in AccountView versie 9.0e Nieuw in AccountView versie 9.0e Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding Dynamisch Filter

Consolit Modules (C4) Handleiding Dynamisch Filter Consolit Modules (C4) Handleiding Dynamisch Filter C4 Dynamisch Filter 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geldt

Nadere informatie

Aan de slag met AutoInvoice in AccountView 9.5

Aan de slag met AutoInvoice in AccountView 9.5 Aan de slag met AutoInvoice in AccountView 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Aan de slag met Visma Scanner en AccountView

Aan de slag met Visma Scanner en AccountView Aan de slag met Visma Scanner en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.1

Nieuw in AccountView versie 9.1 Nieuw in AccountView versie 9.1 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Aan de slag met Visma AutoInvoice in AccountView

Aan de slag met Visma AutoInvoice in AccountView Aan de slag met Visma AutoInvoice in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard C4 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geld ook voor

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.3

Nieuw in AccountView versie 9.3 Nieuw in AccountView versie 9.3 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.0d

Nieuw in AccountView versie 9.0d Nieuw in AccountView versie 9.0d Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geldt ook voor

Nadere informatie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.6a

Nieuw in AccountView versie 9.6a Nieuw in AccountView versie 9.6a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Visma-diensten activeren in AccountView

Visma-diensten activeren in AccountView Visma-diensten activeren in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.2

Nieuw in AccountView versie 9.2 Nieuw in AccountView versie 9.2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

AccountView Contact Beknopte inrichtingshandleiding

AccountView Contact Beknopte inrichtingshandleiding AccountView Contact Beknopte inrichtingshandleiding Een product van Visma Software BV Inhoud AccountView Contact - Beknopte inrichtingshandleiding 3 1.1 Voorbereiding en controle vooraf 3 1.2 Relaties

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.4. Een product van Visma Software BV

Nieuw in AccountView versie 9.4. Een product van Visma Software BV Nieuw in AccountView versie 9.4 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

AccountView Contact Beknopte inrichtingshandleiding

AccountView Contact Beknopte inrichtingshandleiding AccountView Contact Beknopte inrichtingshandleiding Een product van Visma Software BV Inhoud AccountView Contact - Beknopte inrichtingshandleiding 3 1.1 Voorbereiding en controle vooraf 3 1.2 Relaties

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

Conversie-procedure AccountView DOS naar Windows

Conversie-procedure AccountView DOS naar Windows Conversie-procedure naar Windows VAN ACCOUNTVIEW DOS NAAR ACCOUNTVIEW WINDOWS 9.0B De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie. Het spreekt dan ook vanzelf dat u de conversie

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op

Nadere informatie

AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps

AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps Een product van Visma Software BV Inhoud AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps 3 1.1 Checklist vooraf 3 1.2 AccountView inrichten voor het gebruik

Nadere informatie

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016

Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016 Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in deze aflevering de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Update-procedure AccountView Team en Business

Update-procedure AccountView Team en Business Update-procedure AccountView Team en Business VERSIE 8 NAAR VERSIE 9 De update-procedure van AccountView bestaat uit vijf checklists. Deze checklists helpen u de verschillende stappen in de juiste volgorde

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

VISMA TELEBOEKHOUDEN

VISMA TELEBOEKHOUDEN VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a t.o.v. versie 7.2C Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s a h

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Het declaratieproces in. Projecten en uren. van AccountView

Het declaratieproces in. Projecten en uren. van AccountView Het declaratieproces in Projecten en uren van AccountView (vanaf versie 8.0) Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding. 2 2. Activeren directe bankkoppeling 2 3. Ophalen bankafschriften via directe bankkoppeling..7 4. Aanbieden betaalopdrachten via

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.6

Nieuw in AccountView versie 9.6 Nieuw in AccountView versie 9.6 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Aanmaken administratie 9 januari 2015 versie 9.1 en hoger

Aanmaken administratie 9 januari 2015 versie 9.1 en hoger Aanmaken administratie Welkom bij eserviceware! Deze handleiding leidt u door de eerste, essentiële stappen in AccountView: het aanmaken van een administratie. 1. Inloggen in AccountView in de cloud Allereerst

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Financieel Handleiding voor AccountView Windows

Financieel Handleiding voor AccountView Windows Financieel Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Twinfield Handleiding

Twinfield Handleiding Twinfield Handleiding Auteur: Website: E-mail : Martijn Mengerink www.biedmeer.nl support@biedmeer.nl Datum Versie Opmerking 27-12-2013 V1.0 Initiële opzet Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Instellingen

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

SupportNote. Laatste Revisiedatum: 11-11-2015 Onderwerp: Eindejaarsverwerking Accountview Windows (AccountView versie 9.x)

SupportNote. Laatste Revisiedatum: 11-11-2015 Onderwerp: Eindejaarsverwerking Accountview Windows (AccountView versie 9.x) Pagina 1 van 37 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u hier de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap. Bij sommige stappen staan belangrijke

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop News in version 12.5 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Versie 14 MBS.BKL.EB.NL.140.2 1 Introductie INTRODUCTIE Mamut werkt continu aan het verbeteren

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18.0 en 18.1

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

BTW verhoging oktober 2012

BTW verhoging oktober 2012 GNB B.V. Postbus 1050 8300 BB Emmeloord E-mail: info@gnb.nl Ecu 23 8305 BA Emmeloord Tel.: 0527 62 42 62 Fax: 0527 62 43 62 Internet: www.gnb.nl KvK Lelystad: 39068313 ING Bank: 66 11 45 875 BTW nummer:

Nadere informatie