CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail"

Transcriptie

1 qr CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail CO 2 -team Strukton Rail 8 april 2014 Goedgekeurd: Directeuren Coördinatie-overleg, d.d. 17 februari 2014

2 Inhoud 1 Algemeen Inleiding en doel Scopes Kwaliteit Randvoorwaarden en risico s Implementatie Informatie, besturing en communicatie Leeswijzer 4 2 Lagere uitstoot als gevolg van mobiliteit Probleemstelling Doelen en oplossingen Uitgangspunten en projectgrenzen 6 3 Lagere uitstoot door productiemiddelen Probleemstelling Doelen en oplossingsrichtingen Uitgangspunten en projectgrenzen 8 4 Lagere uitstoot door gas en elektra Probleemstelling Doelen en oplossingsrichtingen Uitgangspunten en projectgrenzen 9 5 Papier Probleemstelling Doelen en oplossingsrichtingen Uitgangspunten en projectgrenzen 10 6 Inkoop Probleemstelling Doelen en oplossingsrichtingen Uitgangspunten en projectgrenzen 11 Blad 2/12

3 1 Algemeen 1.1 Inleiding en doel Strukton Rail stelt zich tot doel om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO2-emissiereductie van 15% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar De keuze voor deze doelstelling is ingegeven door de verwachting dat de reductie-mogelijkheden in de jaren vóór 2020 zullen afnemen. De doelstelling voor 2020 zal in 2014 worden heroverwogen. De CO2-emissiereductie wordt gerelateerd aan de geactiveerde productie. Om dit te bereiken bepaalt Strukton Rail per jaar zijn ambitie. Voor 2014 is deze ambitie een CO2-emissiereductie van 2% ten opzichte van Eind 2014 wordt de ambitie voor 2015 vastgesteld. Om deze ambitie te realiseren heeft Strukton Rail meerdere Plannen van Aanpak (PvA) geformuleerd: 1. Lagere uitstoot als gevolg van mobiliteit 2. Lagere uitstoot door productiemiddelen 3. Lagere uitstoot door gas en elektra 4. Papier 5. Inkoop 1.2 Scopes Een belangrijke term bij het bepalen van de CO 2 - footprint en de reducties is de scope. Grotendeels conform het GHG-protocol definieert de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) 3 scopes (zie het scopediagram hiernaast): 1. Scope 1: emissies of directe emissies (bijv. zakelijk autoverkeer en eigen brandstofverbruik) 2. Scope 2: emissies of indirecte emissies (bijv. ingekochte elektriciteit) 3. Scope 3: emissies of overige indirecte emissies (bijv. reizen met de trein) Strukton Rail rapporteert conform het GHG-protocol en volgt dus niet het model van SKAO. De Plannen van Aanpak in dit reductieprogramma zullen ingrijpen op zowel scope 1, 2 als Kwaliteit De inrichting en het monitoren van de deelprojecten en de competenties van betrokkenen garanderen de kwaliteit van het beoogde resultaat en de wijze waarop de vijf plannen van aanpak worden uitgevoerd. 1.4 Randvoorwaarden en risico s Veel maatregelen vinden plaats binnen de bedrijfsonderdelen van Strukton Rail. Draagvlak van alle bedrijfsonderdelen is van essentieel belang voor het slagen van deze maatregelen. Daarom is commitment van de directeuren van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen nodig voor dit volledige CO 2 -reductieprogramma. Blad 3/12

4 1.5 Implementatie Voor de implementatie van de maatregelen zullen de plannen in de verschillende bedrijfsonderdelen worden besproken. Per maatregel wordt een actiehouder aangewezen die de nodige acties uitzet, deelplannen maakt en de voortgang bewaakt. Het reductieprogramma zal regelmatig worden geactualiseerd. De geactualiseerde versies zullen intern worden gepubliceerd. 1.6 Informatie, besturing en communicatie De opzet van dit reductieprogramma sluit aan bij de indeling van de footprintrapportage. Hierdoor zijn de effecten van de deelprojecten eenduidig te monitoren en kan tijdig worden bijgestuurd. Elk deelproject wordt toegewezen aan een actiehouder binnen het CO 2 -team. Deze actiehouder is verantwoordelijk voor de voortgangbewaking en wordt vastgelegd in de actielijst. Minimaal twee keer per jaar publiceert Strukton Rail relevante resultaten van de deelprojecten. 1.7 Leeswijzer Elk van de Plannen van Aanpak (PvA s) heeft een eigen hoofdstuk en is op dezelfde manier ingedeeld. Eerst wordt kort de probleemstelling omschreven. Dan volgen concrete doelen en oplossingsrichtingen. Het reductieprogramma wordt afgesloten met een samenvattend hoofdstuk waar de totale potentiële CO 2 -emissiereductie overzichtelijk wordt gepresenteerd, inclusief de route om dit te bereiken, verantwoordelijken en een tijdsschema. Blad 4/12

5 2 Lagere uitstoot als gevolg van mobiliteit 2.1 Probleemstelling De mobiliteit van medewerkers van Strukton Rail zorgt voor het grootste deel van de footprint. In 2013 werd 65% van de totale uitstoot van Strukton Rail veroorzaakt door leaseauto s (grijs en geel). Daarnaast werd nog eens 8% veroorzaakt door woonwerkverkeer met privéauto s (OV en auto) en 2% door zakelijke reizen (vliegreizen, taxi, privéauto s en OV). CO 2 -reductie in de mobiliteit is daarmee uitermate belangrijk voor het behalen van de CO 2 -reductiedoelstelling. 2.2 Doelen en oplossingen In 2014 en 2015 willen wij door een pakket van maatregelen de CO 2 -uitstoot als gevolg van mobiliteit terugdringen. 1. Nieuwe mobiliteitsregeling: Doel is om in 2014 een plan uit te werken voor een nieuwe mobiliteitsregeling en dit plan daarna eind 2014 in te voeren. Motto daarbij is: Moet ik vandaag wel reizen? Met de invoering van deze regeling zal tevens het gebruik van de fiets en van het openbaar vervoer worden gestimuleerd. Daarnaast zullen mensen geënthousiasmeerd worden om de lease-auto s alleen zakelijk te gebruiken. De effecten hiervan als het gaat om CO 2 -uitstoot, zullen pas vanaf 2015 zichtbaar worden, omdat niet iedereen per direct gebruik zal kunnen maken van deze nieuwe regeling. De verwachting is dat dit in 2015 zal zorgen voor 10 leaseauto s minder. Ervan uitgaande dat de betrokken medewerkers dan met de trein gaan reizen, levert dit per kilometer een besparing op van 70% per medewerker. Voor 10 medewerkers verwachten we hiermee in 2015 rond de 30 ton CO 2 te reduceren. 2. Leaseregeling: Vanaf 1 januari 2013 is een autoleaseregeling van kracht die voor alle werkmaatschappijen van Strukton geldt. De regeling geldt alleen voor personenauto s (geel kenteken). Met deze nieuwe regeling heeft Strukton een aanzienlijke reductie van zijn CO2 gerealiseerd en daarmee wordt voldaan aan de doelstelling om de totale CO2-uitstoot de komende jaren aanzienlijk te gaan beperken. Daarnaast is de autoleaseregeling versoberd. De reductie van de CO2-uitstoot van leaseauto s met geel kenteken zal als gevolg van de invoering van deze regeling naar verwachting ultimo 2014 ca. 2% bedragen ten opzichte van 2012 Daarnaast zal in 2014 het toewijzingsbeleid van leaseauto s worden aangescherpt. Het aantal leaseauto s zal hiermee met circa 50 verminderen. (5% per jaar). Ook zal onderzocht worden of de 100% elektrische auto kan worden toegevoegd aan de lease-keuze mogelijkheden. 3. Bedrijfsauto s: Bij Strukton Rail rijden tussen de 800 en 900 auto s met geel en grijs kenteken die ingezet worden voor de directe uitvoerende werkzaamheden. In deze categorie zal CO 2 -reductie bewerkstelligd worden door onder meer: - inzetten van kleinere en zuinigere bedrijfsauto s (in navolging van het voormalige Strukton Rail West en Strukton Rail Equipment) - invoering van het nieuwe rijden middels trainingen (zie paragraaf 4 hieronder) - begrenzing van de maximumsnelheid (130 km/h voor grijze kentekens) - inzetten van hybride auto s op diesel (plug-in hybride wordt niet toegestaan) - blijven uitgaan van de top 10 van zuinigste bestelauto s (van Natuur & Milieu en ANWB) - nieuwe bedrijfsauto s voorzien van lichtgewicht aluminium inrichting - bevorderen gebruik start-/stopknop Blad 5/12

6 4. Het nieuwe rijden voor leaserijders. Naar aanleiding van trainingen van selecte groepen chauffeurs in 2012 en 2013 is besloten in trainingen Het nieuwe rijden op te nemen in het reductieprogramma. De omvang van de groepen die de training gaan volgen, zal in 2014 worden bepaald. Afhankelijk daarvan zal een reductiedoelstelling worden geformuleerd. 5. (Code 95) Tot medio 2016 zullen de 130 chauffeurs met vrachtwagenbewijs die binnen Strukton Rail werkzaam zijn de nascholing Code 95 volgen. Deze chauffeurs besturen onder meer railwegvoertuigen, kleine vrachtauto s of lasbussen. Zij hebben er al een praktijkdag opzitten. De training geeft aandacht aan veilig en zuinig rijden. De nascholing wordt gegeven in vijf dagen, waarvan één dag praktische vaardigheden. In 2013 is een pilot gehouden onder chauffeurs die werkzaam waren voor het voormalige Strukton Rail West. 6. Flexibel werken: Het doel is om Strukton breed het gebruik van flexibel werken te stimuleren. Denk daarbij aan flexwerkplekken, flexibele werktijden (waardoor minder filerijden nodig is, wat tot een verminderd brandstofverbruik per kilometer leidt) en videoconferencing. Als doel wordt gesteld om in 2014 vijftig medewerkers één dag in de week flexibel werken te laten toepassen en in 2015 honderdvijftig medewerkers. De besparing zal zich uiten in minder brandstofverbruik. Ervan uitgaande dat medewerkers soms ook op dagen waarop zij flexibel werken een gering aantal kilometers aflegt, is de verwachting dat de brandstofbesparing in 2014 zal neerkomen op een reductie van 20 tot 30 ton CO2. 7. Mensplanning: Door het efficiënter plannen van mensen (postcodeplanning) kan het aantal autokilometers met bedrijfsauto s in de uitvoering worden verminderd. Eind 2012 is een extra module geïmplementeerd in het planningsprogramma Rostarcas, dat het plannen van mensen op postcode mogelijk maakt. Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de effecten van deze maatregel te kunnen meten. 8. NS-Business Card: Reizen met het openbaar vervoer zorgt voor minder CO 2 - uitstoot dan reizen met de auto. Voor 2014 en 2015 is de doelstelling om 5% per jaar meer treinkilometers te reizen met de NS-Business Card. Dit komt overeen met kilometer in 2014 en km in Het hier genoemde percentage wordt daarbij afgezet tegen de realisatie Overnachtingen. Bij langdurige projecten kan het een interessant alternatief zijn om medewerkers op locatie te laten overnachten. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten op de locatie Herfte - Emmen. Als uitgangspunt wordt voorgesteld om een overnachting te plannen als de enkele reistijd meer bedraagt dan 2 uur. 2.3 Uitgangspunten en projectgrenzen Diverse van de in dit hoofdstuk genoemde maatregelen hebben pas op de langere termijn zichtbaar invloed op de CO 2 -uitstoot. Mobiliteitsregeling. Uitgangspunt is dat betrokken medewerkers met de trein gaan reizen als zij kiezen voor een mobiliteitsbudget. In dat geval levert dit per kilometer een besparing op van 70% per medewerker. Elektrische aandrijving. Uitgangspunt is dat elektrische apparaten/voertuigen over het algemeen een lagere CO 2 -uitstoot hebben dan diesel- of benzinevarianten Flexibel werken. Uitgangspunt is dat medewerkers soms ook op dagen waarop zij flexibel werken een gering(er) aantal kilometers aflegt. Blad 6/12

7 3 Lagere uitstoot door productiemiddelen 3.1 Probleemstelling De productiemiddelen (het Klein Mechanisch Gereedschap (KMG) en het Groot Mechanisch Gereedschap (GMG) geven bij Strukton Rail een flinke hoeveelheid CO 2 - uitstoot. In 2013 veroorzaakten het KMG en GMG 19% van de uitstoot van Strukton Rail. Verlaging van de uitstoot van deze machines zorgt direct voor minder CO 2 -uitstoot op de projecten van Strukton Rail. 3.2 Doelen en oplossingsrichtingen Het onderstaande pakket van maatregelen zal het verbruik van productiemiddelen verlagen: 1. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de rijstijl is van de machinisten van Strukton Rail. In 2014 wordt als doel gesteld om inzicht te krijgen in de rijstijl. Als hieruit reductiemogelijkheden blijken, zullen maatregelen worden genomen om de rijstijl van de machinisten aan te passen. 2. Strukton Rail wil in 2014 en 2015 meer spoor mechanisch vernieuwen dan in 2013 in plaats van het gebruik van de wegenbouwmethode. Strukton Rail zal ProRail betrekken in de ketenanalyse over ballast en zal in die dialoog het item van mechanisch spoor vernieuwen meenemen. 3. Aanpassen Klein Mechanisch Gereedschap (KMG). Het doel is om in 2014 te onderzoeken of het KMG zo kan worden aangepast dat dit minder brandstof verbruikt en/of elektrisch kan worden aangedreven. Als uit het onderzoek blijkt dat aanpassingen in het KMG rendabel en haalbaar zijn, zal worden gestart met het aanpassen van KMG. 4. Meedoen met het initiatief Het Nieuwe Draaien van de stichting Natuur & Milieu. Het Nieuwe Draaien gaat ervan uit dat er diverse besparingsmogelijkheden zijn: - juiste machinekeuze, juiste technische toerusting, 1 tot 2 %; - juiste rijstijl en werkaanpak, 8 tot 12 % (gedrag); - adequaat onderhoud, 1 tot 2 %. Naar aanleiding van een gesprek met Natuur & Milieu heeft Strukton zich in 2012 aangesloten bij het initiatief. Het initiatief is in juni 2012 van start gegaan. In 2013 heeft bij Strukton (project Avenue 2 in Maastricht) een proeftraining plaatsgevonden voor machinisten en uitvoerders. Tijdens de training kwam aan de orde hoe zij brandstofbesparend kunnen omgaan met dumpers, shovels, etc. Uit de training kwam naar voren gekomen dat er veel winst valt te behalen bij de inzet van materieel dat is voorzien van de laatste technieken. Ook in het logistieke proces voor uitvoering van de werkzaamheden is veel winst te behalen. De training voldeed echter niet aan de wensen van Strukton. In overleg tussen Strukton en Natuur & Milieu is een tweede trainingsbureau geselecteerd, dat inmiddels ook meedoet aan het initiatief en trainingen verzorgt. Eind 2013 heeft met dit nieuwe trainingsbureau een pilottraining plaatsgevonden op het project N61. Bij deze interactieve training zijn ook onderaannemers betrokken. Vóór de zomer van 2014 vindt een vervolgtraining plaats en worden de resultaten (brandstofverbruik Strukton én onderaannemers) geëvalueerd. Maatregelen bij Strukton Rail: Strukton Rail voorziet inmiddels alle nieuwe kranen van ledverlichting en een stationaire automaat; beide maatregelen leiden tot een reductie van het brandstofverbruik. Strukton Rail heeft in een brancheoverleg voorgesteld om, in het kader van de nieuwe tcvt-voorwaarden, alle kraanmachinisten in de branche de training Het Nieuwe Draaien te laten volgen. Vooralsnog zijn BAM Rail en VolkerRail daar geen voorstander van. Dit zal in 2014 met Natuur & Milieu worden besproken. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg zal in 2014 worden bepaald of en zo ja op welke wijze de training Het Nieuwe Draaien aan de machinisten van Strukton Rail zal worden gegeven. Na de Blad 7/12

8 herinrichting van onze organisatie in Nederland is het overigens gemakkelijker geworden om de kraanmachinisten te bereiken; zij zitten nu in één afdeling. 3.3 Uitgangspunten en projectgrenzen De veronderstelling is dat de uitstoot kan worden verlaagd door het aanpassen van de rijstijl van machinisten. Dit moet nog worden onderzocht. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van het KMG. Meer mechanisch vernieuwen: Uit onderzoek van Strukton Rail en toetsing door de TU Delft komt naar voren dat mechanisch spoor vernieuwen 40% minder CO 2 uitstoot dan de wegenbouwmethode (bron Presentatie DIA Bouwmethode verduurzamen). De kosten zijn echter 5% hoger. Blad 8/12

9 4 Lagere uitstoot door gas en elektra 4.1 Probleemstelling In 2013 veroorzaakten elektriciteit en gas 6% van de totale CO 2 -uitstoot van Strukton Rail. Reductie van de uitstoot door gebruik van elektriciteit en gas is belangrijk voor het behalen van de CO 2 -reductiedoelstelling. 4.2 Doelen en oplossingsrichtingen 1. Verduurzamen: Om de CO2-uitstoot in 2014 en 2015 te verminderen zullen ook de laatste elektriciteitsaansluitingen groen (nog ca 5%) gemaakt worden. Verder zal nagegaan worden of het mogelijk is het gasverbruik te verduurzamen. 2. Apparaten / lampen uit: Op verschillende momenten wordt er stroom verbruikt, zonder dat er gebruik van wordt gemaakt. Denk aan: ingeschakelde verlichting in een lege ruimte acculaders die nog in het stopcontact zitten beeldschermen die s nachts op stand-by staan 3. Gebouwen: Kritisch doorlichten op mogelijk moderne energiereductiemiddelen 4. Bewustzijn: In de afgelopen jaren is herhaaldelijk naar de medewerkers (intranet, banners op de gangen, personeelsblad) gecommuniceerd over dit soort onnodig energieverbruik. Dat zal ook in 2014 en 2015 gebeuren. Het effect hiervan zal qua CO 2 -uitstoot klein zijn. Het belangrijkste resultaat van dit project is bewustzijn onder de medewerkers. 4.3 Uitgangspunten en projectgrenzen Voor de maatregelen betreffende elektriciteit gelden de volgende aannames: Strukton Rail koopt groene stroom uit windenergie met een conversiefactor van 15 g CO 2 /KWh Blad 9/12

10 5 Papier 5.1 Probleemstelling Papier verbruikt schaarse middelen (hout) en zorgt voor CO 2 -uitstoot door de energieintensieve productiemethode. De omvang van het papierverbruik binnen Strukton Rail is van dermate grote omvang, dat het verminderen van papierverbruik zeer zinvol is. Vanaf 2010 zijn de eerste stappen genomen om het papierverbruik terug te dringen. De volgende maatregelen zijn genomen: standaard instellen printers op dubbelzijdig en zwart-wit verhogen drempel tot afdrukken door middel van minder printers per verdieping alleen afdrukken achter een code aanschaf van nieuwe energiezuinigere printers (Xerox) Dit onderwerp heeft de permanente aandacht van de werkgroep. 5.2 Doelen en oplossingsrichtingen Om blijvend papierreductie te bewerkstelligen zijn de onderstaande doelen en oplossingrichtingen gekozen: Invoering E-HRM (waaronder invoering van de digitale loonstrook). De invoering is in de loop van 2013 gebeurd. In 2014 en 2015 zullen medewerkers die nog een papieren loonstrook ontvangen worden gestimuleerd alsnog over te gaan op een digitale loonstrook Digitaliseren rapportages ProRail. Dit is al voor een deel al in 2012 en 2013 gebeurd. In 2014 zal worden onderzocht in hoeverre verdere digitalisering nog mogelijk is. Digitaal factureren. Voor verkoopfacturen is in 2013 onderzocht hoe dit proces verder gedigitaliseerd zou kunnen worden. Het proces rond inkoopfacturen is in 2012/2013 voor een deel gedigitaliseerd. In 2014 zal worden onderzocht of verdere digitalisering mogelijk is in deze procesgang Minimaliseren van mailings. Sinds 2011 worden eindejaarsbrieven naar relaties vooral via de verzonden (en sinds 2013 uitsluitend nog via de ). Verder wordt de verzending van post naar de medewerkers thuis verminderd (denk aan planningen die digitaal naar medewerkers gaan, nieuwsbrieven die steeds meer via intranet worden verzonden, e.d.). Verder minimaliseren is bijna niet mogelijk. Wel houdt dit de permanente aandacht. 5.3 Uitgangspunten en projectgrenzen Het gaat om alle hoofdlocaties van Strukton Rail in Nederland. Enige conjunctuurgevoeligheid van deze maatregel is niet uit te sluiten. Doelstelling is om de rapportages voor ProRail maximaal te digitaliseren. Om de rapportages voor ProRail te digitaliseren is medewerking van ProRail nodig. Blad 10/12

11 6 Inkoop 6.1 Probleemstelling De inkoop van bepaalde producten en middelen zorgt indirect voor meer of minder CO 2 - uitstoot. Ingekochte producten zorgen voor scope 3 emissies, maar het gebruik kan ook directe CO 2 -uitstoot opleveren (beeldschermen, laptops etc.). Uit een eerdere studie door Strukton Rail is gebleken dat ballast, dwarsliggers en spoorstaven verantwoordelijk zijn voor de meest materiële emissies uit scope 3. Strukton Rail heeft in 2013 de ketenanalyses opgesteld met betrekking tot ballast en dwarsliggers. Vervolgens zal Strukton Rail onderzoeken welke reductiemogelijkheden binnen de keten van deze producten bestaan. Aan de hand van de resultaten heeft Strukton Rail de doelstelling van 10% in 2016, ten opzichte van 2012 geformuleerd, die Strukton Rail samen met partners in de keten wil bewerkstelligen en op welke manier. Hiertoe wordt de managementaandacht voor het bereiken van deze doelen in de keten en voor de kwartaalrapportages, hoger op de agenda geplaatst 6.2 Doelen en oplossingsrichtingen Strukton Rail heeft het doel de volgende maatregelen te treffen: 1. Inkoop ICT-middelen. - In 2014 zullen veel computers worden vervangen door energiezuinige thin clients. - Minder servers aanschaffen door de toepassing van meerdere virtuele servers op 1 fysieke server. 2. LED- en andere energiezuinige verlichting. In 2014 zal Strukton Rail onderzoeken of (vooral in projecten) meer met LED- en andere energiezuinige verlichting kan worden gewerkt. Eerder was dit budgettair niet haalbaar, maar deze technieken ontwikkelen zich snel (qua prijs en mogelijkheden). 3. Inkoop dwarsliggers. In 2010 is al een contract afgesloten met de firma Bonder voor het hergebruik van ballast in betonnen dwarsliggers. Hierbij levert Strukton Rail de oude ballast aan en neemt vervolgens de betonnen dwarsliggers weer af. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek welke reductiemogelijkheden er verder zijn binnen de keten van dwarsliggers zal Strukton Rail een doelstelling formuleren voor een eventuele verdere reductie in de keten. 4. Inkoop ballast. Strukton Rail werkt met de kettinghor, die ter plekke nog bruikbare ballast terugvoert naar het spoor. Hierdoor hoeft minder ballast te worden gewonnen en ingekocht. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek welke reductiemogelijkheden er verder zijn binnen de keten van dwarsliggers zal Strukton Rail een doelstelling formuleren voor een eventuele verdere reductie in de keten. 6.3 Uitgangspunten en projectgrenzen Alternatieve producten moeten passen binnen het inkoopbeleid van Strukton ICT. Voor het energieverbruik worden de fabrieksgegevens gebruikt. Nadere uitgangspunten en projectgrenzen voor de inkoop van dwarsliggers en ballast worden bepaald aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Blad 11/12

12 Wijzigingshistorie: LET OP: wijzigingen in dit document moeten ook doorgevoerd worden in de deelplannen! Datum Inhoudelijk Door Versie 2 april 2014 H 2.5 toegevoegd: Training veilig en zuinig rijden IDa / Nu 1.1 voor chauffeurs met vrachtwagenrijbewijs H 3.2 punt 5 verwijderd: en toegevoegd 3 alinea s over het nieuwe draaien CKr 8 april 2014 Toegevoegd n.a.v. behandeling in het Coördinatieoverleg/managementreview feb. 2014: bij Mobiliteit: bevorderen start-/stopknop bij Gas en elektra: kritisch doorlichten gebouwen bij Inleiding: heroverweging doelstelling 2020 bij Inkoop: meer managementaandacht voor ketenreductie en kwartaalrapportages CdK Nu 2.0 Blad 12/12

CO 2 -emissie Strukton Rail 2014. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2014 en nieuwe doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail 2014. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2014 en nieuwe doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail 2014 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 16.437 ton -> 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 6,93% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie -> reductiedoelstelling

Nadere informatie

Productiemiddelen Gas/elektra zakelijke mobiliteit Woon-werkverkeer lease auto's

Productiemiddelen Gas/elektra zakelijke mobiliteit Woon-werkverkeer lease auto's CO 2 -emissie Strukton Rail 2013 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 17.706 ton 3,6% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 0,75% stijging CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Daling brandstofverbruik

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail eerste helft 2013. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot eerste helft 2013 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail eerste helft 2013. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot eerste helft 2013 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail eerste helft 2013 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 7.898 ton 4% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 12 % daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Daling

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail tot en met week 24 / Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot tot en met week 24/2012 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail tot en met week 24 / Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot tot en met week 24/2012 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail tot en met week 24 / 2012 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 8.233 ton 6% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 6% stijging CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail 2012 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 18.362 ton 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 4,4 % daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Stijging brandstofverbruik

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2015. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2015. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2015 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 16.056 ton -> 4,2% daling absolute CO 2 -uitstoot 13,5% stijging relatieve CO 2 -uitstoot (per miljoen euro geactiveerde productie) ->

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2016 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 15.385 ton -> 6,4% daling absolute CO 2 -uitstoot 10% daling relatieve CO 2 -uitstoot (per miljoen euro geactiveerde productie) -> ambitie

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail week 1 t/m Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail week 1 t/m Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail week 1 t/m 24-2011 1. Samenvatting 1,4% toename CO 2 -uitstoot per miljoen geactiveerde productie Toename CO 2 -uitstoot als gevolg van inzet Klein Mechanisch Gereedschap Afname

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 10 november 2016 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO2 - Voortgangsrapportage Scope 3 - Najaar 2015

CO2 - Voortgangsrapportage Scope 3 - Najaar 2015 CO2 - Voortgangsrapportage Scope 3 - Najaar 2015 Strukton Rail BV November 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 Doelstellingen CO 2 -reductie in de keten 3 2 Ontwikkelingen bij het realiseren van de doelstellingen

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: 3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV Almere, 22-08-2016 M. van Raaijen. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Verebus wil verantwoord en duurzaam ondernemen. In de afgelopen jaren is vooral sprake geweest van bewustwording van de eigen uitstoot en lag de nadruk op

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

CO-2 Prestatieladder

CO-2 Prestatieladder CO-2 Prestatieladder Jaarplan 2015/2016 W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V. Rhoon Inleiding Inn 2013 hebben wij ons tot doel gesteld om minimaal te voldoen aan de CO-2 prestatieladder niveau 3. Om dit

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 16 februari 2016 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

International Paint (Nederland) B.V.

International Paint (Nederland) B.V. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 International Paint (Nederland) B.V. Door Business Improvement Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: Doc.nr: 11.A0318 26-jul-11 Distributielijst Naam

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013 Energie Management Actieplan 2013-2019 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Augustus 2013 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

INVALSHOEK B Co2 reductiedoelstellingen

INVALSHOEK B Co2 reductiedoelstellingen Blad: Pagina 1 van 5 Inleiding In dit document worden de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van ROELOFSEN BV gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO 2 footprint opgesteld voor scope 1 & 2 volgens

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Verebus wil verantwoord en duurzaam ondernemen. In de afgelopen jaren is vooral sprake geweest van bewustwording van de eigen uitstoot en lag de nadruk op

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. CO 2 Reductie doelstellingen De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Renesse, 26 april 2016 dhr. T.T. Nieuwenhuizen Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Bijlage D Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 26 van 39 D.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is kenbaar gemaakt dat

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 19-08-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2016-2018 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos CO 2 -REDUCTIEPLAN. Bijlage B Bij Energiemanagement actieplan

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos CO 2 -REDUCTIEPLAN. Bijlage B Bij Energiemanagement actieplan Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos CO 2 -REDUCTIEPLAN Bijlage B Bij Energiemanagement actieplan ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.2 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 29 april 2013 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

CO2 voortgangsrapportage Heras. December 2010

CO2 voortgangsrapportage Heras. December 2010 CO2 voortgangsrapportage Heras December 2010 Versie 23-12-2010 CO2 voortgangsrapportage Heras Inhoudsopgave: 1. Carbon Footprint Pag. 3 1.1 Scope 1: directe CO2 emissies Pag. 3 1.2 Scope 2: Indirecte CO2

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001

Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Energie Management Actieplan 2015 2016 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Oktober 2014 Groen Punt Groep B.V. Groen aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN

Nadere informatie

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief 2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint Swietelsky Rail Benelux Opgesteld door: Swietelsky Versie: 1.1 Datum: 20 juli 2011 Status: definitief 1 CO 2 footprint Swietelsky Rail Benelux 1.1 Referentiejaar Het

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 21 januari 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q3 2012 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q3 2012 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q3 2012 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 3 december 2012 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie