Nederlandse automotive toelevering Sterk in export, sterk in innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse automotive toelevering Sterk in export, sterk in innovatie"

Transcriptie

1 Nederlandse automotive toelevering Sterk in export, sterk in innovatie 44% van de totale export Omvang Nederlandse automotive toelevering 9,2 miljard 88% bestemd voor export

2 Automotive-industrie mondiaal: miljard Grote Vier goed voor 55% van de wereldwijde productiewaarde De automotive-industrie is een gigantische bedrijfstak met een wereldwijde omzet van miljard*. Belangrijkste product is de personenauto, waarvan in aantallen veruit de meeste in China worden vervaardigd. Qua omzet is de autoindustrie in de VS de grootste, gevolgd door Duitsland. Met Japan en China erbij zijn deze landen goed voor 55% van de mondiale auto-industrie. Auto-industrie* wereldwijd: Top-10 landen + Nederland/België naar omzet industrie, VS 241 mld. / 17,6% Verenigd Koninkrijk 52 mld. / 3,7% Frankrijk 45 mld. / 3,2% België 24 mld. / 1,7% Nederland 8 mld. / 0,6% Duitsland 239 mld. / 17,0% Zuid-Korea 63 mld. / 4,5% Japan 217 mld. / 11,6% Ook de vervaardiging van carrosserieën en auto-onderdelen is een miljarden business met een totale omzet van miljard. China kent hierin een aandeel van 22% en is daarmee naar omzet de grootste producent. Nederland is een kleine speler in de productie van motorvoertuigen, maar kent wel enkele fabrikanten van bussen (VDL) en vrachtwagens (DAF, Scania). De heropening van Nedcar geeft de productie van auto s in Nederland weer een gezicht en stimuleert de automotive-toelevering. Daarnaast is ook de aanwezigheid en geplande uitbreiding van Tesla Motors in Tilburg een positief teken aan de wand. Mexico 54 mld. / 3,8% Brazilië 90 mld. / 6,4% Spanje 59 mld. / 4,2% China Japan Duitsland VS Z-Korea India Brazilië Spanje Mexico Rusland Bron: Oxford Economics, OICA, ING Economisch Bureau * Het betreft de vervaardiging van personenauto s, bedrijfs- en vrachtauto s, bussen (sbi 29.1) China 132 mld. / 9,4% Top-10 productie personenauto s, 1 e halfjaar

3 miljard 2012 Toelevering van: Auto-onderdelenindustrie recordjaar voor Nederlandse toeleverende industrie mld. 0,9 0,9 Overige industrie (bv. chemie, rubber- en kunststof, metaalbewerking) 1,2 Overige industrie (bv. chemie, rubber- en kunststof, metaalbewerking) 0,6 Nederlandse toelevering goed voor 9,2 miljard, waarvan 88% export 7,9 Minder zichtbaar, maar wel degelijk van serieuze omvang in Nederland is de 6,9Omvang Nederlandse 7,2 7,4 automotive-toelevering 9,2 miljard 6,5 6,7 (automotive) toeleverende industrie. Omdat de toelevering plaatsvindt 6,1 vanuit diverse branches, variërend van rubber- en kunststof tot aan de elektrotechnische industrie en Wat zit er in dit cijfer? 5,2 van de chemie tot de metaalsector, is de sector relatief lastig in kaart te brengen. De directe toelevering aan de automotive industrie in is berekend op 9,2 miljard*. Dit is inclusief de toelevering aan de auto-onderdelenindustrie (tweedelijns-toeleveranciers, Toelevering van: Aan: zie box). Export Toelevering binnenland Auto-onderdelenindustrie Eindfabricage auto-industrie Aan: Eindfabricage auto-industrie Auto-onderdelenindustrie Eindfabricage 0,9 auto-industrie 7,8 8,1 Sterk herstel na crisisjaar duidt op relatief goede concurrentiepositie De automotive sector was in één van de zwaarst geraakte sectoren. Een combinatie van vraaguitval en het structureel verlagen van voorraden zorgde voor een omzetterugval van ruim 30% in de toeleverende industrie. Het herstel was mld. echter sterk en in werd een omzet gerealiseerd die met 9 miljard hoger lag dan voor de crisis. Na twee iets mindere jaren is de omzet verder toegenomen tot naar schatting 9,2 0,9miljard in. 0,9 Veel Nederlandse bedrijven zijn langjarig actief in de automotive-keten, innoveren steeds meer mee met de autofabrikant of eerstelijnstoeleverancier en creëren zo een sterkere concurrentiepositie. Deze bedrijven hebben kunnen profiteren van de groei van de automotive in bovenal Duitsland, maar ook het VK en de VS Export 2007 Overige industrie (bv. chemie, rubber- en kunststof, metaalbewerking) Overige industrie (bv. chemie, rubber- en kunststof, metaalbewerking) 1,2 6,1 6,5 6,9 7, Auto-onderdelenindustrie Eindfabricage auto-industrie 9,2 miljard Toelevering binnenland Omvang Nederlandse toeleverende industrie aan de automotive binnenland en buitenland (export), mld. 0,6 5,2 0,9 6,7 7, , 7,4 7, 0,9 0,9 1,2 6,1 6,5 6,9 7,2 0,6 5,2 0,9 6,7 7,9 7,4 7,8 8,1 * Berekeningen van ING Economisch Bureau op basis van WIOD (world input output database, EC) en Oxford Economics. ** Daarnaast kent Nederland diverse specialisten op het gebied van automatisering en robotisering van automotive-productie (bv. VDL en AWL Techniek). Deze omzet zit niet in de genoemde 9,2 miljard, omdat dit voor de autofabrikanten investeringen betreft, geen input voor de productie Export Toelevering binnenland 2012

4 Duitsland veruit belangrijkste afnemer 44% van de export bestemd voor Duitse markt Door de omvang en nabijheid zijn de ogen van veel bedrijven gericht op de Duitse automotive-markt. De toeleverende industrie haalt 44% van de exportomzet uit dat land bij grote klanten als Volkswagen, BMW en Daimler. Voor sommige toeleverende branches is dit nog hoger. Van de chemie producten binnen de automotive toelevering gaat 60% naar de Duitse markt. Exportaandeel in Nederlandse automotive-toelevering naar land, Overig 21% Duitsland Mooie groei in Duitsland stuwt Nederlandse toelevering Binnen Europa presteert met name de Duitse auto-industrie de laatste jaren sterk. De Nederlandse toeleverindustrie heeft hiervan ook geprofiteerd, wat de totale omzet heeft gestuwd. In is naar schatting voor 3,6 miljard geleverd aan de Duitse auto(onderdelen)industrie. Ten opzichte van vijf jaar geleden heeft de Nederlandse toeleversector haar positie in Duitsland heel licht verbeterd. Het aandeel in de import van de Duitse automotive industrie is circa 4%. Veel West-Europese landen hebben aandeel verloren aan Oost-Europa. In dat licht kenmerkt de marginale verbetering van het Nederlands aandeel de waardevolle rol die de Nederlandse toeleverindustrie richting Duitsland speelt. Ten slotte is na de crisis van de toelevering naar de VS sterk gegroeid. Ook voor de komende jaren liggen hier nog kansen voor groei. Polen 2% Italië 2% China 3% 4% Frankrijk 5% VS België 8% 10% VK 44% 4 Ontwikkeling export Nederlandse automotive-toelevering, vijf belangrijkste afzetlanden, index 2008= Bron: berekeningen ING Economisch Bureau o.b.v. WIOD (world input output database, EC) en Oxford Economics. VS VS

5 Auto-industrie belangrijk voor tal van branches Metaalsector realiseert 2,3 miljard omzet als automotive toeleverancier Zoals eerder aangegeven, wordt de automotive-sector beleverd door een veelheid aan branches. Uiteraard de onderdelenindustrie, maar daarnaast ontleent de bijvoorbeeld de metaalsector een omzet van ruim 2,3 miljard aan de automotive-sector. De chemie (denk aan de autolak of kunststof onderdelen zoals dashboards) en elektronica-industrie (zoals sensoren of navigatie) realiseren ruim een miljard euro omzet. De rubber- en kunststofindustrie (waaronder de autobandenindustrie) behalen ook vele honderden miljoenen euro s omzet in de automotive keten. De afgelopen jaren zijn de aandelen van de branches in de toelevering vrij constant gebleven. Innovatie (bijvoorbeeld lichtgewicht materialen) en meer elektronica zou in de toekomst enige verschuiving kunnen opleveren. Nog zuiniger en meer verbonden Toeleveranciers spelen een kritieke rol in het verder verbeteren van de (vracht)auto. Bij trucks heeft CO 2 -reductie de volle aandacht, nadat de afgelopen jaren meer focus lag op het terugbrengen van stikstof en roetuitstoot. Reductie van CO 2 -uitstoot zal voornamelijk moeten komen uit verdere brandstofbesparing. Via betere aerodynamica is daar nog winst te behalen. Regelgeving is verruimd, waardoor bijvoorbeeld spoilers mogen worden geplaatst. Voor toeleveranciers liggen er innovatiekansen door gebruik van andere vormen of materialen (kunststoffen/metalen). Verdere toepassing van elektronica zet nog altijd in hoog tempo door. Steeds slimmere board-computers volgen een groot aantal prestatie-indicatoren op het gebied van efficiency en planning en kunnen zelf bijsturen. Toeleverende industrie naar branche,, miljoenen euro s Autoonderdelenindustrie 3341 Overig Elektrotechnische industrie 1173 Chemie Rubber en kunststof (Basis)metaal 5 Ook bij de personenauto is high-tech het sleutelbegrip. Auto s raken steeds voller met (veiligheids)systemen met als uiteindelijk doel de zelfrijdende auto. Auto s gaan in toenemende mate online. De bestuurder is hierdoor continu connected. Het dashboard-scherm gaat steeds meer lijken op een tablet. Een verbinding met derden maakt het mogelijk dat data over de auto breder beschikbaar is. Dit kan helpen bij after-sales, waarbij beter getimed onderhoud of vervanging van onderdelen plaats vindt. In de wereld van de connected car liggen nadrukkelijk kansen voor het innovatieve Nederlands high-tech cluster. Ten slotte blijven de ontwikkeling van nieuwe aandrijfsystemen (hybride, elektro, waterstof), en nieuwe materialen (aluminium, carbon) belangrijke en kansrijke ontwikkelingen voor toeleveranciers.

6 Exportkansen door toenemende uitbesteding, vooral in Westerse landen Azië vereist lokale vestiging De automotive loopt voorop in de uitbestedingstrend. In de afgelopen decennia zijn fabrikanten getransformeerd tot bedrijven die zich nog hoofdzakelijk toeleggen op productontwikkeling, marketing en eventueel assemblage. Deze uitbesteding betekent voor China en Japan echter vooral meer binnenlands inkopen. Een Nederlands bedrijf dat serieus wil groeien in de Aziatische automotive keten zal lokaal moeten produceren. Voor Westerse landen ligt dit anders. Zowel Duitsland, de VS als het VK haalt een aanzienlijk deel van de inkoop uit het buitenland. In de volgende fase van uitbesteding is productinnovatie aan de beurt. In toenemende mate ligt de verantwoordelijkheid voor innovatie bij de toeleveranciers. De Nederlandse automotive toelevering, met een hoog innovatief karakter en sterk in high-tech, kan hiervan profiteren. Ten slotte behoort de mondiale automotive industrie tot de grootste investeerders in R&D. Volkswagen spendeert het meest met ruim 10 miljard. Ook technologie-giganten als Google investeren aanzienlijke bedragen in de ontwikkeling van auto s. Los van de kansen die dit individuele bedrijven biedt, is het voor de Nederlandse kenniseconomie van grote waarde om hier verdere aansluiting bij te vinden. Hoeveel wordt (buitenlands) ingekocht door de transportmiddelenindustrie*? >5% Aandeel inkoop producten en diensten in omzet Aandeel import in inkoop 2-5% Westerse landen 1995 ** 1995 (Vrijwel) stabiel Lichte krimp Forse krimp VK 65% 68% 33% 45% Frankrijk Forse groei Lichte groei 76% 78% 24% 39% Duitsland 63% 2-5% 73% 24% 34% VS 72% 78% 14% 25% Azië Zuid-Korea 69% 76% 13% 13% China 73% 80% 9% 8% Japan 74% 76% 2% 6% Verwachte omzetontwikkeling auto-industrie*** diverse landen in 2015? >5% >5% 2-5% (Vrijwel) stabiel Lichte krimp Forse krimp 6 Forse groei Lichte groei Bron: WIOD, ING Economisch Bureau * Cijfers alleen beschikbaar voor gehele transportmiddelenindustrie ** Meest recente cijfers *** Eindfabrikanten (sbi 29.1) 2-5% >5%

7 Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 7 De tekst is afgesloten op 15 januari 2015.

8 Meer weten? Kijk op ING.nl/kennis Of neem contact op met: Jurjen Witteveen ING Economisch Bureau Marinus van der Meer Sectormanager Automotive Arnold Koning Sectormanager Industrie

Samen smart De Nederlandse industrie naar een hoger groeipad. Publicatie uitgebracht t.g.v. de IndustrieTOP Smart Industry 3 maart 2015

Samen smart De Nederlandse industrie naar een hoger groeipad. Publicatie uitgebracht t.g.v. de IndustrieTOP Smart Industry 3 maart 2015 Samen smart De Nederlandse industrie naar een hoger groeipad Publicatie uitgebracht t.g.v. de IndustrieTOP Smart Industry 3 maart 2015 Buitenlandse vraag hield Nederlandse industriemotor goed draaiende

Nadere informatie

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse

Nadere informatie

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk Groothandel Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk De groothandel kampt al drie jaar met dalende omzetten. Dit was in 2014 vooral te wijten aan (fors) lagere prijzen van olie en agrarische producten.

Nadere informatie

Metaal zoekt meerwaarde in duurzaam ondernemen

Metaal zoekt meerwaarde in duurzaam ondernemen MKB Metaal ING Economisch Bureau Metaal zoekt meerwaarde in duurzaam ondernemen Ondernemers in de metaalbewerking gaan steeds duurzamer te werk. Voor de komende tien jaar wordt duurzaamheid in de metaalbewerking,

Nadere informatie

Nederland Handelsland

Nederland Handelsland Nederland Handelsland Herziening ranglijst belangrijkste exportlanden voor Nederland 10 10% Verenigd Koninkrijk Zweden 9 Rusland Verenigde staten 10% % België % Frankrijk Duitsland 1% % Spanje ING Economisch

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Sectorvisie AGF Groothandel ING Economisch Bureau AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Voor handelaren in aardappels, groente en fruit blijft de prijsdruk

Nadere informatie

Zakelijke reiziger vraagt om verandering aanbod

Zakelijke reiziger vraagt om verandering aanbod Reisorganisaties ING Economisch Bureau Zakelijke reiziger vraagt om verandering aanbod De zakelijke reisbranche is in 2009 zwaar getroffen door de economische crisis. In 2010 was er sprake van herstel

Nadere informatie

Hotel 2020. Kansen voor ondernemers met ambitie en visie. Mei 2012 0

Hotel 2020. Kansen voor ondernemers met ambitie en visie. Mei 2012 0 Hotel 2020 Kansen voor ondernemers met ambitie en visie Mei 2012 0 Inhoud 1 Voorwoord & Inleiding 2 3 4 De wereld in 2020 Conclusie Hoteltrends Colofon Auteur Stef Bais Redactieraad Jan van der Doelen

Nadere informatie

Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af

Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af Kwartaalbericht Autoretail ING Economisch Bureau Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af Verbreding van het economisch herstel in Europa (EU-27) zorgt voor een gematigd positieve

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Na hoge volumes in 2011 moet de personenautomarkt nu ook haar meerdere erkennen in de zwakke

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst

Mobiel ondernemen heeft de toekomst ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Bouwsector bereikt de bodem in 2013

Bouwsector bereikt de bodem in 2013 Kwartaalbericht Bouw ING Economisch Bureau Bouwsector bereikt de bodem in 213 Ook in 213 zal de bouwproductie nog dalen. De krimp zal naar verwachting echter kleiner zijn dan in. De woningbouw blijft gebukt

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet

Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet Sectorvisie Foodservice ING Economisch Bureau Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet Sinds 2011 krimpt de markt voor foodservice groothandels. Voor veel afnemers van foodservice

Nadere informatie

Sturen op cijfers en ketensamenwerking voor een hoger rendement

Sturen op cijfers en ketensamenwerking voor een hoger rendement Kledingbranche ING Economisch Bureau Sturen op cijfers en ketensamenwerking voor een hoger rendement Sinds de tweede helft van 2005 lag de focus bij kledingzaken veelal op omzetgroei. Door de economische

Nadere informatie

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Trends in werkkapitaal Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Nederlandse trend steekt ongunstig af tegen die in de ons omringende landen In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren

Nadere informatie

Crash in autoverkoop

Crash in autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Crash in autoverkoop Fors minder registraties verwacht in 212 Autodealers moeten komend jaar rekening houden met fors lagere verkoopaantallen. Zwakkere

Nadere informatie

Druk op marge ondanks licht herstel

Druk op marge ondanks licht herstel Detailhandel ING Economisch Bureau Druk op marge ondanks licht herstel De crisis is voorbij, maar de detailhandel heeft nog geen reden tot juichen. Consumenten lijken weer meer vertrouwen te krijgen in

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

Online schoenenjacht

Online schoenenjacht Schoenenbranche ING Economisch Bureau Online schoenenjacht Aanval op schoenenmarkt geopend Net nu de schoenenbranche de crisis achter zich heeft gelaten en eindelijk weer een opwaartse lijn te pakken heeft,

Nadere informatie

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Colofon Auteur Rico Luman ING Economisch Bureau rico.luman@ing.nl 06-83648954 Redactieraad

Nadere informatie

Pas na 2011 herstelt de bouwproductie

Pas na 2011 herstelt de bouwproductie Kwartaalbericht Bouw ING Economisch Bureau Pas na 211 herstelt de bouwproductie Infrasector valt als laatste steunpilaar weg Ook in 211 krimpt de bouwproductie nog. ING Economisch Bureau verwacht voor

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie Toeleveren aan de Duitse maakindustrie Een wereld te winnen Beleid en trends Feiten en cijfers Nederland als toeleverancier Veranderende keten biedt kansen Lange adem voor lange relatie Colofon Auteur

Nadere informatie

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen Toeleveren aan de Duitse maakindustrie Een wereld te winnen Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau Redactieraad Peter van den Bergh, ING Corporate Clients Roland Boekhout, ING-DiBa Carsten

Nadere informatie