tijdbom Klimaat legt onder schadebedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tijdbom Klimaat legt onder schadebedrijf"

Transcriptie

1 17 100e jaargang 24 november 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Geen provisieverbod, maar stelselwijziging Dga-pensioen bij liquidatie nader toegelicht VB Baromer 2010: provisie verliest terrein Klantgericht verzekeren is gedrag, geen keurmerk Klimaat legt tijdbom onder schadebedrijf

2 Het doel van een vrijkomende lijfrente is voor iedereen anders. Wat het doel van een vrijkomende lijfrente voor uw klant ook is, AEGON heeft er een goed product voor. We hebben een compleet assortiment waarmee u uw klanten zowel nu als later kunt laten genieten van hun lijfrentekapitaal. Als u de aanvraag voor een traditionele lijfrente nu digitaal indient, krijgt u een opslag op de rekenrente. Zo profiteren u en uw klant van uw digitale bedrijfsvoering. Meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of kijk op onze Intermediair Portal Eerlijk over later. AEGON Levensverzekering N.V., Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden. AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag, Handelsregister AEGON Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.

3 HOOFDREDACTIONEEL Colofon Het Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Michiel Huisman Redactie Alex Klein (adjunct-hoofdred.) Yvonne Neppelenbroek Medewerkers Jan Aikens drs. Robbert van Woerden Secretariaat Elly Gravendeel T E I Postbus GA Deventer Uitgever Kluwer Nicole Gorseling E Marketing Joris Krabbenborg Abonnementen en verzending Kluwer Afd. Klantcontacten Postbus AW Deventer T E Abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer 8 excl. btw VB Specials: 12,25 excl. btw Advertenties Kluwer Postbus GA Deventer Emilie Kars-van der Goes T E Media Order Service Toos Schurink T E Sluitingsdatum: Maandag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en litho kosten worden doorberekend. Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan bv, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen, Ton van Til, Karen Poelmann Druk Ten Brink, Meppel ISSN Natte voeten Hoewel er vooralsnog weinig aan de hand lijkt te zijn, tikt er onder het schadebedrijf een klimatologisch tijdbommetje. Het is niet de vraag of, maar wanneer uw klant daarvan de rekening krijgt gepresenteerd in de vorm van een forse premieverhoging. Dat constateren wij in een reportage over de gevolgen van klimaatveranderingen voor de verzekeringssector in deze editie van Het VB. Wij zijn daarmee heel wat minder laconiek dan het Verbond van Verzekeraars. Het overstromingsrisico is uitgesloten van dekking. Alleen neerslagschade blijft over als potentieel gevaar voor verzekeraars. Een flinke storm slaat een groter gat in de financiën. Zo luidt de reactie van Het Verbond. Mij verbaast dat. Ook zonder voor statisticus doorgeleerd te hebben, zie ik overal om mij heen de gevolgen van extreme regenval in combinatie met verstedelijking en landschapsinrichting, waardoor de waterhuishouding in ons toch al natte landje steeds minder op orde dreigt te zijn. Het KNMI noteert al sinds 2004 een toename van het aantal extreme buien in de zomer. De forse schadelast die daarmee gepaard gaat, is evident en aantoonbaar. De cijfers, ook de cijfers van het Verbond zelf, onderstrepen die waarneming. Staat het water de schadeverzekeraars wellicht nog niet hoog genoeg aan de lippen om aan de bel te trekken? De combined ratio s van het afgelopen jaar spreken andere taal en verzekeraars zou er alleen daarom al veel aan gelegen moeten zijn om op zijn minst met adequate, preventieve maatregelen de alsmaar toenemende neerslagschade niet uit de hand te laten lopen. Een urgentie die zich ook opdringt als je zo n bericht van De Telegraaf leest waarin wordt gesteld dat het aantal overstromingen van straten en wijken drastisch kan worden teruggebracht als mensen in plaats van tegels meer planten en grond in hun tuin gebruiken. Aan die collectieve bewustwording zou het Verbond kunnen bijdragen. Meer groen in plaats van tegels. Maatschappelijk verantwoordelijker en duurzamer kun je het niet hebben. Iets voor het Verbondsproject Verzekeraars Vernieuwen? Michiel Huisman Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Het Verzekeringsblad nummer november

4 6 Inhoud Hoofdredactioneel 3 Uitgelicht 6 Aegon schetst somber beleggingsbeeld Avéro innoveert, maar wel met afbreukrisico AOW: slechts 60% is gedekt door premies 18 Verzekeringsrecht 28 Geen zorgplicht, wel provisie? Toegelicht 30 Dga-pensioen bij liquidatie De Boekenplank 32 Laat jezelf zien! Mijn Zwitserleven Pensioen Nieuwe regels van social media De Pijnbank 34 VB-productanalyses en -recensies in De Wandeling 38 Een wandeling met Coen Mom, directievoorzitter Unirobe Meeùs Groep Column 40 Beroepsaansprakelijkheid in de ICT-sector MV&D! 42 Communiceren nieuwe stijl Interview 44 Efficiënt, laagdrempelig en hoogwaardig advies. Daar draait het om! Toegelicht 48 Goed werkgeverschap: de markt is aan zet! Producten 50 Noordhollandsche plust InternetPortaal Uitbreidingen WoonTrust-label Consumententools in DAK-webformule 52 Kort 52 Adfiz op de bres voor een betere markt Verzekeren volgens accountants geen optie Intermediairdagen Belastingdienst Barbier 54

5 12. DE REPORTAGE Klimaat legt tijdbom onder het schadebedrijf Het klimaat krijgt in toenemende mate grip op de schadelast van de branchegroepen Brand en Motor. Moeten schadeverzekeraars nieuwe klimatologische schadebeelden ontwikkelen? En in het verlengde daarvan, moeten ondernemers en consumenten zich zorgen maken over de gevolgen van het veranderende klimaat op de verzekerbaarheid van hun opstallen, inboedels en andere (zakelijke) belangen? Blijft simple risk wel zo simpel? Voor het Verbond van Verzekeraars is de hele klimaatdiscussie vooralsnog een storm in een glas water. De vraag is echter hoeveel windkracht dat glas er nog bij kan hebben. Want hoewel er vooralsnog weinig aan de hand lijkt te zijn, tikt er onder het schadebedrijf een klimatologisch tijdbommetje. Het is niet de vraag of, maar wanneer uw klant daarvan de rekening krijgt gepresenteerd in de vorm van een forse premieverhoging. 18. ANALYSE Geen provisieverbod, maar een stelselwijziging 24. MARKTONDERZOEK VB Barometer 2010 Het is een misverstand om de brief die minister De Jager naar de Tweede Kamer stuurde, uitsluitend te bestempelen als de inleiding tot een provisieverbod. Deze brief luidt een nieuwe periode in voor de hele branche en zal de geschiedenis ingaan als het startschot voor een stelselwijziging. Het is dan ook volkomen terecht dat organisaties als Adfiz, OvFD en FFP in hun reactie de nadruk gelegd hebben op de randvoorwaarden. 08. IN T VELD Klantgericht verzekeren is gedrag, geen keurmerk Uit eerder door GfK uitgevoerde onderzoeken voor de VB Barometer kwam naar voren dat de consument het helemaal niet zo belangrijk vindt hoeveel een intermediair aan hem verdient. Het gaat de consument voornamelijk om het totaalbedrag dat hij moet betalen voor een verzekering. Hoeveel de adviseur daarvan opstrijkt en op welke wijze dit gebeurt, is veelal minder van belang. De resultaten uit de VB Barometer 2010 laten echter een interessante verschuiving op dit vlak zien. Univé heeft geen Keurmerk Klantgericht Verzekeren maar mag zich wel de Klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland noemen. Een bijzondere situatie die past bij de bijzondere positie die het Univé-label inneemt op het speelveld van verzekeraars en intermediairs. 22. DE PIJNBANK De nieuwe HOP van Cardif Stop de persen, want onze nieuwe woonlastenverzekering betekent niet minder dan een kleine revolutie in verzekeringsland, juicht Cees de Jong, managing director van Cardif, in zijn column in de vierde editie van Cardinfo. Wij komen niet verder dan een stipte make-over, maar niet revolutionair. Het Verzekeringsblad nummer november

6 Uitgelicht Branche Aegon schetst somber beleggingsbeeld De komende vier jaar is in geen enkele beleggingscategorie een hoog rendement te verwachten. Zelfs wie wat meer risico aandurft en belegt in aandelen of bedrijfsobligaties hoeft niet op meer dan 5 à 6% rendement te rekenen. Dat zei Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management op een recent gehouden beleggingscongres. Van den Heuvel verwacht wel dat de kapitaalmarktrente gaat stijgen. En dat is gunstig voor de pensioenfondsen. Bij een stijgende rente hoeven de fondsen minder te reserveren voor toekomstige uitkeringen. Daarmee verbetert hun dekkingsgraad. Groeiscenario voor Oost-Europa Van den Heuvel presenteerde de uitkomsten uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van Aegon naar de verwachte economische groei en de beleggingsvooruitzichten. Hierin wordt tevens een somber beeld van de wereldeconomie geschetst. Over de lange termijn hebben aandelen een rendement van 8% per jaar. Na de recessie van de afgelopen periode lijkt een rendement van 5 of 6% voor pensioenfondsen dus te laag om goed te herstellen. Omdat de wereldeconomie de komende jaren niet veel groeit, zullen de resultaten van het bedrijfsleven daar niet of nauwelijks bovenuit komen. Daarnaast zijn veel aandelen in sectoren en regio s waar wel een goede groei wordt verwacht, zoals in de opkomende markten India en Brazilië, nu al hoog geprijsd. De positieve vooruitzichten zijn dan al opgenomen in de prijzen van die aandelen en obligaties. Het meest positief is Van den Heuvel nog over Oost-Europa: Daar zijn aandelen nog relatief betaalbaar en verwachten we een goede groei. Van Duijn s beleggingsadvies Jaap van Duijn (hoogleraar en ex-directie Robeco), algemeen erkend goeroe op het gebied van beleggen, onderschreef in zijn presentatie op genoemd congres de gang van zaken die Van den Heuvel voorziet. Niettemin had hij toch nog wel wat particuliere beleggingstips in zijn koffertje. Vooral beleggen in economieën die groei vertonen, hield hij zijn gehoor voor en verwees daarbij vooral naar Aziatische landen. Daartoe uitgedaagd door zijn gehoor werd hij na afloop van zijn presentatie nog concreter toen iemand uit het publiek benieuwd was naar zijn persoonlijke asset mix. 85% in aandelen en 15% leningen aan mijn kinderen. Niet gehinderd door wet- en regelgeving en daarmee veel vrijer in zijn keuze van assetmix dan pensioenfondsmanagers toonde hij zich persoonlijk niet ontevreden over de huidige beleggingsmogelijkheden. Hij concretiseerde zijn advies met een persoonlijke noot die vooral interessant kan zijn voor financieel planners. Beleg voor 50% van het totaal in aandelen van groeiende economieën, maar dan wel gespreid over verschillende landen. Op de pof Van Duijn rekende verder af met de mythe dat Amerikanen op de pof leven. Nederlandse huishoudens hebben tweemaal zo hoge schulden. Dat wordt volgens hem een niet onaanzienlijk financieel probleem in de toekomst. Hij maakte zich geen enkele zorgen over het overheidstekort, maar wel het tekort bij huishoudens. Zeker als de huizenmarkt zich niet (voldoende) herstelt. Kans op double dip is reëel Aegon Asset Management berekent al meer dan tien jaar langetermijnscenario s. Ieder jaar wordt een update gepubliceerd voor de komende vier jaar én rekenschap afgelegd over verwachtingen uit het verleden. Dit rapport vormt het basisscenario van Aegon Asset Management. De kans dat dit basisscenario zich ontvouwt, schat Van den Heuvel op 60%. Naast dit basisscenario zijn er nog twee scenario s uitgerekend. Het slechtste scenario is dat van een tweede recessie (de veelbesproken double dip ). De kans daarop blijft volgens Van den Heuvel reëel en wordt in de komende vier jaar geschat op 25%. De kans op een uitgesproken positief scenario met een wereldwijde snelle economische groei wordt geschat op slechts 15%. 6 Het Verzekeringsblad nummer november 2010

7 UITGELICHT Particulier WPC kapitelt akkoord SNS Reaal en Verliespolis Stichting Verliespolis en SNS Reaal hebben in de woekerpolisaffaire een definitief akkoord bereikt. Stichting Woekerpolis Claim (WPC) vindt de uitwerking van de overeen gekomen compensatieregeling echter onvoldoende. Deze zou nadelig uitpakken voor polishouders die hun premie willen verlagen en voor klanten met een spaar/beleggingsverzekering. WPC eist nu van SNS Reaal dat zij uiterlijk begin december alsnog tot een nieuw en beter akkoord met WPC komt. Zo niet, dan volgen juridische stappen. Pensioen/EB Avéro innoveert, maar wel met afbreukrisico Avéro Achmea komt begin 2011 met een nieuw pensioenproduct en een nieuwe tool voor het beheer van (verzekerbare) arbeidsvoorwaarden. Aldus de verzekeraar vorige week tijdens de Pensioen Inspirience, een jaarlijks congres over pensioenactualiteiten en andere relevante zaken die in de sector spelen. Waardewijs Pensioen Het pensioenproduct wordt gelanceerd op een moment dat nog niet alle specificaties klaar zijn. En daarmee neemt de verzekeraar een mogelijk afbreukrisico voor lief. Het gaat om een beschikbaar premiepensioen op basis van beleggingen met netto staffels en op termijn volledige straight through processing. De lancering wordt voorzien in het eerste kwartaal van In ieder geval zijn dan nog niet de opting out -mogelijkheden en een Anw-hiaatdekking aan het product toegevoegd. Wel garandeert Avéro Achmea dat de beschik bare portal zorgt voor een directe verwerking. Dat wil in ieder geval zeggen dat de invoer van de adviseur ook direct de input voor de backoffice bij Avéro is. Straight through processing impliceert eveneens dat de gegevens die gebruikt zijn voor de offerte ook de gegevens voor de administratie zijn, zodat er geen (financiële) verschillen kunnen optreden in het proces van offreren en administreren. Arbeidsvoorwaardenwerkplaats Een nieuwe tool die Avéro in ontwikkeling heeft, is de arbeidsvoorwaardenwerkplaats waarmee (verzekerbare) arbeidsvoorwaarden die via Avéro Achmea tot stand zijn gekomen, vastgelegd, gemuteerd en ingevoerd kunnen worden. Ook hier geldt dat de tool zijn marktintroductie beleeft op een moment dat nog niet alle specificaties zijn ingeregeld. Waardeoverdrachten voor pensioen en ziekmeldingen bijvoorbeeld kunnen nog niet verwerkt worden. De tool werkt via een batchverwerking (dus nog niet online/real time) en de gegevensinvoer vindt plaats op basis van een Excel-applicatie. Pensioen Inspirience Het pensioenproduct en de arbeidsvoorwaardentool werden voorgesteld op een congres van Avéro Achmea: de Pensioen Inspirience. Ruim tachtig intermediairs, waarmee de verzekeraar samenwerkt, gaven acte de présence en waren deelgenoot van een openhartig welkomstwoord van ceo Jack Hommel: Achmea is marktleider in bankverzekeren en in direct writing. Maar in het intermediaire kanaal gaat het nog niet zoals we voor ogen hebben. Enthousiasme Wat tijdens het congres opviel, was dat Avéro meer naast het distributiekanaal staat en er een grote betrokkenheid bij voelt, dan dat de verzekeraar van bovenaf het kanaal wil aansturen. En dat klonk door tot in alle details van bijvoorbeeld voornoemde (product)innovaties. Een kwetsbare opstelling op basis van partnership was in woord en uitvoering merkbaar. En dat werd hoorbaar door de aanwezigen gewaardeerd die zich betrokken voelden bij de initiatieven die de verzekeraar naar voren bracht. Marktonderzoek AOW: slechts 60% is gedekt door premies In de eerste helft van 2010 is ruim 500 miljoen meer uitgegeven aan de AOW dan in het eerste halfjaar van De AOW-uitgaven worden nu nog maar voor ruim 60% gedekt door de premies. Het CBS becijferde dat het aantal AOW ers in het eerste half jaar van 2010 met is toegenomen naar bijna 2,9 miljoen. Gedurende deze periode werd 14,9 miljard uitgegeven aan de AOW. Dit is 3,6% meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ongeveer 10% van de AOW ers woont in het buitenland. Rijksbijdragen De ontvangen premies dekken ruim 60% van de AOW-uitgaven. De overheid draagt het overige deel bij. Het afgelopen decennium is het aandeel van de rijksbijdragen sterk gestegen. De AOW-premie werd eind jaren negentig bevroren op 18% van het inkomen. De structurele stijging van de uitgaven vanwege de vergrijzing wordt opgevangen uit de algemene middelen, waaraan ook 65-plussers bijdragen. Het Verzekeringsblad nummer november

8 Klantgericht verzekeren is gedrag, geen keurmerk PIETER VAN DEN BAN Pieter van den Ban werkt sinds 1997 bij Univé. Hij heeft een studie Agrarische Bedrijfskunde gevolgd. Zijn loopbaan kwam via de veevoeding, het bankbedrijf, de vakbond en organisatieadvies uit bij Univé. Van den Ban is getrouwd met Anneke Dekker en heeft twee zonen van respectievelijk 15 en 18 jaar. 8 Het Verzekeringsblad nummer november 2010

9 IN T VELD Univé heeft geen Keurmerk Klantgericht Verzekeren, maar mag zich wel de klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland noemen. Een bijzondere situatie die past bij de bijzondere positie die het Univé-label inneemt op het speelveld van verzekeraars en intermediairs. Univé zat niet bij de eerste lichting van 25 verzekeraars die op dinsdag 5 oktober het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) kregen uitgereikt door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Het ziet er ook niet naar uit dat het label Univé op korte termijn aan dit keurmerkregister, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, wordt toegevoegd. Univé ondersteunt dit initiatief en heeft intern besloten om projectmatig toe te werken naar dit keurmerk. Maar dan wel in ons eigen tempo, aldus Pieter van den Ban, directeur Distributie bij Univé Verzekeringen, die hiervoor ook een goede reden blijkt te hebben. De thema s waarop het keurmerk is gebaseerd, zijn: voor de klant begrijpelijke en heldere informatie en voorlichting, zorgvuldige en voortvarende dienstverlening, goede telefonische bereikbaarheid, onderzoek naar klanttevredenheid en een eigen kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement. Van den Ban: De vraag is of het per se noodzakelijk is om dit te bewijzen door het halen van het KKV? Volgens mij moet je het gewoon laten zien door je gedrag, elke dag opnieuw. Klantvriendelijkste verzekeraar Daar heeft Van den Ban een sterk punt te pakken. Het keurmerkloze Univé werd dit jaar voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland. Voorafgaand aan deze verkiezing, officieel het Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland geheten, deed MarketResponse een online onderzoek onder 2500 Nederlandse consumenten. Hen werd gevraagd aan te geven in hoeverre hun ervaringen overeenkwamen met de vijf gouden regels die klantvriendelijkheid kenmerken en luiden: 1. Wees beschikbaar als de klant dat vraagt. 2. Kom de belofte, die je in reclame maakt, na. 3. Doe niet moeilijk over formaliteiten. 4. Geef je fouten toe en los ze op juiste wijze op. 5. Val de klant niet onnodig lastig. Univé haalde een gemiddelde totaal - be oordeling van 8,2. De hoogst beoordeelde gouden regel is beschikbaarheid. In een tijd waarin het vertrouwen van de consument in de financiële branche niet optimaal te noemen is, heeft Univé het toch voor elkaar gekregen om dit jaar als enige verzekeraar de top 10 van meest klantvriendelijke bedrijven van Nederland te bereiken. Het verzekeringslabel zag een plek op het podium aan zich voorbijgaan. Maar met concurrenten als ANWB, Bol.com, IKEA en Landal GreenParks heeft Univé met het bereiken van een zesde plaats in de top 10 al een mooie prijs in de wacht gesleept: een opsteker voor het imago van de financiële branche. Een bijzondere marktpositie In het onderzoeksrapport wordt Univé genoemd als een bedrijf waarmee de meeste klanten geen face to face -contact onderhouden. Om die reden vinden de onderzoekers het des te opvallender dat de verzekeraar vooral goed scoort op beschikbaarheid. Zo opvallend is dat dus niet. Univé neemt op het speelveld van verzekeraars en intermediairs een bijzondere plaats in. Het label is enerzijds ri sicodrager van simple-riskschadeverzekeringen. Anderzijds staat het label voor 24 zelfstandige Onderlingen met in totaal circa 150 advieskantoren. Hier worden naast de eigen Univé brand-, schade- en zorgverzekeringen ook de levensverzekeringen en hypotheken van andere verzekeraars geadviseerd aan zowel particulieren als zakelijke klanten. Elke lokale coöperatie is eigenrisicodrager voor het brandrisico. Daarnaast bemiddelen de kantoren voor Univé Schade en Univé Zorg. Dat het label zo hoog scoort op bereikbaarheid is te danken aan de circa 150 advieskantoren waarop het Univémerk prijkt. Van de 24 zelfstandige Onderlingen heeft het AM-Jaarboek er veertien opge nomen in de intermediaire top 130-lijst. Een afhankelijk onafhankelijke Op het gebied van simple-riskproducten is het Univé-label verre van onafhankelijk te noemen. De onafhankelijkheid van de Univé-kantoren is te Het Verzekeringsblad nummer november

10 HISTORIE vinden in de complexe producten. Ziet de klant het verschil in direct en onafhankelijk? Mits je duidelijk bent over de scheidslijn, dan heeft de klant daar geen probleem mee. We hebben op het gebied van schade een goede naam opgebouwd. De klant kan erop vertrouwen dat hij met ons eigen schadeproduct een goed product in huis haalt. In de praktijk kijkt een klant er ook niet raar van op dat hij standaard het Univé-label geadviseerd krijgt. Univé profileren als finan cieel planner past niet bij het merk, dan ga je een stap te ver Bij simple-riskproducten is afhankelijk of onafhankelijk zijn ook geen issue voor de consument. Dat leeft alleen bij de complexe producten. In het geval ons eigen schadeproduct niet aansluit bij de behoeftes van de klant, kan de ad viseur het product alsnog elders sluiten. Bij het advies staat het klantbelang voorop. Dat maakt het adviseren bij Univé nu zo mooi. Aansturing vanuit de koepel De manier van klantadvisering kan per zelfstandige Onderlinge verschillen. De centrale organisatie (Coöperatie Univé U.A.) onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om dit aspect meer te unifor meren en centraal te faciliteren, een soort intern keurmerk voor advies. Als merk ben je zo sterk als je zwakste schakel. De centrale organisatie heeft formuleafspraken gemaakt met de zelfstandige Onderlingen. Daarin speelt uniformiteit en de bewaking daarvan een belangrijke rol. Digitale ontwikkeling Univé loopt al langere tijd aan kop als het gaat om verzekeren via internet. Die positie is door de fusie -inspanningen met VGZ-IZA-Trias tot UVIT deels verloren gegaan. Van den Ban is echter overtuigd van een snelle inhaalslag. Als je kijkt naar simple risk, dan krijgt de klant in de nabije toekomst steeds meer online de regie over zijn eigen risico s. Hiervoor gaan we onder de noemer Mijn Univé Univé is een coöperatieve vereniging die zonder winstoogmerk werkt, dus haar klanten zijn tevens haar leden. De oudste Univé Onderlinge is in 1794 opgericht. In 1991 is de huidige groep ontstaan vanuit een fusie tussen NOVO en DLG, waaraan in 1992 de zorgverzekeraar Noord-Holland-Noord is toegevoegd. Univé telt ongeveer 3500 medewerkers: circa 1700 bij de drie centrale vestigingen in Arnhem (Coöperatie Univé U.A.), Assen (N.V. Univé Schade) en Alkmaar (N.V. Univé Zorg), en zo n 1800 bij de circa 150 Univé-vestigingen, verspreid over heel Nederland. nieuwe toepassingen ontwikkelen. Datzelfde geldt voor het ontwikkelen van tools waarmee de Onderlingen zich regionaal kunnen profileren. Ook hier profiteren de kantoren van de kracht die wij als centrale organisatie met één label kunnen bieden. Het zelf ontwikkelen en bouwen van online toepassingen is kostbaar. Wij bouwen één internetsite waarvan 150 advieskantoren profiteren. Dat drukt per kantoor enorm de kosten. Voorop staat wel de keuze van de klant. We dwingen niemand om online te gaan. Er is een grote groep klanten die niet zo snel digitaliseert als her en der wordt gesuggereerd. Voor alle klanten blijven onze 150 verzekeringskantoren bereikbaar. Voor jongeren heeft Univé het Zekur-label, waarmee geheel online een zorgpolis kan worden aangevraagd en beheerd. Van persoonlijk advies is in dit geval geen sprake. Meer dan schade alleen De centrale organisatie zou graag zien dat het Univé-label wordt gezien als het merk voor een breed en diepgaand financieel advies. Het Univéadvies zou ons keurmerk moeten zijn, stelt Van den Ban. Dat vraagt een nieuwe profilering waarbij we ons bij iedere stap steeds weer moeten afvragen of het merk daarmee geloofwaardig blijft. Onszelf profileren als financieel planner past niet bij het merk Univé, dan ga je een stap te ver. Om te beginnen gaan we duidelijker maken dat we naast simple risk ook kennis hebben en advies kunnen geven op het gebied van de complexere verzekeringsoplossingen. Mensen hebben bij Univé nog steeds, uitzonderingen daargelaten, het beeld van een schadeproduct. Dat kenmerkende beeld willen we langzaamaan ombuigen naar een uitstraling van allround advies. In dit proces leert de centrale organisatie ook weer van initiatieven die de zelfstandige Onderlingen ontwikkelen. De formule van Univé Stad en Land, waarbij meerdere financiële partijen de klant onder één Univé-dak adviseren, is er zo een. Provisievraagstuk Als schadeverzekeraar heeft Univé vooralsnog weinig te vrezen van het op handen zijnde provisieverbod. Datzelfde geldt voor de Onderlingen die allemaal zelfstandig risicodrager zijn voor de brandpolis. De overige schadeverzekeringen uit de Univé-stal worden via een intern provisiemodel verrekend. En dat systeem blijft ook onder de nieuwe provisie dus gehandhaafd. Op de vraag hoe het toekomstige verdienmodel voor het adviseren van complexe producten er uit ziet, moet Van den Ban het antwoord schuldig blijven. Univé heeft nog geen businesscase op de plank liggen voor de beloning rond complexe producten. Het is actueel en komend jaar zullen we het provisievraagstuk samen met ons profileringsvraagstuk, in overleg met de aangesloten Onderlingen en hun kantoren, verder uitwerken. Door: Alex Klein 10 Het Verzekeringsblad nummer november 2010

11

12 DE REPORTAGE Het klimaat krijgt in toenemende mate grip op de schadelast van de branchegroepen Brand en Motor. Moeten schade verzekeraars nieuwe klimato logische schadebeelden ontwikkelen? En in het verlengde daarvan, moeten ondernemers en consumenten zich zorgen maken over de gevolgen van het veranderende klimaat op de verzekerbaarheid van hun opstallen, inboedels en andere (zakelijke) belangen? Blijft simple risk wel zo simpel? Klimaat legt tijdbom onder schadebedrijf 12 Het Verzekeringsblad nummer november 2010

13 Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) rondde dit jaar een studie af naar de mogelijke impact van klimaatverandering op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen. De resultaten beperkten zich tot het in kaart brengen van het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars. Dat klimaatverandering de komende jaren in Nederland meer schade zal toebrengen aan woningen, dat staat volgens de onderzoekers als een huis. Toch geeft het rapport geen enkele reden tot paniek. Fred Treur, manager CVS: Bij een forse storm is de financiële impact voor verzekeraars in de meeste gevallen fors hoger dan bij een flinke neerslag. Juist bij storm verwacht het KNMI op de langere termijn geen extreme toename in Nederland. Het overstromingsrisico is hier nog steeds uitgesloten van dekking, dus blijft alleen de neerslagschade over als potentieel gevaar voor verzekeraars. Het is een belangrijk schadeelement, maar een flinke storm slaat, zoals gezegd, een groter gat in de financiën. En daarmee is de hele klimaatdiscussie voor verzekeraars vooralsnog een storm in een glas water. De vraag is echter hoeveel windkracht dat glas er nog bij kan hebben. Bewustwording De extremen in het weerbeeld volgen elkaar snel op. Zelfs tijdens het voorbereiden en schrijven van dit artikel werden op klimatologisch gebied een aantal records gebroken. De zwoelste novembernacht sinds 1901, de overstromingen in Limburg en België. Natuurlijk is dat toeval. Maar door met het klimaat bezig te zijn, ga je er meer over nadenken en vallen zelfs de kleine dingen op in de dagelijkse weerpraatjes. U bent na het lezen van dit artikel geen klimatologisch wonder rijker. Met deze reportage hoop ik wel dat u zich meer bewust wordt van de gevolgen die een veranderend klimaat heeft op de verzekeringssector. Want hoewel er vooralsnog weinig aan de hand lijkt te zijn, tikt er onder het schadebedrijf een klimatologisch tijdbommetje. Het is niet de vraag of, maar wanneer uw klant daarvan de rekening krijgt gepresenteerd in de vorm van een forse premieverhoging. Weinig vet op de botten Het schadebedrijf is door een totaal verzadigd speelveld sterk concurrerend op prijs. Dat maakt het voor een individuele verzekeraar lastig om een premieverhoging door te voeren in het geval de inkomsten en uitgaven uit de pas lopen. Echter, hoe lang kunnen verzekeraars nog bezuinigen op hun bedrijfskosten? Na de slechte financiële resultaten over 2008 wisten de schadeverzekeraars in 2009 gezamenlijk de bruto bedrijfskosten met bijna één procentpunt van de verdiende premie terug te brengen. Het bleek de welbekende druppel op een gloeiende plaat. In het jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars valt te lezen dat de netto combined ratio van het Schadebedrijf (som van schadelast + bedrijfskosten in verhouding tot de verdiende premie, exclusief herverzekering) in 2009 het De prognose was één grote landelijke calamiteit in de tien jaar. Nu is dat enkele kleinere lokale extremen per jaar getal 100 bedroeg. Dat betekent dat de inkomsten even hoog zijn als de uitgaven, zonder dat daarbij rekening is gehouden met het beleg - gings resultaat. Ten opzichte van 2008 is dit een verslechtering met twee procentpunten. Ten opzichte van 2005 is dat een verslechtering met maar liefs zeven punten. Brand en Motor De branchegroepen Brand en Motor worden het meest aangesproken als zich een klimaatgerelateerde gebeurtenis voordoet. Hagelstenen, storm en stevige regenbuien leiden steevast tot een verhoging van het aantal claims binnen deze sectoren. Kijken we naar de branchegroep Brand, waar opstal en inboedel onder vallen, dan bespeuren we in 2009 een forse daling van de netto combined ratio. In het piekjaar 2007 kwam dit percentage uit op 101, vorig jaar noteerde Brand het getal 93. Een meer positieve verhouding dus tussen premie-inkomsten en schadelast. In 2005 bedroeg de netto combined ratio Brand nog 87. Bij de branchegroep Motor verliep het schadebeeld door weersinvloeden de laatste jaren een stuk minder florissant. De hagelbui op 23 juni 2008 en de toename van ruitschade in vooral de winterperiode, speelde de markt danig parten. Ook de hevige sneeuwval in de tweede helft van december 2009 heeft door de ontstane gladheid veel WA- en cascoschade veroorzaakt. De netto combined ratio van Motor komt in 2009 uit op 103. Een nieuw dieptepunt na de 100 punten notering in Het is dan ook verbazingwekkend dat het premievolume van de branche Motor in 2009 met bijna 2 procent is gedaald ten opzichte Het Verzekeringsblad nummer november

Het gonst! De macht van social media

Het gonst! De macht van social media 07 101e jaargang 26 mei 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Wetgeving kan taak van bankier nooit overnemen De pensioenopstand van 2011 Provisieregelgeving in Europees perspectief

Nadere informatie

DAK: werk in uitvoering

DAK: werk in uitvoering 01 101e jaargang 20 januari 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Marktpartijen delen hun agenda voor 2011 Financiën: klant beter af met onafhankelijk advies Banken praten hoge

Nadere informatie

Financieel planner verbreedt horizon

Financieel planner verbreedt horizon 05 special 102e jaargang 18 mei 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Britse goeroe voedt Nederlandse adviseurs op Financial life planning: soft of sexy? BLG en Welke verbreden

Nadere informatie

Waar blijft het geld?

Waar blijft het geld? 03 100e jaargang 25 maart 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional TAF: ken de kleine lettertjes Wie gaat de CAR trekken? Intermediair - Internet: 1-0! Over klantrendement en Q-koorts

Nadere informatie

Stapsgewijs meer. diversiteit

Stapsgewijs meer. diversiteit 08 100e jaargang 24 juni 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mannelijke zakelijkheid in warme damesjas Uitvaart: adviseren zonder diploma MV&D: Komt een vrouw bij de tussenpersoon

Nadere informatie

Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special

Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special 16 special 101e jaargang 10 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mkb interessante visvijver voor het intermediair De ondernemer moet door, maar wat wil de wet? Startende

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen

Nadere informatie

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012 17 101e jaargang 24 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Zorgconsument is vooral premiejager Accountants mikken op adviesmarkt Wie gaat de Transactie Taks betalen?

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Zorgpolis is niet meer zo sexy

Zorgpolis is niet meer zo sexy 99e jaargang 17 december nr. 24 Niet langer klagen Van Afab naar inbiznis Themakatern Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand Martin Bontje (UVIT): Zorgpolis is niet meer zo sexy De NN Inkomen & Pensioen Game

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

Geen millimeter onderhandelingsruimte

Geen millimeter onderhandelingsruimte Het Verzekeringsblad 98e jaargang 5 juni 2008 nr. 11 Het is oorlog IFO faalt opnieuw Nationaal beloningsdebat Elly Blanksma (CDA Tweede Kamerlid): Geen millimeter onderhandelingsruimte www.vbnet.nl Toe

Nadere informatie

vermogensvorming Van inkomenszekerheid tot 11 SPECIAL

vermogensvorming Van inkomenszekerheid tot 11 SPECIAL 11 SPECIAL 100e jaargang 16 september 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional FFP ontbeert naamsbekendheid Kritische klant dwingt uiteindelijk tot innovatie Budget voor een kind

Nadere informatie

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad INHOUD Inhoud kop Inhoud tekst Het Verzekeringsblad 97e jaargang 25 oktober 2007 nr. 20 MiFID-vrijstelling: strijd nog niet gestreden 0 0 Rubrieken Inhoud rubr kop 6 Inhoud rubr tekst Twee klantprofielen

Nadere informatie

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special 08 special 101e jaargang 9 juni 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional De adviseur wordt uitgerookt, maar er is hoop Anticiperen op het weer voorkomt schade Intermediair als

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar 99e jaargang 27 augustus 2009 nr. 16 Wie wil Robein? Trammelant in vergelijkersland Gaan we nog wat verdienen? Jan Hennekam (Unigarant): In schadeafhandeling maken we ons product echt waar Het doel is

Nadere informatie

Max en Nadine zijn er klaar voor

Max en Nadine zijn er klaar voor 03 special 101e jaargang 17 maart 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional De ontwoekermachine van Brand New Day Ot & Sien en Vinex-generatie frustreren innovatie Het kan: winst

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie.

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie. Nieuws brief jaargang # 23 nummer 7 december 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1 2 FOV najaars bijeenkomsten Over social

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Met een knipoog het jaar uit 10168892

Met een knipoog het jaar uit 10168892 18 101e jaargang 22 december 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Geen kerstkaart maar een brief van De Jager Scheidend schade-expert mist 24/7 vakmentaliteit De guerrillamarketing

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Waarde van kleine portefeuille blijft laag

Waarde van kleine portefeuille blijft laag Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 april 2007 nr. 8 Vertragingsactie politiek en Radar NVA vreest valse concurrentie Mike Potter (makelaar/taxateur assurantieportefeuilles): Waarde van kleine portefeuille

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie