Deze jaarkalender hoort bij de schoolgids deel 1 van basisschool PassePartout in Tegelen die informatie voor meerdere jaren geeft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze jaarkalender hoort bij de schoolgids deel 1 van basisschool PassePartout in Tegelen die informatie voor meerdere jaren geeft."

Transcriptie

1 Voorwoord Deze jaarkalender hoort bij de schoolgids deel 1 van basisschool PassePartout in Tegelen die informatie voor meerdere jaren geeft. Deze jaarkalender geeft de vakanties en vrije dagen aan en verder allerlei activiteiten die voor de zomervakantie al gepland konden worden. Ook kunt u in de kalender alle namen terugvinden van personeelsleden en instanties die met de school samenwerken. Activiteiten die er later in het schooljaar nog bijkomen, worden vermeld in de nieuwsbrief, die tenminste elke twee weken verschijnt. U kunt dan zelf deze gegevens aan de kalender toevoegen. De schoolgids vermeldt vooral algemene informatie en is te vinden op onze website. 21 maart 2011: Een dag om in te lijsten De nieuwe missie/visie van de Wingerd heeft op 21 maart 2011 zijn weg naar buiten gezet! Een weg naar buiten onder de nieuwe naam PassePartout, de doorkijk naar het kind. In de afgelopen 1½ jaar heeft de Wingerd (kinderen, ouders en teamleden), samen met haar partners binnen MundiuM hard gewerkt aan het naar buiten uitdragen van de visie vanuit gezamenlijke samenwerking tussen en met de diverse partners. Telkens opnieuw ontmoetten we hierin het lege omhulsel MundiuM. Daar waar de Wingerd als naam positief gevuld werd, evenals Baloe, Brookmenke, JGZ, logopedie en fysiotherapie, was MundiuM onvoldoende zichtbaar. Met PassePartout werd de doorlopende voorstelling, waarin het kind de hoofdrol speelt opnieuw uitgedragen en uitvergroot. PassePartout schoollied Refrein: Couplet 1: Ja onze school heet de Passepartout Ik voel me thuis als ik mijn jas uitdoe Iedereen ja is zoals ie is En dat mag ook daarmee is niets mis Groot of klein ja je hoort erbij En dat is geen grootsprekerij Niemand staat hier aan de kant In ons eigen eigen eigen PassePartoutland Couplet 2: De juffen en de meesters Die doen heel goed hun best De ouders en de kinderen Die zorgen voor de rest P-a-s-s-e-P-a-r-t-o-u-t Bridge: Loop gerust eens binnen Van groep 1 tot schoolverlater Dan zul je direct zien Het is één doorgaande lijn Hier hoor je kinderen zingen Een onderwijstheater Ja de sfeer die krijgt een 10 Ja je mag hier jezelf zijn (ja zijn) Refrein 2x

2 Inhoudsopgave Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Voorwoord Schoollied Algemene schoolgegevens Schooltijden Vakanties, vrije dagen, gymrooster Leerplichtwet, het managementteam Het onderwijzend personeel Het onderwijsondersteunend personeel / Stichting Kerobei Scholen binnen Kerobei / klachten Ouderraad / Medezeggenschapsraad GMR / Overige organisaties: Begeleidings Centrum Onderwijs Permanente Commissie Leerlingenzorg Schoolmaatschappelijk Werk Bureau Jeugdzorg Onderwijsinspectie Gemeente Venlo R.K. Parochie Bibliotheek Organisaties binnen ons gebouw Uitstroomgegevens Ontwikkelingstopic

3 Algemene schoolgegevens Naam school: Basisschool PassePartout Bezoekadres/Postadres: van Wevelickhovenstraat 5, 5931 KS Tegelen Telefoon: Website: Directeur/schoolleider: Simone Moldenhauer Teamleider onderbouw: Julie van Roy Teamleider bovenbouw: Claudia van Schoubroeck Schooltijden Voor alle groepen: maandag, dinsdag en donderdag: s ochtends: 8.30 tot uur s middags: tot uur woensdag en vrijdag: s ochtends: 8.30 tot uur De schooltijden zijn dus voor alle groepen hetzelfde. Ouders die hun kind naar school brengen, kunnen gerust mee naar binnen gaan. Wel worden ouders vriendelijk, maar ook dringend verzocht, tijdig het lokaal of gang te verlaten, zodat de leerkracht ook op tijd met de les kan beginnen. Uiteindelijk gaat het om het onderwijs aan kinderen. Kan uw kind niet naar school komen, bv. in verband met ziekte? Gelieve dit vóór schooltijd door te geven aan de school. Doe dit als ouders a.u.b. zelf, dus niet via een andere ouder of kind. Te laat komen: Het is erg storend als kinderen te laat komen. De les wordt dan onderbroken en de aandacht van andere kinderen wordt verstoord. Een dringend verzoek aan alle ouders om ervoor te zorgen dat hun kind steeds op tijd in school aanwezig is. Contact met de leerkracht: Heeft u vragen of zijn er andere zaken waar u met de groepsleerkracht over wilt praten: doe dat dan a.u.b. niet vóór schooltijd, maar maak een afspraak. Na schooltijd staan we u graag te woord. Vóór en tijdens schooltijd willen we ons vooral richten op de kinderen. Vóór schooltijd een kort bericht doorgeven kan en mag natuurlijk wel.

4 Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie ma t/m vr Sinterklaas do Kerstvakantie wo t/m vr Carnaval ma t/m vr Pasen ma Meivakantie ma t/m vr Hemelvaart do t/m vr Pinksteren ma Zomervakantie ma t/m vr Studiedagen team: woensdag maandagmiddag vrijdag Gymnastiekles Wanneer heeft uw kind gymnastiek? Zie inhoudelijke zaken rond de gymnastiekles Schoolgids deel 1 hoofdstuk / blz. 21 en 22. groep 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7 8A 8B maandagochtend X X X X X maandagmiddag X dinsdagochtend X X X X X X dinsdagmiddag X X X woensdag donderdagochtend X donderdagmiddag X X vrijdagochtend X X X X

5 Leerplichtwet Omdat gebleken is dat er nogal eens misverstanden bestaan over uw en onze verplichtingen t.a.v. het schoolbezoek van kinderen, volgen hier kort de belangrijkste bepalingen uit de leerplichtwet. In artikel 3 wordt beschreven, dat de ouders/verzorgers verplicht zijn er voor te zorgen dat hun kind op een school staat ingeschreven: uiterlijk op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin het kind 5 jaar wordt. Het kind moet dan naar school want het is leerplichtig. Het kind mag echter al naar school als het 4 jaar is. Let op: artikel 4 van de leerplichtwet schrijft voor, dat als ouders hun kind op een school laten plaatsnemen (dus ook als ze nog geen 5 jaar oud zijn!) zij verplicht zijn ervoor te zorgen dat hun kind dan het onderwijs ook daadwerkelijk volgt. Het is dus niet zo dat ouders van 4 jarige kinderen zelf kunnen bepalen wanneer hun kind wel of niet de school bezoekt. Ouders van ingeschreven leerlingen die vrijstelling van deze verplichting willen vragen, dienen zich altijd te wenden tot de directeur van de school. De directeur mag niet naar eigen inzicht verlof verlenen. Hij/ zij dient zich strikt te houden aan de wettelijke voorschriften. Er mag maximaal 10 dagen verlof per schooljaar verleend worden voor: bruiloften, begrafenissen, jubilea het uitoefenen van godsdienstige verplichtingen (besmettelijke) ziekte andere, niet van te voren nader te benoemen gewichtige omstandigheden Daarnaast kan hij/zij in bepaalde gevallen extra verlof verlenen voor 4- en 5- jarige kinderen. Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Alleen wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste 10 schooldagen toestemming geven voor extra vakantie (echter nooit aan het begin van het schooljaar!). Ter boordeling van dit verzoek dient hiertoe een werkgeversverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de schoolvakanties mogelijk is. In gevallen waarin de directeur niet mag beslissen, worden de ouders altijd verwezen naar de ambtenaar leerplicht van de gemeente. De directeur is verplicht om de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, zal op grond van de Leerplichtwet proces-verbaal worden opgemaakt. In artikel 26 en 27 van deze wet is bepaald, dat zowel de ouders als de directeur, bij het niet nakomen van deze verplichtingen, worden gestraft met hechtenis of een geldboete. Voor nadere informatie over deze Leerplichtwet kunt u zich, behalve tot de directeur van de school, ook altijd wenden tot de ambtenaar leerplicht van de gemeente. Het team Zie inhoudelijke gegevens Schoolgids deel 1 hoofdstuk 5. Het Managementteam (MT) De directie bestaat uit een directeur en twee teamleiders. Samen vormen zij het managementteam. Er is een teamleider voor de bovenbouw en een teamleider voor de onderbouw. De taken van het managementteam zijn de laatste jaren heel divers geworden. Zij dienen ook de contacten met allerlei instanties buiten de school te onderhouden. Dit betekent veel vergaderingen die buiten de school plaatsvinden. Het managementteam is daarom ook vaker niet aanwezig binnen de school. U kunt echter altijd een afspraak met ons maken. De dagen waarop het MT werkzaam is/zijn: Juf Simone Simone Moldenhauer-Tostrams directeur ma t/m vr Juf Julie Julie van Roy-Schell teamleider onderbouw ma t/m do Juf Claudia Claudia van Schoubroeck-Miltenburg teamleider bovenbouw ma-di-do

6 Het onderwijzend personeel Groep 1-2 a Juf Monique Monique van Amerom ( ma - di - woe ) Juf Ine Ine Tiggelers ( do vrij) Groep 1-2 b Juf Karin B. Karin Buil ( ma t/m vr ) Groep 1-2 c Juf Corrien Corrien Kemp ( ma t/m vr ) Lio-stagiaire juf Josien Josien Martens ( ma-di-woe) Groep 1-2 d Juf Myra Myra Evers ( ma di) Juf Christa Christa van de Perre ( woe - do - vr ) (het zwangerschapsverlof van juffrouw Christa wordt door meneer Michael Janssen ingevuld) Groep 3 a Juf Esther Esther van de Ven ( ma - di -woe- do - vr ) Groep 3 b Juf Sanne Sanne Voermans ( ma t/m vr ) Groep 4 a Juf Tilly Tilly Beurskens ( ma - di - woe - do morgen ) Juf Karin Karin Schatorjé ( do middag - vr) Vanaf 1 maart zal juf Tilly gaan genieten van haar pensioen. Nieuwe leerkracht wordt dan Meneer Michael. Groep 4 b Juf Ans Ans Evers (di, do en vrij) Juf Karin Karin Schatorjé ( ma en woe ) Groep 5 a Juf Kim Kim Flos ( ma- di- woe ) Juf Samyra Samyra Jakobs ( do- vrij ) Groep 5 b Meneer Hennie Hennie Faassen ( ma- di) Meneer Paul Paul Simons ( woe- do- vrij ) Groep 6 a Meneer Jules Jules Heijnen ( ma - di - woe - do - vr ) Meneer Hennie Hennie Faassen ( 28 x vrij. morgen ) Groep 6b Meneer Joost Joost Slijpen (ma- di- woe- vrij) Juf Kelly Kelly Joosten (do t/m medio november) Meneer Michael Michael Janssen (do vanaf medio november t/m 1 maart, daarna weer juf Kelly) Groep 7 Meneer Geert Geert Deenen ( woe- do- vrij ) Meneer Michael Michael Janssen ( ma-di ) t/m 1 maart, daarna juf Kelly Joosten Groep 8 a Meneer Robert Robert Canters ( ma - di - woe - do - vr ) Meneer Paul Paul Simons ( vult Bapo in, 14x op ma of di) Meneer Hennie Hennie Faassen ( vult Bapo in, 4x op ma of di) Groep 8 b Juf Sandra Sandra Hanraets ( ma-di-woe-do-vrij) Specialisatie Chris Eggels gymdocent (op dinsdag) Samyra Jacobs dyslexie expert Ine Tiggelers autisme / gedragsspecialist Joost Slijpen taalcoördinator Miranda van Esch BCO orthopedagoge Wordt nog ingevuld School Maatschappelijk Werk Syberthe van Haperen schoollogopediste Felice Tubee co- teaching taalondersteuning groep 1 en 2

7 Het onderwijsondersteunend personeel Mieke Storm Jo Caumon Ger Derks administratief medewerkster conciërge conciërge Stagiaires Ieder jaar vervullen een aantal studenten van de PABO (Pedagogische Academie Basis-onderwijs), het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) en studenten van de pedagogiekopleiding Fontys hun stage bij ons op school. Wij vinden het fijn om toekomstige collega 's te helpen bij deze taak. De groepsleerkracht begeleidt en adviseert de student in de klas. Binnen ons team hebben we 5 opgeleide coaches die deze studenten terdege begeleiden. De studenten die afkomstig zijn van Fontys PABO Venlo vormen samen een leergemeenschap. Binnen deze leergemeenschap zitten studenten van de vier verschillende leerjaren van de PABO. In de leergemeenschap staat het van en met elkaar leren centraal. De eigen ontwikkeling is hierbij het uitgangspunt. Het team van basisschool PassePartout participeert in deze leergemeenschap en geeft samen met de studenten vorm aan deze lerende gemeenschap. Stichting Kerobei Zie inhoudelijke gegevens Schoolgids deel 1 hoofdstuk 3 Bereikbaarheid: Het bestuurskantoor van Stichting Kerobei is gevestigd aan de Spoorstraat 38 te Venlo. Telefoon: Website: Samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bij aanvang van het schooljaar: College van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter: Vice-voorzitter: Leden: dhr. H. Hovens dhr. R. den Dekker dhr. H. Palmen dhr. F. Aerts dhr. S. Canjels mevr. A. Hinssen-Kuijpers dhr. H. Jacobs dhr. J.H. de Wit Missie / Visie Kerobei: Alle scholen binnen Kerobei realiseren hoogwaardig passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor ieder kind van 0-14 jaar. Kerobei kiest voor een kernwaarde: EIGENAARSCHAP. Onder eigenaarschap verstaan we: - eigenaar van de grondslag - eigenaar van de missie - eigenaar van de relatie met de doelgroepen - eigenaar van eigen ontwikkeling

8 Namen van scholen binnen Kerobei: Baarlo: Beesel: Belfeld: Blerick: Maasbree: Reuver: Tegelen/Steyl: De Bolleberg, Panta Rhei t Spick Kom.mijn Mikado, De Klingerberg, Titus Brandsma, De Regenboog, De Schans, Leonardoschool, De Springbeek, t Ritjen, t Palet De Violier Meander, Bösdael De Lings, PassePartout, Sint-Jozef, Cocon, De Schalm Klachten Contactpersonen binnen basisschool PassePartout : Robert Canters groepsleerkracht groep 8 Ans Evers groepsleerkracht groep 4 Vertrouwenspersonen: Dhr. F. Heldens Hoogstraat 48, 5954 AD Beesel / Mevr. M. Megen-Driesssen Past. Vranckenlaan 50, 5963 CR Reuver / Dhr. B. Cornelissen Liviuslaan 4, 5926 SE Venlo / Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Postbus Den Haag In situaties waarbij sprake of een vermoeden is van seksuele of ongewenste intimiteiten, kan men ook met een speciale functionaris van de onderwijsinspectie contact opnemen, nl. de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken via telefoonnummer Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons kritisch naar processen te kijken en daar, waar nodig, te verbeteren. De klacht is daarmee in onze visie een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een klachtenregeling. Informatie daarover treft u aan op de website van Kerobei (www.kerobei.nl) onder het hoofdstuk organisatie.

9 Ouderraad basisschool PassePartout Ouderraad Leden oudervereniging: Lon van Leuven Colette Hendriks Luciënne Vervoort Rob Benders Marijke Poelmans Roswitha Gartsen Erna Gubbels Susanne Gubbels Fatima Imaghri Judith Keijsers Mariëlle van de Kerkhof Simone Kuys Cindy Niessen Hermie Nijholt Ineke Thiemann Alex Wolffgramm Evelien Jacobs voorzitter secretaris 1 e penningmeester bestuurslid bestuurslid Personeelsdeel: Karin Buil Ans Evers Data bijeenkomsten oudervereniging: Maandag Dinsdag Woensdag Maandag Woensdag Medezeggenschapsraad Medezeggenschap Zie inhoudelijke gegevens Schoolgids deel 1 hoofdstuk 4. Samenstelling van de Medezeggenschapsraad bij aanvang van het schooljaar: Personeelsdeel: Ans Evers Kim Flos Karin Schatorjé Geert Deenen Ouderdeel: Paul Gansner Lon van Leuven Ruud Leurs Bert van Kempen n.b.: de leden van het personeelsdeel zijn via school bereikbaar

10 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR is als volgt samengesteld: Dagelijks bestuur: Dhr. Piet Seegers leerkracht Kerobei Voorzitter Dhr. Cas van Zwamen leerkracht Kerobei Vice voorzitter / secretaris ( tel.nr ) Mevr. J. van Heugten Dhr. B. Klerken Mevr. I. Lücker Mevr. E. Geurts Mevr. J. Teeuwen-van Hintum Mevr. A. Janssen-Hofmans Mevr. M. van Wijlick leerkracht Kerobei leerkracht Kerobei leerkracht Kerobei, ambulante dienst ouder De Violier ouder Cocon ouder PassePartout ouder Kom.mijn Voor de stichting Kerobei, met meerdere scholen onder haar beheer, geldt een verplichte GMR. De verplichte GMR heeft een eigen taak, positie en wettelijk toegekende bevoegdheden. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is bepaald dat de GMR in de plaats treedt van de Medezeggenschapsraden van de scholen indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In de GMR wordt op bovenschools niveau, schooloverstijgend en kaderstellend beleid aan de orde gesteld. Dat geeft de ruimte aan de directeuren van de individuele scholen om dat beleid concreet op schoolniveau verder in te vullen in samenspraak met de MR van die school. Daardoor kan de MR zich toeleggen op schoolspecifieke aangelegenheden. Met deze systematiek is een tweedeling gelegd: schooloverstijgend en op schoolniveau. Dit is bepalend voor de (inhoud van de) documenten en gespreksonderwerpen in zowel de GMR als de MR-en. De informatie-overdracht en communicatie tussen GMR en MR-en zijn belangrijke aandachtspunten. GMR leden hoeven geen lid te zijn van een MR. GMR-leden worden uit de ouders en de leerkrachten gekozen, door de leden van de afzonderlijke MR-en. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Aanvullende informatie over de WMS (wet medezeggenschap), MR en GMR is beschikbaar op de internetsite of op (onder het kopje personeel (links), (G)MR). Overige organisaties Begeleidings-Centrum Onderwijs Aan basisschool PassePartout is voor ondersteuning op onderwijsinhoudelijk gebied voor de onder- en de bovenbouw een B.C.O. medewerker verbonden: Miranda van Esch. De gegevens van B.C.O.: B.C.O. Venlo Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo Postbus 829, 5900 AV Venlo Telefoon:

11 Permanente Commissie Leerlingenzorg Contactpersoon: Adresgegevens: Dhr. F. Evers, Telefoon: , Permanente Commissie Leerlingenzorg Postbus AC Tegelen Telefoon: Leerlingenzorg PassePartout heeft een aantal leerkrachten binnen het team (zie het team 1.3), die gespecialiseerd zijn in specifiek zorgaanbod (dyslexie, taalondersteuning, autisme en leerproblemen). Deze zorg wordt grotendeels binnen en buiten de groep gerealiseerd. In het afgelopen schooljaar is er ook weer veel tijd geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van de teamleden. Een herbezinning op de leerlingenzorg heeft ervoor gezorgd dat we nieuwe keuzes voor het komend schooljaar hebben gemaakt. Hierbij is eigenaarschap van zowel kinderen als leerkrachten een wezenlijk item. Dit zal betekenen dat er meer met de kinderen in de klas wordt gewerkt. Schoolmaatschappelijk Werk Aan onze stichting is een schoolmaatschappelijk werkster verbonden Deze vacature zal wordt nog ingevuld. Informatie hierover zal, zodra bekend, op de website worden geplaatst. Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Limburg tel.nr.: Prinsenstraat ST Venlo website: Onderwijsinspectie Inspectie Basisonderwijs Postbus AM Eindhoven tel.nr.: Gemeente Venlo Gemeente Venlo algemeen tel.nr.: Postbus RK Venlo R.K. Parochie Pastoor J.J.H. Dautzenberg tel.nr.: Bongerdstraat NG Tegelen Kapelaan Th. Miedema tel.nr.: Irenelaan EJ Belfeld Bibliotheek Tegelen Bibliotheek Tegelen tel.nr Kerkstraat 27a NL Tegelen

12 Organisaties binnen ons gebouw G.G.D. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Van Wevelickhovenstraat 7b 5931 KS Tegelen Klantenservice: iedere werkdag van u tel.nr.: JGZ inloopspreekuur: dinsdag van uur Schoolarts: als jeugdarts is mevr. I. van Rhee bij het J.G.Z.-team werkzaam assistente is Angelique Breuers Onderzoeken zullen op school plaatsvinden. De gegevens van de hoofdvestiging van de G.G.D. zijn als volgt: G.G.D. Noord- en Midden-Limburg Drie Decembersingel 50, 5921 AC Venlo tel. nr. algemeen: Tel. nr. JGZ : Postbus 1150, 5900 BD Venlo Logopedie Yvonne van Dommelen tel.nr Pluim kinderopvang tel.nr.: website: Kindercentrum Baloe tel.nr.: Teammanager dagarrangementen Mariëtte Custers tel.nr.: Peuterspeelzaal Baloe tel.nr.: Kinderdagverblijf Baloe tel.nr.: Voorschoolse opvang Baloe tel.nr.: Buitenschoolse opvang Baloe tel.nr.: Tussenschoolse opvang Baloe Zie inhoudelijke gegevens Schoolgids deel 1 hoofdstuk 16.1 Coördinator/contactpersoon: - Patty Minten U kunt Patty Minten telefonisch bereiken op nummer U kunt ook een SMS sturen of de voic inspreken. Tariefgegevens: - Vaste momenten per keer Flexibele momenten per keer 2.25 Als basisschool PassePartout een extra vrije dag heeft, is peuterspeelzaal Baloe gewoon geopend. Fysiotherapeut Mathieu van Cauteren tel.nr.:

13 Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs Zie inhoudelijke gegevens hoofdstuk 11 Schoolgids DEEL 1 Schooljaar leerlingen vmbo praktijkonderwijs ( 0 %) 2 leerlingen vmbo basisberoeps (5%) 17 leerlingen vmbo kader theoretisch ( 49 %) 9 leerlingen vmbo theoretisch havo (26%) 6 leerlingen havo/vwo (17%) 1 leerlingen vwo (3%) Hiervan waren 5 leerlingen met een LWOO advies (14%) Schooljaar leerlingen vmbo praktijkonderwijs (4%) 2 leerlingen vmbo basisberoeps (8%) 2 leerlingen vmbo basis kader (8%) 7 leerlingen vmbo kader theoretisch (28%) 7 leerlingen vmbo theoretisch havo (28%) 5 leerlingen havo/vwo (20%) 0 leerlingen vwo (0%) 1 leerling doubleur (4%) Hiervan waren 6 leerlingen met een LWOO advies (24%) Schooljaar leerlingen VMBO kader beroepsgerichte leerweg (4%) 12 leerlingen VMBO kader theoretisch (26%) 15 leerlingen HAVO / theoretisch (32%) 2 leerlingen HAVO (4%) 10 leerlingen VWO / HAVO (21%) 5 leerlingen VWO (10%) Hiervan waren 2 leerlingen met een LWOO advies (4%) en 1 leerling met een LWOC advies (2%) Schooljaar leerlingen LWOO advies (5%) 1 leerling Praktijkonderwijs (3%) 1 leerling Basisberoepsgerichte leerweg (3%) 5 leerlingen VMBO kaderberoepsgerichte leerweg (13%) 12 leerlingen VMBO kader theoretisch (31%) 10 leerlingen HAVO theoretisch (26%) 1 leerling HAVO (3%) 4 leerlingen VWO/HAVO (10%) 3 leerlingen VWO (8%)

14 Ontwikkelingstopic: Professionele cultuur; verankering van de visie vanuit het conceptueel denken en handelen met het professionele gedachtegoed als leidraad. Waar staan we nu? Het afgelopen jaar heeft PassePartout een contextverandering doorgemaakt i.v.m. uitval door ziekte van de directeur, teamleider OB en diverse leerkrachten. Dit heeft ertoe geleid dat de voorop gestelde schoolontwikkeling gedurende het eerste half jaar van het schooljaar, op onderdelen, vertraging heeft ondervonden. Deze vertraging heeft zowel kansen als belemmeringen opgeroepen. Kansen die ons team duidelijk verder in ontwikkeling hebben gebracht en belemmeringen die ons duidelijk hebben gemaakt waar onze puzzels voor komend jaar liggen. We zien dat er een duidelijke groei is ontstaan in het denken vanuit het professioneel gedachtegoed. Er zijn diverse werkgroepen die zich het afgelopen jaar sterk inhoudelijk ontwikkeld hebben (vanuit autonomie zelfsturing ingezet), zodat we mogen stellen dat de expertise op diverse vlakken volop uitgebouwd is (dyslexie, ICT, SEO, kindgesprekken, hoogbegaafdheid en spelling). Deze expertise heeft dan ook zijn duidelijke positieve weerslag op het leerkrachthandelen. Het leerkrachthandelen wat verstrekt is in (specifiek) aanbod op zowel didactisch als pedagogisch vlak. We hebben daarnaast geconstateerd dat de contextverandering ons heeft laten inzien dat het team het vermogen heeft om vanuit het reflectief vermogen snel diepgang te creëren, waardoor verbinding vanuit de concepten volop in ontwikkeling is. Vanuit deze contextverandering is het van en met elkaar leren, vanuit reflectie en persoonlijk meesterschap een puzzel gebleken, waarin de aansturing vanuit het MT, die hierin de verbinding maakt met het conceptueel handelen, nog zeer gewenst /noodzakelijk is om ook het drieslag leren op gang te brengen. De te weinige directe nabijheid en de te (on)duidelijke signalen die, onvoldoende serieus door diverse collegae kenbaar zijn gemaakt, hebben ertoe geleid dat er negatieve en onvolledige beeldvorming is ontstaan t.a.v. het functiemixtraject. Waar de insteek vanuit kwaliteiten, verzilvering en erkende ongelijkheid een plek had moeten hebben is er terugtrek en passief gedrag zichtbaar geworden. Hierin missen we de diepgaande reflectie gekoppeld aan de actie met drieslag leren als gevolg. We stellen hoge eisen aan ons onderwijs, waarbij autonomie, competentie en relatie hoog in ons vaandel staan. We constateren dat de opbrengsten van ons onderwijs op, en op onderdelen boven de te verwachten schoolnorm liggen. We blijven echter ook zorgsignalen houden (DMT en rekenen) die onze volledige aandacht hebben en waaraan we ook in het huidige schoolplan de nodige acties en scholing hebben verbonden. Met recht durven we te stellen dat onze opbrengsten nog steeds een stijgende lijn laten zien. Ondanks het feit dat er het afgelopen eerste half jaar minder aandacht is kunnen zijn, vanuit de teamleider OB en directeur, voor de ontwikkeling van leerkrachten in de onderbouw (ontwikkelgesprekken en beoordelingen) zien we wel dat er steeds meer collegae uit de schaduw komen en een kartrekkersrol oppakken. Vanuit kwaliteit en competenties worden vaardigheden uitgebouwd en de erkende ongelijkheid krijgt vanuit betrokkenheid en reflectie steeds meer draagvlak. Reflectie die ook de sleutel moet zijn in ons hoog ziekteverzuim hoger dan op andere Kerobeischolen. Het hoge verzuim op onze school is echter niet alleen specifiek te koppelen aan het feit dat we in een veranderproces zitten van familiecultuur naar professionele cultuur; wij zien hier een wisselwerking in privé-gerelateerde problemen, fysieke beperkingen die leiden tot verzuim en enkele collega s die door werkgerelateerde problematiek verzuimen. Door het inzicht in de diverse problematieken zijn er diverse begeleidingstrajecten (intern en extern) met als doel de kwaliteiten van personeel zo in te zetten dat het ziekteverzuim tot een minimum beperkt kan worden. Hierbij is de ontwikkelkracht en ontwikkelbehoefte van personeel leidraad binnen het gedachtegoed van de professionele cultuur.

15 Door de contextverandering binnen PassePartout heeft de samenwerking met partners en ouders ook een impuls gekregen. We zijn oprecht trots dat we door intensieve samenwerking, vanuit betrokkenheid en inzet van kwaliteiten, met al onze partners de ontmoeting tussen jong en oud in de wijk leven hebben ingeblazen (breibrijproject). We zien in onze wijk dat jong en oud elkaar ontmoeten waarbij we de kletskruk als middel hebben ingezet. Het proces rondom de naamsverandering en Nieuwe Munt heeft ons doen beseffen dat we met partners en ouders de doorkijk naar het kind hebben gerealiseerd. We hebben bewust zichtbaar gemaakt waar we sterk in zijn en welke ontwikkelingspunten we met elkaar nog willen verdiepen. Vanuit deze gezamenlijkheid blijven we op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking maar ook naar uitbreiding en vernieuwing. Vanuit onze visiedriehoek, waarin ook de ouder een cruciale rol heeft, is ook de samenwerking met ouders verder uitgebreid om zo de doorkijk naar het kind vanuit een nog breder perspectief te realiseren (inzet ouders binnen inhoudelijke werkgroepen, ouderklankbordgroep en nieuwe leden MR/OV). De contextverandering binnen Passepartout heeft ons doen we beseffen dat we zo op het einde van het schooljaar nog een inhaalslag willen maken. Samen met het team, ouders en participanten hebben we in relatief korte tijd weer een inhoudelijk sterk schoolplan geschreven waarin het professioneel handelen; wie het weet mag het zeggen, de bewuste inzet van kwaliteiten binnen de formatie, de doorvertaling van IK naar WIJ en de betekenis daarvan voor het eigen handelen en de algehele betrokkenheid sterk naar voren komen. Met de input vanuit het oudertevredenheidsonderzoek is er op drie lagen, kinderen, ouders en medewerkers een analyse gemaakt. De analyse geeft ons(als team en andere geledingen) een duidelijke bevestiging van het feit dat de ingeslagen weg een juiste keuze is. Als enige opvallende aandachtspunt komt vanuit het oudertevredenheidsonderzoek naar voren dat we relatief zwak scoren op de onderdelen informatie door geledingen. Daarnaast concluderen we, dat op de hier onder genoemde onderdelen, nog acties gezet dienen te worden. De doorvertaling hiervan is terug te lezen in de individuele deelplannen. Een duidelijkere frequentere informatievoorziening naar ouders m.b.t. het sociaal welbevinden van hun kinderen en de didactische vorderingen De omgeving van de school o.a. gekoppeld aan de verkeersveiligheid Het welbevinden van kinderen (pestgedrag) Informatieverstrekking aan ouders door onze geledingen Bereikbaarheid directeur Openheid van het uit te voeren beleid Identiteit en doorvertaling Vanuit gezamenlijkheid kijken wij met trots terug op de doorvertaling van de missie/visie van PassePartout die in ons dagelijks handelen steeds meer zichtbaar wordt (leerkrachten geven steeds vaker aan dat beleidszaken niet losstaan en dat verbindingen helder worden). De sprankelende energie van ons team kenmerkt de samenwerking in de volle breedte binnen PassePartout en ook hier buiten. Sleutelwoorden hierin zijn sfeer, mensgerichtheid, doelgerichtheid, vergroot professioneel handelen, conceptualisering en dynamische eenheid. Een eenheid met het schoolplan als leidraad. Team basisschool PassePartout Juli 2012

Deze jaarkalender hoort bij de schoolgids deel 1 van basisschool PassePartout in Tegelen die informatie voor meerdere jaren geeft.

Deze jaarkalender hoort bij de schoolgids deel 1 van basisschool PassePartout in Tegelen die informatie voor meerdere jaren geeft. Voorwoord Deze jaarkalender hoort bij de schoolgids deel 1 van basisschool PassePartout in Tegelen die informatie voor meerdere jaren geeft. Deze jaarkalender geeft de vakanties en vrije dagen aan en verder

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

nr. 18, schooljaar 2011-2012

nr. 18, schooljaar 2011-2012 nr. 18, schooljaar 2011-2012 Making of.. Misschien hebt u het al gezien. Er wordt volop gewerkt aan een kunstwerk voor de buitenmuren van het kleuterplein. Dit kunstwerk wordt door onze eigen kinderen

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2016-2017 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

nr. 9, schooljaar 2013-2014

nr. 9, schooljaar 2013-2014 nr. 9, schooljaar 2013-2014 Ivo Nederlands kampioen beugelen!! Ik, Ivo Holthuijsen, uit groep 7 van meneer Joost, ben Nederlands kampioen beugelen geworden. Het Nederlands kampioenschap was in Belfeld.

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2017-2018 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool 2013-2014 Jaarbijlage bij de schoolgids van de Anninksschool. Deze informatie ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar. De groepen en de groepsleerkrachten Groep Stamgroepleid(st)ers 1 en 2 OB Daniel

Nadere informatie

Op maandagmiddag is juf Ruth in groep 2 (groep 2a en groep 2b worden dan samengevoegd)

Op maandagmiddag is juf Ruth in groep 2 (groep 2a en groep 2b worden dan samengevoegd) Nieuwsbrief jaargang 2016-2017 Nieuwsbrief nr. 12 augustus 2017 De schoolgids gaat digitaal. Aan het begin van het schooljaar kunt u de schoolgids (2017-2018) vinden op onze website. De kalender, zonder

Nadere informatie

Aanvulling Schoolgids Deel 2

Aanvulling Schoolgids Deel 2 Aanvulling Schoolgids Deel 2 2014 2015 OBS De Koempoelan Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend 0299-472048 administratie@koempoelan.nl www.koempoelan.nl Schoolgids De Koempoelan - deel 2 2014-2015 Pagina 1 Een

Nadere informatie

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016 Hoofdlocatie Beethovensingel 17-21 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5116934 Beethovensingel 7 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5118174 Judith Leysterstraat 4-1816 JZ Alkmaar - tel. 072-5111794 email: info@obsnicolaasbeets.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Jaarbijlage Schoolgids Samen het beste uit jezelf halen. Jaarbijlage Schoolgids Christoffelschool

Jaarbijlage Schoolgids Samen het beste uit jezelf halen. Jaarbijlage Schoolgids Christoffelschool Jaarbijlage Schoolgids 2016-2017 Samen het beste uit jezelf halen Jaarbijlage Schoolgids 2016-2017 -1- Christoffelschool 1. Algemeen Team Christoffelschool 2016/2017: Klaar voor de start! Contactgegevens

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat.

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat. Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender van het schooljaar 2010 2011. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te vullen met activiteiten van de kinderen van

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Juli 2015. Belangrijke data. 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli. 31 augustus

Juli 2015. Belangrijke data. 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli. 31 augustus INFOBULLETIN Juli 2015 Belangrijke data 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli 31 augustus Musical groep 8c Afscheidsavond groepen 8 Uitglijden groepen 8 Wisselen groepen Kinderen groep

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2016-2017 Alberickstraat 922 BL Venlo Blerick T. 077 20 E. info@mikado.kerobei.nl De schoolkalender en de schoolgids De schoolkalender Voor je ligt de nieuwe schoolkalender 2016-2017. De

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Nieuwsbrief De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Groepenverdeling 2015-2016 Schooljaar 2014 2015 1 juli 2015 I n h o u d : Blz. 1: Groepenverdeling

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017 Vrijdag 22 april 2016 Jaargang 12 nr. 17 In deze Link: -Vakanties en vrije dagen 2016-2017 -Kalender -BSO Hoera Maasbree -Nieuws vanuit Vorkmeer -Gevaarlijke situaties door bouwverkeer -Nieuws van de MR

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Het Schatgravertje Informatiebulletin voor ouders Redactie: directie basisschool de Schatgraver Uitgave: 10

Het Schatgravertje Informatiebulletin voor ouders Redactie: directie basisschool de Schatgraver Uitgave: 10 Het Schatgravertje Informatiebulletin voor ouders Redactie: directie basisschool de Schatgraver Uitgave: 10 Juli 2016 Schoolgids / Jaarkalender De schoolgids 2015-2019 is zoals u weet zichtbaar op onze

Nadere informatie

JAARGIDS Openbare Montessori Basisschool Zwolle. Energieweg BE Zwolle

JAARGIDS Openbare Montessori Basisschool Zwolle. Energieweg BE Zwolle JAARGIDS 2014-2015 Openbare Montessori Basisschool Zwolle Energieweg 9 8017 BE Zwolle 038-4654220 info@montessori-zwolle.nl Zwolle, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de jaargids. Deze gids

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

JAARGIDS Openbare Montessori Basisschool Zwolle. Energieweg BE Zwolle

JAARGIDS Openbare Montessori Basisschool Zwolle. Energieweg BE Zwolle JAARGIDS 2014-2015 Openbare Montessori Basisschool Zwolle Energieweg 9 8017 BE Zwolle 038-4654220 info@montessori-zwolle.nl Zwolle, augustus 2014 Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de jaargids. Deze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

GROEPSINDELING De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit: Groep 1/2 : Juf Annette Modderman ma., en di.

GROEPSINDELING De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit: Groep 1/2 : Juf Annette Modderman ma., en di. Nieuwsbrief Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Jaargang 3 no. 10 juni 2016 Samen maken wij ons voor het kind! SCHOOLPLEIN BIJNA IN ORDE! De afgelopen weken is er hard gewerkt aan ons speelplein. Alle tegels

Nadere informatie

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid Ik ben verantwoordelijk Ik toon respect Ik zorg voor veiligheid Basisschool De Fontein Heilooërdijk 136 1814 LS Alkmaar 072-5115900 info@fontein.org www.fontein.org Telefoon: 072 511 59 00 Heilooërdijk

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Schooljaar SEPTEMBER Namens Team basisschool Maria Goretti. Beste ouders/ verzorgers, Ma 5 18

Schooljaar SEPTEMBER Namens Team basisschool Maria Goretti. Beste ouders/ verzorgers, Ma 5 18 Beste ouders/ verzorgers, Schooljaar 2016 2017 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool Maria Goretti. Op deze informatiekalender vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar.

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

06 sept. Lucas de Groot (gr. 5/6) 05 sept. Ilse Rensen (gr.2b) 08 sept. Laura Janssen (gr 5/6) 09 sept. Lisa van Hout (gr. 7b))

06 sept. Lucas de Groot (gr. 5/6) 05 sept. Ilse Rensen (gr.2b) 08 sept. Laura Janssen (gr 5/6) 09 sept. Lisa van Hout (gr. 7b)) September 2015 - nummer 1 Belangrijke data Maandag 7 september OR-vergadering en MR-vergadering Maandag 14 september Kennismakingsavond groep 6/7 om 19.00u. Kennismakingsavond groep 4 en groep 7/8 om 20.00u.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 11 september 2014

Nieuwsbrief 2 11 september 2014 Nieuwsbrief 2 11 september 2014 Van de directie Studiedag Donderdag 18 september vindt de eerste studiedag van dit schooljaar plaats. Dit betekent dat alle leerlingen die dag vrij zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 17 juni 2016

Nieuwsbrief. 17 juni 2016 Nieuwsbrief 17 juni 2016 Informatie voor Balans en Fontein Geachte ouders/verzorgers, Afgelopen weken is intern gesproken over de formatie van volgend schooljaar. Ook is de groepsindeling besproken met

Nadere informatie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 12 3 september 2014 Schooljaar 2014-2015 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Overig nieuws Verjaardagen Informatie van derden Kalender 17 juni 2015 de directie Alweer het

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO BIJLAGE Vlaanderenlaan 7 SCHOOLGIDS VSO 2016-2017 Vlaanderenlaan 7 0599-652022 e-mail: meidoornschool@picto.nl website: www.meidoornschool.picto.nl Activiteiten Jaarplanning 2016-2017 7 september 2016

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 mei. Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Nieuwsbrief 10 mei. Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 10 mei Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord Na het goede nieuws

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

Dhr. J. Bigot secretaris Dhr. M. Kos

Dhr. J. Bigot secretaris Dhr. M. Kos 8. Personeel, bestuur en raden 8.1. Schoolbestuur VPCBO Ichthus is een vereniging. Een vereniging bestaat uit leden. Minstens eenmaal per jaar komen zij bij elkaar tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden INSCHRIJFFORMULIER in te vullen door de school naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden ja / nee Gegevens leerling Achternaam Voornamen Roepnaam O Jongen O Meisje Geboorteplaats

Nadere informatie

nr. 22, schooljaar 2011-2012

nr. 22, schooljaar 2011-2012 nr. 22, schooljaar 2011-2012 Dries Hawinkels in Limbrugs hockey elftal Dries Hawinkels uit groep 8 heeft zich geplaatst in het Limburgs hockey elftal. Na een speciale training in Weert mocht Dries deelnemen

Nadere informatie

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Dagelijks 3. Kort verlof 4. Vakantieverlof 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 6. Verzuimregistratie 7. Dossiervorming 8. Bijlagen a. Aanvullende

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje.

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Een jasje dat past bij ons nieuwe beleid voor de komende 4 jaren. Zie hier voor de schoolgids, of

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Schoolgids. Schooladres: E-mail: Twitter: Telefoon: (0315) 64 10 01 Internet: www.obsdewoelwaters.nl Facebook: obs.dewoelwaters

Schoolgids. Schooladres: E-mail: Twitter: Telefoon: (0315) 64 10 01 Internet: www.obsdewoelwaters.nl Facebook: obs.dewoelwaters Schooladres: E-mail: Twitter: Middelgraaf 46 7071 WT ULFT info@obsdewoelwaters.nl @obsdewoelwaters Telefoon: (0315) 64 10 01 Internet: www.obsdewoelwaters.nl Facebook: obs.dewoelwaters Schoolgids 2015-2016

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015 van de

Schoolkalender 2014-2015 van de Schoolkalender 2014-2015 van de Augustus 2014 September 2014 Vr 1 Ma 1 Za 2 Di 2 Start Rots&Water groep 5 Zo 3 Wo 3 Ouderbedankochtend 8.30 uur Ma 4 Do 4 Di 5 Vr 5 Wo 6 Za 6 Do 7 Zo 7 Vr 8 Ma 8 Za 9 Di

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013/2014. SBO Kompasschool. Deel B jaarboekje

SCHOOLGIDS 2013/2014. SBO Kompasschool. Deel B jaarboekje SCHOOLGIDS 2013/2014 SBO Kompasschool Deel B jaarboekje INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 Inleiding Schoolgegevens Schooltijden, pauze, vakanties, schoolverzuim en urenberekening Data bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Vrijdag 10 juni 2016 Jaargang 12 nr. 20

Vrijdag 10 juni 2016 Jaargang 12 nr. 20 Vrijdag 10 juni 2016 Jaargang 12 nr. 20 In deze Link: - Warm weer - Groepsindeling 2016 2017 - Studiedag - Vooruitblik voorgezet onderwijs eind groep 7 - de Digitale Leerschool - Kalender Uit de groepen:

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Een dijk van een school! Activiteiten kalender

Een dijk van een school! Activiteiten kalender Een dijk van een school! Activiteiten kalender 2017-2018 Voorwoord Rob Weichelt directeur Geachte ouders, verzorgers, Op school zorgen we zo goed mogelijk voor uw kind. Daarin werken we samen in het team,

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2016-2017 Deze bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde Algemene schoolgids.

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie