Schoolgids Basisschool Panningen Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014 2015 Basisschool Panningen Noord"

Transcriptie

1 Schoolgids Basisschool Panningen Noord Basisschool Panningen Noord Koninginnelaan XZ Panningen Tel: Internet: Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord De school B.S. Panningen Noord Richting en identiteit Directie Het voedingsgebied Schoolgrootte Waar onze school voor staat De Missie van BS Panningen Noord De Visie van BS Panningen Noord Onze kernwaarden Plagen/pesten Organisatie van onze school Onze Arrangementen... 6 Overblijfarrangement Schooltijden Groepsindeling Het schoolteam en het onderwijsondersteunend personeel De vakvormingsgebieden Cultuureducatie Rooster lichamelijke oefening Team: weekrooster leer/vormgevingsgebieden Ons schoolgebouw De zorg voor de kinderen Nieuwe leerlingen in onze school Regels voor toelating Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school Passend Onderwijs Handelingsgericht werken: Ambitie: De basis- en lichte ondersteuning Ambitie: Interne begeleiding op BS Panningen-Noord De rol van de leerkracht De rol van de intern begeleider Klassen-, groeps- en zorgklapper Kinddossier Rapportage Verstrekken van onderwijskundige rapporten De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs Huiswerk GGD Bureau Jeugdzorg Jeugdstation.nl Bovenschool ondersteuningscoördinator Anoniem Meldpunt Kindermishandeling Limburg PADXPRESS! Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen Sponsoring van school De leerkrachten Inleiding Professionalisering van leraren Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 2

3 6.3 Persoonlijke ontwikkelingsplan Begeleiding en inzet van stagiaires De wijze van vervanging Beleid bij ziektevervanging De ouders Het belang van de betrokkenheid van de ouders Regels voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders Informatie aan ouders Inspraak De Cliëntenraad en medezeggenschapsraad De ouderactiviteitencommissie (OAC) Het schoolbestuur Contact met de groepsleraar en/of directie Informatie aan gescheiden ouders Verzekering Vrijwillige financiële bijdrage door ouders De ontwikkelingen van ons onderwijs Evaluatie schoolontwikkeling Het strategisch beleidsplan en het schooljaarplan voor onze school Zorg voor de relatie en omgeving De resultaten van het onderwijs Resultaten vergeleken met de landelijke vormen Preadvies in groep 7 door middel van de Cito-entreetoets Vakantierooster Verlofregeling en schoolverzuim Geoorloofd schoolverzuim Ongeoorloofd verzuim Nog niet genoemde afspraken Foto s en de wet op de privacy Rechten en plichten van: ouders/verzorgers - leerlingen - bevoegd gezag Klachtenprocedure Regels voor toelating Regels voor schorsing en verwijdering Namen en adressen Schoolteam Medezeggenshapsraad-Cliëntenraad Panningen-Noord Bestuur Stichting Prisma Ouderraad (OAC) "Panningen-Noord" Verkeersouder Extern Bijlage 1: Bijlage Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 3

4 Voorwoord Waarom een schoolgids voor ouders? U, als ouders staat voor de opdracht om een school te kiezen voor uw kind. Beslist geen gemakkelijke keuze, want u geeft een deel van de opvoeding uit handen. Alle scholen verschillen van elkaar, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben ook verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat en wat we belangrijk vinden. We trachten u goed te informeren en hopen dat deze schoolgids u een beeld van onze school geeft. Voor ouders die reeds hun kind(eren) aan onze zorg hebben toevertrouwd, is deze gids een handig naslagwerk. We laten met deze gids zien, wat u van onze school mag verwachten en wat onze school voor u en uw kind kan betekenen. BS Panningen Noord is werelds! Samen verbinden wij werelden BS Panningen-Noord kenmerkt zich door tijdens onderwijs- en opvangtijd de wereld in de basisschool te halen en zelf erop uit te trekken om de steeds veranderende wereld te leren kennen. We vinden het onze taak om kinderen veiligheid en vertrouwen te bieden waardoor ze in hun totale kindontwikkeling 0 t/m 12 jaar gestimuleerd worden zodat ze na hun basisschooltijd, ieder op zijn/haar eigen hoogst haalbare niveau, de volgende betekenisvolle stap in de wereld kunnen zetten. Wij sluiten onze ogen niet en zien dat de wereld zowel op sociaal-emotioneel vlak, als kennis, kunde en cultuur dynamisch maar ook verschillend is. Hier gaan we respectvol mee om. Met passie onderzoeken we samen met kinderen en ouders waar de mogelijkheden en onmogelijkheden, de kansen en belemmeringen in de wereld voor ieder kind liggen. Want elk kind is werelds! Met vriendelijke groeten, Team Basisschool Panningen-Noord Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 4

5 1. De school 1.1 B.S. Panningen Noord Elk kind is op basisschool Panningen Noord welkom. Onze school staat open voor mensen met andere levensbeschouwelijke opvattingen en met respect voor de eigen inbreng van kinderen en ouders. We zijn ervan overtuigd dat je kinderen, wat de godsdienstige, sociale of culturele achtergrond is, gezamenlijk op school kunnen opgroeien en samen tot volle ontplooiing kunnen komen. Wij denken dat kinderen juist daardoor leren begrip op te brengen voor andere meningen en het als vanzelfsprekend ervaren dat er mensen met andere overtuigingen zijn. 1.2 Richting en identiteit Onze school is een bijzondere school met een katholieke identiteit. Vanzelfsprekend staat BS Panningen-Noord open voor alle gezindtes en mensen met andere levensbeschouwelijke opvattingen èn heeft respect voor de eigen inbreng van kinderen en ouders. 1.3 Directie De verantwoordelijkheid voor de leiding van de school ligt bij directeur Leenette Hendriks. De directie is op dinsdag de hele dag en woensdagmorgen en vrijdagmorgen aanwezig. 1.4 Het voedingsgebied Momenteel komt het grootste gedeelte van onze kinderen uit wijken ten noorden van de Beekstraat, Markt, Schoolstraat en de Steenstraat. Ook ouders die buiten dit gebied wonen kunnen hun kinderen op onze school plaatsen. Ouders zijn volledig vrij in hun schoolkeuze. 1.5 Schoolgrootte Ieder jaar op 1 oktober vindt de telling plaats van het aantal leerlingen op school. Dit wordt de teldatum genoemd. Het aantal leerlingen op die datum bepaalt het aantal leraren dat het komend schooljaar ingezet mag worden (de formatie). Op 1 oktober 2013 bedroeg het aantal leerlingen op onze school 160. Dit betekent dat we in het schooljaar wettelijk gezien onze formatie kunnen verdelen over 6 groepen. 2. Waar onze school voor staat 2.1 De Missie van BS Panningen Noord BS Panningen Noord is een schoolorganisatie voor basisonderwijs op katholieke grondslag. Als onderdeel van Stichting Prisma hebben wij tot doel het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in Panningen met hoge opbrengsten. Wij willen op een open manier met kinderen en ouders omgaan, zien kinderen en ouders als gelijkwaardig. We herkennen, erkennen en benoemen de kwaliteiten van het kind. We hebben vertrouwen in het kind. 2.2 De Visie van BS Panningen Noord BS Panningen Noord is werelds! Samen verbinden wij werelden BS Panningen-Noord kenmerkt zich door tijdens onderwijs- en opvangtijd de wereld in de basisschool te halen en zelf erop uit te trekken om de steeds veranderende wereld te leren kennen. We vinden het onze taak om kinderen veiligheid en vertrouwen te bieden waardoor ze in hun totale kindontwikkeling 0 t/m 12 jaar gestimuleerd worden zodat ze na hun basisschooltijd, ieder op zijn/haar eigen hoogst haalbare niveau, de volgende betekenisvolle stap in de wereld kunnen zetten. Wij sluiten onze ogen niet en zien dat de wereld zowel op sociaal-emotioneel vlak, als kennis, kunde en cultuur dynamisch maar ook verschillend is. Hier gaan we respectvol mee om. Met passie onderzoeken we samen met kinderen en ouders waar de mogelijkheden en onmogelijkheden, de kansen en belemmeringen in de wereld voor ieder kind liggen. Want elk kind is werelds! Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 5

6 2.3 Onze kernwaarden Communicatie binnen het team, met kinderen en ouders vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en respect. Vertrouwen hebben in kinderen, kinderen willen leren, zijn nieuwsgierig in de wereld om zich heen en willen deze wereld actief ontdekken en onderzoeken om vervolgens deel te kunnen nemen aan die wereld. Een betekenisvolle leerruimte creëren met structuur, rust en veiligheid zodat alle kinderen een stap in de wereld kunnen zetten op zijn/ haar eigen hoogst haalbaar niveau en zijn/ haar talent kan laten zien. 2.4 Plagen/pesten Helaas moeten we constateren, dat pesten een probleem blijft in onze maatschappij. Ook op onze school komt pestgedrag voor. Dit kunnen en willen we niet ontkennen. Wat doen we eraan? Onze school beschikt over een pestprotocol; ter inzage op school aanwezig. Daarin staat beschreven hoe we als school handelen als we te maken krijgen met pestgedrag en wat we eraan doen om pestgedrag te voorkomen. Pesten wordt als probleem gezien door alle direct betrokken partijen (leerkrachten, ouders en leerlingen). De onderstaande pedagogische doelen vinden we belangrijk. We willen graag dat kinderen zich ontwikkelen tot kinderen, die: respectvol handelen naar henzelf, naar anderen toe en ten opzichte van hun omgeving vertrouwen hebben in zichzelf, in anderen en in hun omgeving zich verbonden voelen met de samenleving als geheel, daarin kunnen en willen participeren en daarin een eigen plaats innemen hun eigen verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van zichzelf, anderen en hun omgeving binnen de ruimte die hen geboden wordt initiatieven nemen, fouten durven maken en uitdagingen aangaan zichzelf kennen en zichzelf verder ontwikkelen in sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief (leervermogen), creatief en ethisch opzicht kritisch reflecteren op hun kennis en op hun handelen en hun houding in relatie tot zichzelf, anderen en hun omgeving waardoor zij geleidelijk aan hun eigen waarden en normen ontwikkelen en mede in relatie daartoe hun eigen keuzes maken. 3. Organisatie van onze school 3.1 Onze Arrangementen Het buitenschoolse opvang arrangement dat we aanbieden voor de kinderen van BS Panningen Noord vindt plaats in t Erf in Egchel. De kinderen van BS Panningen Noord worden op school door Kindcentra Peel en Maas opgehaald en naar t Erf gebracht. De kinderen van IKC De Kemp die gebruik maken van de BSO sluiten aan. Op deze wijze hebben we een grotere groep kinderen die samen tal van activiteiten aangeboden krijgen. De mogelijkheden bij t Erf zijn talrijk, sport, spel en creatieve mogelijkheden te over. Daarnaast maakt de BSO ook gebruik van de mogelijkheden die de IKC De Kemp te bieden heeft. Dit varieert van een flinke speeltuin tot samen tuinieren in de groente-en-fruittuin. Op BS Panningen Noord we het peuterspeelzaalarrangement aan. Indien u meer informatie wenst, loop dan gerust binnen. Ook op de site kunt u informatie vinden. O.a de tarieven zijn op deze site zichtbaar. De kosten van opvang is voor ieder gezin specifiek. Opvanguren en een evt. tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang zijn volgens de Wet Kinderopvang. Indien u zelf de kosten wilt berekenen kunt u gebruik maken van Door uw gegevens kunt u de hoogte van het tarief bepalen. Maar ook Kindcentra Peel en Maas helpt u graag verder om samen met u te kijken welke opvang het beste bij uw situatie past. Naschoolse activiteiten arrangement; PADXPRESS! Met de PADXPRESS bieden we alle kinderen een unieke mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur. Naschoolse activiteiten bieden veel mogelijkheden voor kinderen. Meer informatie? Kijk dan eens op Overblijfarrangement Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen onze schoolkinderen overblijven onder Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 6

7 toezicht van een overblijfkracht. Het overblijven is van uur tot uur. Bij 1-10 kinderen is er 1 overblijfkracht aanwezig. Bij meer dan 10 kinderen zijn er 2 overblijfkrachten aanwezig. Etc. Inlichtingen kunt u inwinnen bij mevr. Elly Stienen Tel.: Mail: Kosten: voor het overblijven betaalt men met overblijfbonnen 1,40 per stuk. Deze zijn te koop elke vrijdag tussen uur in het directiekantoor. En verder één keer per maand op woensdag tussen uur in de hal. De data staan op het prikbordblad. Indien u dan verhinderd bent, kunt u een afspraak maken over een alternatief moment met Elly Stienen. Aanmelden / afmelden vaste overblijfkinderen: Het aan-en af melden ziet er als volgt uit: U kunt zowel telefonisch als per mail uw kind aan- of afmelden Telefonische: aan-afmelden tot uur de dag vooraf gaand aan de overblijfdag. Mail: aan-afmelden tot 8.30 uur op de dag van overblijven Alleen bij noodsituaties kunt u telefonisch aan-afmelden op de overblijfdag tussen uur Indien bovenstaande afmeld procedure niet in acht wordt genomen wordt er een overblijfbon in rekening gebracht Telefonisch aan-afmelden kan bij: Joyce Ebisch: telnr overblijfdagen dinsdag en donderdag Elly Stienen: telnr overblijfdagen maandag en vrijdag Verder willen wij u met nadruk laten weten, dat de overblijfkrachten geen mededelingen, aan-en/of afmeldingen van kinderen accepteren. Dit moet u altijd zelf doen. Zijn er vragen? Dan kunt u terecht bij Elly Stienen Overblijf afspraken: van uur is de overblijfkracht verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. De kinderen brengen zelf eten en drinken mee. We willen u erop attenderen dat we het belangrijk vinden dat kinderen van een gezonde lunch meenemen. Bij noodgevallen tijdens overblijven is het belangrijk dat er een telefoonnummer beschikbaar is waarop een ouder/verzorger te bereiken is. Bij wijziging van telefoonnummer dit s.v.p. doorgeven aan Elly Stienen. Wij vertrouwen op een prettige samenwerking en mocht u meer informatie of een kijkje willen nemen, dan staan onze enthousiaste overblijfkrachten u graag te woord. Onderwijsarrangement; afhankelijk van hun leeftijd worden de leerlingen verdeeld over de verschillende jaargroepen. De groepen 1 t/m 3 vormen de onderbouw, de groepen 4 t/m 6 de middenbouw en groep 7-8 de bovenbouw. Binnen de groepen worden regelmatig werkgroepen gevormd met als doel om van elkaar te leren, elkaar te helpen en samen nieuwe dingen te ontdekken. Het is hierbij tevens belangrijk dat de kinderen elkaar vertellen hóe ze een taak hebben aangepakt of een probleem hebben opgelost en dat ze zowel leren samenwerken in de grote groep als in kleine groepjes. De groepjes worden afwisselend ingedeeld vanuit verschillende didactische en/of pedagogische uitgangspunten. U moet dan denken aan leeftijd, ontwikkelingsniveau, sociaal gedrag, motivatie en belangstellingssfeer. 3.2 Schooltijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur en van uur. Woensdagmorgen van uur. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij. Voor sommige activiteiten kunnen afwijkende schooltijden gelden! Dit wordt tijdig aan de ouders medegedeeld. s Morgens vanaf 8.20 uur en 's middags vanaf uur mogen de kinderen op de speelplaats aanwezig zijn. Bij het belsignaal van 8.25 uur en uur gaan de kinderen rustig naar binnen. Bij slecht weer wordt het belsignaal eerder gegeven. Vanaf 8.20 uur of uur mogen de kinderen kiezen of ze alvast naar binnen gaan of buiten blijven. Ouders krijgen dan de gelegenheid om met hun kind mee naar binnen te gaan. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 7

8 Wilt u bij het halen en brengen op de speelplaats gaan staan en niet voor de poort en u fiets parkeren buiten het gele vak. Dit i.v.m. de veiligheid van alle kinderen. 3.3 Groepsindeling Onze school heeft, gezien het leerlingenaantal combinatiegroepen. Voor het schooljaar zijn de leerlingen als volgt over de groepen verdeeld: Groep 1/2A: start met kleuters, uitgroeiend tot 29 kleuters Groep 1/2B: start met kleuters, uitgroeiend tot 29 kleuters Groep 3: 22 leerlingen Groep 4-6: 28 leerlingen Groep 5-6: 28 leerlingen Groep 7: 28 leerlingen Groep 8: 27 leerlingen 3.4 Het schoolteam en het onderwijsondersteunend personeel De directeur heeft geen lesgevende taken, maar is grotendeels verantwoordelijk voor de schoolorganisatie en personeelsbeleid. De directie maakt beleid op onderwijskundige-, personele-, financiële-, materiële- en relationele zaken. De directie doet dit samen met de IB-ers/kwaliteitsmanagers, die 1 dag per week de taak van intern begeleider vervullen. Binnen de taak van clusterleider wordt de interne begeleiding opgepakt. Bij deze taak hoort het organiseren en bewaken van de kwaliteit en extra begeleiding die kinderen met specifieke behoeften nodig hebben. Ook het onderhouden van contacten met de desbetreffende externe instanties behoort tot de taak. Via handelingsplannen (individueel- en groepshandelingsplannen) wordt deze extra zorg in de groep uitgevoerd door de groepsleerkracht. Een team van ouders is actief als luizenmoeders. Deze groep ouders controleert de kinderen na de vakanties op hoofdluis. Deze groep is geïnstrueerd door de GGD. Er worden afspraken gemaakt over de privacy. Aan het beleid m.b.t. de hoofdluiscontrole is destijds door de medezeggenschapsraad instemming gegeven. De gegevens van de controle worden gemeld bij de ouders, directie en team. 3.5 De vakvormingsgebieden Op onze school werken we met vier soorten tijden: cursustijd, workshop, ateliertijd en expressieweken. Cursustijd Tijdens cursustijd wordt Nederlandse taal, Engels, rekenen, bewegingsonderwijs, verkeer en sociaal emotionele ontwikkeling cursorisch en methodisch aangeboden. We werken tijdens cursustijd in niveaugroepen aan de vaardigheden m.b.t. taal, lezen, schrijven en rekenen. Dit vindt plaats in de eigen groep. De kinderen worden in een niveaugroep ingedeeld die het beste bij hun past. De instructie vindt plaats in kleinere groepen. De weektaken sluiten aan bij de niveaugroepen van het reken- en leesonderwijs. De leerkracht instrueert en begeleidt de kinderen. Het geplande aanbod is afgestemd op de leerlijn. Verder werken de kinderen met zeer veel materiaal, die we buiten de methode om extra aanbieden. Voor groep 3 t/m 8 hanteren wij voor rekenen de methode Reken Zeker, voor Nederlandse taal gebruiken we de methode Taaljournaal en Taalactief voor spelling. Voor het schrijfonderwijs hanteren we de methode Schrijfhuis en Pennestreken. Voor het technisch leesonderwijs gebruiken we de methode Leeshuis, technische leesinstructie middels Estafette Vloeiend en vlot, tutor lezen en maatjes lezen. Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. In de groepen 7-8 ( groep 6 laatste periode) wordt Blits ingezet voor het aanbod aangaande studievaardigheden. In de groepen 1 en 2 hanteren we de leerlijnen voor voorbereidend rekenen (Ajodakt) en voorbereidend lezen (protocol voor leesproblemen en dyslexie). Het geplande aanbod is afgestemd op deze leerlijnen. Dit vindt plaats tijdens de kringactiviteiten en in cursustijd. In groep 1 en 2 krijgen taal-, bewegings- en expressieactiviteiten veel aandacht. Ook wordt er veel met ontwikkelingsmateriaal gewerkt. Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Hiervoor zijn veel materialen aanwezig. Door gesprekken tijdens grote en kleine vertelkringen wordt de woordenschat uitgebreid en leren ze zich uiten. Kleuters die toe zijn aan het aanvankelijk rekenen, lezen en schrijven krijgen dit aangeboden in groep 2. De taalontwikkeling in groep 1 en 2 vindt plaats aan de hand van allerlei activiteiten (afgestemd op de leerlijn), Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 8

9 die de taal-, denk-, emotionele en zintuiglijke ontwikkeling stimuleren en ontplooien. Veel aandacht wordt besteed aan een goede luisterhouding en het oefenen en stimuleren van de uitdrukkingsvaardigheid van het jonge kind. Workshops In de week voorafgaande aan de start van het thema (natuur, techniek, mens en samenleving etc) staat dagelijks 1 uur workshop op het rooster. De kinderen krijgen dan nieuwe kennis en vaardigheden aangeboden die voorafgaand aan ateliertijd behandeld dienen te zijn. De workshops vinden in de eigen jaarlaag plaats. Zie onderstaand schema: week 1. Ateliertijd Op alle dagen staat er één uur ateliertijd op het rooster. De kinderen werken dan 5 weken lang binnen een thema aan vaardigheden. De kennis opgedaan tijdens cursustijd en de workshops worden verbonden aan het zelf doen! Dit gebeurt in heterogene groepen t.w. cluster onderbouw betreft de groepen 1-2-3, cluster middenbouw de groepen en cluster bovenbouw de groepen 7-8. Tijdens ateliertijd werken kinderen aan vaardigheden aangaande mens en samenleving, natuur, techniek, ruimte en tijd. De kinderen maken een keuze uit het aanbod in de verschillende ateliers. Ook de leerkracht kan leerlingen inplannen in een bepaald atelier. Bij elke groep hangt een planbord waarop kinderen kunnen aangeven in welk atelier zij die dag gaan werken. In een atelier zijn diverse hoeken ingericht. In week 2 t/m 4 vindt er een rouleersysteem plaats waardoor kinderen het verplicht aanbod aangaande het leergebied/vakgebied tot zich kunnen nemen. In week 5 krijgen kinderen de gelegenheid om opdrachten uit de eerste weken af te maken. De leerkracht heeft in week 5 en 6 de ruimte voor extra begeleiding voor kinderen die moeite hadden met de verplichte opdrachten. Kinderen die binnen week 2 t/m 4 de verplichte opdrachten af hebben en geen extra begeleiding van de leerkracht nodig hebben kunnen direct starten met de verdiepingsstof door een van de opdrachten verder, dieper uit te werken of zelf vanuit de eigen intelligentie een opdracht te formuleren passend bij het thema van het atelier. Kinderen die tijdens week 2 t/m 4 nog extra ondersteuning nodig hebben van de leerkracht starten in week 5 en 6 met de verdiepingsstof. Alle kinderen ontvangen op deze wijze verdiepingsstof vanuit eigen interesse en vanuit een eigen onderzoeksvraag, tijdens de Willem Wever weken. Omdat vanuit eigen interesse en vanuit een eigen onderzoeksvraag gewerkt wordt noemen we dit de Willem Wever weken. Na week 6 wordt het thema afgerond. Expressieweken Na 6 weken is het aanbod van een vakvormingsgebied zowel tijdens workshop en ateliertijd afgerond. Op BS Panningen-Noord richten we dan ongeveer 3 expressieweken in. Tijdens de expressieweken doen kinderen kennis en vaardigheden op t.a.v. kunstzinnige oriëntatie. De cursustijd houden we aan, echter tijdens workshop en ateliertijd bieden we alle vormen van expressie aan. Ook nu zijn de kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen bepalend voor het aanbod. In onderstaand schema staat de opbouw van de themaweken; de workshoptijd, de ateliertijd en de expressieweken Cursustijd vindt dagelijks plaats, de expressieweken volgen nadat een thema is afgerond. Na de expressie weken starten we deze structuur weer op, maar dan met een ander thema vanuit TULE. (= een uitwerking van de kerndoelen) Weekopbouw Workshop- Ateliertijd-Expressieweken Week 1: Workshop week: i.v.m. voorwaardelijkheid voor ateliertijd Week 2: Eerste Atelierweek alle clusters, cluster eerst op verhaal komen laatste dag is afmaakdag Week 3: Tweede Atelierweek laatste dag is afmaakdag Week 4: Derde Atelierweek laatste dag is afmaakdag Week 5: Vierde Atelierweek cluster en cluster Verdiepingsweek = Willem Wever week cluster 7-8 Week 6: Verdiepingsweek = Willem Wever Week alle clusters Tijdens de gehele dag heeft ICT een plek binnen ons onderwijs. De digitale wereld is volledig ingeburgerd binnen ons onderwijs. Zelfstandig en veilig gebruik hiervan willen we als school zoveel mogelijk bevorderen. Samen met Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 9

10 de ouders moeten we onze leerlingen daarbij opvoeden tot het goed gebruik maken van het internet vanuit verantwoorde keuzes. Op school ligt een internet protocol ter inzage. 3.6 Cultuureducatie Niet alleen tijdens de expressieweken komt cultuureducatie naar voren, maar ook tijdens ateliertijd. Tijdens ateliertijd wordt daar waar mogelijk kinderen in aanraking gebracht met kunstzinnige en culturele vormen binnen onze samenleving. In samenwerking met de gemeente Peel & Maas is enkele jaren geleden het kunstenplan Cultuurpad voor stichting Prisma basisscholen van start gegaan. De doelstelling van Cultuurpad is om kinderen structureel kennis te laten maken met allerlei verschillende kunstvormen en daarmee de afstand tussen kinderen en kunst te verkleinen. De leerlingen leren bepaalde kunstvormen kennen van moderne dans tot beeldende kunst, van poppentheater tot klassieke muziek. Onze school stemt jaarlijks met de organisatie af welke activiteiten een zinvolle bijdrage leveren en geïntegreerd kunnen worden in het reguliere lessenprogramma. Ieder jaar maken we andere keuzes, zodat er een gevarieerd aanbod gerealiseerd kan worden. 3.7 Rooster lichamelijke oefening Groep 3 t/m 8: dinsdag in de sporthal bij Piushof. Groep 1 en 2: elke dag in het speellokaal. De kinderen in groep 1/2 gymmen op gymschoenen. Deze blijven het gehele jaar op school. Gymnastiek rooster dinsdag: Toestelles Spelles : Ton 5-6: Bregje : Bregje 8: Ton : Vivian : Marjo 4-6: Vivian : Anneke 3: Marjo : Anneke Vereiste sportkleding: Meisjes: gympak of sportbroek met T-shirt, gymschoenen. Jongens: sportbroek met T-shirt, gymschoenen. We raden de kinderen aan om sieraden, horloges e.d. thuis te laten! Indien uw kind niet kan deelnemen aan de gymles, dient dit door de ouders schriftelijk of telefonisch doorgegeven te worden. De groepsleerkracht zorgt dan voor een vervangende activiteit. 3.8 Team: weekrooster leer/vormgevingsgebieden Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van de beschikbare tijd over de leer- en vormingsgebieden per week. De tijd is weergegeven in uren en minuten. Groepen 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 zintuiglijke en lich. oef taal/lezen/schrijven rekenen/wiskunde Engels oriëntatie op de wereld ateliertijd/workshoptijd Verkeer is opgenomen binnen oriëntatie op de wereld in groep 1-2 en expressie-activiteiten, incl. werken in groepen en brede ontwikkelings bevorderende activiteiten Deze uren worden geclusterd en worden tijdens 7.00 Werken met ontw. Mat. 1, Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 10

11 expressieweken ingezet Godsdienst/SEO Pauze Totaal 23,75 23,75 23, Op jaarbasis dienen de groepen 1-2 minimaal 760 uren onderwijs en de groepen 3 t/m 8 minimaal 1000 uren onderwijs te ontvangen. Een lesdag bedraagt ten hoogste 5,5 uren. Op basisschool Panningen-Noord heeft elke groep per week 25 uur en 45 minuten onderwijs. Deze beschikbare tijd is verdeeld over de verschillende leer- en vormingsgebieden. Aan het vereiste minimum aantal uren onderwijs 3520 in groep 1 t/m 4 en 4000 in groep 5 t/m 8 (7520 uur in acht schooljaren) wordt op onze school voldaan. 3.9 Ons schoolgebouw Tot medio oktober zitten we in het gebouw op de Koninginnelaan. Vanaf medio oktober verhuizen we naar de nieuwbouw in het Groenlingpark. 4. De zorg voor de kinderen 4.1 Nieuwe leerlingen in onze school De ouders van kinderen die in de loop van het volgende schooljaar 4 jaar worden, ontvangen van Stichting Prisma bericht om hun kind op één van de basisscholen aan te melden. Op de data van inschrijving komen de ouders hun kind op school aanmelden en worden hier ontvangen door het team van basisschool Panningen Noord. Gedurende een persoonlijk gesprek worden de formulieren besproken en daar waar nodig nog ingevuld. Een rondleiding door de school behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Kinderen die in de 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, mogen de school vanaf de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar bezoeken. Zij krijgen vóór de zomervakantie een uitnodiging voor het bijwonen van de Kijkmiddag. Dit is een middag in de laatste schoolweek van het oude schooljaar, waarbij ze de eerste kennismaking hebben met de leerkracht en hun klasgenoten. Kinderen die in de zomervakantie of binnen de eerste 6 weken na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen de school meteen vanaf de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar bezoeken. Ook zij krijgen vóór de zomervakantie een uitnodiging voor het bijwonen van de Kijkmiddag. Kinderen, die na de eerste 6 weken van de zomervakantie 4 jaar worden, mogen de school vanaf de eerste dag van hun verjaardagsmaand al bezoeken, door middel van 5 oefen-morgens. De school voert dit beleid om de rust in de groep gedurende vooral de eerste periode te bewaren. Bijvoorbeeld: 15 november jarig? Dan mag uw kind al starten op 1 november, oftewel de eerste schooldag van de maand november. Uw kind begint dan met 5 oefen-morgens in die eerste week. Vanaf de week erna gaat uw kind het volledige kleuterprogramma meedraaien, ook al is uw kind dan nog geen 4 jaar. In onderling overleg tussen groepsleerkracht en ouders kan besloten worden om het kind, tijdens de eerste weken van het volledig kleuterprogramma, nog een extra middag thuis te laten. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn; zichtbare vermoeidheid bij het kind aan het einde van de morgen. Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen van andere scholen op onze school worden aangemeld. Er volgt dan een kennismakingsgesprek met de IB-er en/of de directie. De ouders en het kind krijgen de gelegenheid de school te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht. Indien wenselijk mag het kind een paar dagen meedraaien in de nieuwe groep voordat het definitief geplaatst wordt. Het dossier van het kind wordt bij de voorgaande school opgevraagd. Wanneer een kind tussentijds of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs onze school verlaat, krijgt de ontvangende school een onderwijskundig rapport toegestuurd. Ouders ontvangen hiervan een afschrift. Indien u uw kind voor de opvang wilt aanmelden, verwijzen we u graag door naar de leidsters en/of KindCentra Peel en Maas. De administratieve handelingen liggen bij opvang namelijk anders dan bij onderwijs, vandaar dat we u de mogelijkheid geven om samen met leidsters of het hoofdkantoor van KindCentra Peel en Maas de benodigde formulieren in te vullen. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 11

12 Bij het peuterarrangement en de BSO bieden we de mogelijkheid aan dat uw kind 1á 2 maal gratis meedraait om kennis te maken. 4.2 Regels voor toelating Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Heeft het bestuur na 10 weken nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Het toelatingsbeleid is erop gericht dat we alle kinderen waarvan we aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zullen toelaten. De onderwijsbehoeften van het kind worden hierbij getoetst aan de mogelijkheden die in het schoolprofiel zijn aangegeven. Uitkomst van deze toetsing kan zijn: toelating (= het inschrijven van de leerlingen in de administratie van de school), toelating met contract (= een bindende, schriftelijke afspraak tussen ouders en school, waarin wordt vastgesteld wanneer niet meer aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan worden voldaan), geen toelating, c.q. verwijzing naar of advisering voor andere school. 4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school Middels methodegebonden toetsen, methodeonafhankelijke toetsen en observaties volgen we de ontwikkeling van ieder kind. De toetsen die we gebruiken zijn niet alleen bedoeld om de resultaten van de kinderen te kunnen beoordelen, maar dienen ook als reflectie op de eigen onderwijspraktijk en om eventuele veranderingen/verbeteringen ten aanzien van de eigen onderwijspraktijk aan te geven. De middelen die worden gebruikt om de vorderingen van de leerlingen te verzamelen zijn: - observaties. - de leerlijnen, zowel voor het volgen van de leerlingen als voor het afstemmen van het aanbod - portfolio - digitale volgkaart - dossier van elk kind - methode-gebonden toetsen en proefwerken die door de methode worden aangereikt of door de leerkracht zelf worden samengesteld voor de vakken (taal, spelling, lezen, rekenen en wereldoriëntatie). - niet methode gebonden toetsen. Op school ligt een toetskalender ter inzage waarop alle af te nemen Cito toetsen vermeld staan. Van iedere leerling worden de gegevens bijgehouden in het dossier. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingenbespreking, gesprekken met ouders of kind, consultaties, observaties, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende schooljaren. Alle genoemde volginstrumenten vinden hun plek in het digitale volgsysteem dat zowel per individuele leerling als per groep bijgehouden en gevolgd wordt. Bij het arrangement peuterspeelzaal wordt middels de observatielijsten van Puk & Co de kinderen gevolgd en gestimuleerd in hun ontwikkeling. 4.4 Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 1 augustus 2014 gaat deze wet van kracht en krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. In het kader van de wet op passend onderwijs zijn scholen verplicht een schoolondersteuningsprofiel te hebben. In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 12

13 ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. De ondersteuning wordt verdeeld in: 1. planmatig werken 2. handelingsgericht werken 3. basisbegeleiding 4. lichte begeleiding 5. zware begeleiding We werken met 6 niveaus van begeleiding om kinderen te volgen en er zorg voor te dragen dat ze het onderwijs ontvangen dat nodig is. Aansluiten bij kinderen door planmatig en handelingsgericht te werken: Preventief niveau: door op een goede manier onderwijs te geven voorkom je in bepaalde situaties dat er handelingsverlegenheid ontstaat. Hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Onder goed onderwijs geven, verstaan we o.a. goed klassenmanagement, professionals voor de klas, een veilig schoolklimaat en een schoolorganisatie die het mogelijk maakt om samen met ouders de visie en de missie die de school heeft ten uitvoer te brengen. Aansluiten bij kinderen door basis begeleidingsbehoefte te bieden: Begeleidingsniveau 1. Basisondersteuning: Leerkrachten onderling (informeel overleg) Leerkrachten overleggen informeel met elkaar over leerlingen. Van belang is dat het niet alleen bij delen van zorgen blijft, maar dat er gezamenlijk gezocht wordt naar kansen en mogelijkheden. Het betreft de leerlingen: Kind ontwikkelt zich optimaal binnen de groep. Kind valt niet op bij methodegebonden en niet methodegebonden toetsen. Kind vertoont geen opvallendheden op gedragsniveau. Begeleidingsniveau 2. Basisondersteuning: Overleg tussen leerkracht en intern begeleider We spreken over het tweede niveau van zorg op het moment dat de leerkracht zijn zorgen deelt met de ib-er. Ook dit kan op een informele manier gebeuren. Daarnaast wordt meerdere keren per schooljaar elke groep doorgenomen. Er wordt gewerkt met een format waardoor alle gemaakte afspraken goed te volgen zijn. Aan bod komen zowel zorgen/problemen van didactische als pedagogische aard. Het kind valt op een of meerdere facetten op bij de methodegebonden, niet methodegebonden toetsen of op gedragsniveau. Extra ondersteuning vindt plaats door de leerkracht zelf in de groep; hetzij door preteaching, reteaching, gedifferentieerde instructie (b.v. spelling, lezen, rekenen, begr. lezen, taal), een gerichte gedragsaanpak (b.v. gedragskaart) of extra spraak/taalondersteuning. Voor deze kinderen wordt een individueel of een groepshandelingsplan gemaakt. Een en ander wordt schoolgebonden gerealiseerd. Hier geldt dat er nadrukkelijk gezocht wordt naar mogelijkheden en kansen om de ontwikkeling van het kind weer op gang te laten komen. Hiervoor kan in sommige gevallen een HGPD-formulier (=Handelings Gerichte Proces Diagnostiek) worden ingevuld. Deze leerlingen kunnen besproken worden bij de IB-er op vraag en aanbod. Aansluiten bij kinderen door lichte begeleidingsbehoefte te bieden: Begeleidingsniveau 3. Extra ondersteuning: Overleg tussen leerkracht, intern begeleider en/of orthopedagoog; consultatie Hieronder vallen de kinderen, waarbij we in handelingsverlegenheid raken. De extra ondersteuning in de klas heeft te weinig effect gehad. Doel is te achterhalen op welke manier het kind het beste leert en/of welke pedagogische benadering het beste bij het kind past. Het HGPD (=Handelings Gerichte Proces Diagnostiek) wordt ingezet waarbij uitgangspunt is: pedagogen in gesprek kunnen binnen de interactie de onderwijsbehoefte het best bepalen. Collegiale ondersteuning intern door IB-er. Er kan nu bijvoorbeeld een observatie, didactisch onderzoek of een sociaal-emotioneel onderzoek volgen. Collegiale ondersteuning middels consultatie, observatie of onderzoek door een extern onderzoeksbureau/ BOC (bovenschools ondersteunings coördinator) met mogelijk een HGPD. Mogelijke activiteiten: - consultatie extern of raadplegen BOC - inschakelen bureau jeugdzorg wat kan leiden tot preventieve begeleiding of doorverwijzing, - psychologisch onderzoek, Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 13

14 - persoonlijkheidsonderzoek, - intelligentieonderzoek. - Toetsing ten behoeve van de verklarende diagnostiek, dus alleen dat wat echt nodig is, om antwoord te krijgen op de hulpvraag. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek volgen we de handelingsadviezen op binnen de eigen school. Doel hierbij is om binnen de eigen school te kunnen voldoen aan de ontwikkelbehoefte van het kind. De coördinatie is in handen van de IB-er. Aansluiten bij kinderen door zware begeleidingsbehoefte te bieden: Begeleidingsniveau 4. Toelaatbaarheidsverklaring: Overleg met externe instanties Op het moment dat de zorgen en/of problematiek van het kind dermate complex blijken te zijn dat de ontwikkeling van het kind ondanks alle inzet in vorige stadia onvoldoende effect heeft gesorteerd, is het van belang gebruik te gaan maken van de expertise van andere externe instanties. Dit kan in een MDO of overleg BOC (bovenschools ondersteunings coördinator) overleg plaatsvinden om de leerling evt. in te brengen voor een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) Ook zou ervoor gekozen kunnen worden om de leerling in te brengen Voor een eventuele SBO beschikking. Daarnaast behoort doorverwijzing naar instanties die diagnostiek plegen (Mutsaersstichting Riagg anderen) tot de mogelijkheden. Dit kan in een zorgoverleg met BOC. Vervolgens volgen: - Handelingsadviezen die gerealiseerd kunnen worden binnen de eigen school - Ondersteuning in de vorm van (preventieve) ambulante begeleiding door BOC - De coördinatie is in handen van de IB-er, BOC en directeur. Begeleidingsniveau 5. (V)SO / Cluster 1-2-(3-4)/ SBO/ onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen Als blijkt dat de problematiek van het kind dermate complex en zorgwekkend is dat het niet meer mogelijk is om op een adequate manier hier binnen het primair onderwijs een antwoord op te kunnen geven is het van belang om een TLV aan te vragen. De school is in handelingsverlegenheid. Als een indicatie is afgegeven kunnen ouders in principe kiezen of ze hun kind op de reguliere school willen houden (met ondersteuning van ambulante begeleiding) of dat ze hun kind willen plaatsen in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in goed overleg met ouders. De coördinatie is in handen van de IB-er, BOC en directeur. In onderstaande schema s geven we weer in welke mate van ontwikkeling we zijn op onze school. Planmatig werken: we werken planmatig aan het totale kwaliteitszorgsysteem om passend onderwijs daadwerkelijk vorm en inhoud te geven op BS Panningen Noord. Hieronder geven wij aan hoe we ervoor staan. Het volgende doen wij planmatig: ja nee 1. Het waarnemen van de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen X 2. Het bespreken van de voortgang van de ontwikkeling van de leerling X 3. Het analyseren van toetsresultaten X 4. Afstemmen van onderwijsproces op verschillen in ontwikkeling X 5. Het plannen van interventies gelet op onderwijsbehoeften X 6. Het uitvoeren van de geplande interventies X 7. Evalueren van leerling resultaten X 8. Evalueren van het onderwijsleerproces X Handelingsgericht werken: onderstaande tabel geeft een beeld van in hoeverre handelingsgericht werken op onze school is ingevoerd. Handelingsgericht werken - elementen ja Deels Deels nee > 50 < 50 % % 1. Leerkrachten verkennen en benoemen onderwijsbehoeften van X leerlingen o.a. door observatie, gespreken en toetsanalyses 2. Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun X gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega s 3. Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij hebben X op de ontwikkeling van hun leerlingen. 4. * Leerkrachten zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en X interesses van de leerlingen. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 14

15 5. * Leerkrachten werken samen met de leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyses, formuleren samen doelen en benutten ideeën van leerlingen. 6. * Leerkrachten werken samen met de ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundigen en partners bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. 7. Leerkrachten benoemen hoge, maar reële doelen voor de lange en korte termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd/geëvalueerd met leerlingen, ouders, collega s. 8. Leerkrachten werken met een groepsplan, waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 9. Leerkrachten bespreken minstens drie maal per jaar hun vragen rond de groepsplannen met de IB er. 10. De onderwijs- en ondersteuningsstructuur is voor iedereen duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. X X X X X X Ambitie: * school vindt dat dit ijkpunt binnen het handelingsgericht werken aandachtspunten zijn. Schooljaar worden deze, na de teambijeenkomst, opgenomen in het schooljaarplan met als doel deze verder te ontwikkelen en implementeren binnen het leerkracht handelen zodat we volledig handelingsgericht werken en tegemoet komen aan de basisondersteuning. De basis- en lichte ondersteuning: binnen onze school bieden we onderstaande ondersteuning aan voor alle kinderen Onderstaande tabel geeft een beeld van in hoeverre de bais-en licht ondersteuning onze school is ingevoerd. In onze school is het volgende aanwezig ja Deels > 50 % 1. Preventieve (onderwijs) ondersteuning: tijdig signaleren van X leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen. 2. Een aanbod voor leerlingen met dyslexie X 3. Een aanbod voor leerlingen met dyscalculie. X 4. Een aanbod voor leerlingen met spraak-taalproblemen X 5. Onderwijsprogramma voor leerlingen met een minder dan X gemiddelde intelligentie. 6. * Onderwijsprogramma voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie 7. Fysieke toegankelijkheid (rolstoeltoegankelijk) X 8. Pedagogische en/of didactische programma s en methodieken die X gericht zijn op sociale veiligheid en voorkomen van/ omgaan met gedragsproblemen. 9. Een pedagogisch klimaat waarin ingespeeld wordt op de X onderwijsbehoeften van leerlingen met lichtere vorm van bijv. ADHD, ASS, angst- en stemmingsstoornissen, ODD en meer/hoogbegaafdheid. 10. Kinderen met een lichamelijke beperking X 11. Kinderen met een verstandelijke beperking, X 12. Kinderen met gedrags- en omgangsproblemen, eventueel X voorkomend uit een stoornis of beperking 13. Kinderen met een langdurige ziekte X 14. Kinderen met meervoudige beperkingen X Deels < 50 % X nee Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 15

16 Ambitie: * school vindt dat dit ijkpunt binnen het handelingsgericht werken en de basisondersteuning nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Schooljaar zijn deze opgenomen in het schooljaarplan met als doel deze te implementeren binnen het leerkracht handelen zodat we volledig handelingsgericht werken en tegemoet komen aan de basisondersteuning. Het gehele schoolondersteuningsprofiel is te downloaden op de schoolsite. 4.6 Interne begeleiding op BS Panningen-Noord Wij willen graag aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Dit betekent dat kinderen die iets extra s nodig hebben, dit ook zoveel mogelijk krijgen. We gaan daarbij uit van wat het kind kán, van zijn mogelijkheden, en niet van wat het kind niet kan. Een leerling die extra instructie nodig heeft, kan door middel van een extra instructiemoment individuele uitleg krijgen en vervolgens het niveau binnen de groep volgen. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, zullen geprikkeld worden door extra verdiepende en/of verrijkende opdrachten. We werken op basisschool Panningen Noord middels het directe instructiemodel (DIM) en middels niveaugroepen werken de kinderen op hun eigen niveau en krijgen ze de instructie of verdieping/verrijking die ieder kind behoeft. 4.7 De rol van de leerkracht De leerkracht observeert de ontwikkeling van een kind op sociaal-emotioneel en/of didactisch gebied. Op het moment dat een leerkracht signaleert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, probeert hij/zij eerst zelf tot inzichten te komen alvorens hij/zij met een gerichte vraag bij de intern begeleider komt. Als professional verwerkt de leerkracht de extra hulp in een handelingsplan en biedt deze hulp aan binnen de groep. Vanaf groep 1 t/m 8 is de organisatie zodanig vormgegeven dat er tijdens zelfstandig werk en ateliertijd, momenten vrijkomen om die hulp te bieden. Mocht de extra hulp onvoldoende bieden, brengt de leidster/leerkracht de zorgen omtrent de leerling in tijdens een kindbespreking om vervolgstappen te kunnen zetten. 4.8 De rol van de intern begeleider De intern begeleider: organiseert en bewaakt de leerlingenzorg, voert leerlingenconsultaties bij leerkrachten, helpt bij het opstellen en uitvoeren van de handelingsplannen en HGPD s waar nodig, voert op aanvraag - oudergesprekken samen met de leerkracht, voert gesprekken met kinderen, volgt ontwikkelingen van kinderen, groepen en school met leidsters/leerkrachten mee, zowel didactisch als sociaal-emotioneel neemt indien nodig hulpvraag gerelateerde toetsen af en maakt hiervan een analyse, onderhoud contacten met externe instanties, op aanvraag van een leidster/leerkracht coacht de intern begeleider de leerkracht in de groep. 4.9 Klassen-, groeps- en zorgklapper Op de peutergroep wordt gewerkt met een groepsklapper. Deze klapper bevat de volgende onderdelen per peuter: Kindkaart Intake formulier Observatie en In het onderwijs heeft iedere groep een groepsklapper en een zorgklapper. Deze klappers kunnen de volgende onderdelen bevatten indien zij niet digitaal aanwezig zijn: Algemene leerlingengegevens Gespreksverslagen met ouders of externe instanties; Actuele handelingsplannen/logboeken; De resultaten van de methode onafhankelijke toetsen; Verslagen van de leerlingenbesprekingen; Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 16

17 Observaties; Onderzoeken; Groepsoverzichten van niveau 0 t/m 5 leerlingen; Medische informatie. De klapper wordt door de leerkracht up-to-date gehouden en gaat na het schooljaar mee naar de volgende groep. Zo heeft de volgende leerkracht meteen de beginsituatie voor het nieuwe schooljaar. Na 1 jaar vindt vernietiging plaats i.v.m. de wet op de privacy. Het kinddossier op schoolniveau wordt 5 jaar bewaard, daarna vernietigd Kinddossier Voor alle kinderen wordt een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat: Aanmeldingsformulier Kennisgeving van inschrijving Overdrachtsformulier peuters. We vragen schriftelijke toestemming aan u voor permanente bewaring van de gegevens vanuit de peuterspeelzaal om begeleiding van uw kind zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. Indien u geen toestemming verleend worden deze gegevens na drie maanden vernietigd. Overzicht kleuterperiode; Schoolloopbaanoverzicht. Deze dossiers worden in een aparte dossierkast opgeborgen, zodat de privacy gewaarborgd wordt. Naast een papieren dossier wordt de ontwikkeling, voortgang en voortgangsafspraken vastgelegd in een digitaal dossier. De kinderen met extra onderwijsbehoeften op onze school hebben een meer uitgebreid dossier. Dit dossier kan bevatten: Actuele handelingsplannen; Gespreksverslagen, intern en extern; Onderzoeken; Verslagen van leerlingenbesprekingen; Observaties; Handelingsgerichte inventarisatie (HGPD) en voorlopige probleemverklaring; Onderwijskundig rapport; Analyse van toetsen/onderzoeken Rapportage Peuters: de ouders van de peuters ontvangen na drie maanden een uitnodiging voor een 15 minuten gesprek. Het welbevinden van de peuter en ouders is uitgangspunt. Het observatieformulier wordt voor de eerste maal ingevuld. Voor de overgang naar groep 1 van de basisschool wordt het observatieformulier voor een tweede maal ingevuld. Dit is richting gevend voor het afsluitend gesprek met de ouders. Het formulier wordt als overdrachtformulier ondertekend door de ouders en overhandigd aan de basisschool. Onderwijs: bij groep 1 t/m 8 wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond gegeven. Eind november, begin december worden alle ouders van groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor het eerste portfolio gesprek. De ouders van de groepen 1 en 2 worden in februari uitgenodigd. Zo n gesprek duurt ongeveer 10 minuten. De leraar vertelt dan over de vorderingen van de leerling en het gedrag van uw kind. Voorafgaand aan het meegeven van het portfolio is er een inloopmoment voor ouders. Ouders kunnen dan samen met hun kind op school het portfolio en het werk van de afgelopen periode bekijken en bespreken. In maart en juni zijn er portfoliogesprekken gepland op verzoek van de leerkracht of ouders. Indien ouders gescheiden zijn hanteren we de wettelijke kader omtrent informatieverstrekking bij gescheiden ouders. Indien uw kind specifieke onderwijsondersteuning nodig heeft, kunt u door de groepsleraar en/of intern begeleider opgeroepen worden voor een extra gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de specifieke ondersteuning aan de orde gesteld en wordt er eventueel een handelingsplan opgezet. Heeft u behoefte aan een gesprek dan kunt u altijd vóór of na schooltijd een afspraak maken met de groepsleraar, intern begeleider of de directie. Via onze informatiestroom ISY ontvangt u, de meest recente informatie digitaal Ook krijgt u hierin een overzicht waar de verschillende groepen mee bezig zijn. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 17

18 Als school willen we geen reclame voor uitgeverijen of andere commerciële instellingen maken, maar willen we u de geboden informatie niet onthouden. In zo n geval zullen de folders op de neem maar mee -tafel in de gang gelegd worden. U of uw kind kunnen zelf beslissen of u interesse heeft in een dergelijke folder. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een prikbordblad van de school waar alle activiteiten en vrije dagen op staan Verstrekken van onderwijskundige rapporten Voor ieder kind dat onze school verlaat (verhuizing, overplaatsing, schoolverlater) maakt het arrangement onderwijs een onderwijskundig rapport op. In dit onderwijskundig rapport staan o.a. vermeld: de gegevens van de leerling, ouders/ verzorgers en de school, de eventuele leerbelemmeringen, aandachtspunten en specialistische hulp, gegevens over de vorderingen bij de leer- en vormingsgebieden en een overzicht van de gebruikte methoden. Zowel de ontvangende school als de ouders/ verzorgers ontvangen (een kopie) van dit onderwijskundige rapport De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs Tijdens de gehele schoolperiode wordt veel aandacht besteed aan de opvoeding tot een goede taak-/ werkhouding bij het kind. Deze houding en de belangstellingssfeer van de leerling bepaalt mede de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Uiteraard spelen de schoolresultaten hierin een zeer belangrijke rol. Ook het huiswerk en agendagebruik krijgen speciale aandacht. De leerling wordt gewezen op het inplannen van huiswerk en het correct en netjes verwerken van de opdrachten. Er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de keuze van een bepaald type voortgezet onderwijs. Verder wordt er gesproken over de sfeer in de brugklas, de doorstromingsmogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs en de latere beroepskeuze. Ook de ouders van onze schoolverlaters worden hier vroegtijdig over geïnformeerd. Zij ontvangen brochures over de schoolkeuzemogelijkheden, informatie over de open dagen binnen het voortgezet onderwijs in de regio en procedures die gevolgd moeten worden bij de aanmelding. Er wordt een aparte informatieavond georganiseerd over de schoolkeuze en de te volgen procedures. De toekomstige brugklassers brengen middels een excursie ook een bezoek aan het voortgezet onderwijs in Panningen. De CITO Eindtoets geeft een schoolkeuzeadvies aan school en ouders. We maken gebruik van het computerprogramma LDOS om de gegevens uit te wisselen tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De groepsleerkracht voert de gegeven in bij LDOS. Het aanmeldformulier wordt met ouders bekeken en ouders dienen dit formulier te ondertekenen zodra ze het dossier bekeken hebben. Er vinden gesprekken plaats met zowel de ouders als het kind om samen de definitieve schoolkeuze vast te stellen. Indien men van mening verschilt, hebben de ouders het recht zich aan te melden bij de brugklas van hun keuze. De school voor Voortgezet Onderwijs beslist vervolgens over de aanname. Na de aanmelding is er contact tussen de basisschool en de brugklascoördinator en worden er gegevens uitgewisseld. De nazorg bestaat uit het contact tussen de groepsleraar en de brugklascoördinator gedurende het brugklasjaar. We willen de zorg voor de kinderen steeds verbeteren en sneller de zorg kunnen inroepen die nodig is. Als er vragen zijn over het kind, dan doen we ons best om daar een passend antwoord of passende hulp op te vinden. Samen kunnen en weten we meer. Uiteraard bent u als ouder de eerste met wie we overleggen. Veel vragen en problemen kunnen we zelf beantwoorden. Waar ons dat niet voldoende lukt kan de school in overleg met u als ouder snel gebruik maken van de adviezen of hulp van onze partners Huiswerk Leren-op-school is niet geïsoleerd van leren thuis. Het heeft een relatie, het versterkt elkaar. In alle groepen is in feite sprake van huiswerk, toegespitst op het niveau van het kind. Denk maar eens aan het mee helpen vormgeven van de steeds wisselende thema periodes. Thuis worden spullen gezocht en meegebracht naar school. Van verzamelen, verhalen vertellen, meebrengen wordt steeds meer naar doelgericht leren toegewerkt. Zo wordt er gezocht naar een combinatie van leerinhouden van zowel thuis als op school. De zelfstandigheid van de kinderen neemt toe, de leerbehoefte verandert, de voorbereiding op het voortgezet onderwijs dient vorm te krijgen. Een aantal voorbeelden: Het automatiseren van de tafeltjes. Op speelse wijze kan dit in de gezinssfeer regelmatig per dag geoefend worden. Het lezen extra inoefenen en/of onderhouden door dagelijks thuis kort te lezen. Het voorbereiden van een spreekbeurt, presentatie of boekbespreking, het maken van een werkstuk of het leren van toetsen. Een ander aspect is het maken van een planning op de korte en de lange termijn én het stellen van prioriteiten. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 18

19 In groep 7-8 wordt er structureel huiswerk gegeven. 5.1 GGD In het wettelijk vastgelegd Basistakenpakket JGZ 0-19 staat welke zorg er op welke momenten aan kinderen in Nederland moet worden geboden. De JGZ biedt deze basiszorg en richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 19 jaar. Naast het kind staat de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de omgeving waarin het opgroeit. Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd. Spreekuren Ook buiten de vaste contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team JGZ. Ook kunnen ouders gebruik maken van het inloopspreekuur op het consultatiebureau. Pedagogisch spreekuur Opvoeden roept soms vragen, zorgen en twijfels op. Het pedagogisch spreekuur is bedoeld als kortdurende opvoedingsondersteuning. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Logopedie Om te zorgen dat kinderen zonder spraak/taalproblemen het basisonderwijs instromen, wordt in een vroeg stadium, op het consultatiebureau logopedie ingezet. Op de basisschool wordt uw kind uitsluitend door de logopedist gezien als er (mogelijk) spraak/taalproblemen zijn. Wet KinderOpvang De GGD Limburg-Noord voert inspecties uit in het kader van de WetKinderOpvang (WKO). Deze inspecties worden uitgevoerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Screening kinderen Naast de screening kunnen zowel ouders, leerkrachten als andere hulpverleners op elk gewenst moment contact opnemen met de GGD Limburg-Noord voor vragen of als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 19 jaar. Audry Verdonschot, doktersassistente GGD Limburg-Noord Zie voor meer informatie: Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Alle jeugdregio s hebben tijdig afspraken gemaakt met de Bureaus Jeugdzorg over de continuïteit van de functies van het BJZ (AMHK, toegang, crisisdienst, Jeugdbescherming en reclassering). 5.2 Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Limburg is de Toegang tot de jeugdzorg in Limburg. Jeugdigen (0-18 jaar) en hun ouders en opvoeders kunnen bij Bureau Jeugdzorg Limburg terecht met vragen over (ernstige) problemen bij opgroeien en opvoeden en voor informatie, advies of hulp. En dat geldt ook voor hen die beroepsmatig veel met jeugdigen omgaan. Ook derden kunnen hun zorgen over jeugdigen melden bij Bureau Jeugdzorg. BJZ verzorgt als onafhankelijke instelling de indicatie voor alle vormen van jeugdzorg. Als langer durende of intensieve hulp nodig is, dan regelt BJZ dat die beschikbaar komt en houden zij zicht op de voortgang daarvan. Ook vervullen zij de taken Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Voor meer informatie over Bureau Jeugdzorg Venlo zie Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 19

20 5.3 Jeugdstation.nl Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Daarom is er nu één centraal punt voor alle vragen over opgroeien en opvoeden in de Gemeente Peel en Maas. In Jeugdstation.nl zijn alle organisaties vertegenwoordigd die zich met jeugd en gezin bezighouden. Samen vormen zij één loket waar u terecht kunt voor informatie en advies bij opgroeien en opvoeden. Voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar, voor ouders en professionals Adres: Nijverheidstraat 16 te Panningen Telefoon: Website: Pedagogisch spreekuur Opvoedingsondersteuning via het pedagogisch spreekuur. Opvoeden roept soms vragen, zorgen en twijfels op. Bijvoorbeeld over slapen, eten, huilen, druk of driftig gedrag, ongehoorzaamheid, het hebben van weinig zelfvertrouwen en seksualiteit. Vaak helpt het als ouders hierover met iemand kunnen praten. Die mogelijkheid bestaat bij het Pedagogisch Spreekuur, onderdeel van GGD Limburg-Noord (zie paragraaf 5.1) Gezinscoach Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Waar nodig ontvangen zij ondersteuning vanuit scholen, consultatiebureaus, kinderopvang, Jeugdstation.nl, verenigingen en huisartsen. Ieder kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien en zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De gezinscoach is een professional die u en uw gezin ondersteunt in alles wat u tegenkomt bij het opvoeden en opgroeien van uw kinderen. Zij (of hij) beantwoordt eenvoudige vragen en helpt u met grote, complexe problemen. Daarvoor bepaalt zij samen met uw gezin welke hulp nodig is en maakt zij (of hij) een plan (1Gezin1Plan). Als u dat wilt, komt de gezinscoach daarvoor bij u thuis. Ook kan het zijn dat hierbij de omgeving, bijvoorbeeld familie of buren, van het gezin wordt betrokken. Of bijvoorbeeld de school waarop uw kind zit. Als er specialistische hulp nodig is, schakelt de gezinscoach deze voor u in. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een specialist op het gebied van bijvoorbeeld psychologische hulp of hulp bij verslaving. 5.4 Bovenschool ondersteuningscoördinator Binnen het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg (PPONL) zijn inhoudelijke afspraken gemaakt over de basisondersteuning die scholen worden geacht te bieden. Om ongewenste effecten en te grote verschillen te voorkomen is nodig dat er blijvend afstemming plaatsvindt. Elk (samenwerkend) bestuur heeft daartoe een BovenschoolsOndersteunings Coördinator (BOC) benoemd, die in een netwerkvorm regelmatig bij elkaar komen. De BOC is voor onze school het aanspreekpunt bij onderzoeks-, ondersteunings- en/of toelaatbaarheidsvragen richting SBO-SO. Zij is verder belast met de volgende werkzaamheden: Coördineert de aanvragen voor een evt. toewijzing van middelen en toelaatsbaarheidsverklaring voor alle scholen binnen Stichting Prisma. Informatie van de aanmeldende school analyseren op volledigheid van het dossier (niet inhoudelijk). Op basis daarvan een beslissing nemen over de voortgang en evt. aanmelding/inschakeling van het ondersteuningsloket PO; Lid van het netwerk interne begeleiders; Lid van regionaal platform bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren; Kan school en/of ouders begeleiden in een traject naar passende ondersteuning. Coördineert verwijzing en toelating naar een juiste onderwijsarrangement; Zorgt voor het organiseren van het Multi Disciplinair overleg. Speelt een belangrijke, verbindende rol bij het functioneren van het Multi Disciplinair overleg. Monitoring van het gevoerde beleid, 5.5 Anoniem Meldpunt Kindermishandeling Limburg Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Het AMK is de instelling voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 20

21 Ook als u twijfelt: 'Is dit wel kindermishandeling?' Ook als u alleen advies wilt: 'Wat kan ik zelf doen om dit kind te helpen?' Ook als u vindt dat het AMK onderzoek moet doen. Ook als u niet wilt dat uw naam genoemd wordt: u kunt anoniem blijven. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg Prinsenstraat ST Venlo telefoon (088) fax (088) PADXPRESS! Met de PADXPRESS bieden we alle kinderen een unieke mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur. Met het realiseren van een breed aanbod naschoolse activiteiten: bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen binnen de acht intelligenties bieden we kinderen de mogelijkheid om in hun vrije tijd zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn slaan we een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving; in die omgeving fungeert de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling. leggen we een verbinding tussen school en de omgeving versterken we de leefbaarheid in de kernen zetten we een eerste stap in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) Meer informatie? Kijk dan eens op 5.7 Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling van onze school, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling en de school. Ook als de leerling in een ziekenhuis ligt. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht(en). De leerling moet weten en ervaren dat hij / zij dan ook meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst (BCO -Onderwijsadvies Venlo: en op de website van Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en toch Onderwijs (www.ziezon.nl). 5.8 Sponsoring van school Het doel van sponsoring is om financiële middelen of diensten te verwerven die de school ten goede komen. Het mag echter absoluut geen inbreuk op de kwaliteit van onderwijs maken. Het beleid van Prisma is dat er binnen de scholen enkel sprake kan zijn van incidentele sponsoring, mits men zich houdt aan de afspraken van het convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. Dit convenant is op school aanwezig. 6. De leerkrachten 6.1 Inleiding Onze basisschool kenmerkt zich door een ontspannen en open werksfeer voor schoolteam, onderwijs ondersteunend personeel, vrijwilligers, stagiaires en ouders die op school werkzaamheden verrichten. Alle teamleden zetten zich optimaal in voor hun groep en de school in het algemeen, waarbij we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en zo efficiënt mogelijk samenwerken. 6.2 Professionalisering van leraren Professionalisering van personeel is van essentieel belang om de modernisering van het onderwijs gestalte te geven en de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Daarom hebben we in ons professionaliseringsbeleid de volgende doelstellingen opgenomen: Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 21

22 het bevorderen en op peil houden van de kwaliteit van ons onderwijs en van de ondersteunende activiteiten hierbinnen het afstemmen van de professionalisering van het personeel op de schoolontwikkeling het meegroeien van het schoolteam binnen passend onderwijs in het samenwerkingsverband het bevorderen van de beroepsmatige ontplooiing en interesseontwikkeling van onze leraren het bevorderen van de mogelijkheden tot overplaatsing op een andere school (mobiliteit/jobrotation) het promoten van vitaal leraarschap (voorkomen van burn-out) Om ervoor te zorgen dat we planmatig werken aan de genoemde doelstellingen, wordt jaarlijks een professionaliseringsplan (schooljaarplan) opgezet, als onderdeel van de schoolontwikkeling. Dit plan geeft een overzicht van de activiteiten en prioriteiten voor het toekomstig professionaliseringsbeleid, met daarbij een schatting van de benodigde financiële middelen. Onderwijskundige vergaderingen ter bevordering van de professionalisering/vakbekwaamheid zijn o.a.: Cursustijd/workshop/ateliertijd/expressieweken: doorontwikkelen en borgen van de ingezette kwaliteitsimpulsen ICT vergroten in het onderwijs. Passend onderwijs binnen ateliertijd waarbij hoogbegaafdheid een item is Onderwijsdag stichting Prisma: het hele team woont deze studiedag bij over diverse actuele thema s vanuit de onderwijspraktijk Individuele ondersteuning/scholing in het kader van persoonlijke ontwikkelingsplannen van leerkrachten BHV nascholing Collegiale intervisie 6.3 Persoonlijke ontwikkelingsplan Professionalisering van alle leraren is gewenst. Binnen het integraal personeelsbeleid (IPB) is de inzet om het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de leraar af te stemmen op de schoolontwikkeling. Gedurende een bepaalde periode is dit POP onderwerp van gesprek binnen de gesprekkencyclus, een reeks van gesprekken die de ontwikkeling van de leraar ondersteunt en uiteindelijk tot een beoordeling leidt. Vervolgens kunnen weer andere prioriteiten gesteld worden. 6.4 Begeleiding en inzet van stagiaires Iedere basisschool is gebaat bij een goede opleiding van toekomstige leraren. Onze school voelt zich hiervoor medeverantwoordelijk en ieder schooljaar bezoeken meerdere stagiaires BS Panningen-Noord. We vragen u vooraf of een student in zijn/haar afstudeerjaar bij een oudergesprek mag zijn. Indien u dit niet op prijs stelt mag u dit gerust aangeven. 6.5 De wijze van vervanging Binnen BS Panningen-Noord is het ons streven om zo weinig mogelijk wisselingen van leerkracht te realiseren. Bij ziekte of verlof van een leerkracht proberen we zoveel mogelijk vervangers in te zetten die de school, het team en de kinderen al kennen. Voor het zoeken van vervangers kan de directie een beroep doen op het bestuurskantoor van stichting Prisma voor het onderwijsarrangement. Om er voor te zorgen dat de vervangingen soepel en duidelijk verlopen, is er op bovenschools niveau als op schoolniveau een vervangerprotocol opgesteld. 6.6 Beleid bij ziektevervanging 1. Bij een ziektemelding schat de directeur in hoe lang de vervanging noodzakelijk is. 2. De directie meldt de vervanging bij het Centrale Meldpunt Vervanging (Vervangingsplein). Als het meldpunt geen vervanging kan verzorgen, dienen andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen overwogen te worden: Verschuiving: - als er wel een vervanger beschikbaar is voor de onderbouw, dan intern gaan wisselen - indien een PABO 4 student aanwezig is, vervangt deze onder supervisie van een leerkracht een groep of deel groep. Inzetten of ruilen: - De ADV van leerkrachten, taakrealisatie of IB-uren inzetten of ruilen. Verdelen: Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 22

23 - De groep verdelen over andere groepen (maximaal voor één dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is). 3. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan wordt de betreffende groep thuis gelaten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken: Melden aan de Algemeen Directeur; In principe niet de eerste dag; Alleen in het uiterste geval wordt hiertoe overgegaan; De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld; Er wordt een telefoonboom per groep ingesteld om in geval van nood ouders snel te kunnen informeren; Leerlingen die geen opvang hebben, worden binnen de school opgevangen; Elke dag wordt er vervolgens een andere groep naar huis gestuurd. De schoolleider dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan. 7. De ouders 7.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders Het is van groot belang dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op onze school. Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school, weten wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan, er thuis over praten en er rekening mee houden. Daarom is het belangrijk dat ouders en school met elkaar in gesprek raken over onderwijs en opvoeding en wat we van elkaar verwachten. 7.2 Regels voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders Indien ouders meehelpen bij het ondersteunen van sommige lessen, toezicht houden of een groep leerlingen begeleiden, worden deze ouders vooraf opgeroepen door de verantwoordelijke groepsleerkracht(en). Tijdens de activiteit zijn zowel de leerkracht(en) als ook de ouders alert op gemaakte afspraken. 7.3 Informatie aan ouders Informatieavonden/inloopmoment: in het begin van een schooljaar houden we een informatieavond. Deze avond kan betrekking hebben op het aanbod die dat schooljaar behandeld wordt, op de organisatie, het huiswerk, de zorgbreedte, de afspraken die voor die groep gelden, maar ook bijv. over nieuwe ontwikkelingen. Portfolio avonden arrangement onderwijs: naar aanleiding van het portfolio wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek, waar de ontwikkelingen van uw kind besproken worden. Er zijn drie ouderavonden per schooljaar. Inloopmoment: voorafgaande aan het moment dat uw kind het portfolio mee naar huis krijgt, kunt u het portfolio op school al samen met uw kind inkijken. U heeft dan de mogelijkheid om vragen te noteren die als input voor het portfoliogesprek zorgen. ISY: digitaal informatiesysteem waarmee we ouders up to date kunnen informeren over actuele zaken die zich op ons IKC voordoen. Tussentijds zorggesprek: indien uw kind specifieke onderwijsbehoefte heeft, kunt u door de leidster/groepsleraar en/of intern begeleider uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de zorgen aan de orde gesteld en wordt er eventueel een handelingsplan opgezet voor specifieke hulp. Folders: deze kunt u vinden op de Mee naar huis tafel. Als school willen we geen reclame voor uitgeverijen of andere commerciële instellingen maken, maar willen we u de geboden informatie niet onthouden. In zo n geval zullen de folders op de neem maar mee -tafel in de gang gelegd worden. U of uw kind kunnen zelf beslissen of u interesse heeft in een dergelijke folder. Gesprek op afspraak: hebt u behoefte aan een gesprek, dan kunt u altijd vóór of na schooltijd een afspraak maken met de leidster/groepsleraar, de intern begeleider of de directie. Kiekeliere : iedere groep/cluster nodigt belangstellende uit om een kijkje te komen nemen naar datgene kinderen geleerd hebben. Prikbordblad; aan het begin van het schooljaar ontvangt u een prikbordblad van waar alle activiteiten en vrije dagen op staan Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 23

24 7.4 Inspraak Als u wilt meepraten, meehelpen en/of meebeslissen over onze school kunt u het beste deelnemen aan de ouderraad of de cliëntenraad. U kunt dan invloed uitoefenen op de organisatie en de inrichting van ons onderwijs en u bepaalt mede het toekomstbeleid van de school. Heeft u als ouders vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met leden van de cliëntenraad, de ouderraad of de directie De Cliëntenraad en medezeggenschapsraad De Cliëntenraad De cliëntenraad is een afvaardiging van ouders die in samenspraak met de directie en de leerkrachten overleggen over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen op school. De directie zorgt ervoor dat er een beleid is waardoor de schoolorganisatie gezond blijft. De cliëntenraad kan op het gevoerde beleid reageren. De cliëntenraad op BS Panningen Noord wil voor de ouders en leerkrachten een klankbord zijn om op het gevoerde beleid te reageren. De vergaderingen van de cliëntenraad worden in het begin van het schooljaar in de ISY-agenda van de school bekend gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over individuele personen wordt gesproken. De leden van de cliëntenraad van BS Panningen Noord staan achter in deze schoolgids vermeld. In de cliëntenraad zitten minimaal 5 (maximaal 8) ouders, de directeur en 2 leerkrachten. De leerkrachten zitten maximaal 3 jaar in de cliëntenraad. Op het moment dat het laatste kind de school verlaat, maakt de ouder geen deel meer uit van de cliëntenraad. Binnen de cliëntenraad worden onderwijskundige zaken besproken met als doel het onderwijs, zoals gegeven aan Panningen-Noord, verder uit te bouwen en te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn: 1. De visie van Panningen-Noord over ontwikkeling en leren van kinderen. Doelen op lange en korte termijn. 5 Verantwoordelijkheid: leerkracht/leerlingen, ouders/school 6 Op welke manier krijgen we input van de ouders van Panningen-Noord 7 De tussenopbrengsten (CITO middenversie) en eindopbrengsten (CITO eindversie, CITO eindtoets en CITO entreetoets) worden geëvalueerd in de cliëntenraad De medezeggenschapsraad Binnen de cliëntenraad vervullen twee ouders en de twee leerkrachten de taak van de medezeggenschapsraad: De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de diverse scholen hebben zitting in de GMR. Heeft u interesse om mee te denken en te participeren, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school om mailen naar De ouderactiviteitencommissie (OAC) Er zijn verschillende manieren waarop ouders betrokken kunnen zijn bij de school. De OAC ondersteunt school in het organiseren van diverse activiteiten. De voornaamste doelstellingen zijn: - Het behartigen van de belangen van ouders en kinderen m.b.t. vieringen en activiteiten; - Het stimuleren van de contacten en communicatie tussen team en ouders; - Het vertegenwoordigen van de ouders bij allerlei binnen- en buitenschoolse aangelegenheden; - Het (mede) organiseren van allerlei activiteiten op school; Een aantal activiteiten die de ouderraad (mede) organiseert zijn: - Sinterklaasviering - De wandelvierdaagse - Kerstviering - Carnaval - Paasviering Iedere eerste schooldag na een vakantie van een week of meer dan 1 week! Ouders ontvangen in de eerste schoolweek een flyer waarop alle activiteiten tijdens het arrangement onderwijs voor de peuters t/m groep 8 op vermeld staan Mochten er gedurende het jaar nog activiteiten bijkomen dan worden ouders middels ISY geïnformeerd. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 24

25 Voor sommige activiteiten kunnen afwijkende schooltijden gelden! Ook dit wordt tijdig aan de ouders bekend gemaakt. De ondersteunende activiteiten van de ouders zijn te allen tijden onder verantwoording van de leerkrachten. Wellicht ten overvloede: alle informatie over school en zeker waar het individuele leerlingen betreft, is vertrouwelijk en hoort niet thuis op straat. 7.5 Het schoolbestuur Het Algemeen Bestuur van de Stichting Prisma Helden is het bevoegd gezag van de aangesloten basisscholen. Dit bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de organisatie van het onderwijs aan de basisschoolkinderen in gemeente Peel & Maas m.u.v. Meijel. Het college van bestuur dhr. M. Rutten, zal per 1 oktober opgevolgd worden door mevr. P Corsten. Het directeurencollectief wordt gevormd door alle directeuren onder haar voorzitterschap. 7.6 Contact met de groepsleraar en/of directie Indien u een gesprek wilt hebben met één van de groepsleerkrachten, dan stellen we het op prijs als u dat na schooltijd wilt doen. Iedere leerkracht zal tijd voor u vrijmaken. Het komt echter vaak voor dat de leerkracht na schooltijd in overleg is met collega s of andere taken heeft die voor het onderwijs van belang zijn. Om toch met u in alle rust in gesprek te kunnen gaan verzoeken we u dan ook om vooraf een afspraak te maken. Hetzelfde geldt voor een afspraak met de directie. Kom gerust naar ons toe met uw vraag. 7.7 Informatie aan gescheiden ouders Er zijn kinderen bij ons op het IKC, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, de rapporten en de uitnodigingen voor de informatie- en gespreksavonden. Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil (bijv. opsturen van informatie), kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een gespreksavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken. Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt een kopie mee als ouders niet meer op één adres wonen. Mocht het kind hierdoor in verlegenheid worden gebracht kan het IKC besluiten de ene ouder het rapport per post toe te sturen. Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont. In overleg wordt bepaald hoe de desbetreffende ouder de informatie ontvangt. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden, wordt altijd aan beide ouders gericht. 7.8 Verzekering De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 25

26 doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Indien u leerlingen per auto vervoert, is een inzittendenverzekering noodzakelijk. Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij uw verzekeringsadviseur. 8. Vrijwillige financiële bijdrage door ouders Ouderbijdrage aan de ouderraad (OAC) School vraagt een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het inrichten van bepaalde activiteiten die samen met de OAC georganiseerd worden. Het is geen geldelijke bijdrage aan de school, maar aan de activiteiten verzorgd door de ouderactiviteitencommissie. De verantwoording over de besteding van deze gelden ligt bij de directie. Dit geld is bestemd voor bijzondere activiteiten, zoals vieringen (o.a. Sinterklaas, de kerstviering, activiteiten aan het eind van het schooljaar enz.). Ouders die de geldelijke bijdrage niet betalen, worden persoonlijk benaderd en wordt nogmaals geïnformeerd waarvoor het geld bedoeld is. De bijdrage blijft vrijwillig. Op BS Panningen Noord wordt geen kind buitengesloten, dus als de ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, neemt het kind toch gewoon deel aan de activiteiten. (zie bijlage 1: voorbeeldbrief) Ouderbijdrage aan de school voor speciale schoolactiviteiten De school vraagt voor enkele speciale activiteiten (schoolkamp groep 8, het overblijven, de communie) een vergoeding. Deze financiële bijdragen staan vermeld op een jaarlijks met de ouders van het kind af te sluiten overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage. Als u de overeenkomst over deelname aan die vrijwillige ouderbijdrage ondertekent, dan geldt ook de verplichting om die ouderbijdrage te betalen. Indien u niet betaalt, wordt uw kind niet uitgesloten van het volgen van het reguliere onderwijsprogramma. De oudergeleding van de MR heeft jaarlijks instemmingsrecht ten aanzien van de bedragen genoemd in de overeenkomst. Het is mogelijk dat u vanuit uw visie of financiële draagkracht niet aan de gevraagde bijdrage wilt of kunt voldoen. U kunt dan contact opnemen met de directie. Wij zullen uw mening met respect behandelen en samen kijken of er mogelijkheden zijn tot reductie of kwijtschelding (zie bijlage 1: voorbeeldbrief). 9. De ontwikkelingen van ons onderwijs 9.1 Evaluatie schoolontwikkeling We hebben het afgelopen schooljaar de volgende stappen gezet: Cursustijd: toepassen van het directe instructiemodel (DIM) binnen alle vakgebieden, vergroten woordenschat, invoeren nieuwe methode Reken zeker, optimaliseren aanbod studievaardigheden. Atelier/ workshop: we hebben zicht gekregen op kunstzinnige oriëntatie en invoering binnen de school. Kwaliteitszorg: meerwaarde groepsplannen en werkwijzen onderzocht, de populatie van de school nader in kaart gebracht, LOVS van kleuters ingevoerd en het protocol versnellen/ doubleren opgesteld en volledig ingevoerd. 9.2 Het strategisch beleidsplan en het schooljaarplan voor onze school De activiteiten ter verbetering van ons onderwijs staan beschreven in het strategisch beleidsplan Van deze meerjaren planning wordt een schooljaarplan gedestilleerd. In het schooljaarplan is specifiek beschreven welke onderwijskundige prioriteiten en doelen we voor dat schooljaar ons gesteld hebben. Ook staat beschreven hoe we dat gaan doen en hoe we evalueren. Het strategisch beleidsplan en het schooljaarplan zijn goedgekeurd door de MR en liggen ter inzage op school. In de jaren zijn de speerpunten: Profilering Passend onderwijs Opbrengstgericht werken Integraal kindcentrum Hieronder leest u in het kort wat deze speerpunten voor BS Panningen Noord voor inhouden. Een gedetailleerde beschrijving per speerpunt waarbij doelstellingen en de route er naartoe beschreven zijn, liggen ter inzage op school. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 26

27 Passend onderwijs: samenwerking met ouders en kind vergroten door kinderen en ouders te betrekken bij opstellen van plannen en evaluaties, invoeren van een groepsplan, optimaliseren aanbod meer- en hoogbegaafdheid en een kader scheppen dat zorg draagt voor de correcte weging bij aanmelding van leerlingen ICT: optimale inzet van ICT binnen ons onderwijs Anders leren: cultuur en techniek integreren binnen cursustijd. Aanscherpen van ons atelieronderwijs. RTL (rekenen taal en lezen); studievaardigheden onderzoeken inzet leeftijdsgroep, bevorderen woordenschat, bevorderen eigenaarschap van kinderen bij de RTL vakken. Overgang peuter kleuter. Doorgaande lijn in overgang van peuter naar kleuter Onderwijsvernieuwingen doorvoeren: 21st century skills (vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de 21 e eeuw) 9.3 Zorg voor de relatie en omgeving De school benut de mogelijkheden om met extern betrokkenen samen te werken. Het is van belang om van elkaars standpunten op de hoogte te zijn én van elkaar te leren. Sommige zaken vragen om een gezamenlijke aanpak en kunnen vervolgens dan ook verantwoord uitgevoerd worden. Externe contacten zorgen er mede voor dat onze school niet geïsoleerd raakt. Enkele voorbeelden van externe contacten zijn: Actief deelnemen aan het directeurencollectief van stichting Prisma; Het deelnemen aan sociale en culturele gebeurtenissen in de Panningse gemeenschap; Het contact met de peuterspeelzaal; Het contact met de coördinator VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie); Contacten leggen met instellingen die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, opvoeding, verzorging en welzijn (Bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, Giralis, Adelante e.d.): Actief deelnemen aan het IB-netwerk van stichting Prisma Contact onderhouden met het Voortgezet Onderwijs in de regio ( brugklas, begeleiding); Contact met de Speciale School voor basisonderwijs (De Fontein) in Helden; Contacten met de parochie m.b.t. de Eerste Heilige Communie, het Kerstspel, het Vormsel; 10. De resultaten van het onderwijs 10.1 Resultaten vergeleken met de landelijke vormen In alle groepen gebruiken we in onze school allerlei toetsen, methode gebonden en niet methode gebonden toetsen, om de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen goed te blijven volgen. Bij de CITO-toetsen (niet methode gebonden) kunnen de resultaten die onze leerlingen behalen ook vergeleken worden met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land. Daarmee kunnen we zien of onze school de kwaliteit heeft die wij willen bieden. Dit wordt twee keer per jaar bekeken middels trendanalyses. Bij de CITO-toetsen kunnen de kinderen een I, II, III, IV of V-resultaat halen. De kinderen in de I-groep hebben het hoogste resultaat behaald; kinderen in de V-groep hebben het laagste resultaat. Landelijk gezien scoort 80% van de kinderen in de I, II, III-groep, 10 % in de IV-groep en 10 % in de V- groep. CITO hanteert 5 niveaus : I goed tot zeer goed (± 20% hoogst scorende leerlingen). II ruim voldoende tot goed (± 20% net boven het landelijk gemiddelde). III matig tot ruim voldoende (± 20% net onder het landelijk gemiddelde). IV matig tot zwak (± 10% ruim onder het landelijk gemiddelde). V zwak tot zeer zwak (± 10% laagst scorende leerlingen). Op school houden we van elke groep de scores bij en maken we daarop analyses op individueel- groeps- en schoolniveau Preadvies in groep 7 door middel van de Cito-entreetoets Net voor de meivakantie wordt in groep 7 de CITO-entreetoets bij de leerlingen afgenomen. Deze entreetoets geeft inzicht in de prestaties op de gebieden taal, rekenen en studievaardigheden middels een leerling-rapport. Indien er behoefte bij leerkracht en/of ouders bestaat kan tijdens de laatste portfoliogesprekken de Citoentreetoets besproken worden en wordt een preadvies met ouders overlegd. Vanuit de entreetoets ontvangt Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 27

28 iedere leerling een overzicht vooruitblik met daarop het advies (gebaseerd op de score van de entreetoets) voor het vervolgonderwijs. Resultaten entreetoets: Toetsmoment Landelijk gemiddelde zonder correctie Ondergrens zonder correctie Gemiddeld aantal goed PN zonder correctie : voldoende CITO-eindtoets in groep 8 De advisering richting voortgezet onderwijs komt tot stand in overleg met ouders en leerlingen. De CITOeindtoets, die in april wordt afgenomen in groep 8, dient ter bevestiging van de reeds gemaakte keuze. De CITOtoets verschaft niet alleen informatie over individuele leerlingen in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs. De toets levert ook informatie t.b.v. de evaluatie van het onderwijsprogramma van de school. In groep 8 krijgen de leerlingen een advies voor het VO (Voortgezet Onderwijs). Dit advies is voornamelijk gebaseerd op de gegevens van de groepsleerkracht en slechts gedeeltelijk afhankelijk van de Cito-eindtoets. Dit advies wordt uiteraard ook met de ouders besproken. Wanneer het advies van de groepsleerkracht overeenkomt met de wens van leerling en ouders, zal de leerling in de geadviseerde brugklas geplaatst worden. Hieronder ziet u een grafiek die weergeeft met welk advies voor het v.o. de leerlingen van groep 8 onze school verlieten, berekend over de laatste 2 jaar. Jaar 2014(huidig) Advies Advies start brugklas Geplaatst brugklas Doorstroom leerjaar ZML - onderwijs Praktijk onderwijs VMBO B 2 Basis (1 met LWOO) VMBO k 3 Kgt (1 met LWOO) VMBO gt /mavo 2 Kgt 2 Havo 4 VMBO t-havo 4 VWO 6 Havo-vwo VWO+ Totaal aantal leerlingen 17 Jaar 2013 (vorig) Advies Advies start brugklas Geplaatst brugklas Doorstroom leerjaar 2 Praktijk onderwijs VMBO B VMBO k 2 Kgt 2 Kgt 2 VMBO gt VMBO k-gt 4 x t 4 Kgt 4 VMBO-THavo Havo 5 VMBO t havo 5 5 Havo/ VWO Atheneum Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 28

29 Gymnasium VWO 2 Havo vwo 2 2 VWO Totaal aantal leerlingen 21 Eind cito groep 8 Toetsmoment Inspectienorm ondergrens Landelijk gemiddelde Inspectienorm bovengrens ,0 531,7 535,3 536, ,3 534,7 536,8 534, Score Panningen- Noord Op 1 oktober 2013 zat er 8,8% gewogen leerlingen op BS Panningen Noord. Dit percentage bepaalt de onderen bovengrenzen van de CITO-Eindtoets. In hebben er 17 leerlingen deelgenomen aan de CITO. BS Panningen Noord. scoort daarmee een voldoende volgens de norm van de inspectie. 11. Vakantie en activiteitenrooster en verlof schooljaar Vakantierooster * De luizencontrole is altijd de eerste schooldag na een vakantie van een week of meer dan 1 week! Begin schooljaar 25 augustus 2014 Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Carnaval t/m Paasmaandag Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinkstermaandag Zomervakantie t/m uur: Start zomervakantie voor alle kinderen. Naast bovengenoemde dat zullen er ook enkele studiemomenten voor het team ingeroosterd worden. De kinderen hebben dan vrij. In de eerste week ontvangen de ouders een prikbordblad met daarop de studiemomenten Verlofregeling en schoolverzuim Wanneer is een leerling leerplichtig? 4 jaar: nog niet leerplichtig Een kind mag naar de basisschool zodra het 4 jaar is. Leerplichtig is het dan nog niet. Indien het kind op deze leeftijd start met zijn/haar schoolloopbaan is het kind wel schoolplichtig. Bij aanvang schoolloopbaan zal het kind opgenomen worden in de leerling-administratie. Naast persoonsgegevens wordt er dan ook een start gemaakt met de dossiervorming rondom aanwezigheid, verlof en verzuim 5 jaar: Zodra het kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig en wel op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind jarig is. 5 jaar is nog niet volledig leerplichtig: De ouders mogen het kind nog ten hoogste 5 uur per week thuishouden. Als de ouders van deze regeling gebruik maken, moeten zij dit bij de directeur van de school melden. Op verzoek van de ouders kan de directeur ook nog ten hoogste 5 uur per week verlof geven. In totaal kan een 5-jarige dus maximaal 10 uur per week thuisblijven. Deze uren mogen niet opgespaard worden. Deze regeling houdt op als het kind 6 jaar is. 6 jaar:volledig leerplichtig Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 29

30 11.3 Geoorloofd schoolverzuim Het is een misverstand te denken dat een kind recht heeft op 10 dagen extra verlof per jaar. Een aanvraag voor extra vakantieverlof wordt altijd afgehandeld door de directie. Een dergelijk verlof van maximaal 10 schooldagen kan alleen worden verleend als de aard van het beroep van een van beide ouders met zich meebrengt dat het gezin tijdens een vakantie niet 14 dagen aaneengesloten op vakantie zou kunnen gaan. Daarvoor is het nodig dat in de vakantie een substantieel deel van het gezinsinkomen verdiend moet worden. Te denken valt aan beroepen als strandtenthouder, campingbaas en sommige agrarische beroepen Daartoe moet ook een verklaring van de werkgever overlegd worden. Het verlof moet bij de directeur aangevraagd worden. De directeur kan daartoe positief beslissen, maar slechts éénmaal per jaar en voor ten hoogste 10 dagen. Dit verlof kan niet verleend worden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar Wie om organisatorische redenen geen vrij kan krijgen tijdens de schoolvakantie komt niet in aanmerking voor dit extra vakantieverlof ook niet als een verklaring van de werkgever wordt overlegd Het verlof mag nooit verleend worden voor de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Daarnaast kan alleen verlof worden verleend op grond van overige gewichtige omstandigheden (art. 11.g van de Leerplichtwet). In dergelijke situaties moet dan sprake zijn: Van noodzaak of overmacht in ieder geval van buiten de eigen wil gelegen omstandigheden. Als er sprake is van een medische of sociale indicatie dient de verlofaanvraag vergezeld te gaan van een verklaring van bijvoorbeeld een arts of maatschappelijk werker. Vrije dagen om gebruik te kunnen maken van een voordelig weekendje weg of om de files naar de wintersport te vermijden, vallen uiteraard niet onder gewichtige omstandigheden. Aanvragen tot 10 (school)dagen worden door de directie afgehandeld. Gaat het om een langere periode, dan beslist de gemeente, i.c. de leerplichtambtenaar. Het is dus niet zo dat directeuren 10 dagen te vergeven hebben; schooldirecteuren die ten onrechte verlof verlenen zijn zelf strafbaar! Verder hanteren de schooldirecties de volgende richtlijnen voor het verlenen van verlof: a) voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; b) voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; c) voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3 e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; d) bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3 e graad, duur in overleg met de directeur; e) bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1 e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2 e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3 e of 4 e graad ten hoogste 1 dag; f) bij 25-,40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -,25-,40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. De dag waarop het verlof wordt opgenomen hoeft niet samen te vallen met de dag van het jubileum; de schooldirectie bepaalt welke termijn hiervoor wordt gehanteerd. Op het moment dat de directeur verlof heeft verleend voor in totaal 10 dagen per schooljaar per kind, dient een volgende verlofaanvraag te worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar die hierover een besluit neemt, de directeur gehoord hebbende. Schooldirecteuren die ten onrechte verlof verlenen of verzuim niet melden bij de leerplichtambtenaar overtreden daarmee de Leerplichtwet. Een dergelijke overtreding kan bestraft worden met een geldboete van de tweede categorie, zijnde maximaal 2250,- of maximaal een maand hechtenis. Ook ouders die de Leerplichtwet overtreden kunnen bestraft worden met een geldboete van maximaal 2250,- of maximaal een maand hechtenis Ongeoorloofd verzuim Als een leerling afwezig is wegens ongeoorloofd verzuimd, dan wordt daarna de volgende procedure gevolgd: De ouders worden door de directie ervan in kennis gesteld dat het verzuim aangemerkt wordt als ongeoorloofd verzuim. De directie meldt dit verzuim bij het College van B.en W. of de leerplichtconsulent van de gemeente Peel en Maas. De ouders worden door de gemeente opgeroepen om een verklaring te komen afleggen. De gemeenteambtenaar legt de vervolgprocedure uit. Er wordt door een bevoegd opsporingsambtenaar een officieel procesverbaal opgemaakt. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 30

31 Dit procesverbaal gaat naar justitie. Justitie legt al of niet een strafmaat op en de ouders krijgen van justitie hierover officieel bericht. Voor vragen over de gewijzigde Leerplichtwet en/of het nemen van verlof kunt u zich wenden tot de directeur en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente Peel en Maas, mevrouw A. Symogy (tel ). U kunt zelf middels onderstaand stroomdiagram zien of uw kind al dan niet in aanmerking komt voor geoorloofd verzuim Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u hiervoor een formulier bij de directeur krijgen. Na de aanvraag besluit de directeur of het verlof wel of niet verleend wordt. Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 31

32 Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord 32

IKC-gids 2014 2015. IKC De Kemp Kempstraat 36, 5987 AH Egchel tel. 077-3073636 e-mail: info@ikcdekemp.nl internet: www.ikcdekemp.

IKC-gids 2014 2015. IKC De Kemp Kempstraat 36, 5987 AH Egchel tel. 077-3073636 e-mail: info@ikcdekemp.nl internet: www.ikcdekemp. IKC-gids 2014 2015 IKC De Kemp Kempstraat 36, 5987 AH Egchel tel. 077-3073636 e-mail: info@ikcdekemp.nl internet: www.ikcdekemp.nl IKC-gids 2014/2015 IKC De Kemp, Egchel 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 Basisschool De Groenling Steenbakkersstraat 76 5981 WV Panningen Telnr: 077 3072167 e-mail: info@bsdegroenling.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Informatie basisschool De Groenling...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie:

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie: Inleiding: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Basisschool De Groenling Brinnummer: 11XY

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Basisschool De Groenling Brinnummer: 11XY SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL 2015-2019 Basisschool De Groenling Brinnummer: 11XY Steenbakkerssstraat 76 5981 WV Panningen 077-3072167 info@bsdegroenling.nl www.bsdegroenling.nl School Ondersteunings Profiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Groenling 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Algemene gegevens van school... 2 1) Missie en Visie... 2 2) Planmatig werken... 3 3) Handelingsgericht werken...

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Stephanusschool Algemene gegevens School Stephanusschool BRIN 05JC Directeur Mw. A. van Gogh Adres Asserweg 360, 3052AJ, Rotterdam Telefoon 0104184727 E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolgegevens Naam van de school Hoogholtje Adres Mernaweg 55a Postcode 9964 AR Woonplaats Wehe den Hoorn Telefoon 0595-571327 Website-adres www.hoogholtje.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij?

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij? Ondersteuningsprofiel Holendrechtschool Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel van de Holendrechtschool staat welke ondersteuning we aan alle leerlingen bieden en welke mogelijkheden we hebben om

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Nils Schutte en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Clara Fabriciusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Clara Fabricius. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie