Hoofdstuk 1: Adressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1: Adressen"

Transcriptie

1 Voor u ligt de jaarkalender met de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. In deze schoolgids deel b vindt u in hoofdstuk 1 alle adressen die met de school te maken hebben; in hoofdstuk 2 vindt u o.a. de klassenverdeling, resultaten, informatie over schooltijden en vakanties, Draait u dit boekje om, dan ziet u de kalender voor het komende jaar. Er is vast wel een plekje te vinden om hem op te hangen! Naast deze gids is er ook een schoolgids deel a. Daarin kunt u meer lezen over zaken aangaande de school zoals: onze visie op onderwijs, de organisatie, activiteiten, de leerlingenzorg en contacten met ouders. Mocht u na het lezen van al deze informatie nog vragen hebben dan bent u van harte welkom op onze school. Tot slot vragen wij uw aandacht voor het Rateljournaal. Door middel van dit informatieblad houden we de ouders en de kinderen op de hoogte van het actuele schoolnieuws. Wij hopen ook dit schooljaar, in goede samenwerking met u, de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Wij wensen kinderen en ouders een prettig en leerzaam jaar.

2 Hoofdstuk 1: Adressen Adressen school Basisschool De Ratel 2e Dwarsweg XP Gennep tel.: fax: De directie van de school is ook te bereiken onder het telefoonnummer: Onze site: Directeur: Sjaak Hendriks MT: Caroline Janssen Sjors Schut Leerkrachten Heidi Ankersmit Peter Arts Marian Braks Lonneke Bueters Nicole Dennemans Annelies Franssen Anke Hermsen Marieke Jansen Ellen Janssen Rein Jilesen Mariët Kroon Jeanne v. Oosterhout Joke v.d. Plassche Jeanne Rijniers Gerry Scheepers Ine Simons Chantal Thijs Margo Teunissen Dinie Verdijk Nelly Vullings Resie Wijers De contactpersonen zijn: Wilma Aben Anita Schiks Lonneke Bueters Schoolgids deel b

3 Administratief medewerkster: Joan Arts Conciërge: Joop Rutten Evert Luang Huishoudelijke dienst: Truus Weijers Hangching Yip Anna Lekatonpessy Corrie Luang Overige belangrijke adressen Basischool de Ratel staat onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers SKOMeN Postbus AD Gennep Bestuurskantoor Langeweg XB Gennep De Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers (SKOMeN): staat onder leiding van Dhr. Rien van den Akker, college van bestuur. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de van SKOMeN is: Andries Knevel Heijenseweg HD Gennep Onderwijsinspectie: Vertrouwensinspecteur voor intimidatie, misbruik, geweld en discriminatie: Begeleidingsdienst voor Onderwijs en opvoeding: (a) 1 BCO Postbus AV Venlo Wylrehofweg PM Venlo Gezondheidsdienst Noord- en Midden limburg: (a) GGD Postbus BD Venlo Tussenschoolse opvang (overblijven): (a) Informatie Nokki formulieren, nieuwsbrieven, enz. Klachten/opmerkingen/vragen: Regiomanager , Joselien Roelofs Vragen: contracten/fact./inschrijven , Martine Slujter Inschrijven: 1) Bij (a) verwijzen wij voor verdere informatie naar schoolgids deel a Schoolgids deel b

4 Buitenschoolse opvang: Informatie Spring pedagogisch medewerkster BSO Emmy Jansen Vragen: contracten/fact./inschrijven Klantenservice van Spring via De Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden. Namens de ouders: Tonny Göertz Arnoud Daman Saskia van der Marel Barbara Kersjes Mirjan Baetsen is de gewaardeerde ouder die de notulen maakt. Namens het team: Rein Jilesen, Sjors Schut (secretaris), Ellen Janssen en Lonneke Bueters. De gmr (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) bestaat uit leden van de 10 mr s van de SKOMeNscholen. Peter Arts maakt deel uit van de GMR. Ouderraad. De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school en verricht veel werkzaamheden voor en met leerkrachten ten behoeve van de leerlingen. De samenwerking ouderraad school richt zich op het organiseren van activiteiten en het verrichten van hand- en spandiensten. De ouderraad bestaat uit de volgende leden: Het bestuur: Léon de Bruijn voorz. Gerlanda Vervoort secr. Ellen Dodemont penn.m. Leden: Wanda Daman Esther van Duynhoven Miranda van Elst Katja Gartsen Heidi Jansma Bianca Janssen Wilma Janssen Roselie Nijholt Yvonne Smits Namens het team: Caroline Janssen. Schoolgids deel b

5 Hoofdstuk 2: Algemene informatie. Groepsindeling: 1/2a 1/2b Nicole Dennemans Chantal Thijs en Jeanne van Oosterhout 1/2c Ine Simons en Anke Hermsen 1/2d Rein Jilesen en Ine Simons 3a Mariët Kroon 3/4b Jeanne Rijniers en Dinie Verdijk 4a Resie Wijers en Dinie Verdijk 5a Marieke Jansen (tot Kerst: Ayfer Tan) en Gerry Scheepers 5/6b Heidi Ankersmit en Lonneke Bueters 6a Nelly Vullings en Marian Braks 7a Margo Teunissen en Marian Braks 7/8b Ellen Janssen en Sjors Schut 8a Peter Arts en Sjors Schut Managementteam: Sjaak Hendriks, Caroline Janssen en Sjors Schut. Leerlingcoördinatie: Groep 1 t/m 4 : Caroline Janssen (ma t/m wo aanwezig) Groep 5 t/m 8 : Joke v.d. Plassche (di en wo aanwezig) Meerdere malen per jaar hebben zij overleg met de orthopedagoog van het BCO. ICT Het ICT-onderwijs wordt begeleid door de ICT-coördinator Sjors Schut i.s.m. Unilogic Sittard. Schooltijden: (a) groep 1 t/m 4 maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur vrij donderdag uur uur vrijdag uur vrij groep 5 t/m 8 maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur vrij donderdag uur uur vrijdag uur uur In de jaarkalender staat bij een aantal dagen gewijzigde schooltijden vermeld. Houdt U er rekening mee dat de schooltijden op deze dag afwijken van de gebruikelijke tijden. Wij zullen U hierover tijdig berichten! Schoolgids deel b

6 Gymrooster: maandagochtend Groep 4a maandagmiddag Groep 7a Groep 7/8b Groep 5a dinsdagochtend Groep 5/6b dinsdagmiddag Groep 6a Groep 8a woensdagochtend donderdagochtend Groep 5a donderdagmiddag Groep 3/4b Groep 3a vrijdagochtend Groep 7/8b Groep 6a Groep 7a Groep 5/6b vrijdagmiddag Groep 8a Zwemrooster: dinsdag groep 3a, 3b en 4b vertrek terug uur uur uur donderdag groep 4a vertrek terug uur uur uur Muziekrooster: t/m januari 2010 Vanaf februari 2010 woensdag groep woensdag groep a /8b /4b /6b a a /2c a /2a a /2d a /2b Vakanties en vrije (mid)dagen: studiedag Maandag 4 oktober 2010 (hele dag vrij) studiedag Skomen Dinsdag 5 oktober 2010 (hele dag vrij) Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2010 studiemiddag studiemiddag Donderdag 4 november 2010 ( s middags vrij) Maandag 29 november 2010 ( s middags vrij) Kerstvakantie 20 december 2010 t/m 31 december 2011 studiemiddag Donderdag 10 februari 2011 ( s middags vrij) Carnavalsvakantie 7 maart 2011 t/m 11 maart 2011 studiemiddag Donderdag 7 april 2011 ( s middags vrij) Goede Vrijdag Vrijdag 22 april e Paasdag Maandag 25 april 2011 Meivakantie 2 mei 2011 t/m 6 mei 2011 studiemiddag Maandag 23 mei 2011 ( s middags vrij) Hemelvaartvakantie 30 mei 2011 t/m 3 juni e Pinksterdag Maandag 13 juni 2011 Zomervakantie BO 11 juli 2011 t/m 19 augustus 2011 Vrije vrijdagen onderbouw: 19 november 2010, 25 maart 2011, 20 mei 2011, 24 juni 2011 Vrije maandagochtend onderbouw: 6 december 2010 Schoolgids deel b

7 Het vakantierooster wordt elk jaar vastgesteld door de Werkgroep Regionaal Vakantierooster Nijmegen e.o. Hierin zitten vertegenwoordigers uit het Primair, Voortgezet en Middelbaar (beroeps)onderwijs. Het rooster wordt zodanig samengesteld dat de vakantiedagen voor alle geledingen van de hiervoor vermelde doelgroepen zoveel mogelijk samenvallen. * We zoeken naar oplossingen die de verschillen zo klein mogelijk houden. * We proberen een rooster samen te stellen met een evenwichtige spreiding van schoolweken en hele vakantieweken. * De voorjaarsvakantie loopt niet gelijk met het advies van het ministerie. (i.v.m. carnaval.) * Het is geen vanzelfsprekendheid dat er in mei twee weken vrijgeroosterd wordt. * De halve week vrij met Hemelvaart wordt, voor het basisonderwijs volledig vrij geroosterd. Hierdoor ontstaat een evenwichtiger rooster in het belang van de kwaliteit van het onderwijs. Adviesdata voor de vakanties en vrije dagen (nog niet definitief) Hieronder treft u het concept vakantierooster aan voor het schooljaar : Herfstvakantie 24 oktober t/ 28 oktober 2011 Kerstvakantie 26 december 2011 t/m 6 januari Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2012 Paasvakantie 9 april t/m 11 april 2012 Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2012 Hemelvaart 17 en 18 mei e Pinksterdag 28 mei 2012 Zomervakantie BO 2 juli t/m 10 augustus 2012 Zomervakantie VO 2 juli t/m 17 augustus Voor de schoolvakanties 2011/2014 verwijzen we naar: Op deze site kunt u o.a. de door het ministerie vastgestelde schoolvakanties zien tot Onze school is ingedeeld bij de regio zuid. Houdt u er rekening mee dat de voorjaarsvakantie kan afwijken ivm carnaval en de zomervakantie ivm de vierdaagse. Verlofregeling. Onder bepaalde voorwaarden kan de directeur van de school een leerling extra verlof geven. De ouder(s) / verzorger(s) dienen dit verlof minimaal twee maanden van tevoren aan te vragen. Een speciaal formulier is hiervoor op school beschikbaar. Aan het extra verlof zijn wettelijke beperkingen gesteld. De directeur kan slechts één keer per schooljaar verlof verlenen, voor een periode van hoogstens twee weken. Het is niet mogelijk om vrij te krijgen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. Is meer verlof noodzakelijk, dan zal dit altijd aangevraagd moeten worden bij de leerplichtambtenaar. De directeur mag die toestemming verlenen bij twee soorten gelegenheden: indien, met een werkgeversverklaring, aangetoond kan worden dat vanwege het werk onmogelijk in de normale schoolvakantie verlof kan worden opgenomen. Dit verlof mag niet worden verleend voor een extra wintersportvakantie of voor een langer verblijf bij familie in het buitenland. Bij erkenning van belangrijke omstandigheden b.v. huwelijk of huwelijksjubilea, ernstige ziekte of overlijden van familieleden, verhuizing en wettelijke verplichtingen die niet buiten de lesuren kunnen plaatsvinden. De directeur deelt de beslissing altijd schriftelijk en met een duidelijke motivatie mee aan de ouder(s) / verzorger(s). Wanneer de directeur negatief beslist, kan er binnen zes weken schriftelijk bezwaar gemaakt worden. Schoolgids deel b

8 Schoolverzuim. Wanneer uw kind om welke reden dan ook de school moet verzuimen, verzoeken we u vriendelijk hiervan tijdig melding te maken, Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch. Wanneer een kind niet aanwezig is, maken wij ons zorgen. Daarom het verzoek tijdig af te melden. Wanneer een kind voor langere tijd ziek zal zijn, kunt u met de leerkracht overleggen of onderwijsactiviteiten thuis mogelijk en zinnig zijn. Andere noodzakelijke informatie betreffende uw kind over bijvoorbeeld allergieën of medicijngebruik horen wij graag bijtijds. Bij ongeoorloofd verzuim, is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ziek zijn Het kan voorkomen dat uw kind plotseling ziek wordt. Wij stellen het op prijs dit zo snel mogelijk te weten (telefonisch of schriftelijk). U kunt ons bellen tussen 8.10 en 8.25 uur en en uur. Mondelinge mededelingen via andere kinderen komen niet altijd goed over. Indien uw kind op school ziek wordt, nemen wij telefonisch contact met u op. Wij vragen u uw kind te komen ophalen, of uw toestemming uw kind alleen naar huis te laten gaan. Wanneer uw kind niet op school aanwezig is, zonder dat wij iets gehoord hebben, zoeken wij, binnen een half uur na aanvang van de school, contact met u. Vragen / mededelingen Wilt u zoveel mogelijk met vragen en / of mededelingen na schooltijd bij de leerkracht komen? Als de kinderen binnenkomen is het erg belangrijk dat wij een goed overzicht hebben op de groep. De lessen kunnen dan ook op tijd beginnen. Op middagen dat er een teambespreking is gepland, is het voor de leerkracht niet mogelijk om u uitvoerig te woord te staan. Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers Negen katholieke basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeentes Gennep en Mook & Middelaar vormen gezamenlijk SKOMeN, Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers. De individuele scholen behouden enerzijds een mate van autonomie, anderzijds worden vanuit de gedachte tot samenwerking gemeenschappelijke doelen nagestreefd. Sinds 1 januari 2008 is het bestuur van SKOMeN in handen gelegd van een College van Bestuur. Het toezicht geschiedt door de ingestelde Raad van Toezicht. Hierdoor is een strikte scheiding aangebracht tussen besturen en toezicht houden. Het CvB is eindverantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Daarnaast stuurt hij de organisatie in algemene zin aan en coördineert de reguliere gang van zaken. Onderwijsadvies voor ouders / verzorgers. Niet alleen onderwijsgevenden, maar ook ouders en verzorgers kunnen kosteloos deskundig advies inwinnen over onderwijszaken. Dit kan op schooldagen tussen uur op telefoonnummer Ook kunt u de website bezoeken, waarop de meest gestelde vragen al beantwoord staan. Raadpleeg hiervoor de website Ouderraad De Ratel / ouderbijdrage. Goed onderwijs is meer dan goed lesgeven! Daar horen ook extra activiteiten bij. De kosten die hieraan verbonden zijn kunnen niet betaald worden uit de rijksbijdrage. Daarom vragen we aan alle ouders een ouderbijdrage. Hoewel het hier een vrijwillige bijdrage betreft (de toelating van de leerlingen is niet afhankelijk van het betalen van deze schoolbijdrage) acht de school het zeer gewenst, dat de bijdrage wordt betaald. Schoolgids deel b

9 Scholen zijn wettelijk verplicht een overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders/verzorgers toe te sturen. Hierop kunnen zij aangeven welke activiteit(en) voor hun kind/kinderen wordt gewenst. Na ondertekening verplichten de ouders zich de ouderbijdrage, of een gedeelte hiervan, te betalen. De ouderraad zal, nadat het formulier op school is ingeleverd, jaarlijks het te betalen bedrag in rekening brengen bij de ouders. Veel ouders hebben hiervoor inmiddels een machtiging afgegeven. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit dan regelen via het secretariaat van de school of bij de penningmeester van de ouderraad? De ouderbijdrage voor is vastgesteld op: Bedrag per leerling (algemene activiteiten) 18,00 Hulp op school.(a) De school kan bijna niet zonder ouders tijdens een aantal activiteiten hebben we hun hulp echt nodig. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een formulier waarop zij kunnen invullen bij welke activiteiten zij willen meehelpen. Natuurouders Enthousiaste natuurouders verzorgen zelfstandig natuurtochten voor groep 1 t/m 7 met als doel kinderen bewuster te maken van de natuur en haar omgeving. Voor meer info: Jan Wolters (tel ) of bij Rein Jilesen.(leerkracht groep 1-2d) Meer over ouders en school (ouderraad, klassenouders, ouderparticipatie) vindt u in schoolgids a. Interne contactpersonen. Ondanks dat alle betrokkenen in en rondom De Ratel hun uiterste best doen om de organisatie zo te laten lopen dat iedereen zich daar veilig en welkom voelt, kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is en hierover wil praten of een klacht wil uiten. We gaan ervan uit dat elke opmerking of iedere klacht besproken kan worden met de leerkracht of anders met de directie van de school. Maar er zijn situaties denkbaar dat dit niet kan. Om ook in die gevallen eerlijk behandeld te worden heeft het schoolbestuur drie contactpersonen aangesteld. Ieder kind en iedere ouder/verzorger kan de hulp van deze personen inroepen om de klacht of het probleem te bespreken. Deze gegevens zijn, samen met een pasfoto, ook te vinden bij de ingangen van de school. Schoolgids a geeft ook extra informatie over de klachtenprocedure. Naast de interne contactpersonen die aan onze stichting zijn verbonden, zijn er ook nog externe vertrouwenpersonen. Deze zijn werkzaam bij de GGD Venlo. Afhankelijk van de klacht wordt u een vertrouwenspersoon toegewezen. Gezondheidsonderzoeken Basisonderwijs Als een kind vier jaar wordt draagt het consultatiebureau van het Groene Kruis of de Thuiszorg de gegevens over aan de GGD. Soms hebben kinderen extra zorg nodig om bijvoorbeeld de ogen, het gehoor of de ontwikkeling in de gaten te houden. Wij nodigen deze kinderen uit voor een onderzoek. Kleuters Eerste gezondheidsonderzoek In groep 2 onderzoeken jeugdarts en assistente onder meer gedrag, lengte, gewicht, ogen, gehoor, hart, longen, rug, voeten, houding, en bewegen. Ook wordt besproken of de opvoeding naar wens verloopt. Wij nodigen ouder en kind uit voor een onderzoek en vragen ouder(s) en of verzorger(s) een vragenlijst in te vullen. De artsen nemen daarnaast deel aan de ZorgAdviesTeams op de scholen voor basisonderwijs. In ZorgAdviesTeams worden leerlingen besproken die extra zorg, aandacht of begeleiding nodig hebben. Schoolgids deel b

10 5-jarigen: Logopedie In onze gemeenten krijgen kinderen rond de vijf jaar via school een schriftelijke uitnodiging voor een bezoek aan de logopedist. De logopedist bekijkt het stemgebruik, de spraak en communicatieaspecten. Ouders/verzorgers hoeven niet aanwezig te zijn. Na het onderzoek ontvangen ouders/verzorgers bericht over de resultaten. 9-jarigen: De laatste inentingen / vaccinaties In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen ze de herhalingsinentingen tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Deze twee prikken worden tegelijkertijd gegeven, in elke arm één. Het inenten is meestal in het voorjaar. Ouders krijgen ongeveer een week van tevoren bericht en dienen schriftelijk toestemming te geven voor de inentingen. Ook kinderen die nog een vaccinatie tegen hepatitis B of MeningokokkenC moeten inhalen, kunnen bij ons terecht. Meer informatie is terug te vinden op Groep 8:Tweede gezondheidsonderzoek Iedere jongere van groep 8 (Noord-Limburg) wordt door de verpleegkundige onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats op school en ouders hoeven niet aanwezig te zijn. In een gesprek gaat de verpleegkundige na of de jongere lekker in z n vel zit, thuis, op school en in de vrije tijd. Ook wordt aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid. Natuurlijk krijgt de jongere de mogelijkheid om vragen te stellen. De jongere krijgt bericht over de resultaten mee naar huis. Vaccinaties: Inentingen/vaccinaties Vanaf 2009 krijgen meisjes die 12 worden een uitnodiging voor de 3 prikken tegen baarmoederhalskanker (HPV). Meer informatie is terug te vinden op Vragen? Iedereen kan bij het team jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over gezondheidsonderwerpen. Raadpleeg en vindt bij de gezondheidsinfo bij de dossiers A t/m Z informatie over thema s als hoofdluis, krentenbaard, hepatitis, opvoeden, slaapproblemen, bedplassen, druk gedrag, pesten, kindermishandeling en seksueel misbruik. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling jeugdgezondheidszorg via of bel (077) Naar school De ingangen aan de Hoekweg en de 2e Dwarsweg worden gebruikt door voetgangers en fietsers. Kinderen van de groepen 1 t/m 3 die door de poort aan de voorzijde binnenkomen, gaan via het voetpad langs de school naar de achterspeelplaats; dus niet door de school lopen! Kinderen van de groepen 4 t/m 8, die aan de achterzijde binnenkomen, nemen hetzelfde voetpad! Let op: fietsers op de stoep voor de poort afstappen! Ouders die met de auto naar school komen, verzoeken wij de parkeerplaats aan de Willem Boyeweg te gebruiken. Poort sluiten Tijdens de schooltijden willen we de poorten dicht houden (niet op slot). Dit om te voorkomen dat kinderen, buiten het zicht van de leerkracht, de straat op lopen. We vragen ouders, die tussentijds de school inkomen of verlaten, de poort steeds te sluiten! Na schooltijd zijn alle poorten gesloten. Schoolgids deel b

11 1e en 2e zoemer De groepen 1/2 en 3 maken voor schooltijd gebruik van de achterspeelplaats. Zowel s morgens als s middags zal 5 minuten vóór aanvang van de school de eerste zoemer gaan. Op dat moment kunnen de leerlingen vanaf de speelplaats naar hun klaslokalen gaan. Op maandag- en donderdagochtend mogen de ouders/verzorgers van gr 1 t/m gr 3 meelopen tot in de klas, op alle andere momenten gaan de kinderen alleen naar binnen en kunt U op de speelplaats afscheid nemen. Dit doen wij om de drukte in de gangen en klassen voor schooltijd te verminderen en het overzicht voor de kinderen en de leerkracht te bewaren. Voor nieuwe kleuters geldt deze regeling in het begin nog niet, zij mogen nog even voor de gewenning tot in de klas gebracht worden. Bij de tweede zoemer dienen alle kinderen ook daadwerkelijk in hun klas te zijn, zodat de leerkracht met de les kan beginnen. U begrijpt dat ook wij proberen effectief gebruik te maken van de onderwijstijd van de kinderen. In het begin van het schooljaar wordt in de groepen aan de kinderen verteld welke in- en uitgangen door hen gebruikt moeten worden. Te laat Te laat komen is erg storend voor de groep en niet leuk voor het kind wat te laat komt. Zorg dat uw kind(eren) op tijd naar school gaan. Met de fiets naar school Gelet op de verkeerssituatie rond de school (maar ook omdat het aantal fietsen alleen maar groeit) vragen wij de ouders hun kind(eren) zoveel mogelijk te voet naar school te laten gaan. Alleen kinderen die verder weg van school wonen kunnen op de fiets komen. Kinderen kunnen hun fiets plaatsen in een vak. Iedere groep heeft een eigen vak. Uitgaan van de school Bij het uitgaan van de school kunnen de kinderen gebruik maken van de voor- of achteruitgang. Maak hierover dan een duidelijke afspraak als u uw kind komt ophalen. Ouders die hun kind(eren) komen ophalen dienen tot het einde van de schooltijd buiten de school / speelplaats te wachten! Dit voorkomt onrust bij de kinderen in de klassen of op de speelplaats. U bent altijd welkom na schooltijd om even in de klas te kijken of om met de leerkracht te praten, wacht U dan even met naar binnen gaan tot de meeste kinderen buiten zijn. Toezicht Voor alle groepen is er vóór en na schooltijd toezicht op beide speelplaatsen. Nablijven In bepaalde gevallen, zoals bij een weekbeurt (vanaf groep 4), blijven kinderen maximaal een kwartiertje langer op school. Mochten er redenen zijn om kinderen langer te laten nablijven, dan wordt u hierover ingelicht! Afval op school De afgelopen jaren hebben team en ouderraad gezocht naar manieren om de afvalberg op school terug te brengen. We kijken dus kritisch naar wat we weggooien. Afval van fruit (schillen e.d.) kunnen de kinderen in de groenbak kwijt. Speelgoed Wilt u er voor zorgen, dat uw kind geen speelgoed mee naar school neemt? Dit mag wel op de verjaardag van het kind en de dag na Sinterklaas. Schoolgids deel b

12 Zoekgeraakte spullen Kinderen zijn nogal eens vergeetachtig. Hoewel... kinderen alleen? Het is verstandig en aan te raden om in sommige kledingstukken een naam aan te brengen. Er slingert met name nogal eens gymkleding. Verder is het aan te raden om kostbaarheden tijdens gym- en zwemdagen thuis te laten. Mocht iemand toch iets kwijtraken dan kan men bij de conciërge terecht. Feestwerkjes Voor oma s, opa s, moeders en vaders en voor speciale feesten mag (in lagere groepen) iets gemaakt worden op school. Laat u de datum bijtijds weten? (een briefje is echt noodzakelijk... zo kan het niet vergeten worden) Verjaardagen kinderen Bij een kinderverjaardag hoort naast een feest in de groep natuurlijk een traktatie. Wij verzoeken u deze traktatie eenvoudig te houden (denk bv aan: een stukje kaas, worst, chips). Alle kinderen mogen bij de directie/mt een verjaardagskaart halen. Voor leerlingen van de onderbouw: spreek een tijd af met de leerkracht, indien u bij het trakteren aanwezig wilt zijn. Verjaardagen leerkrachten Daar maken we een feestdag van. De kinderen uit de desbetreffende klas mogen een klein presentje meebrengen. Het liefst iets wat de kinderen zelf hebben gemaakt! Niet toegestaan Er wordt niet gerookt in ons schoolgebouw. In de klas mogen de kinderen niet snoepen. We weten dat het mode is; petten en sierhoofddoekjes. Ze staan ook erg mooi! Toch hebben we besloten dat het niet is toegestaan deze hoofddeksels in de klas te dragen. Ook accepteren we geen gezichtsbedekkende kleding zodat tijdens de communicatie de gezichtsuitdrukking en de articulatie van betrokkenen kunnen worden waargenomen en gecontroleerd kan worden wie zich binnen het schoolgebouw bevindt. Ook op de basisschool zien we ze al! De mobiele telefoon: meebrengen mag, maar wat heb je er aan als je er niet mee mag bellen? (de gsm mag namelijk niet aanstaan) Wij adviseren dan ook om de mobieltjes thuis te laten. Discmans en mp3-spelers zijn op school niet toegestaan. Zelfstandigheid Op school doen we een groot beroep op de zelfstandigheid van kinderen. Dat begint al in de kleutergroepen. Misschien kunt u dit thuis met uw kind al een beetje voorbereiden door eens te oefenen met het aandoen van jassen, handschoenen, mutsen, laarzen, schoenen, enz. Maak het uw kleuter ook wat makkelijker door lussen (of een elastiek) aan de jas te maken, touwtjes aan de handschoenen en dassen, een en ander ook voorzien van een naam. Spelles (groepen 1/ 2) Tijdens het vrij spel binnen, gym- en spelles, dragen de kinderen gymschoenen. Graag een naam in de gymschoenen. De kleuters gymmen en spelen in hun ondergoed. De gymschoenen (geen balletschoenen) van de kleuters kunnen in een stoffen zak op school aan de kapstok blijven. Schoolgids deel b

13 Gymles (groepen 3 t/m 8) Het dragen van gymkleding is verplicht. Voor jongens : een sportbroekje (geen short, e.d.) en een T-shirt. Voor meisjes : een turnpakje of een sportbroekje (geen short, e.d.) en een T-shirt. Géén gymschoenen met zwarte zolen en geen ballet- of turnschoenen. Wilt u in de sportkleding de naam zetten. Na elke gymles wordt er gedoucht. Dit betekent dat er telkens een handdoek meegenomen dient te worden. Vanaf groep 5 wordt er gescheiden omgekleed en gedoucht. Er zijn wekelijks 2 gymlessen, waarbij er voor gr. 3 en 4 één geldt als natte gymles, in het zwembad. In de groepen 5 t/m krijgen kinderen die 3x hun gymkleren vergeten zijn mee te brengen een briefje mee. Brillen, sieraden en horloges Het is niet verstandig om een bril, horloge of sieraad mee te nemen naar de gymzaal of het zwembad. De kans dat iets kwijtraakt of beschadigt is daar erg groot. Wij raden kinderen dan ook aan om deze voorwerpen in de klas in het bureaulaatje op te bergen. Acties Wij zijn niet alleen op deze wereld daar mogen (moeten) we zo nu en dan wel eens bij stilstaan! We doen dit op onze school op verschillende manieren; een project, een actie, een kringgesprek. Een aantal acties komt jaarlijks terug: september / oktober: de kinderpostzegelactie; onze kerstactie; inzameling cartridges. Uiteraard is het ook mogelijk dat we deelnemen aan een andere landelijke actie. Ouders en kinderen worden niet verplicht geld in te zamelen tijdens deze actiedagen. Kledingactie Een aantal keer per schooljaar houdt de ouderraad een kledinginzameling. De opbrengst van deze actie gaat voor een deel naar de Stichting Ronald McDonald (bekend van de Ronald McDonald huizen). Een ander deel is bestemd voor de ouderraad, dus voor verschillende schoolactiviteiten. Ouders krijgen vooraf steeds tijdig bericht wanneer de ophaaldag is. Rapporten groepen 3 t/m 8 1. Het eerste rapport (november). Aan de hand van het eerste rapport wordt er met de ouders én over de vorderingen van het kind gesproken én over de sociaal-emotionele ontwikkeling. De vragenlijsten worden alleen nog ingevuld door de ouders van leerlingen die óf in groep 3 zitten óf in groep 6. Bij de leerlingen van groep 8 wordt ook het voorlopige advies aangaande het vervolgonderwijs gegeven. 2. Het maartgesprek. Er vindt een gesprek plaats aan de hand van de uitdraai van de Cito-gegevens. De kinderen krijgen géén rapport. Daarnaast wordt er, aan de hand van de SEO-vragenlijst, ingevuld door de leerkracht, ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling gesproken. Bij groep 8 wordt het definitieve advies VO besproken. 3. Het tweede rapport (juni). Dit wordt aan de kinderen meegegeven op de datum die in de schoolgids staat. Bij dit rapport ontvangen de ouders ook een bijgewerkte Cito-uitdraai. Er vindt alleen een gesprek plaats als óf de ouder(s) óf de leerkracht(en) daar aanleiding toe zien. Voor de leerlingen van de groepen 2 zijn er oudergesprekken in januari Voor de leerlingen van de groepen 1 (alleen die leerlingen die voor maart zijn ingestroomd) en 2 zijn er gesprekken in mei. Schoolgids deel b

14 Resultaten Cito Eindtoets groep 8 In het schooljaar hebben 29 leerlingen van groep 8 de cito eindtoets gemaakt. De scores van toets kunnen uiteenlopen van 501 t/m 550. De gemiddelde score van alle scholen was in het schooljaar ,8 (of 535,2 voor groep 2 scholen). De gemiddelde score van de Ratel was 532,4 De scores op de Ratel waren als volgt verdeeld: 10 8 aantal leerlingen De leerlingen zijn uitgestroomd naar de volgende soorten vervolgonderwijs: Schooljaar Totaal aantal leerlingen 34 praktijkonderwijs leerwegondersteunend onderwijs basisberoepsgerichte leerweg 1 basisberoepsgericht leerweg met leerwegondersteuning 2 kaderberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning 3 4 gemende of theoretische leerweg 12 HAVO 6 VWO 6 Veiligheid Een schoolgebouw (en speelplaats) moet veilig zijn. Hier zijn allerlei (wettelijke) regels voor. Om dit allemaal goed in de gaten te houden en te verbeteren is er op onze school een werkgroep, bestaande uit twee ouders, twee leerkrachten. De afgelopen jaren hebben zij onder andere voor het volgende gezorgd: speeltoestellen aangepast en laten keuren (alle toestellen voldoen nu aan de eisen); een calamiteiten- en vluchtplan opgesteld; de school beschikt nu over voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners; gebruikersvergunning gemeente Gennep is aanwezig. onveilige situaties binnen de school zijn geïnventariseerd (en grotendeels aangepakt); Niet alles kan tegelijk, er is altijd nog wel wat te verbeteren. Uiteraard staat de werkgroep open voor op- en aanmerkingen van ouders en kinderen. U kunt deze doorgeven aan de directie/mt. Schoolgids deel b

15 Een ongeluk Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen kunnen we niet voorkomen dat er wel eens een ongeluk gebeurt. Bij een ongeval wordt direct een van de bedrijfshulpverleners ingeschakeld. Hij/zij kan het wenselijk vinden dat een gewond kind voor onderzoek of behandeling naar een arts (of het ziekenhuis) wordt gebracht. Indien mogelijk zal de school hierover contact opnemen met de ouders of verzorgers van het kind. Als ouders niet thuis zijn (of als haast geboden is) zal een van de leerkrachten het kind begeleiden. Verzekering (a) De school heeft voor alle leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten de volgende verzekeringen afgesloten: Aansprakelijkheidsverzekering De Aansprakelijkheidsverzekering van de school garandeert gedupeerden dat schade, waarvoor de school of de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, ook daadwerkelijk wordt vergoed. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is echter uitsluitend meeverzekerd, indien en voor zover de schade niet op hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering verhaalbaar blijkt. De school aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van personeel of leerlingen. Hoe te handelen bij een ontruiming of een calamiteit tijdens uw hulp op school! (a) Allereerst: Belangrijk is: We kunnen niet elke situatie omschrijven. In geen enkele situatie paniek. Handel rustig,en denk na hoe je het beste kunt handelen. U ontdekt een calamiteit: Handel dan als volgt: 1. Waarschuw een BHV er (bedrijfshulpverlener), Peter Arts, Dinie Verdijk, Rein Jilesen, Anke Hermsen, Marian Braks, Marieke Jansen en Evert Luang, of de directie/mt. 2. De BHV-er zal het besluit nemen tot al of niet, geheel of gedeeltelijk ontruimen. Hij/zij zal dit, indien mogelijk, mondeling laten mededelen of middels een langdurige zoemer. 3. Breng personen die direct gevaar lopen in veiligheid. 4. Stel eventueel de kinderen gerust. Weet U nog: geen paniek.. 5. Bij ontruiming: Sluit ramen en deuren. Verlaat met de groep het lokaal, via de kortst mogelijke veilige route. 6. De leerkracht zorgt voor een absentielijst. 7. Bij rookontwikkeling ga je gebukt lopen of kruipen. 8. We verzamelen ons op het parkeerterrein bij Grafisch Bedrijf Janssen aan de Willem Boyeweg. 9. De leerkracht houdt op de verzamelplaats controle met behulp van de absentielijst. Blijf bij de kinderen. 10. Meld (of laat dit doen) aan de leiding of er eventueel slachtoffers/achterblijvers zijn. 11. Maatregelen bij een gaswolk: iedereen dient naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Schoolgids deel b

16 Wat doen we in geval van ontruimingen? Het gebouw hoeft pas ontruimd te worden als u daar persoonlijk bericht van krijgt van een BHV-er (bedrijfshulpverlener) of als er na het brandalarm ook een langdurige zoemer klinkt. Wat moet u doen? Als u in de klas bent volg dan de aanwijzingen van de leerkracht op. Bent u aan het werk met kinderen buiten de klas, zorg dan dat u met de kinderen rustig naar buiten loopt via de kortste weg. Volg tijdens de ontruiming de aanwijzingen van het personeel op. U verzamelt zich op het terrein van Janssen Pers en brengt de kinderen terug naar de leerkracht van de kinderen. Mochten er op het moment van de ontruiming net kinderen van uw werkplek zelfstandig terug zijn gelopen naar de eigen groep, verlaat dan zelf het gebouw en controleer buiten bij de leerkracht of het kind (kinderen) met de betreffende leerkracht mee naar buiten is (zijn) gegaan. Tussenschoolse Opvang basisschool de Ratel in Gennep De organisatie Tussenschoolse Opvang ( TSO) ofwel het overblijven wordt geregeld door KION Tussenschoolse Opvang Nokki. ( Nokki genoemd) Nokki is een samenwerking tussen Kinderopvang Nijmegen (KION) en Nederlandse Organisatie Kwaliteit In kinderopvang ( NOKIK TSO) in Haarlem. Beide organisaties hebben hun eigen rol. Het dagelijkse reilen en zeilen van de overblijf valt onder verantwoordelijkheid van KION. Nokki regelt op alle scholen die tot de Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers ( SKOMeN) behoren de TSO. Het schoolbestuur en Nokki hebben dat contractueel geregeld. Nokki neemt de organisatie uit handen van school en ouders zoals: de financiële afhandeling van de ouderbijdrage, de planning en registratie van kinderen Nokki werft en selecteert overblijfkrachten en voert de personeelsadministratie Nokki ondersteunt overblijfkrachten in hun werkzaamheden en verzorgt eigen trainingen om overblijfkrachten meer pedagogische bagage te geven. Informatie Alle informatie over TSO vindt U op de website van KION zoals: algemene informatie over tso waaronder: wetgeving, kosten, regelingen, overblijfprotocol informatie over de kindadministratie waaronder: inschrijven, wijzigingen, opzeggingen, facturen; telefoonnummer en mailadres van de kindadministratie locaties van Nokki contactgegevens coördinatoren Specifieke informatie over de TSO op de school van uw kind(eren) treft u regelmatig aan in de nieuwsbrief van de school. Schoolgids deel b

17 Wat kost TSO? Voor u is het bovendien voordeliger om op abonnement over te blijven. Kijk en vergelijk: Abonnement 2,35 per keer 15-strippenkaart 2,90 per keer 8-strippenkaart 3,05 per keer (prijzen bij aanvang van het schooljaar ) Contact Voor de SKOMeN-scholen is de bovenschools coördinator TSO verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het overblijven. De bovenschools coördinator is regelmatig aanwezig op de verschillende scholen. Voor vragen en opmerkingen over de dagelijkse gang van zaken in TSO kunt u bij haar terecht. Bijvoorbeeld: Uw kind komt steeds thuis met een halfvol broodtrommeltje en u wilt graag dat de overblijfkracht daar meer of op een speciale manier aandacht aan besteedt. Uw kind kan niet langer in de eigen klas eten en gaat naar een andere groep. U wilt de afwegingen weten voor de opdeling van de kinderen. Uw kind klaagt dat het geplaagd of zelfs gepest wordt tussen de middag. U hebt vragen of opmerkingen over het optreden van een overblijfkracht. Bovenschools coördinator Joselien Roelofs telefoon mail Het overblijven TSO wordt georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag gedurende de middagpauze. Wanneer er voldoende overblijfkinderen zijn, kan er ook opvang op vrijdag worden geboden. Op sommige scholen eten de kinderen in de klas, op andere scholen is er een apart overblijflokaal. Naar gelang het aantal overblijfkinderen worden er verschillende overblijfgroepen samengesteld. Op kleine scholen is er één overblijfgroep. De kinderen gaan eerst eten. Overblijfkrachten houden toezicht, registreren de aanwezigheid van kinderen en zorgen voor een prettige, veilige sfeer in de overblijfgroep. Na het eten wordt er op de meeste scholen buiten gespeeld, er is spelmateriaal aanwezig. Soms is er gelegenheid om binnen te spelen. Bij slecht weer vinden er binnen activiteiten plaats. Inhoud broodtrommeltje Zoals bekend draagt goed voeding bij aan de gezondheid van kinderen. We willen u dan ook vragen uw kind een gezonde lunch mee te geven; liever geen snoep en zoetigheden. Drinkbekers De overblijfkrachten letten er op dat de bekers na gebruik goed worden dichtgedraaid. Melden aan/afwezigheid kinderen Abonnement; uw kind blijft over op vaste dagen. U meldt uw kind af als het niet komt door een briefje in onze Nokki-brievenbus op school te doen. U kunt geen dagen ruilen. Strippenkaart; uw kind blijft incidenteel over. Het gaat hier om een digitale strippenkaart. U meldt uw kind aan door een briefje in onze Nokki-brievenbus te doen. Schoolgids deel b

18 Buitenschoolse opvang voor leerlingen van de Ratel Leerlingen van de Ratel kunnen gebruik maken van voor- en naschoolse opvang. Spring Kinderopvang verzorgt deze buitenschoolse opvang. U kunt er daardoor zeker van zijn dat uw kind in goede handen is. Spring Kinderopvang heeft een eigen ruimte binnen de school, waar zij de voor en naschoolse opvang organiseert. De opvang wordt verzorgd door professionele medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de wet Kinderopvang. Ook de BSO-ruimte van Spring is specifiek ingericht voor deze leeftijdsgroep. De kleinschaligheid zorgt voor een huiselijke en geborgen sfeer. Tot ruim 90 procent terug via de kinderopvangtoeslag U betaalt de kosten van de opvang zelf. Maar als u werkt krijgt u minimaal een derde tot ruim 90 procent terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Via kunt u berekenen wat u terugkrijgt. Meer informatie Om een indruk te krijgen van de buitenschoolse opvang bij basisschool de Ratel kunt u altijd een afspraak maken met pedagogisch medewerkster van de BSO ( ). U kunt ook terecht bij de de Klantenservice van Spring via of op Schoolgids deel b

19 Kalender Schoolgids deel b

20 augustus 2010 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 1 e schooldag Opening Gruiten e schooldag nieuwe kleuters Schoolgids deel b

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN Welkom BESTE OUDERS, Wij willen u nogmaals heel hartelijk welkom heten op Daltonschool Het Lover! In dit boekje vindt u vooral informatie over de praktische zaken waar u als ouder mee te maken krijgt en

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Schoolkalender. Basisschool St Hubertus. Jagerslaan LJ Tilburg

Schoolkalender. Basisschool St Hubertus. Jagerslaan LJ Tilburg 2016-2017 Schoolkalender Basisschool St Hubertus Jagerslaan 55 5042 LJ Tilburg 013-4672792 bs.hubertus@xpectprimair.nl Op tijd komen Om 8:20 uur gaat de deur bij de groepen 1-2 open en mogen de ouders

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35 augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 wk32 2 3 4 5 6 7 Wk33 8 9 20 2 22 23 24 Wk34 25 26 27 28 29 30 3 Wk 35 = Nieuwsbrief ouders = deze week hoofdluiscontrole Schooltijden Basisschool: ma t/m vrij: 8.30-4.45

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

2 e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep telefoon (0485) 540235 emailadres: info@deratel.nl

2 e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep telefoon (0485) 540235 emailadres: info@deratel.nl 2 e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep telefoon (0485) 540235 emailadres: info@deratel.nl Voor u ligt de jaarkalender met de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. In deze schoolgids deel b vindt

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

2 e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep telefoon (0485) 540235 emailadres: info@deratel.nl

2 e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep telefoon (0485) 540235 emailadres: info@deratel.nl 2 e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep telefoon (0485) 540235 emailadres: info@deratel.nl Voor u ligt de jaarkalender met de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. In deze schoolgids deel b vindt

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Hoofdluis Een werkgroep, bestaande uit een aantal ouders onderzoekt alle kinderen zo n vijfmaal per jaar op hoofdluis.

Hoofdluis Een werkgroep, bestaande uit een aantal ouders onderzoekt alle kinderen zo n vijfmaal per jaar op hoofdluis. ouders in de school De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit twee ouderleden en twee personeelsleden. In het begin van het schooljaar wordt via een informatiebrief van medezeggenschapsraad en

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Jaarkalender openbare basisschool de Wijzer Schooljaar

Jaarkalender openbare basisschool de Wijzer Schooljaar Jaarkalender openbare basisschool de Wijzer Schooljaar 2016-2017 dag datum Kinderen en ouders Week 34 Maandag 22-08 Zomervakantie Dinsdag 23-08 Zomervakantie Woensdag 24-08 Zomervakantie Donderdag 25-08

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids!

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Vlak voor de zomervakantie heeft u van ons een verkorte versie ontvangen van de Schoolgids. Met een aantal kleine aanpassingen sturen we

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015 van de

Schoolkalender 2014-2015 van de Schoolkalender 2014-2015 van de Augustus 2014 September 2014 Vr 1 Ma 1 Za 2 Di 2 Start Rots&Water groep 5 Zo 3 Wo 3 Ouderbedankochtend 8.30 uur Ma 4 Do 4 Di 5 Vr 5 Wo 6 Za 6 Do 7 Zo 7 Vr 8 Ma 8 Za 9 Di

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 21 juli Schoolverlatersavond 22 juli Rapporten 23 juli Vrij groep 1 t/m 8 6 september Eerste schooldag Groepsindeling schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

niet De Klimpaal! Om recht te doen aan alle gebruikers van ons prachtige gebouw heeft gemeente

niet De Klimpaal! Om recht te doen aan alle gebruikers van ons prachtige gebouw heeft gemeente Beste Ouders, In deze schoolkalender treft u beknopte informatie over onze school aan. Veel meer informatie vindt u in onze schoolgids. Deze kunt u downloaden op www.bsdemeridiaan.nl. Wij communiceren

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Prak sche punten Aanmelding en toela ng Als kinderen de lee ijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze we elijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplich g. Aanmelding

Nadere informatie

Schoolgids Bijlage 2012-2013

Schoolgids Bijlage 2012-2013 Algemeen toegankelijke basisschool De Springplank Schoolgids Bijlage 2012-2013 1. Groepsverdeling en andere taken School Algemeen Toegankelijke Basisschool De Springplank Prinsenhof 4B 2263 EV Leidschendam

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar

Groep 1 en 2 Schooljaar Groep 1 en 2 Schooljaar 2016-2017 In dit boekje hebben wij de praktische zaken, waar u als ouder van uw kleuter mee te maken krijgt, toegelicht. Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de gang

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie