Hoofdstuk 1: Adressen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1: Adressen"

Transcriptie

1 Voor u ligt de jaarkalender met de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. In deze schoolgids deel b vindt u in hoofdstuk 1 alle adressen die met de school te maken hebben; in hoofdstuk 2 vindt u o.a. de klassenverdeling, resultaten, informatie over schooltijden en vakanties, Draait u dit boekje om, dan ziet u de kalender voor het komende jaar. Er is vast wel een plekje te vinden om hem op te hangen! Naast deze gids is er ook een schoolgids deel a. Daarin kunt u meer lezen over zaken aangaande de school zoals: onze visie op onderwijs, de organisatie, activiteiten, de leerlingenzorg en contacten met ouders. Mocht u na het lezen van al deze informatie nog vragen hebben dan bent u van harte welkom op onze school. Tot slot vragen wij uw aandacht voor het Rateljournaal. Door middel van dit informatieblad houden we de ouders en de kinderen op de hoogte van het actuele schoolnieuws. Wij hopen ook dit schooljaar, in goede samenwerking met u, de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Wij wensen kinderen en ouders een prettig en leerzaam jaar.

2 Hoofdstuk 1: Adressen Adressen school Basisschool De Ratel 2e Dwarsweg XP Gennep tel.: fax: De directie van de school is ook te bereiken onder het telefoonnummer: Onze site: Directeur: Sjaak Hendriks MT: Caroline Janssen Sjors Schut Leerkrachten Heidi Ankersmit Peter Arts Marian Braks Lonneke Bueters Nicole Dennemans Annelies Franssen Anke Hermsen Marieke Jansen Ellen Janssen Rein Jilesen Mariët Kroon Jeanne v. Oosterhout Joke v.d. Plassche Jeanne Rijniers Gerry Scheepers Ine Simons Chantal Thijs Margo Teunissen Dinie Verdijk Nelly Vullings Resie Wijers De contactpersonen zijn: Wilma Aben Anita Schiks Lonneke Bueters Schoolgids deel b

3 Administratief medewerkster: Joan Arts Conciërge: Joop Rutten Evert Luang Huishoudelijke dienst: Truus Weijers Hangching Yip Anna Lekatonpessy Corrie Luang Overige belangrijke adressen Basischool de Ratel staat onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers SKOMeN Postbus AD Gennep Bestuurskantoor Langeweg XB Gennep De Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers (SKOMeN): staat onder leiding van Dhr. Rien van den Akker, college van bestuur. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de van SKOMeN is: Andries Knevel Heijenseweg HD Gennep Onderwijsinspectie: Vertrouwensinspecteur voor intimidatie, misbruik, geweld en discriminatie: Begeleidingsdienst voor Onderwijs en opvoeding: (a) 1 BCO Postbus AV Venlo Wylrehofweg PM Venlo Gezondheidsdienst Noord- en Midden limburg: (a) GGD Postbus BD Venlo Tussenschoolse opvang (overblijven): (a) Informatie Nokki formulieren, nieuwsbrieven, enz. Klachten/opmerkingen/vragen: Regiomanager , Joselien Roelofs Vragen: contracten/fact./inschrijven , Martine Slujter Inschrijven: 1) Bij (a) verwijzen wij voor verdere informatie naar schoolgids deel a Schoolgids deel b

4 Buitenschoolse opvang: Informatie Spring pedagogisch medewerkster BSO Emmy Jansen Vragen: contracten/fact./inschrijven Klantenservice van Spring via De Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden. Namens de ouders: Tonny Göertz Arnoud Daman Saskia van der Marel Barbara Kersjes Mirjan Baetsen is de gewaardeerde ouder die de notulen maakt. Namens het team: Rein Jilesen, Sjors Schut (secretaris), Ellen Janssen en Lonneke Bueters. De gmr (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) bestaat uit leden van de 10 mr s van de SKOMeNscholen. Peter Arts maakt deel uit van de GMR. Ouderraad. De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school en verricht veel werkzaamheden voor en met leerkrachten ten behoeve van de leerlingen. De samenwerking ouderraad school richt zich op het organiseren van activiteiten en het verrichten van hand- en spandiensten. De ouderraad bestaat uit de volgende leden: Het bestuur: Léon de Bruijn voorz. Gerlanda Vervoort secr. Ellen Dodemont penn.m. Leden: Wanda Daman Esther van Duynhoven Miranda van Elst Katja Gartsen Heidi Jansma Bianca Janssen Wilma Janssen Roselie Nijholt Yvonne Smits Namens het team: Caroline Janssen. Schoolgids deel b

5 Hoofdstuk 2: Algemene informatie. Groepsindeling: 1/2a 1/2b Nicole Dennemans Chantal Thijs en Jeanne van Oosterhout 1/2c Ine Simons en Anke Hermsen 1/2d Rein Jilesen en Ine Simons 3a Mariët Kroon 3/4b Jeanne Rijniers en Dinie Verdijk 4a Resie Wijers en Dinie Verdijk 5a Marieke Jansen (tot Kerst: Ayfer Tan) en Gerry Scheepers 5/6b Heidi Ankersmit en Lonneke Bueters 6a Nelly Vullings en Marian Braks 7a Margo Teunissen en Marian Braks 7/8b Ellen Janssen en Sjors Schut 8a Peter Arts en Sjors Schut Managementteam: Sjaak Hendriks, Caroline Janssen en Sjors Schut. Leerlingcoördinatie: Groep 1 t/m 4 : Caroline Janssen (ma t/m wo aanwezig) Groep 5 t/m 8 : Joke v.d. Plassche (di en wo aanwezig) Meerdere malen per jaar hebben zij overleg met de orthopedagoog van het BCO. ICT Het ICT-onderwijs wordt begeleid door de ICT-coördinator Sjors Schut i.s.m. Unilogic Sittard. Schooltijden: (a) groep 1 t/m 4 maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur vrij donderdag uur uur vrijdag uur vrij groep 5 t/m 8 maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur vrij donderdag uur uur vrijdag uur uur In de jaarkalender staat bij een aantal dagen gewijzigde schooltijden vermeld. Houdt U er rekening mee dat de schooltijden op deze dag afwijken van de gebruikelijke tijden. Wij zullen U hierover tijdig berichten! Schoolgids deel b

6 Gymrooster: maandagochtend Groep 4a maandagmiddag Groep 7a Groep 7/8b Groep 5a dinsdagochtend Groep 5/6b dinsdagmiddag Groep 6a Groep 8a woensdagochtend donderdagochtend Groep 5a donderdagmiddag Groep 3/4b Groep 3a vrijdagochtend Groep 7/8b Groep 6a Groep 7a Groep 5/6b vrijdagmiddag Groep 8a Zwemrooster: dinsdag groep 3a, 3b en 4b vertrek terug uur uur uur donderdag groep 4a vertrek terug uur uur uur Muziekrooster: t/m januari 2010 Vanaf februari 2010 woensdag groep woensdag groep a /8b /4b /6b a a /2c a /2a a /2d a /2b Vakanties en vrije (mid)dagen: studiedag Maandag 4 oktober 2010 (hele dag vrij) studiedag Skomen Dinsdag 5 oktober 2010 (hele dag vrij) Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2010 studiemiddag studiemiddag Donderdag 4 november 2010 ( s middags vrij) Maandag 29 november 2010 ( s middags vrij) Kerstvakantie 20 december 2010 t/m 31 december 2011 studiemiddag Donderdag 10 februari 2011 ( s middags vrij) Carnavalsvakantie 7 maart 2011 t/m 11 maart 2011 studiemiddag Donderdag 7 april 2011 ( s middags vrij) Goede Vrijdag Vrijdag 22 april e Paasdag Maandag 25 april 2011 Meivakantie 2 mei 2011 t/m 6 mei 2011 studiemiddag Maandag 23 mei 2011 ( s middags vrij) Hemelvaartvakantie 30 mei 2011 t/m 3 juni e Pinksterdag Maandag 13 juni 2011 Zomervakantie BO 11 juli 2011 t/m 19 augustus 2011 Vrije vrijdagen onderbouw: 19 november 2010, 25 maart 2011, 20 mei 2011, 24 juni 2011 Vrije maandagochtend onderbouw: 6 december 2010 Schoolgids deel b

7 Het vakantierooster wordt elk jaar vastgesteld door de Werkgroep Regionaal Vakantierooster Nijmegen e.o. Hierin zitten vertegenwoordigers uit het Primair, Voortgezet en Middelbaar (beroeps)onderwijs. Het rooster wordt zodanig samengesteld dat de vakantiedagen voor alle geledingen van de hiervoor vermelde doelgroepen zoveel mogelijk samenvallen. * We zoeken naar oplossingen die de verschillen zo klein mogelijk houden. * We proberen een rooster samen te stellen met een evenwichtige spreiding van schoolweken en hele vakantieweken. * De voorjaarsvakantie loopt niet gelijk met het advies van het ministerie. (i.v.m. carnaval.) * Het is geen vanzelfsprekendheid dat er in mei twee weken vrijgeroosterd wordt. * De halve week vrij met Hemelvaart wordt, voor het basisonderwijs volledig vrij geroosterd. Hierdoor ontstaat een evenwichtiger rooster in het belang van de kwaliteit van het onderwijs. Adviesdata voor de vakanties en vrije dagen (nog niet definitief) Hieronder treft u het concept vakantierooster aan voor het schooljaar : Herfstvakantie 24 oktober t/ 28 oktober 2011 Kerstvakantie 26 december 2011 t/m 6 januari Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2012 Paasvakantie 9 april t/m 11 april 2012 Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2012 Hemelvaart 17 en 18 mei e Pinksterdag 28 mei 2012 Zomervakantie BO 2 juli t/m 10 augustus 2012 Zomervakantie VO 2 juli t/m 17 augustus Voor de schoolvakanties 2011/2014 verwijzen we naar: Op deze site kunt u o.a. de door het ministerie vastgestelde schoolvakanties zien tot Onze school is ingedeeld bij de regio zuid. Houdt u er rekening mee dat de voorjaarsvakantie kan afwijken ivm carnaval en de zomervakantie ivm de vierdaagse. Verlofregeling. Onder bepaalde voorwaarden kan de directeur van de school een leerling extra verlof geven. De ouder(s) / verzorger(s) dienen dit verlof minimaal twee maanden van tevoren aan te vragen. Een speciaal formulier is hiervoor op school beschikbaar. Aan het extra verlof zijn wettelijke beperkingen gesteld. De directeur kan slechts één keer per schooljaar verlof verlenen, voor een periode van hoogstens twee weken. Het is niet mogelijk om vrij te krijgen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. Is meer verlof noodzakelijk, dan zal dit altijd aangevraagd moeten worden bij de leerplichtambtenaar. De directeur mag die toestemming verlenen bij twee soorten gelegenheden: indien, met een werkgeversverklaring, aangetoond kan worden dat vanwege het werk onmogelijk in de normale schoolvakantie verlof kan worden opgenomen. Dit verlof mag niet worden verleend voor een extra wintersportvakantie of voor een langer verblijf bij familie in het buitenland. Bij erkenning van belangrijke omstandigheden b.v. huwelijk of huwelijksjubilea, ernstige ziekte of overlijden van familieleden, verhuizing en wettelijke verplichtingen die niet buiten de lesuren kunnen plaatsvinden. De directeur deelt de beslissing altijd schriftelijk en met een duidelijke motivatie mee aan de ouder(s) / verzorger(s). Wanneer de directeur negatief beslist, kan er binnen zes weken schriftelijk bezwaar gemaakt worden. Schoolgids deel b

8 Schoolverzuim. Wanneer uw kind om welke reden dan ook de school moet verzuimen, verzoeken we u vriendelijk hiervan tijdig melding te maken, Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch. Wanneer een kind niet aanwezig is, maken wij ons zorgen. Daarom het verzoek tijdig af te melden. Wanneer een kind voor langere tijd ziek zal zijn, kunt u met de leerkracht overleggen of onderwijsactiviteiten thuis mogelijk en zinnig zijn. Andere noodzakelijke informatie betreffende uw kind over bijvoorbeeld allergieën of medicijngebruik horen wij graag bijtijds. Bij ongeoorloofd verzuim, is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ziek zijn Het kan voorkomen dat uw kind plotseling ziek wordt. Wij stellen het op prijs dit zo snel mogelijk te weten (telefonisch of schriftelijk). U kunt ons bellen tussen 8.10 en 8.25 uur en en uur. Mondelinge mededelingen via andere kinderen komen niet altijd goed over. Indien uw kind op school ziek wordt, nemen wij telefonisch contact met u op. Wij vragen u uw kind te komen ophalen, of uw toestemming uw kind alleen naar huis te laten gaan. Wanneer uw kind niet op school aanwezig is, zonder dat wij iets gehoord hebben, zoeken wij, binnen een half uur na aanvang van de school, contact met u. Vragen / mededelingen Wilt u zoveel mogelijk met vragen en / of mededelingen na schooltijd bij de leerkracht komen? Als de kinderen binnenkomen is het erg belangrijk dat wij een goed overzicht hebben op de groep. De lessen kunnen dan ook op tijd beginnen. Op middagen dat er een teambespreking is gepland, is het voor de leerkracht niet mogelijk om u uitvoerig te woord te staan. Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers Negen katholieke basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeentes Gennep en Mook & Middelaar vormen gezamenlijk SKOMeN, Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers. De individuele scholen behouden enerzijds een mate van autonomie, anderzijds worden vanuit de gedachte tot samenwerking gemeenschappelijke doelen nagestreefd. Sinds 1 januari 2008 is het bestuur van SKOMeN in handen gelegd van een College van Bestuur. Het toezicht geschiedt door de ingestelde Raad van Toezicht. Hierdoor is een strikte scheiding aangebracht tussen besturen en toezicht houden. Het CvB is eindverantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Daarnaast stuurt hij de organisatie in algemene zin aan en coördineert de reguliere gang van zaken. Onderwijsadvies voor ouders / verzorgers. Niet alleen onderwijsgevenden, maar ook ouders en verzorgers kunnen kosteloos deskundig advies inwinnen over onderwijszaken. Dit kan op schooldagen tussen uur op telefoonnummer Ook kunt u de website bezoeken, waarop de meest gestelde vragen al beantwoord staan. Raadpleeg hiervoor de website Ouderraad De Ratel / ouderbijdrage. Goed onderwijs is meer dan goed lesgeven! Daar horen ook extra activiteiten bij. De kosten die hieraan verbonden zijn kunnen niet betaald worden uit de rijksbijdrage. Daarom vragen we aan alle ouders een ouderbijdrage. Hoewel het hier een vrijwillige bijdrage betreft (de toelating van de leerlingen is niet afhankelijk van het betalen van deze schoolbijdrage) acht de school het zeer gewenst, dat de bijdrage wordt betaald. Schoolgids deel b

9 Scholen zijn wettelijk verplicht een overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders/verzorgers toe te sturen. Hierop kunnen zij aangeven welke activiteit(en) voor hun kind/kinderen wordt gewenst. Na ondertekening verplichten de ouders zich de ouderbijdrage, of een gedeelte hiervan, te betalen. De ouderraad zal, nadat het formulier op school is ingeleverd, jaarlijks het te betalen bedrag in rekening brengen bij de ouders. Veel ouders hebben hiervoor inmiddels een machtiging afgegeven. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit dan regelen via het secretariaat van de school of bij de penningmeester van de ouderraad? De ouderbijdrage voor is vastgesteld op: Bedrag per leerling (algemene activiteiten) 18,00 Hulp op school.(a) De school kan bijna niet zonder ouders tijdens een aantal activiteiten hebben we hun hulp echt nodig. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een formulier waarop zij kunnen invullen bij welke activiteiten zij willen meehelpen. Natuurouders Enthousiaste natuurouders verzorgen zelfstandig natuurtochten voor groep 1 t/m 7 met als doel kinderen bewuster te maken van de natuur en haar omgeving. Voor meer info: Jan Wolters (tel ) of bij Rein Jilesen.(leerkracht groep 1-2d) Meer over ouders en school (ouderraad, klassenouders, ouderparticipatie) vindt u in schoolgids a. Interne contactpersonen. Ondanks dat alle betrokkenen in en rondom De Ratel hun uiterste best doen om de organisatie zo te laten lopen dat iedereen zich daar veilig en welkom voelt, kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is en hierover wil praten of een klacht wil uiten. We gaan ervan uit dat elke opmerking of iedere klacht besproken kan worden met de leerkracht of anders met de directie van de school. Maar er zijn situaties denkbaar dat dit niet kan. Om ook in die gevallen eerlijk behandeld te worden heeft het schoolbestuur drie contactpersonen aangesteld. Ieder kind en iedere ouder/verzorger kan de hulp van deze personen inroepen om de klacht of het probleem te bespreken. Deze gegevens zijn, samen met een pasfoto, ook te vinden bij de ingangen van de school. Schoolgids a geeft ook extra informatie over de klachtenprocedure. Naast de interne contactpersonen die aan onze stichting zijn verbonden, zijn er ook nog externe vertrouwenpersonen. Deze zijn werkzaam bij de GGD Venlo. Afhankelijk van de klacht wordt u een vertrouwenspersoon toegewezen. Gezondheidsonderzoeken Basisonderwijs Als een kind vier jaar wordt draagt het consultatiebureau van het Groene Kruis of de Thuiszorg de gegevens over aan de GGD. Soms hebben kinderen extra zorg nodig om bijvoorbeeld de ogen, het gehoor of de ontwikkeling in de gaten te houden. Wij nodigen deze kinderen uit voor een onderzoek. Kleuters Eerste gezondheidsonderzoek In groep 2 onderzoeken jeugdarts en assistente onder meer gedrag, lengte, gewicht, ogen, gehoor, hart, longen, rug, voeten, houding, en bewegen. Ook wordt besproken of de opvoeding naar wens verloopt. Wij nodigen ouder en kind uit voor een onderzoek en vragen ouder(s) en of verzorger(s) een vragenlijst in te vullen. De artsen nemen daarnaast deel aan de ZorgAdviesTeams op de scholen voor basisonderwijs. In ZorgAdviesTeams worden leerlingen besproken die extra zorg, aandacht of begeleiding nodig hebben. Schoolgids deel b

10 5-jarigen: Logopedie In onze gemeenten krijgen kinderen rond de vijf jaar via school een schriftelijke uitnodiging voor een bezoek aan de logopedist. De logopedist bekijkt het stemgebruik, de spraak en communicatieaspecten. Ouders/verzorgers hoeven niet aanwezig te zijn. Na het onderzoek ontvangen ouders/verzorgers bericht over de resultaten. 9-jarigen: De laatste inentingen / vaccinaties In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen ze de herhalingsinentingen tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Deze twee prikken worden tegelijkertijd gegeven, in elke arm één. Het inenten is meestal in het voorjaar. Ouders krijgen ongeveer een week van tevoren bericht en dienen schriftelijk toestemming te geven voor de inentingen. Ook kinderen die nog een vaccinatie tegen hepatitis B of MeningokokkenC moeten inhalen, kunnen bij ons terecht. Meer informatie is terug te vinden op Groep 8:Tweede gezondheidsonderzoek Iedere jongere van groep 8 (Noord-Limburg) wordt door de verpleegkundige onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats op school en ouders hoeven niet aanwezig te zijn. In een gesprek gaat de verpleegkundige na of de jongere lekker in z n vel zit, thuis, op school en in de vrije tijd. Ook wordt aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid. Natuurlijk krijgt de jongere de mogelijkheid om vragen te stellen. De jongere krijgt bericht over de resultaten mee naar huis. Vaccinaties: Inentingen/vaccinaties Vanaf 2009 krijgen meisjes die 12 worden een uitnodiging voor de 3 prikken tegen baarmoederhalskanker (HPV). Meer informatie is terug te vinden op Vragen? Iedereen kan bij het team jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over gezondheidsonderwerpen. Raadpleeg en vindt bij de gezondheidsinfo bij de dossiers A t/m Z informatie over thema s als hoofdluis, krentenbaard, hepatitis, opvoeden, slaapproblemen, bedplassen, druk gedrag, pesten, kindermishandeling en seksueel misbruik. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling jeugdgezondheidszorg via of bel (077) Naar school De ingangen aan de Hoekweg en de 2e Dwarsweg worden gebruikt door voetgangers en fietsers. Kinderen van de groepen 1 t/m 3 die door de poort aan de voorzijde binnenkomen, gaan via het voetpad langs de school naar de achterspeelplaats; dus niet door de school lopen! Kinderen van de groepen 4 t/m 8, die aan de achterzijde binnenkomen, nemen hetzelfde voetpad! Let op: fietsers op de stoep voor de poort afstappen! Ouders die met de auto naar school komen, verzoeken wij de parkeerplaats aan de Willem Boyeweg te gebruiken. Poort sluiten Tijdens de schooltijden willen we de poorten dicht houden (niet op slot). Dit om te voorkomen dat kinderen, buiten het zicht van de leerkracht, de straat op lopen. We vragen ouders, die tussentijds de school inkomen of verlaten, de poort steeds te sluiten! Na schooltijd zijn alle poorten gesloten. Schoolgids deel b

11 1e en 2e zoemer De groepen 1/2 en 3 maken voor schooltijd gebruik van de achterspeelplaats. Zowel s morgens als s middags zal 5 minuten vóór aanvang van de school de eerste zoemer gaan. Op dat moment kunnen de leerlingen vanaf de speelplaats naar hun klaslokalen gaan. Op maandag- en donderdagochtend mogen de ouders/verzorgers van gr 1 t/m gr 3 meelopen tot in de klas, op alle andere momenten gaan de kinderen alleen naar binnen en kunt U op de speelplaats afscheid nemen. Dit doen wij om de drukte in de gangen en klassen voor schooltijd te verminderen en het overzicht voor de kinderen en de leerkracht te bewaren. Voor nieuwe kleuters geldt deze regeling in het begin nog niet, zij mogen nog even voor de gewenning tot in de klas gebracht worden. Bij de tweede zoemer dienen alle kinderen ook daadwerkelijk in hun klas te zijn, zodat de leerkracht met de les kan beginnen. U begrijpt dat ook wij proberen effectief gebruik te maken van de onderwijstijd van de kinderen. In het begin van het schooljaar wordt in de groepen aan de kinderen verteld welke in- en uitgangen door hen gebruikt moeten worden. Te laat Te laat komen is erg storend voor de groep en niet leuk voor het kind wat te laat komt. Zorg dat uw kind(eren) op tijd naar school gaan. Met de fiets naar school Gelet op de verkeerssituatie rond de school (maar ook omdat het aantal fietsen alleen maar groeit) vragen wij de ouders hun kind(eren) zoveel mogelijk te voet naar school te laten gaan. Alleen kinderen die verder weg van school wonen kunnen op de fiets komen. Kinderen kunnen hun fiets plaatsen in een vak. Iedere groep heeft een eigen vak. Uitgaan van de school Bij het uitgaan van de school kunnen de kinderen gebruik maken van de voor- of achteruitgang. Maak hierover dan een duidelijke afspraak als u uw kind komt ophalen. Ouders die hun kind(eren) komen ophalen dienen tot het einde van de schooltijd buiten de school / speelplaats te wachten! Dit voorkomt onrust bij de kinderen in de klassen of op de speelplaats. U bent altijd welkom na schooltijd om even in de klas te kijken of om met de leerkracht te praten, wacht U dan even met naar binnen gaan tot de meeste kinderen buiten zijn. Toezicht Voor alle groepen is er vóór en na schooltijd toezicht op beide speelplaatsen. Nablijven In bepaalde gevallen, zoals bij een weekbeurt (vanaf groep 4), blijven kinderen maximaal een kwartiertje langer op school. Mochten er redenen zijn om kinderen langer te laten nablijven, dan wordt u hierover ingelicht! Afval op school De afgelopen jaren hebben team en ouderraad gezocht naar manieren om de afvalberg op school terug te brengen. We kijken dus kritisch naar wat we weggooien. Afval van fruit (schillen e.d.) kunnen de kinderen in de groenbak kwijt. Speelgoed Wilt u er voor zorgen, dat uw kind geen speelgoed mee naar school neemt? Dit mag wel op de verjaardag van het kind en de dag na Sinterklaas. Schoolgids deel b

12 Zoekgeraakte spullen Kinderen zijn nogal eens vergeetachtig. Hoewel... kinderen alleen? Het is verstandig en aan te raden om in sommige kledingstukken een naam aan te brengen. Er slingert met name nogal eens gymkleding. Verder is het aan te raden om kostbaarheden tijdens gym- en zwemdagen thuis te laten. Mocht iemand toch iets kwijtraken dan kan men bij de conciërge terecht. Feestwerkjes Voor oma s, opa s, moeders en vaders en voor speciale feesten mag (in lagere groepen) iets gemaakt worden op school. Laat u de datum bijtijds weten? (een briefje is echt noodzakelijk... zo kan het niet vergeten worden) Verjaardagen kinderen Bij een kinderverjaardag hoort naast een feest in de groep natuurlijk een traktatie. Wij verzoeken u deze traktatie eenvoudig te houden (denk bv aan: een stukje kaas, worst, chips). Alle kinderen mogen bij de directie/mt een verjaardagskaart halen. Voor leerlingen van de onderbouw: spreek een tijd af met de leerkracht, indien u bij het trakteren aanwezig wilt zijn. Verjaardagen leerkrachten Daar maken we een feestdag van. De kinderen uit de desbetreffende klas mogen een klein presentje meebrengen. Het liefst iets wat de kinderen zelf hebben gemaakt! Niet toegestaan Er wordt niet gerookt in ons schoolgebouw. In de klas mogen de kinderen niet snoepen. We weten dat het mode is; petten en sierhoofddoekjes. Ze staan ook erg mooi! Toch hebben we besloten dat het niet is toegestaan deze hoofddeksels in de klas te dragen. Ook accepteren we geen gezichtsbedekkende kleding zodat tijdens de communicatie de gezichtsuitdrukking en de articulatie van betrokkenen kunnen worden waargenomen en gecontroleerd kan worden wie zich binnen het schoolgebouw bevindt. Ook op de basisschool zien we ze al! De mobiele telefoon: meebrengen mag, maar wat heb je er aan als je er niet mee mag bellen? (de gsm mag namelijk niet aanstaan) Wij adviseren dan ook om de mobieltjes thuis te laten. Discmans en mp3-spelers zijn op school niet toegestaan. Zelfstandigheid Op school doen we een groot beroep op de zelfstandigheid van kinderen. Dat begint al in de kleutergroepen. Misschien kunt u dit thuis met uw kind al een beetje voorbereiden door eens te oefenen met het aandoen van jassen, handschoenen, mutsen, laarzen, schoenen, enz. Maak het uw kleuter ook wat makkelijker door lussen (of een elastiek) aan de jas te maken, touwtjes aan de handschoenen en dassen, een en ander ook voorzien van een naam. Spelles (groepen 1/ 2) Tijdens het vrij spel binnen, gym- en spelles, dragen de kinderen gymschoenen. Graag een naam in de gymschoenen. De kleuters gymmen en spelen in hun ondergoed. De gymschoenen (geen balletschoenen) van de kleuters kunnen in een stoffen zak op school aan de kapstok blijven. Schoolgids deel b

13 Gymles (groepen 3 t/m 8) Het dragen van gymkleding is verplicht. Voor jongens : een sportbroekje (geen short, e.d.) en een T-shirt. Voor meisjes : een turnpakje of een sportbroekje (geen short, e.d.) en een T-shirt. Géén gymschoenen met zwarte zolen en geen ballet- of turnschoenen. Wilt u in de sportkleding de naam zetten. Na elke gymles wordt er gedoucht. Dit betekent dat er telkens een handdoek meegenomen dient te worden. Vanaf groep 5 wordt er gescheiden omgekleed en gedoucht. Er zijn wekelijks 2 gymlessen, waarbij er voor gr. 3 en 4 één geldt als natte gymles, in het zwembad. In de groepen 5 t/m krijgen kinderen die 3x hun gymkleren vergeten zijn mee te brengen een briefje mee. Brillen, sieraden en horloges Het is niet verstandig om een bril, horloge of sieraad mee te nemen naar de gymzaal of het zwembad. De kans dat iets kwijtraakt of beschadigt is daar erg groot. Wij raden kinderen dan ook aan om deze voorwerpen in de klas in het bureaulaatje op te bergen. Acties Wij zijn niet alleen op deze wereld daar mogen (moeten) we zo nu en dan wel eens bij stilstaan! We doen dit op onze school op verschillende manieren; een project, een actie, een kringgesprek. Een aantal acties komt jaarlijks terug: september / oktober: de kinderpostzegelactie; onze kerstactie; inzameling cartridges. Uiteraard is het ook mogelijk dat we deelnemen aan een andere landelijke actie. Ouders en kinderen worden niet verplicht geld in te zamelen tijdens deze actiedagen. Kledingactie Een aantal keer per schooljaar houdt de ouderraad een kledinginzameling. De opbrengst van deze actie gaat voor een deel naar de Stichting Ronald McDonald (bekend van de Ronald McDonald huizen). Een ander deel is bestemd voor de ouderraad, dus voor verschillende schoolactiviteiten. Ouders krijgen vooraf steeds tijdig bericht wanneer de ophaaldag is. Rapporten groepen 3 t/m 8 1. Het eerste rapport (november). Aan de hand van het eerste rapport wordt er met de ouders én over de vorderingen van het kind gesproken én over de sociaal-emotionele ontwikkeling. De vragenlijsten worden alleen nog ingevuld door de ouders van leerlingen die óf in groep 3 zitten óf in groep 6. Bij de leerlingen van groep 8 wordt ook het voorlopige advies aangaande het vervolgonderwijs gegeven. 2. Het maartgesprek. Er vindt een gesprek plaats aan de hand van de uitdraai van de Cito-gegevens. De kinderen krijgen géén rapport. Daarnaast wordt er, aan de hand van de SEO-vragenlijst, ingevuld door de leerkracht, ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling gesproken. Bij groep 8 wordt het definitieve advies VO besproken. 3. Het tweede rapport (juni). Dit wordt aan de kinderen meegegeven op de datum die in de schoolgids staat. Bij dit rapport ontvangen de ouders ook een bijgewerkte Cito-uitdraai. Er vindt alleen een gesprek plaats als óf de ouder(s) óf de leerkracht(en) daar aanleiding toe zien. Voor de leerlingen van de groepen 2 zijn er oudergesprekken in januari Voor de leerlingen van de groepen 1 (alleen die leerlingen die voor maart zijn ingestroomd) en 2 zijn er gesprekken in mei. Schoolgids deel b

14 Resultaten Cito Eindtoets groep 8 In het schooljaar hebben 29 leerlingen van groep 8 de cito eindtoets gemaakt. De scores van toets kunnen uiteenlopen van 501 t/m 550. De gemiddelde score van alle scholen was in het schooljaar ,8 (of 535,2 voor groep 2 scholen). De gemiddelde score van de Ratel was 532,4 De scores op de Ratel waren als volgt verdeeld: 10 8 aantal leerlingen De leerlingen zijn uitgestroomd naar de volgende soorten vervolgonderwijs: Schooljaar Totaal aantal leerlingen 34 praktijkonderwijs leerwegondersteunend onderwijs basisberoepsgerichte leerweg 1 basisberoepsgericht leerweg met leerwegondersteuning 2 kaderberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning 3 4 gemende of theoretische leerweg 12 HAVO 6 VWO 6 Veiligheid Een schoolgebouw (en speelplaats) moet veilig zijn. Hier zijn allerlei (wettelijke) regels voor. Om dit allemaal goed in de gaten te houden en te verbeteren is er op onze school een werkgroep, bestaande uit twee ouders, twee leerkrachten. De afgelopen jaren hebben zij onder andere voor het volgende gezorgd: speeltoestellen aangepast en laten keuren (alle toestellen voldoen nu aan de eisen); een calamiteiten- en vluchtplan opgesteld; de school beschikt nu over voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners; gebruikersvergunning gemeente Gennep is aanwezig. onveilige situaties binnen de school zijn geïnventariseerd (en grotendeels aangepakt); Niet alles kan tegelijk, er is altijd nog wel wat te verbeteren. Uiteraard staat de werkgroep open voor op- en aanmerkingen van ouders en kinderen. U kunt deze doorgeven aan de directie/mt. Schoolgids deel b

15 Een ongeluk Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen kunnen we niet voorkomen dat er wel eens een ongeluk gebeurt. Bij een ongeval wordt direct een van de bedrijfshulpverleners ingeschakeld. Hij/zij kan het wenselijk vinden dat een gewond kind voor onderzoek of behandeling naar een arts (of het ziekenhuis) wordt gebracht. Indien mogelijk zal de school hierover contact opnemen met de ouders of verzorgers van het kind. Als ouders niet thuis zijn (of als haast geboden is) zal een van de leerkrachten het kind begeleiden. Verzekering (a) De school heeft voor alle leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten de volgende verzekeringen afgesloten: Aansprakelijkheidsverzekering De Aansprakelijkheidsverzekering van de school garandeert gedupeerden dat schade, waarvoor de school of de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, ook daadwerkelijk wordt vergoed. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is echter uitsluitend meeverzekerd, indien en voor zover de schade niet op hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering verhaalbaar blijkt. De school aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van personeel of leerlingen. Hoe te handelen bij een ontruiming of een calamiteit tijdens uw hulp op school! (a) Allereerst: Belangrijk is: We kunnen niet elke situatie omschrijven. In geen enkele situatie paniek. Handel rustig,en denk na hoe je het beste kunt handelen. U ontdekt een calamiteit: Handel dan als volgt: 1. Waarschuw een BHV er (bedrijfshulpverlener), Peter Arts, Dinie Verdijk, Rein Jilesen, Anke Hermsen, Marian Braks, Marieke Jansen en Evert Luang, of de directie/mt. 2. De BHV-er zal het besluit nemen tot al of niet, geheel of gedeeltelijk ontruimen. Hij/zij zal dit, indien mogelijk, mondeling laten mededelen of middels een langdurige zoemer. 3. Breng personen die direct gevaar lopen in veiligheid. 4. Stel eventueel de kinderen gerust. Weet U nog: geen paniek.. 5. Bij ontruiming: Sluit ramen en deuren. Verlaat met de groep het lokaal, via de kortst mogelijke veilige route. 6. De leerkracht zorgt voor een absentielijst. 7. Bij rookontwikkeling ga je gebukt lopen of kruipen. 8. We verzamelen ons op het parkeerterrein bij Grafisch Bedrijf Janssen aan de Willem Boyeweg. 9. De leerkracht houdt op de verzamelplaats controle met behulp van de absentielijst. Blijf bij de kinderen. 10. Meld (of laat dit doen) aan de leiding of er eventueel slachtoffers/achterblijvers zijn. 11. Maatregelen bij een gaswolk: iedereen dient naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Schoolgids deel b

16 Wat doen we in geval van ontruimingen? Het gebouw hoeft pas ontruimd te worden als u daar persoonlijk bericht van krijgt van een BHV-er (bedrijfshulpverlener) of als er na het brandalarm ook een langdurige zoemer klinkt. Wat moet u doen? Als u in de klas bent volg dan de aanwijzingen van de leerkracht op. Bent u aan het werk met kinderen buiten de klas, zorg dan dat u met de kinderen rustig naar buiten loopt via de kortste weg. Volg tijdens de ontruiming de aanwijzingen van het personeel op. U verzamelt zich op het terrein van Janssen Pers en brengt de kinderen terug naar de leerkracht van de kinderen. Mochten er op het moment van de ontruiming net kinderen van uw werkplek zelfstandig terug zijn gelopen naar de eigen groep, verlaat dan zelf het gebouw en controleer buiten bij de leerkracht of het kind (kinderen) met de betreffende leerkracht mee naar buiten is (zijn) gegaan. Tussenschoolse Opvang basisschool de Ratel in Gennep De organisatie Tussenschoolse Opvang ( TSO) ofwel het overblijven wordt geregeld door KION Tussenschoolse Opvang Nokki. ( Nokki genoemd) Nokki is een samenwerking tussen Kinderopvang Nijmegen (KION) en Nederlandse Organisatie Kwaliteit In kinderopvang ( NOKIK TSO) in Haarlem. Beide organisaties hebben hun eigen rol. Het dagelijkse reilen en zeilen van de overblijf valt onder verantwoordelijkheid van KION. Nokki regelt op alle scholen die tot de Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers ( SKOMeN) behoren de TSO. Het schoolbestuur en Nokki hebben dat contractueel geregeld. Nokki neemt de organisatie uit handen van school en ouders zoals: de financiële afhandeling van de ouderbijdrage, de planning en registratie van kinderen Nokki werft en selecteert overblijfkrachten en voert de personeelsadministratie Nokki ondersteunt overblijfkrachten in hun werkzaamheden en verzorgt eigen trainingen om overblijfkrachten meer pedagogische bagage te geven. Informatie Alle informatie over TSO vindt U op de website van KION zoals: algemene informatie over tso waaronder: wetgeving, kosten, regelingen, overblijfprotocol informatie over de kindadministratie waaronder: inschrijven, wijzigingen, opzeggingen, facturen; telefoonnummer en mailadres van de kindadministratie locaties van Nokki contactgegevens coördinatoren Specifieke informatie over de TSO op de school van uw kind(eren) treft u regelmatig aan in de nieuwsbrief van de school. Schoolgids deel b

17 Wat kost TSO? Voor u is het bovendien voordeliger om op abonnement over te blijven. Kijk en vergelijk: Abonnement 2,35 per keer 15-strippenkaart 2,90 per keer 8-strippenkaart 3,05 per keer (prijzen bij aanvang van het schooljaar ) Contact Voor de SKOMeN-scholen is de bovenschools coördinator TSO verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het overblijven. De bovenschools coördinator is regelmatig aanwezig op de verschillende scholen. Voor vragen en opmerkingen over de dagelijkse gang van zaken in TSO kunt u bij haar terecht. Bijvoorbeeld: Uw kind komt steeds thuis met een halfvol broodtrommeltje en u wilt graag dat de overblijfkracht daar meer of op een speciale manier aandacht aan besteedt. Uw kind kan niet langer in de eigen klas eten en gaat naar een andere groep. U wilt de afwegingen weten voor de opdeling van de kinderen. Uw kind klaagt dat het geplaagd of zelfs gepest wordt tussen de middag. U hebt vragen of opmerkingen over het optreden van een overblijfkracht. Bovenschools coördinator Joselien Roelofs telefoon mail Het overblijven TSO wordt georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag gedurende de middagpauze. Wanneer er voldoende overblijfkinderen zijn, kan er ook opvang op vrijdag worden geboden. Op sommige scholen eten de kinderen in de klas, op andere scholen is er een apart overblijflokaal. Naar gelang het aantal overblijfkinderen worden er verschillende overblijfgroepen samengesteld. Op kleine scholen is er één overblijfgroep. De kinderen gaan eerst eten. Overblijfkrachten houden toezicht, registreren de aanwezigheid van kinderen en zorgen voor een prettige, veilige sfeer in de overblijfgroep. Na het eten wordt er op de meeste scholen buiten gespeeld, er is spelmateriaal aanwezig. Soms is er gelegenheid om binnen te spelen. Bij slecht weer vinden er binnen activiteiten plaats. Inhoud broodtrommeltje Zoals bekend draagt goed voeding bij aan de gezondheid van kinderen. We willen u dan ook vragen uw kind een gezonde lunch mee te geven; liever geen snoep en zoetigheden. Drinkbekers De overblijfkrachten letten er op dat de bekers na gebruik goed worden dichtgedraaid. Melden aan/afwezigheid kinderen Abonnement; uw kind blijft over op vaste dagen. U meldt uw kind af als het niet komt door een briefje in onze Nokki-brievenbus op school te doen. U kunt geen dagen ruilen. Strippenkaart; uw kind blijft incidenteel over. Het gaat hier om een digitale strippenkaart. U meldt uw kind aan door een briefje in onze Nokki-brievenbus te doen. Schoolgids deel b

18 Buitenschoolse opvang voor leerlingen van de Ratel Leerlingen van de Ratel kunnen gebruik maken van voor- en naschoolse opvang. Spring Kinderopvang verzorgt deze buitenschoolse opvang. U kunt er daardoor zeker van zijn dat uw kind in goede handen is. Spring Kinderopvang heeft een eigen ruimte binnen de school, waar zij de voor en naschoolse opvang organiseert. De opvang wordt verzorgd door professionele medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de wet Kinderopvang. Ook de BSO-ruimte van Spring is specifiek ingericht voor deze leeftijdsgroep. De kleinschaligheid zorgt voor een huiselijke en geborgen sfeer. Tot ruim 90 procent terug via de kinderopvangtoeslag U betaalt de kosten van de opvang zelf. Maar als u werkt krijgt u minimaal een derde tot ruim 90 procent terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Via kunt u berekenen wat u terugkrijgt. Meer informatie Om een indruk te krijgen van de buitenschoolse opvang bij basisschool de Ratel kunt u altijd een afspraak maken met pedagogisch medewerkster van de BSO ( ). U kunt ook terecht bij de de Klantenservice van Spring via of op Schoolgids deel b

19 Kalender Schoolgids deel b

20 augustus 2010 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 1 e schooldag Opening Gruiten e schooldag nieuwe kleuters Schoolgids deel b

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin Schoolgids deel B 2014-2015 B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin - algemene informatie inleiding Voor u ligt het informatiebulletin. In deze info vindt

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie. Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45 2719HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821 e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.nl

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

schoolkalender 2013-2014

schoolkalender 2013-2014 schoolkalender 2013-2014 Voorwoord Een goede relatie tussen alle bij onze school betrokkenen is erg belangrijk. Een eerste voorwaarde daarvoor is een duidelijke informatie over onze school. Wij hebben

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z van a tot z 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z klik op om hier weer terug te komen! Wie informatie mist wordt verzocht dat te melden

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch Schoolgids 2011-2012 openbare basisschool De Rieburch Inhoudsopgave Voorwoord : 3 1 De school : 4 2 Waar De Rieburch voor staat : 4 3 De organisatie van de school : 5 4 Het team : 6 5 Ouders : 7 6 Nieuwe

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie