WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1991 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1991 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT"

Transcriptie

1 WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1991 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT Technische Universiteit ~ Eindhoven Eindhoven, juni 1992

2 Inhoud l. Facu1teit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 9 2. Facu1teit Technische Bedrijfskunde Facu1teit Wiskunde & Informatica Facu1teit Technische Natuurkunde Facu1teit Werktuigbouwkunde Facu1teit E1ektrotechniek Facu1teit Scheikundige Techno1ogie Facu1teit Bouwkunde Rekencentrum Instituut voor Perceptie Onderzoek Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten Samenwerking RL-TUE 245 l3. Biomedische Gezondheidstechno1ogie Instituut Vervo1gop1eidingen TUE 257

3 FACULTEIT WIJSBEGEERTE EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Wetenschappelijke output TUE 1991: faculteit W&M 7

4 Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

5 FACUL TEiT WIJSBEGEERTE EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN VF-PROGRAMMA TUE-WMW DYNAMICA VAN DE TECHNIEK Dissertaties Erkelens, P.A.: Self help building productivity. A method for improving house building by low-income groups applied to Kenya Promotor: prof.dr. C.J.J. Bertholet. Eindhoven, 1991, 214 pp. Verschenen in de reeks Bouwstenen van de faculteit Bouwkunde. Wetenschappelijke publicatie. Kroes, P.A.: Steam engines and the concept of efficiency: characteristics of technological knowledge. Methodology and Science. 24, 1991, pp Kroes, P.A.: Technology and science-based heuristics. Pitt, Joseph C.; Lugo, Elena; The technology of discovery and the discovery of technology. The Society for Philosophy and Technology, Blacksbury. 1991, pp Lintsen, H.; Verbong G.; Hooff, G. van: Werktuigbouw in Nederland in de negentiende eeuw: een techniek zonder beroepsgemeenschap. Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek,. 1991, pp Lintsen, H.i Steenaard, R.: Steam and polders Belgium and The Netherlands Tractrix, 3, 1991, pp Nieuwkoop, J.A.W.; Ven, D.A.M. van de: 150 Jaar ongestoord knoeien; wetgeving, milieubesef en bodemverontreiniging in Noord Brabant, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek, 8, 1991, pp Sademi jn, A.: Exactness in technology as a didactical problem. Technology education and industry PATT 5 conference. PATT-Foundation, Eindhoven,,-, 1991, pp Abstract. Meeus, Marius T_H.: Rationeel automatiseren! Het proceskarakter van automatiseringsprojecten als barriere. Werkboek WESWA-onderzoeksdag 1991, Nijmegen, Amsterdam, 1991, 136 pp. Vakpublicaties Bakker, M.: Boterbereiding in de late negentiende eeuw. Zutphen, 1991, 63 pp. Lintsen, H.: Op zoek naar het industriele verleden van Belgie en Nederland. Histechnicon, 17, 4, 1991, pp Meeus, Marius T.H.: Rationeel automatiseren! Het proceskarakter van automatiseringsprojecten als barriere, Researchmemorandum V bij VF-onderzoek M.T.H. Meeus. Eindhoven, 1991, 25 pp. Meeus, Marius T.H.: Evaluatie van de administratieve automatisering bij KM Royal Schelde 'Repair Yard'. Uitgebracht in opdracht van de directie van KM Royal Schelde 'Repair Yard'. Eindhoven, 1991, 40 pp. Meeus, Marius T.H.: Evaluatie van de automatisering van de produktiebesturing bij de M-fabrieken Eindhoven, Philips Machinefabrieken, Nederlandse Philipsbedrijven BV. Uitgebracht in opdracht van de directie van de M-fabrieken. Eindhoven, 1991, 39 pp. Meeus, Marius T.H.: Evaluatie van de automatisering van de produktiebesturing bij M.P.C.-Hilversum, Philips Machinefabrieken, Nederlandse Philipsbedrijven BV. Uitgebracht in opdracht van de directie van M.P.C.-Hilversum. Eindhoven, 1991, 42 pp. Meeus, Marius T.H.: Evaluatie van het GSA-project bij de gemeente Roermond. Uitgebracht in opdracht van de afdeling Personeel en Organisatie van de gemeente Roermond. Eindhoven, 1991, 39 pp. Meeus, Marius T.H.: Evaluatie van het GBA-project bij de gemeente Eindhoven. Uitgebracht in opdracht van de hoofdafdeling Burgerzaken van de gemeente Eindhoven. Eindhoven, 1991, 43 pp. Meeus, Marius T.H.: Evaluatie van het GBA-project bij de gemeente 's-hertogenbosch. Uitgebracht in opdracht van het bureau Burgerzaken van de gemeente 's Hertogenbosch. Eindhoven, 1991, 39 pp. Meeus, Marius T.H.: Evaluatie van het tekenkamerautomatfseringsproject bij het Ingenieursbureau ELTA-J.Claas BV. Uitgebracht in opdracht van de directeur van ELTA-J. Claas. Eindhoven, 1991, 38 pp. Nieuwkoop, J.A.W.: De registers van de Dienst voor het stoomwezen. Een bronnenuitgave van het register , deel 2. Amsterdam, 1991, 190 pp. Nieuwkoop, J.A.W.: De registers van de Dienst voor het stoomwezen. Een bronnenuitgave van het register , dee I 3. Amsterdam, 1991, 149 pp. Nieuwkoop, J.A.W.: De registers van de Dienst voor het stoomwezen. Een bronnenuitgave van het register , deel 4. Amsterdam, 1991, 277 pp. Sarlemi jn, A.: Technische fysica in ontwikkeling. Deel 3: mikrotechnieken en hun fundering: moderne theorievoring en het samenspel tussen mfkrotheorie en mikrotechnolgoie. Open Tech, Eindhoven, 1991, 319 pp. Verbong, G.P.J.: Tussen theorie en praktijk. De Ingenieur, 103, 9, 1991, pp Verbong, G.P.J.: De ingenieur als man van de praktijk. Wetenschappelijke output TUE 1991: faculteit W&M 9

6 De Ingenieur, 103, 10, 1991, pp Verbong, G.P.J.: Ingenieurs in Belgie. De Ingenleur, 103, 11, 1991, pp Overige produkten van wetenschappelijke activlteit Voordrachten Kroes, P.A.: Technolgical development: a reassessment of cognitive factors. Conference social interpretations of technics, Dubrovnik, JoegosLavie, Leidelmeijer, M.: Technology transfer In the Java sugar industry from The role of the government. Shot conference, Madison (WI), U.S.A., Meeus, Marius T.H.: Techniek, plaats en betekenis van arbeid. TWIM-coLloquium, Eindhoven, Meeus, Marius T.H.: Rationeel automat i seren! Het proceskarakter van automatiserlngsprojecten als barriere. SISWO-werkgemeenschap WESWA, Nijmegen, Nieuwkoop, J.A.W.: Bodemverontreining: een ongewenste erfenis van de industriele ontwikkeling in Nederland. Studievereniging voor sociaal-economische geschiedenis, Amersfoort, Sarlemijn, A. De rol van analogieen bij het zoeken naar een optimaal mlkrotechnologisch ontwerp. Seminar Stlchting science and methodology Haarlem, ' Div... e publicet:ies Veldnan, H.: De bedrijfsmechanisatie bij Philips HIG Licht ( ). onderzoeksoplet. Eindhoven, 1991, 51 pp. Veldnan, H.: Rapportage over de periode februari-augu&tus Eindhoven, 1991, 79 pp. VF PROGRAMMA TUE WMW OVERDRACHT VAN TECHNISCHE KENNIS Berkum, J.J.A. van; Jong, T. de: Instruc:tional environments for sillldatfons. EducatIon & C~ting, ~, 1991, pp Berkum, J.J.A. van; Hijne, H.; Jong T. de' Joolingen, W. van; Njoo, M.: ', Aspects of c~ter simulations in an instructional context. Education & C~ting, ~, 1991, pp Bouman, M.: Language skills and cultural frame of reference In traineeshlp abroad: a pilot study. Braecke, C.; Cuyckens, H. (Edl.); Business coll1lu"lication in mul til ingual Europe: supply and demand. ENCoDe/UFSIA, 1991, pp Bouman, M.; Uit den Boogaart, P.C.: Pragma call for intercultural coll1lu"lication in company. Proceedings Eurocall 1991 international conference on c~ter assisted language learning, Helsinki, 1991, pp Ferguson-Hessler, M.G.M.; Jong, T. de: ~ model ~f the cognitive aspects of physics InstructIon. OCTO Reports 91/01, Eindhoven, 1991, 23 pp. Goodyear, P.; Njoo, M.; Hijne, H.; Berkum, J.J.A. van: Learning processes, learner attributes end simulations. Education & C~ting, ~, 1991, pp Hendriks, E.C.: Research on intercultural business negotiations: an introduction. Braecke, C.; Cuyckens, H. (Eds.); Business col1l1ulication in multilingual Europe: supply and demand. ENCoDe/UFSIA, 1991, pp Hendriks, E.C.; Poortinga, Y.H.: Cultural influences on international negotiations: a case study. Uitgebracht in opdracht van het Centre for Applied Studies in International Negotiations (CASIN), Geneve Zwitserland. ' Tilburg, 1991, 14 pp. Hermanussen, R.; OVerdijk, K.: Technical educations: study choice and coping with the environment. lehto, A.M.; Eriksson, I. (Eds.); Women, work and computerization. Helsinki, 1991, pp Hermanussen, R.; Overdijk, K.: Te~hnical education; a similarity-hypothesis. Erlksson, I.V.; Kitchenham B.A.; Tijdens K.G. (Eds.); Women, work and c~terhation. Amsterdam, 1991, pp Hoog, R. de; Jong, T. de; Vries, F. de: Interfaces for instructional use of simulations. Education & C~ting, ~, 1991, pp Hoog, R. de; Jong, T. de; Vries, F. de: An outline of a SIMULATE methodology. Uitgebracht in opdracht van de Europese CORIissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). Amsterdam, 1991, 54 pp. Hulst, A. van del'; Jong, T. de: Een reconstructie van instructie: ontwik!tel ing van prototypische modellen van onderwijsacties. Beishuilen, J.J. (red.); Technologi Amsterdam: seo, 1991, pp Jong, T. de (Ed.): C~ter silllllations in an instructional context. Education & e~ting, ~, 1991, (special issue), pp Jong, T. de: Learning and inatruction with c~t.r simulations. Education & e~ting, ~, 1991, pp Jong, T. de; Andel, J. van; leiblum, M.; Mirande, M. (Eds.): Courseware gids voor het hoger onderwijs. Computerondersteund onderwijs in!taart gebracht: programma's, systemen, distributeurs en daarmee verwante onderwerpen. Uitgebracht in opdracht van SUNCOO (VSNU), in samenwerking met IOWO, boek en software. Nijmegen, 1991, 659 pp. Jong, T. de; Ferguson-Hessler, M.G.M.: 10 Wetenschappelijke output TUE 1991: faculteit w&m

7 Knowledge of problem situations in physics: a coftll&rison of good and poor novice problem solvers. Learning and Instruction, 1, 4, 1991, pp Jong, T. de; Haag, R. de; Vries, F. de: SUPER-MIDAS; A computer simulation for learning and instruction decision support systems. Hijne, H. (Ed.): Prototype/mock-up of an integrated simulation-based learning environment. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). Zasndam, 1991, pp Jong, T. de; Joolingen, Y. van: An instruction related domain representation for simulations. Jong, T. de; Tait, K. (Eds.); Towards formal ising the components of an intelligent simulation learning environments. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). Eindhoven, 199', pp Jong, T. de; Tait, K. (Eds.): Towards formal ising the components of an intelligent simulation learning environment. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). Eindhoven, 1991, 256 pp. Jong, T. de; Tait, K.; Joolingen, W. van: Authoring for intelligent simulation based instruction: a model based approach. Cerri, S.A.; Whiting, J. (Eds.); Learning technology in the European communities. Oordrecht, 1991, pp Joolingen, W. van: Functional requirements for the cognitive model in an intelligent simulation learning environment. Hijne, H.; Berkum, J. van (Eds.); Analysis and design of a workbench for the development in intelligent simulation learning environments. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). Zaandam, 1991, 36 pp. Joolingen, W. van; Jong, T. de: An hypothesis scratchpad as a supportive instrument in simulation learning environments. OCTO Reports 91/03, Eindhoven, 1991, 44 pp. Joolingen, W. van; Jong, T. de: Characteristics of simulations for instructional settings. Education & Computing, 2, 1991, pp Joolingen, W. van; Jong, T. de: Modell ing domain knowledge for Intell igent simulation learning environments. OCTO Reports 91/02, Eindhoven, 1991, 17 pp. Joolingen, Y.R. van; Jong, T. de: A prototype scratchpad for hypothesis formation and experimental design. Hijne, H. (Ed.): Prototype/mock-up of an integrated simulation-based learning environment. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: OELTA project SAFE nr. P7061 (01014). Zaandam, 1991, pp Kamsteeg, P.; Jong, T. de; Hoog, R. de: SMART. Final report and recommendations for further research. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). Amsterdam, 1991, 10 pp. Njoo, H.; Jong, T. de: learning processes of students working with a computer simulation in mechanical engineering. Carretero, H.; Pope, M.; Simons, R.; Pozo, J.I. (Eds.); Learning and instruction: European research in an international context. Volume III. Oxford, 1991, pp Njoo, M.; Jong, T. de; Tait, K.; Byard, M.: Recommendations for learning and instruction with computer simulations. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: OELTA project SAFE nr. P7061 (01014). Eindhoven, 1991, 43 pp. Scholten, J.; Kamsteeg, P.; Benus, B.: Jong, T. de; Hoog, R. de: A case study in domain representation for open learning environments. Uitgebracht in opdracht van de Europese Commissie: DELTA project SAFE nr. P7061 (01014). Amsterdam, 1991, 38 pp. Strother, J.B.; Ulijn, J.M.: The ties that bind writing research to readability: who writes the most readable texts? Harrison, C.; Ashworth E. (Eds.>; Celebrating literacy: defending literacy. UKRA, Oxford, Blackwell, 1991, pp Ulijn, J.M: PsychoLinguistics and electronic publishing: relevant experimental data from reading, writing and translating technical texts. LAUD, Duisburg, 1991, 21 pp. Verkerk, P.: Fiedler's contingency model of leadership effectiveness: background and recent development. OCTO Reports 90/02, Eindhoven, 1990, 22 pp. Vervoorn, A.J.: Terminology for translation. The pragmatics of translation: principles, practice and evaluation. Proceedings 3rd international conference on translation. Persatuan Penterjemah Malaysia, Kuala Lumpur, 199', pp Vries, E. de: Problem solving in design: a COftll&rison of three theories. OCTO Reports 90/03, Eindhoven, 1990, 23 pp. Wijst, P. van del': Ulijn, J.M.: Nederlanders en Fransen in zakelijke onderhandel iog: beinvloedt beleefdheid het resultaat? Negotiation Magazine, 1. 4, pp Abstracts Bouman, M.: The case of Dutch and Finnish trainees: an intercultural comparison. Third ENCoDe seminar: Language, culture and management, Paris, 1991, 1 pp. Bouman, M.: Pragmatics for international business communication. II lnternationaler Hamburger Kongress zur Wi rtschaftkommunikation, 1991, 2 pp. Hendriks, E.C.: The influence of cultural factors on international negotiations: attribution or reality? Debrecen conference of the international Yetenschappelijke output TUE 1991: faculteit w&m 11

8 association for cross-cultural psychology, Debrecen, Hongarije, Kossyth Lajos University, Debrecen, 1991, pp Overdijk, K.: Women and men studying science and technology: what do they have in COlllllOn? Christensen, A.D.; Book of abstracts. Conference Women in a changing Europe. Aalborg, 1991, pp. 94. Vervoorn, A.J.: Terminology and engineering sciences. Terminology work in subject fields. Third Infoterm symposium, Wenen, Infoterm, Wenen, 1991, pp Vervoorn, A.J.: Engineering education and terminology. Internationaal conference on terminology, standardization and technology transfer. China national technical committee on terminology for standardization, Beijing, 1991, 1 pp. Vakpublicaties Bruin-Scheepers, J.E. de: Delftse vrouwelijke ingenieurs van v66r 1945 aan het woord. De Ingenieur, 120, , pp Brunschot, R.A.M. van: Hulp aan beginnende docenten om zel f hun problemen aan te pakken. Onderzoek van Onderwijs, 20, 1, 1991, pp Overige produkten van wetenachappelijke aktivlteit Voordrachten Andel, J. van: Behavior mapping in environment-behavior studies. Departments of Psychology and Architecture, University of Arizona, Tucson, Andel, J. van: Tools to integrate environment-behavior research in city planning practice. Department of Architecture and City Planning, Ohio State University, Cincinnatti, Andel, J. van: Using hypertext to transfer knowledge from environmental psychology to architects. Department of Architecture, California State University at Berkeley, Andel, J. van: Integrating environmental research information in city planning in Japan: The role of computeraided communic~tion and presentation. Department of Architecture, Tokyo University and Department of Landscape Architecture, Kyoto University, Bouman, M.; Uit den Boogaart, P.C.: Pragma-call for intercultural communication in c~any. Eurocall 1991 international conference on computer assited language learning, Helsinki, Finland, Bruin-Scheepers, J.E. de: Women engineers careers: pathways and pitfalls. Conference women in a changing Europe, Aalborg, Denemarken, Bruin-Scheepers, J.E. de: Knelpunten in de loopbaan van vrouwel i jke ingenieurs. K.I.v.I., Eindhoven, Brunschot, R.A.M. van: Hoe verbeter je de begeleiding van beginnende studenten? landelijke studiedag van de eerstegraads lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit limburg, Utrecht, Ferguson'Hessler, M.G.M.: De PBN-voorstellen bekeken vanuit het wetenschappelijk onderwijs. PBN-(Project Bovenbouw Natuurkunde) conferentie, Soesterberg, Ferguson-HessLer, M.G.N.: Begeleiden werkgroep over nota Profiet. Woudschoten conferentie, Noordwijkerhout, Ferguson-Hessler, M.G.H.; Taeonis, R.: Is een voldoende op het eindexamen ook voldoende voor studiesucces in het hager onderwijs? OVer probleemoplossers als cruciale vaardigheid in het HBO en WOo Woudschoten conferentie, Noordwijkerhout, Ferguson-Hessler, M.G.M.; Jong, T. de: A model of the cognitive aspects of physics instruction Annual Heeting of the American Educational Research Association, Chicago, Hendriks, E.C.; Merk, V.: Development and implementation of a training in intercultural business negotiation. Third international ENCoDe seminar, language, culture and management in tomorrow's Europe, Parijs, Frankrijk, Hendriks, E.C.: Cultuur, onderhandelen en attributie: enige empirische bevindingen. VF-bijeenkomst gedrag in culturele context, Tilburg, Hendriks, E.C.: The book-case: a case study in Genmen-American business negotiations. 4th meeting of the intercultural business communication group, Hamburg, Duitsland, Hendriks, LC.: Cultural factors in international negotiations: empirical findings from an attributional perspect ive. 4th annual conference of the international association for conflict management, Den Dolder, Hendriks, E.C.: The influence of cultural factors on international negotiations: attribution or reality? Debrecen conference of the international association for conflict management, Debrecen, Hongarije, Hendriks, E.C.: Cultuur en internationaal onderhandelen: een sociaal psychologisch onderzoek. OCTO-colloquium, Eindhoven, Hendriks, E.C.; Wijst, P.J. van der: The camping case: analysis of a videotaped German-Dutch negotiation simulation. 5th meeting of the intercultural business communication group, Duisburg, Duitsland, Hermanussen, R.: Hoe gelijk zijn technische meisjes en jongens. Emancipatiewerkgroep, TUE, 12 Wetenschappelijke output TUE 1991: faculteit W&M

9 Joolingen, W. van; Jong, T. de: Modelling domain knowledge for intelligent simulation learning environments. CAL 91 conference lancaster. Njoo, N.; Jong, T. de: Support for learning with computer simulations: giving hints, supporting learning processes, and providing hypotheses annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, OVerdi jk, K.: Technical education: study choice and coping with the environment. Conference women, work and computerizations, Helsinki, Finland, Overdijk, K.: Women and men studying science and technology. Conference women in a changing Europe, Aalborg, OVerdijk, K.: Studeren aan de TUE: beleving en gedrag in relatie tot de studie-omgeving. OCTO-colloquium, Eindhoven, Ulijn, J.M.: Intercultural business communication: a c~rison between Italy and The Netherlands and implications for effective interpretation and translation. Universiteit van Triest, Italie, Ulijn, J.M.: International technical communication and business negotiation: from psycholinguistic practice to management practice. Niederlindischer Gastlehrstuhl Nordrhein Westfalen, European Business Communication and Management (EBCAM), Universitat Duisburg, Duitsland, Ulijn, J.M.: Human communication ;n technology and business. Chartered telecommunications engineer course 1991, Top Tech Studies, TU Delft, Uti jn, J.M.: Negotiation: communicative and intercultural aspects. EBCAM/TEMPUS meeting, Universitat Duisburg, Duitsland, Verkerk, P.J.: Toekomstige ingenieurs: een sexevergelijkingsonderzoek naar leiderschapseffectiviteit en groepsfunctioneren. OCTO-colloquium, Eindhoven, Verkerk, P.J.: A sex c~rison study of technical problem olving tasks. Organizational Research Group, University of Washington (Seattle), USA, Vervoorn, A.J.: Terminologie in de ingenieursopleiding. OCTO-colloquium, Eindhoven, Vonderen, M.l. van: Kinderopvang alleen is niet voldoende. Perpectief 2000, Valkenburg, Vries, A.E. de: Computer-ondersteunde informatie-overdracht aan ontwerpers: hypertext en hierarchische structuren. OCTO-colloquium, Eindhoven, Vries, A.E. de: Computer-ondersteunde informatie-overdracht aan ontwerpers: netwerk en hierarchische structuren. Psych on Werkgemeenschap, Cognitief leren en probleemoplossen, Amsterdam, Diverse publicatie. Ulijn, J.M.: American-European (Dutch) communication in business and technology: psychol inguistic and cultural aspects of oral and written discourse: how to break into the fortress of Europe by careful negotiating and technical writing. Proposed research and teaching activities in the US (september 92-June 93), with two detailed research proposals. Eindhoven, 1991, 3 pp. Bestuursfuncties, Redactiefuncties Andel, J. van: lid redactieraad Netherlands Journal of Housing and Environmental Research. - treasurer, Division Environmental Psychology, International Association for Applied Psychology. Ulijn, J.M.:. - co-editor Journal of Research on ReadIng, Oxford: Basil Blackwell - editorial board, en metrber van Reading in a Foreign language - text-reviewer Journal for the Study of Discourse - lid IPCC 92 Management Team, IEEE Professional Communication Conference, Los Alamos (USA), september-oktober senior metrber ven de American Society for Technical Communication VF PROGRAMMA: TUE-B ONTWERPSYSTEMEN Wetenschappelijke publlcatie. Vogel, W.M.; Wagenberg, A.F. van: Wetenschappelijk onderzoek facility management in Nederland. Facility Management Magazine, aug/sept, 1991, pp Vakpublicaties Alers, M.J.F.A.; Wagenberg, A.F. van: Inbraak in de gebouwde omgeving. Uitgebracht in opdracht het Projektenbureau Techniek & Maatschappij, faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, Eindhoven, 1991, 61 pp. Wagenberg, A.F. van: Gebouwfunctie. Interuniversitair Milieu'lnstituut Brabant; De opzet en implementatie van een intern milieuzorgsysteem voor het provinciehuis Noard Brabant. Eindhoven, 1991, pp , pp Wagenberg, A.F. van; Beckers, R.: Omgevingstechnologische publicaties Een overzicht van publicaties van de groep Omgevingstechnologie. Eindhoven, 1991, pp. 29. Ovarige produkten van wetenschappelijke aktivitait Voordrachten Regnier, V.; Pennekamp, P.H.B.; Wegenberg, A.F. van: Summary of the parallel session on housing. Wetenschappelijke output TUE 1991: faculteit WIN 13

10 First international conference on technology and aging, Eindhoven, Teklenburg, J.A.F.; Timmermans, H.J.P.; Wagenberg, A. van: Space syntax: standardised integration measures and some simulations. 22nd annual conference of Environmental Design Research Association (EDRA), oaxtepec, Mexico, Wagenberg, A.F. van: Sneller in een betere omgeving. Symposium flexibiliteit als bouwstrategie, Nationaal Ziekenhuisinstituut, Utrecht, Wagenberg, A.F. van: Healing environments. Conference the hospital in the 21st century in Euregional perspective, Maastricht, Wagenberg, A.F. van: De workshop facility planning in een breder Kader binnen de TU Eindhoven. Workshop facility planning: grafischinteraktieve ccmputertechnieken, Eindhoven, Wagenberg, A.F. van: Sick building syndrom. Postacademische cursus Ontwerpen van het binnenmilieu, Delft, Wagenberg, A.F. van: Een overzicht van facility management aan de TU Eindhoven Symposium facility management onderzoek van de TUE Eindhoven, in samenwerking met Nederlandse facility management associatie, Eindhoven, Wagenberg, A.F. van; Wilmes, R.; Dijkstra, L.: The prediction of health complaints with standardized scales to assess statisfaction with aspects of the office environment. 22nd annual conference of Environmental Design Research Association (EDRA), oaxtepec, Mexico, VAKGROEP PSYCHOLOGIE EN TAAL IN DE TECHNIEK (PeTIT) Wetenschappelijke publicatles Andel, J. van: Places children like, dislike, or fear. Children'S Environment Quarterly, I, 4, 1991, pp Andel, J. van; Vree, F. van: Heijs, W.: Kinderen en stadsvernieuwing. Uitgebracht in opdracht van de gemeente Rotterdam, afdeling Stadsontwikkeling. Technische Universiteit Eindhoven/Gemeente Rotterdam, 1991, 88 pp. Bouman, M.; Alting, A.: Meisjes als leraar? Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 20, 1991, pp Groen, M: Nieuwe bestuursstructuren. Bakker, M., Hooft, G. van (Red.); Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven. Eindhoven, 1991, pp Groen, M.: Tilburg en Eindhoven op weg naar een Brabantse Universiteit. Bakker, M.; Hootf, G. van (Red.); Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven. Eindhoven, 1991, pp Heynick, F.: Linguistic and literary creativity in dreams: a psychoanalytic and an experimental approach. Gackenbach, J. (Ed.); Dream images. Baywood Publishers, Farmingdale, New York, 1991, pp Hoppes, G.; Midden, C.J.H.: Regulations and incentives as solutions to the social dilemma of wetland management. Landscape & Urban Affairs, 20, 1-3, 1991, pp Merk, V.: Styles de management aux Pays-Bas: une question de perception. La tribune internationale des langues vivantes, AELPL, Paris, No. s~cial nov. 1991, 10 pp. Midden, C.J.H.: Nationaal onderzoeksprogramma man diale luchtverontreiniging en klimaatverandering, een programmeringsstudie naar gedrags- en maatschappijwetenschappelijke aspecten van oplossingen. R.I.V.M., Bilthoven, 1991, 59 pp. Midden, C.J.H.: Public perceptions, community relations and energy policy, invited key note address seminar Community psychology and pay-offs. Kuala Lumpur, Maleisie, 1991, 12 pp. Midden, C.J.H.: Het na-u-effect, afwentelingsmechanismen en mi l i eugedrag. CLaessen, H.J.M. (Red.); De chaos getemd. Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen, 1991, pp Midden, C.J.H.; Huppes, G.: An overview paper: people's reactions towards regulations and incentives. Marchand, M.; Udo de Haes, H.A.; The people's role in wetland management. Proceedings of the international conference on wetland management, Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, Centre for Environmental Studies, 1991, pp Midden, C.J.H.; Verplanken, S.: Voorlichting over technologische risico's: psychologische effecten en barrieres. Eijndhoven, J.C.M. van; Worrell, C.W.; Communicatie over risico's van industriele activiteiten, praktijk en perspectief. NOTA, Den Haag, 1991, pp Loar, M.H. de; Midden, C.J.H.; HisschemOller, M. : Publieksoordelen over nieuwe technologie, de bruikbaarheid van publieksonderzoek t.b.v. technologiebeleid. Werkgroep energie- en milieu-onderzoek, Rijksuniversiteit Leiden, 1991, 245 pp. Louw, C.; Midden, C.J.H.: Emotiegerichte milieuvoorlichting. Werkgroep energie- en milieu-onderzoek, Rijksuniversiteit Leiden, 1991, 24 pp. Pligt, J. van der; Midden, C.J.H.: De analyse en communicatie van milieu- en gezondheidsrisico's. Corver, R.J.M. (Red.); MilieuvoorLichting en educatie. Open Universiteit, Heerlen, 1991, pp Staats, H.J.; Midden, C.J.H.: Voorlichting over het broeikaseffect, evaluatie van de eerste fase van de klimaatcampagne, eindrapport. 14 Wetenschappelijke output TUE 1991: faculteit W&M

11 Werkgroep energie- en milieu-onderzoek, Rijksuniversiteit Leiden, 1991, 46 pp. Staats, H.J.; Midden, C.J.H.; Wit, A.P.: The effects of blame attributions on public environmental concern, an equity approach. Third international conference of social justice: contemporary trends and future directions in social justice research. Utrecht, 1991, 14 pp. Verplanken, B.; Midden, C.J.H.; De Loor, H.M. de: Tussenrapportage energiemonitor. Werkgroep Energie- en Milieu-onderzoek, Rijksuniversiteit Leiden, 1991, 18 pp. Weenig, M.W.H.; Midden, C.J.H.: Communication network influences on information diffusion and persuasion. Journal of PersonaLity and Social Psychology, 61, 5, 1991, pp Abstracts Dirven, R.; Merk, V.: What do business people expect from business negotiation seminars and how can the expectations be translated into a seminar programme? II. Inter. Kongress zur Wirtschaftskommunikation, Hamburg, 1991, p. 59 en 223. Merk, V.: Cultuurverschillen in het technisch-commercieel onderhandelen. Congres Levende Taal, Noordwijkerhout, 1991, 1 pp. Herk, V.; Hendriks, E.: Development and Implementation of an intercultural training. Third international ENCoDe seminar, language, culture and management in tomorrow's Europe, Parijs, 1991, 1 pp. Th i j s, L. J. : Reformulation of signal detection theory: familiarity scale and familiarity distribution. international conference on memory (ICOM-91), Lancaster University, Groot Brittannie, 1991, 1 pp. Vakpubticaties Andel, J. van: Children's use of a neighborhood and park in Tokyo. Uitgebracht in opdracht van het Department of City Planning, Setagaya Ward, Tokyo. Eindhoven, 1991, 19 pp. Jong, T. de; Andel, J.A. van; Mirande, M.; Leiblum, M.: Het gebruik van de computer als onderwijsmedium aen de Nederlandse universiteiten. Onderzoek yen Onderwi js, 20, 1991, pp Merk, V.: Cultuurverschillen in het technisch-commercieel onderhandelen. Congresbundel Met Frans aan de slag, VLLT/KPC, Den Bosch, 1991, pp Herk, V.: Verschillen in de tijdsperceptie in de Frans NederLandse zakenrelaties. Information Nederland-France, Amsterdam, 1991, pp. Vervoorn, A.J.: Leestekens en hoofdletters. OVer een goede interpunctie. Tweede, volledig herziene en uitgebreide druk. Utrecht, 1991, pp. 68. Vervoorn, A.J.: lnleiding taal als mfddel. Handboek speech en presentatie. Alpen aan de Rijn, 1991, deel E, pp. 2. Vervoorn, A.J.: Analyse toespraak bij afscheid leden Eerste Kamer. Handboek speech en presentatie. Alpen aan de Rijn, 1991, deel G, pp. 12. Vervoorn, A.J.: Terminolologie - systematische vakwoordenlijst. Nederlandse Norm NEN-ISO Nederlands Normalisatie Instftuut, Delft, 1991, pp. 20. Overige produkten van wetenschappelijke aktiviteit Voordrachten Andel, J. van: The redesign of a schoolplayground for handicapped children, focussing on the close cooperation between researchers and designers. Workshop, Rehabaid Center, Polytechnic, Hong Kong, Andel, J. van: The use of a neighborhood and park in innercity Tokyo and the possible consequences for city planning for children's play. Workshop, PlayRight/Polytechnic, Hong Kong, Andel, J. van: Children's use of a neighborhood and park in Tokyo. Department of City Planning, Setagaya Ward, Tokyo, Bouman, M.: Brazilie, taal en cultuur. Twee voordrachten voor Industria (Faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven), Dirven, R.; Merk, V.: What do business people expect from negotiation seminars and how can this be translated into a seminar programme? II. Internationaler Kongress zur Wirtschaftskommunikation, Hamburg, Duitsland, Heynick, F.: De mystieke chassidim van New York. Vereniging J.O.A., Groningen, Heynick, F.: De droom als symptoom. Symposium, Amsterdams Medisch Centrum, Heynick, F.: De droom als diagnotisch handvat? Medische Faculteit, RU Groningen, Merk, V.: La perception des negociateurs fran~ais a l'exterieur, a partir de l'experience des Pays Bas. Seminar BSN-Filiere Echanges, Lyon, Frankrijk, Merk, V.: Management compare, una approche interculturelle du monde des affaires en France et aux Pays-Bas. C.R.C.I Bourgogne, Dijon, Frankrijk, Wetenschappelijke output TUE 1991: faculteit w&m 15

12 Merk, V.: Cultuurverschillen in het technisch-commercieel onderhandelen. Congres Levende Taal, Moordwijkerhout, Merk, V.: Zakendoen in het buitenland: interculturele aspecten bij onderhandelen in Europa. Euro Info Centre, Rotterdam, Merk, V.: ALLgemeine Kenzeichen der Wirtschaftskommunikation. Institut Interkulturelle Kommunikation, Dusseldorf, Duitsland, Merk, V.: La communication intercul turelte dans les affaires. Institut Interkulturelle Kommunikation/Goethe Jnstitut, Dusseldorf, Duitsland, Merk, V.: Styles de management aux Pays-Bas: une question de perception. Congres AELPL/HEC, Jouy-en-Josas, Frankrijk, Merk, V.: La negociation avec les Pays-Bas. Universite de Valenciennes, DESS Negociation, Frankri jk, Merk, v.: Taal- en cultuuraspecten bij het onderhandelen in Frankrijk. Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, Merk, V.: La negociation d'affaires en fran~ais. Universiteit Limburg, Hasselt-Diepenbeek, BelgHi, Merk, V.: Intercultural negotiation with Western Europe. Chamber of Commerce, Budapest, Hongarije, Merk, V.: Les differences culturelles dans l'europe des affaires, l'exemple des Pays-Bas. Centre Recherche Cadres, Jouy-en-Josas, Frankri jk, Merk, V.: Intercultureel onderhandelen in Europa. NADO-Logistiek, Technische Universiteit Eindhoven, Merk, V.: Voorbereiding voor verkoop in Frankrijk. FENEDEX/Kamer van Koophandel, Den Bosch, Merk, V.: La conduite de~ affaires dans un contexte europeen. Hanzehogeschool, Groningen, Merk, V.; Hendriks, E.: Development and implementation of a training in intercultural business negotiation. Third international ENCoDe seminar, language, culture and management in tomorrow's Europe, Parijs, Frankrijk, Midden, C.J.H.: Public perceptions, community relations and energy policy, invited key note address seminar Community psychology and pay-offs. Kuala Lumpur, Maleisie, Midden, C.J.H.: Het gamma-perspectief in de milieuproblematiek. Symposium milieukunde, Groningen, Midden, C.J.H.: Emotiegerichte voorlichting. Symposium voorlichtingskunde en stand van zaken, 1991, Ede. Staats, H.J.; Midden, C.J.H.; ~it, A.P.: The social dilemma of the greenhouse effect, strategies of influencing the public. Paper presented at second European congress of psychology, Budapest, Hongarije, Staats, H.J.; Midden, C.J.H.; ~it, A.P.: The effects of blame attributions on public environmental concern, an equity approach. Third international conference of social justice: contemporary trends and future directions in social justice research, Utrecht, Vervoorn, A.J.: Het geven van een goede presentatie. Workshop ervaringsoverdracht, Nederlandse Ingenieursvereniging, NIRIA, Utrecht, Diverse publicaties Heynick, F.: Hersens door slaaponthouding gespoeld. De Telegraaf, 26 januari 1991, pp. T 15. Heynick, F.: Verliefdheid: Blunder van moeder natuur? De Telegraaf, 9 februari Heyni ck, F.: De laatste resten Newyorks Nederland. Intermediair, 27, 1991, pp Heynick, F.: De chassidim van New Utrecht. Utrechts Nieuwsblad, 15 juni 1991, pp. 59. Bestuursfuncties, Redactiefuncties Gobits, R.: - lid Samenwerkingsorgaan Brabantse Unlversiteiten Merk, V.: - Society for Intercultural Education Training and Research (SIETAR Europa), Haarlem. - European Network for Communication Development in Business and Education (ENCODE), bij EFMD, Brussels. Vervoorn, A.J.: - voorzitter Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminalogie (SaNT) - voorzitter NederLands Belgische Normalisatiecommissie Terminalogie - voorzitter Normalisatiecommissie algemene bedrijfsterminalogie. - chairman ISO, TC 37, SC2: Layout of vocabularies - lid redactie Handboek voar speech en presentatie VAKGROEP TECHNISCHE WETENSCHAPPEN, INNOVATIE EN MAATSCHAPPIJ ITWIMI Wetanschappelijka publicatlas Bakker, H.; Hooff, G. van (Red.); Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven. Eindhoven, 1991, 256 pp. Bakker, J.; Bakker, H.; Kalkhoven, J.: Naar een samenhangend geheel. 16 Wetenschappelijke output TUE 1991: faculteit W&M

13 Bakker, M.; Hooff, G. van (Red.); Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven. Eindhoven, 1991, pp Dagevos, J; Boekema, F; Oerlemans, L.: Tilburg stedelijk knooppunt. Een economisch profiel. Uitgebracht in opdracht van de gemeente Tilburg. TiLburg, 1991, 247 pp. Hartog, H. den: Macro'economische aspecten van een duurzame ontwikkeling. Afscheidscollege, Technische Universiteit Eindhoven, 1991, 14 pp. Kroes, P.A.: Teleologie, wiskunde en natuurkunde. Debrock, G. (Red.); Rationaliteit kan ook redel i jk zi jn. Assen, 1991, pp Lintsen, H.; Hooff, G. van: De oprichting van de Technische Hogeschool Eindhoven. Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956 Eindhoven, 1991, pp Notenboom, H.A.C.M.: In de spiegel van Hongarije. Intreerede, Technische Universiteit Eindhoven, 1991, 20 pp. Royen, E.J.G. van (Red.): Philips en zijn toeleveranciers; uitbesteden en toeleveren in de regio Brabant, Kamer van Koophandel voor Zuidoost-Brabant, Eindhoven, 1991, 264 pp. Schippers, H.: Oe faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Bakker, N.; Hoof, G. van (Red_); Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven. Eindhoven, 1991, pp Schippers, H.: Oe industriele ontwikkeling van de regio Brabant. Royen, E.J.G. van (Red.); Philips en zijn toeleveranciers; uitbesteden en toeleveren in de regio Brabant, Kamer van Koophandel voor Zuidoost'Brabant, Eindhoven, 1991, pp Schippers, H.: Fascisme. Bank, J.Th.M.; Romijn, P. (Red.); Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 13: reacties. 's-gravenhage, 1991, pp Schippers, H.: De Russische exodus naar Israel. InternationaL Spectator, oktober, 1991, pp Verbong, G.P.J.: De kunststofverwerkende industrie. Royen, E.J.G. van (Red.); Philips en zijn toeleveranciers; uitbesteden en toeleveren in de regio Brabant, Kamer van KoophandeL voor Zuidoost-Brabant, Eindhoven, 1991, pp Verbong, G.P.J.: De verpakkingsindustrie. Royen, E.J.G. van (Red.); Philips en z1jn toeleveranciers; uitbesteden en toeleveren in de regio Brabant, Kamer van KoophandeL voor Zuidoost-Brabant, Eindhoven, 199', pp Vries, M.J. de : The role of technology as an integrating discipl ine. Hacker, M.; Gordon, A.; Vries, M.J. de (Eds')i Integrating avanced technology into technology education NATO ASI series F-78. Berlijn, 1991, pp Vakpublicaties Dauben, N.H.: Arbeid als (bedrijfs)kapitaal voor innovaties. Kerkhoff, Y.H.C.; Kruidenier, H.J. (Red.): Bedrijfsleven en de vergrijzing. Amsterdam, 1991, pp Schippers, H.: Het nieuwe bier. Technische innovaties in de Nederlandse biernijverheid in de tweede helft van de 19de eeuw. TU Eindhoven, Research-memorandum, 1991, 76 pp. Schippers, H.: Het Israelisch-Palestijns conflict en het einde van de koude oorlog. SpiegeL Historiael, 7/8, 1991, pp Yerkgroep presentatieplan Museum voor industrie en samenleving (lintsen, H.i Royen, E. van; Verbong, G.; Homburg, E.; Schippers, J.): Museum voor industrie en samenleving. Uitgebracht in opdracht van de Provincie LiniJurg. Eindhoven, 1991, 150 pp. Overige produkten van wetenschappelijke activiteit Voordrachten Bakker, N.S.C.: Innovations industrielles et differences internationales. Centre de recherche en histoire des sciences et de technique, la Villette, Parijs, Frankrijk, Bakker, M.S.C.: Les ingenieurs aux Pays-Bas au XIXe siecle - eclectisme sans frontrieres. Studiedag Les influences transnationales sur les systemes de formation et la pratique des ingenieurs, Centre de recherche en histoire des science et de technique, La ViLlette, Parijs, frankri jk, Campbell, E.E.: Activering en mobiliteit. Twintig jaar Landelijke Federatie Welzijnsstichtingen, Utrecht, Ca~Ll, E.E.: Continuiteit en verandering: 100 jaar C.O.B. ChristeLijke ()nderwijzersbond Broederschap, Paramaribo, Suriname, CLarkson, E.F.: Solliciteren: juridische aspecten. Sollicitatiecyclus Wervingsdagen, TU Eindhoven, Douben, N.H.: Innovatie van nieuwe media. SYIFpOsium Unisys, St. PauL de Vence, Dauben, N.H.: Het belang van telematica in het onderwijs. Technologie Centrum Limburg, Sittard, Douben, N.H.: Groot en klein, samen verder. Wetenschappelijke output TUE 1991: faculteit W&M 17

14 Philips en zijn toeleveranciers, Eindhoven, Douben, N.H.: Diffusie van telematica: meer maatschappij en economie dan techniek. Scheveningen, Kroes, P.A. : Reichenbach on determinism and the direction of time. Colloquium Reichenbach Centennial, Hamburg, Kroes,P.A.: OVer metafysica en de fysica. Dispuut spectra, faculteit Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven, Oertemans, L.; Dagevos, J.; Boekema, F.: Regional economic complexes and social economie networks. 31e European congres of the regional science association, Lissabon, Portugal, Schippers, H.: Goed en fout en de regionale geschiedschrijving. Studiedag lokale geschiedschrijving en we II in Noord-Brabant, Historie Vereniging Brabant, Disterwijk, Stroeken, J.: Banken en informatietechnologie. TU Delft, Stroeken, J.: Technology Assessment in het onderwijs. Informatica & Samenleving, Twente, -Lid redactieraad Maandschrift Economie -Voorzitter Stichting Technopool Brabant (tot 1 september 1991) -Voorzitter Stichting Telematica (tot 1 september 1991) -Voorzitter Advies Raad Onderwljs (vanaf september 1991) -Lid Basic Income European Network. Antwerpen -lid European Institute for Social Security, Leuven Kroes, P.A.: -Redactielid van Methodology and Science Sarlemi jn, A.: -Voorzitter vakcommissle Techniek (NGLOB) -Redactielid Sovietica (Uitgeverij Reidel) -Voorzitter Chemisch Historisch Genootschap -Lid Kring Filosofie en Bedrijfskunde schippers, H.: -lid begeleidingscommissie Geschledschrijvlng Hogeschool Eindhoven Stroeken, J.: Overheid en technologiebeleid. Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam, Stroeken, J.: De toekomst van de sociale zekerheid. Vakbondsschool He lmond, Vries, M.J. de: Ontwerpmethologische aspekten van de ontwikkeling van de stirling-motor. Open markt wetenschapsonderzoek SISwe, Utrecht, Diverse publicaties Dagevos, J.; Oerlemans, l.; Boekema, F.: Regional economic policy, economic technological innovations and networks. Tilburg, Research Memorandum, FEY 513, 1991, 23 pp. Douben, N.; Oerlemans, l: Yerving Oce-R&D. Uitgebracht in opdracht van Oce-R&D Venlo. Eindhoven, 199:, pp. 23. lintsen, H.: Opvattingen, waarden en normen, controversen en paradoxen in het milieudenken en -gedrag. Goudappel, H.; Horst, M. ter (Red.>: Het milieu zit in onszelf. Over de binnenkant van het milieuvraagstuk.. Zeist, 1991, pp Derlemans, l.: Aanvulling op werving Oce-R&D. Uitgebracht in opdracht van Oce-R&D Venlo. Eindhoven, 1991, 5 pp. Bestuursfunctiel, Redactiefunctie. Douben, N.H.: 18 Yetenschappelijke output TUE 1991: facultelt Y&M

15 Faculteit Technische Bedrijfskunde

16 FACULTEIT TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Yetensenappelijke output loe 1991: facultelt BDK 19

17 20 Wetenschappelijke output rue 1991: facutteit BDK

18 FACUL TEIT TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 1. PRODUKTIE EN LOGISTIEKE BEHEERSING THEMA 1: PRODUKTIEBEHEERSING Wetenschappelijke publicaties Akkermans, H.A.; Bertrand, J.W.M.i Vennix, J.A.M.: Using simulation models to support strategic decision making in the field of Logistics. In: Weinroth, J.i Hilber, J.E. Ceds): Proceedings of the 1991 SCS Multiconference on Simulation in Business and Management. Society for Computer Simulation, San Diego, 1991, pp OK Akkermans, H.A.; Aken, J.E. van: Problems in Operations Strategy Development - Reconciling Theory with Practice. In: Bennet, D.; Lewis, C.: Achieving competitive Edge through technology and people. Proceedings of the 6th OMA-UK conference, Birmingham, 1991, pp OK Bertrand, J.W.M.; Ooijen, H.P.G. van: Flow rate flexibility in complex production departments. International Journal of Production Research, 29, 4, 1991, pp KBS Bertrand, J.W.M.: De invloed van de machinebeschikbaarheid op de beheersing van de tijdigheid en het produktievolume. Onderhoud en Logistiek, red. Bertrand/Geurts/Monhemius. Samsom/NIVE, Alphen aan den Rijn, 1991, pp KBS Dirne, C.W.G.M.: Flexibel geautomatiseerde fabricagesystemen in de onderdelenfabricage: een logistieke indel ing. Bedrijfskunde 1991, 63, 3, pp KBS DonseLaar, K.H. van: Alternatives for MRP. In: Fandel en ZOpfel (eds.), Modern Production Concepts. Springer Verlag, Berlin, 1991, pp KBS Flapper, S.D.P.; Miltenburg, G.J.; wijngaard, J.: Embedding JIT into MRP. International Journal of Production Research, 29, 1991, pp KBS Florusse, L.B.; Yen, A.D_M. van de: Integrated time-functions and cost-functions as a basis for analysis of complex production systems. Engineering Costs and Production Economics, 21, 1991, pp BE Florusse, L.B.; Wouters, M.J.F.: Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek in de bedrijfskunde. Bedrijfskunde, 2, 1991, pp BE Florusse, L.B.; Wouters, M.J.F.: Beperkt generaliseren vanuit de case study. M en 0, 3, 1991, pp BE F1orusse, L.B.: Een afbakening van het onderzoeksgebied van Technische Bedrijfskunde. Bedrijfskunde, 4, 1991, pp. 9. BE Fransoo, J.C.: Demand Management and Production Control in Process Industries. Proceedings of the Third International Production Management Conference on Management and New Production Systems, C. Karlsson and S. Rubenowitz (eds). EIASM and University of Gothenburg, Brussels/Gothenburg, 1991, pp KBS Fransoo, J.C.: A Hierarchical Model for Production Control in Process Industries. Proceedings of the Twenty-Seventh Annual Meeting of the Southeastern Chapter of The Institute of Management Sciences, R.M. Zigli and S.D. Steinriede (eds.). S.E. TIMS, Myrtle Beach, 1991, pp KBS Ooijen, H.P.G. van: Controlling different flow rates in job-shop like production departments... International Journal of ProductIon EConomICS, 23, 1991, pp KBS Ooijen, H.P.G. van; Wakker, A.M. van de: Betrouwbaar leveren door beheerst gebruik van flexibi l iteit. Bedrijfskunde, 63, 3, 1991, pp KBS Vakpublicatles Aarts, C.A.J.M.: Organisatie en planning: eindrapport MA Rademaker bv. Intern rapport TUE/BDK/KBS/91-21, Eindhoven, september pp. 30. KBS Aarts, C.A.J.M.: Organisatie en planning: naar een betere beheersing van de orderstromen bij Stork X-cel. Intern rapport TUE/BDK/K8S/91-22, Eindhoven, december 1991, pp. 25. KBS Bertrand, J.W.M.; Wakker, A.M. van de: Throughput time control and due date reliability of assembly orders. Presentation at Second Annual PONS conference November 10-13, 1991, New York, USA. K8S Ooijen, H.P.G. van: Mathematische beschrijving van beladingsgrafieken voor situaties met volumeflexibiliteit. Intern rapport TUE/BDK/KBS/91-01, Eindhoven, 1991, pp. 7. K8S Ooijen, H.P.G. van: Calculation of shop throughput times for production situations using I/O control. Intern rapport TUE/BDK/KBS/91-10, Eindhoven, 1991, pp. 7. K8S Ooijen, H.P.G. van: Bepaling van de wachttijd in geval van flexibele operator capaciteit. Intern rapport TUE/BDK/KBS/91-13, Eindhoven, 1991, pp. 5. KBS Rutten, W.G.M.M.; Donselaar, K.H. van: On the periodic review leadtime lost sales inventory problem. Intern rapport TUE/BDK/KBS/91-17, Eindhoven, 1991, pp. 19. KBS Rutten, W.G.M.M.: Simulations on the periodic review leadtime lost sales inventory problem. Intern rapport TUE/BDK/KBS/91-18, Eindhoven, 1991, pp. 52. KBS Rutten, W.G.M.M.: Material coordination with variable recipes. Voordracht VF-cotloquium, Faculteit Technische Wetenschappelijke output rue 1991: faculteit BDK 21

19 Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven, 25 maart KBS Stoop, P.P.M.: Performance Indicators for logistics Control. Intern rapport EUT/BDK/KBS/PS9101, Eindhoven, december 1991, pp. 11. KBS ~akker, A.M. van de: The difference between due dates and expected completion dates in mechanical component manufacturing shops. Intern rapport TUE/BDK/KBS/91-16, Eindhoven, 1991, pp. 19. KBS ~akker, A.M. van de; Bertrand, J.~.M.: Throughput time control and due date reliability of assembly orders. Intern rapport TUE/BDK/KBS/91-15, Eindhoven, 1991 pp. 18. KBS ~akker, A.M. van de: The difference between due dates and expected completion dates in mechanical component manufacturing shops. Presentation at EIASM conference, May 27-28, 1991, Goteborg, Sweden. KBS Overige produkten van wetenschappelijke acitviteit Akkermans, H.A.; Aken, J.E. van: Simulation modeling methods to support strategic decision making in operations. Paper gepresenteerd tijdens de 1991 International System Dynamics Conference, Bangkok, augustus OK Bertrand, J.~.M.: Structuring Production Control in a SteeL Manufacturing Firm. Presentation at Clemson University, Clemson, South Carolina, USA, 15 november KBS Bertrand, J.~.M.: Presentatie rapport GoederenstroomLogistiek in de gezondheidszorg. Presentatie van onderzoek uitgevoerd in opdracht van IHDF/NEVEM, Ede, 6 februari KBS Dirne, C.W.G.M.: Flexibele geautomatiseerde bewerkingsstations (FAMS-stations) in verspanende afdelingen met lage herhalingsgraad. Faculteitscolloqium Technische Bedrijfskunde, Eindhoven, 2 februari KBS Donselaar, K.H. van: Determining of Stock Norms. lezing gehouden tijdens seminar bij KarL Marxinstituut, leipzig, januari KBS Florusse, l.b.: An Industrial Engineering Model of Production Systems at Machine level. In: Vogelvlucht over en diepzeeduiken Bedrijfskundig Promotieonderzoek. Congresverslag behorende bij de landelijke Promovendidag Bedrijfskunde, 1990, A.J. Groen (red.). CAIOOB, Groningen, 1991, pp BE Fransoo, J.C.: A Hierarchical Model for Production Control in Process Industries. In: Vogelvlucht over en diepzeeduiken in Bedrijfskundig Promotieonderzoek. Congresverslag behorende bij de landelijke Promovendidag Bedrijfskunde 1990, A.J. Groen (red.). laloob, Groningen, 1991, pp KBS ~ortmann, J.C.: Material Requirements Planning. Bijdrage aan de cursus Management Integrale Goederenstroombeheersing (VlM), Amersfoort, 2 maal gedurende 1991 (7 januari en 30 september). BISA ~ortmann, J.C.: Manufacturing Resources Planning. Bijdrage aan de cursus Management Integrale Goederenstroombeheersing (VlM), Amersfoort, 2 maal gedurende 1991 (8 januari en 1 oktober). BISA Wortmann, J.C.: Flow produktie en Just-in-Time. Bijdrage aan de curs us Management IntegraLe Goederenstroombeheersing (VlM), Amersfoort, 2 maal gedurende 1991 (9 januari en 2 oktober). BISA Wortmann, J. C. : Integrale logistiek in de Produktie. Bijdrage aan de cursus Management Integrale Goederenstroombeheersing (VlM), Amersfoort, 18 april BISA ~ortmann, J.C.: Master Production Scheduling. lezing in de cursus Produktiebesturing (IPl), Mierlo, 2 maal gedurende 1991 (11 april en 21 november). BISA ~ortmann, J.C.: Produktiebeheersing en logistiek - een inleiding. lezing voor de postdoctorale accountantsopleiding RUl, Maastricht, 1 november BISA THEMA 2: BEDRIJFSECONOMISCHE BEHEERSING Wetenschappelijke publiceties Corbey, M.H.: Measurable economic consequences of investments in flexible capacity. International JournaL of Production Economics, 23, 1991, pp BE. Corbey, M.H.: Measurable economic consequences of investments in flexible capacity. In: R.W. GrubbstrOm and H.M. Hinterhuber, Production economics: Issues and Challenges for the 90's, Proceedings of the Sixth International Working Seminar on Production Economics, Amsterdam, 1991, pp BE Corbey, M.H.; Jansen, R.A.: Als Camp niet meer kan, wat dan? Bedrijfskunde, 63, 1, 1991, pp ; 63, 2, 1991, pp BE. Corbey, M.H.; Tullemans, P.G.: Economische beslissingsondersteuning bij volumeflexibiliteit. Bedrijfskunde, 63, 3, 1991, pp BE. Corbey, M.H.: Measurable economic consequences of investments in flexible capacity. In: R.~. GrubbstrOm and H.M. Hinterhuber, Production economics: Issues and Challenges for the 90's. Proceedings of the Sixth International Working Seminar on Production Economics, Amsterdam, 1991, pp BE Florusse, l.b.; M.J.F. Wouters: Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek in de bedrijfskunde. Bedrijfskunde, 63, 2, 1991, pp BE 22 ~etenschappelijke output TUE 1991: faculteit BDK

20 Florusse, L.B.; en M.J.F. Wouters: Beperkt generaliseren vanuit de case-study: Wanneer zijn praktijkoplossingen ook wetenschappelijke kennis? M en 0, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 45, mei/juni 1991, pp , BE Theeuwes, J.A.M.: A 'money-flow' approach in accounting. Preprints of the European Conference 'New Trends in Management Accounting', Brussel, maart BE Theeuwes, J.A.M.: Bertrand, J.W.M.: Afstemmen van produktieaanbod en marktvraag. Tijdschrift Bedrijfskunde, 63, 1991, pp BE Theeuwes, J.A.M.: Harmonisatie van logistieke en economische informatie. Eindrapport van een onderzoekproject in opdracht van de Vereniging Logistiek Management, Den Haag, 1991, pp. 75, BE Vosselman, E.G.J.: Budgetten en beheersing: een economische benadering. Bundel NOBO-Onderzoeksdag 28 november 1991, Enschede, 1991, pp BE Wouters, M.J.F.: Economic evaluation of leadtime reduction. International Journal of Production Economics, vol. 22, 1991, pp BE Wouters, M.J.F.: Costs of using available capacity in production control decisions. Bundel NOBO-Onderzoeksdag 28 november 1991, Enschede, 1991, pp BE Abstracts Corbey, M.H.: The economic Lot size and relevant costs. Abstract for the Seventh International Working Seminar on Production Economics, Igls lnnsbruck. BE Wouters, M.J.F.: Why do managers use sunk capacity costs in decision making? Abstract for the Seventh International Working Seminar on Production Economics, Igls-Innsbruck. BE Wouters, M.J.F.: Decision making on the utilization of available capacity. Abstract for the DRT Doctoral Coloquium in Accounting, EASM, Madrid, BE Vakpublicaties Corbey, M.H.: Jansen, R.A.: De logistieke Geldstroomdiagnose (I): flexibiliteit en logistieke kosten. Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, 6, 4, 1991, pp BE. Corbey, M.H.; Jansen, R.A.: De logistieke Geldstroomdiagnose (II). Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, 6, 9, 1991, pp BE. Theeuwes, J.A.M.; Vos, A.D. de: Winstgevendheid van flexibiliteit. Tijdschrift voor inkoop en logistiek, 6, maart 1991, pp BE Theeuwes, J.A.M.i Damen, G.A.: ABC dwingt tot grondige analyse activiteiten. Tijdschrift voor Administrateurs en Controllers (TAC), 6 april 1991, pp BE Vosselman, E.G.J.: Management accounting: van bijprodukt tot hoofdprodukt. Tijdschrift voor administrateur en controller, 4, april 1991, pp BE Vosselman, E.G.J.: Prestatiesturing. Tijdschrift voor administrateurs en controllers, 5, mei 1991, pp BE Vosselman, E.G.J.: Budgetten en beheersing van ondersteunende aktiviteiten. Tijdschrift veor administrateurs en controllers, 9, september 1991, pp BE Vosselman, E.G.J.: Budgettering als effectieve managementtechniek. Vademecum voor Administrateur en Controller, mei 1991, afl. 27, pp tim BE Vosselman, E.G.J.: Informatie aan de produktiemanager. Vademecum voor Administrateur en Controller, september 1991, afl. 28, pp tim BE Overige produkten van wetenschappelijke activltelt Corbey, M.H.: De logistieke Geldstroomdiagnose in vogelvlucht. Bijdrage aan de studiemiddag 'Meer logistieke prestatie veor m;nder geld', Vereniging voor Logistiek Management, Ede, 14 me; BE Corbey, M.H.: De logistieke Geldstroomdiagnose. Bijdrage aan de de studiemiddag 'Logistieke prestaties tot (w)elke prijs?' Kluwer Bedrijfswetenschappen, Zeist, 23 september BE Corbey, M.H.: Economische aspecten van logistieke beslissingen. Lezing PATO-cursus Logistiek Management, Oisterwijk. 4 november BE Corbey, M.H.: De Logistieke Geldstroomdiagnose in vogelvlucht (plus casus). lezing voor de Postdoctorale Controllersopleiding, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, 8 november BE Theeuwes, J.A.M.: Bedrijfseconomie en logistiek. Bijdrage nascholingscursus logistiek voor HBOdocenten, Vereniging Logistiek Management, Utrecht, 30 januari BE Theeuwes, J.A.M.: A 'money-flow' approach in accounting. lezing op tweedaagse conferentie 'New trends in management accounting', Brussel, maart BE Theeuwes, J.A.M.: Tijd of geld, wat telt. Bijdrage cursus Produktiebesturing TUE-IPl, Mierlo, 1 mei en 21 november BE Theeuwes, J.A.M.: Inleiding geldstroomdiagnose. Wetenschappetijke output TUE 1991: faculteit BDK 23

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1990 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT

WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1990 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1990 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT Technische Universiteit ~ Eindhoven Eindhoven, mei 1991 INHOUD 1- Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije University of Groningen Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl NEVI INKOOPDAG 2012 Inkoop verandert! Verandert u mee? Welkom Bijna 300 deelnemers!! Sinds 2008 niet meer zo druk geweest! INKOOP VERANDERT! VERANDERT U MEE? Corporate Social Responsibility Sustainable

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

11 oktober Maurice Jansen

11 oktober Maurice Jansen 11 oktober 2016 Maurice Jansen Zeevisvaart Scheepvaart Luchtvaart dienstverlening Warehousing Waterbouw Havenlogistiek Rail Wegtransport Haven operaties Binnenvaart Proces industrie Ik hoor en ik vergeet

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Overzicht. Introductie. Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down. Iwan Wopereis. 4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april 2017

Overzicht. Introductie. Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down. Iwan Wopereis. 4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april 2017 Introductie Iwan Wopereis Overzicht Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down Maastricht University en Open Universiteit 1 Overzicht Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Boekenlijst 1e master HIRB

Boekenlijst 1e master HIRB Vak Professor Cursusmateriaal Keuze/ Plichtvakken Energietechnologie & - economie D'Haeseleer W. toledo Management Controle en kostenbeheersing Roodhooft F. Anthony R.N. en Govindarajan V. 2007. Management

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise Volwassenheid en effectiviteit van enterprise architectuur http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-0609- 200519/steenbergen.pdf Marlies van Steenbergen Even voorstellen Principal Consultant

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Research Centre for Social Innovation Utrecht University of Applied Science, Netherlands Anneke Offereins, MA Istanbul, 4 October 2013 Inaugural International

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

MOOC: Biobased Economy Introduction Innovatie in leren

MOOC: Biobased Economy Introduction Innovatie in leren MOOC: Biobased Economy Introduction Innovatie in leren Centre of Expertise Biobased Economy Missie: Wij ondersteunen bedrijven in hun biobased ambities door met hen HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast

Nadere informatie

Bridging companies & University college towards co-creation & co-innovation

Bridging companies & University college towards co-creation & co-innovation Bridging companies & University college towards co-creation & co-innovation Eurashe conference 17 april 2015 Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook University

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie