Schoolkalender 2015/2016. om op te hangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolkalender 2015/2016. om op te hangen"

Transcriptie

1 Schoolkalender / om op te hangen

2 Inhoudsopgave Voorwoord directie... Leerkrachtenindeling... Schooltijden... Telefonische bereikbaarheid... Ziek melden... Overblijven... Gymnastiek... Catecheselessen... Leerling Volg Systeem (LVS) toetskalender... Kalender schooljaar -... Medezeggenschapsraad... Geachte ouders, Voor u ligt de schoolkalender van de Odaschool. Deze kalender wordt elk jaar uitgereikt. Hierin vindt u alle praktische zaken van het betreffende schooljaar. Ook leggen we verantwoording af middels de uitstroomgegevens en het jaarverslag. De ontwikkelingsparagraaf geeft een beeld van de plannen voor het nieuwe schooljaar. Tenslotte treft u belangrijke schooldata aan en kunt u zelf activiteiten noteren die in de loop van het jaar aangekondigd worden. U kunt de schoolgids van de Odaschool lezen op onze site:. In deze gids informeren we u over de doelstellingen van de school, de manier waarop wij werken, welke methodieken we gebruiken, hoe we de ontwikkeling van kinderen volgen en u hiervan op de hoogte houden. We vertellen hoe kinderen die dat nodig hebben extra begeleiding krijgen en wat we aan kwaliteitsbewaking doen. We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. U leest hoe ouders op diverse terreinen actief (kunnen) zijn op de Odaschool. Wij wensen u veel leesplezier en een fijn schooljaar toe. Namens alle medewerkers, Frank Simons, directeur Oudergeleding... Teamgeleding... Oudervereniging... Samenwerking externe instanties... Resultaten van ons onderwijs (Cito-eindtoets Odaschool)... Jaarverslag Odaschool -... Ontwikkelingsplan schooljaar -... Maandkalenders (om op te hangen)... vanaf bezorgadres: Anjelierstraat postadres: Postbus, 000 AJ Weert Anjelierstraat, 00 TP Weert telefoon 0 - telefax 0 - Annendaal, 00 VJ Weert telefoon 0 - telefax 0 -

3 Leerkrachtenindeling We starten op augustus met groepen: vier kleutergroepen, twee groepen en, drie groepen, en en van leerjaar zijn er volgend jaar twee groepen. Kleuters die in de loop van het jaar instromen worden in de bestaande kleutergroepen opgenomen. De indeling Bouwgroep t/m - Anjelierstraat Teamleider en IB-er onderbouw: Margo Janssen -a Janne Goijens en Nelleke Pleunis -b Laura Doemges -c Annie Verkennis -d Truus Haenen en Annemie Berntsen schakelklas Nelleke Pleunis a Susan Schreurs b Petra Verstappen en Marlies Jacobs a Lisette Stultiens en Esther Bours b Lisette Mansvelt en Reggy Vleeshouwers Bouwgroep t/m - Annendaal Teamleider, ICT-er en mediacoach: Johan Claessens IB-er bovenbouw: Els Venner a b c a b c a b c a b Gymnastiek: Silvie Smeets Linda Schreurs en Esther Bours Yvonne Hermans en Carola Verdonschot Jan Slot en Joost Gabriëls Marjan Verstappen en Marie-Jeanne Meulen Ellen Beerens en Helmie Coolen Bair Beijnsberger en Joost Gabriëls Joyce Boer en Nellie v Oijen John Bogie Roel van Dael Ralf Hompes Lizzy Verbakel Ondersteuning: José Giesen gr. - Administratief medewerksters: Dorij Hanssen Marisca Rijntjes Conciërge: Theo v.d. Schoor Interieurverzorgsters: Helga Kremers Mia Timmermans Annie van Engelen Truus Heuvelmans Janneke Verspaget Schooltijden Groep t/m Inlooptijd van. tot. uur. Maandag, en uur.0.0 uur Woensdag 0..0 uur Vrijdag uur Groep t/m Inlooptijd van. tot. uur. Maandag,, en uur.0.0 uur Woensdag 0..0 uur Telefonische bereikbaarheid Voor korte berichten of ziekmelding voor de eigen leerkracht zijn wij telefonisch bereikbaar op nummer (Anjelierstraat) of (Annendaal). Om storing tijdens de lessen zoveel mogelijk te beperken, bij voorkeur bellen vóór. uur, tussen.00 en.00 uur of na.0 uur. Ziek melden Als uw kind wegens ziekte of bezoek aan een arts de school moet verzuimen, dan dient u dit voor het begin van de schooltijd schriftelijk of telefonisch te melden. Dit geldt ook voor kinderen die in de pauze binnen moeten blijven en/of niet mee mogen/kunnen doen met de gym-en/of zwemlessen. Alle verzuim van leerlingen wordt door de groepsleerkrachten schriftelijk bijgehouden. In geval van besmettelijke ziekte, luizen, wormen, voetwratten, roodvonk, rode hond e.d. verzoeken wij u dit direct aan de school door te geven, zodat eventuele noodzakelijke maatregelen getroffen kunnen worden. Overblijven Uw kind kan tussen de middag overblijven. Tijdens het overblijven is er toezicht door overblijfkrachten. Deze hebben in meerderheid een cursus overblijven gevolgd en zijn in bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Wil uw kind incidenteel overblijven? U kunt hem/haar aanmelden op school via de administratie. De kosten voor het overblijven bedragen: Kaart 0x,00 Kaart x,00 Kaart x,00 x,00 Contactpersonen overblijven: : Laura Doemges tel. : Ralf Hompes tel. Catechese: pastoor P.N. Tervoort

4 Gymnastiek Voor alle groepen geldt natuurlijk: gymkleding meenemen. De lessen worden verzorgd door een vakleerkracht (Lizzy Verbakel) samen met de leerkrachten. De lessen vinden plaats op sporthal Boshoven. Alle groepen gaan daar met bus naar toe. Maandag 0.. u. groep a en b..00 u. groep a en c.. u. groep a en b Woensdag.00. u. groep a en b Donderdag 0.. u. groep b en c.. u. groep b en a.. u. a, b en c Catecheselessen De lessen voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel worden gegeven door pastoor Tervoort op resp. - en morgen. Leerlingvolgsysteem (lvs) toetskalender - Formulieren Peuteropvang PRAVOO Ontwikkelingsboekje instromers bij binnenkomst maand na instroom gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. Cito -taal voor kleuters Cito - Rekenen/ Wiskunde/basisbew. april nov Letterkennis Beginnende geletterdheid sept Startsignalering sept Herfstsignalering nov Wintersignalering mrt AVI Lezen: Motivatie en gedragsvragenlijst CITO - DMT okt/ Stilleestoets CITO - begrijpend lezen CITO - spelling VISEON nov nov/ Toets LWOO leerling traject Toets LWOO leerling traject nov/ okt/ okt/ okt/ okt/ jan jan jan nov nov/ nov/ nov/ nov nov nov april CITO - eindtoets april NSCCT okt

5 sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. Kalender schooljaar - Zomervakantie leerlingen : juli t/m 0 augustus Start schooljaar -: augustus augustus september oktober november december januari februari maart april sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. Medezeggenschapsraad De MR bespreekt het schoolbeleid met de directie en kan hierin de belangen van de ouders en het personeel behartigen. De MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding van elk personen. Oudergeleding: Dhr. M.van den Donker Kind in gr.-c, b en c Veldbloemstraat 0 00 CH Weert Mevr. N. Weijers Kind in gr. b en b Sleutelbloemstr. 00 CJ Weert Dhr. M. Bierman Kind in gr. a en b Lorentzlaan 00 NM Weert Teamgeleding: (bereikbaar via Janne Goijens gr. -a Annie Verkennis gr. -c Silvie Smeets gr. a Joyce Boer gr. b Oudervereniging De oudervereniging organiseert activiteiten op school voor de kinderen zoals kerstdiner, carnaval, sportdag, schoolreisje etc. Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. Een uitgebreide omschrijving vindt u in de schoolgids op Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met de voorzitter van de oudervereniging. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. 0 juli Vrije dagen Vrije middag bovenbouw Alle groepen s middags vrij 0 0 Zomervakantie leerlingen : juli t/m september Start schooljaar -: september Studiedag Studiemiddag 0 0 ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw.: schoolweek, wk.: weeknummer Malou Lauwerijsse-Stals Kind in gr. -b en b Veldbloemstraat 00 CG Weert Bram van de Kerkhof Klaproosstraat 00 TW Weert

6 Cito-eindtoets Odaschool Samenwerking externe instanties Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van jaar. Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Op negenjarige leeftijd krijgt elk kind een uitnodiging voor een DTP en BMR vaccinatie en alle sjes vanaf hun twaalfde verjaardag een uitnodiging voor drie HPV vaccinaties. De logopedist ziet uw kind uitsluitend als er (mogelijke) spraak/ taalproblemen zijn. De JGZ is bereikbaar op 0- op t/m van.0.00 uur en op van.0.00 uur. Op de schoolsite vindt u uitgebreide informatie onder het kopje school. Politie Wordt u in de wijk geconfronteerd met vandalisme of overlast van rondhangende jeugd? Meld het bij onze wijkagent Jos Geerts via Gemiddelden in standaardscores Odaschool: Cito-eindtoets Odaschool Gemiddelden in standaardscores Odaschool: Grafieken Grafieken zijn zijn gebaseerd op op de de Schoolrapportcorrectie LG LG van van Cito Cito landelijk Odaschool 0 Rekenen in percentage goed : Wereldoriëntatie in percentage goed: 0 Landelijk Odaschool Landelijk Odaschool Taal in percentage goed: Landelijk 0 Odaschool 0 0 Studievaardigheden in percentage goed: Landelijk Odaschool Studievaardigheden is vanaf géén Studievaardigheden apart onderdeel is meer. vanaf géén apart onderdeel meer. Doorstroom groep leerlingen -: Gymnasium: Atheneum: Havo: Mavo: Basis: Kader: Praktijkonderwijs: Totaal leerlingen

7 JAARVERSLAG ODASCHOOL - Algemeen Op oktober telde de Odaschool 0 leerlingen, een lichte daling t.o.v.. Deze leerlingen waren verdeeld over groepen: kleutergroepen, groepen, drie groepen, en en van de overige leerjaren elk twee. In maart startte nog een instroomgroep. In het kader van het gemeentelijk achterstandenbeleid was er één schakelklas ingericht. Het team van de Odaschool bestond uit de directeur en leerkrachten, waarvan een aantal met speciale taken: teamleiders, IB-ers coördinator ICT, reken coördinatoren administratieve kracht, conciërge, interieurverzorgsters, LIO-stagiaire. Daarnaast werd gebruik gemaakt van externe deskundigen van Rick (drama), van de bibliotheek (leesprojecten) en Punt Welzijn (OOM en taalspeelgroep en vakleerkracht gymnastiek). Ook voor kleilessen en yoga werden externen ingezet. Middels detachering hebben we administratieve ondersteuning op de locatie Annendaal en een onderwijsassistente ter beschikking in de onderbouw. Kwaliteitsbewaking Dit schooljaar is gewerkt zoals afgesproken. De opgestelde plannen zijn uitgevoerd, regelmatig is de vooruitgang bekeken en waar nodig zijn de plannen bijgesteld. Op het einde van het jaar is vastgesteld of de doelen gehaald zijn. Er is een leerlingtevredenheidspeiling uitgevoerd met als resultaat een waardering van.0. Leerlingen zijn tevreden over de relatie met de leerkrachten, de aanpak van het cyberpesten en de creamiddagen. Verbeterpunten liggen bij het gebouw en de speelplaats. Zowel de volledige uitslag als een samenvatting van deze peiling vindt u op onze site onder het kopje scholingtevredenheidspeilingen. De resultaten van de Cito-toetsen zijn op een goede manier geanalyseerd. Ze vormen, naast de overige gegevens van de groep, de basis voor de groepsplannen. De groepsplannen zijn met de IB-er en de orthopedagoge besproken. Over het niveau van de groepsplannen zijn we zeer tevreden. We zien de beschreven zaken terug in het werken van de leerkrachten met de kinderen. De gesignaleerde problemen worden echt aangepakt en dat is in de resultaten merkbaar. Op alle gebieden scoren we op of boven het landelijk gemiddelde. Bij het LIST-lezen scoren we in bijna alle groepen op de LIST norm van 0%. Dit jaar werd voor het eerst de Centrale eindtoets van CITO in april afgenomen. Helaas haalden we de ondergrens van de inspectie niet. Uit de analyse blijkt dat er inschattingsfouten zijn gemaakt bij de personele bezetting. Wij gaan dan ook uit van een incident. De inspectie heeft n.a.v. de behaalde resultaten de Odaschool ingeschaald in het reguliere toezichtskader met een aantekening i.v.m. de eerste keer een te lage score. De leerkrachten hebben deelgenomen aan diverse cursussen van de Meerderweertacademie. Eén leerkracht rondt Master SEN af en drie leerkrachten hebben het eerste jaar van de opleiding Excellente leerkracht gevolgd. Klassenbezoeken vanuit MT en IB vinden regelmatig plaats met behulp van kijkwijzers. Onderwijskundige ontwikkelingen In het e jaar van de schoolplanperiode - is gewerkt aan een aantal ontwikkelingen: We zijn gestart met de nieuwe rekenmethode Alles Telt in de groepen t/m. Regelmatig is het werken ermee geëvalueerd en zijn aanvullende afspraken gemaakt. Het niveau van de methode ligt hoger dan de oude methode. Vooral in groep leverde dat wat problemen op. Daar zijn extra inspanningen gedaan om de hiaten weg te werken. De combinatie met Snappet (tablets) in de groepen t/m was moeilijker dan gedacht. Door veel overleg en hulp van een externe deskundige is nu de werkwijze aangepast. Een aantal leerkrachten hebben geëxperimenteerd met de tablets binnen zowel de spellingslessen als begrijpend lezen. De resultaten waren positief en worden meegenomen naar volgend schooljaar. Passend onderwijs krijgt heel voorzichtig een gezicht. De aanmeldprocedure voor de leerlingen is aangepast aan de nieuwe regels die de wet voorschrijft. Voor het eerst zijn er besprekingen met zowel het SBO als het SO over terugplaatsing van leerlingen. De vaste computers zijn vervangen. Leerkrachten maken gebruik van twee beeldschermen zodat ze naast het programma van het digitale bord ook andere programma s kunnen openen. Er is een begin gemaakt met Kurzweil, een digitaal hulpprogramma voor kinderen met zware dyslexie. Er zijn enkele aanpassingen gedaan in het kader van ouderbetrokkenheid: andere opzet van de ouderavond bij de start van het jaar, inloopmomenten op de locatie Annendaal en een presentatie op de locatie Anjelierstraat. Daarnaast is er voor het eerst een ouderpanel georganiseerd. Onder leiding van een externe deskundige heeft het team een nieuwe visie opgesteld. Hierin blijft het kind en zijn welbevinden het uitgangspunt om tot leren te komen. Er is gekozen om een aantal vaardigheden die kinderen in de e eeuw nodig hebben expliciet te benoemen en in te bedden in het onderwijsaanbod. De nieuw vastgelegde kernwaardes zijn SAMEN, VEILIG, ZELFSTANDIG en PROFESSIONEEL. Financiële zaken Jaarlijks maken we een sluitende begroting voor de Odaschool. Het afgelopen schooljaar is de exploitatie afgesloten met een positief saldo dankzij extra subsidies van de rijksoverheid.

8 Ontwikkelingsplan schooljaar - In heeft het team van de Odaschool een nieuwe visie opgesteld. Daaruit komt een -jaren plan waarin beschreven staat hoe het onderwijs op de Odaschool er in uit moet zien. Wat willen we anders gaan aanpakken? Daar hoort dan ook een stappenplan bij. Elk jaar bekijken we of de afgesproken plannen op de goede manier zijn opgepakt en het beschreven doel bereikt is. Meestal lukt dat naar tevredenheid en kunnen we verder. Soms lukt het niet moeten de plannen voor het jaar erna bijgesteld worden. In het jaarverslag - leest u hoe het staat met de plannen van het afgelopen jaar. Hieronder leest u waar wij in het schooljaar - aan gaan werken. Binnen de kleuterbouw komt een nieuw leerlingvolgsysteem ter vervanging van PRAVOO De nieuwe rekenmethode Alles Telt wordt samen met het werken op de tablets ingevoerd in de groepen. In de groepen t/m wordt de methode verder geïmplementeerd. De tablets zullen ook gebruikt gaan worden voor spelling en begrijpend lezen. Het hulpprogramma Kurzweil voor zwaar dyslectische kinderen wordt verder ingevoerd. De nieuwe visie moet handen en voeten krijgen in de praktijk: - Hoe gaan we de wereld oriënterende vakken inrichten? - Hoe wordt wetenschap en techniek ingevoerd? - Welke keuzes maken we m.b.t. cultuureducatie? - Waar zien we de kernwaardes (Samen, Veilig, Zelfstandig en professioneel) terug? De digitale omgeving van de school zal geoptimaliseerd worden, passend bij het onderwijs dat wij willen realiseren. Vanaf augustus is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Voor het eerst zullen er leerlingen terugkomen vanuit SBO en VO. Wat is daarvoor nodig? Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. Dit schooljaar zullen ouders meer betrokken worden bij presentaties van kinderen. Het ouderpanel wordt verder ingericht. Het aantal leerlingen neemt gestaag af en daarmee de bekostiging door de overheid. Ook de bezuinigingen van de afgelopen jaren werken nog steeds door in onze exploitatie. Er moet voor de komende jaren geïnventariseerd worden welke groeperingsvormen het beste gehanteerd kunnen worden om optimale onderwijszorg te kunnen bieden passend binnen de visie van de Odaschool.

9 augustus Annemie Berntsen Laura Doemges Linda Schreurs opstartzaken schooljaar - Helmie Coolen Annie v. Engelen (oop) Start nieuwe schooljaar

10 september Truus Heuvelmans (oop) Carola Verdonschot 0- Studiemiddag alle leerlingen zijn 's middags vrij José Giesen informatieavond groepen informatieavond groepen informatieavond groepen 0-0 informatieavond groepen en informatieavond groepen informatieavond groepen informatieavond groepen Studiedag alle leerlingen zijn vrij Marjan Verstappen Reggy Vleeshouwers Kermis Weert - Alle leerlingen zijn vrij Kermis Weert Alle leerlingen zijn s middags vrij

11 oktober.00 uur OV-Jaarvergadering locatie: Anjelierstraat Truus Haenen 0- studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Joost Gabriëls 0-0 SEO-avond SEO-avond SEO-avond SEO-avond s middags bovenbouw vrij Yvonne Hermans herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie Nellie v. Oijen / Nelleke Pleunis herfstvakantie herfstvakantie

12 november Marie-Jeanne Meulen studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij St. Maarten s middags bovenbouw vrij Lisette Mansvelt Jan Slot Esther Bours studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Helga Kremers (oop) John Bogie

13 december Sinterklaasviering 0- Silvie Smeets Studiedag - Alle leerlingen zijn vrij 0-0 Kerstviering s middags bovenbouw vrij Johan Claessens

14 januari Janneke Verspaget (oop) studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij s middags bovenbouw vrij Theo v.d. Schoor (oop) Annie Verkennis Margo Janssen

15 februari s middags bovenbouw vrij voorjaarsvakantie Frank Simons voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie Rapport mee deze week ouderavonden 0- Studiedag - Alle leerlingen zijn vrij Ellen Beerens voorjaarsvakantie 0- Dorij Hanssen (OOP)

16 maart studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Janne Goijens Marlies Jacobs s middags bovenbouw vrij Marisca Rijntjes (oop) Alle leerlingen zijn vrij e Paasdag e Paasdag Alle leerlingen zijn vrij Studiedag Alle leerlingen zijn vrij

17 april Mia Timmermans (oop) uur Vormsel gr. leerlingen Unicefloop studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Roel van Dael 0-0 Eindtoets groep Eindtoets groep Eindtoets groep s middags bovenbouw vrij

18 Els Venner Bair Beijnsberger e Pinksterdag e Pinksterdag Alle leerlingen zijn vrij Susan Schreurs studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij s middags bovenbouw vrij

19 Joyce Boer 0- studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij.00 uur e Heilige Communie Lisette Stultiens 0-0 s middags bovenbouw vrij

20 juli 0- Studiedag - Alle leerlingen zijn vrij Rapport mee deze week ouderavonden Petra Verstappen 0-0 musicaluitvoering musicaluitvoering.00 uur alle leerlingen vrij start Zomervakantie Ralf Hompes (t/m september) Eerste schooldag september

21 om op te hangen

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel... 4 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school... 8 4. Oudercontacten en het brengen van uw kind... 10 5. Schooltijden

Nadere informatie

2 O.B.S. De Zevensprong...

2 O.B.S. De Zevensprong... 2 O.B.S. De Zevensprong... Inhoudsopgave Woord vooraf 6 Hoofdstuk 1 Onze school 1.1 De geschiedenis van onze school 8 1.2 Gebouw en plein 9 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar 9 1.4 Identiteit

Nadere informatie

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool School Gids 2014-2015 Oranje Nassauschool 1. Voorwoord 2. Stichting Salomo Schoolgegevens 3. Kennismaking met de Oranje Nassauschool 3.1 Algemeen 3.2 Uitgangspunten en doelstellingen 3.3 Een christelijke

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Schoolgids

Goed voor elkaar. Schoolgids Goed voor elkaar Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De school... 4 1.1 Geschiedenis van onze school... 4 1.2 Gebouw en plein... 4 1.3 Aantal leerlingen... 4 1.4 Identiteit van de school...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod:

Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod: Inhoudsopgave: Wat staat er in deze gids? In deze schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze SBO-school. We hebben op een duidelijke wijze het beleid en de organisatie van ons onderwijs binnen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie