Schoolkalender 2015/2016. om op te hangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolkalender 2015/2016. om op te hangen"

Transcriptie

1 Schoolkalender / om op te hangen

2 Inhoudsopgave Voorwoord directie... Leerkrachtenindeling... Schooltijden... Telefonische bereikbaarheid... Ziek melden... Overblijven... Gymnastiek... Catecheselessen... Leerling Volg Systeem (LVS) toetskalender... Kalender schooljaar -... Medezeggenschapsraad... Geachte ouders, Voor u ligt de schoolkalender van de Odaschool. Deze kalender wordt elk jaar uitgereikt. Hierin vindt u alle praktische zaken van het betreffende schooljaar. Ook leggen we verantwoording af middels de uitstroomgegevens en het jaarverslag. De ontwikkelingsparagraaf geeft een beeld van de plannen voor het nieuwe schooljaar. Tenslotte treft u belangrijke schooldata aan en kunt u zelf activiteiten noteren die in de loop van het jaar aangekondigd worden. U kunt de schoolgids van de Odaschool lezen op onze site:. In deze gids informeren we u over de doelstellingen van de school, de manier waarop wij werken, welke methodieken we gebruiken, hoe we de ontwikkeling van kinderen volgen en u hiervan op de hoogte houden. We vertellen hoe kinderen die dat nodig hebben extra begeleiding krijgen en wat we aan kwaliteitsbewaking doen. We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. U leest hoe ouders op diverse terreinen actief (kunnen) zijn op de Odaschool. Wij wensen u veel leesplezier en een fijn schooljaar toe. Namens alle medewerkers, Frank Simons, directeur Oudergeleding... Teamgeleding... Oudervereniging... Samenwerking externe instanties... Resultaten van ons onderwijs (Cito-eindtoets Odaschool)... Jaarverslag Odaschool -... Ontwikkelingsplan schooljaar -... Maandkalenders (om op te hangen)... vanaf bezorgadres: Anjelierstraat postadres: Postbus, 000 AJ Weert Anjelierstraat, 00 TP Weert telefoon 0 - telefax 0 - Annendaal, 00 VJ Weert telefoon 0 - telefax 0 -

3 Leerkrachtenindeling We starten op augustus met groepen: vier kleutergroepen, twee groepen en, drie groepen, en en van leerjaar zijn er volgend jaar twee groepen. Kleuters die in de loop van het jaar instromen worden in de bestaande kleutergroepen opgenomen. De indeling Bouwgroep t/m - Anjelierstraat Teamleider en IB-er onderbouw: Margo Janssen -a Janne Goijens en Nelleke Pleunis -b Laura Doemges -c Annie Verkennis -d Truus Haenen en Annemie Berntsen schakelklas Nelleke Pleunis a Susan Schreurs b Petra Verstappen en Marlies Jacobs a Lisette Stultiens en Esther Bours b Lisette Mansvelt en Reggy Vleeshouwers Bouwgroep t/m - Annendaal Teamleider, ICT-er en mediacoach: Johan Claessens IB-er bovenbouw: Els Venner a b c a b c a b c a b Gymnastiek: Silvie Smeets Linda Schreurs en Esther Bours Yvonne Hermans en Carola Verdonschot Jan Slot en Joost Gabriëls Marjan Verstappen en Marie-Jeanne Meulen Ellen Beerens en Helmie Coolen Bair Beijnsberger en Joost Gabriëls Joyce Boer en Nellie v Oijen John Bogie Roel van Dael Ralf Hompes Lizzy Verbakel Ondersteuning: José Giesen gr. - Administratief medewerksters: Dorij Hanssen Marisca Rijntjes Conciërge: Theo v.d. Schoor Interieurverzorgsters: Helga Kremers Mia Timmermans Annie van Engelen Truus Heuvelmans Janneke Verspaget Schooltijden Groep t/m Inlooptijd van. tot. uur. Maandag, en uur.0.0 uur Woensdag 0..0 uur Vrijdag uur Groep t/m Inlooptijd van. tot. uur. Maandag,, en uur.0.0 uur Woensdag 0..0 uur Telefonische bereikbaarheid Voor korte berichten of ziekmelding voor de eigen leerkracht zijn wij telefonisch bereikbaar op nummer (Anjelierstraat) of (Annendaal). Om storing tijdens de lessen zoveel mogelijk te beperken, bij voorkeur bellen vóór. uur, tussen.00 en.00 uur of na.0 uur. Ziek melden Als uw kind wegens ziekte of bezoek aan een arts de school moet verzuimen, dan dient u dit voor het begin van de schooltijd schriftelijk of telefonisch te melden. Dit geldt ook voor kinderen die in de pauze binnen moeten blijven en/of niet mee mogen/kunnen doen met de gym-en/of zwemlessen. Alle verzuim van leerlingen wordt door de groepsleerkrachten schriftelijk bijgehouden. In geval van besmettelijke ziekte, luizen, wormen, voetwratten, roodvonk, rode hond e.d. verzoeken wij u dit direct aan de school door te geven, zodat eventuele noodzakelijke maatregelen getroffen kunnen worden. Overblijven Uw kind kan tussen de middag overblijven. Tijdens het overblijven is er toezicht door overblijfkrachten. Deze hebben in meerderheid een cursus overblijven gevolgd en zijn in bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Wil uw kind incidenteel overblijven? U kunt hem/haar aanmelden op school via de administratie. De kosten voor het overblijven bedragen: Kaart 0x,00 Kaart x,00 Kaart x,00 x,00 Contactpersonen overblijven: : Laura Doemges tel. : Ralf Hompes tel. Catechese: pastoor P.N. Tervoort

4 Gymnastiek Voor alle groepen geldt natuurlijk: gymkleding meenemen. De lessen worden verzorgd door een vakleerkracht (Lizzy Verbakel) samen met de leerkrachten. De lessen vinden plaats op sporthal Boshoven. Alle groepen gaan daar met bus naar toe. Maandag 0.. u. groep a en b..00 u. groep a en c.. u. groep a en b Woensdag.00. u. groep a en b Donderdag 0.. u. groep b en c.. u. groep b en a.. u. a, b en c Catecheselessen De lessen voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel worden gegeven door pastoor Tervoort op resp. - en morgen. Leerlingvolgsysteem (lvs) toetskalender - Formulieren Peuteropvang PRAVOO Ontwikkelingsboekje instromers bij binnenkomst maand na instroom gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. Cito -taal voor kleuters Cito - Rekenen/ Wiskunde/basisbew. april nov Letterkennis Beginnende geletterdheid sept Startsignalering sept Herfstsignalering nov Wintersignalering mrt AVI Lezen: Motivatie en gedragsvragenlijst CITO - DMT okt/ Stilleestoets CITO - begrijpend lezen CITO - spelling VISEON nov nov/ Toets LWOO leerling traject Toets LWOO leerling traject nov/ okt/ okt/ okt/ okt/ jan jan jan nov nov/ nov/ nov/ nov nov nov april CITO - eindtoets april NSCCT okt

5 sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. Kalender schooljaar - Zomervakantie leerlingen : juli t/m 0 augustus Start schooljaar -: augustus augustus september oktober november december januari februari maart april sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. Medezeggenschapsraad De MR bespreekt het schoolbeleid met de directie en kan hierin de belangen van de ouders en het personeel behartigen. De MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding van elk personen. Oudergeleding: Dhr. M.van den Donker Kind in gr.-c, b en c Veldbloemstraat 0 00 CH Weert Mevr. N. Weijers Kind in gr. b en b Sleutelbloemstr. 00 CJ Weert Dhr. M. Bierman Kind in gr. a en b Lorentzlaan 00 NM Weert Teamgeleding: (bereikbaar via Janne Goijens gr. -a Annie Verkennis gr. -c Silvie Smeets gr. a Joyce Boer gr. b Oudervereniging De oudervereniging organiseert activiteiten op school voor de kinderen zoals kerstdiner, carnaval, sportdag, schoolreisje etc. Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. Een uitgebreide omschrijving vindt u in de schoolgids op Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met de voorzitter van de oudervereniging. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. 0 juli Vrije dagen Vrije middag bovenbouw Alle groepen s middags vrij 0 0 Zomervakantie leerlingen : juli t/m september Start schooljaar -: september Studiedag Studiemiddag 0 0 ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw.: schoolweek, wk.: weeknummer Malou Lauwerijsse-Stals Kind in gr. -b en b Veldbloemstraat 00 CG Weert Bram van de Kerkhof Klaproosstraat 00 TW Weert

6 Cito-eindtoets Odaschool Samenwerking externe instanties Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van jaar. Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Op negenjarige leeftijd krijgt elk kind een uitnodiging voor een DTP en BMR vaccinatie en alle sjes vanaf hun twaalfde verjaardag een uitnodiging voor drie HPV vaccinaties. De logopedist ziet uw kind uitsluitend als er (mogelijke) spraak/ taalproblemen zijn. De JGZ is bereikbaar op 0- op t/m van.0.00 uur en op van.0.00 uur. Op de schoolsite vindt u uitgebreide informatie onder het kopje school. Politie Wordt u in de wijk geconfronteerd met vandalisme of overlast van rondhangende jeugd? Meld het bij onze wijkagent Jos Geerts via Gemiddelden in standaardscores Odaschool: Cito-eindtoets Odaschool Gemiddelden in standaardscores Odaschool: Grafieken Grafieken zijn zijn gebaseerd op op de de Schoolrapportcorrectie LG LG van van Cito Cito landelijk Odaschool 0 Rekenen in percentage goed : Wereldoriëntatie in percentage goed: 0 Landelijk Odaschool Landelijk Odaschool Taal in percentage goed: Landelijk 0 Odaschool 0 0 Studievaardigheden in percentage goed: Landelijk Odaschool Studievaardigheden is vanaf géén Studievaardigheden apart onderdeel is meer. vanaf géén apart onderdeel meer. Doorstroom groep leerlingen -: Gymnasium: Atheneum: Havo: Mavo: Basis: Kader: Praktijkonderwijs: Totaal leerlingen

7 JAARVERSLAG ODASCHOOL - Algemeen Op oktober telde de Odaschool 0 leerlingen, een lichte daling t.o.v.. Deze leerlingen waren verdeeld over groepen: kleutergroepen, groepen, drie groepen, en en van de overige leerjaren elk twee. In maart startte nog een instroomgroep. In het kader van het gemeentelijk achterstandenbeleid was er één schakelklas ingericht. Het team van de Odaschool bestond uit de directeur en leerkrachten, waarvan een aantal met speciale taken: teamleiders, IB-ers coördinator ICT, reken coördinatoren administratieve kracht, conciërge, interieurverzorgsters, LIO-stagiaire. Daarnaast werd gebruik gemaakt van externe deskundigen van Rick (drama), van de bibliotheek (leesprojecten) en Punt Welzijn (OOM en taalspeelgroep en vakleerkracht gymnastiek). Ook voor kleilessen en yoga werden externen ingezet. Middels detachering hebben we administratieve ondersteuning op de locatie Annendaal en een onderwijsassistente ter beschikking in de onderbouw. Kwaliteitsbewaking Dit schooljaar is gewerkt zoals afgesproken. De opgestelde plannen zijn uitgevoerd, regelmatig is de vooruitgang bekeken en waar nodig zijn de plannen bijgesteld. Op het einde van het jaar is vastgesteld of de doelen gehaald zijn. Er is een leerlingtevredenheidspeiling uitgevoerd met als resultaat een waardering van.0. Leerlingen zijn tevreden over de relatie met de leerkrachten, de aanpak van het cyberpesten en de creamiddagen. Verbeterpunten liggen bij het gebouw en de speelplaats. Zowel de volledige uitslag als een samenvatting van deze peiling vindt u op onze site onder het kopje scholingtevredenheidspeilingen. De resultaten van de Cito-toetsen zijn op een goede manier geanalyseerd. Ze vormen, naast de overige gegevens van de groep, de basis voor de groepsplannen. De groepsplannen zijn met de IB-er en de orthopedagoge besproken. Over het niveau van de groepsplannen zijn we zeer tevreden. We zien de beschreven zaken terug in het werken van de leerkrachten met de kinderen. De gesignaleerde problemen worden echt aangepakt en dat is in de resultaten merkbaar. Op alle gebieden scoren we op of boven het landelijk gemiddelde. Bij het LIST-lezen scoren we in bijna alle groepen op de LIST norm van 0%. Dit jaar werd voor het eerst de Centrale eindtoets van CITO in april afgenomen. Helaas haalden we de ondergrens van de inspectie niet. Uit de analyse blijkt dat er inschattingsfouten zijn gemaakt bij de personele bezetting. Wij gaan dan ook uit van een incident. De inspectie heeft n.a.v. de behaalde resultaten de Odaschool ingeschaald in het reguliere toezichtskader met een aantekening i.v.m. de eerste keer een te lage score. De leerkrachten hebben deelgenomen aan diverse cursussen van de Meerderweertacademie. Eén leerkracht rondt Master SEN af en drie leerkrachten hebben het eerste jaar van de opleiding Excellente leerkracht gevolgd. Klassenbezoeken vanuit MT en IB vinden regelmatig plaats met behulp van kijkwijzers. Onderwijskundige ontwikkelingen In het e jaar van de schoolplanperiode - is gewerkt aan een aantal ontwikkelingen: We zijn gestart met de nieuwe rekenmethode Alles Telt in de groepen t/m. Regelmatig is het werken ermee geëvalueerd en zijn aanvullende afspraken gemaakt. Het niveau van de methode ligt hoger dan de oude methode. Vooral in groep leverde dat wat problemen op. Daar zijn extra inspanningen gedaan om de hiaten weg te werken. De combinatie met Snappet (tablets) in de groepen t/m was moeilijker dan gedacht. Door veel overleg en hulp van een externe deskundige is nu de werkwijze aangepast. Een aantal leerkrachten hebben geëxperimenteerd met de tablets binnen zowel de spellingslessen als begrijpend lezen. De resultaten waren positief en worden meegenomen naar volgend schooljaar. Passend onderwijs krijgt heel voorzichtig een gezicht. De aanmeldprocedure voor de leerlingen is aangepast aan de nieuwe regels die de wet voorschrijft. Voor het eerst zijn er besprekingen met zowel het SBO als het SO over terugplaatsing van leerlingen. De vaste computers zijn vervangen. Leerkrachten maken gebruik van twee beeldschermen zodat ze naast het programma van het digitale bord ook andere programma s kunnen openen. Er is een begin gemaakt met Kurzweil, een digitaal hulpprogramma voor kinderen met zware dyslexie. Er zijn enkele aanpassingen gedaan in het kader van ouderbetrokkenheid: andere opzet van de ouderavond bij de start van het jaar, inloopmomenten op de locatie Annendaal en een presentatie op de locatie Anjelierstraat. Daarnaast is er voor het eerst een ouderpanel georganiseerd. Onder leiding van een externe deskundige heeft het team een nieuwe visie opgesteld. Hierin blijft het kind en zijn welbevinden het uitgangspunt om tot leren te komen. Er is gekozen om een aantal vaardigheden die kinderen in de e eeuw nodig hebben expliciet te benoemen en in te bedden in het onderwijsaanbod. De nieuw vastgelegde kernwaardes zijn SAMEN, VEILIG, ZELFSTANDIG en PROFESSIONEEL. Financiële zaken Jaarlijks maken we een sluitende begroting voor de Odaschool. Het afgelopen schooljaar is de exploitatie afgesloten met een positief saldo dankzij extra subsidies van de rijksoverheid.

8 Ontwikkelingsplan schooljaar - In heeft het team van de Odaschool een nieuwe visie opgesteld. Daaruit komt een -jaren plan waarin beschreven staat hoe het onderwijs op de Odaschool er in uit moet zien. Wat willen we anders gaan aanpakken? Daar hoort dan ook een stappenplan bij. Elk jaar bekijken we of de afgesproken plannen op de goede manier zijn opgepakt en het beschreven doel bereikt is. Meestal lukt dat naar tevredenheid en kunnen we verder. Soms lukt het niet moeten de plannen voor het jaar erna bijgesteld worden. In het jaarverslag - leest u hoe het staat met de plannen van het afgelopen jaar. Hieronder leest u waar wij in het schooljaar - aan gaan werken. Binnen de kleuterbouw komt een nieuw leerlingvolgsysteem ter vervanging van PRAVOO De nieuwe rekenmethode Alles Telt wordt samen met het werken op de tablets ingevoerd in de groepen. In de groepen t/m wordt de methode verder geïmplementeerd. De tablets zullen ook gebruikt gaan worden voor spelling en begrijpend lezen. Het hulpprogramma Kurzweil voor zwaar dyslectische kinderen wordt verder ingevoerd. De nieuwe visie moet handen en voeten krijgen in de praktijk: - Hoe gaan we de wereld oriënterende vakken inrichten? - Hoe wordt wetenschap en techniek ingevoerd? - Welke keuzes maken we m.b.t. cultuureducatie? - Waar zien we de kernwaardes (Samen, Veilig, Zelfstandig en professioneel) terug? De digitale omgeving van de school zal geoptimaliseerd worden, passend bij het onderwijs dat wij willen realiseren. Vanaf augustus is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Voor het eerst zullen er leerlingen terugkomen vanuit SBO en VO. Wat is daarvoor nodig? Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. Dit schooljaar zullen ouders meer betrokken worden bij presentaties van kinderen. Het ouderpanel wordt verder ingericht. Het aantal leerlingen neemt gestaag af en daarmee de bekostiging door de overheid. Ook de bezuinigingen van de afgelopen jaren werken nog steeds door in onze exploitatie. Er moet voor de komende jaren geïnventariseerd worden welke groeperingsvormen het beste gehanteerd kunnen worden om optimale onderwijszorg te kunnen bieden passend binnen de visie van de Odaschool.

9 augustus Annemie Berntsen Laura Doemges Linda Schreurs opstartzaken schooljaar - Helmie Coolen Annie v. Engelen (oop) Start nieuwe schooljaar

10 september Truus Heuvelmans (oop) Carola Verdonschot 0- Studiemiddag alle leerlingen zijn 's middags vrij José Giesen informatieavond groepen informatieavond groepen informatieavond groepen 0-0 informatieavond groepen en informatieavond groepen informatieavond groepen informatieavond groepen Studiedag alle leerlingen zijn vrij Marjan Verstappen Reggy Vleeshouwers Kermis Weert - Alle leerlingen zijn vrij Kermis Weert Alle leerlingen zijn s middags vrij

11 oktober.00 uur OV-Jaarvergadering locatie: Anjelierstraat Truus Haenen 0- studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Joost Gabriëls 0-0 SEO-avond SEO-avond SEO-avond SEO-avond s middags bovenbouw vrij Yvonne Hermans herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie Nellie v. Oijen / Nelleke Pleunis herfstvakantie herfstvakantie

12 november Marie-Jeanne Meulen studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij St. Maarten s middags bovenbouw vrij Lisette Mansvelt Jan Slot Esther Bours studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Helga Kremers (oop) John Bogie

13 december Sinterklaasviering 0- Silvie Smeets Studiedag - Alle leerlingen zijn vrij 0-0 Kerstviering s middags bovenbouw vrij Johan Claessens

14 januari Janneke Verspaget (oop) studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij s middags bovenbouw vrij Theo v.d. Schoor (oop) Annie Verkennis Margo Janssen

15 februari s middags bovenbouw vrij voorjaarsvakantie Frank Simons voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie Rapport mee deze week ouderavonden 0- Studiedag - Alle leerlingen zijn vrij Ellen Beerens voorjaarsvakantie 0- Dorij Hanssen (OOP)

16 maart studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Janne Goijens Marlies Jacobs s middags bovenbouw vrij Marisca Rijntjes (oop) Alle leerlingen zijn vrij e Paasdag e Paasdag Alle leerlingen zijn vrij Studiedag Alle leerlingen zijn vrij

17 april Mia Timmermans (oop) uur Vormsel gr. leerlingen Unicefloop studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Roel van Dael 0-0 Eindtoets groep Eindtoets groep Eindtoets groep s middags bovenbouw vrij

18 Els Venner Bair Beijnsberger e Pinksterdag e Pinksterdag Alle leerlingen zijn vrij Susan Schreurs studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij s middags bovenbouw vrij

19 Joyce Boer 0- studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij.00 uur e Heilige Communie Lisette Stultiens 0-0 s middags bovenbouw vrij

20 juli 0- Studiedag - Alle leerlingen zijn vrij Rapport mee deze week ouderavonden Petra Verstappen 0-0 musicaluitvoering musicaluitvoering.00 uur alle leerlingen vrij start Zomervakantie Ralf Hompes (t/m september) Eerste schooldag september

21 om op te hangen

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 1 week 31 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 8 week 32 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 15 week 33 16 17

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016. Jan Ligthartschool Huibeven- Glimmenstraat 7-5043 MZ Tilburg - 013-5702230 - www.jlhuibeven.nl - directie@jlhuibeven.

Schoolkalender 2015-2016. Jan Ligthartschool Huibeven- Glimmenstraat 7-5043 MZ Tilburg - 013-5702230 - www.jlhuibeven.nl - directie@jlhuibeven. Schoolkalender 2015-2016 Schoolgegevens: Basisschool Jan Ligthart Huibeven 013-570 22 30 Glimmenstraat 7 5043 MZ Tilburg directie@jlhuibeven.nl Directeur Jan Ligthart Huibeven Hans Thönissen College van

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan Verantwoording van ons onderwijs in 2015-2016 Evaluatie jaarplan 2015-2016 Als school werken wij met jaarplannen. In dit jaarplan beschrijven we de doelen die we hebben voor onze school. Hieronder kunt

Nadere informatie

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1 12 13 schoolgids Jenaplanschool De Mheen Bijlage openbare Jenaplanschool De Mheen 1 Deze bijlage bevat veel informatie voor schooljaar 2012 2013. Er is naast deze bijlage een schoolgids. Die staat op onze

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

niet De Klimpaal! Om recht te doen aan alle gebruikers van ons prachtige gebouw heeft gemeente

niet De Klimpaal! Om recht te doen aan alle gebruikers van ons prachtige gebouw heeft gemeente Beste Ouders, In deze schoolkalender treft u beknopte informatie over onze school aan. Veel meer informatie vindt u in onze schoolgids. Deze kunt u downloaden op www.bsdemeridiaan.nl. Wij communiceren

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick.

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick. Hoe steekt het huidige voortgezet onderwijs in elkaar? VMBO: HAVO: VWO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Na de basisschool

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL. Nr. april 2017 I In dit nummer o.a.: Muziek op de Bijenkorf ICT CITO Entree- en Eindtoets Nieuwe leerlingen

NIEUWSBRIEF APRIL. Nr. april 2017 I In dit nummer o.a.: Muziek op de Bijenkorf ICT CITO Entree- en Eindtoets Nieuwe leerlingen NIEUWSBRIEF APRIL Nr. april 2017 I In dit nummer o.a.: Muziek op de Bijenkorf ICT CITO Entree- en Eindtoets Nieuwe leerlingen obs Bijenkorf I Ridderborch 143 I 3992 BK Houten I T 030 6353515 E directie.bijenkorf@oo-h.nl

Nadere informatie

S E P T E M B E R. Memo. Studiedag 1 - alle leerlingen vrij. Eerste schooldag. Landelijke fietsdag. Nieuwsbrief 1

S E P T E M B E R. Memo. Studiedag 1 - alle leerlingen vrij. Eerste schooldag. Landelijke fietsdag. Nieuwsbrief 1 S E P T E M B E R Eerste schooldag Studiedag - alle leerlingen vrij Landelijke fietsdag Nieuwsbrief 0 Algemene Ouderavond - Vreedzame school groep t/m Start project - Kinderboekenweek Atletiekdag gr +

Nadere informatie

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids!

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Vlak voor de zomervakantie heeft u van ons een verkorte versie ontvangen van de Schoolgids. Met een aantal kleine aanpassingen sturen we

Nadere informatie

Activiteitenkalender schooljaar

Activiteitenkalender schooljaar augustus 2017 september 2017 oktober 2017 ma Zomervakantie do 31 Informatieavond groep 1-8 (vanaf 19.00 u) za 30 KLUSSEN OP SPEELPLAATS di 1 Zomervakantie vr 1 Roffel zo 1 wo 2 Zomervakantie za 2 ma 2

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Basisschool St Jozef. Schoolkalender

Basisschool St Jozef. Schoolkalender Basisschool St Jozef Schoolkalender 2015 2016, 6447 BE Merkelbeek, Telefoon 046-4428036, Website www.bssintjozef.nl RK Basisschool St. Jozef [MOVARE] 6447 BE Merkelbeek Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2016-2017 S E P T E M B E R 2 0 1 6 35 29 30 31 1 2 5 1e schooldag 2016-2017 13 informatieavond schoolreis 4, 4/5, 5 29 schoolreis 1/2, 3, 6, 7 36 5 6 7 8 9 1e schooldag 2016-2017 OR

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 3 12 START SCHOOLJAAR 2013/2014 13 14 15 16 Schoolreis 5-8 17 17 19 20 21 Informatieavond groep 3 22 23 ADV groep1-2 24 25 26 Informatieavond groep 8 27 28 Informatieavond groep 4

Nadere informatie

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 KALENDER 0-0 0-JARIG JUBILEUM - 0 Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad PX Rozenburg T 0- Dependance OBS De Phoenix Gruttostraat TC Rozenburg T 0- E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl AUGUSTUS

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam Schoolgids supplement schooljaar 2015-2016 Veel informatie vindt u op: www.wilgenstam.nl Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Telefoon: 010 4 18 56 80 Mail: directie@wilgenstam.nl Wilgenlei 149 3052 CG

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2016.2017 de planten kiemen in de nacht van de aarde, de kruiden ontspringen door de kracht van de lucht, de vruchten rijpen door de macht van de zon (R. Steiner 2 okt 1909) Voor u ligt

Nadere informatie

Jaarkalender De Ark Schooljaar

Jaarkalender De Ark Schooljaar Jaarkalender De Ark Schooljaar 2016-2017 Gymrooster Groep Dag/tijd Dag/tijd 1/2 Dinsdag Donderdag 3* Wo 12.30-13.15 uur Do 12.30-13.15 uur (2 e helft schooljaar) 4/5 Ma 12.30-13.15 uur Wo 10.45-11.30 uur

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Rotterdam 29 juni 2015 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje.

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Een jasje dat past bij ons nieuwe beleid voor de komende 4 jaren. Zie hier voor de schoolgids, of

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Aantekeningen: 3 Zomervakantie. 31 1e schooldag

Augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Aantekeningen: 3 Zomervakantie. 31 1e schooldag 2015-2016 Augustus 2015 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 1 2 8 9 15 16 Beste ouders/verzorgers, Hierbij treft u de kalender voor schooljaar 2015/2016. In deze kalender hebben de meest praktische gegevens voor

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden Beste ouders, verzorgers en belangstellenden In deze bijlage van de schoolgids vindt u specifieke informatie voor het schooljaar 2012-2013. We gaan ervan uit, dat we u, samen met de reguliere schoolgids

Nadere informatie

JAARPLANNING Brede School de Springplank SCHOOLJAAR

JAARPLANNING Brede School de Springplank SCHOOLJAAR AUGUSTUS Week 34 Ma 22 Di 23 Wo 24 JAARPLANNING Brede School de Springplank SCHOOLJAAR 2016-2017 Do 25 Openingsvergadering om 9.00 uur. Vr 26 Za 27 Zo 28 Week 35 Ma 29 Eerste schooldag. Di 30 Wo 31 SEPTEMBER

Nadere informatie

DE ARK, SAMEN VOORUIT... KALENDER

DE ARK, SAMEN VOORUIT... KALENDER KALENDER 2017- DE ARK, SAMEN VOORUIT... 1 Di Zomervakantie 2017 2 Wo Zomervakantie 3 Do Zomervakantie 4 Vr Zomervakantie 5 Za Zomervakantie AUGUSTUS 6 Zo Zomervakantie 7 Ma Zomervakantie 32 8 Di Zomervakantie

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2016-2017 Augustus 2016 zondag 9 14 21 maandag 1 10 15 22 dinsdag 2 11 16 23 woensdag 3 Juf Nienke jarig 12 17 24 donderdag 4 13 18 25 vrijdag 5 12 19 26 zaterdag 6 13 20 27 September

Nadere informatie

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans NAAR GROEP 3 Dit schooljaar zit uw kind in groep 3. De groep is dit jaar gecombineerd met groep 4. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe juf,

Nadere informatie

JAARBOEKJE SCHOOLJAAR

JAARBOEKJE SCHOOLJAAR JAARBOEKJE SCHOOLJAAR 2016-2017 Inleiding Het jaarboekje is een aanvulling op de schoolgids. Naast het jaarboekje ontvangt u in de loop van het schooljaar ook het Inhoudelijk Jaarverslag van het afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbulletin November 2015

Nieuwsbulletin November 2015 Nieuwsbulletin November 2015 Beste ouders / verzorgers, De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. De kinderen krijgen nu herfstvakantie en de klok wordt verzet naar de wintertijd. Terugkijkend

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de webversie op onze website.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de webversie op onze website. Schoolkalender 2015 / 2016 De Achtbaan http://www.ksu-deachtbaan.nl Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de webversie op onze website. AUGUSTUS 2015 week 32 week 33 week 34 week 35 week

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Bs de Veste Pr. Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik

Bs de Veste Pr. Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik Bs de Veste Pr. Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik AUGUSTUS 2015 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 25 26 27 28 29 30 36 31 1e schooldag Luizencontrole (middag)

Nadere informatie

Jaarplanner

Jaarplanner Jaarplanner 2016-2017 AUGUSTUS week 34 week 35 ma 29 aug di 30 augustus wo 31 augustus Eerste schooldag De koffie staat klaar! luizen pluizen week 36 ma 5 SEPTEMBER di 6 september wo 7 september week 37

Nadere informatie

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid Ik ben verantwoordelijk Ik toon respect Ik zorg voor veiligheid Basisschool De Fontein Heilooërdijk 136 1814 LS Alkmaar 072-5115900 info@fontein.org www.fontein.org Telefoon: 072 511 59 00 Heilooërdijk

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat.

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat. Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender van het schooljaar 2010 2011. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te vullen met activiteiten van de kinderen van

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 23-04-2014 Vanuit de directie Na 42 jaar in het onderwijs, heeft Lescha vandaag afscheid genomen van onze school. Alle groepen zijn

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Jaarkalender De Brug Schooljaar

Jaarkalender De Brug Schooljaar Jaarkalender De Brug Schooljaar 2017-2018 Wie is er welke dag? Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rood Oranje Groen Blauw Annette de With of Nicole Stroo & Ruth Laumans Anneke van Driel of

Nadere informatie

Activiteitenkalender versie

Activiteitenkalender versie AUGUSTUS 2016 31 ma 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 32 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 Za 13 zo 14 33 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 34 ma 22 Eerste schooldag di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO BIJLAGE Vlaanderenlaan 7 SCHOOLGIDS VSO 2016-2017 Vlaanderenlaan 7 0599-652022 e-mail: meidoornschool@picto.nl website: www.meidoornschool.picto.nl Activiteiten Jaarplanning 2016-2017 7 september 2016

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl Brede school De Achtbaan Meeslaan 00 VP TIEL T: 0 0 E: directie@achtbaanschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

augustus /september wo 3 29 vr 5 30 za 6 31 zo 7

augustus /september wo 3 29 vr 5 30 za 6 31 zo 7 Iedere dag meenemen: (voorgesneden) fruit, boterhammen en tweemaal iets te drinken. augustus /september 2014 Week 35 Week 36 25 Eerste schooldag (8.25 uur) ma Informatieavond groep 1-2 1 Informatieavond

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Kalender Openbare Dalton Basisschool De Butte, Borgercompagnie 117, 9631 TE Borgercompagnie. T: E:

Kalender Openbare Dalton Basisschool De Butte, Borgercompagnie 117, 9631 TE Borgercompagnie. T: E: Kalender 2013-2014 augustus Weeknummer Ma Di Wo Do Vr Za Zo 31 29 30 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 Laatste week zomervakantie 34 19 20 21 22 23 24 25 Nieuwschooljaarsreceptie (20:00-21:30)

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF September

NIEUWSBRIEF September NIEUWSBRIEF September 2011 www.dehoeksteen.nl info@dehoeksteen.nl Gravenburg Maresiusstraat 23, 9746 BH Groningen, tel: 050-2103434 Locatie Reitdiep Maresiusstraat 20, 9746 BJ Groningen, tel 06-12557170

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op bijgaande activiteitenkalender staan veel belangrijke gebeurtenissen voor het komend schooljaar. Ook vakanties en vrije dagen kunt u hierop terugvinden. Naast deze kalender

Nadere informatie

Jaarkalender voor ouders 2015 2016 OBS de Vlonder

Jaarkalender voor ouders 2015 2016 OBS de Vlonder Jaarkalender voor ouders 205 206 AUGUSTUS 205 AA A 3 4 5 6. 34 7 Eerste schooldag! Gouden week Leefstijl: de groep dat zijn wij! 8 9 20 2 35 24 Gouden week 2 25 26 27 5.30 :Spreekuur 28 29 30 SEPTEMBER

Nadere informatie

Arie is iedere dinsdag en donderdag op de Piramide en buiten BAPOdagen om de andere week op woensdag ( zie schema)

Arie is iedere dinsdag en donderdag op de Piramide en buiten BAPOdagen om de andere week op woensdag ( zie schema) AUGUSTUS 2015 Za 1 Zomervakantie Zo 2 Zomervakantie Ma 3 Zomervakantie Di 4 Zomervakantie Wo 5 Zomervakantie Do 6 Zomervakantie Vr 7 Zomervakantie Za 8 Zomervakantie Zo 9 Zomervakantie Ma 10 Zomervakantie

Nadere informatie

Zoals u van ons gewend bent, organiseren wij in het begin van het jaar weer onze informatieavonden.

Zoals u van ons gewend bent, organiseren wij in het begin van het jaar weer onze informatieavonden. Beste ouders, Wij hopen dat u allen heeft kunnen genieten van een fijne zomervakantie! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en we wensen iedereen een fijn schooljaar toe. Informatieavonden Zoals u van

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 204-205 Kalender 204-205 In deze kalender vindt u de activiteiten van het schooljaar 204-205. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven via de nieuwsbrief en zijn bijgewerkt in de kalender

Nadere informatie

INFOKALENDER SCHOOLJAAR

INFOKALENDER SCHOOLJAAR INFOKALENDER SCHOOLJAAR 0-0 BS DE BOLDERIK Beatrixstraat ET Hank T 0 0 E info@bsdebolderik.nl I www.bsdebolderik.nl www.facebook.com/bolderik Aan alle ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 zondag 3 Juf Nienke 10 17 24 maandag 4 11 18 1 e schooldag 25 Luizencontrole dinsdag 5 12 19 26 woensdag 6 13 20 27 Startactiviteit donderdag 7 14 21 28 School

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout Jaarkalender schooljaar 2014-2015 OBS De Zevensprong (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 dezevensprong@sopoh.nl www.dezevensprong.sopoh.nl Beste kinderen, ouders en meelezers, Voor

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Inhoud. Teamsamenstelling 4. Activiteitenkalender 7. Schoolpsalmen 8. Groepsoverzicht 9

Inhoud. Teamsamenstelling 4. Activiteitenkalender 7. Schoolpsalmen 8. Groepsoverzicht 9 Inhoud Teamsamenstelling 4 Activiteitenkalender 7 Schoolpsalmen 8 Groepsoverzicht 9 2 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe Engelenburggids, waarin alle belangrijke informatie staat voor het

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind.

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind. Jaarkalender 2016-2017 Samen een mooie toekomst voor elk kind. September 2016 35 Eerste schooldag 5 6 7 Zomervakantie Luizencontrole 1 2 3 4 Zomervakantie 8 9 10 11 36 12 13 14 15 16 17 18 37 38 Informatie-avond

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

Jaarbijlage Schoolgids Samen het beste uit jezelf halen. Jaarbijlage Schoolgids Christoffelschool

Jaarbijlage Schoolgids Samen het beste uit jezelf halen. Jaarbijlage Schoolgids Christoffelschool Jaarbijlage Schoolgids 2016-2017 Samen het beste uit jezelf halen Jaarbijlage Schoolgids 2016-2017 -1- Christoffelschool 1. Algemeen Team Christoffelschool 2016/2017: Klaar voor de start! Contactgegevens

Nadere informatie

Jaarrooster schooljaar

Jaarrooster schooljaar Jaarrooster schooljaar 0-01 Schooltijden.5-.5 uur.5-.5 uur.5-1.5 uur.5-.5 uur.5-1.5 uur Inloop vanaf.35 uur. W33 Deze hele week Verhuizing aug. 1 1 Juni 0 Deze week: start grip op de groep W3 Eerste schooldag:

Nadere informatie