Schoolkalender 2015/2016. om op te hangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolkalender 2015/2016. om op te hangen"

Transcriptie

1 Schoolkalender / om op te hangen

2 Inhoudsopgave Voorwoord directie... Leerkrachtenindeling... Schooltijden... Telefonische bereikbaarheid... Ziek melden... Overblijven... Gymnastiek... Catecheselessen... Leerling Volg Systeem (LVS) toetskalender... Kalender schooljaar -... Medezeggenschapsraad... Geachte ouders, Voor u ligt de schoolkalender van de Odaschool. Deze kalender wordt elk jaar uitgereikt. Hierin vindt u alle praktische zaken van het betreffende schooljaar. Ook leggen we verantwoording af middels de uitstroomgegevens en het jaarverslag. De ontwikkelingsparagraaf geeft een beeld van de plannen voor het nieuwe schooljaar. Tenslotte treft u belangrijke schooldata aan en kunt u zelf activiteiten noteren die in de loop van het jaar aangekondigd worden. U kunt de schoolgids van de Odaschool lezen op onze site:. In deze gids informeren we u over de doelstellingen van de school, de manier waarop wij werken, welke methodieken we gebruiken, hoe we de ontwikkeling van kinderen volgen en u hiervan op de hoogte houden. We vertellen hoe kinderen die dat nodig hebben extra begeleiding krijgen en wat we aan kwaliteitsbewaking doen. We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. U leest hoe ouders op diverse terreinen actief (kunnen) zijn op de Odaschool. Wij wensen u veel leesplezier en een fijn schooljaar toe. Namens alle medewerkers, Frank Simons, directeur Oudergeleding... Teamgeleding... Oudervereniging... Samenwerking externe instanties... Resultaten van ons onderwijs (Cito-eindtoets Odaschool)... Jaarverslag Odaschool -... Ontwikkelingsplan schooljaar -... Maandkalenders (om op te hangen)... vanaf bezorgadres: Anjelierstraat postadres: Postbus, 000 AJ Weert Anjelierstraat, 00 TP Weert telefoon 0 - telefax 0 - Annendaal, 00 VJ Weert telefoon 0 - telefax 0 -

3 Leerkrachtenindeling We starten op augustus met groepen: vier kleutergroepen, twee groepen en, drie groepen, en en van leerjaar zijn er volgend jaar twee groepen. Kleuters die in de loop van het jaar instromen worden in de bestaande kleutergroepen opgenomen. De indeling Bouwgroep t/m - Anjelierstraat Teamleider en IB-er onderbouw: Margo Janssen -a Janne Goijens en Nelleke Pleunis -b Laura Doemges -c Annie Verkennis -d Truus Haenen en Annemie Berntsen schakelklas Nelleke Pleunis a Susan Schreurs b Petra Verstappen en Marlies Jacobs a Lisette Stultiens en Esther Bours b Lisette Mansvelt en Reggy Vleeshouwers Bouwgroep t/m - Annendaal Teamleider, ICT-er en mediacoach: Johan Claessens IB-er bovenbouw: Els Venner a b c a b c a b c a b Gymnastiek: Silvie Smeets Linda Schreurs en Esther Bours Yvonne Hermans en Carola Verdonschot Jan Slot en Joost Gabriëls Marjan Verstappen en Marie-Jeanne Meulen Ellen Beerens en Helmie Coolen Bair Beijnsberger en Joost Gabriëls Joyce Boer en Nellie v Oijen John Bogie Roel van Dael Ralf Hompes Lizzy Verbakel Ondersteuning: José Giesen gr. - Administratief medewerksters: Dorij Hanssen Marisca Rijntjes Conciërge: Theo v.d. Schoor Interieurverzorgsters: Helga Kremers Mia Timmermans Annie van Engelen Truus Heuvelmans Janneke Verspaget Schooltijden Groep t/m Inlooptijd van. tot. uur. Maandag, en uur.0.0 uur Woensdag 0..0 uur Vrijdag uur Groep t/m Inlooptijd van. tot. uur. Maandag,, en uur.0.0 uur Woensdag 0..0 uur Telefonische bereikbaarheid Voor korte berichten of ziekmelding voor de eigen leerkracht zijn wij telefonisch bereikbaar op nummer (Anjelierstraat) of (Annendaal). Om storing tijdens de lessen zoveel mogelijk te beperken, bij voorkeur bellen vóór. uur, tussen.00 en.00 uur of na.0 uur. Ziek melden Als uw kind wegens ziekte of bezoek aan een arts de school moet verzuimen, dan dient u dit voor het begin van de schooltijd schriftelijk of telefonisch te melden. Dit geldt ook voor kinderen die in de pauze binnen moeten blijven en/of niet mee mogen/kunnen doen met de gym-en/of zwemlessen. Alle verzuim van leerlingen wordt door de groepsleerkrachten schriftelijk bijgehouden. In geval van besmettelijke ziekte, luizen, wormen, voetwratten, roodvonk, rode hond e.d. verzoeken wij u dit direct aan de school door te geven, zodat eventuele noodzakelijke maatregelen getroffen kunnen worden. Overblijven Uw kind kan tussen de middag overblijven. Tijdens het overblijven is er toezicht door overblijfkrachten. Deze hebben in meerderheid een cursus overblijven gevolgd en zijn in bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Wil uw kind incidenteel overblijven? U kunt hem/haar aanmelden op school via de administratie. De kosten voor het overblijven bedragen: Kaart 0x,00 Kaart x,00 Kaart x,00 x,00 Contactpersonen overblijven: : Laura Doemges tel. : Ralf Hompes tel. Catechese: pastoor P.N. Tervoort

4 Gymnastiek Voor alle groepen geldt natuurlijk: gymkleding meenemen. De lessen worden verzorgd door een vakleerkracht (Lizzy Verbakel) samen met de leerkrachten. De lessen vinden plaats op sporthal Boshoven. Alle groepen gaan daar met bus naar toe. Maandag 0.. u. groep a en b..00 u. groep a en c.. u. groep a en b Woensdag.00. u. groep a en b Donderdag 0.. u. groep b en c.. u. groep b en a.. u. a, b en c Catecheselessen De lessen voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel worden gegeven door pastoor Tervoort op resp. - en morgen. Leerlingvolgsysteem (lvs) toetskalender - Formulieren Peuteropvang PRAVOO Ontwikkelingsboekje instromers bij binnenkomst maand na instroom gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. Cito -taal voor kleuters Cito - Rekenen/ Wiskunde/basisbew. april nov Letterkennis Beginnende geletterdheid sept Startsignalering sept Herfstsignalering nov Wintersignalering mrt AVI Lezen: Motivatie en gedragsvragenlijst CITO - DMT okt/ Stilleestoets CITO - begrijpend lezen CITO - spelling VISEON nov nov/ Toets LWOO leerling traject Toets LWOO leerling traject nov/ okt/ okt/ okt/ okt/ jan jan jan nov nov/ nov/ nov/ nov nov nov april CITO - eindtoets april NSCCT okt

5 sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. Kalender schooljaar - Zomervakantie leerlingen : juli t/m 0 augustus Start schooljaar -: augustus augustus september oktober november december januari februari maart april sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. Medezeggenschapsraad De MR bespreekt het schoolbeleid met de directie en kan hierin de belangen van de ouders en het personeel behartigen. De MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding van elk personen. Oudergeleding: Dhr. M.van den Donker Kind in gr.-c, b en c Veldbloemstraat 0 00 CH Weert Mevr. N. Weijers Kind in gr. b en b Sleutelbloemstr. 00 CJ Weert Dhr. M. Bierman Kind in gr. a en b Lorentzlaan 00 NM Weert Teamgeleding: (bereikbaar via Janne Goijens gr. -a Annie Verkennis gr. -c Silvie Smeets gr. a Joyce Boer gr. b Oudervereniging De oudervereniging organiseert activiteiten op school voor de kinderen zoals kerstdiner, carnaval, sportdag, schoolreisje etc. Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. Een uitgebreide omschrijving vindt u in de schoolgids op Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met de voorzitter van de oudervereniging. ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. 0 juli Vrije dagen Vrije middag bovenbouw Alle groepen s middags vrij 0 0 Zomervakantie leerlingen : juli t/m september Start schooljaar -: september Studiedag Studiemiddag 0 0 ma. di. wo. do. vr. sw. wk. ma. di. wo. do. vr. sw.: schoolweek, wk.: weeknummer Malou Lauwerijsse-Stals Kind in gr. -b en b Veldbloemstraat 00 CG Weert Bram van de Kerkhof Klaproosstraat 00 TW Weert

6 Cito-eindtoets Odaschool Samenwerking externe instanties Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van jaar. Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Op negenjarige leeftijd krijgt elk kind een uitnodiging voor een DTP en BMR vaccinatie en alle sjes vanaf hun twaalfde verjaardag een uitnodiging voor drie HPV vaccinaties. De logopedist ziet uw kind uitsluitend als er (mogelijke) spraak/ taalproblemen zijn. De JGZ is bereikbaar op 0- op t/m van.0.00 uur en op van.0.00 uur. Op de schoolsite vindt u uitgebreide informatie onder het kopje school. Politie Wordt u in de wijk geconfronteerd met vandalisme of overlast van rondhangende jeugd? Meld het bij onze wijkagent Jos Geerts via Gemiddelden in standaardscores Odaschool: Cito-eindtoets Odaschool Gemiddelden in standaardscores Odaschool: Grafieken Grafieken zijn zijn gebaseerd op op de de Schoolrapportcorrectie LG LG van van Cito Cito landelijk Odaschool 0 Rekenen in percentage goed : Wereldoriëntatie in percentage goed: 0 Landelijk Odaschool Landelijk Odaschool Taal in percentage goed: Landelijk 0 Odaschool 0 0 Studievaardigheden in percentage goed: Landelijk Odaschool Studievaardigheden is vanaf géén Studievaardigheden apart onderdeel is meer. vanaf géén apart onderdeel meer. Doorstroom groep leerlingen -: Gymnasium: Atheneum: Havo: Mavo: Basis: Kader: Praktijkonderwijs: Totaal leerlingen

7 JAARVERSLAG ODASCHOOL - Algemeen Op oktober telde de Odaschool 0 leerlingen, een lichte daling t.o.v.. Deze leerlingen waren verdeeld over groepen: kleutergroepen, groepen, drie groepen, en en van de overige leerjaren elk twee. In maart startte nog een instroomgroep. In het kader van het gemeentelijk achterstandenbeleid was er één schakelklas ingericht. Het team van de Odaschool bestond uit de directeur en leerkrachten, waarvan een aantal met speciale taken: teamleiders, IB-ers coördinator ICT, reken coördinatoren administratieve kracht, conciërge, interieurverzorgsters, LIO-stagiaire. Daarnaast werd gebruik gemaakt van externe deskundigen van Rick (drama), van de bibliotheek (leesprojecten) en Punt Welzijn (OOM en taalspeelgroep en vakleerkracht gymnastiek). Ook voor kleilessen en yoga werden externen ingezet. Middels detachering hebben we administratieve ondersteuning op de locatie Annendaal en een onderwijsassistente ter beschikking in de onderbouw. Kwaliteitsbewaking Dit schooljaar is gewerkt zoals afgesproken. De opgestelde plannen zijn uitgevoerd, regelmatig is de vooruitgang bekeken en waar nodig zijn de plannen bijgesteld. Op het einde van het jaar is vastgesteld of de doelen gehaald zijn. Er is een leerlingtevredenheidspeiling uitgevoerd met als resultaat een waardering van.0. Leerlingen zijn tevreden over de relatie met de leerkrachten, de aanpak van het cyberpesten en de creamiddagen. Verbeterpunten liggen bij het gebouw en de speelplaats. Zowel de volledige uitslag als een samenvatting van deze peiling vindt u op onze site onder het kopje scholingtevredenheidspeilingen. De resultaten van de Cito-toetsen zijn op een goede manier geanalyseerd. Ze vormen, naast de overige gegevens van de groep, de basis voor de groepsplannen. De groepsplannen zijn met de IB-er en de orthopedagoge besproken. Over het niveau van de groepsplannen zijn we zeer tevreden. We zien de beschreven zaken terug in het werken van de leerkrachten met de kinderen. De gesignaleerde problemen worden echt aangepakt en dat is in de resultaten merkbaar. Op alle gebieden scoren we op of boven het landelijk gemiddelde. Bij het LIST-lezen scoren we in bijna alle groepen op de LIST norm van 0%. Dit jaar werd voor het eerst de Centrale eindtoets van CITO in april afgenomen. Helaas haalden we de ondergrens van de inspectie niet. Uit de analyse blijkt dat er inschattingsfouten zijn gemaakt bij de personele bezetting. Wij gaan dan ook uit van een incident. De inspectie heeft n.a.v. de behaalde resultaten de Odaschool ingeschaald in het reguliere toezichtskader met een aantekening i.v.m. de eerste keer een te lage score. De leerkrachten hebben deelgenomen aan diverse cursussen van de Meerderweertacademie. Eén leerkracht rondt Master SEN af en drie leerkrachten hebben het eerste jaar van de opleiding Excellente leerkracht gevolgd. Klassenbezoeken vanuit MT en IB vinden regelmatig plaats met behulp van kijkwijzers. Onderwijskundige ontwikkelingen In het e jaar van de schoolplanperiode - is gewerkt aan een aantal ontwikkelingen: We zijn gestart met de nieuwe rekenmethode Alles Telt in de groepen t/m. Regelmatig is het werken ermee geëvalueerd en zijn aanvullende afspraken gemaakt. Het niveau van de methode ligt hoger dan de oude methode. Vooral in groep leverde dat wat problemen op. Daar zijn extra inspanningen gedaan om de hiaten weg te werken. De combinatie met Snappet (tablets) in de groepen t/m was moeilijker dan gedacht. Door veel overleg en hulp van een externe deskundige is nu de werkwijze aangepast. Een aantal leerkrachten hebben geëxperimenteerd met de tablets binnen zowel de spellingslessen als begrijpend lezen. De resultaten waren positief en worden meegenomen naar volgend schooljaar. Passend onderwijs krijgt heel voorzichtig een gezicht. De aanmeldprocedure voor de leerlingen is aangepast aan de nieuwe regels die de wet voorschrijft. Voor het eerst zijn er besprekingen met zowel het SBO als het SO over terugplaatsing van leerlingen. De vaste computers zijn vervangen. Leerkrachten maken gebruik van twee beeldschermen zodat ze naast het programma van het digitale bord ook andere programma s kunnen openen. Er is een begin gemaakt met Kurzweil, een digitaal hulpprogramma voor kinderen met zware dyslexie. Er zijn enkele aanpassingen gedaan in het kader van ouderbetrokkenheid: andere opzet van de ouderavond bij de start van het jaar, inloopmomenten op de locatie Annendaal en een presentatie op de locatie Anjelierstraat. Daarnaast is er voor het eerst een ouderpanel georganiseerd. Onder leiding van een externe deskundige heeft het team een nieuwe visie opgesteld. Hierin blijft het kind en zijn welbevinden het uitgangspunt om tot leren te komen. Er is gekozen om een aantal vaardigheden die kinderen in de e eeuw nodig hebben expliciet te benoemen en in te bedden in het onderwijsaanbod. De nieuw vastgelegde kernwaardes zijn SAMEN, VEILIG, ZELFSTANDIG en PROFESSIONEEL. Financiële zaken Jaarlijks maken we een sluitende begroting voor de Odaschool. Het afgelopen schooljaar is de exploitatie afgesloten met een positief saldo dankzij extra subsidies van de rijksoverheid.

8 Ontwikkelingsplan schooljaar - In heeft het team van de Odaschool een nieuwe visie opgesteld. Daaruit komt een -jaren plan waarin beschreven staat hoe het onderwijs op de Odaschool er in uit moet zien. Wat willen we anders gaan aanpakken? Daar hoort dan ook een stappenplan bij. Elk jaar bekijken we of de afgesproken plannen op de goede manier zijn opgepakt en het beschreven doel bereikt is. Meestal lukt dat naar tevredenheid en kunnen we verder. Soms lukt het niet moeten de plannen voor het jaar erna bijgesteld worden. In het jaarverslag - leest u hoe het staat met de plannen van het afgelopen jaar. Hieronder leest u waar wij in het schooljaar - aan gaan werken. Binnen de kleuterbouw komt een nieuw leerlingvolgsysteem ter vervanging van PRAVOO De nieuwe rekenmethode Alles Telt wordt samen met het werken op de tablets ingevoerd in de groepen. In de groepen t/m wordt de methode verder geïmplementeerd. De tablets zullen ook gebruikt gaan worden voor spelling en begrijpend lezen. Het hulpprogramma Kurzweil voor zwaar dyslectische kinderen wordt verder ingevoerd. De nieuwe visie moet handen en voeten krijgen in de praktijk: - Hoe gaan we de wereld oriënterende vakken inrichten? - Hoe wordt wetenschap en techniek ingevoerd? - Welke keuzes maken we m.b.t. cultuureducatie? - Waar zien we de kernwaardes (Samen, Veilig, Zelfstandig en professioneel) terug? De digitale omgeving van de school zal geoptimaliseerd worden, passend bij het onderwijs dat wij willen realiseren. Vanaf augustus is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Voor het eerst zullen er leerlingen terugkomen vanuit SBO en VO. Wat is daarvoor nodig? Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. Dit schooljaar zullen ouders meer betrokken worden bij presentaties van kinderen. Het ouderpanel wordt verder ingericht. Het aantal leerlingen neemt gestaag af en daarmee de bekostiging door de overheid. Ook de bezuinigingen van de afgelopen jaren werken nog steeds door in onze exploitatie. Er moet voor de komende jaren geïnventariseerd worden welke groeperingsvormen het beste gehanteerd kunnen worden om optimale onderwijszorg te kunnen bieden passend binnen de visie van de Odaschool.

9 augustus Annemie Berntsen Laura Doemges Linda Schreurs opstartzaken schooljaar - Helmie Coolen Annie v. Engelen (oop) Start nieuwe schooljaar

10 september Truus Heuvelmans (oop) Carola Verdonschot 0- Studiemiddag alle leerlingen zijn 's middags vrij José Giesen informatieavond groepen informatieavond groepen informatieavond groepen 0-0 informatieavond groepen en informatieavond groepen informatieavond groepen informatieavond groepen Studiedag alle leerlingen zijn vrij Marjan Verstappen Reggy Vleeshouwers Kermis Weert - Alle leerlingen zijn vrij Kermis Weert Alle leerlingen zijn s middags vrij

11 oktober.00 uur OV-Jaarvergadering locatie: Anjelierstraat Truus Haenen 0- studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Joost Gabriëls 0-0 SEO-avond SEO-avond SEO-avond SEO-avond s middags bovenbouw vrij Yvonne Hermans herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie Nellie v. Oijen / Nelleke Pleunis herfstvakantie herfstvakantie

12 november Marie-Jeanne Meulen studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij St. Maarten s middags bovenbouw vrij Lisette Mansvelt Jan Slot Esther Bours studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Helga Kremers (oop) John Bogie

13 december Sinterklaasviering 0- Silvie Smeets Studiedag - Alle leerlingen zijn vrij 0-0 Kerstviering s middags bovenbouw vrij Johan Claessens

14 januari Janneke Verspaget (oop) studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij s middags bovenbouw vrij Theo v.d. Schoor (oop) Annie Verkennis Margo Janssen

15 februari s middags bovenbouw vrij voorjaarsvakantie Frank Simons voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie Rapport mee deze week ouderavonden 0- Studiedag - Alle leerlingen zijn vrij Ellen Beerens voorjaarsvakantie 0- Dorij Hanssen (OOP)

16 maart studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Janne Goijens Marlies Jacobs s middags bovenbouw vrij Marisca Rijntjes (oop) Alle leerlingen zijn vrij e Paasdag e Paasdag Alle leerlingen zijn vrij Studiedag Alle leerlingen zijn vrij

17 april Mia Timmermans (oop) uur Vormsel gr. leerlingen Unicefloop studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij Roel van Dael 0-0 Eindtoets groep Eindtoets groep Eindtoets groep s middags bovenbouw vrij

18 Els Venner Bair Beijnsberger e Pinksterdag e Pinksterdag Alle leerlingen zijn vrij Susan Schreurs studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij s middags bovenbouw vrij

19 Joyce Boer 0- studiemiddag Alle leerlingen zijn s middags vrij.00 uur e Heilige Communie Lisette Stultiens 0-0 s middags bovenbouw vrij

20 juli 0- Studiedag - Alle leerlingen zijn vrij Rapport mee deze week ouderavonden Petra Verstappen 0-0 musicaluitvoering musicaluitvoering.00 uur alle leerlingen vrij start Zomervakantie Ralf Hompes (t/m september) Eerste schooldag september

21 om op te hangen

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016. Jan Ligthartschool Huibeven- Glimmenstraat 7-5043 MZ Tilburg - 013-5702230 - www.jlhuibeven.nl - directie@jlhuibeven.

Schoolkalender 2015-2016. Jan Ligthartschool Huibeven- Glimmenstraat 7-5043 MZ Tilburg - 013-5702230 - www.jlhuibeven.nl - directie@jlhuibeven. Schoolkalender 2015-2016 Schoolgegevens: Basisschool Jan Ligthart Huibeven 013-570 22 30 Glimmenstraat 7 5043 MZ Tilburg directie@jlhuibeven.nl Directeur Jan Ligthart Huibeven Hans Thönissen College van

Nadere informatie

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick.

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick. Hoe steekt het huidige voortgezet onderwijs in elkaar? VMBO: HAVO: VWO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Na de basisschool

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1 12 13 schoolgids Jenaplanschool De Mheen Bijlage openbare Jenaplanschool De Mheen 1 Deze bijlage bevat veel informatie voor schooljaar 2012 2013. Er is naast deze bijlage een schoolgids. Die staat op onze

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Rotterdam 29 juni 2015 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids!

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Vlak voor de zomervakantie heeft u van ons een verkorte versie ontvangen van de Schoolgids. Met een aantal kleine aanpassingen sturen we

Nadere informatie

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 KALENDER 0-0 0-JARIG JUBILEUM - 0 Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad PX Rozenburg T 0- Dependance OBS De Phoenix Gruttostraat TC Rozenburg T 0- E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl AUGUSTUS

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje.

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Een jasje dat past bij ons nieuwe beleid voor de komende 4 jaren. Zie hier voor de schoolgids, of

Nadere informatie

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam Schoolgids supplement schooljaar 2015-2016 Veel informatie vindt u op: www.wilgenstam.nl Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Telefoon: 010 4 18 56 80 Mail: directie@wilgenstam.nl Wilgenlei 149 3052 CG

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid Ik ben verantwoordelijk Ik toon respect Ik zorg voor veiligheid Basisschool De Fontein Heilooërdijk 136 1814 LS Alkmaar 072-5115900 info@fontein.org www.fontein.org Telefoon: 072 511 59 00 Heilooërdijk

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden Beste ouders, verzorgers en belangstellenden In deze bijlage van de schoolgids vindt u specifieke informatie voor het schooljaar 2012-2013. We gaan ervan uit, dat we u, samen met de reguliere schoolgids

Nadere informatie

Bs de Veste Pr. Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik

Bs de Veste Pr. Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik Bs de Veste Pr. Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik AUGUSTUS 2015 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 25 26 27 28 29 30 36 31 1e schooldag Luizencontrole (middag)

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 23-04-2014 Vanuit de directie Na 42 jaar in het onderwijs, heeft Lescha vandaag afscheid genomen van onze school. Alle groepen zijn

Nadere informatie

Arie is iedere dinsdag en donderdag op de Piramide en buiten BAPOdagen om de andere week op woensdag ( zie schema)

Arie is iedere dinsdag en donderdag op de Piramide en buiten BAPOdagen om de andere week op woensdag ( zie schema) AUGUSTUS 2015 Za 1 Zomervakantie Zo 2 Zomervakantie Ma 3 Zomervakantie Di 4 Zomervakantie Wo 5 Zomervakantie Do 6 Zomervakantie Vr 7 Zomervakantie Za 8 Zomervakantie Zo 9 Zomervakantie Ma 10 Zomervakantie

Nadere informatie

Jaarkalender voor ouders 2015 2016 OBS de Vlonder

Jaarkalender voor ouders 2015 2016 OBS de Vlonder Jaarkalender voor ouders 205 206 AUGUSTUS 205 AA A 3 4 5 6. 34 7 Eerste schooldag! Gouden week Leefstijl: de groep dat zijn wij! 8 9 20 2 35 24 Gouden week 2 25 26 27 5.30 :Spreekuur 28 29 30 SEPTEMBER

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Augustus/September. 25 1 Studiemiddag: alle kinderen vrij! 26 2 typeles groep 7. week 35 week 36 zondag Kermis

Augustus/September. 25 1 Studiemiddag: alle kinderen vrij! 26 2 typeles groep 7. week 35 week 36 zondag Kermis 2014 Augustus/September week 35 week 36 Kermis 24 31 Eerste schooldag luizenscreening 25 1 Studiemiddag: alle kinderen vrij! 26 2 typeles groep 7 27 3 28 4 29 5 30 6 2014 September week 37 week 38 7 14

Nadere informatie

JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL

JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL ouders/ verzorgers 2015-2016 AUGUSTUS 2015 JAARKALENDER OUDERS 1 ZA Zomervakantie 2 ZO 3 MA juf Romy jarig 4 DI 5 WOE 6 DO 7 VRIJ 8 ZA 9 ZO Juf Marije jarig 10 MA 11 DI 12

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout Jaarkalender schooljaar 2014-2015 OBS De Zevensprong (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 dezevensprong@sopoh.nl www.dezevensprong.sopoh.nl Beste kinderen, ouders en meelezers, Voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl Brede school De Achtbaan Meeslaan 00 VP TIEL T: 0 0 E: directie@achtbaanschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Nadere informatie

t Ravelijn Jaarkalender 2015-2016

t Ravelijn Jaarkalender 2015-2016 t Ravelijn Jaarkalender 2015-2016 Herfstvakantie 23 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 01 januari 2016 Voorjaarsvakantie 08 t/m 12 februari 2016 Goede vrijdag 25 maart 2016 Tweede Paasdag

Nadere informatie

Informatie ouders. Basisonderwijs in beweging. OBS de Wending OUDERVERENIGING NIET OP TIJD THUIS?

Informatie ouders. Basisonderwijs in beweging. OBS de Wending OUDERVERENIGING NIET OP TIJD THUIS? Informatie ouders OBS de Wending OUDERVERENIGING NIET OP TIJD THUIS? VOORWOORD Beste ouder(s)/verzorger(s), Het nieuwe schooljaar 0-06 is aangebroken. De kinderen zijn het komend schooljaar verdeeld over

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015 TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-1 kalender - groep 1+2 onderdeel 26 jan. t/m 6 febr. 20 mei t/m 5 juni Cito 1 Rekenen voor Kleuters digitaal Muismodule M1/M2 E1/E2 Cito 2 Taal voor kleuters

Nadere informatie

SBO De Toekomst. Jaarplanner 2015-2016

SBO De Toekomst. Jaarplanner 2015-2016 SBO De Toekomst Jaarplanner 2015-2016 KLEURCODES VERGADERINGEN STUDIEDAGEN LEERLINGEN VRIJ PLANNEN OUDERAVOND VIERINGEN TOETSEN TOELICHTING: - Overlig overleg: Elke week is er een IB-consult op maandagen

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

HEECHHÔF NIEUWS. 7 oktober leerlingen vrij OPO DAG. 7 t/m 17 oktober Kinderboekenweek. 8 oktober Opening Kinderboekenweek

HEECHHÔF NIEUWS. 7 oktober leerlingen vrij OPO DAG. 7 t/m 17 oktober Kinderboekenweek. 8 oktober Opening Kinderboekenweek SBO It Heechhôf t Swin 8 9201 XZ Drachten 0512541533 www.itheechhof.nl 2 oktober 2015 Nieuwsbrief nr. 4 HEECHHÔF NIEUWS NIEUWS UIT DE PERSONEELSKAMER Juf RiaRomkje geniet nog volop van haar zwangerschapsverlof.

Nadere informatie

De schooltijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur.

De schooltijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur. Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2015 2016. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar vermeld, zodat u daar rekening mee kunt houden.

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Ouderinfo augustus 2010

Ouderinfo augustus 2010 Ouderinfo augustus 2010 Beste ouders, verzorgers, Van de directie Beste ouders Het nieuwe schooljaar 2010-2011 is begonnen!! In de vakantie is er hard gewerkt om diverse lokalen en gangen te voorzien van

Nadere informatie

Kalender 2015-2016 Busken Huëtstraat 22-24 - 2524 TT Den Haag - Telefoon: 070 3944 997 directie@despoorzoeker.info - www.despoorzoeker.

Kalender 2015-2016 Busken Huëtstraat 22-24 - 2524 TT Den Haag - Telefoon: 070 3944 997 directie@despoorzoeker.info - www.despoorzoeker. Kalender 2015-2016 Busken Huëtstraat 22-24 - 2524 TT Den Haag - Telefoon: 070 3944 997 directie@despoorzoeker.info - www.despoorzoeker.info De veelzijdige Spoorzoeker Augustus 2015 za 01 * zo 02 ma 03

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op bijgaande activiteitenkalender staan veel belangrijke gebeurtenissen voor het komend schooljaar. Ook vakanties en vrije dagen kunt u hierop terugvinden. Naast deze kalender

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 8

HUISWERK AGENDA GROEP 8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015 van de

Schoolkalender 2014-2015 van de Schoolkalender 2014-2015 van de Augustus 2014 September 2014 Vr 1 Ma 1 Za 2 Di 2 Start Rots&Water groep 5 Zo 3 Wo 3 Ouderbedankochtend 8.30 uur Ma 4 Do 4 Di 5 Vr 5 Wo 6 Za 6 Do 7 Zo 7 Vr 8 Ma 8 Za 9 Di

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland Jaarkalender 2014-2015 daltonbasisschool Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2014 2015. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar

Nadere informatie

Schooljaarkalender Schooljaar 2014-2015

Schooljaarkalender Schooljaar 2014-2015 Schooljaarkalender Schooljaar 204-205 Augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 Start schooljaar 204-205 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 September 204 Info-avond 5/6 Info-avond 3/4 2 3 Info-avond

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

AUGUSTUS MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 1 2

AUGUSTUS MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 1 2 AUGUSTUS MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Weer naar school 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Vergadering Loc.l 27 28 29 30 31 Omgekeerde oudergesprekken

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Rotterdam 1 juli 2014 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Overblijven

Nieuwe schooltijden. Overblijven Informatie 2015/2016 Inhoud Nieuwe schooltijden Overblijven Ouderbijdrage Vakanties / vrije dagen Activiteiten Telefoonnummers Ziekmelden Op tijd / te laat Eerder weg onder schooltijd Lekker Fit Gym- en

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Koffie-uurtjes

Medezeggenschapsraad. Koffie-uurtjes Oudervereniging Voorzitter: Inez van Esch Tel: 06-11344405 Secretaris: Angelique Schets Tel: 073-5514003 Penningmeester: Sanne Jennen Tel: 073-8509567 Vrijwillige ouderbijdrage De oudervereniging vraagt

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015. ma di wo do vr za zo O..B.S. DE LUYSTER IEDEREEN MAG ANDERS ZIJN! 10 11 Oud papier. 31 Eerste schooldag

AUGUSTUS 2015. ma di wo do vr za zo O..B.S. DE LUYSTER IEDEREEN MAG ANDERS ZIJN! 10 11 Oud papier. 31 Eerste schooldag AUGUSTUS 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag SEPTEMBER 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Informatieavond gr.7/8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nadere informatie

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage februari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Methode van onderzoek 4 2.1 Doelstelling van het

Nadere informatie

JAARAGENDA PCC 2014/2015 datum: 15-09-14

JAARAGENDA PCC 2014/2015 datum: 15-09-14 3 ma 1-sep di 2-sep Kennismakingsavond lj 2 x vanaf 19.30 wo 3-sep do 4-sep Introductie ouders leerjaar 3 en 4 x leerjaar 3 vanaf 19.00u en leerjaar 4 vanaf 19.45u vr 5-sep za 6-sep zo 7-sep 4 ma 8-sep

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de

Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de ons kenmerk: contactpersoon: Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de Regenboog en de Wingerd Terneuzen, 31 augustus 2015 betreft: Bijlage schoolgids 2015-2016 Beste ouders, verzorgers, Hierbij treft

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015 6 DONDERDAG ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE. 19 20 21 Springkrant. 27 Kennismakingsavond Groep 4

AUGUSTUS 2015 6 DONDERDAG ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE. 19 20 21 Springkrant. 27 Kennismakingsavond Groep 4 Kalender 2015-2016 AUGUSTUS 2015 1 ZATERDAG 2 ZONDAG 3 MAANDAG 4 DINSDAG 5 WOENSDAG 6 DONDERDAG 7 DAG 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Eerste Schooldag 18 Start gymlessen 19 20 21 22 23 24 Groep 8 25 Groep

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 12 3 september 2014 Schooljaar 2014-2015 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Overig nieuws Verjaardagen Informatie van derden Kalender 17 juni 2015 de directie Alweer het

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Start van het schooljaar Gelukkig zijn alle leerkrachten toch op tijd teruggekomen van hun offlinegeen wifi vakantie! De juffen hadden het advies van het weekblad Libelle

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 O. b. s. d e R o z e b o t t e l Jaarkalender 014-0 Augustus 014 1 week 1 Elly jarig 4 5 6 7 8 9 10 week 11 1 1 Vergadering 10.00-1.00 uur 18 1e schooldag Luizencontrole Starten met groepsplannen en HP

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Aanvulling Schoolgids Deel 2

Aanvulling Schoolgids Deel 2 Aanvulling Schoolgids Deel 2 2014 2015 OBS De Koempoelan Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend 0299-472048 administratie@koempoelan.nl www.koempoelan.nl Schoolgids De Koempoelan - deel 2 2014-2015 Pagina 1 Een

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

Voorwoord. Contactgegevens

Voorwoord. Contactgegevens Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de bijlage schooljaar 2015-2016 ter aanvulling op de schoolgids van basisschool De Dolfijn. In deze bijlage staat specifieke informatie die betrekking

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Kalender (ouders/verzorgers) schooljaar 2014 2015

Kalender (ouders/verzorgers) schooljaar 2014 2015 Molenweg 1 9301 JD Roden 050-5017434 www.demarke-roden.nl Kalender (ouders/verzorgers) schooljaar 2014 2015 Voorwoord Voor u ligt de ouderkalender van Openbare Basisschool De Marke voor het schooljaar

Nadere informatie