W H I T E P A P E R. Nedervlaams

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W H I T E P A P E R. Nedervlaams"

Transcriptie

1 W H I T E P A P E R Nedervlaams 0

2 Nedervlaams Vlaams voor Nederlanders en Nederlands voor Vlamingen Dit document beschrijft de richtlijnen die Schrijf.be, het toonaangevende Vlaamse tekstbureau, volgt om knopen door te hakken bij taalverschillen tussen België en Nederland. En dit zowel voor Nederlandstalige copywriting (voor het hele taalgebied of voor België of Nederland alleen), als voor het vervlaamsen (p. 3) van teksten geschreven door Nederlanders. Ook voor het verhollandsen (p. 6) van Vlaamse teksten geeft Schrijf.be richtlijnen. Noord-zuidtaalchaos Dit document wil enige helderheid in de taalchaos scheppen. Chaos die ontstaat doordat het Nederlands in het noorden en het Nederlands in het zuiden steeds meer van elkaar afwijken. Dat heeft zijn weerslag op bedrijfscommunicatie websites, brochures, persberichten, enz. Want welke keuze maakt een tekstschrijver? Gaat hij onwrikbaar voor standaardtaal ook als hij daarmee een deel van de doelgroep buitenspel zet? Of vergaloppeert hij zich aan Vlaamse tussentaal? Waar ligt de taalgrens? Professionals kiezen voor duidelijkheid Hier beschrijft Schrijf.be alvast waar zijn grenzen liggen, na een decennium copywriting voor duizenden Vlaamse én Nederlandse klanten. En na vele maanden van onderzoek, discussie en finetuning. We publiceren deze richtlijnen als hulp bij de keuzes die ú maakt in uw bedrijf. Neem ze over of smeed ze tot ze perfect passen bij úw organisatie. Waar het om gaat, is streven naar een uniforme aanpak van al uw geschreven communicatie. Dan toont u aan dat u met het Nederlands even professioneel omspringt als met uw dienstverlening. Twijfelgevallen Moet u met dit document in de hand dan nooit meer twijfelen? Helaas wel. Want taal is geen wiskunde: ze laat zich nooit helemaal vangen in regels. Bovendien evolueert ze, waardoor ze de richtlijnen vroeg of laat inhaalt. Twijfelen of discussiëren over een heikele taalkwestie is dan ook geen teken van zwakte. Net zomin als uw opinie vroeg of laat bijschaven. Géén pamflet Wat is dit document níét? Een pamflet waarmee Schrijf.be op de taalbarricades klimt. Dit is géén pleidooi voor de standaardtaal wel voor een standaardaanpak van het geschreven Nederlands in het bedrijfsleven. En die aanpak is gestoeld op de grootste gemene deler: standaardtaal (ST), zoals Van Dale die gebruikt. We wensen u alvast veel moed en volharding bij het ontwarren van de noord-zuidtaalknopen! En is dit voer voor discussie? Laat dan van u horen op schrf.be/nedervlaams. Wim Van Rompuy Schrijf.be-bedrijfsleider Liesa Carton & Joke Naughton Schrijf.be-eindredacteurs 1

3 Terminologie De taalexperts maken u, en ons, het leven moeilijk. Want de diverse (versies van) woordenboeken en taalorganisaties maken er een potje van. Ze gebruiken exotische beschrijvingen om een woord al dan niet als Vlaams te bestempelen, zoals: Belgisch-Nederlands Belgisch-Nederlands, algemeen Belgisch-Nederlands, niet algemeen Belgisch-Nederlands, spreektaal in België, niet algemeen Standaardtaal in België Prisma Redactie gaf in 2010 de voorzet door in haar handwoordenboek ook Nederlands-Nederlandse woorden aan te duiden. Van Dale is nog niet klaar met die beweging. Pinnen is intussen Nederlands, maar wasemkap nog altijd standaardtaal, terwijl een Vlaming dat nooit zegt. Een uitweg uit de impasse? Schrijf.be gebruikt vijf categorieën: ST (standaardtaal) Standaardtaal in het hele taalgebied volgens de taalinstanties. Zowel Nederlanders als Vlamingen zouden deze woorden, constructies en uitdrukkingen moeten begrijpen. o schrijven, auto, mooi SN-NL (Standaard-Nederlands-Nederlands) Standaardtaal in Nederland: alle Nederlanders begrijpen deze woorden, constructies en uitdrukkingen, maar Vlamingen vaak niet. De Nederlandse Taalunie duidt zulke woorden aan met standaardtaal in Nederland, de Dikke Van Dale met in Nederland of Nederlands. o 06-nummer (ST = gsm-nummer) NiSN-NL (Niet-standaard-Nederlands-Nederlands) Nederlands-Nederlands, maar niet door alle Nederlanders goedgekeurd. Zoals spreektaal en dialect. De Dikke Van Dale duidt die woorden aan met Nederlands, niet algemeen, Nederlands, Bargoens, Nederlands, informeel of Nederlands, vulgair. o porum (ST = gezicht) SB-NL (Standaard-Belgisch-Nederlands) Standaardtaal in België: alle Vlamingen begrijpen deze woorden, constructies en uitdrukkingen, maar Nederlanders vaak niet. De Nederlandse Taalunie omschrijft zulke woorden als standaardtaal in België, de Dikke Van Dale als Belgisch-Nederlands of Belgisch- Nederlands, algemeen. o opvolging (ST = follow-up) NiSB-NL (Niet-standaard-Belgisch-Nederlands) Belgisch-Nederlands, maar niet door alle Vlamingen goedgekeurd. Hieronder valt spreektaal, dialect en tussentaal. De Dikke Van Dale noemt ze Belgisch-Nederlands, spreektaal, Belgisch- Nederlands, niet algemeen, of Belgisch-Nederlands, pregnant. o terug (ST = weer) 2

4 Uw vervlaamsing: wie is uw doelgroep? Als Schrijf.be uw tekst vervlaamst, zal de Vlaamse lezer niet merken dat de originele tekst door een Nederlander is geschreven. Daarvoor hebben wij een gestandaardiseerde werkwijze: NL > VL ST, SB-NL, NiSB-NL? U vindt de verklaring van de afkortingen op pagina Uw copywritert adviseert u over het vervlaamsingsniveau Wie is uw doelgroep? Met uw input bepaalt de copywriter het vervlaamsingsniveau (zie p. 4): niveau groen: standaardtaal (ST); niveau geel: Standaard-Belgisch-Nederlands (SB-NL) toegelaten; niveau rood: Niet-standaard-Belgisch-Nederlands (NiSB-NL) toegelaten; niveau zwart: voor SEO-doeleinden. 2. U kiest uw schrijfformule Wat heeft uw brontekst nodig om te scoren bij de doelgroep? Soms is het voldoende om enkele woorden aan te passen. En soms is alles herschrijven de beste optie. Uw copywriter adviseert u welke formule het beste werkt voor uw tekst. Bij twijfel krijgt u een voorbeeldje in drie kolommen, waaruit u zelf kiest. Formule 1: vervlaamsing + eindredactie Alleen de eindredacteur grijpt in. Hij vervlaamst de tekst volgens de richtlijnen die horen bij het gekozen vervlaamsingsniveau (zie p. 5). Tikfouten en fouten op het gebied van grammatica, spelling, interpunctie en consistentie worden verbeterd. Eindredactie zorgt ook voor uniformiteit en signaleert ongewenste gedachtesprongen. Formule 2: vervlaamsing + herschrijven + kwaliteitsbewaking + eindredactie Een copywriter herschrijft de tekst volledig volgens de richtlijnen die horen bij het gekozen vervlaamsingsniveau. Daarna gaat de werktekst achtereenvolgens naar de kwaliteitsbewaker, die de tekst inhoudelijk finetunet, en naar de eindredacteur. Deze formule heeft twee voordelen: de inhoud is overtuigender en de stijl is consistenter. 3. U bestelt uw keuze U bevestigt op de bestelbon uw keuzes: vervlaamsingsniveau: zwart (SEO), groen, geel of uitzonderlijk rood; schrijfformule: 1 (vervlaamsing-eindredactie) of 2 (vervlaamsing-herschrijven). 3

5 Vervlaamsingsniveaus NL > VL Uw doelgroep en uw teksttype bepalen de taal die u gebruikt. Wilt u klanten aantrekken via Google of een magazine? Zijn het jongeren of senioren? Uitsluitend Gentenaars of Kortrijkzanen? Overleg met uw copywriter, en hij vertelt u welk vervlaamsingsniveau u zoekt. Daarna volgt hij deze richtlijnen: NIVEAU GROEN: ST Vervang een Nederlands(e) concept/ term door het Belgische equivalent. Vervang ST door ST die gebruikelijker is in België. wethouder > schepen mkb > kmo repareren (ST) > herstellen (ST) na aan het hart (ST) > nauw aan het hart (ST) NIVEAU GEEL: SB-NL Vervang ST en SN-NL door SB-NL. de klok rond (ST) > 24 uur op 24 (SB-NL) fysiotherapeut (SN-NL) > kinesist/kinesitherapeut (SB-NL) pinpas (SN-NL) > betaalkaart (ST) > bankkaart (SB-NL) NIVEAU ROOD: NiSB-NL Vervang SN-NL, ST of SB-NL door NiSB-NL, voor specifieke doeleinden. (bijv. blog van een lokale sportclub) jus d orange (SN-NL) > fruitsap/appelsiensap (NiSB-NL) om te lachen (ST) > voor te lachen (NiSB-NL) kipkap (SB-NL) > uufflakke (NiSB-NL in Gent) metselen (SB-NL) > metsen (NiSB-NL) NIVEAU ZWART: SEO Gaat het om een SEO-tekst? Vervang SN-NL of ST dan altijd door SB-NL óf NiSB-NL, als daar beduidend meer naar gezocht wordt. Ook als dat woord niet eens in de Dikke Van Dale staat, bijv. de Brusselse term dolomie voor dolomiet. dekvloer (ST) > chape (SB-NL) aanhangwagen (ST) > remorque (NiSB-NL) dolomiet (ST) > dolomie 4

6 Hoe gaat uw copywriter te werk? NL > VL Benieuwd hoe Schrijf.be de vervlaamsing aanpakt? Dit is onze houvast: Regel 1: schrijf ST Optie 1: de tekst is bestemd voor het hele taalgebied: ST Bestaat er geen ST-woord? Vermeld dan beide termen (SB-NL+SN-NL). Bestaat er wél een ST-woord, dat in Vlaanderen toch verkeerd of niet begrepen wordt? Gebruik dan het ST-woord, gevolgd door de SB-NL-variant tussen haakjes. kmo (mkb) bvba (bv) milieupark (België: containerpark) deurtelefoon (België: parlofoon) Optie 2: de tekst is bestemd voor België: ST, behalve in de volgende gevallen: De ST-variant heeft niet overal in het taalgebied dezelfde betekenis. De ST-variant klinkt de Vlaamse lezer vreemd in de oren of hij kent de betekenis niet. Er bestaat geen ST-woord. Wordt de tekst uitgesproken (bijv. speech of telefonische enquête)? Zoek dan de limieten op van wat qua taalgebruik toelaatbaar of gangbaar is voor de doelgroep. Tekst voor het hele taalgebied: binnen 24 uur Tekst voor België: binnen de 24 uur Tekst voor het hele taalgebied: open dag Tekst voor België: opendeurdag Tekst voor het hele taalgebied: kmo (mkb), bvba (bv) Tekst voor België: kmo, bvba metselen (ST) > metsen (NiSB-NL) Regel 2: klant is koning Vraagt de klant specifiek om één of meerdere SB-NL- of NiSB-NL-term(en)? Dan krijgt hij die. chauffage (NiSB-NL) Regel 3: Google is keizer(tje) Gaat het om een SEO-tekst? Gebruik dan altijd de meest geschikte zoekterm voor de doelgroep die de klánt wil bereiken, ook als het geen ST is. SB-NL én NiSB-NL kunnen hier: Google beslist! chape (SB-NL) remorque (NiSB-NL) 5

7 Uw verhollandsing: wie is uw doelgroep? Vraagt u aan Schrijf.be om een tekst te verhollandsen? Dan moet uw lezer ervan overtuigd zijn dat die door een Nederlander geschreven werd. VL > NL ST, SN-NL, NiSN-NL? U vindt de verklaring van de afkortingen op pagina 2. Dit is onze gestandaardiseerde werkwijze: 1. Uw copywriter adviseert u over het verhollandsingsniveau Wie is uw doelgroep? Met uw input bepaalt de copywriter het verhollandsingsniveau (zie p. 7): niveau groen: standaardtaal (ST); niveau geel: Standaard-Nederlands-Nederlands (SN-NL) toegelaten; niveau rood: Niet-standaard-Nederlands-Nederlands (NiSN-NL) toegelaten; niveau zwart: voor SEO-doeleinden. 2. U kiest uw schrijfformule Wat heeft uw brontekst nodig om te scoren bij de doelgroep? Soms volstaat het om enkele woorden aan te passen. En soms is alles herschrijven de beste optie. Uw copywriter raadt u de beste formule aan voor uw tekst. Formule 1: verhollandsing + eindredactie Alleen de eindredacteur grijpt in. Hij verhollandst de tekst volgens de richtlijnen die horen bij het gekozen verhollandsingsniveau (zie p. 8). Hij verbetert ook tikfouten en fouten tegen grammatica, spelling, interpunctie en consistentie. En verzorgt de uniformiteit en signaleert gedachtesprongen. Formule 2: verhollandsing + herschrijven + kwaliteitsbewaking + eindredactie Een copywriter herschrijft de tekst volledig volgens de richtlijnen die horen bij het gekozen verhollandsingsniveau. Daarna passeert de werktekst achtereenvolgens bij de kwaliteitsbewaker, die de tekst inhoudelijk finetunet, en bij de eindredacteur. Deze formule heeft twee voordelen: de inhoud is overtuigender en de stijl is consistenter. 3. U bestelt uw keuze U bevestigt op de bestelbon uw keuzes: verhollandsingsniveau: zwart (SEO), groen, geel of uitzonderlijk rood; schrijfformule: 1 (verhollandsing-eindredactie) of 2 (verhollandsing-herschrijven). 6

8 Verhollandsingsniveaus VL > NL Uw doelgroep en uw teksttype bepalen de taal die u gebruikt. Wilt u klanten aantrekken via Google of een magazine? Zijn het jongeren of senioren? Hoog- of laagopgeleiden? Overleg met uw copywriter, en hij vertelt u welk verhollandsingsniveau voor u werkt. Daarna volgt hij deze richtlijnen: NIVEAU GROEN: ST Vervang een Belgisch(e) concept/ term door het Nederlandse equivalent. Vervang ST door ST die gebruikelijker is in Nederland. schepen > wethouder kmo > mkb herstellen (ST) > repareren (ST) gelijkvloers (ST) > begane grond (ST) NIVEAU GEEL: SN-NL Vervang ST en SN-BL door SN-NL. kinesist/kinesitherapeut (SB-NL) > fysiotherapeut (SN-NL) schoonbroer (ST) > zwager (SN-NL) NIVEAU ROOD: NiSN-NL Vervang ST, SB-NL of SN-NL door NiSN-NL, voor specifieke doeleinden. (bijv. blog van een lokale sportclub) dropje (ST) > drukje (NiSN-NL) (Zeeland) boterham (ST) > sjmouwer (NiSN-NL) (Limburg) eerstejaarsstudent (ST) > feut (NiSN-NL, jongerentaal) NIVEAU ZWART: SEO Gaat het om een SEO-tekst? Vervang SB-NL of ST dan altijd door SN-NL óf NiSN-NL, als daar beduidend meer naar gezocht wordt. Ook als dat woord niet eens in de Dikke Van Dale staat. vlieringtrap/zoldertrap (ST) > vlizotrap (NiSN-NL) 7

9 Hoe gaat uw copywriter te werk? VL > NL Benieuwd hoe uw tekstschrijver de verhollandsing aanpakt? Dit is zijn houvast: Regel 1: schrijf ST Optie 1: de tekst is bestemd voor het hele taalgebied: ST Bestaat er geen ST-woord? Vermeld dan beide termen (SB-NL+SN-NL). mkb (kmo) bv (bvba) vwo (aso) Optie 2: de tekst is bestemd voor Nederland: ST, behalve in de volgende gevallen: De ST-variant heeft niet overal in het taalgebied dezelfde betekenis. Tekst voor het hele taalgebied: stappen Tekst voor Nederland: wandelen Er bestaat geen ST-woord. Wordt de tekst uitgesproken (bijv. speech of telefonische enquête)? Zoek dan de limieten op van wat qua taalgebruik toelaatbaar of gangbaar is voor de doelgroep. Tekst voor het hele taalgebied: mkb (kmo), bv (bvba) Tekst voor Nederland: mkb, bv Regel 2: klant is koning Vraagt de klant specifiek om één of meerdere SN-NL- of NiSN-NL-term(en)? Dan krijgt hij die. metworst (SN-NL) smeerkees (SN-NL) Regel 3: Google is keizer(tje) Gaat het om een SEO-tekst? Gebruik dan altijd de meest geschikte zoekterm voor de doelgroep die de klánt wil bereiken, ook als het geen ST is. SN-NL én NiSN-NL kunnen hier: Google beslist! vlaflip (SN-NL) skûtsje (NiSN-NL) 8

1ste bach Rechten. Rechtstaalbeheering. Hendrickx. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R09 4.20 EUR

1ste bach Rechten. Rechtstaalbeheering. Hendrickx. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R09 4.20 EUR 1ste bach Rechten Rechtstaalbeheering Hendrickx Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R09 4.20 EUR Rechtstaalbeheersing Waarom rechtstaalbeheersing? Een correcte en verstaanbare

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers Vertalen Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers U wilt een vertaling laten maken, maar u weet niets of weinig van vertalen af? Deze vertaalwijzer helpt u op weg. Is er verschil tussen

Nadere informatie

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST DEPARTEMENT TOEGEPASTE TAALKUNDE. Koningsstraat 336. 1030 Brussel

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST DEPARTEMENT TOEGEPASTE TAALKUNDE. Koningsstraat 336. 1030 Brussel HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST DEPARTEMENT TOEGEPASTE TAALKUNDE Koningsstraat 336 1030 Brussel Hoe algemeen is Van Dales Belgisch-Nederlands, niet algemeen? Het lexicografische label empirisch getoetst

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

(INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN. [Titel document + datum] / Pagina 1

(INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN. [Titel document + datum] / Pagina 1 Gemert-Bakel Toerisme & Recreatie Jan van Amstelstraat 45 5421 ER Gemert www.gemertbakeltoerisme.nl info@gemertbakeltoerisme.nl (INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN [Titel document + datum] / Pagina 1 Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers Vertalen Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers U wilt een vertaling laten maken, maar u weet niets of weinig van vertalen af? Deze vertaalwijzer helpt u op weg. Is er verschil tussen

Nadere informatie

Tablets in het onderwijs

Tablets in het onderwijs Departement lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het lager onderwijs Tablets in het onderwijs CAMPUS Vorselaar Van Gorp Stef Academiejaar 2012-2013 VOORWOORD Allereerst wil ik de scholen bedanken die

Nadere informatie

Gratis Google Promotie advies Google Promotie pakketten

Gratis Google Promotie advies Google Promotie pakketten Gratis Google Promotie advies Google Promotie pakketten V2-18-07-11 Inhoudsopgave Hoe word ik gevonden in Google?...3 Local pakket Local pakket, lokale vindbaarheid!...4 Zoekmachine optimalisatie pakketten

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

Dit e-book met 9 tips is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, die je mag verwachten van http://www.internetmarketeers.nl

Dit e-book met 9 tips is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, die je mag verwachten van http://www.internetmarketeers.nl Voorwoord Dit e-book met 9 tips is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, die je mag verwachten van http://www.internetmarketeers.nl Natuurlijk maken wij ook wel eens fouten en als je er een constateert,

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees, spelling en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking 167 168 Deel 4 ICT als

Nadere informatie

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Nederlandse Taalunie Expertisecentrum Literair Vertalen Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Kris Humbeeck Francine Smink Eindredactie: Maurice Vandebroek Nederlandse

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in

Nadere informatie

Twee gros_ taalfouten, -alstublieft.

Twee gros_ taalfouten, -alstublieft. Twee gros_ taalfouten, -alstublieft. Versie 3-01 van 20.05.2015 Twee gros taalfouten, alstublieft. Schrijf.be schaart zich voor u achter de standaardtaal.* Streng maar rechtvaardig sturen onze kwaliteitsbewakers

Nadere informatie

TC Webdesign [9 TIPS VOOR DOMEINNAMEN ] 9 tips voor het kiezen en gebruiken van domeinnamen

TC Webdesign [9 TIPS VOOR DOMEINNAMEN ] 9 tips voor het kiezen en gebruiken van domeinnamen 2014 TC Webdesign [9 TIPS VOOR DOMEINNAMEN ] 9 tips voor het kiezen en gebruiken van domeinnamen Wat is een domeinnaam? Zonder een webadres heb je geen website. Als mensen naar je website toe willen dan

Nadere informatie

SALES! In de praktijk ziet dat er uit zoals hieronder is weergegeven. In 3 stappen naar meer klanten en meer omzet!

SALES! In de praktijk ziet dat er uit zoals hieronder is weergegeven. In 3 stappen naar meer klanten en meer omzet! Zo boek je merkbaar betere verkoopresultaten! Merkbaar betere verkoopresultaten boek je met de drietraps aanpak van Revenew. Ongeveer zoals een vérspringer een nieuw record springt: 1. een nauwkeurig afgepaste

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Handleiding Winkelwidget

Handleiding Winkelwidget Handleiding Winkelwidget Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe kan ik de winkelwidget het beste inzetten?... 3 Hoe de winkelwidget te gebruiken?... 4 Stap 1: Menu-items maken en artikelen toevoegen... 4 Stap

Nadere informatie

GPS. Tool GPS. Tool GPS. Handleiding

GPS. Tool GPS. Tool GPS. Handleiding Tool Tool GPS GPS GPS Handleiding Hoe zet ik zelf een GPS-sessie op? INHOUD 1 Bereid de sessie voor / 5 2 doe de sessie / 13 3 na de sessie - maak een verslag en kies definitief / 19 4 de andere stappen

Nadere informatie

tips voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen

tips voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen tips voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen 2 tips inhoud 5xbeter 3 Waarom dit document? 4 Inleiding 5 Tips voor anderstaligen 8 a. tips over de voertaal 8 b. tips

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Tips. Voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen

Tips. Voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen Tips Voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen 1 Inhoudsopgave Waarom dit document? 3 Inleiding 4 Tips voor anderstaligen 6 A. Tips over de voertaal 6 B. Tips over tolken

Nadere informatie

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst In opdracht van de Belastingdienst Centrum voor kennis en communicatie

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Voicemail

Handleiding Vodafone Voicemail Handleiding Vodafone Voicemail Inhoudsopgave Uw voicemail in gebruik nemen 3 Gebruik van Vodafone Voicemail 4 Ontvangen en beluisteren van berichten 4 Wat kost Vodafone Voicemail? 5 Voicemail in het buitenland

Nadere informatie

MEER TRAFFIC MET ADWORDS ZICHTBAAR BETER

MEER TRAFFIC MET ADWORDS ZICHTBAAR BETER MEER TRAFFIC MET ADWORDS whitepaper 1. OVER DEZE WHITEPAPER Het aantal webshops stijgt explosief. De verwachte omzet uit online verkopen zal de komende jaren nog fors stijgen. De strijd om de online consument

Nadere informatie

Meer dan alleen vertalen. Meer dan alleen vertalen

Meer dan alleen vertalen. Meer dan alleen vertalen 3 4 Vertaalbureau.nl B.V. Pedro de Medinalaan 75 1086 XP Amsterdam 020 419 1568 info@vertaalbureau.nl www.vertaalbureau.nl Vertaalbureau.nl B.V., 2015 Welkom bij Vertaalbureau.nl 1 Vertaalbureau.nl is

Nadere informatie

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk 2014 Rose Jansen Create Beste ambitieuze therapeut, Hoe zorg je als therapeut voor een succesvolle, welvarende praktijk? Ik kan je 1 ding vertellen: gewoon

Nadere informatie