Overige sprekers: Voor 16:30 uur: 1. Yvonne Zonderop, middagvoorzitter, opening. 2. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER, welkomstwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overige sprekers: Voor 16:30 uur: 1. Yvonne Zonderop, middagvoorzitter, opening. 2. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER, welkomstwoord"

Transcriptie

1 Conferentie Kroon op het Werk/SER: Duurzame inzetbaar op de arbeidsmarkt. Hoe? Zo! 8 juni 2012 Presentatie: Duurzame inzetbaarheid, van wens naar werkelijkheid Het gesproken woord geldt Datum: Plaats: Tijdstip presentatie: Titel presentatie: Voorgestelde vorm: Achtergrond: dinsdag 19 juni 2012, van 15:30 18:30 uur SER-gebouw, Den Haag ca. 16:30 16:50 uur Duurzame inzetbaarheid, van wens naar werkelijkheid Inleiding met PowerPointpresentatie De conferentie Duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Hoe? Zo! is georganiseerd door Kroon op het Werk en in samenwerking met de SER. Ter discussie staat de vraag hoe bedrijven gestimuleerd kunnen worden de kwaliteit van arbeid en duurzame inzetbaarheid verder te verbeteren. Tevens wordt het onderzoeksrapport van TNO/SEO met de titel Waarom werkgevers bewezen effectieve maatregelen niet nemen: een kwalitatief onderzoek gepresenteerd (gefinancierd door ZonMw). Kern van de bijeenkomst vormen 10 rondetafelgesprekken waarin deelnemers hun ervaringen, dilemma s en oplossingen rondom duurzame inzetbaarheid kunnen uitwisselen. Hieraan voorafgaand worden enkele inleidende presentaties gegeven. De organisatie heeft de SER gevraagd één van deze inleidingen te verzorgen, waarbij vooral het bredere thema van duurzame inzetbaarheid de aandacht verdient. Overige sprekers: Voor 16:30 uur: 1. Yvonne Zonderop, middagvoorzitter, opening Voor 16:30 uur: Voor 16:30 uur: 2. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER, welkomstwoord 3. dr. Irene Houtman, onderzoeker bij TNO en mede namens SEO, presentatie van onderzoeksrapport (zie verder programma van de dag) Publiek: Er worden 80 tot 100 personen verwacht. Het publiek zal vooral bestaan uit werkgevers en ondernemers, geworven uit de begeleidingsgroep van het TNO/SEO-onderzoek (gericht uitnodigingsbeleid). Verder zijn welkom sociale partners, SER-kroonleden en -commissieleden en wetenschappelijke beleidsmedewerkers van SZW.

2 2 Begeleidende tekst Duurzame inzetbaarheid, van wens naar werkelijkheid Sheet 1: Duurzame inzetbaarheid, van wens naar werkelijkheid Welkom en introductie Sheet 2: Alice Een aantal van u heeft wellicht een flinke reis afgelegd om hier bij het SERgebouw in Den Haag te komen. Misschien hebt u wel met de trein gereisd. Grote kans dat uw kaartje tijdens de reis is gecontroleerd. Alice, een 52-jarige Haagse, was jarenlang conducteur op één van de trajecten rondom Den Haag Centraal. Ze was al jong gefascineerd door treinen. Als kind keek ze vol belangstelling naar de wirwar van spoorlijnen op de kaarten die over het station verspreid hingen. Voor haar was het een logische stap dat ze bij het openbaar vervoer zou gaan werken. Met veel plezier werkte ze jarenlang als conducteur. Reizigers gaven haar vaak complimenten voor haar goede reisadviezen en duidelijke omroepberichten. Maar naarmate de jaren vorderden viel haar op dat de houding van een deel van de passagiers verhardde. Sommigen waren brutaal, anderen ronduit agressief. Ze vond kaartjes controleren steeds minder leuk, laat staan dat ze reizigers aansprak op luidruchtigheid of vandalisme. Op een dag werd ze door een passagier die weigerde een kaartje te kopen in haar gezicht gespuugd. Ze wist de man resoluut de trein uit te werken, dat wel. Maar daarna had ze moeite de draad weer op te pakken, uit angst dat er ergere dingen zouden gebeuren. Wel vond ze het nog steeds erg leuk om reisinformatie te geven en mee te denken over dienstroosters. De coupés ging ze liever niet meer in. Haar werkgever begreep haar angst en zag tegelijk dat ze talent voor logistiek had. Hij bood haar een baan aan achter de schermen. Sindsdien werkt Alice met veel plezier bij de planningafdeling. Daar maakt ze nog altijd dankbaar gebruik van haar kennis over het spoornet. Op deze manier wil ze én kan ze nog jaren doorwerken. Sheet 3: Van wens

3 3 Het verhaal van Alice illustreert wat de meesten van ons willen: lang, gezond en gemotiveerd aan het werk zijn én blijven. Alice is het voorbeeld van een duurzaam inzetbare werknemer. Dat betekent: ervoor zorgen dat mensen hun talenten optimaal benutten, op de juiste plek zitten en maximaal bijdragen aan de doelen van de organisatie. Duurzame inzetbaarheid zorgt er niet alleen voor dat mensen als Alice een gelukkig en productief werkzaam leven kunnen leiden en arbeid kunnen combineren met privé, maar ook dat zij maximaal bijdragen aan de prestaties van de organisatie. Duurzame inzetbaarheid is in het belang van ons allemaal: individuen, de arbeidsorganisatie en de samenleving als geheel. Om tot een duurzame arbeidsmarkt te komen, is inspanning van alle partijen nodig, zowel afzonderlijk als in samenwerking. Werknemers en werkgevers hebben hun koers dan ook uitgezet richting een duurzame toekomst. Ik verwijs in dat kader graag naar de Beleidsagenda 2020, waarin maatregelen als loopbaanbegeleiding, scholingsarrangementen en investeringen in baanmobiliteit worden aangekondigd. Ook in SER-verband zijn in de afgelopen jaren verschillende adviezen rondom dit thema tot stand gekomen en ook op dit moment nog in de maak. Alle partijen beseffen meer en meer dat er iets moet gebeuren om duurzame inzetbaarheid voor elkaar te krijgen. En met resultaat: in cao s wordt steeds vaker ruimte ingebouwd voor duurzame inzetbaarheid: bijna de helft van de cao s bevat een clausule over levensfasebewust personeelsbeleid, terwijl nog eens een derde aandacht besteedt aan onderzoek naar langer doorwerken. Scholing en ontwikkeling zijn niet meer weg te denken. In januari 2011 publiceerden AWVN, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie samen een manifest, waarin ze spreken van het komende tijdperk van duurzame inzetbaarheid. En vorige week nog mocht ik een congres over het thema voorzitten, waar maar liefst 200 managers, HR-managers en arbo-professionnals leerden van sprekers en van elkaar hoe ze inzetbaarheid voor elkaar kunnen krijgen. Kortom: het thema leeft! Nu zijn we op een punt beland dat we niet langer alleen de wens van duurzame inzetbaarheid uitspreken, maar dat we er ook echt werk van maken. De vraag is hoe: Hoe kunnen we duurzame inzetbaarheid vormgeven en wat zijn daarin mogelijke obstakels? Die vragen staan op deze conferentie centraal. Het

4 4 onderzoek van TNO en SEO dat Irene Houtman vandaag presenteerde geeft ons inzicht in de antwoorden. Maar voordat we gaan discussiëren over maatregelen en oplossingen, wil ik eerst het bredere thema van duurzame inzetbaarheid belichten. Waarom vraagt dit thema juist nu onze aandacht? Sheet 4: Belang van duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is belangrijk om het hoofd te kunnen bieden aan een aantal ingrijpende veranderingen. Aan de ene kant worden we geconfronteerd met kwantitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het gaat vooral om de dubbele vergrijzing en dubbele ontgroening die al een aantal jaren een zware druk op de arbeidsmarkt leggen. Dubbele vergrijzing in de zin van (1) een ouder wordende beroepsbevolking die (2) langer leeft. Dubbele ontgroening in de zin van (1) een minder grote groep jonge werknemers in verhouding tot de gehele beroepsbevolking en (2) minder geboorten per gezin om de grootte van die groep op peil te houden. Beide trends vragen om maximale benutting van het aanwezige arbeidspotentieel. Aan de andere kant zijn er kwalitatieve veranderingen. Dit zijn de knelpunten die ontstaan bij het invullen van arbeidsplaatsen. Naar welke arbeid is vraag en hebben we daar de juiste mensen voor? Komen werknemers wel volledig tot hun recht? Allereerst wil ik u de kwantitatieve ontwikkelingen laten zien. Want, waar hebben we het nu precies over als we spreken van krimp? Sheet 5: Bevolkingsopbouw Nederland In dit diagram is de bevolkingsopbouw van 1950 afgebeeld. De babyboomgeneratie is zichtbaar in de piek aan de onderzijde. Niet alleen was de groep 65-plussers destijds relatief klein, ook was de levensverwachting veel lager dan nu. Daartegenover stond een stevige groene druk: het aantal

5 5 personen beneden de 20 was groot en werd bovendien ieder jaar aangevuld door een hoog aantal geboorten per gezin. Tegenover 1 AOW er stonden 6 werkenden die de collectieve oudedagvoorziening voor de ouderen konden opvangen. Sheet 6: Bevolkingsopbouw Nederland Hier ziet u het diagram van Inmiddels is in 60 jaar tijd de bevolkingsomvang met meer dan 6 miljoen mensen toegenomen. Een verschuiving in de opbouw van de bevolking is duidelijk zichtbaar. Het aantal 65-plussers is verdubbeld ten opzichte van De levensverwachting voor mannen is toegenomen met 9 jaar en voor vrouwen met 11 jaar. Een mooie verdienste van een welvarende maatschappij. Tegelijk betekent dit dat een grotere groep ouderen voor langere tijd in hun inkomen moet worden voorzien. Dit terwijl er minder werknemers zijn om de premies te voldoen. Op dit moment is de verhouding AOW tot werkenden 1:4. Sheet 7: Bevolkingsopbouw Nederland Dit is het diagram van de toekomst. Het betreft een voorspelling van het CBS voor We verwachten toegenomen grijze druk en afgenomen groene druk. Het aantal 65-plussers neemt verder toe tot 23 procent. De levensverwachting stijgt met 2 á 3 jaar. De groene druk neemt nog iets af, al is de daling veel minder groot dan in de afgelopen jaren. Het kindertal per vrouw blijft naar verwachting nagenoeg stabiel op 1,7 kind. In het algemeen is de verwachting dat tegenover iedere AOW er 2 werkenden zullen staan. De druk op de werkende beroepsbevolking neemt dus de komende jaren flink toe. Sheet 8: Krimp beroepsbevolking Zoals in dit diagram nog maar eens benadrukt wordt is de verhouding grijs tot groen in de afgelopen jaren erg veranderd. De ontwikkelingen van vergrijzing en ontgroening gelden niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. In de lijst van Europese landen behoren we tot de middenmoot. We hebben op dit moment al volop te maken met een piek in het aantal 65- plussers. Dat dit nog niet tot krapte op de arbeidsmarkt heeft geleid, komt door de economische crisis. Maar de vergrijzing blijft actueel. Onvermijdelijk leidt dit ertoe dat sommige arbeidsplaatsen moeilijker te vervullen worden.

6 6 Sheet 9: Kwalitatieve mismatch Naast krimp van de beroepsbevolking, is ook inhoudelijk het één en ander aan de arbeidsmarkt veranderd. In sommige opzichten is een kwalitatieve mismatch zichtbaar. Een mismatch in de zin dat vraag en aanbod niet voor alle sectoren en beroepen in balans zijn en dat een deel van de werknemers niet hun volledige talent kan benutten. Aan de ene kant hebben veel bedrijven moeite om de juiste mensen te vinden, denk aan het grote tekort aan technici. Aan de andere kant lijkt er voor sommige mensen juist geen plek, denk aan mensen met weinig opleiding. Door deze kwalitatieve mismatch doet helaas niet iedereen mee aan betaald werk en presteren bedrijven niet altijd optimaal. Werkgevers geven aan dat een kwart van de werknemers niet volledig voldoet aan de kwalificaties die nodig zijn om hun vak uit te oefenen. Voor de toekomst verwachten werkgevers dat dit zal toenemen tot 40 procent. De sectoren waarin er meer vraag dan aanbod van personeel is, zijn bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en de industrie. Regio s waarin werknemers moeilijk aan de slag komen zijn Groningen, Zeeland en Limburg. De beroepen, ten slotte, waarin een tekort aan werknemers is, hebben te maken met beveiliging en onderwijs of zijn technisch of verzorgend van aard. Daarnaast blijft veel talent onbenut. Een deel van de werknemers werkt onder zijn of haar niveau, met als risico dat hun competenties en kennis erop achteruit gaan. Twee groepen vallen op. Oudere werknemers zijn veel langer actief dan voorheen, maar nog altijd heeft slechts 30% van de 60-plussers betaald werk. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is 62 jaar, al verschilt dit sterk per sector. Weten regelgeving hebben het onaantrekkelijker gemaakt vroeg uit te treden, maar voor velen is langer doorwerken nog geen alternatief. Een struikelblok is dat oudere werkzoekenden moeilijk aan het werk komen. Van de werkzoekenden beneden de 50 vindt 67% binnen 9 maanden een baan, bij 55-plussers is dit slechts 25%. Zonde om deze kennis en ervaring te passeren! Arbeidsparticipatie van ouderen is om die reden speerpunt van verschillende beleidsagenda s. De tweede groep bestaat uit lager opgeleiden. Zij hebben moeite werk te vinden en te houden. Deels komt dit door het veranderende aanbod van werk. Werk is sterk van karakter veranderd, mede onder invloed van technologische

7 7 ontwikkelingen. Daarbij komt dat door onderbenutting mensen met een hoger opleidingsniveau de banen van een lager niveau bezetten. Lager opgeleiden maken minder kans en zijn de eersten die aan de kant komen te staan. Een gedegen beroepsopleiding kan het verschil maken. Hiervoor moeten we ons hard maken. Sheet 10: Voordelen van duurzame inzetbaarheid Op deze sheet ziet u de voordelen van duurzame inzetbaarheid op een rij. Er valt, zoals u ziet, op verschillende fronten veel te halen met het stimuleren en uitbreiden van participatie, vooral ook voor de organisatie zelf. Misschien hoef ik u van de voordelen ook helemaal niet te overtuigen, want door hier te zijn toont u immers al uw betrokkenheid. Het is de implementatie die lastig blijkt, zo hoorden we al van Irene Houtman. De grote vraag is dan natuurlijk: wat weerhoudt ons van duurzame inzetbaarheid? Sheet 11: Naar werkelijkheid Grofweg zijn er drie terreinen te onderscheiden waarop uitdagingen voor de vergroting van duurzame inzetbaarheid liggen: gezondheid, scholing en mobiliteit. Laten we die nader bekijken. Sheet 12: Uitdaging - gezondheid Gezondheid. In het SER-advies Een kwestie van gezond verstand werd al ingegaan op het belang van gezondheid van werknemers voor de arbeidsorganisatie. Op dit moment is de Commissie Arbeidsomstandigheden bezig een visie te ontwikkelen op gezond en veilig werken en dan met name over de vraag hoe partijen kunnen bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden. De SER heeft gezondheid op het werk in het vizier. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat nog altijd meer dan de helft van de beroepsbevolking liever niet wil doorwerken tot na de pensioenleeftijd. Een deel daarvan zou wel kunnen doorwerken, maar doet dit liever niet. Belangrijk is om in kaart te brengen wat deze discrepantie tussen willen en kunnen veroorzaakt. Zeker mensen in fysiek zware of psychisch zware beroepen verdienen onze aandacht. Gezondheidsonderzoek kan aan die kennis bijdragen, vooral wanneer de resultaten actief gebruikt worden in de praktijk van werk en zorg. ZonMw,

8 8 financier van het TNO/SEO-onderzoek, stimuleert dit van harte: van fundamenteel onderzoek tot implementatie van zorgbehandelingen en interventies. Gezondheid en productiviteit kunnen hand in hand gaan, maar daarvoor is kennis en visie nodig. Sheet 13: Uitdaging - scholing Gezondheid is een basisvoorwaarde om aan het werk te blijven, maar ontwikkeling is dat ook. Kennis of vakmanschap is niet alleen belangrijk, het veroudert ook snel. Scholing is dan ook meer en meer een vanzelfsprekend onderdeel van het werk geworden. Ongeveer de helft van de werknemers volgt jaarlijks een opleiding. Driekwart van de medewerkers geeft aan dit te doen om beter werk te kunnen leveren of aan zijn of haar carrière te werken. Bedrijven zijn aantoonbaar gebaat bij scholing. Als hun medewerkers zich volop ontwikkelen, dan kunnen bedrijven veel beter inspelen op fluctuerende markten. De flexibiliteit van het personeel heeft positieve effecten op de flexibiliteit van de organisatie als geheel. We zien dat dit besef doorgedrongen is: vrijwel alle cao s bevatten een paragraaf over employability en scholing, en 7 op de 10 bedrijven bieden hun personeel bedrijfsopleidingen aan. Toch zijn er ook op dit gebied nog veel uitdagingen. Nog niet iedereen volgt de scholing die nodig is om bij te blijven en vooruit te komen. Denk aan oudere werknemers, flexwerkers en zzp ers. Vaak zijn het de mensen met een kwetsbare positie die qua ontwikkeling achterblijven, terwijl een vergrote employability hen juist vooruit kan helpen. Voor werkzoekenden geldt dit niet minder. Om inzetbaarheid te vergroten zal scholing daarom meer vanzelfsprekend moeten zijn en voor brede groepen toegankelijk. Werk maken van scholing, zo luidt de titel van het SER-advies dat in april dit jaar is verschenen. We zijn al hard op weg, maar het kan nog beter. Sheet 14: Uitdaging - mobiliteit Goed kunnen bewegen in de letterlijke zin én in de figuurlijke zin horen bij een duurzaam inzetbare medewerker. Met dat laatste doel ik op mobiliteit, binnen en buiten de organisatie. Dit kan gaan om soepele verplaatsingen van en naar het werk, maar ook het werk zélf verplaatsen naar plekken buiten het reguliere kantoor.

9 9 Het kan ook gaan om baan-baanmobiliteit: ervoor zorgen dat werknemers gemakkelijker op de juiste werkplek terecht komen. Ook dit thema krijgt meer aandacht op beleidsagenda s. De SER heeft aan dit thema al eerder aandacht besteed in het advies Werk maken van baan-baanmobiliteit. De SER constateerde in haar laatste advies dat mobiliteit nog niet vanzelfsprekend is, zeker niet voor bijvoorbeeld oudere werknemers, of voor mensen met een vast contract. Ook is de overgang van publieke naar private organisaties vrij ongebruikelijk. Vrijwillig een overstap kunnen maken naar een andere baan of sector is belangrijk om de kans op een goede match te vergroten. Sommigen doen dat zonder veel moeite, maar veel mensen kunnen daar wat hulp en ondersteuning goed bij gebruiken. Sheet 15: Instrumenten Om de zojuist genoemde uitdagingen te tackelen is een aantal instrumenten denkbaar. Ik noem er een paar, die u deels ook terug kunt vinden in de SERadviezen die ik zojuist noemde. - Langer doorwerken verdient misschien wel de hoogste prioriteit. Hoe maken we oudere werknemers enthousiast en fit om ook na hun zestigste door te gaan? Er wordt al volop geëxperimenteerd met om- of bijscholingstrajecten en flexibele arbeidstijden. Uit onderzoek van de Erasmus universiteit blijkt dat vooral als ouderen op afdelingen met een echt ontwikkelklimaat werken, ze meer gemotiveerd zijn om langer door te werken. Een heel ander idee is om te kijken naar een land als Finland, waar werknemers de mogelijkheid hebben om extra pensioen op te bouwen tussen de leeftijd van 63 en 68 jaar. Dat kan net dat zetje zijn om nog een paar jaar aan het werk te blijven. - Direct op de werkvloer is het één en ander mogelijk op preventief en HRMgebied. Denk aan meer aandacht voor risico-inventarisatie en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Bedrijven kunnen meer werk maken van ontwikkelgesprekken, waarin werknemers afspraken op maat maken over wat ze willen leren en hoe zij hun werk in de toekomst zien. - Scholing. Nog maar eens: het is een basisvoorwaarde. Bedrijfscholing, maar ook externe cursussen en opleidingen zijn van grote toegevoegde waarde. En vergeet vooral ook niet het informele leren, ofwel leren tijdens het werk zelf. Een cultuuromslag begint langzaam op gang te

10 10 komen. Idealiter besmetten werknemers elkaar met wat ik noem: een leervirus. Zoals dat gebeurt bij de Gemeente Hilversum, waar iedere medewerker, van hoog tot laag, tenminste eenmaal per jaar een cursus van zijn eigen voorkeur volgt. - Plaats- en tijdonafhankelijk werken. De technologie stelt ons in staat verder te denken dan de traditionele werkplek. Dankzij nieuwe technologie hoeft veel werk allang niet meer van 9 tot 5 in kantoor of op de fabriek gedaan te worden. Het mooie is dat deze nieuwe manieren van werken ons ruimte geeft, niet alleen om werk en prive te combineren, maar ook om na te denken hoe we ons werk het beste en met het meeste plezier kunnen vervullen. Sheet 16: Conclusie Duurzame inzetbaarheid is van groot belang voor ons allemaal, nu en in de toekomst. Ik hoop dat ik u dat nogmaals, in een breder kader, heb laten zien. Het is goed de wens te onderkennen, maar beter is het echt werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Onderzoeken zoals die van TNO en SEO dragen bij aan onze kennis en stellen ons in staat processen te verbeteren. Het onderzoek dat Irene Houtman net presenteerde levert een waardevolle bijdrage aan de kennis over participatie en gezondheid. Het gelijknamige programma van ZonMw (Participatie en Gezondheid) zal nog veel meer toepasbare kennis genereren, waardoor mensen zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven werken. Na vandaag gaat het werken aan duurzame inzetbaarheid verder, hier bij de SER, bij TNO en SEO, en ook bij u in de organisatie. Dat is geen wens, dat is al volop werkelijkheid! Afsluiting Dank voor aandacht, succes aan deelnemers van rondetafelgesprekken, etc.

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel FKB Textielgroothandel Veerkracht Duurzame Inzetbaarheid & Scholing binnen de cao voor textielgroothandel Fonds Kollektieve Belangen (FKB) Textielgroothandel Toelichting bij cao Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Rob Gründemann Lector Hogeschool Utrecht Suzanne Jungjohann HR directeur Delta Lloyd Opzet presentatie

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

DOORWERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD

DOORWERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD DOORWERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD VAN IMPACT EN DRIJFVEREN NAAR IMPLICATIES VOOR BELEID Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt / ROA DOORWERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD VAN IMPACT

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

2 Ontwikkelingen. 2.1 Grijze en groene druk

2 Ontwikkelingen. 2.1 Grijze en groene druk 2 Ontwikkelingen Nederland vergrijst en ontgroent. Ook in arbeidsorganisaties zal de gemiddelde leeftijd van medewerkers steeds meer omhoog gaan. Oudere medewerkers zullen een steeds groter deel van het

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht De dagelijkse dichtheid van het bestaan Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht Iedereen aan het werk Meer mensen - M. 80% - V. 55% Meer jaren - 61/62 jr.

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

En we werken nog lang en gelukkig. over duurzame inzetbaarheid

En we werken nog lang en gelukkig. over duurzame inzetbaarheid En we werken nog lang en gelukkig over duurzame inzetbaarheid Remco Fransen 26 september 2013 1 Wist u dat 2 Duurzame inzetbaarheid in het nieuws 3 Wil u werken, kan u werken? % van de werkende beroepsbevolking

Nadere informatie

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Maikel Volkerink Jules Theeuwes Utrecht, 10 oktober 2012 www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 SEO Economisch Onderzoek Onafhankelijk

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Verschillen in uittreedpaden tussen en binnen cohorten: is meer flexibiliteit de oplossing?

Verschillen in uittreedpaden tussen en binnen cohorten: is meer flexibiliteit de oplossing? Verschillen in uittreedpaden tussen en binnen cohorten: is meer flexibiliteit de oplossing? Jonneke Bolhaar - CPB 20 november 2017 1. Fact check: werken laagopgeleiden langer door dan hoogopgeleiden? 2.

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling: mag het iets anders zijn?

Beschikbare premieregeling: mag het iets anders zijn? De ontwikkeling van het Nederlandse pensioenstelsel is nog volop in beweging. Nog dagelijks wordt in de media gesproken over gewenste en ongewenste veranderingen, al dan niet in de vorm van nieuwe wetgeving.

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Studienamiddag Ageing at work

Arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Studienamiddag Ageing at work Arbeidsparticipatie van oudere werknemers Studienamiddag Ageing at work Leuven, 28 oktober 2009 Dr. Rob Gründemann, Senior Onderzoeker/Adviseur TNO Arbeid Lector Hogeschool Utrecht (Nederland) Opzet van

Nadere informatie

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 Dynamiek in de (arbeids) markt Politiek Overheid Technologie Economie Arbeidsmarkt Demografie Organisaties (Beroeps) bevolking Sociaal OVERHEID Wet-

Nadere informatie

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd 2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd Mensen moeten steeds de keuze maken tussen werken en vrije tijd: 1. Werken * Je ontvangt loon in ruil voor je arbeid; * Langer werken geeft meer loon (en dus kun

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg!

Maak werk van mantelzorg! Een stevige cao maakt zich sterk voor 1 op 8 de 1 op de 8 werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De komende jaren neemt dat aantal toe omdat er een groter beroep wordt gedaan op

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg.

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg. S Aan de werkende leden werkzaam bij de Gemeenten 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl E-MAIL denhaag@cnvpubliekezaak.nl AFDELING PLAATS ONS KENMERK Gemeenten Den Haag Coll.0170/JS/DD DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Generatiemanagement. Opbouw presentatie. Inleiding aspecten levensfasenbeleid

Generatiemanagement. Opbouw presentatie. Inleiding aspecten levensfasenbeleid Generatiemanagement Inleiding aspecten levensfasenbeleid Matchpoint@Work Frank Mouws 15 maart 2011 Opbouw presentatie Wat is levensfasenbeleid Waarom levensfasenbeleid Ontwikkeling arbeidsmarkt Samenhang

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Zorgen om arbeidsmarktkrapte

Zorgen om arbeidsmarktkrapte Regiovisie Noord-Brabant Zorgen om arbeidsmarktkrapte Arbeidspotentieel niet uitgeput, wel lastiger om te benutten De sterke groei van de Brabantse economie voedt de vraag naar personeel. De groei van

Nadere informatie

9. Masterclass: Voorwaarden voor een succesvolle carrière, welke zijn dat?

9. Masterclass: Voorwaarden voor een succesvolle carrière, welke zijn dat? 9. Masterclass: Voorwaarden voor een succesvolle carrière, welke zijn dat? Eigenlijk weten we weinig van de loopbanen van mensen op de arbeidsmarkt. De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt hoe het schoolverlaters

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies Intersectorale mobiliteit Kees Hagens Rijnland Advies Programma 1. Inleiding en overzicht intersectorale mobiliteit Kees Hagens, Rijnland Advies 2. Technisch Talent Werkt Margreet Westerbeek, Koninklijke

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid = Langer werken?

Duurzame inzetbaarheid = Langer werken? Duurzame inzetbaarheid Verzilveren in Drenthe? 10 maart 2011, Carry Goedhart, directeur Duurzame inzetbaarheid = Langer werken? Drie onderwerpen: Publiek debat over langer doorwerken Arbeidsmarkt en productiviteit

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Werkconferentie: Levensfasebewust personeelsbeleid

Werkconferentie: Levensfasebewust personeelsbeleid FNV Bondgenoten Werkconferentie: Levensfasebewust personeelsbeleid Lang zullen ze leven! Werkconferentie: Levensfasebewust personeelsbeleid Lang zullen ze leven! Maandag 3 december 2007 FNV Bondgenoten

Nadere informatie

Themabijeenkomst ouderenbeleid

Themabijeenkomst ouderenbeleid MHP, Culemborg, Rob Gründemann, senior TNO Arbeid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie Stand van zaken Arbeidsmarkt Kwaliteit van de arbeid Gewenst preventief HR-beleid

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk. Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk. Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Ontwikkelingen op arbeidsmarkt 2. ZZP 3. ZZP in coöperatie

Nadere informatie

50 plussers op de arbeidsmarkt

50 plussers op de arbeidsmarkt 50 plussers op de arbeidsmarkt Onderzoek arbeidsparticipatie 50-plus werknemers in het bedrijfsleven Het 50+ Adviescentrum heeft in de maanden februari tot en met juni 2016 onderzoek gedaan naar de participatie

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Programma Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Nadere informatie

April 2014. Actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers

April 2014. Actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers April 2014 Actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers Inleiding De arbeidsmarkt volgt altijd de economische ontwikkelingen. Dus terwijl de macroeconomische cijfers voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 MEER JONGEREN FREELANCEN 5 OMZET FREELANCERS STIJGT 6 OMZET HAAGSE FREELANCER BLIJFT ACHTER OP REST VAN

Nadere informatie

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee!

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee! GA VOOR DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: 1 Duurzame inzetbaarheid door in- en externe flexibiliteit: de overheid betaalt 50% mee! De overheid zet in op zo lang mogelijk

Nadere informatie

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Samenvatting Karin Jettinghoff maart 2012

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Samenvatting Karin Jettinghoff maart 2012 Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Samenvatting Karin Jettinghoff maart 2012 CAOP Research heeft een samenvatting gemaakt van het rapport Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt

Nadere informatie

13/12/2012. Over lekkende daken en aankomende stormen. Het lokale arbeidsmarktbeleid kent twee fundamentele problemen. Boodschap

13/12/2012. Over lekkende daken en aankomende stormen. Het lokale arbeidsmarktbeleid kent twee fundamentele problemen. Boodschap 2 Over lekkende daken en aankomende stormen Arbeidsmarktbeleid in tijden van crisis en demographische veranderingen Dr. Arjen Edzes Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische

Nadere informatie

De ontgroening en vergrijzing in beeld

De ontgroening en vergrijzing in beeld De ontgroening en vergrijzing in beeld RAPPORTAGE LEEFTIJD BEWUST PERSONEELS BELEID in de CHEMISCHE INDUSTRIE Benchmark rapportage DOOR : Nicole Hermans DATUM : 30-06-2009 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 OVERZICHTEN

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel Daling personeel Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed Conclusie Bronnen Daling personeel Het aantal medewerkers dat werkzaam is in de sector / branche zal gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn,

Nadere informatie

Special. Het volledige onderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u op www.kinderopvang.nl. Het (economisch) belang van kinderopvang

Special. Het volledige onderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u op www.kinderopvang.nl. Het (economisch) belang van kinderopvang Special Het volledige onderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u op www.kinderopvang.nl Het (economisch) belang van kinderopvang 2 Het (economisch) belang van kinderopvang Voorwoord Wat levert kinderopvang

Nadere informatie

Hoe pakken werkgevers in Nederland

Hoe pakken werkgevers in Nederland Hoe pakken werkgevers in Nederland personeelstekorten aan? Henkens, K., Remery, C., Schippers, J. & Visser, P. (2004). Knelpunten in de personeelsvoorziening: strategieën en oplossingen van werkgevers.

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

6. Vergrijzing in Noord-Nederland

6. Vergrijzing in Noord-Nederland 6. Vergrijzing in Noord-Nederland De komende jaren zal de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking sterk stijgen. Er worden minder kinderen geboren dan vroeger en onder invloed van stijgende welvaart

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015 Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 Ontwikkeling is breder dan alleen opleiden Hoe ziet in de toekomst de arbeidsmarkt in de mobiliteitsbranche

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Kwartaalmonitor OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 Werkgevers kiezen steeds vaker voor flexwerkers 5 Flexwerkers zijn in alle regio s in trek 6 Omzet freelancers

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

ARBEIDSPARTICIPATIE OUDERE WERKNEMERS ZIJN ANDERS, OF TOCH NIET?

ARBEIDSPARTICIPATIE OUDERE WERKNEMERS ZIJN ANDERS, OF TOCH NIET? HOOFDSTUK 5 ARBEIDSPARTICIPATIE OUDERE WERKNEMERS ZIJN ANDERS, OF TOCH NIET? De Nederlandse arbeidsmarkt is in beweging. De beroepsbevolking veroudert, en arbeidsrelaties veranderen door de opkomst van

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging Proactiviteit op de arbeidsmarkt Minder mensen & meer beweging Drie belangrijke trends Op de arbeidsmarkt zijn een drietal trends te onderscheiden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van personeel

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl FNV Naritaweg 10 Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de voorzitter en de leden van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie