Maart Dag ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool St. Pieter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maart 2015. Dag ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool St. Pieter."

Transcriptie

1 Maart 2015 Dag ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool St. Pieter. Met deze nieuwe Op de Hoogte voor de maand maart 2015 informeren wij u opnieuw o ver tal van organisatorische en inhoudelijke zaken die van belang zijn voor onze school. Ik wens u veel plezier met het lezen van deze ODH. Het schooljaar vordert gestaag en we zijn alweer over de helft. Dit betekent dat wij ons langzamerhand opmaken voor de plannen voor het cursusjaar Om goede plannen te maken dien je eerst te evalueren en te analyseren. Zoals gewoonlijk brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken over het afgelopen jaar, dit doen wij zowel tussentijds als aan het einde van het schooljaar. In deze ODH vindt u dan ook de schriftelijke tussenevaluatie over het lopende jaar. Heeft u hierover vragen dan kunt u altijd terecht bij ondergetekende. Op donderdag 26 februari 2015 heeft de school bezoek ontvangen van gedeputeerde Bert Kersten van de provincie Limburg en wethouder Mieke Damsma van de gemeente Maastricht (zie hieronder). Het persbericht hierover vindt u aan het eind van deze Op de Hoogte.

2 Excellente school Zoals al breeduit bekend gemaakt, o.a. in onze Nieuwsbrief, heeft de school op 26 januari 2015 in Den Haag uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat excellente school ontvangen. Voor het complete rapport verwijs ik naar: * * (kijken bij schoolnieuws, mapje excellente school) Hieronder het persbericht behorend bij het verkrijgen van de status; Op 26 januari 2015 zijn in de Koninklijke Stadsschouwburg van Den-Haag, voor het derde achtereenvolgende jaar, de predicaten Excellente School uitgereikt. Staatssecretaris Sander Dekker reikte eigenhandig aan 106 Nederlandse scholen voor PO, S(B)O en VO de oorkonden uit. Voor de eerste maal heeft een school van MosaLira het predicaat excellente school gekregen. Dit is basisschool St. Pieter te Maastricht. De Jury Excellente Scholen is van oordeel dat BS St. Pieter op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School (PO) 2014 toekomt. De onderbouwing vanuit het schoolrapport Excellente School luidt als volgt. BS St. Pieter heeft al geruime tijd excellente scores op de tussen- en eindmeting methode (on)gebonden toetsing als het gaat om zowel cognitie als sociaal-emotionele aspecten. Leren vindt vanuit een visie van ontwikkelings-gericht onderwijs plaats op de ontwikkelaspecten: sociaal-emotioneel, motorisch, creatief-muzisch, cognitief en technisch. De school gaat uit van het unieke van elk mens en tracht de talenten en ontwikkelkansen van kinderen optimaal te benutten. Het onderwijs kent een continue ontwikkeling van leerkracht gestuurd naar leerling begeleidend. De school werkt vanuit de kernopdracht, het verzorgen van goed onderwijs. De afgelopen twee jaren heeft BS ST, Pieter hard gewerkt aan de vormgeving en uitvoering van excellentiebeleid.

3 Excellentie staat in deze synoniem voor 'goed onderwijs'. Goed onderwijs betekent voor de school, vanuit haar visie, het verbreden, verrijken en verdiepen van het (leerstof)aanbod. De school verbreedt het aanbod door andere en nieuwe vak- en vormingsgebieden toe te voegen aan het reguliere repertoire. Zo krijgen de kinderen van BS ST. Pieter les in o.a. drama, natuur & techniek, Engels& Frans en ICT& leerstrategieën (+ meta-cognities). Het verrijkende karakter wordt (mede) bepaald door het werken met de kinderen in vier niveaus, opdat zoveel als mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de ontwikkel- en leerbehoefte van elk kind. Het verdiepende element zorgt ervoor dat kinderen op BS St. Pieter op diverse wijzen kunnen leren: van klassikaal t/m individueel met gebruikmaking van diverse bronnen (boeken, computers, tabletten) BS St. Pieter is trots op deze prestatie. Echter het behalen van deze status wil niet zeggen dat de school nu op haar lauweren zal rusten. Integendeel, de behaalde prijs is voor nu een erkenning en voor de (nabije) toekomst een motivatie om op de ingeslagen weg de school en het onderwijs verder te ontwikkelen, want: 'morgen kan het beter dan vandaag'. Hiermee doen we de kinderen een groot plezier, want er is niets fijners dan met een goed gevoel naar school te gaan en te weten dat je elke dag weer veel zult leren op velerlei gebieden. Nieuw op school in februari: Loulou Hamers Antonie Thijssen Elze Erkens Wij wensen deze kinderen een fijne tijd toe op basisschool Sint Pieter! Project "Plastic is overal" Met deze titel neemt Serena de Groot deel aan de cultuurroute 2015 op St. Pieter. Serena springt met dit project in op de groeiende problematiek van ons plastic afval. Weliswaar wordt plastic in onze wijk inmiddels als gescheiden afval gerecycled, toch ziet zij nog regelmatig plastic zakjes, flesjes, bekertjes en bakjes als zwerfafval in de straten van St. Pieter en in onze mooie natuurlijke leefomgeving. Al dat plastic waait vroeg of laat via de Jeker de Maas in en komt in de Noordzee terecht. Door de zeestromen zijn er inmiddels enorme eilanden van plastic in de oceanen ontstaan.

4 Vele vissen en vogels zijn al slachtoffer geworden van dit rondzwervende plastic, bekend onder de naam PLASTIC SOEP. Van 27 februari tot 12 april gaat basisschool St. Pieter bij leerlingen, leerkrachten en ouders onderzoeken dat plastic méér is dan afval. Je kunt er ook iets moois van maken. De leerlingen gaan zich verdiepen in het onderwerp/thema PLASTIC. Ondertussen gaan ze plastic verzamelen, schoonmaken, sorteren op kleur en grootte. Dan maken ze er grote en kleine slingers van. Op 12 april 2015 wordt al dit voorwerk onder begeleiding van Serena en haar assistente José in één vorm samengebracht. We gaan een grote walvis maken die aandacht vraagt voor de plastic soep in onze oceanen. Dát is het doel van deze dag. Er kunnen in totaal 15 kinderen meedoen en 6 ouders om dit grote kunstwerk gestalte te geven. Gemotiveerde kinderen en ouders kunnen zich aanmelden bij Je naam en leeftijd én hoe laat je wilt komen; óf óf uur. Er wordt dan wél op gerekend dat je een uur lang goed meehelpt. Waar? In de aula van de basisschool aan de Bergweg (1e verdieping) Wanneer? 12 april 2015 Deelname in 3 groepjes na aanmelding: uur Vrije toegang om te bezichtigen van uur Serena de Groot. Atelier Mergelweg 299, Opleiding Academie voor Beeldende Kunsten & Media te Genk Groepsdoorbrekend onderwijs Na de experimenteerperiode zijn we als school op donderdag 26 februari 2015 binnen de groepen 6, 7 en 8 (voor de groepen 1,2 en 3 op donderdag 12 maart) gestart met het structureel verbreden van ons onderwijsaanbod. Op grond van een 1e en 2e keuze / voorkeur zijn de kinderen van de bovenbo uwgroepen ingedeeld in een bepaald domein. Het eerste semester, welke duurt van februari t/m april, tot aan de mei vakantie, kent de volgende disciplines: Engels (verdiepend), Frans, tekenen / handvaardigheid, drama, natuur, wereldoriëntatie, muziek en tuinieren (foto; tuinman Marc en de kinderen bij de Tapijntuin), Leerstrategieën en ICT (vaardigheid).

5 Deze vak- en vormingsgebieden verrijken elk van de pijlers van ontwikkelingsgericht onderwijs, kortweg OGO. Deze pijlers bevatten de ontwikkelingen van de kinderen op de gebieden: sociaal-emotioneel, cognitie, met o.a. taal en rekenen, meta cognitie, met o.a. didactische aanpakken, motorisch en creatief. De groepen 4 en 5 doen dit jaar niet mee aan GDO. Dit komt door het overvolle programma vanuit Toon je Talent. Activiteiten in de groepen De groepen 1 en 2 werken op dit moment aan het thema eten en drinken. Vanaf donderdag 12 maart mixen we de kinderen van groep 1, 2 en 3 ( s middags van tot 14.30)) en werken we groepsoverstijgend aan dit thema. Juf Marijke gaat toneelles geven. Juf Jolien heeft gekozen voor muziek. Juf Petra neemt de kinderen mee naar verre oorden (wereldoriëntatie) en juf Kristel gaat creatief aan de slag met de kinderen (tekenen/handvaardigheid) Op donderdag 16 april, om 14.30, is er een tentoonstelling in de klas van juf Petra. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom! Op dinsdag 10 maart gaan de kleuters naar het teddyberen ziekenhuis. Op dinsdag 17 en 24 maart krijgen de groepen 3, 4 en 5 tijdens de gymlessen tennisles. Deze lessen worden aangeboden door Kimbria Tennis St. Pieter. De kinderen en de leerkrachten hebben er weer veel zin in! Op maandag 30 maart is er een informatieavond over de citotoets van groep 8.

6 Sportdag 24 april 2015 Ook dit jaar gaan we weer voor de groepen 3 t/m 8 een sportdag houden en wel op vrijdag 24 april. Op die dag zullen alle leerlingen overblijven op school. In overleg met onze directeur en het team is besloten om die dag een continuerooster in te voeren. We eten tussen de middag allemaal samen op school en de sportdag is dan om uur afgelopen. Dus niet zoals in de schoolkalender staat vermeld. Alle leerlingen zijn die dag dus om uur vrij. We houden jullie op de hoogte. Met vriendelijke groeten, Werkgroep Sportdag Tussenevaluatie schooljaar Implementatie nieuwe taalmethodiek Heroverweging en aanpassing leerstof technisch en begrijpend lezen Keuze methode rekenen 1 e oriëntatie nieuwe leerlijn wereldoriëntatie Oriëntatie meertalig onderwijs onderbouw Talentontwikkeling leerlingen gekoppeld aan excellentiebeleid school (= verrijken, Nieuwe Taalmethode, Taal actief kent 2 e jaar implementatie. Afspraken ter borging zijn gemaakt. Team is tevreden over methodiek en taallijn. Scores leerlingen: goed Implementatie Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen verloopt voorspoedig evenals Vloeiend en Vlot voor technisch lezen. 1 e afspraken, m.n. technisch lezen en taal zijn in januari 2015 vastgelegd in een protocol. Kurzweil is vanaf begin december 2014 webbased. Voor sommige dyslectische kinderen is dit een uitkomst. Via Lexima kan nu voor elk kind een licentie worden aangevraagd. Op dit moment werken 4 dyslectische kinderen met Kurzweil. Besluit nieuwe rekenmethodiek: Aanschaf methode WIG (IV) heeft plaatsgevonden voor de groepen In volgen de bovenbouwgroepen. 1 e fase oriëntatie afgerond door werkgroep WO/CREA. Oriëntatie richting internationaal curriculum vindt plaats, opdat in de keuze voor het zogenaamde IPC voor wereldoriëntatie en Crea kan worden gemaakt. Onder- en bovenbouw; Engels onderwijs ingevoerd vanaf groep 1 met Take it Easy. Frans onderwijs (met subsidiegelden van de provincie Limburg) geïntegreerd binnen groep doorbrekend onderwijs in de groepen 6-8. Structurele aanpak verrijken van onderwijsaanbod in groep doorbrekende variant én variant waarbij leerlingen een keuze mogen maken, te starten met één middag in de week voor de groepen 1 t/m 3 en 6 t/m 8 (gr. 4 en 5 hebben dit jaar een vol

7 verdiepen en verbreden van aanbod). Binnen beleid excellentie krijgen 21th skills eveneens planmatig en zo veel als mogelijk aandacht. Naast aandacht voor de cognitieve vak- en vormingsgebieden krijgen de meta cognitieve vaardigheden steeds meer aandacht. Vormgeving beleid meer begaafdheid (MBG) Oriëntatie werken met schakelklas(sen) onderbouw (2-3) Initiatie en implementatie beredeneerd aanbod groep vervanging Pravoo als LVS door KIJK (=observatie-instrument) Initiatie en implementatie handelings- en opbrengstgericht werken Groep 3-8 (1-8) met eveneens focus op effectieve instructie, klassenmanagement en differentiatie Groep doorbrekend onderwijs Deelname cultuurprogramma (Toon je Talent) program met Toon je Talent ). Programma start op met diverse disciplines als: Engels, Frans, Natuur(tuin), ICT, leerstrategieën, Drama, Muziek, TE/HA. De leerkrachten van groep 1-3 verzorgen programma zelf met 1 thema als basis vanaf Beleid MBG wordt consequent uitgevoerd met: 1. levelkisten voor 1+ en MBG leerlingen in de eigen groep 2. extra MBG aanbod voor leerlingen in kangoeroegroep/ + groep. Eerste resultaten: positief. Evaluatie Levelwerk en Kangoeroegroep op binnen team. Op grond hiervan zijn verdere afspraken gemaakt over: werken met levelkisten en DHH (DHH = Diagnostisch handelingsprotocol voor meerbegaafde leerlingen met disharmonisch profiel) Doorlopend gesprek met en bij leerkrachten groep 1-2, IB en directie. Vooralsnog geen keuze voor separate groep 2-3. Aanbod groep 2 zal continu worden verrijkt op grond onderwijsbehoeften van de leerlingen. Drie cursusbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. 2 e aanzet invoering KIJK (= nieuw observatie en registratiesysteem op basis van visie van school) heeft plaatsgevonden. Licentie zal worden aangeschaft. Is gebeurd bij Balanz. Zie Tijdens studiedag verdere bespreking invoering KIJK. Is gebeurd. Afspraken zijn vastgelegd en geborgd in document, afspraken beredeneerd aanbod groep 1-2. Leerkrachten werken in groep 1-2 volgens de vijf pijlers van Beredeneerd Aanbod. Bijeenkomsten HGW&OGW gekoppeld aan Rekenonderwijs verlopen voorspoedig, waarbij de verdere implementatie van HGW& Rekenen + lezen voorop staat. Leerkrachten zijn in hun dagelijks werk altijd bezig met de vormgeving van HGW, dit uit zich in de professionele opzet van de groepsoverzichten, groepsplannen en week- en themaplannen. Het belang van HGW wordt steeds pregnanter. Het is belangrijk met de groep op diverse niveaus te werken al naar gelang de onderwijsbehoefte(n) van het kind. BS St. Pieter werkt op dit moment op 4 gedifferentieerde leerlingenniveaus. OP zijn de groepsoverzichten en groepsplannen verder besproken en zijn er t.a.v. technisch lezen en rekenen verdere afspraken gemaakt. Verwijzing: Talentontwikkeling en ontwikkelplan Excellentiebeleid (Goed Onderwijs). Hierin worden in december 14 en januari/februari 15 keuzes gemaakt. Is uitgevoerd. In uitvoering vanaf Voor het 2 e jaar neemt de school deel aan dit fijne cultuurprogramma. De groepen 4 en 5 nemen bovendien deel aan de zogenaamde Cultuurboost. Dit houdt in dat de leerlingen alle cultuurdisciplines mogen ervaren, van muziek t/m kunst en dans. Ervaringen zijn tot dusverre (zeer) positief,

8 Deelname techniekprogramma STEM Optimaliseren van de zorgstructuur Beschrijven en bespreken van schooleigen zorgbeleid = beleid onderwijs&ondersteuning Actualiseren schoolondersteuningsprofiel (SOP) Aanpak SEO Optimaliseren school zelfevaluatie (SZE) met leerwinsten leerlingen (bepalen) Toetsaanbod analyseren en waar nodig aanscherpen (Geldt ook en m.n. voor entreetoets groep 7 en de nieuwe centrale Cito- Eindtoets groep 8. Oriëntatie installeren ZAT Orthotheek aanpassen aan behoefte(n) school Dossiervorming leerlingen afronden Oriëntatie nieuwe leerlingenrapporten (leerlingenportfolio) Invoeren gebruik Portal en website mede door de professionele inzet van de aanbieder(s). 1 e jaar van uitvoering. De groepen 1 t/m 8 krijgen techniek(lessen) door medewerker(s) CNME + leerkracht(en). Handelt om plus minus 5 lessen per groep. Curriculum is in opbouw. Leerlingen + leerkrachten zijn tot dusverre zeer positief. Evaluatie STEM op Aandachtspunten meegenomen in verdere verloop traject tot einde schooljaar. Verwijzing: begeleidingsplan Dit is een doorlopend proces. Opvallend: de leerkrachten ervaren meer en meer houvast en begrijpen waarom de begeleidingsstructuur van groot belang is. 1 e concept beleid, dat 21 protocollen behelst, is gereed (na besprekingen in team en MR). Sommige protocollen verdienen instemming van de MR (t.a.v. ouders, is gebeurd), sommige protocollen verdienen goedkeuring door het team. IB en directie actualiseren beleid. Gehele protocollenboek wordt in voorjaar voorgelegd aan team. Lopend op niveau MR. Directie bespreekt met MR andersoortige SOP opzet (december 14 en januari 15). Vanuit het SWV volgt ( ) verdere info m.b.t. nieuw op te stellen SOP! SCOL dient nog te worden geëvalueerd. Gebeurt in maart Wordt tweemaal jaarlijks door alle leerkrachten (+ leerlingen bovenbouw) ingevuld. Nieuwe methodiek SEO: voorkeuze is gemaakt door de projectgroep SEO. Team zal uit twee methodieken kiezen. Hierna volgt implementatie ( = training + uitvoering). Afspraken school: altijd nodig deze afspraken onder de aandacht van de kinderen te brengen. M.b.t. methodiek is te opteren voor KIVA. Vanaf maart 2015 volgen gesprekken met programmamakers. Voorbereiding op SZE 2015 is lopend: IB en directie. Leerkrachten krijgen document, waarbij ook zij via de evaluatieve cyclus de opbrengsten op groeps- en kindniveau goed dienen te analyseren. IB blijft spilfunctie behouden en laat zich hierbij adviseren door externe (J. Schoenmaekers) Besluit te nemen aldus in januari Centrale eindtoets vindt vanaf dit jaar plaats in april. Richting VO zorgt dit voor een herziene aanpak is in deze een experimenteerjaar. Vooralsnog entreetoets groep 7 aanhouden. Per kindvraagstuk zal de IB de nodige expertise rondom het kind entameren = GGD, arts, orthopedagoog, logopedist, etc. IB is in afronding van opmaak inventaris schooleigen orthotheek. Dossiervorming leerlingen is afgerond. School kent eigen beleid. Dit protocol is (ook) opgenomen in het integrale en totale O&O beleid. 1 e besprekingen zijn afgerond. Opmaak schooleigen leerlingenportfolio vindt plaats door directie en IB. Deze 1 e opzet wordt in april/mei 2015 voorgelegd aan het team. Portal wordt gehanteerd door alle medewerkers. 1 e evaluatie leert dat allen goed de weg vinden binnen de schooleigen portal en het gebruik ervan. Alle beleidsafspraken zijn op de interne portal terug te vinden. In januari 2015 is door één der

9 Opzet en uitvoering ICT beleid Inzet software bij methoden BYOD, sociale media, tablets Onderzoek schooltijden Doorontwikkeling kindcentrum St. Pieter Doorgaande lijn (incluis warme overdracht) creëren vanuit PSZ In- en uitvoering beleid partnerschap met ouders Tijdige aanvang lessen/ onderwijstijd efficiënt Bespreken van inzet klassenouders met OV Verdere optimalisering van de tussenschoolse opvang (TSO) en voorschoolse opvang (VSO) Profilering en uitstraling van de school Continueren deelname leerkrachten een nieuwe en betere portalindeling gemaakt. De vernieuwde website wordt steeds beter bezocht door ouders/verzorgers. De webmaster houdt de site actueel. ICT beleid is in december/ januari beschreven. Nu ter bespreking in team en MR. Inventarisatie Software heeft plaatsgevonden. Steeds meer wordt er digitaal gewerkt, dit zorgt voor verhoging van licentiekosten. Nieuw: licenties voor: en bij: KIJK, rekenen en Engels. Steeds goede afweging maken tussen gebruik en kosten. Na experimenten in wordt in dit jaar- niet alleen in de kangoeroegroep, maar (ook) in groep 7 en 8 geëxperimenteerd met het gebruik van tablets in het onderwijs. De eerste + en zijn geïnventariseerd. Eind december 2014 alle ervaringen en expertises bundelen, waarna 1 e conclusies kunnen worden getrokken. Van belang: ICT inzet altijd op grond van visie en doelen school! Eerste ervaringen = positief. Groep 5+6 doen nu ook mee aan experiment. Koppeling dient te worden gelegd en dit gebeurt ook in ICT beleid. Vooralsnog geparkeerd in afwachting van (verdergaande) vormgeving IKC. Ter bespreking in MR. Het tripartiete overleg STEPS, MIK, BS St Pieter is structureel, open en coöperatief van karakter. Alle partners beogen een goed kindcentrum op St Pieter. Naschoolse opvang verloopt, volgens ouders (geënquêteerd) steeds beter. Gesprekken met Boomhut over VSO, TSO en NSO zijn oriënterend van karakter. Warme overdracht school- PSZ driemaal jaarlijks: afspraken vastgelegd. Organisatorische afspraken gemaakt: tweemaal op jaarbasis voeren school en PSZ (+MIK) gezamenlijke activiteit uit. Ook met Juliana, NOAH zijn in deze gesprekken gevoerd. Beleid EP op MosaLira niveau beschreven. 1 e interventie op niveau BS St. Pieter = 2 e oudergesprek in maart 2015 (andersoortige opzet, waarbij ouders meer worden betrokken bij gesprek(sinhoud)). Leerkrachten en ouders houden steeds meer rekening met het feit van de inlooptijd van uur. Continue aandacht is wel nog nodig. Nog geen automatisme. Goede evaluatie voorjaar 2015 benodigd bij en in alle gremia. Protocol is beschreven. Ligt nu voor bij team, MR en OV (januari/februari 2015). TSO beleid ligt voor bij MR. Uitvoering verloopt naar tevredenheid van leerlingen, leerkrachten, medewerkers TSO en ouders. Verdergaande evaluatieve gegevens benodigd. Beleid is nog steeds niet goedgekeurd door de MR. Vooral de financiële kant verdient vel aandacht in besluitvormingszin. School is hier bewust mee bezig en plant dit jaar activiteiten met de parochie, de Buurtraad, de carnavalsvereniging, het Pietergilde en de harmonie. In dit kader wordt op deelgenomen aan de cultuurroute St. Pieter. Op heeft de school het predicaat, excellente school ontvangen. Dit jaar hebben 3 activiteiten plaatsgevonden: Engels (onder-

10 naschools programma KIX Evalueren van verkeersen parkeersituatie rond de school Contact- en vertrouwenspersoon Verbeteringen speelplaats aanbrengen Gebouw aanpassen op schoolconcept + oriëntatie inrichting leerplein + CO2/ binnenklimaat Up to date houden van schoolgebouw PDCA cyclus blijvend hanteren t.a.v. school(jaar)plan cyclus Opzet schoolplan ISJP en opzet ISJP Verbeteren van de communicatie met ouders m.b,v. digitale mogelijkheden Tevredenheidonderzoek richting ouders en middenbouw), hockey (onder- en middenbouw) en toneel (onder- en middenbouw). Samenwerking tevens met Bilingual, naschools aanbod Engels. Is gebeurd met diverse actoren. Verloopt naar tevredenheid. Echter sommige ouders geven moeizaam gehoor aan goed parkeergedrag. School treedt hierbij zorgvuldig op, maar geeft duidelijk het belang aan van veilig en goed parkeren van m.n. gemotoriseerde voertuigen. Door wijziging beleid uitgaan van leerlingen verloopt uitgaan van school door leerlingen nog beter. Uitgaan van alle leerlingen verloopt nu via kleine en grote speelplaats. Lopend naar tevredenheid alle betrokkenen. 2 nieuwe toestellen geplaatst. 1 toestel technisch nog niet in orde. Gesprek met VAMOO lopende over afhandeling in deze. Intussen juist uitgevoerd door VAMOO. Alle toestellen zijn (goed) gekeurd. Speelplaats is geschilderd/opgeknapt. Gesprek met architect over mogelijk inrichten loungeruimte. Lopend, idem over voorportaal school ( hangjongeren ) Verbouwing fase 1 nagenoeg afgerond. Januari 2015 groepen 1-2 in vernieuwde lokalen/gang. Tevens start fase 2 = verbouwing hal + lokalen groep 3-4 beneden. Lopend. Serverruimte is nagenoeg in zijn geheel opgeruimd, gelijk aan de zolderruimte. Afspraken over gang- en lokaalgebruik zijn in team gemaakt. Ook de trapruimte is opgeruimd (schoonmaakspullen en/of IT). Met team uitgebreid gesproken over schoonhouden + opgeruimd houden van gebouw. School werkt planmatig volgens alle tot jaar behorende plannen = jaar- en ontwikkel-plannen. Start volgt in januari / februari 2015, op grond richtlijnen MosaLira. Binnen directeurenberaad meermaals besproken. Start volgt in januari 2015, op grond richtlijnen MosaLira i.r.t. schoolplan Opzet ouderportaal. Twee scholen experimenteren hiermee. Bedoeling om vanaf voor alle scholen MosaLira te werken met Portaal. Voorjaar 2015 i.r.t. (ook) tot creëren schoolplan Persbericht 26 februari Provincie Limburg en gemeente Maastricht investeren in Euregio-onderwijs Limburgse scholieren en studenten moeten beter voorbereid worden op werken in een Euregionale arbeidsmarkt. Daarbij is het essentieel dat je je goed verstaanbaar kunt maken in de taal van je buurlanden, maar ook dat je de juiste competenties hebt voor de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens. Om dit belang te onderstrepen hebben gedeputeerde Bert Kersten en wethouder Mieke Damsma vandaag basisschool Sint-Pieter bezocht.

11 Zij deelden croissants uit aan de leerlingen die voor het eerst Franse les kregen. Onder de vlag van de Euregioschool zet het primair onderwijs vooral in op het scholen van leerkrachten. Docenten die voor de klas staan in het basisschool worden beter opgeleid om les te kunnen geven in het Duits of Frans. Verder steunt de Provincie scholen actief bij het geven van buurtaalonderwijs. Het gaat daarbij met name om het ontwikkelen van lesmateriaal en het aangaan van partnerschappen met scholen over de grens. De Provincie subsidieert op dit moment 10 basisscholen die buurtaalonderwijs willen geven. Gemeente Maastricht investeert mee in primair onderwijs Ook de gemeente Maastricht ondersteunt al jaren de buurtaal-inspanningen van Maastrichtse basisscholen. Deze steun heeft vooral bestaan uit het faciliteren ( ) van de loketfunctie die de Talenacademie vervult in de scholing van de docenten op de basisscholen. Op 12 januari 2015 heeft Burgemeester Hoes aan 19 docenten hun diploma Frans mogen overhandigen. In zijn toespraak vertelde hij de docenten dat zij een belangrijke schakel vormen in het bevorderen van de internationalisering van Zuid-Limburg in de Euregio. Ook de komende jaren wil de gemeente Maastricht haar bijdrage ( ) leveren aan de verdere ontwikkeling van de Strategische Agenda buurtalen. Niet alleen taalonderwijs Samen met een aantal onderwijspartners (Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg, Stichting Onderwijs Midden Limburg, Stichting LVO, ROC Gilde, ROC Leeuwenborgh) investeert de Provincie in het voortgezet onderwijs in de Euregio. Zo wordt de voortgang van leerlingen volgens Europese normen vastgelegd. Ook worden competenties aan weerskanten van de grenzen met elkaar vergeleken en beter op elkaar afgestemd. Dat gebeurt onder andere samen met Duitse partners. Ook is afgesproken dat 10 procent van de leerlingen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg stage gaat lopen in Duitsland en dat alle leerlingen deelnemen aan bedrijfsbezoeken over de grens. Hoger beroepsonderwijs Als je een hbo-opleiding afrondt, ben je in het bezit van een aantal competenties. Met het nieuwe project bij Zuyd Hogeschool, Kijken over de grens, worden daar internationale competenties aan toegevoegd. Daarmee wordt internationalisering een integraal onderdeel van het curriculum van het Limburgs beroepsonderwijs. Partners zijn Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg, De Nieuwste PABO,

12 Zuyd Hogeschool, de Bezirksregierung Köln en het Zweckverband de Städteregion Aachen. Van plan naar uitvoering Bert Kersten, gedeputeerde van onderwijs: Limburg ligt meer in het buitenland dan in Nederland. We grenzen voor driekwart aan Duitsland en België en slechts een kwart aan Nederland. Laten we proberen beter gebruik te maken van deze positie: onze arbeidsmarkt biedt ontzettend veel kansen aan weerszijden van onze grenzen. En die arbeidsmarkt kunnen we alleen goed bedienen als Limburgse scholieren en studenten gekwalificeerd zijn om die sprong naar de andere kant te maken. Of dat nu gaat om het goed beheersen van Duits of Frans, of het bezitten van een aantal vitale competenties die je op de Euregionale arbeidsmarkt een uitstekende positie verschaffen. De projecten die nu vast start gaan zijn vooral raamwerken en structuren. De uitvoering is vooral aan de deelnemende partners in deze projecten. De Provincie blijft hoe dan ook de internationalisering van het onderwijs in Limburg stimuleren en financieren. De investering in bovengenoemde projecten bedraagt zes ton.

JAARVERSLAG 2014-2015

JAARVERSLAG 2014-2015 JAARVERSLAG 2014- Jaarverslag Basisschool St. Pieter 2014-1 e evaluatie: december 2014 2 e evaluatie: februari 3 e evaluatie: maart/april 4 e evaluatie: mei/juni Hieraan toe te voegen: evaluaties ontwikkelplannen

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Doelstelling Implementatie Prestatie-indicatoren

Doelstelling Implementatie Prestatie-indicatoren Schooljaarplan 2016-2017 (Doelstellingen) Veelal zijn de doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd in het schoolplan BS St. Pieter 2015-2019. In hoofdlijn zijn hieronder de essentiële veranderitems

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Schooljaarplan Openbare basisschool Ekke de Haan 2015-2016

Schooljaarplan Openbare basisschool Ekke de Haan 2015-2016 Schooljaarplan Openbare basisschool Ekke de Haan - 2016 Organisatie/overleg Domeinen: X onderwijsleerproces X communicatie met ouders X leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg X schoolontwikkeling X schoolklimaat

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Info nr

Info nr Info nr. 12 2015-2016 Jorien Bos Mijn naam is Jorien Bos en ik ga volgend schooljaar bij jullie op school werken. Ik start met werken in de bovenbouw op de maandag, dinsdag en woensdag. Ik woon in Oosterwolde

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Bijgesteld dd: februari 2017 Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Onderwijs van deze tijd,

Onderwijs van deze tijd, 12 mei 2016 Beste ouder(s) / verzorger(s), Zoals u allen bekend is er afgelopen maandag een ouderinformatieavond geweest. Op die avond hebben wij de aanwezige ouders geïnformeerd over de volgende stap

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2017-2018 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Obs Koningin Emma 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Koningin Emma. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg Aan: Leden van de MR Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft Directie, Remko van der Heijden Medezeggenschapsraad Notulen MR-vergadering Datum: woensdag 20 september 2017 Tijd: 19.30 22.00 start met eigen vergadering

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid DEEL II ANALYSE EN BELEID Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid 1a. Basisondersteuning Wat zien wij? Wat vinden wij? Wat gaan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

PROFICIAT!! Informatiebulletin voor ouders Jaargang NR november 2016

PROFICIAT!! Informatiebulletin voor ouders Jaargang NR november 2016 Informatiebulletin voor ouders Jaargang 2016-2017 www.martinusdommelen.nl NR. 5 17 november 2016 (nr. 6 zal verschijnen op 1 december 2016) 18-11 Anna Verberne (gr. 3) 18-11 Milan Wijnstekers (gr. 1) 19-11

Nadere informatie