MVO-verslag Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V."

Transcriptie

1 MVO-verslag 2013 Koninklijke FrieslandCampina N.V.

2 Toelichting In dit MVO-verslag doet Koninklijke FrieslandCampina N.V. verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Het MVO-verslag 2013 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en de criteria van de Transparantiebenchmark. Het verslag voldoet aan level B (self declared). Het MVO-verslag en de bijbehorende GRI-index zijn tevens te vinden op Vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van dit MVO-verslag ontvangen wij graag op het volgende adres:

3

4

5 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Belangrijkste MVO-ontwikkelingen Kerncijfers MVO 10 Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie 12 Uitdagingen in de wereld 16 Voedingswaarde & gezondheid 26 Ontwikkeling lokale melkveehouderij in Azië en Afrika 32 Efficiënte en duurzame productieketens 40 Duurzame melkveehouderij 48 Betrokkenheid van medewerkers 54 Uitdagingen en ambities 56 De verwaarding van MVO: kansen voor merken, markten en klanten 60 Maatschappelijke waardering voor het MVO-beleid 62 Het fundament: borging van het MVO-beleid 72 Royal FrieslandCampina in een oogopslag 74 Bijlagen 74 Externe vertegenwoordigingen 75 Verklarende woordenlijst 77 Verwerking van de rapportage en betrouwbaarheid van gegevens

6 4 Woord vooraf Geachte lezer, Met tevredenheid kijk ik terug op de enthousiaste ontvangst in eigen gelederen van onze FrieslandCampina purpose, zeg maar missie, gekoppeld aan de drie grote uitdagingen in de wereld waar we als internationale zuivelspeler op bescheiden wijze deel van oplossingen willen zijn. Daarmee hebben we echt versnelling op gang gebracht in de internationale uitrol van onze MVO-activiteiten en de betrokkenheid van onze mensen. Een mooi moment was de opening van het FrieslandCampina Innovation Centre door koningin Máxima op Wereldvoedseldag. Tijdens de opening lichtten we deze uitdagingen verder toe en verbeeldden we de koppeling met onze corporate story en purpose. Het gaat hierbij om voedsel- en nutriëntenzekerheid voor een snelgroeiende wereldbevolking, de vergrijzing onder boeren wereldwijd en de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen voor de productie van voedsel zoals zuivel. Ons MVO-beleid met vier speerpunten voor de onderneming met ruim 120 locaties en de coöperatie met ruim melkveehouderijen sluit naadloos aan op deze drie uitdagingen. Dit gedachtegoed en onze commitment erachter komt tot uiting in drie woorden Nourishing by nature. We geven helder en passend bij dit coöperatieve zuivelbedrijf met ruim 140 jaar historie weer waar we vandaan komen, waar we staan en waar we naartoe willen. We zetten onze merken en onze mensen in om klanten en consumenten te dienen, creëren financiële waarde voor onze leden-melkveehouders, maar leveren tegelijkertijd een bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen in de landen waar we opereren. Denk bijvoorbeeld aan de stappen die we in 2013 gezet hebben met onze hulpprogramma s, microkredieten en trainingen voor kleine en middelgrote boeren in de melkveehouderij in Azië en Afrika. Er zijn overeenkomsten getekend met China en Indonesië om kennis over te dragen op het gebied van landbouw en voedselveiligheid, er zijn binnen ons eigen Dairy Development Programme microkredieten opgezet voor Vietnam en Indonesië ter waarde van 22 miljoen euro. Met het Farmer2Farmer programma worden nu in samenwerking met partner Agriterra onze leden-melkveehouders uitgestuurd voor training van boeren in Azië. We helpen nu samen met onze partners zo n kleine boeren in de melkveehouderij en kleine boeren in de sojateelt in India en Brazilië. Zo beginnen we onze business case voor duurzaamheid robuust te maken en maken we het een integraal onderdeel van onze werkwijze. Niet dat we er al zijn overigens. We zijn nog steeds stevige inhaalslagen aan het maken op diverse terreinen zoals met onze MVO-rapportage. Ook is het beslist niet zo dat MVO inmiddels in alle haarvaten van onze organisatie zit. Dat vraagt nog tijd, maar we bouwen voort en doen dit samen met steeds meer betrokken collega s en melkveehouders. In Nederland hebben we fikse commitments afgegeven aan de politiek voor de duurzame melkveehouderij en een verantwoorde groei in ons land na de afschaffing van het melkquotum. Borging van weidegang, verwerking van mest, het verbeteren van mineralenefficiency en reductie van broeikasgasemissies zijn belangrijke thema s waar we de gestelde doelen samen met onze leden-melkveehouders de komende jaren moeten realiseren. Met de volledige inzet van hun vakmanschap, kennis en innovatieve slagkracht waar FrieslandCampina in al die decennia groot mee is geworden, kunnen we die license to produce of misschien beter de license to grow ook met elkaar verdienen en behouden voor de komende jaren. Alle schakels van de keten van fokkerij en veevoer tot en met de fabrieken zullen moeten samenwerken om aan de hedendaagse, internationale eisen op het vlak van verantwoorde productie, veiligheid, zorgvuldigheid en transparantie te blijven voldoen. We zijn het aan onze positie en goede naam als wereldspeler in zuivel en aan onze consumenten en maatschappij in dit productieland Nederland, maar ook in onze andere afzetmarkten verplicht. Cees t Hart CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.

7 Woord vooraf 5 Geachte lezer, Voor de leden-melkveehouders van FrieslandCampina heeft 2013 zich laten gelden als een recordjaar voor melkprijs en inkomsten. Het is tekenend voor de mooie ondernemerskansen voor de Nederlandse melkveehouders op de wereldmarkt, waar een snelgroeiende bevolking met meer koopkracht de vraag naar zuivel doet groeien. Het verdwijnen van het melkquotum in Europa in 2015 biedt ruimte om de productie van melk in Nederland in kleine stappen te vergroten. We gaan uit van zo n 2 à 2,5 procent per jaar. Het is daarom van belang om tot een goede overeenstemming te komen met politieke en maatschappelijke belanghebbenden onze stakeholders over de voorwaarden waaronder die groei kan plaatsvinden. Voor FrieslandCampina is 2013 dan ook met name het jaar geweest van het stakeholderoverleg en het borgen van draagvlak in Nederland voor een verantwoorde ontwikkeling van melkveehouderij en zuivel. Ik ben dan ook verheugd dat we met een breed platform van LTO Nederland de belangenbehartiger van de boeren in ons land en met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) waar FrieslandCampina bij aangesloten is, een toekomstvisie hebben neergelegd waarin het grondgebonden gezinsbedrijf de basis blijft van de melkveehouderij. Daarnaast hebben we ons gecommitteerd aan het behoud van weidegang, de instelling van een fosfaatplafond, betere mineralenefficiency en de reductie van broeikasgasemissies. Onder deze voorwaarden zal de Nederlandse zuivelsector een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de groeiende vraag in de wereld naar smaakvolle voedingsmiddelen met hoogwaardige eiwitten, mineralen en vitaminen. Nu komt het er op aan dat we het vertrouwen dat we hebben gekregen van onze stakeholders ook echt gaan verdienen door met elkaar de beloofde resultaten waar te maken. Er staat veel op het spel, ook voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid zoals in het rapport Lang Houdbaar van de NZO is opgetekend: banen, 6 miljard euro aan export, goed voor 9 procent van het Nederlandse handelsoverschot en 700 miljoen euro aan investeringen in nieuwe fabrieken en innovatiecentra. Ik doe dan ook een dringend beroep op de leden-melkveehouders van FrieslandCampina om hun vindingrijkheid, ondernemerschap en vakmanschap aan te wenden voor de versnelling van innovaties op en rond de melkveehouderij zodat de doelen van ons programma voor de duurzame melkveehouderij Foqus planet worden gerealiseerd. Blijven de resultaten achter, dan dreigen alsnog dierrechten en gaat de rem op de groei. Dat is ook vanuit het oogpunt van nutriëntenzekerheid voor circa 1 miljard consumenten in de ruim 100 landen die FrieslandCampina voorziet van producten, geen wenselijke ontwikkeling. Ik heb er alle vertrouwen in dat we door een goede samenwerking in de keten en met de energieke inzet van onze leden-melkveehouders, aantoonbaar verantwoord kunnen groeien. Daarmee houden we melk en melkproducten op de kaart als belangrijke bron van essentiële voedingsstoffen en als witte motor van de Nederlandse economie. Piet Boer Voorzitter bestuur Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

8 6 Belangrijkste MVO-ontwikkelingen 2013 Voedingswaarde & gezondheid Met de introductie van Optimel Puur heeft FrieslandCampina de eerste drinkyoghurt op de markt gebracht die geen toegevoegde suikers én geen zoetstoffen bevat. Een smaakvolle drinkyoghurt met uitsluitend van nature aanwezige suikers uit fruit en zuivel (4,1 gram per 100 ml). Wereldwijd zijn Goodness of Dairy-campagnes opgezet om consumenten bewust te maken van het belang van zuivel als onderdeel van een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Ontwikkeling lokale melkveehouderij in Azië en Afrika FrieslandCampina heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Indonesische overheid voor het verlenen van steun aan het Dairy Village Programme. De overeenkomst is erop gericht de Indonesische overheid te helpen de nationale productie van verse melk in de periode tot 2025 met 50 procent te verhogen en zo het land zelfvoorzienend te maken in verse melk. FrieslandCampina Vietnam heeft een subsidie gekregen van de Nederlandse overheid voor het opzetten van Efficiënte en duurzame productieketens In 2013 heeft FrieslandCampina de doelstelling van 2 procent energie-efficiëntie behaald: ten opzichte van 2012 verbeterde de efficiëntie van primaire energie in de productielocaties met 3,2 procent. De waterefficiëntie is ook verbeterd, met 2,3 procent. FrieslandCampina DMV in Veghel beschikt sinds oktober 2013 over een energiezuinige indamper, waardoor er 60 procent energie wordt bespaard. Met deze indamper wordt water verdampt uit de wei waardoor de aanwezige melksuiker Duurzame melkveehouderij Drie leden-melkveehouders hebben in samenwerking met investeerders het windmolenpark Van Gogh gerealiseerd. De vijf windmolens produceren zo n MWh elektriciteit per jaar, ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens en voldoende voor de productielocaties van FrieslandCampina in Eindhoven en Maasdam.

9 Belangrijkste MVO-ontwikkelingen Sinds 2011 organiseert FrieslandCampina Wereldmelkdagactiviteiten in 28 landen om gezonde voeding onder de aandacht te brengen bij consumenten, schoolkinderen en families. In Hong Kong werden zo in 2013 meer dan schoolkinderen bereikt. FrieslandCampina biedt basisschoolleerlingen al bijna tachtig jaar verse zuivel aan. In 2013 lanceerde FrieslandCampina een landelijke campagne voor Campina Schoolmelk. Op de vernieuwde website vinden bezoekers een film over Schoolmelk en het digitale Schoolspel, en kunnen ouders contact leggen via social media. drie dairy zones. Een dairy zone is een cluster van melkveehouders die worden opgeleid voor het beheren van duurzame professionele familiebedrijven, met oog voor productiviteit per koe en kwaliteit van de melk. In 2013 hebben elf FrieslandCampina ledenmelkveehouders als onderdeel van het Farmer2Farmer programma meer dan achthonderd lokale melkveehouders getraind in Thailand, Maleisië en Indonesië. FrieslandCampina steunt samen met Rabobank Foundation één coöperatie in Vietnam en twee coöperaties in Indonesië met educatie en betaalbare financieringen. Op deze wijze dragen zij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de lokale melkveehouderij. Het totale bedrag aan financiering betreft circa 1,5 miljoen euro. spontaan kan kristalliseren. De warmte die vrijkomt bij deze nieuwe methode wordt dusdanig benut dat geen koelwater meer nodig is. Het nieuwe FrieslandCampina Innovation Centre in Wageningen heeft het BREAAM-certificaat ontvangen, hét keurmerk in Nederland voor de duurzaamheidprestaties van gebouwen. Het energieverbruik van het Innovation Centre ligt 25 procent onder de norm die door de overheid is vastgesteld. FrieslandCampina wil in 2020 voor 100 procent gebruik maken van duurzame elektriciteit uit agrarisch domein in Nederland, bij voorkeur geproduceerd op de bedrijven van de leden-melkveehouders. In 2013 was dit het geval voor 63 procent van het elektriciteitsverbruik van de Nederlandse productielocaties. Compassion In World Farming (CWIF), een organisatie die zich inzet voor het welzijn van landbouwdieren, reikte op 30 oktober 2013 de Good Farm Animal Welfare Awards uit. FrieslandCampina ontving de Good Dairy Award voor Foqus planet en de inspanningen die binnen het programma zijn verricht op het gebied van het bevorderen van weidegang en diergezondheid. Het Koe-Kompas is per 1 januari 2014 toegevoegd aan het Foqus planet programma, na een succesvolle pilot met twee groepen leden-melkveehouders. Het managementinstrument is ontwikkeld door dierenartsen en melkveehouders en brengt de sterke punten en verbeterpunten in kaart ten aanzien van de gezondheid van de dieren.

10 8 Kerncijfers MVO Medewerkers (gemiddeld aantal fte's) Van wie mannen Van wie vrouwen Deelnemers FrieslandCampina Academy, wereldwijd Aantal uren besteed door medewerkers aan FrieslandCampina Academy trainingen Gemiddeld aantal programma s FrieslandCampina Academy Ongevallenratio per gewerkte uren (LTA Rate) 0,6% 1 1,0% Producten met het Vinkje/Choices-logo Medewerkers per business group 2013 (gemiddeld aantal fte's) Medewerkers naar regio 2013 (gemiddeld aantal fte's) Ingredients % Corporate & Support 897 Afrika en Noord- en het Midden-Oosten Zuid-Amerika % 167 Cheese, Butter & Milkpowder % 14% % Consumer Products Europe, Middle East & Africa Azië en Oceanië % 5% % Nederland Consumer Products Asia % 20% Rest van Europa % Duitsland De LTA rate van van 2013 is exclusief de verworven bedrijven (Alaska Milk Corporation, Yoko Cheese, Zijerveld en Den Hollander Food). Geacquireerde bedrijven tellen met ingang van het tweede volledige kalenderjaar na de acquisitie mee in de LTA. 2 Een afname van 30 producten vanwege aanpassing van het assortiment.

11 Kerncijfers MVO CO 2 -uitstoot melkproductie (kton CO 2 ) CO 2 -uitstoot melkverwerking (kton CO 2 ) Elektriciteit Stookolie Aardgas Dieselolie CO 2 -reductie door inzet van duurzame energie (kton CO 2 eq) Totale CO 2 -uitstoot van FrieslandCampina (kton CO 2 eq) (Scope 1, 2 en 3) Totaal energieverbruik melkverwerking (TJ) Energieverbruik per ton product (GJ / ton) 3,25 3,35 Totaal waterverbruik (x 1000 m 3 ) Waterverbruik per ton product (GJ / ton) 4,23 4,33 Totale hoeveelheid afval excl. waterzuiveringsslib (ton) Totale hoeveelheid chemisch/gevaarlijk afval (ton) Hergebruikt of gerecycled afval (%) Ingekochte duurzaam geproduceerde elektriciteit Nederland (%) Ingekochte duurzaam geproduceerde elektriciteit wereldwijd (%) Energieverbruik melkverwerking (TJ) warmte elektriciteit stookolie aardgas 1 Vanwege een kwaliteitsverbetering in de dataverzameling, zijn de gegevens zoals gerapporteerd in het MVO-verslag 2012 aangepast. 2 Rapportage over scope 1, 2 en 3 conform het GHG Protocol. Scope 3 betreft de hoeveelheid broeikasgassen op boerderijniveau.

12 10 Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie Ambitie De meest succesvolle, professionele en aantrekkelijke zuivelonderneming creëren voor haar leden-melkveehouders, medewerkers, afnemers en consumenten en voor de samenleving door mensen wereldwijd essentiële voedingsstoffen uit zuivelproducten te bieden voor elke fase in hun leven Groeicategorieën Zuiveldranken Kindervoeding (B2B, B2C) Merkkaas Sterke posities & geografische groei Foodservice in Europa Basisproducten Inspelen op behoeften Groei & ontwikkeling Dagelijkse voeding Gezondheid & welzijn Functionaliteit Vaardigheden Talent management Melkvalorisatie Innovatie Businessmodel & kostenfocus Fundament Al t goede van zuivel Ketenvoordelen Duurzaamheid Onze manier van werken & veiligheid

13 Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie 11 FrieslandCampina heeft de ambitie de meest succesvolle, professionele en aantrekkelijke zuivelonderneming te creëren voor haar leden-melkveehouders, medewerkers, afnemers en consumenten en voor de samenleving. De groeiende vraag op de wereldmarkt naar gezonde voeding die op duurzame wijze is geproduceerd, biedt FrieslandCampina kansen. Om deze ambitie waar te maken heeft FrieslandCampina voor de periode de strategie route2020 geformuleerd. Sleutelwoorden daarin zijn duurzame groei en waardecreatie: duurzame groei van de onderneming en het tot maximale waarde brengen van alle door de ledenmelkveehouders van de coöperatie geproduceerde melk. FrieslandCampina streeft naar realisatie van de volgende doelstellingen: een toename van het aandeel toegevoegde waarde- en merkproducten in het totale verkoopvolume; een verdere groei van het bedrijfsresultaat; een substantieel hogere prestatietoeslag en een hogere uitgifte van ledenobligaties aan de ledenmelkveehouders; een reductie van 80 procent van het aantal ongevallen met verzuim per gewerkte uren in 2020 ten opzichte van 2011; klimaatneutrale groei, in de gehele keten van koe tot consument. FrieslandCampina investeert meer dan gemiddeld in de drie groeicategorieën zuiveldranken, kindervoeding en merkkaas. Deze categorieën worden ondersteund door research & development inspanningen op het gebied van groei & ontwikkeling (van kinderen), dagelijkse voeding, gezondheid & welzijn en functionaliteit. Doordat de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. een directe relatie heeft met Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., wordt de gehele productieketen van boerderijmelk tot distributie beheerst. Hierdoor kan FrieslandCampina instaan voor de kwaliteit van haar producten. In de samenwerking met de ledenmelkveehouders wordt het accent gelegd op kwaliteit, voedselveiligheid en duurzame bedrijfsvoering. FrieslandCampina streeft ernaar de voorziene groei van haar activiteiten klimaatneutraal te realiseren, in de gehele keten van koe tot consument. De onderneming wil dit bereiken door samen met de leden-melkveehouders en ketenpartners te werken aan het verbeteren van de energie-efficiency, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het stimuleren van de productie van duurzame energie op melkveebedrijven en het behoud van de koe in het Nederlandse landschap.

14 Uitdagingen in de wereld Naar verwachting telt de wereldbevolking in 2050 tussen de 9 en 10 miljard mensen. Het voeden van deze groeiende populatie is een enorme uitdaging en heeft implicaties voor mens, dier én voor het milieu. Hoe kan er voldoende en betaalbare nutriëntrijke en energierijke voeding worden geproduceerd? Vruchtbaar land en schoon drinkwater zijn in sommige gebieden nu al schaars. En zelfs als de beschikbaarheid van grond en water geen probleem zou vormen, blijven er dan genoeg boeren om ons dagelijks voedsel te produceren? En zullen zij hiermee voldoende kunnen verdienen om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden? FrieslandCampina wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan het oplossen van deze drie mondiale uitdagingen.

15 Uitdagingen in de wereld 13 De groeiende wereldbevolking Het voeden van de groeiende wereldbevolking De beschikbaarheid van voldoende nutriënt- en energierijke voeding en de betaalbaarheid van voedsel voor brede bevolkingsgroepen Het behouden van voedselveiligheid en consumentenvertrouwen Ouder wordende boeren Jongeren interesseren voor het boerenvak door toekomstperspectief te bieden en daarmee in te spelen op de wereldwijd snel toenemende gemiddelde leeftijd van boeren Boeren moeten een voldoende hoog inkomen kunnen realiseren voor een verantwoorde bedrijfsvoering en het creëren van een positieve toekomst voor zichzelf en hun kinderen Wereldwijd zijn miljoen mensen voor hun inkomen afhankelijk van de melkveehouderijsector Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen Inspelen op de toenemende schaarste aan land, water en andere natuurlijke hulpbronnen door efficiënter te produceren Het verlagen van de broeikasgassenuitstoot en meer gebruik maken van hernieuwbare energie Bijdragen aan het behoud van biodiversiteit

16 14 Wereldwijde uitdagingen De groeiende wereldbevolking Ouder wordende boeren Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen De pijlers van onze MVO-strategie Voedingswaarde & gezondheid Tekort aan nutriënten terugdringen Ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika Kleine melkveehouders in Azië en Afrika verder helpen Efficiënte en duurzame productieketens Grondstofgebruik verbeteren Duurzame melkveehouderij De standaard bepalen

17 Nourishing by nature 15 Melk bevat van nature essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vitaminen B2 en B12 en mineralen zoals calcium. Door het aanbieden van betrouwbare en smakelijke zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van voedsel- en nutriëntenzekerheid. Daarbij streeft FrieslandCampina ernaar de druk op natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beperken. Elke dag waarderen miljoenen consumenten over de hele wereld FrieslandCampina s innovatieve en smaakvolle zuivelproducten. FrieslandCampina brengt het beste van twee werelden samen. Het vakmanschap en ondernemerschap van de leden-melkveehouders wordt gecombineerd met de expertise, klantoriëntatie en ervaring met de internationale bedrijfsvoering van de medewerkers. FrieslandCampina committeert zich aan hoge standaarden op het gebied van voedselveiligheid, persoonlijke veiligheid voor medewerkers, kwaliteit, duurzaamheid en transparantie in de gehele productieketen: van gras tot glas. Het vormt de basis van het klant- en consumentenvertrouwen in de producten en verzekert de continuïteit die zo kenmerkend is voor de onderneming en de coöperatie. FrieslandCampina gelooft in gedeelde waarden (shared values): het gelijktijdig realiseren van een toereikend inkomen voor de leden-melkveehouders, toegevoegde waarde voor klanten en consumenten, en persoonlijke groei en carrièreperspectief voor medewerkers. Tegelijkertijd is FrieslandCampina een meerwaarde voor de samenlevingen waarin zij actief is. Zo worden kansen gecreëerd en perspectieven geboden voor alle belanghebbenden.

18 16 Voedingswaarde & gezondheid Naar verwachting telt de wereldbevolking in 2050 tussen de 9 en 10 miljard mensen. Het voeden van deze groeiende wereldbevolking is een enorme uitdaging. Nu al kampt een aanzienlijk deel van de wereldbevolking met ondervoeding door een tekort aan voedingsstoffen. FrieslandCampina draagt met haar producten bij aan de wereldvoedselvoorziening door het aanbieden van nutriënten energierijke voeding. Daarnaast wil het bedrijf helpen bij het terugdringen van het groeiend aantal mensen met overgewicht, en in het bijzonder bij kinderen. Dat doet FrieslandCampina door het verbeteren van de productsamenstelling, door voorlichting over gezonde voeding en een gezonde leefstijl en door de gezonde keuze in voeding gemakkelijker te maken voor de consument.

19 17

20 18 Voedingswaarde & gezondheid Doelstelling 2020 Resultaten 2013 Ambities 2014 Verminderen van suiker, zout en vet in producten van FrieslandCampina Voedingskundige richtlijnen opgesteld voor Azië, Afrika en het Midden-Oosten (in 2012 zijn de voedingskundige richtlijnen inclusief actieplannen en doelen opgesteld voor Europa). Opstellen van actieplannen inclusief doelen voor Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Opzetten van een monitoringsprogramma voor de rapportage van de voortgang. Het ontwikkelen van een bedrijfsstandaard voor etikettering en consumenteninformatie Bedrijfsstandaard voor etikettering en het verstrekken van voedingskundige informatie is vertaald naar de lokale situaties. Actieve deelname aan EU Pledge en Singapore Advertising Code ten behoeve van verantwoorde marketing gericht op kinderen. Goedkeuren en implementeren van het omzetten van alle consumentenverpakkingen conform de nieuwe bedrijfsstandaard. Actieve deelname aan EU Pledge en Singapore Advertising Code ten behoeve van verantwoorde marketing gericht op kinderen. De richtlijnen van FrieslandCampina voor verantwoorde marketing gericht op kinderen zijn uitgebreid voor de rest van de wereld op basis van EU Pledge afspraken. Goedkeuren en implementeren van nieuwe regels voor verantwoorde marketing gericht op kinderen. Per jaar tien miljoen kinderen effectief bereiken met voorlichting over gezonde voeding Enkele miljoenen kinderen (of ouders van deze kinderen) bereikt met voorlichting over gezonde voeding via Wereldmelkdag in 28 landen, Schoolmelk en lesprogramma s, JOGG en lokale initiatieven. Tien miljoen kinderen bereiken met voorlichting over gezonde voeding. SEANUTS voedingsonderzoek: strategie ontwikkeld voor de ontwikkeling van producten en voorlichtingsmaterialen, bedoeld om de voedingsstatus van kinderen in Zuidoost Azië te verbeteren. Vertalen van de learnings van het SEANUTS voedingsonderzoek naar andere landen. Hulp bieden bij de aanpak van ondervoeding Financiële ondersteuning aan het Nederlandse Rode Kruis (onder andere via het Disaster Relief Partner Programme), in twee jaar circa euro ingezameld. Verdere uitbouw van de samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis. Doelstellingen ontwikkelen op de drie ambities van de samenwerking: Bestrijden van honger en nutriëntentekort ten behoeve van mensen in nood; Bijdragen aan voedselzekerheid; Versterken van de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen. Uitbreiding Disaster Relief Partner Programme naar meer landen.

21 Voedingswaarde & gezondheid 19 Materialiteit Het belang van deze pijler Inmiddels hebben meer dan 1,4 miljard volwassenen en 42 miljoen kinderen onder de vijf jaar overgewicht (bron: WHO, 2013). Dit terwijl ongeveer één op de zeven personen niet genoeg voedsel tot zijn beschikking heeft om een gezond en actief leven te leiden (bron: GAIN). Dit zijn wereldwijde ontwikkelingen waar FrieslandCampina direct mee te maken heeft. Zuivel kan bij beide uitdagingen een belangrijke bijdrage aan de oplossing leveren, omdat melk per calorie relatief veel essentiële voedingsstoffen bevat, zoals vitaminen B2, B12, mineralen en eiwitten. Gezondheidsautoriteiten over de hele wereld bevelen zuivel dan ook aan als basisonderdeel van een gezonde voeding. De groeiende vraag naar gezonde voeding die op duurzame wijze is geproduceerd, biedt FrieslandCampina kansen. De zuivelonderneming verwerkt ruim 10 miljard kilogram melk per jaar tot een gevarieerd assortiment zuivelproducten voor consumenten. Hierbij richt FrieslandCampina zich zowel op opkomende economieën (in Azië, het Midden-Oosten en Afrika) als Europa.

22 _Optimel-Puur_Posterscreens_720x1280_pixels.indd 1 25/04/ :32 20 Resultaten 2013 Doelstelling 2020: Verminderen van suiker, zout en vet in producten van FrieslandCampina Van richtlijn naar implementatie: actieplannen In 2012 zijn samen met de werkmaatschappijen voor Nederland, België, Duitsland, Hongarije, Roemenië, Griekenland en Groot-Brittannië doelen en actieplannen opgesteld voor productverbeteringen. Die zijn in lijn met de nieuwe voedingskundige richtlijnen van FrieslandCampina. De actieplannen voor Europa moeten in 2015 uitgevoerd zijn. Voor Azië, het Midden-Oosten en Afrika zijn in 2013 de voedingskundige richtlijnen opgesteld en zullen de doelen en actieplannen in 2014 opgesteld worden. Het Vinkje & Choices FrieslandCampina is één van de initiatiefnemers van Stichting Ik Kies Bewust en Choices International Foundation. Dit zijn initiatieven om consumenten met behulp van een herkenbaar logo te helpen bij het maken van een gezondere keuze. Dankzij deze logo s kunnen consumenten eenvoudig de gezondere keuze vinden binnen een specifieke productgroep. In Nederland en tal van andere landen staat het Vinkje of het Choiceslogo op producten die minder zout, toegevoegde suikers of (verzadigde) vetten bevatten. Het logo stimuleert fabrikanten om de samenstelling van hun producten aan te passen of nieuwe producten te ontwikkelen die voldoen aan de voedingskundige criteria. Ook FrieslandCampina houdt rekening met deze criteria die een vast onderdeel zijn van de voedingskundige richtlijnen van FrieslandCampina. FrieslandCampina had in 2013 in totaal 151 producten met het Vinkje in het Nederlandse assortiment. Dit is een verlaging van het aantal producten ten opzichte van Reden hiervoor is dat het assortiment is aangepast. Merken waarbij alle huidige en toekomstige producten voldoen aan de criteria van het Vinkje zijn Optimel, Vifit, GoedeMorgen!, DubbelFrisss, Fristi, Slankie, Milner, en sinds 2013 ook Yoki en Taksi. Verlaging suikergehalte in producten FrieslandCampina werkt al sinds 2009 aan het verlagen van het suikergehalte in haar producten. De ervaring die is opgedaan in Nederland wordt inmiddels ook in andere werelddelen ingezet. Het terugbrengen van de hoeveelheid suiker in producten is voor FrieslandCampina een effectieve manier om de energie in haar producten te verlagen. Minder energie is belangrijk vanwege de groeiende groep kinderen en volwassenen met overgewicht. Sinds 2009 is het suikergehalte in veel producten van de merken Fristi, DubbelFrisss, Vifit en GoedeMorgen! met ruim 25 procent verlaagd. Het suikergehalte in de producten van de merken Yoki, DubbelFrisss (2e fase) en Taksi is in 2013 met procent naar beneden gebracht. FrieslandCampina heeft in 2012 en 2013 bedrijfsbreed voedingskundige richtlijnen opgesteld voor verwen-, basis-, gezondheids- en kinderproducten, waar de criteria van het Vinkje een onderdeel van zijn. Mede dankzij deze richtlijnen voldoen alle gezondheids- en kinderproducten in Nederland nu aan de criteria van het Vinkje (maximaal 5 gram toegevoegd suiker per 100ml). In 2014 werkt FrieslandCampina aan suikerreductie in de vruchtensappen en vruchtendranken zoals Dubbeldrank en Multivitamientje van Appelsientje. 100% puur en dat proef je! geen zoetstoffen én geen suiker toegevoegd! Optimel Puur Optimel Puur is een voorbeeld van een succesvolle introductie van een smaakvol zuivelproduct met vruchtensap zonder toegevoegd suiker. Optimel Puur is een 100 procent natuurlijke drinkyoghurt en bevat alleen magere yoghurt, vruchtensap en natuurlijk aroma. Het is FrieslandCampina s eerste drinkyoghurt die echt minder zoet smaakt, doordat het geen toegevoegde suikers én geen zoetstoffen bevat. Optimel Puur bevat uitsluitend van nature aanwezige suikers uit fruit en zuivel (4,1 gram per 100 ml). Optimel Puur smaakt de helft minder zoet dan de andere Optimel drinks.

MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2013 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Toelichting In dit MVO-verslag doet Koninklijke FrieslandCampina N.V. verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk

Nadere informatie

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

De Nederlandse zuivel in de wereld. Cees t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina

De Nederlandse zuivel in de wereld. Cees t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina De Nederlandse zuivel in de wereld Cees t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina 3 oktober 2014 Van Gras tot Glas De Agro & Food sector De Nederlandse zuivelsector in de wereld FrieslandCampina 1 Agro

Nadere informatie

Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013

Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013 Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013 Groeiende vraag Stabiele vraag Dalende vraag Positief effect op garantieprijs Negatief effect op garantieprijs

Nadere informatie

MVO-verslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2012 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2012 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Bijschrift bij cover: In deze installatie in de productielocatie van FrieslandCampina in Workum wordt

Nadere informatie

MVO-verslag 2014. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2014. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2014 Koninklijke FrieslandCampina N.V. 2 Inhoud 3 FrieslandCampina Indonesia heeft samen met een supermarktketen een fondsenwerving gelanceerd voor 25.000 Indonesische scholieren. Dit initiatief

Nadere informatie

Duurzaamheid & Verpakkingen. Taco Kingma Alphen a/d Rijn,

Duurzaamheid & Verpakkingen. Taco Kingma Alphen a/d Rijn, Duurzaamheid & Verpakkingen Taco Kingma Alphen a/d Rijn, 26-05-2016 19.000 ambitieuze leden-melkveehouders zijn de eigenaren van FrieslandCampina Een goede verzorging van de koe staat aan de basis van

Nadere informatie

MVO-verslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Bijschrift bij cover: Koeien in de wei zijn een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap.

Nadere informatie

MVO-verslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Bijschrift bij cover: Koeien in de wei zijn een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap.

Nadere informatie

De Transformatie van Royal FrieslandCampina Kees Gielen, Chief Financial Officer 27 november 2014

De Transformatie van Royal FrieslandCampina Kees Gielen, Chief Financial Officer 27 november 2014 De Transformatie van Royal FrieslandCampina Kees Gielen, Chief Financial Officer 27 november 2014 19.000 ambitieuze leden-melkveehouders zijn de eigenaren van FrieslandCampina 1 13.887 leden-melkveebedrijven

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2 Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen uit melk. De kwaliteit van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

MVO-verslag Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2014 Koninklijke FrieslandCampina N.V. 2 FrieslandCampina Indonesia heeft samen met een supermarktketen een fondsenwerving gelanceerd voor 25.000 Indonesische scholieren. Dit initiatief wordt

Nadere informatie

Energie + Meten = Weten Agenda :

Energie + Meten = Weten Agenda : Energie + Meten = Weten Agenda : 1. FrieslandCampina 2. DMV 3. Energie management FrieslandCampina in een oogopslag 11,3 miljard euro omzet 22.168 medewerkers Vestigingen in 32 landen Export naar meer

Nadere informatie

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken Friesland 2 Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken Over deze brochure Friesland heeft een breed assortiment zuivel, vruchtensappen,

Nadere informatie

Melk is een natuurlijke bron van voedingsstoffen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla, zuiveldranken, kaas, boter

Melk is een natuurlijke bron van voedingsstoffen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla, zuiveldranken, kaas, boter In een oogopslag Eiwitten, vetten, vitamines B2 en B12, mineralen, suikers... melk Melk is een natuurlijke bron van voedingsstoffen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla,

Nadere informatie

De wereld van. Optimel

De wereld van. Optimel De wereld van Volop variatie heeft een breed assortiment aan zuivelproducten. De drink, yoghurt en kwark zijn in verschillende fruitsmaken verkrijgbaar. De vla is verkrijgbaar in de smaakvarianten chocolade,

Nadere informatie

Melk is van nature een van de meest rijke voedingsbronnen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla, zuiveldranken,

Melk is van nature een van de meest rijke voedingsbronnen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla, zuiveldranken, In een oogopslag 1 Eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen, suikers... melk Melk is van nature een van de meest rijke voedingsbronnen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt,

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE STRATEGISCHE SAMENWERKING DOC KAAS EN ROYAL A-WARE KEUZE VOOR NEDERLANDSE WERELDSPELER IN ZUIVEL OENKERK WIE IS ROYAL A-WARE TEXEL WORKUM HEERENVEEN 125 jaar ervaring en wereldwijd sterk afzetnetwerk Royal

Nadere informatie

Fors hoger resultaat 2010 bij 10 procent hogere omzet FrieslandCampina

Fors hoger resultaat 2010 bij 10 procent hogere omzet FrieslandCampina Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Rob van Dongen T +31 (0)33 7132191 M +31 (0)653914507 www.frieslandcampina.com Woensdag, 16 maart 2011 Meeste merken breiden posities in markten

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie

Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie 2 Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen uit melk. De

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Toelichting In dit jaarverslag worden de financiële resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (hierna FrieslandCampina)

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. FrieslandCampina - Gemeente Amersfoort

Samenwerkingsovereenkomst. FrieslandCampina - Gemeente Amersfoort Samenwerkingsovereenkomst FrieslandCampina - Gemeente Amersfoort Partijen: FrieslandCampina Nederland B.V., gevestigd aan het Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, hierna te noemen: FrieslandCampina ; en

Nadere informatie

Stijgende behoefte naar Nederlandse babyvoeding. Eelko ter Schure October 1 st 2013

Stijgende behoefte naar Nederlandse babyvoeding. Eelko ter Schure October 1 st 2013 Stijgende behoefte naar Nederlandse babyvoeding Eelko ter Schure October 1 st 2013 Een analyse van de toekomst Wie zijn wij Elke dag voorziet FrieslandCampina circa 1 miljard mensen wereldwijd van voeding

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

De wereld van kaas. Milner

De wereld van kaas. Milner De wereld van kaas Milner Het Vinkje Alle Milner en producten dragen het groene Vinkje. Het groene Vinkje is het enige logo voor gezondere voeding dat door de Nederlandse overheid wettelijk is toegestaan

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2010 voor FrieslandCampina Stijging omzet en nettowinst

Goed eerste halfjaar 2010 voor FrieslandCampina Stijging omzet en nettowinst Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Rob van Dongen T + 31 (0)33 71 32 191 M + 31 (0)6 539 145 07 www.frieslandcampina.com Dinsdag, 31 augustus 2010 Goed eerste halfjaar 2010

Nadere informatie

Foqus planet De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige melk in een concurrerende wereldmarkt. Hanneke van Wichen September 2015

Foqus planet De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige melk in een concurrerende wereldmarkt. Hanneke van Wichen September 2015 Foqus planet De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige melk in een concurrerende wereldmarkt Hanneke van Wichen September 2015 Wat is kwalitatief hoogwaardige melk? Wie bepaalt de definitie? De wereld is

Nadere informatie

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijschrift bij de cover: Melk is een van de rijkste natuur lijke bronnen van essentiële voedingsstoffen.

Nadere informatie

Duurzame zuivelketen. Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn. 20 september 2016

Duurzame zuivelketen. Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn. 20 september 2016 Duurzame zuivelketen Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn 20 september 2016 1 Duurzame Zuivelketen Een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO Nederland 2 Visie: toekomstbestendige en verantwoorde

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak 26-03-2015 Toespraak van de staatssecretaris Dijksma (EZ) bij het Groentecongres op 26 maart 2015 in het World Trade Centrum in Rotterdam.

Nadere informatie

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp 10 maart 2015, NVTL-studiedag Inhoud Nederlandse Zuivelindustrie Duurzame zuivelketen Uitgangspunten

Nadere informatie

Volumegroei en internationale focus dragen bij aan hogere omzet en winst FrieslandCampina realiseert goed resultaat in eerste helft 2012

Volumegroei en internationale focus dragen bij aan hogere omzet en winst FrieslandCampina realiseert goed resultaat in eerste helft 2012 Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Jan-Willem ter Avest t + 31 (0) 33 713 3885 jan-willem.teravest@frieslandcapina.com www.frieslandcampina.com Donderdag 30 augustus 2012 Volumegroei

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken Friesland Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken 3 Over deze brochure Friesland heeft een breed assortiment zuivel, vruchtensappen,

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Goed resultaat bij hoge melkprijs voor leden-melkveehouders

Jaarcijfers 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Goed resultaat bij hoge melkprijs voor leden-melkveehouders Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Jan-Willem ter Avest t + 31 (0) 33 713 3885 jan-willem.teravest@frieslandcapina.com www.frieslandcampina.com Woensdag 14 maart 2012 Jaarcijfers

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

14-12-2010. Caring Dairy en het. Het Kringloop-Kompas. Inhoud. CONO Kaasmakers. Wat is duurzaamheid voor CONO Kaasmakers? Caring Dairy: Hoe het begon

14-12-2010. Caring Dairy en het. Het Kringloop-Kompas. Inhoud. CONO Kaasmakers. Wat is duurzaamheid voor CONO Kaasmakers? Caring Dairy: Hoe het begon -- CONO Kaasmakers, blije boeren, blije aarde Ruim jaar ervaring Zelfstandige coöperatie Caring Dairy en het leden en medewerkers Werelderfgoed De Beemster 8 miljoen kilogram kaas Kaas met toegevoegde

Nadere informatie

Donderdag 26 maart 2009

Donderdag 26 maart 2009 Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Rob van Dongen T + 31 (0)522 276 334 www.frieslandcampina.com Donderdag 26 maart 2009 Geografische spreiding, brede pakket toegevoegde waarde

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Duurzaamheid in de melkveehouderij

Duurzaamheid in de melkveehouderij Duurzaamheid in de melkveehouderij Kampereiland 15 maart 2012, Alfons Beldman Opbouw presentatie 1. Wat is duurzaamheid? 2. Ontwikkeling duurzaamheid melkveehouderij. 3. Duurzame zuivelketen 4. Kies je

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Onderstaand bericht is bedoeld voor de fractievoorzitters van de politieke partijen in uw gemeente. Wilt u dit bericht aan hen doorsturen?

Onderstaand bericht is bedoeld voor de fractievoorzitters van de politieke partijen in uw gemeente. Wilt u dit bericht aan hen doorsturen? Van: Paul Rosenmöller JOGG [mailto:info@jongerenopgezondgewicht.nl] Verzonden: dinsdag 4 juni 2013 15:47 Aan: Info Onderwerp: Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in verkiezingsprogramma t.a.v. de Raadsgriffier

Nadere informatie

MVO-update Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-update Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-update 2016 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Inhoud 3 Woord vooraf van de ceo 4 Kerncijfers 6 Belangrijkste ontwikkelingen MVO 2016 8 Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie 12 Mondiale

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. 1 Jaarverslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Bijschrift bij omslag: Melk is een van de rijkste natuurlijke bronnen van essentiële voedingsstoffen.

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak normering suikers in zuiveltoetjes en zuiveldranken (FNLI, CBL, NZO)

Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak normering suikers in zuiveltoetjes en zuiveldranken (FNLI, CBL, NZO) Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak normering suikers in zuiveltoetjes en zuiveldranken (FNLI, CBL, NZO) Utrecht, 13 januari 2015 (laatst gewijzigd

Nadere informatie

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Toekomstvisie melkveehouderij 2025 LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Werken aan visie 24 leden zijn samen op visie reis gegaan. In iets meer dan 100 dagen hebben zij hun

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie

Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie Stand: juli 2016 Onze visie Eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar liggen traditionele handelswaarden ten grondslag aan het succes

Nadere informatie

Dichterbij. Melk uit ZUID-HOLLAND MIDDEN »10. Bank denkt mee met kerkbestuur»14. Vijftigers waagden de stap»28. 'De economie trekt weer aan'»18

Dichterbij. Melk uit ZUID-HOLLAND MIDDEN »10. Bank denkt mee met kerkbestuur»14. Vijftigers waagden de stap»28. 'De economie trekt weer aan'»18 Dichterbij ZUID-HOLLAND MIDDEN MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK ZUID-HOLLAND MIDDEN ZOMER 2017 Melk uit Midden-Delfland: lekker!!»10 FINANCIËN JAARVERSLAG 2016 ZELFSTANDIG ONDERNEMEN Bank denkt mee met

Nadere informatie

Bachelor s Award 2014

Bachelor s Award 2014 Bachelor s Award 2014 Betreft: Opdracht en beoordelingscriteria Bachelor s Award 2014 Beste studenten, Welkom bij de speciale jubileumeditie van de Voedingscentrum Bachelor s Award. Slepen jullie straks

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Historie. Feiten Nederlandse zuivelsector

Historie. Feiten Nederlandse zuivelsector Nederland Zuivelland Feiten Nederlandse zuivelsector 17.500 melkveebedrijven 1,7 miljoen koeien 1,2 miljoen hectare grasland en snijmaisteelt: dat is 28% van Nederland 13 miljard liter jaarlijkse melkproductie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Stakeholders en materiële onderwerpen voor duurzaamheidsverslag 2016

Stakeholders en materiële onderwerpen voor duurzaamheidsverslag 2016 Stakeholders en materiële onderwerpen voor heidsverslag 2016 In 2016 consulteerden we verschillende stakeholders over onze heidsdoelen. Indien relevant was de directie aanwezig bij deze gesprekken. De

Nadere informatie

It s time for us to do something about the health of our nation

It s time for us to do something about the health of our nation It s time for us to do something about the health of our nation april 2013 Aanleiding We maken ons zorgen over de verslechterende gezondheid van onze jeugd Percentage overgewicht jongeren blijft stijgen

Nadere informatie

De wereld van. Optimel

De wereld van. Optimel De wereld van Volop variatie heeft een breed assortiment aan zuivelproducten. De drinkyoghurt, yoghurt en kwark zijn in verschillende fruitsmaken verkrijgbaar. De vla is verkrijgbaar in de smaakvarianten

Nadere informatie

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Agrarische Jongeren Friesland is een organisatie die zich ten doel stelt de bedrijfsvoering van boerenbedrijven zo efficient mogelijk te maken.

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Conferentie Keuzes voor landbouw en veehouderij Huidige mondiale impact van veehouderij Biodiversiteit, aandeel 30% in mondiaal verlies

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 Koninklijke FrieslandCampina N.V. FrieslandCampina realiseert sterke winststijging en recordomzet over 2012

Jaarcijfers 2012 Koninklijke FrieslandCampina N.V. FrieslandCampina realiseert sterke winststijging en recordomzet over 2012 Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Jan-Willem ter Avest t + 31 (0) 33 713 3885 avest@frieslandcapina.com www.frieslandcampina.com Donderdag 14 maart 2013 Jaarcijfers 2012 Koninklijke

Nadere informatie

Kansen voor kruiden. Het Emotive uitwisselingsprogramma: an Indian-Dutch exchange on the reduction of antibiotic use in dairy farming

Kansen voor kruiden. Het Emotive uitwisselingsprogramma: an Indian-Dutch exchange on the reduction of antibiotic use in dairy farming Kansen voor kruiden Het Emotive uitwisselingsprogramma: an Indian-Dutch exchange on the reduction of antibiotic use in dairy farming Katrien van t Hooft, DVM NVF/Dier en Kruid bijeenkomst 20 maart 2014

Nadere informatie

Herijking doelen Duurzame Zuivelketen, aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen adviesraad 17 december 2014

Herijking doelen Duurzame Zuivelketen, aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen adviesraad 17 december 2014 Herijking doelen Duurzame Zuivelketen, aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen adviesraad 17 december 2014 Aan: Nadere informatie: Adviesraad Duurzame Zuivelketen Op heeft de adviesraad Duurzame Zuivelketen

Nadere informatie

Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie

Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie nternationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie Stand: juli 2016 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALD Nord (hierna:

Nadere informatie

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken.

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. DE ZUIVELSECTOR > Inleiding In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. De zuivelsector is belangrijk voor de Nederlandse

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

ir. Anita Wouters) Dames en heren,

ir. Anita Wouters) Dames en heren, Speech namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mw. Gerda Verburg, tijdens het congres Future Foods, Wageningen, 11 oktober 2007 (uitgesproken door Directeur-Generaal ir. Anita Wouters)

Nadere informatie

DUURZAAM A-WARE DUURZAAM: WAARDEREN VAN VAKMANSCHAP DUURZAAM ONDERNEMEN VOLGENS A-WARE MVO-BELEID A-WARE FOOD GROUP MELKVEEHOUDERS OVER DUURZAAMHEID

DUURZAAM A-WARE DUURZAAM: WAARDEREN VAN VAKMANSCHAP DUURZAAM ONDERNEMEN VOLGENS A-WARE MVO-BELEID A-WARE FOOD GROUP MELKVEEHOUDERS OVER DUURZAAMHEID DUURZAAM MAGAZINE MAGAZINE Oktober 2014 04 06 14 DUURZAAM ONDERNEMEN VOLGENS A-WARE MVO-BELEID A-WARE FOOD GROUP MELKVEEHOUDERS OVER DUURZAAMHEID Korte versie A-WARE DUURZAAM: WAARDEREN VAN VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

BOSATLAS VRAGENSET ANTWOORDMODEL VAN HET VOEDSEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES

BOSATLAS VRAGENSET ANTWOORDMODEL VAN HET VOEDSEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES DE BOSATLAS VAN HET VOEDSEL VRAGENSET ANTWOORDMODEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES I. Voeding en welvaart 1. De Human Development Index (HDI) geeft aan hoe welvarend een land is. Vergelijk de HDI met de andere

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Toekomst agri & foodsector. Dirk Duijzer, directeur Food en Agri

Toekomst agri & foodsector. Dirk Duijzer, directeur Food en Agri Toekomst agri & foodsector in Neder Dirk Duijzer, directeur Food en Agri Agenda Nieuwe situatie na crisis 2007 Wereldbevolking, economie, voedsel Nederse positie niet vergelijkbaar Opgave voor het wereldwijde

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

DE KRACHT VAN BOER GENOTEERD. Atze Schaap Vereniging & Transport Wageningen, 22 november 2007

DE KRACHT VAN BOER GENOTEERD. Atze Schaap Vereniging & Transport Wageningen, 22 november 2007 DE KRACHT VAN BOER GENOTEERD Atze Schaap Vereniging & Transport Wageningen, 22 november 2007 Agenda 1. Profiel en Missie van Campina 2. De kracht van boer genoteerd 3. Project Source - Campina merkmelk

Nadere informatie

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. SCHOON WATER: BRON VAN VOORSPOED... WATER > GEZONDHEID > EDUCATIE > ECONOMISCHE ONTWIKKELING > WELVAART Zonder

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

270 miljoen in 5 jaar M. Investering in logistiek en gebouwen:

270 miljoen in 5 jaar M. Investering in logistiek en gebouwen: 270 miljoen in 5 jaar M Investering in logistiek en gebouwen: * aantal in België Wevelgem (België) Omvorming van magazijn tot productiehal Installatie 4 nieuwe verpakkingslijnen drinks Derde afvullijn

Nadere informatie

Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) Utrecht, 14 november 2014 (laatst gewijzigd op 12 december 2014)

Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) Utrecht, 14 november 2014 (laatst gewijzigd op 12 december 2014) Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) Utrecht, 14 november 2014 (laatst gewijzigd op 12 december 2014) Inleiding

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

FTE aantal FTE aantal FTE aantal KPN Nederland * KPN Group Belgium

FTE aantal FTE aantal FTE aantal KPN Nederland * KPN Group Belgium BIJLAGEN BIJLAGE 1. SOCIALE CIJFERS Tabel 1: Totaal aantal medewerkers (in FTE en aantal) FTE aantal FTE aantal FTE aantal KPN Nederland * 11.080 12.177 18.571 19.875 17.470 18.730 KPN Group Belgium 773

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie