MVO-verslag Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V."

Transcriptie

1 MVO-verslag 2013 Koninklijke FrieslandCampina N.V.

2 Toelichting In dit MVO-verslag doet Koninklijke FrieslandCampina N.V. verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Het MVO-verslag 2013 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en de criteria van de Transparantiebenchmark. Het verslag voldoet aan level B (self declared). Het MVO-verslag en de bijbehorende GRI-index zijn tevens te vinden op Vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van dit MVO-verslag ontvangen wij graag op het volgende adres:

3

4

5 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Belangrijkste MVO-ontwikkelingen Kerncijfers MVO 10 Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie 12 Uitdagingen in de wereld 16 Voedingswaarde & gezondheid 26 Ontwikkeling lokale melkveehouderij in Azië en Afrika 32 Efficiënte en duurzame productieketens 40 Duurzame melkveehouderij 48 Betrokkenheid van medewerkers 54 Uitdagingen en ambities 56 De verwaarding van MVO: kansen voor merken, markten en klanten 60 Maatschappelijke waardering voor het MVO-beleid 62 Het fundament: borging van het MVO-beleid 72 Royal FrieslandCampina in een oogopslag 74 Bijlagen 74 Externe vertegenwoordigingen 75 Verklarende woordenlijst 77 Verwerking van de rapportage en betrouwbaarheid van gegevens

6 4 Woord vooraf Geachte lezer, Met tevredenheid kijk ik terug op de enthousiaste ontvangst in eigen gelederen van onze FrieslandCampina purpose, zeg maar missie, gekoppeld aan de drie grote uitdagingen in de wereld waar we als internationale zuivelspeler op bescheiden wijze deel van oplossingen willen zijn. Daarmee hebben we echt versnelling op gang gebracht in de internationale uitrol van onze MVO-activiteiten en de betrokkenheid van onze mensen. Een mooi moment was de opening van het FrieslandCampina Innovation Centre door koningin Máxima op Wereldvoedseldag. Tijdens de opening lichtten we deze uitdagingen verder toe en verbeeldden we de koppeling met onze corporate story en purpose. Het gaat hierbij om voedsel- en nutriëntenzekerheid voor een snelgroeiende wereldbevolking, de vergrijzing onder boeren wereldwijd en de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen voor de productie van voedsel zoals zuivel. Ons MVO-beleid met vier speerpunten voor de onderneming met ruim 120 locaties en de coöperatie met ruim melkveehouderijen sluit naadloos aan op deze drie uitdagingen. Dit gedachtegoed en onze commitment erachter komt tot uiting in drie woorden Nourishing by nature. We geven helder en passend bij dit coöperatieve zuivelbedrijf met ruim 140 jaar historie weer waar we vandaan komen, waar we staan en waar we naartoe willen. We zetten onze merken en onze mensen in om klanten en consumenten te dienen, creëren financiële waarde voor onze leden-melkveehouders, maar leveren tegelijkertijd een bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen in de landen waar we opereren. Denk bijvoorbeeld aan de stappen die we in 2013 gezet hebben met onze hulpprogramma s, microkredieten en trainingen voor kleine en middelgrote boeren in de melkveehouderij in Azië en Afrika. Er zijn overeenkomsten getekend met China en Indonesië om kennis over te dragen op het gebied van landbouw en voedselveiligheid, er zijn binnen ons eigen Dairy Development Programme microkredieten opgezet voor Vietnam en Indonesië ter waarde van 22 miljoen euro. Met het Farmer2Farmer programma worden nu in samenwerking met partner Agriterra onze leden-melkveehouders uitgestuurd voor training van boeren in Azië. We helpen nu samen met onze partners zo n kleine boeren in de melkveehouderij en kleine boeren in de sojateelt in India en Brazilië. Zo beginnen we onze business case voor duurzaamheid robuust te maken en maken we het een integraal onderdeel van onze werkwijze. Niet dat we er al zijn overigens. We zijn nog steeds stevige inhaalslagen aan het maken op diverse terreinen zoals met onze MVO-rapportage. Ook is het beslist niet zo dat MVO inmiddels in alle haarvaten van onze organisatie zit. Dat vraagt nog tijd, maar we bouwen voort en doen dit samen met steeds meer betrokken collega s en melkveehouders. In Nederland hebben we fikse commitments afgegeven aan de politiek voor de duurzame melkveehouderij en een verantwoorde groei in ons land na de afschaffing van het melkquotum. Borging van weidegang, verwerking van mest, het verbeteren van mineralenefficiency en reductie van broeikasgasemissies zijn belangrijke thema s waar we de gestelde doelen samen met onze leden-melkveehouders de komende jaren moeten realiseren. Met de volledige inzet van hun vakmanschap, kennis en innovatieve slagkracht waar FrieslandCampina in al die decennia groot mee is geworden, kunnen we die license to produce of misschien beter de license to grow ook met elkaar verdienen en behouden voor de komende jaren. Alle schakels van de keten van fokkerij en veevoer tot en met de fabrieken zullen moeten samenwerken om aan de hedendaagse, internationale eisen op het vlak van verantwoorde productie, veiligheid, zorgvuldigheid en transparantie te blijven voldoen. We zijn het aan onze positie en goede naam als wereldspeler in zuivel en aan onze consumenten en maatschappij in dit productieland Nederland, maar ook in onze andere afzetmarkten verplicht. Cees t Hart CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.

7 Woord vooraf 5 Geachte lezer, Voor de leden-melkveehouders van FrieslandCampina heeft 2013 zich laten gelden als een recordjaar voor melkprijs en inkomsten. Het is tekenend voor de mooie ondernemerskansen voor de Nederlandse melkveehouders op de wereldmarkt, waar een snelgroeiende bevolking met meer koopkracht de vraag naar zuivel doet groeien. Het verdwijnen van het melkquotum in Europa in 2015 biedt ruimte om de productie van melk in Nederland in kleine stappen te vergroten. We gaan uit van zo n 2 à 2,5 procent per jaar. Het is daarom van belang om tot een goede overeenstemming te komen met politieke en maatschappelijke belanghebbenden onze stakeholders over de voorwaarden waaronder die groei kan plaatsvinden. Voor FrieslandCampina is 2013 dan ook met name het jaar geweest van het stakeholderoverleg en het borgen van draagvlak in Nederland voor een verantwoorde ontwikkeling van melkveehouderij en zuivel. Ik ben dan ook verheugd dat we met een breed platform van LTO Nederland de belangenbehartiger van de boeren in ons land en met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) waar FrieslandCampina bij aangesloten is, een toekomstvisie hebben neergelegd waarin het grondgebonden gezinsbedrijf de basis blijft van de melkveehouderij. Daarnaast hebben we ons gecommitteerd aan het behoud van weidegang, de instelling van een fosfaatplafond, betere mineralenefficiency en de reductie van broeikasgasemissies. Onder deze voorwaarden zal de Nederlandse zuivelsector een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de groeiende vraag in de wereld naar smaakvolle voedingsmiddelen met hoogwaardige eiwitten, mineralen en vitaminen. Nu komt het er op aan dat we het vertrouwen dat we hebben gekregen van onze stakeholders ook echt gaan verdienen door met elkaar de beloofde resultaten waar te maken. Er staat veel op het spel, ook voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid zoals in het rapport Lang Houdbaar van de NZO is opgetekend: banen, 6 miljard euro aan export, goed voor 9 procent van het Nederlandse handelsoverschot en 700 miljoen euro aan investeringen in nieuwe fabrieken en innovatiecentra. Ik doe dan ook een dringend beroep op de leden-melkveehouders van FrieslandCampina om hun vindingrijkheid, ondernemerschap en vakmanschap aan te wenden voor de versnelling van innovaties op en rond de melkveehouderij zodat de doelen van ons programma voor de duurzame melkveehouderij Foqus planet worden gerealiseerd. Blijven de resultaten achter, dan dreigen alsnog dierrechten en gaat de rem op de groei. Dat is ook vanuit het oogpunt van nutriëntenzekerheid voor circa 1 miljard consumenten in de ruim 100 landen die FrieslandCampina voorziet van producten, geen wenselijke ontwikkeling. Ik heb er alle vertrouwen in dat we door een goede samenwerking in de keten en met de energieke inzet van onze leden-melkveehouders, aantoonbaar verantwoord kunnen groeien. Daarmee houden we melk en melkproducten op de kaart als belangrijke bron van essentiële voedingsstoffen en als witte motor van de Nederlandse economie. Piet Boer Voorzitter bestuur Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

8 6 Belangrijkste MVO-ontwikkelingen 2013 Voedingswaarde & gezondheid Met de introductie van Optimel Puur heeft FrieslandCampina de eerste drinkyoghurt op de markt gebracht die geen toegevoegde suikers én geen zoetstoffen bevat. Een smaakvolle drinkyoghurt met uitsluitend van nature aanwezige suikers uit fruit en zuivel (4,1 gram per 100 ml). Wereldwijd zijn Goodness of Dairy-campagnes opgezet om consumenten bewust te maken van het belang van zuivel als onderdeel van een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Ontwikkeling lokale melkveehouderij in Azië en Afrika FrieslandCampina heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Indonesische overheid voor het verlenen van steun aan het Dairy Village Programme. De overeenkomst is erop gericht de Indonesische overheid te helpen de nationale productie van verse melk in de periode tot 2025 met 50 procent te verhogen en zo het land zelfvoorzienend te maken in verse melk. FrieslandCampina Vietnam heeft een subsidie gekregen van de Nederlandse overheid voor het opzetten van Efficiënte en duurzame productieketens In 2013 heeft FrieslandCampina de doelstelling van 2 procent energie-efficiëntie behaald: ten opzichte van 2012 verbeterde de efficiëntie van primaire energie in de productielocaties met 3,2 procent. De waterefficiëntie is ook verbeterd, met 2,3 procent. FrieslandCampina DMV in Veghel beschikt sinds oktober 2013 over een energiezuinige indamper, waardoor er 60 procent energie wordt bespaard. Met deze indamper wordt water verdampt uit de wei waardoor de aanwezige melksuiker Duurzame melkveehouderij Drie leden-melkveehouders hebben in samenwerking met investeerders het windmolenpark Van Gogh gerealiseerd. De vijf windmolens produceren zo n MWh elektriciteit per jaar, ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens en voldoende voor de productielocaties van FrieslandCampina in Eindhoven en Maasdam.

9 Belangrijkste MVO-ontwikkelingen Sinds 2011 organiseert FrieslandCampina Wereldmelkdagactiviteiten in 28 landen om gezonde voeding onder de aandacht te brengen bij consumenten, schoolkinderen en families. In Hong Kong werden zo in 2013 meer dan schoolkinderen bereikt. FrieslandCampina biedt basisschoolleerlingen al bijna tachtig jaar verse zuivel aan. In 2013 lanceerde FrieslandCampina een landelijke campagne voor Campina Schoolmelk. Op de vernieuwde website vinden bezoekers een film over Schoolmelk en het digitale Schoolspel, en kunnen ouders contact leggen via social media. drie dairy zones. Een dairy zone is een cluster van melkveehouders die worden opgeleid voor het beheren van duurzame professionele familiebedrijven, met oog voor productiviteit per koe en kwaliteit van de melk. In 2013 hebben elf FrieslandCampina ledenmelkveehouders als onderdeel van het Farmer2Farmer programma meer dan achthonderd lokale melkveehouders getraind in Thailand, Maleisië en Indonesië. FrieslandCampina steunt samen met Rabobank Foundation één coöperatie in Vietnam en twee coöperaties in Indonesië met educatie en betaalbare financieringen. Op deze wijze dragen zij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de lokale melkveehouderij. Het totale bedrag aan financiering betreft circa 1,5 miljoen euro. spontaan kan kristalliseren. De warmte die vrijkomt bij deze nieuwe methode wordt dusdanig benut dat geen koelwater meer nodig is. Het nieuwe FrieslandCampina Innovation Centre in Wageningen heeft het BREAAM-certificaat ontvangen, hét keurmerk in Nederland voor de duurzaamheidprestaties van gebouwen. Het energieverbruik van het Innovation Centre ligt 25 procent onder de norm die door de overheid is vastgesteld. FrieslandCampina wil in 2020 voor 100 procent gebruik maken van duurzame elektriciteit uit agrarisch domein in Nederland, bij voorkeur geproduceerd op de bedrijven van de leden-melkveehouders. In 2013 was dit het geval voor 63 procent van het elektriciteitsverbruik van de Nederlandse productielocaties. Compassion In World Farming (CWIF), een organisatie die zich inzet voor het welzijn van landbouwdieren, reikte op 30 oktober 2013 de Good Farm Animal Welfare Awards uit. FrieslandCampina ontving de Good Dairy Award voor Foqus planet en de inspanningen die binnen het programma zijn verricht op het gebied van het bevorderen van weidegang en diergezondheid. Het Koe-Kompas is per 1 januari 2014 toegevoegd aan het Foqus planet programma, na een succesvolle pilot met twee groepen leden-melkveehouders. Het managementinstrument is ontwikkeld door dierenartsen en melkveehouders en brengt de sterke punten en verbeterpunten in kaart ten aanzien van de gezondheid van de dieren.

10 8 Kerncijfers MVO Medewerkers (gemiddeld aantal fte's) Van wie mannen Van wie vrouwen Deelnemers FrieslandCampina Academy, wereldwijd Aantal uren besteed door medewerkers aan FrieslandCampina Academy trainingen Gemiddeld aantal programma s FrieslandCampina Academy Ongevallenratio per gewerkte uren (LTA Rate) 0,6% 1 1,0% Producten met het Vinkje/Choices-logo Medewerkers per business group 2013 (gemiddeld aantal fte's) Medewerkers naar regio 2013 (gemiddeld aantal fte's) Ingredients % Corporate & Support 897 Afrika en Noord- en het Midden-Oosten Zuid-Amerika % 167 Cheese, Butter & Milkpowder % 14% % Consumer Products Europe, Middle East & Africa Azië en Oceanië % 5% % Nederland Consumer Products Asia % 20% Rest van Europa % Duitsland De LTA rate van van 2013 is exclusief de verworven bedrijven (Alaska Milk Corporation, Yoko Cheese, Zijerveld en Den Hollander Food). Geacquireerde bedrijven tellen met ingang van het tweede volledige kalenderjaar na de acquisitie mee in de LTA. 2 Een afname van 30 producten vanwege aanpassing van het assortiment.

11 Kerncijfers MVO CO 2 -uitstoot melkproductie (kton CO 2 ) CO 2 -uitstoot melkverwerking (kton CO 2 ) Elektriciteit Stookolie Aardgas Dieselolie CO 2 -reductie door inzet van duurzame energie (kton CO 2 eq) Totale CO 2 -uitstoot van FrieslandCampina (kton CO 2 eq) (Scope 1, 2 en 3) Totaal energieverbruik melkverwerking (TJ) Energieverbruik per ton product (GJ / ton) 3,25 3,35 Totaal waterverbruik (x 1000 m 3 ) Waterverbruik per ton product (GJ / ton) 4,23 4,33 Totale hoeveelheid afval excl. waterzuiveringsslib (ton) Totale hoeveelheid chemisch/gevaarlijk afval (ton) Hergebruikt of gerecycled afval (%) Ingekochte duurzaam geproduceerde elektriciteit Nederland (%) Ingekochte duurzaam geproduceerde elektriciteit wereldwijd (%) Energieverbruik melkverwerking (TJ) warmte elektriciteit stookolie aardgas 1 Vanwege een kwaliteitsverbetering in de dataverzameling, zijn de gegevens zoals gerapporteerd in het MVO-verslag 2012 aangepast. 2 Rapportage over scope 1, 2 en 3 conform het GHG Protocol. Scope 3 betreft de hoeveelheid broeikasgassen op boerderijniveau.

12 10 Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie Ambitie De meest succesvolle, professionele en aantrekkelijke zuivelonderneming creëren voor haar leden-melkveehouders, medewerkers, afnemers en consumenten en voor de samenleving door mensen wereldwijd essentiële voedingsstoffen uit zuivelproducten te bieden voor elke fase in hun leven Groeicategorieën Zuiveldranken Kindervoeding (B2B, B2C) Merkkaas Sterke posities & geografische groei Foodservice in Europa Basisproducten Inspelen op behoeften Groei & ontwikkeling Dagelijkse voeding Gezondheid & welzijn Functionaliteit Vaardigheden Talent management Melkvalorisatie Innovatie Businessmodel & kostenfocus Fundament Al t goede van zuivel Ketenvoordelen Duurzaamheid Onze manier van werken & veiligheid

13 Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie 11 FrieslandCampina heeft de ambitie de meest succesvolle, professionele en aantrekkelijke zuivelonderneming te creëren voor haar leden-melkveehouders, medewerkers, afnemers en consumenten en voor de samenleving. De groeiende vraag op de wereldmarkt naar gezonde voeding die op duurzame wijze is geproduceerd, biedt FrieslandCampina kansen. Om deze ambitie waar te maken heeft FrieslandCampina voor de periode de strategie route2020 geformuleerd. Sleutelwoorden daarin zijn duurzame groei en waardecreatie: duurzame groei van de onderneming en het tot maximale waarde brengen van alle door de ledenmelkveehouders van de coöperatie geproduceerde melk. FrieslandCampina streeft naar realisatie van de volgende doelstellingen: een toename van het aandeel toegevoegde waarde- en merkproducten in het totale verkoopvolume; een verdere groei van het bedrijfsresultaat; een substantieel hogere prestatietoeslag en een hogere uitgifte van ledenobligaties aan de ledenmelkveehouders; een reductie van 80 procent van het aantal ongevallen met verzuim per gewerkte uren in 2020 ten opzichte van 2011; klimaatneutrale groei, in de gehele keten van koe tot consument. FrieslandCampina investeert meer dan gemiddeld in de drie groeicategorieën zuiveldranken, kindervoeding en merkkaas. Deze categorieën worden ondersteund door research & development inspanningen op het gebied van groei & ontwikkeling (van kinderen), dagelijkse voeding, gezondheid & welzijn en functionaliteit. Doordat de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. een directe relatie heeft met Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., wordt de gehele productieketen van boerderijmelk tot distributie beheerst. Hierdoor kan FrieslandCampina instaan voor de kwaliteit van haar producten. In de samenwerking met de ledenmelkveehouders wordt het accent gelegd op kwaliteit, voedselveiligheid en duurzame bedrijfsvoering. FrieslandCampina streeft ernaar de voorziene groei van haar activiteiten klimaatneutraal te realiseren, in de gehele keten van koe tot consument. De onderneming wil dit bereiken door samen met de leden-melkveehouders en ketenpartners te werken aan het verbeteren van de energie-efficiency, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het stimuleren van de productie van duurzame energie op melkveebedrijven en het behoud van de koe in het Nederlandse landschap.

14 Uitdagingen in de wereld Naar verwachting telt de wereldbevolking in 2050 tussen de 9 en 10 miljard mensen. Het voeden van deze groeiende populatie is een enorme uitdaging en heeft implicaties voor mens, dier én voor het milieu. Hoe kan er voldoende en betaalbare nutriëntrijke en energierijke voeding worden geproduceerd? Vruchtbaar land en schoon drinkwater zijn in sommige gebieden nu al schaars. En zelfs als de beschikbaarheid van grond en water geen probleem zou vormen, blijven er dan genoeg boeren om ons dagelijks voedsel te produceren? En zullen zij hiermee voldoende kunnen verdienen om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden? FrieslandCampina wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan het oplossen van deze drie mondiale uitdagingen.

15 Uitdagingen in de wereld 13 De groeiende wereldbevolking Het voeden van de groeiende wereldbevolking De beschikbaarheid van voldoende nutriënt- en energierijke voeding en de betaalbaarheid van voedsel voor brede bevolkingsgroepen Het behouden van voedselveiligheid en consumentenvertrouwen Ouder wordende boeren Jongeren interesseren voor het boerenvak door toekomstperspectief te bieden en daarmee in te spelen op de wereldwijd snel toenemende gemiddelde leeftijd van boeren Boeren moeten een voldoende hoog inkomen kunnen realiseren voor een verantwoorde bedrijfsvoering en het creëren van een positieve toekomst voor zichzelf en hun kinderen Wereldwijd zijn miljoen mensen voor hun inkomen afhankelijk van de melkveehouderijsector Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen Inspelen op de toenemende schaarste aan land, water en andere natuurlijke hulpbronnen door efficiënter te produceren Het verlagen van de broeikasgassenuitstoot en meer gebruik maken van hernieuwbare energie Bijdragen aan het behoud van biodiversiteit

16 14 Wereldwijde uitdagingen De groeiende wereldbevolking Ouder wordende boeren Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen De pijlers van onze MVO-strategie Voedingswaarde & gezondheid Tekort aan nutriënten terugdringen Ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika Kleine melkveehouders in Azië en Afrika verder helpen Efficiënte en duurzame productieketens Grondstofgebruik verbeteren Duurzame melkveehouderij De standaard bepalen

17 Nourishing by nature 15 Melk bevat van nature essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vitaminen B2 en B12 en mineralen zoals calcium. Door het aanbieden van betrouwbare en smakelijke zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van voedsel- en nutriëntenzekerheid. Daarbij streeft FrieslandCampina ernaar de druk op natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beperken. Elke dag waarderen miljoenen consumenten over de hele wereld FrieslandCampina s innovatieve en smaakvolle zuivelproducten. FrieslandCampina brengt het beste van twee werelden samen. Het vakmanschap en ondernemerschap van de leden-melkveehouders wordt gecombineerd met de expertise, klantoriëntatie en ervaring met de internationale bedrijfsvoering van de medewerkers. FrieslandCampina committeert zich aan hoge standaarden op het gebied van voedselveiligheid, persoonlijke veiligheid voor medewerkers, kwaliteit, duurzaamheid en transparantie in de gehele productieketen: van gras tot glas. Het vormt de basis van het klant- en consumentenvertrouwen in de producten en verzekert de continuïteit die zo kenmerkend is voor de onderneming en de coöperatie. FrieslandCampina gelooft in gedeelde waarden (shared values): het gelijktijdig realiseren van een toereikend inkomen voor de leden-melkveehouders, toegevoegde waarde voor klanten en consumenten, en persoonlijke groei en carrièreperspectief voor medewerkers. Tegelijkertijd is FrieslandCampina een meerwaarde voor de samenlevingen waarin zij actief is. Zo worden kansen gecreëerd en perspectieven geboden voor alle belanghebbenden.

18 16 Voedingswaarde & gezondheid Naar verwachting telt de wereldbevolking in 2050 tussen de 9 en 10 miljard mensen. Het voeden van deze groeiende wereldbevolking is een enorme uitdaging. Nu al kampt een aanzienlijk deel van de wereldbevolking met ondervoeding door een tekort aan voedingsstoffen. FrieslandCampina draagt met haar producten bij aan de wereldvoedselvoorziening door het aanbieden van nutriënten energierijke voeding. Daarnaast wil het bedrijf helpen bij het terugdringen van het groeiend aantal mensen met overgewicht, en in het bijzonder bij kinderen. Dat doet FrieslandCampina door het verbeteren van de productsamenstelling, door voorlichting over gezonde voeding en een gezonde leefstijl en door de gezonde keuze in voeding gemakkelijker te maken voor de consument.

19 17

20 18 Voedingswaarde & gezondheid Doelstelling 2020 Resultaten 2013 Ambities 2014 Verminderen van suiker, zout en vet in producten van FrieslandCampina Voedingskundige richtlijnen opgesteld voor Azië, Afrika en het Midden-Oosten (in 2012 zijn de voedingskundige richtlijnen inclusief actieplannen en doelen opgesteld voor Europa). Opstellen van actieplannen inclusief doelen voor Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Opzetten van een monitoringsprogramma voor de rapportage van de voortgang. Het ontwikkelen van een bedrijfsstandaard voor etikettering en consumenteninformatie Bedrijfsstandaard voor etikettering en het verstrekken van voedingskundige informatie is vertaald naar de lokale situaties. Actieve deelname aan EU Pledge en Singapore Advertising Code ten behoeve van verantwoorde marketing gericht op kinderen. Goedkeuren en implementeren van het omzetten van alle consumentenverpakkingen conform de nieuwe bedrijfsstandaard. Actieve deelname aan EU Pledge en Singapore Advertising Code ten behoeve van verantwoorde marketing gericht op kinderen. De richtlijnen van FrieslandCampina voor verantwoorde marketing gericht op kinderen zijn uitgebreid voor de rest van de wereld op basis van EU Pledge afspraken. Goedkeuren en implementeren van nieuwe regels voor verantwoorde marketing gericht op kinderen. Per jaar tien miljoen kinderen effectief bereiken met voorlichting over gezonde voeding Enkele miljoenen kinderen (of ouders van deze kinderen) bereikt met voorlichting over gezonde voeding via Wereldmelkdag in 28 landen, Schoolmelk en lesprogramma s, JOGG en lokale initiatieven. Tien miljoen kinderen bereiken met voorlichting over gezonde voeding. SEANUTS voedingsonderzoek: strategie ontwikkeld voor de ontwikkeling van producten en voorlichtingsmaterialen, bedoeld om de voedingsstatus van kinderen in Zuidoost Azië te verbeteren. Vertalen van de learnings van het SEANUTS voedingsonderzoek naar andere landen. Hulp bieden bij de aanpak van ondervoeding Financiële ondersteuning aan het Nederlandse Rode Kruis (onder andere via het Disaster Relief Partner Programme), in twee jaar circa euro ingezameld. Verdere uitbouw van de samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis. Doelstellingen ontwikkelen op de drie ambities van de samenwerking: Bestrijden van honger en nutriëntentekort ten behoeve van mensen in nood; Bijdragen aan voedselzekerheid; Versterken van de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen. Uitbreiding Disaster Relief Partner Programme naar meer landen.

21 Voedingswaarde & gezondheid 19 Materialiteit Het belang van deze pijler Inmiddels hebben meer dan 1,4 miljard volwassenen en 42 miljoen kinderen onder de vijf jaar overgewicht (bron: WHO, 2013). Dit terwijl ongeveer één op de zeven personen niet genoeg voedsel tot zijn beschikking heeft om een gezond en actief leven te leiden (bron: GAIN). Dit zijn wereldwijde ontwikkelingen waar FrieslandCampina direct mee te maken heeft. Zuivel kan bij beide uitdagingen een belangrijke bijdrage aan de oplossing leveren, omdat melk per calorie relatief veel essentiële voedingsstoffen bevat, zoals vitaminen B2, B12, mineralen en eiwitten. Gezondheidsautoriteiten over de hele wereld bevelen zuivel dan ook aan als basisonderdeel van een gezonde voeding. De groeiende vraag naar gezonde voeding die op duurzame wijze is geproduceerd, biedt FrieslandCampina kansen. De zuivelonderneming verwerkt ruim 10 miljard kilogram melk per jaar tot een gevarieerd assortiment zuivelproducten voor consumenten. Hierbij richt FrieslandCampina zich zowel op opkomende economieën (in Azië, het Midden-Oosten en Afrika) als Europa.

22 _Optimel-Puur_Posterscreens_720x1280_pixels.indd 1 25/04/ :32 20 Resultaten 2013 Doelstelling 2020: Verminderen van suiker, zout en vet in producten van FrieslandCampina Van richtlijn naar implementatie: actieplannen In 2012 zijn samen met de werkmaatschappijen voor Nederland, België, Duitsland, Hongarije, Roemenië, Griekenland en Groot-Brittannië doelen en actieplannen opgesteld voor productverbeteringen. Die zijn in lijn met de nieuwe voedingskundige richtlijnen van FrieslandCampina. De actieplannen voor Europa moeten in 2015 uitgevoerd zijn. Voor Azië, het Midden-Oosten en Afrika zijn in 2013 de voedingskundige richtlijnen opgesteld en zullen de doelen en actieplannen in 2014 opgesteld worden. Het Vinkje & Choices FrieslandCampina is één van de initiatiefnemers van Stichting Ik Kies Bewust en Choices International Foundation. Dit zijn initiatieven om consumenten met behulp van een herkenbaar logo te helpen bij het maken van een gezondere keuze. Dankzij deze logo s kunnen consumenten eenvoudig de gezondere keuze vinden binnen een specifieke productgroep. In Nederland en tal van andere landen staat het Vinkje of het Choiceslogo op producten die minder zout, toegevoegde suikers of (verzadigde) vetten bevatten. Het logo stimuleert fabrikanten om de samenstelling van hun producten aan te passen of nieuwe producten te ontwikkelen die voldoen aan de voedingskundige criteria. Ook FrieslandCampina houdt rekening met deze criteria die een vast onderdeel zijn van de voedingskundige richtlijnen van FrieslandCampina. FrieslandCampina had in 2013 in totaal 151 producten met het Vinkje in het Nederlandse assortiment. Dit is een verlaging van het aantal producten ten opzichte van Reden hiervoor is dat het assortiment is aangepast. Merken waarbij alle huidige en toekomstige producten voldoen aan de criteria van het Vinkje zijn Optimel, Vifit, GoedeMorgen!, DubbelFrisss, Fristi, Slankie, Milner, en sinds 2013 ook Yoki en Taksi. Verlaging suikergehalte in producten FrieslandCampina werkt al sinds 2009 aan het verlagen van het suikergehalte in haar producten. De ervaring die is opgedaan in Nederland wordt inmiddels ook in andere werelddelen ingezet. Het terugbrengen van de hoeveelheid suiker in producten is voor FrieslandCampina een effectieve manier om de energie in haar producten te verlagen. Minder energie is belangrijk vanwege de groeiende groep kinderen en volwassenen met overgewicht. Sinds 2009 is het suikergehalte in veel producten van de merken Fristi, DubbelFrisss, Vifit en GoedeMorgen! met ruim 25 procent verlaagd. Het suikergehalte in de producten van de merken Yoki, DubbelFrisss (2e fase) en Taksi is in 2013 met procent naar beneden gebracht. FrieslandCampina heeft in 2012 en 2013 bedrijfsbreed voedingskundige richtlijnen opgesteld voor verwen-, basis-, gezondheids- en kinderproducten, waar de criteria van het Vinkje een onderdeel van zijn. Mede dankzij deze richtlijnen voldoen alle gezondheids- en kinderproducten in Nederland nu aan de criteria van het Vinkje (maximaal 5 gram toegevoegd suiker per 100ml). In 2014 werkt FrieslandCampina aan suikerreductie in de vruchtensappen en vruchtendranken zoals Dubbeldrank en Multivitamientje van Appelsientje. 100% puur en dat proef je! geen zoetstoffen én geen suiker toegevoegd! Optimel Puur Optimel Puur is een voorbeeld van een succesvolle introductie van een smaakvol zuivelproduct met vruchtensap zonder toegevoegd suiker. Optimel Puur is een 100 procent natuurlijke drinkyoghurt en bevat alleen magere yoghurt, vruchtensap en natuurlijk aroma. Het is FrieslandCampina s eerste drinkyoghurt die echt minder zoet smaakt, doordat het geen toegevoegde suikers én geen zoetstoffen bevat. Optimel Puur bevat uitsluitend van nature aanwezige suikers uit fruit en zuivel (4,1 gram per 100 ml). Optimel Puur smaakt de helft minder zoet dan de andere Optimel drinks.

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijschrift bij de cover: Melk is een van de rijkste natuur lijke bronnen van essentiële voedingsstoffen.

Nadere informatie

nr.2 Spark Een nieuwe creamer voor FrieslandCampina Kievit Ons MVO beleid in 2013 (en daarna) Lekkere zuivel van Landliebe in Duitsland en Hongarije

nr.2 Spark Een nieuwe creamer voor FrieslandCampina Kievit Ons MVO beleid in 2013 (en daarna) Lekkere zuivel van Landliebe in Duitsland en Hongarije Een nieuwe creamer voor FrieslandCampina Kievit Ons MVO beleid in 2013 (en daarna) Lekkere zuivel van Landliebe in Duitsland en Hongarije nr.2 is het personeelsblad van FrieslandCampina 2 Column 3 Hare

Nadere informatie

nr.4 Spark State-of-the-art Innovation Centre in Wageningen Hoe staat de business group Consumer Products Europe, Middle East & Africa ervoor?

nr.4 Spark State-of-the-art Innovation Centre in Wageningen Hoe staat de business group Consumer Products Europe, Middle East & Africa ervoor? State-of-the-art Innovation Centre in Wageningen Hoe staat de business group Consumer Products Europe, Middle East & Africa ervoor? Spark nr.4 Spark is het personeelsblad van FrieslandCampina 2 Spark Column

Nadere informatie

2 Spark Column. Draagvlak voor de toekomst. Spark. Halfjaarcijfers FrieslandCampina: hoe deden we het de afgelopen zes maanden?

2 Spark Column. Draagvlak voor de toekomst. Spark. Halfjaarcijfers FrieslandCampina: hoe deden we het de afgelopen zes maanden? Rohana Safinah: Ik wilde altijd al expat worden Hoe staat FrieslandCampina ervoor? Halfjaarcijfers 2013 Met een nieuwe exportstrategie de wereld veroveren is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.3

Nadere informatie

Kop. Kop. Spark nr.5. Bouwen aan het succes van branded cheese Leadershipteam Ingredients en duurzaam ondernemen Missie Werkkapitaal

Kop. Kop. Spark nr.5. Bouwen aan het succes van branded cheese Leadershipteam Ingredients en duurzaam ondernemen Missie Werkkapitaal Kop Kop Kop kader lead plat Bouwen aan het succes van branded cheese Leadershipteam Ingredients en duurzaam ondernemen Missie Werkkapitaal Veiligheid in Indonesië en Vietnam is het personeelsblad van FrieslandCampina

Nadere informatie

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag Kalfsvlees met visie MVO-verslag 1 inhoud Voorwoord 2 Over VanDrie Group 5 1. MVO bij VanDrie Group 9 2. Aandacht voor de medewerkers 15 3. Aandacht voor ketenpartners en omgeving 21 4. Voedselveiligheid

Nadere informatie

nr.2 Spark Wereldmelkdag wereldwijd Grote events rond merken Dutch Lady en Foremost Slim werken in China

nr.2 Spark Wereldmelkdag wereldwijd Grote events rond merken Dutch Lady en Foremost Slim werken in China Wereldmelkdag wereldwijd Grote events rond merken Dutch Lady en Foremost Slim werken in China is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.2 2 Column 3 Een nieuw team 4 Afscheid van boegbeeld Cees t Hart

Nadere informatie

OPSCHALEN VOOR MEER IMPACT

OPSCHALEN VOOR MEER IMPACT UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN OPSCHALEN VOOR MEER IMPACT VOORTGANGSVERSLAG 2014 WERELDWIJD EN IN DE BENELUX OVER UNILEVER WERELDWIJD 2 miljard consumenten gebruiken iedere dag onze producten 190 landen

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 3. Thema Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop pag. 9 4. Thema Efficiënt energie

Nadere informatie

19 Milner in Spanje: bouwen aan kaas onder merk

19 Milner in Spanje: bouwen aan kaas onder merk Vijf vragen over het jaarverslag aan Erna de Jonge spreekt één taal met Summit World Class maakt het werk interessanter Cheese streeft naar structureel lagere kosten is het personeelsblad van nr.1 2 Column

Nadere informatie

FrieslandCampina viert Wereldmelkdag Een jaar route2020: Het gaat om samenwerken Investeringen in Aalter en Bornem Nieuwe droogtoren voor Dairy Feed

FrieslandCampina viert Wereldmelkdag Een jaar route2020: Het gaat om samenwerken Investeringen in Aalter en Bornem Nieuwe droogtoren voor Dairy Feed FrieslandCampina viert Wereldmelkdag Een jaar route2020: Het gaat om samenwerken Investeringen in Aalter en Bornem Nieuwe droogtoren voor Dairy Feed is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.3 2 Column

Nadere informatie

Spark nr.6. Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging. Optimale schaalgrootte supply chain CPE

Spark nr.6. Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging. Optimale schaalgrootte supply chain CPE Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging Optimale schaalgrootte supply chain CPE is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.6 2 Column 3 Innoveren door

Nadere informatie

6 Prinses Máxima bezoekt FrieslandCampina Vietnam

6 Prinses Máxima bezoekt FrieslandCampina Vietnam FrieslandCampina presenteert goede jaarcijfers 2010 Zuivel terug in het middelpunt van belangstelling Duurzaam inkopen en succesvol ondernemen Rotterdam drukt eigen stempel op Continu Verbeteren is het

Nadere informatie

Spark nr.1. De overstromingen in Thailand. SAP in Nigeria. Het regent prijzen bij Cheese, Butter & Milkpowder

Spark nr.1. De overstromingen in Thailand. SAP in Nigeria. Het regent prijzen bij Cheese, Butter & Milkpowder Jeries Alghawaly deed mee aan de opleiding Leading with impact : Als je een week op deze training bent, heb je geen idee meer van de tijd Pagina 12 De overstromingen in Thailand SAP in Nigeria Het regent

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 532 Voedingsbeleid Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSEL- KWALITEIT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Spark nr.1. Ceo Cees t Hart over de jaarcijfers 2012 Audit in Salatiga Indonesië Steeds veiliger werken

Spark nr.1. Ceo Cees t Hart over de jaarcijfers 2012 Audit in Salatiga Indonesië Steeds veiliger werken Ceo Cees t Hart over de jaarcijfers 2012 Audit in Salatiga Indonesië Steeds veiliger werken Spark is het personeelsblad van FrieslandCampina Spark nr.1 2 Spark Spark 3 Ter herinnering aan Kapil Garg 32

Nadere informatie

nr.4 Samenwerking met Huishan in China Reshape in Europa Gerkesklooster na de brand Op naar een team-based organisatie (met poster) Spark

nr.4 Samenwerking met Huishan in China Reshape in Europa Gerkesklooster na de brand Op naar een team-based organisatie (met poster) Spark Samenwerking met Huishan in China Reshape in Europa Gerkesklooster na de brand Op naar een team-based organisatie (met poster) nr.4 is het personeelsblad van FrieslandCampina 2 Column 3 Dank voor inzet

Nadere informatie

DE GROENE MOTOR. MJA3 voorstudie zuivelketen

DE GROENE MOTOR. MJA3 voorstudie zuivelketen DE GROENE MOTOR MJA3 voorstudie zuivelketen De groene motor van de zuivelketen Hoe de zuivelketen in 2030 energieneutraal zal zijn MJA 3 voorstudie zuivelketen Berenschot: Joost Krebbekx, Wouter de Wolf,

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

Spark nr.2. Melkveehouders en medewerkers samen op pad voor de megaconsumentenactie, Campina Dichtbij, zie pag. 28

Spark nr.2. Melkveehouders en medewerkers samen op pad voor de megaconsumentenactie, Campina Dichtbij, zie pag. 28 Melkveehouders en medewerkers samen op pad voor de megaconsumentenactie, Campina Dichtbij, zie pag. 28 En verder: Wereldwijd Wereldmelkdag Steeds veiliger werken Spark is het personeelsblad van FrieslandCampina

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2011. Rabobank Groep

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2011. Rabobank Groep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2011 Rabobank Groep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2011 Rabobank Groep Kerngegevens 2 Coöperatieve identiteit 3 Coöperatief bankieren in 2011 5 Brede dienstverlening

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie