EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD"

Transcriptie

1 punt BZW BZW IS DE REGIONAlE WERkGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW jaargang 11 - NuMMER GIjS VAN DER linden VAN l.i.b. BuSINESS GAMES: EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD BZW CONNECT: NIEuW ONlINE PlATfORM VOOR leden PETER STRuIk: WE GAAN HET DÓEN STIMulERINGSfONDS MIDDEN-BRABANT HElPT BIj RESHORING

2 VOORZITTER AAN HET WOORD A JAGUAR FOR THE PRICE OF A CAR. Jaguar XF en XF Sportbrake standaard met 8-trapsautomaat. VANAF ADVERTENTIE Bogaers Jaguar We gaan het dóen Het is niet eenvoudig om in de voetsporen het Brabants-Zeeuwse bedrijfsleven, overheid van Peter Swinkels te treden. Peter is een en onderwijs terug op en vooruit naar de 3e uniek mens met een unieke uitstraling en visie. Wat Peter als boegbeeld van de BZW in wij het kabinetsbeleid aan een kritische blik dinsdag in september. Samen onderwerpen negen jaar heeft bereikt is fantastisch. Door en schromen niet om onze stevige zuidelijke zijn inspirerende persoonlijkheid, zijn aanstekelijk enthousiasme en zijn slimme gevoel mening te geven. voor strategie wist hij partijen te verbinden en Daarnaast gaat de BZW een groter beroep achter zijn ideeën te scharen. En hoewel Den doen op de inzet en kennis van onze leden. Haag al langer naar het zuiden keek, zorgde Om de transitie naar de nieuwe economie Peter ervoor dat de Brabants-Zeeuwse bedrijvigheid nu met stip op de politiek-economi- werkgevers goed doorkomen in Den Haag. mogelijk te maken moeten de belangen van sche kaart staat. Een verdienste van formaat. Het is aan óns om de politiek duidelijk te maken waar wíj behoefte aan hebben. Dit betekent dat de lobby van de BZW vanuit de Op het fundament, dat Peter heeft neergelegd, mag ik als opvolger voortbouwen. Daar dagelijkse ondernemerspraktijk moet worden heb ik enorm veel zin in. Natuurlijk zal ik vanuit mijn eigen karakter een ander type voor- om hier actief aan mee te werken. Dat kan gevoed. Daarom nodig ik de BZW-leden uit zitter zijn, maar het doel blijft hetzelfde: door door deelname aan de nieuwe doe-tafels, krachtige belangenbehartiging en verbindende activiteiten de beste condities creëren komen leden te zitten met specifieke kennis die de BZW gaat inrichten. Aan die tafels voor bedrijven in Brabant en Zeeland. Ik weet over belangrijke thema s. Samen bedenken zij mij hierin gesteund door een geweldig BZWsecretariaat dat, net zoals de economie zelf, energie, de arbeidsmarkt, innovatiebevorde- oplossingen op het gebied van regelgeving, een transitie op weg naar de nieuwe economische werkelijkheid heeft doorgemaakt. We doe-tafels gaan wij concrete voorstellen doen ring of elk ander belangrijk thema. Vanuit de zijn er, met andere woorden, klaar voor. aan Den Haag. Ongevraagd advies dus, maar wél niet mis te verstane signalen vanuit de De komende jaren gaan we als BZW een nieuwe impuls aan onze lobby geven. Vanuit het van ons land. sterkste industriële en kennisgedreven regio gegeven dat de Brabants-Zeeuwse economie dé industriële motor van de hele Nederlandse We gaan dus niet alleen praten. We gaan het economie is, laten we onze stem duidelijker dóen. horen. De BZW LENTEPRIKKEL is hier een Ik ben bijzonder trots om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn. goed voorbeeld van. Voortaan elk jaar, op de 3e dinsdag in maart, kijken kopstukken uit BOGAERS JAGUAR BREDA B.V. Minervum ZN Breda - Tel: +31 (0) Min./max gecombineerd verbruik: l/100km. CO 2 uitstoot resp g/km. Vanafprijs XF 2.2D 120kW (163PK) is incl. BPM en BTW en excl. kosten rijklaar maken. Zie voor kosten en voorwaarden Lease vanaf 999 o.b.v. Full Operational Lease, 48 maanden, km p.j. excl. 21% btw en brandstof. Jaguar Financial Services. Wijzigingen voorbehouden. Peter Struik 3

3 De partners van de BZW rubrieken Cartoon > Holla Advocaten 6 Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid inhoud BZW-lid in het nieuws > Arjen de koning 43 nieuwe leden 45 punt.uit > Danny Hollestelle 50 Column > Daan Roosegaarde 6 De oude wereld werkt niet meer De rekensom > BDO 7 23 artikelen Aftrek btw op kosten voor gemengd gebruik pand Quote van tiasnimbas Business school 7 BZW Connect 8 In mei gaat het nieuwe online platform BZW Connect live. Hier kunnen BZW-leden 24/7 personeelsvraagstukken, kennis en middelen delen. Exclusief onder elkaar, razendsnel en tegen een Ketens concurreren en niet bedrijven zeer bescheiden jaarlijkse contributie. Het platform werkt eenvoudig, de voordelen zijn legio. En hoe meer leden zich aansluiten, des te beter aanbod en behoefte kunnen worden gematcht. Hoe is het nu met Eric van Schagen 15 Het gesprek > 16 Toine van de Ven ontmoet Aschwin Geerts 26 Familiebedrijven innoveren met passie 23 Hoe blijf je ondernemend, loyaal en stabiel in tijden van snelle verandering? Tijdens de onlangs in het Dome-X in Oss gehouden bijeenkomst Het succes van innoveren in familiebedrijven vertelden vier directieleden van familiebedrijven over de manier waarop zij innovaties hebben doorgevoerd binnen hun bedrijf. BZW-projectpartner: BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NCW Chatten met > Helga Meijer 21 De stelling > 25 Het einde van de crisis is in zicht BZW aanspreek.punt > Theo Bruinsma 33 activiteitenkalender 34 nieuws INWERKDOSSIER GEMEENTERAADSLEDEN 2014 OVER DE BZW DE ORGANISATIE De BZW is een vereniging voor en door de leden. De inhoudelijke thema s komen voort uit hun wensen. Maar ook in de praktijk verzetten zij bergen werk, bijvoorbeeld binnen het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordigingen, de kringbesturen en project-, studie- en klankbordgroepen. BESTUUR EN PARTICIPATIE De basis van de BZW wordt gevormd door twaalf kringen met ieder hun eigen bestuur. Op dit regionale niveau is een belangrijk deel van de ontmoetingsfunctie en de lobby georganiseerd. Het algemeen bestuur, waarin de kringen zijn vertegenwoordigd, bepaalt het algemene beleid van de vereniging. De voorzitter, directeur en enkele portefeuillehouders vormen het dagelijks bestuur. De voorzitter van de BZW heeft zitting in het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Daarnaast participeert de BZW namens het bedrijfsleven in vele triple helix samenwerkingsverbanden in Brabant en Zeeland, zoals Brainport, Midpoint, AgriFood Capital Strategic Board Delta Region. Bovendien hebben vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging zitting in PACT Brabant, SER Brabant SER Zeeland, en spelen zij een rol in de vele lokale overleggen. STAF EN BEDRIJFSBUREAU Een organisatie als de BZW die drijft op de inzet van haar vele leden, jaarlijks vele activiteiten rondom een veelheid aan thema s organiseert en een intensieve lobby voert, kan niet zonder een professioneel en toegankelijk bedrijfsbureau. Dit bestaat uit de directeur, regiomanagers met elk hun eigen portefeuille en ondersteunende krachten. Naast de twee hoofdactiviteiten van BZW - de belangenbehartiging en het faciliteren van het netwerk - zijn medewerkers van het BZW-bureau betrokken bij vrijwel alle grote lokale industriële ondernemersverbanden in Brabant en Zeeland. Zij vervullen de rol van secretaris en adviseur voor zo n 22 organisaties met samen ook weer meer dan tweeduizend aangesloten bedrijven. ONTMOETING ONTMOETING EN SAMENWERKING SAMENWERKING De leden leden van de BZW staan staan elkaar elkaar met raad en daad bij. Ze willen willen van elkaar elkaar leren en samenwerken. samenwerken. Daarmee Daarmee is het faciliteren faciliteren van ontmoetingen ontmoetingen voor de BZW van groot groot belang. belang. Dit wordt wordt op verschillende verschillende manieren manieren vormgegeven, vormgegeven, bijvoorbeeld bijvoorbeeld tijdens tijdens de jaarlijkse jaarlijkse BZW LENTEPRIKKEL LENTEPRIKKEL en de vele lokale lokale en regionale regionale bijeenkomsten bijeenkomsten die doorlopend doorlopend worden worden georganiseerd. georganiseerd. Daarnaast Daarnaast kent de vereniging vereniging thematische thematische studieclubs studieclubs en groepen groepen voor HRM-professionals, HRM-professionals, veiligheidsmanagers, veiligheidsmanagers, industriëlen industriëlen en DGA s. DGA s. Bovendien Bovendien lanceerde lanceerde de vereniging vereniging in 2014 BZW Connect, Connect, een online online platform platform waarmee waarmee de leden leden exclusief exclusief 24/7 kennis kennis kunnen kunnen delen delen en samenwerking samenwerking vormgeven. vormgeven. SPILFUNCTIE SPILFUNCTIE Als regionaal regionaal netwerk netwerk van VNO-NCW VNO-NCW staat BZW voor het creëren creëren van een sterke sterke Zeeuwse Zeeuwse en Brabantse Brabantse economie economie met een concurrerend concurrerend ondernemersklimaat ondernemersklimaat waarbinnen waarbinnen bedrijven bedrijven gedijen. gedijen. Vanuit Vanuit die doelstelling doelstelling vervult vervult BZW een spilfunctie spilfunctie in de samenwerking samenwerking van het bedrijfsleven bedrijfsleven met overheden overheden (de gemeenten, gemeenten, provincies provincies en het Rijk), Rijk), kennisinstituten, kennisinstituten, het onderwijs onderwijs en intermediaire intermediaire organisaties. organisaties. SPEERPUNTEN SPEERPUNTEN Voor de periode periode heeft BZW vijf prioriteiten prioriteiten benoemd: benoemd: onderwijs onderwijs arbeidsmarkt; arbeidsmarkt; milieu milieu en duurzaam duurzaam ondernemen; ondernemen; regelgeving regelgeving en dienstverlening; dienstverlening; industriebeleid industriebeleid en infrastructuur infrastructuur en ruimte. ruimte. Naast Naast deze algemene algemene speerpunten speerpunten in de lobby lobby wordt wordt door de medewerkers medewerkers van de BZW dagelijks dagelijks gewerkt gewerkt aan specifieke specifieke regionale regionale en lokale lokale projecten, projecten, bijvoorbeeld bijvoorbeeld op het gebied gebied van bereikbaarheid, bereikbaarheid, bedrijventerreinen, bedrijventerreinen, het terugdringen terugdringen van administratieve administratieve lasten lasten en de aansluiting aansluiting van onderwijs onderwijs en arbeidsmarkt. arbeidsmarkt. De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is dé vertegenwoordiger van het bedrijfsleven bedrijfsleven in Noord-Brabant Noord-Brabant en Zeeland Zeeland en onderdeel onderdeel van VNO- VNO- NCW. NCW. De achterban achterban bestaat bestaat uit ruim drieduizend drieduizend directeuren directeuren van zo n 1900 ondernemingen ondernemingen - multinationals, multinationals, middelgrote middelgrote en kleinere kleinere bedrijven bedrijven - in een groot groot aantal aantal sectoren sectoren als de maakindustrie, maakindustrie, chemie, chemie, zakelijke zakelijke dienstverlening, dienstverlening, zorg, zorg, food, food, bouw, bouw, cultuur, cultuur, energie energie en het onderwijs. onderwijs. Gezamenlijk Gezamenlijk vormen vormen de leden leden één van de krachtigste krachtigste ondernemerscollectievecollectieven van Nederland. Nederland. Daarmee Daarmee is de BZW BZW vanuit vanuit het oogpunt oogpunt van de ondernemers- belangenbehartiging belangenbehartiging van werkgevers werkgevers een factor factor van betekenis betekenis in de lokale, lokale, regionale regionale en landelijke landelijke economie. economie. Tegelijkertijd Tegelijkertijd is de vereniging vereniging een inspirerende inspirerende plek om elkaar elkaar te ontmoeten. ontmoeten. gijs van der linden leeft zijn droom 26 Met de games van zijn bedrijf L.I.B. Businessgames verovert Gijs van der Linden (42) hele afdelingen en directies van de grootste bedrijven in Nederland en daarbuiten. De businessgames dragen bij tot teambuilding en procesoptimalisaties. Een game maakt zaken en mensen los, aldus Van der Linden. BZW-inwerkdossier voor nieuwe gemeentelijke colleges 49 In mei, als de meeste nieuwe gemeentelijke colleges zijn gevormd, biedt de BZW de Brabantse en Zeeuwse colleges van burgemeester & wethouders en raadsleden een inwerkdossier aan. Daarin wordt ingegaan op de belangrijkste activiteiten en standpunten van de vereniging. Daarnaast onderstrepen we onze rol bij het vormgeven van de toekomst van de regio, aldus BZW-directeur Michiel van Campen. 4 5

4 OPINIE HOllA advocaten Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is door de Tweede Kamer. Lieke de Beer van Holla Advocaten schetst op hoofdlijnen enkele belangrijke voorgestelde wijzigingen in het arbeidsrecht. Ontslagprocedures om bedrijfseconomische redenen of 2 jaar ziekte lopen via het UWV. De kantonrechter behandelt ontslag om persoonlijke redenen. Na een dienstverband van 2 jaar heeft een werknemer in beginsel recht op een wettelijk vastgelegde vergoeding. Een vaststellingsovereenkomst mag binnen 14 dagen vernietigd worden. Bij contracten die elkaar binnen een periode van 6 maanden opvolgen ontstaat na het 3e contract of na een periode van 2 jaar een contract voor onbepaalde tijd. Bij een contract van 6 maanden of meer moet een maand voor afloop worden aangeven of het verlengd wordt. Er geldt geen proeftijd meer bij een contract van 6 maanden of minder. Een concurrentiebeding in een tijdelijke overeenkomst is alleen mogelijk bij aantoonbare zwaarwegende bedrijfsbelangen. Met de vriendelijke groeten van Holla Advocaten (partner BZW) DE REkENSOM aftrek btw op kosten voor gemengd gebruik pand Een ondernemer kan de btw op kosten voor een pand aftrekken als zij het pand gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Wordt het pand zowel voor btw-belaste als voor van btw-vrijgestelde activiteiten gebruikt, moet de btw worden gesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. In eerste instantie moet de ondernemer de splitsing maken op basis van de belaste omzet ten opzichte van de totale omzet (de zogenoemde pro rata). Als de ondernemer echter aan de hand van objectieve en nauwkeurige gegevens aannemelijk kan maken dat het werkelijke gebruik van het pand afwijkt van de pro rata verhouding (bijvoorbeeld op basis van m² of tijdsbesteding), mag zij uitgaan van het werkelijke gebruik. Het is raadzaam te beoordelen welke berekeningsmethode leidt tot de meeste aftrek. Meer informatie: Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO. Btw op algemene kosten pand Belaste omzet gehele onderneming (40 0 /0) Totale omzet gehele onderneming (60 0 /0) Belast gebruik pand 2500 m 2 (62,5 0 /0) Vrijgesteld gebruik pand 1500 m 2 (37,5 0 /0) Aftrek btw op algemene kosten: op basis van pro rata (40 0 /0) op basis van werkelijk gebruik (62,5 0 /0) Voordeel DAAN roosegaarde De oude wereld werkt niet meer We leven in een tijd van radicale transitie. De economische en om wat je doet. Ik wil de wereld menselijker, duurzamer en uitdagender Bij het ontdekken van nieuwe manieren waarop mensen de relatie maatschappelijke werkelijkheid maken. Vanuit die context met hun omgeving kunnen aan- verandert wezenlijk en lijkt nog maar weinig op die van enkele jaren geleden. De oude wereld werkt niet meer en heeft een update nodig. Ik vind het fascinerend aan die broodnodige vernieuwing bij te dragen door het combineren van kunst, design en techniek. Noem me een hippie met een businessplan of een technologiepoëet. Het is niet zo interessant. Het gaat ontstaan de projecten van Studio Roosegaarde, zoals het ontwikkelen van een interactief lichtlandschap dat in helderheid verandert in reactie op de beweging en het geluid van mensen (Dune) en kleding die afhankelijk van je gemoedstoestand transparant wordt (Intimacy). Nog een voorbeeld is onze wegmarkering die in de N392 bij Oss is verwerkt en s nachts oplicht met behulp van energie uit daglicht. gaan ligt het gebruik van techniek voor mij voor de hand. Technologie is immers onze taal, een manier om de wereld te begrijpen en vorm te geven. In Noord-Brabant leeft dat besef breed. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het oplossen van de grote vragen van de toekomst. Daarbij gaan hightech en creativiteit hand in hand. Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL had Peter Swinkels het bovendien over een mentaliteit van niet kakelen, maar eieren leg- Daan Roosegaarde, Studio Roosegaarde Spreker BZW-LENTEPRIKKEL 18 maart 2014 gen. Geen ja-maren dus. Alles is mogelijk als je het gewoon doet. Ook hier vinden we elkaar. Geen wonder dat ik me hier steeds meer thuis voel. TIASNIMBAS BuSINESS SCHOOl ketens concurreren en niet bedrijven DR. freek AERTSEN Director van de opleiding Executive Master of Operations and Supply Chain Excellence (MOS). Hij richt zich in zijn werk en onderzoek op forecasting, demand management, planning en S&OP-processen. De concurrentie in de logistiek is verschoven van bedrijven onderling naar concurrentie tussen ketens van bedrijven. Hoe beter de samenwerking in een logistieke keten, hoe beter het resultaat. Een voorbeeld van een succesvolle keten is de keten van chipfabrikant ASML. ASML werd in 2013 Logistiek Bedrijf van het Jaar, onder andere door de samenwerking in de keten. Het belang om een goede ketenpartner te zijn kan soms haaks staan op strategische belangen van een bedrijf. Bedrijven moeten daarom de balans zoeken tussen hun eigen strategische belang en het belang van de keten. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Meer informatie: Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner TiasNimbas Business School. 6 7

5 Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL op 18 maart kondigde BZW-voorzitter Peter Struik het al aan. Inmiddels is het bijna zover. BZW Connect gaat in mei live! Hét nieuwe online platform waar BZW-leden 24/7 personeelsvraagstukken, kennis en middelen kunnen delen. Exclusief onder elkaar, razendsnel en tegen een zeer bescheiden jaarlijkse contributie. Het platform werkt eenvoudig, de voordelen zijn legio. En hoe meer leden zich aansluiten, des te beter aanbod en behoefte kunnen worden gematcht. Lees hoe het werkt op de volgende pagina s en sluit u aan! BZW Connect. Online platform voor kennisdeling en samenwerking Foto: Bram Saeys 8 9

6 BZW Connect is een rechtstreeks gevolg van de ledenraadpleging die de BZW enige tijd ge- dat het online platform volledig bij de nieuwe lijn van de vereniging past: De BZW gaat is een belangrijke spelregel gekoppeld aan het gebruik van BZW Connect: het aanbod dat ervaringen met dit onderwerp delen. Als het gaat om de discipline Personeel vragen BZW-leden elkaar bijvoorbeeld om hulp bij het invullen van ERVARINGEN leden deed. Daaruit kwam naar voren dat 44 zich naast lobby meer op ondernemerschap een BZW-lid plaatst behoort nooit tot de core vacatures, het oplossen van een surplus of het delen van medewerkers Enkele BZW-leden nemen al deel aan Schakelplatform zoals dat in procent van de BZW-leden kennisuitwisseling richten. BZW Connect is een antwoord op de business van zijn of haar bedrijf. voor een bepaalde tijd. En binnen de discipline Middel liggen behoefte Limburg vier jaar geleden vanstart is gegaan. Zij zijn enthousiast dat het belangrijk vindt en dit het liefst via een online vraag van leden om heel gericht kennis met en aanbod ook voor de hand: pand te huur, gezamenlijke inkoop van Schakel Principe nu ook via BZW Connect wordt toegepast. kennisplatform gerealiseerd wil zien. Het nieu- elkaar te delen. De strategie van het indivi- Het deelnemende BZW-lid omschrijft het on- machines, parkeerplaatsen nodig. BZW Connect is een besloten plat- we BZW Connect geeft invulling aan die wens duele lidbedrijf staat hierbij centraal. Met an- derwerp zo concreet mogelijk en geeft aanvul- form, exclusief voor deelnemende BZW-leden. Frank Pörteners, en gaat zelfs nog een stap verder. Het biedt dere woorden: wat wil een BZW-lidbedrijf de lende criteria aan. Bijvoorbeeld of alle andere directeur PGI Nonwovens BV, Cuijk niet alleen een platform voor kennisuitwisse- komende jaren bereiken en hoe kunnen wij BZW-leden het onderwerp mogen zien of dat Schakel Principe Ik kende het Schakel Principe al toen het vier jaar geleden in Limburg ling, ook behoefte aan en aanbod van per- de kracht van het leden tellende BZW- het voor een specifieke groep is bestemd op Hoewel het idee van een online BZW-community al bestond, kwam het begon. Omdat ik er erg enthousiast over ben zijn we in gesprekken met soneel en middelen kunnen door BZW-leden netwerk benutten om die strategie te helpen basis van regio, sector of een andere selectie. in een stroomversnelling na contact met Franklin Schmetz van het be- Schakel op het idee gekomen het principe aan te kaarten bij de BZW. Ik onder elkaar worden gedeeld. Daarnaast bevat verwezenlijken. Na het uploaden van het onderwerp wordt er drijf Schakel BV in Maastricht. Vier jaar geleden introduceerde hij in ben dan ook blij dat het een vervolg heeft gekregen voor het hele BZW- BZW Connect het BZW Meldpunt, waar leden altijd nagebeld om de behoefte of het aanbod Limburg het Schakel Principe, een manier van samenwerken waar het gebied. Het delen van personeel, kennis en middelen werkt gewoon het eveneens online en dus 24/7 een onderwerp Hoe werkt het? te verifiëren, de gegevens te checken en het onderwerp het vertrekpunt is. Schmetz wist samen met zijn compagnon beste als veel bedrijven meedoen, die bij elkaar in de buurt zitten. Via het of kwestie onder de aandacht van het vereni- BZW Connect is een online portal, waar deel- onderwerp zonodig aan te scherpen voor de in korte tijd maar liefst 950 organisaties in Limburg, Brabant, Zeeland, platform kunnen we heel laagdrempelig met elkaar in contact komen. Je gingsbestuur kunnen brengen. BZW Connect nemende BZW-leden op elk moment een on- grootste kans op succes. Elke woensdag ont- Belgisch Limburg en Noord-Nederland, onder wie ook enkele BZW-le- stuurt een en staat vrijwel direct op een website waar honderden werkt volgens het succesvolle Schakel Principe derwerp aan andere aangesloten BZW-leden vangen alle BZW-leden een met een den, als Schakelaar aan zijn online platform te binden. En de contrac- andere leden het onderwerp kunnen zien. En dan merk je al snel: we van het bedrijf Schakel BV, een onafhankelijke kenbaar kunnen maken. Het onderwerp is óf overzicht van actuele onderwerpen die voor ten worden elk jaar zonder probleem verlengd. Dat zegt wel iets over staan niet alleen in de wereld met onze problematiek. dienstverlener die zich geheel op de kracht van een behoefte óf een aanbod en valt onder één hen bestemd of interessant zijn. Met één druk het succes van het principe, aldus Schmetz. Organisaties direct met samenwerking heeft toegelegd. Deelname aan van de drie disciplines: Personeel, Kennis, Mid- op de knop kan de ontvanger bij elk onder- elkaar verbinden, op een heel praktische en gestructureerde manier, én Erik Lubbers, BZW Connect is exclusief voor BZW-leden en del. Uitgangspunt van BZW Connect is dat de werp aangeven of hij wel of niet wil samen- ondersteund door een goede back-office. Dat maakt het werken met senior-adviseur Economische Zaken, gemeente Eindhoven kan, dankzij een grote collectiviteitskorting inhoud van de behoefte of het aanbod cen- werken, of dat hij graag voor nadere informa- het platform voor de deelnemers heel eenvoudig, vertrouwd, doelge- Binnen de gemeente denken wij op meerdere vlakken over het Schakel worden aangeboden voor 350 euro per jaar. traal staat. Deelnemende BZW-leden kunnen tie wil worden gebeld. Deze digitale knoppen richt en dus succesvol. BZW Connect is eigenlijk hetzelfde als het Scha- Principe na. Onze organisatie heeft daadwerkelijk een contract. Zij zetten daar inhoudelijk op reageren En het is na- zijn alleen te gebruiken door BZW-leden die kel Portaal, alleen met de look en feel van de BZW en een paar kleine het platform in voor de plaatsing van medewerkers. Binnen EZ zijn we nu Strategie drukkelijk niet de bedoeling om BZW Connect meedoen aan BZW-Connect via het geredu- aanpassingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat BZW Connect net zo aan het kijken of we het platform kunnen inzetten voor onze strategische BZW-regiomanager Rob Bogman is een van als acquisitie-instrument te gebruiken of als ceerde tarief van C 350,- per jaar. Het BZW- succesvol zal zijn als het Schakel Platform. Maar de leden van de BZW doelen op arbeidsmarktbeleid. Er zijn op dat terrein veel ontwikkelingen de kartrekkers van BZW Connect. Hij legt uit plat verkoopkanaal. Om dit te voorkomen lid dat een onderwerp heeft geplaatst, krijgt moeten het wel willen uitproberen. Dan zullen ze snel merken dat ze die op de Nederlandse gemeenten afkomen, zoals de decentralisaties en direct een als een ander BZW-lid wil voor een zeer bescheiden contributie grote én snelle resultaten kunnen de grote ontslagrondes in diverse bedrijfssectoren. Als je kennis, netwer- samenwerken om vervolgens zelf opvolging boeken. Want als ondernemers en organisaties rechtstreeks en cross- ken en vacatures en aanbod van verschillende organisaties kunt delen aan het onderwerp te geven. sectoraal met elkaar verbonden zijn, komen zaken gewoon sneller tot om mensen naar werk of van werk naar werk te begeleiden, zie ik veel stand, aldus Schmetz. potentie in het Schakel Principe, en dus ook in BZW Connect. Dat geldt Onderwerpen voor onze cliënten in de bijstand, maar natuurlijk ook voor medewerkers Een onderwerp kan van alles zijn, zegt Bog- Proefperiode van de gemeente zelf. man. Bijvoorbeeld een behoefte binnen de BZW is vanaf medio mei bereikbaar via Daar discipline Kennis: een HR-manager moet een staan ook meer BZW Connect Stories : voorbeeldcases van behoefte Jos Merx, opleidingsplan schrijven voor een groot aan- en aanbod uit de praktijk. Na een kosteloze proefperiode bedraagt de algemeen directeur Zorg Nederland binnen Vebego International tal medewerkers op HBO-niveau en vraagt via jaarcontributie 350 euro. BZW-leden kunnen ook hun andere directie- Direct vanaf de oprichting van Schakel maken wij gebruik van het BZW Connect of iemand anders ervaring heeft of stafleden eenvoudig en kosteloos laten deelnemen aan BZW Connect Schakel Principe. Ik dacht aanvankelijk: dit is te simpel om waar te zijn. met het maken van zo n plan. Een aanbod zodat de hele organisatie van het BZW-lid voortaan kan profiteren van Maar het werkt gewoon. Via het platform kunnen wij onze kennisin- binnen de discipline Kennis is bijvoorbeeld: ik het BZW-lidmaatschap. tensieve vraagstukken en oplossingen delen. Daarnaast kunnen we de heb een specifiek onderdeel van de provinciale in- en uitstroom van mensen voor onze eigen organisatie en die van onze milieuwetgeving uitgezocht en wil die kennis graag met andere leden in mijn regio delen. Het gevolg hiervan kan een kennissessie zijn, HÉt nieuwe online opdrachtgevers via het netwerk organiseren. Dat gaat veel sneller dan in een regulier wervings- en selectietraject. Dat het Schakel Principe nu op BZW Connect wordt toegepast vind ik een ultraslimme zet. Je plaatst frank pörteners en jos merx waar ondernemers elkaar fysiek ontmoeten en platform voor BZW-leDen in één keer iets dat bij honderden bedrijven terechtkomt. Én je praat rechtstreeks met collega s

7 Thuis in uw zaken De kracht van ambitie WERkGEVERSBlOG: RuIT IS NÚ Al NODIG BZW zet feiten ruit online De discussies over de Ruit rond Eindhoven-Helmond duren maar voort. Aanvullende onderzoeken duwen de besluitvorming steeds verder weg in de tijd. Ondertussen gebeurt het ene na het andere incident op de snelwegen rond Eindhoven, worden dorpskernen en ontsluitingswegen door verkeersinfarcten verstikt en moeten ondernemers hun verliesuren maar slikken. Is de Ruit echt nodig? Ja, de Ruit is nú al nodig. De feiten spreken voor zich. Daarom zet de BZW ze online in een werkgeversblog, waaraan steeds nieuwe feiten worden toegevoegd. Zodat iedereen ziet wat er nú al aan de hand is. Bekijk het Ruitblog op en mail uw bijdrage naar Onze ruim 70 advocaten en juridisch specialisten zijn altijd dichtbij. Thuis in de industrie, zakelijke dienstverlening en handel. We weten waar we over praten. Stellen vragen, luisteren en analyseren. U maakt uw wensen kenbaar, vertelt uw verhaal. Samen gaan we op zoek naar het beste antwoord. Wij van uit onze juridische kennis, u vanuit uw bedrijfsvisie. Een nauwe samenwerking. Uw ambitie: grenzeloos. Onze ambitie: uw juridische partner te zijn. Boels Zanders Advocaten Eindhoven Venlo Roermond Maastricht Het geld is beschikbaar. Het voorlopig voorkeurstracé is bepaald. Maar opnieuw is de completering van de Ruit rond Eindhoven-Helmond vertraagd. Alles staat klaar, maar wordt toch weer uitgesteld. Het is te gek voor woorden. Dat zegt Jan van Mourik namens de BZW. Wekelijks hoort hij klachten van aangesloten werkgevers over de slechte bereikbaarheid in de Brainport-regio en de vele files en voertuigverliesuren die dat met ADVERTORIAl zich meebrengt: Ondernemers wachten al 25 jaar op de Ruit. Nu moeten ze weer wachten tot Gloudemans: voor al uw taxaties en vastgoedadvies! In verband met de vastgoedcrisis over de afgelopen jaren is er sprake van toenemende regelgeving, waar banken en accountants mee geconfronteerd worden. Om deze redenen worden er steeds hogere eisen gesteld aan taxaties. Surveyors) gecertificeerde taxateurs. Hierdoor kunnen wij ook klein- en grootschalig bedrijfsvastgoed deskundig en volgens de hoogste eisen waarderen, bijvoorbeeld voor financiëringsdoeleinden en voor balanstaxaties. Bij Gloudemans kunt u terecht voor: eind 2015 voordat de knoop wordt doorgehakt. En dan zitten er weer nieuwe gemeenteraden en nieuwe Provinciale Staten, die de hele besluitvorming weer gaan overdoen. Het geduld van ondernemers houdt een keer op. Als de bereikbaarheid in Brainport niet verbetert, dan trekken bedrijven weg. En dan houden we veel groen en ruimte over, maar geen economie. Nú al nodig De discussies over de Ruit gaan vooral over de vraag of de Ruit echt nodig is. Tegenstanders geloven niet in groei van de bevolking en het het platteland naar de stad. Rob van Gijzel zei het eerder al: in 2030 woont 80 procent van onze bevolking in de stad. Dus het uitgaan van bevolkingsstabilisatie of -krimp is voor de stedelijke regio Eindhoven-Helmond alleen al vanuit demografische voorspellingen niet reëel. En daar komen nog de economische groeiprognoses voor Brainport bij. Deze regio huisvest veel productie- en hightechbedrijven, precies de bedrijvigheid waar de nieuwe economie om vraagt. Alles wijst dus op groei. Groei van de bevolking, groei van de bedrijvigheid en dus groei van het verkeer. De Ruit is cruciaal om Ruitblog Op het nieuwe online Ruitblog gaat de BZW de feiten op een rij zetten. Met video s worden de reistijden op verschillende tracés in beeld gebracht. Met cijfers worden de prognoses over bevolkingsgroei en economische groei onderbouwd. Daarnaast worden feiten van ondernemers gepubliceerd. Van Mourik: Wij krijgen allerlei signalen van werkgevers over problemen door de slechte bereikbaarheid. Die signalen gaan we verzamelen en op het Ruitblog plaatsen. Het gaat dus niet om meningen van ondernemers, maar om concrete feiten op het gebied Daarom hebben wij sinds eind 2012 taxaties van landelijk vastgoed; verkeer. Volgens Van Mourik gaan zij voorbij deze regio in beweging te houden. van werkgelegenheid, voertuigverliesuren en an- RICS (Royal Institution of Chartered taxaties bedrijfsmatig vastgoed; Daarnaast geven wij u deskun- kosten door de gemeente; aan de huidige situatie: De Ruit is nú al nodig. dere meetbare kwesties. Hiermee willen wij be- taxaties van herontwik- dig vastgoedadvies over: begeleiding van trajec- De files, incidenten en afsluitingen op de snel- slissers en bestuurders objectieve data vanuit de kelingsvastgoed; planschade en nadeel- ten met gemeenten. wegen rond Eindhoven zijn nu al niet meer op Oproep aan BZW-leden ondernemerswereld aanreiken, waarmee zij hun taxaties voor speciale objecten compensatie; één hand te tellen. De reistijden op de verbin- Binnenkort ontvangt u een waarin eigen mening kunnen vormen. Onze mening is Postbus AL ROSMALEN Hintham 117c, Rosmalen T: +31(0) F: +31(0) I: zoals tankstations, golfbanen, maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed, recreatieobjecten, glastuinbouwprojecten, erfpacht; RICS-taxaties. onteigening en minnelijke verkoop; herontwikkeling van vastgoed; bestemmingsplanwijzigingen met verhaal van exploitatie- U kunt altijd vrijblijvend met ons contact opnemen voor het maken van een afspraak. Voor nadere informatie kunt u ook terecht op onze website. dingswegen binnen de Ruit zijn nu al het dubbele van wat wordt verondersteld. Daarnaast hebben we te maken met verstedelijking, die in heel Nederland aan de gang is. Mensen trekken in toenemende mate vanuit de dorpen en wij u vragen om úw ervaringen over de bereikbaarheid in Brainport via het online Ruitblog te delen. Heeft u nu al harde feiten? Mail het naar natuurlijk wel duidelijk: de Ruit is nú al nodig

8 HOE IS HET Nu MET laat u Zien IN Promoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk BZW. Stel u voor in de rubriek Wie is Wie, adverteer of plaats een advertorial in PUNT BZW en bereik duizenden decisionmakers in uw regio. PUNT BZW is een uitgave van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW en verschijnt zes maal per jaar. Via dit ledenmagazine informeren ADVERTENTIE we leden van BZW, stakeholders, beleidsmakers en politici over de activiteiten van de vereniging, maar we brengen ook nieuws en achtergronden van en voor ondernemers. Eigen pagina de Winter PUNT BZW is een blad voor ondernemers die elkaar tegenkomen, ontmoeten en nieuws, wetenswaardigheden en successen met elkaar delen. Verspreidingsgebied: Noord-Brabant en Zeeland. Oplage: 3500 uitgaan VAN eigen kracht Eric van Schagen, DGA van Simac uit Eindhoven, trok begin dit jaar zijn bedrijf terug van de NYSE Euronextbeurs. De krachten rond de beurs waren een gevaar voor de continuïteit van ons familiebedrijf, kijkt Van Schagen terug. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is geweest voor de toekomst van het bedrijf. Eerste vraag: hoe is het nu met je? Met mij gaat het uitstekend, zowel zakelijk als privé. Ik ben blij en opgelucht dat het hele proces om het bedrijf van de beurs te halen achter de rug is en we nu in wat rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. Dat betekent overigens niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Er wordt nog altijd keihard gewerkt bij Simac om onze klanten tevreden te houden. Wat is er veranderd in het bedrijf sinds jullie van de beurs af zijn? Ik merk duidelijk dat alle neuzen weer dezelfde kant op staan en dat de sfeer, betrokkenheid van medewerkers en efficiency verbeteren. Voorheen hadden we te maken met aandeelhouders, die voortdurend streefden naar enkel winstoptimalisatie. Hoe dat doel werd bereikt, bjivoorbeeld door middel van verkoop van bedrijfsonderdelen, groei of reorganisaties, maakte hen niet uit. Waar ligt de focus van Simac nu? We richten ons binnen de ICT-activiteiten met name op het werken in de cloud, mobile devices en het ontwikkelen van nieuwe applicaties. Verder gaan er de komende jaren ongetwijfeld ook nieuwe ontwikkelingen komen, waarvan wij nu nog niet op de hoogte zijn. VOOr meer informatie kunt u contact opnemen met De Winter media groep: TAmArA VAN HOORN Media-adviseur Wat gaan klanten en medewerkers merken van deze koerswijziging? Ik vind het belangrijk dat we goede medewerkers met ambitie blijven binden aan ons bedrijf. Daarom proberen wij onze mensen continu nieuwe uitdagingen te bieden en laten we hun delen in de successen. Daarnaast vind ik dat wij als Simac veel meer moeten uitgaan van onze eigen kracht. In de economische theorieboekjes wordt vaak eerst een markt gedefinieerd en daarna pas gezocht naar een goede ploeg mensen. Wij hebben een goede groep medewerkers en zoeken naar de juiste activiteiten die daarbij passen. De kracht moet uit ons bedrijf zelf komen. tinyurl.com/kxegb7o Foto: Bram Saeys 15

9 HET GESPREk TOINE VAN DE VEN ASCHWIN GEERTS Toine van de Ven (44) is een self-made Indicia Ebusiness is een van de vijf werk- man. Al op 11-jarige leeftijd ging hij in maatschappijen van de Tilburgse Indicia- een boomkwekerij in zijn geboorte- en groep. De productie van Indicia Ebusi- woonplaats Haaren aan het werk. Van ness bestaat uit ICT-toepassingen zoals daaruit ontdekte hij de veiling en ont- klant- en medewerkersportalen, websites, stond zijn fascinatie voor de tuin. Eerst webshops, apps en het koppelen van die maakte hij betonnen tuinaccessoires. toepassingen aan bestaande ERP-syste- Daarna richtte hij zich geheel op potterie. men, financiële of logistieke pakketten. Aanvankelijk potten van beton, daarna terrazzo en nu lichtgewicht kunststof Directeur Aschwin Geerts (42) heeft in vele moderne of natuurlijke designs. Met zijn bedrijf Capi Europe in Tilburg foto s Erik van der Burgt net zoals Toine van de Ven een sterke maatschappelijke ambitie. Hij is een van ontwikkelt, produceert en verkoopt Toine potten per week. Toine is een maatschappelijk bewogen ondernemer. Hij verloor zijn moeder aan borstkanker en deelt die ervaring met Aschwin Geerts, die hetzelfde overkwam. Toine wil nu samen met andere onder- TOINE VAN DE VEN ONTMOET ASCHWIN GEERTS stimuleringsfonds helpt nieuwe generatie stig van de Tilburgse Diamant-groep, een sociale werkvoorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is allemaal onderdeel van Capi s reshoring-plan, dat mede mogelijk wordt gemaakt door geld uit het Stimuleringsfonds. het geld krijgt. Dit betekent voor ons initiatief: het creëren van 24 banen, waarbij de mensen minimaal zes maanden in dienst moeten zijn. Pas dan is het target gehaald en wordt het bedrag, onder bepaalde voorwaarden en ook nog de initiatiefnemers van Tilburg Innovation Center (TIC), dat innovatieve technostarters uit Midden-Brabant helpt om hun ambities waar te maken. Daarnaast organiseert hij samen met andere ondernemers en het oncologisch ziekenhuis Instituut Verbeeten het jaarlijkse fundraise-evenement Verbeeten Challenge, dit jaar op nemers een nieuw bedrijf opzetten, dat de gezondheid van het hele menselijk lichaam periodiek en preventief con- ondernemers bij reshoring Het fonds is ingesteld door gemeenten uit de regio Midden-Brabant en mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant om innovatie op eens gefaseerd, uitgekeerd. Onze aanvraag zit bovendien iets anders in elkaar dan die van Toine. Wij hebben met een aantal ICT-bedrijven in 12 april. Toine en ik hebben beiden onze moeder verloren aan borstkanker. Instituut Verbeeten is geen academisch ziekenhuis troleert: Geld is niet de drijfveer. Ik wil de arbeidsmarkt te stimuleren. Het maakt onder- Midden-Brabant allemaal hetzelfde probleem: en krijgt dus geen geld van KWF. Via de een structurele oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. We verliezen door te laat ingrijpen te veel mensen, Er is een duidelijke trend aan de gang. Terwijl Nederlandse bedrijven tot voor kort hun productie massaal naar het buitenland verplaatsten, halen deel uit van het Ondernemersakkoord Midden- Brabant, dat overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen uit de regio met elkaar hebben we kunnen niet aan voldoende programmeurs komen. Onze gezamenlijke productie bestaat uit het programmeren van ICT-toepassingen. Verbeeten Challenge kunnen we toch middelen genereren voor het belangrijke werk dat ze daar doen, aldus Geerts. aldus de ondernemer. steeds meer ondernemers die arbeid nu weer terug naar eigen land. Deze beslissing, reshoring genoemd, wordt meestal puur vanuit zakelijke motieven genomen. Maar opvallend is dat reshorende ondernemers vaak ook gesloten om minder kansrijke arbeidskrachten aan een baan te helpen. De BZW is een van de partners van het Ondernemersakkoord en draagt het Stimuleringsfonds een warm hart toe. Die productie vindt grotendeels in Oost-Europa plaats, omdat daar nog programmeurs zijn. Maar dat loopt niet zoals we hadden gehoopt. Cultuurverschillen zijn een belangrijke oorzaak, maatschappelijk bewogen zijn. Heeft het een met het ander te maken? Is er een nieuwe generatie ondernemers ontstaan? Het lijkt er sterk op als twee Capi Europe krijgt op termijn euro vanuit het fonds. Hetzelfde bedrag is gereserveerd voor de oprichting van het ICT Platform maar ook het niet snel genoeg kunnen schakelen. Het is voor onze bedrijven veel interessanter als de programmeurs hier in de buurt Tilburgse ondernemers, beiden begin veertig, elkaar ontmoeten. Zij kunnen MiddenBrabant door initiatiefnemer Aschwin zitten. Probleem is alleen dat die mensen niet hun reshoring versnellen via het Stimuleringsfonds Midden-Brabant. Geerts (42), directeur van softwarebedrijf Indicia Ebusiness, eveneens uit Tilburg. De twee kant-en-klaar beschikbaar zijn. Toch zitten er veel mensen thuis die wel kwaliteiten hebben. ondernemers spreken elkaar in het fraaie Die hebben misschien een stempel als te oud, Toine van de Ven (44) is directeur van Capi Eu- potten exclusief voor Capi Europe produceren. hoofdkantoor van Capi Europe aan de Lovense of ze hebben een verkeerde stap gemaakt, een rope. Het Tilburgse bedrijf verkoopt potten voor Maar daar komt verandering in, en die beweging Kanaaldijk in Tilburg. verkeerde opleiding of een bepaalde beperking. planten in de tuin en interieur in zo n zestig lan- is al ingezet. Vorig jaar opende Capi Europe een Maar ze zouden het met de juiste begeleiding den. De ontwikkeling en bedrijfsvoering gebeurt eerste eigen productieplant, gewoon in Tilburg. GEERTS: Laat ik vooropstellen dat er niet zo- wel kunnen. Dit heeft mij gemotiveerd om het in Nederland, de productie in China. Daar staat Naast het kantoorpersoneel staan daar nu veertien maar een ton op onze rekening wordt gestort. ICT Platform Midden Brabant op te richten. Een een grote fabriek, waar vijfhonderd Chinezen de mensen in de productie. Zes daarvan zijn afkom- Je moet eerst aantoonbaar presteren voordat je onafhankelijke platform, waarin wij 50-plussers,

10 HET GESPREk Goed van start! Wajongers of jonge afgestudeerden met net de maken naar Azië, terwijl wij heel veel dingen verkeerde studie willen omscholen en een kans heel goed zelf kunnen. Sterker nog: ik vind dat op een baan willen geven. Alle aangesloten ICT- we het gewoon moeten doen. bedrijven kunnen samen van deze arbeidspool gebruikmaken. Het is dus een puur zakelijke GEERTS: Helemaal mee eens. Wij kunnen veel Sinds de start van ons bedrijf hebben we een goede relatie met Wesselman. Daar plukken we beslissing, maar we helpen tegelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. VAN DE VEN: Ook voor mij is het een zakelijke beslissing. In China gebeurt nu hetzelfde wat meer zelf doen als we het goed aanpakken. Bovendien hebben wij als samenleving, maar ook als werkgevers, mensen met een vlekje te snel afgeschreven. Die tijd is voorbij. Natuurlijk heb je het liefst medewerkers die er direct staan. Maar nu de vruchten van. in Nederland in de zeventiger jaren gebeurde. Daar wonen 1,3 miljard mensen die ineens in ons vak wordt programmeren steeds meer configureren met bestaande CMS-systemen. ADVERTENTIE gaan consumeren. Dus moet China niet alleen voor de hele wereld produceren, maar ook voor de groeiende binnenlandse vraag. Daardoor stijgt de welvaart en gaan de prijzen voor arbeid Dus dat is op te leiden. Iemand die het leuk vindt om achter de computer te zitten, zelfs gamen, die heeft al een bepaald niveau. Daar kun je met de juiste bijscholing een configurator van ma- Wesselman en goederen omhoog. Daarnaast hebben ook wij last van de enorme cultuurverschillen, de ken, als de mensen er tenminste zelf voor willen gaan. Iemand met autisme is weer heel geschikt Aschwin Geerts sterk fluctuerende dollar en de alsmaar wisse- als softwaretester. Ik geloof ook niet meer in cv s. lende vrachtkosten. Legio redenen waarom we Ik geloof eerder in wat iemand kan én wil. De Sommige mensen noemen dat idealisme. Maar de productie weer terug naar Nederland willen overheid moet de begeleiding van die mensen idealisme is toch altijd onderdeel van onderne- halen. Want wat die vijfhonderd arbeiders in wel faciliteren. Het Stimuleringsfonds is daar een merschap? Mijn idealisme is om mijn mensen China doen, moeten wij met wat meer automa- goed middel voor en werkt bovendien zonder elke maand te kunnen uitbetalen en mijn bedrijf tisering ook met vijftig tot honderd mensen in enige vorm van bureaucratie. Daardoor kunnen te laten groeien. Idealisme is niet een begrip dat Nederland kunnen doen. Dit geeft dus directe wij het ICT Platform sneller realiseren. Vervolgens je apart kunt nemen. Het is een integraal on- en indirecte werkgelegenheid in onze eigen hoeft het niet veel te kosten om het platform in derdeel van ondernemerschap. En dat er zake- regio. Wim van der Leegte heeft ons allemaal de lucht te houden. Met behulp van automatise- lijke voordelen aan zitten om mensen met een het goede voorbeeld gegeven. Ik geloof erin. Ik ring is het organiseren en matchmaken na uitrol afstand tot de arbeidsmarkt een baan te geven, vind het nog steeds bizar wat wij elke dag over- van het platform plus netwerk door 1,5 fte te dat is voor iedereen mooi meegenomen. doen. Dragers worden Midden-Brabantse ICTondernemers, van wie zich al velen voor samen- GEERTS: Ik geloof heel sterk in hoe wij als werking hebben gemeld. Het is ook heel goed mens opereren. Ik ken veel leeftijdgenoten die te kopiëren naar de zorg en het onderwijs. In de naast hun ondernemerschap wat ruimer kijken. zorg gaan er veel mensen uit. Die zou je met zo n Dat gaat altijd gepaard met: wat krijg ik ervoor platform heel goed kunnen opvangen. In het on- terug? Niet louter in euro s, maar ook in crea- derwijs precies hetzelfde. Er zijn veel 50-plussers tiviteit, netwerk, persoonlijke ontwikkeling. Dit met een enorme staat van dienst die als prak- is echt kenmerkend voor de nieuwe generatie tijkopleider heel goed een jonge student bagage ondernemers. De nieuwe ondernemers zijn Wesselman. Wezenlijk anders. kunnen meegeven. Dus roep ik iedereen op om ons plan te gebruiken. Geïnteresseerden kunnen veel meer delers dan voorheen. Daarom delen wij ook graag onze ervaringen rond reshoring Erna van den Biggelaar Circuit Park Berghem Hugo van der Ham Kombikart Racing Parts terecht bij kartrekker Richie van den Broek van RTE in Tilburg: en het Stimuleringsfonds met andere leden van de BZW. VAN DE VEN: Niet alleen onze bedrijven, maar Meer informatie over het Stimuleringsfonds onze hele samenleving is ermee gediend. Dit is Midden-Brabant: ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid Toine van de Ven die een ondernemer in deze tijd moet nemen. stimuleringsfonds Eindhoven Helmond 19

11 CHATTEN MET HElGA MEIjER, DIRECTEuR IRIS OHYAMA EuROPE B.V. japanners zijn kien op kwaliteit en structuur ADVERTENTIE Pieters foto: Erik van der Burgt Van oorsprong is Iris Ohyama een Japans familiebedrijf. Inmiddels opereert de producent van kunststof artikelen echter al vijftien jaar internationaal. Naast kunststof artikelen focust Iris Ohyama zich sinds 2013 op LED-verlichting. De Europese tak van het bedrijf is gevestigd in Tilburg. Directeur Helga Meijer: Hoewel Iris Ohyama zich wereldwijd manifesteert, blijven de Japanse roots van het bedrijf goed zichtbaar. Dus ook in Tilburg. Waar houd jij je als directeur van de Europese jaar juli ben ik naar ons hoofdkantoor in Japan vestiging mee bezig? geweest, maar het overleg met mijn Japanse, Ik richt me voornamelijk op new business. Mijn Amerikaanse en Chinese collega s vindt met focus ligt op het bedrijfsonderdeel LED Ecohilux, name plaats via conference calls en . Afhankelijk van wat er op de agenda staat, is er dat ecovriendelijke LED-technologie ontwikkelt. Daarnaast houd ik me bezig met het breed uitrollen van nieuwe productcategorieën, die Iris één keer per maand tot dagelijks contact. Ohyama naast de bestaande kunststof producten Is er een groot verschil tussen de Japanse en gaat lanceren voor de Europese markt. Tot slot Nederlandse manier van werken? ben ik nauw betrokken bij operationele zaken. Medewerkers van Nederlandse bedrijven werken meer in hokjes, hebben afgebakende taken. Reis je veel naar Japan? Bij Japanse bedrijven zijn er wel duidelijke protocollen en procedures, maar daarbinnen Ik reis voornamelijk veel binnen Europa. Vorig krijg je veel vrijheid en ruimte voor zelfontplooiing. Tegelijkertijd zijn Japanners meer dan in Nederland kien op kwaliteit en structuur: alles moet perfect. Zie je de Japanse werkwijze ook terug in Tilburg? Absoluut. Zo beginnen we, naar Japanse traditie, iedere ochtend met een groepsgeprek. Dan vertelt iedereen wat hij of zij die dag gaat doen. Zo blijven we op de hoogte van elkaars werkzaamheden. Ook in Tilburg krijgen medewerkers veel vrijheid en ruimte om zich te ontwikkelen en hechten we veel waarde aan kwaliteit en structuur. De Japanse manier van werken is niet voor iedereen weggelegd. Je moet discipline hebben en in staat zijn om zelfstandig te werken. Mij bevalt het ontzettend goed. Ik kan bij Iris Ohyama al mijn creativiteit kwijt. tinyurl.com/puuz5nv 21

12 Familiebedrijven innoveren met passie Hoe blijf je ondernemend, loyaal en stabiel in tijden van snelle verandering? Tijdens de bijeenkomst Het succes van innoveren in familiebedrijven, die eind maart werd gehouden in het Dome-X in Oss, vertelden vier directieleden van familiebedrijven over de manier waarop zij innovaties hebben door-gevoerd binnen hun bedrijf. De middag werd georganiseerd door AgriFood Capital, de BZW en Subliem Ondernemen. Soms door passie én noodzaak, antwoordde Marian Wagemakers. Belangrijk is om te denken in mogelijkheden en niet te denken in beren op de weg. Paul Janssen noemde passie als de belangrijkste reden voor veranderingen binnen Hendriks Bouw & Ontwikkeling. Bij noodzaak ben je eigenlijk al te laat met de veranderingen. ADVERTENTIE Van der Rijt Advocatuur Onderscheidend vermogen Een andere vraag luidde: Hoe slaag je erin de voorsprong die je hebt opgebouwd te borgen naar kwaliteit, prijs en leveringsbetrouwbaarheid? Madelon Hermes: Door elke dag bezig te zijn met nieuwe producten en veel met bedrijven uit je eigen netwerk te blijven samenwerken. Daarnaast overleggen we bij Jeurgens met andere bedrijven om onderling onze kennis uit te wisselen en verder uit te bouwen. Lef en nieuwsgierigheid zijn een voorwaarde voor succes van voortbestaan, en aanpassen hoort daarbij, aldus Marian Wagemakers. Nederland telt in totaal zo n familiebedrijven, die gezamenlijk zorgen voor zo n vijftig procent van de totale werkgelegenheid in ons land. Daarmee leveren familiebedrijven een forse bijdrage aan de Nederlandse economie. Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital, ging als eerste spreker in op het belang van samenwerking. Daarbij trok hij de vergelijking met de succesvolle Nederlandse schaatsploeg van Sotsji. De balans tussen elkaar beconcurreren versus samenwerken is één van de succesvoorwaarden. Als wij succesvol willen zijn, moeten we onderling verbindingen leggen om innovatie om te zetten naar projecten, antwoorden en oplossingen. Vervolgens gaven Paul Janssen (directeur Innovatie & Strategie bij Hendriks Bouw & Ontwikkeling), Madelon Hermes (bedrijfsleider bij Jeurgens Banket-, biscuit- en chocoladefabriek), Rob Banken (directeur/eigenaar van Banken Champignons Group) en Marian Wagemakers (directeur/eigenaar van Dalco Food)een kijkje in hun keuken en vertelden hoe zij te werk zijn gegaan om hun familiebedrijf toekomstbestendig te maken. Daarna werden de aanwezige BZW-leden opgedeeld in subgroepen en mochten zij ieder een vraag aan de directieleden voorleggen. Veel vragen gingen over de transitie die elk van de bedrijven in de afgelopen tijd heeft doorgemaakt. Zijn de veranderingen in het bedrijf ontstaan door passie of uit noodzaak?, was één van de vragen die aan de directieleden werd gesteld. Helga Janssen en Pieter Schendstok van Subliem Ondernemen begeleiden bedrijven in transitietrajecten door sparringpartner en procesbegeleider te zijn. Belangrijk is namelijk dat bedrijven voorafgaand aan het proces van uitvoering nadenken over hoe zij bepaalde gewenste stappen willen zetten. Binnen veel bedrijven is vaak wel duidelijk wat er moet gebeuren, maar de grote vraag is hoe dit te realiseren zonder gedoe en het juiste draagvlak te creëren, aldus Schendstok. Het succes van innovaties wordt voor een belangrijk deel bepaald door slim managen en innovatief organiseren. Het succes van een innovatie wordt voor 25 procent bepaald door technologische innovatie en voor 75 procent door hoe deze wordt ingezet en de medewerkers hiermee omgaan. Succesvol innoveren vraagt om soepel en slim implementeren. Zie voor de tien tips van de ondernemers: 23

13 DE STEllING Welkom bij Scalda positieve geluiden over De economie Zijn goed voor Het BeDrijFsleven Langzaam maar zeker klinken er uit allerlei sectoren positieve geluiden door over het economisch herstel van onze economie. Eurocommissaris Rehn sprak onlangs de verwachting uit dat de Nederlandse groei dit jaar niet op 0,2 procent maar op 1,0 procent gaat uitkomen. Toch lezen we ook nog dagelijks berichten in de krant over faillissementen van bedrijven. Zijn de positieve geluiden over het economisch herstel te voorbarig, of is het einde van de crisis echt in zicht? Welkom bij de nieuwe school voor middelbaar beroeps onderwijs en educatie in Zeeland. Met Scalda zetten wij de lijn door van onze voorgangers ROC ADVERTENTIE Westerschelde en ROC Zeeland met toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Dat doen we vanuit 11 kleinschalige, vakgerichte Colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes en Maritiem en Logistiek College De Ruyter. Scalda Je bent ook welkom op: Welkom bij: College voor Welzijn College voor Uniformberoepen College voor Brood en Banket College voor Hotelmanagement en Gastronomie College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening College voor Maintenance en Procestechniek College voor Techniek en Design College voor Toerisme College voor Educatie College voor Vavo Foto: Joris Buijs Naam: Terry Flokstra Bedrijf: Wuppermann Staal Nederland B.V. Functie: directeur finance & HR/managing director Naam: Ingrid van Huijkelom-van Iersel Bedrijf: Servicecentrum t Laar Functie: directeur Naam: Joris van der Waart Bedrijf: Jong Management Functie: bestuurslid veel Hangt af van Het grote DoemDenken Het sociaal Wenselijke wat je vertrekpunt is. Kijk je nog steeds terug, of accepteer je de nieuwe werkelijkheid? Kijk je op micro- of macroniveau? Veel tips en trucs die gegeven werden over hoe om te gaan met de crisis, zijn ook van toepassing bij normale tijden en horen bij een goede bedrijfsvoering. Een crisis is een goed moment om na te gaan of je bedrijfsmodel nog past. Hoe snel kun je schakelen? De horizon bij afnemers is korter geworden, veel korte cycli en minder risicobereidheid. Welke waarde creër je voor je afnemers en welke service kun je bieden? Het is nu niet de vraag hoe groot de groei achter de komma is, maar zie het positief, er is weer sprake van groei. Maak gebruik van de positieve geluiden en straal positiviteit uit. Bepaal je vertrekpunt en bepaal je reisdoel. lijkt voorbij, er klinken weer positieve geluiden in de media. En dat is prima. Ik hoop dat de positieve geluiden een positief effect hebben op de psychische en sociale problemen die de slachtoffers van deze crisis ondervinden. Of de crisis een einde nadert, is niet duidelijk. Vele mensen worden nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. Hoewel de economische financiële bodem bereikt lijkt, zijn de effecten groot. Er zal voor veel burgers een nieuwe werkelijkheid aanbreken. Door veranderend overheidsbeleid is dit ook in de (semi)publieke sector het geval. Wanneer we deze nieuwe werkelijkheid omarmen, dan geloof ik dat er kansen op onze weg komen. Zoals Social Innovation, dat nodig is om jongeren aan het werk te helpen in economisch moeilijke tijden. Niemand wacht immers op wederom een verloren generatie. en makkelijkste antwoord op deze vraag is ja. Maar laten we ons door de groeicijfers geen zand in de ogen strooien, want er is meer aan de hand. Dit is niet de zoveelste conjuncturele crisis, maar we bevinden ons in een fase van transitie naar een nieuwe werkelijkheid. Bovendien is groei in mijn ogen meer dan een cijfer. Waarom meten we hoe het met ons gaat af aan de stand van de AEX? We verwarren de begrippen welvaart en welzijn met elkaar. Meer welvaart betekent niet automatisch meer welzijn. Het zou mooi zijn als we met elkaar een beweging op gang krijgen die van Nederland niet alleen een van de meest welvarende, maar ook een van de meest welzijnde landen ter wereld maakt. 25

14 GIjS VAN DER linden leeft ZIjN DROOM: een game maakt zaken en mensen los Zijn gulle lach is aanstekelijk. Net als zijn enthousiaste, haast studentikoze uitstraling. En ook van zijn product word je meteen blij. Toch is het Bredase bedrijf L.I.B. Businessgames van de 42-jarige eigenaar Gijs van der Linden een serieuze zaak. Met zijn Live Interhuman Business-games verovert hij hele afdelingen en directies van de grootste bedrijven in Nederland en daarbuiten. Van teambuilding tot procesoptimalisaties, dat brengt Gijs teweeg. Met een game. Want, zoals hij zelf zegt: Een game maakt zaken en mensen los. Een grote zaal in een hotel, conferentiecentrum Gijs studeerde geschiedenis aan de Universiteit en instellingen op staan. of bij de klant zelf. Daar speelt de game zich af. Utrecht. Geschiedenis leert over belangrijke Aanvankelijk waren Gijs business games al- Minimaal acht tot zelfs honderden personen ijkpunten in de tijd. Waarom volgt de ene ge- leen gericht op teambuilding. Nu heeft hij ook spelen mee. Populair is momenteel het staten- beurtenis op de andere? Dit analytisch denken andere spelmodellen voor organisatievraag- spel: The United States of... (bedrijfsnaam). In heb ik ook nodig om van een ingewikkelde be- stukken zoals leertrajecten en procesoptimali- het midden van de zaal ligt een enorme land- drijfskwestie een spel te maken. Een spel is een satie. Het spelmodel zelf is eigenlijk een half- kaart met diverse staten, als metafoor voor vereenvoudiging van de werkelijkheid, dat is fabrikaat. Het doel van de opdrachtgever is de verschillende afdelingen bij de klant. Daar- wat wij doen, aldus Gijs. Hij kwam op het idee bepalend: wat moet er uit de game komen? omheen staan tafels, als thuisbasis voor de in doordat er in zijn studentenhuis nachtenlang Vervolgens kiezen wij het meest geschikte ga- teams opgedeelde medewerkers. In het spel het computerspel Football Manager werd ge- me-model voor het doel en maken we het op Foto: Robert van den Berge moeten de teams voorzieningen inkopen zo- speeld: het managen van een club en spelers- maat, desgewenst ook met de branding van als snelwegen of ziekenhuizen. Dat kan alleen transfers. Gijs bedacht er in 2001 een live-va- de klant, aldus Gijs. De games, die meestal door middel van geld, arbeid en grondstoffen. riant van: Topscoorders & Teamplayers. Echte een dagdeel duren, zijn leuk om te spelen maar Maar niet elk team heeft van alles evenveel. personen onderhandelen in een echte ruimte ook confronterend, legt hij uit: Onze games aan het spel. In het statenspel loopt bijvoor- we daar een game. Twee Aziatische medewer- fysiek in Singapore en we hebben een part- Dus moet er onderhandeld worden en lopen over spelers, merchandising en tv-rechten. zijn altijd competitief. Dat is onwijs mooi, want beeld een wisselkoers mee. Dan gebeurt er kers gingen zo in het spel op, dat ze beiden ner in Istanbul. Gijs wil nu eens weten of zijn de spelers van de ene naar de andere tafel om daardoor komt de ware aard van de spelers iets en wordt het geld ineens meer of minder aan een geldbiljet bleven trekken en het niet games iets voor de Duitse markt zijn. Daar- de beste deal te sluiten. Daar zit de kern van Teambuilding naar boven. Soms haal je met een game ook waard. Dus mensen worden op het verkeerde wilden loslaten. Het was mooi om te zien dat naast stelt hij zich graag aan BZW-leden voor: het spel, zegt Gijs. Hoe lossen de teams het Hij bracht de game naar het bedrijfsleven als verborgen kwaliteiten van medewerkers om- been gezet en moeten die nieuwe situatie zien ons concept ook daar aanslaat. Aziaten zijn so- Een game spelen kan vanaf 1500 euro, maar met elkaar op? Hoe werken ze samen? Soms instrument voor teambuilding en ontwikkelde hoog. Een game maakt zaken en mensen los. op te lossen. Soms hebben teams precies de- wieso game-minded. de opbrengst kan een veelvoud daarvan zijn. vliegt iemand met gestrekt been de onderhan- ook een variant voor het managen van een Vervolgens is het aan de organisatie om er iets zelfde rol in de game. Dan kijk je naar de uit- Ik kom graag langs om het toe te lichten. Dat delingen in, want het is toch maar een spel. dierentuin en casino. In 2002 startte hij zijn be- mee te doen. komst: waarom is de uitkomst bij het ene team Droom is ook een leuk moment, want van onze games Maar dan merk je dat anderen niet meer met drijf. Inmiddels draait L.I.B. Businessgames met anders dan bij het andere team? Dit geeft ge- Gijs leeft naar eigen zeggen zijn droom. Na worden mensen vaak meteen blij, haha! je willen praten. Dat is een mooie link met de vijf mensen vanuit een gezellig, onalledaags Niet voorspelbaar weldige feedback. Ook kan het er heet aan een razendsnelle groei moest hij in de crisis- praktijk. Je wilt samen beter worden van de kantoor in Breda een jaaromzet van tegen Gijs doet er trouwens alles aan om de games toe gaan, zo weet Gijs ondertussen: Wij zitten jaren even pas op de plaats maken, maar is deal. Het heeft dus geen zin om er keihard in de miljoen euro en heeft hij een referentielijst vooral niet voorspelbaar te maken: Met inci- nu ook in Singapore. Voor de vestiging van een de weg omhoog alweer ingezet: We werken te gaan. Dit zijn ideale leermomenten. waar vrijwel alle grote Nederlandse bedrijven denten geven we een onverwachte wending Nederlandse leasemaatschappij organiseerden voor klanten in Nederland en België, we zitten

15 OPINIE BERNARD Wientjes nederland als industriële wereldspeler Het beste van de Nederlandse de komende tien jaar verdubbe- ductieproces. innovatie en techniek stond len. Duitse ontwikkelingen als de De TNO-studie laat zien dat er dit voorjaar ten toon op de Energiewende en het bedrijfs- voor die industrie kansen zijn om Hannover Messe. Nederland is levenprogramma Industrie 4.0 door te groeien naar wereldspe- partnerland op deze belangrijkste bieden groeikansen door de Ne- ler, als zij haar niches goed kiest. beurs voor technologische innovatie ter wereld. Als belangrijke derlandse expertise op het gebied van duurzame energie en mo- Daarbij moet gesteund worden op typisch Nederlandse ken- Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW toeleverancier voor de Duitse derne industriële ketensamenwer- merken, zoals de open discus- ADVERTENTIE industrie is dat een logische rol. Premier Rutte benadrukte nog maar eens hoe belangrijk de maakindustrie is voor ons ver- king. TNO heeft onlangs samen met het bedrijfsleven een studie gedaan naar de toekomst van de Nederlandse industrie. Daarbij is siecultuur en creativiteit. Wat minder expliciet wordt genoemd, is dat al dat moois ook verkocht moet worden. Niet alleen door de als aanjager, inkoper en regelgever. Een klein land, met een goe- Holla dienvermogen. Voor onze banen en onze welvaart. Maar beden- niet alleen gekeken naar nieuwe materialen en ontwikkelingen in bedrijven, ook door de overheid. En zeker voor complexe systemen de infrastructuur, goede digitale verbindingen en een creatieve ken en showen is niet genoeg. productietechniek, zoals 3D-prin- met veel hightech-toepassingen inslag is een prima proeftuin voor Volgens een studie van ING kan ten, maar ook naar toekomstige geldt: zien is geloven. Daar kan de technologische toepassingen alleen al de export naar Duitsland organisatievormen van het pro- de overheid een grote rol spelen van morgen. Je verdiepen in je klant is een kwestie van doen. MR. ROBERT VAN MUIJEN, HOOGST PERSOONLIJK BETROKKEN BIJ BRABANT WATER Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we betrokken zijn bij de zaken die we behandelen. Het houdt ook in dat we regelmatig contact hebben en ons écht in onze klanten verdiepen. We stellen het belang van onze cliënt altijd voorop en hebben oog voor de mens achter de zaak. We zijn een van de 25 grootste advocatenkantoren van Nederland, onze advocaten bieden, naast professionele juridische bijstand, advies op maat vanuit onze vestigingen in Eindhoven, s-hertogenbosch en Tilburg. Op stellen we ons graag persoonlijk aan u voor en vindt u meer informatie over onze aanpak. Adv. Interactie_225x280mm_nw.indd :21 29

16 Ruim 850 BZW-leden gaven acte de présence op de BZW LENTEPRIKKEL en gaven de bijeenkomst achteraf gemiddeld een acht. Daarmee was de primeur van het evenement, dat jaarlijks op de derde dinsdag van maart wordt gehouden, een groot succes. Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL blikken de smaakmakers van Brabantse en Zeeuwse overheden, kennisinstellingen en bedrijven terug op en vooruit naar de derde dinsdag van septem- ber. De eerste editie werd daarnaast opgeluisterd met een optreden van Daan Roosegaarde en stond in het teken van het afscheid van Peter Swinkels en het aantreden van Peter Struik als nieuwe BZW-voorzitter. Peter Swinkels, die tijdens de BZW LENTEPRIKKEL de commissarispenning van de provincie Noord- Brabant uit handen van Commissaris van de Koning Wim van de Donk ontving, wond er in zijn afscheidstoespraak geen doekjes om. We moeten de lat hoog leggen. De wereld verandert in een noodtempo en Nederland moet naar een nieuw verdienmodel. Bedrijven moeten de waarde creëren die ons in staat stelt de mondiale innovatiesnelheid bij te houden. Daarvoor is politieke stabiliteit en continuïteit in beleid voor nodig, maar ook ambitie. We moeten geen genoegen nemen met een bijrol in de wereld, alle pijlen richten op economische groei en het creëren van werkgelegenheid en maximaal investeren in educatie en R&D. We gaan het doen, zei Peter Struik. En daarmee sloot de nieuwe BZW-voorzitter aan op de woorden van Swinkels. Om de nieuwe economie mogelijk te maken moeten onze belangen goed doorkomen. De Haagse politiek moet weten wat de behoeftes van het bedrijfsleven zijn. En wil je elkaar versterken, dan moet je elkaar ook opzoeken. Daarom nodig ik de BZW-leden uit om onze lobby inhoud te geven vanuit hun eigen praktijk, bijvoorbeeld door deelname aan de doe-tafels die we gaan inrichten. Daaraan komen leden te zitten met specifieke kennis over belangrijke thema s. Het resultaat: concrete voorstellen aan Den Haag. Ongevraagd advies, vanuit de sterkste industriële regio van het land. Voor een terugblik ga naar lenteprikkel en download de stuifmeel BZW lenteprikkel 18 MAART 2014 We gaan Het Doen Foto s: Bram Saeys 30 31

17 BZW AANSPREEk.PuNT geweldige kansen EN MOGElIjkHEDEN VOOR DE REGIO ADVERTENTIE Breedband Tilburg In februari dit jaar werd Theo Bruinsma, director bij Marel, benoemd tot voorzitter van BZW Oost. Bruinsma is al bijna veertig jaar werkzaam in de voedingsindustrie. Ik heb veel te danken aan ondernemersland. Als voorzitter van BZW Oost hoop ik iets terug te kunnen doen door bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat en meer economische activiteit. Waarom heb je gekozen voor het voorzitterschap? De focus van onze regio ligt op de agrarische en de foodsector. En daar ligt ook mijn hart. Ik zie geweldige kansen en mogelijkheden voor de regio. Als voorzitter kan ik mijn steentje bijdragen aan de realisatie hiervan. Mijn persoonlijke uitdaging is om daarbij de andere sectoren binnen de regio niet uit het oog te verliezen. Ik wil ook hun belangen behartigen en ervoor zorgen dat hun stem gehoord wordt. Koploper in hoogwaardig redundant glasvezel Door het betrouwbare glasvezel netwerk in Tilburg en omgeving wordt het supersnel verzenden van data en koppelen van locaties mogelijk. Breedband Tilburg is een lean en mean organisatie voor met name non-profit instellingen. Dagelijks werkt zij met gerenommeerde partners aan de operatie van het ruim 120km netwerk. Middels een open netwerk biedt zij een compleet aanbod van diensten. Voor meer informatie kijkt u op Wat wil je in deze functie bereiken? Ik wil een vorm van regionaal ondernemerschap stimuleren waar iedereen aan bijdraagt. Ondernemerschap is goed voor de regio: het zorgt voor werkgelegenheid en economische activiteit. Als ondernemers moeten we open zijn en aan de maatschappij laten zien wat we doen. Maar we mogen ook van de maatschappij verwachten dat zij het mogelijk maakt om te ondernemen. Wanneer er dilemma s zijn, moeten ondernemers en maatschappij elkaar hierop aanspreken en samen naar oplossingen zoeken. Beide partijen moeten daarbij water bij de wijn doen. Wanneer maatschappij en ondernemers dichter bij elkaar komen en elkaar steunen, kunnen ondernemers beter ondernemen. Hiermee zorgen we voor een gezonde economische activiteit. We zorgen voor een toekomst! Met welke speerpunten ga jij je bezighouden? Het aansluiten van onderwijs en ondernemerschap vind ik van groot belang. We moeten een goed startersklimaat creëren voor jonge ondernemers. Een tweede speerpunt is een efficiëntere regionale overheid. Lokale regelgeving die het ondernemen niet onmogelijk maakt, maar juist transparant en herkenbaar is. W W W. B R E E D B A N D T I L B U R G. N L Foto: Berry Poelen 33

18 AGENDA activiteiten BZW T/M activiteiten BZW uitgelicht donderdag 8 mei 8.30 uur BZW Senior Management II Jaarexcursie met partner naar de Audifabriek in Vorst (nabij Brussel, België) donderdag 8 mei uur BZW Eindhoven en BZW Helmond/Peelregio Excursie naar Vliegbasis Eindhoven maandag 12 mei uur BZW-leden High Tech Campus, Eindhoven, Entrepreneurial Lectures: Houd de regie in de keten!, door dr. Freek Aertsen dinsdag 13 mei uur BZW Midden-Brabant Fontyscampus Stappegoor, Tilburg Ledenbijeenkomst Back to school for business 2.0 met inleider door Marc Vermeulen, hoogleraar TiasNimbas Business School woensdag 14 mei uur BZW West-Brabant Shell Nederland Chemie BV, Moerdijk Regiobijeenkomst met inleider BZW-voorzitter Peter Struik donderdag 15 mei uur BZW Senior Management I Ledenbijeenkomst met partner Bezoek aan de Orangerie van de Mattemburg te Hoogerheide (Bergen op Zoom) met diner donderdag 15 mei uur BZW s-hertogenbosch en BZW Oost BrabantZorg, Veghel Ledenbijeenkomst incl. diner samen met Jong Management Noordoost- Brabant met als sprekers Henk van de Werfhorst, voorzitter Raad van Bestuur en Wilma de Jong, lid Raad van Bestuur BrabantZorg woensdag 21 mei 8.00 uur BZW Breda Hotel Merlinde, Breda Ontbijtbijeenkomst (op basis van inschrijving) maandag 26 mei uur BZW Oosterhout Bedrijfsbezoek Antea Nederland BV, Oosterhout dinsdag 27 mei uur HRM groep BZW West-Brabant Themabijeenkomst bij CM Group i.s.m. Van Ede & Partners, Breda woensdag 28 mei 8.00 uur BZW Bergen op Zoom Ontbijtbijeenkomst voor leden en potentiële leden (op uitnodiging) locatie in Halsteren juni BZW Eindhoven Evoluon, Eindhoven Tour de Horizon maandag 2 juni uur BZW leden TiasNimbas Business School, Tilburg Entrepreneurial Lectures: Dicht de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt!, door prof.dr. Marc Vermeulen dinsdag 3 juni uur BZW Midden- en Noord-Zeeland Bedrijfsbezoek Oiltanking Terneuzen dinsdag 3 juni uur BZW-leden Golfclub Toxandria, Molenschot BZW Golfdag woensdag 4 juni uur BZW Zeeuws-Vlaanderen Bedrijfsbezoek aan de regio West- Zeeuws-Vlaanderen met aansluitend diner woensdag 4 juni uur BZW-leden Welkomstbijeenkomst voor nieuwe BZW-leden (op uitnodiging) donderdag 5 juni uur BZW Masterclass Veiligheid Fujifilm Manufacturing, Tilburg Workshop: noodreparaties donderdag 5 juni uur BZW-leden Vervoort Meubelen, Goirle Themabijeenkomst met BZW-partner BDO CFO/Controllers Circle Midden-Brabant: Crowdfinance; de toekomst!, door Jeroen ter Huurne, Collin Crowdfund N.V. en Financiering, door Roel van der Sar, BDO Consultants woensdag 11 juni uur BZW Helmond/Peelregio Hotel West-Ende, Helmond Ledenbijeenkomst met als gastspreker mevrouw Elly Blanksma, burgemeester van Helmond, over samenwerking Peel 6.1 maandag 16 juni uur BZW Midden-Brabant en BZW West-Brabant Themabijeenkomst met BZWpartner Holla Arbeidsrecht dinsdag 17 juni uur BZW Community Dienstverlening Haringparty woensdag 18 juni uur BZW Breda en BZW Oosterhout Golfbaan Landgoed Bergvliet, Oosterhout Zomerborrel dinsdag 24 juni uur BZW Eindhoven en BZW Helmond Themabijeenkomst met BZWpartner Holla Arbeidsrecht woensdag 25 juni 8.00 uur BZW Breda Hotel Merlinde, Breda Ontbijtbijeenkomst (op basis van inschrijving) woensdag 25 juni uur BZW-leden Conferentiehotel Guldenberg, Helvoirt Voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN ontslagrecht, flex & WW donderdag 26 juni uur HRM Groep Midden-Brabant Bedrijfsbezoek donderdag 26 juni uur BZW s-hertogenbosch en BZW Oost Sligro Food Group Nederland BV, Veghel Zomerbijeenkomst met spreker Koen Slippens, CEO Sligro Food Group woensdag 2 juli uur BZW s-hertogenbosch Bossche Energiecongres 2014 dinsdag 17 maart 2015 BZW-leden BZW LENTEPRIKKEL GOlfDAGEN 2014 Voor de 16e keer organiseert BZW haar golfdagen, welke een goede mix bieden van sportiviteit en gezelligheid. Dit jaar zijn we op dinsdag 3 juni te gast bij de Noord-Brabantse Golfclub Toxandria in Molenschot. Op deze oudste golfbaan van Brabant wordt u uitgenodigd 18 holes te lopen, waarna voor de inwendige mens wordt gezorgd aan de hand van een luxe barbecue en een borrel. In het najaar, op woensdag 24 september, worden we ontvangen op Company Club De Hooge Vorssel waar een 9 holes gelopen wordt. Ook deze dag wordt afgesloten met een borrel en een barbecue. korting BIj TIASNIMBAS BuSINESS SCHOOl: Dankzij een strategisch partnership tussen TiasNimbas en BZW krijgen BZW-leden en hun medewerkers 10% korting op het hele opleidingsaanbod van TiasNimbas. Meer informatie: en KICK-OFF MEETING KREDIETUNIE BRABANT, DONDERDAG 15 MEI 2014, UUR Informatieve bijeenkomst over kredietunies en introductie van Kredietunie Brabant met onder meer Bart de Boer, Jan Kamminga en Jan Fremeijer. BZW beveelt deze bijeenkomst van harte aan. Leden van BZW Eindhoven en BZW Helmond/Peelregio hebben al een uitnodiging ontvangen. kortom: DINSDAG 3 JUNI, TOXANDRIA, 18 holes Texas Scramble, aanvang uur WOENSDAG 24 SEPTEMBER, DE HOOGE VORSSEL, 9 holes Texas Scramble, aanvang uur Meer informatie of u meteen aanmelden: Patricia van der Voort of U ontvangt ook een uitnodiging voor deze dagen via . Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven, Aanmelden: Meer informatie: Peter Struik Koen Slippens 34 35

19 REGIONIEuWS NIEuWS VAN DE leden erepenning VOOR PETER SWINkElS voorzitterswissel kring- BESTuREN OOST EN ROOSENDAAl DEKKERS VAN GERWEN B.V. ontving op 3 april 2014 een zilveren Cradle to Cradle-certificaat voor de nieuwe lijn drukwerkproducten Infinite Pa- René Rovers hebben een nieuw bedrijf opgericht: ROVERS DE RIDDER. Hun bureau voor concept, strategie en ontwerp is gevestigd in De Gruyter Fabriek Op 18 maart nam Peter Swinkels afscheid achthonderd BZW-leden, was voor mij De kringbesturen van BZW voestalpine Plastics Solutions. per Products. Produceren volgens de in s-hertogenbosch. Rovers de Ridder als voorzitter van de BZW en werd officieel een bijzonder mooie afsluiting van negen Oost en BZW Roosendaal heb- Theo Bruinsma, Director van Cradle to Cradle-gedachte betekent komt voort uit een samenwerking die bedankt voor zijn tomeloze inzet voor de jaar voorzitterschap van de BZW, aldus ben sinds kort nieuwe voorzit- Marel Stork, nam in BZW kring in basis dat alle restproducten herge- al ruim acht jaar goed werkt. werkgevers in Noord-Brabant en Zeeland. Swinkels. Ik zei het al in mijn dankwoord. ters. In Roosendaal is dat Eric Oost de voorzittershamer over bruikt kunnen worden in een nieuw Hij ontving de commissarispenning van de Ik kijk met enorm veel plezier terug op een van der Horst, Plant Manager bij van Jan van Raaij. productieproces of in de natuur. De Begin februari werd de gunning be- provincie Noord-Brabant uit handen van fantastische tijd en de vele contacten met Infinite Paper Products van Dekkers kend voor de aanbesteding van de Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Daarna benoemde Peter Struik, de nieuwe BZW-voorzitter, Swinkels tot erelid van de werkgeversvereniging. Mijn afscheid tijdens de primeur van de BZW Lenteprikkel, voor een zaal met zo n ondernemers en bestuurders van diverse instanties. Ik bedank alle mensen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt hartelijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik van het Brabantse en Zeeuwse toneel zal verdwijnen. We zullen elkaar in de toekomst absoluut nog vaak zien. foto Bram Saeys studieclub eindhoven ZOEkT NIEuWE leden BZW kring Eindhoven is op zoek naar enkele nieuwe leden voor een van haar twee studieclubs. Een studieclub is een groep van circa twintig BZW-leden die elkaar maandelijks treft en zich buigt over een relevant van Gerwen voldoen aan alle richtlijnen van EPEA, de organisatie die de Cradle to Cradle-gedachte bewaakt en uitdraagt. afvalverwerking van negen West-Brabantse gemeenten. ATTERO Moerdijk verwerkt vanaf 2017 het huishoudelijk gft-afval en SITA Roosendaal neemt het huishoudelijk restafval voor haar rekening. De regionale afvalinzamelaar SAVER N.V. is contracthouder van de nieuwe overeenkomsten. De sa- thema. Binnen een vertrouwelijke omgeving ontstaat een hechte band menwerking tussen de zogenoemde HANDElSMISSIE naar CHina tussen de leden en kunnen tal van zaken in alle openheid besproken worden. Zakelijkheid en gezelligheid blijken zo prima samen te gaan. In totaal kent de BZW bijna veertig studieclubs. Saver+ gemeenten levert een kostenbesparing op van minimaal 6,7 miljoen euro. China Business Association (CBA) Zuidwest-Ne- geleidt Chinese delegaties bij hun bezoeken aan gistic China 2014 centraal staat. Naast het the- Voor meer informatie: Jan van Mourik, BZW, Ingenieursbureau BOM ENGINEE- derland is een lerend netwerk van ondernemers, de regio. Van 15 tot en met 22 juni wordt een ma logistiek bereidt CBA programma s rondom RING heeft 1.500m² grond op bedrij- overheden en kennisinstellingen. CBA organiseert handelsmissie georganiseerd waarbij een bezoek onder andere handelsmissies naar China en be- aan de logistieke beurs in Shanghai transport lo- BZW: innova58 ligt OP koers de thema s water, zorg en arbeidservaring voor. Voor meer informatie: jempi moens GEEfT BZW-lEDEN IN ZEElAND EEN kijkje IN DE TOEkOMST venterrein Borchwerf II gekocht om extra kantoor- en assemblageruimte te realiseren. Het bedrijf is specialist in het vinden en maken van efficiënte oplossingen voor industriële vraagstukken. Door de uitbreiding kan het meer opdrachten voor produc- Logistiek dienstverlener VOS LOGIS- De versnelling van de opwaardering van de stichting in het leven geroepen die het Rijk In 2018 kan de eerste schop in de grond. Ui- Tijdens een gezamenlijke leden- gaf aan dat er een digitale layer tiebedrijven, machinefabrieken en TICS bouwt een duurzaam distribu- A58 is weer een stapje dichterbij gekomen. De en de provincie uitdaagden om een versnel- teraard houdt de BZW, als geestelijk vader en vergadering van BZW Zeeland in over economische activiteiten constructiebureaus aannemen. In het tiecentrum op industrieterrein De Regiegroep van de overheid, provincie en het lingsproces via innovatie tot stand te bren- deelnemer aan het projectteam van Innov58, het Van der Valk Hotel in Mid- en de samenleving wordt gelegd najaar van 2014 start de bouw. Geer in Oss. Dit is een belangrijke bedrijfsleven heeft het project van de publiek- gen voor het opwaarderen van de hele A58. het voortgangsproces nadrukkelijk in de gaten. delburg hield Jempi Moens een die nieuwe mogelijkheden biedt, ontwikkeling voor de logistieke pro- private onderneming Innov58 in een volgende Door deze constructie wordt de filegevoelige inspirerende voordracht. Moens maar ook bestaande activiteiten ARTE, de Helmondse specialist in na- positie van het bedrijf. Het nieuwe fase gebracht. snelweg veel eerder aangepakt dan gepland. Voor meer informatie: is oprichter en Chief Imagination bedreigt. Met een reeks van voor- tuurstenen, composieten en glazen distributiecentrum is uitstekend be- Daarnaast wordt de verbinding een showcase René Mens, BZW, Officer van Fresh Forward, een beelden van multinationals tot oppervlakken voor keukens, sanitair reikbaar over de weg, via het water De toenemende filevorming op de A58, voor state of the art technologie en innovatie adviesbureau voor strategische eenmansbedrijven liet Moens zien en projecten, heeft als eerste in de en per spoor. En met de uitbreiding bijvoorbeeld bij het knooppunt Sint-Anna- op het gebied van wegbenutting, verlichting vernieuwing. Hij stond aan de wat de ontwikkelingen betekenen branche een MVO Prestatieladder cer- wordt de totale warehouse-capaciteit bosch-galder en op het traject Eindhoven- en verkeersdoorstroming. Bovendien voorziet basis van talrijke succesvolle inno- voor de toekomst. tificaat behaald. Arte bewijst hiermee van Vos Logistics m2 in de Tilburg, levert grote problemen op voor de het ontwikkelingsmodel in het genereren van vaties: van Cup-a-Soup en Mona, een managementsysteem te hebben Benelux en Duitsland. Het nieuwe bereikbaarheid, is schadelijk voor het vesti- inkomsten, bijvoorbeeld uit de exploitatie van tot de nieuwe generatie Shell voor maatschappelijk verantwoord centrum wordt 1 oktober 2014 in ge- gingsklimaat van de regio en kost bedrijven service-stations en installaties voor duurzame stations en de AH to go-winkels. ondernemen en dat het de belangen bruik genomen. geld. Omdat het Rijk pas in 2023 budget energieopwekking. Dat alles maakt van de Tijdens de bijeenkomst die begin van people, planet en profit succesvol heeft voor de verbreding van de A58, werd A58 weer een weg waarop het verkeer door- april plaatsvond, sprak hij over de borgt in de bedrijfsvoering. er in samenspraak met partners als Bouwend rijdt, en tegelijkertijd een prachtig visitekaart- digitalisering van de samenleving Nederland en de Kamer van Koophandel een je van Nederland, Brabant en Zeeland. en de gevolgen voor de strategie Frank de Ridder, voormalig eigenaar De en marketing van bedrijven. Hij Ridder Communicatie, en zijn collega 36 37

20 REGIONIEuWS BZW PlEIT VOOR reactivering van Duits lijntje De spoorlijn tussen Boxtel en Veghel is sinds maart 2005 niet meer in gebruik. Het tracé is echter volledig in stand gehouden tot aan Veghel. Alleen de aansluiting op het hoofdspoor, nabij station Boxtel, is niet te berijden door de verwijdering van een deel van het wissel. De Provincie Noord-Brabant startte vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek naar de reactivering van deze spoorverbinding voor goederenvervoer. De BZW is voorstander van het opnieuw in gebruik nemen van het zogeheten Duitse Lijntje. Daardoor wordt immers de aanwezige logistieke capaciteit benut en bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van de regio Veghel. Daarom stuurde de werkgeversvereniging samen met de Contactgroep Veghelse Ondernemingen CVO een aanbevelingsbrief aan de Provinciale Staten waarin de reactivering van de goederenspoorlijn Boxtel-Veghel wordt bepleit. Voor meer informatie: Eugène Princée, BZW, internationale Bijeenkomst VOOR DuITSE EN NEDERlANDSE ONDERNEMERS Ruim veertig BZW-leden waren eind februari gezelschap een kijkje in de toekomst van de Duitse economie, waarna Frank Peterse van Fenedex bijeen bij Language Insitute Regina Coeli BV in Vught. Ze bezochten een bijeenkomst voor Duitse en Nederlandse ondernemers die de BZW in vertelden Hans den Rooijen, voormalig directeur inging op de exportmogelijkheden. Aansluitend samenwerking met de BOM, Fenedex en Deutsche Bank organiseerde. De sessie stond in het Kretschmar van Gateway to Germany over hun en aandeelhouder Schutte Bagcloses, en Enrico teken van de kansen voor Duitse investeerders in ervaringen met het Duitse zakenleven. De bijeenkomst sloot af met een borrel in Duitse stijl. Brabant en Zeeland en de handelsmogelijkheden voor Brabantse en Zeeuwse bedrijven in Duitsland. Jochen Moebert (Deutsche Bank) gaf het Voor meer informatie: Annemiek Heinen, BZW, eerste ontbijtsessie BZW ROOSENDAAl De eerste ontbijtsessie van BZW Roosendaal smaakt naar meer. De vroege bijeenkomst begin maart stond in het teken van het intensiveren van het onderlinge contact en een discussie over de arbeidsmarkt. In een informele setting met 17 personen maakten de BZW ers en enkele potentiële leden kennis met elkaar en werden nieuwe activiteiten van de vereniging toegelicht. Voor Eric van der Horst was het een mooie gelegenheid om zichzelf als nieuwe voorzitter van de kring Roosendaal te presenteren. Het laatste deel van de sessie was gewijd aan de veranderende arbeidsmarkt. Eric van der Horst vroeg de Roosendaalse BZW-leden naar hun behoeftes en op welke vlakken ze ondersteuning kunnen gebruiken. De veelbesproken Participatiewet werd al snel onderwerp van gesprek. Die regeling beoogt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, binnen economisch haalbare randvoorwaarden, terug te brengen in het arbeidsproces. Herplaatsing moet echter maatwerk zijn, zo benadrukten de aanwezigen. Focus niet op strikte vacature-invulling maar op taakinvulling. Kijk naar de competenties van de persoon en gebruik deze. Bedrijven hebben behoefte aan flexibiliteit, ook rondom dit thema. De BZW zoekt naar manieren om dit te realiseren. Met deze heldere boodschap sloot de eerste ontbijtsessie in BZW Roosendaal af. Voor meer informatie: Thom Engels, BZW, power sessie IN TIlBuRG BZW en BDO organiseerden half maart een bijeenkomst die in het teken stond van rendement. In deze Power Sessie kregen de deelnemers op inspirerende en praktische wijze zicht op zowel het verbeterpotentieel als concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Met veertien deelnemers was het een intieme bijeenkomst met een open sfeer. Gedurende de middag beoordeelden ze hun eigen verbeterpotentieel op basis van negen prestatievelden, waaronder de strategie, financiën en personeel. Vervolgens spraken zij gezamenlijk over de uitkomsten. Het was een intensieve en productieve middag waarin de deelnemers van zichzelf, maar ook van elkaar hebben geleerd. Voor meer informatie: Annemiek Heinen, BZW, WelkomstBijeenkomst VOOR NIEuWE leden Samen bereikt u meer! Dat is het thema van de Welkomstbijeenkomst die de BZW drie keer per jaar voor nieuwe leden organiseert. Eind maart vond die plaats in de Verkadefabriek in s-hertogenbosch. Er werd gestart met een speeddate. De nieuwe leden kregen uitgebreid de tijd om op informele wijze kennis te maken met voorzitter Peter Struik, directeur Michiel van Campen en de regiomanagers van de BZW. Bent u ook net lid van de BZW en heeft u interesse om bij een welkomstbijeenkomst aan te sluiten? Dat kan op 4 juni in West-Brabant en op 16 oktober in Zeeland. Voor meer informatie: Annemiek Heinen, BZW, SuBSIDIE VOOR praktijkleerplaatsen De Subsidieregeling praktijkleren trad begin 2014 in werking. Doel is het stimuleren van werkgevers in het bieden van praktijkleerplaatsen. De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Bedrijven die een leerling of student een stage- of leerwerkplek aanbieden kunnen in aanmerking Ontwikkelingsmaatschappij NV RE- WIN West-Brabant versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. In 2013 vestigden zich 51 bedrijven in de regio, waarvan 14 uit het buitenland. De nieuwkomers zijn samen goed voor meer dan duizend arbeidsplaatsen en zestig miljoen euro aan investeringen. REWIN richt haar acquisitie op de topsectoren Maintenance, Logistiek en Biobased Economy. Met het aantrekken van de economie hoopt de ontwikkelingsmaatschappij op nog meer investeringsbereidheid in de komende jaren. Burgemeester Noordanus van Tilburg opende begin februari het studentencomplex Talentsquare. Deze campus in het centrum van Tilburg moet bijdragen aan het boeien van talenten en hen behouden voor de stad en regio. Initiatiefnemers van TalentSquare zijn TBV WONEN, VAN DE VEN BOUW EN ONTWIKKELING en de CARDAN GROEP. Van der Ven is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van het complex. TBV Wonen zorgt voor de verhuur van de 705 wooneenheden en Cardan is expert op het gebied van arbeidsmobiliteit. NIEuWS VAN DE leden komen voor een vergoeding van de gemaakte begeleidingskosten. De uitvoerende instantie van de Subsidieregeling praktijkleren is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt het jaarlijkse budget van 205 miljoen euro beschikbaar voor deze opvolger van de regeling voor afdrachtvermindering onderwijs (WVA) die met ingang van dit jaar is afgeschaft. Voor meer informatie: Anne Zouridis, BZW, HOBIJ, Experts in European Workforce, uit Veghel en Brakel uit Uden gingen onlangs een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan voor vijf jaar. Hiermee geven de bedrijven een vervolg aan een partnership dat al achttien jaar stand houdt. HOBIJ ondersteunt de marktleider op het gebied van daglichttoetreding, brand- ruim dertig organisaties uit de sectoren bouw, engineering en automotive het convenant Samen opleiden van leraren technisch beroepsonderwijs. De organisaties werken het convenant met Fontys uit in zogeheten Living Lab-bijeenkomsten. Mogelijke oplossingen voor het tekort zijn het >> Lees verder op pagina 41 veiligheid en ventilatieoplossingen met de inzet van regionale en buitenlandse flexkrachten. De vestiging van WESSELMAN AC- COUNTANTS BELASTINGADVI- SEURS in Weert gaat verder als Smits- VandenBroek Adviseurs Accountants. Dit besluit is genomen na een strategische heroriëntatie. De vier Weerter vennoten verzelfstandigen en gaan door op dezelfde locatie, met dezelfde dienstverlening en met de naam van voor de fusie in De maatschap Wesselman Accountants Belastingadviseurs zet zich voort in Helmond en Eindhoven. De vijf vennoten op deze locaties blijven zich richten op accountancy, audit, loonadministratie, fiscaal-, juridisch- en pensioenadvies. De Chinese vliegtuigbouwer Comac werkt sinds kort in Hoogerheide samen met FOKKER SERVICES. Op het Business Park AVIOLANDA ontwerpen de bedrijven dit jaar samen een nieuw exemplaar van het vliegtuigtype ARJ21. COMAC wil bij de ontwikkeling van de toestellen gebruik maken van de kennis die er is op Aviolanda. FONTYS kampt met een tekort aan leraren voor het technische beroepsonderwijs. Vorig jaar ondertekenden 38 39

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

Brainport 2020 wordt Brainport Network

Brainport 2020 wordt Brainport Network Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital A.van Beerendonk Van: Brainport Network Verzonden: woensdag 1 juni 2016 15:08 Aan: M Wolfs Onderwerp: Nieuwsbrief Brainport Network Mei Klik hier als u deze nieuwsbrief niet

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs Gelderland Arbeidswijs Inspiratiedocument 2017 v2.0 Heb jij een goed idee voor Gelderland Arbeidswijs? 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gelderland Arbeidswijs in het kort... 4 3. Gelderland Arbeidswijs...

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst 1 Flexibele organisaties hebben de toekomst De arbeidsmarkt verandert. Overheid en bedrijfsleven kiezen bewust voor de flexibele inzet van

Nadere informatie

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Bij PriceWaterhouseCooper vertelden wij elkaar dat wanneer je een brief schrijft naar de Belastingdienst er een goede kans is op een

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 Nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR AV) Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 AV werkt grenzeloos verder in 2017! Na

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt pagina 1 van 5 Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed ziet. OKTOBER 2016 Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt Een haperende arbeidsmarkt wordt gezien als de achilleshiel van de economie.

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei 7 Vragen om jezelf te stellen als je je balans in het financieren van toekomstbestendige groei

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen Verstegen Verstegen is een middelgroot kantoor van accountants en (belasting)adviseurs, gevestigd in Dordrecht. Met zo n 100 medewerkers staan we

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan.

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan. Over Primatch Primatch HR Groep is actief in het inrichten en uitvoeren van werving processen, arbeidsmarktcommunicatie en selectie-dienstverlening. Vanuit een uniek arbeidsmarktconcept ondersteunen we

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Family Statement. Wij zijn. Vebego

Family Statement. Wij zijn. Vebego Family Statement Wij zijn Vebego ooruitgang is ensenwerk Een familie van sterke merken U heeft het verhaal van Vebego in handen. Geen succesverhaal over gerealiseerde groei scenario s met aantallen, staafdiagrammen

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Ik wil mijn zoons helpen aan een netwerk, een adviespunt dat hen verder kan brengen als ze straks het roer overnemen.

Ik wil mijn zoons helpen aan een netwerk, een adviespunt dat hen verder kan brengen als ze straks het roer overnemen. Ik wil mijn zoons helpen aan een netwerk, een adviespunt dat hen verder kan brengen als ze straks het roer overnemen. Introductie Familiebedrijven zijn in Nederland veruit in de meerderheid. Zij leveren

Nadere informatie

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS. Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS.  Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start LOGISTIEK MANAGEMENT Verhoog uw kennis en strategische invloed Gemid 27 09 17 Collegereeks met de onderwerpen: Supply Chain Management Financieel Management Planning & Forecasting Duurzame Logistiek Inkoop

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: BP openbaar. Deelname Holland Expat Center

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: BP openbaar. Deelname Holland Expat Center mle n.v.t. Ja Ja Ja I SO.00005350bbsl vso.00005350e Collegevoorstel Registratienr.: BP17.00073 openbaar Ja Onderwerp Deelname Holland Expat Center Samenvatting Ieder jaar komen nieuwe expats in de regio

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer RUIMTE EN ECONOMIE Reg.nr. B&W d.d. 17-09-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17 W i t h i n r e a c h v o i c e w o r k s. c o m Inhoud De droom 5 Visie en missie 7 Mega innovatief 9 Super professioneel 11 Ultra flexibel 13 Puur persoonlijk 15 Vaste telefonie 17 Mobiele telefonie

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa. Chemie- en materialencomplex Chemelot ontvouwt ambitieuze toekomstvisie

Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa. Chemie- en materialencomplex Chemelot ontvouwt ambitieuze toekomstvisie Persbericht Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa Chemie- en materialencomplex Chemelot ontvouwt ambitieuze toekomstvisie Sittard-Geleen,11 mei 2016 - Chemelot, de chemie-

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

StartersCentrum Limburg

StartersCentrum Limburg Voor jezelf beginnen? Doe het niet alleen! Het StartersCentrum Limburg is je graag van dienst met praktisch advies en nuttige tips. StartersCentrum Limburg Starterscentrum_A4_3.indd 1 01-09-2009 09:33:41

Nadere informatie