EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD"

Transcriptie

1 punt BZW BZW IS DE REGIONAlE WERkGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW jaargang 11 - NuMMER GIjS VAN DER linden VAN l.i.b. BuSINESS GAMES: EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD BZW CONNECT: NIEuW ONlINE PlATfORM VOOR leden PETER STRuIk: WE GAAN HET DÓEN STIMulERINGSfONDS MIDDEN-BRABANT HElPT BIj RESHORING

2 VOORZITTER AAN HET WOORD A JAGUAR FOR THE PRICE OF A CAR. Jaguar XF en XF Sportbrake standaard met 8-trapsautomaat. VANAF ADVERTENTIE Bogaers Jaguar We gaan het dóen Het is niet eenvoudig om in de voetsporen het Brabants-Zeeuwse bedrijfsleven, overheid van Peter Swinkels te treden. Peter is een en onderwijs terug op en vooruit naar de 3e uniek mens met een unieke uitstraling en visie. Wat Peter als boegbeeld van de BZW in wij het kabinetsbeleid aan een kritische blik dinsdag in september. Samen onderwerpen negen jaar heeft bereikt is fantastisch. Door en schromen niet om onze stevige zuidelijke zijn inspirerende persoonlijkheid, zijn aanstekelijk enthousiasme en zijn slimme gevoel mening te geven. voor strategie wist hij partijen te verbinden en Daarnaast gaat de BZW een groter beroep achter zijn ideeën te scharen. En hoewel Den doen op de inzet en kennis van onze leden. Haag al langer naar het zuiden keek, zorgde Om de transitie naar de nieuwe economie Peter ervoor dat de Brabants-Zeeuwse bedrijvigheid nu met stip op de politiek-economi- werkgevers goed doorkomen in Den Haag. mogelijk te maken moeten de belangen van sche kaart staat. Een verdienste van formaat. Het is aan óns om de politiek duidelijk te maken waar wíj behoefte aan hebben. Dit betekent dat de lobby van de BZW vanuit de Op het fundament, dat Peter heeft neergelegd, mag ik als opvolger voortbouwen. Daar dagelijkse ondernemerspraktijk moet worden heb ik enorm veel zin in. Natuurlijk zal ik vanuit mijn eigen karakter een ander type voor- om hier actief aan mee te werken. Dat kan gevoed. Daarom nodig ik de BZW-leden uit zitter zijn, maar het doel blijft hetzelfde: door door deelname aan de nieuwe doe-tafels, krachtige belangenbehartiging en verbindende activiteiten de beste condities creëren komen leden te zitten met specifieke kennis die de BZW gaat inrichten. Aan die tafels voor bedrijven in Brabant en Zeeland. Ik weet over belangrijke thema s. Samen bedenken zij mij hierin gesteund door een geweldig BZWsecretariaat dat, net zoals de economie zelf, energie, de arbeidsmarkt, innovatiebevorde- oplossingen op het gebied van regelgeving, een transitie op weg naar de nieuwe economische werkelijkheid heeft doorgemaakt. We doe-tafels gaan wij concrete voorstellen doen ring of elk ander belangrijk thema. Vanuit de zijn er, met andere woorden, klaar voor. aan Den Haag. Ongevraagd advies dus, maar wél niet mis te verstane signalen vanuit de De komende jaren gaan we als BZW een nieuwe impuls aan onze lobby geven. Vanuit het van ons land. sterkste industriële en kennisgedreven regio gegeven dat de Brabants-Zeeuwse economie dé industriële motor van de hele Nederlandse We gaan dus niet alleen praten. We gaan het economie is, laten we onze stem duidelijker dóen. horen. De BZW LENTEPRIKKEL is hier een Ik ben bijzonder trots om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn. goed voorbeeld van. Voortaan elk jaar, op de 3e dinsdag in maart, kijken kopstukken uit BOGAERS JAGUAR BREDA B.V. Minervum ZN Breda - Tel: +31 (0) Min./max gecombineerd verbruik: l/100km. CO 2 uitstoot resp g/km. Vanafprijs XF 2.2D 120kW (163PK) is incl. BPM en BTW en excl. kosten rijklaar maken. Zie voor kosten en voorwaarden Lease vanaf 999 o.b.v. Full Operational Lease, 48 maanden, km p.j. excl. 21% btw en brandstof. Jaguar Financial Services. Wijzigingen voorbehouden. Peter Struik 3

3 De partners van de BZW rubrieken Cartoon > Holla Advocaten 6 Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid inhoud BZW-lid in het nieuws > Arjen de koning 43 nieuwe leden 45 punt.uit > Danny Hollestelle 50 Column > Daan Roosegaarde 6 De oude wereld werkt niet meer De rekensom > BDO 7 23 artikelen Aftrek btw op kosten voor gemengd gebruik pand Quote van tiasnimbas Business school 7 BZW Connect 8 In mei gaat het nieuwe online platform BZW Connect live. Hier kunnen BZW-leden 24/7 personeelsvraagstukken, kennis en middelen delen. Exclusief onder elkaar, razendsnel en tegen een Ketens concurreren en niet bedrijven zeer bescheiden jaarlijkse contributie. Het platform werkt eenvoudig, de voordelen zijn legio. En hoe meer leden zich aansluiten, des te beter aanbod en behoefte kunnen worden gematcht. Hoe is het nu met Eric van Schagen 15 Het gesprek > 16 Toine van de Ven ontmoet Aschwin Geerts 26 Familiebedrijven innoveren met passie 23 Hoe blijf je ondernemend, loyaal en stabiel in tijden van snelle verandering? Tijdens de onlangs in het Dome-X in Oss gehouden bijeenkomst Het succes van innoveren in familiebedrijven vertelden vier directieleden van familiebedrijven over de manier waarop zij innovaties hebben doorgevoerd binnen hun bedrijf. BZW-projectpartner: BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NCW Chatten met > Helga Meijer 21 De stelling > 25 Het einde van de crisis is in zicht BZW aanspreek.punt > Theo Bruinsma 33 activiteitenkalender 34 nieuws INWERKDOSSIER GEMEENTERAADSLEDEN 2014 OVER DE BZW DE ORGANISATIE De BZW is een vereniging voor en door de leden. De inhoudelijke thema s komen voort uit hun wensen. Maar ook in de praktijk verzetten zij bergen werk, bijvoorbeeld binnen het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordigingen, de kringbesturen en project-, studie- en klankbordgroepen. BESTUUR EN PARTICIPATIE De basis van de BZW wordt gevormd door twaalf kringen met ieder hun eigen bestuur. Op dit regionale niveau is een belangrijk deel van de ontmoetingsfunctie en de lobby georganiseerd. Het algemeen bestuur, waarin de kringen zijn vertegenwoordigd, bepaalt het algemene beleid van de vereniging. De voorzitter, directeur en enkele portefeuillehouders vormen het dagelijks bestuur. De voorzitter van de BZW heeft zitting in het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Daarnaast participeert de BZW namens het bedrijfsleven in vele triple helix samenwerkingsverbanden in Brabant en Zeeland, zoals Brainport, Midpoint, AgriFood Capital Strategic Board Delta Region. Bovendien hebben vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging zitting in PACT Brabant, SER Brabant SER Zeeland, en spelen zij een rol in de vele lokale overleggen. STAF EN BEDRIJFSBUREAU Een organisatie als de BZW die drijft op de inzet van haar vele leden, jaarlijks vele activiteiten rondom een veelheid aan thema s organiseert en een intensieve lobby voert, kan niet zonder een professioneel en toegankelijk bedrijfsbureau. Dit bestaat uit de directeur, regiomanagers met elk hun eigen portefeuille en ondersteunende krachten. Naast de twee hoofdactiviteiten van BZW - de belangenbehartiging en het faciliteren van het netwerk - zijn medewerkers van het BZW-bureau betrokken bij vrijwel alle grote lokale industriële ondernemersverbanden in Brabant en Zeeland. Zij vervullen de rol van secretaris en adviseur voor zo n 22 organisaties met samen ook weer meer dan tweeduizend aangesloten bedrijven. ONTMOETING ONTMOETING EN SAMENWERKING SAMENWERKING De leden leden van de BZW staan staan elkaar elkaar met raad en daad bij. Ze willen willen van elkaar elkaar leren en samenwerken. samenwerken. Daarmee Daarmee is het faciliteren faciliteren van ontmoetingen ontmoetingen voor de BZW van groot groot belang. belang. Dit wordt wordt op verschillende verschillende manieren manieren vormgegeven, vormgegeven, bijvoorbeeld bijvoorbeeld tijdens tijdens de jaarlijkse jaarlijkse BZW LENTEPRIKKEL LENTEPRIKKEL en de vele lokale lokale en regionale regionale bijeenkomsten bijeenkomsten die doorlopend doorlopend worden worden georganiseerd. georganiseerd. Daarnaast Daarnaast kent de vereniging vereniging thematische thematische studieclubs studieclubs en groepen groepen voor HRM-professionals, HRM-professionals, veiligheidsmanagers, veiligheidsmanagers, industriëlen industriëlen en DGA s. DGA s. Bovendien Bovendien lanceerde lanceerde de vereniging vereniging in 2014 BZW Connect, Connect, een online online platform platform waarmee waarmee de leden leden exclusief exclusief 24/7 kennis kennis kunnen kunnen delen delen en samenwerking samenwerking vormgeven. vormgeven. SPILFUNCTIE SPILFUNCTIE Als regionaal regionaal netwerk netwerk van VNO-NCW VNO-NCW staat BZW voor het creëren creëren van een sterke sterke Zeeuwse Zeeuwse en Brabantse Brabantse economie economie met een concurrerend concurrerend ondernemersklimaat ondernemersklimaat waarbinnen waarbinnen bedrijven bedrijven gedijen. gedijen. Vanuit Vanuit die doelstelling doelstelling vervult vervult BZW een spilfunctie spilfunctie in de samenwerking samenwerking van het bedrijfsleven bedrijfsleven met overheden overheden (de gemeenten, gemeenten, provincies provincies en het Rijk), Rijk), kennisinstituten, kennisinstituten, het onderwijs onderwijs en intermediaire intermediaire organisaties. organisaties. SPEERPUNTEN SPEERPUNTEN Voor de periode periode heeft BZW vijf prioriteiten prioriteiten benoemd: benoemd: onderwijs onderwijs arbeidsmarkt; arbeidsmarkt; milieu milieu en duurzaam duurzaam ondernemen; ondernemen; regelgeving regelgeving en dienstverlening; dienstverlening; industriebeleid industriebeleid en infrastructuur infrastructuur en ruimte. ruimte. Naast Naast deze algemene algemene speerpunten speerpunten in de lobby lobby wordt wordt door de medewerkers medewerkers van de BZW dagelijks dagelijks gewerkt gewerkt aan specifieke specifieke regionale regionale en lokale lokale projecten, projecten, bijvoorbeeld bijvoorbeeld op het gebied gebied van bereikbaarheid, bereikbaarheid, bedrijventerreinen, bedrijventerreinen, het terugdringen terugdringen van administratieve administratieve lasten lasten en de aansluiting aansluiting van onderwijs onderwijs en arbeidsmarkt. arbeidsmarkt. De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is dé vertegenwoordiger van het bedrijfsleven bedrijfsleven in Noord-Brabant Noord-Brabant en Zeeland Zeeland en onderdeel onderdeel van VNO- VNO- NCW. NCW. De achterban achterban bestaat bestaat uit ruim drieduizend drieduizend directeuren directeuren van zo n 1900 ondernemingen ondernemingen - multinationals, multinationals, middelgrote middelgrote en kleinere kleinere bedrijven bedrijven - in een groot groot aantal aantal sectoren sectoren als de maakindustrie, maakindustrie, chemie, chemie, zakelijke zakelijke dienstverlening, dienstverlening, zorg, zorg, food, food, bouw, bouw, cultuur, cultuur, energie energie en het onderwijs. onderwijs. Gezamenlijk Gezamenlijk vormen vormen de leden leden één van de krachtigste krachtigste ondernemerscollectievecollectieven van Nederland. Nederland. Daarmee Daarmee is de BZW BZW vanuit vanuit het oogpunt oogpunt van de ondernemers- belangenbehartiging belangenbehartiging van werkgevers werkgevers een factor factor van betekenis betekenis in de lokale, lokale, regionale regionale en landelijke landelijke economie. economie. Tegelijkertijd Tegelijkertijd is de vereniging vereniging een inspirerende inspirerende plek om elkaar elkaar te ontmoeten. ontmoeten. gijs van der linden leeft zijn droom 26 Met de games van zijn bedrijf L.I.B. Businessgames verovert Gijs van der Linden (42) hele afdelingen en directies van de grootste bedrijven in Nederland en daarbuiten. De businessgames dragen bij tot teambuilding en procesoptimalisaties. Een game maakt zaken en mensen los, aldus Van der Linden. BZW-inwerkdossier voor nieuwe gemeentelijke colleges 49 In mei, als de meeste nieuwe gemeentelijke colleges zijn gevormd, biedt de BZW de Brabantse en Zeeuwse colleges van burgemeester & wethouders en raadsleden een inwerkdossier aan. Daarin wordt ingegaan op de belangrijkste activiteiten en standpunten van de vereniging. Daarnaast onderstrepen we onze rol bij het vormgeven van de toekomst van de regio, aldus BZW-directeur Michiel van Campen. 4 5

4 OPINIE HOllA advocaten Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is door de Tweede Kamer. Lieke de Beer van Holla Advocaten schetst op hoofdlijnen enkele belangrijke voorgestelde wijzigingen in het arbeidsrecht. Ontslagprocedures om bedrijfseconomische redenen of 2 jaar ziekte lopen via het UWV. De kantonrechter behandelt ontslag om persoonlijke redenen. Na een dienstverband van 2 jaar heeft een werknemer in beginsel recht op een wettelijk vastgelegde vergoeding. Een vaststellingsovereenkomst mag binnen 14 dagen vernietigd worden. Bij contracten die elkaar binnen een periode van 6 maanden opvolgen ontstaat na het 3e contract of na een periode van 2 jaar een contract voor onbepaalde tijd. Bij een contract van 6 maanden of meer moet een maand voor afloop worden aangeven of het verlengd wordt. Er geldt geen proeftijd meer bij een contract van 6 maanden of minder. Een concurrentiebeding in een tijdelijke overeenkomst is alleen mogelijk bij aantoonbare zwaarwegende bedrijfsbelangen. Met de vriendelijke groeten van Holla Advocaten (partner BZW) DE REkENSOM aftrek btw op kosten voor gemengd gebruik pand Een ondernemer kan de btw op kosten voor een pand aftrekken als zij het pand gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Wordt het pand zowel voor btw-belaste als voor van btw-vrijgestelde activiteiten gebruikt, moet de btw worden gesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. In eerste instantie moet de ondernemer de splitsing maken op basis van de belaste omzet ten opzichte van de totale omzet (de zogenoemde pro rata). Als de ondernemer echter aan de hand van objectieve en nauwkeurige gegevens aannemelijk kan maken dat het werkelijke gebruik van het pand afwijkt van de pro rata verhouding (bijvoorbeeld op basis van m² of tijdsbesteding), mag zij uitgaan van het werkelijke gebruik. Het is raadzaam te beoordelen welke berekeningsmethode leidt tot de meeste aftrek. Meer informatie: Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO. Btw op algemene kosten pand Belaste omzet gehele onderneming (40 0 /0) Totale omzet gehele onderneming (60 0 /0) Belast gebruik pand 2500 m 2 (62,5 0 /0) Vrijgesteld gebruik pand 1500 m 2 (37,5 0 /0) Aftrek btw op algemene kosten: op basis van pro rata (40 0 /0) op basis van werkelijk gebruik (62,5 0 /0) Voordeel DAAN roosegaarde De oude wereld werkt niet meer We leven in een tijd van radicale transitie. De economische en om wat je doet. Ik wil de wereld menselijker, duurzamer en uitdagender Bij het ontdekken van nieuwe manieren waarop mensen de relatie maatschappelijke werkelijkheid maken. Vanuit die context met hun omgeving kunnen aan- verandert wezenlijk en lijkt nog maar weinig op die van enkele jaren geleden. De oude wereld werkt niet meer en heeft een update nodig. Ik vind het fascinerend aan die broodnodige vernieuwing bij te dragen door het combineren van kunst, design en techniek. Noem me een hippie met een businessplan of een technologiepoëet. Het is niet zo interessant. Het gaat ontstaan de projecten van Studio Roosegaarde, zoals het ontwikkelen van een interactief lichtlandschap dat in helderheid verandert in reactie op de beweging en het geluid van mensen (Dune) en kleding die afhankelijk van je gemoedstoestand transparant wordt (Intimacy). Nog een voorbeeld is onze wegmarkering die in de N392 bij Oss is verwerkt en s nachts oplicht met behulp van energie uit daglicht. gaan ligt het gebruik van techniek voor mij voor de hand. Technologie is immers onze taal, een manier om de wereld te begrijpen en vorm te geven. In Noord-Brabant leeft dat besef breed. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het oplossen van de grote vragen van de toekomst. Daarbij gaan hightech en creativiteit hand in hand. Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL had Peter Swinkels het bovendien over een mentaliteit van niet kakelen, maar eieren leg- Daan Roosegaarde, Studio Roosegaarde Spreker BZW-LENTEPRIKKEL 18 maart 2014 gen. Geen ja-maren dus. Alles is mogelijk als je het gewoon doet. Ook hier vinden we elkaar. Geen wonder dat ik me hier steeds meer thuis voel. TIASNIMBAS BuSINESS SCHOOl ketens concurreren en niet bedrijven DR. freek AERTSEN Director van de opleiding Executive Master of Operations and Supply Chain Excellence (MOS). Hij richt zich in zijn werk en onderzoek op forecasting, demand management, planning en S&OP-processen. De concurrentie in de logistiek is verschoven van bedrijven onderling naar concurrentie tussen ketens van bedrijven. Hoe beter de samenwerking in een logistieke keten, hoe beter het resultaat. Een voorbeeld van een succesvolle keten is de keten van chipfabrikant ASML. ASML werd in 2013 Logistiek Bedrijf van het Jaar, onder andere door de samenwerking in de keten. Het belang om een goede ketenpartner te zijn kan soms haaks staan op strategische belangen van een bedrijf. Bedrijven moeten daarom de balans zoeken tussen hun eigen strategische belang en het belang van de keten. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Meer informatie: Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner TiasNimbas Business School. 6 7

5 Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL op 18 maart kondigde BZW-voorzitter Peter Struik het al aan. Inmiddels is het bijna zover. BZW Connect gaat in mei live! Hét nieuwe online platform waar BZW-leden 24/7 personeelsvraagstukken, kennis en middelen kunnen delen. Exclusief onder elkaar, razendsnel en tegen een zeer bescheiden jaarlijkse contributie. Het platform werkt eenvoudig, de voordelen zijn legio. En hoe meer leden zich aansluiten, des te beter aanbod en behoefte kunnen worden gematcht. Lees hoe het werkt op de volgende pagina s en sluit u aan! BZW Connect. Online platform voor kennisdeling en samenwerking Foto: Bram Saeys 8 9

6 BZW Connect is een rechtstreeks gevolg van de ledenraadpleging die de BZW enige tijd ge- dat het online platform volledig bij de nieuwe lijn van de vereniging past: De BZW gaat is een belangrijke spelregel gekoppeld aan het gebruik van BZW Connect: het aanbod dat ervaringen met dit onderwerp delen. Als het gaat om de discipline Personeel vragen BZW-leden elkaar bijvoorbeeld om hulp bij het invullen van ERVARINGEN leden deed. Daaruit kwam naar voren dat 44 zich naast lobby meer op ondernemerschap een BZW-lid plaatst behoort nooit tot de core vacatures, het oplossen van een surplus of het delen van medewerkers Enkele BZW-leden nemen al deel aan Schakelplatform zoals dat in procent van de BZW-leden kennisuitwisseling richten. BZW Connect is een antwoord op de business van zijn of haar bedrijf. voor een bepaalde tijd. En binnen de discipline Middel liggen behoefte Limburg vier jaar geleden vanstart is gegaan. Zij zijn enthousiast dat het belangrijk vindt en dit het liefst via een online vraag van leden om heel gericht kennis met en aanbod ook voor de hand: pand te huur, gezamenlijke inkoop van Schakel Principe nu ook via BZW Connect wordt toegepast. kennisplatform gerealiseerd wil zien. Het nieu- elkaar te delen. De strategie van het indivi- Het deelnemende BZW-lid omschrijft het on- machines, parkeerplaatsen nodig. BZW Connect is een besloten plat- we BZW Connect geeft invulling aan die wens duele lidbedrijf staat hierbij centraal. Met an- derwerp zo concreet mogelijk en geeft aanvul- form, exclusief voor deelnemende BZW-leden. Frank Pörteners, en gaat zelfs nog een stap verder. Het biedt dere woorden: wat wil een BZW-lidbedrijf de lende criteria aan. Bijvoorbeeld of alle andere directeur PGI Nonwovens BV, Cuijk niet alleen een platform voor kennisuitwisse- komende jaren bereiken en hoe kunnen wij BZW-leden het onderwerp mogen zien of dat Schakel Principe Ik kende het Schakel Principe al toen het vier jaar geleden in Limburg ling, ook behoefte aan en aanbod van per- de kracht van het leden tellende BZW- het voor een specifieke groep is bestemd op Hoewel het idee van een online BZW-community al bestond, kwam het begon. Omdat ik er erg enthousiast over ben zijn we in gesprekken met soneel en middelen kunnen door BZW-leden netwerk benutten om die strategie te helpen basis van regio, sector of een andere selectie. in een stroomversnelling na contact met Franklin Schmetz van het be- Schakel op het idee gekomen het principe aan te kaarten bij de BZW. Ik onder elkaar worden gedeeld. Daarnaast bevat verwezenlijken. Na het uploaden van het onderwerp wordt er drijf Schakel BV in Maastricht. Vier jaar geleden introduceerde hij in ben dan ook blij dat het een vervolg heeft gekregen voor het hele BZW- BZW Connect het BZW Meldpunt, waar leden altijd nagebeld om de behoefte of het aanbod Limburg het Schakel Principe, een manier van samenwerken waar het gebied. Het delen van personeel, kennis en middelen werkt gewoon het eveneens online en dus 24/7 een onderwerp Hoe werkt het? te verifiëren, de gegevens te checken en het onderwerp het vertrekpunt is. Schmetz wist samen met zijn compagnon beste als veel bedrijven meedoen, die bij elkaar in de buurt zitten. Via het of kwestie onder de aandacht van het vereni- BZW Connect is een online portal, waar deel- onderwerp zonodig aan te scherpen voor de in korte tijd maar liefst 950 organisaties in Limburg, Brabant, Zeeland, platform kunnen we heel laagdrempelig met elkaar in contact komen. Je gingsbestuur kunnen brengen. BZW Connect nemende BZW-leden op elk moment een on- grootste kans op succes. Elke woensdag ont- Belgisch Limburg en Noord-Nederland, onder wie ook enkele BZW-le- stuurt een en staat vrijwel direct op een website waar honderden werkt volgens het succesvolle Schakel Principe derwerp aan andere aangesloten BZW-leden vangen alle BZW-leden een met een den, als Schakelaar aan zijn online platform te binden. En de contrac- andere leden het onderwerp kunnen zien. En dan merk je al snel: we van het bedrijf Schakel BV, een onafhankelijke kenbaar kunnen maken. Het onderwerp is óf overzicht van actuele onderwerpen die voor ten worden elk jaar zonder probleem verlengd. Dat zegt wel iets over staan niet alleen in de wereld met onze problematiek. dienstverlener die zich geheel op de kracht van een behoefte óf een aanbod en valt onder één hen bestemd of interessant zijn. Met één druk het succes van het principe, aldus Schmetz. Organisaties direct met samenwerking heeft toegelegd. Deelname aan van de drie disciplines: Personeel, Kennis, Mid- op de knop kan de ontvanger bij elk onder- elkaar verbinden, op een heel praktische en gestructureerde manier, én Erik Lubbers, BZW Connect is exclusief voor BZW-leden en del. Uitgangspunt van BZW Connect is dat de werp aangeven of hij wel of niet wil samen- ondersteund door een goede back-office. Dat maakt het werken met senior-adviseur Economische Zaken, gemeente Eindhoven kan, dankzij een grote collectiviteitskorting inhoud van de behoefte of het aanbod cen- werken, of dat hij graag voor nadere informa- het platform voor de deelnemers heel eenvoudig, vertrouwd, doelge- Binnen de gemeente denken wij op meerdere vlakken over het Schakel worden aangeboden voor 350 euro per jaar. traal staat. Deelnemende BZW-leden kunnen tie wil worden gebeld. Deze digitale knoppen richt en dus succesvol. BZW Connect is eigenlijk hetzelfde als het Scha- Principe na. Onze organisatie heeft daadwerkelijk een contract. Zij zetten daar inhoudelijk op reageren En het is na- zijn alleen te gebruiken door BZW-leden die kel Portaal, alleen met de look en feel van de BZW en een paar kleine het platform in voor de plaatsing van medewerkers. Binnen EZ zijn we nu Strategie drukkelijk niet de bedoeling om BZW Connect meedoen aan BZW-Connect via het geredu- aanpassingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat BZW Connect net zo aan het kijken of we het platform kunnen inzetten voor onze strategische BZW-regiomanager Rob Bogman is een van als acquisitie-instrument te gebruiken of als ceerde tarief van C 350,- per jaar. Het BZW- succesvol zal zijn als het Schakel Platform. Maar de leden van de BZW doelen op arbeidsmarktbeleid. Er zijn op dat terrein veel ontwikkelingen de kartrekkers van BZW Connect. Hij legt uit plat verkoopkanaal. Om dit te voorkomen lid dat een onderwerp heeft geplaatst, krijgt moeten het wel willen uitproberen. Dan zullen ze snel merken dat ze die op de Nederlandse gemeenten afkomen, zoals de decentralisaties en direct een als een ander BZW-lid wil voor een zeer bescheiden contributie grote én snelle resultaten kunnen de grote ontslagrondes in diverse bedrijfssectoren. Als je kennis, netwer- samenwerken om vervolgens zelf opvolging boeken. Want als ondernemers en organisaties rechtstreeks en cross- ken en vacatures en aanbod van verschillende organisaties kunt delen aan het onderwerp te geven. sectoraal met elkaar verbonden zijn, komen zaken gewoon sneller tot om mensen naar werk of van werk naar werk te begeleiden, zie ik veel stand, aldus Schmetz. potentie in het Schakel Principe, en dus ook in BZW Connect. Dat geldt Onderwerpen voor onze cliënten in de bijstand, maar natuurlijk ook voor medewerkers Een onderwerp kan van alles zijn, zegt Bog- Proefperiode van de gemeente zelf. man. Bijvoorbeeld een behoefte binnen de BZW is vanaf medio mei bereikbaar via Daar discipline Kennis: een HR-manager moet een staan ook meer BZW Connect Stories : voorbeeldcases van behoefte Jos Merx, opleidingsplan schrijven voor een groot aan- en aanbod uit de praktijk. Na een kosteloze proefperiode bedraagt de algemeen directeur Zorg Nederland binnen Vebego International tal medewerkers op HBO-niveau en vraagt via jaarcontributie 350 euro. BZW-leden kunnen ook hun andere directie- Direct vanaf de oprichting van Schakel maken wij gebruik van het BZW Connect of iemand anders ervaring heeft of stafleden eenvoudig en kosteloos laten deelnemen aan BZW Connect Schakel Principe. Ik dacht aanvankelijk: dit is te simpel om waar te zijn. met het maken van zo n plan. Een aanbod zodat de hele organisatie van het BZW-lid voortaan kan profiteren van Maar het werkt gewoon. Via het platform kunnen wij onze kennisin- binnen de discipline Kennis is bijvoorbeeld: ik het BZW-lidmaatschap. tensieve vraagstukken en oplossingen delen. Daarnaast kunnen we de heb een specifiek onderdeel van de provinciale in- en uitstroom van mensen voor onze eigen organisatie en die van onze milieuwetgeving uitgezocht en wil die kennis graag met andere leden in mijn regio delen. Het gevolg hiervan kan een kennissessie zijn, HÉt nieuwe online opdrachtgevers via het netwerk organiseren. Dat gaat veel sneller dan in een regulier wervings- en selectietraject. Dat het Schakel Principe nu op BZW Connect wordt toegepast vind ik een ultraslimme zet. Je plaatst frank pörteners en jos merx waar ondernemers elkaar fysiek ontmoeten en platform voor BZW-leDen in één keer iets dat bij honderden bedrijven terechtkomt. Én je praat rechtstreeks met collega s

7 Thuis in uw zaken De kracht van ambitie WERkGEVERSBlOG: RuIT IS NÚ Al NODIG BZW zet feiten ruit online De discussies over de Ruit rond Eindhoven-Helmond duren maar voort. Aanvullende onderzoeken duwen de besluitvorming steeds verder weg in de tijd. Ondertussen gebeurt het ene na het andere incident op de snelwegen rond Eindhoven, worden dorpskernen en ontsluitingswegen door verkeersinfarcten verstikt en moeten ondernemers hun verliesuren maar slikken. Is de Ruit echt nodig? Ja, de Ruit is nú al nodig. De feiten spreken voor zich. Daarom zet de BZW ze online in een werkgeversblog, waaraan steeds nieuwe feiten worden toegevoegd. Zodat iedereen ziet wat er nú al aan de hand is. Bekijk het Ruitblog op en mail uw bijdrage naar Onze ruim 70 advocaten en juridisch specialisten zijn altijd dichtbij. Thuis in de industrie, zakelijke dienstverlening en handel. We weten waar we over praten. Stellen vragen, luisteren en analyseren. U maakt uw wensen kenbaar, vertelt uw verhaal. Samen gaan we op zoek naar het beste antwoord. Wij van uit onze juridische kennis, u vanuit uw bedrijfsvisie. Een nauwe samenwerking. Uw ambitie: grenzeloos. Onze ambitie: uw juridische partner te zijn. Boels Zanders Advocaten Eindhoven Venlo Roermond Maastricht Het geld is beschikbaar. Het voorlopig voorkeurstracé is bepaald. Maar opnieuw is de completering van de Ruit rond Eindhoven-Helmond vertraagd. Alles staat klaar, maar wordt toch weer uitgesteld. Het is te gek voor woorden. Dat zegt Jan van Mourik namens de BZW. Wekelijks hoort hij klachten van aangesloten werkgevers over de slechte bereikbaarheid in de Brainport-regio en de vele files en voertuigverliesuren die dat met ADVERTORIAl zich meebrengt: Ondernemers wachten al 25 jaar op de Ruit. Nu moeten ze weer wachten tot Gloudemans: voor al uw taxaties en vastgoedadvies! In verband met de vastgoedcrisis over de afgelopen jaren is er sprake van toenemende regelgeving, waar banken en accountants mee geconfronteerd worden. Om deze redenen worden er steeds hogere eisen gesteld aan taxaties. Surveyors) gecertificeerde taxateurs. Hierdoor kunnen wij ook klein- en grootschalig bedrijfsvastgoed deskundig en volgens de hoogste eisen waarderen, bijvoorbeeld voor financiëringsdoeleinden en voor balanstaxaties. Bij Gloudemans kunt u terecht voor: eind 2015 voordat de knoop wordt doorgehakt. En dan zitten er weer nieuwe gemeenteraden en nieuwe Provinciale Staten, die de hele besluitvorming weer gaan overdoen. Het geduld van ondernemers houdt een keer op. Als de bereikbaarheid in Brainport niet verbetert, dan trekken bedrijven weg. En dan houden we veel groen en ruimte over, maar geen economie. Nú al nodig De discussies over de Ruit gaan vooral over de vraag of de Ruit echt nodig is. Tegenstanders geloven niet in groei van de bevolking en het het platteland naar de stad. Rob van Gijzel zei het eerder al: in 2030 woont 80 procent van onze bevolking in de stad. Dus het uitgaan van bevolkingsstabilisatie of -krimp is voor de stedelijke regio Eindhoven-Helmond alleen al vanuit demografische voorspellingen niet reëel. En daar komen nog de economische groeiprognoses voor Brainport bij. Deze regio huisvest veel productie- en hightechbedrijven, precies de bedrijvigheid waar de nieuwe economie om vraagt. Alles wijst dus op groei. Groei van de bevolking, groei van de bedrijvigheid en dus groei van het verkeer. De Ruit is cruciaal om Ruitblog Op het nieuwe online Ruitblog gaat de BZW de feiten op een rij zetten. Met video s worden de reistijden op verschillende tracés in beeld gebracht. Met cijfers worden de prognoses over bevolkingsgroei en economische groei onderbouwd. Daarnaast worden feiten van ondernemers gepubliceerd. Van Mourik: Wij krijgen allerlei signalen van werkgevers over problemen door de slechte bereikbaarheid. Die signalen gaan we verzamelen en op het Ruitblog plaatsen. Het gaat dus niet om meningen van ondernemers, maar om concrete feiten op het gebied Daarom hebben wij sinds eind 2012 taxaties van landelijk vastgoed; verkeer. Volgens Van Mourik gaan zij voorbij deze regio in beweging te houden. van werkgelegenheid, voertuigverliesuren en an- RICS (Royal Institution of Chartered taxaties bedrijfsmatig vastgoed; Daarnaast geven wij u deskun- kosten door de gemeente; aan de huidige situatie: De Ruit is nú al nodig. dere meetbare kwesties. Hiermee willen wij be- taxaties van herontwik- dig vastgoedadvies over: begeleiding van trajec- De files, incidenten en afsluitingen op de snel- slissers en bestuurders objectieve data vanuit de kelingsvastgoed; planschade en nadeel- ten met gemeenten. wegen rond Eindhoven zijn nu al niet meer op Oproep aan BZW-leden ondernemerswereld aanreiken, waarmee zij hun taxaties voor speciale objecten compensatie; één hand te tellen. De reistijden op de verbin- Binnenkort ontvangt u een waarin eigen mening kunnen vormen. Onze mening is Postbus AL ROSMALEN Hintham 117c, Rosmalen T: +31(0) F: +31(0) I: zoals tankstations, golfbanen, maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed, recreatieobjecten, glastuinbouwprojecten, erfpacht; RICS-taxaties. onteigening en minnelijke verkoop; herontwikkeling van vastgoed; bestemmingsplanwijzigingen met verhaal van exploitatie- U kunt altijd vrijblijvend met ons contact opnemen voor het maken van een afspraak. Voor nadere informatie kunt u ook terecht op onze website. dingswegen binnen de Ruit zijn nu al het dubbele van wat wordt verondersteld. Daarnaast hebben we te maken met verstedelijking, die in heel Nederland aan de gang is. Mensen trekken in toenemende mate vanuit de dorpen en wij u vragen om úw ervaringen over de bereikbaarheid in Brainport via het online Ruitblog te delen. Heeft u nu al harde feiten? Mail het naar natuurlijk wel duidelijk: de Ruit is nú al nodig

BZW Is DE REGIONALE WERkGEVERsVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENmAGAZINE BZW JAARGANG 11 - NummER 3-2014

BZW Is DE REGIONALE WERkGEVERsVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENmAGAZINE BZW JAARGANG 11 - NummER 3-2014 punt BZW BZW Is DE REGIONALE WERkGEVERsVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENmAGAZINE BZW JAARGANG 11 - NummER 3-2014 GuIDO CusTERs VAN DELTA ENERGy: HERNIEuWBARE ENERGIE Is absoluut De toekomst DE AANBEsTEDINGsWET:

Nadere informatie

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER 1-2015 PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS

Nadere informatie

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW JAARgANg 10 - NuMMER 5-2013 yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM PROJECT

Nadere informatie

BEsT Is HET WerelDWijDe kenniscentrum VAN BATA INDusTRIAls

BEsT Is HET WerelDWijDe kenniscentrum VAN BATA INDusTRIAls punt BZW BZW Is DE REgIONAlE WERkgEVERsVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW jaargang 10 - NuMMER 1-2013 HARM DAEMs: BEsT Is HET WerelDWijDe kenniscentrum VAN BATA INDusTRIAls BIOPARk TERNEuZEN VERsNElT

Nadere informatie

a58: ambitieus meer presteren met minder middelen

a58: ambitieus meer presteren met minder middelen punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW l E D E N M A g A Z I N E B Z W J A A R g A N g 9 - N u M M E R 6-2 0 1 2 MARC HENDRIkSE EN AMANDuS lundqvist: CiV techniek moet naar BraBant

Nadere informatie

DE TABAKSINDUSTRIE HEEFT BEHOEFTE AAN EENDUIDIGE REGELGEVING

DE TABAKSINDUSTRIE HEEFT BEHOEFTE AAN EENDUIDIGE REGELGEVING PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW L E D E N M A G A Z I N E B Z W J A A R G A N G 1 0 - N U M M E R 4-2 0 1 3 BART ALKEMADE: DE TABAKSINDUSTRIE HEEFT BEHOEFTE AAN EENDUIDIGE

Nadere informatie

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Tiende jaargang, maart 2015 40 Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker

Nadere informatie

DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk

DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW jaargang 11 - NuMMER 6-2014 TON SCHuuRMANS VAN ENExIS BRABANT WEST: DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk BRABANTSE

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Overijssel heeft een enorme veerkracht en zelfherstellend vermogen

Overijssel heeft een enorme veerkracht en zelfherstellend vermogen September 2011 Ank Bijleveld: Overijssel heeft een enorme veerkracht en zelfherstellend vermogen Ledenmagazine van De duurzame 100 Hire-and-invest-model geeft maakindustrie toekomst De unieke combinatie

Nadere informatie

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 1 > 2014 Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit > Ledenplatforms over ondernemingsfinanciering > VNO-NCW en MKB Noord: What s in it for you?

Nadere informatie

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014 Afscheid Bert van der Haar als voorzitter VNO-NCW Noord Het Noorden zit in z n DNA > Interview Aart van der Gaag over Participatiewet

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2010 Stay in Touch > alumni@nhtv.nl Imagine... NHTV Alumni Magazine NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 alumni@nhtv.nl www.nhtv.nl 02 What s

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine VOB december 2011 VOBa MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE Magazine VERENIGING ONDERNEMERSBELANGEN HOOGEZAND-SAPPEMEER NIEUWS ONDERNEMEN OPINIE THEMA: Social-Media In deze uitgave: pagina Van de voorzitter

Nadere informatie

Goed werkgeverschap. loont

Goed werkgeverschap. loont voor de bloemist nr 2 - bloemist juni 2013 - jaargang 16 vakblad voor de ondernemende en creatieve bloemist VBW lobby 3 Bloemist van de Toekomst 5 Special Goed Werkgeverschap 6 Mijn Bloemist zomer 14 VBW

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg NR. 3 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Langer maar ook anders doorwerken Paksoft Automatisering: preventief IT-beheer De Swaans Groep gaat voor de snelste weg Trivalent wil mensen in beweging krijgen

Nadere informatie

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit L E D E N M A G A Z I N E - J A A R G A N G 6 n u m m e r 3-2 0 0 8 Wim Backers: Vacansoleil begint eigen campingketen Mega-order JSF vereeuwigt Fokker Elmo Job-matchers: één aanspreekpunt voor werkgevers

Nadere informatie

Banken moeten weer krediet gaan verstrekken

Banken moeten weer krediet gaan verstrekken Tineke Bakker-van Ingen: Banken moeten weer krediet gaan verstrekken maart 2009 Ledenmagazine van Nieuwjaarsbijeenkomsten in teken van recessie De overdrachtsbelasting in Nederland is absurd Een succesvol

Nadere informatie

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 3 juli 2014 Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B business

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

Lach. U vindt ons in: Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Bergen op Zoom en Roosendaal. Bel 013-460 90 90 of mail info@cardan.com

Lach. U vindt ons in: Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Bergen op Zoom en Roosendaal. Bel 013-460 90 90 of mail info@cardan.com Lach. Werken is leuk, werken is plezier, het inspireert en zorgt voor waardering. Wij brengen mensen en werk succesvol met elkaar in contact. Ongeacht of het om een tijdelijke of een vaste aanstelling

Nadere informatie