EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD"

Transcriptie

1 punt BZW BZW IS DE REGIONAlE WERkGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW jaargang 11 - NuMMER GIjS VAN DER linden VAN l.i.b. BuSINESS GAMES: EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD BZW CONNECT: NIEuW ONlINE PlATfORM VOOR leden PETER STRuIk: WE GAAN HET DÓEN STIMulERINGSfONDS MIDDEN-BRABANT HElPT BIj RESHORING

2 VOORZITTER AAN HET WOORD A JAGUAR FOR THE PRICE OF A CAR. Jaguar XF en XF Sportbrake standaard met 8-trapsautomaat. VANAF ADVERTENTIE Bogaers Jaguar We gaan het dóen Het is niet eenvoudig om in de voetsporen het Brabants-Zeeuwse bedrijfsleven, overheid van Peter Swinkels te treden. Peter is een en onderwijs terug op en vooruit naar de 3e uniek mens met een unieke uitstraling en visie. Wat Peter als boegbeeld van de BZW in wij het kabinetsbeleid aan een kritische blik dinsdag in september. Samen onderwerpen negen jaar heeft bereikt is fantastisch. Door en schromen niet om onze stevige zuidelijke zijn inspirerende persoonlijkheid, zijn aanstekelijk enthousiasme en zijn slimme gevoel mening te geven. voor strategie wist hij partijen te verbinden en Daarnaast gaat de BZW een groter beroep achter zijn ideeën te scharen. En hoewel Den doen op de inzet en kennis van onze leden. Haag al langer naar het zuiden keek, zorgde Om de transitie naar de nieuwe economie Peter ervoor dat de Brabants-Zeeuwse bedrijvigheid nu met stip op de politiek-economi- werkgevers goed doorkomen in Den Haag. mogelijk te maken moeten de belangen van sche kaart staat. Een verdienste van formaat. Het is aan óns om de politiek duidelijk te maken waar wíj behoefte aan hebben. Dit betekent dat de lobby van de BZW vanuit de Op het fundament, dat Peter heeft neergelegd, mag ik als opvolger voortbouwen. Daar dagelijkse ondernemerspraktijk moet worden heb ik enorm veel zin in. Natuurlijk zal ik vanuit mijn eigen karakter een ander type voor- om hier actief aan mee te werken. Dat kan gevoed. Daarom nodig ik de BZW-leden uit zitter zijn, maar het doel blijft hetzelfde: door door deelname aan de nieuwe doe-tafels, krachtige belangenbehartiging en verbindende activiteiten de beste condities creëren komen leden te zitten met specifieke kennis die de BZW gaat inrichten. Aan die tafels voor bedrijven in Brabant en Zeeland. Ik weet over belangrijke thema s. Samen bedenken zij mij hierin gesteund door een geweldig BZWsecretariaat dat, net zoals de economie zelf, energie, de arbeidsmarkt, innovatiebevorde- oplossingen op het gebied van regelgeving, een transitie op weg naar de nieuwe economische werkelijkheid heeft doorgemaakt. We doe-tafels gaan wij concrete voorstellen doen ring of elk ander belangrijk thema. Vanuit de zijn er, met andere woorden, klaar voor. aan Den Haag. Ongevraagd advies dus, maar wél niet mis te verstane signalen vanuit de De komende jaren gaan we als BZW een nieuwe impuls aan onze lobby geven. Vanuit het van ons land. sterkste industriële en kennisgedreven regio gegeven dat de Brabants-Zeeuwse economie dé industriële motor van de hele Nederlandse We gaan dus niet alleen praten. We gaan het economie is, laten we onze stem duidelijker dóen. horen. De BZW LENTEPRIKKEL is hier een Ik ben bijzonder trots om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn. goed voorbeeld van. Voortaan elk jaar, op de 3e dinsdag in maart, kijken kopstukken uit BOGAERS JAGUAR BREDA B.V. Minervum ZN Breda - Tel: +31 (0) Min./max gecombineerd verbruik: l/100km. CO 2 uitstoot resp g/km. Vanafprijs XF 2.2D 120kW (163PK) is incl. BPM en BTW en excl. kosten rijklaar maken. Zie voor kosten en voorwaarden Lease vanaf 999 o.b.v. Full Operational Lease, 48 maanden, km p.j. excl. 21% btw en brandstof. Jaguar Financial Services. Wijzigingen voorbehouden. Peter Struik 3

3 De partners van de BZW rubrieken Cartoon > Holla Advocaten 6 Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid inhoud BZW-lid in het nieuws > Arjen de koning 43 nieuwe leden 45 punt.uit > Danny Hollestelle 50 Column > Daan Roosegaarde 6 De oude wereld werkt niet meer De rekensom > BDO 7 23 artikelen Aftrek btw op kosten voor gemengd gebruik pand Quote van tiasnimbas Business school 7 BZW Connect 8 In mei gaat het nieuwe online platform BZW Connect live. Hier kunnen BZW-leden 24/7 personeelsvraagstukken, kennis en middelen delen. Exclusief onder elkaar, razendsnel en tegen een Ketens concurreren en niet bedrijven zeer bescheiden jaarlijkse contributie. Het platform werkt eenvoudig, de voordelen zijn legio. En hoe meer leden zich aansluiten, des te beter aanbod en behoefte kunnen worden gematcht. Hoe is het nu met Eric van Schagen 15 Het gesprek > 16 Toine van de Ven ontmoet Aschwin Geerts 26 Familiebedrijven innoveren met passie 23 Hoe blijf je ondernemend, loyaal en stabiel in tijden van snelle verandering? Tijdens de onlangs in het Dome-X in Oss gehouden bijeenkomst Het succes van innoveren in familiebedrijven vertelden vier directieleden van familiebedrijven over de manier waarop zij innovaties hebben doorgevoerd binnen hun bedrijf. BZW-projectpartner: BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NCW Chatten met > Helga Meijer 21 De stelling > 25 Het einde van de crisis is in zicht BZW aanspreek.punt > Theo Bruinsma 33 activiteitenkalender 34 nieuws INWERKDOSSIER GEMEENTERAADSLEDEN 2014 OVER DE BZW DE ORGANISATIE De BZW is een vereniging voor en door de leden. De inhoudelijke thema s komen voort uit hun wensen. Maar ook in de praktijk verzetten zij bergen werk, bijvoorbeeld binnen het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordigingen, de kringbesturen en project-, studie- en klankbordgroepen. BESTUUR EN PARTICIPATIE De basis van de BZW wordt gevormd door twaalf kringen met ieder hun eigen bestuur. Op dit regionale niveau is een belangrijk deel van de ontmoetingsfunctie en de lobby georganiseerd. Het algemeen bestuur, waarin de kringen zijn vertegenwoordigd, bepaalt het algemene beleid van de vereniging. De voorzitter, directeur en enkele portefeuillehouders vormen het dagelijks bestuur. De voorzitter van de BZW heeft zitting in het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Daarnaast participeert de BZW namens het bedrijfsleven in vele triple helix samenwerkingsverbanden in Brabant en Zeeland, zoals Brainport, Midpoint, AgriFood Capital Strategic Board Delta Region. Bovendien hebben vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging zitting in PACT Brabant, SER Brabant SER Zeeland, en spelen zij een rol in de vele lokale overleggen. STAF EN BEDRIJFSBUREAU Een organisatie als de BZW die drijft op de inzet van haar vele leden, jaarlijks vele activiteiten rondom een veelheid aan thema s organiseert en een intensieve lobby voert, kan niet zonder een professioneel en toegankelijk bedrijfsbureau. Dit bestaat uit de directeur, regiomanagers met elk hun eigen portefeuille en ondersteunende krachten. Naast de twee hoofdactiviteiten van BZW - de belangenbehartiging en het faciliteren van het netwerk - zijn medewerkers van het BZW-bureau betrokken bij vrijwel alle grote lokale industriële ondernemersverbanden in Brabant en Zeeland. Zij vervullen de rol van secretaris en adviseur voor zo n 22 organisaties met samen ook weer meer dan tweeduizend aangesloten bedrijven. ONTMOETING ONTMOETING EN SAMENWERKING SAMENWERKING De leden leden van de BZW staan staan elkaar elkaar met raad en daad bij. Ze willen willen van elkaar elkaar leren en samenwerken. samenwerken. Daarmee Daarmee is het faciliteren faciliteren van ontmoetingen ontmoetingen voor de BZW van groot groot belang. belang. Dit wordt wordt op verschillende verschillende manieren manieren vormgegeven, vormgegeven, bijvoorbeeld bijvoorbeeld tijdens tijdens de jaarlijkse jaarlijkse BZW LENTEPRIKKEL LENTEPRIKKEL en de vele lokale lokale en regionale regionale bijeenkomsten bijeenkomsten die doorlopend doorlopend worden worden georganiseerd. georganiseerd. Daarnaast Daarnaast kent de vereniging vereniging thematische thematische studieclubs studieclubs en groepen groepen voor HRM-professionals, HRM-professionals, veiligheidsmanagers, veiligheidsmanagers, industriëlen industriëlen en DGA s. DGA s. Bovendien Bovendien lanceerde lanceerde de vereniging vereniging in 2014 BZW Connect, Connect, een online online platform platform waarmee waarmee de leden leden exclusief exclusief 24/7 kennis kennis kunnen kunnen delen delen en samenwerking samenwerking vormgeven. vormgeven. SPILFUNCTIE SPILFUNCTIE Als regionaal regionaal netwerk netwerk van VNO-NCW VNO-NCW staat BZW voor het creëren creëren van een sterke sterke Zeeuwse Zeeuwse en Brabantse Brabantse economie economie met een concurrerend concurrerend ondernemersklimaat ondernemersklimaat waarbinnen waarbinnen bedrijven bedrijven gedijen. gedijen. Vanuit Vanuit die doelstelling doelstelling vervult vervult BZW een spilfunctie spilfunctie in de samenwerking samenwerking van het bedrijfsleven bedrijfsleven met overheden overheden (de gemeenten, gemeenten, provincies provincies en het Rijk), Rijk), kennisinstituten, kennisinstituten, het onderwijs onderwijs en intermediaire intermediaire organisaties. organisaties. SPEERPUNTEN SPEERPUNTEN Voor de periode periode heeft BZW vijf prioriteiten prioriteiten benoemd: benoemd: onderwijs onderwijs arbeidsmarkt; arbeidsmarkt; milieu milieu en duurzaam duurzaam ondernemen; ondernemen; regelgeving regelgeving en dienstverlening; dienstverlening; industriebeleid industriebeleid en infrastructuur infrastructuur en ruimte. ruimte. Naast Naast deze algemene algemene speerpunten speerpunten in de lobby lobby wordt wordt door de medewerkers medewerkers van de BZW dagelijks dagelijks gewerkt gewerkt aan specifieke specifieke regionale regionale en lokale lokale projecten, projecten, bijvoorbeeld bijvoorbeeld op het gebied gebied van bereikbaarheid, bereikbaarheid, bedrijventerreinen, bedrijventerreinen, het terugdringen terugdringen van administratieve administratieve lasten lasten en de aansluiting aansluiting van onderwijs onderwijs en arbeidsmarkt. arbeidsmarkt. De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is dé vertegenwoordiger van het bedrijfsleven bedrijfsleven in Noord-Brabant Noord-Brabant en Zeeland Zeeland en onderdeel onderdeel van VNO- VNO- NCW. NCW. De achterban achterban bestaat bestaat uit ruim drieduizend drieduizend directeuren directeuren van zo n 1900 ondernemingen ondernemingen - multinationals, multinationals, middelgrote middelgrote en kleinere kleinere bedrijven bedrijven - in een groot groot aantal aantal sectoren sectoren als de maakindustrie, maakindustrie, chemie, chemie, zakelijke zakelijke dienstverlening, dienstverlening, zorg, zorg, food, food, bouw, bouw, cultuur, cultuur, energie energie en het onderwijs. onderwijs. Gezamenlijk Gezamenlijk vormen vormen de leden leden één van de krachtigste krachtigste ondernemerscollectievecollectieven van Nederland. Nederland. Daarmee Daarmee is de BZW BZW vanuit vanuit het oogpunt oogpunt van de ondernemers- belangenbehartiging belangenbehartiging van werkgevers werkgevers een factor factor van betekenis betekenis in de lokale, lokale, regionale regionale en landelijke landelijke economie. economie. Tegelijkertijd Tegelijkertijd is de vereniging vereniging een inspirerende inspirerende plek om elkaar elkaar te ontmoeten. ontmoeten. gijs van der linden leeft zijn droom 26 Met de games van zijn bedrijf L.I.B. Businessgames verovert Gijs van der Linden (42) hele afdelingen en directies van de grootste bedrijven in Nederland en daarbuiten. De businessgames dragen bij tot teambuilding en procesoptimalisaties. Een game maakt zaken en mensen los, aldus Van der Linden. BZW-inwerkdossier voor nieuwe gemeentelijke colleges 49 In mei, als de meeste nieuwe gemeentelijke colleges zijn gevormd, biedt de BZW de Brabantse en Zeeuwse colleges van burgemeester & wethouders en raadsleden een inwerkdossier aan. Daarin wordt ingegaan op de belangrijkste activiteiten en standpunten van de vereniging. Daarnaast onderstrepen we onze rol bij het vormgeven van de toekomst van de regio, aldus BZW-directeur Michiel van Campen. 4 5

4 OPINIE HOllA advocaten Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is door de Tweede Kamer. Lieke de Beer van Holla Advocaten schetst op hoofdlijnen enkele belangrijke voorgestelde wijzigingen in het arbeidsrecht. Ontslagprocedures om bedrijfseconomische redenen of 2 jaar ziekte lopen via het UWV. De kantonrechter behandelt ontslag om persoonlijke redenen. Na een dienstverband van 2 jaar heeft een werknemer in beginsel recht op een wettelijk vastgelegde vergoeding. Een vaststellingsovereenkomst mag binnen 14 dagen vernietigd worden. Bij contracten die elkaar binnen een periode van 6 maanden opvolgen ontstaat na het 3e contract of na een periode van 2 jaar een contract voor onbepaalde tijd. Bij een contract van 6 maanden of meer moet een maand voor afloop worden aangeven of het verlengd wordt. Er geldt geen proeftijd meer bij een contract van 6 maanden of minder. Een concurrentiebeding in een tijdelijke overeenkomst is alleen mogelijk bij aantoonbare zwaarwegende bedrijfsbelangen. Met de vriendelijke groeten van Holla Advocaten (partner BZW) DE REkENSOM aftrek btw op kosten voor gemengd gebruik pand Een ondernemer kan de btw op kosten voor een pand aftrekken als zij het pand gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Wordt het pand zowel voor btw-belaste als voor van btw-vrijgestelde activiteiten gebruikt, moet de btw worden gesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. In eerste instantie moet de ondernemer de splitsing maken op basis van de belaste omzet ten opzichte van de totale omzet (de zogenoemde pro rata). Als de ondernemer echter aan de hand van objectieve en nauwkeurige gegevens aannemelijk kan maken dat het werkelijke gebruik van het pand afwijkt van de pro rata verhouding (bijvoorbeeld op basis van m² of tijdsbesteding), mag zij uitgaan van het werkelijke gebruik. Het is raadzaam te beoordelen welke berekeningsmethode leidt tot de meeste aftrek. Meer informatie: Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO. Btw op algemene kosten pand Belaste omzet gehele onderneming (40 0 /0) Totale omzet gehele onderneming (60 0 /0) Belast gebruik pand 2500 m 2 (62,5 0 /0) Vrijgesteld gebruik pand 1500 m 2 (37,5 0 /0) Aftrek btw op algemene kosten: op basis van pro rata (40 0 /0) op basis van werkelijk gebruik (62,5 0 /0) Voordeel DAAN roosegaarde De oude wereld werkt niet meer We leven in een tijd van radicale transitie. De economische en om wat je doet. Ik wil de wereld menselijker, duurzamer en uitdagender Bij het ontdekken van nieuwe manieren waarop mensen de relatie maatschappelijke werkelijkheid maken. Vanuit die context met hun omgeving kunnen aan- verandert wezenlijk en lijkt nog maar weinig op die van enkele jaren geleden. De oude wereld werkt niet meer en heeft een update nodig. Ik vind het fascinerend aan die broodnodige vernieuwing bij te dragen door het combineren van kunst, design en techniek. Noem me een hippie met een businessplan of een technologiepoëet. Het is niet zo interessant. Het gaat ontstaan de projecten van Studio Roosegaarde, zoals het ontwikkelen van een interactief lichtlandschap dat in helderheid verandert in reactie op de beweging en het geluid van mensen (Dune) en kleding die afhankelijk van je gemoedstoestand transparant wordt (Intimacy). Nog een voorbeeld is onze wegmarkering die in de N392 bij Oss is verwerkt en s nachts oplicht met behulp van energie uit daglicht. gaan ligt het gebruik van techniek voor mij voor de hand. Technologie is immers onze taal, een manier om de wereld te begrijpen en vorm te geven. In Noord-Brabant leeft dat besef breed. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het oplossen van de grote vragen van de toekomst. Daarbij gaan hightech en creativiteit hand in hand. Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL had Peter Swinkels het bovendien over een mentaliteit van niet kakelen, maar eieren leg- Daan Roosegaarde, Studio Roosegaarde Spreker BZW-LENTEPRIKKEL 18 maart 2014 gen. Geen ja-maren dus. Alles is mogelijk als je het gewoon doet. Ook hier vinden we elkaar. Geen wonder dat ik me hier steeds meer thuis voel. TIASNIMBAS BuSINESS SCHOOl ketens concurreren en niet bedrijven DR. freek AERTSEN Director van de opleiding Executive Master of Operations and Supply Chain Excellence (MOS). Hij richt zich in zijn werk en onderzoek op forecasting, demand management, planning en S&OP-processen. De concurrentie in de logistiek is verschoven van bedrijven onderling naar concurrentie tussen ketens van bedrijven. Hoe beter de samenwerking in een logistieke keten, hoe beter het resultaat. Een voorbeeld van een succesvolle keten is de keten van chipfabrikant ASML. ASML werd in 2013 Logistiek Bedrijf van het Jaar, onder andere door de samenwerking in de keten. Het belang om een goede ketenpartner te zijn kan soms haaks staan op strategische belangen van een bedrijf. Bedrijven moeten daarom de balans zoeken tussen hun eigen strategische belang en het belang van de keten. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Meer informatie: Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner TiasNimbas Business School. 6 7

5 Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL op 18 maart kondigde BZW-voorzitter Peter Struik het al aan. Inmiddels is het bijna zover. BZW Connect gaat in mei live! Hét nieuwe online platform waar BZW-leden 24/7 personeelsvraagstukken, kennis en middelen kunnen delen. Exclusief onder elkaar, razendsnel en tegen een zeer bescheiden jaarlijkse contributie. Het platform werkt eenvoudig, de voordelen zijn legio. En hoe meer leden zich aansluiten, des te beter aanbod en behoefte kunnen worden gematcht. Lees hoe het werkt op de volgende pagina s en sluit u aan! BZW Connect. Online platform voor kennisdeling en samenwerking Foto: Bram Saeys 8 9

6 BZW Connect is een rechtstreeks gevolg van de ledenraadpleging die de BZW enige tijd ge- dat het online platform volledig bij de nieuwe lijn van de vereniging past: De BZW gaat is een belangrijke spelregel gekoppeld aan het gebruik van BZW Connect: het aanbod dat ervaringen met dit onderwerp delen. Als het gaat om de discipline Personeel vragen BZW-leden elkaar bijvoorbeeld om hulp bij het invullen van ERVARINGEN leden deed. Daaruit kwam naar voren dat 44 zich naast lobby meer op ondernemerschap een BZW-lid plaatst behoort nooit tot de core vacatures, het oplossen van een surplus of het delen van medewerkers Enkele BZW-leden nemen al deel aan Schakelplatform zoals dat in procent van de BZW-leden kennisuitwisseling richten. BZW Connect is een antwoord op de business van zijn of haar bedrijf. voor een bepaalde tijd. En binnen de discipline Middel liggen behoefte Limburg vier jaar geleden vanstart is gegaan. Zij zijn enthousiast dat het belangrijk vindt en dit het liefst via een online vraag van leden om heel gericht kennis met en aanbod ook voor de hand: pand te huur, gezamenlijke inkoop van Schakel Principe nu ook via BZW Connect wordt toegepast. kennisplatform gerealiseerd wil zien. Het nieu- elkaar te delen. De strategie van het indivi- Het deelnemende BZW-lid omschrijft het on- machines, parkeerplaatsen nodig. BZW Connect is een besloten plat- we BZW Connect geeft invulling aan die wens duele lidbedrijf staat hierbij centraal. Met an- derwerp zo concreet mogelijk en geeft aanvul- form, exclusief voor deelnemende BZW-leden. Frank Pörteners, en gaat zelfs nog een stap verder. Het biedt dere woorden: wat wil een BZW-lidbedrijf de lende criteria aan. Bijvoorbeeld of alle andere directeur PGI Nonwovens BV, Cuijk niet alleen een platform voor kennisuitwisse- komende jaren bereiken en hoe kunnen wij BZW-leden het onderwerp mogen zien of dat Schakel Principe Ik kende het Schakel Principe al toen het vier jaar geleden in Limburg ling, ook behoefte aan en aanbod van per- de kracht van het leden tellende BZW- het voor een specifieke groep is bestemd op Hoewel het idee van een online BZW-community al bestond, kwam het begon. Omdat ik er erg enthousiast over ben zijn we in gesprekken met soneel en middelen kunnen door BZW-leden netwerk benutten om die strategie te helpen basis van regio, sector of een andere selectie. in een stroomversnelling na contact met Franklin Schmetz van het be- Schakel op het idee gekomen het principe aan te kaarten bij de BZW. Ik onder elkaar worden gedeeld. Daarnaast bevat verwezenlijken. Na het uploaden van het onderwerp wordt er drijf Schakel BV in Maastricht. Vier jaar geleden introduceerde hij in ben dan ook blij dat het een vervolg heeft gekregen voor het hele BZW- BZW Connect het BZW Meldpunt, waar leden altijd nagebeld om de behoefte of het aanbod Limburg het Schakel Principe, een manier van samenwerken waar het gebied. Het delen van personeel, kennis en middelen werkt gewoon het eveneens online en dus 24/7 een onderwerp Hoe werkt het? te verifiëren, de gegevens te checken en het onderwerp het vertrekpunt is. Schmetz wist samen met zijn compagnon beste als veel bedrijven meedoen, die bij elkaar in de buurt zitten. Via het of kwestie onder de aandacht van het vereni- BZW Connect is een online portal, waar deel- onderwerp zonodig aan te scherpen voor de in korte tijd maar liefst 950 organisaties in Limburg, Brabant, Zeeland, platform kunnen we heel laagdrempelig met elkaar in contact komen. Je gingsbestuur kunnen brengen. BZW Connect nemende BZW-leden op elk moment een on- grootste kans op succes. Elke woensdag ont- Belgisch Limburg en Noord-Nederland, onder wie ook enkele BZW-le- stuurt een en staat vrijwel direct op een website waar honderden werkt volgens het succesvolle Schakel Principe derwerp aan andere aangesloten BZW-leden vangen alle BZW-leden een met een den, als Schakelaar aan zijn online platform te binden. En de contrac- andere leden het onderwerp kunnen zien. En dan merk je al snel: we van het bedrijf Schakel BV, een onafhankelijke kenbaar kunnen maken. Het onderwerp is óf overzicht van actuele onderwerpen die voor ten worden elk jaar zonder probleem verlengd. Dat zegt wel iets over staan niet alleen in de wereld met onze problematiek. dienstverlener die zich geheel op de kracht van een behoefte óf een aanbod en valt onder één hen bestemd of interessant zijn. Met één druk het succes van het principe, aldus Schmetz. Organisaties direct met samenwerking heeft toegelegd. Deelname aan van de drie disciplines: Personeel, Kennis, Mid- op de knop kan de ontvanger bij elk onder- elkaar verbinden, op een heel praktische en gestructureerde manier, én Erik Lubbers, BZW Connect is exclusief voor BZW-leden en del. Uitgangspunt van BZW Connect is dat de werp aangeven of hij wel of niet wil samen- ondersteund door een goede back-office. Dat maakt het werken met senior-adviseur Economische Zaken, gemeente Eindhoven kan, dankzij een grote collectiviteitskorting inhoud van de behoefte of het aanbod cen- werken, of dat hij graag voor nadere informa- het platform voor de deelnemers heel eenvoudig, vertrouwd, doelge- Binnen de gemeente denken wij op meerdere vlakken over het Schakel worden aangeboden voor 350 euro per jaar. traal staat. Deelnemende BZW-leden kunnen tie wil worden gebeld. Deze digitale knoppen richt en dus succesvol. BZW Connect is eigenlijk hetzelfde als het Scha- Principe na. Onze organisatie heeft daadwerkelijk een contract. Zij zetten daar inhoudelijk op reageren En het is na- zijn alleen te gebruiken door BZW-leden die kel Portaal, alleen met de look en feel van de BZW en een paar kleine het platform in voor de plaatsing van medewerkers. Binnen EZ zijn we nu Strategie drukkelijk niet de bedoeling om BZW Connect meedoen aan BZW-Connect via het geredu- aanpassingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat BZW Connect net zo aan het kijken of we het platform kunnen inzetten voor onze strategische BZW-regiomanager Rob Bogman is een van als acquisitie-instrument te gebruiken of als ceerde tarief van C 350,- per jaar. Het BZW- succesvol zal zijn als het Schakel Platform. Maar de leden van de BZW doelen op arbeidsmarktbeleid. Er zijn op dat terrein veel ontwikkelingen de kartrekkers van BZW Connect. Hij legt uit plat verkoopkanaal. Om dit te voorkomen lid dat een onderwerp heeft geplaatst, krijgt moeten het wel willen uitproberen. Dan zullen ze snel merken dat ze die op de Nederlandse gemeenten afkomen, zoals de decentralisaties en direct een als een ander BZW-lid wil voor een zeer bescheiden contributie grote én snelle resultaten kunnen de grote ontslagrondes in diverse bedrijfssectoren. Als je kennis, netwer- samenwerken om vervolgens zelf opvolging boeken. Want als ondernemers en organisaties rechtstreeks en cross- ken en vacatures en aanbod van verschillende organisaties kunt delen aan het onderwerp te geven. sectoraal met elkaar verbonden zijn, komen zaken gewoon sneller tot om mensen naar werk of van werk naar werk te begeleiden, zie ik veel stand, aldus Schmetz. potentie in het Schakel Principe, en dus ook in BZW Connect. Dat geldt Onderwerpen voor onze cliënten in de bijstand, maar natuurlijk ook voor medewerkers Een onderwerp kan van alles zijn, zegt Bog- Proefperiode van de gemeente zelf. man. Bijvoorbeeld een behoefte binnen de BZW is vanaf medio mei bereikbaar via Daar discipline Kennis: een HR-manager moet een staan ook meer BZW Connect Stories : voorbeeldcases van behoefte Jos Merx, opleidingsplan schrijven voor een groot aan- en aanbod uit de praktijk. Na een kosteloze proefperiode bedraagt de algemeen directeur Zorg Nederland binnen Vebego International tal medewerkers op HBO-niveau en vraagt via jaarcontributie 350 euro. BZW-leden kunnen ook hun andere directie- Direct vanaf de oprichting van Schakel maken wij gebruik van het BZW Connect of iemand anders ervaring heeft of stafleden eenvoudig en kosteloos laten deelnemen aan BZW Connect Schakel Principe. Ik dacht aanvankelijk: dit is te simpel om waar te zijn. met het maken van zo n plan. Een aanbod zodat de hele organisatie van het BZW-lid voortaan kan profiteren van Maar het werkt gewoon. Via het platform kunnen wij onze kennisin- binnen de discipline Kennis is bijvoorbeeld: ik het BZW-lidmaatschap. tensieve vraagstukken en oplossingen delen. Daarnaast kunnen we de heb een specifiek onderdeel van de provinciale in- en uitstroom van mensen voor onze eigen organisatie en die van onze milieuwetgeving uitgezocht en wil die kennis graag met andere leden in mijn regio delen. Het gevolg hiervan kan een kennissessie zijn, HÉt nieuwe online opdrachtgevers via het netwerk organiseren. Dat gaat veel sneller dan in een regulier wervings- en selectietraject. Dat het Schakel Principe nu op BZW Connect wordt toegepast vind ik een ultraslimme zet. Je plaatst frank pörteners en jos merx waar ondernemers elkaar fysiek ontmoeten en platform voor BZW-leDen in één keer iets dat bij honderden bedrijven terechtkomt. Én je praat rechtstreeks met collega s

7 Thuis in uw zaken De kracht van ambitie WERkGEVERSBlOG: RuIT IS NÚ Al NODIG BZW zet feiten ruit online De discussies over de Ruit rond Eindhoven-Helmond duren maar voort. Aanvullende onderzoeken duwen de besluitvorming steeds verder weg in de tijd. Ondertussen gebeurt het ene na het andere incident op de snelwegen rond Eindhoven, worden dorpskernen en ontsluitingswegen door verkeersinfarcten verstikt en moeten ondernemers hun verliesuren maar slikken. Is de Ruit echt nodig? Ja, de Ruit is nú al nodig. De feiten spreken voor zich. Daarom zet de BZW ze online in een werkgeversblog, waaraan steeds nieuwe feiten worden toegevoegd. Zodat iedereen ziet wat er nú al aan de hand is. Bekijk het Ruitblog op en mail uw bijdrage naar Onze ruim 70 advocaten en juridisch specialisten zijn altijd dichtbij. Thuis in de industrie, zakelijke dienstverlening en handel. We weten waar we over praten. Stellen vragen, luisteren en analyseren. U maakt uw wensen kenbaar, vertelt uw verhaal. Samen gaan we op zoek naar het beste antwoord. Wij van uit onze juridische kennis, u vanuit uw bedrijfsvisie. Een nauwe samenwerking. Uw ambitie: grenzeloos. Onze ambitie: uw juridische partner te zijn. Boels Zanders Advocaten Eindhoven Venlo Roermond Maastricht Het geld is beschikbaar. Het voorlopig voorkeurstracé is bepaald. Maar opnieuw is de completering van de Ruit rond Eindhoven-Helmond vertraagd. Alles staat klaar, maar wordt toch weer uitgesteld. Het is te gek voor woorden. Dat zegt Jan van Mourik namens de BZW. Wekelijks hoort hij klachten van aangesloten werkgevers over de slechte bereikbaarheid in de Brainport-regio en de vele files en voertuigverliesuren die dat met ADVERTORIAl zich meebrengt: Ondernemers wachten al 25 jaar op de Ruit. Nu moeten ze weer wachten tot Gloudemans: voor al uw taxaties en vastgoedadvies! In verband met de vastgoedcrisis over de afgelopen jaren is er sprake van toenemende regelgeving, waar banken en accountants mee geconfronteerd worden. Om deze redenen worden er steeds hogere eisen gesteld aan taxaties. Surveyors) gecertificeerde taxateurs. Hierdoor kunnen wij ook klein- en grootschalig bedrijfsvastgoed deskundig en volgens de hoogste eisen waarderen, bijvoorbeeld voor financiëringsdoeleinden en voor balanstaxaties. Bij Gloudemans kunt u terecht voor: eind 2015 voordat de knoop wordt doorgehakt. En dan zitten er weer nieuwe gemeenteraden en nieuwe Provinciale Staten, die de hele besluitvorming weer gaan overdoen. Het geduld van ondernemers houdt een keer op. Als de bereikbaarheid in Brainport niet verbetert, dan trekken bedrijven weg. En dan houden we veel groen en ruimte over, maar geen economie. Nú al nodig De discussies over de Ruit gaan vooral over de vraag of de Ruit echt nodig is. Tegenstanders geloven niet in groei van de bevolking en het het platteland naar de stad. Rob van Gijzel zei het eerder al: in 2030 woont 80 procent van onze bevolking in de stad. Dus het uitgaan van bevolkingsstabilisatie of -krimp is voor de stedelijke regio Eindhoven-Helmond alleen al vanuit demografische voorspellingen niet reëel. En daar komen nog de economische groeiprognoses voor Brainport bij. Deze regio huisvest veel productie- en hightechbedrijven, precies de bedrijvigheid waar de nieuwe economie om vraagt. Alles wijst dus op groei. Groei van de bevolking, groei van de bedrijvigheid en dus groei van het verkeer. De Ruit is cruciaal om Ruitblog Op het nieuwe online Ruitblog gaat de BZW de feiten op een rij zetten. Met video s worden de reistijden op verschillende tracés in beeld gebracht. Met cijfers worden de prognoses over bevolkingsgroei en economische groei onderbouwd. Daarnaast worden feiten van ondernemers gepubliceerd. Van Mourik: Wij krijgen allerlei signalen van werkgevers over problemen door de slechte bereikbaarheid. Die signalen gaan we verzamelen en op het Ruitblog plaatsen. Het gaat dus niet om meningen van ondernemers, maar om concrete feiten op het gebied Daarom hebben wij sinds eind 2012 taxaties van landelijk vastgoed; verkeer. Volgens Van Mourik gaan zij voorbij deze regio in beweging te houden. van werkgelegenheid, voertuigverliesuren en an- RICS (Royal Institution of Chartered taxaties bedrijfsmatig vastgoed; Daarnaast geven wij u deskun- kosten door de gemeente; aan de huidige situatie: De Ruit is nú al nodig. dere meetbare kwesties. Hiermee willen wij be- taxaties van herontwik- dig vastgoedadvies over: begeleiding van trajec- De files, incidenten en afsluitingen op de snel- slissers en bestuurders objectieve data vanuit de kelingsvastgoed; planschade en nadeel- ten met gemeenten. wegen rond Eindhoven zijn nu al niet meer op Oproep aan BZW-leden ondernemerswereld aanreiken, waarmee zij hun taxaties voor speciale objecten compensatie; één hand te tellen. De reistijden op de verbin- Binnenkort ontvangt u een waarin eigen mening kunnen vormen. Onze mening is Postbus AL ROSMALEN Hintham 117c, Rosmalen T: +31(0) F: +31(0) I: zoals tankstations, golfbanen, maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed, recreatieobjecten, glastuinbouwprojecten, erfpacht; RICS-taxaties. onteigening en minnelijke verkoop; herontwikkeling van vastgoed; bestemmingsplanwijzigingen met verhaal van exploitatie- U kunt altijd vrijblijvend met ons contact opnemen voor het maken van een afspraak. Voor nadere informatie kunt u ook terecht op onze website. dingswegen binnen de Ruit zijn nu al het dubbele van wat wordt verondersteld. Daarnaast hebben we te maken met verstedelijking, die in heel Nederland aan de gang is. Mensen trekken in toenemende mate vanuit de dorpen en wij u vragen om úw ervaringen over de bereikbaarheid in Brainport via het online Ruitblog te delen. Heeft u nu al harde feiten? Mail het naar natuurlijk wel duidelijk: de Ruit is nú al nodig

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Brainport 2020 wordt Brainport Network

Brainport 2020 wordt Brainport Network Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital A.van Beerendonk Van: Brainport Network Verzonden: woensdag 1 juni 2016 15:08 Aan: M Wolfs Onderwerp: Nieuwsbrief Brainport Network Mei Klik hier als u deze nieuwsbrief niet

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst 1 Flexibele organisaties hebben de toekomst De arbeidsmarkt verandert. Overheid en bedrijfsleven kiezen bewust voor de flexibele inzet van

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa. Chemie- en materialencomplex Chemelot ontvouwt ambitieuze toekomstvisie

Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa. Chemie- en materialencomplex Chemelot ontvouwt ambitieuze toekomstvisie Persbericht Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa Chemie- en materialencomplex Chemelot ontvouwt ambitieuze toekomstvisie Sittard-Geleen,11 mei 2016 - Chemelot, de chemie-

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen Verstegen Verstegen is een middelgroot kantoor van accountants en (belasting)adviseurs, gevestigd in Dordrecht. Met zo n 100 medewerkers staan we

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Ik wil mijn zoons helpen aan een netwerk, een adviespunt dat hen verder kan brengen als ze straks het roer overnemen.

Ik wil mijn zoons helpen aan een netwerk, een adviespunt dat hen verder kan brengen als ze straks het roer overnemen. Ik wil mijn zoons helpen aan een netwerk, een adviespunt dat hen verder kan brengen als ze straks het roer overnemen. Introductie Familiebedrijven zijn in Nederland veruit in de meerderheid. Zij leveren

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17 W i t h i n r e a c h v o i c e w o r k s. c o m Inhoud De droom 5 Visie en missie 7 Mega innovatief 9 Super professioneel 11 Ultra flexibel 13 Puur persoonlijk 15 Vaste telefonie 17 Mobiele telefonie

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI Online business software exactonline.nl Je bedrijf laten groeien. Een flinke uitdaging voor menig ondernemer. Benieuwd hoe je dit slimmer aanpakt?

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

G100 TERUGBLIK G100. 28 maart 2011

G100 TERUGBLIK G100. 28 maart 2011 G100 28-03-2011 Thema: Industriebeleid TERUGBLIK G100 28 maart 2011 Programma 17.00 uur Ontvangst deelnemers 17.30 uur Openingswoord en inleidingen Rob de Wijk en Peter Swinkels 18.15 uur Discussie onder

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer RUIMTE EN ECONOMIE Reg.nr. B&W d.d. 17-09-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

StartersCentrum Limburg

StartersCentrum Limburg Voor jezelf beginnen? Doe het niet alleen! Het StartersCentrum Limburg is je graag van dienst met praktisch advies en nuttige tips. StartersCentrum Limburg Starterscentrum_A4_3.indd 1 01-09-2009 09:33:41

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

dit* doorpakken in topsectoren

dit* doorpakken in topsectoren dit* doorpakken in topsectoren dit*doorpakken in topsectoren dit* is een prioriteitenprogramma. dit* zijn de maatregelen die nodig zijn om de groei van de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren, als voortrekker

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI = sociale duurzaamheid, van A naar anders. Anders denken, nieuwe wegen bewandelen en nieuwe, niet voor de hand liggende samenwerking tot stand brengen

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Profielschets voorzitters en leden expertcommissies

Profielschets voorzitters en leden expertcommissies Profielschets voorzitters en leden expertcommissies Vastgesteld op 21 december 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/8 1. Inleiding In artikel 21.1 van de statuten

Nadere informatie

WAT IS FRANCHISE+? DOEL- GROEPEN ONS KLEINE LAND, GROOTS IN FRANCHISE! FRANCHISEGEVERS 29.800 FRANCHISEVESTIGINGEN 270.300 MEDEWERKERS 31,3 MILJARD

WAT IS FRANCHISE+? DOEL- GROEPEN ONS KLEINE LAND, GROOTS IN FRANCHISE! FRANCHISEGEVERS 29.800 FRANCHISEVESTIGINGEN 270.300 MEDEWERKERS 31,3 MILJARD ONS KLEINE LAND, GROOTS IN FRANCHISE! 750 FRANCHISEGEVERS 29.800 FRANCHISEVESTIGINGEN 270.300 MEDEWERKERS 31,3 MILJARD OMZET (Bron: NFV) WAT IS FRANCHISE+? VAKBLAD WEBSITES NIEUWSBRIEF KANDIDATEN-DATABASE

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Groei door inzicht én sturing

Groei door inzicht én sturing Groei door inzicht én sturing Familiebedrijven vertellen hun verhaal. Continuïteit kan niet los gezien worden van professionalisering en investeren in informatietechnologie. Merford, de Koninklijke Nooteboom

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie