Dutch Don t Drown Foundation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dutch Don t Drown Foundation"

Transcriptie

1 Dutch Don t Drown Foundation Beleidsplan tbv ANBI-aanvraag Januari 2014

2 1 Inleiding Verdrinking in ontwikkelingslanden is een humanitaire ramp van ongekende omvang. Honderdduizenden kinderen komen terecht in zeeën, meren en rivieren en komen nooit meer terug. Het enige vaccin is om kinderen op jonge leeftijd te leren overleven in water. Veel kinderen wonen in een levensbedreigende omgeving waar ze omringt zijn door water. Vaardigheden om te overleven in water zijn niet aangeboren, maar moeten aangeleerd te worden. De Dutch Don t Drown Foundation is opgericht om invulling te geven aan de lokale behoefte aan kennis op het gebied van leren zwemmen. Nederland bekleedt een uitzonderlijke positie in de wereld van het leren zwemmen. In Nederland leert 97% van alle kinderen zwemmen (bron: Mulierinstituut, 2013) zonder dat de overheid hier regelgeving voor heeft opgesteld. Het Nederlandse leren zwemmen onderscheidt zich van het leren zwemmen op een aantal aspecten: - Het aanleren van de schoolslag als beginslag. - Het onder water kunnen zwemmen en oriënteren. - Het zwemmen met kleding aan. De Dutch Don t Drown Foundation wil fondsen werven om zweminstructeurs naar gebieden uit te zenden waar de lokale gemeenschap aangeeft behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden. Naast het directe lesgeven wordt op locatie een train de trainer programma opgestart om zorg te dragen voor een voldoende bestendige legacy. 1

3 2 Het doel 2.1 Visie Because drowning is preventable Door middel van zwemles leren mensen te overleven in het water en vermindert het aantal verdrinkingen. Daarnaast draagt zwemmen bij aan een betere hygiëne, gezondheid en verantwoorde maatschappelijke ontwikkeling bij kinderen. 2.2 Missie De Dutch Don t Drown Foundation gaat het aantal verdrinkingen van jonge kinderen wereldwijd terugdringen door het ontwikkelen en beschikbaar stellen van het enige vaccin tegen verdrinking, zwemonderwijs. De focus ligt op gebieden in de wereld waar de kennis over leren zwemmen niet of onvoldoende aanwezig is en waar ouders of overheden dit niet zelf kunnen financieren. 2.3 Doelgroep De Dutch Don t Drown Foundation richt zich op gebieden waar het aantal verdrinkingen hoog is. Dit zijn met name waterrijke gebieden in Zuid-Oost Azië en Afrika. Qua leeftijd is het belangrijk om kinderen op zo vroeg mogelijke leeftijd vaardigheden aan te leren die helpen om verdrinking te voorkomen. Het is bekend dat deze vaardigheden aangeleerd kunnen worden aan kinderen van 3 jaar en ouder. - 96% van het totaal aantal (niet opzettelijke) verdrinkingen vindt plaats in landen met lage- en middeninkomens. - 60% van de verdrinkingen in de wereld vinden plaats in de Western Pacific en in Zuid-Oost Azië. - Afrika kent het hoogste verdrinkingscijfer wereldwijd, maar liefst 8x hoger dan in Australië en 10x hoger dan in Amerika. - In China en India vindt maar liefst 41% van alle verdrinkingen wereldwijd plaats. 2.4 Kernbeginselen De kernbeginselen van de Dutch Don t Drown Foundation zijn: Zwemvaardigheid vermindert de kans op verdrinking. Ieder kind heeft het recht om te leren zwemmen. De basisvisie van het Nederlandse Zwem-ABC is toepasbaar bij het leren zwemmen aan kinderen in ontwikkelingslanden. Samenwerking leidt tot meer succes. Kennisoverdracht is cruciaal om resultaat op langere termijn te borgen. De beschikbare middelen worden volledig ingezet om de doelen van de foundation te realiseren. 2

4 3 Werkzaamheden 3.1 Strategie Wij realiseren onze missie door het opzetten van lokale zwemonderwijsprojecten. Onze prioriteit ligt hierbij in landen of gebieden met een hoog verdrinkingscijfer onder kinderen. Met name delta- en kustgebieden in Zuid-Oost Azië en in Afrika (Lake Victoria) zijn hierbij van belang. De lokale projecten worden opgezet in samenwerking met o.a. de lokale overheid, het lokale onderwijs, lokaal actieve NGO s en de Nederlandse ambassade in het betreffende land. De zwemlessen worden opgezet op basis van de Nederlandse zwemlesmethode, door speciaal opgeleide Nederlandse zwemonderwijzers. De zwemonderwijzers starten naast de zwemles voor kinderen een train the trainer programma om lokale zwemonderwijzers op te leiden. Na 6 maanden trekt de foundation zich terug en worden de zwemlessen verzorgd door opgeleide mensen op locatie. Door de eeuwen heen heeft het waterrijke Nederland inwoners en met name kinderen beschermt tegen water. Nederlandse kinderen leren al jong hoe je veilig met een waterrijke omgeving kunt omgaan. Het is noodzaak dat we de opgebouwde expertise op het gebied van veiligheid in water en met name het leren zwemmen inzetten om het enorme aantal verdrinkingen in derde wereldlanden terug te dringen. Het Nederlandse zwemlessysteem legt uitdrukkelijk de focus op veiligheid en gaat uit van de mogelijkheden van de kinderen. In veel andere landen ligt de focus van het leren zwemmen op het aanleren van zwemslagen ten behoeve van de zwemsport of recreatie. Het Nederlandse Zwem-ABC heeft zich zowel binnen als buiten Nederland bewezen en zou wat ons betreft zo snel mogelijk over de hele wereld verspreid moet worden. In minder ontwikkelde landen richten wij ons op de eerste life saving step (voortraject). Een prima tool om de veiligheid in en rond het water sterk te verbeteren. Bestaande train the trainer-programma s en succesvolle lesmethoden kunnen hierbij uitstekende huliddelen zijn. 3.2 Projecten Om projecten te realiseren wordt gebruik gemaakt van het netwerk dat beschikbaar is. In dat kader is er o.a. contact gelegd met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Sport for Develoent), NSA, Het Nationaal Platform Zwembaden en Cordaid. Om projecten te beoordelen op geschiktheid worden een aantal criteria gehanteerd: 3

5 1. Veiligheidsgaranties voor de uitgezonden instructeurs. 2. Lokale behoefte om zwemmen te leren. 3. Beschikbaarheid voor schoon en geschikt zwemwater. 4. Aanwezigheid van mensen die als zweminstructeur willen worden opgeleid. 3.3 Evaluatie Om projecten te beoordelen wordt een monitoringssysteem gebruikt dat in samenwerking met De Haagse Hotelschool wordt ontwikkeld. De monitoring wordt gebruikt om de projecten goed te kunnen evalueren. De volgende aspecten van het project worden, aan de hand van vooraf bepaalde prestatie-indicatoren, in de evaluatie besproken. 1. Aantal kinderen dat heeft leren zwemmen in de projectperiode. 2. Aantal instructeurs dat is opgeleid in de projectperiode. 3. Kosten voor het totale project. 4. Eventuele serendipiteit 4

6 4 Organisatiestructuur 4.1 Bestuur Het bestuur van de Dutch Don t Drown Foundation bestaat uit: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid: J. Rijpstra Drs. R. Bosveld G. J. M. Jagersma Prof. J. J. L. M. Bierens MD, PhD, MCDM R. M. ter Hoeven MBA Q. O. M. Cieremans 4.2 Werkorganisatie De werkorganisatie bestaat uit een deel die zorg draagt voor de bedrijfsvoering en een deel die op locatie de projecten begeleid. De werkorganisatie in Nederland is zo compact mogelijk en staat onder leiding van een directeur. Naast de directeur worden functie ingevuld op het terrein van fondsenwerving, kennis en administratie. Op locatie wordt altijd gewerkt met een team van minimaal 2 personen die in Nederland zijn opgeleid op het gebied van vakinhoud en hulpverlening in ontwikkelingslanden. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van stagiairs of studenten die afstuderen. 5

7 5 Financiering 5.1 Beleid voor vermogensopbouw Het vermogen wordt opgebouwd door het werven van fondsen: 1. Sponsorwerving 2. Fonds- en Subsidiewerving 3. Support Actie 4. Eigen acties a) Obligaties b) Periodieke schenking c) Grote Clubactie 5.2 Bestedingsbeleid De Dutch Don t Drown foundation besteedt minimaal 90% van de inzet voor het algemeen belang. 5.3 Kostenstructuur De kostenstructuur is opgebouwd uit vaste kosten en projectkosten. In de pioniersfase van de organisatie worden de vaste kosten laag gehouden. Stichtingskosten Notariskosten 300,00 Website 500,00 Huisstijl 300,00 Diverse kosten 200,00 Vaste kosten Huisvesting Loonkosten Fondsenwerving Kennisontwikkeling Algemene bedrijfskosten Projectkosten Reiskosten Verblijfskosten Materiaalkosten Overige kosten 5.4 beloningen Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Daarnaast kan vacatiegeld worden betaald. Onkosten Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Vacatiegeld Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. 6

8 Voor medewerkers worden marktconforme beloningen betaald. Het bestuur stelt jaarlijks de beloningen vast. 6 Vermogensbeheer 6.1 Beschikbaarheid vermogen voor de foundation Het vermogen van de Dutch Don t Drown foundation is beschikbaar op basis van genotuleerde bestuursbesluiten. De Dutch Don t Drown Foundation houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is om de doelstellingen te realiseren. Met dit bestedingscriterium wordt niet-redelijke vermogensvorming voorkomen. 6.2 Vermogensbeheer Het vermogen van de DDDF is verkregen door giften, donaties, bijdragen, erfstellingen en andere baten. De algehele doelstelling is dat beleggingen veilig en met zo min mogelijk risico worden gedaan. Hiervan is in zekere mate sprake bij deposito s en bij een financiële instelling in bewaring gegeven gelden. Het kapitaal van de stichting is defensief belegd in obligaties overeenkomstig onderstaande mogelijkheden: 1. Deposito s bij Nederlandse banken waarvan het bedrag wordt gegarandeerd door de Nederlandse Bank (DNB). 2. Beleggingen in Staatsobligaties. Het beheer van de middelen valt onder de verantwoording van de penningmeester. De verdere financiële verantwoording is geregeld in artikel 10 van de statuten van de stichting. 7

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Stichting Mama Taxi Laan van magisch realisme 219 3059 WB Rotterdam info@mama-taxi.com www.mama-taxi.com Kvk nummer 61469130 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting MedHulp

Beleidsplan Stichting MedHulp Beleidsplan Stichting MedHulp 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland

Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland Januari 2013 t/m december 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. Identiteit 4 2. Missie en doelstelling 5 2.1 Missie 5 2.2 Doelstelling 5 3. Organisatiestructuur 6 3.1

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld.

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld. Inleiding. Hoofdstuk 1. Missie / Doelstelling Missie De missie van ISVA is - Mensen met een beperking, die nog niet sporten, in contact te brengen met een sportactiviteit. - Sporters met een beperking

Nadere informatie

VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013

VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013 VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013 In de strijd tegen de armoede is goed onderwijs van essentieel belang 1 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation Inhoud 1 Basisgegevens stichting... 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Stichting IplusANBI Jaarplan 2015

Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 KvK 62379232 / RSIN 854794852 Bezoekadres: Polanerbaan 11, 3447 GN Woerden, Tel.: +31 (0)348-489630 - email: anbi@iplussolutions.org INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling volgens

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Onder elk volk een gemeente

Onder elk volk een gemeente Onder elk volk een gemeente Beleidsplan 2014-2017 Meerjaren beleidsplan 2014-2017 CAMA Zending Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Korte geschiedenis... 3 2. Kenmerken van CAMA Zending... 3 3. Ontwikkelingen op

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY-

BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY- BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY- Mooncake Foundation Ability 4 Disability PC Hooftlaan 40 1422 JK UITHOORN The Netherlands tel. +31 (0)297 567812 Chamber of Commerce nbr

Nadere informatie