Incofin koos in november 2009 om de microfinancieringsinstelling ACME uit Haïti als centraal thema te nemen voor het jaarverslag en de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Incofin koos in november 2009 om de microfinancieringsinstelling ACME uit Haïti als centraal thema te nemen voor het jaarverslag en de"

Transcriptie

1 verslag 2009

2 2009

3 Incofin koos in november 2009 om de microfinancieringsinstelling ACME uit Haïti als centraal thema te nemen voor het jaarverslag en de jaarvergadering. De aardbeving van 12 januari 2010 stuurde de voorbereiding enigszins in de war. De foto s in dit jaarverslag zijn in 2009 genomen door Benjamin Struelens. Ze geven een beeld van hoe Haïti was vóór de aardbeving, een positief beeld dat we graag met u delen, een beeld dat we graag terug helpen opbouwen.

4

5

6 voorwoord Op het moment van de redactie van dit voorwoord, meet Haïti de schade op van de zwaarste aardbeving sinds 200 jaar. Meer dan mensen verloren het leven in dit straatarme land, dat bovendien reeds jaren gebukt gaat onder onrust, politiek geweld en natuurrampen. Incofin had vorig jaar beslist - als vrijwel enige buitenlandse investeerder in microfinanciering - een substantiële participatie te nemen in ACME, een Haïtiaanse microkredietinstelling met klanten. Ook ACME en zijn klanten hebben bij de aardbeving grote menselijke en materiële schade opgelopen. Na de ramp heeft Incofin een campagne gelanceerd om giften te verzamelen ten gunste van de klanten van ACME. Talrijke aandeelhouders zijn hier op ingegaan: ik ben hen hiervoor zeer dankbaar. Tevens heeft Incofin - dankzij zijn netwerk - belangrijke structurele ondersteuning vanuit binnen- en buitenland voor ACME kunnen aantrekken. Hierdoor zal ACME binnen afzienbare tijd zijn slagkracht kunnen herwinnen. Reeds voor de aardbeving hadden we beslist om ACME centraal te stellen in dit jaarverslag en de instelling op onze Algemene Vergadering uit te nodigen. Na de ramp hebben we deze keuze met overtuiging hernieuwd. Wereldwijd hebben de financiële sector én de microfinancieringssector in 2009 de naschokken gevoeld van de grote financiële crisis die in 2008 aanving. In minder ontwikkelde landen, meer bepaald in Centraal- Amerika en in Oost-Europa hebben de microfinancieringsinstellingen rake klappen gekregen. Ook Incofin heeft in zijn portefeuille een waardevermindering op een investering in deze regio genomen. Dankzij de voorzieningen in het verleden kon deze volledig opgevangen worden zonder impact op het jaarresultaat. In andere regio s van de wereld blijft de microfinancieringssector gezond, zij het dat de groei over het algemeen is vertraagd. Deze evolutie weerspiegelt zich ook in de financiële cijfers van Incofin voor 2009: enerzijds is de groei van de investeringsportefeuille licht vertraagd, maar anderzijds zijn de resultaten van Incofin ook in 2009 zeer gunstig. Hierdoor zal onze vennootschap het dividend dit jaar verder kunnen verhogen tot 2% per aandeel. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet en deskundigheid van het management team, waarvoor mijn dank. Zoals reeds vorig jaar werd aangekondigd, heeft Incofin - onder leiding van de Raad van Bestuur - een belangrijke reorganisatie doorgevoerd. Vanaf 1 juli 2009 werd de activiteit inzake het ontwikkelen en adviseren van microfinancieringsfondsen in een afzonderlijke vennootschap ondergebracht, Incofin Investment Management genaamd. Deze reorganisatie zal het mogelijk maken om de investeringsfondsen voor microfinanciering samen met grote internationale investeerders verder uit te bouwen, ten voordele van de verdere groei van de microfinancieringssector. Graag dank ik alle aandeelhouders van Incofin voor hun vertrouwen in onze vennootschap. Dankzij hun steun kan Incofin uitzicht bieden aan duizenden mensen in Haïti en elders, die zelf hun lot in handen nemen om een menswaardiger bestaan uit te bouwen. Ook mijn medebestuurders, in het bijzonder de leden van de verschillende comités, bedank ik voor hun steeds hernieuwde, collegiale steun. Frans Verheeke Voorzitter Raad van Bestuur

7

8

9

10 Structuurwijziging 2009 INCOFIN cvso Sedert het ontstaan in 1992 heeft Incofin cvso een portefeuille van investeringen in microfinancieringsinstellingen opgebouwd. Vanaf 2004 ontwikkelde Incofin ook activiteiten met betrekking tot het adviseren van portefeuilles van investeringsfondsen en -vehikels (Impulse Microfinance Investment Fund en Rural Impulse Fund, de microfinancieringsportefeuille van VDK spaarbank en Volksvermogen). 308 coöperatieve aandeelhouders INCOFIN cvso Directe investeringen in MFI s Impulse Microfinance Investment Fund Rural Impulse Fund Volksvermogen VDK MFI Loan Portfolio participatie fondsenadviesfunctie Een aantal redenen noodzaakten Incofin om de adviesactiviteit af te splitsen van de investeringsactiviteit: De investeerders in de diverse fondsen, waarvoor Incofin als fondsenadviseur optrad, drongen er op aan dat er een scheiding kwam tussen de investerings- en adviesfunctie, om eventuele belangenconflicten zo veel mogelijk te vermijden. Dit gold in het bijzonder voor die investeerders die willen deelnemen aan de volgende fondsen, die Incofin zal aanbieden. De adviesovereenkomsten gaan gepaard met een aanzienlijke aansprakelijkheid. Door de splitsing werd Incofin cvso beschermd tegen de gevolgen van de aansprakelijkheid en werd de aansprakelijkheid verlegd naar Incofin Investment Management, dat over een eerder beperkt kapitaal beschikt (in tegenstelling tot Incofin cvso). Incofin wenste een lijn te trekken tussen de sociale investeringen in de eigen portefeuille en de meer commerciële aspecten van het fondsenadvies.

11 Op 23 juni 2009 besliste de Buitengewone Algemene Vergadering van Incofin cvso om de activiteiten met betrekking tot fondsenadvies over te dragen naar een nieuwe juridische entiteit : Incofin Investment Management. Incofin Investment Management werd opgericht op 25 juni 2009 als een commanditaire vennootschap met Incofin cvso als stille vennoot en Incoteam (de vennootschap van het management) als werkende vennoot. De stille vennoot heeft een beperkte aansprakelijkheid en komt niet tussen in het bestuur van de vennootschap. personeel INCOteam cvba Werkende vennoot 49% INCOFIN IM COMM. V.A. Stille vennoot 51% INCOFIN cvso Incofin cvso verrichtte op 30 juni 2009 een gemengde inbreng van de bedrijfstak fondsenadvies. De waardering van deze inbreng gebeurde op basis van een verslag van KPMG. Door deze inbreng van de bedrijfstak vervangt Incofin Investment Management Incofin cvso als fondsenadviseur en als partij in de diverse overeenkomsten met de bestaande fondsen en vehikels. Er werd een adviesovereenkomst afgesloten tussen Incofin cvso en Incofin Investment Management. Het personeel werd volledig overgenomen door Incofin Investment Management. Incofin cvso werd na de splitsing een zuiver microfinancieringsfonds, zonder eigen personeel. Het jaarverslag dat volgt rapporteert over de investeringsportefeuille van het fonds Incofin cvso. INCOFIN IM COMM. V.A. Incofin cvso Impulse Microfinance Investment Fund Rural Impulse Fund Volksvermogen VDK MFI Loan Portfolio participatie fondsen-adviesfunctie

12

13 Microfinanciering de essentie Toegang hebben tot financiële dienstverlening is cruciaal voor de ontwikkeling van een individu, een gemeenschap, een land. Wegens gebrek aan garanties, gebrek aan eigendommen, gebrek aan vast inkomen, zijn arme mensen in ontwikkelingslanden niet onmiddellijk een interessant doelpubliek voor gewone commerciële banken. Microfinancieringsinstellingen daarentegen richten zich net op deze mensen. Ze slagen er in om gepaste financieringsproducten voor armen te ontwikkelen, onder meer door te werken met groepsleningen, kleine bedragen voor individuele leningen, strikte opvolging en sociale controle. Hierdoor krijgen de armen in ontwikkelingslanden ook stap voor stap toegang tot financiële diensten en werkkapitaal. Samen met hun energie en ideeën leidt dit tot zelfredzaamheid in vaak moeilijke omstandigheden. Wereldwijd zijn er zo n microfinancieringsinstellingen, die samen 150 miljoen klanten bedienen. Incofin Investment Management, de fondsenadviseur van Incofin cvso, investeert in 72 microfinancieringsinstellingen in 32 landen. Samen bereiken deze microfinancieringsinstellingen armen. Zelf bieden ze ook werk en inkomen aan werknemers.

14 INCOFIN cvso DE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ Missie Incofin investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI s) in ontwikkelingslanden, die aangepaste financiële diensten aanbieden aan kleine lokale ondernemingen en een grote sociale meerwaarde nastreven. Incofin ondersteunt MFI s, die ondernemende mensen op weg helpen om zelf aan de slag te gaan, hun levensomstandigheden te verbeteren en zo de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. VISIE Incofin is een kwalitatief hoogstaande en gespecialiseerde internationale speler op het vlak van investeringen in microfinancieringsinstellingen. Incofin ontwikkelt initiatieven die een aanwijsbare sociale impact hebben. Incofin is een privaat initiatief waaraan bedrijven, werknemers- en werkgeversorganisaties, verenigingen, stichtingen en particulieren, in België en daarbuiten, deelnemen.

15

16

17

18 bestuursorganen Bestuurscomité Frans Verheeke (Voorzitter) Jos Daniëls Eric Delecluyse Yvan Dupon Paul Steppe Ann Van Impe Johan De Schamphelaere Willy Bosmans Het Bestuurscomité is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de actuele en de lange-termijnstrategieën, objectieven en plannen, budgetten en de opvolging van de algemene aangelegenheden van de vennootschap. Het Bestuurscomité heeft in 2009 vijfmaal vergaderd. Investeringscomité Frans Verheeke (Voorzitter) Johan De Schamphelaere Tony Janssen Walter Vandepitte Michiel Geers Peter van den Brock Het Investeringscomité staat in voor de uitvoering van het investeringsbeleid van de vennootschap, zoals bepaald in het Investment Policy. Het Investeringscomité is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur, gespecialiseerd in financiële zaken en in ontwikkelingsproblematiek. Het Investeringscomité heeft in 2009 negenmaal vergaderd. Auditcomité Roland Van der Elst (Voorzitter) Marc Timbremont Henri Vansweevelt Het Auditcomité vervult een toezichtsfunctie op de procedures en de processen van de vennootschap, alsook op alle aspecten die betrekking hebben op risico s en het beheer ervan. Het Auditcomité is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur. Het Auditcomité heeft in 2009 tweemaal vergaderd. De mandaten van de Comités zijn onbezoldigd. Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Frank Verhaegen & Maurice Vrolix

19 RAAD VAN BESTUUR voorzitter Frans Verheeke Onafhankelijke Voorzitter Volksvermogen, Voorzitter van de Hogeschool Gent bestuurders Willy Bosmans WB Management BVBA Zaakvoerder Benoît Braeckman Suez Fonds Maria Janssens - Braeckman Voormalig hoofd patrimoniumbeheer Electrabel Jos Daniëls VKW Synergia vzw Erevoorzitter Raad van Bestuur KBC verzekeringen Emmanuel Doutrepont Sociale Fondsen Voedingsnijverheid Ondervoorzitter Sociaal Fonds Voedingsnijverheid Erik Bruyland Roularta Media Group Senior journalist bij Trends Majin de Froidmont Johan De Schamphelaere VDK spaarbank Voorzitter Directiecomité VDK spaarbank Rein De Tremerie Volksvermogen Algemeen secretaris ACV-CSC Metea Eric Delecluyse ACV Voeding en Diensten Voormalig voorzitter ACV Voeding en Diensten Yvan Dupon Yvan Dupon Consult BVBA Zaakvoerder Michiel Geers Volksvermogen Algemeen secretaris Volksvermogen Tony Janssen ACV Metaal Voormalig voorzitter ACV Metaal en Europese Metaalbond Fanny Machiels Group Machiels Bestuurder-Directeur Group Machiels André Sarens Suez-Tractebel Directeur beheer Netparticipaties Paul Steppe KBC groep Erevoorzitter Directiecomité Centea Marc Timbremont Volksvermogen Algemeen directeur Huisvesting Het Volk Peter Van den Brock Pax-Bank Directeur a. D. Pax-Bank, Vorstand Pax-Bank-Stiftung Roland Van der Elst Voormalig hoogleraar EHSAL Luc Van Dessel ACV Bouw en Industrie Voorzitter Herman Van de Velde VKW Gedelegeerd bestuurder N.V. Van de Velde Ann Van Impe VDK spaarbank Juridisch adviseur VDK spaarbank Walter Vandepitte MRBB & AVEVE Erevoorzitter Group AVEVE Henri Vansweevelt Bekaert Voormalig vice-president Bekaert groep Dirk Vyncke Vyncke Energietechniek n.v. Bestuursvoorzitter Vyncke Energietechniek Frank Vereecken VDK spaarbank Onderdirecteur Afdeling Effecten VDK spaarbank Lyn Verelst Solid Algemeen Manager Solid Martine Verluyten umicore Chief Financial Officer Umicore Te benoemen bestuurders 2010 Frank De Leenheer Gimv Investor Relations & Corporate Communication Manager Guy Pourveur Anonieme familie Bestuurder van vennootschappen bestuurders die ontslag namen in 2009 Jan Bevernaege Volksvermogen Lid Raad van Bestuur Volksvermogen VOF Loïc De Cannière Incofin Gedelegeerd bestuurder Incofin erebestuurders Frank Lambert Guido Lamote Jozef Lambrechts Voorzitter Fonds Antwerp Management Business School voor duurzaam en innovatief ondernemen Bestuurder Trias Ere-gedelegeerd bestuurder bij Kredietbank (nu KBC)

20 Raad van bestuur De Raad van Bestuur heeft in 2009 driemaal vergaderd. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen bezoldigingen en voordelen in natura van welke aard ook. De Raad van Bestuur van Incofin cvso houdt om de twee jaar een tweedaagse vergadering, waarin in het bijzonder de strategie van de vennootschap wordt besproken, in het licht van de behaalde resultaten, van de toekomstperspectieven en van de evoluties in de microfinancieringssector. De laatste strategische oefening vond plaats in mei 2008.

21 Vooraan van links naar rechts Dirk Vyncke, Benoît Braeckman, Herman Van de Velde, Marc Timbremont, Tony Janssen, Martine Verluyten, Frans Verheeke, Rein De Tremerie, Ann Van Impe, Willy Bosmans, Roland Van der Elst, Peter Van den Brock Achteraan van links naar rechts Walter Vandepitte, Yvan Dupon, André Sarens, Paul Steppe, Henri Vansweevelt, Eric Delecluyse, Erik Bruyland, Emmanuel Doutrepont, Michiel Geers, Frank Vereecken Niet op de foto: Jos Daniëls, Majin de Froidmont, Fanny Machiels, Lyn Verelst, Johan De Schamphelaere, Luc Van Dessel

22

23 aandeelhouders Incofin cvso geeft aandelen uit ter waarde van euro per aandeel (nominale waarde van euro + uitgiftepremie van 5%) en 1/20 aandelen van 130,20 euro (nominale waarde van 124 euro + uitgiftepremie van 5 %). De gewone Incofin aandelen zijn er voor grotere investeerders, terwijl de 1/20 aandelen eerder bestemd zijn voor particuliere investeerders. Het aandeelhouderskapitaal van Incofin cvso nam in 2009 toe met euro en bedraagt per einde december euro. Het aantal aandeelhouders steeg tot 308. De kapitaalsgroei voor Incofin cvso blijft belangrijk om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar aandelenparticipaties vanuit de MFI s. Incofin cvso is door Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) met ingang van 1 augustus 2009 erkend als coöperatieve vennootschap. Deze erkenning werd gepubliceerd in het Staatsblad van 27 november Door deze erkenning genieten de particuliere investeerders vrijstelling van roerende voorheffing op het dividend, tot maximum 170 euro (geïndexeerd bedrag).

24 aandeelhouders AchtergronD kapitaal ( ) percentage Volksvermogen Banken & Holdings ,31% ACV Metaal Beroepsorganisaties ,21% VDK spaarbank Banken & Holdings ,05% ACV Voeding en Diensten Beroepsorganisaties ,21% Sociaal Fonds Bedienden Voedingsnijverheid Beroepsorganisaties ,21% KBC Private Equity Banken & Holdings ,46% Umicore Industrie & bedrijven ,22% Yvan Dupon Consult BVBA Particulieren ,46% Pax-Bank Banken & Holdings ,42% VKW Synergia vzw Beroepsorganisaties ,24% Sociaal Fonds Voedingsnijverheid Beroepsorganisaties ,15% Suez - Tractebel Industrie & bedrijven ,13% Van der Elst Roland Particulieren ,10% de Froidmont Majin Particulieren ,10% Stiftungfonds Kirche und Caritas der Bank im Bistum Essen Banken & Holdings ,10% WB Management Particulieren ,10% ACV Bouw & Industrie Beroepsorganisaties ,10% Koinon Industrie & bedrijven ,02% Stichting Gillès Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,83% Stichting Maria Janssens Braeckman Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,72% MRBB Beroepsorganisaties ,50% AVEVE Industrie & bedrijven ,50% Vandersanden Constant Particulieren ,47% Willemen Johan Particulieren ,26% Zusters van Maria Pittem Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,16% Roularta Industrie & bedrijven ,05% Bekaert Industrie & bedrijven ,05% Solid Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,05% KBC Banken & Holdings ,05% vzw. de Kade Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,01% aandeelhouders < 1,00% ,72% ,00%

25 Stiftung für Unternehmerische Entwicklungszusammenarbeit financial roosevelt byld mg bvba Active For Selfemploiment and Entrepreneurship regio gent-eeklo zuid-oost-vlaanderen

26

27

28 Investeringen van Incofin cvso Incofin cvso investeert in 1. microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. 2. andere microfinancieringsfondsen, die op hun beurt investeren in microfinanciering. 3. de commanditaire vennootschap Incofin Investment Management, een fondsenadviseur voor microfinanciering. Incofin streeft een combinatie na van financieel en sociaal rendement. Incofin tracht het sociale rendement (ontwikkelingsrelevantie) ook te kwantificeren, onder meer door belangrijke sociale parameters van de kredietportefeuille van de microfinancieringsinstellingen op te volgen. Incofin cvso betrekt als investeringsmaatschappij haar inkomsten uit de rechtstreekse investeringsportefeuille en uit de eigen investeringen in investeringsfondsen. Deze inkomsten bestaan uit dividenden op de participaties en intresten op verstrekte leningen. De financiële inkomsten van Incofin uit de investeringsportefeuille nemen toe, in de mate dat Incofin zijn investeringsportefeuille in ontwikkelingslanden uitbouwt. Deze expansie van de investeringsportefeuille is mogelijk dankzij de toename van het aandelenkapitaal van Incofin, waardoor de vennootschap over meer middelen beschikt. Incofin hanteert bij de selectie van investeringen duidelijke criteria. Incofin houdt rekening met de impact van de microfinancieringsinstellingen op de plaatselijke economie, met de kwaliteit van het management, met de financiële toestand, met de bewezen prestaties ( track record ) en met de toekomstperspectieven van het bedrijf. Voor elk investeringsdossier wordt vooraf een grondige due diligence ter plaatse bij de microfinancieringsinstelling uitgevoerd. Na de investering is er een stricte opvolging van het investeringsdossier. Incofin diversifieert zijn investeringsportefeuille (bestaande uit kapitaalsparticipaties en leningen) en spreidt zijn risico s op een voorzichtige wijze op basis van een door het Investeringscomité besliste risicospreidingsbeleid. Dit beleid voorziet dat de exposure op geen enkel land en MFI hoger mag zijn dan respectievelijk 20% en 15% van de netto-actiefwaarde van Incofin. Daarenboven werd de volledige investeringsportefeuille van Incofin bij de Nationale Delcrederedienst verzekerd tegen landenrisico s.

29 1 Directe investeringen in microfinancieringsinstellingen microfinancieringsinstelling INVestering land ACEP Burkina SA Kapitaalsparticipatie Burkina Faso Acme Kapitaalsparticipatie Haïti Agroinvest Montenegro Lening Montenegro Akiba Commercial Bank Kapitaalsparticipatie Tanzania AZERCREDIT Lening Azerbeidzjan Caritas Peru Lening Peru CRECER Lening Bolivia Credo Lening Georgië Espoir Lening Ecuador FFP FIE SA Kapitaalsparticipatie Bolivia FIE Gran Poder Kapitaalsparticipatie Argentinië Financiera Confianza Kapitaalsparticipatie Peru Finca Congo Lening Congo, DRC Finca Jordan Lening Jordanië Finca Tajikistan Lening Tadzjikistan Forjadores Lening Mexico HKL Lening Cambodja IMON Lening Tadzjikistan KWFT Lening Kenia LAPO Lening Nigeria MBK Ventura Lening Indonesië Micro Africa Ltd Lening Kenia Mol Bulak Finance Lening Kyrgyzië Fundación J. Nieborowski Lening Nicaragua Prestanic Lening Nicaragua Proempresa Kapitaalsparticipatie Peru SEF International Lening Armenië SEILANITHIH Lening Cambodja Semisol Lening Mexico Sinapi Aba Trust Lening Ghana Per eind 2009 investeerde Incofin cvso in 30 microfinancieringsinstellingen, verspreid over 22 landen. Het totaal van de investeringsportefeuille in microfinancieringsinstellingen bedraagt euro.

30 ACME, Association pour la Coopération avec la Micro Entreprise, werd in 1997 gesticht door de Belg Bernard de Brouwer, een voormalige CEO van een PR-bedrijf. In juli 2009 transformeerde de NGO zich naar een nv. Incofin werd één van de aandeelhouders in de nieuwe ACME nv, net als de NGO FIE, stichter van één van de voornaamste microfinancieringsinstellingen in Bolivia, FIE FFP. Tot vóór de aardbeving van 12 januari 2010, was ACME de tweede grootste MFI in Haïti voor wat betreft het aantal klanten en de derde grootste voor wat betreft het volume van de portefeuille. De portefeuille groeide van 2,7 miljoen euro in 2005 naar 8,2 miljoen euro in ACME beschikte over 19 kantoren, waarvan er 14 in de hoofdstad Port-au-Prince gevestigd zijn. Via de vele kantoren stond ACME erg dicht bij zijn klanten en kon het de leningen nauwkeurig opvolgen. ACME bood enkel individuele kredieten aan. Een nieuw krediet werd verstrekt op basis van het volume en de terugbetalingsgeschiedenis van een vorig krediet. Deze stapsgewijze kredietverlening zorgde voor de nodige terugbetalingsgaranties. ACME onderscheidde zich van andere microfinancieringsinstellingen door een zeer arm en kapitaalbehoevend segment van de bevolking te bereiken. De minimumlening is 20 euro, 69 % van alle leningen bedragen tussen de 20 en de 350 euro. De aardbeving van 12 januari 2010 veroorzaakte ook voor ACME veel materiële en persoonlijke schade. Incofin organiseerde onmiddellijk een speciale hulpactie via de Koning Boudewijnstichting. De respons op deze actie was indrukwekkend. De giften werden integraal aan ACME doorgestort die hiermee zijn personeel en klanten een financiële tegemoetkoming kon geven. Ook de Vlaamse en de Nederlandse overheid hebben beide via een gift bijgedragen tot de structurele wederopbouw van ACME. De investering van Incofin was verzekerd bij het Vlaamse Waarborgfonds. Door de aardbeving is er een groot verlies afgeschreven op de portefeuille van ACME. De MFI staat nu voor de opdracht om zijn activiteiten opnieuw op te bouwen. Van de overlevende klanten melden velen zich terug aan bij ACME, met de vraag naar nieuw krediet. Incofin heeft de intentie om opnieuw te investeren in deze instelling. ACME - HAÏTI Portefeuille 8,2 miljoen euro Aantal klanten Gemiddelde lening Type investering Munt 533 euro kapitaalsparticipatie usd

31 Mol Bulak Finance is een jonge Kirgizische microfinancieringsinstelling met een dynamisch, professioneel en ervaren management team. De instelling kende een zeer sterke groei sedert de oprichting in Van bij het begin werd er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de portefeuille. Deze is tot op heden zeer goed. Mol Bulak sloot een strategische alliantie met XAC-Bank, een sterke Mongoolse MFI die tot de topinstellingen van Eurazië behoort. De kennis en ervaring van deze stevige partner versterkt de werking van Mol Bulak Finance. Kirgizië is één van de armste landen in de regio. Tot op vandaag is het aanbod van microfinanciering in Kirgizië vrij beperkt. Vooral in de rurale gebieden blijft er voor Mol Bulak nog een grote expansie mogelijk. Mol Bulak Finance werkt voornamelijk met kleine groepsleningen voor vrouwen in rurale regio s in Kirgizië. Deze groepsleningen stimuleren de ontwikkeling van hun ondernemerschap. Mol Bulak Finance heeft een zeer uitgesproken rurale focus. Deze focus, samen met de intentie van het management om een sterke sociale performantie te bereiken, maken van Mol Bulak Finance een excellente partner voor Incofin. Kuku, Kanymul, Aigul en Maratbek, de mensen op deze foto, hebben samen een groepslening opgenomen bij Mol Bulak Finance. Kuku vroeg een lening voor de aankoop van kippen. Ze wil kippen kweken en de eieren en kippen verkopen op de markt. Kanymul verkoopt melk en naait traditionele kledingstukken. Zij wil daarnaast ook kippen kweken en de eieren verkopen. Met de opbrengst hiervan wil zij haar dochter volgend jaar laten studeren. Aigul verkoopt heeft enkele runderen en verkoopt melk. Ze vroeg een lening aan voor de aankoop van een koelinstallatie. Maratbek werkt als herder en heeft een kleine boerderij. Ook hij wil met een lening voor kleinvee aankopen. Met de opbrengst van de verkoop van eieren en verse melk wil hij zijn kinderen naar school sturen. Ook al ben ik een eenvoudige man, ik wil mijn kinderen een goede opleiding geven zodat zij een beter leven kunnen leiden dan ik. Mol Bulak - Kirgizië Portefeuille 7,5 miljoen euro Aantal klanten Gemiddelde lening Type investering Munt 273 euro achtergestelde lening usd

32 In December 2009 verstrekte Incofin cvso een lening aan Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK Ventura), of Family Business Partners, een Indonesische microfinancieringsinstelling. MBK Ventura werd in 2003 opgericht en richt zich exclusief op plattelandsvrouwen in Java. Per september 2009 had de organisatie zo n klanten en een kredietportefeuille van 7,4 miljoen euro. De kwaliteit van de portefeuille is uitstekend. MBK Ventura is vooral actief in de rurale regio s van het eiland Java, één van de dichtstbevolkte eilanden ter wereld. Via groepsleningen slaagt MBK erin om zeer arme vrouwen in rurale gebieden te bereiken. Eén van de selectiecriteria om een eerste lening te krijgen is het type woning van de klant. Dit criterium weerspiegelt vaak de uiterst arme levensomstandigheden van de klant. De meeste klanten van MBK Ventura leven met het hele gezin in een houten één-kamer woning met aarden vloer. De vrouwen hebben meestal geen grondeigendom en zijn vaak analfabeet. Ze leven van kleinveeteelt, baten eetstalletjes uit of kweken groenten. De groepjes van vijf vrouwen komen wekelijks samen en zijn solidair verantwoordelijk voor het aanvragen en terugbetalen van kredieten. De eerste lening van een groep kan maximaal 70 euro bedragen, de hoogste lening die men na verloop van tijd kan krijgen bedraagt maximaal 490 euro. Nurhayati woont met haar man en drie kinderen in een houten huis, zonder stromend water. Het dorp waar ze wonen is zeer afgelegen en Nurhayati heeft het dorp nog nooit verlaten. Nurhayati verkoopt deur aan deur vers klaargemaakt eten. Hiermee verdient ze ongeveer 0,75 euro per dag. Haar man werkt als loonwerker in de rijstvelden en als taxichauffeur met een gehuurde fiets-riksja. Het gezinsinkomen is ongeveer 45 euro per maand. Met een lening van MBK Ventura kon Nurhayati een voorraad van droge levensmiddelen kopen die ze met een kleine winst verder verkoopt. Met deze droge grondstoffen kan ze ook een ruimer en gevarieerder aanbod maken van gerechten die ze verkoopt. Samen met haar man spaart ze nu ook voor een eigen, tweedehands fiets-riksja. Hierdoor kan het gezin zijn vast inkomen verhogen en zijn levensstandaard stabiliseren. MBK Ventura - IndonesiË Portefeuille 7,4 miljoen euro Aantal klanten Gemiddelde lening Type investering Munt 51 euro lening Indonesische Roepies

33 De Mexicaanse microfinancieringssector heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Op vandaag is het één van de meest dynamische van Latijns-Amerika. In 2005 stichtten enkele ervaren microfinancieringsexperten in Mexico Forjadores Negocios op. Deze microfinancieringsinstelling draagt klantgerichtheid hoog in het vaandel en is voornamelijk actief in rurale gebieden. Forjadores werkt enkel met vrouwelijke klanten. Groepskredieten vertegenwoordigen 92 % van de portefeuille. De groepen bestaan uit minimum negen en maximum dertig leden. Er is een wekelijkse groepsbijeenkomst waarbij de terugbetaling plaatsvindt. Vooraleer krediet te kunnen verkrijgen bij Forjadores, moeten de klanten eerst een bepaald bedrag sparen en een micro-verzekering nemen. Forjadores kan indrukwekkende groeicijfers voorleggen: per december 2009 heeft het bijna klanten. De belangrijkste aandeelhouder van Forjadores is de ACP groep, een stevige partner die ook hoofdaandeelhouder is van de grote Peruaanse MFI MiBanco. De ACP groep focust zich op de uitbouw van meerdere MFI s in Latijns-Amerika. Concepción Alfonso Desiderio groeide op in een gezin met 5 kinderen. Ze zocht naar een manier om mee te helpen zorgen voor het gezinsinkomen. Haar moeder vertelde haar over Forjadores en over hoe ze daar een startkapitaal kon verkrijgen. Concepción richtte een vrouwengroepje op en wendde zich tot Forjadores. Ze kregen een eerste krediet van ongeveer 200 euro. Concepción kocht frisdranken en snoepgoed en begon een klein zaakje naast het huisje waar ze woonden. Er kwam vraag naar meer en andere producten. Met een tweede krediet van 800 euro zorgde ze voor een regelmatige levering van meer basisproducten zoals eieren, melk, aardappelen en verzorgingsproducten. Ze breidde ook de infrastructuur van haar winkeltje uit. Vandaag heeft Concepción een goed draaiend kruidenierswinkeltje met een ruim aanbod aan diverse producten en grondstoffen zoals brandhout, meel en granen. Met de opbrengst van haar winkeltje zorgt Concepción nu voor het hele gezin. Dankzij haar inkomsten konden haar broers studeren. FORJADORES - MEXICO Portefeuille 4,31 miljoen euro Aantal klanten Gemiddelde lening Type investering Munt 173 euro lening Mexicaanse Peso

34 2 investering in microfinancieringsfondsen Per eind 2009 is Incofin cvso aandeelhouder in 3 andere fondsen : Impulse Microfinance Investment Fund, Rural Impulse Fund en MFX Fund. Het totaal van deze investeringen is euro. Impulse Microfinance Investment Fund is een Belgisch investeringsfonds voor microfinanciering met een investeringsportefeuille van euro (per 31/12/2009). Met een investering van euro beschikt Incofin cvso over 7,03% van het kapitaal van Impulse Microfinance Investment Fund. De fondsenadviseur van Impulse Microfinance Investment Fund is Incofin Investment Management. Rural Impulse Fund is een Luxemburgs investeringsfonds voor rurale microfinanciering met een investeringsportefeuille van USD (per 31/12/2009). Incofin cvso heeft een participatie van euro, wat overeenstemt met 16,67 % van het aandelenkapitaal. De fondsenadviseur van Rural Impulse Fund is Incofin Investment Management. MFX Fund is een Amerikaans fonds dat wisselkoersindekkingen voor investeringsfondsen voorziet. Dit laat Incofin cvso toe ingedekte lokale muntfinanciering aan te bieden aan MFI s, ook in landen waar dit via de klassieke wegen niet mogelijk is. Deze aandelenparticipatie bedraagt euro. Het aandeel van Incofin vertegenwoordigt 5,51 % van het kapitaal. 3 investering in incofin investment management Incofin cvso is stille vennoot van de commanditaire vennootschap Incofin Investment Management. De aandelenparticipatie bedraagt euro, zijnde 51%. Incofin Investment Management werd opgericht op 25 juni Incofin Investment Management is fondsenadviseur van verschillende microfinancieringsfonden en -vehikels.

Financieel Jaarverslag 2012. Incofincvso. Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012. Incofincvso. Financieel Jaarverslag 2012 1 Incofincvso 2 1 Inhoudstafel Voorwoord 1. Kerncijfers 2 2. Deugdelijk bestuur 4 2.1. Algemene Vergadering 4 2.2. Raad van Bestuur 4 2.3. Bestuurscomité 5 2.4. Investeringscomité 5 2.5. Auditcomité 5

Nadere informatie

Incofin cvso Jaarverslag 2014

Incofin cvso Jaarverslag 2014 20 Incofin cvso Jaarverslag 2014 Incofin cvso Jaarverslag 2014 21 FINANCIEEL VERSLAG Deugdelijk bestuur Verslag van de Commissaris Verslag van de Raad van Bestuur Adviserende rol van Incofin Investment

Nadere informatie

7.8. Ontslag/einde mandaat 17

7.8. Ontslag/einde mandaat 17 2 Inhoudstafel 1. Kerncijfers 4 2. Deugdelijk bestuur 6 2.1. Algemene Vergadering 6 2.2. Raad van Bestuur 6 2.3. Bestuurscomité 7 2.4. Investeringscomité 7 2.5. Auditcomité 7 2.6. Commissaris 7 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Geografische spreiding investeringen Incofin

Geografische spreiding investeringen Incofin jaarverslag 2008 Geografische spreiding investeringen Incofin Bosnië - Herzegovina Montenegro Georgië Armenië Kazachstan Kyrgyzstan Azerbeidzjan Tadzjikistan Jordanië Mexico India Guatemala El Salvador

Nadere informatie

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 15 november 2014 Agenda Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid Incofin Investment Management:

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Finance Avenue 2013 Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 16 november 2013 Agenda Incofin Investment Management: wie zijn we en wat

Nadere informatie

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT STIMULEREN VAN ONDERNEMERSCHAP IN HET ZUIDEN I ncofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen

Nadere informatie

CPP-INCOFIN cvso. Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen. Augustus 2010

CPP-INCOFIN cvso. Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen. Augustus 2010 CPP-INCOFIN cvso Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen Augustus 2010 Incofin cvso Sneeuwbeslaan 20 B-2610 Antwerpen T: 03 829 25 36 F: 03 740 78 28 Ondernemingsnummer: 0448 125 845 E-mail: info.incofin@incofin.be

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012 Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen oktober 2012 oktober 2012 Incofin cvso Sneeuwbeslaan 20 B-2610 Antwerpen T +32 3 829 25 36 F +32 3 740 78 28 info@incofin.com www.incofin.com BE 0448 125

Nadere informatie

De som van de kredietportefeuilles van de instellingen waarin Incofin investeert, bedraagt 732 miljoen euro.

De som van de kredietportefeuilles van de instellingen waarin Incofin investeert, bedraagt 732 miljoen euro. KERNCIJFERS 2009 Sociale performantie Incofin cvso investeert in 30 MFI s, verspreid over 22 landen. Samen bereiken deze MFI s 1.534.620 klanten. Hiervan zijn 81,77% vrouwen. De inschakeling van deze lokale

Nadere informatie

CPP-INCOFIN cvso. Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen. Augustus 2011

CPP-INCOFIN cvso. Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen. Augustus 2011 CPP-INCOFIN cvso Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen Augustus 2011 Incofin cvso Sneeuwbeslaan 20 B-2610 Antwerpen T: 03 829 25 36 F: 03 740 78 28 Ondernemingsnummer: 0448 125 845 E-mail: info.incofin@incofin.be

Nadere informatie

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Missie Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI's) in ontwikkelingslanden die aangepaste financiële diensten aanbieden aan

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. juli 2013

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. juli 2013 Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen juli 2013 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

Inhoudstafel. Microfinanciering in de praktijk: Microfinancieringsinstelling Kompanion bouwt mee aan sterke gemeenschappen in Kirgizië...

Inhoudstafel. Microfinanciering in de praktijk: Microfinancieringsinstelling Kompanion bouwt mee aan sterke gemeenschappen in Kirgizië... Inhoudstafel Interview met de voorzitter... 6 Incofin cvso... 14 Investeringen van Incofin cvso... 26 Directe investeringen in microfinancieringsinstellingen... 27 Investeringen in microfinancieringsfondsen...

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be 1. Structuur van het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Leslie Totté CFO Incofin Investment Management Trends Finance Day - 24 mei 2014 Agenda Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid Incofin Investment Management:

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Een redelijk financieel rendement gekoppeld aan een hoog sociaal voordeel.

Een redelijk financieel rendement gekoppeld aan een hoog sociaal voordeel. Een redelijk financieel rendement gekoppeld aan een hoog sociaal voordeel. Jobs Werk is de sleutel van elke ontwikkeling, zowel op het collectieve vlak, als op het persoonlijke vlak. Het verschaft iedereen

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2015

PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2015 RPR Antwerpen 0.416.585.207 Niet B.T.W. Plichtig (32) 03/230.98.19 - E-mail : info@belreca.be - Website : www.belreca.be Van Putlei 74-76 B 2018 Antwerpen PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 17 mei 2013 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Trends Finance Day Loïc De Cannière CEO Incofin IM 1 juni 2013 Agenda Incofin IM: wie zijn we en wat doen we? Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 april 2010 06:00 CET RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen oktober 2017

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen oktober 2017 Incofin CVBA-SO Ravensteinstraat 1 9000 GENT RPR 0448.125.845 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen oktober 2017 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 29 maart 2014

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 29 maart 2014 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haachtsesteenweg 159, B-1030 Brussel H.R. Brussel 586.069 B.T.W. BE 453.804.602 Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

70% percentage vrouwelijke leningklanten. Beleggingen

70% percentage vrouwelijke leningklanten. Beleggingen 70% percentage vrouwelijke leningklanten De tabel in de bijlage op pagina 52 t/m 55 van dit verslag laat voor iedere financiële instelling in de portefeuille van Triodos Fair Share Fund een aantal kernindicatoren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 21 mei 2010 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Bewonersparticipatie Windpark Dilsen-Stokkem September 2015 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165 Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 02/502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Agenda van de gewone algemene vergadering

Agenda van de gewone algemene vergadering Agenda van de gewone algemene vergadering De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatshebben

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE. Prinicipe 1. De vennootschap past een duidelijke governance structuur toe

CORPORATE GOVERNANCE. Prinicipe 1. De vennootschap past een duidelijke governance structuur toe CORPORATE GOVERNANCE Beluga erkent het belang en de noodzaak van de algemene principes inzake behoorlijk bestuur of corporate governance. Beluga streeft ernaar de aanbevelingen inzake corporate governance

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door

Nadere informatie

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139.

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139. TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

MFI's. Missie. 3,1miljoen. Percentage vrouwelijke micro-ondernemers bereikt in 2013

MFI's. Missie. 3,1miljoen. Percentage vrouwelijke micro-ondernemers bereikt in 2013 Missie Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI's) in ontwikkelingslanden die aangepaste financiële diensten aanbieden aan kleine lokale ondernemingen en een grote sociale

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper.

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper. NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV, RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 gehouden op vrijdag 16 mei 2008 om 15 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren.

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 25 april 2012 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

De voorzitter legt op het bureau :

De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2010 ==========================================================

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Persbericht Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Zeist, 3 maart 2015 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica 16 mei 2007 na sluiting van de beurs Trading update Q3 2006/2007 Aedifica Waarde van de portefeuille (in reële waarde) 205,4 miljoen Omzet van 8,8 miljoen voor de eerste 9 maanden Acquisities voor 7,5

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Kansendossier afdekken politieke risico's. MIGA, Multilateral Investment and Guarantee Agency

Kansendossier afdekken politieke risico's. MIGA, Multilateral Investment and Guarantee Agency Kansendossier afdekken politieke risico's MIGA, Multilateral Investment and Guarantee Agency Het Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) is onderdeel van de Wereldbank Groep en is gevestigd in

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie