POVO-module Utrecht Handleiding voor het basisonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POVO-module Utrecht Handleiding voor het basisonderwijs"

Transcriptie

1 POVO-module Utrecht Handleiding voor het basisonderwijs 1

2 Direct naar (muisklik) Stappenplan Leerling invoeren Drempelonderzoek Zorgaanmeldformulier Uitslagformulier OKR Ondertekenen OKR Eindtoets Vaardigheidsniveau Aanmelding VO Aanmeldstatus Inhoudsopgave 2

3 Stappenplan 1. Inloggen & gegevens controleren 2. Leerlinggegevens importeren (OSO) Z O R G Drempelonderzoek invullen Zorgaanmeldformulier invullen Zorgaanmeldformulier versturen Uitslagformulier ontvangen 3. Onderwijskundig rapport (OKR) invullen 4. Onderwijskundig rapport definitief maken 5. Bijlagen beheren 6. Adviesformulier maken 7. Aanmeldstatus volgen 8. Scores eindtoets invoeren 3

4 Leerlinggegevens invoeren U kunt op twee manieren een leerling invoeren: 1. Importeren via OSO 2. Handmatig invoeren Het gebruik van OSO-overdracht is veruit het makkelijkst en snelst, hierbij kunt u de gegevens van leerlingen die in uw leerlingvolgsysteem staan gebruiken. Bij OSO-overdracht dient u de leerlingen in uw LAS klaar te zetten voor overdracht. OSO-bestand klaarzetten in leerlingadministratiesysteem Problemen bij het klaarzetten van gegevens voor een OSO-overdracht? U bent het snelst geholpen als u contact opneemt met de ICT-er op uw school of de helpdesk van het leerlingvolgsysteem. Alle informatie over OSO vindt u in de aparte handleiding onder het menu-item Help > Handleidingen. Leerling handmatig invoeren Ga naar Leerlingen Invoeren. U krijgt een leeg onderwijskundig rapport in beeld. Vul de gegevens in. Velden met een hekje (#) zijn verplicht, u kunt het formulier pas opslaan nadat deze zijn ingevuld: Verplicht: # Burgerservicenummer (BSN); # Voorna(a)m(en); # Roepnaam; # Achternaam; # Geboortedatum Klik op Opslaan om de leerling definitief in te voeren in Onderwijs Transparant. 4

5 Drempelonderzoek Drempelonderzoek via Onderwijs Transparant Het basisonderwijs neemt voor de leerlingen waar het van toepassing is de drempelonderzoeken af. Onder Overig > Mijn gegevens kunt u aangeven of uw school gebruik wil maken van Onderwijs Transparant (OT) om direct onderzoeksopdrachten te versturen naar 678 Drempelonderzoek. U kunt deze keuze één maal per jaar maken. De keuze geldt dan voor het hele schooljaar, ook met terugwerkende kracht. U kunt er ook voor kiezen om de profielbladen van 678 Drempelonderzoek beschikbaar te hebben in OT door dit onder Mijn gegevens aan te vinken. Hieraan zijn kosten verbonden: de factuur wordt verzonden naar de PCL. De PCL zal deze kosten betalen. Informatie bij het invullen van de scores in Onderwijs Transparant De scores van het drempelonderzoek kunt u invullen onder Overig > Drempelonderzoek. U ziet dan een scherm met een overzicht van al uw leerlingen met daarboven een invulscherm voor toetsgegevens en daar weer boven wat nadere uitleg over het invoeren van de scores in Onderwijs Transparant. LET OP: Voordat u voor een leerling de scores van een drempeltoets invoert, moet eerst het schoolverloop volledig en correct zijn ingevoerd. Op basis van het schoolverloop wordt namelijk de DL en het DLE berekend. Het schoolverloop kunt u controleren/wijzigen door op de naam van de leerling te klikken in het overzicht. In het overzicht staan al uw leerlingen; u vult uiteraard alleen de scores in van de leerling voor wie dit van toepassing is. Lees de aandachtspunten en tips bovenin het scherm voor u de scores invoert. 5

6 Drempelonderzoek: scores invullen Zorg dat het schoolverloop van de betreffende leerlingen correct is. Het schoolverloop kunt u controleren/wijzigen door op de naam van de leerling te klikken in het overzicht. Vink de leerlingen van wie u gegevens wilt toevoegen aan in het Overzicht leerlingen onder Overig > Drempelonderzoek. Gebruik de knoppen boven het Overzicht leerlingen om toetsdatum en contactpersoon toe te wijzen aan de geselecteerde leerlingen. o o Vul de datum in en klik op Toetsdatum toewijzen. Voor alle in het overzicht geselecteerde (aangevinkte) leerlingen wordt de toetsdatum ingevuld. Herhaal dezelfde stappen voor de contactpersoon. Vul in het Overzicht leerlingen de scores van het drempelonderzoek in. LET OP: Het invullen van o (nul) betekent dat de leerling de toets niet heeft gemaakt! Vul score 1 (één) in voor leerlingen die nul goed hebben. (Dit i.v.m. de systeeminstellingen van 678 Drempelonderzoek.) Sla de ingevulde scores op met de knop Opslaan in de grijze balk links. U kunt de scores van meerdere leerlingen invoeren voor u opslaat. De kolommen met de DLE gegevens worden automatisch ingevuld. (Scroll naar rechts in het scherm om meer kolommen te zien.) 6

7 Koppel de drempelonderzoekgegevens aan het OKR van een leerling door de leerlingen voor wie u dit wilt te selecteren en boven het overzicht op de knop Toetsresultaten op OKR te klikken. De toetsresultaten van het drempelonderzoek worden nu op het onderwijskundig rapport ingevuld onder A4 Toetsresultaten basisonderwijs. (Deze gegevens staan dan automatisch ook op het zorgaanmeldformulier.) Drempelonderzoek: scores versturen Selecteer de leerlingen van wie u de scores wilt versturen. LET OP: verstuur zoveel mogelijk drempelonderzoeken tegelijk naar 678 Drempelonderzoek. Klik op de knop Geselecteerde leerlingen versturen naar 678 onder het Overzicht leerlingen. De profielbladen worden per post opgestuurd vanaf 678 Drempelonderzoek. Drempelonderzoek: profielbladen 678 koppelen aan Onderwijs Transparant Wanneer u onder Overig > Mijn gegevens heeft aangegeven dat u de profielbladen van 678 automatisch beschikbaar wilt hebben in Onderwijs Transparant, verschijnen deze profielbladen automatisch onder Leerlingen > Overzicht documenten. U hoeft dan dus niet te wachten op de post en u hoeft de profielbladen niet in te scannen en als bestand te koppelen aan Onderwijs Transparant. 7

8 Zorgprocedure Zorgleerlingen kunnen worden aangemeld voor het zorgtraject via het zorgaanmeldformulier. Zorgaanmeldformulier invullen In het overzicht Zorgleerlingen > Zorgaanmeldformulieren ziet u een overzicht van al uw leerlingen. U bepaalt zelf (op basis van de geldende afspraken en regels) voor welke leerling u een zorgaanmeldformulier gaat versturen. Koppeling OKR en zorgaanmeldformulier Veel velden met gegevens in het zorgaanmeldformulier staan ook in het OKR. Als u ze in één formulier wijzigt, dan veranderen ze ook in het andere formulier. Klik op de regel van een leerling om het zorgaanmeldformulier te openen. Controleer de gegevens die al staan ingevuld. De gegevens die al zijn ingevuld zijn overgenomen uit het LAS (via OSO overdracht of u heeft ze eerder met de hand ingevoerd) en uit de velden onder Mijn gegevens en Contactpersonen. Vul het zorgaanmeldfomulier in. Raadpleeg voor meer informatie over het invullen van het zorgaanmeldformulier het hoofdstuk Formulieren invullen. Klik op de diskette om wijzigingen op te slaan. Verander de status naar definitief om het zorgaanmeldformulier te versturen. Definitief = verzenden Wanneer u de status van een formulier definitief maakt, wordt het formulier verzonden binnen Onderwijs Transparant. U kunt dan niets meer wijzigen in het formulier. 8

9 Uitslagformulieren Via het overzicht Zorgleerlingen > Uitslagformulieren krijgt u terugkoppeling van de PCL over eventuele extra screening. Toetsdatum overzicht In dit overzicht verschijnen de leerlingen die bij de PCL zijn aangemeld, vervolgens zijn geaccepteerd en voor wie de toetsgegevens voor de afname van de IQ-toets bekend zijn. In dit overzicht is dus af te lezen wanneer en waar de IQ-toets gaat plaatsvinden. 9

10 Onderwijskundig rapport (OKR) Het onderwijskundig rapport bevat naast NAW-gegevens van de leerling en ouders vooral informatie over de leerprestaties van de leerling en zaken die hier invloed op hebben. Vragen die u verplicht moet invullen zijn gemarkeerd met een sterretje (*). Onderwijskundig rapport invullen Ga via Leerlingen naar Overzicht Onderwijskundig rapport. U ziet een overzicht van alle leerlingen die zijn ingevoerd in OT. Klik op een regel om het OKR van een leerling te openen. Controleer de gegevens die al staan ingevuld. De gegevens die al zijn ingevuld zijn overgedragen met OSO (of u heeft ze eerder met de hand ingevoerd) en uit de velden onder Mijn gegevens en Contactpersonen. Vul het onderwijskundig rapport in. Raadpleeg voor meer informatie over het invullen van het OKR het hoofdstuk Formulieren invullen in de algemene handleiding (zie menu-item Help > Handleiding ). Klik op de diskette om wijzigingen op te slaan. OSO gegevens Een aantal van de velden in het OKR zijn overgenomen vanuit het LAS d.m.v. de overdracht met OSO. Dit zijn de zogenaamde harde gegevens. Onder harde gegevens verstaan we gegevens over NAW, schoolloopbaan, schooltoetsen en IQ. Bij een 2 e OSO overdracht voor dezelfde leerling (bv. om toetsen aan te vullen) kunnen deze gegevens worden overschreven óf aangevuld. (Zie overschrijven& aanvullen.) De overige velden zijn zgn. zachte gegevens. Deze gegevens blijven bewaard, ook als u voor de leerling nieuwe gegevens met OSO overdraagt. 10

11 Ondertekening van het OKR De handtekening van de ouders/verzorgers kunt u in principe alleen op papier ontvangen. Hiervoor kunt u van de definitieve versie van het OKR een PDFbestand maken met de PDF-knop. U krijgt ook een PDF aangeboden als u het OKR op definitief zet. Dit bestand wordt ook automatisch bij de bijlagen van de betreffende leerling gezet. Printversie maken in PDF formaat De papieren versie met handtekening archiveert u o.a. voor eigen gebruik, zodat u kunt aantonen dat de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte waren van de overdracht van gegevens. U kunt eventueel de getekende papieren versie ook weer scannen en als bijlage toevoegen aan het OKR; zo heeft u ook een digitale afschrift van de toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). Status van het OKR aanpassen Status OKR Onvolledig Te gebruiken voor uw eigen administratie. Bijvoorbeeld als u al wel aan het formulier gewerkt heeft, maar nog niet klaar bent. Volledig Te gebruiken voor uw eigen administratie. Wanneer u alle verplichte velden heeft ingevuld. U kunt de status niet veranderen naar volledig als niet alle verplichte velden zijn ingevuld. Bijvoorbeeld als u al helemaal klaar bent, maar het formulier nog met de ouders/verzorgers wilt bespreken. Definitief Definitief = verzenden! Als alle gegevens zijn ingevoerd en de ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven, kunt u de status van het formulier aanpassen naar Definitief. Het OKR is op dat moment beschikbaar voor de VO school. Verplichte velden controleren Als u de status op Volledig zet, kunt u nagaan of alle verplichte velden zijn ingevuld. Als u velden bent vergeten, worden deze gearceerd. LET OP: U kunt de gegevens in het formulier niet meer wijzigen als de status definitief is! Definitief = verzenden Wanneer u de status van een formulier definitief maakt, wordt het formulier verzonden binnen Onderwijs Transparant. U kunt dan niets meer wijzigen in het formulier. Per ongeluk op definitief? Neem contact op met de helpdesk ( Help > Contact ) als u een dossier per ongeluk op definitief heeft gezet. 11

12 Eindtoets De scores van de eindtoets kunt u niet meer in het Onderwijskundig Rapport van de leerling invoeren. U heeft de mogelijkheid om de scores in een apart overzicht in te voeren. Zie de speciale eindtoets-handleiding onder menu-item Help > Handleiding voor meer informatie. 12

13 Cito Vaardigheidsniveau Onder het menu Leerlingen vindt u een overzicht Cito Vaardigheidsniveau. Als u in dit overzicht klikt (via Leerlingen > Cito vaardigheidsniveau ) op een leerling, worden de volgende gegevens getoond: 1. een overzicht met alle ingevoerde of geïmporteerde toetsen van de leerling, inclusief de vaardigheidsniveau s bij CITO LOVS-toetsen. 2. een grafische weergave van het verloop van het leerrendement van de leerling (op de 4 domeinen Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling en Inzichtelijk Rekenen) 3. een grafische weergave van het verloop van de leerachterstanden van de leerling (op de 4 domeinen Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling en Inzichtelijk Rekenen) Let op: De gegevens die u op deze pagina ziet, worden tevens automatisch als bijlage aan het onderwijskundige rapport toegevoegd. Hieronder ziet u een voorbeeld van het overzicht met toetsen. De CITO vaardigheidsniveaus worden (automatisch) berekend in Onderwijs Transparant (A t/m E en I t/m V). Deze niveaus zijn gekoppeld aan de vaardigheidsscore (VS). Als deze is ingevuld verschijnt automatisch het vaardigheidsniveau. Let op: niet alle toetsen hebben een vaardigheidsscore. Vaardigheidsniveaus Er zijn 2 verschillende schalen van vaardigheidsniveaus. De een wordt aangeduid met letters (A t/m E) en de ander met cijfers (I t/m V). De vaardigheidsniveaus A t/m E bestaan al wat langer dan de met cijfers aangeduide vaardigheidsniveaus. Bij de meeste toetsen zult u ook A t/m E- niveaus zien. Het hoogste niveau wordt aangeduid met de A, het laagste niveau met de E. De schaalnormering van deze vaardigheidsniveaus is ongelijk. (Zie tabel 1 in onderstaande link) De vaardigheidsniveaus I t/m V zijn redelijk nieuw en zullen alleen bij de nieuwe toetsen zichtbaar zijn als er een vaardigheidsscore bekend is. Ook bij deze schaal geldt dat I het hoogste niveau is en V het laagste niveau. Het verschil met de 13

14 andere schaal is dat de schaalnormering hier wel gelijk is. (Zie tabel 1 in onderstaande link) Voor meer informatie over de vaardigheidsscore kunt u onder Help > Handleiding het bijbehorende PDF-bestand Cito toetsscore, vaardigheidsscore en dan? openen. Afgeronde vaardigheidsscores In de laatste kolom van het overzicht ziet u Afg. staan, de afkorting van afgerond. Normaal gesproken bestaat de vaardigheidsscore uit meerdere cijfers achter de komma. Wanneer er een vaardigheidsscore via een OSO-overdracht meekomt, dan wordt het getal altijd afgerond. Dit betekent dat de vaardigheidsscore dan niet helemaal correct is. In dat geval wordt er in de kolom Afg. een ja gezet. 14

15 Status: HOME Leerlingen aanmelden bij het VO Om de school voor voortgezet onderwijs toegang te verlenen tot het onderwijskundig rapport en de bijlagen maakt u een VO aanmeldingsformulier aan met daarin opgenomen de VO-school naar keuze. Aanmeldformulier VO (1 e ronde) Het aanmeldformulier VO bevat o.a. de (1 e ) schoolkeuze, leerlinggegevens, gegevens van de basisschool en gegevens van de ouders. Een deel van de gegevens zijn overgenomen uit het OKR en zijn dus al ingevuld. Deze gegevens hoeft u alleen maar te controleren. U kunt in dit formulier maar 1 schoolkeuze invullen. Voor escape opties, zie pagina 24. Vul het formulier in bij Aanmeldingen VO > 1 e ronde VO aanmeldingsformulieren. Maak de status van het aanmeldformulier definitief; Printversie maken in PDF formaat De aanmelding wordt nu zichtbaar bij de VO-school die is opgegeven in het aanmeldformulier. U krijgt een pdf-versie van het aanmeldformulier aangeboden. U kunt dit formulier opslaan op uw computer, of uitprinten. LET OP: De aanmeldingsrondes zijn aan bepaalde data gebonden. Informeer hiervoor bij uw Samenwerkingsverband. LET OP: U kunt het VO aanmeldformulier pas op definitief zetten wanneer het Onderwijskundig rapport de definitieve status heeft. TIP: Bewaar ook een kopie van het getekende aanmeldformulier; mochten de ouders het aanmeldformulier kwijt raken, dan hoeft u niet opnieuw alle handtekeningen te verzamelen. 15

16 Aanmeldformulier VO (2 e ronde) Wanneer een leerling in de 1 e aanmeldingsronde bij een VO-school is afgewezen, dan kan er bij het overzicht 2 e ronde VO aanmeldingsformulieren opnieuw een aanmeldformulier worden ingevuld. U kunt in dit formulier 3 schoolkeuzes invullen. Voor een vierde escape optie, zie pagina 24. Ga naar Aanmeldingen VO > 2 e ronde VO aanmeldingsformulieren. Klik op de naam van een leerling en vul het formulier in. Zet het formulier op definitief. De aanmelding wordt nu zichtbaar bij de VO-school die is opgegeven in het formulier. LET OP: De aanmeldingsrondes zijn aan bepaalde data gebonden. Informeer hiervoor bij uw Samenwerkingsverband. Aanmeldformulier VO (3 e ronde) I.v.m. de (relatief late) afname van de eindtoets en de mogelijkheid om te heroverwegen n.a.v. de eindtoets is er een 3 e aanmeldingsronde in het leven geroepen. U kunt in dit formulier maar 1 schoolkeuze invullen. Voor escape opties, zie het kopje Escape opties hieronder. Ga naar Aanmeldingen VO > 3 e ronde VO aanmeldingsformulieren ; Klik op de naam van de leerling en vul het formulier in; Zet het formulier op de status definitief. De aanmelding wordt nu zichtbaar bij de VO-school die is opgegeven in het formulier. LET OP: In dit aanmeldingsformulier kan het advies niet aangepast worden. In geval van heroverweging n.a.v. de eindtoets dient u deze informatie in te vullen in het eindtoetsformulier. Zie hiervoor de eindtoets handleiding onder Help > Handleiding. 16

17 Meerdere VO aanmeldingsformulieren tegelijk aanmaken U kunt meerdere VO aanmeldingsformulieren tegelijk definitief maken; u maakt dan met een druk op de knop: o een PDF van de aanmeldingsformulieren, die u dan eenvoudig kunt printen en meegeven aan de ouders. Ga naar Aanmeldingen VO > VO aanmeldingsformulieren Controleer eventueel de adviesformulieren van de leerlingen van wie u deze formulieren definitief wilt maken. Vink in het overzicht VO aanmeldingsformulieren de leerlingen aan van wie u het adviesformulier definitief wilt maken. U kunt ook alle leerlingen in één keer selecteren: Klik op de knop BULK-PDF in de balk links. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden voor de geselecteerde leerlingen: - Maak een pdf van de conceptversie(s) van het formulier - Maak het formulier eerst definitief en maak daarna een pdf van het formulier. Definitief maken met BULK PDF mislukt? De status van het formulier wordt niet definitief als niet alle verplichte velden zijn ingevuld. LET OP: Alle verplichte velden van het aanmeldformulier moeten zijn ingevuld vóór het systeem het formulier definitief kan maken. Als voor een geselecteerde leerling het aanmeldformulier niet volledig is ingevuld, krijgt u hierover een waarschuwing. Voor die leerling wordt geen PDF-blad gemaakt en de status van het aanmeldformulier van die leerling wordt niet definitief. U kunt in het overzicht filteren op status; zo kunt u zien welke formulieren al definitief zijn. 17

18 Escape opties Onder het menu-item Aanmeldingen VO ziet u voor iedere ronde een item staan voor escape opties: 1 e ronde invoer 2 e, 3 e en 4 e aanmeldingskeuze, 2 e ronde invoer 3 e en 4 e aanmeldingskeuze en 3 e ronde invoer 2 e, 3 e en 4 e aanmeldingskeuze. Voor iedere ronde kunt u via bovengenoemde items extra schookeuzes invullen binnen dezelfde ronde. Mocht een leerling bijvoorbeeld in ronde 1 bij schoolkeuze 1 worden afgewezen, dan kunt u via 1 e ronde invoer 2 e, 3 e en 4 e aanmeldingskeuze een of meerdere schoolkeuzes invullen en opslaan. Op het moment dat de leerling door school 1 wordt afgewezen, wordt de leerling bij school 2 binnen dezelfde ronde aangemeld. LET OP: Vergeet na invullen van escape opties niet op te slaan! Aanmeldingen met risicostatus Wanneer een leerling bij zowel aanmeldingsronde 1 als aanmeldingsronde 2 wordt afgewezen, uitgeloot of de aanmelding wordt teruggetrokken dan komt de leerling in het overzicht Aanmeldingen met risicostatus te staan. Op deze manier worden leerlingen die nog niet op een VO-school zijn toegelaten snel(ler) opgemerkt. Aanmeldingen bij VO volgen Hoe verloopt de aanmelding van uw leerling bij het VO? Klik op Aanmeldingen VO > Overzicht actieve aanmeldingen. U kunt zien waar en wanneer de leerling is aangemeld en of hij of zij is toegelaten of afgewezen. 18

19 Sluitende administratie Leerlingen die (nog) niet bij het VO zijn aangemeld via Onderwijs Transparant kunnen handmatig worden voorzien van een status. Het invoeren van de status van deze leerlingen maakt een sluitende administratie mogelijk. De administratieve verwerking gaat op voor de volgende scenario s bij leerlingen die in Onderwijs Transparant zijn ingevoerd: De leerling is aangemeld op een VO-school die geen gebruik maakt van Onderwijs Transparant; De leerling doubleert of wordt om een andere reden niet meer aangemeld bij het VO. Bij leerlingen waarvoor nog geen aanmelding op een VO-school is gedaan, of waarvan de aanmelding is afgewezen of teruggetrokken, vind u de mogelijkheid om uit een dropdownlijst de situatie te kiezen. Sla uw keuze op. Als de leerling alsnog wordt aangemeld bij een VO-school met behulp van de unieke aanmeldcode, wordt de status automatisch overschreven. 19

20 Inhoudsopgave Stappenplan 03 Leerlinggegevens invoeren 04 o OSO bestand klaarzetten in LAS 04 o Handmatig invoeren 04 Drempelonderzoek 05 o Drempelonderzoek via Onderwijs Transparant 05 o Informatie bij het invullen van de scores in OT 05 o Drempelonderzoek: profielbladen 678 koppelen aan OT 07 Zorgprocedure 08 o Zorgaanmeldformulier invullen 08 o Uitslagformulieren 09 o Toetsdatum overzicht 09 Onderwijskundig rapport 10 o Onderwijskundig rapport invullen 10 o Ondertekening van het OKR 11 o Status van het OKR aanpassen 11 Eindtoets 12 Cito vaardigheidsniveau 13 Leerlingen aanmelden bij het VO 15 o Aanmeldformulier VO (1 e ronde) 15 o Aanmeldformulier VO (2 e ronde) 16 o Aanmeldformulier VO (3 e ronde) 16 o Meerdere VO aanmeldingsformulieren tegelijk aanmaken 17 o Escape opties 18 o Aanmeldingen met risicostatus 18 o Aanmeldingen bij VO volgen 18 o Sluitende administratie 19 20

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 2014-2015 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 1 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

Wijzigingen 2012-2013

Wijzigingen 2012-2013 Wijzigingen 2012-2013 1. Nieuwe lay-out & snelheidsverbetering 2. Overzichten op maat 3. Verbeteringen gebruiksvriendelijkheid: DOD importeren Waarschuwingen bij didactisch blok IQ blok Alleen definitieve

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

VO-scholen POVO Handleiding voor de eindtoets

VO-scholen POVO Handleiding voor de eindtoets VO-scholen POVO Handleiding voor de eindtoets HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Beoordelen heroverweging advies 2. Formulier eindtoets definitief maken 3. Exporteren eindtoets gegevens 2 HOME

Nadere informatie

VO-scholen POVO Handleiding voor de eindtoets

VO-scholen POVO Handleiding voor de eindtoets VO-scholen POVO Handleiding voor de eindtoets 2014-2015 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Beoordelen heroverweging advies 2. Formulier eindtoets definitief maken 3. Exporteren gegevens middels

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

POVO-module Handleiding voor het voortgezet onderwijs

POVO-module Handleiding voor het voortgezet onderwijs POVO-module Handleiding voor het voortgezet onderwijs 2012-2013 Direct naar (muisklik) Stappenplan Korte uitleg Inhoudsopgave Handleiding Inloggen Mijn gegevens Leerling aanmelden ngen aanmelden Aanmelding

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 21-7-2016 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen...

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen... Handleiding PO LDOS Inleiding... 3 1. Gegevens... 4 1.1. Mijn gegevens... 4 1.2. Schoolgegevens... 4 1.2.1. OSO aanleverpunt... 6 1.3. Gebruikers... 8 1.4. Klassen... 9 1.4.1. Klassen - Toevoegen... 10

Nadere informatie

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016 Handleiding VO LDOS 1 Inleiding... 3 Werkwijze voor het VO... 4 Aanmelden... 4 Inzien en afdrukken van het OKR... 4 Gegevens overzetten naar het eigen LVS.... 5 Toelatingsbesluit invoeren... 5 1. Gegevens...

Nadere informatie

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe.

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe. Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Goes, januari 2012 Vooraf: Dit document is grotendeels tot stand gekomen op grond van een document dat voor Walcheren is opgesteld door Dick Hoeksema.

Nadere informatie

Handleiding 1loket-module rol: VO school

Handleiding 1loket-module rol: VO school Handleiding 1loket-module rol: VO school 2014-2015 Direct naar (muisklik) Stappenplan Korte uitleg Algemeen Inhoudsopgave Leerling invoeren Start Consult Aanvraag arr. Overdracht Uitvoering arr. Overzichten

Nadere informatie

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Walcheren, november 2012 De Walcherse basisscholen maken voor de overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het VO gebruik van het Digitaal OverdrachtsDossier

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 9-8-2017 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Stappenplan. Stappenplannen

Stappenplan. Stappenplannen Stappenplannen Leerwinst versie november 2017 5. Inhoudsopgave 1. Inloggen in Leerwinst 1 2. Mijn arrangementen 2.1 Leerlingen arrangeren in de groep 2 3. Periodeplan 3.1 Format toevoegen 3 3.2 Format

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen aanwijzing LWOO en TLV PRO. Inhoudsopgave

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen aanwijzing LWOO en TLV PRO. Inhoudsopgave Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen aanwijzing LWOO en TLV PRO Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Starten met een aanvraag 3. Gegevens invoeren 4. Hulpvraag 5. Inzien of bewerken van ingediende

Nadere informatie

Leerlingdossier Dyslexie

Leerlingdossier Dyslexie Leerlingdossier Dyslexie Het programma Leerlingdossier Dyslexie is een hulpmiddel bij het opstellen van het Leerlingdossier Dyslexie. Met het Leerlingdossier Dyslexie onderbouwt de school het vermoeden

Nadere informatie

HANDLEIDING OVERSTAPDOSSIER PO-VO. Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer & OSO. Vera de Mol, Selma Klein

HANDLEIDING OVERSTAPDOSSIER PO-VO. Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer & OSO. Vera de Mol, Selma Klein HANDLEIDING OVERSTAPDOSSIER PO-VO Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer & OSO Handleiding voor het maken van een compleet overstapdossier van primair naar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Uitsluitend

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Schoolhandleiding Parnassys 2012 Inhoudsopgave Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Toetsen en streefdoelen

Nadere informatie

Stappenplan ELD OSO. 1. Wat is een Overstapdossier? Versie 1.00 Datum 13-11-2012. Inhoudsopgave

Stappenplan ELD OSO. 1. Wat is een Overstapdossier? Versie 1.00 Datum 13-11-2012. Inhoudsopgave Stappenplan ELD OSO Versie 1.00 Datum 13-11-2012 Inhoudsopgave Stappenplan ELD OSO... 1 1. Wat is een Overstapdossier?... 1 2. Hoe gaat het proces van het aanvragen, het samenstellen en het overdragen

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding SOM. Cijferinvoer en leerlinginformatie voor docenten

Handleiding SOM. Cijferinvoer en leerlinginformatie voor docenten Handleiding SOM Cijferinvoer en leerlinginformatie voor docenten Cijfers invoeren gaat via Groepen, lesgroepen. 1. Cijfers invoeren Hier krijgt men alleen de lesgroepen te zien waar men les aan geeft.

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding. Leerkracht

Handleiding. Leerkracht Handleiding Leerkracht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Inloggen... 4 4. Mijn ParnasSys... 4 Home... 4 Persoonlijke gegevens... 5 Wachtwoord wijzigen... 5 Login-koppelingen... 5

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 3-2-2014 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding OSO (Overstapservice Onderwijs) Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 OSO koppeling activeren en opstarten 2 2 Certificaat

Nadere informatie

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling 2016-2017 Deze brief betreft basisschoolverlaters, die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) door sociaal-emotionele problematiek

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT Jack Duivenvoorden Kees Wamelink Versie mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen..3 2. Aanmaken leerling.. 3 3. Koppelen digitale groeidocument aan leerling.5 4. Invullen groeidocument..6

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier 1 2016-2017 1 Beste Intergrip gebruiker, Voor u ligt de handleiding voor het Digitaal doorstroomdossier. De werkwijze in het systeem wijst zoveel mogelijk voor zich.

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Versie 2.0 November 2014 Inhoud 1 Inloggen 2 Beheren 2.1. Houders 2.2. Zendende partners 2.3. Ontvangende partners 2.4. Competentiesets

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip Handleiding VO-MBO 2013 Handleiding Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Versiedatum:

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Scovr discover English

Scovr discover English Scovr discover English v. 2.1 Augustus 2012 Inhoudsopgave Snel aan de slag met Scovr... 3 Ondersteuning, FAQ s en contact... 3 Inloggen... 4 Welkomstscherm... 5 Docenten... 5 Leerling... 5 Starten met

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Handleiding Magister 5 ouders

Handleiding Magister 5 ouders Handleiding Magister 5 ouders U heeft een inlognaam en wachtwoord gekregen voor Magister 5. Hiermee kunt u via internet inloggen in het leerlingadministratiesysteem van IVO-Deurne zodat u de vorderingen

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016 Handleiding decanen en mentoren Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier Hoornbeeck College, 2015-2016 Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding aanmeldingsformulier / doorstroomdossier

Nadere informatie

Export-handleiding Burgerschap Meten

Export-handleiding Burgerschap Meten Export-handleiding Burgerschap Meten Rovict auteur: datum: versie: Rovict Oktober 2013 4 Rovict B.V. Postbus 388 3760 AJ Soest T 035 6036080 F 035 6036081 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Magister exportbestand

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

Handleiding voor Coördinatoren van Scholen

Handleiding voor Coördinatoren van Scholen Handleiding voor Coördinatoren van Scholen Versie: 3 Auteurs: Ashwin Rambaran,Veerle Rijntjes en Marjolein Rispens Datum: 20 januari 2015 Contact: info@kivaschool.nl http://www.kivaschool.nl/kiva-contact

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Inhoudsopgave Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen... 1 Inhoudsopgave... 1 1 Inloggen in Cito Portal... 2 2 Kandidaat Beheer... 4 2.1

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding voor scholen in het SWV V(S)O 2506 om te werken met Kindkans

Handleiding voor scholen in het SWV V(S)O 2506 om te werken met Kindkans Handleiding voor scholen in het SWV V(S)O 2506 om te werken met Kindkans Inhoudsopgave Inloggen 3 Starten met aanvraag 5 Personalia invullen 6 Schoolgegevens invullen 7 Hulpvraag selecteren 8 Aanvraag

Nadere informatie

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account Handleiding Volgsysteem v2.2 Professioneel Account Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Inloggen 3 2 Het menu 4 3 Groepen 5 4 Deelnemers 6 5 Huiswerk 9 6 Extra materiaal 11 7 Resultaten 12 8 Berichten 13 9 Forum

Nadere informatie