DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER. Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van You Sure B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER. Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van You Sure B.V."

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van You Sure B.V. Voorafgaand aan onze dienstverlening informeren wij u aan de hand van dit document graag, conform de Wet op het Financieel Toezicht, over onze diensten, werkwijze en de wijze waarop wij voor onze dienstverlening worden beloond. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw wensen, waarbij wij uw persoonlijke situatie in ogenschouw nemen, zijn onze leidraad. Dit dienstverleningsdocument heeft puur een informatief karakter en verplicht u niet tot het afnemen van een financieel product/dienst bij ons. Dit document staat eveneens op onze website vermeld. Wie zijn wij You Sure B.V. is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Onze medewerkers zijn opgeleid voor de door hen te verrichten werkzaamheden conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. You Sure B.V. is geregistreerd in het Wft register bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer Het Wft register is te raadplegen op de website van de AFM ( ). De AFM houdt gedragstoezicht op financiële markten. De AFM bewaakt of wij ons aan de regels houden en de afnemer van financiële producten voldoende informeren. Transparantie staat daarbij hoog in het vaandel. You Sure B.V. beschikt over vergunningen voor advisering en bemiddeling in de volgende financiële producten: Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Hypothecaire kredieten Consumptieve kredieten Sparen en betalen Daarnaast heeft You Sure B.V. een vrijstelling om te adviseren en/of orders te ontvangen en door te geven met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. You Sure B.V. is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten bezit aandelen in ons kapitaal of heeft zeggenschap in ons beleid. You Sure B.V. heeft geen enkele productieverplichting met een of meer aanbieders van financiële producten. pagina 1/7

2 Contactgegevens Bedrijfsnaam: You Sure B.V. Kantooradres: Kastanjelaan 6a, 2982 CM Ridderkerk Postadres: Postbus 4054, 2980 GB Ridderkerk Antwoordnummer 111, 2980 VB Ridderkerk Telefoon: Website: Inschrijving handelsregister: Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten. Adviesvrij Ons kantoor is volledig adviesvrij op het gebied van verzekeringen, financieringen en pensioenen. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor dergelijke producten van bepaalde verzekeraars of hypotheekverstrekkers. Met betrekking tot sparen en betalen hebben wij een exclusieve samenwerking met Regio Bank. Dienstverlening Onze dienstverlening bestaat uit: Inventariseren van de wensen van onze klant Adviseren en implementeren. Met onze klant maken we een overzicht van zijn/haar finan ciële risico s. Vervolgens adviseren wij onze klant over de financiële producten die op basis van onze analyse aansluiten bij de persoonlijke situatie van onze klant. Hierbij gaan we uitsluitend uit van de producten van banken, verzekeraars en volmachtbedrijven. Periodiek wordt een selectie gemaakt van de financiële producten die banken, verzeke ringsmaatschappijen en volmachtbedrijven voeren. We benadrukken vrij te zijn in onze advisering en geen contractuele verplichtingen met een van deze aanbieders te hebben. Daarna assisteren wij de klant bij de implementatie van de benodigde voorzieningen. Bemiddeling tussen onze klant en de aanbieder van het financiële product. Begeleiding van de klant na aanschaf van het financiële product alsmede bij het eventueel nadien aanbrengen van wijzigingen hierin. Wat verwachten wij van onze klant Om uw belangen op het gebeid van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen zijn de volgende zaken van belang: Juiste en volledige informatieverstrekking Om onze producten te laten aansluiten op uw persoonlijk situatie is het essentieel dat u ons juist en volledig informeert over uw persoonlijke situatie. pagina 2/7

3 Compleet beeld Als wij geen compleet overzicht hebben van de financiële producten die u heeft afgesloten kunnen wij uw belangen niet optimaal behartigen. Daarom vragen wij u mee te werken aan een totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket. Wijzigingen doorgeven Het is noodzakelijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie tijdig aan ons doorgeeft. Te denken valt aan informatie over veranderingen op de volgende terreinen: -uw samenlevingssituatie zoals samenwonen, huwelijk, geboorte overlijden, echtscheiding, verhuizing of een andere baan. -uw inkomens- en arbeidssituatie zoals salarisgegevens, arbeidsongeschiktheid, ontslag. -uw financiële situatie zoals leningen, kredieten, BKR registratie, faillissement, WSNP etc. Informatie doornemen De informatie die wij u ter oriëntatie zenden vragen wij aandachtig door te nemen en ons bij vragen te raadplegen. Polissen en contracten dient u altijd op juistheid te controleren en vast te stellen of de documenten zijn opgesteld conform uw wensen. Persoonsgegevens De persoonsgegevens die wij u, in het kader van onze dienstverlening, vragen op te geven zullen wij vertrouwelijk behandelen. Beloning medewerkers Onze medewerkers worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze adviseurs een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen. Deze is gemaximeerd op 25% van het jaarinkomen. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van klant en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers. Beloning In de beloning voor onze dienstverlening heeft u een keuzevrijheid: via de premie die u voor het product betaalt waar wij provisie over ontvangen via een declaratie op basis van een vaste fee of een uurtarief via een combinatie van beide via het aangaan van een service abonnement De wijze van beloning stemmen wij van te voren met u af. Bij advies via een declaratiebasis op basis van een uurtarief geven wij een indicatie van het aantal uren dat naar verwachting met de opdracht gepaard zal gaan. pagina 3/7

4 Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren volgt hieronder een indicatie van het aantal uren bij deze diverse producten. Overzicht diensten advies en Advies Bemiddeling bemiddeling Onderhandse opname hypotheek 6 3 Tweede hypotheek 8 4 Oversluiten hypotheek 14 8 Hypotheek t.b.v. aankoop 18 9 woning Uitvaartkostenverzekering 2 1 Overlijdensrisicoverzekering 3 2 Woonlastenverzekering 3 2 Bancaire lijfrenterekening 3 2 Kapitaalverzekering 5 3 Arbeidsongeschiktheidsverzekering (DGA) 7 4 Wij zijn aangesloten bij een service provider omdat het niet mogelijk is om bij alle banken/verzekeraars een eigen aanstelling te onderhouden. Mocht na de inventarisatie en analyse blijken dat wij uw aanvraag via deze service provider moeten indienen, dan zullen wij u daarover vooraf informeren. De kosten die de service provider in rekening brengt zijn wel onderdeel van de vergoeding die wij zijn overeengekomen. Beloning uit uurtarief Het uurtarief dat wij hanteren is 95,00 exclusief BTW Overzicht vergoeding o.b.v. een vaste prijs (advies en bemiddeling) Product Vergoeding Onderhandse opname hypotheek 850,00 Tweede hypotheek 1.100,00 Oversluiten hypotheek 2.000,00 Hypotheek t.b.v. aankoop woning 2.500,00 Uitvaartkostenverzekering per verzekerde: 120,00 Voor een gezin vanaf 2 personen 350,00 Overlijdensrisicoverzekering 500,00 Woonlastenverzekering 500,00 Bancaire lijfrenterekening 500,00 Kapitaalverzekering 750,00 Arbeidsongeschiktheidsverzekering (DGA) 1000,00 pagina 4/7

5 Overzicht vergoeding o.b.v. deeladvies en/of bijverband korting Verrichtingen Vergoeding Basisanalyse en ontwerp hypotheekschets 350,00 Uitgebreid financieel advies (compleet adviesrapportage) 700,00 Hypotheekbemiddeling (aanvragen hypotheek) 1.500,00 Advies AOV (t.b.v. ondernemers) 600,00 Korting bijverband Overlijdensrisicoverzekering i.c.m. hypotheek 350,00 Woonlastenverzekering i.c.m. hypotheek 350,00 BTW Bemiddeling in financiële producten is vrijgesteld van btw. Als bemiddeling wordt aangemerkt: De advisering waarbij de intentie bestaat om een financieel product tot stand te laten ko men; De daadwerkelijke bemiddeling (het afsluiten) van het financieel product De nazorg van een financieel product dat tot uw portefeuille behoort. Assurantiebelasting In sommige gevallen dient over de directe beloning assurantiebelasting te worden geheven. Assurantiebelasting wordt alleen geheven wanneer sprake is van verzekeringen (dus niet bij hypotheken, kredieten, spaarproducten, etc.). Gedurende de looptijd van uw afgesloten product zullen wij u informeren over relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving (fiscaliteit, erfrecht, verzekeringsrecht, verzekeringsvoorwaarden en dergelijke). Om u optimaal van dienst te kunnen zijn hebben wij een aantal serviceabonnementen ontwikkeld. Onderstaand vindt u een overzicht van onze serviceabonnementen. Abonnement Dienstverlening Prijs per maand Execution Only Provisieloos afsluiten schadeverzekeringen 8,25 Basis Service Begeleiden, beheren en controleren 15,00 schadeverzekeringen. 24uur-7dagen schadehulp Basis Extra Service Als Basis Service, uitgebreid met persoonlijke ondersteuning op het terrein van Hypotheken en financiële planning. 50,00 Het verstrekken van informatie betreffende financiële producten of diensten is, tenzij anders wordt overeengekomen, kosteloos. pagina 5/7

6 Op het moment dat het informatietraject overgaat in een adviestraject (cijfermatige uitwerkingen/ berekeningen) of leidt tot aanpassing van een schade of financieel product dan zal dit niet kosteloos gebeuren, maar zullen wij de kosten hiervoor vooraf met u bespreken. Wettelijke verplichtingen Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer voor het uitoefenen van ons bedrijf. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachten Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons hierover zo snel mogelijk te informeren via U dient uw klacht te richten aan de directie. Na ontvangst van uw klacht nemen wij spoedig contact met u op. Klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) waarbij ons kantoor is aangesloten onder nummer KiFiD Postbus AG DEN HAAG pagina 6/7

7 Naam Adres Postcode en woonplaats Datum / / Getekend te Handtekening cliënt Handtekening partner pagina 7/7

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari 2012 - Pagina 1 Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning.

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document:

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document: Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door D&P Personal Finance B.V., Bezoekadres: Prins Alexanderweg 28,3712 AB, Huis ter Heide, hierna te noemen DP Personal

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV.

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar

Nadere informatie