Persoonlijk Financieel Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Financieel Plan"

Transcriptie

1 Het leven is vol onzekerheden. Sommige zijn acceptabel. Andere niet. Daar treft u voorzieningen voor. Vaak financiële investeringen voor later. Daar vertrouwt u op en ontleent u zekerheden aan. Maar is dat wel terecht? Voor een auto vinden we periodiek onderhoud logisch. Zo voorkom je tijdig problemen. Voor financiële producten is dat niet anders! Ook die vergen periodiek onderhoud. Zo voorkomt u schijnzekerheden. Met het Persoonlijk Financieel Plan van Postma van de Graaff kunt u er op vertrouwen dat uw financiële investeringen u niet in de steek laten als u er een beroep op doet. Waarom een Persoonlijk Financieel Plan? U wilt graag weten of u uw financiële zaken goed heeft geregeld. Dat is altijd verstandig. En zeker bij de huidige economische ontwikkelingen. Wat staat er voor u te gebeuren op korte of wat langere termijn? Heeft u zich voldoende ingedekt voor de mogelijk verschillende uitkomsten? Dit soort vragen verdienen een serieus antwoord. Bij voorkeur in een samenhangend verband, een Persoonlijk Financieel Plan. Een plan dat antwoord geeft op vragen als: Is er voldoende spaargeld om mijn kinderen later te laten studeren? Bouw ik voldoende pensioen op? Als mij iets overkomt, laat ik mijn gezin dan financieel gezond achter? Als ik eerder wil stoppen met werken, zijn mijn huidige voorzieningen wel toereikend? Als ik mijn baan kwijt raak, hoe lang heb ik dan recht op een uitkering en is kan ik hier mijn lasten van betalen? Maar het kan ook zijn dat u nog helemaal niet over later heeft nagedacht. Of het is er nog niet van gekomen om goed naar bijvoorbeeld uw pensioenvoorzieningen te kijken. Ook dan is het tijd voor een Persoonlijk Financieel Plan. Wat levert het Persoonlijk Financieel Plan u op? Een Persoonlijk Financieel Plan is weten waar u aan toe bent, nu en in de toekomst. Het maakt voor u inzichtelijk welke gevolgen hypotheek, pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden hebben op uw (gezamenlijke) consumptief besteedbaar inkomen. Al uw losse financiële voorzieningen als bijvoorbeeld uw hypotheek, levensverzekering en schadeverzekeringen worden gebundeld in één overzichtelijk totaalplaatje. De voordelen voor u: Uw persoonlijke financiën in één keer op orde. Helder en volledig overzicht van uw financiële situatie. Duidelijk advies over de mogelijkheden om uw situatie te verbeteren. Afgestemd op úw wensen en doelen. Het Persoonlijk Financieel Plan houdt rekening met: uw woon- en leefsituatie uw werk uw huidige financiële behoeften uw wensen en plannen voor de toekomst

2 Het Persoonlijk Financieel Plan in 2 stappen Persoonlijk Financieel Plan Stap 1: Inventarisatie van uw huidige financiële situatie Voor een gedegen Persoonlijk Financieel Plan is het noodzakelijk dat wij u huidige financiële situatie in kaart brengen. Alle belangrijke bestanddelen van uw inkomsten, uitgaven en vermogen worden in de inventarisatie meegenomen. Denk hierbij aan inkomsten uit onderneming of loondienst, hypotheeklasten, lijfrentepolissen, kapitaalverzekeringen, spaartegoeden en beleggingen. Tijdens deze inventarisatie komen onder meer de volgende vragen aan bod: Wat verdient u (en eventueel uw partner)? Hoeveel zijn uw (toekomstige) vaste lasten? Hoe heeft u uw hypotheek geregeld? Heeft of wilt u kinderen? Heeft u spaargeld of belegd vermogen? Welke polissen en pensioenrechten heeft u lopen? Door deze inventarisatie met u te bespreken krijgt u inzicht in de huidige status van uw bezittingen, inkomsten en uitgaven. Stap 2: Wat zijn uw wensen en behoeften? De resultaten van de inventarisatie bespreken wij met u. Zo krijgt u inzicht in uw huidige situatie bij scenario s als bijvoorbeeld overlijden, pensioen en arbeidsongeschiktheid. Vervolgens bespreken wij met u of uw huidige situatie in genoemde scenario s aansluit bij uw wensen. We bespreken onderwerpen als: Wat wilt u over 5, 10 of 20 jaar bereikt hebben? Eerder stoppen met werken, een wereldreis van een paar jaar maken, in het buitenland gaan wonen of misschien een eigen zaak beginnen? Hoeveel besteedbaar inkomen wilt u dan hebben? Of stel, u raakt arbeidsongeschikt. Hoeveel wilt u dan minimaal nog kunnen besteden? En uw kinderen? Wilt u geld reserveren voor hun studie later? En als u belegt of spaart, wat is daarmee uw doel? Nadat uw huidige financiële situatie en wensen in kaart zijn gebracht stellen wij het Persoonlijk Financieel Plan op. Wij doorlopen met u de verschillende scenario s als bijvoorbeeld: Wat wilt u geregeld hebben als u nu komt te overlijden? Wat als u volgend jaar uw baan kwijt raakt? Et cetera. Deze stap geeft u een goed beeld of uw bestaande voorzieningen toereikend zijn of dat ze aangepast moeten worden. Wij wijzen u op de aandachtsgebieden waarvan wij menen dat u deze moet onderzoeken in de vorm van het opvragen van advies. Te allen tijde adviseren wij u advies in te winnen over eventuele tekorten die wij signaleren. Aan u vervolgens de keuze om dit advies bij ons kantoor in te winnen of elders. Advies Naar aanleiding van uw Persoonlijk Financieel Plan, geven wij u advies hoe u uw wensen en behoeften voor nu en in de toekomst kunt realiseren. Wij maken een selectie van verzekeraars en producten die het beste aansluiten bij wensen en omstandigheden. Op basis daarvan kiest u zelf de producten die het beste in uw plannen passen. Dit is een aanvullende dienst en valt buiten het tarief van het Persoonlijk Financieel Plan. Voor tarieven verwijzen wij u naar de Pagina Kostenoverzicht.

3 Bemiddeling Persoonlijk Financieel Plan Op basis van ons advies weet u wat u kunt doen om uw toekomstige wensen en behoeften te realiseren. Indien u een (aanvullende) verzekering wenst, bemiddelen wij voor u tussen u en de bank of verzekeringsmaatschappij. Wij verzorgen wij voor u de aanvraag en begeleiding in het administratieve proces tot aan de polisbescheiden. Zodra de verzekeringsmaatschappij alle documenten heeft opgemaakt, controleren wij de juistheid en correctheid van deze documenten. Is het conform uw aanvraag en is de juiste premie gehanteerd? Bij mogelijke fouten zorgen wij voor een correctie. Dit is een aanvullende dienst en valt buiten het Persoonlijk Financieel Plan. Voor tarieven verwijzen wij u naar de Pagina Kostenoverzicht. Beheer & Onderhoudsabonnement Een Persoonlijk Financieel Plan is altijd een momentopname is. Verandering van baan, een erfenis, verhuizing, echtscheiding zijn gebeurtenissen die veel invloed kunnen hebben op uw financiële situatie. Wij adviseren u daarom periodiek uw Persoonlijk Financieel Plan door te nemen en wijzigingen in doelstellingen en/of financiële positie op te nemen in een update. Hiervoor bieden wij u een Beheer & Onderhoudsabonnement. Voor een vast bedrag per maand nemen wij het beheer en onderhoud van uw financiële producten uit handen. Dit abonnement geldt voor alle modulen die u via onze bemiddeling afsluit of heeft afgesloten, zoals: Bancaire producten Hypotheek Kredieten Levensverzekeringen Risicoverzekeringen Uitvaartverzekering Zorgverzekering. Arbeidsongeschiktheid verzekering, Wat doen wij precies voor u? Kiest u voor een Beheer & Onderhoudsabonnement, dan kunt u rekenen op de dienstverlening zoals deze omschreven zijn voor de diverse modulen. Hieronder vertellen wij u wat de algemene werkzaamheden zijn die voor iedere module gelijk zijn en wat de eventuele specifieke werkzaamheden zijn per module. Algemene werkzaamheden (gelden voor iedere module) Beheren van uw financiële producten in onze systemen. Onderhouden van uw gegevens en financiële producten. Beantwoorden van uw vragen over uw financiële producten. Persoonlijk periodiek gesprek. Actualiseren van uw klantprofiel en eventueel risicoprofiel. Monitoren van uw financiële producten en situatie m.b.t. marktwijzigingen. Informatie verstrekken aan de door u aangewezen personen cq. Adviseurs. In kaart brengen van financiële situatie bij overlijden / arbeidsongeschiktheid / pensionering. In kaart brengen van uw hypotheek.

4 Uitvaart Controleren of de wensen en behoeften nog voldoen aan de uitgangspunten bij het afsluiten van de verzekering; o begraven of crematie; o asbestemming; o steen, gedenkteken; o kosten grafrechten gemeente. o is het verzekerd bedrag nog voldoende o bewaken winstbijschrijving cq indexering o bij overlijden zorgen voor een goede afwikkeling van de uitkering. Hypotheken Controleren of de wensen en behoeften nog voldoen aan de uitgangspunten bij het afsluiten van de hypotheek. Advies bij verlenging rentevaste periode. Rentecheck tijdens rentevaste periode. Kosten baten analyse. Is het gunstig om over te sluiten? Voorlichting bij veranderende regelgeving fiscaal/juridisch die betrekking hebben op de bestaande hypotheek. Levensverzekering Controleren of de wensen en behoeften nog voldoen aan de uitgangspunten bij het afsluiten van de verzekering. Controleren of het spaardoel nog voldoet. Controleren of de risico bij vroeg overlijden nog voldoet. Voorlichting bij veranderende regelgeving fiscaal/juridisch die betrekking hebben op de levensverzekering. Bij uitkering fiscale gevolgen zowel bij leven als bij overlijden. Lijfrentetoets (indien hier sprake van is).

5 Risicoverzekeringen Controleren of de wensen en behoeften nog voldoen aan de uitgangspunten bij het afsluiten van de verzekering; Controleren of het verzekerd bedrag bij overlijden nog volstaat. Controleren of de verzekering extern of intern tegen betere voorwaarden/premie overgesloten kan worden. Kredieten Controleren of de wensen en behoeften nog voldoen aan de uitgangspunten bij het afsluiten van het krediet. Controleren of het krediet intern of extern mogelijk tegen betere voorwaarden kan overgesloten worden (exclusief toetsing acceptatie traject). Controleren of het uitstaande krediet passend is bij het inkomen. Indien gewenst alternatieven bespreken zoals aflossen of oversluiten. Zorgverzekering Beheer van de zorgverzekering(en) in onze systemen. Collectiviteit aanbod per mail jaarlijks verstrekken. Arbeidsongeschiktheid verzekering Verwerken van mutaties ten aanzien van de verzekering en geven van advies ten aanzien van deze mutaties. Periodieke controle, minimaal eenmaal per 2 jaar van verzekerde hoedanigheid en verzekerd bedrag, inclusief agendering van optierecht tot aanpassing verzekerd bedrag. Periodieke controle, minimaal eenmaal per 2 jaar of de dekking nog overeenkomt met uw actuele verzekeringsbehoefte. Agendering van de contractstermijn teneinde tijdig de mogelijkheden tot overstappen naar een andere aanbieder in beeld te brengen. Indien van toepassing: Schadebehandeling Ondersteuning bij melding arbeidsongeschiktheid; Ondersteuning bij contacten met arbeidsdeskundige, CWI, andere instanties; Eventueel inschakeling rechtsbijstandsverzekeraar; Begeleiding traject eventuele herkeuring; Overleg standpuntbepaling aanbieder; Controle uitkeringspercentage.

6 Bancaire producten Controleren of de wensen en behoeften nog voldoen aan de uitgangspunten bij het afsluiten van de bancaire voorziening. Lijfrentetoets (indien hier sprake van is). Belasting abonnement de aangifte inkomstenbelasting; eventueel uitstel van indienen; de aanvraag / wijziging voorlopige teruggaaf; de aanvraag / wijziging huurtoeslag; de aanvraag / wijziging zorgtoeslag; de aanvraag / wijziging kinder(opvang)toeslag; overige vragen en hulp omtrent belastingen en de belastingdienst. Hoe werken wij? Helderheid in tarieven & provisievrij: Voor polissen afgesloten voor 1 januari 2013 betaalt u een vergoeding in de vorm van provisie als onderdeel van de door u betaalde premie. Polissen afgesloten ná 1 januari 2013 zijn netto, met andere woorden provisievrij. Dat houdt in dat onze vergoeding geen onderdeel uitmaakt van de door u betaalde premie. In plaats daarvan betaalt u een vast bedrag per polis voor beheer en onderhoud van een abonnement. U weet precies wat u krijgt, wat het kost en waar deze kosten zitten. Objectief & onafhankelijk: Goede contacten met en een uitgebreid netwerk van verzekeraars. Hierdoor kunnen wij u objectief en onafhankelijk advies geven. Advies en beheer staan los van verkoop van enig product of dienst. Vrije keuze in het afnemen van diensten en de kwaliteit hiervan. Voor meer informatie over onze dienstverlening verwijzen wij u graag naar het dienstverleningsdocument Wij zijn u graag van dienst. Hierin beschrijven wij wat u van ons mag verwachten, hoe wij werken en wat wij van u verwachten. Dit document kunt u downloaden via onze website of bij ons opvragen per mail of telefonisch.

7 Kostenoverzicht Persoonlijk Financieel Plan Opstellen Persoonlijk Financieel Plan: een zorgvuldige inventarisatie waarbij inzicht & overzicht van uw huidige financiële situatie wordt verkregen. een inventarisatie van uw wensen & behoeften. bespreken van verschillende scenario s, de gevolgen en mogelijke oplossingen Kosten: eenmalig 950,- implementatiekosten (incl. btw) (in overleg is gespreide betaling in maximaal 24 maanden mogelijk) Advies & Bemiddeling Advies en toelichting hoe u uw wensen & behoeften kunt realiseren, nu en in de toekomst. Selectie van de verzekeraar en het product dat het beste aansluit bij uw wensen en behoeften. Bemiddeling tussen u en de verzekeraar. Tips en aandachtspunten Advieskosten per product* Bemiddelingskosten per product* (bedragen zijn maximale bedragen) Bancaire producten 250,- 250,- Hypotheek aankoop 1250,- 1250,- Hypotheek verhoging 500,- 500,- Hypotheek wijziging op uurbasis** op uurbasis** Kredieten 250,- 250,- Levensverzekering 250,- 250,- Risicoverzekering 250,- 250,- Uitvaartverzekering nvt nvt Financieel Plan 950,- nvt * Alle genoemde kosten zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW en assurantiebelasting. * Uurtarief is 125,- Beheer & Onderhoudsabonnement Actueel houden van uw financiële situatie, nu en in de toekomst. Tweejaarlijks persoonlijk gesprek waarbij we nagaan of het Persoonlijk Financieel Plan nog aansluit bij u wensen en behoeften. Verwerking van fiscale, juridische en sociale wetgeving. Maandelijkse abonnementskosten per product* Bancaire producten 5,00 Hypotheek aankoop 5,00 Kredieten 5,00 Levensverzekering 5,00 Risicoverzekering 5,00

8 Uitvaartverzekering 5,00 Zorgverzekering 5,00 Arbeidsongeschiktheid 30,00 Aanvullende dienstverlening Abonnement Belastingaangifte 8,35 *Alle genoemde kosten zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW en assurantiebelasting. De hierboven genoemde bedragen zijn voorbeelden. Voorafgaand aan het adviestraject spreken wij met u een vast bedrag af voor onze dienstverlening. Alle genoemde kosten zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW en assurantiebelasting. Wij mogen de abonnementskosten jaarlijks indexeren aan de hand van het CBS Consumentenprijsindexcijfer (CPI). Indien u een Beheer & Onderhoudsabonnement afsluit voor meerdere verzekeringen van hetzelfde type in combinatie met een Financieel Plan betaalt u slechts één keer de maandelijkse abonnementskosten. Voorbeeld: U sluit drie Uitvaartverzekeringen af in combinatie met een Financieel Plan, dan betaalt u niet drie keer maar één keer de maandelijkse abonnementskosten. Alle externe polissen worden opgenomen in het Financieel Plan. Hierbij wordt gekeken of deze bestaande polissen provisievrij gemaakt kunnen worden. Hiervoor hebben wij echter de medewerking van de verzekeringsmaatschappij voor nodig. Is het niet mogelijk het doorlopende product provisievrij te maken en is de provisie hoger dan het maandelijkse abonnement, dan wordt dit verrekend met het betreffende abonnement. Contractduur abonnement De contractduur van het abonnement is gelijk aan de periode van het door u gekozen abonnement en wordt stilzwijgend verlengd voor gelijke periode zoals oorspronkelijk door u aangegaan. Opzegging kan per einde contractperiode met een opzegtermijn van 3 maanden. Postma van de Graaf behoudt zich het recht voor het Beheer & Onderhoudsabonnement op elk gewenst moment op te zeggen. Indien u uw betalingen niet nakomt, wordt dienstverlening aan u opgeschort en vervalt onze zorgplicht. Extra werkzaamheden Het kan voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling een fout maakt, bijvoorbeeld een onjuiste premie). Om deze fout te herstellen moeten wij extra werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden zijn niet inbegrepen in het abonnement. Wij hanteren hiervoor ons uurtarief van 125 exclusief btw. U ontvangt hiervoor een aparte nota. U kunt de betreffende financiële instelling verzoeken om deze nota aan u te vergoeden. Verzekeraars kennen daarvoor een speciale regeling. Wat gebeurt er als u niet, of niet op tijd, betaalt? Als u een achterstand heeft in de betaling van de abonnementskosten, dan zullen wij de incasso per de eerste van de volgende maand van uw rekening afschrijven. Houdt u er rekening mee dat u in die maand dan twee incasso s tegelijk betaalt. Indien er meer dan twee maanden een betalingsachterstand is, wordt dienstverlening aan u opgeschort en vervalt onze zorgplicht.

9 Wat gebeurt er na opzegging van het abonnement? Als u het abonnement opzegt, heeft u de keuze om ons nog steeds te laten zorgen voor uw verzekeringen. Wij zullen dan met u afspreken welke werkzaamheden wij voor u verrichten en tegen welk tarief. U kunt er echter ook voor kiezen om helemaal geen dienstverlening meer van ons af te nemen. In dat geval moet u de via ons afgesloten verzekeringen laten overboeken naar een andere tussenpersoon. Wijzigingen Wij willen u zo goed mogelijk bijstaan. Als wij het nodig vinden om daarvoor de met u gemaakte afspraken eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, dan mogen wij dat doen. Wij stellen u daarbij op de hoogte van de gevolgen die deze aanpassingen voor u hebben. Kunt u zich niet in de aanpassingen vinden? Dan mag u de overeenkomst opzeggen. De overeenkomst eindigt dan aan het einde van de maand waarin u heeft opgezegd.

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Voorwaarden hypotheek service abonnement

Voorwaarden hypotheek service abonnement GEUSEBROEK HYPOTHEKEN BY SEVEN FOR LIFE Voorwaarden hypotheek service abonnement Geusebroek Hypotheken by Seven For Life Petra Geusebroek FEBRUARY 1, 2014 Met een service abonnement kunt u van ons een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Steijnborg is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid en de verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V.

Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LIFE & FINANCE FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Life & Finance Groep is een allround financieel dienstverlener.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies. Dienstenwijzer Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.com A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen

Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen Inleiding Indien u uw hypotheek wil herzien of een nieuwe woning gaat kopen kunt u gebruik maken

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM A. Inleiding Bedrijfsnaam: Assurantiekantoor H.C.D. Besem Volledig adres: Leurbeek 3 Postcode: 1509 DE Plaats: Zaandam Website: www.totaalverzekeren.nl Telefoon

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen!

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen! DIT DOEN WE VOOR U Alles wat u moet weten. Hypotheek de adviseurnl gewoon lekker wonen! 1 de Hypotheek adviseurnl gewoon lekker wonen! Inleiding U bent bezig informatie in te winnen over een financieel

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding

Dienstenwijzer. A. Inleiding Dienstenwijzer Optima Seijkens den Ouden Bermweg 320 2907 LA Capelle aan den IJssel E-mail : seijkensdenouden@optima.nl Internet : www.optima.nl / www.simpel-lenen.nl / www.zekerverzekeren.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie