Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren"

Transcriptie

1 Zorgverzekeraars Nederland nr: 36 5 september 2012 Rouvoet: Ouderenzorg hoort bij zorgverzekeraars Vrijwel alle politieke partijen willen in de komende regeerperiode de ouderenzorg, inclusief verpleging en verzorging, overhevelen van de AWBZ naar de gemeenten. Maar de zorgverzekeraars zijn het daar niet mee eens. Zij willen zelf verantwoordelijk worden voor de ouderenzorg omdat ze dat beter, efficiënter en goedkoper kunnen dan de gemeenten. Dat zegt ZN-voorzitter André Rouvoet vandaag in Trouw. Lees aan het eind van dit ZN journaal het interview met André Rouvoet. Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren De staatssecretaris van VWS heeft de concessie aan zorgkantoren voor de uitvoering van de AWBZ met een jaar verlengd. Het kabinet Rutte was van plan om de zorgkantoren per 2013 op te heffen en de uitvoering van de AWBZ bij zorgverzekeraars neer te leggen. Door de val van het kabinet zijn deze plannen gestagneerd en blijven de zorgkantoren volgend jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ. Door de aanwijzing van de staatssecretaris van VWS is dit nu ook formeel geregeld. De zorginkoop voor het jaar 2013, één van de prestatievelden voor de zorgkantoren, is al van start gegaan. De staatssecretaris vraagt in de aanwijzing expliciet aandacht voor het contracteren van nieuwe, kleinere, innovatie zorgaanbieders. De zorgkantoren hebben hiervoor bij de zorginkoop voor 2013 ruimte gecreëerd. Dit is een voortzetting van een eerder ingezette trend, waarbij op basis van objectieve criteria tot contractering van nieuwe spelers wordt besloten. De cliëntvraag staat hierbij voorop. In 2011 bijvoorbeeld werden er zo n tweehonderd nieuwe aanbieders gecontracteerd. Andere prestatievelden in de aanwijzing zijn service aan klanten en een moderne administratieve organisatie. Zorgkantoren maken zich hier ook in 2013 sterk voor. Zorgkantoren en zorgverzekeraars sluiten voor 2013 een mandaaten volmachtovereenkomst waarin de aandachtsgebieden Videogesprek met arts is mooie ontwikkeling in ehealth Het UMC St Radboud lanceert vandaag de nieuwe ehealthtoepassing FaceTalk. Met FaceTalk is het mogelijk om via een beveiligde internetverbinding videogesprekken te voeren met patiënten en zorgverleners wereldwijd. Daardoor kunnen patiënten niet alleen vanuit huis vertellen wat voor probleem zij ondervinden, maar kunnen zij het ook daadwerkelijk laten zien. ZN vindt het nieuwe systeem een mooi initiatief. Dankzij FaceTalk kunnen zorgverleners, in een veilige virtuele spreekkamer, informatie op afstand delen met de patiënt, zoals een voorlichtingsvideo in hoge kwaliteit of (delen van) een patiëntendossier. De zorgverlener spreekt met de patiënt en/of andere betrokkenen een tijdstip af voor een facetalk. De genodigden surfen naar en accepteren de uitnodiging van de zorgverlener. Zo wordt het reizen voor patiënten en zorgprofessionals tot het minimum teruggebracht. Iedereen kan via pc, tablet of andere mobiele apparatuur deelnemen. Behalve internet en een webcam is er géén extra apparatuur nodig. Sytske de Vries, programmamanager ehealth bij ZN, spreekt van een mooi initiatief. Dit is een efficiënte toepassing, die voldoet aan een belangrijk kenmerk van ehealth: dit systeem kan je gebruiken in plaats van een gewoon consult. EHealth wordt in dat geval dus ingezet ter vervanging van bestaande zorg en niet als toevoeging van extra zorg. De Vries verwijst in dit verband naar de Nationale Implementatie Agenda (NIA) ehealth die ZN aan het begin van deze

2 zomer samen met artsenkoepel KNMG en patiëntenfederatie NPCF presenteerde. De drie partijen hebben hierin afspraken vastgelegd om de verdere ontwikkeling van ehealth te stimuleren. Een van de uitgangspunten daarbij is dat ehealth wordt ingezet ter vervanging, vereenvoudiging en verbetering van bestaande zorg en niet als toevoeging van extra zorg. Opsporing van onverzekerden werpt vruchten af Ruim een jaar nadat de Regeling onverzekerden in werking is getreden, is het aantal onverzekerden aanzienlijk afgenomen. Een groot aantal mensen heeft na de aanschrijving een Nederlandse zorgverzekering afgesloten of bleek (na onderzoek door de SVB) niet AWBZ-verzekerd. Dit meldt het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Zo n personen hebben niet gereageerd op de aanschrijving van het CVZ als onverzekerde en de twee boetes. Namens hen heeft het CVZ nu een zorgverzekering afgesloten. Onterecht als onverzekerde aangemeld Ongeveer personen hebben zich inmiddels verzekerd of waren ten onrechte als onverzekerde aangeschreven. Zij waren niet verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Het gaat dan vooral om de volgende groepen: Buitenlandse studenten die niet in Nederland werken en al verzekerd zijn in hun vaderland Geëmigreerde Nederlanders die nog ingeschreven staan als inwoner van een Nederlandse gemeente In Nederland wonende werknemers van internationale organisaties Site Zorgkantoren Coöperatie VGZ biedt inzicht in kwaliteit zorginstellingen De kwaliteit van zorgaanbieders in de verpleging, verzorging en thuiszorg is vanaf heden te vergelijken via de website van de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ. Via kunnen mensen die langdurige zorg nodig hebben, informatie vinden over onder meer de veiligheid, de sfeer en het zorgaanbod. Deze kwaliteitsinformatie helpt onze cliënten om zelf een gefundeerde keuze maken, aldus Hans van Noorden, directeur Zorgkantoren van Coöperatie VGZ. Zo kunnen ze zoveel mogelijk zelf de regie houden op hun kwaliteit van leven. Via de AWBZ Zorggids konden cliënten eerder ook al bekijken wat de wachttijden per instelling zijn en welke instellingen zijn gecontracteerd door de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ. Daaraan zijn nu ook de gegevens over verantwoorde zorg toegevoegd. Deze gegevens zijn gebaseerd op de beoordeling van de Inspectie van de Gezondheidzorg. Het gaat daarbij om enerzijds de resultaten van de tweejaarlijkse enquête die onder cliënten wordt gehouden en anderzijds om de resultaten van de metingen die de zorginstellingen zelf jaarlijks moeten uitvoeren. Scores in sterren De score van de zorgverlener is aangegeven met sterren. Dit zijn relatieve scores: er is gekeken hoe goed de zorginstelling scoort vergeleken bij andere instellingen: gemiddeld, beter dan het gemiddelde of slechter dan het gemiddelde. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: hoe schoon is de woonruimte van de cliënten? hebben de zorgverleners voldoende aandacht of het goed gaat met cliënten? En: helpt de zorgverlener voldoende bij dagbesteding, activiteiten en regelzaken? Van zorgverleners in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zijn nog geen kwaliteitsgegevens beschikbaar. Zodra deze beschikbaar komen, worden ze toegevoegd aan de AWBZ Zorggids van de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ.

3 ZN-weblog Kwaliteitscriteria spoedeisende zorg Met de collega s van Zorgverzekeraars Nederland volgen we vol spanning de politieke ontwikkelingen. De zorg is een belangrijk gesprekthema in vrijwel alle debatten. Wat kunnen we vanuit ZN doen om in de aanloop naar de verkiezingen ook zichtbaar te maken dat zorgverzekeraars hun rol pakken als maatschappelijk ondernemers die staan voor de belangen van verzekerden? Een van de onderwerpen waarmee ik zelf bezig ben is de concentratie en spreiding van de spoedeisende zorg. Dit onderwerp leent zich uitstekend om de rol van zorgverzekeraars invulling te geven. Zorgverzekeraars vinden het heel belangrijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en willen de hoge kwaliteit van zorg in Nederland borgen. Zorgverzekeraars hebben besloten om rond kwaliteit gezamenlijk op te trekken. Zo hebben zij bijvoorbeeld voor een aantal aandoeningen de praktijkvariatie tussen ziekenhuizen in kaart gebracht. Dit is aanleiding om met ziekenhuizen in gesprek te gaan over de oorzaken van praktijkvariatie en mogelijke kwaliteitsverschillen. Zorgverzekeraars kopen bij voorkeur daar zorg in waar de kwaliteit hoog is. Maar daarvoor hebben ze wel goede informatie en kwaliteitscriteria nodig. Het is belangrijk dat de kwaliteitscriteria die zorgverzekeraars hanteren niet uit de lucht komen vallen, maar op draagvlak kunnen rekenen van de experts: de professionals. Voor de spoedeisende zorg zijn de eerste stappen gezet om in samenwerking met de professionals goede kwaliteitscriteria te ontwikkelen. ZN is bezig samen met KPMG Plexus kwaliteitscriteria op te stellen voor een aantal complexe en specialistische spoedeisende zorgstromen zoals hartinfarcten, herseninfarcten, gecompliceerde bevallingen en ernstig letsel na een ongeval. Deze kwaliteitscriteria zijn momenteel onderwerp van gesprek tussen ZN en de wetenschappelijke verenigingen. We kregen in eerste instantie behoorlijk wat commentaar over ons heen! Uiteindelijk kwamen we wel tot de gedeelde overtuiging dat we gezamenlijk verder kunnen komen. We gaan nu de kwaliteitscriteria met input van de wetenschappelijke verenigingen verder uitwerken en onderbouwen. Later deze week brengen we onze plannen in de publiciteit. Zodat de politiek en de samenleving zien dat zorgverzekeraars de handschoen oppakken en doen wat we in het hoofdlijnenakkoord met de minister en de ziekenhuizen hebben afgesproken: concentratie en spreiding van zorg bewerkstelligen als dat vanuit kwaliteit, doelmatigheid en innovatie wenselijk is. Sytske de Vries, directieadviseur ZN

4

5

Reactie op NZa rapport: Zorgverzekeraars hebben controles en fraudebestrijding geïntensiveerd

Reactie op NZa rapport: Zorgverzekeraars hebben controles en fraudebestrijding geïntensiveerd Zorgverzekeraars Nederland nr 09 / 26 februari 2014 Reactie op NZa rapport: Zorgverzekeraars hebben controles en fraudebestrijding geïntensiveerd Zorgverzekeraars werken, in samenwerking met alle betrokken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Precompetitieve samenwerking ehealth

Precompetitieve samenwerking ehealth Precompetitieve samenwerking ehealth Ambitie en uitgangspunten Versie 1.1 Zorgverzekeraars Nederland 22 april 2011 1 INLEIDING... 1 2 EHEALTH, TOEPASSINGEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE... 3 3 WENSSCENARIO EHEALTH

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

Indicatoren voor kwaliteit in de zorg

Indicatoren voor kwaliteit in de zorg Aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de Algemene Rekenkamer Indicatoren voor kwaliteit in de zorg Onderzoeksteam Mw. drs. S.W. Mathijssen RO (projectleider) Uitgave

Nadere informatie

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde Samenwerken voor de verzekerde juni 2011 Samenwerken voor de verzekerde 2-3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Visie op kwaliteit 5 2.1 Waarom een gezamenlijke visie op kwaliteit? 5 2.2 De definitie en scope

Nadere informatie

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 2 februari 2015 Voorwoord Via diverse TV uitzendingen, behandelingen in de Tweede Kamer en een veelheid van krantenberichten zijn we in februari

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken College voor zorgverzekeringen Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken augustus 26 6.66/OSV/ln 26 KPMG Business Advisory Services B.V., lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Op naar meerwaarde! ehealth-monitor 2014

Op naar meerwaarde! ehealth-monitor 2014 Op naar meerwaarde! ehealth-monitor 2014 Op naar meerwaarde! ehealth-monitor 2014 Johan Krijgsman José Peeters Arina Burghouts Anne Brabers Judith de Jong Fernao Beenkens Roland Friele Lies van Gennip

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013 1 Publicatiedatum: 1 maart 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Zorginkoopbeleid AWBZ... 4 1.1 Zorginkoop vanuit eigen

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Zorgverzekeraars ondersteunen marktplaats voor hulpvragers en -aanbieders. Zorgverzekeraars Nederland nr 46-13 november 2013

Zorgverzekeraars ondersteunen marktplaats voor hulpvragers en -aanbieders. Zorgverzekeraars Nederland nr 46-13 november 2013 Zorgverzekeraars Nederland nr 46-13 november 2013 Nederlanders vragen aan zorgverzekeraars: Stop de kostenstijging in de zorg, maar behoud kwaliteit Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat de

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Als maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, voelt Menzis de verantwoordelijkheid

Nadere informatie