De strijd om de hypotheekmarkt. Pensioenwet maakt ons volwassen. Mixfonds antwoord op Wfd. Genomineerden ISI innovatieprijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWW.VBNET.NL. De strijd om de hypotheekmarkt. Pensioenwet maakt ons volwassen. Mixfonds antwoord op Wfd. Genomineerden ISI innovatieprijs"

Transcriptie

1 Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds De strijd om de hypotheekmarkt Pensioenwet maakt ons volwassen Mixfonds antwoord op Wfd René Teuwen (directeur TDM)...de intermediair is geen adviseur 96e jaargang 28 september 2006 nr. 18 Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Genomineerden ISI innovatieprijs

2 Dirk-Jan Dijkstra Accountmanager volmachten Koen Akkerman Salesmanager volmachten U wilt snel schakelen. De klant wil immers nú antwoord. En dat kan ook, want als gevolmachtigde van Unigarant kunt u negen van de tien zaken zelf afhandelen. Zelfs als het gaat om specifieke maatwerkoplossingen. En als u ons toch een keertje nodig hebt, zorgen korte lijnen en persoonlijk contact voor snelle afhandeling. Precies wat u nodig hebt om ondernemend te verzekeren. Ook volle macht vooruit? Bel Dirk-Jan op of bel Koen op Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen Scherp in schade

3 colofon hoofdredactioneel hoofdredactie Jan Aikens redacteuren Rienk Andriessen, Alex Klein, Wouter van Kooten (eindred.), Elly Gravendeel (red.ass.) redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel uitgever Elieg Akkermans marketing Claudia Simoons (adverteerders), Marjolein Spronk (abonnees) abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,50 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode losse nummers Losse nummers 5,90 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,25 excl. btw. advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Erik Meester, Marieke van der Veer, tel , fax , Media order: Toos Schurink, tel , fax , sluitingsdatum: dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Finedesign concept en ontwerpbureau Bno, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Verplichtstelling: weg ermee! De discussie wordt nu nog voornamelijk binnenskamers gevoerd, maar het is zonneklaar dat verzekeraars hun buik meer dan vol hebben van de verplichtstelling van pensioenfondsen. Natuurlijk is het op zichzelf al anno 2006 belachelijk dat bedrijven zich onder dwang moeten aansluiten bij een beroeps- of bedrijfstakpensioenfonds. Maar belangrijker is misschien nog, dat diezelfde fondsen jaar in jaar uit geprobeerd hebben op uiterst creatieve wijze om te gaan met alle regels, inclusief de wetgeving. Daarmee hebben zij consequent het bereiken van een level playing field gefrustreerd. Er zijn talloze onderhandelingen nodig geweest om tot een althans op papier - werkbare taakafbakening te komen tussen verzekeraars en fondsen. De inhoud van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet Bpf) laat ook geen ruimte voor misverstanden. Deze wet maakte een eind aan de periode waarin de fondsen de hele pensioenmarkt, inclusief die van de derde pijler, afstroopten en de omzet deels aan het fonds ten goede lieten komen en deels aan de commerciële dochter die dezelfde naam droeg als de moeder. Maar de fondsen bleken niet voor één gat te vangen. Zij veranderden de naam van hun commerciële dochters en wrongen zich in allerlei bochten om net nog binnen de wettelijke kaders, hun pensioendeelnemers tevens richting dochter te dirigeren. Het was de commissie-staatsen die in het rapport met de veelzeggende titel Schoenmaker, blijf bij je leest, voor eens en altijd orde op zaken wilde stellen: pensioenfondsen moesten zich beperken tot hun kerntaak en konden wel deelnemen in commerciële bedrijven, maar dan alleen in de hoedanigheid van belegger. Met andere woorden, de commissie adviseerde terecht een algehele ontkoppeling van de moeder en haar commerciële dochters. De politiek kon niet anders dan het rapport van deze commissie omarmen. De lobby van onder meer ABP en PGGM bleek kennelijk zo sterk, dat minister De Geus slappe knieën kreeg en ondanks andersluidende toezeggingen, de fondsen niet heeft teruggefloten. Die zagen daarin de mogelijkheid hun expansiedriften verder te botvieren door zich actief te gaan bemoeien met het in de markt zetten van levensloopproducten door hun dochters. Het playing field daarmee nog minder level maken, dan die al was. Het ziet er naar uit dat de fondsen hiermee eindelijk ook in de ogen van de politiek hun hand overspeeld hebben, waardoor de tijd rijp lijkt om het stelsel van gedwongen winkelnering op de schop te nemen. Een ander belangrijk argument om het stelsel te herzien is de komst van de nieuwe Pensioenwet, al komt dat daarin niet aan de orde. Anders dan in de Psw immers, geeft de Pensioenwet nadrukkelijk aandacht aan de drie partijen die bij de pensioenovereenkomst zijn betrokken: naast de werkgever en de werknemers/deelnemers ook de uitvoerder. Het zijn de werkgever en de werknemers die met elkaar een pensioenovereenkomst sluiten. De wet maakt geen onderscheid of de overeenkomst door fondsen of verzekeraars wordt uitgevoerd. Daarmee komt het traditionele argument voor de verplichtstelling, namelijk dat de partijen die de overeenkomst sloten ook deelnemen in het bestuur van de uitvoerder, te vervallen. Conclusie: de verplichtstelling past op geen enkele wijze meer in deze tijd. En het gedrag van de partijen die van de verplichtstelling konden profiteren, rechtvaardigt het om deze liever eerder dan later los te laten. Jan Aikens nummer september

4 Tot nu toe was een hypotheekaanvraag voor ondernemers een hele onderneming. 3 oktober 2006 De Goudse sponsort de Hypovak Kom naar de Onyx Lounge voor alle informatie over de Ondernemershypotheek (en meer!) Nieuw: de snelle Ondernemershypotheek. 2 boekjaren zijn al genoeg voor 125% financiering. De aanschaf van een huis of woon/winkelpand is voor de ondernemer (en voor u) al een onderneming op zich. De meeste hypotheekverstrekkers willen immers jaarcijfers zien over drie boekjaren en dan nóg mag men vaak niet meer lenen dan 75 tot 100% van de executiewaarde. Niet bij De Goudse. Want met de snelle Ondernemershypotheek zijn twee boekjaren al voldoende voor een financiering tot maar liefst 125% van de executiewaarde. En wanneer niet meer wordt geleend dan 100% van de executiewaarde, is een inkomensverklaring van de AA/RA accountant al voldoende. Meer weten? Bel (0182) U kunt weer verder.

5 inhoud Postbank doet niet mee aan prijzenslag De prijzenslag van de grote hypotheekaanbieders heeft de Postbank marktaandeel gekost. De bank wil dit terugwinnen door de slag op kwaliteit te winnen, niet op prijs. Kwaliteit die de bank samen met het intermediair op een hoger plan wil tillen. RAiA is méér dan Wfd-deskundig Drie jaar na de introductie van de erkenningsregeling RAiA is het register voldoende neergezet om actiever naar buiten te treden. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld dat de titel RAiA Registeradviseur in Assurantiën een sterk merk wordt, dat herkend en erkend wordt door collega s in de branche, verzekeraars en de eindconsument. Voorzitter Albert Vesters: Wat zou de wereld mooi zijn als in personeelsadvertenties staat geschreven: bij voorkeur in het bezit van een RAiA-inschrijving. VB-gesprek met René Teuwen De intermediair is geen adviseur, maar een vertrouwenspersoon, die uit een aantal vooraf geselecteerde maatschappijen het beste product voor zijn klant zoekt. Ik ben er dan ook heilig van overtuigd dat zeker de intermediairs die hoofdzakelijk schade doen, een beste toekomst in het vooruitzicht hebben. Als ze maar de klant centraal blijven stellen. En dat is echt niet ingewikkeld. De strijd om de hypotheekmarkt Dat de markt voor hypotheken stevig onder druk staat ontgaat niemand. De aanbiedingen zijn niet van de lucht. Prijsvechters winnen marktaandeel, gerenommeerde partijen verliezen aandeel. Vooral deze laatste werken veelal samen met het intermediair. Het VB zocht uit hoe het onafhankelijk intermediair zich staande weet te houden in deze markt. Een analyse. Intermediair en de nieuwe pensioenwet De Pensioenwet werpt al enige tijd zijn schaduwen vooruit. Nog steeds is het de bedoeling om per 1 januari 2007 de nieuwe wetgeving te laten ingaan. In de wet worden werknemer, werkgever en verzekeraars met zoveel woorden genoemd. Over de adviseur wordt echter met geen woord gerept.wat wordt zijn of haar rol? Wat is de visie van de verzekeraars hierop? Rubrieken Hoofdredactioneel 3 Nieuws 6 onder meer: - Kunst onderverzekerd - WEW pakt taxatiefraudeurs aan - NPP beveelt studievertraging en zelfwerkzaamheid aan Intermediair 17 onder meer: - Genomineerden ISI Innovatieprijs Pfp 26 onder meer: - Duizendste collectieve levensloopcontract AEGON - NVA pleit voor tijdige uitkering pensioen Producten 31 - Verzekering tegen vernietiging bouwvergunning - NN Remixt particuliere schadeverzekeringen - AXA Bedrijvenpakket Jurisprudentie 34 mr Sjoerd Meijer - Internetverzekeren: 10 punten Beleggen 37 Maarten Polfliet: - Mixfondsen, hét antwoord op de Wfd Met name(n) 38 MV&D! 40 Annette van der Wetering: - Klantprofiel, wel warm, geen firewall ICT 43 Verzekerend Buitenland 45 Dat is ook waar 46 Nieuws 46 Nieuwe Assurantiekantoren 49 Agenda 49 Volledige Branche-informatie = Het VB + vbnet.nl + VB-interactief + VB-Barometer (kijk iedere dag even op Barbier 50 nummer september

6 nieuws Prijzenslag kost Postbank marktaandeel De prijzenslag van de grote hypotheekaanbieders heeft de Postbank marktaandeel gekost. De bank wil dit terugwinnen door de slag op kwaliteit te winnen, niet op prijs. Kwaliteit die de bank samen met het intermediair op een hoger plan wil tillen. Dat was de boodschap tijdens het alweer vijfde hypotheekcongres, dat geheel in het teken stond van kwaliteit. En kwaliteit, daar is niemand op tegen, net als bij wereldvrede, maar daarmee zijn we er nog niet, zo opende directeur Wim Witteveen. Hoewel hij vorig jaar tijdens het congres zeer goed had geluisterd naar de adviseurs, moest hij erkennen dat het nog beter kon. Er is door ons al heel veel in gang gezet, er is al veel verbeterd, maar als ik naar de kwaliteit van de processen kijk, dan kan het altijd nog beter. De verbetering daarvan ligt overigens niet alleen bij de Postbank, stelde directeur Bart Schlatmann: Kwaliteit, geen prijzenslag en efficiënte processen, samen met het intermediair, was zijn boodschap, waarbij hij het intermediair opriep vooral compleet en geautomatiseerd de offerteaanvragen te doen. Daar staat dan tegenover dat de Postbank verder gaat met het verbeteren van haar mid office, het extranet wordt van meer functionaliteiten voorzien en er komt een track and trace-functie voor het intermediair. Hij ging dieper in op de prijzenslag: Dat kostte wel marktaandeel, maar we hebben het hoofd koel gehouden en gewacht tot we konden terugslaan. Dat willen we doen door te excelleren op kwaliteit, eenvoud in communicatie, simpel en helder, het gaat om het implementeren. Ook de voordeelhypotheek is volgens hem geen voorbeeld van een strijd op prijs: We hebben gekeken welke opties er eventueel uitkonden. Opties die geld kosten, en die kosten zijn Bart Schlatmann naar de klant teruggegaan. De opties zijn vervolgens als losse accessoires verkrijgbaar. We hebben nog nooit zoveel aanvragen gehad. Zijn we daarmee nu klaar? Nee, de macro-economische factoren zijn net een rollercoaster. Wat te doen met de prijs? We zitten bijna wekelijks om de tafel, want we willen niet te duur zijn, maar we willen ook winst maken. We hebben de marge nodig. Over de markt zei hij dat ING verwacht dat de rente nog licht zal stijgen en ook de huizenprijzen zullen doorstijgen. De hypotheekmarkt zal een omzet van 116 tot 120 miljard hebben in Tegenstelling De paneldiscussie, onder leiding van Pieter Jan Hagens, was er een van tegenstellingen. Met name Pieter Storms en directievoorzitter de Hypotheker Karel Pauw stonden vaak tegenover elkaar. Ook de jurist Guido Roth kon zich vaak niet vinden in Storms visie. Uiteraard kwam de Wfd ter sprake, met de vraag of deze regelgeving nuttig is. Niet, vindt Guido Roth, ze zijn te ingewikkeld, zelfs hij als advocaat snapt ze niet. Eerder tijdens het congres hield hij hierover al een boeiend betoog. Schlatmann meent dat de regels goed zijn, ze zullen leiden tot meer betrouwbaarheid. Roth komt terug op een belangrijk onderwerp van zijn betoog; de selfassesment. Adviseurs ontvangen binnenkort een selfassessment-formulier. Hij raadde de aanwezigen nogmaals aan, alle antecedenten zeer zorgvuldig in te vullen. Niets verzwijgen, hoe onbeduidend dit ook lijkt, als bijvoorbeeld een boete voor wildplassen, is zijn advies. Doe je dit niet dan kan het voor de AFM reden zijn een vergunning in te trekken, ook al is het voor advisering een volkomen irrelevant feit. Schlatmann merkte in dat verband op dat de AFM wel erg veel macht heeft, anderzijds heeft Roth een zaak tegen de AFM gewonnen. Roth over de AFM: Carrières worden soms gebroken en soms gaat dit erg lichtvaardig. V.l.n.r.: Schlatmann, Storms, Roth en Paul Het zal niemand verbazen dat Storms zich positief uitsprak over doorlopende provisie. Een goede regeling, waar de klant beter van wordt. Paul: Het bevordert juist provisiegedreven ondernemen, want adviseurs zullen het gat in hun inkomen willen vullen. Volgens Schlatmann is de nieuwe wet bedoeld om de consument te beschermen en dat zal niet gebeuren. Ook waar het de transparantie in beloning betreft denkt Paul dat de klant er niet op zit te wachten om te weten wat zijn adviseur verdient: Het gaat er hem immers om dat hij zo weinig mogelijk geld kwijt is aan de hypotheek. Storms denkt uiteraard dat dit juist wel voordelig is voor de klant: Die kan op internet vergelijken, en zoeken naar een adviseur die het minst rekent. Regio Bank opent vestiging in Uden Regio Bank heeft de deuren van een nieuwe vestiging in Uden officieel geopend. Finance Partner B.V. kan door de uitbreiding van de diensten met Regio Bank een professioneel en kwalitatief bankproduct bieden aan zijn klanten. Regio Bank is blij met de nieuwe aanwinst op de Rondweg 103 en de eigenaren van Finance Partner B.V., Harry van den Heuvel, Ton den Hartog en Edward Feenstra hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking. 6

7 VB_1806_P :07 Pagina 7

8 nieuws Meeste kunst onderverzekerd Het merendeel van de particuliere kunstcollecties is niet goed verzekerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Engelse verzekeraar Hiscox uitvoerde. Het bedrijf, dat zelf gespecialiseerd is in kunstverzekeringen voor de vermogende particulier en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, ondervroeg ongeveer 350 verzamelaars op een Engelse antiekbeurs. De meeste van hen brengen hun kunstwerken onder bij een gewone inboedelverzekering, waardoor ze onderverzekerd zijn. Een derde van de verzamelaars heeft zijn collectie niet laten taxeren. Volgens Hiscox is de waarde van schilderijen van oude meesters in de afgelopen tien jaar met vijftig procent gestegen. De waarde steeg de laatste twee jaar zelfs met twintig procent. De werken van sommige hedendaagse kunstenaars zijn de laatste tien jaar zelfs met 55 procent in waarde toegenomen. Jeroen Opstelten van de Nederlandse vestiging van Hiscox zegt dat de forse waardestijgingen ertoe leiden dat het merendeel onderverzekerd is, en dat tachtig procent van de kunst- en antiekverzamelaars onvoldoende is verzekerd in geval van calamiteiten. Dat geldt voor de Engelse situatie, maar hij is ervan overtuigd dat ook het merendeel van de kunstwerken in Nederland onderverzekerd is. De top-5 checklist voor het verzekeren van kunst luidt volgens Hiscox: 1. Controleer of de polis schade dekt als gevolg van alle van buiten komende onheilen; 2. Controleer of de polis schade dekt aan kunstobjecten als gevolg van het vervoer hiervan (transport is prime time voor schade); 3. Controleer of er ook dekking op andere locaties is, bijv. bij een restaurateur; 4. Zorg dat kunstobjecten, regelmatig, bij voorkeur elke drie jaar worden getaxeerd om onderverzekering te voorkomen; 5. Achterhaal of uw polis waardevermindering als gevolg van schade dekt. Verhuizing EMN en CED Personenschade Het hoofdkantoor van EMN verhuist van Nieuwegein naar Vianen. De nieuwe huisvesting is gesitueerd in kantoorgebouw Le Cèdre aan de Lange Dreef 13 D. De vorig jaar bij EMN ingetrokken werkmaatschappij CED Personenschade verhuist niet mee maar keert terug naar het hoofdkantoor van CED in Capelle aan den IJssel. De nieuwe adressen zijn: EMN Expertise B.V., Lange Dreef 13 D, 4131 NJ Vianen; CED Personenschade B.V., Rietbaam 40-42, 2908 LP Capelle aan den IJssel. Lancyr neemt nieuwe kantoorruimte in gebruik Lancyr is al enkele jaren met het hoofdkantoor en een volmachtkantoor gevestigd in een oud patriciërshuis aan de Goirkestraat in Tilburg. Door de forse groei van het bedrijf is dit pand te klein geworden voor beide organisaties. Daarom zijn de vijftien medewerkers van het volmachtbedrijf Lancyr Assurantiën en Financiën verhuisd naar de Ringbaan West in Tilburg. De 25 medewerkers van Lancyr Groep blijven werkzaam in het pand aan de Goirkestraat. De Goudse verlengt verzuimactie De Goudse heeft haar verzuimactie verlengd tot 1 november Tot die datum ontvangt het intermediair 5% extra afsluitprovisie. Werkgevers die tijdens de actieperiode kiezen voor de conventionele varianten van VerzuimVizier of de traditionele verzuimverzekering betalen altijd 15% minder premie dan voor hun huidige, elders lopende verzuimverzekering. Kiezen zij voor VerzuimVizier dan hebben zij tot 1 januari 2007, bovenop hun nog elders lopende verzuimverzekering, gratis dekking voor de Interventiemodule en de Interventiekostenvergoeding. De Interventiemodule geeft toegang tot een netwerk van zorgverleners waarmee verzuim kan worden beperkt en de Interventiekostenvergoeding geeft recht op een vergoeding van maximaal 2.500,- per verzuimgeval voor de kosten van preventie- en re-integratieactiviteiten. Het is niet nodig een offerte aan te vragen want er kan altijd een 15% lagere premie worden geboden dan de lopende verzekering. Het is evenmin nodig om verzuimgegevens of -percentages aan te leveren. Als enige conditie geldt dat de verzuimverzekering uiterlijk per 1 januari 2007 ingaat en dat de bestaande, elders lopende, verzuimverzekering een ingangsdatum heeft die vóór 1 juli 2005 ligt. Kabinet wil wanbetalers Zorgverzekeringen aanpakken Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hoogervorst van VWS om mensen die de premie zorgverzekering niet betalen steviger aan te pakken. Het wetsvoorstel maakt deel uit van een pakket aan maatregelen. Er is in geregeld dat Zorgverzekeraars Nederland afspraken maakt met de zorgverzekeraars over hoe om te gaan met verzekerden die niet alle premies betalen. De afspraken over een in zwaarte toenemende incasso worden opgenomen in een protocol. De wet voorkomt dat mensen die hun nominale premie voor de zorgverzekering niet betalen uit hun verzekering worden gezet en op zoek gaan naar een nieuwe zorgverzekeraar, waar vervolgens ook geen premie wordt betaald. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor spoedadvies naar de Raad van State wordt gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het spoedadvies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. REAAL Pensioensupport helpt intermediair REAAL Verzekeringen introduceert REAAL Pensioensupport: een pakket praktijkgerichte middelen voor kennis- en marketingondersteuning. Op die manier kunnen intermediairs hun kennis bijhouden en verbreden, en optimaal vertalen naar een helder advies. Zo is er bijvoorbeeld een cursus pensioenadviesvaardigheid, een pensioeninventarisatieformulier en een adviespresentatie gericht op de vraag hoe adviseer ik een werkgever over pensioen. Uit onderzoek van REAAL blijkt dat 92% van het intermediair behoefte heeft aan praktische ondersteuning om slagvaardig te opereren in de zakelijke markt. Met Pensioensupport wil REAAL tegemoetkomen aan deze behoefte. REAAL Pensioensupport kan worden aangevraagd via de accountmanager. 8

9 Van A.T.P. naar V.I.P. All-inMætis. Het grote voordeel van preventie, verzuimbeheersing en verzekeringen inéén Hoe meer u als assurantietussenpersoon voor uw klanten kunt betekenen, hoe belangrijker u voor ze wordt. Mætis, de dienstverlener die meer doet dan arbo alleen, komt met een product dat u een centrale positie geeft in relatie tot uw klanten: All-inMætis. Een compleet pakket van producten en diensten dat Mætis ontwikkeld heeft in samenwerking met Turien & Co., één van de grootste zelfstandige assuradeuren van Nederland. Met dit combiproduct neemt u de positie in van risico-adviseur. En helpt u uw klant op een makkelijke manier om zijn bedrijf in alle opzichten gezond te houden. Uiteraard tegen een gunstige premie. U ook van A.T.P. naar V.I.P.? Kijk op Mætis doet meer voor u MijnMætisMonitor geeft uw klant online meer grip op verzuimprocessen. Uw eigen helpdesk, 5 dagen per week. Eigen login op maetis.nl voor productinformatie. Professionele ondersteuning bij productverkoop en dienstverlening. Gunstige provisieregeling.

10 nieuws Twee nieuwe commercials en 0800-kanslijn REAAL Het vervolg van de nieuwe reclamecampagne van REAAL Verzekeringen is van start gegaan. Tot en met 8 oktober zijn op televisie twee nieuwe productcommercials te zien. Zij gaan over de pas geïntroduceerde Autoverzekering en over de Pensioenen van REAAL. Beide commercials leveren verrassende kansen op die letterlijk worden verbeeld. Een grote kans wordt uitgebeeld met een groot object, een kleine kans met een klein object. De campagne wordt de laatste twee weken versterkt met billboarduitingen die door het hele land komen te hangen. Via stationsspreads op NS-stations wordt de treinreiziger tijdens het wachten uitgenodigd om de gratis kanslijn van REAAL te bellen. De beller krijgt vervolgens willekeurige kansen te horen, waarbij REAAL uitlegt dat risicocalculatie en kansberekening de essentie van verzekeren zijn. Grote objecten, grote kansen bij REAAL. Rechtsbijstandverzekeraars en volmachten bij Clearinghuis Regresschades Na een uitgebreide proefperiode heeft het SRK Rechtsbijstand formeel besloten zoveel mogelijk van haar verhaalsactiviteiten via het Clearinghuis Regresschades af te wikkelen. Drie andere rechtsbijstandverzekeraars (DAS, ARAG en NRS) beginnen komende maanden met het afwikkelen van verhaalstransacties via het Clearinghuis. Aansluiting op het Clearinghuis levert de maatschappijen een besparing op en een versnelling van de doorlooptijd voor hun cliënten. De afwikkeling van verhaalstransacties van rechtsbijstandverzekeraars vindt plaats op basis van het gemene recht. Dit in tegenstelling tot verzekeraars en gevolmachtigden die binnen het Clearinghuis gebruik maken van de zogenaamde OVS (Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling). Bij de verzekeraars en gevolmachtigden is momenteel 75% van het marktvolume aangesloten op het Clearinghuis. Het resterende percentage wordt gevormd door gevolmachtigden, maar ook hier begint het Clearinghuis vaste grond onder de voeten te krijgen. Zo zijn de afgelopen maand drie gevolmachtigden aangesloten en heeft de NVGA zich achter het initiatief geschaard. Drie jaar geleden werden via het Clearinghuis Regresschades de eerste regresvoeringen afgewikkeld. Sinds die tijd zijn er ruim regresvoeringen via het Clearinghuis behandeld. In 2006 zullen naar schatting regresvoeringen worden afgewikkeld. Het Clearinghuis Regresschades wordt geëxploiteerd door de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS) en is een initiatief van een groot aantal schadeverzekeraars. WEW gaat taxatiefraudeurs aanpakken Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) gaat hard optreden tegen taxateurs die frauderen. Dat heeft directeur Karel Schiffer vorige week aangekondigd tijdens een symposium over taxatiefraude. Huizen blijken regelmatig te hoog te worden getaxeerd. Dat kost het fonds jaarlijks enkele miljoenen euro s. Vaak komt de fraude pas aan het licht bij een gedwongen verkoop, meldt het fonds. De waarde van het huis blijkt dan lager te zijn dan bij de aankoop was getaxeerd. Het WEW heeft de afgelopen drie jaar negenhonderd gedwongen verkopen onderzocht. Bij een derde van deze huizen bleek de waarde lager te zijn dan bij de aankoop was getaxeerd. Bij één op de tien gevallen was dat zelfs twintig procent lager. Bij de voortdurende stijgingen van huizenprijzen kan dit normaal gesproken niet, meldde het WEW tijdens een symposium in Den Haag over taxatiefraude, georganiseerd door de Stichting VastgoedCert. VastgoedCert certificeert en registreert makelaars en taxateurs op basis van hun vakbekwaamheid. De fraude draait om taxateurs die woningen hoger taxeren dan ze daadwerkelijk waard zijn. De helft van de verdachte gevallen speelt zich af in Rotterdam en Den Haag. Daar tieren de huisjesmelkers welig, zegt Schiffer. Het gaat vooral om appartementen van rond de euro. Volgens Schiffer kopen de huisjesmelkers woningen voor de werkelijke waarde op een openbare veiling en verkopen die vervolgens na een te hoge taxatie duurder door aan stromannen. Die gaan daar nooit wonen, maar zetten de woning alleen op hun naam. Pas bij de gedwongen verkoop van de woning wordt de fraude duidelijk. Bij huizen waarop Nationale Hypotheekgarantie is verstrekt draait het waarborgfonds bij gedwongen verkoop op voor de schade die ontstaat door het verschil tussen de hypotheekschuld en de woningopbrengst. Op zo n 35 procent van alle met een hypotheek gefinancierde huizen in Nederland zit hypotheekgarantie, in de overige gevallen draait de geldverstrekker zelf op voor de schade. Schiffer: Ik denk dat de banken hier ook flink last van hebben. Bestrijding en voorkoming van taxatiefraude vraagt verregaande samenwerking van betrokken marktpartijen en instanties, zoals de brancheorganisaties van makelaars en taxateurs, vakbekwaamheidsregisters, het notariaat, geldverstrekkers, hypotheekbemiddelaars en consumentenorganisaties. Dat werd tijdens het symposium betoogd door directeur Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tijdens het symposium presenteerde Schiffer de resultaten van een onderzoek naar gedwongen woningverkopen in de periode , waarbij in één derde van de gevallen sprake was van een (veel) te hoge taxatie bij de oorspronkelijke aankoop. Daardoor draait het waarborgfonds op voor het verschil tussen de opbrengst bij gedwongen verkoop en de lopende hypotheek. Schiffer schat de schade voor het waarborgfonds als gevolg van dergelijke foute taxaties op enkele miljoenen euro s per jaar. Extra kosten die uiteindelijk door de consument moeten worden opgebracht. De brancheorganisaties van taxateurs gaan alle ongeveer driehonderd verdachte dossiers onderzoeken. In een aantal gevallen zal er vast een goede reden zijn voor de waardedaling, stelt Schiffer. Als die er niet is, dan kijken het Waarborgfonds en de brancheorganisaties of zij naar de tuchtrechter stappen. Die kan de taxateurs sancties opleggen als schorsing of uitsluiting uit de beroepsgroep, meldt het WEW. 10

11 HOE ZIT HET MET MIJN PAUZE?! Als u de concurrentie te snel af wilt zijn, hebt u geen tijd te verliezen. Daar helpen we u graag bij. Met een hypotheekofferte binnen enkele minuten en razendsnelle acceptatie door uw persoonlijke team van acceptanten. Meer weten? Bel of mail DIREKTBANK HYPOTHEKEN. DIREKT VOOR ELKAAR.

12 nieuws Sinds de wettelijke beëdiging in 2001 is vervallen, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een risicovolle ontwikkeling, gezien de bedragen die bij de aan- en verkoop van onroerend goed komen kijken. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht, een branchebreed platform dat makelaars en taxateurs in onroerende zaken certificeert en registreert op basis van hun vakbekwaamheid. Bij VastgoedCert zijn ruim makelaars en taxateurs gecertificeerd en geregistreerd. Bij VastgoedCert aangesloten brancheorganisaties zijn NVM, LMV, NVR en RVT. Andere aangesloten organisaties zijn o.a. Vereniging Eigen Huis, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Notariële Beroepsorganisatie. Financiële Service Desk en DELA werken samen Financiële Service Desk, houdstermaatschappij van onder meer HypotheekDesk Nederland, Morint en Financiële Inkoop Desk, breidt haar assortiment uit met uitvaartverzekeraar DELA. Martin de Jong van DELA Intermediair en Egbert Hendriks, directeur van Financiële Service Desk, tekenden de samenwerkingsovereenkomst op het kantoor van Financiële Service Desk in Breda. De samenwerking biedt de ruim driehonderd bij de formules van Financiële Service Desk aangesloten kantoren toegang tot het aanbod van DELA en haar back office. De Geus: Door afschaffing WAZ kunnen zelfstandigen eigen keuze maken Volgens de regering is het thans niet zo dat zelfstandigen met een laag inkomen zich niet kunnen verzekeren. Al kan het zijn dat zelfstandigen aan een private verzekering minder behoefte hebben naarmate hun inkomen lager is. Ook materieel lijkt de verzekeringsmogelijkheid aanwezig. Het is logisch dat zelfstandigen met een bescheiden inkomen een laag verzekerd bedrag kiezen. De premie zal daarop afgestemd zijn. Dat antwoordde minister De Geus op vragen van het kamerlid Arda Gerkens (SP), die zich zorgen maakte over een bericht in Het Financieele Dagblad over een half miljoen zelfstandige ondernemers die zich niet zouden verzekeren tegen het WAZ-risico. De vragen werden bijna een jaar geleden, op 12 oktober 2005, ingediend, maar de minister had uitstel gevraagd voor de beantwoording omdat hij nadere informatie wilde inwinnen bij het Verbond van Verzekeraars. Arda Gerkens wilde weten of de ondernemers zich niet verzekeren tegen het WAZ-risico omdat zij aanhikken tegen de marktconforme inleg. En of ook de minister het onwenselijk vond als zelfstandigen vanwege een bescheiden inkomen zich niet kunnen verzekeren voor het WAZ-risico. Op basis van gegevens van het Verbond van Verzekeraars van medio 2005 ligt de verzekeringsgraad rond 45%. Overigens is het mogelijk dat zelfstandigen op een andere wijze dan private verzekering een voorziening hebben getroffen voor het geval zij wegens arbeidsongeschiktheid minder inkomen genereren, antwoordde de minister. En: MKB-Nederland geeft aan het feit dat ongeveer een half miljoen ondernemers niet meer verzekerd zijn volgens het oude WAZ-regime, niet als problematisch te beschouwen. De afschaffing van de verplichte publieke WAZ-verzekering biedt zelfstandigen de mogelijkheid om zelf te kiezen of en hoe zij willen voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. In geval van verzekering geldt daarbij, dat hoe uitgebreider de dekking is, des te hoger is de premie. Ondernemers die hun premielasten willen beperken, kunnen kiezen voor een beperktere dekking. De minister ziet wel redenen waarom zelfstandigen geen private verzekering sluiten. Ten eerste biedt dit de mogelijkheid om de uitgespaarde premiegelden anders te besteden. Ten tweede kan het zijn dat betrokkenen op een andere wijze voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Ten derde geldt specifiek voor startende zelfstandigen die voorheen als werknemer actief waren, dat zij gebruik kunnen maken van de vrijwillige ZW- en WAO-verzekering. V.l.n.r.: Martin de Jong en Antoinette Banziger van DELA en Egbert Hendriks en Peter Jan Verhoef van FSD. Movir introduceert samenwerkingsscan voor advocaten Arbeidsongeschiktheid bij advocaten is steeds vaker het gevolg van matige samenwerking en gebrekkige communicatie, zo blijkt uit recent onderzoek. Dit leidt bij betrokkenen tot conflicten en psychische klachten. In opdracht van Movir heeft adviesorganisatie ICAS daarom een gerichte preventietool ontwikkeld, specifiek voor advocaten. De Samenwerkingsscan is een praktisch hulpmiddel om de kwaliteit van de samenwerking binnen de maatschap (c.q. het management) van een advocatenkantoor te evalueren. De scan is gebaseerd op zelfevaluatie. ICAS heeft hem ontworpen op basis van haar ervaringen met het begeleiden van advocaten door middel van coaching, counseling en mediation in de laatste tien jaar. De Samenwerkingsscan Advocatuur is ontwikkeld voor de maatschap c.q. het management van advocatenkantoren. Omdat de meeste advocatenkantoren in een maatschap zijn georganiseerd zijn de vragen hierop gericht; de scan is echter ook geschikt voor advocatenkantoren met een andere organisatievorm. Op de site kan de bezoeker een vragenlijst downloaden. Na het invullen van de scan kan de advocaat contact opnemen met ICAS voor advies en concrete tips ter verbetering van zijn samenwerking. Movir-verzekerden krijgen kosteloos telefonisch advies van ICAS. 12

13 nieuws Klaverblad Verzekeringen introduceert afsluitprovisie bij AOV Klaverblad Verzekeringen introduceert via de actie Advies wordt beloond per 1 oktober 2006 een nieuwe provisieregeling met afsluit- én doorlopende provisie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De huidige regeling van 20% doorlopende provisie blijft daarnaast gehandhaafd. Per aanvraag kan de assurantieadviseur een keuze maken voor één van beide regelingen. In de nieuwe provisieregeling wordt er van iedere premie gedurende vijf jaar 12,5% als doorlopende provisie uitgekeerd. Daarnaast wordt er éénmalig bij aanvang van de verzekering afsluitprovisie uitgekeerd. Deze afsluitprovisie bedraagt 7% van de totale premie van de komende vijf jaar. Bij het bepalen van de totale premie van de komende vijf jaar wordt uitgegaan van de situatie bij aanvang van de verzekering. Dit betekent dat bijvoorbeeld de jaarlijkse premiestijgingen als gevolg van het combinatietarief meetellen. De verleende afsluitprovisie wordt verdiend in 60 maanden. Hierna is er weer recht op de normale doorlopende provisie van 20%. ONVZ organiseert informatiebijeenkomsten Basisverzekering ONVZ organiseert dit jaar opnieuw informatiebijeenkomsten voor de verzekeringsadviseur. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de wijzingen in de Basisverzekering per 1 januari 2007, de nieuwe producten van ONVZ en de ONVZ najaarsacties. De bijeenkomsten vinden plaats in op: dinsdag 3 oktober Eindhoven Van Abbemuseum woensdag 4 oktober Zwolle theater Odeon donderdag 5 oktober Rotterdam het Nai dinsdag 10 oktober Utrecht het Spoorwegmuseum woensdag 11 oktober Rotterdam het Nai donderdag 12 oktober Utrecht het Spoorwegmuseum Inschrijven kan via de website Drie nieuwe cursussen NIBE-SVV NIBE-SVV start in november drie cursussen: Basiscursus regres (3 bijeenkomsten); Arbeidsdeskundige aspecten in de letselschade (5 bijeenkomsten) en de training Letselschadeberekeningen (3 bijeenkomsten). Inschrijven kan bij de NIBE-SVV Cursistendesk, tel of via Meer informatie op nummer september

14 Behoorlijk slim: Klanten met de meeste knikkers extra belonen. De slimme hypotheken van WestlandUtrecht zijn nu ook nog eens extra aantrekkelijk. Want tot en met 15 oktober 2006 kunt u uw klanten een rentekorting bieden die kan oplopen tot 0,4%. Een voordeel waar juist uw meest vermogende klanten van kunnen profiteren. Want hoe hoger het hypotheekbedrag, des te hoger ook de korting. Kijk voor de actievoorwaarden op wu-adviseur.nl of vraag ernaar bij uw accountmanager.

15 nieuws NPP-aanbevelingen Studievertraging en Zelfwerkzaamheid Het Nationaal Platform Personenschade (NPP) beoogt de opvang van verkeersslachtoffers te verbeteren. Tevens werkt het platform eraan mee om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen. In dat kader heeft het NPP twee nieuwe aanbevelingen vastgesteld. Het vaststellen van de schade in verband met studievertraging kan leiden tot lange discussies over uitgangspunten en bedragen. Wanneer deze discussies worden voorkomen, kan de afwikkeling van de letselschade sneller voortgang vinden. Het NPP heeft daarom (netto) normbedragen voor deze schade vastgesteld: Categorie Normbedrag per jaar Basisschool 5.000, - VMBO/LBO , - HAVO/MBO/ VWO , - HBO/WO , - Door de normbedragen vast te leggen, worden gelijke gevallen ook gelijk behandeld. Met deze NPP-aanbeveling is het voor slachtoffers duidelijk hoe de zaken dienen te worden afgehandeld. Het gaat om een studievertraging van maximaal 1 jaar. Extra studiekosten (boeken/ examenkosten en dergelijke) vallen hier niet onder. Deze uitgaven zijn zeer individueel en vaak concreet aan te tonen. Derhalve lenen deze kosten zich niet voor normering. Deze aanbeveling beoogt een vangnet te bieden voor het merendeel van de voorkomende gevallen en laat de eventuele mogelijkheid om schade wegens studievertraging concreet vast te stellen onverlet. Zelfwerkzaamheid In deze aanbeveling ligt de nadruk op het proces. Hoe wordt het schadebedrag berekend? Ook hier staan transparantie en rechtsgelijkheid centraal. Onder zelfwerkzaamheid wordt verstaan: Het arbeidsvermogen dat wordt benut in de privé sfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning en die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. Hieronder zijn de volgende reguliere onderhoudswerkzaamheden begrepen: reparatiewerkzaamheden in en aan de woning; schilderwerkzaamheden in en aan de woning alsmede het aanbrengen van behangpapier of wandbekleding; tuinonderhoud, inclusief onderhoud van paden, terrassen, schuren en schuttingen. Uiteraard maakt het verschil of de benadeelde woont in een eigen woning of een huurwoning. Bij het laatste mag worden aangenomen, dat grote reparatiewerkzaamheden voor rekening van de verhuurder komen. De werkzaamheden in en aan de woning zullen voor de huurder in de regel beperkt blijven tot het binnenshuis schilderen, behangen en het af en toe verrichten van kleine reparatiewerkzaamheden. Schadevergoedingstabel Categorie Normbedrag schadevergoeding (per jaar) Eigen woning / met tuin / alle onderhoud 1000 Eigen woning / met tuin / weinig onderhoud 500 Eigen woning / zonder tuin / alle onderhoud 650 Eigen woning / zonder tuin / weinig onderhoud 250 Huurwoning / met tuin / alle onderhoud 500 Huurwoning / met tuin / weinig onderhoud 250 Huurwoning / zonder tuin / alle onderhoud 325 Huurwoning / zonder tuin / weinig onderhoud 125 Deze normbedragen zijn gebaseerd op de technische rekenvoorbeelden voor schilderwerk en tuinonderhoud, waarbij is uitgegaan van een twee onder een kap/hoekwoning. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de kosten van onderhoud voor een viertal woningtypen: Woningtype Omrekenfactor t.a.v. de bedragen in de schadevergoedingstabel Vrijstaande woning 1,3 Twee onder een kap/hoekwoning 1 Rijtjeshuis 0,8 Flat / Appartement 0,7 Het normbedrag moet worden aangepast aan de mate waarin er sprake is van een beperking van het arbeidsvermogen met betrekking tot de zelfwerkzaamheid zoals gedefinieerd. Deze beperking wordt in overleg vastgesteld en uitgedrukt in een vast percentage van 25, 50 of 100%. Dit percentage is maatgevend voor de uiteindelijke schadevergoeding per jaar. Voor de vaststelling van de looptijd van de toekomstige schade wordt uitgegaan van een eindleeftijd van 70 jaar, zonder sterftekanscorrectie. Voor de kapitalisatie van de toekomstige schade wordt uitgegaan van de dan geldende rekenrente. Voor zover er ter zake van de woning, tuin of persoon van het slachtoffer in relatie tot zelfwerkzaamheid sprake is van bijzondere omstandigheden die zich niet lenen voor een genormeerde vergoeding, zal de schade concreet moeten worden vastgesteld. Indexering Periodiek wordt op basis van het loonindexcijfer van het CBS bekeken of de aanpassing van de normbedragen noodzakelijk is. De bedragen worden verhoogd indien op basis van het indexcijfer de lonen op de peildatum (vanaf 2007: 1 maart van elk kalenderjaar) zijn gestegen met minimaal 5% ten opzichte van (datum introductie). De aanbeveling is ingegaan op 15 september 2006 en is van toepassing op ongevallen, die na deze datum hebben plaatsgevonden. ingezonden mededeling Bent u een ervaren gebruiker van het Nationaal Woonpakket Wilt u deze kennis delen met gebruikers die minder ervaren zijn? Dan willen wij graag met u praten. Zie ook advertentie elders in dit blad nummer september

16 91,3% KANS DAT EEN LANGDURIGE ZIEKTE HET BEDRIJF VAN UW KLANT SCHAADT. DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN VAN REAAL. REALIST IN VERZEKEREN. Arbeidsongeschiktheid is voor een ondernemer geen optie. Een ondernemer moet door. Werken. Voorwaarts.Toch bestaat er een realistische kans dat zij arbeidsongeschikt raken. Dat , ofwel 48%, van de ondernemers en DGA s geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten is dan ook op zijn minst alarmerend te noemen. Zeker omdat er een kans is van 91,3% dat een bedrijf schade oploopt als de eigenaar arbeidsongeschikt raakt. Gelukkig kunt u ze helpen. Bijvoorbeeld door uw klanten te wijzen op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van REAAL. Uw klanten beperken het verlies aan inkomen en de noodzakelijke kosten voor her- of omscholing worden vergoed. En bij REAAL hoeft zo n oplossing niet duur te zijn. Grote kans dat dit een goede opening biedt bij uw eerstvolgende gesprek. Kijk op het extranet van REAAL voor meer informatie.

17 intermediair Vakkennis RAiA overstijgt deskundigheidseisen Wfd Drie jaar na de introductie van de erkenningsregeling RAiA is het register voldoende neergezet om actiever naar buiten te treden. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld dat de titel RAiA Registeradviseur in Assurantiën een sterk merk wordt, dat herkend en erkend wordt door collega s in de branche, verzekeraars en de eindconsument. Wat zou de wereld mooi zijn als in personeelsadvertenties staat geschreven: bij voorkeur in het bezit van een RAiAinschrijving, aldus de enthousiaste voorzitter Albert Vesters. De afspraak met het voltallige RAiA-bestuur is gepland in het NVAhuis te Amersfoort. Daar werd de RAiA-erkenningsregeling in 2002 opgericht als onderdeel van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Deze stichting ontstond in 2000 als gezamenlijk initiatief van de NVA en de NBVA om de vakbekwaamheid en integriteit op het gebied van financiële dienstverlening in stand te houden en te bevorderen. Onder de SAR vallen ook de erkeningsregelingen RegisterMakelaar in Assurantiën (RMiA) en RegisterPensioenAdviseur (RPA). De RAiAregeling is bestemd voor personen die in het bezit zijn van het Assurantie A-diploma, die werkzaam zijn in het onafhankelijk assurantie-intermediair dan wel die eigenaar zijn van een onafhankelijk assurantiebedrijf met als voornaamste klantprofiel het Midden- en Kleinbedrijf en Particulier. Als RAiA Registeradviseur in Assurantiën kun je objectief de aanwezige kwaliteit onder de aandacht van de consument brengen. Die kan nu eenmaal niet aan je stropdas zien, of je voldoende kennis in huis hebt. Deze woorden sprak Albert Vesters, van het gelijknamige assurantiekantoor te Vught, in Het VB (2003, 3) nadat hij kort daarvoor als eerste intermediair uit handen van de toenmalige SAR-voorzitter Bob Veldhuis het RAiA-certificaat ontvangen had. Het aantal inschrijvingen bedraagt inmiddels 382. Hierbij gaat het om 86 ingeschreven bedrijven en 296 ingeschreven personen. Dit zijn zowel NVA, NBVA als ongebonden kantoren. De eerste RAiA is nu dus ook de eerste voorzitter van de erkenningsregeling. De SAR heeft in 2005 een herstructurering doorgevoerd waarbij elke erkenningsregeling binnen de stichting een eigen subbestuur heeft gekregen. De bestuursleden staan in principe zelf ook ingeschreven in het betreffende register. Het grote voordeel hiervan is natuurlijk dat de bestuurders zelf werkzaam zijn op het werkterrein van het register. Naast Vesters maken ook Jeanne van der Maat (zelfstandig registeradviseur en beëdigd Makelaar in Assurantiën) en Henri Nap (registeradviseur bij Brouwer & Van Burken Assurantiën) deel uit van het RAiA-bestuur. Nelleke Sterrenberg is als bestuurssecretaris SAR bij het subbestuur betrokken. Educatie Het RAiA-bestuur is het afgelopen jaar druk geweest met het uitkristalliseren van een op het register afgestemd programma van permanente educatie en daarbij horende formulering van de leerdoelen die aansluiten bij de niveaudoelstellingen. Het bestuur heeft al contact gelegd met het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) om daar een PE-programmavoorstel ter goedkeuring voor te leggen. Een RAiA heeft nu, volgens de gedragscode van het register, een PE-verplichting van één dag of twee dagdelen (7 punten). Met ingang van 1 januari 2007 wordt deze eis verzwaard naar drie dagdelen, waarvan minimaal twee dagdelen te volgen via het Huibers Instituut en één dagdeel vrij te kiezen uit door het RAiA-bestuur geaccrediteerde bijeenkomsten. Permanente educatie is noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening van de assurantieadviseur op een hoog niveau te houden; de vakkennis actueel te houden en de collegiale contacten te vergroten, aldus het bestuur. Vast staat wel dat het huidige Assurantie-A diploma als boven-wfd aangemerkt wordt, hetgeen een RAiA een aantal vrijstellingen oplevert. Doordat de Registeradviseur in Assurantiën de deskundigheidseisen van de Wfd overstijgt, behoudt hij zijn onderscheidende positie binnen de intermediaire bedrijfskolom. Juist dat gegeven is volgens het bestuur aanleiding geweest om te kiezen voor het Huibers Instituut. Door de korte lijnen die wij hebben met het Huibers Instituut kunnen wij beter controleren of een RAiA deelgenomen heeft aan het PE-programma. Het bijhouden van kennis is een van de belangrijkste pijlers onder het register. We zullen bijeenkomsten waarbij PE-punten te verdienen zijn dan ook toetsen aan onze niveaudoelstellingen. Als deze te laag bevonden worden, tellen deze punten niet voor een RAiA, aldus Nelleke Sterrenberg. SAR-registers Naast de erkenningsregeling RAiA vallen ook de titels RegisterMakelaar in Assurantiën (RMiA) en RegisterPensioenAdviseur (RPA) onder de SAR. Het RMiA- register trad in werking op 1 januari 2001, na het vervallen van de wettelijke erkenning en bescherming van de titel makelaar. Alle personen die vóór 1 januari 2001 beëdigd waren tot Makelaar in assurantiën konden gebruikmaken van de overgangsregeling als zij werkzaam waren in de assurantiebemiddeling, een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben en aangesloten zijn bij het SKV. Na 1 januari 2001 kunnen personen in het register opgenomen worden als zij met goed gevolg een mondelinge test hebben afgelegd. De erkenningsregeling RPA is sinds 2004 bestemd voor pensioenadviseurs die werkzaam zijn in de onafhankelijke pensioenbemiddeling/-advisering als eigenaar van een kantoor dan wel als medewerker. Imagobuilding Nu het register inhoudelijk op de rails is gezet, gaat het bestuur op zoek naar mogelijkheden om markt en consument de waarde van een RAiA over te brengen. Vesters: RAiA staat voor een deskundig en onafhankelijk advies. Deze waarborgen gaan we de consument binnenkort middels een speciale brochure duidelijk maken. De klant moet uiteindelijk het gevoel krijgen dat hij voor een goed en onafhankelijk assurantieadvies niet meer om een RAiA-gecertificeerde intermediair heen kan. Het RAiA-bestuur, v.l.n.r.: Nelleke Sterrenberg (bestuurssecretaris SAR), voorzitter en registeradviseur in assurantiën Albert Vesters (Vesters Verzekeringen in Vught), Jeanne van der Maat (zelfstandig registeradviseur en beedigd Makelaar in Assurantiën) en Henri Nap (registeradviseur bij Brouwer & Van Burken Assurantiën in Veenendaal) nummer september

18 Regio Bank is de grootste aanbieder van Sparen in het intermediaire kanaal. Dit succes delen wij ook graag met nieuwe intermediairs. Wilt u met ons meegroeien? Bel dan (020)

19 intermediair Genomineerden ISI Innovatieprijs De eerste ronde van de verkiezing van de ISI Innovatieprijs is achter de rug. De selectiecommissie, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van de branche, heeft bijna dertig inzendingen beoordeeld. Het resultaat bestaat uit vier genomineerden voor de ISI Innovatieprijs en vier genomineerden voor de Aanmoedigingsprijs. In November zal een deskundige jury uit beide categorieën een winnaar aanwijzen, die op de VB Branchedag 2006 bekend wordt gemaakt. Pittige selectieronde Alle zevenentwintig inzendingen bestonden uit een beschreven casus van circa twee A-viertjes, waarin onder meer de aard, de impact, financiële/commerciële waarde en originaliteit van de innovatie waren beschreven. De selectiecommissie heeft de inzendingen bestudeerd en kwam vervolgens medio september in Zeist bijeen om alle cases uitgebreid te bespreken. De cases beschreven het gebruik van nieuwe media in het klantcontact, het beter benutten van de portefeuille of een andere benadering van doelgroepen door gebruik te maken van nieuwe technieken, de inzet van informatie- en communicatie technologie voor een meer efficiënte bedrijfsvoering of nieuwe vormen van samenwerking. Na een zware vergadering waarin alle cases uitvoerig tegen het licht zijn gehouden, kon de selectiecommissie zich unaniem scharen achter de volgende genomineerden (in alfabetische volgorde): Genomineerd voor de ISI Innovatieprijs zijn: FPOINT, Lelystad Airport met "De andere tussenpersoon"; Ideële Verzekeringen uit Amsterdam met "Groene verzekeringen voor particulieren"; Kraemer & Co. uit Soest met "MijnASP"; Surplus Pensioenadviseurs uit Velp met "Echt gemak voor de werkgever en het intermediair". Voor de Aanmoedigingsprijs zijn genomineerd: Besems Verzekeringen & Hypotheken uit Alblasserdam met "jouwautoverzekering.nl"; Doorneweerd Assurantiën uit Amsterdam met "Doorneweerd wordt boos wakker"; Geijsel Adviesgroep uit Ouderkerk aan de Amstel met "Traceerpolis.nl"; Verbrugge Assurantiën uit Raamsdonksveer met "Weblog Verbrugge". De genomineerden voor de ISI Innovatieprijs zullen in de komende uitgaven van Het VB uitgebreid worden besproken. Tweede ronde Begin november zal de jury zich buigen over de genomineerden om daaruit de winnaars van de ISI Innovatieprijs en van de Aanmoedigingsprijs te kiezen. Deze winnaars zullen hun prijs ( 5000, respectievelijk 1000) op 23 november, tijdens de VB Branchedag 2006, uit handen van Loek Hermans, voorzitter MKB- Nederland, in ontvangst kunnen nemen. De jury is als volgt samengesteld: Rob Groenemeijer voorzitter NBVA Bob Veldhuis voorzitter NVA Bas de Voogd voorzitter NVGA Roeland van Vledder lid Hoofddirectie Fortis Verzekeringen Nederland Freek Wansink algemeen directeur GENERALI verzekeringsgroep Nico Jongerius lid Hoofddirectie REAAL Verzekeringen Rob ter Mors directeur Markt & Distributie Avéro Achmea Mark de Jong (juryvoorzitter) algemeen directeur Telematica Instituut Patrick Morley CEO Kluwer Frits van Bruggen directeur Marketing & Sales Nationale-Nederlanden Marc van Erven directievoorzitter ARAG Organisatie van de ISI Innovatieprijs De ISI Innovatieprijs is een gezamenlijk initiatief van het ISI-project en Het Verzekeringsblad. In het ISI-project werken intermediairs, brancheorganisaties (NBVA, NVA, NVGA), verzekeraars (ARAG, Avéro Achmea, Fortis ASR, Generali, Nationale-Nederlanden, REAAL Verzekeringen), leveranciers (ABZ, Amedia, Anva), het Telematica Instituut en de Technische Universiteit Delft samen aan versterking van het intermediair. Het Verzekeringsblad organiseert dit jaar voor de zestiende keer de VerzekeringsBranchedag, hét jaarlijkse evenement voor de verzekeringsbranche. nummer september

20 interview De intermediair is geen adviseur, maar een vertrouwenspersoon, die uit een aantal vooraf geselecteerde maatschappijen het beste product voor zijn klant zoekt. Ik ben er dan ook heilig van overtuigd dat zeker de intermediairs die hoofdzakelijk schade doen, een beste toekomst in het vooruitzicht hebben. Als ze maar de klant centraal blijven stellen. En dat is echt niet ingewikkeld. De intermediair is geen ad door Rienk Andriessen foto s: Ton Oosterhout Iedereen weet te vertellen dat het intermediair aan marketing moet gaan doen. Dat is belangrijk omdat alleen zó de toegevoegde waarde van het intermediair tot uiting komt. Dat is natuurlijk ook wel allemaal waar, maar het is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Van alle kanten rollen wet- en regelgeving over hem heen, de provisiestroom gaat veranderen, de productieaandelen van het intermediair blijven gestaag afnemen. Terwijl de intermediair alle zeilen bij moet zetten om zich goed staande te houden, wordt er nu dus ook nog eens van hem verwacht dat hij structureel aan marketing gaat doen. Maar is het wel zo slecht gesteld met de marketing van het intermediair, en zo ja, wat kan hij eraan doen? Het VB sprak met René Teuwen van TDM, een in marketing voor financiële dienstverleners gespecialiseerd bureau. Is het zo bar gesteld met de marketing van het intermediair als men ons wil doen geloven? Laat ik met de deur in huis vallen. De meeste intermediairs begaan een fout met hun positionering. Ze zetten zich neer als adviseur, maar dat zijn ze helemaal niet. Een echte adviseur werkt op uurbasis en daarvan is nauwelijks sprake. Grote clubs als Marsh uitgesloten, die geven echt advies over riskmanagement en continuïteit. Maar het merendeel van het intermediair is eigenlijk niet meer dan een distributiekanaal, een wederverkoper met een klantenkring. Maar dan wel een met een groot voordeel, het is namelijk een persoonlijk kanaal. De intermediair is de identificatie van iemands persoonlijke verzekeringsproblematiek. Kijk, een verzekering is niet meer dan een middel tot een doel. Je moet je huis verzekeren, je moet jezelf verzekeren als je een hypotheek wenst, je moet je auto verzekeren als je ermee wilt rijden. René Teuwen (1962) is directeur en oprichter van TDM, Teuwen Direct Marketing, een reclamebureau dat zich gespecialiseerd heeft in reclame voor banken en verzekeraars. Hij werkt onder andere voor Generali, London, Elq maar ook voor een aantal intermediairs. Na zijn studies Bedrijfskunde in Eindhoven en Master of management science aan de Boston University kwam hij eind jaren tachtig in de verzekeringswereld terecht door een baan bij de Amerikaanse verzekeraar Cigna, eerst in Philadelphia en later in Brussel. Niet dat hij van plan was om in de verzekeringswereld te werken, maar eenmaal daar raakte hij zeer geïnteresseerd in de communicatie rond verzekeren. Hij vervolgd zijn carrière bij Sedgwick als direct marketing manager totdat zijn baas hem aanspoorde om de stap tot zelfstandig ondernemer te maken, iets wat hem al een tijd boeit. In 1994 richt hij vervolgens zijn bedrijf op, gericht op de financiële dienstverlening. Een bewuste keuze omdat hij in zijn werk veel reclamebureaus was tegengekomen die eigenlijk geen interesse in financiële dienstverlening hadden, of er bar weinig vanaf wisten. Het VB publiceert in de rubriek MV&D! regelmatig praktische cases met betrekking tot direct marketing voor het intermediair van de hand van Teuwen. In zijn vrije tijd is Teuwen een verwoede watersporter. Hij is getrouwd en vader van twee zoons. Niemand vindt dat leuk, en iedereen wil daar zo snel mogelijk van af. Daar vervult de intermediair een prachtige rol, als vereenzelviging van het niet tastbare product. 20

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 22 november 2007 nr. 22 Zwitserleven naar SNS Reaal De Verzekerde Taxatie Een hypotheekadvies mag 300 euro kosten Jan Driessen (AEGON) Voorlopers krijgen altijd de eerste

Nadere informatie

kunnen veel van elkaar leren

kunnen veel van elkaar leren Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Programma VB-Branchedag 2006 Levensloop zit in de lift Grotere schepen, grotere risico s Joop van Berkum (Unirobe/Meeùs)...Unirobe en Meeùs 96e

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Uitneembaar katern: Thema s van de VB-Branchedag 2006 Beleggingsverzekeringen onder vuur Zorg moet weer intermediaire markt worden 96e jaargang

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Buurman woont te duur Kompaan groep wil vijftig kantoren DNB tikt ABP op vingers Alex Otto (directeur beleggingen Delta Lloyd)... aantal beleggers

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op 11.000. Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie

WWW.VBNET.NL. Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op 11.000. Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Met internet meer tijd voor klant Teller staat op 11.000 Goede boterham in expertise Edwin Velzel, Fraudecommissie... besparing van honderden

Nadere informatie

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad INHOUD Inhoud kop Inhoud tekst Het Verzekeringsblad 97e jaargang 25 oktober 2007 nr. 20 MiFID-vrijstelling: strijd nog niet gestreden 0 0 Rubrieken Inhoud rubr kop 6 Inhoud rubr tekst Twee klantprofielen

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Elke dag boos wakker Onrechtvaardig onderscheid tussen verzekeraars met en zonder intermediair Het succes achter AXA s UNIM-AOV 96e jaargang 22

Nadere informatie

De buldog wordt geen schoothondje

De buldog wordt geen schoothondje Het Verzekeringsblad 97e jaargang 6 december 2007 nr. 23 MiFID: Saved by the bell? Parasiet Hypolife misleidend VB-Branchedag groot succes Hans Hoogervorst (AFM) De buldog wordt geen schoothondje www.vbnet.nl

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Conclusie VerzekeringsBarometer Herijk toegevoegde waarde! Jan Joling professor schadeonderzoek. Steun de VB-intermediair actie

WWW.VBNET.NL. Conclusie VerzekeringsBarometer Herijk toegevoegde waarde! Jan Joling professor schadeonderzoek. Steun de VB-intermediair actie Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Conclusie VerzekeringsBarometer Herijk toegevoegde waarde! Jan Joling professor schadeonderzoek Steun de VB-intermediair actie 96e jaargang 13

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Intermediair ruziet met verzekeraars Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen 96e jaargang

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Tophypotheken aan banden. Axa Retirement scope. Beleggen B uit Wfd. Schenk eens een huis. 96e jaargang 2 maart 2006 nr.

WWW.VBNET.NL. Tophypotheken aan banden. Axa Retirement scope. Beleggen B uit Wfd. Schenk eens een huis. 96e jaargang 2 maart 2006 nr. Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Tophypotheken aan banden Axa Retirement scope Beleggen B uit Wfd André Bastiaans (BAE)... consument wil juist wel integraal advies Schenk eens

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen!

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen! Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Minder traditioneel expertisewerk Verzekeraars weer in de plus Goede boterham voor intermediair 96e jaargang 16 maart 2006 nr. 6 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Veel optimisme over 2006 Niet aanmelden? Dan illegaal! Meer tijd inruimen voor advies 96e jaargang 19 januari 2006 nr. 1/2 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade Het Verzekeringsblad 98e jaargang 8 mei 2008 nr. 9 En bloc fnuikend voor imago Coolen zet frontaal aanval in EXTRA: Themakatern expertise/taxatie Paul van der Meijs (Florius): Op klantloyaliteit is terrein

Nadere informatie

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 juli 2007 nr. 14 Overheid traineert Vie d Or oplossing Hirsch Ballin: erkenning van leed is belangrijk Adviesmatch wordt goed nageleefd Jan van den Berg (AXA Nederland):

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie

Beknibbel niet op verzekeringslimieten

Beknibbel niet op verzekeringslimieten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19 De Goudse zet in op pensioen VB Branchedag met voorzitters AFM, NVA en NBVA EU kritiek op beloningsstructuur Ron Verhulsdonck (ACE European Group

Nadere informatie

Waarde van kleine portefeuille blijft laag

Waarde van kleine portefeuille blijft laag Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 april 2007 nr. 8 Vertragingsactie politiek en Radar NVA vreest valse concurrentie Mike Potter (makelaar/taxateur assurantieportefeuilles): Waarde van kleine portefeuille

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

moeten met de billen bloot

moeten met de billen bloot Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Eigen huis; Eigen belang Pas op voor look-a-likes! Transparantie verdeelt branche Myra Koomen, Kamerlid CDA... Ook verzekeraars 96e jaargang 27

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

groot geworden dankzij doorlopende provisie Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): Het Verzekeringsblad Fraaie tool Pro Pensioen

groot geworden dankzij doorlopende provisie Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): Het Verzekeringsblad Fraaie tool Pro Pensioen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 30 augustus 2007 nr. 16 Fraaie tool Pro Pensioen Zorgelijke grensgevallen Extra: VB-Special Feiten & Cijfers Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): groot geworden

Nadere informatie