AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006"

Transcriptie

1 AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006

2 D IETEREN AUTO 9 BEKENDE MERKEN, GELEVERDE NIEUWE VOERTUIGEN, BIJNA KLANTEN WIE ZIJN WIJ? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten in België van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. In 2006, namen de door D Ieteren Auto verdeelde merken 19,43% van de markt van nieuwe wagens in en telden bijna één miljoen wagens en bedrijfsvoertuigen in het verkeer. HOE DOEN WIJ HET? De ontwikkeling van D Ieteren Auto steunt op: een diepgaande kennis van de Belgische markt, waardoor D Ieteren Auto het aanbod van producten en diensten kan aanpassen aan de verwachtingen van de klanten; een beproefde organisatie met fl exibele netwerken die dicht bij de klant staan; een grote knowhow op het vlak van logistiek en marketing. WAT DOEN WIJ? In de autodistributie werkt D Ieteren Auto met 5 netwerken, samengesteld uit meer dan 300 zelfstandige concessiehouders in heel België en een twintigtal eigen D Ieteren Car Centers, die vooral in de Brusselse regio gevestigd zijn. Zijn fi liaal D Ieteren Lease is gespecialiseerd in de verhuring op lange termijn en vormt een belangrijk verkoopinstrument. De vloot van D Ieteren Lease wordt op de tweedehandse markt verkocht via onder meer twee "My Way" centra. De producten van Yamaha worden in België en Luxemburg door D Ieteren Sport verdeeld. D Ieteren Auto verzorgt de verdeling van wisselstukken en accessoires voor al zijn concessiehouders. AUTODISTRIBUTIE 19

3 EEN KRACHTIGE COMMERCIËLE ONDERSTEUNING VOOR DE NETWERKEN Naast zijn activiteiten in de logistiek verbeteren, heeft D Ieteren Auto en de distributie van nieuwe een grootschalig programma voertuigen, biedt D Ieteren Auto voor de aanwerving, opleiding en zijn concessiehouders een ruime evaluatie van verkopers ontwikkeld, waaier diensten aan waarmee aangevuld met regelmatige peilingen zij zich van de concurrentie naar de tevredenheid van de klanten kunnen onderscheiden. D Ieteren en met een instrument voor de Auto biedt een groot aantal vergelijking van de commerciële fi nanciële producten en diensten en operationele prestaties van de aan via D Ieteren Lease, alsook concessiehouders onderling. exclusieve onderhouds- of verzekeringsformules. Dankzij de Contact Centers kunnen de concessiehouders hun klanten het voertuig van hun keuze uit de vele varianten van de verdeelde modellen tonen of laten testen. Opdat alle concessiehouders zich doorlopend zouden kunnen D Ieteren Auto verzorgt ook de promotie van de verdeelde merken, door middel van de organisatie van evenementen en van nationale en multimedia reclamecampagnes, aangepast aan de eigenheid van de Belgische markt. D Ieteren Auto is hiermee één van de grootste privéadverteerders in België. EEN EFFICIËNTE INFRASTRUCTUUR TER ONDERSTEUNING VAN DE NAVERKOOPDIENST D Ieteren Auto zorgt voor een 2006 overeenkwam met bijna zeer snelle levering van wisselstukken en accessoires aan al zijn Center, dat samen met het Technical lesdagen. Het Technical Service concessiehouders zodat de Training Center werkt, is een voertuigen minder lang geïmmobiliseerd blijven voor onderhoud of waarvan het probleem niet hightech werkplaats voor voertuigen reparatie en de concessiehouders onmiddellijk bij de concessiehouder hun klanten met een kleinere kan worden opgelost. De twee voorraad effi ciënt kunnen bedienen. centra zijn bedoeld om een optimale naverkoopdienst te verzekeren. Naarmate de technische complexiteit van de voertuigen toeneemt, stelt D Ieteren Auto zijn netwerken twee complementaire entiteiten ter beschikking: het Technical Training Center en het Technical Service Center. De eerste entiteit is een technische school die gemiddeld 5 dagen technische opleiding per persoon per jaar verstrekt, wat in Daarenboven verleent D Ieteren Auto een permanente ondersteuning aan zijn concessiehouders inzake werkorganisatie, architectuur en IT. 20 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006

4 MARKANTE FEITEN MET 9,6% STIJGENDE MARKT TOT EEN RECORDNIVEAU van inschrijvingen van nieuwe wagens. STIJGING VAN HET MARKTAANDEEL TOT 19,43% dankzij de vooruitgang van Skoda en Volkswagen. VOORUITGANG VAN DE VERKOPEN MET 11,9% tot EUR 2.491,4 miljoen dankzij de groei met 12,5% van de verkopen van nieuwe voertuigen. GROEI VAN HET COURANTE BEDRIJFSRESULTAAT MET 46,0% tot EUR 81,9 miljoen hoofdzakelijk door de vooruitgang van de verkopen van nieuwe voertuigen. STIJGING VAN HET COURANTE RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN, GROEPSAANDEEL, MET 64,8% tot EUR 59,5 miljoen. KERNCIJFERS (IN MILJOEN EUR) % WIJZIGING Nieuwe voertuigen geleverd (in eenheden) ,4% Externe verkopen 2.491, ,2 + 11,9% Courant bedrijfsresultaat 81,9 56,1 + 46,0% Courante bedrijfsmarge 3,3% 2,5% Courante netto financieringskosten -22,2-19,6 + 13,3% Courant resultaat vóór belastingen 59,7 36,5 + 63,6% Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen, vóór belastingen -2,4-0,2 Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 59,5 36,1 + 64,8% UITSPLITSING VAN DE VERKOPEN PER ACTIVITEIT % WIJZIGING Nieuwe voertuigen +12,5% Tweedehandse voertuigen +29,6% Wisselstukken en accessoires +2,8% D Ieteren Car Centers (naverkoop) +12,3% D Ieteren Sport -5,7% D Ieteren Lease +7,9% D Ieteren Auto +11,9% 2% 2% 5% 6% 5% 80% ACTIVITEITEN EN RESULTATEN D Ieteren Auto zette een uitstekend jaar 2006 neer. Zijn verkopen bereikten een recordniveau van EUR 2.491,4 miljoen, een vooruitgang van 11,9%, hoofdzakelijk dankzij de groei van de verkopen van nieuwe voertuigen. Nieuwe voertuigen In 2006 bereikten de inschrijvingen van nieuwe wagens in België een recordniveau van eenheden, een groei van 9,6%, hoofdzakelijk beïnvloed door de gunstige impact van het Autosalon en de versnelde vernieuwing van het wagenpark als gevolg van de sterke economische groei, met de impact van de meer restrictieve fi scale reglementering met betrekking tot de inschrijving van 4x4 s als bedrijfsvoertuigen. De door D Ieteren Auto verdeelde merken bereikten voor het jaar 2006 een marktaandeel van 19,43%, een vooruitgang in vergelijking met de 19,01% bereikt in 2005, dankzij de toenames in marktaandeel van Skoda en Volkswagen, en ondanks bepaalde vertragingen in bevoorrading als gevolg van de prioriteit die de constructeur gaf aan de Duitse markt die in 2007 onderhevig wordt aan een verhoging van het btw-tarief en van de gebeurtenissen eind 2006 in de VW-fabriek van Vorst. Het merk Skoda waarvan het gamma in september 2006 werd uitgebreid met de introductie van de kleine monovolume Roomster, overschreed de kaap van 2% marktaandeel. Volkswagen heeft zijn 1e plaats op de Belgische markt teruggewonnen vooral dankzij een grote vraag naar zijn modellen Jetta, Polo, Fox en Passat geïntroduceerd in 2005 en de introductie tijdens het eerste halfjaar 2006 van de CrossPolo en de Eos. Audi kon blijven rekenen op een groot succes van zijn A6-gamma en zijn nieuwe 4x4 model Q7, en heeft tijdens het tweede halfjaar 2006 zijn modellen Allroad en TT vernieuwd. Porsche bereikte een recordniveau aan inschrijvingen dankzij zijn 911 en Cayman. Seat boekte een lichte daling van zijn marktaandeel. Het nieuwe model Seat Altea XL (break versie) werd in december 2006 geïntroduceerd. De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen vertegenwoordigde nieuwe inschrijvingen in 2006, een daling van 3,1% wegens de overheveling van de 4x4-inschrijvingen. Het totale marktaandeel van D Ieteren Auto bedroeg 9,75%, een vooruitgang in ver- AUTODISTRIBUTIE 21

5 gelijking met de 9,62% bereikt voor het volledige boekjaar 2005, onder meer dankzij het nieuwe model VW Crafter dat in mei 2006 werd gecommercialiseerd. Het aantal nieuwe door D Ieteren Auto geleverde voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, bereikte eenheden voor het boekjaar 2006, een vooruitgang van 9,4%. De verkopen van nieuwe voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, groeiden met 12,5% en bereikten EUR 1.987,0 miljoen. Andere activiteiten De verkopen van tweedehandse voertuigen bereikten EUR 118,2 miljoen, een vooruitgang van 29,6%, in een sterke markt. MARKTAANDEEL VAN DE VERDEELDE MERKEN (INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE WAGENS - in %) Volkswagen 10,74 10,44 10,33 9,87 10,00 Audi 4,74 4,91 4,39 4,36 4,26 Seat 1,66 1,79 1,91 2,02 2,25 Skoda 2,06 1,65 1,32 1,36 1,38 Bentley/Lamborghini 0,02 0,02 0,02 0,01 Porsche 0,21 0,20 0,14 0,14 0,13 D Ieteren Auto 19,43 19,01 18,11 17,76 18,02 De verkopen van wisselstukken en accessoires gingen met 2,8% vooruit tot EUR 141,1 miljoen. De groei van de verkopen van wisselstukken als gevolg van het uitgebreider park van voertuigen verdeeld door D Ieteren Auto compenseerde ruimschoots de daling van de verkopen van accessoires die meer en meer standaard geleverd worden op de nieuwe voertuigen. De naverkoopactiviteiten van de D Ieteren Car Centers boekten 12,3% vooruitgang tot EUR 46,6 miljoen. D Ieteren Lease, actief in de langetermijnverhuur van de door D Ieteren Auto verdeelde merken, boekte een vooruitgang van 7,9% van zijn verkopen die uitkwamen op EUR 116,2 miljoen. Op 31 december 2006, telde zijn vloot van verhuurde voertuigen bijna eenheden, een stijging van 6% tegenover De verkopen van D Ieteren Sport, voornamelijk motorfi etsen, quads en scooters van het merk Yamaha, daalden met 5,7% tot EUR 59,3 miljoen. Onder meer door de sterke concurrentie in quads, daalde het marktaandeel van Yamaha in een groeiende markt tot 18,14% in vergelijking met 19,58% behaald in Resultaten Als gevolg van de sterke groei van de verkopen en het hefboomeffect van de vaste kosten, bereikte het courante bedrijfsresultaat van D Ieteren Auto EUR 81,9 miljoen, een vooruitgang van 46,0%. De totale netto fi nancieringskosten bedroegen EUR 25,3 miljoen, een stijging met EUR 5,3 miljoen en omvatten EUR 3,1 miljoen (EUR 0,4 miljoen in 2005) uit aanpassingen van de fi nanciële instrumenten (hoofdzakelijk rentevoet ruiltransacties) aan hun reële waarde. Zonder deze waardeaanpassingen, stegen de courante netto fi nancieringskosten met EUR 2,6 miljoen tot EUR 22,2 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de hogere interestvoeten. Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg EUR 59,5 miljoen tegenover EUR 36,1 miljoen in 2005, een stijging van 64,8%. 22 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006

6 MARKT VAN NIEUWE WAGENS EN MARKTAANDEEL VAN D IETEREN AUTO MARKT VAN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN EN MARKTAANDEEL VAN D IETEREN AUTO Inschrijvingen ,48 19,82 20,11 19,61 19,82 18,02 17,76 18,11 19,01 19,43 % 20 Inschrijvingen ,27 8,51 10,24 9,62 9,75 % Marktaandeel Markt Marktaandeel Markt BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN Om de klanttevredenheid te verhogen, zet D Ieteren Auto zijn programma voort van aparte verdeling van de merken Volkswagen en Audi zowel in het nationale netwerk als in de Brusselse regio waar twee nieuwe D Ieteren Car Centers geopend werden in De architectuur van de showrooms werd aangepast om een uitgebreider gamma aan wagens te kunnen tonen en weerspiegelt het imago van het merk. D Ieteren auto werkt tevens de omvorming van zijn Seat en Skoda netwerken af. Er werd één Porsche center overgenomen in het begin van Er werden acties gelanceerd om de klantenbinding te versterken en op deze manier zowel de activiteiten verkoop van nieuwe voertuigen als naverkoop te stimuleren. Deze acties omvatten opleidingsprogramma s voor de concessiehouders; naverkoopstructuren eigen aan het merk; ontwikkeling van nieuwe tools voor het beheer van klantenrelaties; nieuwe processen om de terugname van tweedehandse voertuigen door concessiehouders te verbeteren. D Ieteren Auto implementeert tevens een "My Way" netwerk van concessiehouders voor tweedehandse voertuigen. D Ieteren Lease rondde de effectiseringsverrichting van zijn vloot en zijn leasingcontracten af en haalde een eerste bedrag van EUR 230 miljoen op in april 2006 en beschikt zo over een autonome en fl exibele fi nancieringsmethode. VOORUITZICHTEN VOOR 2007 De Belgische automarkt zou in 2007 ongeveer inschrijvingen van nieuwe wagens moeten halen. Hoewel dit onder het recordniveau van 2006 ligt, blijft dit een hoog niveau dat hoofdzakelijk dankzij de vernieuwing van het wagenpark tot stand zal komen. In deze context zal D Ieteren Auto zijn doelstelling van 20% marktaandeel aanhouden. De modellen die in 2007 zullen worden geïntroduceerd of vernieuwd, omvatten de VW Golf Variant, de gamma s Cross en BlueMotion, Skoda Fabia, Audi A5 en Porsche Cayenne. Bovendien zal D Ieteren Auto voordeel halen uit de acties van klantenbinding zowel binnen de verkoop als de naverkoop. AUTODISTRIBUTIE 23

7 24 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 VOLKSWAGEN GOLF VARIANT

8 AUDI R8

9 NEW SKODA FABIA

10 BENTLEY CONTINENTAL GTC

11 LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 ROADSTER

12 SEAT ALTEA XL

13 PORSCHE CAYENNE

14 YAMAHA R1 AUTODISTRIBUTIE 31

Autodistributie D Ieteren Auto

Autodistributie D Ieteren Auto Autodistributie D Ieteren Auto Wie zijn wij? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten in België van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche en Yamaha. In 2005

Nadere informatie

Markante feiten in autodistributie Januari 2007

Markante feiten in autodistributie Januari 2007 16 - Autodistributie Markante feiten in autodistributie Januari 2007 D Ieteren Auto neemt deel aan het Salon van Brussel voor Lichte bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Motorfietsen. Het nieuwe

Nadere informatie

de weg banen autodistributie

de weg banen autodistributie de weg banen autodistributie achteruitgang van de automarkt als gevolg van een moeilijke economische context prestaties van D Ieteren Auto voornamelijk beïnvloed door de daling van de verkoop van het merk

Nadere informatie

D IETEREN AUTO D IETEREN JAARVERSLAG 2010 D IETEREN AUTO. RECORDS VEROVEREN.

D IETEREN AUTO D IETEREN JAARVERSLAG 2010 D IETEREN AUTO. RECORDS VEROVEREN. D IETEREN AUTO 16 D IETEREN AUTO. RECORDS VEROVEREN. 17 D IETEREN AUTO ONS VAK D Ieteren Auto, dat kan bogen op een relatie van meer dan 60 jaar met de groep Volkswagen, verzekert in België de invoer,

Nadere informatie

D IETEREN AUTO ONZE AMBITIES VERHOGEN IN EEN ONGUNSTIGE MARKT RESULTATEN

D IETEREN AUTO ONZE AMBITIES VERHOGEN IN EEN ONGUNSTIGE MARKT RESULTATEN 12 D IETEREN AUTO ONZE AMBITIES VERHOGEN IN EEN ONGUNSTIGE MARKT RESULTATEN In 2012 zijn de verkopen met 9,0 % gedaald en het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 43,3 %. zie pagina

Nadere informatie

D IETEREN AUTO VANDAAG ACTIE ONDERNEMEN OM DE TOEKOMST TE SCHRIJVEN

D IETEREN AUTO VANDAAG ACTIE ONDERNEMEN OM DE TOEKOMST TE SCHRIJVEN D IETEREN AUTO VANDAAG ACTIE ONDERNEMEN OM DE TOEKOMST TE SCHRIJVEN 10 D Ieteren Activiteitenverslag 2014 11 D IETEREN AUTO VANDAAG ACTIE ONDERNEMEN OM DE TOEKOMST TE SCHRIJVEN 2014 was een belangrijk

Nadere informatie

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 PERSMEDEDELING 19 mei 2010 Embargo: 8u00 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 AUTODISTRIBUTIE D IETEREN AUTO In het eerste kwartaal 2010

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT BEANTWOORDEN INSPELEN OP EVOLUERENDE MARKTEN AAN ONZE TOEKOMST BOUWEN

DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT BEANTWOORDEN INSPELEN OP EVOLUERENDE MARKTEN AAN ONZE TOEKOMST BOUWEN DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT BEANTWOORDEN INSPELEN OP EVOLUERENDE MARKTEN AAN ONZE TOEKOMST BOUWEN ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 KERN- INDICATOREN 2004 2005 1 2006 2 2007 2008 2009 2010 9 2011 2012 10 2013

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR)

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR) KERNINDICATOREN Geconsolideerde resultaten (in miljoen EUR) 21 29 28 27 26 1 25 2 24 Verkopen 3,4 7.53,6 6.269,7 6.51,2 5.967,1 5.253,7 4.757,3 4.459,8 Courant bedrijfsresultaat 3, 5 456,4 384,7 375,1

Nadere informatie

De wet van de natuur. De opmaak van de begroting

De wet van de natuur. De opmaak van de begroting >DOSSIER FISCALITEIT De wet van de natuur DE NIEUWE BEREKENING VAN HET VOORDEEL VAN ALLE AARD DIE DOOR DE REGERING WERD INGEVOERD, IS ALS EEN DONDERSLAG INGESLAGEN IN DE FLEETWERELD. MAAR HOE ZIT HET NU

Nadere informatie

PROSPECTUS. Inschrijvingsperiode: van 24 juni 2005 tot 25 juli 2005. Uitgifteprijs: 102% Uitgiftedatum : 27 juli 2005

PROSPECTUS. Inschrijvingsperiode: van 24 juni 2005 tot 25 juli 2005. Uitgifteprijs: 102% Uitgiftedatum : 27 juli 2005 PROSPECTUS D Ieteren Trading B.V. Besloten Vennootschap naar Nederlands recht Openbaar aanbod tot inschrijving op de uitgifte van een obligatielening voor een bedrag van EUR 100.000.000 4,25% (bruto) vervaldag

Nadere informatie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Persbericht jaarresultaten 2012, 5 februari 2013 KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Hoofdpunten Resultaten 2012 Gemengd beeld Stabilisatie marktposities in Nederland, sterke

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 Jaarverslag 2014 A C E A 4-23 KERNCIJFERS UIT DE MARKT VAN PERSONEN- EN VRACHTVOERTUIGEN 24-29 DE AUTOMARKT 6 DE MARKT VAN DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

Nadere informatie

Inhoud. Financiële katernen

Inhoud. Financiële katernen Jaarverslag 2002 Inhoud 1 2 4 8 12 14 18 20 22 24 26 28 32 36 40 42 Groepsprofiel voor 2002 Boodschap van de voorzitter Kerncijfers Het aandeel Econocom Group Een korte blik op Econocom 2002: Econocom

Nadere informatie

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt 6 juni 2012 Inhoudstafel Inleiding... 5 Executive summary... 6 1. Company Vehicles: een vlag die vele ladingen dekt... 11 1.1 Begrippenkader...

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten.

heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DJAARREKENING e Raad van Commissarissen biedt u de jaarrekening 2000 ter goedkeuring aan. In onze vergadering

Nadere informatie

Vierde kwartaal en jaar 2014

Vierde kwartaal en jaar 2014 26 februari 2015 Persbericht Vierde kwartaal en jaar 2014 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het vierde kwartaal en het hele jaar 2014 gepubliceerd. Omzet K4: 8,1 miljard, een stijging van

Nadere informatie

D'Ieteren als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

D'Ieteren als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK SA D Ieteren NV Maliestraat 50, 1050 Brussel Tel: 02/536.51.11 Website: www.dieteren.com www.jobs.dieteren.be E-mail: info@dieteren.be D'Ieteren als werkgever D Ieteren, het oudste automobielbedrijf

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254 2014 Jaarverslag Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 6 74 196 Aanvullende inlichtingen 254 Jaarverslag 2014 Belfius Bank 1 Profiel van Belfius Bank Belfius is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

Geconsolideerd Jaarverslag 2007

Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Beste aandeelhouder, Telenet heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. Onze vaste telefonie steeg met 20% in een sterk concurrerende marktomgeving. Wat internet betreft,

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie