Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T SH Arnhem I.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl"

Transcriptie

1 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch Ewoud Pranger E. I. www. geldersegoededoelenrally.nl 2. SPONSORS De Gelderse Goede Doelen Rally wordt gesponsord door: ITPA Independent Tax Partners & Advisors BV - Arnhem DAAN Advocatuur - Arnhem De Rendtmeesters - Arnhem Hooper International B.V. - Arnhem Peja Producten - Arnhem Restaurant Villa Velperweg - Arnhem 3. ADRESSEN/BEREIKBAARHEID Secretariaat: Start-/Finishlocatie: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Rest. Villa Velperweg Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23 p/a secretariaat GDR 6824 BC Arnhem Schelmseweg 87 T SH Arnhem I. 4. KARAKTER VAN DE GELDERSE GOEDE DOELEN RALLY De Gelderse Goede Doelen Rally is een recreatieve, toeristische rally, met een sportief karakter. De rit wordt gereden onder de geldende (verkeers)voorschriften met automobielen die zijn toegelaten tot deelname aan het verkeer. De rally wordt gereden op zondag 20 sepember INSCHRIJVINGEN/INSCHRIJFFORMULIEREN Toegelaten deelnemers hebben zich eventueel in teamverband schriftelijk ingeschreven via het volledig ingevulde inschrijfformulier. Wijzigingen ten opzichte van de informatie daarop moeten voor de start aan de organisatie worden gemeld. Door inschrijving verklaren de deelnemers zich te houden aan het sportief/recreatieve karakter van de tocht en aan de aanwijzingen van de organisatie. Een equipe bestaat uit een auto met twee (of meerdere) inzittenden. In de inschrijving zijn begrepen: - Koffie bij ontvangst - Buffet - Rallypolo - Drankjes - Rallycap - Reglement - Routeboek - Rallyschilden - Portierstickers - Lunch

2 6. DEELNEMENDE AUTO S Aan de Gelderse Goede Doelen Rally kan worden deelgenomen met cabriolets, roadsters, convertibles en (exclusieve) sportscars van alle merken en van alle bouwjaren. Gesloten klassieke (personen)auto s worden toegelaten mits deze gebouwd zijn voor De auto s dienen toegelaten te zijn tot deelname aan het verkeer en moeten zijn voorzien van een geldige APK-keuring. 7. DEELNEMENDE PERSONEN Iedere houder van een geldig rijbewijs wordt als deelnemer/bestuurder toegelaten. De navigator en/of andere inzittenden hoeven niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. 8. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn. Een equipe is verplicht voor de start een getekende vrijwaring in te leveren bij de organisatie. De tekst van deze vrijwaring luidt: De organisatie/organisatoren van de Gelderse Goede Doelen Rally, alsmede de medewerkers, zijn tegenover de deelnemer, de eigenaar van de deelnemende auto en de leden van de equipe, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname aan de Gelderse Goede Doelen Rally mocht ontstaan. De deelnemer, de eigenaar van de auto en de leden van de equipe vrijwaren de organisatie/organisatoren, alsmede de medewerkers, tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden, die met betrekking tot deelname aan de Gelderse Goede Doelen Rally mocht ontstaan. Wordt bovenstaande verklaring niet ondertekend, dan wordt de equipe niet tot de start toegelaten. 9. BENODIGDHEDEN Om de Gelderse Goede Doelen Rally te kunnen rijden hebt u, behalve een goed humeur, doorzettings- vermogen en een stressbestendige relatie met uw rallypartner, het volgende nodig: - Rijbewijs (bestuurder) - Autopapieren (kentekenbewijs, verzekeringsbewijs/groene Kaart) - Schrijfgerei - Meetlatje - Minstens een goed werkende kilometer- en/of dagteller De in de auto standaard aanwezige apparatuur (boordcomputers, afstandmeters, dagtellers) mogen gebruikt worden, evenals al dan niet electronische tripmasters en speedpilots. Het gebruik van een navigatiesysteem, zoals bijvoorbeeld een TomTom of Garmin, is verboden. Een mobiele telefoon is altijd handig, zeker bij pech, maar niet noodzakelijk. Het gebruik van mobiele telefoons voor het uitwisselen van routegegevens met andere deelnemers is uit den boze en wordt bij constatering streng bestraft. 10. RALLYSCHILDEN en PORTIERSTICKERS De deelnemers ontvangen twee rallyschilden en twee portiestickers. Eén Rallyschild moet duidelijk zichtbaar voor op de auto worden aangebracht. Dit kan met de meegeleverde zuignappen. De portierstickers met het startnummer zijn voorzien van een semipermanente hechtlaag. Deze stickers worden op de beide (voor)portieren aangebracht. Wij raden u aan het rallyschild en de portierstickers voor vertrek naar de startlocatie al op de auto te bevestigen.

3 11. AANMELDING VOOR DE START De deelnemers worden tussen 8.15 en 9.00 uur verwacht op het startterrein bij Restaurant Villa Velperweg in Arnhem (zie routebeschrijving). De auto wordt geparkeerd op een speciaal gereserveerd terrein. Bij de aanmelding wordt na inlevering van de Vrijwaring het Routeboek uitgereikt. 12. START/STARTVOLGORDE Er wordt vanaf uur in de bij de aanmelding bekend gemaakte volgorde gestart. Elke equipe ontvangt een controlekaart bij de aanmelding. Er wordt gestart met een interval van een halve minuut. De eerste deelnemer, startnummer 1, vertrekt om uur. De definitieve deelnemerslijst en starttijden worden gepubliceerd in het Routeboek en/of bij de aanmelding. Bij de herstart na de lunch en/of theepauze dient men te starten op het daar opgegeven tijdstip. 13. BRIEFING Voorafgaand aan de start vindt om 9.15 uur in Villa Velperweg een korte briefing plaats, waarbij iedereen verzocht worden aanwezig te zijn. Tijdens deze briefing geeft de uitzetter o.a. een toelichting op de route en het werken met het Routeboek. 14. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP HET REGLEMENT Wijzigingen en aanvullingen op het Reglement zullen voor de start aan de deelnemers bekend gemaakt worden tijdens de briefing en via publicaties op de startlocatie. Deze aanwijzingen en aanvullingen maken tijdens de tocht deel uit van het Reglement. 15. ROUTEBOEK De route-opdrachten zijn vastgelegd in het Routeboek. De totale lengte van de Gelderse Goede Doelen Rally bedraagt ca. 200 km. In het Routeboek staan de intervalafstanden aangegeven in kilometers en mijlen, evenals de totale lengte van de trajecten. De deelnemers ontvangen het Routeboek op zondag 20 september bij de aanmelding. De opgegeven afstanden in het Routeboek kunnen licht afwijken van de afstanden die uw kilometerteller aangeeft. 16. ROUTE-OPDRACHTEN/NAVIGATIESYSTEMEN Er worden verschillende navigatiesystemen gebruikt: 1. Bol/Pijl 2. Ingetekende lijn op de kaart 3. Fotoherkenning De route-opdrachten zijn vastgelegd in het Routeboek, dat bij aanmelding wordt uitgereikt. 1. Bol/Pijl Bol/Pijl is een van de meest gebruikte navigatiemethodes. Bij deze methode worden verkeerssituaties schematisch weergegeven in een tekening. De tekening geeft een duidelijke schets van de werkelijke verkeerssituatie weer. De bol in de tekening is de plek waar u vandaan komt, de pijl is de richting die u moet volgen. Verharde wegen worden met een streep weergegeven, onverharde wegen met een stippellijn. Het meetpunt voor het bepalen van de intervalafstand bevindt zich in werkelijkheid exact voor de kruising van wegen die in tekening is weergegeven. Het kan zijn dat ter verduidelijking van een verkeerssituatie stoplichten, bruggen, sloten, parkeerplaatsen, verkeersborden etc. in het routeboek staan vermeld.

4 Opdracht: rijd de route aan de hand van de opeenvolgende genummerde opdrachten in de juiste volgorde (van 1 naar 2, van 2 naar 3, enz.) Rijd op de aangegeven schematische wegsituatie van de bol naar de pijlpunt. De afstand van opdracht 1 naar opdracht 2 enz. is aangegeven in de kolom /Interval. In het Routeboek zijn de afstanden vermeld in kilometers (2,2 = 2 kilometer en 200 meter) en mijlen. De intervalafstand moet worden afgelegd op de weg waarop men zich bevindt: tussen de aangegeven wegsituaties moet men dus altijd de doorgaande weg volgen, ook al bevinden zich op dit traject bochten en zijwegen naar links en rechts. Doodlopende wegen moeten buiten beschouwing gelaten worden. De afstand tussen twee opdrachten kan worden gemeten door steeds bij elke opdracht de dagteller op 0 te zetten. Een andere mogelijkheid is de nog af te leggen afstand te berekenen met de dagteller. Bijvoorbeeld: de actuele dagtellerstand is 35,8 km; af te leggen interval-afstand is 1,6 kilometer: dus de volgende opdracht uit te voeren bij kilometerstand 37,4. Nr totaal km interval km totaal mls interval mls Richting Informatie 7 35,8 2,2 22,4 1,4 Katoenstraat Let op fietsers 8 37,4 1,6 23,4 1,0 Ranonkelweg 9 38,0 0,6 23,8 0,4 Kanaalweg

5 2. Ingetekende lijn Opdracht: rijd de route zo nauwkeurig mogelijk aan de hand van de op kaart ingetekende lijn. Doodlopende en onverharde wegen tellen niet mee, tenzij het Routeboek uitdrukkelijk anders vermeldt Fotoherkenning Opdracht: rijd de route aan de hand van de foto s en de daarbij vermelde opdracht. De foto s tonen uitsluitend wegsituaties waarop een routeaanwijzing van toepassing is. 4. Rechtsaf

6 17. ROUTECONTROLES Er zijn twee soorten routecontroles: de Tijdcontrole (TC) en de Onbemande Routecontrole (ORC) Tijd Controle Laat uw finishtijd door de official noteren P TC Tijdcontrole Dit zijn bemande controleposten, waarop de controlekaart moet worden aangeboden aan de official die op uw controlekaart aantekent dat u deze routecontrole bent gepasseerd en op welke tijd. De TC bevindt zich aan het einde van een traject of een combinatie van trajecten en is herkenbaar aan het rallyschild van de Gelderse Goede Doelen Rally. De Gelderse Goede Doelen Rally is geen rally, maar een toerrit. De opgegeven gemiddelde snelheid is bepalend voor de tijd die u nodig heeft om het traject af te leggen. Uw finishtijd staat dus vast. Komt u vroeger dan uw finishtijd aangeeft aan bij de TC, dan levert elke minuut 10 strafpunten op. Elke minuut later dan uw finishtijd aangeeft kost u 1 strafpunt. Het missen van een TC levert 100 strafpunten op. Stoppen in het zicht van een TC levert eveneens 100 strafpunten op. ORC Onbemande RouteControle De onbemande routecontrole bestaat uit een in de berm geplaatst letterbord. De daar afgebeelde letter noteert u in de eerstvolgende lege plaats op uw controlekaart. De ORC s bevinden zich uitsluitend aan de rechterzijde van de route. Elke op de controlekaart juist genoteerde letter levert 100 punten op. 18. CONTROLEKAARTEN Bij de start en mogelijk bij de herstart na de lunch ontvangt elke equipe een controlekaart. De controlekaart dient bij elke TC aan de official te worden getoond, die daarop een stempel zal aanbrengen en/of de tijd noteren. Op de kaarten is ook ruimte voor het noteren van de bij de ORC s gevonden letters. Deze letters moeten in de juiste volgorde genoteerd worden, van links naar rechts in de betreffende vakjes. Elke op de controlekaart juiste genoteerde letter levert 100 punten op. De juiste rangschikking van de letters op de controlekaart, c.q. het juiste controlewoord levert extra punten op. 19. SNELHEID/VERKEERSGEDRAG Deelnemers dienen zich te houden aan de op de route geldende maximum snelheden. Er zal streng gelet worden op het verkeersgedrag van de deelnemers. Bij constatering van het niet in acht nemen van de verkeersregels, zoals het niet stoppen bij een stopbord, het overtreden van de toegestane snelheid, onsportief gedrag, kan uitsluiting of toekenning van extra strafpunten tot gevolg hebben. 20. SERVICE Mochten er zich tijdens de rit technische problemen voordoen dan kunt u bellen met de serviceploeg. Het telefoonnummer van de serviceploeg staat vermeld in het routeboek. Vergeet bij pech niet te vermelden melden op welk traject of routenummer u zich bevindt. Voor alle overige zaken kunt u bellen met: Robert Morsch Ewoud Pranger

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

(voorlopig) Reglement

(voorlopig) Reglement (voorlopig) Reglement Toerrally, 11 t/m 14 mei 2016 Reglement Le Citron Pressé INHOUD: 0 PROGRAMMA 1 DEFINITIE, ORGANISATIE 2 ROUTE 3 DEELNEMENDE AUTO'S 4 INSCHRIJVING 5 VERLOOP VAN DE RIT 6 CONTROLES

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT

VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT VECHTDAL RALLYSPRINT 2008 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2008 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen,

Nadere informatie

Paardenvertier 2015 Zaterdag 18 april

Paardenvertier 2015 Zaterdag 18 april Paardenvertier 2015 Zaterdag 18 april Informatieboekje Paardenvertier 2015 met alles wat je moet weten Een recreatieve rit met hindernissen en uitdagingen in de omgeving van Trimunt! Inhoudsopgave Paardenvertier

Nadere informatie

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 2009

Bijzonder Reglement 2009 Veenhuizen Groep Nederland Rally Bijzonder Reglement 2009 NL Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 2009 1/14 Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 10 oktober 2009 Dit Bijzonder

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 A. ONDERDEEL SPORTIEF Artikel 1. DOEL De Stichting ACNN heeft tot doel het organiseren van trainingen en wedstrijden met een lage financiële en emotionele drempel; in het bijzonder

Nadere informatie

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2011 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen

Nadere informatie

Lees deze richtlijnen aandachtig door, bespreek ze met de dirigent en informeer uw leden over de gang van zaken tijdens het concours.

Lees deze richtlijnen aandachtig door, bespreek ze met de dirigent en informeer uw leden over de gang van zaken tijdens het concours. ~ knfm r Richtlijnen en nadere informatie voor verenigingen die deelnemen aan het KNFM concertconcours op 14 en 15 november 2009 in het Zaantheater te Zaandam Aigemeen Aan dit concertconcours nemen in

Nadere informatie

Handboek Carbage Run 2011. The Carbage Run wordt mede mogelijk gemaakt door:

Handboek Carbage Run 2011. The Carbage Run wordt mede mogelijk gemaakt door: -- HANDBOEK -- The Carbage Run wordt mede mogelijk gemaakt door: 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Organisatie... 5 3. Wat mee te nemen... 6 4. Landeninformatie... 7 5. Internet... 8 6. De Start...

Nadere informatie

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7 REGLEMENT 2015 2 Inhoudsopgave: Voorwoord bestuur 4 Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5 Wedstrijdkalender 7 Verschillende klasses bij de ACV Rang-Pang 8 Algemene

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid OBS Het Palet Dit protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid. Basis school Roald Dahl. Sint-Michielsgestel

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid. Basis school Roald Dahl. Sint-Michielsgestel Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Basis school Roald Dahl Sint-Michielsgestel juli 2010 Bs Roald Dahl, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Deelnemen aan de Roparun, wat komt er allemaal bij kijken?

Deelnemen aan de Roparun, wat komt er allemaal bij kijken? Wat is Roparun? De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs én Hamburg naar Rotterdam waarbij deelnemers, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld

Nadere informatie

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING GOED VOORBEREID OP WEG! Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto! Wij wensen u veilige kilometers toe. In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie voor het

Nadere informatie