4/3 Novell Clustering Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4/3 Novell Clustering Services"

Transcriptie

1 Inleiding 4/3 Novell Clustering Services 4/3.1 Inleiding Met de komst van de Open Enterprise Server, heeft Novell de clustering-services ook geschikt gemaakt voor OES Linux. Vanuit de imanager-interface is er niet bijzonder veel veranderd: als u wist hoe u clustering-services op NetWare moest instellen, dan gaat u dat ook op Linux lukken. Wel zult u merken dat de syntaxis van de cluster load-scripts is bijgewerkt: alle oude commando s die werden gebruikt in NetWare zijn nog steeds beschikbaar onder Linux, maar de commando s zijn nu ingevoerd in een meer algemene bash-syntaxis. In feite komt het er dus op neer dat u voor de load-scripts een bash-script schrijft in plaats van een specifiek script dat voor NetWare is bedoeld. Het laatste belangrijke verschil is de wijze waarop NCS op Linux wordt geladen: in plaats van LDNCS en ULDNCS gebruikt u nu rcnovell-ncs start en rcnovell-ncs stop. In dit hoofdstuk leest u in een voorbeeld wat u zoal met NCS op Linux kunt doen. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 17 4/3.1-1

2 Novell Clustering Services 4/3.1-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 17

3 Networking Services 4/3.2 Novell Clustering Services op Linux Met het verschijnen van Novells Open Enterprise Server is Novell Clustering Services (NCS) nu ook beschikbaar voor Linux-toepassingen. Als NCS namelijk op de Linux-versie van Open Enterprise Server wordt ingezet, betekent dat dat het mogelijk is om elke willekeurige Linux-toepassing te clusteren. In dit hoofdstuk leest u hoe de Linux-proxy-server Squid door middel van NCS op OES Linux wordt geclusterd. 4/3.2.1 De casus De procedure in dit hoofdstuk is ontleend aan een praktische casus waarin een grote scholengemeenschap de toegang tot internet geclusterd wilde hebben. De klant had de volgende wens: Internettoegang moet worden verzorgd door twee Squid-proxy s. Deze proxy s moeten niet alleen redundant in een fail-over-cluster worden uitgevoerd, maar het is ook nodig dat ze aan load-balancing doen. De DHCP-server en de DNS-server moeten ook worden geclusterd, zodat er een maximaal fouttolerante oplossing ontstaat. Bij de clustering van DNS/DHCP is load-balancing geen noodzaak. 4/3.2.2 Het voorstel In de wens van de klant worden twee verzoeken gedaan die niet met elkaar kunnen worden verenigd. De klant wil namelijk dat er twee proxy-servers gelijktijdig actief zijn. Daarbij moet de werklast evenredig over beide proxy-servers worden verdeeld bij normaal functioneren. Als echter een van beide proxy-servers uitvalt, moet de ander het volledige werk kunnen overnemen. Deze mogelijkheid wordt niet geboden door NCS. Met NCS is het mogelijk te werken met fail-over, niet met load-balancing. Om die reden is Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-1

4 Novell Clustering Services DNS voorgesteld om de load-balancing te regelen door middel van DNS. Met het oog op fouttolerantie bestaat het voorstel erin dat twee DNS-servers worden ingericht. Een van beide DNS-servers is master, de ander is slave. In de DNSdatabase bestaan A resource records die verwijzen naar beide proxy-servers. Hierbij echter worden beide proxy-servers aangeduid onder de naam Squid, maar wordt wel verwezen naar verschillende IP-adressen. De relevante entries in DNS worden dus: squid in A squid in A Het voordeel van deze werkwijze is dat DNS automatisch round robin zal toepassen: pakketjes worden daarbij automatisch evenredig over de verschillende proxy-servers verdeeld. Voor fouttolerantie is het niet nodig de DNS-servers te clusteren fouttolerantie zit in DNS namelijk al standaard ingebakken doordat gebruik wordt gemaakt van een master- en een slave-server. Het is wel van belang dat op de werkstations van eindgebruikers naar beide servers wordt verwezen: als de eerste-keus DNS-server dan namelijk uitvalt, kan de tweede-keus DNS-server het werk overnemen. Ook is het niet nodig dat de DNS-servers gebruikmaken van gedeelde opslag; de databases van beide servers worden immers gerepliceerd en zijn op die manier op beide servers aanwezig. De bovenvermelde oplossing biedt load-balancing voor de proxy-servers, maar geen fail-over clustering waarbij de taken van een node kunnen worden overgenomen als een van beide nodes uitvalt. Om dit toch te kunnen doen, kiest de klant er vanwege het grote belang van beide proxy-servers voor om achter elk van de twee proxy-servers een back-upserver neer te zetten, die er in een twee node 4/3.2-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

5 Networking Services NCS-cluster voor zorgt dat de proxy gewoon doordraait als de primaire node uitvalt. Tot slot is er DHCP: ook deze service moet worden geclusterd. Voor deze clustering wordt gebruikgemaakt van een van beide bestaande Squid-clusters. Behalve de clustering van de services op zich, is hier dus geen extra hardware voor nodig. iscsi Tot slot is er het punt van de gedeelde opslag. De klant vindt het niet belangrijk als de cache van de Squid-proxy opnieuw moet worden opgebouwd wanneer de masternode in het cluster uitvalt; dus gedeelde opslag is primair niet nodig. Daarnaast is er de wens het aanwezige SAN te ontzien: het SAN is er voor de opslag van gegevens van eindgebruikers en niet voor de opslag van gegevens die door de verschillende netwerkservers worden aangemaakt. De DHCP-servers en proxy-servers die binnen een cluster voorkomen, moeten echter wel configuratiebestanden met elkaar delen. Deze configuratiebestanden moeten voor beide servers toegankelijk zijn. Omdat dit het geval is, is gekozen voor een goedkope shared storage-oplossing in de vorm van iscsi. Voor dit doel wordt een bestaande NetWare-server ingericht als iscsi-target. Hier wordt gekozen voor NetWare omdat er op het moment dat dit werd geschreven, nog geen betrouwbare iscsi-target-software voor OES Linux beschikbaar was. De fouttolerantie van deze server wordt niet door middel van clustering, maar door middel van fouttolerantie-uitrusting van de server zelf opgelost (dubbele voeding, RAID 5, enz.). Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-3

6 Novell Clustering Services Ontwerpvoorstel. 4/3.2.3 De uitwerking De implementatie van dit project bestaat uit verschillende onderdelen: 1. Configuratie van NetWare als iscsi-target. 2. Configuratie van Linux als iscsi-initiator. 3. Installatie van NCS op OES Linux om twee clusters te creëren van twee nodes elk. 4. Aanmaken van cluster-resources voor de Squid-proxy in beide clusters en aanmaken van een clusterresource voor de DHCP-server op OES Linux. 5. Installatie en configuratie van DNS. 4/3.2-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

7 Networking Services Configuratie van NetWare als iscsi-target De eerste stap die moet worden uitgevoerd om tot de bovenstaande configuratie te komen, is dat een NetWareserver wordt ingericht als iscsi-target. Voor dit doel wordt gebruikgemaakt van OES NetWare. De OES NetWare-server is samen met alle OES Linux-servers in eenzelfde tree geïnstalleerd. De namen van de servers kunnen worden achterhaald vanuit de afbeelding op de voorgaande pagina. Alle servers zijn geïnstalleerd in de container o=squid. Er wordt geen gebruikgemaakt van relevante organizational units. Om de iscsi-target-software op OES NetWare te installeren en te configureren, kan de volgende procedure worden uitgevoerd: 1. Start met behulp van de opdracht startx op de console van de OES NetWare-server de grafische gebruikersomgeving en selecteer uit het menu Novell de optie Install. Het grafische installatieprogramma wordt nu geladen. 2. Kijk in het venster Installed Products of de iscsi-target-software al is geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, klik Add om de software toe te voegen en voltooi de installatieprocedure. De iscsi-target-software moet apart worden geïnstalleerd voordat u met installatie kunt beginnen. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-5

8 Novell Clustering Services 3. Start nu vanaf een werkstation een browser en ga naar de remote manager-pagina op Log vervolgens in op Remote manager. 4. U moet nu op de NetWare-server een iscsi-partitie aanmaken. Selecteer hiervoor de optie Manage Server, Partition Disks (zie afbeelding). U ziet nu een overzicht van alle storage adapters die op uw server aanwezig zijn en de partities, pools en volumes die al op die media aanwezig zijn. Selecteer nu het storagedevice waarop u de iscsi-partitie wilt aanmaken en klik op Create. Tip Ziet u geen Create-optie maar alleen een optie Initialize Partition Table op het device dat u als iscsi-partitie wilt configureren? Klik dan eerst op Initialize Partition Table. Wanneer een partitietabel voor het betreffende apparaat is aangemaakt, kunt u er in de volgende stap een iscsi-partitie op aanmaken. In Remote Manager kunt u een iscsi-partitie aanmaken. 4/3.2-6 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

9 Networking Services 5. Selecteer nu in de uitschuiflijst achter de optie Partition Type de optie Novell iscsi om aan te geven dat u een iscsi-partitie wilt maken. Klik dan op Create a New partition om de partitie ook daadwerkelijk aan te maken. Geef nu de gewenste grootte voor deze partitie aan en klik dan op Create om hem aan te maken. De partitie wordt nu onmiddellijk toegevoegd aan het overzicht van storage devices en partities in Remote Manager. U hebt nu een iscsi-partitie aangemaakt. Deze partitie moet door de iscsi-software op de NetWare-server op het netwerk worden aangeboden. Voor dit doel is tijdens de installatie van de iscsi-target-software een regel toegevoegd in AUTOEXEC.NCF waardoor TON.NCF wordt aangeroepen. Deze NCF zorgt ervoor dat alle software wordt geladen die nodig is voor de iscsi-target. De meest belangrijke component die door TON.NCF wordt geladen, is ISCSI- TAR.NCF. Deze NCF zorgt er namelijk voor dat het contact met de LDAP-server tot stand wordt gebracht en, zoals u later zult lezen, dat is essentieel om de iscsi-initiators die u straks gaat installeren gebruik te laten maken van deze iscsi-target. Naast TON.NCF, waarmee u de iscsi-targetsoftware kunt laden, is er ook TOFF.NCF. Zoals u al kunt raden, wordt deze gebruikt om de iscsi-software weer uit het geheugen van uw computer te verwijderen. Remote Manager Om de iscsi-target- en iscsi-initiator-software (die u nog wel eerst moet installeren) te kunnen beheren, maakt u ook gebruik van Remote Manager. Selecteer hiervoor de optie Storage Services, iscsi Services die door de installatieprocedure van de iscsi-target-software automatisch op de OES Netware-server is toegevoegd. Voordat u hier iets zinnigs kunt doen, klikt u eerst op Properties en zorgt u ervoor dat alle opties die u nu ziet, zijn geselecteerd. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-7

10 Novell Clustering Services Hiermee vergroot u namelijk de beheermogelijkheden die vanuit Remote Manager worden getoond. Vink eerst alle beschikbare properties van de iscsi-target aan om ervoor te zorgen dat u de nodige opties te zien krijgt. Configuratie van OES Linux als iscsi-initiator U bent nu voorlopig even klaar op de NetWare-server die als iscsi-target moet functioneren. De volgende stap voor deze specifieke set-up bestaat erin dat u de OES Linuxserver als iscsi-initiator moet configureren; de iscsi-initiator-software zorgt er namelijk voor dat u de gedeelde iscsi-schijf op de iscsi-target-server kunt gebruiken. Voer hiervoor op alle Linux-servers die van de shared storage op de iscsi-target gebruik moeten maken, de onderstaande procedure uit: 1. Start op de OES Linux-server het configuratieprogramma YaST en log in als root. Kies nu Software, Install and Remove software. Selecteer nu uit de drop-down list achter Filter de optie Search. 4/3.2-8 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

11 Networking Services 2. Voer nu de zoekterm iscsi in en druk op Search. Het software-package linux-iscsi wordt nu gevonden. Klik op Accept om het te installeren. Voer vervolgens de cd-rom in waar het installatieprogramma om vraagt. Op Linux moet u de iscsi-initiator-software eerst installeren voordat u hem kunt gebruiken. 3. Voordat u verder gaat, moet u in ConsoleOne nu de iscsi-initiator-objecten aanmaken; dit gebeurt namelijk niet automatisch. Maak deze objecten in dezelfde container als de iscsi-target. Let er even op dat er geen snap-in is om deze objecten aan te maken, u kunt ze dus alleen als unmanageable objecten maken maar dat maakt niet uit. Wel moet u ervoor zorgen dat u het objecttype iscsi-initiator selecteert bij het aanmaken van het object. Het is verder niet nodig om ook nog bepaalde eigenschappen in te stellen voor deze objecten. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-9

12 Novell Clustering Services Om iscsi te configureren, moet u handmatig de initiator-objecten aanmaken. 4. Nadat u beide initiator-objecten hebt aangemaakt, moet u ze wederom in ConsoleOne trustee maken van het iscsi-target-object. Dit object is automatisch aangemaakt en heeft een naam als iscsi-0022 e 6c7- bbd9-d911-88ae-oooc29fb0d37. Selecteer dit object, klik erop met de rechtermuisknop en selecteer uit het snelmenu de optie Trustees. Selecteer nu beide iscsi-initiator-objecten en klik op OK. U hoeft geen speciale rechten in te stellen, de standaardpermissies zijn voldoende. 5. Nu moet u de OES Linux-servers aanpassen zodat daar lokaal de juiste naam van de iscsi-initiator-software bekend is. Dit is de naam van het object dat u hebt aangemaakt in edirectory. Als de naam van dit object bijvoorbeeld iscsi-initiator-squidcluster1 is, verandert u de laatste regel in /etc/initiatorname.iscsi 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

13 Networking Services naar InitiatorName=iqn com.cisco:cn=iscsiinitiator-squidcluster1,o=squid. (Let op: de punt achter de naam van de organization die u hier ziet, moet u niet in het bestand opnemen!) De naam van de initiator begint altijd met iqn com.cisco: daarachter volgt de LDAP-naam van het initiator-object dat u hebt aangemaakt in edirectory. 6. Nadat u op beide initiator-servers /etc/initiatorname.iscsi hebt aangepast, moet u nu het configuratiebestand /etc/iscsi.conf aanpassen. Hierin geeft u aan waar de iscsi-target kan worden bereikt. U vindt een behoorlijk aantal opties in dit bestand; er is er echter maar één die u nu hoeft te wijzigen en dat is de optie DiscoveryAddress. Hierachter geeft u het IP-adres van de iscsi-target. 7. Nu moet u de iscsi-software opnieuw opstarten. Gebruik hiervoor het commando /etc/init.d/iscsi restart. Als alles goed is gegaan (en dat is het als u de hiervoor beschreven stappen letterlijk hebt uitgevoerd), ziet u nu een venster van het SuSE Hardware Detection-programma dat er melding van maakt dat een nieuwe vaste schijf is gevonden. U doet voorlopig niets met deze schijf; dat komt pas wanneer we het cluster gaan installeren. Denk er nog wel even aan ervoor te zorgen dat de iscsi-software voortaan automatisch wordt gestart als u uw computer aanzet. Gebruik hiervoor de opdracht insserv iscsi. Als de configuratie op de juiste wijze is uitgevoerd, krijgt u nu een melding dat een nieuwe vaste schijf is gedetecteerd. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-11

14 Novell Clustering Services De NCS-software installeren Nu het gedeelde schijfsysteem is klaargezet, is het tijd voor de volgende fase: de Novell Clustering Software moet op beide Linux-servers worden geïnstalleerd. Let even op als u met NCS aan het werk wilt: in OES wordt een tweenodelicentie voor NCS meegeleverd. Als u meer dan twee nodes in het cluster wilt opnemen, hebt u daar extra licenties voor nodig. 1. Start YaST op uw OES Linux-server en voer het wachtwoord van de gebruiker root in. Selecteer vervolgens Software, Install and Remove Software. Zorg dat u uit de uitschuiflijst achter de optie Filter de optie Selections hebt geselecteerd en kies de optie Novell Cluster Services. U zult zien dat hierdoor ook de optie Novell NSS automatisch wordt geselecteerd. Klik nu op Accept om verder te gaan en klik in het scherm dat nu verschijnt op Continue. Voer de cd s in waarom wordt gevraagd en wacht totdat alle software naar uw server is gekopieerd. 2. Activeer na succesvolle installatie van de NCS-software in YaST de optie System, Novell Cluster Services (NCS). Als u een foutmelding krijgt dat NSS eerst moet worden geïnstalleerd, klikt u op OK om verder te gaan, want NSS is geïnstalleerd dus u kunt deze foutmelding gewoon negeren. Vervolgens komt u in een venster waarin u aangeeft van welke LDAP-directory-server gebruik moet worden gemaakt. Als er een edirectory-replica op uw server staat, selecteert u hier de optie Local system. Hebt u op deze server geen replica, selecteer dan remote system en verwijs naar de server waarop wel replica s staan. Voer nu de admin-naam en het wachtwoord in en druk op Next om verder te gaan. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

15 Networking Services Tip Voor een betere performance is het sterk aan te bevelen lokale replica s te hebben op elke server die is geïnstalleerd in het cluster. NCS schrijft en leest veel informatie in edirectory en u kunt hier de prestaties aanzienlijk mee verbeteren. Onder ideale omstandigheden maakt u een speciale partitie aan waarin alle clusterobjecten staan en repliceert u deze partitie over de verschillende servers in het cluster. Zorg ervoor dat u een lokale replica hebt op elke server in het cluster. 3. Aangezien de installatie van NCS vereist dat NSS ook is geconfigureerd, moet u in het volgende venster een unieke objectnaam voor het NSS_admin volume opgeven. Accepteer de standaardinstelling en klik op Next om verder te gaan. Voer daarna nogmaals uw gegevens in om in te loggen op de LDAP-server. 4. Nu moet u aangeven of u een nieuw of bestaand cluster wilt installeren. Op de eerste server in het cluster selecteert u de optie New Cluster. Vervolgens moet u de noodzakelijke informatie invoeren om het cluster te configureren. Dit is in elk geval de Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-13

16 Novell Clustering Services edirectory-naam die u aan het cluster wilt geven, het cluster IP-adres en de naam van het gedeelde device waarop u de Split Brain Detection- (SBD-) partitie wilt aanmaken. Hiervoor maakt u gebruik van het iscsi-device dat u in het voorgaande hebt geconfigureerd. Gebruik eventueel de YaST-device-manager om te achterhalen wat de naam is van het gedeelde device. Let erop dat het niet nodig is om een SBDpartitie aan te maken. Ook zonder SBD-partitie kunnen de nodes in het cluster elkaar gewoon via edirectory in de gaten houden. Bij het aanmaken van een cluster geeft u een unieke edirectorynaam en een IP-adres aan het cluster. 5. In het volgende venster ziet u wat de naam en het IP-adres is van de node waarop u NCS installeert. Zorg ervoor dat de optie Start Clustering Services nu is geselecteerd en klik op Next om verder te gaan. De NCS-objecten worden nu aangemaakt en het cluster wordt geconfigureerd. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

17 Networking Services 6. Ga nu naar de volgende node die u aan het cluster wilt toevoegen en herhaal de voorgaande procedure. Wilt u zich ervan overtuigen dat de cluster-software inderdaad met succes is geïnstalleerd? Gebruik dan de opdracht Cluster status vanuit een Console-venster om de huidige status van het cluster te achterhalen. De gedeelde opslag configureren Nu dat alle software is geïnstalleerd, wordt het tijd voor de volgende stap. De gedeelde opslag moet worden geconfigureerd. NCS heeft hiervoor een voorkeur voor NSS-volumes, al zijn ook andere volumetypes mogelijk. In dit voorbeeld bespreken we hoe u een NSS-volume als shared storage configureert. Let even op dat het niet altijd nodig is dat u gedeelde opslag gebruikt in uw cluster. Als bijvoorbeeld alleen configuratiebestanden moeten worden opgeslagen en verder geen gegevens moeten worden gedeeld, kunt u dit net zo goed lokaal regelen. In de case die hier wordt besproken, kan uitstekend zonder gedeelde opslag worden gewerkt. Wij laten u echter voor de volledigheid toch zien hoe u gedeelde opslag kunt configureren. 1. Open een Console-venster op een van beide OES Linux-servers. Gebruik dan de opdracht nssmu om de NSS Management-utility te starten. 2. Selecteer uit het hoofdmenu van de NSS Management-utility de optie Devices en druk op Enter. Selecteer nu het device waarop u het cluster-enabled NSS-volume wilt aanmaken en druk op F6 om dit device shareable voor clustering te maken. Waarschuwing Zorg ervoor dat u er zeker van bent dat u het juiste device selecteert. Als u het verkeerde apparaat selecteert, kan dat als gevolg hebben dat alle gegevens van dit device worden verwijderd. Zorg er ook voor dat alleen nodes in een cluster dit device kunnen benaderen. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-15

18 Novell Clustering Services Het device waarop u het geclusterde volume wilt aanmaken, moet worden gemarkeerd als shareable for clustering. 3. Druk nu op Escape om terug te gaan naar het hoofdvenster van de NSS Management-utility. Selecteer nu de optie Pools. Druk op Insert en voer de naam in van een nieuwe pool die u wilt aanmaken. Selecteer het device dat u zojuist als shareable for clustering hebt aangemerkt en specificeer vervolgens de grootte voor de pool die u wilt aanmaken. Aangezien het hier om een gedeelde pool gaat, moet u een aantal gegevens specificeren voordat u verder kunt. Activate on Creation: zorgt ervoor dat de pool nadat hij is aangemaakt ook direct bruikbaar wordt gemaakt. Cluster Enable on Creation: regelt dat de pool wordt gemarkeerd als bruikbaar in een cluster. Virtual Server name: aangezien het hier een gedeelde pool betreft die niet echt aan één node in het netwerk is gekoppeld, heeft de pool zijn eigen virtuele server-object nodig. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

19 Networking Services Specificeer een naam die duidelijk is (of accepteer gewoon de standaardnaam van de pool). CIFS Server Name: indien nodig kunt u hier een CIFS-naam specificeren voor de pool. IP-address: voer hier het unieke IP-adres in waarop de pool kan worden bereikt. Advertising Protocols: maak hier een keuze uit NCP, CIFS en AFP als file access-protocollen die kunnen worden gebruikt om de pool te benaderen. Standaard staat alleen NCP aan en als gebruikers niet in staat hoeven te zijn rechtstreeks vanaf een Windows werkstation zonder Novell-client naar de gedeelde pool gegevens weg te schrijven, is dat ook genoeg. Druk, nadat u een waarde hebt gegeven voor al deze opties, op Apply om verder te gaan. Controleer dat de pool ook is geactiveerd voordat u verdergaat met de volgende stap. Bij het aanmaken van een NSS-pool die u met NCS wilt delen, is wat meer nodig dan bij het aanmaken van een gewone NSS-pool. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-17

20 Novell Clustering Services 4. Ga nu terug naar het hoofdmenu van de NSS Management-utility en selecteer de optie Volumes. Maak nu het volume aan op de pool die u zojuist hebt gecreëerd. U hebt nu het gedeelde volume aangemaakt en kunt verdergaan met de configuratie van de geclusterde resources. Procedure Squid als cluster-resource aanmaken Nu al het voorbereidende werk is voltooid, wordt het tijd over te gaan tot het echte werk: er moet nu een clusterresource worden aangemaakt voor de Squid-proxy-server. Dit betekent dat de Squid-software op beide servers in het cluster moet worden geïnstalleerd. Vervolgens moet deze service als cluster-service worden gestart: u moet er dus voor zorgen dat hij niet automatisch als stand-alone daemon vanuit de opstartscripts wordt gestart, maar dat hij wordt geladen door middel van een cluster-load-script. Tot slot kent u een apart IP-adres aan deze cluster-resource toe. Als dat is gebeurd, is de geclusterde Squid-server klaar voor gebruik. In de nu volgende procedure leest u hoe u te werk moet gaan om dit te regelen. 1. Om te beginnen moet u op beide servers Squid installeren. Start hiervoor YaST, log in als root en selecteer de optie Install and Remove software. Selecteer achter de optie Filter uit de uitschuiflijst de optie Search en voer in de zoekbalk de tekst Squid in. Selecteer alleen de optie Squid en klik dan op Accept om verder te gaan en de software te installeren. 2. Nu moet u ervoor zorgen dat de Squid-proxy niet automatisch wordt gestart als u de server aanzet: dit moet immers door het cluster-resource-object worden geregeld. Selecteer hiervoor in YaST de optie System en kies dan de runlevel editor. Zoek hier de Squid-service en zorg ervoor dat deze uitstaat. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

21 Networking Services 3. Start nu imanager en meld u aan als de admin-gebruiker. Selecteer Cluster, cluster options. Gebruik nu het vergrootglas om het cluster-object te lokaliseren waarvoor u de opties wilt zien en selecteer dit object. U ziet nu een overzicht van alle objecten die momenteel in het cluster voorkomen. Na installatie van NCS vindt u onder uw cluster-container direct al een aantal clusterobjecten. 4. Klik nu onder Cluster Objects op New om een nieuw cluster-object aan te maken. Er verschijnt nu een venster waarin u aangeeft welk type cluster-resource u wilt maken. Selecteer hier het algemene type Resource en klik op Next om verder te gaan. 5. Voer nu een naam in voor het resource. In het veld Inherit From Template kunt u een template selecteren waar deze geclusterde resource zijn eigenschap- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-19

22 Novell Clustering Services pen van erft. In dit geval is er niet echt een template die heel erg veel lijkt op wat nodig is voor de Squidproxy, dus is het handig gebruik te maken van de algemene template Generic IP Service. Selecteer deze en klik dan op Next om verder te gaan. Wat voor resource u ook maakt, het is altijd aan te raden gebruik te maken van een template. 6. Nu ziet u een venster waarin het voorbeeldscript staat. U kunt dit voorbeeldscript aanpassen zodat het uw service opstart; het voorbeeldscript is ontleend aan de template die u hebt gekozen dus als u er niets aan wijzigt, kunt u er niet veel mee. De inhoud van het voorbeeldscript is als volgt: #!/bin/bash. /opt/novell/ncs/lib/ncsfuncs # mount the file system exit_on_error mount -t reiserfs 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

23 Networking Services /dev/evms/vol /mnt/generic # add the IP address exit_on_error add_secondary_ipaddress a.b.c.d # start the service exit_on_error /etc/init.d/myservice start # return status exit 0 Eigenlijk gebeurt er in dit voorbeeldscript niet bijzonder veel. Om te beginnen wordt met./opt/novell.ncs/lib/ncsfuncs een aantal functies geladen waarvan de clustersoftware gebruik kan maken. Deze functies zorgen ervoor dat specifieke functionaliteit wordt toegevoegd. NCS-load-scripts zijn namelijk gewoon ordinaire bash-shell-scripts. Om er echter voor te zorgen dat op een eenvoudige wijze bijvoorbeeld een secondair IP-adres wordt toegevoegd, worden deze functies geladen. Deze functies zijn standaard, u hoeft er dus niets aan te wijzigen. In het tweede blokje code wordt het bestandssysteem geladen dat door deze service moet worden gebruikt. Deze regel verwijst naar het gedeelde bestandssysteem dat u soms nodig zult hebben. In dit geval echter zijn de diensten van een gedeeld bestandssysteem niet nodig. U kunt er dus een commentaarteken voor zetten. Als derde wordt een IP-adres gedefinieerd dat door de geclusterde resource moet worden gebruikt. Dit is een belangrijk onderdeel: elke resource heeft namelijk een eigen IPadres nodig. Kies hier een uniek IP-adres dat valt binnen hetzelfde netwerk als de IP-adressen die door Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-21

24 Novell Clustering Services de nodes in het cluster worden gebruikt. Het op één na laatste blokje code zorgt ervoor dat de service wordt gestart. U ziet dat dit in het voorbeeldscript verwijst naar een heel algemene service, namelijk /etc/init.d/myservice; u moet er natuurlijk voor zorgen dat hier de service wordt gestart waar het om gaat. In dit geval is dat dus de Squid-service. Tot slot wordt aan het einde van het cluster-load-script een exit-status meegegeven aan het besturingssysteem zodat kan worden gelogd of het script met succes is uitgevoerd of niet. Let tot slot ook even op de aanduiding exit_on_error. Dit zorgt ervoor dat als in enig deel van het script een fout optreedt, het script meteen wordt afgebroken. Op basis van het voorgaande moet duidelijk zijn wat nodig is om een load-script te maken voor de Squidservice. In het onderstaande vindt u hier een voorbeeld van: #!/bin/bash. /opt/novell/ncs/lib/ncsfuncs # add the IP address exit_on_error add_secondary_ipaddress # start the service exit_on_error /etc/init.d/squid start # return status exit 0 De time-outwaarde voor het script is de tijd dat het 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

25 Networking Services mag duren voordat de service volledig is geladen. Standaard staat dit op één minuut. Kan de service niet binnen een minuut worden geladen? Dan verandert de status van de service in comatose en is de service dus gewoon niet beschikbaar. Wij raden u aan deze waarde op te hogen tot een minuut of vijf en dan op Next te drukken om verder te gaan. 7. Met behulp van het load-script zorgt u ervoor dat de service in kwestie op de juiste wijze wordt geladen; daarnaast hebt u ook een unload-script nodig dat ervoor zorgt dat de service op een nette manier weer uit het geheugen kan worden verwijderd. De relevante code die u in dit geval nodig hebt, is als volgt: #!/bin/bash. /opt/novell/ncs/lib/ncsfuncs ignore_error /etc/init.d/squid stop ignore_error del_secondary_ipaddress exit 0 Let erop dat ook het unload-script van groot belang is: zonder goed unload-script zou het namelijk kunnen voorkomen dat bij het overzetten van de service van de ene naar de andere node, de service niet goed uit het geheugen wordt verwijderd. Dat zou een probleem opleveren bij het opnieuw laden van de service op de andere node, dus zorg ook hier dat u uw zaken goed regelt. Klik vervolgens op Next om verder te gaan. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16 4/3.2-23

26 Novell Clustering Services Om de cluster-resource goed te kunnen beheren, hebt u een loadscript en een unload-script nodig. 8. Nu moet u aangeven hoe de service moet worden gestart en hoe fail-over en fail-back moeten plaatsvinden. Als eerste geeft u met de optie Start Mode aan of de service automatisch of handmatig moet worden gestart. In de meeste gevallen zult u hier Auto willen kiezen: de service wordt dan geactiveerd als het cluster up komt. Vervolgens geeft u aan hoe fail-over en fail-back moeten plaatsvinden. In vrijwel alle gevallen zet u de fail-over-mode op Auto. Dit zorgt ervoor dat de service automatisch op de andere node wordt geactiveerd als de node waarop hij draait, onderuitgaat. De fail-back-mode bepaalt wat er moet gebeuren als de node waarop een service oorspronkelijk draaide na een crash weer terugkomt. Standaard staat deze op Disable, wat ervoor zorgt dat er gewoon helemaal niets gebeurt. Dat lijkt weliswaar onhandig, maar is in de meeste gevallen juist slim. U wilt in elk geval niet dat de resource automatisch 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 16

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

5/7 Imaging in ZENworks 7.0

5/7 Imaging in ZENworks 7.0 5/7 Imaging in ZENworks 7.0 Management Services De tijd dat de helpdeskmedewerker met een stapel diskettes bij eindgebruikers langsging om een installatie helemaal opnieuw uit te voeren, ligt gelukkig

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

6/6 Native File Access

6/6 Native File Access Storage 6/6 Native File Access 6/6.1 Inleiding Drie protocollen In NetWare is sinds versie 6.0 een mogelijkheid aanwezig voor andere besturingssystemen om bestanden te benaderen, zonder dat daar een speciale

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Quarantainenet Log Forwarder

Quarantainenet Log Forwarder A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Log Forwarder

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

2/5 edirectory on Windows

2/5 edirectory on Windows 2/5 edirectory on Windows NDS & edirectory Met alle aandacht die uitgaat naar het implementeren van edirectory op Linux, zou u haast vergeten dat edirectory ook op een Windows-server geïnstalleerd kan

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 H1 Installatie... 4 H2 Interface IP adress... 10 H3 Webconfigurator...

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY RUCKUS UNLEASHED GATEWAY Technote Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 06-03-2017 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 DOELSTELLING...

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Internet, Intranet & Webservices 9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Een van de meest gebruikte processen op Linux is de Apache-webserver. Nu kunt u uw webserver laten voorzien in een enkele

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

Quarantainenet Log Forwarder

Quarantainenet Log Forwarder A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Log Forwarder

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016 Linux Gevorderden Basis installatie Linux Elektronica-ICT Selina Oudermans 2ICT4 Academiejaar 2015-2016 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 65 3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 INLEIDING... 4 1

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

4/1.4 Service Location Protocol

4/1.4 Service Location Protocol Networking Services 4/1.4 Service Location Protocol 4/1.4.1 Inleiding Binnen Open Enterprise Server is het Service Location Protocol ( SLP ) een essentieel onderdeel. Dit protocol zorgt ervoor dat de clients

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST MTSO-INFO-EXTRA 2 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

MxStream & Linux. Auteur: Bas Datum: 7 november 2001

MxStream & Linux. Auteur: Bas Datum: 7 november 2001 MxStream & Linux Auteur: Bas Datum: 7 november 2001 Gebruikte bronnen http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack.asp http://www.bruring.com/adsl/article.php?sid=6 http://security.sdsc.edu/self-help/alcatel/challenge.cgi

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances:

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances: Korte omschrijving van dit practicum Aan de hand van werkblad 2 gaan we op internet enkele appliances zoeken en analyseren. We proberen de voornaamste voor- en nadelen te vinden. Verder zoeken we appliances

Nadere informatie

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1-1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows Server

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Configuratiehandleiding

Configuratiehandleiding Configuratiehandleiding Inleiding Comelit beidt graag hulp en service bij het installeren van een systeem. Door de volgende stappen in de configuratiehandleiding te volgen, wordt verwachte de installatietijd

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Open Enterprise Server 2 en vsphere Best Practises. Michael Wilmsen

Open Enterprise Server 2 en vsphere Best Practises. Michael Wilmsen Open Enterprise Server 2 en vsphere Best Practises Michael Wilmsen Even voorstellen Werk met Novell producten sinds 1997 Werk met VMware producten sinds 2000 Certified Novell Instructor 2006 VCP 3 en 4

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee Serial ATA poorten

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Versie Opmerkingen Datum 1.0 Eerste concept af van de handleiding 27-02-2017 1.1 Zebra Designer download link geupdate 03-03-2017 Handleiding Auxil ZEBRA

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

10/3 Open Enterprise Server 2

10/3 Open Enterprise Server 2 Integratie 10/3 Open Enterprise Server 2 10/3.1 Installatie Open Enterprise Server 2 Linux Tegen de tijd dat u dit leest is Open Enterprise Server versie 2 (OESv2) beschikbaar. Net als in Open Enterprise

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 1 Algemeen 2 2 Tools 2 2.1 Unit Manager Express 2 2.2 Unit Manager Network 3 3 Configureren van de AP 1120 3 3.1 Programmeren IP adres. 3 3.2 Software upgrade.

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99 Configuratie PL printers Dealer instructie v0.99 Standaard hebben de PL-printers een IP adres (192.168.1.251) wat waarschijnlijk niet overeenkomt met dat van de QT (192.168.0.x) of van het bestaande netwerk.

Nadere informatie

Watcheye AIS op ipad

Watcheye AIS op ipad Watcheye AIS op ipad Deel uw NMEA / AIS informatie met uw ipad met tussenkomst van uw PC/Laptop. Het is mogelijk om de Watcheye AIS applicatie op uw ipad te koppelen met uw AIS, door de NMEA data die de

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

4/1 IP-services. 4/1.1 Inleiding

4/1 IP-services. 4/1.1 Inleiding Networking Services 4/1 IP-services 4/1.1 Inleiding IPX Onder andere door internet is het woord TCP/IP bij veel meer mensen bekend geraakt dan alleen maar bij computerbeheerders. TCP/IP is in principe

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie