Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april Notice of Race

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race"

Transcriptie

1 Challenge RBSC Team Race voor Optimist Zondag 26 april 2015 Notice of Race 1- Organisatie RBSC Teamrace Challenge voor Optimisten zal plaats hebben op zondag 26 april 2015 en wordt georganiseerd door RBSC 2- Regels 2.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels van Wedstrijdzeilen. 2.2 De wedstrijdbepalingen kunnen de regels wijzigen. 2.3 Appendix D van de Regels van Wedstrijdzeilen is van toepassing. 2.4 Het dragen van reddingsvest of persoonlijk drijfvermogen (RRS1) is verplicht op het water gedurende het evenement. 3- Adverteren Het kan aan de deelnemende boten verzocht worden een publiciteitssticker op het voorste deel van de romp te plakken overeenkomstig Regulation 20. Deze is gekozen en aangeleverd door de organiserende autoriteit. 4- Deelnamerecht en inschrijving 4.1 De voor Optimist Team Race Challenge is uitgeschreven voor teams die uitgenodigd zijn door RBSC. Elk team moet samengesteld zijn uit 4 zeilers geboren na 1 januari Een reserve zeiler is toegelaten. 4.2 Deelnamegerechtigde teams kunnen inschrijven door het aangehechte inschrijfformulier geheel in te vullen, het daarna in te scannen en naar het volgende adres te en vóór 20 april 2015 : t.a.v. Teun v.d. Voorde. 4.3 Inschrijven na deze sluitingsdatum kan onder goedvinden van de RBSC. 4.4 Maximaal 8 teams zullen worden uitgenodigd. 4.5 Bij een inschrijving van meer dan 8 teams zal, na raadpleging van het DOCB, een selectie worden gemaakt.

2 5- Inschrijfgeld 5.1 Het inschrijfgeld is 60 euro voor elk team (vier personen maaltijd en drankje inclusief) te voldoen bij registratie op de ochtend van de wedstrijd. Een waarborg van 50 euro, voor de vier gele protestvlaggen is bij registratie te voldoen. 6-Indeling van de competitie De wedstrijd bestaat uit een Round Robin en daarna een finale. 7- Programma van de wedstrijd Zondag 26 april aanmelden in het clubhuis teams samenkomst en briefing eerste start Round Robin 8- Wedstrijd bepalingen Wedstrijd bepalingen zullen beschikbaar zijn ten laatste van af 21 april op de website van R.B.S.C. Indien gewenst dan dient men ze zelf af te printen en mee te nemen. Ze zijn niet op papier verkrijgbaar tijdens het evenement. 9- Prijzen 9.1 Voor de eerste drie teams zijn prijzen en voor elke deelnemer een leuke herinnering. 10- Afwijzing van aansprakelijkheid Deelnemers zijn geheel zelf verantwoordelijk, zonder uitzondering voor hun eigen veiligheid, zowel op het water als op de wal. R.B.S.C., noch haar wedstrijdcomité, umpires, leden en vrijwilligers, accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie of indirect met deelname aan de wedstrijd zou kunnen ontstaan. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de zeiler. Het is geheel de verantwoordelijkheid van de ouder om te beslissen of de zeiler kan gaan zeilen in de weersomstandigheden die gedurende het evenement zich kunnen voordoen. Ouders die zelf niet aanwezig zijn bij het evenement moeten er voor zorg dragen dat er een andere volwassen persoon is aangewezen voor deze beslissing voor hun zeiler te nemen. 11- Verzekering Elke deelnemende boot moet een wettelijke aansprakelijkheid verzekering hebben afgesloten met een minimum dekking van euro. 12- Prijsuitreiking De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na het bekend zijn van de resultaten worden bekendgemaakt in het clubhuis van R.B.S.C. Heusden. 13- Protestcomité Besluiten van het protest comité zijn bindend en men kan hierna niet in hoger beroep gaan. 14- Informatie Verdere informatie kan worden verkregen via :

3 Challenge R.B.S.C. Team Race voor Optimist INSCHRIJFFORMULIER Inscannen en en naar Club: Naam van het team: Deelnemers van het team Naam Geboorte datum leeftijd op 26 april naam van de coach: handtekening van de coach: gsm: vaste lijn: datum:

4 Challenge R.B.S.C. Team Race voor optimist op Zondag 26 april 2015 Wedstrijdbepalingen 1 - Reglementen 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de regels van wedstrijdzeilen met inbegrip van appendix D. 1.2 Het recht op hoger beroep is ontzegd in overeenstemming met regel 70.5(a) 1.3 In Regel D2.2(a) is de rode vlag vervangen door een gele vlag. Eén vlags protest procedure : Wanneer een boot protesteert op grond van een regel van deel 2 of op grond van regel 31, 42 heeft hij geen recht op een verhoor en de procedure van Regel D2.2 is van toepassing. 2- Mededelingen Het officiële mededelingenbord is het venster van het clubhuis van R.B.S.C. Heusden. 3- Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen Een verandering zal worden uitgehangen ten minste 30 minuten voor de eerste wedstrijd waarop deze betrekking heeft. 4- Seinen op de wal 4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond op de vlaggenmast die naast het gebouw staat aan het water van Heusden. 4.2 Indien vlag OW(uitstel) is getoond aan de kant, 1 minuut is dan vervangen met niet minder dan 10 minuten in wedstrijdsein OW. Boten zullen niet van de steiger wegvaren indien OW aan de kant is gehesen. 5- Programma van wedstrijden melden en inschrijven in clubgebouw R.B.S.C.Heusden teams samenkomst en briefing in clubgebouw eerste start 6- Wedstrijdgebied Het wedstrijdgebied is op het water van R.B.S.C. Heusden, Damslootmeer. 7 Baan 7.1 Het diagram in appendix 1 toont de baan, inclusief de hoeken tussen de rakken, de volgorde in welke de merktekens voorbijgevaren moeten worden. Alle gele cilinder vormige merktekens moeten aan stuurboord gehouden worden. 7.2 Het wedstrijdcomité mag de merktekens van de baan verleggen. RRS 33 is niet van toepassing en is vervallen.

5 8- Merktekens 8.1 Alle merktekens die voorbij gevaren dienen te worden zijn geel met een cilinder vorm. 8.2 Het start (pin end) merkteken is een gele bolvormige boei. Het finishmerkteken is een blauwe bal. 9- Hindernissen Wel of niet geankerd, zullen alle boten in het wedstrijdgebied die niet wedstrijdzeilen (inclusief maar niet enkel toeschouwersboten, comitéboten, umpireboten, merkteken uitleg boten en andere) beschouwd worden als hindernis. 10- Indeling van de competitie 10.1 Round Robin Elk team zal tegen elk ander team een keer zeilen 10.2 De opzet van de competitie na de Round Robin gaat bepaald worden door het wedstrijdcomité en zal op het informatie bord bekend worden gemaakt ten minste 30 minuten voor de eerste start van de volgende ronde Het zevende en het achtste team zullen strijden voor de zevende en achtste plaats Het vijfde en het zesde team zullen strijden voor de vijfde en zesde plaats Het derde en het vierde team zullen strijden voor de derde en vierde plaats Het eerste en het tweede team zullen strijden voor de eerste en tweede plaats indien de tijd het toelaat zal deze finale bestaan uit drie races, waarvan de winnaar er twee moet winnen. Kunnen er geen drie finale wedstrijden worden gevaren, dan telt de uitslag van de Round Robin Het wedstrijdcomité kan elke ronde stoppen of afbreken volgens haar beoordeling. 11-Startlijn De startlijn zal een denkbeeldige lijn zijn tussen de baanzijde van het gele merkteken en de stok van de nationale vlag op het start schip 12- Finishlijn De finishlijn zal een denkbeeldige lijn zijn tussen het blauwe merkteken en de blauwe vlag die getoond is op het comitéschip. 13-Startprocedures 13.1 signaal vlag geluid bedoeling aandacht Optimistvlag getoond een -5 min Optimistvlag gestreken een -4 min Waarschuwingssein vlag met 1 getoond een -3 min Voorbereidingsein P - vlag getoond een -2 min P vlag gestreken een -1 min Start vlag met de 1 gestreken een 0 Waarschuwingsein vlag met de 2 getoond Zo ook de vlag met de 3 en de 4 erop, met de vorige groepstart gehesen 13.3 De tijd zal van de visuele seinen genomen worden. Het uitblijven van een geluidsignaal kan geen basis tot aanvraag van verhaal geven. 14-Terugroepen 14.1 Regel 29.1 (individuele) is van toepassing en regel 29.2 (algemene) is niet van toepassing.

6 14.2 Indien een boot onderhevig is aan regel 29.1 zal de X - vlag tot een minuut getoond worden na de start van de groep. Dit wijzigt regel Het wedstrijdcomité mag het totaal aantal te vroeg starters omroepen Een boot die niet gestart is binnen twee minuten na haar start signaal zal DNS genoteerd worden, zonder verhoor. Indien daarentegen de boot OCS was op het start signaal, dan zal ze gescoord worden overeenkomstig regel D3.1. Dit wijzigt regel A4 en A Baanwijziging 15.1 Er zullen geen baanwijzigingen zijn Het wedstrijdcomité mag merktekens van de baan elk moment verleggen. Regel 33 is niet van toepassing. 16- Tijdlimiet 16.1 De tijdslimiet van elke race zal 30 minuten zijn. Boten die niet gefinished zijn binnen 10 minuten na dat de eerste boot van hun start groep heeft gefinished zal DNF gescoord worden. Dit wijzigt regel Protesten, Penalties en Verzoek tot Verhaal 17.1 Protesten en verzoek voor verhaal dienen in het wedstrijdsecretariaat te worden afgeleverd binnen 10 minuten na het betreffende incident, of indien het incident op het water plaats had, binnen 10 minuten nadat men aan de kant kwam Het protestcomité mag weigeren een protest of verzoek tot verhaal te behandelen behalve als de uitslag van belang is tot het voortgaan van de volgende ronde. Dit wijzigt regel Als regel D2.2 van toepassing is en de race umpires met een andere umpire (indien beschikbaar) beslissen dat een boot regel 14 heeft overtreden en er schade of letsel is, dan kan het team van die betreffende boot een penalty krijgen door het een halve race overwinning af te laten trekken. Hier is geen verhaal op mogelijk. Deze boot zal zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht indien praktisch mogelijk en kan verhaal vragen. Iedere penalty na een verhoor zal in overeenstemming zijn met regel D3.1d. Dit wijzigt regel Indien een deelnemer ook regel S.I.18.4 overtreedt, persoonlijk drijfmiddel, dan zal het team van de overtreder een penalty worden toegewezen van een aftrek van een Win. Dit wijzigt regel 63.1 en A Indien het protestcomité beslist dat een regelovertreding geen belangrijke wijziging heeft op de uitslag van een wedstrijd, dan mag ze elk besluit nemen waarvan ze denkt dat billijk is, hetgeen de wedstrijd laten overzeilen of geen penalty te geven. Dit wijzigt regel D Veiligheidsvoorschriften 18.1 Geen enkele boot verlaat de steiger zonder de toestemming van het wedstrijdcomité of zijn vertegenwoordiger Een boot die zich terug trekt uit een wedstrijd dient het racecomité daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen Het organiserende comité mag een boot niet te water laten gaan, of eisen dat ze terug naar de kant gaat, als zij van mening zijn, dat de deelnemer, boot of uitrusting niet geschikt zijn voor de omstandigheden, of elke andere reden. Dit besluit is definitief en kan geen grond zijn voor verzoek op verhaal. Dit wijzigt regel 62.1( a ) 18.4 Elke deelnemer, of persoon moet een goed passend reddingsvest of een ander toepasselijk persoonlijk drijfmiddel (PFD) dragen ten alle tijden op het water. Dit wijzigt het voorwoord van deel 4 en de RRS 40.

7 19- Wijzigen van bemanning Het wisselen van bemanning is toegestaan binnen het team indien vijf zeilers zijn ingeschreven. 20-Wachten tussen starten Boten waarvan het waarschuwingsein (groep nummer vlag) niet is gehesen dienen zich op te houden in de wachtruimte zoals aangegeven op het diagram in appendix 1. Het niet voldoen hieraan kan worden aanzien als overtreding van RRS 24 en ook het opzettelijk hinderen van umpires. 21- Afval Deelnemers dienen geen afval in het water te gooien. Dit kunnen ze later op de wal in een vuilniszak te stoppen. Regel Prijzen 22-1 Voor de eerste drie teams zijn prijzen. Voor iedere deelnemer is een leuke herinnering. 23- Aansprakelijkheid Deelnemers aan de wedstrijd doen geheel voor eigen rekening en risico mee. De organiserende vereniging, noch het wedstrijdcomité of umpires zijn aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, die direct of indirect met deelname aan de wedstrijd zou kunnen ontstaan. 24- Verzekering Elke deelnemende boot moet een wettelijke aansprakelijkheid verzekering hebben afgesloten met een minimum dekking van euro.

8 Appendix 1

Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft

Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Inhoud Deel 1 Wedstrijdbepalingen 1 Regels..Pagina 3 2 Inschrijvingen 3 3 Mededelingen aan deelnemers.3 4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen..3

Nadere informatie

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen Club Kampioenschappen 2015 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Club Kampioenschappen van 2015 die gehouden worden op 17 mei 2015. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

Winterserie Matchracen 2014-2015

Winterserie Matchracen 2014-2015 Winterserie Matchracen 2014-2015 1 ORGANISERENDE AUTORITEIT AANKONDIGING De organiserende autoriteit (OA) is de Dutch Match & Team Racing Association (DMTRA) ondersteund door het Watersportverbond Contact:

Nadere informatie

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa Alta Badia Dolomieten (BZ) vanaf 5.30 uur tot 6.15 uur (tijd waarop de startopstelling gesloten wordt).

2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa Alta Badia Dolomieten (BZ) vanaf 5.30 uur tot 6.15 uur (tijd waarop de startopstelling gesloten wordt). 29. MARATONA DLES DOLOMITES - ENEL 5. Juli 2015 REGLEMENT (tekst geldt alleen voor buitenlandse deelnemers) 1 Datum: Zondag, 5 juli 2015 2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa Alta Badia Dolomieten (BZ)

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject.

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. 1. Definities a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting Jeugd Vakantie

Nadere informatie

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration

Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration Algemeen 1. Algemene bepalingen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 A. ONDERDEEL SPORTIEF Artikel 1. DOEL De Stichting ACNN heeft tot doel het organiseren van trainingen en wedstrijden met een lage financiële en emotionele drempel; in het bijzonder

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Reglement Optochten Peeënrijk Voorwoord. Algemeen. art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 doelstelling. besluiten tot wijziging. naleving.

Nadere informatie

MOTORSPORT REGLEMENT 2011

MOTORSPORT REGLEMENT 2011 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Meeuwenlaan 41 1021 HS Amsterdam tel: 020 636 30 61 fax: 020 636 34 66 E-mail: ncs@sport4all.nl

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie