De Europese Ecodesign richtlijn. GEZAMEnLIJK INVESTEREN IN EEN BETER KLIMAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Europese Ecodesign richtlijn. GEZAMEnLIJK INVESTEREN IN EEN BETER KLIMAAT"

Transcriptie

1 De Europese Ecodesign richtlijn GEZAMEnLIJK INVESTEREN IN EEN BETER KLIMAAT

2 2020. Wij hebben een groot doel voor ogen De Ecodesign richtlijn In 2005 heeft de Europese Unie de nieuwe richtlijn 2005/32/EG goedgekeurd betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten. Deze richtlijn is bekend als de EuP (Energy using Products) of Ecodesign richtlijn. Op 20 november 2009 is deze vervangen door de nieuwe richtlijn 2009/125/EG. De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van het toepassingsgebied van Energieverbruikende Producten naar alle Energiegerelateerde Producten en de richtlijn wordt nu afgekort als ErP richtlijn. Het doel van de Ecodesign richtlijn is het energieverbruik en andere negatieve milieu invloeden te verminderen. Het doel voor 2020 is een vermindering van 12% van het verbruik ten opzichte van het jaar Concreet betekent dit een totale besparing van 341 TWh (terawattuur). De Lowara producten welke vallen onder de Ecodesign richtlijn zijn: - Elektrische motoren die voor de pompen gebruikt worden - Circulatiepompen - Pompen voor schoon water Motoren: nieuwe efficiëntieklasse In het EU MEPS (Europese Minimale Energie Prestatie Norm) schema zijn de minimale efficiëntieklassen vastgelegd voor elektrische motoren die op de Europese markt gebracht worden. De richtlijn van de Europese Gemeenschap (EG) nr. 640/2009 is uitgevaardigd in juli 2009 als onderdeel van het Europese Ecodesign project. De Europese wetgeving is feitelijk gebaseerd op de norm IEC : 2008 en maakt gebruik van de klassen en testmethoden die hierin vastgelegd zijn. De norm geldt voor motoren met vast toerental, kooiankerinductiemotoren, 2-, 4- of 6-polig, met een nominale spanning tot 1000V, driefase motoren met een nominaal vermogen van 0,75 kw tot 375 kw (waarden gebaseerd op continu bedrijf. (Belangrijke data*) 02

3 Vanaf From 1 January, januari 2015 Motoren Motors* with met a een rated nominaal output vermogen of van kw 7,5 must tot 375 meet kw moeten either aan IE3 het efficiency IE3 efficiëntieniveau level voldoen or IE2 level of if aan fitted het with IE2 a niveau mits variable uitgerust speed drive. met variabele toerental Clean water regeling. pumps*** must Schoonwater have a MEI higher pompen*** than 0,4. moeten een MEI-index van 04 of hoger hebben Vanaf From 1 January, januari 2017* 2017* De norm omvat nu ook de motoren The regulation now covers also the met een nominaal vermogen van 0,75 smaller sizes and now motors with tot 375 kw en moeten aan het IE3 efficiëntieniveau voldoen of aan het IE2 a rated output of kw must meet either IE3 efficiency level niveau mits uitgerust met variabele or IE2 level if fitted with a variable toerental speed drive regeling. Vanaf From 1 January, januari 2013 Circulatiepompen** Circulators** must bemoeten in energieklasse A-classed. The A EEI-index vallen. De EEI index for A-class voor will energieklasse change A wijzigt from van 0,4 0,4 to 0,27. naar 0,27. Voor Clean schoonwater pumps pompen*** geldt must have dat de a MEI-index higher 0,1 of hoger than 0,1. moet zijn Vanaf From 1 August, augustus 2015** 2015** Per For stand-alone standalone and of nieuw new installed geïnstallerde integrated geïntegreerde circulators the MEI circulatiepomp be 0,23. zal de EEI-index wijzigen must naar 0,23 of lager. Vanaf Dal 1 1 gennaio januari 2020** 2020** Voor vervangende circulatiepompen For replacement circulators integrated geïntegreed in products in producten the EEI die voor must 1 be augustus 0, op de markt zijn gebracht moet de EEI-index 0.23 of lager zijn. Circulatiepompen De Ecodesign richtlijn schrijft eveneens het gebruik van efficiëntere circulatiepompen met natte rotor in verwarmingsinstallaties voor. Hoewel zij reeds geclassificeerd zijn als producten met een energie-efficiëntielabel, zal de zogeheten EEI index (de index die de energieklasse bepaalt) veranderd worden en efficiëntere circulatiepompen voorschrijven. De index is berekend op basis van de totale efficiëntie van de circulatiepomp en de simulatie van de variantie in een verwarmingsinstallatie; des te lager de index des te efficiënter de pomp. Tot 31 december 2012 moet de EEI index van een energieklasse A circulatiepomp lager zijn dan 0,4. De richtlijn van de Europese Gemeenschap (EG) nr. 641/2009, uitgevaardigd in juli 2009, beschrijft de nieuwe indexniveaus en vanaf 2013 is het alleen toegestaan om energieklasse A circulatiepompen te verkopen. Ook de formule ter indexering zal veranderen en het is dus niet mogelijk om de oude en de nieuwe EEI index te vergelijken. (Belangrijke data**) Schoonwater pompen De EU MEPS regeling schrijft bindende minimale hydraulische efficiëntieniveaus voor bepaalde pompen (droogopgestelde centrifugaal pompen, in-line pompen, verticale meertrapspompen en bronpompen) voor. Het doel van de richtlijn is om inefficiënte pompmodellen op de markt te weren. De hydraulische efficiëntieniveaus worden uitgedrukt in MEI-normen. De MEInorm voor 2013 is 0,1 of zelfs beter en per 1 januari 2015 wordt deze verhoogd naar 0,4. Deze indexwaarde, vermenigvuldigd met 100, komt overeen met het percentage pompen die momenteel in de handel verkrijgbaar zijn en niet voldoen aan de verordening van MEI 0,1 geeft zodoende aan dat 10% van de pompen die worden verkocht niet voldoen aan de normen van Europese Commissie. In 2015 worden de normen nog strenger en wordt de MEI-vereiste verhoogd tot 0,4, wat zal betekenen dat 40% van de pompen die vandaag de dag in de handel zijn, niet zullen voldoen aan de Europese normen. (Belangrijke data**) 03

4 Onze manier om dit doel te bereiken Technologische oplossingen Door de verliezen van een inductiemotor sterk te reduceren kan men een hoge efficiëntie waarde bereiken. De belangrijkste verliezen zijn van elektrische, mechanische en magnetische aard. Mechanische verliezen worden vooral veroorzaakt door de lagers of de afdichtingssystemen in de motor. Elektrische verliezen zijn te wijten aan de weerstand in de wikkelingen. Magnetische verliezen worden veroorzaakt door hysterese en door wervelstromen. Om een hoger efficiëntieniveau te bereiken vraagt elk van de genoemde verliezen om een andere aanpak en deze varieert al naar gelang het motortype. Toevoeging van een grotere hoeveelheid koper aan de motor, gebruik van materialen van superieure kwaliteit voor de stator/rotorcombinatie of het monteren van lage frictielagers zijn de gebruikelijke manieren om een efficiëntere motor te krijgen. Gewoonlijk nemen door al deze materiaalaanpassingen de kosten van de motor ook toe. Een andere manier om de motorefficiëntie te verhogen is om de technologie te veranderen in elektronisch gecommuteerde motoren (ECM) met permanent magneetrotoren. Deze technologie is duurder, voornamelijk door de permanente magneten en het feit dat er elektronische besturing van de motor nodig is om te kunnen functioneren. Het is ook moeilijker om onderhoud aan een ECM motor uit te voeren omdat de magneten erg sterk zijn. Voor het onderhoud is een omgeving zonder metaaldeeltjes vereist en er mag alleen niet-magnetisch gereedschap gebruikt worden. Deze technologie wordt voornamelijk toegepast bij circulatiepompen met natte rotor waarbij een defecte motor vervangen wordt in plaats van gerepareerd. 04

5 Oplossingen en aanbod van Lowara Standaard elektrische motoren Sinds 16 juni 2011 voldoet Lowara aan de EUwetgeving en levert IE2/IE3 motoren. (Voor meer informatie over de implementatie van de IE3 motoren, zie onze technische catalogussen). Circulatiepompen met natte rotor Lowara gebruikt een speciaal ontworpen ECM motor met balrotor. Dit speciale ontwerp combineert het voordeel van de ECM technologie met een mechanische constructie zonder as en buslagers om de verliezen in de motor te reduceren. De Lowara Ecocirc modellen voldoen aan de ErP richtlijnen van Lowara producten die voldoen aan de MEInorm: FH gietijzeren centrifugaalpompen SH roestvaststalen centrifugaalpompen FC inline pompen e-sv verticale meertrapspompen GS 4 bronpompen Z6 6 bronpompen Alle genoemde pompen voldoen aan de 0,1 MEI-classificatie en zijn dus conform de EUregelgeving ingaande per

6 Maar een groen leven is meer dan alleen motoren Een algehele benadering Motoren zijn belangrijk, maar om echt groen te zijn is een alles omvattende benadering vereist. Bij een pompsysteem is de motor één van de onderdelen die ertoe bijdraagt om de totale efficiëntie van het systeem te garanderen. De mogelijkheden van energiebesparing zijn beslist groter als het systeem in zijn geheel beschouwd wordt. De basis van een systeem wordt bepaald door het ontwerp van het pompsysteem zelf (leidingdiameter, appendages, ontwerp van het leidingverloop enz.). De vereiste energie wordt bepaald door de formule: Door de wrijvingsverliezen in een systeem te reduceren des te lager is de opvoerhoogte die de pomp nodig heeft om een bepaald debiet te bereiken en hoe minder energie er nodig is om het water in de leidingen te verplaatsen. Wanneer het systeem wordt geplaatst is het een kwestie van de meest energie-efficiënte oplossing kiezen om het water te verpompen. P acqua water Pin P= Vermogen Q= Debiet H= Opvoerhoogte g= zwaartekracht p= dichtheid ŋ = rendement motore pompa Het figuur toont de relatie tussen de verschillende verliezen in een pompsysteem 06

7 Een gezamenlijke focus op groen ondernemen. De eerste factor is een pomp te kiezen die zo dicht mogelijk bij het beste efficiëntiepunt functioneert. Dit kan in sommige gevallen een verschil van 5-10% in efficiëntie van de beschikbare alternatieven opleveren (zie fig. A). De tweede factor is vaststellen of de veranderingen in het debiet van het pompsysteem groot genoeg zijn om een variabele snelheidsregelaar zoals de Hydrovar toe te passen. Dit kan bij sommige systemen aanzienlijke besparingen opleveren (tot 75%). Dit wordt ook erkend door de Commissie van de Europese Unie aangezien een IE2 motor met variabele toerental regeling ook na 2015 verkocht mag worden (zie fig. B). H [m] Een totale benadering is de beste manier om de energierekening te verlagen en tegelijkertijd de globale ecologische impact tot een minimum te beperken. Bij Lowara zijn wij ons volledig bewust van het belang van deze doelen: van het ontwerpen van efficiënte pompen tot het geven van advies om ideale oplossingen te vinden voor elk pompsysteem. H [m] Pompa op a volle velocità snelheid massima Pompa met con variabele dispositivo toerental di regeling controllo a velocità variabile De derde factor is de motorefficiëntie. Dit kan een verschil van 1-3% in efficiëntie opleveren. Niet onbelangrijk, maar het grote potentieel ligt in de bovengenoemde factoren. Bij systemen met lange bedrijfsuren kan het zinvol zijn om een IE3 motor te gebruiken aangezien de terugverdientijd van de investering redelijker wordt. GOEDE BUON Q η [%] max GOEDE BUON Q Fig. A Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] P [kw] Pomp Pompa1 1 Pomp Pompa2 2 Fig. B Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] 07

8 Xylem zīləm 1) Het weefsel in planten dat het water omhoog transporteert vanaf de wortels 2) Een toonaangevend watertechnologiebedrijf Wij zijn mensen die een gemeenschappelijk doel hebben: het creëren van innovatieve oplossingen om te voldoen aan de waterbehoeften van de wereld. Centraal in ons werk staat de ontwikkeling van nieuwe technologieën die zorgen voor een betere manier waarop water in de toekomst gebruikt, bewaard en opnieuw gebruikt zal worden. We verplaatsen water, behandelen het en voeren het terug naar het milieu, en we helpen mensen water efficiënter te gebruiken, thuis, in gebouwen, in fabrieken en op boerderijen. In meer dan 150 landen hebben we sterke en langdurige relaties met klanten die ons kennen door onze krachtige combinatie van toonaangevende productmerken, onze toepassingsexpertise en een lange innovatieve geschiedenis. Ga voor meer informatie over hoe Xylem u kan helpen naar xyleminc.com. LOWARA NEDERLAND B.V. Zandweistraat CG Waardenburg Tel. (+31) Fax (+31) Lowara is een handelsmerk van Xylem Inc of een van haar dochterondernemingen. cod P 08/12

Lowara Ecocirc. E r P gereed 2015

Lowara Ecocirc. E r P gereed 2015 E r P gereed 2015 Lowara Ecocirc voldoet aan de ErP richtlijnen van 2015 Lowara Ecocirc DE HOOGEFFICIËNTE REVOLUTIONAIRE CIRCULATIEPOMP VOOR HUISHOUDELIJKE VERWARMINGSSYSTEMEN MET DE EENVOUDIGE ASLOZE

Nadere informatie

e-hm MAATWERK VOOR DE INDUSTRIE

e-hm MAATWERK VOOR DE INDUSTRIE e-hm MAATWERK VOOR DE INDUSTRIE Waar betrouwbare essentieel is. Temperatuurcontrole Elektronische gegevensverwerking Laserapparatuur Industriële koeling Verwarming en koeling in industriële processen Variabele

Nadere informatie

Succesvolle implementatie van de Richtlijn energie gerelateerde producten (ErP-richtlijn)

Succesvolle implementatie van de Richtlijn energie gerelateerde producten (ErP-richtlijn) Whitepaper ErP-richtlijn 2009/125/EG www.eaton.nl Succesvolle implementatie van de Richtlijn energie gerelateerde producten (ErP-richtlijn) Verliezen beperken door middel van snelheidsregeling 160 % 158

Nadere informatie

e-hm GROTER ASSORTIMENT, MEER OPTIES EN HOOGSTE EFFICIENCY IN HAAR KLASSE

e-hm GROTER ASSORTIMENT, MEER OPTIES EN HOOGSTE EFFICIENCY IN HAAR KLASSE e-hm GROTER ASSORTIMENT, MEER OPTIES EN HOOGSTE EFFICIENCY IN HAAR KLASSE In huis vraagt iedere Waar is het water? Waaater? Neeee, het water! Kinderzwembad Voor eten en drinken (per persoon per dag) Waar

Nadere informatie

Nat- en droogloperpompen: de toekomst is hoogefficiënt! Verlaging van het stroomverbruik van 23 TWh tot 2020* DAT is 11 miljoen ton CO 2

Nat- en droogloperpompen: de toekomst is hoogefficiënt! Verlaging van het stroomverbruik van 23 TWh tot 2020* DAT is 11 miljoen ton CO 2 Europese ecodesign-richtlijn bespaart de stroom van zes energiecentrales! Nat- en droogloperpompen: de toekomst is hoogefficiënt! Verlaging van het stroomverbruik van 23 TWh tot 2020* DAT is 11 miljoen

Nadere informatie

Motortechnologieën voor hogere energie-efficiëntie in toepassingen

Motortechnologieën voor hogere energie-efficiëntie in toepassingen Motortechnologieën voor hogere energie-efficiëntie in toepassingen Een overzicht van trends en toepassingen. Keuze vrijheid aansturen van breed scala motor types www.danfoss.nl/vlt 2 Danfoss VLT Drives

Nadere informatie

Energy Saving. Permanent Magneet Synchroon circulatiepompen FIN Buitengewone GR Energiebesparing

Energy Saving. Permanent Magneet Synchroon circulatiepompen FIN Buitengewone GR Energiebesparing F E Energy Saving Permanent Magneet Synchroon circulatiepompen FIN Buitengewone GR Energiebesparing Super Compact Gemakkelijk te installeren Volgens EuP regelgeving NL S RUS BESPARING Minder energieverbruik

Nadere informatie

Flygt 2600 reeks sludgepompen. Maximaliseer de bedrijfszekerheid met breed inzetbare onderwaterpompen

Flygt 2600 reeks sludgepompen. Maximaliseer de bedrijfszekerheid met breed inzetbare onderwaterpompen Flygt 26 reeks sludgepompen Maximaliseer de bedrijfszekerheid met breed inzetbare onderwaterpompen Inleiding Het verpompen van sludge en andere vloeistoffen vraagt om aanpassingsvermogen Bouw/tunnelbouw

Nadere informatie

Grundfos MAGNA Bijzonder veelzijdig

Grundfos MAGNA Bijzonder veelzijdig GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Bijzonder veelzijdig Intelligente toerengeregelde circulatiepompen voor verwarmings- en airconditioningssytemen. Machtige MAGNA: Betrouwbaar. Veelzijdig. Krachtig. Het prestigieuze

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energie-efficiëntie in gebouwenautomatisering, HVAC- en ventilatiesystemen Asynchrone motoren, EC of PM motoren? Overeenkomsten en verschillen in de toegepaste motortechnologie.

Nadere informatie

wat dient u te weten voor 26/09/2015?

wat dient u te weten voor 26/09/2015? ErP Verordening - Ecodesign en energielabels ErP Verordening, Ecodesign en energielabels: wat dient u te weten voor 26/09/2015? Bereid u perfect voor op de ErP verordening inzake Ecodesign en energielabels,

Nadere informatie

Producten en prijzen Verwarming, klimaat, koeling, watervoorziening en afvalwater

Producten en prijzen Verwarming, klimaat, koeling, watervoorziening en afvalwater Pioneering for You Brutoprijslijst Nederland Producten en prijzen Verwarming, klimaat, koeling, watervoorziening en afvalwater Pompen en systemen voor de particuliere en commerciële gebouwentechniek Nederland

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

Hoogrendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO.

Hoogrendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO. Hoogrendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO. Productbrochure.! Ideaal voor vloerverwarming verdelers! APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Per januari 2013 is de ErP-richtlijn

Nadere informatie

Ready DuuRzame, lichtgewicht en eenvoudig te onderhouden DRainagePomPen 50 Hz

Ready DuuRzame, lichtgewicht en eenvoudig te onderhouden DRainagePomPen 50 Hz Ready Duurzame, lichtgewicht en eenvoudig te onderhouden DRAINAGEPOMPEN 50 Hz Veel toepassingen. Breed inzetbaar. Gemaakt voor een lange levensduur. Ready 4 en 8: Met een gewicht van respectievelijk slechts

Nadere informatie

Duurzaam documentbeheer Het belang van groen ondernemen

Duurzaam documentbeheer Het belang van groen ondernemen Duurzaam documentbeheer Het belang van groen ondernemen Deel twee van de serie white papers bij de Ricoh Documentbeheerindex November 2009 Deze white paper is samengesteld op basis van een onderzoek dat

Nadere informatie

Energie-efficiency...

Energie-efficiency... ... door toerentalregeling met frequentieomvormers Tomi Ristimäki Product Manager 08 I 2009 Door de stijgende energieprijzen, worden bedrijven meer en meer gedwongen te investeren in energie- en kostenbesparende

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

news 24 APRIL 2010 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER > > > > Elektrische voertuigen Catag AG Basel : verpompen van zeer abrasieve vloeistoffen

news 24 APRIL 2010 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER > > > > Elektrische voertuigen Catag AG Basel : verpompen van zeer abrasieve vloeistoffen news THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER 24 APRIL 2010 Elektrische voertuigen Catag AG Basel : verpompen van zeer abrasieve vloeistoffen Schroefcompressoren Power System Cerro Paranal observatoriuml Nationale

Nadere informatie

De nieuwe manier van energiebeheer in gebouwen en wooncomplexen

De nieuwe manier van energiebeheer in gebouwen en wooncomplexen close to you CITY Een schat aan informatie voor gebouwbeheerders, investeerders, architecten, planners en installateurs. Bezoek de City en doe uw voordeel met de geboden oplossingen: De combinatie van

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

Ecodesign LOT10. Ecodesign

Ecodesign LOT10. Ecodesign Ecodesign De ErP richtlijn of Ecodesign maakt het mogelijk om de milieu-impact van producten vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase te beperken. Duurzaamheid in de 2020 strategie van Europa De EU 2020-strategie

Nadere informatie

WINDOWS AZURE EN ISV'S

WINDOWS AZURE EN ISV'S WINDOWS AZURE EN ISV'S EEN HANDLEIDING VOOR BESLISSERS DAVID CHAPPELL JULI 2009 GESPONSORD DOOR MICROSOFT CORPORATION INHOUD ISV's en cloud computing... 2 Een kort overzicht van Windows Azure... 3 Technologie...

Nadere informatie

d2/n2 Intelligente centrifugaal ventilatoren met hoog rendement

d2/n2 Intelligente centrifugaal ventilatoren met hoog rendement d2/n2 Intelligente centrifugaal ventilatoren met hoog rendement Lucht, de natuur op haar best, wij doen de rest Produktbeschrijving - Gepatenteerde debietalgoritmes (constant debiet, constante druk, )

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 140/16 NL Publicatieblad van de Europese Unie 5.6.2009 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare

Nadere informatie

Juridische achtergrond

Juridische achtergrond Juridische achtergrond Consumenten zijn vertrouwd met het energielabel voor huishoudapparaten. Sinds 1995 heeft het label hen geholpen bij het maken van een verstandige keuze bij de aankoop van een apparaat.

Nadere informatie

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten!

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Over energie, exergie, WKO, Warmtepomp en Hybride Systemen Colt International www.coltinfo.nl Postbus 29 5430 AA Cuijk Tel: 0485 399 999 info@coltinfo.nl Duurzame

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen

Nadere informatie

Energiek door Energie

Energiek door Energie Energiek door Energie Duurzaamheid met apparatuur V.M. Kickert Energie door Energie Duurzaamheid met apparatuur. FysioFit Health Investment Center Haaksbergerstraat 196 7513 ED Enschede Universiteit Twente

Nadere informatie

ECOdesign, meer dan een label

ECOdesign, meer dan een label ECOdesign, meer dan een label De Europese Ecodesign- en Energielabeling-richtlijnen moeten in het kader van de 20,20,20-doelstelling voor een enorme reductie van het energiegebruik in Europa zorgen. De

Nadere informatie