EuP Veelgestelde vragen (FAQ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EuP Veelgestelde vragen (FAQ)"

Transcriptie

1 EuP Veelgestelde vragen (FAQ) Versie voor managers voor overgang naar EuP Versie juni Door Kostas Kazbaras (KKZ)

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding EuP De regelgeving Reikwijdte Op de markt zetten Geïntegreerd vs. stand-alone Energie Efficiëntie Index Portfolio en Labels Naleving Grundfos en de overgang Uitvluchten EuP materiaal

3 Wat is het doel van deze FAQ? In deze FAQ kunt u antwoorden vinden op de meest gestelde vragen over EuP (zowel intern binnen Grundfos als door onze klanten). Op deze manier kan elke medewerker van Grundfos snel antwoord krijgen op de meest gestelde vragen. Deze FAQ hebben echter niet tot doel om te voorzien in een volledige strategie en alle details over hoe Grundfos de overgang wil aanpakken. Die informatie zal via andere kanalen worden doorgegeven. De FAQ worden continu uitgebreid door nieuwe vragen toe te voegen en/of de antwoorden te wijzigen wanneer nieuwe informatie voorhanden is. Wie moet ik benaderen als ik een vraag over EuP heb? Kijk eerst deze FAQ na of er een antwoord te vinden is. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met het 'SWAT-team' voor overgang naar EuP (stuur uw vragen naar Kostas Kazbaras (manager businessontwikkeling, DBS Europa) of de plaatselijke vertegenwoordiger van dit SWAT-team). 1. Inleiding EuP Wat is EuP? Hoe is dit van invloed op Grundfos? De EuP-regelgeving beschrijft een kader van regels en criteria voor het stellen van eisen aan het ecologische ontwerp van energieverbruikende producten (energy-using products, EuP's) in de EU. Zowel stand-alone als geïntegreerde circulatiepompen vallen binnen deze regelgeving, en moeten voldoen aan de hoge rendementsnormen die door de richtlijn worden ingesteld. Dit betekent een grote wijziging in de verkoopstructuur van onze circulatiepompen, en is daardoor van invloed op onze productieketen, productontwikkeling en marketingactiviteiten. We horen vaak de termen EuP en ErP. Welke is de juiste? Beide zijn correct en kunnen worden gebruikt. EuP was de oorspronkelijke naam van de Richtlijn voor Energy Using Products (energieverbruikende producten, Richtlijn 2005/32/EC). Toen de richtlijn werd uitgebreid om ook Energy Related Products (energiegerelateerde producten zoals ramen, isolatiemateriaal etc) mee te nemen, werd de naam gewijzigd in de ErP-richtlijn (Richtlijn 2009/125/EC) omdat energiegerelateerde producten (ErP's) een meer uitgebreide term is. In de uitgebreide richtlijn bestaan beide definities (EuP en ErP) naast elkaar, en de eisen aan energieverbruikende producten zijn ongewijzigd. Omdat producten van Grundfos in feite Energy Using Products zijn, blijven we deze definitie gebruiken wanneer we het over de regelgeving hebben. We noemen het de EuP-regelgeving. Je kunt ook de term 'Richtlijn voor ecologisch ontwerp' of 'Ecodesign Richtlijn' voor zowel de oude als de uitgebreide richtlijn gebruiken. 3

4 Voor welke landen is de EuP-regelgeving van toepassing? De 27 EU-landen, IJsland, Zwitserland, Noorwegen en Turkije zullen de regelgeving gaan toepassen. Hoe zit het met autonome gebieden binnen EU-landen (de Faeröer eilanden, het eiland Jersey, het eiland Man, Groenland)? De juridische afdeling van Grundfos adviseert om deze gebieden als onderdeel van de EuP te behandelen. Wat zal de invloed van de EuP-regelgeving op het milieu zijn? In 2020 zal het gebruik van de "EuP-richtlijn" op de circulatiepompen zonder mechanische asafdichting een jaarlijkse besparing van 23 TWh aan elektrische energie en 11 miljoen ton aan CO2-emissie betekenen. Dit komt overeen met het gecombineerde jaarlijkse huishoudelijke energieverbruik van Londen, Parijs, Berlijn, Rome, Sofia, Riga, Warschau, Amsterdam, Brussel en Kopenhagen. Is de EuP-regelgeving voor circulatiepompen al helemaal voltooid? In principe - ja. Maar de regelgeving wordt van kracht wanneer deze is gepubliceerd in het officiële Journaal van de Europese Commissie. Waarom duurt het zo lang om de regelgeving te voltooien? Over elk voorstel en de wijzigingen daarop moet diverse malen van gedachten worden gewisseld door de fabrikanten van de producten (zowel uit de pompindustrie als enigszins verwante industrieën zoals boilerfabrikanten), experts van de Europese Commissie, de Wereldhandelsorganisatie WTO en diverse niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Vaak vinden onderhandelingen plaats voordat een definitief voorstel aan de orde is, en hierdoor duurt dit proces zo lang. Zal alles duidelijk zijn als de definitieve versie van de regelgeving eenmaal door de Europese Commissie is aangenomen? Zeer waarschijnlijk niet. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de tekst nog steeds op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. In zulke gevallen kunnen Grundfos en andere belanghebbenden aan de Commissie vragen om een verduidelijking van de beoogde betekenis te geven, en die dan als richtlijn te gebruiken. 4

5 Kan één enkel land de EuP afwijzen of ervoor kiezen om de EuP niet in de praktijk te brengen? Nee. Regelgeving van de EU gaat voor nationale regelgeving, wat betekent dat nationale regelgeving geen uitzondering kan maken (tenzij de regelgeving van de EU uitzonderingen mogelijk maakt). 2. De regelgeving 2.1 Reikwijdte Welke circulatiepompen vallen binnen de reikwijdte van de EuP-regelgeving? Stand-alone circulatiepompen zonder mechanische asafdichting (vanaf 1 januari 2013) en geïntegreerde circulatiepompen zonder mechanische asafdichting (vanaf 1 augustus 2015). De nieuwe rendementseisen zullen echter niet van toepassing zijn voor: - recirculatiepompen voor huishoudelijk warm water - circulatiepompen voor primaire circuits van systemen op zonne-energie en warmtepompen (tot 1 augustus 2015) - circulatiepompen voor geïntegreerd gebruik (1 augustus 2015) - circulatiepompen ter vervanging van geïntegreerde circulatiepompen die voor 1 augustus 2015 op de markt zijn gezet. Dit is van toepassing tot 1 januari Zijn pompkoppen ook in de EuP-regelgeving opgenomen? De definitieve versie van het amendement bestrijkt de pompkoppen. Met betrekking tot de pompkoppen: Grundfos wilde dat deze in de regelgeving opgenomen worden. Was Wilo het daar mee eens, of waren ze tegen? Het standpunt van Europump, dat het standpunt van alle fabrikanten van circulatiepompen weergeeft, is om de regelgeving van de commissie te amenderen zodat pompkoppen worden meegenomen. Is de regelgeving van toepassing op het vervaardigen, verkopen of installeren van de pomp? 5

6 De regelgeving gaat alleen over het concept van het "op de markt zetten". De fabrikant of importeur die de producten op de markt zet is verantwoordelijk voor het naleven van de eisen aan ecologisch ontwerp van de circulatiepompen. 2.2 Op de markt zetten Wat wordt precies bedoeld met op de markt zetten? Ik heb behoefte aan een definitie. Op de markt zetten is één van de belangrijkste concepten waarmee de EuP-regelgeving van doen heeft. Het is de eerste handeling om ervoor te zorgen dat een product voor de eerste maal op de markt van de Gemeenschap verkrijgbaar is, met de bedoeling om dit product in de Gemeenschap te distribueren of te gebruiken. Dit wordt geacht plaats te vinden wanneer een product wordt overgedragen vanaf het stadium van vervaardiging (met de bedoeling om het product te distribueren of te gebruiken). Ik ben een groothandelaar. Ik heb een voorraad standaard circulatiepompen die na 2012 overblijft; betekent dit dat ik deze niet langer in 2013 kan verkopen vanwege de EuP? Nee. Groothandelaars kunnen de standaard circulatiepompen die ze nog in voorraad hebben na 1 januari 2013 verkopen als deze pompen voor 1 januari 2013 op de markt zijn gezet. Kan "op de markt zetten" de verkoop van een Grundfos productiebedrijf aan een Grundfos DC (distributiecentrum) inhouden? Jawel - zolang het DC een andere rechtspersoon is. Als een Grundfos productiebedrijf in 2012 UPS pompen aan een DC levert (dat een andere rechtspersoon is), kan deze DC dan de verkoopbedrijven na 2013 van deze UPS pompen voorzien (bijv. voor het servicen van garantiegevallen)? Jawel. Maar de aantallen die in voorraad liggen en die door het DC in 2013 worden geleverd moeten beperkt zijn. Anders kan dit worden gezien als een manier van Grundfos om de regelgeving te omzeilen. Heeft "op de markt zetten" betrekking op de besteldatum, leverdatum of iets anders? Als algemene regel wordt hier de fysieke overdracht mee bedoeld (d.w.z. de leverdatum) van de goederen vanaf de vervaardigingslocatie. In hele beperkte en zeldzame gevallen kan de fysieke overdracht niet nodig zijn als de klant vooraf betaalt, de goederen duidelijk zijn aangemerkt als aan die klant toegewezen, en er objectieve argumenten zijn om zo te handelen (bijv. als de klant geen goede kredietwaardige geschiedenis heeft). 6

7 Als een groothandelaar een groot aantal standaard circulatiepompen in december 2012 in voorraad heeft genomen, kan hij ze dan in 2013 verkopen? Jawel - omdat ze voor 1 januari 2013 op de markt zijn gezet. Mogen groothandelaars in 2013 uit een niet-eu-land pompen kopen die niet voldoen aan de EuP-eisen, en deze aan de installateurs verkopen? Nee. Als een groothandelaar dat doet, dan is hij verantwoordelijk voor het op de markt zetten van een circulatiepomp die niet aan de eisen voldoet, en riskeert hij een hoge boete of zelfs gevangenisstraf. Wat gebeurt er met de LaUPS dubbelpompen in commerciële gebouwen als één van de koppen het na 2013 begeeft? Als er nog servicepompkoppen voorhanden zijn bij de DC's of de verkoopbedrijven, dan kunnen deze gebruikt worden om de kapotte kop te vervangen. Anders moeten we een alternatief op basis van Magna aanbieden. Wanneer we onze pompen aan een OEM (original equipment manufacturer) verkopen, zetten we de pompen dan op de markt? Nee. Aangezien de pomp verkocht is om verder te worden gebruikt in een vervaardigings- of assemblageproces zet Grundfos de pomp niet op de markt. De pomp wordt beschouwd als op de markt gezet wanneer de toepassing of het apparaat waarin de pomp is geïntegreerd, op de markt is gezet. Wanneer producten via de groothandel worden verkocht op consignatiebasis, wanneer worden ze dan op de markt gezet? De goederen worden beschouwd als op de markt gezet wanneer ze binnen de consignatievoorraad geplaatst zijn, omdat de goederen dan ter beschikking staan van de koper. Dit is niet van toepassing voor producten die geïntegreerd worden. Is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten niet verkeerd worden gebruikt? Bijv. na 1 januari 2013 leveren we een UPS pomp aan een OEM. We kunnen niet zeker weten of hij deze pomp zal gebruiken om deze te integreren in producten met CE-goedkeuring (legaal volgens de laatste voorgestelde wijziging van de regelgeving) of te integreren in producten zonder CE-goedkeuring (bijv. sets voor vloerverwarming - illegaal) of om deze op de markt te zetten voor stand-alone opstellingen (illegaal). We zullen overeenkomsten met onze OEM-klanten moeten ondertekenen waarmee ze garanderen dat de UPS pompen die bedoeld zijn voor geïntegreerd gebruik (vooral bij "onderdeel van de CE-goedkeuring") niet als stand-alone circulatiepompen op de markt gezet worden.. Een amendement bij het standaard contract wordt voorbereid, en wordt zo 7

8 snel als deze gereed is rondgestuurd naar de managers die betrokken zijn bij de overgang naar EuP. Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land, maar het verzorgt de verkoop in een nabijgelegen niet-eu-land (bijv. Moldavië, het stedelijk district Kaliningrad, Israël). Een groot deel van deze verkopen betreft UPS pompen. Kan ik doorgaan met het verkopen van UPS pompen? Nee. Uw verkoopbedrijf kan niet langer direct UPS pompen verkopen. De voorgestelde oplossing is de volgende. Grundfos verkoopbedrijf haalt bestellingen binnen namens Grundfos productie. Grundfos productie verkoopt, verzendt en wordt betaald voor de goederen in direct contact met de klant in het niet-eu-land. Het verkoopbedrijf ontvangt dan provisie voor de verkoop van Grundfos productie. Een gedetailleerde procedure wordt hiervoor ontwikkeld. 2.3 Geïntegreerd vs. stand-alone Wat is het verschil tussen een geïntegreerde en een stand-alone pomp? Kunt u dat uitleggen? In het amendement bij de EuP zijn de volgende eisen opgenomen zodat de pomp als een geïntegreerde pomp wordt beschouwd. De circulatiepomp moet zodanig zijn ontworpen dat deze afhankelijk van een toepassing of apparaat werkt, en ten minste één van de volgende kenmerken heeft: - het pomphuis is ontworpen voor montage en gebruik binnen in een product (bijv. met klemaansluitingen). - de circulatiepomp is ontworpen voor toerentalregeling door het product (in wezen moet de pomp een speciaal signaal als 0-10V of pulsbreedtemodulatie (PWM) kunnen opnemen) - de circulatiepomp is ontworpen met veiligheidsaspecten die niet geschikt zijn voor stand-alone bedrijf (bijv. ISO IP klassen) - de circulatiepomp is beschreven als onderdeel van goedkeuring of CEmarkering van het product. Welke behuizingen worden als geschikt beschouwd voor integratie? 8

9 Neem voor informatie en antwoorden met betrekking tot specifieke huizen contact op met Rolf Werner Senczek en Martin Bødker van HVAC OEM. Veel van onze UPS pompen komen voor in verschillende sets (boiler-sets, sets voor vloerverwarming etc). Hebben deze sets doorgaans een CE-keurmerk? Moeten ze overgaan op Alpha2 na 1 januari 2013? Momenteel hebben sets normaal gesproken geen CE-markering, maar in sommige gevallen kan het heel eenvoudig zijn voor fabrikanten van sets om een conformiteitsverklaring uit te geven en de sets van een CE-keurmerk te voorzien. Op deze manier kunnen ze nog steeds in staat zijn om de UPS na 1 januari 2013 te gebruiken. Als de sets echter geen CE-markering hebben en de standaard UPS geen onderdeel uitmaakt van het CE-keurmerk van een apparaat of toepassing (bijv. een set), dan zullen de OEM-klanten Alpha2 in hun producten moeten gebruiken. Grundfos neemt actief deel om klanten te helpen om te bepalen of hun producten als stand-alone of geïntegreerd zullen worden beschouwd. Kan elke set een CE-keurmerk krijgen? Nee. De huidige wettelijke interpretatie is dat de set tenminste één ander onderdeel dient te bevatten dat behalve de pomp conform CE moet zijn. Anders zou de CE-verklaring van set identiek zijn aan de CE-verklaring van de pomp, en dit zou kunnen worden gezien als een poging om de EuP-regelgeving te omzeilen. Kunnen verkoopmedewerkers die te maken hebben met kleine OEM/OC bedrijven training krijgen in het onderscheid tussen een circulatiepomp die stand-alone is en die geïntegreerd is? Kunnen we hier materiaal of hulpmiddelen voor krijgen? Een speciale training over de invloed van de EuP op de kleine OEM's werd in januari 2012 gegeven door de HVAC OEM Divisie van Grundfos. Hierin werden instructies en hulpmiddelen opgenomen om de productportefeuille van de OEM's door te nemen en te bepalen welke pompen als stand-alone kunnen worden beschouwd, en welke voor geïntegreerd gebruik. Neem voor meer details contact op met Martin Bødker of Rolf Werner Senczek. 2.4 Energie Efficiëntie Index Wat zijn de eisen aan de EEI voor stand-alone circulatiepompen zoals gesteld door de EuP? 9

10 De EuP regelgeving stelt eisen aan een minimale energiezuinigheid. In 2013 moeten alle stand-alone circulatiepompen een EEI-index van tenminste 0,27, en vanaf 2015 van tenminste 0,23 hebben. Wat is de EEI van de Alpha2? Zowel de eerste als de tweede generatie Alpha2 en Alpha2L pompen hebben al een EEI die lager is dan 0,23. Zijn er kleine circulatiepompen momenteel op de markt met een EEI die lager is dan die van ons? Nee. Onze tweede generatie Alpha2 pomp is de meest efficiënte circulatiepomp ter wereld. Geldt de EEI voor de Alpha2 ook voor bedrijf met vast toerental? De EEI voor de Alpha2 is gemeten met variabel toerental, en geeft de energiezuinigheid van de circulatiepomp in die modus weer. Het is niettemin correct om de Alpha2 in de modus met vast toerental te gebruiken, ondanks het gegeven dat de daadwerkelijke EEI in dat geval niet zo goed zou zijn. Zal AutoADAPT de EEI-index van de Alpha2 verbeteren? Nee. Vanwege het gestandaardiseerde meetproces wordt de energiebesparing als gevolg van het gebruik van AutoADAPT niet meegenomen bij de berekening van de EEI. Wat betekent het benchmark-niveau EEI 0,20? Waarom geldt de eis dat de tekst De benchmark voor de meest efficiënte circulatiepompen is EEI 0,20 vermeld moet staan op de circulatiepompen? Dit wordt gedaan zodat het eenvoudiger is voor de eindgebruikers om hun circulatiepompen te selecteren/beoordelen. EEI zelf is geen term die dagelijks wordt gebruikt, en de informatie over de best mogelijke EEI's wordt duidelijk zichtbaar gemaakt aan eindgebruikers zodat ze kunnen zien of ze de meest zuinige circulatiepomp hebben gekozen die verkrijgbaar is. 3. Portfolio en Labels Beschikken we over circulatiepompen die nu al aan de regelgeving voldoen? Jawel. Onze eerste en tweede generatie Alpha2, Alpha2L en Magna pompen voldoen al aan de EuP-eisen. 10

11 Staat het hernoemen van Alpha2L tot Alpha UPS nog steeds op de planning en zo ja, wanneer? Nee. Er is door de benoemingscommissie besloten dat zo'n handeling verwarring zou kunnen veroorzaken in de markt en een negatieve uitwerking zou kunnen hebben op het merk Alpha. Gaan we door met een "UPS overgangsportfolio" tot 1 augustus 2015? (ter ondersteuning van de toepassingen warmwaterterugvoer (HWR), primaire circuits van warmtepompen, thermische zonne-energie en vervanging van geïntegreerde circulatiepompen) Jawel. We gaan door met het verkopen van UPS pompen voor toepassingen die toegestaan zijn onder de EuP. Zullen er na 1 januari 2013 labels zijn die vergelijkbaar zijn met de huidige A-G labels? De nieuwe regelgeving staat geen schema met labels A-G voor circulatiepompen toe, op basis van de vrijwillige betrokkenheid van de industrie na 1 januari Of er in de toekomst een nieuw schema met labels zal worden ontwikkeld is onduidelijk. Is er een manier om een EuP-voorbereide pomp te onderscheiden van de rest? Jawel. Alle EuP-voorbereide pompen zullen elektronische pompen moeten zijn en zullen een EEI-index en een CE-keurmerk op het typeplaatje moeten hebben staan. Hoe verwachten we de overgang tussen het A-G label en de nieuwe manier van "labelen" aan te pakken? Producten die voor 1 januari 2013 op de markt zijn gebracht dragen het A-G label. Rond 1 januari 2013 zullen we beginnen met in plaats daarvan de EEI-index te gebruiken. Hoe kunnen de pompen die buiten de reikwijdte van de EuP vallen van een CE-keurmerk worden voorzien? Als ze buiten de reikwijdte van de EuP-regelgeving vallen, dan kunnen ze nog steeds CEgemarkeerd worden op basis van andere regelgeving, bijv. de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn etc. Maar ze zullen geen EEI op het typeplaatje hebben staan. 11

12 4. Naleving Wie zal toezicht uitoefenen op de EuP? De EuP wordt gecontroleerd door plaatselijke overheden in elk van de EU-landen. Samen met de fabrikanten van circulatiepompen houden ze de markt in de gaten, en zorgen ze dat het moeilijk wordt om inbreuk te maken op de EuP-regelgeving. Wie houdt toezicht op de uitvoering van de Richtlijn in mijn land? De lijst met nationale contacten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Ecodesign Richtlijn kunnen via de volgende link worden gevonden: Sommige landen hebben geen informatie toegestuurd over de organisatie die verantwoordelijk is. In deze gevallen is het aan de vertegenwoordiger van het Grundfos verkoopbedrijf om de kwestie plaatselijk te onderzoeken. Wat moet ik doen als ik zie dat de EuP niet wordt nageleefd in een bepaald geval? Met wie moet ik contact opnemen? Wat is de algemene procedure? Het is een regel dat alle waarnemingen van inbreuk op de EuP moeten worden gemeld aan het hoofdkantoor, waar een geschikte reactie zal worden gekozen. Er mogen geen officiële juridische handelingen op plaatselijke schaal worden ondernomen! Hoe kan ons verkoopteam weten wanneer er inbreuk is gemaakt op de EuP-regelgeving? Waar moeten zij op letten? Momenteel wordt een wegwijzer gemaakt door de juridische afdeling van Grundfos om de verkoopmedewerkers te informeren over mogelijke inbreuk op de EuP na 2013, en hoe deze op te sporen. Als de wegwijzer eenmaal beschikbaar is, dan wordt deze toegezonden aan alle managers die betrokken zijn bij de overgang naar de EuP binnen alle verkoopbedrijven. Wat gebeurt er met bedrijven die pompen illegaal importeren die niet aan de EuP voldoen, en/of een vervalst CE-keurmerk aanbrengen? Ze zijn verantwoordelijk voor het op de markt zetten van een product dat niet EuP-conform is, en ze kunnen hiervoor een boete krijgen of hun management kan mogelijk gevangenisstraf krijgen. 12

13 Eén van de manieren waarop wordt toegezien op de naleving van de EuP is via de CEconformiteitsmarkering die aan de pomp wordt vastgemaakt. Op deze wijze verklaart de fabrikant dat de pomp aan de eisen van de EuP voldoet. Hoe krachtig is dit hulpmiddel als controle? Zijn er gevallen bekend uit andere industrieën? Het CE-keurmerk en de daaraan verwante conformiteitsverklaring in combinatie met de EEIwaarde op het typeplaatje van een circulatiepomp is een krachtig hulpmiddel en relatief eenvoudig te bewaken. Voorbeelden van misbruik van CE-markering voor andere productgroepen bestaan. Dit heeft vaak tot hoge boetes geleid. Welke juridische acties kunnen we ondernemen tegen installateurs van wie we weten dat ze na 2013 UPS pompen installeren (die legaal zijn als ze worden geïnstalleerd in toepassingen voor zonne-energie of warmtepompen of voor het vervangen van een pomp in een boiler, MAAR niet als stand-alone)? Als een installateur stand-alone pompen die niet aan de EuP voldoen van buiten de EU importeert, dan is hij aansprakelijk voor het in de markt zetten van de producten, en deze overtreding kan behoorlijk zwaar worden gestraft. We kunnen de installateurs aangeven bij een overheidsinstantie. Dit is echter een besluit dat door het management van de Grundfos Group dient te worden genomen. Echter, als hij bijv. een pomp in een zonne-installatie of boiler installeert of een UPS in een normaal verwarmingscircuit vervangt, dan worden er vrijwel geen ernstige gevolgen voor hem verwacht. Dus hier dienen de training van de installateur en marketing-inspanningen de primaire hulpmiddelen te zijn om dat te voorkomen. Wat als een privépersoon na 2013 begint met het bestellen van UPS pompen via het internet van buiten de EU? Kan hij dat legaal doen? Kan hij dat doen als de pomp wel of niet een CE-keurmerk heeft (niet per sé conform de EuP)? Wat kunnen de gevolgen zijn als een persoon hierbij "gepakt" wordt? Als de UPS pomp alleen voor privégebruik is, dan kan de persoon niet worden gestraft. 5. Grundfos en de overgang 13

14 Is er een stuurgroep voor de overgang naar de EuP? Jawel. Leden van de EuP stuurgroep zijn Peter Røpke, Mads Prebensen, Jens Lübeck Johansen, Knud Krægpøth, Henrik Bonde en Kim Jensen. Wat is het EuP SWAT-team? Het EuP SWAT-team werd gevormd door vertegenwoordigers van diverse zakelijke onderdelen om toe te zien op de overgang, en de basis voor te bereiden voor beslissingen die genomen moeten worden in de stuurgroep. De leden van het SWAT-team zijn Kostas Kazbaras (DBS, GMA), Carsten Østergård Pedersen (CBS, GMA), Martin Andersen (WEREG), Petr Jelinek (CEREG), Martin Bødker (OEM) en Robert Markvart (Operations). Wat is de algemene strategie van Grundfos met betrekking tot de overgang? Het doel van Grundfos is kortweg om extra marktaandeel te krijgen tijdens de overgang. De voornaamste hulpmiddelen hiervoor zijn actieve promotie van onze E-pompen, professioneel beheer van de belangrijkste klanten, introductie van nieuwe producten en een aantrekkelijker beprijzing van de Alpha2L. Grundfos maakt geen gebruik van uitvluchten, en zal niet deelnemen aan prijzenoorlogen. Opslag van UPS pompen door groothandelaars wordt toegestaan, maar slechts maximaal 15 % extra per klant bovenop de verkoop aan UPS in Dit zijn de leidende beginselen. Gedetailleerde informatie over de strategie kan worden gevonden in de presentaties en materialen die worden uitgedeeld door het SWATteam, alsmede door het plaatselijke management. Hebben we een officiële verklaring van Grundfos waarin we voorstellen wat hij in voorraad zou moeten hebben, tot wanneer en wat hij zou moeten uitfaseren en tot wanneer? Het standpunt van Grundfos is dat de groothandelaars al in 2012 hun UPS portfolio dienen te wijzigen naar een Alpha2/Magna portfolio, nog voordat de EuP hen dit als eis stelt. Met betrekking tot de introductie van de nieuwe Alpha2/Magna is er momenteel geen officieel standpunt van de Group over hoe dit te doen. Verwacht wordt dat de verkoopbedrijven de optimale situatie zullen vinden via een dialoog met hun klanten. Het SWA- team zal echter de uitwisseling van ideeën tussen de verkoopbedrijven bevorderen. Veel pompen zijn al verkocht en in boilers geïnstalleerd. Hoe gaan we verder met het servicen hiervan? Een EuP-voorbereide pomp met dezelfde grootte als een UPS pomp zodat deze in een boiler past is in ontwikkeling. 6. Uitvluchten 14

15 Wat zijn de mogelijke uitvluchten voor de EuP? Pompen voor thermische zonnesystemen en warmtepompen (tot 2015), vervangende pompen voor UPS in boilers en andere apparaten (tot 2020) en drinkwaterpompen zijn wat je "uitvluchten" zou kunnen noemen. Als een installateur geen circulatiepomp met hoog rendement wil installeren omdat deze te duur is, kan hij dan een circulatiepomp voor zonnesystemen in een normaal verwarmingscircuit installeren? Tussen 1 januari 2013 en 1 augustus 2015 is dit mogelijk en kan het uitvoerbaar zijn. Na 1 augustus 2015 zullen ze beide een hoog rendement hebben, en bestaat er geen stimulans om dat te doen. Grundfos verkoopt LaUPS servicesets kop en klemmenkast afzonderlijk. Wat als installateurs deze sets in S pompen monteren? Aangezien een kop een niet-werkend product is wordt deze niet beschouwd als zijnde een pomp, en heeft de EuP er daarom ook geen invloed op. Het is wettelijk toegestaan dat de installateur een pomp samenstelt uit onderdelen. Het standpunt van Grundfos is om de prijs van de pomp die is samengesteld uit onderdelen van servicesets (kop, klemmenkast en hydraulica van de S pomp) op hetzelfde niveau te houden als van een EuP-voorbereide pomp op de markt. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze installateurs servicesets alleen gebruiken voor het beoogde doel - voor reparatie van de pomp. Die uitvluchten zullen de regelgeving beschadigen! Installateurs zullen hier veel gebruik van maken! Hoe kunnen we voorkomen dat dit gebeurt? We geloven niet dat deze uitvluchten de EuP in hoge mate zullen aantasten. Alleen een zeer beperkt aantal installateurs zal hier waarschijnlijk gebruik van maken. Dit hebben we in andere industrietakken waargenomen. Zo heeft de regelgeving die standaard gloeilampen verbiedt meer dan 20 "uitvluchten", maar de overgang naar de energiezuinige lampen is hierdoor niet gestopt. De voornaamste acties die Grundfos kan ondernemen zijn het promoten van onze zeer zuinige producten en het informeren van installateurs/eindgebruikers over hun voordelen. Mochten we ontdekken dat enkele van deze uitvluchten een bedreiging vormen voor de overgang, dan nemen we de zaak op met de plaatselijke overheden of de Europese Commissie. Ook hier moet lokaal geen actie worden ondernomen, maar liever een melding aan de Group. 15

16 EuP materiaal Welke hulpmiddelen heb ik om de EuP aan mijn klanten te presenteren? De EuP brochure, EuP artikelen en de EuP presentatie zijn de hulpmiddelen die uitsluitend op de EuP gericht zijn. Sommige hiervan zijn al gereed, en andere zijn bijna gereed. In marketingcampagnes en op onze website die ontwikkeld is door het GMA Building Services Segment zal ook veelvuldig naar de EuP verwezen worden. Bovendien wordt promotie van ALPHA2 pompen op UPS kasten ten uitvoer gebracht. 16

Pompen worden in tal van toepassingen ingezet

Pompen worden in tal van toepassingen ingezet 1 2 Pompen worden in tal van toepassingen ingezet Pompen circuleren water om ons warm te houden Pompen in airconditioning systemen zorgen voor een aangename omgeving in gebouwen en kantoren Verpompen van

Nadere informatie

Elke dag zaaien we technologie voor het leven. De Europese Ecodesign richtlijn in de wereld van Lowara

Elke dag zaaien we technologie voor het leven. De Europese Ecodesign richtlijn in de wereld van Lowara Elke dag zaaien we technologie voor het leven De Europese Ecodesign richtlijn in de wereld van Lowara 2020. Wij hebben een groot doel voor ogen De Ecodesign richtlijn In 2005 heeft de Europese Unie de

Nadere informatie

ErP. De nieuwe Europese Richtlijn. Energielabeling Ecodesign Minimale energieprestaties. www.riello.be

ErP. De nieuwe Europese Richtlijn. Energielabeling Ecodesign Minimale energieprestaties. www.riello.be ErP De nieuwe Europese Richtlijn. Energielabeling Ecodesign Minimale energieprestaties www.riello.be ErP: Energy related Products ErP staat voor Energy related Products en heeft betrekking op de Europese

Nadere informatie

Wat er echt toe doet Uw gids voor de ErP ecodesign ontwerp richtlijn

Wat er echt toe doet Uw gids voor de ErP ecodesign ontwerp richtlijn Wat er echt toe doet Uw gids voor de ErP ecodesign ontwerp richtlijn Perfect op de hoogte en voorbereid met Wolf Ecodesign richtlijn (ErP) een overzicht van de technische- en labellingsvoorschriften. INHOUD

Nadere informatie

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn!

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! Pioneering for You Informatie voor specialisten in sanitair, verwarming en klimaattechniek, adviseurs voor technische gebouwentechniek en groothandels. Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! 02 ErP-richtlijn

Nadere informatie

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn!

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! Pioneering for You Informatie voor specialisten in sanitair, verwarming en klimaattechniek, vakadviseurs en groothandels. Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! 02 ErP-richtlijn 03 Beknopt overzicht

Nadere informatie

Ecodesign ERP. Roadmap 2050

Ecodesign ERP. Roadmap 2050 ERP 1 Roadmap 2050 Carbon free energy supply Heat demand disappearing Savings for customer Road to 2050 all electric Renewable or efficiency or both 2 Roadmap 2050 Energy Efficiency Directive EuP & ERP

Nadere informatie

EU Commissie: CE markering van drainagesystemen in groene daken wel verplicht! Bouwproducten zijn geen speelgoed

EU Commissie: CE markering van drainagesystemen in groene daken wel verplicht! Bouwproducten zijn geen speelgoed EU Commissie: CE markering van drainagesystemen in groene daken wel verplicht! Bouwproducten zijn geen speelgoed Christian Brensing spreekt met Vicente Leoz Argüelles, hoofd van unit I 5 European Commission

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Stefan Van Doren GSM: 0498/926.443 sdoren@grundfos.com

Stefan Van Doren GSM: 0498/926.443 sdoren@grundfos.com Stefan Van Doren GSM: 0498/926.443 sdoren@grundfos.com Energiebesparing met E-pompen Standaard circulatiepomp Constante curve ( 3 curves instelbaar) Dimensioneringsdebiet inregelen door middel van een

Nadere informatie

Het energieverbruik van circulatiepompen voor de vloerverwarming

Het energieverbruik van circulatiepompen voor de vloerverwarming Het energieverbruik van circulatiepompen voor de vloerverwarming Opdrachtgever HIER Klimaatbureau Spark Strategy Consulting Oskar Krabbe Jort Rupert Ben Vermeer Probleemomschrijving Er zijn voor huishoudens

Nadere informatie

Hoogrendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO.

Hoogrendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO. Hoogrendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO. Productbrochure.! Ideaal voor vloerverwarming verdelers! APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Per januari 2013 is de ErP-richtlijn

Nadere informatie

Hoog rendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO.

Hoog rendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO. Hoog rendement is de nieuwe norm. De nieuwe Wilo-Yonos PICO. Productbrochure. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS In 2013 komt de ErP-richtlijn. De nieuwe norm van Wilo is er vandaag.

Nadere informatie

Nieuw Europees Energielabel door Eugène Wissing

Nieuw Europees Energielabel door Eugène Wissing Nieuw Europees Energielabel door Eugène Wissing Het Europese Energielabel Wat betekent dit voor u als installateur en wat gaat er nu werkelijk veranderen? EUROPEES ENERGIELABEL Het Energielabel Alleen

Nadere informatie

Toezicht op Ecodesign. IE Motoren Event Utrecht, 20 september 2016

Toezicht op Ecodesign. IE Motoren Event Utrecht, 20 september 2016 Toezicht op Ecodesign IE Motoren Event Utrecht, 20 september 2016 Onderwerpen De Wettelijk kader Ecodesign Toezicht op Ecodesign Aandachtspunten motorenverordeningen De (ILT) Inspectiedienst onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nieuwe ALPHA2 EEN NIEUWE DEFINITIE VOOR BETROUWBAARHEID EN RENDEMENT

Nieuwe ALPHA2 EEN NIEUWE DEFINITIE VOOR BETROUWBAARHEID EN RENDEMENT Nieuwe ALPHA2 EEN NIEUWE DEFINITIE VOOR BETROUWBAARHEID EN RENDEMENT Complete serie circulatiepompen van professionele kwaliteit voor verwarming, airconditioning en koeling ALPHA2 NIEUWE POMP BETROUWBAARDER

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen

BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen Er is een glijdende schaal van maatregelen geïntroduceerd, waardoor meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk is. De maatregelen hebben betrekking op de woning,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

ECODESIGN & ENERGY LABELLING ACV GIDS

ECODESIGN & ENERGY LABELLING ACV GIDS ECODESIGN & ENERGY LABELLING ACV GIDS ECODESIGN NAAR EEN STEEDS GROENER WORDENDE ENERGIE! Sinds september 2015 is de Europese Ecodesign-verordening van kracht. Die heeft als doel de impact op het milieu

Nadere informatie

De overgang naar labeling van energiegerelateerde producten Wat betekent dit?

De overgang naar labeling van energiegerelateerde producten Wat betekent dit? De overgang naar labeling van energiegerelateerde producten Wat betekent dit? 01-10 - 2014 Het goede gevoel, het juiste te doen. Verwarming Koeling Duurzame energie CONS ROCH ERP_V6.indd 1 23/10/14 15:37

Nadere informatie

OPTIMALISEREN VAN BESTAANDE INSTALLATIES IN HET KADER VAN ECO-CONCEPTIE

OPTIMALISEREN VAN BESTAANDE INSTALLATIES IN HET KADER VAN ECO-CONCEPTIE OPTIMALISEREN VAN BESTAANDE INSTALLATIES IN HET KADER VAN ECO-CONCEPTIE WOORDENLIJST ErP energy related products = producten die betrekking hebben op energie Eco-Design Eco-Ontwerp Gecombineerd productlabel

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (20.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 E ER 390 E V 847 CO SOM 188 CODEC 1585 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi

Nadere informatie

GRUNDFOS tapwatercirculatiepompen. heet voor je het weet

GRUNDFOS tapwatercirculatiepompen. heet voor je het weet GRUNDFOS tapwatercirculatiepompen heet voor je het weet Zonder tapwatercirculatiesysteem: Koud... koud... koud... koud... koud... koud... koud... koud... koud... koud... koud... Met tapwatercirculatiesysteem:

Nadere informatie

De nieuwe ALPHA2. De beste pomp. Dankzij vier nieuwe functies is de nieuwe ALPHA2 nu het hele stookseizoen lang extra betrouwbaar lees verder!

De nieuwe ALPHA2. De beste pomp. Dankzij vier nieuwe functies is de nieuwe ALPHA2 nu het hele stookseizoen lang extra betrouwbaar lees verder! De nieuwe ALPHA2 De beste pomp nu nog BETER Dankzij vier nieuwe functies is de nieuwe ALPHA2 nu het hele stookseizoen lang extra betrouwbaar lees verder! Kies de beste circulatiepomp voor de beste installaties

Nadere informatie

Aansprakelijkheid uitgesloten

Aansprakelijkheid uitgesloten Aansprakelijkheid uitgesloten mr. M.R.F. Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten Draaiboek Juridische relevantie EMC Inleiding: Wetgeving systematiek EMC enkele belangrijke (basis)begrippen EMC juridische

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

Over Ecodesign. en energielabeling. Taken van de fabrikant en de installateur. Gevolgen voor het productassortiment. Ecodesign en Energielabeling

Over Ecodesign. en energielabeling. Taken van de fabrikant en de installateur. Gevolgen voor het productassortiment. Ecodesign en Energielabeling Over Ecodesign en energielabeling Ecodesign en Energielabeling Taken van de fabrikant en de installateur Gevolgen voor het productassortiment www.ventilairgroup.be Nieuwe regelgeving per 01-01-2016 ErP

Nadere informatie

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf 1 ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Persmap Januari 2014 ARIANEXT, EEN COMPLEET GAMMA WARMTEPOMPEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN Chaffoteaux vergroot zijn gamma multi-energiesystemen voor de verwarming

Nadere informatie

Eenvoudige montage, eenvoudigweg toekomstzeker Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO.

Eenvoudige montage, eenvoudigweg toekomstzeker Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Informatie voor installateurs. Eenvoudige montage, eenvoudigweg toekomstzeker Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. 2 ErP-richtlijn 3 De ErP-richtlijn voor

Nadere informatie

Energy Solutions Pioneering for you

Energy Solutions Pioneering for you Pioneering for you Uw Energy Consultant : Ruben Boekel Telefoonnummer : 088-9456014 Pompen zijn verantwoordelijk voor 10 procent van het wereldwijde energieverbruik. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijk

Nadere informatie

AC/CV Isolatie. Isolatie-oplossingen voor technische installaties in gebouwen (AC/CV) Nieuwe CE-markering en Isover CLIM productassortiment

AC/CV Isolatie. Isolatie-oplossingen voor technische installaties in gebouwen (AC/CV) Nieuwe CE-markering en Isover CLIM productassortiment AC/CV Isolatie Isolatie-oplossingen voor technische installaties in gebouwen (AC/CV) Nieuwe CE-markering en Isover CLIM productassortiment Introductie dbdg.de Saint-Gobain Groep Al meer dan driehonderd

Nadere informatie

Ecodesign & Energielabeling

Ecodesign & Energielabeling Ecodesign & Energielabeling A B C D E F G A +++ A ++ A+ A B C D E F G A -80% A -60% A -40% A -20% db kwh/annum GJ/annum db 2015 812/2013 2 Itho Daalderop-comfort koopt u energiebewust Wie kent niet de

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR HET GROENER MAKEN VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN DOOR GEBRUIKMAKING VAN DE CRITERIA VAN DE EUROPESE MILIEUKEUR

RICHTSNOEREN VOOR HET GROENER MAKEN VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN DOOR GEBRUIKMAKING VAN DE CRITERIA VAN DE EUROPESE MILIEUKEUR RICHTSNOEREN VOOR HET GROENER MAKEN VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN DOOR GEBRUIKMAKING VAN DE CRITERIA VAN DE EUROPESE MILIEUKEUR NOVEMBER 2001 RICHTSNOEREN VOOR HET GROENER MAKEN VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN

Nadere informatie

Europees Energielabel volgend jaar ook wettelijk verplicht voor thermische installaties.

Europees Energielabel volgend jaar ook wettelijk verplicht voor thermische installaties. Persbericht: Europees Energielabel volgend jaar ook wettelijk verplicht voor thermische installaties. Vanaf 26 september 2015 moeten volgens een Europese richtlijn alle nieuw verkochte verwarmings- en

Nadere informatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie 1 Wat kunt u verwachten? De nieuwe aanpak van ISO normen voor managementsystemen Eerste ervaringen bij herziening ISO 14001 en ISO 9001 Betekenis

Nadere informatie

E-pompen en regelmethodes

E-pompen en regelmethodes Constant VS proportioneel E-pompen en regelmethodes Pomptypes Natte motor Motor wordt gekoeld via verpompt medium Droge motor Motor wordt gekoeld via luchtstroom Pomptypes en energieclassificatie Europump

Nadere informatie

Uw wettelijke rechten als consument worden op geen enkele wijze beïnvloed door deze verkoopsvoorwaarden en - bepalingen.

Uw wettelijke rechten als consument worden op geen enkele wijze beïnvloed door deze verkoopsvoorwaarden en - bepalingen. Algemene Voorwaarden Uw wettelijke rechten als consument worden op geen enkele wijze beïnvloed door deze verkoopsvoorwaarden en - bepalingen. 1. INTRODUCTIE 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer

Nadere informatie

wat dient u te weten voor 26/09/2015?

wat dient u te weten voor 26/09/2015? ErP Verordening - Ecodesign en energielabels ErP Verordening, Ecodesign en energielabels: wat dient u te weten voor 26/09/2015? Bereid u perfect voor op de ErP verordening inzake Ecodesign en energielabels,

Nadere informatie

ERP-RICHTLIJN TOEKOMST VORMGEVEN MET ECODAN WARMTEPOMPEN. Informatie voor professionals, beslissingnemers en eindgebruikers

ERP-RICHTLIJN TOEKOMST VORMGEVEN MET ECODAN WARMTEPOMPEN. Informatie voor professionals, beslissingnemers en eindgebruikers ERP-RICHTLIJN DE TOEKOMST VORMGEVEN MET ECODAN WARMTEPOMPEN Informatie voor professionals, beslissingnemers en eindgebruikers 1 INHOUD DE TOEKOMST VORMGEVEN De doelstellingen van de Europese Unie 03 De

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

OPTIMALISEREN VAN BESTAANDE INSTALLATIES IN HET KADER VAN ECO-CONCEPTIE

OPTIMALISEREN VAN BESTAANDE INSTALLATIES IN HET KADER VAN ECO-CONCEPTIE OPTIMALISEREN VAN BESTAANDE INSTALLATIES IN HET KADER VAN ECO-CONCEPTIE INHOUD Woordenlijst FAQ Regelgeving Eco-Ontwerp Doelstelling van Eco-Design - Samenvatting Het energielabel : wat is dat? Rol en

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Ecodesign & Energielabeling

Ecodesign & Energielabeling Ecodesign & Energielabeling Itho Daalderop-comfort koop je energiebewust Wie kent niet de energielabels op tv s, koelkasten, wasmachines en verlichting? Allemaal voldoen ze aan de zogenoemde Ecodesign-richtlijn

Nadere informatie

Optimaliseer uw pompsysteem op een intelligente manier. Marco Bellemans Dirk Raes

Optimaliseer uw pompsysteem op een intelligente manier. Marco Bellemans Dirk Raes Optimaliseer uw pompsysteem op een intelligente manier. Marco Bellemans 0498926443 Dirk Raes 0498926449 LATEN WE VERDER DENKEN DAN DE POMP ALLEEN EN NEEM UW GEHELE SYSTEEM ONDER DE LOEP. Systeemvereisten/moeilijkheden

Nadere informatie

Lowara Ecocirc Auto (EA) Hoogefficiënte circulatiepomp

Lowara Ecocirc Auto (EA) Hoogefficiënte circulatiepomp Lowara Ecocirc Auto (EA) Hoogefficiënte circulatiepomp Automatisch geregeld Hoge efficiëntie voor een lage prijs. De nieuwe Ecocirc Auto. Automatisch geregeld, hoogefficiënt met een drukverschilregeling

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC 1 Wie ben ik? >25 jaar ervaring in elektrische explosieveiligheid bij >15 jaar lid van de Nederlandse normcommissie Deelnemer in

Nadere informatie

Grundfos ALPHA2. Haal uw voordeel uit het label. Vervanging door een A-label circulatiepomp levert de hoogste besparingen op.

Grundfos ALPHA2. Haal uw voordeel uit het label. Vervanging door een A-label circulatiepomp levert de hoogste besparingen op. GRUNDFOS Grundfos Met veel trots introduceert Grundfos de nieuwe generatie energiezuinige circulatiepompen de. De is een revolutie van formaat in een kleine verpakking. Met een A-label op de energieschaal,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Technische data 50Hz DIN/IEC. Circulatoren Series: DHC

Technische data 50Hz DIN/IEC. Circulatoren Series: DHC Technische data 5Hz DIN/IEC Circulatoren Series: DHC 2 Inhoudsopgave 1 Introductie 1.1 Algemeen... 5 1.2 Applicaties... 5 1.3 Werkgebied... 5 1.4 Materialen... 5 1.5 Motor DHC A reeks... 5 1.6 Motor DHC

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de EMC regelgeving

Ontwikkelingen in de EMC regelgeving Ontwikkelingen in de EMC regelgeving Jean-Paul van Assche 31 oktober 2012 EMC vereniging Europese context: Single market 2 producteisen in single market - De harmonisatie van producteisen via Europese

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Grensoversch rijdend zakendoen in de EU wordt steeds eenvoudiger

Grensoversch rijdend zakendoen in de EU wordt steeds eenvoudiger Grensoversch rijdend zakendoen in de EU wordt steeds eenvoudiger ONTDEK DE EU- MAATREGELEN DIE UW BEDRIJF HELPEN ACTIEF TE ZIJN OP DE INTERNE MARKT EN DIE GRENSOVERSCHRIJDENDE INNING VAN SCHULDEN VEREENVOUDIGEN

Nadere informatie

Energieprestatie. De aanscherping van de Energieprestatieeis in de gebouwde omgeving

Energieprestatie. De aanscherping van de Energieprestatieeis in de gebouwde omgeving Energieprestatie De aanscherping van de Energieprestatieeis in de gebouwde omgeving 1 Even voorstellen: Ron van der Aa (projectmanager bij NEN) Wie bent u? Context 2 Inhoud van deze presentatie Algemeen:

Nadere informatie

Zakelijke coaching vragenlijst Document. Voor bedrijf: Door: Datum:

Zakelijke coaching vragenlijst Document. Voor bedrijf: Door: Datum: Zakelijke coaching vragenlijst Document Voor bedrijf: Door: Datum: Inhoud Instructies Bedrijfs onderzoek 1. De verwachtingen in het bedrijf 2. Uitdagingen en mogelijkheden met inzicht op verwachting 3.

Nadere informatie

Toezicht door de VROM-Inspectie op het aanbrengen van CE-markering op bouwproducten in 2003.

Toezicht door de VROM-Inspectie op het aanbrengen van CE-markering op bouwproducten in 2003. Toezicht door de VROM-Inspectie op het aanbrengen van CE-markering op bouwproducten in 2003. 1. Inleiding en doel De komende jaren zullen vrijwel alle bouwproducten van het CE-markeringsteken moeten worden

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Natuurlijk een Philips! Alle energiezuinige alternatieven op een rijtje.

Natuurlijk een Philips! Alle energiezuinige alternatieven op een rijtje. Natuurlijk een Philips! Alle energiezuinige alternatieven op een rijtje. EuP-richtlijn en 60 W Gefaseerde afschaffing van niet-energiezuinige producten In de EU-richtlijn 2005/32/EG (Eco-Design Requirements

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

compacte graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines

compacte graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze compacte graafmachine aan de Europese wetgeving? INLEIDING Grondverzetmachines die voor

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT?

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT? FAQ Veelgestelde vragen Onlangs zijn alle relaties van IMD, per brief, geïnformeerd over het afronden van de laatste fase van de migratie tussen IMD en HP CDS. Wij kunnen ons voorstellen dat deze migratie

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Grundfos MAGNA Bijzonder veelzijdig

Grundfos MAGNA Bijzonder veelzijdig GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Bijzonder veelzijdig Intelligente toerengeregelde circulatiepompen voor verwarmings- en airconditioningssytemen. Machtige MAGNA: Betrouwbaar. Veelzijdig. Krachtig. Het prestigieuze

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Kritieke onderhoudstaken

Kritieke onderhoudstaken Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart Advies nr. 06/2013 Kritieke onderhoudstaken GERELATEERD AAN NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/06/2013 Samenvatting Dit advies betreft een veiligheidskwestie

Nadere informatie

Bouwproductenverordening

Bouwproductenverordening Bouwproductenverordening Van kracht vanaf 1 juli 2013 - markering De CE - markering is het "paspoort" van een product, dat aangeeft dat het verhandeld mag worden in om het even welke lidstaat. Vanaf 1

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den haag

De voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Your added value provider

Your added value provider Energiebesparing Presentatie Energiebesparing waarom? Meer netto winst Efficient proces Energie besparen Minder CO2 beter milieu Minder onderhoud Energiebesparing: Energieverbruik Wereldwijd Rendement,

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Inzicht in de Total Cost of Ownership van een Print & Apply-labelsysteem Een overzicht van de kosten van een LPA-systeem op lange termijn

Inzicht in de Total Cost of Ownership van een Print & Apply-labelsysteem Een overzicht van de kosten van een LPA-systeem op lange termijn Whitepaper Inzicht in de Total Cost of Ownership van een Print & Apply-labelsysteem Een overzicht van de kosten van een LPA-systeem op lange termijn Het is duidelijk hoeveel het kost om een labelsysteem

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Trainingsmodule 1 Energie Prestatie Contracten (EPC) de basis

Trainingsmodule 1 Energie Prestatie Contracten (EPC) de basis Trainingsmodule 1 Energie Prestatie Contracten (EPC) de basis Transparense Project Juni 2015 OVERZICHT VAN TRAININGSMODULES I. EPC de basis II. EPC-Proces van Projectidentificatie tot aanbesteding III.

Nadere informatie

aurostep plus zonneboiler

aurostep plus zonneboiler aurostep plus zonneboiler Veel warm water dankzij zonne-energie 01-09 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam verzekerd van veel warm water Open de

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Helvar voor het milieu. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Helvar voor het milieu. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Helvar voor het milieu P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Helvar voor het milieu Het milieu voor Helvar Betrouwbare energie efficiënte producten en lichtsystemen. Energie efficiëntie bij

Nadere informatie

De ErP-Ecodesign-richtlijnen. Wetenswaardigheden rondom ErP.

De ErP-Ecodesign-richtlijnen. Wetenswaardigheden rondom ErP. De ErP-Ecodesign-richtlijnen. Wetenswaardigheden rondom ErP. 2 Inhoud 3 In één overzicht 1. Wat is de betekenis van ErP? 4 7 2. Waar moet ik op letten? 8 15 3. Waarom is KSB zijn tijd al ver vooruit? 16

Nadere informatie

Veelgestelde vraag over sanitair warm water (SWW) en Ecodesign in EPW

Veelgestelde vraag over sanitair warm water (SWW) en Ecodesign in EPW 1 Veelgestelde vraag over sanitair warm water (SWW) en Ecodesign in EPW Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. VRAAG... 2 2. ANTWOORD... 2 2.1 Vooraf... 2 2.2 Verschillende systemen... 2 2.3 Ingave in de EPB-software...

Nadere informatie

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM EMC Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM Machinefabrikant vroeger en nu elektrotechnicus werktuigbouwkundige elektricien

Nadere informatie

Impact van Ecodesign op collectieve wooneenheden (appartementen)

Impact van Ecodesign op collectieve wooneenheden (appartementen) Impact van Ecodesign op collectieve wooneenheden (appartementen) Daniel Küpper ing. Van Marcke College Een benadering van appartementsgebouwen 1 Belangrijke projectpunten: Isolatie van de buitenste schil

Nadere informatie

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Volop aangename warmte in huis tijdens de winter

Nadere informatie

Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines. die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze. wiellader

Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines. die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze. wiellader Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines die niet aan de voorschriften voldoen Voldoet deze wiellader aan de Europese wetgeving? INLEIDING Grondverzetmachines die voor de eerste keer

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

Informatie en raadpleging van de personeelsvertegenwoordiging over resource efficiency kwesties in de Europese staalindustrie

Informatie en raadpleging van de personeelsvertegenwoordiging over resource efficiency kwesties in de Europese staalindustrie Informatie en raadpleging van de personeelsvertegenwoordiging over resource efficiency kwesties in de Europese staalindustrie Conclusies en aanbevelingen April 2015 1 Ter herinnering: het kader van de

Nadere informatie

EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto

EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto 2 NEDERLANDS EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De laptoplader

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis

Veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis Veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis Huysshop heeft een aantal veelgestelde vragen over het (ver)kopen van een huis op een rij gezet. 1. Wanneer ben ik in onderhandeling? Je bent

Nadere informatie

Solar Solutions. Peter Verlinden & Mathijs Leffers - 15 april 2015

Solar Solutions. Peter Verlinden & Mathijs Leffers - 15 april 2015 Solar Solutions Peter Verlinden & Mathijs Leffers - 15 april 2015 1 Wie is Rexel Bewuste woningen Commerciële ondersteuning 2 Wie is Rexel 3 Wereldwijd actief P. 4 Meer dan 100 jaar ervaring in Nederland

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Toelichting Als gebruiker van Comvio Proactief Beheer (CPB) ontvangt u periodieke rapportages omtrent de technische status van uw servers, werkplekken en laptops.

Nadere informatie