EuP Veelgestelde vragen (FAQ)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EuP Veelgestelde vragen (FAQ)"

Transcriptie

1 EuP Veelgestelde vragen (FAQ) Versie voor managers voor overgang naar EuP Versie juni Door Kostas Kazbaras (KKZ)

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding EuP De regelgeving Reikwijdte Op de markt zetten Geïntegreerd vs. stand-alone Energie Efficiëntie Index Portfolio en Labels Naleving Grundfos en de overgang Uitvluchten EuP materiaal

3 Wat is het doel van deze FAQ? In deze FAQ kunt u antwoorden vinden op de meest gestelde vragen over EuP (zowel intern binnen Grundfos als door onze klanten). Op deze manier kan elke medewerker van Grundfos snel antwoord krijgen op de meest gestelde vragen. Deze FAQ hebben echter niet tot doel om te voorzien in een volledige strategie en alle details over hoe Grundfos de overgang wil aanpakken. Die informatie zal via andere kanalen worden doorgegeven. De FAQ worden continu uitgebreid door nieuwe vragen toe te voegen en/of de antwoorden te wijzigen wanneer nieuwe informatie voorhanden is. Wie moet ik benaderen als ik een vraag over EuP heb? Kijk eerst deze FAQ na of er een antwoord te vinden is. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met het 'SWAT-team' voor overgang naar EuP (stuur uw vragen naar Kostas Kazbaras (manager businessontwikkeling, DBS Europa) of de plaatselijke vertegenwoordiger van dit SWAT-team). 1. Inleiding EuP Wat is EuP? Hoe is dit van invloed op Grundfos? De EuP-regelgeving beschrijft een kader van regels en criteria voor het stellen van eisen aan het ecologische ontwerp van energieverbruikende producten (energy-using products, EuP's) in de EU. Zowel stand-alone als geïntegreerde circulatiepompen vallen binnen deze regelgeving, en moeten voldoen aan de hoge rendementsnormen die door de richtlijn worden ingesteld. Dit betekent een grote wijziging in de verkoopstructuur van onze circulatiepompen, en is daardoor van invloed op onze productieketen, productontwikkeling en marketingactiviteiten. We horen vaak de termen EuP en ErP. Welke is de juiste? Beide zijn correct en kunnen worden gebruikt. EuP was de oorspronkelijke naam van de Richtlijn voor Energy Using Products (energieverbruikende producten, Richtlijn 2005/32/EC). Toen de richtlijn werd uitgebreid om ook Energy Related Products (energiegerelateerde producten zoals ramen, isolatiemateriaal etc) mee te nemen, werd de naam gewijzigd in de ErP-richtlijn (Richtlijn 2009/125/EC) omdat energiegerelateerde producten (ErP's) een meer uitgebreide term is. In de uitgebreide richtlijn bestaan beide definities (EuP en ErP) naast elkaar, en de eisen aan energieverbruikende producten zijn ongewijzigd. Omdat producten van Grundfos in feite Energy Using Products zijn, blijven we deze definitie gebruiken wanneer we het over de regelgeving hebben. We noemen het de EuP-regelgeving. Je kunt ook de term 'Richtlijn voor ecologisch ontwerp' of 'Ecodesign Richtlijn' voor zowel de oude als de uitgebreide richtlijn gebruiken. 3

4 Voor welke landen is de EuP-regelgeving van toepassing? De 27 EU-landen, IJsland, Zwitserland, Noorwegen en Turkije zullen de regelgeving gaan toepassen. Hoe zit het met autonome gebieden binnen EU-landen (de Faeröer eilanden, het eiland Jersey, het eiland Man, Groenland)? De juridische afdeling van Grundfos adviseert om deze gebieden als onderdeel van de EuP te behandelen. Wat zal de invloed van de EuP-regelgeving op het milieu zijn? In 2020 zal het gebruik van de "EuP-richtlijn" op de circulatiepompen zonder mechanische asafdichting een jaarlijkse besparing van 23 TWh aan elektrische energie en 11 miljoen ton aan CO2-emissie betekenen. Dit komt overeen met het gecombineerde jaarlijkse huishoudelijke energieverbruik van Londen, Parijs, Berlijn, Rome, Sofia, Riga, Warschau, Amsterdam, Brussel en Kopenhagen. Is de EuP-regelgeving voor circulatiepompen al helemaal voltooid? In principe - ja. Maar de regelgeving wordt van kracht wanneer deze is gepubliceerd in het officiële Journaal van de Europese Commissie. Waarom duurt het zo lang om de regelgeving te voltooien? Over elk voorstel en de wijzigingen daarop moet diverse malen van gedachten worden gewisseld door de fabrikanten van de producten (zowel uit de pompindustrie als enigszins verwante industrieën zoals boilerfabrikanten), experts van de Europese Commissie, de Wereldhandelsorganisatie WTO en diverse niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Vaak vinden onderhandelingen plaats voordat een definitief voorstel aan de orde is, en hierdoor duurt dit proces zo lang. Zal alles duidelijk zijn als de definitieve versie van de regelgeving eenmaal door de Europese Commissie is aangenomen? Zeer waarschijnlijk niet. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de tekst nog steeds op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. In zulke gevallen kunnen Grundfos en andere belanghebbenden aan de Commissie vragen om een verduidelijking van de beoogde betekenis te geven, en die dan als richtlijn te gebruiken. 4

5 Kan één enkel land de EuP afwijzen of ervoor kiezen om de EuP niet in de praktijk te brengen? Nee. Regelgeving van de EU gaat voor nationale regelgeving, wat betekent dat nationale regelgeving geen uitzondering kan maken (tenzij de regelgeving van de EU uitzonderingen mogelijk maakt). 2. De regelgeving 2.1 Reikwijdte Welke circulatiepompen vallen binnen de reikwijdte van de EuP-regelgeving? Stand-alone circulatiepompen zonder mechanische asafdichting (vanaf 1 januari 2013) en geïntegreerde circulatiepompen zonder mechanische asafdichting (vanaf 1 augustus 2015). De nieuwe rendementseisen zullen echter niet van toepassing zijn voor: - recirculatiepompen voor huishoudelijk warm water - circulatiepompen voor primaire circuits van systemen op zonne-energie en warmtepompen (tot 1 augustus 2015) - circulatiepompen voor geïntegreerd gebruik (1 augustus 2015) - circulatiepompen ter vervanging van geïntegreerde circulatiepompen die voor 1 augustus 2015 op de markt zijn gezet. Dit is van toepassing tot 1 januari Zijn pompkoppen ook in de EuP-regelgeving opgenomen? De definitieve versie van het amendement bestrijkt de pompkoppen. Met betrekking tot de pompkoppen: Grundfos wilde dat deze in de regelgeving opgenomen worden. Was Wilo het daar mee eens, of waren ze tegen? Het standpunt van Europump, dat het standpunt van alle fabrikanten van circulatiepompen weergeeft, is om de regelgeving van de commissie te amenderen zodat pompkoppen worden meegenomen. Is de regelgeving van toepassing op het vervaardigen, verkopen of installeren van de pomp? 5

6 De regelgeving gaat alleen over het concept van het "op de markt zetten". De fabrikant of importeur die de producten op de markt zet is verantwoordelijk voor het naleven van de eisen aan ecologisch ontwerp van de circulatiepompen. 2.2 Op de markt zetten Wat wordt precies bedoeld met op de markt zetten? Ik heb behoefte aan een definitie. Op de markt zetten is één van de belangrijkste concepten waarmee de EuP-regelgeving van doen heeft. Het is de eerste handeling om ervoor te zorgen dat een product voor de eerste maal op de markt van de Gemeenschap verkrijgbaar is, met de bedoeling om dit product in de Gemeenschap te distribueren of te gebruiken. Dit wordt geacht plaats te vinden wanneer een product wordt overgedragen vanaf het stadium van vervaardiging (met de bedoeling om het product te distribueren of te gebruiken). Ik ben een groothandelaar. Ik heb een voorraad standaard circulatiepompen die na 2012 overblijft; betekent dit dat ik deze niet langer in 2013 kan verkopen vanwege de EuP? Nee. Groothandelaars kunnen de standaard circulatiepompen die ze nog in voorraad hebben na 1 januari 2013 verkopen als deze pompen voor 1 januari 2013 op de markt zijn gezet. Kan "op de markt zetten" de verkoop van een Grundfos productiebedrijf aan een Grundfos DC (distributiecentrum) inhouden? Jawel - zolang het DC een andere rechtspersoon is. Als een Grundfos productiebedrijf in 2012 UPS pompen aan een DC levert (dat een andere rechtspersoon is), kan deze DC dan de verkoopbedrijven na 2013 van deze UPS pompen voorzien (bijv. voor het servicen van garantiegevallen)? Jawel. Maar de aantallen die in voorraad liggen en die door het DC in 2013 worden geleverd moeten beperkt zijn. Anders kan dit worden gezien als een manier van Grundfos om de regelgeving te omzeilen. Heeft "op de markt zetten" betrekking op de besteldatum, leverdatum of iets anders? Als algemene regel wordt hier de fysieke overdracht mee bedoeld (d.w.z. de leverdatum) van de goederen vanaf de vervaardigingslocatie. In hele beperkte en zeldzame gevallen kan de fysieke overdracht niet nodig zijn als de klant vooraf betaalt, de goederen duidelijk zijn aangemerkt als aan die klant toegewezen, en er objectieve argumenten zijn om zo te handelen (bijv. als de klant geen goede kredietwaardige geschiedenis heeft). 6

7 Als een groothandelaar een groot aantal standaard circulatiepompen in december 2012 in voorraad heeft genomen, kan hij ze dan in 2013 verkopen? Jawel - omdat ze voor 1 januari 2013 op de markt zijn gezet. Mogen groothandelaars in 2013 uit een niet-eu-land pompen kopen die niet voldoen aan de EuP-eisen, en deze aan de installateurs verkopen? Nee. Als een groothandelaar dat doet, dan is hij verantwoordelijk voor het op de markt zetten van een circulatiepomp die niet aan de eisen voldoet, en riskeert hij een hoge boete of zelfs gevangenisstraf. Wat gebeurt er met de LaUPS dubbelpompen in commerciële gebouwen als één van de koppen het na 2013 begeeft? Als er nog servicepompkoppen voorhanden zijn bij de DC's of de verkoopbedrijven, dan kunnen deze gebruikt worden om de kapotte kop te vervangen. Anders moeten we een alternatief op basis van Magna aanbieden. Wanneer we onze pompen aan een OEM (original equipment manufacturer) verkopen, zetten we de pompen dan op de markt? Nee. Aangezien de pomp verkocht is om verder te worden gebruikt in een vervaardigings- of assemblageproces zet Grundfos de pomp niet op de markt. De pomp wordt beschouwd als op de markt gezet wanneer de toepassing of het apparaat waarin de pomp is geïntegreerd, op de markt is gezet. Wanneer producten via de groothandel worden verkocht op consignatiebasis, wanneer worden ze dan op de markt gezet? De goederen worden beschouwd als op de markt gezet wanneer ze binnen de consignatievoorraad geplaatst zijn, omdat de goederen dan ter beschikking staan van de koper. Dit is niet van toepassing voor producten die geïntegreerd worden. Is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten niet verkeerd worden gebruikt? Bijv. na 1 januari 2013 leveren we een UPS pomp aan een OEM. We kunnen niet zeker weten of hij deze pomp zal gebruiken om deze te integreren in producten met CE-goedkeuring (legaal volgens de laatste voorgestelde wijziging van de regelgeving) of te integreren in producten zonder CE-goedkeuring (bijv. sets voor vloerverwarming - illegaal) of om deze op de markt te zetten voor stand-alone opstellingen (illegaal). We zullen overeenkomsten met onze OEM-klanten moeten ondertekenen waarmee ze garanderen dat de UPS pompen die bedoeld zijn voor geïntegreerd gebruik (vooral bij "onderdeel van de CE-goedkeuring") niet als stand-alone circulatiepompen op de markt gezet worden.. Een amendement bij het standaard contract wordt voorbereid, en wordt zo 7

8 snel als deze gereed is rondgestuurd naar de managers die betrokken zijn bij de overgang naar EuP. Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land, maar het verzorgt de verkoop in een nabijgelegen niet-eu-land (bijv. Moldavië, het stedelijk district Kaliningrad, Israël). Een groot deel van deze verkopen betreft UPS pompen. Kan ik doorgaan met het verkopen van UPS pompen? Nee. Uw verkoopbedrijf kan niet langer direct UPS pompen verkopen. De voorgestelde oplossing is de volgende. Grundfos verkoopbedrijf haalt bestellingen binnen namens Grundfos productie. Grundfos productie verkoopt, verzendt en wordt betaald voor de goederen in direct contact met de klant in het niet-eu-land. Het verkoopbedrijf ontvangt dan provisie voor de verkoop van Grundfos productie. Een gedetailleerde procedure wordt hiervoor ontwikkeld. 2.3 Geïntegreerd vs. stand-alone Wat is het verschil tussen een geïntegreerde en een stand-alone pomp? Kunt u dat uitleggen? In het amendement bij de EuP zijn de volgende eisen opgenomen zodat de pomp als een geïntegreerde pomp wordt beschouwd. De circulatiepomp moet zodanig zijn ontworpen dat deze afhankelijk van een toepassing of apparaat werkt, en ten minste één van de volgende kenmerken heeft: - het pomphuis is ontworpen voor montage en gebruik binnen in een product (bijv. met klemaansluitingen). - de circulatiepomp is ontworpen voor toerentalregeling door het product (in wezen moet de pomp een speciaal signaal als 0-10V of pulsbreedtemodulatie (PWM) kunnen opnemen) - de circulatiepomp is ontworpen met veiligheidsaspecten die niet geschikt zijn voor stand-alone bedrijf (bijv. ISO IP klassen) - de circulatiepomp is beschreven als onderdeel van goedkeuring of CEmarkering van het product. Welke behuizingen worden als geschikt beschouwd voor integratie? 8

9 Neem voor informatie en antwoorden met betrekking tot specifieke huizen contact op met Rolf Werner Senczek en Martin Bødker van HVAC OEM. Veel van onze UPS pompen komen voor in verschillende sets (boiler-sets, sets voor vloerverwarming etc). Hebben deze sets doorgaans een CE-keurmerk? Moeten ze overgaan op Alpha2 na 1 januari 2013? Momenteel hebben sets normaal gesproken geen CE-markering, maar in sommige gevallen kan het heel eenvoudig zijn voor fabrikanten van sets om een conformiteitsverklaring uit te geven en de sets van een CE-keurmerk te voorzien. Op deze manier kunnen ze nog steeds in staat zijn om de UPS na 1 januari 2013 te gebruiken. Als de sets echter geen CE-markering hebben en de standaard UPS geen onderdeel uitmaakt van het CE-keurmerk van een apparaat of toepassing (bijv. een set), dan zullen de OEM-klanten Alpha2 in hun producten moeten gebruiken. Grundfos neemt actief deel om klanten te helpen om te bepalen of hun producten als stand-alone of geïntegreerd zullen worden beschouwd. Kan elke set een CE-keurmerk krijgen? Nee. De huidige wettelijke interpretatie is dat de set tenminste één ander onderdeel dient te bevatten dat behalve de pomp conform CE moet zijn. Anders zou de CE-verklaring van set identiek zijn aan de CE-verklaring van de pomp, en dit zou kunnen worden gezien als een poging om de EuP-regelgeving te omzeilen. Kunnen verkoopmedewerkers die te maken hebben met kleine OEM/OC bedrijven training krijgen in het onderscheid tussen een circulatiepomp die stand-alone is en die geïntegreerd is? Kunnen we hier materiaal of hulpmiddelen voor krijgen? Een speciale training over de invloed van de EuP op de kleine OEM's werd in januari 2012 gegeven door de HVAC OEM Divisie van Grundfos. Hierin werden instructies en hulpmiddelen opgenomen om de productportefeuille van de OEM's door te nemen en te bepalen welke pompen als stand-alone kunnen worden beschouwd, en welke voor geïntegreerd gebruik. Neem voor meer details contact op met Martin Bødker of Rolf Werner Senczek. 2.4 Energie Efficiëntie Index Wat zijn de eisen aan de EEI voor stand-alone circulatiepompen zoals gesteld door de EuP? 9

10 De EuP regelgeving stelt eisen aan een minimale energiezuinigheid. In 2013 moeten alle stand-alone circulatiepompen een EEI-index van tenminste 0,27, en vanaf 2015 van tenminste 0,23 hebben. Wat is de EEI van de Alpha2? Zowel de eerste als de tweede generatie Alpha2 en Alpha2L pompen hebben al een EEI die lager is dan 0,23. Zijn er kleine circulatiepompen momenteel op de markt met een EEI die lager is dan die van ons? Nee. Onze tweede generatie Alpha2 pomp is de meest efficiënte circulatiepomp ter wereld. Geldt de EEI voor de Alpha2 ook voor bedrijf met vast toerental? De EEI voor de Alpha2 is gemeten met variabel toerental, en geeft de energiezuinigheid van de circulatiepomp in die modus weer. Het is niettemin correct om de Alpha2 in de modus met vast toerental te gebruiken, ondanks het gegeven dat de daadwerkelijke EEI in dat geval niet zo goed zou zijn. Zal AutoADAPT de EEI-index van de Alpha2 verbeteren? Nee. Vanwege het gestandaardiseerde meetproces wordt de energiebesparing als gevolg van het gebruik van AutoADAPT niet meegenomen bij de berekening van de EEI. Wat betekent het benchmark-niveau EEI 0,20? Waarom geldt de eis dat de tekst De benchmark voor de meest efficiënte circulatiepompen is EEI 0,20 vermeld moet staan op de circulatiepompen? Dit wordt gedaan zodat het eenvoudiger is voor de eindgebruikers om hun circulatiepompen te selecteren/beoordelen. EEI zelf is geen term die dagelijks wordt gebruikt, en de informatie over de best mogelijke EEI's wordt duidelijk zichtbaar gemaakt aan eindgebruikers zodat ze kunnen zien of ze de meest zuinige circulatiepomp hebben gekozen die verkrijgbaar is. 3. Portfolio en Labels Beschikken we over circulatiepompen die nu al aan de regelgeving voldoen? Jawel. Onze eerste en tweede generatie Alpha2, Alpha2L en Magna pompen voldoen al aan de EuP-eisen. 10

11 Staat het hernoemen van Alpha2L tot Alpha UPS nog steeds op de planning en zo ja, wanneer? Nee. Er is door de benoemingscommissie besloten dat zo'n handeling verwarring zou kunnen veroorzaken in de markt en een negatieve uitwerking zou kunnen hebben op het merk Alpha. Gaan we door met een "UPS overgangsportfolio" tot 1 augustus 2015? (ter ondersteuning van de toepassingen warmwaterterugvoer (HWR), primaire circuits van warmtepompen, thermische zonne-energie en vervanging van geïntegreerde circulatiepompen) Jawel. We gaan door met het verkopen van UPS pompen voor toepassingen die toegestaan zijn onder de EuP. Zullen er na 1 januari 2013 labels zijn die vergelijkbaar zijn met de huidige A-G labels? De nieuwe regelgeving staat geen schema met labels A-G voor circulatiepompen toe, op basis van de vrijwillige betrokkenheid van de industrie na 1 januari Of er in de toekomst een nieuw schema met labels zal worden ontwikkeld is onduidelijk. Is er een manier om een EuP-voorbereide pomp te onderscheiden van de rest? Jawel. Alle EuP-voorbereide pompen zullen elektronische pompen moeten zijn en zullen een EEI-index en een CE-keurmerk op het typeplaatje moeten hebben staan. Hoe verwachten we de overgang tussen het A-G label en de nieuwe manier van "labelen" aan te pakken? Producten die voor 1 januari 2013 op de markt zijn gebracht dragen het A-G label. Rond 1 januari 2013 zullen we beginnen met in plaats daarvan de EEI-index te gebruiken. Hoe kunnen de pompen die buiten de reikwijdte van de EuP vallen van een CE-keurmerk worden voorzien? Als ze buiten de reikwijdte van de EuP-regelgeving vallen, dan kunnen ze nog steeds CEgemarkeerd worden op basis van andere regelgeving, bijv. de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn etc. Maar ze zullen geen EEI op het typeplaatje hebben staan. 11

12 4. Naleving Wie zal toezicht uitoefenen op de EuP? De EuP wordt gecontroleerd door plaatselijke overheden in elk van de EU-landen. Samen met de fabrikanten van circulatiepompen houden ze de markt in de gaten, en zorgen ze dat het moeilijk wordt om inbreuk te maken op de EuP-regelgeving. Wie houdt toezicht op de uitvoering van de Richtlijn in mijn land? De lijst met nationale contacten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Ecodesign Richtlijn kunnen via de volgende link worden gevonden: Sommige landen hebben geen informatie toegestuurd over de organisatie die verantwoordelijk is. In deze gevallen is het aan de vertegenwoordiger van het Grundfos verkoopbedrijf om de kwestie plaatselijk te onderzoeken. Wat moet ik doen als ik zie dat de EuP niet wordt nageleefd in een bepaald geval? Met wie moet ik contact opnemen? Wat is de algemene procedure? Het is een regel dat alle waarnemingen van inbreuk op de EuP moeten worden gemeld aan het hoofdkantoor, waar een geschikte reactie zal worden gekozen. Er mogen geen officiële juridische handelingen op plaatselijke schaal worden ondernomen! Hoe kan ons verkoopteam weten wanneer er inbreuk is gemaakt op de EuP-regelgeving? Waar moeten zij op letten? Momenteel wordt een wegwijzer gemaakt door de juridische afdeling van Grundfos om de verkoopmedewerkers te informeren over mogelijke inbreuk op de EuP na 2013, en hoe deze op te sporen. Als de wegwijzer eenmaal beschikbaar is, dan wordt deze toegezonden aan alle managers die betrokken zijn bij de overgang naar de EuP binnen alle verkoopbedrijven. Wat gebeurt er met bedrijven die pompen illegaal importeren die niet aan de EuP voldoen, en/of een vervalst CE-keurmerk aanbrengen? Ze zijn verantwoordelijk voor het op de markt zetten van een product dat niet EuP-conform is, en ze kunnen hiervoor een boete krijgen of hun management kan mogelijk gevangenisstraf krijgen. 12

13 Eén van de manieren waarop wordt toegezien op de naleving van de EuP is via de CEconformiteitsmarkering die aan de pomp wordt vastgemaakt. Op deze wijze verklaart de fabrikant dat de pomp aan de eisen van de EuP voldoet. Hoe krachtig is dit hulpmiddel als controle? Zijn er gevallen bekend uit andere industrieën? Het CE-keurmerk en de daaraan verwante conformiteitsverklaring in combinatie met de EEIwaarde op het typeplaatje van een circulatiepomp is een krachtig hulpmiddel en relatief eenvoudig te bewaken. Voorbeelden van misbruik van CE-markering voor andere productgroepen bestaan. Dit heeft vaak tot hoge boetes geleid. Welke juridische acties kunnen we ondernemen tegen installateurs van wie we weten dat ze na 2013 UPS pompen installeren (die legaal zijn als ze worden geïnstalleerd in toepassingen voor zonne-energie of warmtepompen of voor het vervangen van een pomp in een boiler, MAAR niet als stand-alone)? Als een installateur stand-alone pompen die niet aan de EuP voldoen van buiten de EU importeert, dan is hij aansprakelijk voor het in de markt zetten van de producten, en deze overtreding kan behoorlijk zwaar worden gestraft. We kunnen de installateurs aangeven bij een overheidsinstantie. Dit is echter een besluit dat door het management van de Grundfos Group dient te worden genomen. Echter, als hij bijv. een pomp in een zonne-installatie of boiler installeert of een UPS in een normaal verwarmingscircuit vervangt, dan worden er vrijwel geen ernstige gevolgen voor hem verwacht. Dus hier dienen de training van de installateur en marketing-inspanningen de primaire hulpmiddelen te zijn om dat te voorkomen. Wat als een privépersoon na 2013 begint met het bestellen van UPS pompen via het internet van buiten de EU? Kan hij dat legaal doen? Kan hij dat doen als de pomp wel of niet een CE-keurmerk heeft (niet per sé conform de EuP)? Wat kunnen de gevolgen zijn als een persoon hierbij "gepakt" wordt? Als de UPS pomp alleen voor privégebruik is, dan kan de persoon niet worden gestraft. 5. Grundfos en de overgang 13

14 Is er een stuurgroep voor de overgang naar de EuP? Jawel. Leden van de EuP stuurgroep zijn Peter Røpke, Mads Prebensen, Jens Lübeck Johansen, Knud Krægpøth, Henrik Bonde en Kim Jensen. Wat is het EuP SWAT-team? Het EuP SWAT-team werd gevormd door vertegenwoordigers van diverse zakelijke onderdelen om toe te zien op de overgang, en de basis voor te bereiden voor beslissingen die genomen moeten worden in de stuurgroep. De leden van het SWAT-team zijn Kostas Kazbaras (DBS, GMA), Carsten Østergård Pedersen (CBS, GMA), Martin Andersen (WEREG), Petr Jelinek (CEREG), Martin Bødker (OEM) en Robert Markvart (Operations). Wat is de algemene strategie van Grundfos met betrekking tot de overgang? Het doel van Grundfos is kortweg om extra marktaandeel te krijgen tijdens de overgang. De voornaamste hulpmiddelen hiervoor zijn actieve promotie van onze E-pompen, professioneel beheer van de belangrijkste klanten, introductie van nieuwe producten en een aantrekkelijker beprijzing van de Alpha2L. Grundfos maakt geen gebruik van uitvluchten, en zal niet deelnemen aan prijzenoorlogen. Opslag van UPS pompen door groothandelaars wordt toegestaan, maar slechts maximaal 15 % extra per klant bovenop de verkoop aan UPS in Dit zijn de leidende beginselen. Gedetailleerde informatie over de strategie kan worden gevonden in de presentaties en materialen die worden uitgedeeld door het SWATteam, alsmede door het plaatselijke management. Hebben we een officiële verklaring van Grundfos waarin we voorstellen wat hij in voorraad zou moeten hebben, tot wanneer en wat hij zou moeten uitfaseren en tot wanneer? Het standpunt van Grundfos is dat de groothandelaars al in 2012 hun UPS portfolio dienen te wijzigen naar een Alpha2/Magna portfolio, nog voordat de EuP hen dit als eis stelt. Met betrekking tot de introductie van de nieuwe Alpha2/Magna is er momenteel geen officieel standpunt van de Group over hoe dit te doen. Verwacht wordt dat de verkoopbedrijven de optimale situatie zullen vinden via een dialoog met hun klanten. Het SWA- team zal echter de uitwisseling van ideeën tussen de verkoopbedrijven bevorderen. Veel pompen zijn al verkocht en in boilers geïnstalleerd. Hoe gaan we verder met het servicen hiervan? Een EuP-voorbereide pomp met dezelfde grootte als een UPS pomp zodat deze in een boiler past is in ontwikkeling. 6. Uitvluchten 14

15 Wat zijn de mogelijke uitvluchten voor de EuP? Pompen voor thermische zonnesystemen en warmtepompen (tot 2015), vervangende pompen voor UPS in boilers en andere apparaten (tot 2020) en drinkwaterpompen zijn wat je "uitvluchten" zou kunnen noemen. Als een installateur geen circulatiepomp met hoog rendement wil installeren omdat deze te duur is, kan hij dan een circulatiepomp voor zonnesystemen in een normaal verwarmingscircuit installeren? Tussen 1 januari 2013 en 1 augustus 2015 is dit mogelijk en kan het uitvoerbaar zijn. Na 1 augustus 2015 zullen ze beide een hoog rendement hebben, en bestaat er geen stimulans om dat te doen. Grundfos verkoopt LaUPS servicesets kop en klemmenkast afzonderlijk. Wat als installateurs deze sets in S pompen monteren? Aangezien een kop een niet-werkend product is wordt deze niet beschouwd als zijnde een pomp, en heeft de EuP er daarom ook geen invloed op. Het is wettelijk toegestaan dat de installateur een pomp samenstelt uit onderdelen. Het standpunt van Grundfos is om de prijs van de pomp die is samengesteld uit onderdelen van servicesets (kop, klemmenkast en hydraulica van de S pomp) op hetzelfde niveau te houden als van een EuP-voorbereide pomp op de markt. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze installateurs servicesets alleen gebruiken voor het beoogde doel - voor reparatie van de pomp. Die uitvluchten zullen de regelgeving beschadigen! Installateurs zullen hier veel gebruik van maken! Hoe kunnen we voorkomen dat dit gebeurt? We geloven niet dat deze uitvluchten de EuP in hoge mate zullen aantasten. Alleen een zeer beperkt aantal installateurs zal hier waarschijnlijk gebruik van maken. Dit hebben we in andere industrietakken waargenomen. Zo heeft de regelgeving die standaard gloeilampen verbiedt meer dan 20 "uitvluchten", maar de overgang naar de energiezuinige lampen is hierdoor niet gestopt. De voornaamste acties die Grundfos kan ondernemen zijn het promoten van onze zeer zuinige producten en het informeren van installateurs/eindgebruikers over hun voordelen. Mochten we ontdekken dat enkele van deze uitvluchten een bedreiging vormen voor de overgang, dan nemen we de zaak op met de plaatselijke overheden of de Europese Commissie. Ook hier moet lokaal geen actie worden ondernomen, maar liever een melding aan de Group. 15

16 EuP materiaal Welke hulpmiddelen heb ik om de EuP aan mijn klanten te presenteren? De EuP brochure, EuP artikelen en de EuP presentatie zijn de hulpmiddelen die uitsluitend op de EuP gericht zijn. Sommige hiervan zijn al gereed, en andere zijn bijna gereed. In marketingcampagnes en op onze website die ontwikkeld is door het GMA Building Services Segment zal ook veelvuldig naar de EuP verwezen worden. Bovendien wordt promotie van ALPHA2 pompen op UPS kasten ten uitvoer gebracht. 16

Ethische Code Editie 2014

Ethische Code Editie 2014 Ethische Code Editie 2014 1 Geachte heer/mevrouw, beste werknemers, De JCDecaux Group moet op een verantwoorde en duurzame manier werken in alle markten waarop wij aanwezig zijn. Dit is een belofte aan

Nadere informatie

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden in opdracht van Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Het is tijd voor duurzaamheid in Nederland 5 1.1 Deze handreiking is voor wie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken CSL Limited Juli 2013 Inhoud > < vorige pagina Inhoud volgende pagina > Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Klantgerichtheid. Innovatie. Integriteit.

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

VRAGEN REGELING AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR EN WEEELABEX

VRAGEN REGELING AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR EN WEEELABEX Naar aanleiding van de bijeenkomst van MRF over de certificering volgens WEEELABEX op vrijdag 23 mei 2014 (Bunnik) hebben de MRF-leden een groot aantal vragen gesteld over certificering in het bijzonder

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Concurrentie Voor beter functionerende markten Het concurrentiebeleid van de Europese Unie zorgt voor een gelijke en eerlijke concurrentie tussen bedrijven op de Europese interne

Nadere informatie

O-I Wereldwijde Zakelijke en Ethische Gedragscode. Integer leiderschap

O-I Wereldwijde Zakelijke en Ethische Gedragscode. Integer leiderschap O-I Wereldwijde Zakelijke en Ethische Gedragscode 1 Integer leiderschap 2 Owens-Illinois, Inc. Wereldwijd hoofdkantoor One Michael Owens Way Perrysburg, OH 43551 Aan alle werknemers van Owens-Illinois

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening CLP is Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (classification, labelling and packaging - CLP) van stoffen en JURIDISCHE

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Wereldwijde gedragscode 2

Wereldwijde gedragscode 2 Wereldwijde gedragscode 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Straffen voor overtredingen 5 Wie moet de Wereldwijde gedragscode volgen 5 Integriteitsproblemen aanpakken 5 Beheer van de Wereldwijde gedragscode 5

Nadere informatie

Juridische achtergrond

Juridische achtergrond Juridische achtergrond Consumenten zijn vertrouwd met het energielabel voor huishoudapparaten. Sinds 1995 heeft het label hen geholpen bij het maken van een verstandige keuze bij de aankoop van een apparaat.

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie